Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- · Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936...

of 31 /31
Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg Amersfoortsch Kunstenaarsgilde Genootschap 'Kunstliefde', Utrecht R' 33, Rotterdam 16e en 17e Eeuwsche Hollandsche, Vlaamsche en Italiaansche schilderijen uit de collectie Fa. D. Katz, Dieren 1937 Solotentoonstellingen Albert Servaes Maria-leven : 16 tafereelen uit de jaren 1934-1935 Jan van Oort Toon Kelder F.A. Mooy Groepstentoonstellingen Schilderijen en kunstvoorwerpen uit de collectie van de Heer en Mevr. Dr. A.F. Philips-De Jongh, Eindhoven Gooische Schildersvereeniging Hedendaagsche Belgische schilder- en beeldhouwkunst Tentoonstelling van de 19e en 20e eeuwsche schilderijen uit Eindhovensch particulier bezit Collectiepresentaties Aanwinsten uit collectie Henri van Abbe Charles Eyck, Toon Kelder, Coba Ritsema, Quirijn van Tiel, Matthieu Wiegman, Piet van Wijngaerdt 1938 Solotentoonstellingen Kees van Dongen 1877-1937 Jan Sluyters Groepstentoonstellingen Schilders van de Haagsche School Noord-Brabantsch kunstbezit 1939 Solotentoonstellingen Lucie van Dam van Isselt Groepstentoonstellingen Bergensche School De Groep, Den Haag H. Bekman, R.J. Drayer, H. von Essen, J. Franken Pzn., J. van Heel en M. Schipper Het huis der gemeenschap Tentoonstelling van Stadhuisplannen Tentoonstelling van Noord-Brabantsche Schilder- en Beeldhouwkunst Eeuwfeest Tentoonstelling van Schilderijen en Beeldhouwwerken Vervaardigd door leden van de Maatschappij Arti et Amicitiae, Amsterdam 1940 Groepstentoonstellingen De Haarlemsche kunstenaarsgroep De Spaak E.L.H. Woutersen-Van Doesburgh, J. Giesbers, C. Bartels, W. Dingemans, D. Harting, G. Huysser, J.B. Kamp Tentoonstelling van Werken van leden van het Schilderkunstig Genootschap Pulchri Studio Bredasche Kunstkring Tuinarchitectuur door den Bond van Nederlandse Tuinarchitecten De Groningsche schildersvereeniging 'De Ploeg'

Embed Size (px)

Transcript of Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- · Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936- 1936...

 • Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-

  1936

  Groepstentoonstellingen

  Hedendaagsche Nederlandsche Kunst

  Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg

  Amersfoortsch Kunstenaarsgilde

  Genootschap 'Kunstliefde', Utrecht

  R' 33, Rotterdam

  16e en 17e Eeuwsche Hollandsche, Vlaamsche en Italiaansche schilderijen uit de collectie Fa. D. Katz, Dieren

  1937

  Solotentoonstellingen

  Albert Servaes Maria-leven : 16 tafereelen uit de jaren 1934-1935

  Jan van Oort

  Toon Kelder

  F.A. Mooy

  Groepstentoonstellingen

  Schilderijen en kunstvoorwerpen uit de collectie van de Heer en Mevr. Dr. A.F. Philips-De Jongh, Eindhoven

  Gooische Schildersvereeniging

  Hedendaagsche Belgische schilder- en beeldhouwkunst

  Tentoonstelling van de 19e en 20e eeuwsche schilderijen uit Eindhovensch particulier bezit

  Collectiepresentaties

  Aanwinsten uit collectie Henri van Abbe Charles Eyck, Toon Kelder, Coba Ritsema, Quirijn van Tiel, Matthieu

  Wiegman, Piet van Wijngaerdt

  1938

  Solotentoonstellingen

  Kees van Dongen 1877-1937

  Jan Sluyters

  Groepstentoonstellingen

  Schilders van de Haagsche School

  Noord-Brabantsch kunstbezit

  1939

  Solotentoonstellingen

  Lucie van Dam van Isselt

  Groepstentoonstellingen

  Bergensche School

  De Groep, Den Haag H. Bekman, R.J. Drayer, H. von Essen, J. Franken Pzn., J. van Heel en M. Schipper

  Het huis der gemeenschap Tentoonstelling van Stadhuisplannen

  Tentoonstelling van Noord-Brabantsche Schilder- en Beeldhouwkunst

  Eeuwfeest Tentoonstelling van Schilderijen en Beeldhouwwerken Vervaardigd door leden van de Maatschappij

  Arti et Amicitiae, Amsterdam

  1940

  Groepstentoonstellingen

  De Haarlemsche kunstenaarsgroep De Spaak E.L.H. Woutersen-Van Doesburgh, J. Giesbers, C. Bartels, W.

  Dingemans, D. Harting, G. Huysser, J.B. Kamp

  Tentoonstelling van Werken van leden van het Schilderkunstig Genootschap Pulchri Studio

  Bredasche Kunstkring

  Tuinarchitectuur door den Bond van Nederlandse Tuinarchitecten De Groningsche schildersvereeniging 'De

  Ploeg'

 • Tentoonstelling van Schilderijen uit de verzameling van wijlen den Heer Henri van Abbe, stichter van het

  Stedelijk Van Abbemuseum

  1941

  Solotentoonstellingen

  J.H. Jurres

  Betsy Westendorp-Osieck 1880-1940

  Groepstentoonstellingen

  Tentoonstelling van werk der leden van de Zuid Nederlandsche Onafhankelijken waaraan verbonden eere-

  tentoonstelling van H.J. Siegers

  Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs

  Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941 deel 1

  Jong Eindhoven teekent 15e Teekenwedstrijd

  Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941 deel 2

  1942

  Solotentoonstellingen

  Albert Neuhuys 1844-1914

  Groepstentoonstellingen

  Nederlandsche Bond voor Kunst en Industrie

  6e Noordbrabantsche Fototentoonstelling

  Nederlandsche Kunstkring

  Huisvlijttentoonstelling Nederlandsche Jeugd aan het Werk

  Volkstentoonstelling Nederlandsche Kunst van de Provincies Brabant en Zeeland

  Hulpwerk beeldende kunst van de Nederlandschen Volksdienst

  1943

  Solotentoonstellingen

  Martien Coppens Presentatie in 1943 van de foto's uit het boek Gedachten in Steen, uit 1941

  Otto Hanrath

  Groepstentoonstellingen

  Huisvrouwen worden vindingrijk

  Herlevend Nederland

  Tentoonstelling van werken door de leden van Kunstkring Nederland

  Kersttentoonstelling André van der Burght, Henk Hierck, Gerarda ten Hoet

  1944

  Solotentoonstellingen

  Jan Wingen Jubileumtentoonstelling

  Groepstentoonstellingen

  Wat aarde bewaarde

  Wie en wat waren onze voorouders?

  Willy Paes, Pie Schmitz, Teun Gijssen

  De Wedstrijdtentoonstelling Kempenland van Nederlandsche Beeldende Kunst

  Zoo leeft Eindhoven Fotografische tentoonstelling

  Wansmaak en gezonde kunst

  1945

  Solotentoonstellingen

  Hendrik Wiegersma

  Martien Coppens Fototentoonstelling

  Groepstentoonstellingen

  Het illegale verzet

 • Indische tentoonstelling

  1946

  Groepstentoonstellingen

  Haagsche Meesters Een keuze uit de collectie van het Haags Gemeentemuseum

  Karin Eyck, Charles Eyck, Daan Wildschut

  Werken van leden van Kunstkring De Kempen De kunst gaat door het vrije land

  Engelse caricaturen

  Wederopbouw

  Herwonnen kunstbezit 1e gedeelte Keuze van uit Duitsland teruggekeerde Nederlandsche kunstschatten

  Herwonnen kunstbezit 2e gedeelte Keuze van uit Duitsland teruggekeerde Nederlandsche kunstschatten

  1947

  Solotentoonstellingen

  Nico Eekman Schilderijen, tekeningen, grafiek

  Kees Verwey Schilderijen en aquarellen

  Coba Ritsema

  De Vlaamse Meester Saverijs

  Groepstentoonstellingen

  12 Nederlandse schilders

  Bergense School

  3 Beeldende Kunstenaarsverenigingen uit het Zuiden

  De wereld van de druk

  Hollandsche Aquarellistenkring

  Tentoonstelling schildersprenten Beeldende kunst binnen ieders bereik

  Moderne meesters

  1948

  Solotentoonstellingen

  Schilderijen en gouaches door Quirijn van Tiel

  Groepstentoonstellingen

  De Bossche schildersfamilie Slager

  Nederlandse landschapskunst in de 17e eeuw

  Rotterdamse grafiek

  1949

  Solotentoonstellingen

  Jan Wiegers

  Gustaaf van de Woestijne

  A.C. Willink

  Groepstentoonstellingen

  Noord-Brabantsch Kunstbezit: t.g.v. 40 jarig regeringsjubileum van H.K.H. Koningin Wilhelmina

  Kunstkring De Kempen

  Oost-Indonesische Kunst TISNA

  Oosterse tapijten

  Nederlandse Kring van Beeldhouwers

  Collectiepresentaties

  Aanwinsten 1949 Aanwinsten in bruikleen en eigendom

  1950

  Solotentoonstellingen

  Charles Eyck ziet Eindhoven

  Tekeningen van Picasso

  H.N. Werkman

 • Groepstentoonstellingen

  Marc Chagall en Massimo Campigli uit de collectie van P.A. Regnault

  Herman Kruyder en tijdgenoten

  Vakfotografie 1950 Internationale fototentoonstelling

  6 Zwitserse kunstenaars

  Japanse kunst

  1951

  Solotentoonstellingen

  Edgar Tytgat

  André Marchand

  Charley Toorop

  Hendrik Chabot

  Groepstentoonstellingen

  Moderne Franse religieuze kunst

  Goede vormgeving

  Duitse expressionisten Een keuze uit de verzameling Haubrich in het Wallraf-Richartz Museum, Keulen

  Collectiepresentaties

  Eigen collectie met moderne Nederlandse en Vlaamse schilderkunst

  1952

  Solotentoonstellingen

  Jan Sluijters

  Fernand Léger De bouwers

  Vincent van Gogh

  Herman Kruyder

  Groepstentoonstellingen

  Fotografie als uitdrukkingsmiddel Internationale foto-tentoonstelling

  Franse wandtapijten van heden

  1953

  Solotentoonstellingen

  Louis Favre

  Pablo Picasso Lithographieën, aquatinten, bronzen

  Nood Gefotografeerd door Martien Coppens

  Groepstentoonstellingen

  Leven en wonen Tentoonstelling van de Stichting Mens en Huis

  Passie onzes Heeren Beeldende kunst van de Middeleeuwen

  Elf tijdgenoten uit Parijs

  Elf beeldende kunstenaars uit Brabant

  Moderne Deense bouwkunst

  Schilders ter zee

  Onze beeldhouwkunst der late Middeleeuwen

  Collectiepresentaties

  Aanwinsten 1949-1953

  1954

  Solotentoonstellingen

  Grafisch oeuvre van Georges Braque

  Edgar Fernhout

  Groepstentoonstellingen

 • Luik verzamelt kunst De verzameling van Fernand Graindorge en het Musée des Beaux-Arts

  Stadsschouwburgplannen

  Duitse kunst na 1945

  Collectie Philippe Dotremont, Brussel

  Brabantse schilders, grafici en beeldhouwers

  Drie Vlaamse expressionisten Constant Permeke, Frits van den Berghe, Gust de Smet

  1955

  Solotentoonstellingen

  Alberto Magnelli

  Alfred Manessier

  Raoul Dufy

  Kees Bol

  Tekeningen van Kees Verwey 40 x 1 model

  Gerrit Benner 1945-1955

  Groepstentoonstellingen

  Negercultuur der Dogons

  Stadsuitbreidingsplannen

  Eindhoven verzamelt Particulier kunstbezit onder auspiciën van het Academisch Genootschap

  Industriële vormgeving Werkstukken van leerlingen van de avondcursus van de School voor Industriële

  Vormgeving, Avondschool voor Middelbaar Kunst- en Kunstnijverheids- onderwijs, Eindhoven

  Elf schilders uit Brabant

  Nieuwe beweging Nederlandse schilderkunst rond 1910

  Collectiepresentaties

  Eigen collectie met gasten: Frits Hühnen (22 gouaches en tekeningen) en Pablo Picasso (Congara Lithomap uit

  de collectie Guépin)

  1956

  Solotentoonstellingen

  Vincent van Gogh Keuze uit de verzameling van het Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo

  George Hendrik Breitner

  Katsushika Hokusai

  Groepstentoonstellingen

  Stadsschouwburgplannen

  Hoe het landschap werd geschilderd Tentoonstelling voor scholieren

  Internationale kunstveiling van geschonken kunstwerken ten behoeve van Hongaarse kinderen

  50 jaar Oostenrijkse kunst

  Collectiepresentaties

  De Verzameling

  1957

  Solotentoonstellingen

  Léger Wegbereider

  Robert Delaunay

  Roger Bissière

  Groepstentoonstellingen

  Begin.... pleidooi voor kunstzinnige vorming

  Hiroshima 1945 door Iru Maruki en Toshiko Akamatsu

  Het Hollandse stilleven 1550-1950

  Kunstnaaldwerk

  Fotografie als uitdrukkingsmiddel Internationale foto-tentoonstelling

  Kunstenaars uit Brabant

 • 1958

  Solotentoonstellingen

  Tekeningen van Paul Citroen

  Georges Rouault Miserere

  Patrick Bakker

  Suze Robertson

  John Craven

  Jacques Slegers Olieverfschilderijen, aquarellen en tekeningen John Craven

  Jean Bazaine

  Groepstentoonstellingen

  Mooi en lelijk Tentoonstelling prijsvraag voor kinderen met reacties van kinderen ten opzichte van hun

  omgeving

  Nederlandse Keramiek

  Collectiepresentaties

  De Verzameling

  1959

  Solotentoonstellingen

  Livinus Foto-peinture

  Anton Heyboer

  Jean Lurçat

  Isaac Israëls

  Henri Le Fauconnier

  Groepstentoonstellingen

  De Gesel van de Oorlog

  Grafiek

  Architectuur Werk van leden kring Eindhoven Koninklijke Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst B.N.A.

