CHAMONIX LEADERSHIP JOURNEY · rerende leiderschapsreis in de ‘Vallee Blanche’ bij...

of 1 /1
Kijk voor meer info en andere leiderschapsprogramma’s op bergenpartners.nl of bel met ons officemanagement T +31(0)40-2431264 Zeven ondernemers /directieleden /eindverantwoordelijke managers maken samen met leiderschapstrainers en een zeer ervaren outdoor trainer een unieke, uitdagende en inspi- rerende leiderschapsreis in de ‘Vallee Blanche’ bij Chamonix-Mont Blanc. De journey biedt verdieping in leiderschap en ondernemerschap. Een maand voorafgaand aan de reis ontmoet het reisgezelschap elkaar voor een kick-off. Twee maanden na het leiderschapsprogramma ontmoet men elkaar wederom. Tussen deze twee data ligt een wereld van verschil. CHAMONIX LEADERSHIP JOURNEY 8-12 OKTOBER 2019 LEADING CHANGE TOP MANAGE- MENT PROGRAMMA LEIDERSCHAP; LEREN WERKEN MET WAT JE AANTREFT STILSTAAN BIJ VERANDERING; ‘LEADING CHANGE’ ‘NEXT STEPS’ MET JE ORGANISATIE ++ 7 DEELNEMERS ++ 2 LEIDERSCHAPSTRAINERS ++ KICK-OFF SESSIE ++ STRETCH & COMFORT ++ ++ LEIDERSCHAP & VERANDERING ++ 3 MAANDEN TRAJECT ++ OUTDOOR EXPERIENCE ++ INTERVISIESESSIES ++ Wij geloven dat modern leiderschap vraagt om reflectie, om persoonlijke groei mogelijk te maken. Om je daar- mee te kunnen (leren) aanpassen aan een steeds snel- ler veranderende omgeving. Onvoldoende ontwikkeling (en bewustwording) in persoonlijke ontwikkeling belemmert je eigen groei maar daarmee ook de groei van je team, je business unit of de organisatie waaraan je leiding geeft. Echte leiders herhalen niet, maar vernieuwen! De kracht en inzichten van de natuur zijn een belangrijke spiegel voor de kracht en inzichten in jezelf, het zorgt voor inspiratie. Met ons programma geven nieuwe uitzichten je daarbij nieuwe inzichten. Inspiratie realiseert daarmee resultaat. Action learning, samen delen van ondernemerservaringen en-inzichten, reflectiemomenten en feedback vergroten het zelfbewustzijn en de zelfreflectie van de deelnemers, in een veilige omgeving met gelijkgestemden. Waar sta jij met de organisatie en het leidend team over 3 jaar? Wat zijn de te nemen ‘next steps’? Wat betekent dit voor jou als leider? Wat is daarbij de opgave in jouw leiderschap? Welke bocht heb jij daarbij te nemen vanuit je eigen identiteit? Onze journey nodigt uit tot een intensieve zelfreflectie op jouw natuurlijk leiderschap en ondernemerschap. De ‘expeditie’ leidt tot een bijzondere sprong voorwaarts. Antwoorden en oplossingsrichtingen op belangrijke vraag- stukken, voor jezelf en je organisatie. Door het programma realiseer je verdere verdieping en aanscherping van je leider- schap, ondernemerschap en vitaliteit. Vertragen om te kunnen versnellen Deze leiderschapsreis is een inspirerende leerweg van drie maanden, een senior management programma in Chamonix, vol persoonlijke uitdagingen, rust, intensieve reflectie, verbinding en verdieping. Midden in de natuur, zonder afleidende impulsen (digital detox), volgens het Berg & Partners principe; Leren, Presteren en Genieten! Het 3 maanden programma bestaat uit 7 onderdelen: 1. Persoonlijke intake / leerdoelen (circa 1,5 uur) 2. Voorbereidende opdrachten (o.a. 360 0 -feedback) 3. Kick-off meeting (16.00 – 19.00 uur) 4. 5 Daagse Leadership Expedition in de ‘Vallee Blanche’ 5. Intervisiesessies (2 x 15.30 – 18.00 uur) 6. Persoonsgebonden buddysessies 7. Alumnibijeenkomsten (inspiratiesessies rond leiderschapsthema’s)

Transcript of CHAMONIX LEADERSHIP JOURNEY · rerende leiderschapsreis in de ‘Vallee Blanche’ bij...

