DSD-NL 2014 - Delft-FEWS Gebruikersdag - 6. FEWS Noorderzijlvest - van calamiteiteninstrument naar...

Click here to load reader

download DSD-NL 2014 - Delft-FEWS Gebruikersdag - 6. FEWS Noorderzijlvest - van calamiteiteninstrument naar brug tussen meteorologie en waterbeheer, Jan Gooijer (Waterschap Noorderzijlvest)

of 21

 • date post

  01-Jun-2015
 • Category

  Engineering

 • view

  231
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of DSD-NL 2014 - Delft-FEWS Gebruikersdag - 6. FEWS Noorderzijlvest - van calamiteiteninstrument naar...

 • 1. FEWS Noorderzijlvest: van calamiteiteninstrument naar brug tussen meteorologie en waterbeheer Waterschap Noorderzijlvest Jan Gooijer| 18 juni 2014

2. Overzicht 1 Het traditionele FEWS bij Noorderzijlvest 2 Operationeel sturen met RTC Tools 3 Onderzoek naar concidentie en langjarige klimaattrends 4 Conclusie 2 3. 3 Noorderzijlvest Hunze & Aas Frysln 4. Beheergebied Noorderzijlvest 4 5. 5 Voorbeeld rol FEWS tijdens calamiteiten 6. FEWS tijdens calamiteit: volwaardige rol - elke vergadering begint met statusupdate + verwachtingen o.b.v. FEWS op smartboard - Gedurende de calamiteit verliep de informatieoverdracht steeds sneller. Er is veel gebruik gemaakt van informatie uit het veld en door modellen gegenereerde voorspellingen. De voorspellende waarde van Fews (Flood Early Warning System) had een volwaardige rol bij besluitvorming. (Uit de evaluatie Hoogwater 2012) 6 7. Oude model in FEWS -Rekentijd: 16 uur voor 1 jaar door- rekenen - Alleen waterstandverwachtingen op basis van neerslag- en getijverwachtingen 7 8. Het nieuwe RR model: per bodemtype 1 RR knoop met eenheidsgrootte van 1 ha 8 Het interne RTC model van Electra en Fivelingo 9. Nieuwe RTC model (ook wel: Model Predictive Control) - Rekentijd: 12 uur om 400 jaar door te rekenen - Waterstandverwachtingen op basis van neerslag- en getijverwachtingen berekend met het interne model worden gecombineerd met een optimalisatieroutine voor de instellingen van kunstwerken - De instellingen voor kunstwerken zijn aan te passen 9 10. Resultaat bij hoogwater Effect tijdens piekafvoeren Positief neveneffect: je krijgt meer grip op wat ze in het veld doen 10 11. Resultaat bij reguliere omstandigheden Vooral s nachts pompen tegen nachtstroomtarief 11 12. Nog te doen -Koppeling FEWS WABIS en vice versa in live systeem -Sturing op actuele energieprijzen (en strategisch inkopen?) -Sturing op onzekerheid weersverwachting (ensemble, tree-based) -Uitbreiden naar rioleringswereld? 12 13. Snelle RTC model ook gebruikt voor concidentieonderzoek alle neerslaggebeurtenissen hoogste 10% allestormopzetgebeurtenissen 13 juni 2014 13 gezamenlijke kans: >1% 14. Onderzoeksvragen 1. Wat is effect van concidentie op maatgevende waterhoogtes? 2. Verandert die met toekomstig klimaat (2050)? Aanpak: Gebruik resultaat van klimaatmodel (RACMO) (neerslag, verdamping, windopzet Waddenzee) Tijdreeksanalyse (800 jaar) Bepaal verschil tussen normale run en ontkoppelde run verkennend! 13 juni 2014 14 15. Delft-FEWS getij jaarmaxima Modellentrein RACMO klimaatmodel SOBEK-RR neerslagafvoermodel RTC-Tools hydraulisch model 13 juni 2014 Plots van: - Normale run - Run zonder windopzet - 10 shuffles van windopzet en neerslag (,) 15 16. 13 juni 2014 16 Voorbeeld nov. 2590 (klimaat, 40cm) 100 mm 17. Huidig klimaat 13 juni 2014 17 18. Klimaat 2050, zeespiegelstijging 40cm 13 juni 2014 18 19. Resultaat Mate van concidentie lijkt mee te vallen? - Verschil bij T=100 jaar circa 5 cm - Maar: T=100 T=30-40 jaar! 13 juni 2014 19 Mogelijkheid voor uitgebreide toekomstig weer studies extreem weer (regen, droogte, waterkwaliteit, etc voorbeeldjaren Verleiding is groot, omdat je lange tijdreeksen en klimaatverandering heel intutief kunt onderzoeken. Maar status is verkennend op dit moment 20. Conclusie 1 Een simpel model blijkt een wereld van mogelijkheden te openen die grenst aan de hydrologie/het waterbeheer 2 Enerzijds koppeling met meteorologische modellen 3 Anderzijds het combineren van hydro-meteorologische data met naar wens uitbreidbare optimalisatiefuncties 4 What else? We krijgen de smaak nu te pakken;-) 20 21. 21 Pictures: More information please contact waterboard Noorderzijlvest Text: Waterboard Noorderzijlvest Contact: Stedumermaar 1, postbus 18, 9700 AA Groningen, the Netherlands, info@noorderzijlvest.nl