  Vier grafici Harry Disberg, M.C. Escher, Wout van Heusden, Harry van Kruiningen

  Otto Steinert en leerlingen

  De best verzorgde 50 boeken van het jaar 1958

  Kunstenaars uit Brabant

  Collectiepresentaties

  Cubistische schilderijen uit de verzameling

  1960

  Solotentoonstellingen

  Jean Brusselmans

  Jean Dubuffet Grafiek

  Groepstentoonstellingen

  Keerpunten in de Nederlandse schilderkunst 1920-1960

  Jonge kunst uit de collectie Philippe Dotremont, Brussel

  De Estorick-verzameling van moderne Italiaanse kunst, Londen

  Eindhoven verzamelt Van Jongkind tot Jorn in particulier bezit

  Wessel Couzijn Beelden, Ger Lataster Schilderijen

  1961

  Solotentoonstellingen

  Henri ten Holt

  Karel Appel

  Corneille Schilderijen, gouaches, tekeningen, lithografieën

  Groepstentoonstellingen

  Beelden in het heden

 • Jaap Wagemaker, Theo Wolvecamp, Jan Stekelenburg, Jef Diederen

  Willem Hussum, Willem Bouthoorn

  Jaap Nanninga en Lucebert

  Kunstenaars uit Brabant

  Kompas I Schilders uit Parijs 1945-1961

  Collectiepresentaties

  De Verzameling

  1962

  Solotentoonstellingen

  Frieda Hunziker

  Eduard Heijmans

  Groepstentoonstellingen

  Das Menschliche Antlitz Europas, De mens in Europa, The human face of Europe

  Mary Bauermeister Schilderijen en Karlheinz Stockhausen Partituren

  De Bijbel in de kunst van onze tijd

  "Fugare", Den Haag

  Kompas II Hedendaagse schilderkunst uit Londen

  Premio Marzotto Hedendaagse schilders in de Europese Gemeenschap

  Collectiepresentaties

  De Verzameling

  1963

  Solotentoonstellingen

  Elmar Berkovich

  Martien Coppens fotografie De kunstenaar en de wereld

  Edgar Fernhout Schilderijen 1944-1962

  Pierre Alechinsky Schilderijen 1959-1962

  Antonio Saura Schilderijen en tekeningen

  H.N. Werkman Overzichtstentoonstelling

  Groepstentoonstellingen

  Kunstenaars uit Brabant

  'Wij' Werk van de fotografen-groep Magnum

  1964

  Solotentoonstellingen

  Jan van Eyk

  Etienne Martin

  Nicolas Schöffer

  Co Westerik

  Alicia Penalba

  Groepstentoonstellingen

  Onze kinderen Tentoonstelling van kinderportretten

  150 Jaar Noord-Brabant Anderhalve eeuw geschiedenis

  Mario Sironi en acht hedendaagse Italiaanse schilders

  Verzet 1940-1945

  Beeldend experiment op de planken

  Wereldtentoonstelling van de fotografie Mensen op weg

  Collectie Guépin, Eindhoven Grafiek, tekeningen, gouaches

  Collectiepresentaties

  De Verzameling

  Eigen collectie met gasten: Huub Leijendeckers, Toon Slegers, J.C.J. van der Heyden en Jan Schoonhoven

 • 1965

  Solotentoonstellingen

  Adolf Loos

  Marcel Duchamp

  Jan Gregoor

  Pieter Ouborg Schilderijen, gouaches, tekeningen

  Arthur Spronken

  K.R.H. Sonderborg Schilderijen en tekeningen

  Ernst Haas Kleurenfotografie

  El Lissitzky

  Groepstentoonstellingen

  Abstracte kunst in Vlaanderen in de verzameling van de Banque de Paris et des Pays-Bas, Brussel

  Poolse wandtapijten

  Kinetische kunst uit Krefeld

  Collectiepresentaties

  Aanwinsten 1964-1965 met gasten: Hans Koetsier, Theo Besemer, Pieter Engels

  1966

  Solotentoonstellingen

  Wols

  Robert Indiana

  Christo

  Arakawa

  Berrocal

  Groepstentoonstellingen

  Vijf jonge grafici Dick Cassée, Ko Oosterkerk, Rob Otte, Zoltin Peeter, Marte Röling

  Finse wandkleden

  Triënnale van de Zuidelijke Nederlanden I Kunstenaars uit Zuid-Nederland en Vlaanderen

  Kunst-Licht-Kunst

  Parkaanleg O.B.H. Peter Clough, Constant, André Volten

  1967

  Solotentoonstellingen

  László Moholy-Nagy

  Friedrich Vordemberge-Gildewart

  Carl Kylberg

  Rob van 't Hoff

  J.C.J. van der Heyden

  Francis Picabia

  Lucio Fontana

  H.A.P. Grieshaber

  Martien Coppens Wereld der Sinjoren

  Anton Heyboer

  Groepstentoonstellingen

  Artypo Kunst gemaakt met behulp van grafische technieken

  Jean Tinguely en Bernhard Luginbühl

  Kompas III Schilderkunst na 1945 uit New York

  1968

  Solotentoonstellingen

  Bernd & Hilla Becher Bouwen voor de industrie

  Erwin Heerich Kartonplastieken, tekeningen en schilderijen

  Robert Morris

 • Joseph Beuys Objekten en tekeningen

  Hans Scharoun Architektuur

  Magdalena Abakanowicz Tapijten

  Jan Schoonhoven Reliëfs en tekeningen

  Theo van Doesburg 1883-1931

  Groepstentoonstellingen

  Wilhelm Lehmbruck Museum deel I en II Keuze uit de collectie

  Three blind mice De collecties Visser (Bergeijk en Antwerpen), Peeters (Brugge) en Becht (Hilversum)

  De Vijfjaarlijkse Jonge kunst uit Zuid-Nederland I

  Collectiepresentaties

  El Lissitzky Recente aanwinst van gouaches, lithografieën, typografie

  Eigen collectie Nieuwe aanwinsten

  1969

  Solotentoonstellingen

  Pieter Engels The Selfportrait of this Century

  Joost van Roojen Aquarellen en tekeningen

  Vladimir Tatlin Documentatie constructies

  Piero Manzoni

  Groepstentoonstellingen

  Triënnale der Zuidelijke Nederlanden II

  Objects to wear 5 Nederlandse ontwerpers Gijs Bakker, Nicolaas van Beek, Françoise van den Bosch, Bernhard

  Laméris, Emmy van Leersum

  Cityplan Eindhoven Van den Broek en Bakema

  Kompas IV Westkust U.S.A.; West-Coast U.S.A. Bell, Bengston, Conner, Diebenkorn, Irwin, Kauffman,

  Kienholz, Lobdell, Mason, McCracken, Nauman, Price, Ruscha, Smith, Still, Thiebaud, Voulkos, Wheeler, Wiley

  Collectiepresentaties

  Keuze uit de aanwinsten 1965-1968

  1970

  Solotentoonstellingen

  Don Judd

  Jos Manders Projekten en objekten

  George Grosz Het gezicht van de heersende klasse

  Richard Hamilton

  Mario Negri Skulpturen

  Martien Coppens Openingen in het Van Abbemuseum

  Keith Sonnier

  Jan van Munster

  Andy Warhol

  Maryan Aquarellen

  Groepstentoonstellingen

  Marinus Boezem en Panamarenko

  Inzending Nederland Expo Osaka Diaprojectie o.l.v. Carel Weeber

  Tot lering en vermaak Johan Lennarts, Lukas Smits, Ad Snijders

  Ferdi en Shinkichi Tajiri

  Industriële vormgeving onderweg

  The Photographer's Eye

  50 x 50 Een prentenshow in veelvoud

  People's park

  Collectiepresentaties

  De Verzameling Een keuze en presentatie door Ton Frenken

 • Zomeropstelling met gasten: Martin Visser (meubels) en Aldo van den Nieuwelaar (lampen)

  Zomeropstelling met gasten: Ad Dekkers, Sipke Huismans, Ad de Keijzer

  1971

  Solotentoonstellingen

  François Morellet

  Antoni Gaudí 1852-1926

  George Hendrik Breitner Schilder-fotograaf

  Richard Paul Lohse

  Joseph Beuys Voglie vedere i miei montagne

  Bram van Velde

  Jan Dibbets

  Groepstentoonstellingen

  Markt Eygelshoven Laurens Bisscheroux, Karin Daan, Harry Marks, Theo Teeken, Winant Groten: Projekt

  voor een socio-ruimte

  Cees Buurman, Carel Visser, J.C.J. van der Heijden

  Kunstsafari

  Bouwen '20/'40 De Nederlandse bijdrage aan het Nieuwe Bouwen

  Brabantse projecten in het kader Sonsbeek '71

  Gemini (G.E.L.) Experiment in grafiek

  Collectiepresentaties

  Keuze uit de collectie van het Van Abbemuseum door Marinus Boezem

  1972

  Solotentoonstellingen

  László Moholy-Nagy Visies op licht

  Atelier Hofkunst Alfred Hofkunst

  Franz Erhard Walther Objekten voor gebruik

  Ad Reinhardt

  Groepstentoonstellingen

  Relativerend Realisme

  Ettore Colla en Mark di Suvero

  De Straat Vorm van samenleven

  Triënnale der Zuidelijke Nederlanden III

  Konfrontatie I Het fotografische werk van Robert Häusser en Aaron Siskind

  Collectiepresentaties

  Meesterwerken der schilderkunst Keuze uit de verzameling door Rudi Fuchs

  1973

  Solotentoonstellingen

  Ger van Elk

  William Wiley Assemblages en aquarellen

  Heinz Mack

  Bruce Nauman

  Har Sanders Schilderijen, tekeningen, grafiek 1964-1973

  Groepstentoonstellingen

  Lof der tekenkunst

  Stichting Architecten Research S.A.R.

