De houdbaarheid van verplicht gestelde

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of De houdbaarheid van verplicht gestelde

 • De houdbaarheid van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen

  Toetsing aan het mededingingsrecht en het vrij verkeer van diensten en vestiging

  Mr. Monique van der Poel Promovenda aan de Vrije Universiteit Amsterdam,Expertisecentrum Pensioenrecht.

  Met medewerking van prof. dr. Erik Lutjens Hoogleraar pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Expertisecentrum Pensioenrecht.

  Vrije AmsterdamVrije

  Amsterdam

 • Vrije Amsterdam

  VU Expertisecentrum Pensioenrecht Faculteit der Rechtsgeleerdeheid Vrije Universiteit Amsterdam

 • Voorwoord

  Vrije Amsterdam

  VrijeAmsterdam

  Monique van der Poel Mei 2013

 • 1.1 Aanleiding onderzoek .................................................................................................................. 1

  1.1.1 Herevaluatie opzet pensioenstelsel .................................................................................. 2

  1.1.2 Invloed vanuit Europese Unie ........................................................................................... 3

  1.1.3 Recente nationale maatregelen, gericht op toekomstbestendig pensioenstelsel............ 4

  1.1.4 Politiek, draagvlak en vertrouwen..................................................................................... 5

  1.1.5 De ondergrens en bovengrens aan solidariteit ................................................................. 6

  1.1.6 De afnemende organisatiegraad en het pensioen van de kleine zelfstandige ................. 6

  1.1.7 Alternatieven voor en binnen de Verplichtstelling ........................................................... 7

  1.2 Onderzoeksbeschrijving en hoofdstukindeling............................................................................ 8

  1.3 Afbakening onderzoeksbegrip Verplichtstelling ........................................................................ 8

  1.3.1 De CAO binding: geen Verplichtstelling in juridische zin .................................................. 9

  2.1 De Verplichtstelling .................................................................................................................... 13

  2.2 De taakafbakening ..................................................................................................................... 13

  2.2.1 Productafbakening en domeinafbakening ...................................................................... 13

  2.3 Ontwikkelingen .......................................................................................................................... 14

  2.4 Markt en overheidbepalingen .................................................................................................. 15

  2.4.1 Recente wetswijziging ..................................................................................................... 16

  2.4.2 Ontwikkelingen................................................................................................................ 16

 • 2.5 Conglomeraatvorming en nevenactiviteiten ............................................................................. 16

  2.5.1 Ontwikkelingen................................................................................................................ 17

  2.6 Europees kader .......................................................................................................................... 17

  2.6.1 De interne markt, de mededinging en het vrij verkeer................................................... 18

  2.6.2 Wetgeving en handhaving............................................................................................... 20

  2.6.3 Ontwikkelingen................................................................................................................ 20

  3.1 Historie Verplichtstelling.............................................................................................................

  3.1.1 Historie Verplichtstelling bedrijfstakpensioenfondsen ..................................................

  3.1.1.1 De Wet AVV als (ontoereikend) voorbeeld ..................................................................

  3.1.1.2 Doelstelling Wet Bpf 2000............................................................................................

  3.1.1.3 Geadresseerden: werknemers en zelfstandigen..........................................................

  3.1.1.4 Keuze voor het bedrijfstakpensioenfonds als pensioenuitvoerder..............................

  3.1.1.5 Steun voor de Verplichtstelling vanuit de regering......................................................

  3.1.2 Historie Verplichtstelling beroepspensioenfondsen ........................................................

  3.1.2.1 Het begrip beroepsgenoot .........................................................................................

  3.1.2.2 Doelstellling Verplichtstelling beroepspensioenregeling .............................................

  3.1.2.3 Keuze voor Verplichtstelling beroepspensioenregeling...............................................

  3.1.3 Tussenconclusie................................................................................................................

  3.2 Concurrentieverschil tussen pensioenfondsen en verzekeraars ................................................

  3.2.1 Voorgeschiedenis taakafbakening....................................................................................

  3.2.2 Verschillende uitgangsposities pensioenfondsen en pensioenverzekeraars...................

  3.3 Het mededingingsrecht..............................................................................................................

  3.3.1 Nationaal mededingingsrecht .........................................................................................

  3.3.2 Europees recht ................................................................................................................

  3.3.3 Rechtspraak HvJEU ..........................................................................................................

  3.3.3.1 Verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen..........................................................

  3.3.3.1.1 Relatieve immuniteit voor het kartelverbod.........................................................

  3.3.3.1.2 Kwalificatie onderneming......................................................................................

 • 3.3.3.1.3 Toetsingskader onderneming & solidariteit..........................................................

  3.3.3.1.4 De algemeenbelangexceptie .................................................................................

  3.3.3.2 Verplicht gestelde beroepspensioenregelingen..........................................................

  3.3.3.3 Toetsingskader algemeenbelangexceptie & solidariteit toegepast ............................

  3.3.3.3.1 Noodzakelijkheidstoets .........................................................................................

  3.3.3.3.2 Rechtspraak HvJEU: doorsnee opbouw en doorsneepremie niet noodzakelijk ...

  3.3.3.3.3 Minder ingrijpende alternatieven? .......................................................................

  3.3.3.4 Geen onjuist gebruik vrijstellingsbevoegdheid: dubbele pettenproblematiek.........

  3.3.3.5 Uitbesteding ................................................................................................................

  3.4 Vrij verkeer van dienstverlening en vestiging............................................................................

  3.4.1 Hierarchie tussen het VWEU en de IORP Richtlijn ..........................................................

  3.4.2 De IORP Richtlijn .............................................................................................................

  3.4.3 Rechtspraak Hoge Raad...................................................................................................

  3.4.4 Rechtspraak HvJEU ..........................................................................................................

  3.4.5 Afschaffen individuele pensioenmodules nodig? ............................................................

  3.5 Tussenconclusie ..........................................................................................................................

  4.1 Inleiding............................................................................................................................... ........

  4.2 Sociale verzekeringen en aanvullende pensioenregelingen.......................................................

  4.2.1 Het solidariteitsbeginsel en rechtspraak van het HvJEU..................................................

  4.2.1.1 Risico en premie ...........................................................................................................

  4.2.1.2 Premie en prestatie ......................................................................................................

  4.2.1.3 Risico en uitkering ........................................................................................................

  4.3 Verschijningsvormen van solidariteit in collectieve pensioenregelingen...................................

  4.3.1 Intergenerationele risicospreiding ...................................................................................

  4.3.1.1 DC regelingen ...............................................................................................................

  4.3.2 Risicosolidariteit ........................................................................