DSD-NL 2014 - Delft-FEWS Gebruikersdag - 4. FEWS Vecht - hoogwater instrumentarium, Pieter Filius...

Click here to load reader

download DSD-NL 2014 - Delft-FEWS Gebruikersdag - 4. FEWS Vecht - hoogwater instrumentarium, Pieter Filius (Waterschap Vechtstromen)

of 42

 • date post

  01-Jun-2015
 • Category

  Engineering

 • view

  238
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of DSD-NL 2014 - Delft-FEWS Gebruikersdag - 4. FEWS Vecht - hoogwater instrumentarium, Pieter Filius...

 • 1. FEWS Vecht Hoogwater instrumentarium Pieter Filius Adviseur watersysteem Ws. Vechtstromen (voorheen Ws. Velt en Vecht) 18 juni 2014 Resultaat van stroomgebied brede samenwerking

2. Inhoud In the beginning Doel Werkwijze Opbouw Model performance Huidige Status / Verdere ontwikkeling In the end .. >> Korte live demo Vragen / discussie? 3. In the beginning 4. Eind oktober 1998 5. Prelude - Legacy 2004 Overdracht van de Overijsselse Vecht Bruidschat: RWS-ON maakt een operationeel HW-voorspelmodel voor de waterschappen 2005 Multi-lineair Regressie model (arcadis) 2007 MLR in jasje (HKV) Flo-Vecht (analogy Flo-Rijn): voldeed niet aan de door RWS gestelde minimale criteria 2009 ultiem aanbod van RWS-ON: nu of nooit 6. Projectpartners: Ws Velt en Vecht (penvoerder), Ws Groot Salland, Prov. Overijssel, Rijkswaterstaat Oost NL en Ws Regge en Dinkel Plus: Intensieve contacten met Duitse partners: NLWKN (Nedersaksen) en Bezirksregierung Mnster / LANUV (Noordrijn-Westfalen) Het Samenwerkingsverband Stroomgebiedsbreed Modelinstrumentarium Vecht (SMV) wordt in oktober 2010 opgericht 7. Ontwikkelfase: 2010 - 2012 Testfase: 2013 - 2014 Operationele inzet: vanaf 1 januari 2014 Meerjarig ontwikkel traject 8. Doel 9. Het klimaat verandert: a. Timing van inzet van retentiegebieden b. Hoogwater Alarmering c. Ondersteuning van calamiteitenplannen. De Vecht verandert: a. herstel van rivierlopen in het Vechtstroomgebied b. Met mogelijke gevolgen voor hoogwaterveiligheid. Vereist: krachtig, dynamisch, operationeel modelinstrumentarium. Ontwikkeling van een informatie platform met hoogwatervoorspel modellen FEWS - VECHT Doel 10. Werkwijze 11. Werkwijze Formuleren van een Businesscase Gezamenlijke financiering Gefaseerde aanpak Betrokkenheid van diverse adviseurs 12. Businesscase Samenwerkingsverband Kwantitatief Beheerinstrumentarium Vecht O. Context In het stroomgebied van de Vecht werken de Nederlandse en Duitse projectpartners aan een halfnatuurlijke en veilige Vecht. Voor de komende jaren liggen er belangrijke opgaven wat betreft hoogwaterveiligheid en kwantitatief beheer van de Vecht. De dijken moeten voldoende sterk en hoog zijn, herstelmaatregelen moeten worden afgestemd op bestaande functies en hoogwaterbescherming en hoogwatergolven moeten tijdig en betrouwbaar worden voorspeld om burgers te waarschuwen en om zonodig tot evacuatie over te gaan. Om deze verschillende opgaven te bereiken is een krachtig analytisch beheerinstrumentarium nodig, dat voorziet in de kwantitatieve modellering van de grensoverschrijdende Vecht. Concreet betekent het dat een modelinstrumentarium nodig is om de Vechtdijken te toetsen en waar nodig te versterken, herinrichtingsmaatregelen te beoordelen en retentiegebieden dan wel noodmaatregelen tijdig en gericht in te kunnen zetten bij hoogwatersituaties. Het recente hoogwater van augustus 2010 heeft nadrukkelijk nog eens de noodzaak van een beheerinstrumentarium voor extreme situaties aangetoond. 