De Onderneming 923

of 116 /116
Periodiciteit: maandelijks I Afgiftekantoor: Oostende X ISSN 0777/6349 I P501047 I Verantwoordelijke uitgever: Filip Cossement I Edith Cavellstraat 88 bus 13b, 1180 Brussel DE ONDERNEMING Maandblad voor sanitair - verwarming en klimatisatie nr. 923 september 2015 Trendlab op ISH Pop Up My Bathroom Comfort en energiebesparing door debietregeling Phase Change Materials (Villeroy & Boch)

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Onderneming 923

 • Peri

  od

  icit

  eit:

  maa

  nd

  elijk

  s I A

  fgif

  teka

  nto

  or:

  Oo

  sten

  de

  X IS

  SN 0

  77

  7/6

  34

  9 I

  P50

  10

  47

  I V

  eran

  two

  ord

  elijk

  e u

  itg

  ever

  : Fi

  lip C

  oss

  emen

  t I E

  dit

  h C

  avel

  lstr

  aat

  88

  bu

  s 1

  3b

  , 1

  18

  0 B

  russ

  el

  DE ONDERNEMINGMaandblad voor sanitair - verwarming en klimatisatie nr. 923 september 2015

  Trendlab op ISHPop Up My Bathroom

  Comfort en energiebesparing door debietregeling

  Phase Change Materials

  (Villeroy & Boch)

 • EEN PROFESSIONAL AAN UW ZIJDE

  Zoals u, adviseren wij

  graag onze klanten

  20.000 artikelen op voorraad

  100.000 artikelen gereferencieerd

  ruime openingstijden

  leveringen ook op zaterdag

  34 self-services met self-scanning

  13 Showrooms

  een aparte website voor professionals: www.facq.be/nl/e-commerce

  En om beter aan uw professionele noden te voldoen, staat er een team van specialisten te uwer beschikking voor al uw vragen:

 • 03

  DE ONDERNEMING

  VOORWOORD

  COLOFONDe Onderneming. Vakblad voor sanitair, verwarming en klimatisatie

  PERIODICITEITMaandelijks

  ABONNEMENTEN - SECRETARIAAT 10 nummers per jaar voor 37ING IBAN BE54 3630 4405 3497Julie LagneauxE [email protected] 02 340 76 90

  REDACTIETEAMJohn LamsAlex BaumansMichel HanoullePhilip DeclercqKoen VandepopuliereT 02 340 76 90 | F 02 340 76 99E [email protected]

  VORMGEVINGRuth Van ThuyneE [email protected]

  RECLAME - ADVIESFCO MediaBoulevard des Canadiens 118, 7711 DottigniesT 056 771310 | F 056 771311E [email protected]

  VERANTWOORDELIJKE UITGEVERDistrigraphFilip CossementEdith Cavellstraat 88 bus 131180 Brussel

  Version franaise: sur simple demande

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor ondertekende artikels zijn alleen de auteurs aansprakelijk. Voor de inhoud van de adver-tenties zijn enkel de adverteerders aansprakelijk. De uitgever erkent geen enkel verplichting tot opname van aangeboden advertenties.

  LID VAN DE UNIE VAN DE UITGEVERS VAN DE PERIODIEKE PERS

  www.deonderneming.be

  Er werd jarenlang over gesproken, en nu is het eindelijk zover: de eisen van de ecodesign richtlijn zijn van kracht voor verwarmingstoestellen en er is een energielabel ingevoerd. Beide maatregelen worden wel eens op een hoop gegooid, maar het gaat wel degelijk om twee verschillende aspecten van de richtlijn. Ecodesign legt minimumwaarden qua rende-ment op. Toestellen die de grens niet halen, mogen simpelweg niet verkocht worden - den-ken we maar aan de gewone gloeilamp die al eerder in het kader van deze richtlijn van de markt is gehaald. Het energielabel, daarentegen, geeft informatie over de energiezuinig-heid van een toestel en dient om de particulier ertoe aan te zetten de beste keuze te maken.

  Ongetwijfeld zal dat label een grote impact hebben op de koopbeslissing van de particulier, als we mogen voortgaan op de ervaringen uit andere sectoren. Het principe is ondertussen ingeburgerd en gemakkelijk te begrijpen: B is slechter dan A, dat op zijn beurt minder goed is dan A+ enzovoort. De vakman zal zijn klanten dus moeten informeren over de ener-gieklasse van de oplossing die hij voorstelt. Als het gaat om een individueel toestel is dat eenvoudig; het label staat gewoon op de documentatie. Als er verschillende toestellen ge-combineerd worden tot een systeem, is dat iets ingewikkelder. Fabrikanten en leveranciers hebben daarom instrumenten ontwikkeld waarmee men de overkoepelende energieklasse kan bepalen.

  Het grote probleem is echter dat een energielabel een valse verwachting kan scheppen. Voor verwarmingsinstallaties is het immers niet zo eenvoudig om een schatting te geven van het werkelijke verbruik. Bij een koelkast of een lamp is dat minder een probleem: die staan meestal gewoon aan, en de gebruiker kan het energieverbruik ervan slechts beperkt benvloeden. Men kan dan met grote zekerheid zeggen hoeveel het toestel zal verbruiken op jaarbasis, en zo een energieklasse toekennen.

  In verwarmingsinstallaties is dat totaal anders, omdat het gebruikspatroon doorslaggevend is voor het werkelijke verbruik. Een klokthermostaat levert een theoretische winst op, maar als de gebruiker de kamertemperatuur constant op 24C instelt, zal er van de besparing weinig in huis komen. De gehanteerde cijfers zijn gebaseerd op standaardprofielen van gedealiseerde gebruikers. In de praktijk treft men zulke gebruikers zelden aan. Om te-leurstellingen te voorkomen, legt de installateur dus beter uit dat het bij de cijfers van het energielabel om theoretische waarden gaat, een beetje zoals de officile verbruikscijfer van autos. Anders riskeert hij ontevreden klanten en een verlies aan geloofwaardigheid.

  Alex BaumansRedactie

  De gelabelde installatie

 • Watts Water Technologies is als stromend water. Zelfs na 140 jaar staan we niet stil. We blijven een compleet aanbod aan hoogwaardige producten en technologische systemen ontwikkelen zodat u uw klanten een optimale kwaliteit kan leveren. Onze diepgaande expertise en continue innovatiedrang garanderen de beste oplossing voor commercile, residentile, industrile en openbare toepassingen. Dit maakt ons tot uw betrouwbare partner in verwarming, sanitair, instrumentatie, terugstroombeveiliging en elektronica. Neem gerust een duik in onze wereld en kijk op www.wattsindustries.be of ga naar www.waterbeveiliging.be

  Water is onze wereld.Al meer dan 140 jaar.

  ElEctronics sanitair HVac solar watErbEVEiliging VoorgEsolEErdE lEidingEn

  Wij zijn voortdurend in beweging voor u.

  143675 WATTS ADV WATERGLOBE NL.indd 1 15/01/15 08:51

 • 05

  DE ONDERNEMING

  INHOUD

  40

  30

  84

  VOORWOORD 03 ACTUA 06 AGENDA 17 TECHNIEK 19 INSTALLATIE EN GEREEDSCHAP 19Comfort en energiebesparing door debietregeling 19

  MEET- EN REGELTECHNIEK 24Automatisering als antwoord op administratieve rompslomp 24

  SANITAIR 29Designbaden van Bette 29De kracht van een merk 33ISH Belgium 2015 37Trendlab op ISH 40

  VERWARMING 51Warmtekrachtkoppeling en zorg 51Rekening houden met gebruikersgedrag bij renovatie 55Systemen vereenvoudigen en hun werking verbeteren 61Phase Change Materials 68INNERS-project feestelijk afgerond 74

  WARMTEPOMPEN 81Verbouwing van een molen tot appartementen 81

  SECTORNIEUWS EN REGLEMENTEN 84 BEDRIJFSBEZOEK 84Espa zet eigen distributienet op 84

  EVENEMENTEN 87Viega Experience Roadshow 87Climatechno 2015 88

  OPLEIDING 96Een zonneboiler voor de campus 96

  FEDERATIES 99Het rendement van oliestook duidelijk gemaakt 99EPEE visie op EU beleid rond verwarmen en koelen 102

  PRODUCT NEWS 104 KERNCIJFERS 111

  Watts Water Technologies is als stromend water. Zelfs na 140 jaar staan we niet stil. We blijven een compleet aanbod aan hoogwaardige producten en technologische systemen ontwikkelen zodat u uw klanten een optimale kwaliteit kan leveren. Onze diepgaande expertise en continue innovatiedrang garanderen de beste oplossing voor commercile, residentile, industrile en openbare toepassingen. Dit maakt ons tot uw betrouwbare partner in verwarming, sanitair, instrumentatie, terugstroombeveiliging en elektronica. Neem gerust een duik in onze wereld en kijk op www.wattsindustries.be of ga naar www.waterbeveiliging.be

  Water is onze wereld.Al meer dan 140 jaar.

  ElEctronics sanitair HVac solar watErbEVEiliging VoorgEsolEErdE lEidingEn

  Wij zijn voortdurend in beweging voor u.

  143675 WATTS ADV WATERGLOBE NL.indd 1 15/01/15 08:51

 • DE ONDERNEMING

  06ACTUA

  Energies+in Marche en FamenneDe beurs voor duurzaam bouwen, energie-besparing en groene mobiliteit Energies+ vindt plaats op 13, 14 en 15 november in Wex in Marche en Famenne. Dit jaar is al de negende editie van het evenement. Er zijn ongeveer 150 exposanten die meer dan 1.000 merken en producten vertegenwoor-digen op 12.000 m2 tentoonstellingsopper-vlak. Bovendien kunnen de bezoekers reke-nen op 3.000 parkeerplaatsen. Hoofdthema dit jaar is de noodzaak van een goede ven-tilatie is sterk gesoleerde huizen.

  www.energiesplus.be

  Mitsubishi Electric schenkt warmtepompen aan scholenMitsubishi Electric Belgi schonk 30 monoblok lucht-water warmte-pompen aan scholen in heel het land. De Ecodan toestellen geven de leerlingen de mogelijkheid om concrete montage- en meetoefenin-gen uit te voeren, met verschillende hydraulische installatieschemas. Op die manier maken de leerlingen kennis met de technologie die ze later zullen toepassen. Alle toestellen die aan de scholen werden gegeven, zijn immers voorzien van de Zubadan Inverter technologie, die een stabiele werking garandeert, ook bij lage buitentemperatuur.

  www.mitsubishi-electric.be Atic Cursus Cyclus IV: KlimatisatiesystemenDe najaarscursus van Atic loopt van 19 september tot 12 december 2015, en is bestemd voor elke HVAC professional die zijn kennis wil bijspijkeren. Om in te schrijven, moet men wel de leerstof van de drie voorgaande cycli beheersen. Het programma is als volgt.

  - Luchtbehandelingssystemen (12u les +1.5u workshop) Lesgever: Johan Verplaetsen Menerga- Koudeproductie (6u les) Lesgever: Johan Timmermans Daikin- Eindeenheden (12u les) Lesgever: Etienne Poncelet Halton- Luchtkanalenberekening (6u les + 1.5u workshop) Lesgever: Carl Reynaert Air Trade Centre- Automatische regeling (6u les + 1.5u workshop) Lesgevers: Kristof Dupon Building IQ- Brandveiligheid in gebouwen (3u les) Lesgevers: Mark Maerevoet ABB Group en Thilde Jacquemyn

  SECO- Workshop ( 3.5u) Lesgevers: Johan Timmermans en Etienne Poncelet- Facultatief examen (4u)

  Inschrijvingen en inlichtingen op :

  www.atic.be/activity/136

 • TECElogo: de nieuwe generatie fi ttingen NU TESTEN, ONTDEK DE VELE VOORDELENwww.tecelogo.be

  TECElogo

  BEDRIJFSZEKERINSTALLEREN,EENVOUDIG MET DE HAND

  Als u met TECElogo werkt, heeft u geen persmachine meer nodig. De nieuwe generatie fittingen installeert u eenvoudig met het gereedschap, dat u altijd bij de hand heeft: uw HANDEN.Zo maakt u altijd op een comfortabele, makkelijke en precieze wijze een betrouwbare verbinding. Test nu het nieuwe

  TECElogo leidingsysteem voor professionals. In diameters van 16 t/m 63 mm.