  Vijfjaarlijkse Jonge kunst uit Zuid-Nederland II

  Collectiepresentaties

  Een kollektie is ook maar een mens Keuze uit de verzameling door Wim Beeren

  Eigen collectie met gasten: Har Sanders, Pieter Ouborg, Henri Plaat

 • 1974

  Solotentoonstellingen

  Krijn Giezen

  Ray Staakman Persluchtmachines

  Ad Dekkers De lijn

  Rob van Koningsbruggen 12 Recente schilderijen

  Jan Duiker Architekt 1890-1935

  Konfrontatie 3 Diane Arbus

  Groepstentoonstellingen

  Konfrontatie 2 August Sander en Willem Diepraam

  Speelruimte

  Affiches uit de collectie Leeuwenberg

  Peter van Beveren Kunstinformatiecentrum

  Amadée Cortier en Raoul de Keyser

  Collectiepresentaties

  Winkelen met kunst Keuze uit de verzameling door Hotze Tolsma

  Aanwinsten

  Zomeropstelling

  Muurbloempjes Winteropstelling minder getoonde werken uit de verzameling van het Van Abbemuseum

  1975

  Solotentoonstellingen

  Peter Struycken

  Guido Lippens Gouaches en tekeningen

  Ko Oosterkerk Etsen

  John Heartfield 1891-1968

  Klaus Staeck Politieke affiches

  Ian Wilson Discussion

  Carel Visser Beelden, tekeningen, collages

  Hans Biezen Foto's van Jet

  Sol LeWitt Incomplete Open Cubes

  Pieter Laurens Mol

  Mauricio Mochetti

  A.R. Penck

  Frans Clement Schilderijen, tekeningen, aquarellen

  Man Ray Foto's

  Beverley Parke Fotowerken en tekeningen

  Groepstentoonstellingen

  Amerikanen in Florence; Europeanen in Florence Art Tapes 22

  (videostudio), Radical Software Contents '70-'74 (videotijdschrift)

  Groeten uit Niemandsland

  St. Nicolaaskerk, Brouwershaven

  Collectiepresentaties

  Educatieve tentoonstelling eigen collectie deel 1

  Zomeropstelling

  Educatieve tentoonstelling eigen collectie deel 2

  Kersttentoonstelling van meesterwerken uit eigen bezit

  Manifestaties

  Film als beeldend medium I

  Film + Experiment II

  1976

 • Solotentoonstellingen

  Alan Charlton

  Edgar Fernhout

  Peter Struycken

  David van de Kop Ontwerpen voor ruimtelijke situaties

  Reinier Lucassen

  Lawrence Weiner

  Hans Joachim Schröter Films en foto's

  Ian Wilson Discussion

  Daniel Buren Discordance-Coherence; Ailleurs-Elders: travaux effectués in situ au Van Abbemuseum

  Wessel Couzijn

  Willem Adams

  Johan Lennarts

  Jacques Frenken

  Laura Grisi

  Thijs van Kimmenade

  Mari Boeyen Werken '74-'76

  Stanley Brouwn

  Marie McClelland Fotowerken

  Eugène Atget 1857-1927

  Gerard Fieret Foto's en dia's

  Kees Bol Schilderijen

  Groepstentoonstellingen

  Karin Wiertz en Jacques Verbeek Between the lights

  Sigmar Polke en Achim Duchow

  Brabant Biënnale

  Manifestaties

  Film + Experiment III

  Film + Experiment IV

  1977

  Solotentoonstellingen

  Ulrich Rückriem Sculpturen 1968-1976

  Peter Roehr Montages 1962-1967

  Victor Burgin

  Peter Downsbrough Sculpturen

  Ian Wilson Discussion

  Niele Toroni

  Dan Graham Conceptueel werk 1965-1970; Werken voor video 1970-1976

  Barry Flanagan Sculpture 1966-1976

  Michael Asher Exhibitions in Europe 1972-1977

  Shinkichi Tajiri Spiegels met herinneringen; 101 Daguerotypes Hamish Fulton

  Odillon Redon Lithografieën

  Robert Barry

  Markus Lüpertz

  Paul de Nooijer

  Panamarenko Umbilly I

  Groepstentoonstellingen

  Nederlandse kunst uit de jaren dertig

  Recht-gebogen Uit de verzameling van de McCrory Corporation, New York

  Het Groepsportret Nederlandse en Vlaamse fotografie uit de periode 1845-1922

  Collectiepresentaties

  Kersttentoonstelling van meesterwerken uit de collectie

 • 1978

  Solotentoonstellingen

  Niele Toroni Autre possibilité

  Paul Panhuysen Schilderijen, situaties, ordeningssystemen en omgevingsontwerpen 1960-1978

  Danny Matthys

  Ian Wilson Discussion

  Jo Baer

  Joseph Kosuth Tekst-Kontekst

  Cork Marcheschi

  Hans Biezen Mittwoch 29-3-1978

  René Daniëls

  Gerhard Richter Abstract Paintings

  Carel Balth Lichtwerken

  Carl Andre

  Peter Martens Foto's

  Pieter Stoop Schilderijen

  Richard Paul Lohse

  Groepstentoonstellingen

  Twee weken, twee werken Daniel Buren-Richard Long

  Eindhoven dichterbij Dia-reeksen en foto's door Paul Panhuysen en Hans Biezen

  1979

  Solotentoonstellingen

  Hans Haacke

  Joan Jonas The Juniper Tree

  Rebecca Horn

  Yves De Smet Relations 1971-78

  Georg Baselitz Schilderijen 1977-1978

  Jan Maaskant Beelden en reliëfs

  Armando Tekeningen en schilderijen

  Jean Brusselmans

  Katharina Sieverding Grossfoto's 1975-1977; Foto's 1978-1979

  Alexander Rodchenko 1891-1956

  Ian Wilson Discussion

  Braco Dimitrijevic

  Donald Judd

  Douglas Huebler

  Bernd Lohaus

  Richard Long

  Jan Gregoor

  Gerhard von Graevenitz Kinetische Objekten

  Denmark Een dood archief

  Anselm Kiefer Schilderijen en aquarellen

  Gisela Andersch Schilderijen, tekeningen en collages

  Groepstentoonstellingen

  Museum des Geldes

  Für Jochen Hiltmann Eine Solidaritäts Ausstellung

  Kunstenaars die met kunstlicht werken

  Gemeentelijke aankopen 1958-1978

  Collectiepresentaties

  Eigen collectie Aankoop Gemeente Eindhoven beeld Ulrich Rückriem; diawerken Keith Sonnier

  Eigen collectie met gasten: Horst Schüler en Günther Tuzina

  1980

  Solotentoonstellingen

 • David Askevold Ten States in the West

  Bert Loerakker

  Erik Pape Schilderijen en aquarellen

  David van de Kop Beelden en aquarellen

  Darcy Lange Het land van de Maori

  Giovanni Anselmo

  Jan Dibbets

  Mario Merz

  Arnulf Rainer

  John Chamberlain

  Stephen Willats Concerning our present way of living; Over onze actuele leefwijze

  Ian Wilson Discussion

  Art & Language

  Marijke de Goeij

  Gerhard Richter Zwei Gelbe Striche

  Gilbert & George Photo-pieces 1971-80

  Groepstentoonstellingen

  Daglicht

  Brabant Biënnale 1980

  The Kitchen in Eindhoven Videobanden van New Yorkse kunstenaars

  Collectiepresentaties

  Zomeropstelling met gasten: Maria Nordman, Lawrence Weiner, Gerhard Merz

  Eigen collectie met gast: Hans Biezen

  1981

  Solotentoonstellingen

  Gerrit van Bakel Het voorwerpelijk denken

  Gianni Colombo

  Stanley Brouwn One distance

  Daniel Buren

  Bill (William N.) Copley

  Georg Baselitz 32 Linolschnitte aus den Jahren 1976-1979

  On Kawara Continuity-Discontinuity 1963-1979

  Jörg Immendorff Pinselwiderstand

  Ian Wilson Discussion

  John Baldessari Werken 1966-1981

  Wessel Couzijn Maquettes voor het beeld Communicatie en tekeningen

  Bernd & Hilla Becher Werken van 1957-1981

  J.C.J. van der Heijden Recent werk

  Bob Bonies Schilderijen, beelden en grafiek 1965-1981

  Floor van Keulen Schildering

  Jörg Immendorff Eisende: Eine Serie von Bilder aus 1981

  Jannis Kounellis

  Collectiepresentaties

  Zomeropstelling met nieuwe aanwinsten

  1982

  Solotentoonstellingen

  Armando

  Klaus Mettig

  Emilio Vedova

  Imi Knoebel

  Daniel Buren 16 Werken (peinture tableau) uit de periode 1965-1981

  Alan Charlton Selected Paintings 1969-1981

  Dan van Severen

 • Per Kirkeby

  Martien Coppens Waarom fotograferen: zestig jaren onderweg 1923-1983

  Bruce McLean

  Groepstentoonstellingen

  BKR-tentoonstelling Een keuze uit de regio Eindhoven

  Documentaire tentoonstelling behorend bij "Beelden in het Stadswandelpark"

  Collectiepresentaties

  Eigen collectie oa. Gilbert & George, Oskar Kokoschka, Herman de Vries, Pieter Ouborg, Karel Appel

  Eigen collectie oa. William Wiley, László Moholy-Nagy, Robert Morris, Morris Louis

  Eigen collectie oa. Donald Judd, El Lissitzky

  Zomeropstelling

  Eigen collectie oa. Sol LeWitt, Daniel Buren, Hanne Darboven, Lawrence Weiner

  1983

  Solotentoonstellingen

  Markus Lüpertz Schilderijen

  J.C.J. van der Heijden

  James Lee Byars

  Barry Flanagan

  Jörg Immendorff Café Deutschland gut: Linolschnitte 82/83

  Ian Wilson Discussion

  Heinz Cibulka Foto's 1969-1983

  Hermann Nitsch Das Orgien Mysterien Theater 1960-1983

  Boyd Webb

  Groepstentoonstellingen

  De Statua An Exhibition on Sculpture

  Walter Dahn, René Daniëls, Isa Genzken, Jenny Holzer, Robert Longo, Henk Visch

  Verzameling Städtisches Kunstmuseum Bonn

  Collectiepresentaties

  Zomeropstelling met gasten: Willem de Ridder, Guido Lippens

  Manifestaties

  Hermann Nitsch Aktion 78 Locatie: De Fabriek, Eindhoven

  1984

  Solotentoonstellingen

  Georg Baselitz Zeichnungen 1958-1983

  Sol LeWitt Structuren

  Arnulf Rainer Schilderingen

  Terry Atkinson Work 1977-1983

  Günter Brus Augensternstunden

  Franz Erhard Walther Works 1978-1984

  Rémy Zaugg Een vel papier; A sheet of paper

  John Latham

  Guido Lippens

  Stephen McKenna

  Hans Könings Grafisch werk

  Groepstentoonstellingen

  Expositie B.B.K. Kunstenaars In het kader van acties tegen bezuinigingen op de BKR-Regeling

  Uit Het Noorden Edvard Munch, Asger Jorn, Per Kirkeby

  BKR. Een keuze uit de regio Eindhoven

  16/84 Löwensteyn, De Beus, Toscani, Cornelissen

  L'architecte est absent Werk uit de collectie Annick en Anton Herbert

 • Collectiepresentaties

  Zomeropstelling met gasten: Pieter Stoop, Gerrit van Bakel

  Eigen collectie Engelse kunst

  Manifestaties

  La Zattere di Babele Manifestatie rondom theatergroep van Carlo Quartucci en Carla Tatò Locatie:

  Stadsschouwburg Eindhoven

  1985

  Solotentoonstellingen

  Christie van der Haak La cruse de notre joie

  Gerard Verdijk Schilderijen

  General Idea 1968-1984

  Ian Wilson Discussion

  Edward Dwurnik Schilderijen

  Hamish Fulton

  Jan Commandeur Wandschildering

  Eric Fischl

  Palermo

  Hans Biezen Foto's van tenten

  Georg Baselitz Sächsische Motive: 54 aquarellen uit 1971-1975

  Floor van Keulen Schilderijen en tekeningen op papier

  Ulay & Marina Abramovi_ Modus Vivendi

  Alex Vermeulen

  Woody van Amen 240 Days; Dagen; Jours; Tage

  Ger Lataster Schilderijen

  Nicola de Maria

  Piet Dirkx

  Richard Artschwager Werken 1962-1985

  Groepstentoonstellingen

  Jonge kunst Christa Dichans, Lili Dujourie, Marlene Dumas, Lesley Foxcroft, Kees de Goede, Frank van

  Hemert, Cristina Iglesias, Harald Klingelhöller, Mark Luyten, Juan Muñoz, Katherine Porter, Julião Sarmento,

  Barbara Schmidt-Heins, Gabriel Schmidt-Heins, Didier Vermeiren

  Don Giovanni Een opera voor het oog

  Victor Four Installatie

  Het ijzeren venster, Das Eiserne Fenster, The Iron Window A constructed exhibition

  Collectiepresentaties

  Eigen collectie

  Aanwinsten uit 1984 en klassieke werken uit de collectie De Lissitzky verzameling

  1986

  Solotentoonstellingen

  Jo Baer

  Pieter Ouborg

  Attersee

  Roger Raveel Tekeningen en schilderijen

  René Daniëls Schilderijen en tekeningen 1976-1986

  Bert Hermens Gouaches

  Michelangelo Pistoletto Tekeningen en beelden uit 1985

  Antoni Tàpies Schilderijen en beelden 1980-1985

  Ian Wilson Discussion

  Toon Verhoef Schilderijen en tekeningen 1960-1986

  Alighiero e Boetti Insicuro Noncurante

  Groepstentoonstellingen

 • Ooghoogte Jubileumtentoonstelling naar aanleiding van 50 jaar Stedelijk Van Abbemuseum

