Economie klauwaandoeningen

53
Economie van klauwgezondheid Henk Hogeveen Leerstoelgroep Bedrijfseconomie, Wageningen Universiteit Departement Gezondheidszorg Landbouwhuisideren, Universiteit Utrecht @henkhogeveen animal-health- management.blogspot.com www.slideshare.net/henkhogeveen

description

Bel Leerdammer, an important cheese producer in the Netherlands is working on the welfare of cows of farmers that deliver milk to them. To work on claw health they have initiated a claw health course for their farmers. A pilot version of that course is now being set up by Martien van Bostelen and Rinus van Wijck. They have asked me to do something on the economics of claw health. Besides the use of a calculation tool, I have explained the economics of claw health during a presentation. These are the slides I used during that presentation.

Transcript of Economie klauwaandoeningen

Page 1: Economie klauwaandoeningen

Economie van klauwgezondheidHenk HogeveenLeerstoelgroep Bedrijfseconomie, Wageningen UniversiteitDepartement Gezondheidszorg Landbouwhuisideren, Universiteit Utrecht

@henkhogeveen

animal-health-management.blogspot.com

www.slideshare.net/henkhogeveen

Page 2: Economie klauwaandoeningen

Wat kunt u verwachten?

• Economie van dierziektes

• Kosten klauwproblemen

• Een beetje praktijk

• Tool

• Kosten en baten maatregelen

Onderzoeksresultaten gebaseerd op:

Marielle Bruijnis (proefschrift)Gert Jan Verhoef (praktijk)

Page 3: Economie klauwaandoeningen

Economie van diergezondheid

Page 4: Economie klauwaandoeningen

Economie van diergezondheid

Page 5: Economie klauwaandoeningen

Waarde van dit soort berekeningen

• Het zijn gemiddeldes

• En uw bedrijf is ……..

• Vaak alleen faalkosten

• Aanleiding om na te denken

• Bedrijfsspecifieke maatregelen

Page 6: Economie klauwaandoeningen

IntroductionFaalkosten

Preventieve maatregelen

Faalkosten vs preventie

Page 7: Economie klauwaandoeningen

IntroductionFaal kosten

Preventieve maatregelen

Oude situatie

Nieuwe situatie

Baten

Kosten

Baten groter dan kosten

Page 8: Economie klauwaandoeningen

IntroductionFaal kosten

Preventieve maatregelen

Oude situatie

Nieuwe situatieBaten

Kosten

Kosten groter dan baten

Page 9: Economie klauwaandoeningen

Plek economie in management

Doel

Uitvoering

Data verzameling

Evaluatieprobleem

Evaluatiegeen

probleem

Huidige situatie

Page 10: Economie klauwaandoeningen

Plek economie in management

Doel

Uitvoering

Data verzameling

Evaluatieprobleem

Evaluatiegeen

probleem

Huidige situatie Stap 1. Hoe groot is het probleem nu

• Incidentie/ernst• Economische

schade

Page 11: Economie klauwaandoeningen

Plek economie in management

Doel

Uitvoering

Data verzameling

Evaluatieprobleem

Evaluatiegeen

probleem

Huidige situatie

Stap 2. Vaststellen van de beschikbare maatregelen

Page 12: Economie klauwaandoeningen

Plek economie in management

Doel

Uitvoering

Data verzameling

Evaluatieprobleem

Evaluatiegeen

probleem

Huidige situatie Stap 3. Inschatten van verandering tgv maatregelen

• Effectiviteit (vermindering incidente)

• Vermindering schade (= baten)

Page 13: Economie klauwaandoeningen

Plek economie in management

Doel

Uitvoering

Data verzameling

Evaluatieprobleem

Evaluatiegeen

probleem

Huidige situatie

Stap 4. Kosten mogelijke maatregelen

• Kosten maatregelen

Page 14: Economie klauwaandoeningen

Plek economie in management

Doel

Uitvoering

Data verzameling

Evaluatieprobleem

Evaluatiegeen

probleem

Huidige situatie

Stap 5. Vergelijking kosten en baten

• Er is meer dan geld• Doelstellingen veehouder

Page 15: Economie klauwaandoeningen

• Economie is dus beslissings ondersteunend

• Uitvoering hangt af van doelstellingen

• Wat als baten gelijk zijn aan kosten?

Page 16: Economie klauwaandoeningen

Wat kunt u verwachten?

• Economie van dierziektes

• Kosten klauwproblemen

• Een beetje praktijk

• Tool

• Kosten en baten maatregelen

Page 17: Economie klauwaandoeningen

Wat kosten klauwproblemen nu?

