DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

of 28 /28
Onderzoeksrapport 2 e kwartaal 2010

Embed Size (px)

description

De DM Barometer is een onderzoek van DDMA, OMG/Mailmedia en Tijdschrift voor Marketing naar de bestedingen en trends in de dialoogmarketing (directe en interactieve marketing).

Transcript of DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Page 1: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Onderzoeksrapport 2e kwartaal 2010

Page 2: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

DM Barometer

De DM Barometer is een onderzoek van DDMA, OMG/Mailmedia en Tijdschrift voor Marketing naar de bestedingen en trends in de dialoogmarketing (directe en interactieve marketing).

Vier keer per jaar peilt de DM Barometer de DM branche. Tweemaal wordt gevraagd naar de bestedingscijfers in dialoogmarketing (DM Barometer enquête) en tweemaal wordt een specifiek thema uit de branche nader enquête) en tweemaal wordt een specifiek thema uit de branche nader onderzocht (DM Barometer Special).

Kijk op www.ddma.nl bij ‘kenniscentrum’ voor meer informatie over het onderzoek. Hier zijn onder andere alle onderzoeksrapporten van 2005 t/m 2009 te downloaden.

Meldt u aan als PANELLID van de DM Barometer en ontvang elk kwartaal als eerst gratis het uitgebreide onderzoeksrapport met de laatste kengetallen uit de dialoogmarketing branche.

Page 3: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Special

In het 2e kwartaal van 2010 heeft de DM Barometer een specifiek thema uit de branche onder de loep genomen: Privacy.

Het verwerken van persoonsgegevens voor marketing staat steeds vaker ter discussie. De marketeer opereert in een maatschappij waar enerzijds het recht op anonimiteit een groot goed is én waar anderzijds, zeker in de digitale recht op anonimiteit een groot goed is én waar anderzijds, zeker in de digitale omgeving, verdienmodellen zijn gebaseerd op het verstrekken van persoonlijke informatie in ruil voor gratis content of aantrekkelijke kortingen.

De inhoud van deze DM Barometer Special bevat marketeer generatedcontent. Dat wil zeggen; de enquête is opgesteld aan de hand van vragen die marketeers hebben ten aanzien van privacy.

Page 4: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Respons

Deze DM Barometer Special is digitaal uitgezet onder de abonnees van de nieuwsbrief van DDMA, Communicatienieuws en Marketing Online. De enquête bestaat uit meerkeuzevragen, een aantal open vragen en stellingen.

Dit kwartaal hebben 144 marketeers een bijdrage geleverd aan de DM Barometer.

Page 5: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Kengetallen

• 94% van de organisaties acht de privacywetgeving & -zelfregulering van belang bij het realiseren van marketingdoeleinden; op de schaal van 1 tot 7 wordt het belang van privacy gemiddeld met een 6.3 gewaardeerd.

• De meeste marketeers (44%) leggen de verantwoordelijkheid voor de privacy ten aanzien van (het verwerken van) persoonsgegevens bij henzelf - het bedrijfsleven - neer.

• Het merendeel van de organisaties (79%) heeft een compliance officer aangesteld. 75% voert interne audits uit op het naleven van de privacywetgeving & -zelfregulering.

• Bij de werving van e-mailadressen voor prospectdoeleinden vraagt 80% van de organisaties toestemming op de wijze zoals OPTA het voorschrijft.

• 1 op de 2 marketeers heeft in de afgelopen drie maanden het privacystatement van zijn organisatie gelezen. 1 op de 4 organisaties heeft in diezelfde periode het privacystatement herzien.

Page 6: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Kengetallen

• Veruit de belangrijkste reden (63%) voor een organisatie om het Privacy Waarborg te voeren, is dat het waarborg een manier biedt om aan de consument te laten zien dat de organisatie zich aan de privacywetgeving & -zelfregulering houdt. 81% vindt het belangrijk dat de branche zelf een loket heeft waar consumenten klachten kunnen indienen over privacy en direct marketing.

• 61% van de marketeers schaart zich achter de stelling ‘social media voor • 61% van de marketeers schaart zich achter de stelling ‘social media voor de consument: betreden op eigen risico’. 17% is het hiermee oneens en 22% blijft neutraal.

