DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

of 33 /33
Onderzoeksrapport 2 e kwartaal 2012

Embed Size (px)

description

 

Transcript of DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Page 1: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Onderzoeksrapport 2e kwartaal 2012

Page 2: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

DM Barometer

De DM Barometer is een onderzoek van DDMA, NIMA, OMG/Mailmedia en Tijdschrift voor Marketing naar de bestedingen en trends in de dialoogmarketing (directe en interactieve marketing). Vier keer per jaar peilt de DM Barometer de dialoogmarketing branche. Hierbij wordt gevraagd naar de bestedingscijfers en inzet van dialoog-marketing of een specifiek thema uit de branche onder de loep genomen. Kijk op www.dm-barometer.nl voor meer informatie. Hier zijn onder andere alle onderzoeksrapporten van 2005 t/m 2012 te downloaden. Meldt u aan als PANELLID van de DM Barometer en ontvang elk kwartaal gratis het uitgebreide onderzoeksrapport met de meest recente kerncijfers uit de dialoogmarketing branche.

Page 3: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Special

In het tweede kwartaal van 2012 heeft de DM Barometer een specifiek thema uit de branche onder de loep genomen. Deze special staat in het teken van e-mail marketing. Er is onder andere gevraagd naar: • de positie van e-mail binnen de marketingmix van de organisatie; • de bestedingen aan e-mail marketing; • de aanpak van een optimale deliverability; • de regelgeving omtrent e-mail marketing; • trends zoals videomail en gamification. De inhoud van deze DM Barometer Special bevat marketeer generated content. Dat wil zeggen; de enquête is opgesteld aan de hand van vragen die (e-mail) marketeers hebben ten aanzien van e-mail marketing in de branche. Tevens is bij een aantal resultaten om reactie van vakspecialisten gevraagd.

Page 4: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Respons

Dit kwartaal hebben 142 marketeers een bijdrage geleverd aan de DM Barometer Special. Over de respondenten kan het volgende worden gezegd:

• 23% van de respondenten is eigenaar, directeur of zit in het directie/ management. Daarnaast is 21% een marketing/sales manager (of heeft een gelijkwaardige functie) en 27% is marketing-/communicatiemede-werker. 15% bestaat uit account managers, adviseurs/consultants, fondsenwervers of anders. 14% is onbekend.

• 17% van de respondenten richt zich op de B2C markt en 37% op de B2B markt. 46% van de respondenten richt zich op beide markten.

• 58% van de respondenten is werkzaam bij een adverteerder en 42% bij een dienstverlener.

• 60% is man en 40% vrouw.

Page 5: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Respons Adverteerders

Page 6: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Respons Dienstverleners

Page 7: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Kengetallen

Kerncijfers

• De meeste organisaties versturen één keer per maand een e-mailing naar het eigen e-mailbestand. Dit geldt zowel voor business to business e-mailings (49%) als voor business to consumers e-mailings (31%).

• De meeste organisaties (34%) hebben een e-mailbestand ter grootte van 1 tot 1.000 e-mailadressen. 16% van de organisaties heeft een e-mail-bestand met meer dan 250.000 e-mailadressen.

• De grootte van het budget voor e-mail marketing is zeer verdeeld bij de organisaties. 8% van de organisaties heeft zelfs géén e-mail marketing budget.

Page 8: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Kengetallen

E-mail in de marketingmix

• Bij de helft van de organisaties (50%) is het budget voor e-mail marketing in 2012 gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar (2011). Bij 41% van de organisaties is dit budget gestegen en 9% geeft aan dat het budget voor e-mail marketing is gedaald.

• De belangrijkste doelstellingen voor het inzetten van e-mail marketing zijn relatiebeheer/loyalty (56%), informeren over producten/diensten (56%) en verhogen van klantwaarde bij klanten (44%).

• 70% van de organisaties combineert e-mail marketing en social media. Deze kanalen worden voornamelijk gecombineerd om een groter bereik te genereren (69%).