13. Gezamenlijke financiering Modellijn 1 HW-model Modelspoor 2 Stromingsmodel (+ HW-module) Totaal Besteding t/m RWS Oost-Nederland 150.000 - 150.000 2010-2011 Provincie Overijssel - 100.000 100.000 2010-2011 Waterschap Velt en Vecht 15.000 85.000 100.000 2010-2015 Waterschap Groot Salland - 85.000 85.000 2011-2015 RWS Waterdienst - p.m. p.m. 2011-2017 Duitse partners - p.m. p.m. 2011-2015 Tabel B.1: Besteding per partner en modellijn (bedragen in euro) 2010 2011 2012 2013-2015 RWS Oost-Nederland 30.000 120.000 - - Provincie Overijssel 20.000 80.000 p.m. p.m. Waterschap Velt en Vecht 20.000 40.000 30.000 10.000 Waterschap Groot Salland - 40.000 45.000 10.000 RWS Waterdienst - p.m. p.m. p.m. Duitse partner - p.m. p.m. p.m. Tabel B.2: Besteding per partner en jaar (bedragen in euro) 14. Gefaseerde aanpak Ontwikkelfase: 2010 2012 Haalbaarheidsstudie NA-model + pilots NA modellering 15 lateralen Ontwikkeling Hydraulisch model + uitbouw Dld Koppeling Hyrd. Model met NA-modelgebieden Testfase: 2013 - 2014 Operationele inzet: vanaf 1 januari 2014 15. Betrokkenheid diverse adviseurs Tijdens het bouwen: - RH/DHV (secretariaat namens Velt en Vecht) - Nelen & Schuurmans (Projectleiding en secretariaat) - HKV (Haalbaarheidsstudie NA-modellen) - Rura Arnhem (Uitbreiding Sobek Vecht model in D + koppelen met Sobek Vecht NL) - HKV (14 NA-modellen in HBV format) - Deltares (inrichting FEWS en koppeling NA- modellen + hydraulische Sobek Vecht model Na gereedkomen: - Nelen & Schuurmans (externe hosting MSV FEWS Vecht) - Deltares (SLA onderhoudovereenkomst) 16. Opbouw 17. Huidige afvoer- en waterhoogteverwachtingen Op basis van: - neerslagradar data (gecombineerd Nederland-Duitsland vanuit project Nationale Regen Radar, NRR) - neerslagverwachtingen (HiRLAM en ECMWF ensemble) - hydrologisch neerslagafvoermodel (15 deelgebieden) - hydraulisch modellen (volledig hydrodynamisch 1d van Ohne tot Ramspol); - real-time metingen (waterhoogtes en afvoeren) in combinatie met ARMA data-assimilatie 18. HW - voorspelinstrument FEWS Vecht Metingen Radar Weersvoorspelling Neerslag- afvoermodel (HBV) Hydraulisch model (SOBEK) FEWS Vecht Andere FEWS 19. Real time metingen div. bronnen AANTAL LOKATIES: NRW (Lanuv) 6 NLWKN 5 Vml. Velt en Vecht 26 Vml. Regge en Dinkel 10 Ws. Groot Salland 16 Ws Reest en Wieden 1 Provincies Overijssel en Drenthe 3 Rijkswaterstaat ON en IJG 12 20. Real-time Radar neerslagbeelden 21. Real-time Radar neerslagbeelden Bron: site Nationale Neerslag Radar 22. Meerdaagse Weervoorspelling 23. Koppeling met andere BOS en FEWS systemen Bos Regge (vml Ws. Regge en Dinkel) Bos Dinkel (nog te koppelen in 2014) FEWS Meren (RWS - IJG) BOS Meppelerdiep (ws. Reest en Wieden) Phanta Rei voor Duitse deel van de Vecht (NLWKN Meppen toekomst) 24. 15 neerslag afvoer gebieden (HBV) 25. profielen stuwen Instroompunten randvoorwaarden Hydraulisch model (SOBEK) 26. Rainfall prediction Calculated discharge catchments Discharge catchments Calculated waterlevels + discharge Waterlevels + discharge Rainfall runoff model Data assimilation to measurements Hydraulic model Data assimilation to measurements 27. Model performance 28. Data assimilatie d.m.v. ARMA 29. RR model 14 mei 2013 30. Performance: Indicatoren Bias (verschil model-meting) Momentaan Gemiddeld RMSE (Root Mean Square Error) Gemiddelde kwadratisch verschil Geeft typische afwijking (zonder teken) Nash Sutcliffe: kental voor hoe goed de afvoeren zijn gemodelleerd 1 = perfect 0 = gemiddeld