Brochure dienstverlening

15
Overzicht van onze Dienstverlening Op maat gemaakt.

description

Middels deze korte brochure willen wij u een idee geven hoe we u kunnen helpen uw doelen te bereiken.

Transcript of Brochure dienstverlening

Overzicht van onze

Dienstverlening Op maat gemaakt.

create a workplace people love 2

Dienstverlening HRD Group

Inhoud

Inleiding 3

HRD Group 4

Visie op duurzame gedragsverandering 6

Onze diensten op een rij 8

Best practices 10

Waarom kiezen voor HRD Group? 14

Meer informatie 15

3 create a workplace people love

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Inleiding

Graag bedanken we u alvast voor uw tijd- en aandacht. Middels deze korte brochure willen wij u

een idee geven hoe we u kunnen helpen uw doelen te bereiken. In deze brochure vindt u algemene

informatie over HRD Group en onze visie op duurzame gedragsverandering. Daarnaast bieden wij u

een overzicht van onze diensten en een aantal best practices.

Om dit overzicht kort te houden kunnen wij uiteraard geen diepgaande indruk geven van wat we

doen en hoe wij ons inzetten om uw doelen te bereiken.

We kijken er dan ook naar uit om ons verder te introduceren en te bespreken hoe we ons aanbod

op uw vraag af kunnen stellen.

Met hartelijke groeten,

HRD Group

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op:

T 030-6911138

E [email protected]

create a workplace people love 4

Dienstverlening HRD Group

HRD Group

Wij richten ons op ontwikkeling van mensen in organisaties, in lijn met de strategische doelen van

uw organisatie. In onze trajecten maken wij gebruik van verschillende disciplines, zoals

onderwijskunde, psychologie, verandermanagement en organisatiekunde. Dit combineren we met

kennis van de markten waarin onze klanten opereren. Dit verhoogt de samenhang en effectiviteit

van de diensten die we u aanbieden.

Maatwerk

Wij onderscheiden ons verder door altijd maatwerk te bieden. Iedere vraag blijkt altijd uniek te zijn,

gelet op de randvoorwaarden en omgeving waarbinnen die vraag leeft. Wij leveren daarom geen

bestaande programma’s, al dan niet met een nieuwe strik erom heen.

Uw ontwikkelbehoefte vertalen wij naar een traject op maat, altijd en in iedere stap rekening

houdend met individuen, organisatiedoelen en de omgeving waarbinnen uw organisatie zich

beweegt. Dit verhoogt de samenhang en daarmee effectiviteit van onze interventies. Een

verandering beklijft immers alleen wanneer individuen zich ontwikkelen en tegelijk het hele systeem

eromheen zich daar ook naar voegt. Zo bereikt u duurzame verandering.

Waarborging kwaliteit

HRD Group is Cedeo erkend met het maximale klanttevredenheidspercentage van 100%. Indien

gewenst sturen wij u het rapport met een samenvatting van de feedback van onze klanten toe.

Tevens werken wij volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

5 create a workplace people love

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze overtuiging: mensen máken het verschil

Om groei en andere doelstellingen te realiseren zijn mensen nodig die excelleren in hun vak.

Mensen die samen werken om organisatiedoelen te bereiken. De beste mensen die beschikken over

de beste kennis van en binnen uw bedrijfstak. De beste mensen die elkaar ook in staat stellen om te

excelleren en actief bij te dragen aan elkaars succes. Zij geven met plezier het beste wat zij in zich

hebben en zijn loyaal aan uw organisatie omdat zij zien wat hun bijdrage is aan het grotere geheel.

Zij voelen zich gewaardeerd en thuis. Zij ontwikkelen zich doorlopend en blijven professioneel fit.

Met zo’n bezetting kan uw organisatie alle uitdagingen aan. Uw bedrijf is lichtvoetig en kan goed

omgaan met verandering. Het is innoverend en kan verandering veroorzaken. Uw organisatie

excelleert in wat zij doet en kan zich meten met de besten.

Onze Missie: ‘developing people, growing organisations’ HRD bewerkstelligt een positieve en constructieve werksfeer waar vertrouwen de basis vormt. Waar

mensen op de voor hen juiste plek en met inzicht in hun bijdrage aan het grotere geheel met trots,

met zelfvertrouwen en met heel veel plezier hun werk doen.

