Financial Investigator 04-2010

download Financial Investigator 04-2010

of 68

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Financial Investigator, 2e jaargang, nummer 4. Onafhankelijk financieel magazine.

Transcript of Financial Investigator 04-2010

 • JAARGANG 2 | NUMMER 4 | 2010 | 8 .50

  Onder de lOepWereldhave

  eumediOnmeenemen eSG-criteria levert bijdrage aan fiduciaire verplichting

  BrOWn BrOtherS harrimanalles wat u altijd al wilde weten over Securities lending

  FINANCIALINVESTIGATOR

  OnaFhanKeliJK F inanCieel maGaZine

  rOelie van WiJK herorintatie en kostenfocus nemen grote vlucht

  rOnde taFel hedGe FundS de specialisten aan het woord

  prOF. dr. lanS BOvenBerGGepensioneerden afscheiden van actieven

 • 2 nummer 4 / 2010FINANCIALINVESTIGATOR

  * Van 1 mei 2007 t/m 30 april 2010: 36% minder risico dan MSCI World Hedged into Euro.Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco) is geregistreerd bij de Autoriteit Financile Markten te Amsterdam. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aan beleggen zijn (financile) risicos verbonden.

  Met een institutioneel vermogen van 65 miljard weten we waar het om draait

  In de institutionele wereld is Robeco niet de meest zichtbare partij. Toch beheren wij EUR 65 miljard voor institutionele klanten en scoren we voortdurend hoog in het Greenwich Associates Client Servicing-onderzoek.

  Een kleine veertig jaar geleden, op 30 juni 1974, sloot Robeco zijn eerste institutionele mandaat af. Sindsdien vertrouwden vele grote partijen een deel van hun pensioenvermogen aan ons toe.

  In 2005 kwam Robeco met laagdrempelige oplossingen voor het nieuw Financieel Toetsingskader, zoals de LDI fondsen. Ook was er de introductie van Conservative Equity Strategy, een strategie waarmee het aandelenrisico met 36%* kan worden verlaagd.

  Vandaag, in 2010 beschikken wij over genoeg ervaring om de toekomst met groot vertrouwen tegemoet te zien. Ook voor u als pensioenfondsbestuurder die ondersteuning zoekt bij de invulling van uw fiduciaire verantwoordelijkheden.

  Samen met u kunnen wij op een verantwoorde manier werken aan de juiste balans tussen vermogensgroei enerzijds en verplichtingen anderzijds. Alles in het belang van de deelnemers aan uw pensioenfonds, en hun vertrouwen in een goed inkomen straks.

  Bent u bestuurder van een pensioenfonds?Roderick Munsters, CEO van Robeco, nodigt u graag uitvoor een gesprek. U kunt 010 - 224 2000 bellen voor het maken van een afspraak.

  Toen Nu Straks

  Adv Institutionele campagne Financial Investigator A4_02.09.indd 1 20-07-10 09:11

 • 1nummer 4 / 2010 FINANCIALINVESTIGATOR

  vOOrWOOrd

  I n de maanden die hieraan voorafgingen waren de twijfels over de stabiliteit van het financile stelsel al flink toegenomen. Eerder dat jaar was Bear Stearns onderuit gegaan, maar na de val van Lehman Brothers stortten de financile markten daadwerkelijk ineen en ging de geldmarkt op slot. Met veel geld en noodmaatregelen moesten overheden en centrale banken ons financile stelsel overeind houden. Hierna wisten politici en toezichthouders n ding zeker: dit nooit weer. Het financile stelsel moest ingrijpend hervormd worden. Waar staan we nu, twee jaar later? Regels zijn veranderd en aangescherpt. Toezichthouders zijn strenger geworden. Er zijn nieuwe kapitaaleisen voor banken ingesteld. Het monetaire beleid dat een nieuwe Grote Depressie voorkomen heeft, staat echter nog volledig in het teken van de kredietcrisis.Volgens Prof. Dr. Eijffinger, hoogleraar financile economie aan de Universiteit van Tilburg en lid van het Monetaire Experts Panel van het Europees Parlement, zijn de centrale banken ondertussen echter bij een T-splitsing aangekomen. Een weg leidt in de richting van nog meer monetair stimuleren in de hoop dat een tweede recessie daarmee voorkomen wordt. De andere weg leidt naar geleidelijke afroming van de aanwezige overliquiditeit en naar normalisering van het monetaire beleid. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, neigt ertoe de eerste route te nemen. De Europese Centrale Bank kiest voor de tweede weg, in de hoop daarmee nieuwe zeepbellen op de financile markten te voorkomen.

  Hoe kijken de deelnemers van de Ronde Tafel aan tegen Hedge Funds, nu, twee jaar na het begin van de kredietcrisis? Welke sporen heeft de crisis nagelaten

