COMMUNICATIEMIX van een onderneming

of 31 /31
COMMUNICATIEMIX van een onderneming Isabelle Bolluyt 2011

Embed Size (px)

description

COMMUNICATIEMIX van een onderneming . Isabelle Bolluyt 2011. F Y I . Mobiel internet verandert communicatiegedrag jongeren - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of COMMUNICATIEMIX van een onderneming

PowerPoint Presentation

COMMUNICATIEMIX van een onderneming Isabelle Bolluyt 2011Marketingcommunicatiestrategie1Mobiel internet verandert communicatiegedrag jongerenVan de jongeren zegt 95% hun telefoon bijna altijd of altijd aan te hebben staan. Tevens geven ze aan hoe belangrijk het is om always connected te zijn. 9 op de 10 geeft aan altijd mobiel bereikbaar te willen zijn voor vrienden, en maakt zich wel eens zorgen als vrienden niet reageren.

F Y I Marketingcommunicatiestrategie2http://www.adformatie.nl/campagne/bericht/81419MOOI.. Of?Marketingcommunicatiestrategie3DichotomieMaatschappij GENERATIE EINSTEIN

COMMUNICATIE

Marketingcommunicatiestrategie4http://www.youtube.com/watch?v=33hlXZ8KYpUMANIPULATIE Marketingcommunicatiestrategie5Het beeld dat consumenten van een merk, dienst en of persoon hebben.Zowel uit eigen ervaring als uit de MCM opgemaakt.MERK:OnderscheidContinuiteitHogere prijsBetere productintroductieMeer onafhankelijkheid van de detailhandel.MERKIMAGO Marketingcommunicatiestrategie6Onderscheid Herkenning Gemak Psychosociale functies

CONSUMENT Marketingcommunicatiestrategie7

STERKE MERKEN 2010Marketingcommunicatiestrategie8

COMMUNICATIE binnen een onderneming Marketingcommunicatiestrategie9

Marketingcommunicatiestrategie10Communicatie is altijd gericht op het benvloeden van kennis, de attitude of gedrag van personen in deze doelgroepenMoet een onderscheid worden gemaakt tussen corporate n marketingcommunicatie

Corporate en Marketingcommunicatie Marketingcommunicatiestrategie11Gaat het om de onderneming of organisatie als geheelMISSIE & VISIE Corporate communicatie of bedrijfscommunicatie overkoepelt drie hoofdvormen van communicatie:- managementcommunicatie- marketingcommunicatie- organisatiecommunicatieCorporate Marketingcommunicatiestrategie12LEGO APPLE TOYOTAIKEA

Door CC kunnen meningen worden gevormd die af kunnen wijken van de identiteit Verschillende doelgroepen kunnen ook verschillende meningen hebben MISSIE van bekende merken Marketingcommunicatiestrategie13ManagementcommunicatieManagementcommunicatie is letterlijk communicatie door managers. Managers zijn leidinggevenden in alle lagen van een bedrijf of organisatie. Ze plannen, organiseren, leiden en controleren. In elk van die stappen is het uitermate belangrijk dat medewerkers impliciet of expliciet op de hoogte worden gebracht van de strategie en het doel.

: Marketingcommunicatiestrategie14Marketingcommunicatie wordt vaak gescheiden van corporate communicatie, omdat het bij marketingcommunicatie om merken op product- en dienstenniveau gaat.

Daarbij zie je vaak een onderscheid tussen 'above' en 'below the line'. Above heeft betrekking op print, tv en radio (reclame). Below heeft te maken met direct mail, sales promotion, sponsoring, ...

Marketingcommunicatie

Marketingcommunicatiestrategie15Organisatiecommunicatie is de verzamelterm voor heel wat disciplines. Het gaat om communicatie naar verschillende doelgroepen: public relations (pers), public affairs (overheid), investor relations (investeerders), arbeidsmarktcommunicatie (toekomstige werknemers), corporate advertising (alle stakeholders), milieucommunicatie (overheid en maatschappij) en interne communicatie (werknemers).

Organisatiecommunicatie

Marketingcommunicatiestrategie16Vertrouwen kweken Het bedrijf achter het merk profileren MCM beinvloedt wel de corporate communicatieNeem NIKE Sterk concurrentiewapen Wanneer concurrentie oprukt, is corporate communicatie wat het verschil kan maken DOEL Marketingcommunicatiestrategie17

Marketingcommunicatiestrategie18

Marketingcommunicatiestrategie19

Marketingcommunicatiestrategie20

Marketingcommunicatiestrategie21CREATIEVE ONTWIKKELING Na het kiezen van de juiste strategie Start de Creatieve Ontwikkeling Er is een keuze gemaakt tussen een informationele dan wel transformationele positionering En hieruit volgt de propositie.Marketingcommunicatiestrategie22

Marketingcommunicatiestrategie23PROPOSITIE WAT beloven we de consument?Impliciet of expliciet?WAT is het onderscheidende voordeel?WAAROM zou een consument ons product of merk kopen? WAT wordt de klant er beter van?WELKE waarden willen we met ons merk associeren?Hierbij wordt wel al een comunnicatieadviesbureau ingeschakeld.Marketingcommunicatiestrategie24

Marketingcommunicatiestrategie25Eenmediabureauis een adviesbureau dat bedrijven adviseert op het gebied vancommunicatie,mediaen middelen, om hen te helpen in contact te komen met (potentile) klanten ofdoelgroepen."Het aanbod van zowel media alsreclameis de afgelopen decennia enorm gegroeid, wat er toe heeft geleid dat deconsumentruim vier keer zoveel reclame krijgt aangeboden als tien jaar geleden. Deze groei in aanbod gaat echter niet gepaard met een evenredige groei in mediaconsumptie."(Olsthoorn, 2003) Hierdoor wordt gerichte communicatie met de consument steeds moeilijker. Omdat een mediabureau vaak wordt afgerekend op het effectief en efficint bereiken van de doelgroep, van de adverteerder, is het mediabureau specialist geworden op dit gebied.Om de adverteerder te helpen om de doelgroep te bereiken is het voor een mediabureau nodig om een inzicht te hebben in hetmerk, demarketing, communicatie endoelgroepenvan deze adverteerder. Vervolgens kan er op basis van deze inzichten een communicatie/mediastrategie ontwikkeld worden. Een professioneel mediabureau is in staat om breder te adviseren dan de traditionele media alleen, en is ook deskundig op gebieden als public relations (PR), evenementen en sponsoring, interactieve reclame, mond tot mond reclame en direct mail.

COMMUNICATIEadvies?Marketingcommunicatiestrategie26

Marketingcommunicatiestrategie27https://docs.google.com/present/edit?id=dc9s2z29_12d4pp9gd5SWITCH Marketingcommunicatiestrategie28

IJKPERSOON Marketingcommunicatiestrategie29

Marketingcommunicatiestrategie30Marketingcommunicatiestrategie31