TENTOONSTELLINGEN TE ROTTERDAM IN 1965

of 8/8
TENTOONSTELLINGEN TE ROTTERDAM IN 1965 MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN 30 jan.-28 febr. Dolf Henkes, schilderijen en tekeningen. 13 febr.-11 april. Zuidnederlandse grafiek van de zestiende eeuw. 6 maart-25 april. Het Italiaanse stilleven van de 16de eeuw tot heden. 13 maart-25 april. Sieraden. 15 april-23 mei. Moderne Poolse grafiek. 15 mei-27 juni. Jan Gossaert, genaamd Mabuse, schilderijen en teke- ningen. 27 mei-11 juli. Nicolas de Staël 1914-1955, schilderijen en tekeningen. 24 juli—5 sept. Arshile Gorky 1904-1948, schilderijen en tekeningen. 10 juli-8 aug. Stichting 'Lucas van Leyden', aanwinsten 1964 (prenten- kabinet). 4 sept.-31 okt. Spelende in de wereld (prentenkabinet). 24 sept.-21 nov. Collectie Dotremont, schilderijen. 4 nov.-12 dec. Moderne grafiek, aanwinsten 1962-1965 (prentenkabinet). 26 nov.-16 jan. 1966. 12 Italiaanse beeldhouwers. 18 dec-6 febr. 1966. De clair-obscur houtsnede van 1500 tot 1800. MUSEUM VOOR LAND- EN VOLKENKUNDE 26 maart-31 mei. Japanse kunst uit particulier bezit. 27 juli-3 okt. Indonesië-Oceanië, kunst uit particulier bezit. 6 okt.-3 juni 1966. Leven en dood op Sum ba. 17 dec-20 maart 1966. De wereld van de Bijbel. Semi-permanent. Topstukken uit de verzameling. MARITIEM MUSEUM 'PRINS HENDRIK' 1 juni-1 sept. Herdenkingstentoonstelling luitenant-admiraal Egbert Meeuwsen 'Cortenaer'. 23 dec-23 jan. 1966. Schilders ter zee, werken van de leden der Neder- landse Vereniging van Zeeschilders. HISTORISCH MUSEUM 28 april-30 mei. 'Een hart onder de riem', expositie over de illegale pers. 11 juni-1 aug. Herdenkingstentoonstelling Herman Heijermans. 10 dec-1 febr. 1966. Mariniers 1665-1965. 17 dec.-17 jan. 1966. Amateur Fotografen Vereniging 'Rotterdam'. 64
 • date post

  01-Aug-2022
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TENTOONSTELLINGEN TE ROTTERDAM IN 1965

MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN
30 jan.-28 febr. Dolf Henkes, schilderijen en tekeningen. 13 febr.-11 april. Zuidnederlandse grafiek van de zestiende eeuw. 6 maart-25 april. Het Italiaanse stilleven van de 16de eeuw tot heden. 13 maart-25 april. Sieraden. 15 april-23 mei. Moderne Poolse grafiek. 15 mei-27 juni. Jan Gossaert, genaamd Mabuse, schilderijen en teke-
ningen. 27 mei-11 juli. Nicolas de Staël 1914-1955, schilderijen en tekeningen. 24 juli—5 sept. Arshile Gorky 1904-1948, schilderijen en tekeningen. 10 juli-8 aug. Stichting 'Lucas van Leyden', aanwinsten 1964 (prenten-
kabinet). 4 sept.-31 okt. Spelende in de wereld (prentenkabinet). 24 sept.-21 nov. Collectie Dotremont, schilderijen. 4 nov.-12 dec. Moderne grafiek, aanwinsten 1962-1965 (prentenkabinet). 26 nov.-16 jan. 1966. 12 Italiaanse beeldhouwers. 18 dec-6 febr. 1966. De clair-obscur houtsnede van 1500 tot 1800.
MUSEUM VOOR LAND- EN VOLKENKUNDE
26 maart-31 mei. Japanse kunst uit particulier bezit. 27 juli-3 okt. Indonesië-Oceanië, kunst uit particulier bezit. 6 okt.-3 juni 1966. Leven en dood op Sum ba. 17 dec-20 maart 1966. De wereld van de Bijbel. Semi-permanent. Topstukken uit de verzameling.
MARITIEM MUSEUM 'PRINS HENDRIK'
1 juni-1 sept. Herdenkingstentoonstelling luitenant-admiraal Egbert Meeuwsen 'Cortenaer'.
23 dec-23 jan. 1966. Schilders ter zee, werken van de leden der Neder- landse Vereniging van Zeeschilders.
HISTORISCH MUSEUM
28 april-30 mei. 'Een hart onder de riem', expositie over de illegale pers.