  Ooghoogte op papier Twee collecties in Eindhoven, 50 jaar Stedelijk Van Abbemuseum, 30 jaar Technische

  Hogeschool Eindhoven Locatie: Technische Hogeschool Eindhoven

  Collectiepresentaties

  Eigen collectie Amerikaanse schilderkunst en grafiek uit de jaren '60 en '70

  Manifestaties

  The Elizabethan Phrasing of the Late Albert Ayler Ballet van Karole Armitage Locatie: Stadsschouwburg

  Eindhoven

  Internationaal symposium Museumarchitectuur Locatie: Technische Hogeschool Eindhoven

  1987

  Solotentoonstellingen

  Carl Andre

  Walther Dahn

  Donald Judd Beelden; Sculptures 1965-1987

  Guido Lippens Nieuwe schilderijen

  Willem Adams Schilderijen en gouaches

  David Robilliard Swallowing Helmets

  Hans van Hoek Schilderijen en studies

  Harm Brink Schilderijen

  Gilberto Zorio Overzicht 1966-1987

  Georg Baselitz 16 Houtsneden

  Ad Snijders Tekeningen 1985-1987

  Groepstentoonstellingen

  Regenboog

  Collectiepresentaties

  Eigen collectie Conceptuele kunst en 8 werken van Jan Sierhuis

  Eigen collectie Doorsnede van de verzameling

  1988

  Solotentoonstellingen

  Paul Goede

  Eugène Leroy 1958-1987

  Kocherscheidt Bilder 1976-1986

  Kees de Goede Werken 1978-1988; Works 1978-1988

  Alex Vermeulen Objecten; Objects

  Richard Serra 10 beelden voor het Van Abbe

  Jo Coenen Architectuurprojecten

  Jan Dibbets

  Edwin Janssen

  Groepstentoonstellingen

  Deshima

  1989

  Solotentoonstellingen

  Henk Visch

  Tony Cragg

  W.M. Dudok

  Benjamin Katz

  James Coleman 1 Slide Piece. So different... and yet

  Allan McCollum

  Hans Könings Nieuw grafisch werk op linnen

  James Coleman 2 The MIT Project 1989

 • Rodney Graham Works 1976-1989

  Jouke Kleerebezem Het onherstelbare verklarende; The Irremediable Narrative

  Groepstentoonstellingen

  Brabant Biënnale

  Kunstenaarsboeken Nieuwe publicaties van Robert Barry, Lawrence Weiner, Albert Mertz, Hanne Darboven,

  Peter Downsbrough, John Baldessari

  Collectiepresentaties

  Capita Selecta Hoofdstukken uit de verzameling

  Eigen collectie Francesco Clemente Grafiekmap

  Eigen collectie Conceptuele kunst

  Eigen collectie Schilderkunst 1965-1989

  Zomeropstelling

  1990

  Solotentoonstellingen

  James Coleman 3 Box (Ahhareturnabout) 1977

  Harald Klingelhöller Overzicht van zijn werk uit de periode 1984-1990

  James Coleman 4 Seeing for oneself 1987-1988

  Jan Vercruysse Retrospectieve van zijn werken vanaf 1976 tot heden

  James Coleman 5 Living and presumed dead

  Christian Boltanski Reconstitution : Reconstructie

  Thomas Schütte

  El Lissitzky

  Groepstentoonstellingen

  Stichting Plint 10 Jaar poëzieposters

  Architectuurtentoonstelling 't Hool, twintig jaar modern wonen

  Door het oog van de camera Fotowerken van Arthur Bagen, Hans Biezen, Teun Hocks, Alex Vermeulen

  Collectiepresentaties

  Eigen collectie: Duitse schilderkunst en beeldhouwkunst

  Zomeropstelling

  1991

  Solotentoonstellingen

  Jan van den Berg

  Thomas Huber Boeken

  Henri Jacobs

  Juan Muñoz Sculpturen, installaties en tekeningen

  Groepstentoonstellingen

  Ab van Hanegem, Gerald van der Kaap, Aernout Mik, Lidwien van de Ven, Ben Zegers De Nederlandse

  inzending voor de Biënnale van São Paulo 1991

  Manifestatie StadBeeld Eindhoven Schetsontwerp uitbreiding Van Abbemuseum; Eindhovense School;

  Bibliothèque de l'Architecte

  Collectiepresentaties

  Uit de collectie Pop Art en Nouveau Réalisme

  Een keuze uit de eigen collectie minimale kunst uit de jaren zestig en zeventig

  Zomeropstelling Nieuwe aanwinsten

  Tekeningen uit eigen collectie

  Arte Povera uit de eigen collectie

  Manifestaties

  Writing about art Symposium

 • 1992

  Solotentoonstellingen

  Bert Loerakker Schilderijen, monotypieën en tekeningen

  Hanne Darboven De gevleugelde aarde; Requiem: werken van 1968 tot en met 1991

  Marlene Dumas Miss Interpreted

  Jean-Marc Bustamante

  Marcel Broodthaers Diawerken Deel I

  Niek Kemps

  Marcel Broodthaers Diawerken Deel II

  Marcel Broodthaers Diawerken Deel III

  Gary Hill Video-installaties

  Rachel Whiteread Sculpturen 1990-1992

  René Daniëls In het kader van de David Roëll prijs

  Groepstentoonstellingen

  Yves Gevaert Éditeur

  Collectiepresentaties

  Uit de eigen collectie Figuratieve tendenzen in het Interbellum

  Uit de eigen collectie Art & Media Culture

  Uit de eigen collectie Lawrence Weiner, Robert Barry & Joseph Kosuth

  Zomeropstelling

  1993

  Solotentoonstellingen

  Hans Waanders Kleine presentatie werk op papier

  Marcel Broodthaers Diawerken Deel IV

  Pieter Laurens Mol Werken van 1972-1992

  Marcel Broodthaers Diawerken Deel V: Bateau Tableau

  Dan Graham Kunst in relatie tot architectuur; Architectuur in relatie tot kunst

  Tony Cragg In Camera

  Presentatie Nederlandse kunstenaars Marc Mulders

  Presentatie Nederlandse kunstenaars Tiong Ang: Insides

  Rebecca Horn Overzichtstentoonstelling met werken van 1968-1993

  Groepstentoonstellingen

  Abri Zeven ontwerpen voor een schuilplaats

  Ontwerpen voor tijdelijke tentoonstellingspaviljoens Afstudeerproject Technische Universiteit Eindhoven

  Collectiepresentaties

  Uit de eigen collectie Rondom Moholy-Nagy's Licht-Raum-Modulator

  Uit de eigen collectie Nature libre

  Zomeropstelling De Verzameling; The Collection

  Aanwinsten 1989-1993 Acquisitions met gast: Thierry de Cordier

  Uit de eigen collectie Cobra (expérience) en Daniel Buren 'Peinture-Tableau 1965-1981'

  Uit de eigen collectie Franz Erhard Walther

  1994

  Solotentoonstellingen

  Presentatie Nederlandse kunstenaars John Körmeling

  Miroslaw Balka Laadplatform

  Presentatie Nederlandse kunstenaars Karin Arink

  Presentatie Nederlandse kunstenaars Jan van de Pavert

  Ad Snijders Een keuze uit het atelier; A selection from the artist's studio

  Presentatie Nederlandse kunstenaars Mark Manders

  Cristina Iglesias One Room

  Ellen Vomberg Kleine presentatie ruimtelijke tekeningen, maquettes en boeken

 • Collectiepresentaties

  Eigen collectie

  Fotomanifestatie Eindhoven Uit de eigen collectie: fotografie als beeldende kunst

  Recente aanwinsten

  De Verzameling

  1995

  Solotentoonstellingen

  Het Broodthaers kabinet Complete verzameling edities uit de collectie van het Groeninge Museum, Brugge

  Tony Oursler Installatie Judy (1994), 7 videoprojecten (1988-95), aquarellen

  Mike Kelley en Paul McCarthy Heidi, een film uit 1992

  Job Koelewijn Project Blow 1994-1995

  Bill Viola Stations, een monumentale multi-media installatie uit 1994

  Douglas Gordon Video-installaties en geluidssculptuur

  Marijke van Warmerdam Kring 1992

  Collectiepresentaties

  Recente aanwinsten Nederlandse kunst met oa. Tiong Ang, Karin Arink, René Jolink, Mark Manders, Aernout

  Mik

  René Daniëls Werken op papier, tekeningen en aquarellen uit de collectie van het Van Abbemuseum en de

  Stichting René Daniëls

  El Lissitzky Een selectie werken op papier, boekjes en ontwerpen voor grafische vormgeving

  Omtrent de collectie Vrijheid, ruimte en licht: een presentatie rond de Nul en Zero-beweging in de verzameling

  van het Van Abbemuseum

  Nieuwe aanwinsten 1994-1995

  Ruime keuze uit de eigen collectie met gast: Stanley Brouwn

  1996

  Solotentoonstellingen

  Ann Hamilton Reserve

  A.P. Komen en Karen Murphy Panic Wagon, 1994

  René Jolink Vertraagde beelden Delayed images

  Julião Sarmento Two Rooms

  Groepstentoonstellingen

  De Muze als Motor Jonge kunst uit de regio

  ID : Een internationale verkenning naar het begrip identiteit in de hedendaagse kunst

  Travaux Publics : Presentatie van grafiekmap i.s.m. Stichting Peninsula, Eindhoven

  Collectiepresentaties

  Uit de collectie Schilderijen van Francis Bacon, Georg Baselitz, Georges Braque, Alan Charlton, Asger Jorn,

  On Kawara, Anselm Kiefer, Per Kirkeby, Eugène Leroy, Otto Piene, Robert Ryman, Jan Schoonhoven, J.C.J.

  Vanderheyden en Rémy Zaugg

  Alleen schilderijen... Just paintings... : Van Abbemuseum 1936-1996

  Recente aanwinsten Tiong Ang, Ben Akkerman, Ger van Elk, Mark Manders, Matt Mullican, Henk Peeters en

  Thomas Schütte

  Sol LeWitt Nieuwe uitvoeringen van wall drawing no. 256 en wall drawing no. 480

  1997

  Solotentoonstellingen

  Marijke van Warmerdam Enkel, dubbel, dwars

  Suchan Kinoshita Voorstelling

  Ulay/Abramovic Video-installaties 1976-1988

  Steve McQueen 'Five Easy Pieces' & 'Just above my head' Video-installaties

  Erzsébet Baerveldt Missing Limb, 69, Autistic Vampire

  Mike Kelley Een selectie van werken A selection of works 1985-1996

  Antonietta Peeters Een project A project

  Stanley Brouwn Presentatie nieuwe publicatie

 • Jan Vercruysse Portretten van de kunstenaar

  Groepstentoonstellingen

  Matt Mullican & Lawrence Weiner Kunstroute De Rode Loper

  Collectiepresentaties

  Een keuze uit de collectie Bernd & Hilla Becher, Jan Dibbets, Raoul Dufy, Hamish Fulton, Gilbert & George,

  Wifredo Lam, Richard Long, Lucebert

  El Lissitzky Proun P23 No.6 1919

  Eigen collectie Karel Appel

  Sleeping Beauty

  1998

  Solotentoonstellingen

  René Daniëls The Most Contemporary Picture Show

  Jason Rhoades The Purple Penis and the Venus in Eindhoven. A Spiral with Flaps and two Useless Appendages,

  After the seven Stomachs of Nuremberg as part of the Creation Myth

  Groepstentoonstellingen

  NL : Hedendaagse kunst uit Nederland rondom de collectie van het Van Abbemuseum

  Collectiepresentaties

  Keuze uit de eigen collectie James Coleman, Fortuyn/O'Brien

  Een keuze uit de collectie

  Een keuze uit de eigen collectie Andre, Appel, Barry, Boltanski, Braque, Brouwn, Brusselmans, Cadere,

  Constant, Delaunay, De Smet, Flavin, Gilbert & George, Holzer, Jorn, Judd, Kawara, Kosuth, Kruyder, Léger,

  LeWitt, Lissitzky, Lucebert, Mangold, Moholy-Nagy, Mondriaan, Ouborg, Permeke, Picasso, Van der Leck, Van

  Doesburg, Weiner

  1999

  Solotentoonstellingen

  Jeroen Eisinga De idioot The Idiot

  Ger van Elk De horizon, een geestelijk verschiet The Horizon, a Mental Perspective

