Definitief Ontwerp Uithoflijn

download Definitief Ontwerp Uithoflijn

of 57

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Definitief Ontwerp Uithoflijn

 • Versie 3.0 mei 2014

  Publieksversie

  Tramverbinding Utrecht CS - De Uithof

 • 3Samenvatting Definitief Ontwerp Samenvatting Definitief Ontwerp 32

  Feiten en cijfers 4

  1 Inleiding 7 1.1 Regionale visie op OV 7

  1.2 Nut en noodzaak Uithoflijn 9

  1.3 Planning en besluiten Uithoflijn 9

  2 Definitief ontwerp 11 2.1 Doel en status 11

  2.2 Scope en trac op hoofdlijnen 11

  2.3 Randvoorwaardelijke projecten en raakvlakprojecten 13

  2.4 Verschillen met Publieksversie 1.0 en 2.0 13

  2.5 Uitdagingen 14

  2.6 Projectorganisatie Uithoflijn 16

  2.7 Weetjes 16

  3 Uitgangspunten en ontwerpeisen 19 3.1 Bovenbouw traminfrastructuur 19

  3.2 Onderbouw traminfrastructuur 21

  3.3 Omgeving 23

  3.4 Aanvullend 23

  4 Het ontwerp 25 4.1 Tracdeel Stationsgebied 25

  4.2 Tracdeel S 37

  4.3 Tracdeel A 47

  4.4 Tracdeel B 69

  4.5 Tracdeel U 89

  4.6 Tracdelen T+O 105

  Colofon en legenda 111

  Inhoudsopgave

 • 5Samenvatting Definitief Ontwerp Samenvatting Definitief Ontwerp 54

  Feiten en cijfers

  De Uithoflijn wordt de belangrijkste schakel in de bereikbaarheid van Utrecht Science Park

  De Uithof. Vanaf 2018 rijdt de tram. De tram zal naar verwachting in 2020 dagelijks 45.000

  mensen tussen Utrecht CS en De Uithof vervoeren. Met de aanleg van de Uithoflijn wordt

  een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitbreiding en kwaliteitsverbetering van duurzaam

  openbaar vervoer in de regio Utrecht. Het project de Uithoflijn wordt gerealiseerd door

  projectorganisatie Uithoflijn in opdracht van Bestuur Regio Utrecht en gemeente Utrecht.

  8 kilometer trac

  tussen Utrecht Centraal Centrumzijde en

  P+R De Uithof

  9 haltes

  telt de Uithoflijn, de eerste is Utrecht

  Centraal Centrumzijde, de laatste P+R De

  Uithof

  17 minuten

  duurt de rit van eerste tot laatste halte

  70 km per uur

  is de maximale snelheid van de Uithoftram

  28 km per uur

  is de gemiddelde reissnelheid, inclusief

  stoppen bij de haltes

  16 keer per uur rijdt de tram

  op werkdagen tussen 7 en 19 uur: om de

  3,75 minuten

  4 keer per uur rijdt de tram

  op werkdagen tussen 19 en circa 22 uur

  12 gekoppelde trams

  zijn nodig om deze dienst uit te kunnen

  voeren

  27 nieuwe tramstellen

  worden aangekocht: 24 stuks in dienst en 3

  voor reserve en onderhoud

  65 meter

  is de lengte van de nieuwe gekoppelde

  trams, ofwel circa 32 meter per tram

  75 meter

  is de lengte van een perron, zodat langere

  tramstellen ingezet kunnen worden

  25.000 mensen

  reizen nu dagelijks met buslijn 12 naar De

  Uithof

  45.000 mensen

  reizen in 2020 dagelijks met de Uithoflijn van

  en naar De Uithof

  323 miljoen euro

  is benodigd voor de realisatie van de

  Uithoflijn

  2018

  start de dienstregeling van de Uithoflijn

  tussen Utrecht Centraal Centrumzijde en

  P+R De Uithof

  Haltes langs de Uithoflijn

  De volgende haltes zijn gepland: Utrecht

  Centraal Centrumzijde, Vaartsche Rijn,

  Galgenwaard, Kromme Rijn, Padualaan,

  Heidelberglaan, UMC, WKZ en P+R De Uithof.

  Tram- en bushaltes in het stationsgebied

  De nieuwe OV-terminal Utrecht Centraal krijgt

  twee tram- en bushaltes. De halte Utrecht

  Centraal Centrumzijde wordt de beginhalte

  van de Uithoflijn, naast een tramhalte wordt

  dit ook een bushalte. De halte Utrecht Centraal

  Jaarbeursplein is de beginhalte voor de huidige

  tramlijn naar Nieuwegein/IJsselstein, ook

  daar komt een bushalte. Pas als deze tramlijn

  wordt omgebouwd naar een lagevloerstram

  kunnen reizigers zonder overstap doorreizen

  en worden de twee eindhaltes gewone haltes.

  Buslijnen

  Buslijn 12 vervalt met de komst van de

  Uithoflijn, bus 28 blijft rijden. Het busvervoer

  rond de Venuslaan, Rubenslaan en Sterrenwijk

  wordt aangepast aan de nieuwe situatie.

  Lagevloertrams voor de Uithoflijn

  De nieuwe tramvoertuigen worden

  lagevloertrams. De haltes zijn daardoor

  slechts 30 centimeter hoog en bieden een

  gemakkelijke in- en uitstap voor reizigers. De

  nieuwe moderne lagevloertrams zijn circa 32

  meter lang en 2,65 meter breed. De trams zijn

  toegankelijk voor minder validen en worden

  voorzien van airconditioning en moderne

  reisinformatiesystemen.

