DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

of 51 /51
23 juni 2015 Nieuw Ontwikkelingen in Delft-FEWS Marcel Ververs Gerben Boot

Embed Size (px)

Transcript of DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Page 1: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

23 juni 2015

Nieuw Ontwikkelingen in Delft-FEWS

Marcel Ververs Gerben Boot

Page 2: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Delft-FEWS 2015

23 juni 2015

eren Facilit het (WIS) werkproces van

Page 3: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Het werkproces bestaat uit (o.a.)…

23 juni 2015

Archiveren

Configureren

Data beheren

Exporteren Informeren

Importeren

Interacteren

Leren

Modelleren

Monsters analyseren

Rapporteren

Selecteren

Systeem beheren Transformeren

Valideren

Supporteren

Visualiseren

Programmeren

Page 4: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

23 juni 2015

eren Import

Page 5: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Importeren…

• Diverse nieuwe importformaten • LILA, CHC, URA • WISKI (ensembles) • CEMIG binary, ANA telemetry • BUFR (plain text) • GMW-XML Observations • 1D/2D Spectra data (incl. flags) • Ecologie, Typhoons • Webserver: DataWare • Extern: DDSC via HKV

• Additioneel/nieuwe opties • 3D NetCDF data (via OpenDAP) – subdomein • GeneralCSV via ServerURL optie

• DiM 3.0 23 juni 2015

Page 6: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

23 juni 2015

eren Import Valid

Page 7: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Valideren…

• Meerdere validatieregels van hetzelfde type • Nieuwe validatievlag voor ‘sameReading’ en ‘temporaryShift’ • Validatie werkt nu ook op qualifiers (indien geconfigureerd) • Validatie tijdens import van Samples (deel van sample afkeuren)

23 juni 2015

<validationRuleSet validationRuleSetId="3" timeZone="GMT"> <considerQualifiers>true</considerQualifiers> <extremeValues> <hardMax constantLimit="10"/> <hardMin constantLimit="0"/> <softMax constantLimit="5"/> <softMin constantLimit="1"/> </extremeValues> …

Page 8: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Select

23 juni 2015

eren Valid

Page 9: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Selecteren…

• Flexibeler zoeken in Filters met checkboxen en wildcards (*) • Knoppen (on)zichtbaar maken in TimeSeriesDisplay • Tijden in tabel omdraaien, T0 altijd zichtbaar • Filteren in de tabel via expressie (bv. waarden groter/kleiner dan)

23 juni 2015

Page 10: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Selecteren…

• Aantal regels in ‘Manual Task’ is verhoogd (16) • Taskrundialog: taak goedkeuren

23 juni 2015

Page 11: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

23 juni 2015

eren Select

Monsters Analys eren

Page 12: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Monsters Analyseren…

• Monsters/Samples importeren , visualiseren & statistieken • Sample Browser • Selecteren op (sample) qualifiers • Sample data in Amalgamate

23 juni 2015

Page 13: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

23 juni 2015

eren Monsters

Analys Interact

Page 14: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Interacteren…

• Uitbreidingen PI-Service: • threshold-informatie, • parent-location informatie • workflow informatie • REST calls XML / JSON responses

• WaterML2 service verbeterd • Foutafhandeling • Testpackage + demo applicatie

• WMS via HTTPS

23 juni 2015

Page 15: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Interacteren…

• Direct Data Access • Backend: Database connectiemanagement • Logging: alle database queries

• Aantal rows, millis, blobs • GUI

• Geheugengebruik zichtbaar

• Open Database • Mirroring Relationele Database

• Wijzigingen in relationele database terug synchroniseren

23 juni 2015

Page 16: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

23 juni 2015

eren Interact Configur

Page 17: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Configureren…

Optimalisatie configuratie (minder duplicatie): • Ondersteunen related locations met constraints in Filters • ModuleInstance patronen voor filteren in Display groups

• Gebruik van tekst met wildcards (*) en <not> • General Adapter nu met locatie constraints om locatieSet te filteren • Loop inbouwen in workflow voor locationSet

<activity> <runIndependent>true</runIndependent> <moduleInstanceId>ModuleInstanceId</moduleInstanceId> <loopLocationSetId>LocationSetId</loopLocationSetId> </activity>

• Configuratie sleutelwoorden voor alle tijdserie elementen • LocationSet met attribuut die tijdsafhankelijk is

23 juni 2015

Page 18: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Configureren…

• Loop in Displaygroups om voor locaties in een set zelfde grafieken op te bouwen

23 juni 2015

Page 19: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

23 juni 2015

eren Configur Transform

Page 20: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Transformeren…

• 2D spectrum data in transformaties (b.v. Correctiemethode lage energiewaarden voor lage frequenties 2d-spectrum)

• Waarden de vlag "aangevuld" meegeven bij samenvoegen

• Via transformatie handmatig ingebrachte gaten in reeks opvullen

23 juni 2015

Page 21: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Transformeren…

23 juni 2015

Page 22: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

23 juni 2015

eren Transform L

Page 23: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Leren…(Watercoach)

• Astronomisch getij nu zichtbaar (in de toekomst) in ‘Watercoach’ mode

• Nieuwe (Australische) tijdzones toegevoegd

• Ontwikkelplan: Opnemen Watercoach als ‘GUI-plugin’ in FEWS

23 juni 2015

Page 24: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

23 juni 2015

eren L

Systeem beh

Page 25: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Systeem beheren…

• Overstap naar Java 8 (2015.01) • Nieuwe java executable (voorbereiding op 64b) • *jpif wordt *ini