  Ger van Elk De Cadillac en de non The Cadillac and the Nun

  Alex Vermeulen S.O.H.3 (States of Humanity)

  Edwin Zwakman Façades

  Michael Raedecker Extract

  19 Rue Hautefeuille Een serie etsen van Nono Reinhold

  Groepstentoonstellingen

  Cinéma Cinéma Contemporary Art and the Cinematographic Experience

  Een keuze uit de verzameling Tony Herbert Werken van Jean Brusselmans, Constant Permeke, Gust De Smet,

  Edgard Tijtgat, Rik Wouters

  Collectiepresentaties

  De verzameling Deel I: Aanwinsten uit de beleidsperiode Jan Debbaut 1988-heden

  De verzameling Deel II: Aanwinsten uit de beleidsperiode Rudi Fuchs 1975-1987

  De verzameling Deel III: Aanwinsten uit de beleidsperiode Jean Leering 1964-1973

  De verzameling Deel IV: Aanwinsten uit de beleidsperiode Edy de Wilde 1946-1963

  Werken op papier uit de collectie van het Van Abbemuseum

  Fotowerken uit de collectie van het Van Abbemuseum

  De verzameling Deel V: Het begin. Aanwinsten uit de periode 1936-1946

  2000

  Solotentoonstellingen

  Aernout Mik primal gestures, minor roles

  Craigie Horsfield Fotowerken Photo works: zomerpresentatie

  Andreas Gursky Fotowerken Photo works: zomerpresentatie

 • Jaki Irvine Filmwerken Film works: zomerpresentatie

  Jeroen de Rijke/Willem de Rooij Filmwerken Film works: zomerpresentatie

  Claes Oldenburg & Coosje van Bruggen Flying Pins Een nieuw beeld voor Eindhoven A new statue for

  Eindhoven: zomerpresentatie

  Groepstentoonstellingen

  Twisted : Urban and visionary landscapes in contemporary painting

  Buren Neighbours

  Collectiepresentaties

  Bruce Nauman Vroege video- en filmwerken Early video and film works (1967-1973): zomerpresentatie

  Mike Kelley Categorical Imperative and Morgue, 1999: zomerpresentatie

  2001

  Solotentoonstellingen

  interludes Pierre Huyghe

  Ben Akkerman

  2003

  Solotentoonstellingen

  Toren: Douglas Gordon Letters, telephone calls, postcards, miscellaneous, 1991-2003

  Didier Vermeiren Collection de Solides

  journal # 2: Erik Wesselo Forest Time

  Martin Kippenberger Nach Kippenberger

  journal # 3: Matthijs de Bruijne liquidacion.org

  journal # 4: Joe Scanlan Pay For Your Pleasure (reprise)

  Groepstentoonstellingen

  journal # 1: Nameless Swirls, an unfolding in presence: Jennifer Tee, Roé Cerpac, Harmen Liemberg,

  Erwan Mahéo

  Collectiepresentaties

  Over Wij/About We

  No Ghost Just a Shell : The AnnLee Project

  Uit de collectie: Van Broodthaers tot Horn

  Uit de collectie: Franz Erhard Walther

  Uit de eigen collectie: Hoogtepunten

  Uit de eigen collectie: Posities in de schilderkunst 1970-1985

  Videotheek: Matt Mullican Matt Mullican under Hypnosis, 1996

  Studio: Jeroen de Rijke & Willem de Rooij Untitled, 2001

  Uit de eigen collectie: Schilderkunst uit het Interbellum

  JCJ Vanderheyden

  Bibliotheekpresentaties

  In de vitrines: Publicaties uit de beleidsperiode Jan Debbaut

  In de vitrines: Bartleby & Co

  In de vitrines: Martin Kippenberger Nach Kippenberger

  2004

  Solotentoonstellingen

  Julião Sarmento Echo

  journal # 5: Lucy McKenzie

  Toren: Joseph Kosuth Re-defining the Context of Art: 1968-2004

  journal # 6: Tino Sehgal

  Paul McCarthy Brain Box Dream Box

  Ad Snijders Een tuin tussen vrouw en verf

  Groepstentoonstellingen

 • journal # 7: Tomma Abts & Vincent Fecteau

  Collectiepresentaties

  Een op een : Installaties uit de collectie (1968-1988)

  Nederland Niet Nederland : Aankopen van Nederlandse kunst 1980-2004

  Bibliotheekpresentaties

  In de vitrines: Wendingen

  In de vitrines: Open Dossiers : Een op een historisch

  In de vitrines: gerlach en koop kunstboeken (naast de kunst)

  In de vitrines: Doosjes

  2005

  Solotentoonstellingen

  Stanley Brouwn Werken 1960-2005

  Jef Geys

  David Maljkovic Scenes for a New Heritage

  David Claerbout

  Robert Kusmirowski

  Toren: Lily van der Stokker De Zeurclub

  Groepstentoonstellingen

  journal # 8: Manon de Boer en Brussel

  EindhovenIstanbul

  Collectiepresentaties

  Uit de collectie: Un coup de dés

  No Ghost Just a Shell : The AnnLee Project

  Living Archive: Openingen in het Van Abbemuseum door Martien Coppens : reconstructie van de

  tentoonstelling uit 1970

  Verhalen uit Europa : Schilderijen en werken op papier uit de eerste helft van de 20e eeuw

  EindhovenIstanbul

  Living Archive: De Straat. Vorm van samenleven

  Living Archive: People's Park

  Bibliotheekpresentaties

  In de vitrines: De publicaties van Stanley Brouwn

  In de vitrines: Het conceptuele kunstenaarsboek uit de collectie van het Van Abbemuseum

  In de vitrines: Cosey Fanni Tutti

  In de vitrines: Richard Long 60

  In de vitrines: Lawrence Weiner Various Manners With Various Things

  In de vitrines: Osvaldo Romberg Text, Object, Image

  2006

  Solotentoonstellingen

  Yael Bartana Videowerken : Dan Perjovschi Muurtekeningen : Wilhelm Sasnal Schilderijen en films

  Stijn Peeters Lino's 2003-2005

  Toos Nijssen Videowerken

  Lee Lozano Win First Dont Last Win Last Dont Care

  Groepstentoonstellingen

  De [discrete] subversieve charme van de bourgeoisie : Burgerlijke elementen in de hedendaagse kunst

  Academie : Leren van het museum

  Collectiepresentaties

  What happened to Art : Een keuze uit de collectie 1955-2000

  Plug In 1 : Het Slot

  Plug In 2 : Alexander Ugay

  javascript:LinkToWord('STANLEY','3index1')javascript:LinkToWord('BROUWN','3index1')javascript:LinkToWord('SCENES','3index1')javascript:LinkToWord('FOR','3index1')javascript:LinkToWord('A','3index1')javascript:LinkToWord('NEW','3index1')javascript:LinkToWord('HERITAGE','3index1')javascript:LinkToWord('ROBERT','3index1')javascript:LinkToWord('KUSMIROWSKI','3index1')javascript:LinkToWord('TOREN','3index1')javascript:LinkToWord('LILY','3index1')javascript:LinkToWord('VAN','3index1')javascript:LinkToWord('STOKKER','3index1')javascript:LinkToWord('JOURNAL','3index1')javascript:LinkToWord('8','3index1')javascript:LinkToWord('MANON','3index1')javascript:LinkToWord('BOER','3index1')javascript:LinkToWord('EN','3index1')javascript:LinkToWord('BRUSSEL','3index1')javascript:LinkToWord('EINDHOVENISTANBUL','3index1')javascript:LinkToWord('UIT','3index1')javascript:LinkToWord('COLLECTIE','3index1')javascript:LinkToWord('UN','3index1')javascript:LinkToWord('COUP','3index1')javascript:LinkToWord('NO','3index1')javascript:LinkToWord('GHOST','3index1')javascript:LinkToWord('JUST','3index1')javascript:LinkToWord('A','3index1')javascript:LinkToWord('SHELL','3index1')javascript:LinkToWord('THE','3index1')javascript:LinkToWord('ANNLEE','3index1')javascript:LinkToWord('PROJECT','3index1')javascript:LinkToWord('LIVING','3index1')javascript:LinkToWord('ARCHIVE','3index1')javascript:LinkToWord('openingen','3index1')javascript:LinkToWord('in','3index1')javascript:LinkToWord('van','3index1')javascript:LinkToWord('abbemuseum','3index1')javascript:LinkToWord('martien','3index1')javascript:LinkToWord('coppens','3index1')javascript:LinkToWord('VERHALEN','3index1')javascript:LinkToWord('UIT','3index1')javascript:LinkToWord('EUROPA','3index1')javascript:LinkToWord('EINDHOVENISTANBUL','3index1')javascript:LinkToWord('LIVING','3index1')javascript:LinkToWord('ARCHIVE','3index1')javascript:LinkToWord('STRAAT','3index1')javascript:LinkToWord('VORM','3index1')javascript:LinkToWord('VAN','3index1')javascript:LinkToWord('SAMENLEVEN','3index1')javascript:LinkToWord('LIVING','3index1')javascript:LinkToWord('ARCHIVE','3index1')javascript:LinkToWord('PEOPLE'S','3index1')javascript:LinkToWord('PARK','3index1')javascript:LinkToWord('IN','3index1')javascript:LinkToWord('VITRINES','3index1')javascript:LinkToWord('PUBLICATIES','3index1')javascript:LinkToWord('VAN','3index1')javascript:LinkToWord('STANLEY','3index1')javascript:LinkToWord('BROUWN','3index1')javascript:LinkToWord('IN','3index1')javascript:LinkToWord('VITRINES','3index1')javascript:LinkToWord('CONCEPTUELE','3index1')javascript:LinkToWord('KUNSTENAARSBOEK','3index1')javascript:LinkToWord('UIT','3index1')javascript:LinkToWord('COLLECTIE','3index1')javascript:LinkToWord('VAN','3index1')javascript:LinkToWord('VAN','3index1')javascript:LinkToWord('ABBEMUSEUM','3index1')javascript:LinkToWord('IN','3index1')javascript:LinkToWord('VITRINES','3index1')javascript:LinkToWord('COSEY','3index1')javascript:LinkToWord('FANNI','3index1')javascript:LinkToWord('TUTTI','3index1')javascript:LinkToWord('IN','3index1')javascript:LinkToWord('VITRINES','3index1')javascript:LinkToWord('RICHARD','3index1')javascript:LinkToWord('LONG','3index1')javascript:LinkToWord('60','3index1')javascript:LinkToWord('IN','3index1')javascript:LinkToWord('VITRINES','3index1')javascript:LinkToWord('LAWRENCE','3index1')javascript:LinkToWord('WEINER','3index1')javascript:LinkToWord('IN','3index1')javascript:LinkToWord('VITRINES','3index1')javascript:LinkToWord('OSVALDO','3index1')javascript:LinkToWord('ROMBERG','3index1')javascript:LinkToWord('TEXT','3index1')javascript:LinkToWord('OBJECT','3index1')javascript:LinkToWord('IMAGE','3index1')javascript:LinkToWord('YAEL','3index1')javascript:LinkToWord('BARTANA','3index1')javascript:LinkToWord('VIDEOWERKEN','3index1')javascript:LinkToWord('DAN','3index1')javascript:LinkToWord('PERJOVSCHI','3index1')javascript:LinkToWord('MUURTEKENINGEN','3index1')javascript:LinkToWord('WILHELM','3index1')javascript:LinkToWord('SASNAL','3index1')javascript:LinkToWord('SCHILDERIJEN','3index1')javascript:LinkToWord('EN','3index1')javascript:LinkToWord('FILMS','3index1')javascript:LinkToWord('STIJN','3index1')javascript:LinkToWord('PEETERS','3index1')javascript:LinkToWord('DISCRETE','3index1')javascript:LinkToWord('SUBVERSIEVE','3index1')javascript:LinkToWord('CHARME','3index1')javascript:LinkToWord('VAN','3index1')javascript:LinkToWord('BOURGEOISIE','3index1')

 • Plug In 3 : The Undeclared Crowd

  Plug In 4 : Suchan Kinoshita

  Plug In 5 : Video’s uit de jaren zestig en zeventig van Valie Export, Joan Jonas, Martha Rosler en Carole

  Schneemann ; Lily van der Stokker : In de versiering

  Plug In 6 : El Lissitzky ; Deimantas Narkevicius

  Plug In 7 : Flying City

  Plug In 8 : John Körmeling

  Living Archive: Ondertussen… achter de schermen

  Plug In 9 : Ian Hamilton Finlay

  Plug In 10 : Lily van der Stokker en gast: Andrea Zittel

  Plug In 11 : Chagall, Delaunay, Mondriaan, Braque

  Plug In 12 : Marcel Broodthaers

  Plug In 13 : Mike Kelley

  Foyer: Lawrence Weiner Drukwerk

  Oog: Lawrence Weiner Above Beyond Below

  Plug In 14 : Suchan Kinoshita

  Plug In 15 : René Daniëls

  Plug In 16 : Multi-User Knowledge Space(s)

  Plug In 17 : In search for the Perfect (failure)

  Plug In 18 : Kijkdepot

  Plug In 19 : Your Space

  Plug In 20 : In the middle of ...