Onze belofte Wij helpen u door uw mensen en organisatiedoelen met elkaar te verbinden. Om daarmee

medewerkersbetrokkenheid, werkplezier, kwaliteit en productiviteit te vergroten. Wij ontsluiten en

ontwikkelen talent door op maat gemaakte veranderprogramma’s en assessments. Op elke locatie

die u wenst. Resulterend in een werkomgeving waar uw mensen zich thuis voelen

Expertise Om onze belofte waar te maken en de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen

onderhouden we onze unieke kernexpertise op het gebied van:

• Menselijk gedrag

• Veranderkunde

• Diepgaande kennis van de bedrijfstakken, doelen en uitdagingen van onze klanten (profit- en

overheidsorganisaties)

create a workplace people love 6

Dienstverlening HRD Group

Visie op duurzame gedragsverandering

Samen organisatiedoelen halen, de uitdaging voor elke organisatie! Schouder aan schouder

dezelfde kant op werken, elkaar en elkaars ideeën versterken, anderen laten excelleren, dat is

daarvoor nodig. De praktijk is echter weerbarstiger. Zeker in tijden waar veranderingen elkaar

steeds sneller opvolgen. Organisaties passen IT systemen aan en stemmen processen af op de

veranderingen om hen heen. Maar de organisatie bestaat uit systemen, processen én mensen. Voor

succesvolle bedrijfsvoering is samenwerking, motivatie en betrokkenheid cruciaal. Tegelijkertijd

leveren al dan niet uitgesproken conflicten en weerstanden contra effectief gedrag en dus kosten en

vertraging op.

Medewerkers die het juiste gedrag laten zien op de werkvloer zijn cruciaal voor het behalen van

jullie doelen. Soms is het oude gedrag niet meer genoeg om in een veranderde markt resultaten te

halen en moeten medewerkers ontwikkeld worden. Dat wil zeggen leren om nieuw gedrag op de

werkvloer te vertonen waardoor de resultaten wel behaald worden.

Bij het ontwikkelen van nieuw effectief gedrag wordt vaak gedacht aan het ontwikkelen van ‘skills’.

Dat is goed, maar er zijn meer componenten die een rol spelen bij het besluit en vermogen van

mensen om gemotiveerd en productief mee te trekken aan de kar:

• Attitude & zelf-effectiviteit: ‘hoe kijk ik tegen het nieuwe gedrag aan en heb ik het idee dat ik

met dat gedrag mijn doelen kan behalen?’

• Motivatie: ‘doe ik het alleen omdat ik gecontroleerd word of doe ik het ook vanuit mezelf?’

• Omgeving: ‘is er een effectief toepassingsklimaat in de organisatie, word ik door collega’s

gesteund, krijg ik feedback van mijn leidinggevende?’

• En dus inderdaad vaardigheden: ‘welke vaardigheden heb ik nodig en beheers ik die?’

Pas wanneer deze elementen allemaal positief zijn, zal een medewerker daadwerkelijk het nieuwe

effectieve gedrag op de werkvloer laten zien en zullen de medewerkers tezamen de

organisatiedoelen gaan behalen.

7 create a workplace people love

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Als HRD Group vinden we het belangrijk om met onze klanten een duurzaam resultaat te bereiken.

Bij het begeleiden van jullie medewerkers naar duurzame gedragsverandering, richten we ons dan

ook op al deze elementen. Dit doen we door samen met onze klanten een geïntegreerd traject te

ontwikkelen waarin zowel de klant als HRD Group een actieve rol heeft.

In onze trajecten maken we gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van

o.a. gedragsverandering, persoonlijkheidsonderzoek en effectiviteit van trainingen. Onze trainingen

zijn ingericht op deze inzichten en zijn daarom actief en praktijkgericht waardoor we vaardigheden

in-trainen, motivatie verhogen en attitude verandering realiseren. We betrekken de organisatie

omgeving, waardoor we de transfer van geleerde vaardigheden naar de praktijk realiseren.

Kennis & vaardigheden

Motivatie

Energie

Attitude

Zelfeffectiviteit

Omgeving

Succesvolle gedragsverandering

create a workplace people love 8

Dienstverlening HRD Group

Onze diensten op een rij Hieronder een overzicht van enkele interventies die wij voor u kunnen verzorgen.

Organisatieontwikkeling en verandertrajecten:

• Begeleiden van besturen en directies bij organisatieontwikkeling en het implementeren van

verandertrajecten;

• Zorgen dat aangepaste strategieën, doelstellingen en/of beleid daadwerkelijk wordt omarmd

uitgevoerd binnen de organisatie;

• Begeleiden van herstructurering van teams en afdelingen.

HR advies:

• Begeleiden van HR managers bij stakeholdermanagement, het vergroten van invloed door focus

op leveren en zichtbaar maken van toegevoegde waarde;

• Ontwerpen van opleidingshuizen en academies;

• Opzetten van een HR cyclus en functieprofielen;

• Mediation - het voorkomen van en omgaan met arbeidsconflicten.