  Vertrouw op uw handen.TECE Belgium BVBATel.: (0)2 401 61 [email protected]

  AD2014_002_TECElogo - vertrouw op uw handen VL FR A4 v2.indd 1 08-07-14 18:03

 • 08

  DE ONDERNEMING

  ACTUA

  Fiat 500 Cabrio actie van HencoVan 4 mei tot 30 juni hield Henco, de fabrikant van installatiesyste-men, een promo-actie voor installateurs uit Belgi en Luxemburg. Wie het originele ticket van een doos Henco PVDF persfittingen of Henco Vision steekfittingen terugstuurde, maakte kans om een Fiat 500 Cabrio te winnen. Deze actie werd ondersteund door de vak-pers en de groothandels. Uit de meer dan 640 inzendingen kwam die van Caroline Delmulle (firma Madelec uit Waregem) als win-naar uit de bus.Madelec is een veelzijdig installatiebedrijf met een zeventigtal me-dewerkers. Het doet niet alleen CV en sanitair, maar ook elektrici-teit, beveiliging, domotica... kortom alle technieken. Enkele jaren geleden schakelde het over op het Henco materiaal. Het bedrijf waardeert zowel de kwaliteit van de producten, als de service en de luisterbereidheid van de fabrikant. Henco kan soepel inspelen op feedback vanuit de praktijk om de producten aan de wensen van de installateur aan te passen.

  www.henco.be

  Gebouw Leefmilieu Brussel bekroondAfgelopen november verhuisde het Brussels Instituut voor Milieu-beheer naar een gloednieuw milieuvriendelijk kantoor. Het gebouw scoort uitstekend qua energieprestatie en maakt deel uit van een snel ontwikkelende ecowijk. Tegelijk werd de organisatie en dienst-verlening van het instituut gemoderniseerd om beter opgewassen te zijn tegen de komende milieu-uitdagingen. Met 16.750 m is dit een van de grootste passiefgebouwen in Europa. De uitstoot aan broeikasgas bedraagt slechts 273 kg CO2 per m2; ongeveer de helft van een gelijkaardig gebouw in beton. Als ecologisch voor-beeldgebouw voor Europa kreeg het het BREEAM Excellent label. Op 3 juni kreeg het gebouw van BIM dan ook de eerste prijs in de categorie Public Sustainable Development Award van de Belgische Energie- en Milieuprijs.

  www.leefmilieu.brussels

  Nieuwe toonzaal voor StvOp 25 juni opende kachel- en haardenfabrikant Stv een gloed-nieuwe toonzaal in zijn hoofdzetel in de Bois-de-Villers (Provin-cie Namen). Naast de 1.000 m2 grote toonzaal is er nog 200 m2 kantoorruimte. Met deze investering bouwt de firma voort op zijn huidig succes, en legt ze de basis voor toekomstige groei. Het gaat om een energiezuinige nieuwbouw die verwarmd wordt door de houtkachels en haarden in de toonzaal. Daar staat het volledige gamma aan designtoestellen op hout, gas en pellets opgesteld. Het gebouw is tevens voorzien van zonnepanelen, en er is een op-leidingscentrum voor installateurs. Stv heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een nieuwe reeks design houthaarden voor te stellen. Die zijn voorzien van een schuifdeur die zicht biedt op het vlammenspel, zowel in open als gesloten stand. Hiermee kan men de haard precies in de haardopening inbouwen. Stv kent op dit ogenblik een sterke internationale expansie: ongeveer 75% van de omzet wordt in de export gerealiseerd.

  www.stuv.com Het nieuwe kantoor van Leefmilieu Brussel is een van de grootste passiefgebouwen in Europa.

  Guy Leysen en Caroline Delmulle namen de Fiat 500 cabrio in ontvangst van Wim Verhoeven (rechts), algemeen directeur verkoop van Henco.

  Driekwart van de haarden en kachels van Stv is bestemd voor de export.

 • viega.be/Megapress/nl

  Eindelijk is het mogelijk: de koude perstechniek voor dikwandige stalen buizenOf het nu gaat om een verwarmingsinstallatie, koelsysteem of industrile toepassing - op plaatsen met bijzonder hoge eisen waarborgen dikwandige stalen buisleidingen een duurzame en economische installatie. Viega Megapress maakt het nu mogelijk stalen buizen conform NBN EN 10220/10255 - in de maten van tot 2 duim - met behulp van de koude perstechniek te verbinden. Bovendien beschikken de fittingen over de beproefde Viega SC-Contur die niet-geperste verbindingen zichtbaar ondicht maakt. Zo wordt de montagetijd tot 60 % korter en kunnen lastig toegankelijke punten gemakkelijk en 100 % veilig worden geperst. Viega. Altijd beter!

  Viega Megapress

  Maakt het onmogelijke mogelijk. Tot 60 % sneller bij dikwandig staal.

  J-24155_Viega_onderneming_07092015.indd 1 14/08/15 13:42

 • NEEM een Wilo-Yonos PICO en GENIET direct van een Sodexo waardebon van 5 euro*

  NEEM & GENIETNEEM & GENIET

  Herfstactie Van 1.09.2015 tot 31.12.2015.

  Zie lijst deelnemende verdelers op www.wilo.be

  * Sodexo waardebon in de doos

  WILO Herfstactie_ADVERTENTIE A4.indd 1 30/06/15 10:49

 • 11

  DE ONDERNEMING

  ACTUA

  Plan voor eerlijke concurrentieDe Belgische bouwsector lijdt onder oneerlijke concurrentie en sociale dumping, meestal vanuit Zuid- en Oost-Europa. Men schat dat er op drie jaar tijd 17.000 jobs zijn verloren gegaan. Om Bel-gische bedrijven en werknemers te beschermen, moet hier paal en perk aan gesteld worden. Daarom hebben vakbonden en de werkgevers van de Belgische bouwsector begin juli een Plan voor Eerlijke Concurrentie ondertekend. Het omvat een aantal maatre-gelen die Bart Tommelein, staatssecretaris voor fraudebestrijding, zal bezorgen aan de regering. We pikken er enkele uit.

  - de aanwezigheidsregistratie op bouwwerven moet uitgebreid worden naar alle werven tegen 2018, wel met een aangepast systeem voor kleine werven

  - de constru-badge wordt afdwingbaar gemaakt en er moet een visuele identificatie voor buitenlandse werknemers komen

  - het aantal onderaannemers in de verticale keten wordt beperkt tot maximaal twee schakels

  - de vereiste voor erkenning bij openbare aanbesteding wordt uitgebreid naar alle onderaannemers

  - er komt een centraal aanspreekpunt voor sociale fraude op 1 september 2015

  - op Europees niveau wordt bepleit voor een beperking van de detachering tot zes maanden in plaats van twee jaar.

  - de loonkosten in de Belgische bouwsector moeten drastisch naar omlaag om competitief te blijven.

  www.confederatiebouw.be

  Van Oirschot opent achtste filiaal in AartselaarIn juni opende groothandel Van Oirschot zijn achtste filiaal, vlak-bij de Boomsesteenweg in Aartselaar. Met deze vestiging van 1.700 m2 versterkt de firma haar netwerk in Vlaanderen. In het nieuwe verkooppunt kunnen de installateurs in Zuid-Antwerpen terecht voor een ruime voorraad aan materiaal voor verwarming en ventilatie. Bovendien is er een Pomp- en Venti-Center, wat in-houdt dat deze vestiging een ruimer assortiment op voorraad heeft dan andere filialen. Om verder te groeien, rekent Van Oirschot niet alleen op een dichter verkoopsnet, maar ook op de mogelijkheden van internethandel. Zo zijn er tools waarmee men op computer, ta-blet of smartphone informatie kan krijgen over artikels, kan nagaan of ze beschikbaar zijn, en bestellingen kan uitvoeren en opvolgen. De leveringen gebeuren binnen 24 uur vanuit het centraal maga-zijn van 8.500 m2 in Herentals.

  www.vanoirschot.be

  Daikin op fandag Club BruggeAls hoofdsponsor van Club Brugge, kon Daikin niet ontbreken op de fandag van de voetbalclub, die meer dan 20.000 supporters naar het Jan Breydelstadion lokte. Op de Daikinstand aan de Noordtri-bune konden de fans de handtekeningen van Michel Preudhomme (trainer van het jaar), Victor Vasquez (profvoetballer van het jaar) en de nieuwkomer Hans Vanaken bewonderen. De supporters kon-den ook het reuze-T-shirt signeren dat Daikin voor de gelegenheid had opgesteld. Het shirt zal tijdens de thuismatchen te zien zijn in de Noordtribune. Bovendien kregen de fans de kans om een VIP ticket voor een reis in Europa te winnen.

  Club Brugge en Daikin ondersteunden ook het initiatief van Make-A-Wish Belgium. Deze organisatie streeft er al 25 jaar om de dro-men waar te maken van kinderen met een ernstige aandoening. Om dit initiatief te ondersteunen droegen de Club-spelers het logo van Make-A-Wish tijdens alle oefenwedstrijden.

  www.daikin.be

  Het nieuwe filiaal in Aartselaar beschikt ook over een Pomp- & Venti-Center.

  De kleine Hannes (9 jaar) kon in juli zijn droom waarmaken van een wedstrijd van Club Brugge bij te wonen, dankzij Daikin en Make-A-Wish.

 • 12

  DE ONDERNEMING

  ACTUA

  EHPA ziet groot potentieel voor warmtepompNaar goede gewoonte stelde EHPA, de Europese vereniging van de warmtepompsector, de cijfers voor het afgelopen jaar voor. De vereniging verzamelt gegevens over 21 nationale markten, en heeft dus een accuraat beeld van de toestand in Europa. Een eerste vaststelling is dat de verkoop op Europees niveau licht-jes aantrekt. In 2014 deed de sector het ongeveer 3% beter dan het jaar daarvoor, en voor 2015 verwacht men een gelijkaardige stijging. De groei zit daarbij vooral in aerothermische systemen. De geothermie blijft stabiel, waardoor het relatief belang van de deze techniek afneemt.

  Een andere vaststelling is dat er nog grote verschillen zijn tussen landen. In de Scandinavische landen, zoals Zweden of Denemar-ken, is de techniek al sterk ingeburgerd, terwijl andere landen zoals Groot-Brittanni of Belgi achterophinken. In deze laatste landen is er dus nog een groot marktpotentieel. De grootste hin-derpaal daarbij is het verschil tussen de elektriciteitsprijs en de gasprijs. EHPA is ervan overtuigd dat warmtepompen een economisch zinvol antwoord kunnen bieden op de klimaatdoelstellingen van Europa, en dringen dus aan op een aangepast beleid.

  www.ehpa.org

  Grohe wint verschillende Red Dot AwardsElk jaar kent het Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Essen (Duitsland) de Red Dot Awards toe. Deze designprijzen gaan naar producten die zich onderscheiden door hun innoverend karakter, vormgeving, kwaliteit en duurzaamheid. Ook dit jaar viel kraan-werkspecialist Grohe verschillende malen in de prijzen, meer bepaald met Eurocube Joy, Essence Plus en Eurosmart. Eurocube Joy is een hoekige en geometrische eengreepsmenger voor heden-daagse badkamers. Essence plus is, zoals de naam het laat vermoe-den, een minimalistisch ontwerp. Deze eengreepsmenger voor de badkamer is beschikbaar in verschillende afmetingen. Eurosmart is gebruiksvriendelijke kraanlijn, omdat er meer ruimte is onder de uitloop. Bovendien werkt ze waterbesparend.