  Plug In 21 : Everything's OK

  Bibliotheekpresentaties

  In de vitrines: Ria van Eyk IJslandboeken : Vervaardigd met de kleuren van de vulkaanaarde

  Bibliotheekpresentatie: François Morellet Morellet en de lichtkunst

  Bibliotheekpresentatie: Stichting October en Carol Robertson

  Academie : Edgar Schmitz & Liam Gillick

  Bibliotheekpresentatie: Machteld Teekens Boekwerken en teksten

  2007

  Solotentoonstellingen

  Allan Kaprow Kunst als leven = Art as life

  Trio: Pavel Büchler, Frances Stark, Avi Mograbi

  Oog: Kim Schoenstadt

  Superflex Free beer

  Groepstentoonstellingen

  GHB : groothertogdom Brabant

  Tekeningen aan de wand

  Vormen van verzet : kunstenaars en het verlangen naar sociale verandering van 1871 tot heden

  Cityplan : het modernste ontwerp voor Eindhoven

  Collectiepresentaties

  Foyer: Rineke Dijkstra

  Plug In 18 : Kijkdepot

  Plug In 19 : Your Space

  Living archive: Wo stehst Du mit deiner Kunst, Kollege?

  Plug In 22 : Sean Snyder

  Plug In 23 : Bruce Nauman

  Plug In 24 : Artur Zmijewski

  Plug In 25 : Erinc Seymen

  Plug In 26 : Maria Eichhorn

  Plug In 27 : Lily van der Stokker en gast: Esther Tielemans

  Plug In 28 : Bik Van der Pol

  Living archive: De verbeelding aan de macht : Het Apollohuis

  Plug In 28.2 : Bik Van der Pol Pay attention: Act 2

  javascript:LinkToWord('PLUG','3index1')javascript:LinkToWord('IN','3index1')javascript:LinkToWord('#10','3index1')javascript:LinkToWord('IN','3index1')javascript:LinkToWord('VITRINES','3index1')javascript:LinkToWord('RIA','3index1')javascript:LinkToWord('VAN','3index1')javascript:LinkToWord('EYK','3index1')javascript:LinkToWord('IJSLANDBOEKEN','3index1')javascript:LinkToWord('VERVAARDIGD','3index1')javascript:LinkToWord('KLEUREN','3index1')javascript:LinkToWord('VAN','3index1')javascript:LinkToWord('VULKAANAARDE','3index1')javascript:LinkToWord('STICHTING','3index1')javascript:LinkToWord('OCTOBER','3index1')javascript:LinkToWord('EN','3index1')javascript:LinkToWord('CAROL','3index1')javascript:LinkToWord('ROBERTSON','3index1')javascript:LinkToWord('WO','3index1')javascript:LinkToWord('STEHST','3index1')javascript:LinkToWord('DU','3index1')javascript:LinkToWord('MIT','3index1')javascript:LinkToWord('DEINER','3index1')javascript:LinkToWord('KUNST','3index1')javascript:LinkToWord('KOLLEGE','3index1')

 • Plug In 29 : Braque, Chagall, Delaunay, Kandinsky, Picasso

  Plug In 30 : Notes from the future of art

  Plug In 31 : René Daniëls De terugkeer van de performance

  Plug In 32 : Een op een: Frank Stella, Tuxedo Junction

  Plug In 33 : Igloo Nero

  Plug In 34 : Beginnend bij Kandinsky

  Plug In 35 : Andre, Mondriaan, Ryman

  Plug In 36 : Van a naar b

  Bibliotheekpresentaties

  Bibliotheekpresentatie: Byars & Beuys

  Bibliotheekpresentatie: Laurie Clark & Thomas A. Clark A bright glade

  Bibliotheekpresentatie: Marc Mulders Liturgie en typografie

  Bibliotheekpresentatie: Het Apollohuis : publicaties

  Bibliotheekpresentatie: Certain trees : the constructed book, poem and object

  2008

  Solotentoonstellingen

  Trio: Aernout Mik, Minerva Cuevas, Mladen Stilinovic

  Toos Nijssen Portretten van beleving

  Jan Slothouber

  Groepstentoonstellingen

  Be(com)ing Dutch

  Sterren op het doek

  Heartland

  Collectiepresentaties

  Plug In 18 : Kijkdepot

  Plug In 19 : your-space

  Living archive: Mixed messages : op zoek naar identiteiten

  Plug In 37 : Een op een: P.L. Mol, Lament Superior

  Plug In 38 : Lily van der Stokker en gast: H.W. Werther

  Plug In 39 : Wendelien van Oldenborgh Maurits Script

  Plug In 28.3 : Bik Van der Pol Pay attention: Act 3

  Plug In 40 : René Daniëls Ondergronds verbonden

  Plug In 41 : Storing

  Plug In 42 : Een op een: Ger van Elk, Push Nose Balance Sculpture

  Plug In 43 : René Daniëls Luik en sluiter

  Plug In 44 : Lily van der Stokker en gast: Rachel Harrison

  Living Archive: Stars and stripes forever

  Plug In 45 : Daniel Buren Fragmente einer Rede über die Kunst

  Plug In 46 : Acts of Non-Agression

  Plug In 47 : Ian Wilson

  Bibliotheektentoonstellingen

  Bibliotheektentoonstelling: Mladen Stilinovic They spoke to me to you

  Bibliotheektentoonstelling: Tijdschrift Daglicht : portfolio met een nietje

  Bibliotheektentoonstelling: YEP

  Bibliotheektentoonstelling: Wim Crouwel 80

  2009

  Solotentoonstellingen

  Deimantas Narkevicius The unanimous life

  Oog: Praneet Soi

  Sanja Ivekovic Urgent matters

  Trio: Jo Baer, Lynda Benglis, Jutta Koether

  javascript:LinkToWord('the','3index1')javascript:LinkToWord('constructed','3index1')javascript:LinkToWord('book','3index1')javascript:LinkToWord('poem','3index1')javascript:LinkToWord('and','3index1')javascript:LinkToWord('object','3index1')javascript:LinkToWord('mik','3index1')javascript:LinkToWord('cuevas','3index1')javascript:LinkToWord('stilinovic','3index1')javascript:LinkToWord('mixed','3index1')javascript:LinkToWord('messages','3index1')javascript:LinkToWord('LIVING','3index1')javascript:LinkToWord('ARCHIVE','3index1')javascript:LinkToWord('mixed','3index1')

 • Groepstentoonstellingen

  Take on me (take me on) : Een alternatieve productiefabriek

  Collectiepresentaties

  Plug In 48 : Zidane, a 21st century portrait

  Plug In 49 : Expositie INterieur

  Plug In 50 : Collectie Henri van Abbe

  Plug In 51 : Activist Club

  Living Archive: Burgerdeugd, kunst- en gemeenschapszin

  Plug In 52 : Lily van der Stokker en gast: Jim Isermann

  Plug In 53 : Na alles

  Kabinetjes Minimal Art

  Lissitzky+ : Overwinning op de zon

  Play Van Abbe : Deel 1 : Het spel en de spelers

  Bibliotheektentoonstellingen

  Bibliotheektentoonstelling: Burgi Kühnemann

  Bibliotheektentoonstelling: Paul Heimbach

  Bibliotheektentoonstellingen: Fotograferen met Cézanne : landschappelijke elementen als motief : Jean Leering en

  Jan van Toorn

  Bibliotheektentoonstellingen: Toine Horvers

  Bibliotheektentoonstellingen: JCJ Vanderheijden

  2010

  Solotentoonstellingen

  Oog: Antonis Pittas

  Oog: Ahmet Ögüt

  Groepstentoonstellingen

  Tricksters tricked

  Glow 2010 : (Re-)discovering Eindhoven

  Collectiepresentaties

  Play Van Abbe : Deel 2 : Tijdmachines

  Play Van Abbe : Deel 3 : De principes van verzamelen, het verzamelen van principes

  Bibliotheektentoonstellingen

  Simon Benson : Written matter

  Sol LeWitt

  Gate keepers

  Déjà vu

  2011

  Solotentoonstellingen

  Oog: Maja Bekan

  Oog: Bram Hermens : Bactrius

  Energie voor Woensel West : Presentatie Duurzame stroom netwerk

  Vanuit hier: Dick Verdult : En op zondag vieren we Vrijdag

  Groepstentoonstellingen

  Het vierkante ei 2011

  In Juxtapositie : Eindexamenleerlingen Strabrecht College exposeren in het Van Abbemuseum

  Vanuit hier: The collectors show

  Take it or leave it : Design economics

  Doen / Materiaalprijs 2011

  Glow 2011 : Waan en werkelijkheid

  Collectiepresentaties

  javascript:LinkToWord('living','3index1')javascript:LinkToWord('archive','3index1')javascript:LinkToWord('burgerdeugd','3index1')javascript:LinkToWord('kunst-','3index1')javascript:LinkToWord('en','3index1')javascript:LinkToWord('genmeenschapszin','3index1')javascript:LinkToWord('bibliotheektentoonstellingen','3index1')javascript:LinkToWord('fotograferen','3index1')javascript:LinkToWord('cezanne','3index1')javascript:LinkToWord('landschappelijke','3index1')javascript:LinkToWord('elementen','3index1')javascript:LinkToWord('motief','3index1')javascript:LinkToWord('bibliotheektentoonstellingen','3index1')javascript:LinkToWord('toine','3index1')javascript:LinkToWord('horvers','3index1')javascript:LinkToWord('bibliotheektentoonstellingen','3index1')javascript:LinkToWord('jcj','3index1')javascript:LinkToWord('vanderheijden','3index1')javascript:LinkToWord('2011','3index1')javascript:LinkToWord('energie','3index1')javascript:LinkToWord('voor','3index1')javascript:LinkToWord('woensel','3index1')javascript:LinkToWord('west','3index1')javascript:LinkToWord('presentatie','3index1')javascript:LinkToWord('duurzame','3index1')javascript:LinkToWord('stroom','3index1')javascript:LinkToWord('netwerk','3index1')javascript:LinkToWord('vierkante','3index1')javascript:LinkToWord('ei','3index1')javascript:LinkToWord('2011','3index1')javascript:LinkToWord('in','3index1')javascript:LinkToWord('juxtapositie','3index1')javascript:LinkToWord('take','3index1')javascript:LinkToWord('it','3index1')javascript:LinkToWord('or','3index1')javascript:LinkToWord('leave','3index1')javascript:LinkToWord('it','3index1')javascript:LinkToWord('design','3index1')javascript:LinkToWord('economics','3index1')javascript:LinkToWord('doen','3index1')javascript:LinkToWord('materiaalprijs','3index1')javascript:LinkToWord('2011','3index1')javascript:LinkToWord('2011','3index1')

 • Play Van Abbe : Deel 4 : De pelgrim, de toerist, de flaneur (en de werker)

  Time Machines Reloaded

  Picasso in Palestine

  Vanuit hier: For Eindhoven : The city as muse

  Bibliotheektentoonstellingen

  Verzamelen : The mail art project

  Onomato>re>actie

  Rot - Roth - Ròt

  2012

  Solotentoonstellingen

  Sara van der Heide : Hollands kabinet

  Yael Bartana : … and Europe will be stunned

  Oog: Roland Schimmel : Het onschuldige oog

  René Daniëls : Een tentoonstelling is ook altijd een deel van een groter geheel

  Ahmet Ögüt : Guppy 13 vs Ocean Wave : A Bas Jan Ader experience, 2010

  Piero Gilardi : Samen werken

  David Maljkovic : Sources in the air

  Oog: Sarah van Sonsbeeck : Politiek weerbericht

  Groepstentoonstellingen

  Spirits of internationalism : 6 Europese collecties, 1956-1986

  Het Atelier 2012 : Mijn kunstverzameling : Van Abbemuseum en Korein Kinderplein

  In Juxtapositie : Eindexamenleerlingen Strabrecht College exposeren in Van Abbemuseum

  Eindhoven op de kaart

  Kunst van hier : Atelierroute op locatie

  Doen / Materiaalprijs 2012

  Glow 2012 : Façades & faces : Gezichten van de stad

  Lissitzky-Kabakov : Utopie en werkelijkheid

  Collectiepresentaties

  John Baldessari : Videowerken 1970-1977

  JCJ Vanderheyden : In memoriam 1928-2012

  Deze sokken niet wit : De jaren twintig - de collectie in context

  Bibliotheektentoonstellingen

  Uit de collectie : Carl Andre

  Uit de verzameling : Kunstenaarstijdschriften : Een alternatief podium voor kunst

  Hana : Mariëlle van den Bergh & Mels Dees

  2013

  Solotentoonstellingen

  Jewyo Rhii : Walls to talk to

  Sheela Gowda : Open eye policy

  Oog: Erzen Shkololli

  Manon de Boer : Encounters

  Mark Lewis : Pull Focus

  Oog: Tijs Rooijakkers : Supertoll!