11 juni-1 aug. Herdenkingstentoonstelling Herman Heijermans. 10 dec-1 febr. 1966. Mariniers 1665-1965. 17 dec.-17 jan. 1966. Amateur Fotografen Vereniging 'Rotterdam'.
64
74-75. T&zoeA: van TVrnses Aea/r/jc ew </e //eer C/ÖW5 VO/I ^ Tierrt/rard, /er ^e/e^ew/re/W va/i c/e ver/ov/>/£ vaw f/e Pr/Vwe^, 9 yw//.
//i yw//a/»a en
^ " ^ ^ ^ ^
;
Mar/>r/er5,
GEMEENTEARCHIEF
18 febr.-14 maart. De Heer en Mevrouw van Walsum-Quispel, Burge- meester en Eerste Burgeres van Rotterdam 1952-1965.
27 april-30 mei. Rotterdam 1940-1945. 17 sept.-10 okt. De tram in het Rotterdam-van-toen (onder auspiciën
van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen).
1 dec.-9 jan. 1966. Aanwinsten van het Gemeentearchief.
GEMEENTE-BIBLIOTHEEK
20 okt.-20 nov. Herdenkingstentoonstelling Jan Hendrik Leopold, 1865-1925 (met medewerking van het Nederlands Letterkundig Mu- seum en Documentatiecentrum te 's-Gravenhage).
ROTTERDAMSCHE KUNSTKRING
23 jan.-7 febr. Oude kunst en antiquiteiten, kunsthandel J. Dirven. 12 febr.-8 maart. Constant, schilderijen 1945-1965. 12-18 maart. Spectrum-meubelen. 27 maart-19 april. André Bogaert, schilderijen en reliëfs. 24 april-17 mei. Martin Engelman (Parijs), schilderijen. 22 mei-20 juni. John Hoskin, sculpturen. 2 juli—3 aug. Van Amen, Gijzen, Lucassen en Zekveld, schilderijen (on-
der auspiciën van Galerie Delta). 9 juli—31 aug. Internationale expositie. Kees van Bohemen, Serge Van-
dercam, Hugh Weiss, H. P. Zimmer e.a., schilderijen (onder auspiciën van Galerie Delta).
4 sept.-16 okt. 'Kunst voor u - Kunst van nu' (in het warenhuis Ter Meulen).
20-23 september. Ploeg-stoffcn. 25 sept.-17 okt. Gustave Asselbergs, schilderijen en gouaches; Theo
Niermeijer, metaalconstrukties. 22 okt.-14 nov. Wim Motz, schilderijen; Cornelis Rogge, sculpturen. 19 nov.-12 dec. Teo Besemer, sculpturen en tekeningen; Gerard Verdijk,
schilderijen. 18 dec.-16 jan. 1966. A. D. Copier, unica; W. Heesen, glasplastieken;
Herman Scholten en Desirée Scholten-van de Rivière, wandkleden/ ontwerpen.
ROTTERDAMSCHE KUNSTKRING (GALERIE DELTA)
15 jan .-8 febr. Wim Motz, Mathieu Ficheroux, Hans Verwey, schilde- rijen.
12 febr.-7 maart. Constant, schilderijen 1945-1965. 13-26 maart. Nanda Vigo, binnenhuisarchitectuur.
65
26 maart-23 april. Maurice Wijckaert, schilderijen. 23 april-17 mei. Atila (Boedapest), schilderijen. 21-23 mei. Klaus Ullrich, edelsmeedkunst. 22 mei-12 juni. Jacob Zekveld, schilderijen. 12 juni-2 juli. Jan Menses, gouaches. 2-23 juli. Willem Boon, schilderijen. 2 juli—30 aug. Vier geheel zeldzame wonderkinderen (Woody van Amen,
Wim Gijzen, Reinier Lucassen, Jacob Zekveld). 9 juli-29 aug. Zomertentoonstelling 1965. 1-21 september. Bertini, schilderijen; Gette, sculptures. 25 sept.-17 okt. Kees van Bohemen, schilderijen. 22 okt.-18 nov. H. Prem (Gruppe Spur). 19 nov.-16 dec. Ficheroux, schilderijen. 17 dec-16 jan. 1966. Hugh Weiss (Parijs), schilderijen.
ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING (KUNSTZAAL LIJNBAAN)
23 jan.-14 febr. Willem Brinkman, schilderijen en gouaches. 20 febr.-14 maart. Kees Franse, schilderijen en gouaches. 20 maart-11 april. Helga Ottenheym, wandtapijten; Margreeth Huisman,
keramiek. 16 april-9 mei. Joop van Meel, schilderijen en tekeningen. 15 mei-7 juni. Bob Zijlmans, verf tekeningen. 12 juni-4 juli. Kees Timmer, schilderijen. 10 juli—1 aug. Zomertentoonstelling. Aquarellen uit Rotterdams bezit
1960-1965. Werken van Rotterdamse kunstenaars. 7 aug.-6 sept. Hongarije afficheert, affiches. 11-26 september. Ernst Haas (Oostenrijk), kleurenfotografie. 2-31 oktober. Herdenkingstentoonstelling Anna Blaman (Nederlandse
Boekverkopers Bond, afd. Rotterdam en Rotterdamse Kunststichting in samenwerking met het Letterkundig Museum).