  binnen de Hedge Fund industry? Hoe zit het met de publieke opinie over Hedge Funds en in hoeverre benvloedt deze opinie pensioenfondsen? Op deze en veel meer vragen werd ingegaan tijdens de Ronde tafel Hedge Funds die Financial Investigator onlangs organiseerde en waaraan TKP, Blue Sky Group, Pensioenfonds Grafische Bedrijven, Man Investments, Goldman Sachs Asset Management, Kempen Capital Management, Pictet Asset Management en EIM Group deelnamen. In deze editie treft u verder een interview aan met prof. Dr. Lans Bovenberg, hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg en wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut Netspar, over het Nederlandse pensioenstelsel. Het coverinterview vond plaats met Roelie van Wijk, directeur beleggingen van TKP. Centraal in dit interview staan trends binnen het pensioenlandschap.In de rubriek onder de loep een interview met CEO Hans Pars en collega-directeur Dirk Anbeek van Wereldhave.Veel aandacht dit keer voor securities lending. Keith Haberlin van Brown Brothers Harriman beantwoordt een aantal vragen over securities lending, Hans van Roekel gaat in op een aantal trends die hij in de markt op het gebied van custody en securities lending signaleert. Vanaf deze uitgave zal de branchevereniging voor securities lending, ISLA, overigens ook regelmatig een bijdrage leveren aan Financial Investigator in de vorm van een column. De eerste column van ISLA gaat nader in op Collateral risico. Verder treft u naast een groot aantal interessante artikelen, interviews en vaste rubrieken uiteraard ook weer bijdragen aan van NVP en IVBN. Ik wens u veel leesplezier toe bij de editie die voor u ligt!

  Jolanda de Groot / Hoofdredacteur

  Het is alweer twee jaar geleden dat

  Lehman Brothers faillissement aanvroeg.

  Met het faillissement van Lehman begon

  de kredietcrisis echt.

  Foto

  : Fot

  oper

  sbur

  eau

  Dijk

  stra

 • 2 nummer 4 / 2010FINANCIALINVESTIGATOR

  WWW.BBH.COM/SECURITIESLENDING

  2010 Brown Brothers Harriman & Co.

  This information is targeted at Professional Clients and Eligible Counterparties only.

  Custody

  Accounting

  Administration

  Transfer Agency

  Securities Lending

  Foreign Exchange

  Brokerage

  Fund Distribution

  Outsourcing

  Performance. Trust. Expertise.BBH Global Securities Lending

  Structuring securities lending transactions

  that combine optimised intrinsic value

  with conservative collateral parameters

  has been the foundation of our program

  since inception.

  With excellent client referenceability,

  compelling economics, and no collateral

  impairment, BBH has proven that our

  philosophy delivers both outstanding per-

  formance and robust risk management.

  Contact us to learn more about what

  makes the BBH program unique:

  Keith Haberlin

  +44 (0) 207 614 2165

  keith.haberlin@bbh.com

  10 Ad SecLend_Financial Investigator_210x297.indd 1 9/14/2010 5:09:33 PM

 • 4 nummer 4 / 2010FINANCIALINVESTIGATOR4 nummer 4 / 2010FINANCIALINVESTIGATOR

  herOrintatie en KOStenFOCuS

  nemen GrOte vluChtRoelie van Wijk, directeur beleggingen TKP

  14

  >rOnde taFel

  hedGe FundSAls je naar de laatste tien jaar kijkt,

  kun je niet anders dan constateren dat

  hedge funds het goed gedaan hebben

  34

 • 5nummer 4 / 2010 FINANCIALINVESTIGATOR

  inhOudintervieWS10 Gepensioneerden afscheiden van actievenProf. Dr. Lans Bovenberg 14 Herorintatie en kostenfocus nemen grote vluchtRoelie van Wijk, directeur beleggingen TKP 32 Actief beleggen in CommoditiesDavid Donora, Threadneedle 52 Door de kredietcrisis is reputatiebewustzijn bij beleggers toegenomenRobert Klijn, Fair Impact

  58 Beneficial Owners zijn zich (veel) meer bewust van de risicos die ze lopen Hans van Roekel, CSL Advisory

  6 Kort Nieuws

  9 Column NVPUw bijdrage aan de toekomst van Nederland

  17 Column ISLACollateral risico in Securities Lending

  20 Kwaliteit van locatie en vastgoed wordt cruciaalOnder de Loep: Wereldhave 28 Alles wat u altijd al wilde weten over Securities Lending Brown Brothers Harriman 31 Column IVBNDoorgaan of Duurzaam?

  34 Ronde Tafel Hedge Funds 57 Column Roel Thijssen Een nieuwe mythe geboren: actief of passief 59 Congressen en seminars

  vaSte ruBrieKen

  artiKelen

  Ronde Tafels 2010/2011

  duurzaam Beleggen: 5 November 2010 eTfs: Januari 2011 securities lending: Maart 2011

  Bezoek voor meer informatie onze nieuwe web-site: www.financialinvestigator.nl

  60 Boeken 62 On the move Special Marc van Heel 63 On the move Kort

  64 Colofon, volgende nummer

  18 Meenemen van ESG-criteria levert bijdrage aan fiduciaire verplichting Eumedion 24 Meer focus op risicomanagement bij Alternatieve BeleggingenRussell Investments 26 Het voordeel van ThemabeleggenPictet Funds 44 De bewezen aantrekkelijkheid van ZorgvastgoedSyntrus Achmea Vastgoed 46 Passief beleggen in beursgenoteerde onroerendgoedaandelenKempen Capital Management 50 De AIFM richtlijn: een vergaand vooruitzichtCLCS

  54 Defined Contribution en Asset Allocatie Robeco Investment Solutions

 • 6 nummer 4 / 2010FINANCIALINVESTIGATOR6 nummer 4 / 2010FINANCIALINVESTIGATOR

  KOrt nieuWS

  KCm zoekt samenwerking rob arnott en Jason hsuKempen Capital Management (KCM)

  is in onderhandeling met Research

  Affiliates, het research instituut van

  Rob Arnott. Rob Arnott en Jason Hsu

  gelden als de grondleggers van de

  Fundamental Indexa