• Sociale netwerken mogen de privacyissues niet negeren, maar moeten juist leidend zijn door gebruikers er attent op te maken wat zij met persoonlijke informatie kunnen en mogen doen, aldus 70% van de marketeers.

• Een kleine meerderheid van de marketeers (55%) geeft aan wel eens gebruik te maken van data van sociale netwerken.

Page 7: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Kengetallen

• De meeste marketeers (45%) vinden niet dat privacy de prijs is die de consument moet betalen voor de gratis kennis en informatie die het internet biedt. 34% vindt van wel en 21% blijft neutraal.

• 73% van de marketeers gelooft er niet in dat de consument voor webcontent en -services wil betalen als hij het ook ‘gratis’ kan gebruiken. (gratis = in ruil voor het ontvangen van online relevante reclame)

• 63% van de marketeers vindt dat klanten zo makkelijk hun gegevens geven in ruil voor een klein geschenk, dat privacy vooral beschermd wordt door de integriteit van de marketeer.

• De politiek maakt zich drukker om het beschermen van persoonsgegevens dan de burger zelf. Dit stelt de meerderheid van de marketeers (71%).

• Een kleine meerderheid van de marketeers (56%) is het eens met de stelling “als de overheid haar staatsburgers tot ‘leesbare eenheden’ mag reduceren, dan mag zij de marketeer er niet van weerhouden om de consument eveneens te ‘lezen’”.

Page 8: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Privacy in de organisatieIn welke mate acht uw organisatie de privacywetgeving & -zelfregulering

van belang met betrekking tot de marketingdoeleinden?

Page 9: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Privacy in de organisatieWelke stelling past het best bij uw organisatie?

Stelling 1 Privacy van de consument is in mijn organisatie van groot belang. Wij zijn goed op de hoogte van de privacywetgeving & -zelfregulering en controleren altijd of de marketing-communicatie hieraan voldoet.

Stelling 2 Privacy omdat het erbij hoort. Mijn organisatie implementeert de wettelijke regels omtrent privacy, maar ik durf niet te zeggen dat het continu wordt nageleefd.

Stelling 3 Mijn organisatie ziet privacy als noodzakelijk kwaad. Wanneer we op de privacy-wetgeving & -zelfregulering worden gewezen, passen we dit waar nodig toe.

Stelling 4 Zolang de toezichthouders op de privacy van de consument nog zo weinig controleren, doet mijn organisatie misschien wel eens iets wat zich in een grijs gebied bevindt.

Page 10: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Privacy in de organisatieOp welk niveau worden besluiten genomen m.b.t. de privacy ten aanzien

van persoonsgegevens van de consument/klant?

Page 11: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Privacy in de organisatieHeeft uw organisatie een persoon of team aangewezen die

verantwoordelijk is voor de juiste implementatie (compliance) van de privacywetgeving & -zelfregulering m.b.t. de marketingcommunicatie?

Page 12: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Privacy in de organisatieVoert uw organisatie interne controles/audits uit op het naleven van de privacywetgeving & -zelfregulering ten aanzien van persoonsgegevens?

Page 13: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Privacy in de organisatieWanneer heeft u voor het laatst het privacystatement van uw organisatie

gelezen?Wanneer is het privacystatement van uw organisatie voor het laatst herzien?

Page 14: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Privacy in de organisatieWat is op uw organisatie van toepassing?

Als mijn organisatie e-mailadressen van prospects verzamelt, …

Antwoord 1 … vragen wij toestemming door hen een vakje aan te laten vinken waarin wordt uitgelegd dat we e-mailadressen gebruiken voor marketingdoeleinden.

Antwoord 2 … vragen wij een akkoord op de algemene voorwaarden waarin wordt uitgelegd dat we de e-mailadressen gebruiken voor marketingdoeleinden.

Antwoord 3 … vragen wij geen toestemming.

Page 15: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Wiens verantwoordelijkheid

Wiens verantwoordelijkheid is de privacy ten aanzien van persoonsgegevens van de consument volgens u?

Page 16: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Wiens verantwoordelijkheid

Is privacy de prijs die de consument moet betalen voor de gratis kennis en informatie die het internet te bieden heeft?