Page 9: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Kengetallen

Deliverability & data

• Het up to date houden van de database is de meest genoemde data-doelstelling (57%) die een organisatie heeft binnen haar e-mail marketing activiteiten.

• Bij de meeste organisaties (61%) is het CRM-systeem of centrale database niet gekoppeld aan een e-mail marketing platform.

• Bij het behalen van een optimale deliverability achten de marketeers vooral de volgende factoren van belang: 1) een kwalitatieve verzendlijst, 2) opmaak & content en 3) engagement.

Page 10: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Kengetallen

E-mail en regelgeving (1)

• 80% van de organisaties heeft dit jaar haar e-mail activiteiten aangepast naar aanleiding van de nieuwe Code E-mail of het was al in orde. 20% heeft het (nog) niet aangepast.

• 75% van de marketeers is volledig op de hoogte van de opt-in en opt-out regels rondom e-mail marketing.

• 54% van de organisaties maakt gebruik van dubbel opt-in.

• Bij 66% van de organisaties is altijd de oorsprong van een e-mailadres bekend (waar deze vandaan komt en op welke wijze toestemming is gegeven).

Page 11: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Kengetallen

E-mail en regelgeving (2)

• 68% van de marketeers let bij de keuze van een e-mail marketing leverancier op keurmerken.

• 36% van de marketeers vindt dat de OPTA te weinig doet om SPAM aan te pakken.

Page 12: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Kengetallen

Innovatie en trends (1)

• 70% van de organisaties analyseert het gedrag van de (e-mail) ontvangers en doet hier iets mee. 18% analyseert het gedrag niet.

• Segmentatie op basis van profiel en interesse is de belangrijkste innovatie voor organisaties (61%).

• 89% van de marketeers vindt dat Customer Relation Management de toekomst is voor relevante (e-mail)communicatie.

• 70% van de marketeers stelt dat door de toenemende informatie-overload het steeds moeilijker wordt middels e-mailings de doelgroep te bereiken.

Page 13: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Kengetallen

Innovatie en trends (2)

• 23% van de marketeers geeft aan dat de waarde van e-mail marketing is gedaald met de opkomst van social media.

• 79% van de marketeers vindt de mogelijkheid van segmenteren op Iphone en Ipad bezitters waardevol.

• 44% van de marketeers vindt e-mail voor zijn organisatie het marketingkanaal met de beste ROMI.

Page 14: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Kerncijfers Hoe vaak per maand verstuurt uw organisatie e-mailings naar

het eigen e-mailbestand?

Page 15: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Kerncijfers Uit hoeveel e-mailadressen bestaat het e-mailbestand van uw

organisatie?

Page 16: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Kerncijfers Wat is het budget voor e-mail marketing van uw organisatie dit jaar (2012)?

Page 17: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

E-mail in de marketingmix

Hoe verhoudt het budget voor e-mail marketing van uw organisatie in

2012 zich ten opzichte van vorig jaar (2011)? Het budget is:

Page 18: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

E-mail in de marketingmix

Hoe verhoudt het budget voor social marketing van uw organisatie in

2012 zich ten opzichte van vorig jaar (2011)? Het budget is:

Page 19: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

E-mail in de marketingmix

Hoe verhoudt het budget voor search engine marketing van uw organisatie in 2012 zich ten opzichte van vorig jaar (2011)? Het budget

is:

Page 20: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

E-mail in de marketingmix

Is er sprake van een verschuiving tussen de kanalen in de mix van

e-mail marketing, social marketing en search engine marketing?

Page 21: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

E-mail in de marketingmix

Wat is voor uw organisatie de belangrijkste doelstelling (top 3) voor het inzetten van e-mail marketing?

Page 22: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

E-mail in de marketingmix

Combineert uw organisatie e-mail marketing wel eens met social media in een campagne? Zo ja, met welk doel doet uw organisatie dit?

62%

38%

70%

30%

0%

20%

40%

60%

80%

Ja Nee

Combi e-mail en social?