  De fabrikant hielp ook het festival Tomorrowland zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Grohe leverde namelijk waterbesparende douches voor de festivalcamping Dreamville. De fleurige Rainsho-wer Flower paste perfect in de speelse en ecovriendelijke sfeer van het evenement.

  www.grohe.be

  E-commerce van SchrauwenDe groothandel Schrauwen Sanitair en Verwarming lanceerde be-gin deze maand een nieuw systeem voor e-commerce voor de pro-fessionele installateur. Ook de website werd opgefrist. De groot-handel is immers constant op zoek naar manieren om de service nog te verbeteren. Het vernieuwde online bestelplatform heeft een betere zoekfunctie en handige tools voor de klanten.

  www.schrauwen.be

  De Grohe Eurosmart is een van de kraanseries die bekroond werden met een Red Dot Award

  Thomas Nowak (EHPA) ziet nog een groot potentieel voor de warmtepomp.

 • ALNACO s.a.

  RESULTAT GARANTIHydro-Safe va protger votre installation contrel'entartrage et la dtartrer si elle est ancienne

  AVANTAGES DU HYDRO-SAFE Prserve les caractristiques et la qualit de l'eau

  L'eau reste conforme aux normes L'eau conserve le calcium et le magnsium Pas de contrle sanitaire Pas d'entretien

  ANTITARTRE ELECTROMAGNETIQUE

  La solution cologique aux problmes de calcaire

  www.hydro-safe.be

  Efficace quels que soient ledbit, le type de calcaire et la

  temprature du prparateurd'eau chaude

  GEGARANDEERD RESULTAATHydro-Safe voorkomt de vorming van kalksteen en herstelt de reeds aangeslagen installatie

  VOORDELEN VAN HYDRO-SAFE Samenstelling en kwaliteit van het water veranderen niet

  Het water blijft in overeenstemming met de normen

  Calcium en magnesium blijven in het water Geen sanitaire controle Geen onderhoud

  ELECTROMAGNETISCHE KALKNEUTRALISATOR

  De ecologische oplossing voor kalkproblemen

  www.hydro-safe.be

  Efficint ongeacht: debiet, type kalk,

  temperatuur van de warm-watertoestellen

  La solution aux problmes de calcaireMAISON PISCINES COLLECTIVITES INDUSTRIES

  De oplossing voor kalkproblemenWONINGEN ZWEMBADEN COLLECTIVITEITEN

  INDUSTRIE

  ALNACO n.v.

  PubAlnacoFRNLFeb2010seulsiteweb_Mise en page 1 15/03/10 09:16 Page1

  Atlantic Belgium SA - 1, Avenue Chteau Jaco - 1410 Waterloo Tl.: 02 357 28 28 - Fax: 02 353 21 82 - Email: [email protected]

  Ygnis is a brand of

  VARMAX

  www.ygnis.be www

  .losf

  eld.

  be -

  201

  5 -

  0047

  Gas-Condensatieketel VARMAX

  10 Modellen van 120 tot 600 kW Twin Versie: tot 1200 kW Modulatie van 20% tot 100% Grote waterinhoud 2,3 of 4 aansluitingen Snelle brandertoegang voor onderhoud

  Ketel in RVS

 • 14

  DE ONDERNEMING

  ACTUA

  Een Europees certificaat voor warmtepompenBinnenkort wordt het eenvoudiger om de kwaliteit van warm-tepompen te certificeren in Europa. De sector is met keurings-instellingen overeen gekomen om een Europees certificaat in te voeren op basis van het CEN Keymark systeem. De fabrikanten die in Keymark stappen, kiezen voor een extra externe controle, bovenop de eisen voor de CE markering. Het keurmerk is geldig in de hele Europese Unie en omvat onder meer een set prestatie-testen op basis van EN 14511, EN 15879 en EN 16147. Verder is er een Factory Production Control, die op zijn beurt onderworpen is aan inspecties. Deze certificering zal eind dit jaar worden inge-voerd, en is compatibel met de vereisten voor ecodesign en het energielabel.

  www.heatpumpkeymark.com

  Federatie thermische zonne-energie roept op tot actieHet hoeft geen betoog meer dat hernieuwbare verwarming en koe-ling een sleutelrol speelt in het behalen van de Europese milieu-doelstellingen. Estif, de vereniging van de sector van thermische zonne-energie, is echter van mening dat het potentieel van deze techniek onderbenut blijft. Deze industrie is in staat om een bij-drage te leveren tot de energietransitie en tegelijk 100.000 jobs te creren in Europa. Hinderpalen zijn bijvoorbeeld onduidelijke regelgeving en administratieve drempels. Estif hoopt dat er bin-dende doelstellingen worden opgelegd, zodat het volle potentieel kan worden benut in de nationale actieplannen voor hernieuwbare energie.

  www.estif.org

  Vijf aanbevelingen voor Power to GasPower to Gas staat voor het produceren van waterstof of synthe-tisch aardgas op basis van groene stroom. Het is een aantrekkelijke manier om over te schakelen op een koolstofarme verwarming, omdat de bestaande aardgasinfrastructuur kan hergebruikt wor-den. Er zijn nog echter enkele organisatorische hinderpalen. Het Duitse energie-agentschap Dena identificeerde vijf maatregelen om Power to Gas tot een marktrijpe techniek te maken:

  - waterstof en methaan op basis van hernieuwbare energie erken-nen als biobrandstof.

  - een flexibilisering van het stroomsysteem stimuleren. Met een aangepast vergoedingsysteem kan men gebruikers ertoe aanzet-ten om groene stroom op te slaan in de vorm van gas.

  - politiek engagement om hernieuwbare waterstof en methaan in te voeren.

  - belastingvoordeel voor voertuigen op aardgas. Groene brandstof zoals hernieuwbaar methaan biedt immers een uitkomst voor de vergroening van de transportsector

  - Power to Gas installaties niet langer behandelen als stroomver-bruikers maar als energie-opslag.

  www.powertogas.info

  Wisselende stroomproductie door hernieuwbare energie

 • Een uitgebreid assortiment van circulatiepompen, ontwikkeld met het oog op de toekomst - voor een lange levensduur en minder energieverbruik. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw groothandel of AubiaTel. 068 55 13 28 | e-mail : [email protected]

  BETTEANTISLIP PROHoogste stabiliteit in onberispelijk esthetiek. Gemaakt van het beste

  staal/emaille.

  + Consistent anti-slip oppervlakte+ Duurzaam ingebrand+ Terughoudende uitstraling+ Antislipwaarde volgens DIN+ Gemakkelijk schoon te houden

  www.bette.nl

  NIEUW

  DeOnderneming_125x190_BetteAntislip_Pro.indd 1 29.07.2015 10:16:02

 • www.airtradecentre.com

  Air Trade Centre BelgiumHoogstraat 180, 1930 ZaventemT +32 (0)2 725 31 [email protected] afhaalmagazijnen: Anderlecht, Antwerpen, Grobbendonk, Genk, Luik, Charleroi, Roeselare, Gent

  Luchtgroepen met warmteterugwinning

  Getest volgens NBN EN 308 (www.epbd.be) Hoog rendement tegenstroom warmtewisselaar EC-motoren Plug & play 100% bypass Verkrijgbaar in verschillende configuraties Ook beschikbaar met warmtewiel Geschikt voor binnen- en buitenopstelling Team van productspecialisten ter beschikking Beschikbaar uit voorraad tot 3500 m3/h, grotere toestellen

  verkrijgbaar op aanvraag

 • 17

  DE ONDERNEMING

  ACTUA

  Radson producten in BIM bibliotheekAls innovatieve producent van verwarmingsystemen stapt Radson mee in het BIM verhaal. BIM staat voor Bouw InformatieModel en omvat het digitaal beheer van alle gegevens tijdens het bouwproces, van ontwerp over uitvoering tot oplevering en onderhoud. Om het gebruikers van dit systeem gemak-kelijker te maken, heeft Radson zijn volledig radiatorengamma beschikbaar gemaakt in bibliotheken zowel voor Revit als in 3D RWG versies voor CAD software. Die gegevens kunnen dan gebruikt worden in ontwerpsoftware zoals Stabicad of Witas Localiser. De bibliotheken omvatten alle paneel-, design- en badkamerradiatoren, en worden regelmatig bijgewerkt.

  www.radson.com

  Project rond koelen met zonnethermie bekroond Een project rond koeling met zonnewarmte kreeg de Intersolar Award op de gelijknamige vakbeurs voor zonne-energie in Mnchen. Het gaat om een unieke installatie aan de Hochschule Karlsruhe, waarbij stoom wordt opgewekt die het gebouw koelt door middel van steam jet cooling. Dit project kreeg al eerder de OTTI innovatieprijs 2015. Het hart van het systeem zijn de vacumbuiscollectoren van Ritter XL Solar, met bijzonder hoge prestaties. Ze kunnen immers nog heel wat energie halen uit diffuus zonlicht. Zo kunnen ze werkingstemperaturen tot 140C halen, voldoende om het steam jet cooling systeem aan te drijven. De installatie in Karlruhe bestaat uit 80 collectoren, voor een totaal van 400 m2. Ze produceren ongeveer 160 MWh per jaar, in een goed jaar zelfs 178 MWh. Zonnewarmte benutten voor koeling is de evidentie zelf: hoe meer zon, hoe meer koelbehoefte, maar ook hoe meer gratis energie de koelinstallatie kan gebruiken.

  www.ritter-xl-solar.com

  Climatechno14-15 oktober 2015Brabanthal Leuvenwww.coolandcomfort.be

  Symposium WPP14-15 oktober 2015Brabanthal Leuvenwww.warmtepompplatform.be

  Energie & Habitat 15-18 oktober 2015Namur Expo (Namen)

  www.energie-habitat.be

  Heat Pump Summit 20-21 oktober 2015Messe Nrnberg (D)

  www.hp-summit.de

  Energies+13-15 november 2015Wex, Marche-en-Famenne

  www.energiesplus.be

  Interclima+elec 2-6 november 2015Paris Nord Villepinte (F)

  www.interclimaelec.com

  VSK2-5 februari 2016Jaarbeurs Utrecht (NL)

  www.vsk.nl

  lwrme-Kolloquium 14-15 oktober 2015Hamburg

  www.owi-aachen.de

  AGENDA

  De 400 m2 zonnecollectoren op de Hochschule Karlsruhe leveren warmte voor de stoomaangedreven koelinstallatie.

 • VELIS PLUS INTEGREERT ZICH OVERAL

  De ultra platte elektrische waterverwarmer & multi-posities / Snel : 1 douche elke 50 minuten/ Indicatielamp Shower Ready/ Eco modus : 10% besparing / Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden

  www.ariston.be

  ZICH OVERAL ZICH OVERAL

  VELIS PLUSINTEGREERT ZICH OVERAL ZICH OVERAL

  Ann. A4 Velis NL.indd 1 15/01/15 09:50

 • 19 TECHNIEK - INSTALLATIE EN GEREEDSCHAP

  Flexibele configuratieHet gebouw bestaat uit een dertigtal kan-toorverdiepingen, drie technische verdiepin-gen bovenaan, en een ondergrondse parkeer-garage met vijf verdiepingen. Het vernieuwde gebouw zal in gebruik genomen worden door Actiris, het Brusselse werkgelegenheids-agentschap, met ongeveer 1.000 medewer-kers. Men rekent ook op 140.000 bezoekers per jaar.

  Voor een maximale flexibiliteit worden de kantoorruimtes uitgerust met omkeerbare kli-maatplafonds. Die zijn modulair opgebouwd: er loopt telkens een module van de gangzone naar de ramen. Via het GBS kunnen die mo-dules dan samengevoegd worden tot gehe-len met telkens een andere regeling. Bij de plaatsing hoeft de installatiefirma zich niets aan te trekken van de latere indeling. Voor de architect blijft de keuze open, grote kantoren,

  individuele kantoren, landschapskantoren... alles is mogelijk. Men hoeft alleen de pro-gammering van de modules aan te passen.

  Nauwkeurige regeling gevraagdElke module werd dan ook uitgerust met een Dynamx zeswegventiel van Belparts. Deze toestellen kunnen perfect omkeerbare afgif-tesystemen sturen. Het hart van het systeem is een ultrasone debietmeting, gecombineerd met een kraanlichaam van Giacomini dat een nauwkeurige regeling van het debiet mogelijk maakt, zonder risico dat de stroming omkeert, of op problemen door verstoppingen. Dit hy-draulisch hoogstandje wordt gecombineerd door een slimme regeling van Belparts.