Page 17: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Privacy WaarborgWat betekent het Privacy Waarborg voor uw organisatie?

Page 18: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Privacy WaarborgHoe belangrijk is het voor u dat de branche zelf een loket heeft waar

consumenten klachten kunnen indienen over privacy en direct marketing?

Page 19: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Social media en privacySocial media en Privacy zijn tegengestelde begrippen.

Als de consument zijn gegevens op social media afschermt, hoeft hij niet bang te zijn voor eventuele misbruik en schending van privacy. Máár het delen van gegevens is juist de essentie van social media.

Social media betekent voor de consument: betreden op eigen risico.(Een stellingname)(Een stellingname)

Page 20: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Social media en privacyMet welke van de onderstaande stellingen bent u het eens?

Stelling 1 De gebruikers is zelf verantwoordelijk voor (het delen van) privacygevoelige gegevens/ informatie, niet sociale netwerken zoals Facebook en Hyves.

Stelling 2 Sociale netwerken mogen de privacyissues niet negeren maar moeten juist leidend zijn door gebruikers er attent op te maken wat zij met persoonlijke informatie kunnen en mogen doen.

Stelling 3 Ik vind het goed dat Hyves de persoonlijke informatie alleen met expliciete toestemming van de gebruiker verhuurt aan een externe partij.

Page 21: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Social media en privacyMaakt u als marketeer wel eens gebruik van data van sociale

netwerken zoals Facebook en Hyves?

Page 22: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

De toekomst?Wat beschouwt u als de grootste bedreiging voor dialoogmarketing

in de komende jaren?

Page 23: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

De toekomst?Stel: alles wordt opt-in (e-mail, internet, direct mail en telemarketing).

Welke impact zou dit hebben op het vakgebied dialoogmarketing?

De reacties samengevat

• Weinig impact; dit is dialoogmarketing. (5%)• Grote impact. (8%)• Grote impact. (8%)• Negatieve impact. (5%)• Benaderen van prospects wordt erg moeilijk. (11%)• Beperking van de mogelijkheden van dialoogmarketing. Het aangaan van

de dialoog wordt moeilijker en onpersoonlijker. (14%)• Consument wordt niet meer verrast. (3%)• Positieve impact. (5%)• Het belang van relevantie gaat omhoog. (5%)• Kwaliteit van data(bases) wordt nog belangrijker. (6%)• Kwalitatieve leads, minder consumentenirritatie, hogere conversie. (12%)• Meer creativiteit en professionalisering van het vak. (12%)• Andere reactie / geen mening. (13%)

Page 24: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Stellingen

Klanten geven zó makkelijk hun gegevens in ruil voor een klein geschenk, dat privacy vooral beschermd wordt door de integriteit van de marketeer.

Door de bescherming van persoonsgegevens wordt het steeds moeilijker om de juiste doelgroep te bereiken.

Page 25: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Stellingen

De politiek maakt zich drukker om het beschermen van persoonsgegevens dan de burger zelf.

Het bedrijfsleven maakt zich drukker om het beschermen van persoonsgegevens m.b.t. marketingdoeleinden dan de consument.

Page 26: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Stellingen

De telefoon is minder privacygevoelig dan e-mail.

De nieuwe cookie-wetgeving waarbij de bezoeker van een website toestemming moet geven om een cookie te mogen plaatsen, remt het bedrijfsleven in zijn digitale ontwikkeling.

Page 27: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Stellingen

Als de overheid haar staatsburgers tot ‘leesbare eenheden’ mag reduceren, dan mag zij de marketeer er niet van weerhouden om de consument eveneens te ‘lezen’.

Als marketeer geloof ik er niet in dat de consument voor webcontent en -services wil betalen als hij het ook gratis kan gebruiken (gratis = in ruil voor het ontvangen van online relevante reclame).

Page 28: DM Barometer - Special: Privacy in de marketingbranche (2010 Q2)

Meer data, resultaten en informatie?

www.ddma.nl

Dutch Dialogue Marketing AssociationDutch Dialogue Marketing AssociationWG Plein 508

1054 SJ Amsterdam020 – 452 84 13

Jonneke Prinsen, Onderzoek [email protected]