  Kosten

  Er is 323 miljoen nodig voor de realisatie van de Uithoflijn. Hiervan wordt ook een bijdrage aan de

  uitbreiding en vernieuwing van de remise geleverd en wordt de busbaan Dichtersbaan aangelegd.

  Het Rijk draagt 108 miljoen bij aan dit totaalbedrag (prijspeil 2012).

  Planning

  In 2018 start de exploitatie het moment waarop de reizigers gebruik kunnen maken van de Uithoflijn.

  De aanleg van de onderbouw (funderingen) is eind 2014 grotendeels klaar. Vanaf 2015 tot 2017

  worden de spoorconstructie, bovenleiding, haltes en overige voorzieningen van het tramsysteem

  aangelegd, dit wordt ook wel aangeduid als de bovenbouw van de infrastructuur. De eerste

  tramvoertuigen worden begin 2017 geleverd. Dan start ook het testen van de traminfrastructuur en

  tramvoertuigen. Medio 2017 start het proefbedrijf, waarin trambestuurders een opleiding krijgen,

  de veiligheidsprocedures worden getest en de dienstregeling wordt beproefd.

  Remise Nieuwegein

  Als onderdeel van de renovatie van de Sneltram Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein wordt de bestaande

  remise in Nieuwegein vernieuwd. Tegelijkertijd wordt de remise uitgebreid ten behoeve van de

  stalling en het onderhoud van de trams van de Uithoflijn. De aanpassingen zijn begin 2017 gereed,

  zodat de nieuwe tramvoertuigen van de Uithoflijn kunnen worden opgesteld en onderhouden.

  Opstelterrein De Uithof

  Naast P+R De Uithof wordt een onoverdekte opstelplaats aangelegd. Hier kunnen s nachts 16

  tramvoertuigen worden gestald en schoongemaakt. Klein onderhoud zal daar ook mogelijk zijn.

  Voor groot onderhoud en reparatie gaan de tramvoertuigen naar de remise in Nieuwegein.

  Busbaan Dichtersbaan

  Om de aanleg van de trambaan op de Adama van Scheltemabaan mogelijk te maken, wordt een

  busbaan aangelegd tussen de Vondellaan en de westzijde van de OV-terminal: de Dichtersbaan.

  Ook na de aanleg van de Uithoflijn blijven er veel buslijnen via deze route naar Utrecht Centraal

  Station rijden, wat de aanleg van een aparte busbaan legitimeert. De werkzaamheden zijn begin

  2014 gestart, eind 2015 wordt de busbaan in gebruik genomen.

  Nut en noodzaak

  De Uithof draagt in belangrijke mate bij aan

  de innovatieve kracht, de kenniseconomie en

  de concurrentiepositie van de regio Utrecht

  en Nederland. Een sterk ontwikkelde en goed

  bereikbare Uithof stimuleert de economie en de

  werkgelegenheid in de regio.

  De Uithof blijft de komende jaren groeien, onder andere

  door de uitbreidingen van de Universiteit Utrecht,

  van de Hogeschool Utrecht en door de komst van

  verschillende instellingen zoals het RIVM en het Prinses

  Mxima Centrum. Het aantal studenten, werknemers

  en bezoekers dat vanaf Utrecht Centraal naar De Uithof

  reist, groeit daardoor de komende jaren met 25%.

  Concreet betekent dit dat er in 2020 meer dan 60.000

  OV-reizigers per dag zijn, waarvan er 45.000 met de

  Uithoflijn en 15.000 reizigers met de bus naar De Uithof

  gaan. De luchtkwaliteit in Utrecht staat onder druk.

  Utrecht heeft het drukste busnetwerk van Nederland en

  het traject Utrecht Centraal De Uithof is zelfs de drukste

  busverbinding van het land. Op dit moment rijden buslijn

  12, 28 en diverse andere regionale buslijnen naar De

  Uithof. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de

  groei van het aantal reizigers niet meer met bussen op te

  vangen is.

  De aanleg van de Uithoflijn biedt hierin uitkomst. Reizen

  per tram biedt reizigers meer ruimte en comfort. In een

  tram kunnen namelijk vier tot vijf keer meer reizigers

  vervoerd worden dan in een bus. Ook is reizen per tram

  stiller, schoner en zuiniger dan per bus. Een tram past

  beter binnen de beperkte stedelijke ruimte en biedt dus

  meer vervoerscapaciteit. Het doel van de Uithoflijn is dat

  reizigers snel, comfortabel en milieuvriendelijk tussen

  Utrecht Centraal en De Uithof worden vervoerd. Het

  resultaat is verbetering van de bereikbaarheid van De

  Uithof, de leefbaarheid van de stad, de kwaliteit van het

  openbaar vervoer en een stimulans voor economie en

  werkgelegenheid in de regio.

 • 7Samenvatting Definitief Ontwerp Samenvatting Definitief Ontwerp 76

  Voor u ligt de publieksversie 3.0, een samenvatting van het Definitief Ontwerp Uithoflijn. Deze

  publieksversie is een bundeling van het Definitief Ontwerp van 15 februari 2013, het Aangepaste

  Definitief Ontwerp van 8 november 2013 en het Uitvoeringsontwerp De Uithof van 10 april 2014.

  ITC Movares heeft deze ontwerpen gemaakt in opdracht van de projectorganisatie Uithoflijn

  (POUHL). Het Definitief Ontwerp is in juni 2013 bestuurlijk vastgesteld door het Dagelijks Bestuur

  (DB) en Algemeen Bestuur (AB) van Bestuur Regio Utrecht (BRU) en het college van burgemeester

  en wethouders van de Gemeente Utrecht.

  Naast de bestuurlijke vaststelling van het Definitief Ontwerp heeft het AB van BRU ingestemd met

  de start van de aanbested