PROJECTPLAN Pilot voorlandoplossing Houtribdijk .PROJECTPLAN Pilot voorlandoplossing Houtribdijk

download PROJECTPLAN Pilot voorlandoplossing Houtribdijk .PROJECTPLAN Pilot voorlandoplossing Houtribdijk

of 102

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PROJECTPLAN Pilot voorlandoplossing Houtribdijk .PROJECTPLAN Pilot voorlandoplossing Houtribdijk

Opdrachtgever:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Dienst Programmas Projecten en Onderhoud (PPO)

HWBP2

PROJECTPLAN

Pilot voorlandoplossing Houtribdijk

Ontwerp, uitvoering, monitoring en resultaten

Definitief

28 mei 2014

Mei 2014 Definitief Pilot voorlandoplossing Houtribdijk

HKV, Arcadis, Deltares, RHDHV, Alterra PR2797.10 iii

Pilot voorlandoplossing Houtribdijk Definitief Mei 2014

iv PR2797.10 HKV, Arcadis, Deltares, RHDHV, Alterra

Colofon

PROJECTPLAN PILOT VOORLANDOPLOSSING HOUTRIBDIJK

OPDRACHTGEVER:

Programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat / GPO

STATUS:

Definitief

AUTEUR:

Sonja Ouwerkerk (HKV)

Vincent Vuik (HKV)

Ellis Penning (Deltares)

Henk Steetzel (Arcadis)

GECONTROLEERD DOOR:

Henk Steetzel (Arcadis)

VRIJGEGEVEN DOOR:

Henk Steetzel (Arcadis)

28 mei 2014

EcoShape, Building with Nature

Burgraadt Gebouw

Burgemeester de Raadtsingel 69

3311 JG Dordrecht

Tel: +31 (0)78 6111 099

Fax: +31 (0)78 6111 090

E-mail: info@EcoShape.nl

Website: www.EcoShape.nl

Mei 2014 Definitief Pilot voorlandoplossing Houtribdijk

HKV, Arcadis, Deltares, RHDHV, Alterra PR2797.10 v

Inhoud

1 Inleiding .................................................................................................... 1

1.1 Achtergronden .............................................................................................................. 1

1.2 Doelstelling van het pilotproject ................................................................................... 2

1.3 Doelstelling van dit rapport .......................................................................................... 2

1.4 Leeswijzer .................................................................................................................... 2

2 Kennisagenda en onderzoeksvragen .............................................................. 1

2.1 Inleiding ....................................................................................................................... 1

2.2 Onderzoeksvragen Ontwerp ......................................................................................... 1

2.3 Onderzoeksvragen Aanleg ............................................................................................ 3

2.4 Onderzoeksvragen Beheer en onderhoud ..................................................................... 4

2.5 Onderzoeksvragen Toetsing ......................................................................................... 5

2.6 Onderzoeksvragen Opschaalbaarheid........................................................................... 7

2.7 Overzicht onderzoeksvragen ........................................................................................ 7

3 Locatiekeuze en randvoorwaarden ................................................................. 9

3.1 Inleiding ....................................................................................................................... 9

3.2 Locatiekeuze ................................................................................................................. 9

3.2.1 Markermeer...................................................................................................... 9

3.2.2 Houtribdijk ..................................................................................................... 10

3.2.3 Locatie langs de Houtribdijk ........................................................................... 10

3.3 Hydraulische randvoorwaarden .................................................................................. 13

3.3.1 Meerpeil ......................................................................................................... 13

3.3.2 Lokale waterstand .......................................................................................... 13

3.3.3 Windcondities ................................................................................................. 14

3.3.4 Golfcondities .................................................................................................. 15

4 Ontwerp van de proefsectie ........................................................................ 17

4.1 Inleiding ..................................................................................................................... 17

4.2 Typen voorlandoplossingen (in het algemeen) ........................................................... 17

4.3 Uitgangspunten ontwerp proefsectie .......................................................................... 19

4.3.1 Veiligheidsontwerp versus ontwerp proefsectie ............................................. 19

4.3.2 Materiaalkeuze ............................................................................................... 19

4.3.3 Evenwichtsprofiel ........................................................................................... 19

4.4 Geometrie van de proefsectie .................................................................................... 20

4.4.1 Vorm van de proefsectie in bovenaanzicht .................................................... 20

4.4.2 Stabiele orintatie van de waterlijn ............................................................... 20

4.4.3 Afmetingen in bovenaanzicht ......................................................................... 20

4.4.4 Indeling in proefvakken ................................................................................. 21

4.4.5 Taludhelling .................................................................................................... 21

4.4.6 Kruinniveau vlakke deel ................................................................................. 23

4.4.7 Geometrie aanvulling in drie dimensies ......................................................... 25

4.4.8 Combinatie met bestaande dijk en bodem ........... Error! Bookmark not defined.

4.4.9 Benodigd zandvolume volgens ontwerpprofiel ............................................... 28

4.5 Opsluitconstructie ....................................................................................................... 28

4.5.1 Type constructie ............................................................................................. 28

Pilot voorlandoplossing Houtribdijk Definitief Mei 2014

vi PR2797.10 HKV, Arcadis, Deltares, RHDHV, Alterra

4.5.2 Positie damwandconstructie........................................................................... 28

4.5.3 Dimensionering damwand.............................................................................. 29

4.5.4 Sonderingsonderzoek .................................................................................... 30

4.5.5 Aansluiting damwand op de dijk .................................................................... 31

4.6 Vegetatie .................................................................................................................... 32

4.6.1 Functie van vegetatie..................................................................................... 32

4.6.2 Indeling in secties, vakken en stroken........................................................... 32

4.7 Toegankelijkheid ........................................................................................................ 34

5 Aanleg van de proefsectie........................................................................... 35

5.1 Inleiding ..................................................................................................................... 35

5.2 Voorbereidingen ......................................................................................................... 35

5.3 Aanleg proefsectie ...................................................................................................... 36

5.3.1 Aanbrengen damwand ................................................................................... 36

5.3.2 Aanbrengen zetbakens .................................................................................. 36

5.3.3 Aanbrengen zandvolume ............................................................................... 36

5.3.4 Profilering taluds ............................................................................................ 36

5.3.5 Aanbrengen holoceen .................................................................................... 37

5.3.6 Aanbrengen stuifscherm ................................................................................ 37

5.3.7 Aanbrengen vegetatie .................................................................................... 37

5.3.8 Installeren monitoringsmast en meetinstrumenten ....................................... 37

5.4 Afrondende werkzaamheden ...................................................................................... 40

6 Vergunningen ........................................................................................... 41

6.1 Inleiding ..................................................................................................................... 41

6.2 Vergunningenregister