  De sturing gebeurt op basis van de debietme-ting. De regeling opent of sluit de klep om het juiste debiet te halen in functie van de inge-stelde temperatuur. Deze manier van regelen

  Comfort en energiebesparing door debietregelingBelparts materiaal voor de Astro Tower in Brussel

  Met zijn 107 meter en 33 verdiepingen is de Astro Tower aan de Kleine Ring in Sint-Joost-ten-Node een van meest opmerkelijke gebouwen van de Brusselse skyline. Het is immers het vierde hoogste gebouw van Brussel. Het wordt nu volledig gerenoveerd en zal beschikken over 35.000m2 kantoorruimte. Voor het thermisch comfort werd een oplossing gekozen met de Dynamx inregel-ventielen van de Belgische firma Belparts.

  is veel efficinter dan de klassieke methode. Daarbij wordt een gewenst debiet vertaald in een bepaalde klepstand. Die stand zal echter alleen maar het juiste debiet leveren, als de klep onder de juiste hydraulische omstandig-heden werkt. Om er zeker van te zijn dat die omstandigheden ook effectief gegarandeerd zijn, zijn er dan specifieke inregelkleppen no-dig, die op hun beurt volgens een omslachtige equilibrageprocedure moeten worden inge-steld. Bij de Dynamx ventielen is dat allemaal overbodig. Omdat de klep exact weet welk debiet er naar de kring moet, kan ze haar werking aan de drukomstandigheden aan-passen (binnen zekere grenzen natuurlijk). De gebruiker is er dus zeker van dat de eindunits goed werken, zonder dat hij zich zorgen hoeft te maken over klepautoriteit, drukval en alle andere factoren die het debiet over een tradi-tionele klep kunnen benvloeden. De Dynamix kranen kunnen dus functioneren als afsluiter,

  Elke verdieping is ingedeeld in een aantal ruimtemodules, met telkens een ventiel. In het GBS kunnen de ventielen gegroepeerd worden, in functie van de inde-ling van de ruimte.

  DE ONDERNEMING

 • DE ONDERNEMING

  omstelventiel, drukonafhankelijk regelventiel, en naregeling in n. In combinatie met een ruimtevoeler kunnen ze ook de kamertempe-ratuur regelen.

  De ultrasone debietmeting is zeer precies en gebeurt zonder direct contact met de water-stroom. Er is dus geen verstoring van de stro-ming, of slijtage door bewegende delen. Het minimale meetbare debiet ligt erg laag: 3 l/h. Dat was van belang voor dit project, want de ontwerper had een minimaal debiet van 12 l/h nodig, wat lager was dan het meetbereik van sommige andere regelkleppen. Het studie-bureau CES legde immers in overleg met de bouwheer erg hoge eisen op qua regelnauw-keurigheid, om de energie-efficintie van het gebouw te garanderen. Daarom moest onder meer energievernietiging vermeden worden. Na uitgebreide testen kwam het Dynamx zes-wegsventiel als beste oplossing uit de bus.

  Perfecte controle via GBSDat alles elektronisch gebeurt, biedt grote mogelijkheden voor beheer via een GBS. Het debiet wordt geregeld met een 0-10V sig-naal, waarbij de grenzen via de programma-tuur worden ingesteld. De intelligente sturing van de klep past dan zelf de beweging van het regelelement aan. Instelringen of andere speciale inserts zijn overbodig. Dat maakt de ventielen veel minder gevoelig voor vervui-ling. Voor dit project werden alle ventielen genummerd en af fabriek afgesteld. Er moest dus geen en-kele instelling meer op de werf gebeuren, de installatieploeg hoefde er alleen maar voor te zorgen dat de juiste klep op de juiste

  plaats gemonteerd werd. In totaal werden er 1.200 ventielen in DN25 geplaatst.

  Omdat alle signalen doorgestuurd worden naar het GBS, heeft de beheerder een precies zicht op wat er in het gebouw gebeurt. Dat kan uiteraard ook vanop afstand gebeuren. Gezien men telkens de gegevens heeft van het werkelijke debiet, kunnen fouten snel worden opgespoord en verholpen. Aanpas-singen aan de instelling kunnen eveneens elektronisch worden uitgevoerd: er hoeft geen technicus meer door de gang te lopen om aan kleppen in het vals plafond te sleute-len. Deze optimalisering draagt bij tot het ha-len van de BREEAM certificatie. Desgewenst kunnen de ventielen ook voorzien worden van een energiemeting. In dit project was dat niet gevraagd.

  Voor de montage stond de firma Borzee in, die tevens de hele HVAC installatie voor haar rekening nam (verwarming, chillers, luchtbe-handelingskasten, ventilatiekanalen....). Het installatiebedrijf was erg opgetogen over de ventielen. Niet alleen gaat de montage veel sneller, omdat men maar een enkel toestel hoeft te monteren, in plaats van een com-binatie van kleppen, het systeem biedt ook een grotere regelbaarheid. Of, zoals Stephan Vanbutsel van de installatiefirma het uitdrukt: voor het eerst hebben we echt zicht op het hydraulisch gedrag van elk circuit. Hij kon ook de ongevoeligheid voor vervuiling waar-deren. Op een grote werf met verschillende partijen zoals de Astro Tower, is het zo goed als onvermijdelijk dat er vuil in de installatie raakt. Als men dan met kleine doorlaten en inserts werkt, leidt dat tot complicaties, die dan weer moeten verholpen worden. Dankzij de constructie van het Belparts ventiel, is dit probleem verwaarloosbaar.(door Alex Baumans)

  www.belparts.com

  20TECHNIEK - INSTALLATIE EN GEREEDSCHAP

  De Astro Tower is een opvallend element in de Brusselse skyline.

  De Dynamx ventielen bedienen telkens een kantoormodule voor koelen en verwarmen.

 • Woonhuisventilatie & ventilatie utiliteit Vraaggestuurd ventileren CO2 / vocht / voc

  MVS 15 480m/h bij 200 PaStilste en energiezuinig-ste in zijn soort Systeem C (Orcon)

  HRC 300-400-15 300 m/h bij 160 Pa400 m/h bij 150 PaHandig montageframe / omkeermoduleSysteem D (Orcon)

  WTU 600-800-1000 Zr energiezuinigSysteem D (Orcon)

  VENTRO 325-400-480 PROJECTTOESTEL250-325 PRAansluitbaar op domotica / aluminium warmtewisselaarSysteem D

  VENTRO KLIMA 500-800-1200-1600Aansluitbaar op domotica / aluminium warmtewisselaarSysteem D

  Ventiline - of cieel importeur Orcon-Swentibold | www.ventiline.be [email protected] Tel.: 089/50.40.02Fabrikant gepatenteerd luchtdicht leidingsysteem Ventichape/Venti ex 50-70-90mm.

  VRAAGGESTUURD VENTILEREN

  freduc tot 0.56

  advertentie_de_onderneming_20102015.indd 1 10-Aug-15 12:02:51 PM

  member of

  Uw project op maat

  Ubbink nv | Jan Samijnstraat 9, 9050 Gentbrugge | Tel: 09 237 11 00 | www.ubbink.be

  Vragen over ventilatie en/of rookgasafvoer?

  Nieuwbouw of renovatie? Woning of appartement? Ubbink staat klaar om al uw projecten te ondersteunen met advies en een service op maat!

  Collectieve rookgasafvoer CLV enkelwandig CLV concentrisch Cascade

  Gecombineerde dakdoorvoer Kombitube Rolux Kompakt

  Ventilatie Ventilatie met warmteterugwinning

  Air Excellent luchtverdeelsysteem

  Wilt u beroep doen op onze projectdienst? Contacteer ons!

  Bent u al voorbereid op ECO DESIGN richtlijn?

  LDL.BE

 • Een duizendtal onderhoudsbeurten per jaarHet grootste voordeel, aldus Ivo Bertens, is dat hij van een hele papiermolen verlost is. Dit bedrijf uit Sint-Katelijne Waver voert per jaar ongeveer 800 onderhoudsbeurten uit voor stookolieketels, en 200 tot 300 beurten voor gasketels, zonder de indienstnames te tellen. Als dat allemaal met pen en papier moet worden ingevuld, kost dat enorm veel tijd, en is de kans op fouten veel groter. Bo-vendien moeten de juiste formulieren voor de certificaten gedrukt worden, en moet men ervoor zorgen dat de technicus op pad is met voldoende exemplaren van de juiste versie. Een wetswijziging kan bijvoorbeeld de hele voorraad drukwerk op slag waardeloos ma-ken. Eenmaal ingevuld, moeten al die pape-rassen worden geklasseerd, wat eveneens tijd kost en heel wat plaats inneemt.

  Met InstaCerT wordt dat allemaal overbodig. Om te beginnen zijn de digitale certificaten als half ingevuld, tenminste voor de bestaan-de klanten. Alle gegevens van de klant en de installatie haalt men gewoon uit het bestand, men hoeft alleen de meetgegevens in te vul-len. Indien men een Testo rookgasanalyse toestel heeft met Bluetooth, kan ook dat au-tomatisch gebeuren, zonder kans op fouten. Indien mogelijk wordt het certificaat via e-mail naar de klant gestuurd, en alles wordt opgeslagen in een cloudtoepassing, waar de certificaten, mits de nodige wachtwoorden, met een paar kliks weer op te roepen zijn. Als de klant het certificaat met de post wil ont-vangen, zet hij na de controle een elektroni-sche handtekening, en wordt het later, samen met de factuur toegestuurd. Men hoeft dus alleen maar af te drukken wat echt nodig is, en dat kan in het kantoor gebeuren. De tech-

  nici hoeven geen printer en papier mee in de bestelwagen te hebben.

  Alles in de cloudHet gebruik van de cloud is van cruciaal belang. De tablet van de technicus dient gewoon als terminal. Al het reken- en op-slagwerk gebeurt in de cloud. Dat heeft een aantal voordelen. Ten eerste is het een ga-rantie op de wettelijke geldigheid van het certificaat. De toepassing werd ontwikkeld in overleg met de drie gewesten, en dit was een van de punten waar de overheid op aandrong: het certificaat moet gegene-reerd worden door een onafhankelijk geslo-ten systeem op basis van het meetrapport. Doordat het in de cloud gebeurt, heeft de technicus er geen greep op, en is men er zeker van dat er niet met de certificaten ge-knoeid kan worden.

  De verwarmingsinstallateur is de jongste jaren opgezadeld met een hele reeks administratieve verplichtingen qua keuringen en attesten, die bovendien nog eens verschillen tussen de drie gewesten. Die wetgeving wordt uiteraard regelmatig aangepast, zodat het voor de vakman een hele klus is om bij te blijven met de administratie. Om het werk van de installateur wat te verlichten, introduceerde Testo, de specialist in meetapparatuur, enkele jaren geleden een digitale cloud-gebaseerde oplossing, InstaCerT. De Onderneming sprak met Ivo Bertens, die al twee jaar lang een tevreden gebruiker van het systeem is.

  Automatisering als antwoord op administratieve rompslompErvaringen met een digitaal systeem voor verwarmingsattesten

  Installateur Ivo Bertens schakelde twee jaar geleden over op het Testo InstaCerT systeem, en is er erg tevreden over. Het bespaart hem heel wat administratieve rompslomp.

  DE ONDERNEMING

  24TECHNIEK - MEET- EN REGELTECHNIEK

 • www.armacell.com/be

  Tel.: +32 330 948 [email protected]

  SH/Armaflex is een toonaangevend elastomeer isolatiemateriaal voor het optimaliseren van de prestaties van sanitair en verwarmingsinstallaties. Nu met MICROBAN antimicrobile produktbescherming tegen bacte-rin en schimmels.

  Install it. Trust it.