  Trevor Paglen : Code Names

  Museum of Arte Útil

  Groepstentoonstellingen

  KillYourDarlings : Strabrecht College exposeert in het Van Abbemuseum

  Black or White

  Kleurrijk in zwart-wit : Korein Kinderplein kinderen presenteren Van Abbecollectie

  Making Use : Dutch Art Institute at the Van Abbemuseum

  Self Unself : Design Academy Eindhoven in het Van Abbemuseum

  javascript:LinkToWord('picasso','3index1')javascript:LinkToWord('in','3index1')javascript:LinkToWord('palestine','3index1')javascript:LinkToWord('rot','3index1')javascript:LinkToWord('roth','3index1')javascript:LinkToWord('rot','3index1')javascript:LinkToWord('hollands','3index1')javascript:LinkToWord('kabinet','3index1')javascript:LinkToWord('guppy','3index1')javascript:LinkToWord('13','3index1')javascript:LinkToWord('vs','3index1')javascript:LinkToWord('ocean','3index1')javascript:LinkToWord('wave','3index1')javascript:LinkToWord('wave','3index1')javascript:LinkToWord('bas','3index1')javascript:LinkToWord('jan','3index1')javascript:LinkToWord('ader','3index1')javascript:LinkToWord('experience','3index1')javascript:LinkToWord('2010','3index1')javascript:LinkToWord('sarah','3index1')javascript:LinkToWord('van','3index1')javascript:LinkToWord('sonsbeeck','3index1')javascript:LinkToWord('atelier','3index1')javascript:LinkToWord('2012','3index1')javascript:LinkToWord('mijn','3index1')javascript:LinkToWord('kunstverzameling','3index1')javascript:LinkToWord('in','3index1')javascript:LinkToWord('juxtapositie','3index1')javascript:LinkToWord('kunst','3index1')javascript:LinkToWord('van','3index1')javascript:LinkToWord('hier','3index1')javascript:LinkToWord('doen','3index1')javascript:LinkToWord('materiaalprijs','3index1')javascript:LinkToWord('2011','3index1')javascript:LinkToWord('2011','3index1')javascript:LinkToWord('facades','3index1')javascript:LinkToWord('faces','3index1')javascript:LinkToWord('john','3index1')javascript:LinkToWord('baldessari','3index1')javascript:LinkToWord('killyourdarlings','3index1')javascript:LinkToWord('kleurrijk','3index1')javascript:LinkToWord('in','3index1')javascript:LinkToWord('zwart-wit','3index1')javascript:LinkToWord('making','3index1')javascript:LinkToWord('use','3index1')

 • Glow 2013 : Between Darkness and Light

  Collectiepresentaties

  De verlanglijst van mr. E.L.L. de Wilde : Directeur 1946-1963

  Schenking Maurice van Valen

  Geconcentreerde tijd

  Er was eens… : De collectie nu

  Bibliotheektentoonstellingen

  12 + 12 : Wijn en dromen der kunst : Het Apollinisch en Dionysisch uitgangspunt in de kunst

  Katernen

  Leve Majakovski!

  Ajla Steinvåg : The Machinery of Compensation

  herman de vries : Boeken en edities

  2014

  Solotentoonstellingen

  Oog: Arnoud Holleman : Radio Balzac

  Amalia Pica : A ∩ B ∩ C (lijn)

  Hito Steyerl : Een retrospectief

  Staging the message : The open work of Jan van Toorn

  Oog: Sachi Miyachi : The fall - Transition into the better

  Groepstentoonstellingen

  Positions : Lawrence Abu Hamdan, Céline Condorelli, Bouchra Khalili, Charles van Otterdijk, Koki Tanaka

  Dutch Art Institute : Using the museum

  Sense Nonsense : Design Academy Eindhoven te gast

  Glow 2014 : Roland Schimmel, The innocent body & The Otolith Group, Sovereign sisters

  Bekentenissen van de imperfecte : 1848-1989-vandaag

  Collectiepresentaties

  Er was eens… : De collectie nu

  Roland Schimmel : The innocennt body (onderdeel van Er was eens… : De collectie nu)

  Bibliotheektentoonstellingen

  Creatieve vastberadenheid

  De metamorfose : 25 jaar Russische kunstenaarsboeken uit de LS collectie Van Abbemuseum, (1989-2013)

  Still at The Gate

  Elisabeth Tonnard : Kunstenaarsboeken 2003-2014

  2015

  Solotentoonstellingen

  Ahmet Öğüt : Vooruit!

  Foyer: Carla Zaccagnini: Elements of Beauty: A Tea Set Is Never Only A Tea Set

  Oog: Esther Tielemans : Same moment, two different memories

  Oog: Marie Lexmond: Een interieur van 11.620 gele poetsdoekjes

  Glow 2015 : Spectral Exitance : Lichtkunst van Daniel Iregui

  Groepstentoonstellingen

  Radically Mine! - live: Scholieren exposeren in het Van Abbemuseum

  Een republiek der kunsten: Franse regionale collecties van hedendaagse kunst

  Thing Nothing : Van Abbemuseum en Design Academy Eindhoven : Kunst en design in dialoog

  Positions #2 : Chia-Wei Hsu, Sarah Pierce, Nástio Mosquito, Anna Boghiguian

  Collectiepresentaties

  Er was eens… : De collectie nu (opmerking: titel per 18 apr 2015 De collectie nu)

  DWDD Pop-up museum : Van Abbe collectie door de ogen van Marc-Marie Huijbregts

  Mix Match Museum: 6 collecties, 6 musea, jouw tentoonstelling

  javascript:LinkToWord('steinvaag','3index1')javascript:LinkToWord('a','3index1')javascript:LinkToWord('b','3index1')javascript:LinkToWord('c','3index1')javascript:LinkToWord('2011','3index1')javascript:LinkToWord('metamorfose','3index1')javascript:LinkToWord('oog','3index1')javascript:LinkToWord('marie','3index1')javascript:LinkToWord('lexmond','3index1')javascript:LinkToWord('2015','3index1')javascript:LinkToWord('spectral','3index1')javascript:LinkToWord('exitance','3index1')javascript:LinkToWord('lichtkunst','3index1')javascript:LinkToWord('van','3index1')javascript:LinkToWord('daniel','3index1')javascript:LinkToWord('iregui','3index1')javascript:LinkToWord('radically','3index1')javascript:LinkToWord('mine','3index1')javascript:LinkToWord('live','3index1')javascript:LinkToWord('thing','3index1')javascript:LinkToWord('nothing','3index1')javascript:LinkToWord('positions','3index1')javascript:LinkToWord('%232','3index1')

 • Bibliotheektentoonstellingen

  Marcel Broodthaers : Dichter en kunstenaar

  Mikhail Karasik : Colour is optics

  Peter Liversidge: Surface mail

  2016

  Solotentoonstellingen

  Foyer: Daniela Ortiz : 97 dienstmeisjes

  Oog: Onno Dirker : Voltaire

  Bas van Beek : Pracht und Prinzip

  Oog: Sissel Marie Tonn : The Intimate Earthquake Archive

  Robert Glas : How to Motivate Someone to Leave Voluntarily

  Groepstentoonstellingen

  Toren: Van wie is de straat?: Visies op onze publieke ruimte

  Radically Mine! - live: Scholieren exposeren in het Van Abbemuseum

  De jaren 80: Begin van het nu?

  Broken White : Design Academy Eindhoven en Van Abbbemuseum

  Glow 2016 : A Place Beyond Belief

  Geraakt en uitreiking RAAK Stimuleringsprijs

  Positions #3 : Rossella Biscotti, Duncan Campbell, Maryam Jafri, Natasja Kensmil

  Collectiepresentaties

  De collectie nu

  Bibliotheektentoonstellingen

  Anna Staritsky 1908-1981: Werken op papier

  ROOD! : Heilstaatvisioenen uit de Sovjet-Unie 1930-1941

  Eva Olthof : Return to Rightful Owner

  2017

  Solotentoonstellingen

  Iris Kensmil : Studie in Zwarte Moderniteit, 2015-2017

  Oog: Navine G. Kahn-Dossos : Echo Chamber

  Qiu Zhijie : Journeys without Arrivals

  Deviant Practice : OWNNOW René Daniëls

  Deviant Practice : Hier of daar? : De plaats van het Karel I archief

  Deviant Practice : Ahy-kon-uh-klas-tik

  Rasheed Araeen : Een retrospectief

  Groepstentoonstellingen

  Toren: Van wie is de straat? : Visies op onze publieke ruimte

  Radically Mine! : Leerlingen van 11 middelbare scholen exposeren in het Van Abbemuseum

  Van Abbe en De Stijl : Onderdeel van het themajaar Mondriaan tot Dutch Design

  Beyond Generations : Design Academy Eindhoven in het Van Abbbemuseum

  Glow 2017 : STOP LICHT

  Collectiepresentaties

  De collectie nu

  The Making of Modern Art : Een verhaal over moderne kunst

  The Way Beyond Art

  Bibliotheektentoonstellingen

  Viktor Goppe : Making Books

  100 jaar De Stijl: Lissitzky en Oud in dialoog : Onderdeel van het themajaar Mondriaan tot Dutch Design

  100 jaar De Stijl: Spel met letters : Onderdeel van het themajaar Mondriaan tot Dutch Design

  100 jaar De Stijl: Echo's : Onderdeel van het themajaar Mondriaan tot Dutch Design

  javascript:LinkToWord('bas','3index1')javascript:LinkToWord('van','3index1')javascript:LinkToWord('beek','3index1')javascript:LinkToWord('oog','3index1')javascript:LinkToWord('sissel','3index1')javascript:LinkToWord('marie','3index1')javascript:LinkToWord('tonn','3index1')javascript:LinkToWord('robert','3index1')javascript:LinkToWord('glas','3index1')javascript:LinkToWord('radically','3index1')javascript:LinkToWord('mine','3index1')javascript:LinkToWord('live','3index1')javascript:LinkToWord('broken','3index1')javascript:LinkToWord('white','3index1')javascript:LinkToWord('2016','3index1')javascript:LinkToWord('geraakt','3index1')javascript:LinkToWord('en','3index1')javascript:LinkToWord('uitreiking','3index1')javascript:LinkToWord('raak','3index1')javascript:LinkToWord('stimuleringsprijs','3index1')javascript:LinkToWord('positions','3index1')javascript:LinkToWord('%233','3index1')javascript:LinkToWord('rood','3index1')javascript:LinkToWord('eva','3index1')javascript:LinkToWord('olthof','3index1')javascript:LinkToWord('iris','3index1')javascript:LinkToWord('kensmil','3index1')javascript:LinkToWord('navine','3index1')javascript:LinkToWord('g','3index1')javascript:LinkToWord('kahn-dossos','3index1')javascript:LinkToWord('qiu','3index1')javascript:LinkToWord('zhijie','3index1')javascript:LinkToWord('deviant','3index1')javascript:LinkToWord('practice','3index1')javascript:LinkToWord('deviant','3index1')javascript:LinkToWord('practice','3index1')javascript:LinkToWord('deviant','3index1')javascript:LinkToWord('practice','3index1')javascript:LinkToWord('rasheed','3index1')javascript:LinkToWord('araeen','3index1')javascript:LinkToWord('radically','3index1')javascript:LinkToWord('mine','3index1')javascript:LinkToWord('van','3index1')javascript:LinkToWord('abbe','3index1')javascript:LinkToWord('en','3index1')javascript:LinkToWord('de','3index1')javascript:LinkToWord('stijl','3index1')javascript:LinkToWord('beyond','3index1')javascript:LinkToWord('generations','3index1')javascript:LinkToWord('2017','3index1')javascript:LinkToWord('the','3index1')javascript:LinkToWord('making','3index1')javascript:LinkToWord('of','3index1')javascript:LinkToWord('modern','3index1')javascript:LinkToWord('art','3index1')javascript:LinkToWord('the','3index1')javascript:LinkToWord('way','3index1')javascript:LinkToWord('beyond','3index1')javascript:LinkToWord('art','3index1')javascript:LinkToWord('viktor','3index1')javascript:LinkToWord('goppe','3index1')javascript:LinkToWord('100','3index1')javascript:LinkToWord('jaar','3index1')javascript:LinkToWord('de','3index1')javascript:LinkToWord('stijl','3index1')javascript:LinkToWord('lissitzky','3index1')javascript:LinkToWord('en','3index1')javascript:LinkToWord('oud','3index1')javascript:LinkToWord('in','3index1')javascript:LinkToWord('dialoog','3index1')javascript:LinkToWord('100','3index1')javascript:LinkToWord('jaar','3index1')javascript:LinkToWord('de','3index1')javascript:LinkToWord('stijl','3index1')javascript:LinkToWord('spel','3index1')javascript:LinkToWord('met','3index1')javascript:LinkToWord('letters','3index1')javascript:LinkToWord('100','3index1')javascript:LinkToWord('jaar','3index1')javascript:LinkToWord('de','3index1')javascript:LinkToWord('stijl','3index1')javascript:LinkToWord('echos','3index1')