Page 18: Economie klauwaandoeningen

Rekenen aan dierziektes

• In het echt– Boekhouddata + ziektedata– Verstrengeling

• Dus rekenmodellen (bio-economisch)

• Redelijk goedkoop

• Gelijke effecten

• Verschillende situaties

Page 19: Economie klauwaandoeningen

Modellen ……. zijn eenvoudiger dan de realiteit

Page 20: Economie klauwaandoeningen

Modellen……. zijn soms ook te mooi om waar te zijn

Page 21: Economie klauwaandoeningen

Het model

PCUL

PSC

PCHPHCPHSPSH

Gezond (H)

Klinisch probleem(C)

Subklinisch probleem (S)

Afgevoerd(Cul)

Page 22: Economie klauwaandoeningen

Best wel ingewikkeld

Page 23: Economie klauwaandoeningen

De nodige aannames• Nederlandse omstandigheden

– ligboxenstal– betonnen vloer– weidegang– twee maal bekappen per jaar

• 7 verschillende klauwaandoeningen

Page 24: Economie klauwaandoeningen

Gezonde klauw

Page 25: Economie klauwaandoeningen

Verschillende aandoeningen

Zoolbloeding

en

Witte lijn defect

Stinkpoot

Zoolzweer TyloomMortellaro

Tussenteenflegmoon

Page 26: Economie klauwaandoeningen

Voorkomen problemen

Page 27: Economie klauwaandoeningen

Plus economie

PCUL

PSC

PCHPHCPHSPSH

Gezond (H)

Klinisch probleem(C)

Subklinisch probleem (S)

Economische gevolgen:

- Melk productie lager- Langere tussenkalftijd- Arbeid veehouder- Kosten bekapper- Kosten dierenarts- Behandeling- Weggegooide melk

Economische gevolgen:

- Melk productie lager- Langere tussenkalftijd

Economisch gevolg:- RPO-waarden

Afvoer(Cul)

Page 28: Economie klauwaandoeningen

Aannames

• Melkproductieverliezen klinisch: 8 %

• Melkproductieverliezen subklinisch: 3 %

• Tussenkalftijd– 20 % of 60 % kans op extra cyclus

• Kosten– productieverliezen € 0,12 per kg melk (quotum)– langere tussenkalftijd € 0,99 per dag– afvoer, hangt ervan af € 338 - 1287

Page 29: Economie klauwaandoeningen

KostenPer bedrijf (65 koeien) : €3,474 per jaar (€2,282 tot €4,965)

Per koe : €53 per jaar

• Kosten van subklinische problemen: 32%• Gemiddeld klinisch probleem: €67/geval• Gemiddeld subklinisch probleem: €13/geval• Hoogste kosten voor Mortellaro (komt veel voor (klinesch

en subklinisch))

Page 30: Economie klauwaandoeningen

Verdeling kosten

Page 31: Economie klauwaandoeningen

Na 2014 worden melkproductieverliezen duurder (quotum)Nu: 0,12 per kg melk2015: 0,28 per kg melk (vgl melkprijs)

Page 33: Economie klauwaandoeningen

Wat kunt u verwachten?

• Economie van dierziektes

• Kosten klauwproblemen

• Een beetje praktijk

• Tool

• Kosten en baten maatregelen

Page 34: Economie klauwaandoeningen
Page 35: Economie klauwaandoeningen
Page 36: Economie klauwaandoeningen

Problemen verschillen

Aandoening Klinisch SubklinischZoolzweer 10.7 (4.6 – 15.4) 7.3 (3.1 – 10.3)

Mortellaro 19.7 (0.0 – 41.7) 19.7 (0.0 – 41.7)

Stinkpoot 5.8 (0.0 – 13.8) 24.4 (0.0 – 50.8)

Tyloom 2.8 (0.0 – 8.7) 7.4 (0.0 – 22.9)

Witte lijn aandoening 4.4 (0.0 – 11.4) 17.7 (0.0 – 45.7)

Zoolbloeding 3.6 (0.0 – 7.7) 19.7 (0.0 – 38.5)

Tussenteenflegmoon 7.3 (0.0 – 19.6) 0.0

Page 37: Economie klauwaandoeningen

Invoer verschilt

Input Value

Kosten dierenarts (€/bezoek) 90.00 (30 – 150)

Dierenartsbezoeken (#/koe/jaar) 0.029 (0.00 – 0.05)

Behandeltijd veehouder, min/geval 20.2 (10 – 30)

Waarde arbeid veehouder, € / uur 16.50 (0 – 30)

Kosten per geval, € / geval 4.78 (0 - 10)

Verliezen afvoer, € / koe 8.38 (0 – 27.83)

Kosten van verminderde melkproductie, € / kg 0.13 (0.12 – 0.22)

Kosten weggegooide melk, € / kg 0.18 (0.17 – 0.27)

Page 38: Economie klauwaandoeningen

Onze schatting (€/koe)

12 veehouders (€/koe)

Melkproductieverliezen 14.57 19.70 (10.25 – 24.26)

Klinisch 11.10 14.04 (7.94 – 19.05)

Subklinisch 3.47 5.66 (2.32 – 12.43)

Weggegooide melk 1.92 0.27 (0.00 – 1.69)

Langere tussenkalftijd 7.53 7.24 (3.71 – 9.57)

Klinisch 4.53 4.55 (2.73 – 6.34)

Subklinisch 3.00 2.68 (0.98 – 4.01)

Te vroeg afgevoerde koeien 12.47 8.38 (0.00 – 27.83)

Behandeling 7.56 9.21 (0.98 – 18.16)

Totaal 40.05 44.79 (23.09 – 60.43)

Page 39: Economie klauwaandoeningen

Wat kunt u verwachten?