  INSTALL SAVINGS DE EERSTE KEUZE VOOR

  ENERGIE-EFFICINTIE

  SHArmaflex_AD_100x297_NL_de onderneming_2015.indd 1 26.08.2015 15:11:47

  wijnegem aalst aartselaar antwerpen brugge dendermonde diest dison gent grivegne habay kuurne lier lummen mechelen rocourt stavelot temse turnhout

  bewijs jezelf een dienst en kies voor desco

  altijd overalgratis levering elke werkdag overal

  www.desco.be

  adv onderneming 2014_v2_NL_FR.indd 1 6/18/2015 11:59:47 AM

 • Het heeft ook praktische voordelen. Omdat het genereren en de opslag extern gebeuren, wordt de tablet van de technicus er niet mee belast. Men hoeft dus geen toestel te hebben met krachtige reken-of opslagcapaciteiten. Bovendien is het ook veiliger dat er geen ge-gevens op de tablet bewaard worden. Als de tablet kapot raakt, of gestolen wordt, is men zo geen gegevens kwijt.

  Steeds in orde met de wetgevingEen ander voordeel is dat de vakman steeds in orde is met de laatste stand van zaken van de wetgeving. Verandert er iets, dan past Testo dat met een eenvoudige update aan. De vakman hoeft zich geen zorgen te maken of hij wel de juiste versie van de certificaten gebruikt, het systeem voert automatisch de wijzigingen door. Zo is de Vlaamse wetgeving rond het onderhoudsattest eind vorig jaar veranderd, wat naadloos werd opgevangen door InstaCerT.

  VragenpadDe hele opzet van het programma is erop ge-richt om fouten door de technicus zoveel mo-gelijk te vermijden. Op basis van de postcode van de klant en het type attest (indienstname, periodieke controle...) kiest het systeem au-tomatisch de juiste procedure. Het doorloopt daarbij een vragenpad, waarbij telkens een stap moet worden afgewerkt, voor men aan de volgende kan beginnen. Dat maakt het on-mogelijk om foutieve of onvolledig ingevulde certificaten af te leveren.

  De volledig automatische afhandeling vindt Ivo Bertens ook een voordeel in discussies met de klant. Als alles manueel gebeurt, kan de klant wel eens aandringen om bij even-tuele ongunstige resultaten er een mouw aan te passen. Met een digitaal systeem is er geen discussie mogelijk. De meetresultaten worden direct uit het toestel ingelezen (voor-zover het is uitgerust met Bluetooth) en op

  het certificaat komt automatisch of ze aan de grenswaarden voldoen of niet. Dat geeft de vakman een krachtig argument om te pleiten voor modernisering(door Alex Baumans)

  www.testo.be

  DE ONDERNEMING

  26TECHNIEK - MEET- EN REGELTECHNIEK

  Met een digitaal systeem hoeft de technicus niet langer een stapel formulieren mee te zeulen: een tablet volstaat om altijd het juiste document bij de hand te hebben.

  Als het meettoestel met Bluetooth is uitgerust, gaat de gegevensoverdracht automatisch: fouten zijn uitgesloten.

  Naargelang het type ingreep en de postcode, krijgt de installateur een lijst met de vragen. Het is onmogelijk om elementen over te slaan of om een onvolledig ingevuld certificaat af te leveren.

  Installatiebedrijf BertensIvo Bertens is al sinds 1991 actief in de branche. Aanvankelijk was hij mee in een bestaande zaak gestapt, tot hij tien jaar geleden een eigen vennoot-schap oprichtte. Er zijn drie technici in de buitendienst, onder wie een gespe-cialiseerd in onderhoud. De firma is ac-tief op de residentile markt en kleine projecten, voornamelijk in eigen streek maar ook af en toe in het Brusselse. Een digitale hulp om te voldoen aan de plaatselijke administratieve verplich-tingen is dan welkom. Hij is een sterk voorstander van digitale toepassingen voor technici. De tablet van de onder-houdstechnicus bevat bijvoorbeeld ook onderdelenlijsten, handleidingen, catalogi.... Waar de technicus vroeger kilos papier moest meesleuren, om dan nog dikwijls te ontdekken dat hij net dat document op kantoor had gelaten, beschikt hij nu altijd over de informatie die hij nodig heeft.

 • Buderus

  2015

  A+++

  811/2013

  A+

  A

  A++

  +A+

  +

  +

  +

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  ENERG

  Y

  IE IA

  IJA

  Warmte is ons element

  Bosch Thermotechnology n.v./s.a. tel. 016 40 30 20 [email protected] www.buderus.be Buderus Belgium op Facebook

  Bent u klaar voor 26 september 2015 ?

  26 september 2015 is de start van een nieuw tijdperk in de verwarmings-wereld. De Europese richtlijn EcoDesign zal de kaarten in de sector ink door elkaar schudden. Verwarmingstoestellen en -systemen zullen vanaf die dag voorzien zijn van een energielabel. Dankzij de nieuwe ErP Ready ketels en het nieuwe ventilatiegamma zal Buderus zijn voorsprong in de systeem-technologie verder uitbouwen. Laat EcoDesign ook voor u een kans zijn !

  Ontdek onze

  Smart oplossing.

  PUB_A4_maart_label_2015.indd 1 25/02/2015 10:59:16

 • JunkersControlSlimme WLAN thermostaat met superieur design

  JunkersControl is de enige internet geconnecteer-de weersafhankelijke programmeerbare regelaar die toelaat zowl warm water als verwarming te beheren vanop een smartphone of tablet (iOS/Android). Hij past de verwarmingsinstellingen aan op basis van online weergegevens (waardoor een buitenvoeler overbodig wordt) en slimme functies (geofencing, self-learning, Auto-Away functie). De E-service functies maken het mogelijk om de verwarmingsinstallatie en het energiever-bruik te monitoren en te beheren, altijd en overal!

  Energie besparenzonder aan comfort in te boeten

  Al meer dan 120 jaar maakt Junkers milieuvriendelijke, eenvoudig te installeren verwarmingsoplossingen die tegelijkertijd betrouwbaar en van een hoge kwaliteit zijn.

  Door continu te investeren in nieu-we, geavanceerde technologien kan Junkers u vandaag reeds een breed gamma ErP-klare producten aanbieden.

  Modern design

  Eenvoudige installatie

  Behoud modulerende werking van de ketel

  Energiemonitoring

  Intutief bedieningsgemak

  ErP +4% rating

  E-service

  JunkersControl_A4_NL_V2.indd 1 12/08/2015 16:36:49

 • 29

  DE ONDERNEMING

  TECHNIEK - SANITAIR

  Organische vormen dankzij spitstechnologieMet de Bettelux Oval past de fabrikant de fijne contouren die we al kennen van recht-hoekige baden nu ook toe op de organische vorm bij uitstek: het ovaal. De collectie omvat drie ligbaden en een ruime keuze aan wasta-fels. Het Bettelux Oval Silhouette vrijstaande ligbad vormt een statement in elke bad-ruimte. De vloeiende binnenvorm zorgt voor een groot badcomfort. De typische smalle badrand is niet alleen een design-element

  maar ook een hoogstandje van fabricagetechniek van Bette. Zowel de binnenvorm als de buitenvorm zijn naadloos uit-gevoerd. De kwaliteit van het hoogwaardige emailstaal verze-kert jarenlang badplezier.

  Bette heeft een breed assor-timent wastafels in dezelfde stijl. De vloeiende vormen van de binnenkant garanderen een

  De Duitse fabrikant Bette staat bekend om hoogwaardige baden, douchetubs en wastafels in emailstaal. De firma wil daarbij de vormgevingsmogelijkheden van het materiaal ten volle benutten, en werkt dan ook samen met gerenommeerde ontwerpbureaus. Op de jongste ISH beurs in Frankfurt waren er een aantal nieuwe reeksen voorgesteld. We gaan meer in detail in op twee collecties die tot stand kwamen in samenwerking met Tesseraux + Partner, het ontwerpbu-reau uit Potsdam.

  Designbaden van BetteNieuwe reeksen van ISH Frankfurt

  De Bettecomodo reeks biedt comfortabel badplezier.

  Bette heeft ook een reeks bijpassende wastafels

 • DE ONDERNEMING

  30TECHNIEK - SANITAIR

  vlotte uitstroom van het water. Deze wasta-fels zijn beschikbaar in opbouw- en inbouw-versies voor meubels, of als aparte wandhan-gende versies in breedtes van 600, 800 en 1.000 mm.

  Elegant en comfortabelComodo is Italiaans voor comfortabel. De Bettecomodo reeks staat dus voor optimaal badcomfort. Hiermee bewijst Tesseraux + partner dat een elegante vormgeving niet in tegenspraak hoeft te zijn met functionaliteit. Bettecomodo is bedoeld voor wie graag lang van een bad geniet. Het is een uitgesproken eenpersoonsbad, waarbij de ronding een perfecte steun aan de rug biedt. Ook de rand bovenaan is speciaal uitgevoerd om de nek en het hoofd te ondersteunen. Het bad is 45 cm diep, wat vermijdt dat de knien boven de

  waterspiegel uitsteken. Aan de zijkanten en het voeteneind zijn de wanden steiler uitge-voerd om meer ligruimte te scheppen. Bette slaagt er immers in om hoeken te maken met een radius van slechts 8 mm, wat niet alleen designvoordelen biedt, maar ook meer bin-nenruimte creert. De reeks mag zich dan wel in het middenseg-ment situeren qua prijs-klasse, de afwerking blijft van Bette-kwaliteit. De fabrikant heeft ook drie bijpassende wasta-fels in dezelfde vormen-taal, voor opbouw, in-bouw of wandmontage. Men kan telkens kiezen tussen breedtes van 600,

  800 of 1000 mm. Ze kunnen gecombineerd worden met de Bettemodules meubelserie.(door Alex Baumans)

  www.bette.de

  Het Bettelux Oval Silhouette vrijstaande bad vormt een statement in elke badruimte.

  Comodo is Italiaans voor comfort. Het Bettecomodo bad is dus bedoeld voor wie lang van zijn bad wil genieten.

  Typisch voor deze serie is de smalle badrand.

  Discrete antisliplaagBette innoveert ook op andere vlakken. Voor zijn douchetubs heeft de fabrikant Betteantislip Pro ontwikkeld, een duurzame coating die nauwelijks zichtbaar is. Hiermee voldoet het hele oppervlak aan de antislipklasse R10 van DIN 51130, terwijl het uitzicht en de kwaliteit van de Betteglazuur afwerking behouden blijven. Betteantislip Pro is beschikbaar op de Bettefloor, Bettefloor Side en de vlakke en super-vlakke douchebakken. Hiermee komt Bette tegemoet aan de stijgende belangstelling voor levensloopbestendig bouwen. De gebruikers kun-nen in alle veiligheid douchen, zonder compromissen te moeten slui-ten op het vlak van vormgeving.

  De nieuwe antislip coating van Bette is veilig, discreet en onder-houdsvriendelijk

 • GreenMix BT

  89106 Cromo 328,00

  Con miscelatore incorporato Alimentazione: 3 pile alcaline da 1,5 V (AA) Peso confezione: Kg. 2,100 Disponibilit: 2 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  5060

  Green BT

  89206 Cromo 304,00

  Per acqua fredda o premiscelata Alimentazione: 3 pile alcaline da 1,5 V (AA) Peso confezione: Kg. 1,850 Disponibilit: 2 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  50

  Green MS BT

  89306 Cromo 373,00

  Con miscelatore sottolavabo * Alimentazione: 3 pile alcaline da 1,5 V (AA) Peso confezione: Kg. 2,300 Disponibilit: 5 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  50

  Green TL BT

  89117 Cromo 333,00

  Con miscelatore interno * Alimentazione: 3 pile alcaline da 1,5 V (AA) Peso confezione: Kg. 2,050 Disponibilit: 5 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  50

  GreenMix

  29106 Cromo 328,00

  Con miscelatore incorporato Alimentazione: Trasformatore 5 Vdc Peso confezione: Kg. 2,200 Disponibilit: 2 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  5060

  Green

  29206 Cromo 304,00

  Per acqua fredda o premiscelata Alimentazione: Trasformatore 5 Vdc Peso confezione: Kg. 1,950 Disponibilit: 2 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  5060

  Green MS

  29306 Cromo 373,00

  Con miscelatore sottolavabo * Alimentazione: Trasformatore 5 Vdc Peso confezione: Kg. 2,400 Disponibilit: 5 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  50

  Green TL

  29117 Cromo 333,00

  Con miscelatore interno * Alimentazione: Trasformatore 5 Vdc Peso confezione: Kg. 2,150 Disponibilit: 5 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  50

  * Temperatura regolabile sul rubinetto, con tappo di sicurezza antivandalismo. * Temperatura regolabile sul rubinetto, con tappo di sicurezza antivandalismo.

