Vitale Onderneming Check

12
VOC Vitale Onderneming Check Snel de vitaliteit van uw onderneming in beeld

description

Een bedrijfskundige scan waarmee essentiële punten van de bedrijfsvoering worden gemeten. De uitkomsten worden in grafieken gepresenteerd en in een rapport toegelicht. De scan is beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De QuickCheck is een gratis service van OrangeVision.

Transcript of Vitale Onderneming Check

Page 1: Vitale Onderneming Check

VOC

Vitale Onderneming Check

Snel de vitaliteit van uw onderneming in beeld

Page 2: Vitale Onderneming Check

Wat is de VOC?

Een bedrijfskundige scan waarmee essentiële punten van de bedrijfsvoering worden gemeten.

De uitkomsten worden in grafieken gepresenteerd en in een rapport toegelicht.

Beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

De QuickCheck is een service van OrangeVision.

Ziet het in perspectief.

Page 3: Vitale Onderneming Check

VOC: online vragenlijsten

Via 11 verschillende onderwerpen beantwoord u 33 vragen. Op basis van uw antwoorden ontstaat een duidelijk beeld van de vitaliteit van uw onderneming:

> Stategisch

> Operationeel

> Financieel

2Ziet het in perspectief.

Page 4: Vitale Onderneming Check

3Ziet het in perspectief.

Strategie

Marketingen verkoop

Inkoop

Management en medewerkers

Proces en organisatieInformatie en

systemen

Innovatie en verandering

Kosten-structuur

Werkkapitaal

Financiering

Externeomgeving

Vitale

OndernemingCheck

de 11 onderwerpen van de VOC

Page 5: Vitale Onderneming Check

4Ziet het in perspectief.

Voorbeeldstellingen uit de VOC> Strategie: Ons bedrijf heeft een strategisch plan voor de langere termijn (3 jaar) dat duidelijk richting geeft aan de activiteiten en de groei van de onderneming.

> Verkoop: Ons bedrijf weet de verwachtingen van klanten over de kwaliteit, leversnelheid en het serviceniveau te overtreffen.

> Inkoop: Ons bedrijf heeft toegang tot de nieuwste technologie en innovaties van de leverancier en werkt waar mogelijk samen, bijvoorbeeld door co-design.

> Management: In ons bedrijf worden medewerkers gestimuleerd zelfstandig te denken en te handelen binnen heldere kaders.

> Innovatie: Onze onderneming past zich bij wijzigende marktomstandigheden snel aan zodat wij een voorsprong op de concurrentie hebben en behouden.

> Werkkapitaal: Wij hebben duidelijke afspraken over de bevoegdheden van het beheer van het werkkapitaal (voorraden, debiteuren, crediteuren). Er wordt gestuurd op kengetallen.

> Financiering: Ons bedrijf heeft voldoende reserves om bij tegenvallende omzet extra uitgaven voor sales/marketing en/of (het versnellen van) innovaties te doen. 0

1

2

3

4

5Risico

Effectiviteit

FlexibiliteitOnderscheidend

Richting

5 gezichtspunten

Page 6: Vitale Onderneming Check

Professioneel rapport

5Ziet het in perspectief.

Nadat u de QuickCheck online hebt

ingevuld, ontvangt u kosteloos een

professioneel rapport:

> Grafieken met uw score per onderwerp

> Toelichting bij ieder onderwerp

> een extra grafiek met 5 gezichtpunten over

de vitaliteit van uw onderneming:

Focus - Onderscheidend - Effectiviteit -

Flexibiliteit – Risico

> Alle 33 vragen met score

> Rapport ook in het Engels beschikbaar

Page 7: Vitale Onderneming Check

6Ziet het in perspectief.

Actiepunten voor een

aanpakplan op

korte termijn

Strategie

Marketingen verkoop

Inkoop

Management en medewerkers

Proces en organisatieInformatie en

systemen

Innovatie en verandering

Kosten-structuur

Werkkapitaal

Financiering

Externeomgeving

Vitale

OndernemingCheck

Financiële analyse en trends

Groei Rentabiliteit Solvabiliteit

Liquiditeit Kasstroom Kostenstructuur Financieringstructuur

VOC hulpmiddel bij SWOT analyse

Op de website van OrangeVision is een Excel-spreadsheet voor financiële analyse te downloaden

Page 8: Vitale Onderneming Check

Uw winst?

7Ziet het in perspectief.

> snel inzicht in uw bedrijfsvoering

> eye-openers voor verder onderzoek

> start voor het maken van een strategieplan

> hulpmiddel bij financieringsaanvraag

> discussiepunten voor uw managementteam

> basis voor vergroten vitaliteit van uw bedrijf

Page 9: Vitale Onderneming Check

VOC maken door meer mensen in uw bedrijf

8Ziet het in perspectief.

> meerdere mensen in uw bedrijf kunnen de VOC

invullen en een kosteloos rapport ontvangen

> de uitkomsten kunt u onderling vergelijken en

bespreken

> wilt u de gemiddelde scores in één set van

grafieken: maak een afspraak

www.orangevision.nl

Page 10: Vitale Onderneming Check

over OrangeVision

Missie

OrangeVision helpt bedrijven in moeilijkheden om de weg naar boven weer te vinden.

Visie

Tegenslag is een bron van inspiratie om

nieuwe wegen te ontdekken.

9Ziet het in perspectief.

Page 11: Vitale Onderneming Check

10Ziet het in perspectief.

Strategie

Marketingen verkoop

Inkoop

Management en medewerkers

Proces en organisatieInformatie en

systemen

Innovatie en verandering

Kosten-structuur

Werkkapitaal

Financiering

Externeomgeving

Vitale

OndernemingCheck

Vitale Onderneming Check (VOC)

Online QuickCheck:

> 11 onderwerpen

> 33 vragen

> waardering via vijfpuntschaal

> professioneel rapport

> kosteloos

> ook in het Engels beschikbaar

http://www.orangevision.nl/vitale-onderneming-check.html

Page 12: Vitale Onderneming Check

OrangeVision B.V.

T: +31 (0)6 2039 6921

E: [email protected]

I: www.orangevision.nl

Ziet het in perspectief.