6-28 november. Piet Klaasse, tekeningen. 3 dec.-2 jan. 1966. Reisschetsen van Rotterdamse kunstenaars.
ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING (KUNSTZAAL ZUID)
16 jan.-7 febr. Groep 'Kode', schilderijen, gouaches, etsen en tekenin- gen.
13 febr.-7 maart. Kunst op het spoor. Aquarellen en maquettes ter ge- legenheid van 125 jaar Spoorwegen in Nederland.
13-28 maart. Foto's van de leden van de Amateur Fotografenclub Rot- terdam-Zuid.
3-25 april. Dirk Breed, schilderijen en tekeningen. 30 april-30 mei. Loek Frenk, schilderijen, gouaches en tekeningen. 4-27 juni. Ciano Siewert, schilderijen en aquarellen. 3-25 juli. Nico van Bekkum, aquarellen.
66
7 aug.-6 sept. Hongarije afficheert, affiches. 10 sept.-3 okt. Evert Maliangkay en Kees Spermon, tekeningen, etsen
en gouaches. 9-26 oktober. Joop Brans, grafiek en kleinplastiek. 31 okt.-14 nov. Kindertekeningen door patientjes uit 'De Ark'. 20 nov.-12 dec. Willem Boon, schilderijen. 18 dec.-9 jan. 1966. B. Suringh, schilderijen.
KUNSTCENTRUM 'T VENSTER
9-28 januari. Elenbaas/Borghouts. Het boek Ruth. 30 jan.-19 febr. Koos van Vlijmen, kleinplastieken, houtsneden. 20 febr.-12 maart. Jan Brand, tekeningen, gouaches, schilderijen. 13 maart-2 april. Marinus Wijnbergen, schilderijen, gouaches, tekenin-
gen. 3-23 april. Woody van Amen, assemblages. 24 april-14 mei. Chris van Voorst, schilderijen. 15 mei-4 juni. Made in Japan. Van Golden, schilderijen. 5-25 juni. Groep 130. Enschede (Jan Dibbets, Wim van Oostrom, Jan
Bolink, Wim Kamph), schilderijen, plastieken, tekeningen. 26 juni-16 juli. Peter Struycken, 'wetmatige bewegingen'. 17 juli—6 aug. Peter Blokhuis, Ton Klop en Martineau, schilderijen en
tekeningen. 7-31 augustus. Bonies, Cardena, Hagblad, Johansson, Reutersvard, ver-
schillende technieken. 4-24 september. Erik Tiemens, schilderijen. 25 sept.-15 okt. Hans Hollenbach, schilderijen (men-o-matics). 16 okt.-5 nov. New International Gravure Group. 6-26 november. Wim de Haan, rituele voorwerpen. 27 nov.-l 7 dec. Snoeck, reliefs en plastieken in beton, grafiek. 18 dec.-7 jan. 1966. Hans Ittmann, schilderijen, keramieken, ijzerplas-
tieken.
BOUWCENTRUM
17 febr.-18 april. Aardgas in trek. 13 april-1 mei. Towards a habitable world. 19 mei-14 aug. Rotterdam - stad in beweging. 6-23 oktober. Het schoolgebouw voor het uitgebreid lager onderwijs. 29 nov.-l8 dec. Nieuwe stadskernen in Zweden.
K EN O - VOORLICHTINGSCENTRUM VOOR OUDERS EN OPVOEDERS
1-17 april. Paasversieringen maken. 2 juni-30 juli. Vakantiehandenarbeid. 24 nov.-24 dec. Kerstversieringen maken.
67
A.M.VJ.-GEBOUW
10 jan.-1 febr. Marius Roos, schilderijen. 11 febr.-10 maart. Jagek Barucki, foto's. 15 maart-5 april. Leslie Gabriëlse, appliquaties. 15 april-10 mei. Ronnie Heymans, schilderijen. 20-30 mei. Surinaamse volkstypen, foto's. 14 juni-25 sept. Otto Dicke, aquarellen. 25 sept.-30 okt. Theo Wiegman, litho's en monotypes. 30 okt.-25 nov. Anita Hoof en Bert v. d. Oever, lino's en monotypes. 25 nov.-15 dec. A. Wols, tekeningen.