2011 2012

Page 23: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Deliverability & data Welke data-doelstellingen heeft uw organisatie binnen de e-mail

marketing activiteiten?

Page 24: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Deliverability & data Is uw CRM-systeem of centrale database gekoppeld aan een e-mail

marketing platform?

Page 25: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Deliverability & data In welke mate zijn de onderstaande factoren belangrijk voor uw

organisatie bij het behalen van een optimale deliverability, waarbij het percentage bounce en complaint dus zo laag mogelijk is?

De marketeers zijn gevraagd voor elke factor een waardering te geven op de schaal van 0 tot 5,

waarbij 0 = niet belangrijk en 5 = heel belangrijk. De cijfers in de grafiek duiden de gemiddelde scores aan.

Page 26: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

E-mail en regelgeving

Heeft uw organisatie dit jaar de e-mail activiteiten aangepast naar aanleiding van de nieuwe Code E-mail?

Ja (1) - Mijn organisatie handelde al conform de Code Email Ja (2) - Ja, mijn organisatie heeft de e-mail activiteiten aangepast Ja (3) - Ja, mijn organisatie heeft een aantal activiteiten aangepast Nee (1) - Nee, wij moeten ons hier nog in verdiepen Nee (2) - Nee, ik heb geen idee wat de Code E-mail is

Page 27: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

E-mail en regelgeving

Ik ben volledig op de hoogte van de opt-in en opt-out regels rondom e-mail marketing. 75% van de marketeers is het hiermee eens.

Mijn organisatie maakt gebruik van dubbel opt-in. 54% van de marketeers is het hiermee oneens.

In mijn organisatie is altijd de oorsprong van een e-mailadres bekend (waar deze vandaan komt en op welke wijze toestemming is gegeven). 66% van de marketeers is het hiermee eens.

Page 28: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

E-mail en regelgeving

Bij de keuze van een e-mail marketing leverancier let ik op keurmerken. 68% van de marketeers is het hiermee eens.

De OPTA doet te weinig om SPAM aan te pakken. 64% van de marketeers is het hiermee oneens.

Page 29: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Innovatie en trends Behavioral targeting is belangrijk voor de effectiviteit van e-mail marketing campagnes. Is uw organisatie hier bewust mee bezig?

Antwoord 1 Wij analyseren actief het gedrag van de ontvangers en spelen hier op in.

Antwoord 2 Wij bekijken het gedrag van de ontvangers en proberen hier iets mee te doen.

Antwoord 3 Wij analyseren het gedrag van de ontvangers, maar spelen hier nog niet genoeg op in.

Antwoord 4 Wij analyseren het gedrag van de ontvangers, maar doen hier nog niets mee.

Antwoord 5 Wij analyseren het gedrag van de ontvangers niet.

Page 30: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Innovatie en trends Een belangrijke innovatie voor onze organisatie zou zijn:

Page 31: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Innovatie en trends

Customer Relation Management is de toekomst voor relevante (e-mail)communicatie. 89% van de marketeers is het hiermee eens.

Door de toenemende informatie-overload wordt het steeds moeilijker middels e-mailings de doelgroep te bereiken. 70% van de marketeers is het hiermee eens.

De waarde van e-mail marketing is gedaald met de opkomst van social media. 67% van de marketeers is het hiermee oneens.

Page 32: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Innovatie en trends

De mogelijkheid van segmenteren op Iphone en Ipad bezitters is waardevol. 79% van de marketeers is het hiermee eens.

E-mail is voor mijn organisatie het marketingkanaal met de beste ROMI. 56% van de marketeers is het hiermee oneens.

Page 33: DM Barometer - Special: Geen fabels maar feiten over e-mail (editie 2012)

Meer data, resultaten en informatie?

www.dm-barometer.nl

DDMA, branchevereniging voor dialoogmarketing WG Plein 508

1054 SJ Amsterdam 020 – 452 8413

Jonneke Prinsen, Onderzoek DDMA [email protected]