  * Dopo aver regolato la temperatura, si pu bloccare la manopola del miscelatore. * Dopo aver regolato la temperatura, si pu bloccare la manopola del miscelatore.

  Trasformatore, pile, flessibili, rubinetti darresto e accessori sono tutti compresi nel prezzo.Certificazioni: EMC ACS HACCP Trasformatore di sicurezza (230Vac/5Vdc)A richiesta disponibile con aeratore antivandalismo.

  Green

  Rubinetti Elettronici | Compatti

  DMP Electronics Listino Prezzi

  GreenMix BT

  89106 Cromo 328,00

  Con miscelatore incorporato Alimentazione: 3 pile alcaline da 1,5 V (AA) Peso confezione: Kg. 2,100 Disponibilit: 2 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  5060

  Green BT

  89206 Cromo 304,00

  Per acqua fredda o premiscelata Alimentazione: 3 pile alcaline da 1,5 V (AA) Peso confezione: Kg. 1,850 Disponibilit: 2 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  50

  Green MS BT

  89306 Cromo 373,00

  Con miscelatore sottolavabo * Alimentazione: 3 pile alcaline da 1,5 V (AA) Peso confezione: Kg. 2,300 Disponibilit: 5 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  50

  Green TL BT

  89117 Cromo 333,00

  Con miscelatore interno * Alimentazione: 3 pile alcaline da 1,5 V (AA) Peso confezione: Kg. 2,050 Disponibilit: 5 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  50

  GreenMix

  29106 Cromo 328,00

  Con miscelatore incorporato Alimentazione: Trasformatore 5 Vdc Peso confezione: Kg. 2,200 Disponibilit: 2 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  5060

  Green

  29206 Cromo 304,00

  Per acqua fredda o premiscelata Alimentazione: Trasformatore 5 Vdc Peso confezione: Kg. 1,950 Disponibilit: 2 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  5060

  Green MS

  29306 Cromo 373,00

  Con miscelatore sottolavabo * Alimentazione: Trasformatore 5 Vdc Peso confezione: Kg. 2,400 Disponibilit: 5 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  50

  Green TL

  29117 Cromo 333,00

  Con miscelatore interno * Alimentazione: Trasformatore 5 Vdc Peso confezione: Kg. 2,150 Disponibilit: 5 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  50

  * Temperatura regolabile sul rubinetto, con tappo di sicurezza antivandalismo. * Temperatura regolabile sul rubinetto, con tappo di sicurezza antivandalismo.

  * Dopo aver regolato la temperatura, si pu bloccare la manopola del miscelatore. * Dopo aver regolato la temperatura, si pu bloccare la manopola del miscelatore.

  Trasformatore, pile, flessibili, rubinetti darresto e accessori sono tutti compresi nel prezzo.Certificazioni: EMC ACS HACCP Trasformatore di sicurezza (230Vac/5Vdc)A richiesta disponibile con aeratore antivandalismo.

  Green

  Rubinetti Elettronici | Compatti

  DMP Electronics Listino Prezzi

  GreenMix BT

  89106 Cromo 328,00

  Con miscelatore incorporato Alimentazione: 3 pile alcaline da 1,5 V (AA) Peso confezione: Kg. 2,100 Disponibilit: 2 giorni lavorativi

  32

  max 4

  501/

  2G

  144106

  118

  140 45

  5060

  Green BT

  89206 Cromo 304,00

  Per acqua fredda o premiscelata Alimentazione: 3 pile alcaline da 1,5 V (AA) Peso confezione: Kg. 1,850 Disponibilit: 2 giorni lavorativi

  32

  max 4

  501/

  2G

  144106

  118

  140 45

  50

  Green MS BT

  89306 Cromo 373,00

  Con miscelatore sottolavabo * Alimentazione: 3 pile alcaline da 1,5 V (AA) Peso confezione: Kg. 2,300 Disponibilit: 5 giorni lavorativi

  32

  max 4

  501/

  2G

  144106

  118

  140 45

  50

  Green TL BT

  89117 Cromo 333,00

  Con miscelatore interno * Alimentazione: 3 pile alcaline da 1,5 V (AA) Peso confezione: Kg. 2,050 Disponibilit: 5 giorni lavorativi

  32

  max 4

  501/

  2G

  144106

  118

  140 45

  50

  GreenMix

  29106 Cromo 328,00

  Con miscelatore incorporato Alimentazione: Trasformatore 5 Vdc Peso confezione: Kg. 2,200 Disponibilit: 2 giorni lavorativi

  32

  max 4

  501/

  2G

  144106

  118

  140 45

  5060

  Green

  29206 Cromo 304,00

  Per acqua fredda o premiscelata Alimentazione: Trasformatore 5 Vdc Peso confezione: Kg. 1,950 Disponibilit: 2 giorni lavorativi

  32

  max 4

  501/

  2G

  144106

  118

  140 45

  5060

  Green MS

  29306 Cromo 373,00

  Con miscelatore sottolavabo * Alimentazione: Trasformatore 5 Vdc Peso confezione: Kg. 2,400 Disponibilit: 5 giorni lavorativi

  32

  max 4

  501/

  2G

  144106

  118

  140 45

  50

  Green TL

  29117 Cromo 333,00

  Con miscelatore interno * Alimentazione: Trasformatore 5 Vdc Peso confezione: Kg. 2,150 Disponibilit: 5 giorni lavorativi

  32

  max 4

  501/

  2G

  144106

  118

  140 45

  50

  * Temperatura regolabile sul rubinetto, con tappo di sicurezza antivandalismo. * Temperatura regolabile sul rubinetto, con tappo di sicurezza antivandalismo.

  * Dopo aver regolato la temperatura, si pu bloccare la manopola del miscelatore. * Dopo aver regolato la temperatura, si pu bloccare la manopola del miscelatore.

  Trasformatore, pile, flessibili, rubinetti darresto e accessori sono tutti compresi nel prezzo.Certificazioni: EMC ACS HACCP Trasformatore di sicurezza (230Vac/5Vdc)A richiesta disponibile con aeratore antivandalismo.

  Green

  Rubinetti Elettronici | Compatti

  DMP Electronics Listino Prezzi

  GreenMix BT

  89106 Cromo 328,00

  Con miscelatore incorporato Alimentazione: 3 pile alcaline da 1,5 V (AA) Peso confezione: Kg. 2,100 Disponibilit: 2 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  5060

  Green BT

  89206 Cromo 304,00

  Per acqua fredda o premiscelata Alimentazione: 3 pile alcaline da 1,5 V (AA) Peso confezione: Kg. 1,850 Disponibilit: 2 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  50

  Green MS BT

  89306 Cromo 373,00

  Con miscelatore sottolavabo * Alimentazione: 3 pile alcaline da 1,5 V (AA) Peso confezione: Kg. 2,300 Disponibilit: 5 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  50

  Green TL BT

  89117 Cromo 333,00

  Con miscelatore interno * Alimentazione: 3 pile alcaline da 1,5 V (AA) Peso confezione: Kg. 2,050 Disponibilit: 5 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  50

  GreenMix

  29106 Cromo 328,00

  Con miscelatore incorporato Alimentazione: Trasformatore 5 Vdc Peso confezione: Kg. 2,200 Disponibilit: 2 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  5060

  Green

  29206 Cromo 304,00

  Per acqua fredda o premiscelata Alimentazione: Trasformatore 5 Vdc Peso confezione: Kg. 1,950 Disponibilit: 2 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  5060

  Green MS

  29306 Cromo 373,00

  Con miscelatore sottolavabo * Alimentazione: Trasformatore 5 Vdc Peso confezione: Kg. 2,400 Disponibilit: 5 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  50

  Green TL

  29117 Cromo 333,00

  Con miscelatore interno * Alimentazione: Trasformatore 5 Vdc Peso confezione: Kg. 2,150 Disponibilit: 5 giorni lavorativi

  32

  max

  450

  1/2

  G

  144106

  118

  140 45

  50

  * Temperatura regolabile sul rubinetto, con tappo di sicurezza antivandalismo. * Temperatura regolabile sul rubinetto, con tappo di sicurezza antivandalismo.

  * Dopo aver regolato la temperatura, si pu bloccare la manopola del miscelatore. * Dopo aver regolato la temperatura, si pu bloccare la manopola del miscelatore.

  Trasformatore, pile, flessibili, rubinetti darresto e accessori sono tutti compresi nel prezzo.Certificazioni: EMC ACS HACCP Trasformatore di sicurezza (230Vac/5Vdc)A richiesta disponibile con aeratore antivandalismo.

  Green

  Rubinetti Elettronici | Compatti

  DMP Electronics Listino Prezzi

  15.009

  F i rs t C lass handsfree kranen voor ex tra hygine

  | private - public - community |

  LINUM EUROPE | Vijverhoek 53 | 8520 KuurneTe l : 0 5 6 3 5 9 2 9 4 | We b : w w w. l i n u m . e u

  Verkoop via installateurs. Documentatie en prijzen via [email protected]

  o p b a t t e r i j o f n e t s p a n n i n g m e t o f z o n d e r w a r m t e r e g e l a a r

  In 1978 ontwikkelde DMP Electronics de allereersteelektronische kraan en op vandaag focust het Italiaanse bedrijf nog steeds exclusief op efficinte en veilige elektronisch geactiveerde kranen en dispen-sers. Dankzij haar technologische voorsprong en haar vele innovatieve energie-, water- & zeepbesparende oplossingen, wordt DMP Electronics gezien als leider in haar vakgebied.

  Official distributor:

  15.009 Pub Onderneming DMP kranen.indd 1 1/23/2015 11:28:47 AM

  wijnegem aalst aartselaar antwerpen brugge dendermonde diest dison gent grivegne habay kuurne lier lummen mechelen rocourt stavelot temse turnhout

  www.desco.be

  bewijs jezelf een dienst en kies voor desco

  adv onderneming 2014_v2_NL_FR.indd 2 6/18/2015 12:00:40 PM

 • Real Bosch! Temperatuur en vochtigheid meten: betrouwbaar met slechts n toestel

  NIEUW! GIS 1000 C Professional Precies en snel meten van temperatuur en luchtvochtigheid om potentile gevaren onmiddellijk te herkennen. Eenvoudig meetresultaten direct in een foto zetten dankzij gentegreerde camera en groot geheugen. Direct overbrengen van de gedocumenteerde foto's inclusief alle meetresultaten met behulp van de GIS measure&document app. Blauw elektrisch gereedschap, voor vakman en industrie.

  www.bosch-professioneel.nl / www.bosch-professioneel.be

  BOM_15_0560_10_BE-NL_12_AZ_GIS1000C_RZ.indd 1 21.08.15 09:42

 • 33

  DE ONDERNEMING

  TECHNIEK - SANITAIR

  Deze pionier in de techniek -zijn eerste mas-sagebad dateert van 1968- staat aan de basis van een sanitairsegment dat de afgelopen decennia een van de succesverhalen van de sector is. Het was een stap weg van de tradi-tionele badkamer, in de richting van het hui-dige wellnessgebeuren. Jacuzzi was de eerste om een pomp toe te passen voor de massage van personen in een bad, oorspronkelijk uit-sluitend om therapeutische redenen. Door het succes bij de aanvankelijke doelgroep, ontwikkelde de firma een versie voor het gro-te publiek. In de eerste fase werd een apart compartiment voor de techniek ontwikkeld. Zo werd de veiligheid van de gebruiker gega-randeerd, en werden de mogelijkheden van hydromassage optimaal benut. In de tweede fase verfijnde de Amerikaanse constructeur de eigenlijke hydromassagesystemen, even-als de vormgeving van de badkuipen, zodat het merk synoniem werd voor de productca-tegorie.