 • 2018

  Solotentoonstellingen

  Oog: Michèle Matyn : After Laughter

  Oog: Gam Bodenhausen : Graphite Knots

  Gang bij Oog: Monira Al Qadiri : Spectrum I

  Dutch Posters 1997-2017 : A selection by Anthon Beeke

  Oog: Josefin Arnell : The Tick

  Groepstentoonstellingen

  Toren: Van wie is de straat? : Visies op onze publieke ruimte

  Tien topstukken on tour: voor Nederland verworven dankzij de BankGiro Loterij

  Radically Mine! : Talentvolle scholieren exposeren in het Van Abbe

  Handelsmerken : Frontier Imaginaries No. 5

  Second Reading : Door afstudeerders van Design Academy Eindhoven Design Curating & Writing Masters,

  2018

  30 jaar Heinekenprijs voor de Kunst

  Geo-Design : Alibaba. From Here to your Home : Design Academy Eindhoven in het Van Abbbemuseum

  GLOW 2018 : ... in the dark

  Positions #4 : Gluklya, Naeem Mohaiemen en Sandi Hilal & Alessandro Petti

  Collectiepresentaties

  The Making of Modern Art : Een verhaal over moderne kunst

  The Way Beyond Art

  Urgency Room Polen: Wilhelm Sasnal, Andrzej Wroblewski

  Tony Chakar : As in a Beginning

  Museum als parlement: Het Volksparlement van Rojava in het Van Abbemuseum : Democratische Zelf-

  Administratie van Rojava en Studio Jonas Staal

  Errorist Kabaret : Een installatie van het Argentijnse kunstenaarscollectief Etcetera...

  Taus Makhacheva : Storeroom

  Bibliotheektentoonstellingen

  Bibliotheektentoonstellingen: Crossbreeding : Hybriden-Verlag

  Bibliotheektentoonstellingen: Max Ernst : De 100-jarige astronaut : uit de collectie Schmidt

  Bibliotheektentoonstellingen: In Poland, David Bowie was a woman

  Bibliotheektentoonstellingen: Hans Stevens : ‘Mijn wereld is de uwe, uw wereld is de mijne’

  2019

  Solotentoonstellingen

  Oog: Josefin Arnell : The Tick

  Frank Mandersloot : Marken Eindhoven (2011-2019)

  Toren: Tijs Rooijakkers

  René Daniëls : Laureaat Cultuurprijs Noord-Brabant

  Ad Snijders : Vrij schilderen

  Groepstentoonstellingen

  Toren: Van wie is de straat? : Visies op onze publieke ruimte

  Frank Stella : Registreren van kijkprofielen door middel van eye-tracking

  Radically Mine!/Radically Ours: Talentvolle jongeren exposeren in het Van Abbe

  The Otolith Group : Xenogenesis

  Black Queer Diaspora in the Netherlands

  Ooggetuigen van strijd : Goya, Beuys, Dumas

  Eindhoven bezet : 75 tastbare herinneringen

  Geo-Design : Junk

  GLOW 2019 : Kari Kola : Mindsets

  Positions #5 : Telling Untold Stories : Mercedes Azpilicueta, Anna Dasović, Em’kal Eyongakpa, Mounira Al

  Solh en Quinsy Gario

  Oog in oog met Frans Hals

  javascript:LinkToWord('oog','3index1')javascript:LinkToWord('michele','3index1')javascript:LinkToWord('matyn','3index1')javascript:LinkToWord('oog','3index1')javascript:LinkToWord('gam','3index1')javascript:LinkToWord('bodenhausen','3index1')javascript:LinkToWord('monira','3index1')javascript:LinkToWord('al','3index1')javascript:LinkToWord('qadiri','3index1')http://212.61.168.66/abbeweb/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*E3*C1C7*C0*28*0D*DB*FD*E6*A3w*91*DCtJ&Profile=Default&OpacLanguage=dut&NumberToRetrieve=25&StartValue=6&WebPageNr=1&SearchTerm1=DUTCH%20POSTERS%201997%202017%20A%20SELECTION%20BY%20ANTHON%20BEEKE%20.3.1731&SearchT1=&Index1=Savelist&SearchMethod=Find_2&ItemNr=6javascript:LinkToWord('oog','3index1')javascript:LinkToWord('josefin','3index1')javascript:LinkToWord('arnell','3index1')javascript:LinkToWord('tien','3index1')javascript:LinkToWord('topstukken','3index1')javascript:LinkToWord('on','3index1')javascript:LinkToWord('tour','3index1')javascript:LinkToWord('voor','3index1')javascript:LinkToWord('nederland','3index1')javascript:LinkToWord('verworven','3index1')javascript:LinkToWord('dankzij','3index1')javascript:LinkToWord('de','3index1')javascript:LinkToWord('bankgiro','3index1')javascript:LinkToWord('loterij','3index1')javascript:LinkToWord('radically','3index1')javascript:LinkToWord('mine','3index1')javascript:LinkToWord('handelsmerken','3index1')javascript:LinkToWord('second','3index1')javascript:LinkToWord('reading','3index1')javascript:LinkToWord('30','3index1')javascript:LinkToWord('jaar','3index1')javascript:LinkToWord('heinekenprijs','3index1')javascript:LinkToWord('voor','3index1')javascript:LinkToWord('de','3index1')javascript:LinkToWord('kunst','3index1')http://212.61.168.66/abbeweb/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*E3*C1C7*C0*28*0D*DB*FD*E6*A3w*91*DCtJ&Profile=Default&OpacLanguage=dut&NumberToRetrieve=25&StartValue=7&WebPageNr=1&SearchTerm1=GEO%20DESIGN%20ALIBABA%20FROM%20HERE%20TO%20YOUR%20HOME%20DESIGN%20ACADEMY%20EINDHOVEN%20IN%20HET%20VAN%20ABBBEMUSEUM%20.3.1730&SearchT1=&Index1=Savelist&SearchMethod=Find_2&ItemNr=7http://212.61.168.66/abbeweb/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*E3*C1C7*C0*28*0D*DB*FD*E6*A3w*91*DCtJ&Profile=Default&OpacLanguage=dut&NumberToRetrieve=25&StartValue=7&WebPageNr=1&SearchTerm1=GEO%20DESIGN%20ALIBABA%20FROM%20HERE%20TO%20YOUR%20HOME%20DESIGN%20ACADEMY%20EINDHOVEN%20IN%20HET%20VAN%20ABBBEMUSEUM%20.3.1730&SearchT1=&Index1=Savelist&SearchMethod=Find_2&ItemNr=7javascript:LinkToWord('glow','3index1')javascript:LinkToWord('2018','3index1')javascript:LinkToWord('positions','3index1')javascript:LinkToWord('%234','3index1')javascript:LinkToWord('the','3index1')javascript:LinkToWord('making','3index1')javascript:LinkToWord('of','3index1')javascript:LinkToWord('modern','3index1')javascript:LinkToWord('art','3index1')javascript:LinkToWord('the','3index1')javascript:LinkToWord('way','3index1')javascript:LinkToWord('beyond','3index1')javascript:LinkToWord('art','3index1')javascript:LinkToWord('urgency','3index1')javascript:LinkToWord('room','3index1')javascript:LinkToWord('polen','3index1')javascript:LinkToWord('wilhelm','3index1')javascript:LinkToWord('sasnal','3index1')javascript:LinkToWord('andrzej','3index1')javascript:LinkToWord('wroblewski','3index1')javascript:LinkToWord('tony','3index1')javascript:LinkToWord('chakar','3index1')javascript:LinkToWord('museum','3index1')javascript:LinkToWord('als','3index1')javascript:LinkToWord('parlement','3index1')javascript:LinkToWord('het','3index1')javascript:LinkToWord('volksparlement','3index1')javascript:LinkToWord('van','3index1')javascript:LinkToWord('rojava','3index1')javascript:LinkToWord('in','3index1')javascript:LinkToWord('het','3index1')javascript:LinkToWord('van','3index1')javascript:LinkToWord('abbemuseum','3index1')javascript:LinkToWord('errorist','3index1')javascript:LinkToWord('kabaret','3index1')javascript:LinkToWord('taus','3index1')javascript:LinkToWord('makhacheva','3index1')javascript:LinkToWord('bibliotheektentoonstellingen','3index1')javascript:LinkToWord('crossbreeding','3index1')javascript:LinkToWord('bibliotheektentoonstellingen','3index1')javascript:LinkToWord('bibliotheektentoonstellingen','3index1')javascript:LinkToWord('max','3index1')javascript:LinkToWord('ernst','3index1')javascript:LinkToWord('bibliotheektentoonstellingen','3index1')javascript:LinkToWord('in','3index1')javascript:LinkToWord('poland','3index1')javascript:LinkToWord('david','3index1')javascript:LinkToWord('bowie','3index1')javascript:LinkToWord('was','3index1')javascript:LinkToWord('a','3index1')javascript:LinkToWord('woman','3index1')javascript:LinkToWord('bibliotheektentoonstellingen','3index1')javascript:LinkToWord('hans','3index1')javascript:LinkToWord('stevens','3index1')javascript:LinkToWord('oog','3index1')javascript:LinkToWord('josefin','3index1')javascript:LinkToWord('arnell','3index1')javascript:LinkToWord('radically','3index1')javascript:LinkToWord('mine','3index1')javascript:LinkToWord('glow','3index1')javascript:LinkToWord('2019','3index1')javascript:LinkToWord('positions','3index1')javascript:LinkToWord('positions','3index1')javascript:LinkToWord('%235','3index1')

 • Collectiepresentaties

  The Making of Modern Art : Een verhaal over moderne kunst

  The Way Beyond Art

  Museum als parlement: Het Volksparlement van Rojava in het Van Abbemuseum : Democratische Zelf-

  Administratie van Rojava en Studio Jonas Staal

  Melvin Moti : Cosmism

  Bibliotheektentoonstellingen

  Bibliotheektentoonstellingen: Vadim Brodsky : Gezichten van boeken

  Bibliotheektentoonstellingen: Knust

  Bibliotheektentoonstellingen: Brian O'Doherty / Patrick Ireland : Institutioneel werk, Institutionele kritiek

  javascript:LinkToWord('the','3index1')javascript:LinkToWord('making','3index1')javascript:LinkToWord('of','3index1')javascript:LinkToWord('modern','3index1')javascript:LinkToWord('art','3index1')javascript:LinkToWord('the','3index1')javascript:LinkToWord('way','3index1')javascript:LinkToWord('beyond','3index1')javascript:LinkToWord('art','3index1')javascript:LinkToWord('museum','3index1')javascript:LinkToWord('als','3index1')javascript:LinkToWord('parlement','3index1')javascript:LinkToWord('het','3index1')javascript:LinkToWord('volksparlement','3index1')javascript:LinkToWord('van','3index1')javascript:LinkToWord('rojava','3index1')javascript:LinkToWord('in','3index1')javascript:LinkToWord('het','3index1')javascript:LinkToWord('van','3index1')javascript:LinkToWord('abbemuseum','3index1')javascript:LinkToWord('bibliotheektentoonstellingen','3index1')javascript:LinkToWord('bibliotheektentoonstellingen','3index1')javascript:LinkToWord('bibliotheektentoonstellingen','3index1')javascript:LinkToWord('bibliotheektentoonstellingen','3index1')javascript:LinkToWord('brian','3index1')javascript:LinkToWord('odoherty','3index1')