EXPOSITIEZAAL DE ARBEIDERSPERS
22 jan.-6 febr. Homo homini lupus, onderdrukking en verzet 1940-1945. 15-20 maart. Tentoonstelling over het oude en nieuwe Israël in het kader
van de Israëlweek, georganiseerd door de afdeling Rotterdam van de Federatie van Jongerengroepen van de Partij van de Arbeid.
KRITERION THEATER (FOYER)
1-28 maart. Ciano Siewert, aquarellen en gouaches. 29 maart-25 april. N. H. van Bekkum, aquarellen. 31 mei-27 juni. Peter Mathieu Martens, foto's. 12 juli—12 sept. Elisabeth van den Akker, tekeningen. 25 okt.-31 dec. Werk van Rotterdamse kunstenaars.
GALERIE MINIATURE DE BRUG
1-30 mei. Litho's en seriegraphieën van Karel Appel, Corneille, Rico Blass e.a.
4-30 september. Marijke van Epen, lino's en etsen. 16 okt.-12 nov. Jaap Kraanen, grafiek.
GALERIE MAAS (V/H INT CONSTIGH WERCK)
8 jan.-4 febr. Gijs van Bemmel, schilderijen en Reinder Visscher, gou- aches.
9-26 februari. Leo de Jong, gouaches. 29 febr.-11 maart. Aart van den IJssel, metaalplastieken, gouaches en
Ruth Salinger, wandtapijten, schilderijen. 2-16 april. Geert Voskamp, etsen. 17 april-7 mei. W. Hussem, olieverf. 8-28 mei. Paul Bartels, tekeningen en Henk Groenhuis, plastieken. 2-30 juni. I. S. G. Figee, gouaches en grafiek. 3 sept.-3 okt. 'Eerste keus', schilderijen, gouaches, tekeningen, grafiek,
sculptuur, potterie, wandkleden.
68
1-27 oktober. C. Groenewoud-Kramer, schilderijen. 6 nov.-31 dec. Kunst onder de 100 gulden.
RÓTISSERIE EUROMAST (STICHTING VERKOOP BEELDENDE KUNST)
4 jan.-15 febr. Hans Wap, gouaches. 15 febr.-l april. Mevrouw M. E. Willemss-Vervloet, schilderijen. 1 april-15 mei. Ton van Os, etsen. 15 mei-1 juli. Nora de Jong Proeme, wanddoeken. 5 juli—15 aug. Henk de Looper, etsen. 15 aug.-15 sept. Charles Kemper, schilderijen. 15 sept.-15 okt. Nicolaas Hubertus van Bekkum, schilderijen en aqua-
rellen. 15 okt.-l dec. Piet Lamers, schilderijen. 1 dec.-15 jan. 1966. Bob Zijlmans, schilderijen.
WIJKTENTOONSTELLINGEN (AFDELING KUNSTZAKEN)
In 1965 werden 16 wijktentoonstellingen gehouden, welke in totaal 22.651 bezoekers trokken.
: Kralingseveer. 1279 bezoekers. Me/a/ies/ë: Hoogvliet, Zuidwijk, Schiebroek, Vreewijk,
Charlois, Hoek van Holland, Crooswijk, Kralingen, Pendrecht, Krui- ninger Gors, IJsselmonde, Spijkenisse. 17.507 bezoekers,
i/eew en weer: Tarwewijk, Meeuwenplaat, Lombardijen. 3865 bezoekers.
OVERIGE TENTOONSTELLINGEN
ROTTERDAMSE BALLETSCHOOL: 2-23 oktober. Met het oog op de dans, foto's van Ger J. van Leeuwen.
DIORAMAGEBOUW DIERGAARDE: 1 okt.-5 dec. Walvissen. KANTINE VAN DE DIENST VAN GEMEENTEWERKEN: 26-29
januari. 'In vogelvlucht', foto's en maquettes van in de laatste jaren tot stand gebrachte werken.
KUNSTHANDEL CHARLES VAN DER HEIJDEN: 29 okt.-20 nov. Nederlandse zeeschilders uit ae 17de eeuw.
GEBOUW 'DE MAGNEET: 2-4 februari. Foto's van Oud- en Nieuw- IJsselmonde. (onder auspiciën van de Wijkraad voor IJsselmonde).
METROSTATION LEUVEHAVEN: 20-28 februari. 'Burgemeester, wilt U het nog eens doen?' Fototentoonstelling van persfotografen.
AULA NEDERLANDSE ECONOMISCHE HOGESCHOOL: 8-13 maart. Prenten van levende kunstenaars in binnen- en buitenland uit eigen verzameling.
HOOFDKANTOOR SPAARBANK: 1-29 oktober. Antieke en mo- derne munten.
HET VEERHUIS: 18-26 december. Het oude Overschie (onder auspi- ciën van de Wijkraad voor Overschie).
69