  Het grote publiek veroverenAls baanbreker op een onontgonnen markt

  moest de fabrikant de hydraulica en injectors volledig zelf ontwikkelen, om tot een passend product te komen. Een van de innovaties wa-ren de injectors in ABS voor een roterende straal gemengd met micro-luchtbellen. De huidige Target Pro hydrojet injectors zijn in alle richtingen draaibaar, en kunnen dus aan-gepast worden aan de wensen van elke ge-bruiker. Het driehonderdtal patenten bewijst dat de fabrikant sterk genvesteerd heeft in de ontwikkeling van hydromassageba-den, spas en douchecabines. De paten-ten slaan zowel op comfortverbeteringen als op technische innovaties voor een betere veiligheid en badbeleving. Vorm-geving was eveneens van bij het begin een prioriteit bij Jacuzzi. De combinatie van betrouwbare techniek en aantrek-kelijk design heeft het grote publiek overtuigd van de voordelen van hydro-massagebaden en -cabines. Dat werd ondersteund door marketingcampagnes rond themas als gezondheid, badplezier en techniek. De groeiende belangstelling van het publiek voor een badkamer die

  meer ontspanning biedt, weerspiegelt zich in de belangrijke plaats die wellness nu in de groothandelstoonzaal inneemt.

  Handwerk en industrile organisatieDe Jacuzzi fabriek in Valvasone (Itali) voor wellnessbaden en -cabines schakelde twee jaar geleden over op het Toyota SPT produc-tiesysteem. Dat heeft tot doel de kwaliteit doorheen het hele fabricageproces te garan-

  Na enkele jaren onderbreking is Jacuzzi, de fabrikant van hydromassagebaden, spas, douchecabines en wellness, terug op de Belgische markt. Jacuzzi startte een samenwerking met groothandel Caluwaerts, met vestigingen in Eke (Gent) en Oostende voor de verdeling.

  De kracht van een merkJacuzzi keert terug op de Belgische markt

  De 300 patenten van de firma zijn het beste bewijs van de Jacuzzi investeringen in innovatie.

  Een van de voornaamste ontwikkelingen van Jacuzzi zijn de ABS injectoren voor een roterende waterstraal met bijgemengde luchtbelletjes.

 • 34

  DE ONDERNEMING

  TECHNIEK - SANITAIR

  deren. Hierbij wordt de productie opgestart op basis van bestellingen. De materialen en componenten van de toeleveranciers komen volgens een just in time systeem. Het basis-materiaal voor de badkuipen zijn homogene acrylplaten van 3 mm dik. Ze blijven ook nog op lange termijn stevig en kleurvast. Jacuzzi maakt gebruik van vacumvormen met alu-minium mallen om het acryl de ergonomische contouren te geven, die de werking van de waterjets versterken. In een volgende fase worden de baden verstevigd door een laag glasvezelhars aan de buitenkant.

  De eerste productiestappen worden uit-gevoerd door robots, maar de afwerking is handwerk. In tegenstelling tot industri-ele massaproductie werkt Jacuzzi vooral op maat. Gezien de grote keuze aan uitvoerin-gen en functies, is handwerk hiervoor onmis-baar. Ervaren technici boren de gaten in de

  badkuipen, en plaatsen de injectors, pompen, hydraulica en bediening. Dat maakt de -veelal gepatenteerde- Jacuzzi oplossingen perfor-mant en betrouwbaar. Aan het einde van het productieproces volgt een visuele en functi-onele inspectie, om te garanderen dat alles volgens de Jacuzzi normen is, ook voor veilig-heid. Elk product heeft een barcode voor de traceerbaarheid en eventuele ingrepen van de dienst-na-verkoop.

  Oplossingen voor ontspanning en comfortOp het gamma van spas na, verdeelt groot-handel Caluwaerts uit Eke alle Home Col-lection producten van Jacuzzi voor bad-kamerinrichting: baden, douchepanelen, douchecabines en moduleerbare combinaties zoals Sasha, dat tegelijk een douche, ham-mam en sauna is. Door de diversiteit van het aanbod in het midden tot hoog segment dekt

  Jacuzzi zowel de residentile markt af, als ook hotels of sportcentra. De baden worden geleverd op een stevig montageframe en zijn elektrisch en hydraulisch aansluitklaar. Na montage zorgen de automatische leegloop en de droogloopbeveiliging voor een veilige werking en lange levensduur. Naast de vorm-geving en de technische kwaliteit worden ook de massagemogelijkheden en het bedie-ningsgemak op prijs gesteld.

  Om in te spelen op de stijgende vraag op de markt, heeft Jacuzzi een uitgebreid douche-aanbod, met panelen, deuren en multifunc-tionele cabines, evenals hydromassagepane-len voor combinatie met badkuipen. Ook dit gamma heeft de bekende Jacuzzi kwaliteit en afwerking.(door John Lams)

  www.jacuzzi.eu

  De badkuipen, zoals deze Energy Zenith, zijn vervaardigd uit platen in 3 mm dik homogeen acryl.

  Jacuzzi speelt in op de marktbehoefte met een gamma multifunctionele douchecabines, aangevuld met wanden en deuren.

 • wijnegem aalst aartselaar antwerpen brugge dendermonde diest dison gent grivegne habay kuurne lier lummen mechelen rocourt stavelot temse turnhout

  www.desco.be

  bewijs jezelf een dienst en kies voor desco

  scannerbestel in een knip

  verpakkingskortingdelen in voordelen

  nachtkluisafhalen 24u op 24 & 7 dagen op 7

  adv onderneming 2014_v2_NL_FR.indd 3 6/18/2015 12:00:56 PM

 • Climacon nv - Kruinstraat 4 - Industriepark E17 1034 - 9160 LokerenT +32 9 337 87 77 - [email protected] - www.climacon.be climacon

  AANSLUITBAAR OP KANALEN

  INGEBOUWDE MAGNESIUMANODE

  WARMTEPOMP - ZONNEBOILER

  190 OF 300 LITER

  EENVOUDIGE BEDIENING

  GROOT COMPRESSOR-VERMOGEN

  mogelijk om met de afgeblazen koude

  lucht te koelen

  snelle opwarming,werkingsgebied-7C ~ 43C

  beschermt tegen kalkaanslag en corrosie

  aansluiting van additionele warmtebronnen zoals zonne-energie

  mogelijk (enkel bij het 300 l type)

  met timer en automatisch anti-legionella programma

  Forse besparing op uw energiefactuur

  Duurzame kwaliteit Betrouwbaar dankzij

  het innovatieve systeem Gentegreerde

  installatie die minder dan 1m2 inneemt

  Subsidies, afhankelijk van uw gemeente

  WARMTEPOMPBOILERS

  Het ErgoSystem staat al meer dan 10 jaar, meer dan elk ander barrirevrij systeem, voor de geslaagde combinatie van esthetische en functionele eigen-schappen. Het nieuwe ErgoSystem A100 in alumi-nium vult de systeemfamilie aan met een aantrek-kelijk geprijsde Oplossing die zeer goed in de hand ligt en past in elke sanitaire omgeving. Meer info op Expo 60+ Mechelen, stand 1332, bij [email protected] of op www.fsb.be

  ErgoSystem A100 Alu: ergonomisch, designvol, prijsattractief

  fsb_anz-ergosystem-a100-milieu_190x125_nl-f.indd 2 19.08.15 14:39

 • DE ONDERNEMING

  37 TECHNIEK - SANITAIR

  ISH Belgium 2015Inda en Villeroy & Boch stellen nieuwigheden voor aan groothandels

  Van 16 tot 18 juni ontvingen sanitairspecialisten Inda en Villeroy & Boch het personeel van diverse groothandels in het Classic Domein in Beersel, voor het evenement ISH Belgium 2015. Zo konden de fabrikanten aan de Belgische doelgroep de nieuwighe-den van de afgelopen ISH beurs voorstellen. Het was ook een goede gelegenheid om de evolutie van beide merken op de Belgische en internationale markt nader te bekijken.

  Event voor groothandelsISH Belgium is aan zijn achtste editie toe, en bestaat dus al 16 jaar, gezien ISH een tweejaarlijkse beurs is. Dit jaar vond het evenement net als vorige keer plaats in het landelijke kader van het Classic Domein in Beersel, waar er 500 professionals werden ontvangen op drie dagen. De doelgroep bestaat vooral uit toonzaalmedewerkers, verkoopspersoneel en leidinggevenden van sanitairgroothandels. Wie niet de gelegen-heid gehad heeft om naar Frankfurt te gaan, kan zo de beursnieuwigheden in een stijl-vol kader te ontdekken. Behalve het show-room gedeelte met de nieuwigheden van de twee merken, was er ook ruimte voor gezelligheid: tuin, lounge bar met live mu-ziek, buffet... alles om de genodigden een aangename avond te bezorgen.

  Inda, onderdeel van Samo IndustriesDe Italiaanse firma Inda werd in 2013 over-genomen door de groep Samo Industries, een van de marktleiders voor douchewan-den in Itali. Deze laatste stond erg sterk op de thuismarkt, en had interesse voor Inda omwille van zijn uitgebreide internationale contacten. Het samengaan leidde zo tot sy-nergien.

  Drie productgammasHet Inda assortiment bestaat hoofdzakelijk uit drie gammas: accessoires, douchewan-den en meubels. Als fabrikant in deze drie categorien kan het merk een samenhan-gend badkamerconcept aanbieden. Dit Total Living Concept is niet beperkt tot de sanitaire ruimte, maar kan ook worden toegepast in woonruimtes. In Beersel waren twee stijlen

  te zien die op ISH gentroduceerd werden: Contemporary en Nordic Style. Nordic Style staat voor minimalisme en eenvoud, terwijl de hedendaagse lijnen van Contemporary de gebruiker verwelkomen in een vertrouwde omgeving.Zonder in detail op alle Inda nieuwigheden in te gaan, vermelden we toch het nieuwe badkamermeubelgamma Maq met functi-oneel design, en de uitgepuurde Teknoair douchewand (18 mm dik), die speciaal voor de Belgische markt werd ontwikkeld. Er zijn ook nieuwe accessoires, zoals de elegante en praktische Mito reeks. Deze is nu beschikbaar in de gloednieuwe wit chroom soft touch uit-voering. Inda heeft ook moduleerbare series, in alle breedtes en hoogtes. Met Perfetto en Progetto kan men naar hartelust meubels, bekkens en accessoires combineren.

  Inda introduceert onder meer de Teknoair douchewand die speciaal is afgestemd op de Belgische markt.

 • Inda heeft verder zijn website vernieuwd (www.inda.net) en is aanwezig op de voor-naamste sociale netwerken. Op de website vindt men alle informatie en technische fi-ches over de producten, evenals fotos van de Inda events. Deze site is zowel bestemd voor vaklui als voor particulieren.

  De visie van Villeroy & Boch op de Belgische marktVoor Villeroy & Boch is Belgi de meest sta-

  biele afzetmarkt na Duitsland. Waar Itali of Frankrijk nog lijden onder de crisis, houdt ons land stand. De sanitairsector kent er zelfs een lichte groei. De uitbreiding van het netwerk van groothandels is daar een goed bewijs voor.

  De verkoop van Villeroy & Boch is evenwich-tig verdeeld over de regios zij het met eigen accenten. Het praktische aspect primeert in Walloni, terwijl Vlaanderen meer oog heeft voor design.

  Spoelrandloze toiletten worden standaardHet zou ons te ver leiden om in te gaan op de overvloed aan nieuwigheden die Villeroy & Boch op ISH heeft voorgesteld. We willen wel de aandacht vestigen op enkele reeksen die van belang zijn voor de Belgische markt.

  Het spoelrandloze DirectFlush toilet is daar ongetwijfeld een van. Dit toilettype is on-dertussen een nieuwe standaard geworden in het sanitair. Zoals bij alle Villeroy & Boch innovaties, staat gebruiksgemak voorop, zo-wel voor woningen als utiliteiten. De produc-ten moeten de gebruikers een toegevoegde waarde bieden. Bij DirectFlush is dat vooral gemak van onderhoud.