• (te) ‘diepe’ directories opgelost met java 8 • ActiveMQ als standaard JMS engine • Lokale backup copy van log.txt op OC (was al op FSS) • System Monitor toont wie (welke gebruiker) de taak heeft

afgevuurd. • MC-MC synchronsatie checkt of FEWS versies van beide

databases hetzelfde zijn • Admin Interface met status-stoplichten van MC specifieke taken

23 juni 2015

Page 26: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

23 juni 2015

eren Systeem

beh Support

Page 27: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Supporteren…

Vernieuwing Helpdesk team:

23 juni 2015

Page 28: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Supporteren…

ICT-OS team: Nieuw: Evert de Vos

23 juni 2015

Ook nieuw: Jeroen Baten

Page 29: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

23 juni 2015

eren Support Modell

Page 30: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Modelleren

• Modeladapters: nieuw of uitgebreid • WAVEWATCH III • RTC-TOOLS / Spectrale data • XBEACH • D3D • D-FLOW-FM • WES, FAST

23 juni 2015

Page 31: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

23 juni 2015

eren Modell Visualis

Page 32: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Visualiseren…

• Inhoud van CSV files inspecteren • Location Attributes Display (statische configuratie) • Module Run Tables (model output)

23 juni 2015

Page 33: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Visualiseren…

• Instelbaar font size (%) • In de qualifier tree: eenvoudig wisselen tussen namen/labels • Workflow Navigator: cursief font bij temporary series • Subtitels in plot/plotoverview (displayGroups)

23 juni 2015

Page 34: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Visualiseren…

• Nieuwe grafiektypen: • ClusteredBars • BlockCost

23 juni 2015

Page 35: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Visualiseren…

• Nieuwe GUI taal: Indonesisch (Bahasa) • Verbetering zichtbaarheid kleurenbalken (onder grafiek) • Verbetering punten in Scatterplot/Peaks-plot (seizoen/periode)

23 juni 2015

<statisticalFunction function="showPeaksAbove" label="Seasonal Show Peaks Above"> <season startMonthDay="--01-01" endMonthDay="--03-31" label="January,February,March" color="orange"/> <season startMonthDay="--04-01" endMonthDay="--06-30" label="April, May, June" color="green"/> <season startMonthDay="--07-01" endMonthDay="--09-30" label="July, August, September" color="yellow"/> <season startMonthDay="--10-01" endMonthDay="--12-31" label="October, November, December" color="red"/> </statisticalFunction>

Page 36: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Visualiseren…

• TimeSeriesDisplay: terug naar de default kleuren-instelling (tijdserie eigenschappen)

• Aanduiden van waarde en tijd bij klik in de grafiek • Spatial Display:

• Tijdslider en accumalatie-slider hebben gelijke tijdstappen • Tijdslider toont ook validatieinfo op accumulatie-tijdstap

23 juni 2015

Page 37: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Visualiseren…

• Look en Feel van Forecast Manager verbeterd (life time) • Enumeratie: ook in de tabel zichtbaar

23 juni 2015

Page 38: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Visualiseren…

• Schematic Status Display: • Nieuwe tag: show locationAttribute • Beschikbaar: enumeratie-waarde

23 juni 2015

Page 39: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Visualiseren…

• Aan/uitzetten van ‘normale’ en ‘statistiek’ tijdseries kan nu apart • Statistiek tijdseries (veel) beter herkenbaar (legenda, tabelheaders)

23 juni 2015

Page 40: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Visualiseren…

• 2D Spectra Timeseries nu met tooltip

23 juni 2015

Page 41: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

23 juni 2015

eren Visualis Export

Page 42: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Exporteren…

• Nieuwe exportformaten • WOW-protocol (KNMI, MetOffice)

• Opties/uitbreidingen • GeneralCSV

• 1 csv bestand per locatie uit een locatieset • Samples: attributes en predefined settings • Commentaar of waarde

• File aanmaakdatum in PI-xml • Geometry in NetCDF

• GUI • Handmatige exports met opties voor vlaggen en

betrouwbaarheid nu consistent

23 juni 2015

Page 43: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

23 juni 2015

eren Export Archiv

Page 44: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Archiveren…

• Open, geindexeerd backend gebaseerd op NetCDF • (oude) gemeten, berekende en voorspelde tijdseries

• Bevraagbaar, downloadbaar via catalogus • Front-end / client via GeoNetwork en Delft-FEWS OC/SA • Seamless Integration (flexibel ophalen van data)

23 juni 2015

Break-out !!!

Page 45: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

23 juni 2015

eren Archiv Rapport

Page 46: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Rapporteren…

• Rating Curves als *png in rapport module • Gebruik van enumeraties (in tekst) in tabellen

23 juni 2015

Page 47: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

23 juni 2015

eren Rapport Anticip

Page 48: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Anticiperen…

Richting 2015.02 (div offertes) • Dataherleidbaarheid… • Validatiestatus… • (onderdelen) 64bit… • FSS mapping verbeteren admin interface (“FSS type”)… • Uitbreiding Databaseviewer met statistieken per interval… • TSD uitbreiding met instelbare statistiek intervallen… • Watercoach als volwaardig FEWS GUI plugin… • Automatische/cascade Amalgamate… • Doorontwikkeling open archief & seamless integration… • Vervolgontwikkelingen rondom samples… • Etc. Voor NL-WS, RWS, Nat. Water Model, TVA, BPA, FOEN, NWS, EU… 23 juni 2015

Page 49: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

23 juni 2015

eren Anticip Programm

Page 50: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

Programmeren…

23 juni 2015

andre

rudie

arno

jitka

onno

erik p

erik de r

marijn

camiel

Page 51: DSD-NL 2015, Delft-FEWS Gebruikersdag, 6 Nieuwe ontwikkelingen Delft-FEWS

23 juni 2015

eren Programm Discussi

Pauz