Data gedreven value based health care

download Data gedreven value based health care

If you can't read please download the document

 • date post

  21-Feb-2017
 • Category

  Healthcare

 • view

  219
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Data gedreven value based health care

PowerPoint-presentatie

Valt er wat te verbeteren in de zorg?Datagedreven advies voor VBHC

Waar te beginnen?Welke regios?Welke aandoeningen?Welke zorg: ketenzorg, ziekenhuiszorg, huisartsenzorg?

Uit: Training Catching the VBHC Wave en VBHC in NL, een multistakeholder analyseEvelien van der Vinne

0636401110evinne@outlook.com

BMC Gezondheidszorg Cure Proposities 2017

Hoeveel aanbieders van medisch-specialistische zorg zijn er?

https://www.zorgprismapubliek.nl/producten/ziekenhuiszorg/ontwikkeling-medisch-specialistische-zorg/monitor/volumemonitor-msz/In Nederland zijn er verschillende soorten instellingen die medisch-specialistische zorg verlenen. Het gaat hier om instellingen die DBC-zorgproducten declareren, met uitzondering van zelfstandige behandelcentra en verpleeginrichtingen. 84 algemene ziekenhuizen en 8 universitaire medische centra. Instellingen die specifieke medisch specialistische zorg aanbieden 24 revalidatiecentra,6 radiotherapeutische centra, 11 dialysecentra en 2 epilepsiecentra.

BMC Gezondheidszorg Cure Proposities 2017

Hoeveel mensen worden in een jaar in een ziekenhuis behandeld?

In 2013 worden 7,1 miljoen mensen in een ziekenhuis behandeld. Urk is de gemeente met het laagste percentage inwoners dat een ziekenhuis bezoekt (33%).In Appingedam is dit percentage het hoogst (49%).In de landkaart wordt per gemeente het percentage inwoners weergegeven dat een ziekenhuis bezoekt.

BMC Gezondheidszorg Cure Proposities 2017

Percentage verzekerden met een chronische aandoening Astma/COPDHartfalenDiabetes Mellitus

COPD en astma, hartfalen, kanker, diabetes en reuma zijn, op basis van het medicijngebruik, de vijf meest voorkomende chronische aandoeningen die in Nederland voorkomen. COPD en astma komt het meest voor: gemiddeld heeft 4% van de bevolking hier mee te maken. In de gemeente Koggenland worden medicijnen tegen hartaandoeningen het minst (2,0%) voorgeschreven, in de gemeente Appingedam het meest (6,9%).

BMC Gezondheidszorg Cure Proposities 2017

Aantal patinten per 100.000 verzekerden met Ademhalingsziekten Hart- en vaataandoeningen

BMC Gezondheidszorg Cure Proposities 2017

In hoeverre gebruiken mensen met COPD-astma ook geneesmiddelen voor andere chronische aandoeningen?

Van de mensen met COPD/astma gebruikt 10% geneesmiddelen voor een hartaandoening en 8% voor diabetes. In de grafiek is de top 5 weergegeven van chronische aandoeningen waarvoor mensen met COPD/astma geneesmiddelen gebruiken.

BMC Gezondheidszorg Cure Proposities 2017

Wat kost de totale zorg van COPD/astmapatinten en hoe verhoudt zich dat tot mensen zonder COPD/astma (Zvw+AWBZ)?

Gemiddeld hebben mensen met COPD/astma hogere zorgkosten dan mensen zonder COPD/astma. De zorgkosten van iemand met COPD/astma zijn gemiddeld 7.885,- in 2014. De gemiddelde zorgkosten van iemand zonder COPD/astma bedragen 3.239 (Zorgverzekeringswet en AWBZ).In de grafiek is de verdeling van de zorgkosten weergegeven naar leeftijd voor mensen met en zonder COPD/astma.

BMC Gezondheidszorg Cure Proposities 2017

Hoeveel mensen met COPD/astma worden behandeld in eerste en tweede lijn, uitsluitend in de tweede lijn of alleen in keten?Eerste en tweede lijnUitsluitend tweede lijnKetenzorg

In 2014 gebruikt 62% van de mensen met COPD/astma alleen geneesmiddelen, 18% wordt behandeld in de ketenzorg, 19% in de tweede lijn en 2% zowel in de ketenzorg als tweede lijn. In de landkaart is weergegeven hoe dit per regio verschilt.

BMC Gezondheidszorg Cure Proposities 2017

Welke complicaties komen veel voor bij COPD/astma patinten?In 2014 heeft 21% van de mensen met COPD/astma een longaanval gehad. Daarnaast heeft 2% een longontsteking gehad en maakt 1% langdurig gebruik van antibiotica.

BMC Gezondheidszorg Cure Proposities 2017

Wat is de relatie tussen de gemiddelde zorgkosten in de eerste lijn en de zorgkosten in de tweede lijn?Gemeenten met relatief hoge kosten in de eerste lijn en lage kosten in de tweede lijn zijn Vlieland, Schiermonnikoog en Texel. Gemeenten met relatief lage kosten in de eerste lijn en hoge kosten in de tweede lijn zijn Wassenaar, Bloemendaal en Nuenen. De grafiek geeft voor alle gemeenten de gemiddelde kosten in de eerste en tweede lijn weer.

BMC Gezondheidszorg Cure Proposities 2017