Elektronisch communiceren voor leerlingensecretariaten

Click here to load reader

 • date post

  02-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  34
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Elektronisch communiceren voor leerlingensecretariaten. Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar 2013-2014. Doelstellingen. Samenwerken om op een vlotte manier correcte leerlingengegevens te verkrijgen in AgOD i. Inhoud. Inleiding Discimus Edison Tot slot. I. Inleiding. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Elektronisch communiceren voor leerlingensecretariaten

elektronisch communicerenwww.agodi.be
AgODi
www.agodi.be
AgODi
Doelstellingen
Samenwerken om op een vlotte manier correcte leerlingengegevens te verkrijgen in AgODi.
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Edison
Discimus
Softwareleveranciers
Leerplichtcontrole
Leer- en ervaringsdatabank
Cijfergegevens voor beleidsondersteuning
Kwaliteit van al deze processen is afhankelijk van de gegevens die bezorgd worden door de scholen!
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
sinds 1995
Op vaste momenten aanmaak van een (groot) tekst-bestand
Inloggen op server van Edison om dit te versturen
Dag nadien antwoord ophalen om te kijken of verwerking geslaagd is
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Via webservices geïntegreerd in softwarepakket
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
School voert informatie in in het softwarepakket
Informatie die nodig is, vloeit meteen door naar de centrale databank van AgODi
Meteen antwoord of de verwerking geslaagd is
Mogelijk om gegevens uit te wisselen op het moment dat de school het vraagt
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
www.agodi.be
AgODi
Softwareleveranciers
AgODi stelt ter beschikking hoe de zendingen en webservices moeten opgebouwd worden.
Softwareleveranciers werken mee aan kwaliteitsvolle uitwisseling van gegevens.
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Nood aan snelle beschikbaarheid
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Huidig of volgend schooljaar
Wanneer registreren?
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Bij een nieuw ingevuld formulier
Enkel nodig als er nog geen was van een vorige school
Zoek Leerlingenkenmerkenformulier
Identificatiegegevens (GRP)
Op basis van de in- en uitschrijvingen kunnen we in de databank van AgODi de loopbaan van een leerling samenstellen.
Enkel mogelijk bij correcte identificatiegegevens!
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Bisnummer
zelfde vorm, maar maand wordt vermeerderd met 20 of 40
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
zoeken in eigen databank
Opgelet: eventueel nieuw nummer op basis van doorgegeven naam – geboortedatum – geslacht
Te importeren via web service RaadpleegPersoon of via terugzending
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Datum van akkoordverklaring met pedagogisch project en schoolreglement
Datum die ligt vóór of op de begindatum in de school
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Nodig voor correcte berekening van toelagen en omkadering
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
geen studiebekrachtiging mogelijk
03 : regelmatige niet-financierbare leerling
meestal in administratieve groepen waarvoor de school in kwestie niet gefinancierd wordt
wel studiebekrachtiging mogelijk
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Bij vroege uitschrijving uit de school: einddatum wijzigen
Bij wijziging admgr of vpl:
Einddatum wijzigen naar dag voordien
Aanmaak nieuwe INSADM voor de nieuwe situatie
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Standaardwaarden bij inschrijving
10 – Geen informatie
naar andere school
toegelaten waarden:
Normaal ingeschreven
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Soepele controles vooraleer het schooljaar start
Nadien strengere controles of de admgr wordt ingericht in de vestigingsplaats
Foutmelding: Deze combinatie van administratieve groep, onderwijstaal en vestigingsplaats is dit schooljaar niet toegelaten voor deze school. Contacteer uw schoolbeheerteam.
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Kan verschillen van Edison_nr_vpl
(aanpasbaar door de school)
Omzetting gebeurt achter de schermen, of eenmalig in te voeren in het pakket
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Te weinig taalvakken
De leerling is te jong of te oud voor deze administratieve groep
Type buitengewoon onderwijs bestaat niet voor deze opleidingsvorm
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Postcode vorm onjuist voor dit land
Persoon heeft in WebEdison-zendingen ander stamnummer binnen deze school: stamnummer = xxxxxxx
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Contacteer uw softwarepakket
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Geen goedkeuring voor dit schooladministratiepakket om dit soort gegevens te registreren voor deze school. Neem contact op met uw schoolbeheerteam.
Het pakket dat boodschap probeert te versturen is niet gekoppeld aan uw school.
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
(meer dan een week na de betreffende teldag)
Contacteer uw verificateur
(wijzigingen worden niet automatisch vanuit Discimus overgezet naar de aangemaakte telling.)
Als bvb in- of uitschrijvingsdatum wijzigt, zonder impact op een teldag
Invoeren in Discimus, wordt mee verwerkt.
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Versturen naar AgODi via server van WebEDISON
aparte login via identiteitskaart of token nodig.
Helpdesk Edison: 02 553 90 90
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Enkele uren na de zending: melding ontvangst
Volgende dag: foutenrapport
Bij sommige zendingen ook een overzichtsrapport met de verzonden gegevens
(bvb. studiebewijzen)
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Bijvoorbeeld bij familienaam verschillend van wat in onze databank zit.
geen nieuwe zending nodig
(Deze “terugzending” volgt dus
niet op een zending!)
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Wanneer?
Welke scholen?
Welke gegevens?
2 oktober: Zending met 99 leerlingen
3 oktober: Zending met 1 leerling
Resultaat: slechts 1 leerling in de databank!
Correct:
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
indien nodig specifieke maatregelen
onmiddellijk wanneer de leerling definitief uitgesloten wordt uit de school
! ook bij uitsluiting op einde van schooljaar
! dit staat los van uitschrijving met reden tucht
Welke gegevens?
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Wanneer?
bij melding van OAH van leerling, ten laatste op de eerste lesdag van het OAH
bij verlenging van OAH
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Wat bij correctie van de zending?
Idee: Een zending voor dezelfde leerling met dezelfde begindatum overschrijft de vorige
verkeerde gegevens (behalve begin- en einddatum): nieuwe zending
vroegtijdig beëindigen: nieuwe zending met zelfde begindatum en nieuwe einddatum
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Zending 1: Leerling A, 4 uur OAH, 1 september tot 15 december
Zending 2: Leerling A, 2 uur OAH, 1 september tot 15 december
Zending 3: Leerling A, 2 uur OAH, 1 september tot 15 november
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Wat bij wijzigingen gedurende de periode?
wijziging van het aantal uren OAH, de soort OAH, verblijfplaats, administratieve groep
corrigerende zending die de vorige periode vroegtijdig beëindigt
nieuwe zending voor de nieuwe periode met de nieuwe gegevens
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Zending 1: Leerling A, 4 uur OAH, 1 september tot 15 december
Zending 2: Leerling A, 4 uur OAH, 1 september tot 15 oktober
Zending 3: Leerling A, 2 uur OAH, 16 oktober tot 15 december
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Welke gegevens?
Minstens één van volgende drie codes: paritair comité-nummer, NACE-code,
RSZ-werkgeverskengetal
HBO verpleegkunde en Se-n-Se
OV2: leerlingen uit tweede fase
OV3: leerlingen uit kwalificatiefase
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
verificatie van toelatingsvoorwaarden
leer- en ervaringsdatabank
Welke gegevens?
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
alle leerlingen die op de geldigheidsdatum een studiebewijs (konden) behalen
eventueel “nog geen beslissing”
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
aanvulling na uitgestelde beslissing?
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Andere schrijfwijze van naam als er geen identificatienummer is meegestuurd
Schrijfwijze naam vergelijken met identiteitskaart
Aanpassen indien nodig
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
opleiding schoolsecretariaten 2013-2014