De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865 -1965

of 17 /17
De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965 Welvaart, crisis & oorlog § 3.2 (en SV)

Embed Size (px)

description

De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865 -1965. Welvaart, crisis & oorlog § 3.2 (en SV). 3.2 Crisis Jaren Dertig. Economic collapse Zwarte donderdag (24 oktober 1929) Beurs stort in; Beurskrach Binnen drie jaar verliezen de aandelen 90 procent van hun waarde - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865 -1965

 • De Verenigde Staten en hun federale overheid1865-1965Welvaart, crisis & oorlog 3.2 (en SV)

 • 3.2 Crisis Jaren DertigEconomic collapseZwarte donderdag (24 oktober 1929)Beurs stort in; BeurskrachBinnen drie jaar verliezen de aandelen 90 procent van hun waardeEconomie raakt in een recessieBanken, boeren en fabrikanten gaan massaal failliet12 miljoen werklozenTientallen miljoenen ondervoed

 • Oorzaken van de crisis1. WO I en de opkomst van supermacht VSVS is de bankier van de geallieerdenVS is de industrie van de geallieerdenVoor wapens, maar ook voor consumptiegoederenVS is de landbouwmachine van de geallieerden2. Interbellum & OverheidProductie in Europa keert weer terugMaar VS stellen invoerbeperkingen in voor Europese productenbelastingenEn bevorderen export eigen producten

 • Oorzaken van de crisis3. Consument VSKoopt met geleend geld / op kredietGoederen Aandelen! Banken lenen makkelijk geld uit4. Producent VSFabrieken: lenen veel geld om te kunnen blijven producerenBanken: lenen geld aan (Amerikaanse) bedrijven ook in Europa n aan particulieren (zie 3).Let op! dit uitgeleende geld is geld van de spaarder!

 • Oorzaken van de crisis5. Europese landen / schuldenaars aan de VSSlagen er niet in de rente en aflossingen te blijven betalen (zie 2)Dit werkt door naar de Amerikaanse banken, waarvan de overheid het geld heeft geleend aan de Europese landen 6. Producent VSKrijgen geen nieuwe leningen meer, maar moeten juist de oude gaan terugbetalen (zie 5)Hierdoor gaan veel (landbouw-) bedrijven failliet

 • Oorzaken van de crisis7. Crisis op Wall StreetBedrijven stortten inAndere bedrijven worden daar ook door getroffen (zie 8)Het vertrouwen in de bedrijven, dat krankzinnig hoog lag, stortte in, waardoor de aandelen werden gedumpt, daardoor werden de aandelen steeds minder waard8. Consumenten VSKrijgen geen nieuwe leningen meer, maar moeten juist de oude gaan terugbetalenVele raken hun werk kwijt, waardoor zij ook weer minder konden bestedenVele hadden nu waardeloze aandelen, die met leningen waren gekochtRennen naar de bank toe om hun spaargeld eraf te halen

 • Oorzaken van de crisis9. Producenten VSFabrieken: steeds meer gesloten doordat de vraag instort en zij niet meer kunnen lenen (zie 6 & 8)Banken: doordat leningen niet meer worden terugbetaald, kunnen zij de spaarders hun geld niet meer teruggeven, en gaan dus zelf failliet

  10. De OverheidStond erbij en keek ernaarGeen controle op het werk van bankenSlecht economisch beleid (zie 2)Geen ondersteuning voor de consumenten / arbeidersGeen ingrijpen in de economie

 • 3.2 New DealDe democraat F.D. Roosevelt wordt presidentGroots ingrijpen in de economieNiet alle maatregelen werkten en sommige waren volgens het Hooggerechtshof ook ongrondwettig, maar hij gaf de mensen hoop n haalde de harde kanten van het kapitalisme afMeer controle op banken en fabriekenWerkgelegenheidsprojecten

 • 3.2 New DealDe democraat F.D. Roosevelt wordt presidentSituatie vr aantreden van Roosevelt25% beroepsbevolking was werkeloos (15 miljoen)Gemiddelde inkomen daalde $ 681 $ 495De lonen daalden met 40-60 procent.Niet bepaald rooskleurig

 • 3.2 New Deal - in actie [het harmoniemodel]Groots ingrijpen in de economieMaar eerst conform het harmoniemodelNiet alle maatregelen werkten en sommige waren volgens het Hooggerechtshof ook ongrondwettig, maar hij gaf de mensen hoop n haalde de harde kanten van het kapitalisme afMeer controle op banken Bedrijfsleven werd aangespoord mee te werken aan veranderingNational Industrial Recovery Act. Maar deze werkte niet (te vrijblijvend)WerkgelegenheidsprojectenWorks Progress AdministrationSteun aan de boerenBeperking prodictie tegen overheidssubsidie

 • Roosevelt acts

 • New Deal

 • 3.2 New Deal 2- in actie [het conflictmodel]Groots ingrijpen in de economie; de 2e New DealMaar nu conform het conflictmodelOntstaan van de verzorgingsstaatSocial Security Act; werknemers kregen verzekeringen voor werkeloosheid, ziektenkosten en ouderdomBedrijfsleven werd door wetten gedwongen haar beleid te veranderenNational Industrial Recovery Act. Maar deze werkte niet (te vrijblijvend)Versterking positie van de vakbondenNational Labour Relations Act; waardoor werknemers een wettige basis kregen zicht te verenigen en te onderhandelen

 • Big Government vs High CourtDe overheid krijgt i.t.t. de Jaren Twintig veel grotere invloed op de maatschappij. Doorwetten en regelgevingHandhavingSterk gegroeide ambtenarenapparaat

 • 3.2 Resultaten New DealMaar de New Deal levert niet alleen successen opHet Hooggerechtshof verwierp een aantal belangrijke New Deal wettenOndanks Roosevelts enorme verkiezingsoverwinning in 1936 (bijna alle staten) slaagt hij er niet in om zijn New Deal door te zetten doortegenwerking in het Congres van conservatieve democraten uit het Zuiden en Republikeinendat hij besluit toch te gaan bezuinigen omdat de overheidsuitgaven te sterk waren gestegen In 1937 raakte de VS weer in een recessie Onder historici is leeft nog steeds de discussie in hoeverre de New Deal de economie weer structureel heeft doen groeien, want de economie wijzigde snel en ingrijpend door de nieuwe grote oorlog

 • Werkloosheid

 • The Red Man in the White House?