Value Stream Mapping

download Value Stream Mapping

of 28

 • date post

  26-May-2015
 • Category

  Business

 • view

  1.164
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Basic Value Stream Mapping presentatie

Transcript of Value Stream Mapping

 • 1. Value Stream Mapping Nut in administratieve omgeving Van Cleven Frederick

2. Wat is Lean? Lean is een managementfilosofie die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspillingen. 3. Stappenplan Verbeteren volgens de Lean-methode Stap 1: Verbetertraject voorbereiden 1. Rollen, taken en verantwoordelijkheden verdelen 2. Proces selecteren 3. Scope bepalen 4. Verbeterteam samenstellen 5. Lean-doelstellingen bepalen 6. Klantvraag en verwachtingen in kaart brengen 7. Lean-Ateliers inplannen 4. Stappenplan Verbeteren volgens de Lean-methode Stap 2: Huidige manier van werken in kaart brengen en verspillingen Stap 3: Wenselijke manier van werken ontwerpen en verspillingen verwijderen 1. Laat producten of diensten vloeien 2. Vermijd problemen of los ze direct/grondig op 3. Doe alles n keer en van de eerste keer goed 4. Optimaliseer de lay-out van de werkomgeving 5. Creer een overzichtelijke werkomgeving 5. Stappenplan Verbeteren volgens de Lean-methode Stap 4: Wenselijke manier van werken testen Actieplan opmaken en valideren Actieplan uitvoeren Gewenst effect controleren Stap 5: Nieuwe manier van werken verankeren Stap 6: Vieren en vooruitkijken 6. Wat is VSM? Value Stream Mapping is een lean manufacturing techniek die gebruikt wordt voor het analyseren en ontwerpen van de materialen- en informatiestroom die nodig is om een product of dienst aan een consument te brengen 7. Een Analyse Instrument Value Stream Mapping Focust op de klant en de overeenkomstige definitie van waarde Visualiseert materiaal en informatie stromen Helpt bij de actieve identificatie van waarde toevoegende en niet waarde toevoegende stappen Visualiseert de interactie tussen klanten, processen en leveranciers 8. VSM Voorbeeld 9. Een Value Stream Map is geen FlowChart! 10. Wat is een FlowChart? Een proces flow zijn opeenvolgende gebeurtenissen van een object of een systeem. Het is een schematische voorstelling van een proces. 11. Nogmaals het verschil Een VSM is de visuele voorstelling van de stromen van middelen en informatie terwijl het product of dienst een reis in de organisatie maakt. De VSM toont ons op welk moment waarde aan producten en/of diensten wordt toegevoegd, en op welk moment niet. Vandaar de naam value stream mapping of waarde-stroomanalyse 12. Waarde voor de klant Een activiteit heeft trouwens alleen een toegevoegde waarde vanuit het perspectief van de klant, als en slechts als: De activiteit het materiaal of de informatie wijzigt, n; De activiteit niet al eerder werd gedaan, n; De klant bereid is om voor de activiteit te betalen of te wachten 13. Waarde vs Focus 60% 35% 5% Totale doorlooptijd voor klant Non Value Added Business Value Added Waarde toevoegend De meeste verbeterinitiatieven focussen op: De waarde toevoegende sneller of automatisch uit te voeren De NVA te optimaliseren i.p.v. elimineren! 14. Wat gaan we mappen? Welk proces? Prioriteit volgens Business improvement opportuniteit Generatie van omzet Verstoorde flow Klanten probleem Kosten besparing, bijdrage in winst Scope Zou manageable moeten zijn Best end-to-end proces (vb. Leverancier tot Klant) 15. Hoe beginnen? Focus op het bestaande proces Balans tussen duidelijkheid en detaillering Focus op de meest bruikbare informatie - Indien nodig tekent u in een latere fase meer detail van deelgebieden uit Schrijf op A3, self-stick notes of op een flipchart - Niet meer dan 8 10 processtappen - Beperkt team laat enkel mensen met proceskennis in het team deelnemen - Gebruik de gepaste symbolen 16. Hoe beginnen? Denk in termen van flow - Observeer hoe werk en informatie stroomop- en stroomafwaarts bewegen door het proces Documenteer ook de uitzonderingen en de stappen die genomen worden als het proces verkeerd loopt. 17. Hoe tekent u een VSM? Stel de juiste vragen! Hoe weet je wat nu moet gebeuren? Analyseer historische data van klantenorders Wie is de klant? Wat zijn zijn/haar vereisten (waarde)? Wanneer en hoe vaak heeft hij/zij werk nodig? (pull) Hoe wordt het werk/orders doorgegeven (communicatie) 18. Basissymbolen Klant / LeverancierABC Proces Inventaris Signaalkaart Transport Buffer of Safety Stock FIFO Data Box First-In-First-Out PUSH Pijl PULL Pijl Elektronische Informatie Stroom Manuele Informatie Stroom 19. Tips! Betrek mensen die in het proces betrokken zijn Ga het proces bekijken Werk eens in beide richtingen Van het einde naar het begin Van het begin naar het einde Vraag jezelf steeds: Moet dat nu echt en op die manier? Opbouw AS-IS 20. Opbouw AS-IS 21. Opbouw AS-IS 22. Opbouw AS-IS 23. Opbouw AS-IS 24. Welke Info in Databox? Cyclustijd, wachttijd Throughput time Omsteltijd Proces beschikbaarheid (uptime) Rework / Defect% Aantal Operators Beschikbare tijd Batch grootte . Bijkomende eigenschappen Werkonderbrekingen Gebruikte oppervlakte (m) Afgelegde afstand tussen 2 processtappen Informatieflow 25. Lean Indicatoren Cyclustijd: Is de tijd van het begin van n proces of activiteit tot het einde ervan. Cyclustijden worden meestal gemeten in minuten of seconden. Dit wordt ook Processing tijd genoemd. Totale Cyclustijd: Is de som van al de cyclustijden van de individuele processtappen in de VSM. Dit wordt ook de VAT (waarde crerende tijd) want dit is de tijd tijdens dewelke waarde gecreerd zou moeten worden door het proces. Wachttijd: Is de wachttijd tussen 2 processtappen. 26. Lean Indicatoren Totale doorlooptijd (LeadTime): Is het totaal van cyclus- en wachttijden. Waarde toevoegend percentage: Totale cyclustijd / Totale doorlooptijd Totale wachttijd: 20 + 0,25 + 2 + 0,5 + 4 + 0,25 = 27 dagen Totale cyclustijd: 0,5 + 1 + 1,5 + 1 + 5 = 9 minuten Waarde toevoegende percentage = 0,00023% 9/(27*24*60) = 38880min 27. Verbeteropportuniteiten Hoeveel proces stappen en hoeveel van de proces tijd creren echte waarde? Kunnen deze niet waarde crerende stappen gelimineerd worden? Waar zitten de wachttijden in de informatie flow? Hoe lang zijn ze? Wat is de primaire oorzaak? Hoe kunnen we ze wegnemen? Hoe kan het proces geoptimaliseerd worden om de flow te verbeteren en cyclus tijd te verminderen? 28. Oefening Construeer een Value Stream Map