Page 1: CHAMONIX LEADERSHIP JOURNEY · rerende leiderschapsreis in de ‘Vallee Blanche’ bij Chamonix-Mont Blanc. De journey biedt verdieping in leiderschap en ondernemerschap. Een maand

Kijk voor meer info en andere leiderschapsprogramma’s op bergenpartners.nl of bel met ons officemanagement T +31(0)40-2431264

Zeven ondernemers /directieleden /eindverantwoordelijke managers maken samen met leiderschapstrainers en een zeer ervaren outdoor trainer een unieke, uitdagende en inspi-rerende leiderschapsreis in de ‘Vallee Blanche’ bij Chamonix-Mont Blanc. De journey biedt verdieping in leiderschap en ondernemerschap. Een maand voorafgaand aan de reis ontmoet het reisgezelschap elkaar voor een kick-off. Twee maanden na het leiderschapsprogramma ontmoet men elkaar wederom. Tussen deze twee data ligt een wereld van verschil.

CHAMONIX LEADERSHIP JOURNEY8-12 OKTOBER 2019

LEADING CHANGE

TOPMANAGE-

MENT PROGRAMMA

LEIDERSCHAP; LEREN WERKEN MET WAT JE AANTREFT STILSTAAN BIJ VERANDERING; ‘LEADING CHANGE’ ‘NEXT STEPS’ MET JE ORGANISATIE

+ + 7 D E E L N E M E R S + + 2 L E I D E R S C H A P S T R A I N E R S + + K I C K - O F F S E S S I E + + S T R E T C H & C O M F O R T + + ++ L E I D E R S C H A P & V E R A N D E R I N G ++ 3 M A A N D E N T R A J E CT ++ O U T D O O R E X P E R I E N C E ++ I N T E R V I S I E S E S S I E S ++

Wij geloven dat modern leiderschap vraagt om reflectie, om persoonlijke groei mogelijk te maken. Om je daar-mee te kunnen (leren) aanpassen aan een steeds snel-ler veranderende omgeving. Onvoldoende ontwikkeling (en bewustwording) in persoonlijke ontwikkeling belemmert je eigen groei maar daarmee ook de groei van je team, je business unit of de organisatie waaraan je leiding geeft.

Echte leiders herhalen niet, maar vernieuwen! De kracht en inzichten van de natuur zijn een belangrijke spiegel voor de kracht en inzichten in jezelf, het zorgt voor inspiratie. Met ons programma geven nieuwe uitzichten je daarbij nieuwe inzichten. Inspiratie realiseert daarmee resultaat.Action learning, samen delen van ondernemerservaringen en-inzichten, reflectiemomenten en feedback vergroten het zelfbewustzijn en de zelfreflectie van de deelnemers, in een

veilige omgeving met gelijkgestemden. Waar sta jij met de organisatie en het leidend team over 3 jaar? Wat zijn de te nemen ‘next steps’? Wat betekent dit voor jou als leider? Wat is daarbij de opgave in jouw leiderschap? Welke bocht heb jij daarbij te nemen vanuit je eigen identiteit? Onze journey nodigt uit tot een intensieve zelfreflectie op jouw natuurlijk leiderschap en ondernemerschap. De ‘expeditie’ leidt tot een bijzondere sprong voorwaarts. Antwoorden en oplossingsrichtingen op belangrijke vraag-stukken, voor jezelf en je organisatie. Door het programma realiseer je verdere verdieping en aanscherping van je leider-schap, ondernemerschap en vitaliteit.

Vertragen om te kunnen versnellenDeze leiderschapsreis is een inspirerende leerweg van drie maanden, een senior management programma

in Chamonix, vol persoonlijke uitdagingen, rust, intensieve reflectie, verbinding en verdieping.

Midden in de natuur, zonder afleidende impulsen (digital detox), volgens het Berg & Partners principe; Leren, Presteren en Genieten!

Het 3 maanden programma bestaat uit 7 onderdelen: 1. Persoonlijke intake / leerdoelen (circa 1,5 uur)2. Voorbereidende opdrachten (o.a. 3600-feedback)3. Kick-off meeting (16.00 – 19.00 uur)4. 5 Daagse Leadership Expedition in de ‘Vallee Blanche’ 5. Intervisiesessies (2 x 15.30 – 18.00 uur)6. Persoonsgebonden buddysessies7. Alumnibijeenkomsten (inspiratiesessies rond leiderschapsthema’s)