• Economie van dierziektes

• Kosten klauwproblemen

• Een beetje praktijk

• Tool

• Kosten en baten maatregelen

Page 40: Economie klauwaandoeningen
Page 41: Economie klauwaandoeningen
Page 42: Economie klauwaandoeningen
Page 43: Economie klauwaandoeningen
Page 44: Economie klauwaandoeningen

Gegevens gastbedrijf• aantal koeien: 110• productie: 10.800 (305 dgn)• kreupelen per jaar: lastige definitie -> 50/jaar• kosten afgevoerde koe: ook lastig, goede vaars kost €1300, koe die weg gaat vanwege

benen brengt weinig op, want mager, zeg €300->verschil €1000

• kosten tkt/dag: boven de 305 dgn geven de koeien bij mij 10 kg/dag minder dan de rest, wel hogere gehalten en iets lagere voerkosten/kg. Toch al gauw €2/dag minder saldo. Onder de huidige quoteringsomstandigheden kan je dat niet direct doorvertalen naar bedrijfssaldo. Reken maar met €1 nu, na 2015 €2

• Incidentie:Zoolzweer: 20Mortelaro: 40Stinkpoot: 60Thyloom: 10Witte lijn defect: 20Zoolbloeding: 60 

Page 45: Economie klauwaandoeningen

Nog meer gegevens

• Afgevoerd door klauwen: 3 (13% van afvoer)• Dierenartsbezoeken voor klauwen: 0• Geneesmiddelen per kreupele koe:niet veel, mogelijk €5• Tijd: 45 minuten (2 maal in box behandelen)• Waarde tijd: €30/uur• Kosten produktiederving: €0,26 (melkprijs €36

voerkosten: €0,10/kg extra melk)

Page 46: Economie klauwaandoeningen

Wat kunt u verwachten?

• Economie van dierziektes

• Kosten klauwproblemen

• Een beetje praktijk

• Tool

• Kosten en baten maatregelen

Page 47: Economie klauwaandoeningen

Maatregelen– Additional foot trimming– Feeding management– Feed supplements– Floor hygiene (scraper, robot, manual)– Foot bath– Improved lying surface of cubicles (straw, mattrass)– Rubber flooring– Reduce overstocking

Page 48: Economie klauwaandoeningen

Hoe effecten schatten

• De “wetenschappelijke” kennis (artikelen)

• Onze eigen kennis

• Navragen bij experts

• Kosten, afschrijving, rente, arbeid, verbruik

Page 49: Economie klauwaandoeningen

Gebruik van eerder model

PCUL

PSC

PCHPHCPHSPSH

Gezond (H)

Klinisch probleem(C)

Subklinisch probleem (S)

Economische gevolgen:

- Melk productie lager- Langere tussenkalftijd- Arbeid veehouder- Kosten bekapper- Kosten dierenarts- Behandeling- Weggegooide melk

Economische gevolgen:

- Melk productie lager- Langere tussenkalftijd

Economisch gevolg:- RPO-waarden

Afvoer(Cul)

Page 50: Economie klauwaandoeningen

Kosten en batenKosten Baten Netto kosten

(€/koe/jr) (€/koe/jr) (€/koe/jr)

Extra bekappen 7 8 -1

Voer management 34 5 29

Voersupplementen 20 3 17

Schonere roosters (schuif) 25 12 14

Schonere roosters, mestrobot 39 12 27

Schonere roosters, handmatig 56 12 45

Voetbad 34 3 31

Ligbed, meer bedding 19 19 -1

Ligbed, koemattrassen 13 19 -7

Rubber op de vloer 28 11 17

Veedichtheid 16 17 0

Page 51: Economie klauwaandoeningen

Rubfl

Stdens

Lymat

Lybed

Hygscr

Hygrob

Hygman

Fbath

Ftrim

Feedman

Feedsup

0

1

2

3

4

5

6

-10 0 10 20 30 40 50

Net costs (€)

Wel

fare

ben

efit

Netto kosten vs welzijn

Page 52: Economie klauwaandoeningen

Tenslotte

• Klauwproblemen kosten geld

• Maatregelen ook

• Kosten verschillen tussen bedrijven

• Kijk eerlijk naar uw eigen bedrijf en neem beslissingen (onderbouwd)

Page 53: Economie klauwaandoeningen

Dank voor uw aandacht!

Huiswerk:1. Bereken de kosten van klauw aandoeningen op uw eigen bedrijf.Tool komt beschikbaar2. Bedenk een maatregel om het te verbeteren3. Bereken kosten van de maatregel

4. Stuur het naar mij op