  Een andere belangrijke innovatie is het ma-

  teriaal TitanCeram. Hiermee kan men de limieten van traditioneel porselein overstij-gen. TitanCeram is een versterkte keramiek die nieuwe vormmogelijkheden biedt dankzij de sterk gereduceerde wanddiktes. Op basis hiervan kunnen ontwerpers strakke en slanke contouren creren.

  In Belgi stelt Villeroy & Boch verder het ViConnect voorwandelement voor toilet voor, met een design bedieningsplaat. Het is be-schikbaar in glasafwerking of chroom, met verschillende kleurtinten die bij het Villeroy & Boch toiletgamma passen.

  Verder is er AntiBac bacteriewerende op-pervlaktelaag. Die is uiteraard bestemd voor utiliteiten zoals zorginstellingen, waar een perfecte hygine van evident belang is, maar heeft ook zijn plaats in de particuliere bad-kamer.

  Squaro Infinity is een innoverende douchetub in Quaryl, waarmee maatwerk tot op een mil-limeter precies mogelijk is. Deze ultraplatte douchebakken met ingebouwde afvoer bie-den hoogwaardig design en hygine.(door Michel Hanoulle)

  www.inda.net www.villeroy-boch.be

  38TECHNIEK - SANITAIR

  DE ONDERNEMING

  Speciaal voor de Belgische markt heeft Villeroy & Boch het ViConnect voorwandelement voor toilet uitgebracht, met design bedienplaat.

  Diverse productreeksen, zoals de Octagon was-tafel van Villeroy & Boch zijn in de versterkte keramiek TitanCeram, wat nieuwe vormen mogelijk maakt. De achtste editie van ISH Belgium vond plaats in het Classic Domein in Beersel.

  CALUWAERTS & C Begoniastraat 1 - Eke Zandvoordestraat 447 - Oostende [email protected] - www.caluwaerts.be

 • CALUWAERTS & C Begoniastraat 1 - Eke Zandvoordestraat 447 - Oostende [email protected] - www.caluwaerts.be

 • DE ONDERNEMING

  40TECHNIEK - SANITAIR

  Trendlab op ISHPop Up My Bathroom experimenteert met badkamerinrichting voor verschillende levensfases.

  ISH Frankfurt is een toonaangevende beurs op het vlak van sanitair en badkamerinrichting. Niet alleen is de Duitse sanitairin-dustrie er sterk vertegenwoordigd, alle vooraanstaande firmas van de rest van de wereld zijn er ook aanwezig. Het is dus de geschikte plaats om na te denken over de badkamer van de toekomst. Ook deze keer weer organiseerde de VDS, de vereniging van de Duitse sanitairsector, het trendlab Pop Up My Bathroom. Het is een goede gelegenheid om het concept badkamer opnieuw te interpreteren in het licht van hedendaagse technische en sociale ontwikkelingen. Dit jaar concentreerde men zich op de badkamer in functie van de verschillende levensfasen, onder het motto Freibad, de grenzeloze badkamer.

  Grenzen doorbrekenOns leven is minder statisch en voorspelbaar geworden. Een heel leven lang op dezelfde plek, in dezelfde woning, met dezelfde job is niet langer het ideaal. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 'badkamer voor het leven' eveneens aan aantrekking verliest. We leven niet meer in traditionele gezinnen, maar in verschillende samenlevingsvormen, en hebben dus badkamers nodig die deze nieuwe realiteit weerspiegelen. In het kader van Pop Up Your Bathroom werd onderzocht hoe men de grenzen van badkamerontwerp

  kan doorbreken, om in te spelen op de ver-schillende levensfasen. Dat leidde tot vier badkamerconcepten:

  KidsSingleFamily Best Ager

  Ze werden op speelse wijze voorgesteld in een speciale stand op ISH, met ondersteuning van VDS, de vereniging van de Duitse sanitair-sector.

  1. KidsKinderen hebben een heel eigen badka-merervaring. Enerzijds is het spannend en prettig met water te stoeien. Vooral in bad en douche kan men heerlijk rondplonzen, dolfijn spelen of op verzonken schatten-jacht gaan. Anderzijds gebeuren er ook minder prettige dingen: haren wassen, het verplichte tandenpoetsen... Zeker voor de allerkleinsten is het ook niet gemakkelijk om overal aan te kunnen en alles te kunnen bedienen. De eenzame uitgestrektheid van een badkuip of de onbereikbare hoogte van

  Met sanitair op bereikbare hoogte voelen kinderen zich beter thuis in de badkamer (doc Kaldewei)

 • een douche-armatuur kunnen intimiderend werken.

  Het komt er dus op aan om de badkamer tot een vertrouwenwekkende omgeving te ma-ken, zoveel mogelijk om kindermaat, of toch tenminste met voorzieningen die op kinderen gericht zijn. Als kinderen zich goed voelen in de badkamer, wordt het tot een gezellige ruimte waar ze geheimzinnige rituelen van de volwassenen kunnen ontdekken, zoals sche-ren of make up aanbrengen. Het is dan een plek om een ontspannen moment om met het gezin te delen.

  Kids CornerOf er daarvoor een aparte kinderbadkamer nodig is, is een andere vraag. Naarmate wo-ningen compacter worden, wordt die vraag vanzelf beantwoord: in een nieuwbouw is er meestal eenvoudigweg geen plaats voor. Bo-vendien is zo een badkamer per definitie na een aantal jaren niet meer aangepast aan de noden van opgroeiende kinderen, en dringt een renovatie zich op.

  Dat wil echter niet zeggen dat het idee van een aparte badruimte helemaal van de hand moet gewezen worden. Nu het idee van de

  gecombineerde slaap- en badkamer ingang vindt, zou men de organisatie van de sani-taire ruimtes in de woning kunnen omgooien. Voor de ouders is er een dan een slaapkamer die naadloos overgaat in een priv badhoek. Bij de kinderkamers kan men dan een aparte sanitaire ruimte installeren, die dan beter kan worden afgestemd op de kleine gebruikers. Uiteraard past dit concept alleen voor de gro-tere gezinnen, met voldoende budget.

  Kindvriendelijke ingrepenHoe kan men echter een doorsnee badka-mer kindvriendelijker maken? Daarom hoeft men niet noodzakelijk de badkuip te verbou-wen tot piratenschip of een waterglijbaan te installeren. Jonge kinderen willen vooral een eigen hoekje in de badkamer: een kast waar ze hun eigen spulletjes in kwijt kun-nen: natuurlijk hun eigen beker, handdoek of tandpasta, maar ook knuffels, speelgoed, boeken, spelconsoles.... Verveling is immers de grootste vrees voor een kind. Verder is het belangrijk dat alles bereikbaar is: rekjes en kleerhaken op kinderhoogte, opstapjes om gemakkelijk aan de wastafel of toilet te ko-men, badzitjes....

  41 TECHNIEK - SANITAIR

  DE ONDERNEMING

  Een badkuip kan een heerlijk speelterrein zijn (doc. Grohe)

  Doc. VDS

  Doc Grohe

 • 500.000.000 Hoekregelkranen.200 Productvarianten.65 Jaar ervaring.

  Het origineel Made in Germany.

  Hoekregelkranen en aansluitkranen voor toestellen van de Europesekwaliteits- en marktleider: SCHELL.

  Sluit geen dure compromissen, maar vertrouw op het origineel. Daar pleiten niet alleental van cijfers voor, maar in de allereerste plaats de ongevenaarde kwaliteit en keuze.Gegarandeerd Made in Germany.

  Verantwoordelijkheid voor gezondheid.www.schell.eu

  Hoekregelkranen en aansluitkranen voor toestellen van de Europesekwaliteits- en marktleider: SCHELL.

  MAD

  E IN GERMANY

  HET

  ORIGINEEL

  SLL_2728_014_ANZ_DeOndernemingLentreprise_9_2015_NL_RZ.indd 1 07.08.15 15:40

 • DE ONDERNEMING

  43 TECHNIEK - SANITAIR

  2. SingleVoor de single is de badkamer de allerindivi-dueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Klinisch minimalisme, een mini-fit-ness studio, een wellness oase, een plek om weg te dromen bij reissouvenirs, alles is mo-gelijk. De single hoeft immers geen rekening te houden met andere gebruikers.

  Hier komen de gentegreerde badkamerseries ten volle tot hun recht. In de afgelopen de-cennia zijn de grote fabrikanten uitgegroeid van specialisten tot totaalaanbieders, onder meer door industrile concentraties. De voor-aanstaande firma's zijn dus in staat om een coherente badkamer tot in de laatste details uit te rusten, met baden, douches, kraanwerk, porselein, meubels.... in vele gevallen in een serie van dezelfde ontwerper.

  Private spaOudere -en meer kapitaalkrachtige- singles zijn meer op hun comfort gesteld. Voor hen is de badkamer een private spa: een oase in de woning, een vakantiemoment binnen de vier muren. De inspiratie komt daarbij meestal uit de reissfeer: hotelbadkamers, kuuroorden,

  landelijke eenvoud of een exotische toets. Badplezier en elegantie staan centraal; well-ness mag uiteraard niet ontbreken. In de pri-vate spa wordt de routine tot een ritueel en beleving.

  Daarvoor zijn een doordacht ontwerp en een zin voor stijl belangrijker dan de technische snufjes of budget. Of men kiest voor een aparte ligdouche of zich tevreden moet stel-len met een gewone cabine, de zin voor luxe uit zich in een precieze keuze van vormen en kleuren die net dat beetje extra bieden om de dagelijkse realiteit te overstijgen. Fabrikanten spelen daarop in met de zogenaamde 'wa-terenscenering'. Water wordt een decoratief element, dankzij de speciale vormgeving van de uitloop, licht-effecten enzomeer. Ook de modulaire inbouwsystemen voor kraanwerk passen in deze visie. De kraan is niet langer n enkel toestel dat op n bepaalde plaats gemonteerd moet worden: de bediening en eventueel verschillende uitlopen (bad, hand-douche, watervaldouche) kunnen naar wens op de muur gepositioneerd worden in functie van de persoonlijke voorkeur.

  Bij de single badkamer is er volop ruimte voor een hoogstpersoonlijke stijl (doc. Park Avenue) Vakantiesfeer in de badkamer (doc. Duravit)

  Aparte afwerkingen voor een persoonlijke toets (doc. Axor)

  Doc. Zuchetti

  500.000.000 Hoekregelkranen.200 Productvarianten.65 Jaar ervaring.

  Het origineel Made in Germany.

  Hoekregelkranen en aansluitkranen voor toestellen van de Europesekwaliteits- en marktleider: SCHELL.

  Sluit geen dure compromissen, maar vertrouw op het origineel. Daar pleiten niet alleental van cijfers voor, maar in de allereerste plaats de ongevenaarde kwaliteit en keuze.Gegarandeerd Made in Germany.

  Verantwoordelijkheid voor gezondheid.www.schell.eu

  Hoekregelkranen en aansluitkranen voor toestellen van de Europesekwaliteits- en marktleider: SCHELL.

  MAD

  E IN GERMANY

  HET

  ORIGINEEL

  SLL_2728_014_ANZ_DeOndernemingLentreprise_9_2015_NL_RZ.indd 1 07.08.15 15:40

 • DE ONDERNEMING

  44TECHNIEK - SANITAIR

  3. FamilyIn de gezinsbadkamer zijn efficintie en or-ganisatie de doorslaggevende factoren. Men heeft het niet voor niets in deze context over de Busy Bathroom. In tegenstelling tot bij sin-gles die volledig naar eigen goeddunken over de badkamer kunnen beschikken, leidt het samenleven met verschillende personen tot compromissen. De perfecte styling moet wij-ken voor functionaliteit. Er moet ook ruimte zijn voor improvisatie, want een zekere vorm van chaos is onvermijdelijk, zeker als er kin-deren zijn. Multifunctionele elementen, zoals baden met opbergmogelijkheden of wastafel-meubels zijn een must.

  Badkamerfiles vermijdenAls er voldoende plaats is, kan men o