Vaardigheden:

We ontwikkelen verschillende vaardigheden bij mensen. Deze verwerken wij, afhankelijk van de

specifiek vraagstelling, in onze maatwerkoplossingen:

Thema Leiderschap

• Strategisch Leiderschap, aansluiten op

organisatiedoelen;

• Functionerings- en Beoordelingsgesprekken

Voeren;

• Management Development;

• Coachend Leidinggeven;

Thema Communicatie

• Doelbewust Communiceren;

• Lastige Gesprekken Sturen;

• Conflicthantering;

• Schrijftrainingen;

• Feedback Geven en Ontvangen.

9 create a workplace people love

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Thema Persoonlijke Effectiviteit

• Persoonlijke effectiviteit;

• Overtuigen Presenteren;

• Succesvol Presenteren;

• Vergroten van Assertiviteit;

• Mindfulness.

Thema Teamtraining

• Team Experience met MBTI of Disc;

• Effectief Samenwerken.

Coachingstrajecten:

• Individuele coaching;

• Teamcoaching;

• Managementcoaching;

• E-coaching (zowel mogelijk als volledig traject

als ter ondersteuning van een traject).

Assessments:

• 360 graden Feedback Assessment;

• PKI Assessment;

• Executive Assessment;

• Integriteitsassessment;

• Loopbaanscan;

• Managementassessment;

• Ontwikkelassessment;

• Selectieassessment;

• Teamassessment.

Thema Kennis en Techniek

• Anti-Money Laundering en Countering

the Financing of Terrorism (AML/CFT);

• Projectmatig Werken.

Thema Sales en Adviseren

• Acquisitie;

• Onderhandelen;

• Adviesvaardigheden;

• Consultative Selling.

create a workplace people love 10

Dienstverlening HRD Group

Best practices

Hieronder een aantal voorbeelden van trajecten die we verzorgd hebben.

Situatie 1

Opdracht: Begeleiden en coachen Management Team bij reorganisatie

Vraag:

Een toeleverancier voor de scheepsindustrie produceert gespecialiseerde pompen. In de

jaren negentig is de organisatie veranderd van een service georiënteerde organisatie naar

een productie organisatie. Sinds de economische crisis werkten zij aan een steeds

transparantere, open organisatie om snel en flexibel in te kunnen spelen op een nogal

grillige markt.

Achtergrond: Het betreffende Management Team ressorteert onder het directieteam en

bestaat uit acht personen. Om adequaat te blijven anticiperen op de ontwikkelingen in de

markt streeft de organisatie naar een meer strategie gedreven en outputgerichte cultuur,

waarbinnen medewerkers zich eigenaar moeten gaan voelen van de veranderingen van de

organisatie.

Te bereiken doelen: Nieuw samengevoegde afdelingen, een afgeschafte divisiestructuur en

meer multi-inzetbaarheid van medewerkers vroeg om een nieuwe manier van samenwerken,

zelfsturing en van communicatie binnen en tussen teams. En daarmee een nieuwe manier

van leidinggeven door het MT. Werk bekijken met een helikoptervisie, zaken goed

doorspreken en elkaar aanspreken was nodig om met elkaar een zo groot mogelijke

kwaliteit en professionaliteit te leveren.

Het MT zelf gaf nog een extra uitdaging aan, namelijk het verbeteren van het directie-

management overleg.

11 create a workplace people love

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Aanpak:

Maatwerk aanpak: HRD Group heeft het MT begeleid in het onder de loep nemen van haar

eigen ontwikkeling en de beoogde top-down cultuurverandering. Gedurende intensieve

dagen wisselden we groepsdynamiek, inhoud en ontspanning af. Door middel van modellen,

zoals de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) en diverse actieve werkvormen, leerden zij

elkaar op een andere manier kennen en ontstond inzicht in de sterke en zwakke punten van

de groep. Aansluitend op hun dagelijkse inhoud organiseerden we verschillende

teamactiviteiten rondom het oplossen van concrete en actuele vraagstukken.

Resultaat:

Het MT heeft de beoogde middelen en vaardigheden om vanuit helikoptervisie te sturen op

hoofdlijnen. Verder is het MT effectiever gaan samenwerken en is de communicatie met de

directie duurzaam verbeterd.

Situatie 2

Opdracht: Vergroten van binding, betrokkenheid en effectiviteit van medewerkers

Vraag:

Een waterleidingbedrijf heeft door de jaren heen veel geïnvesteerd in verdere verbetering van

de drinkwaterkwaliteit, de aantrekkelijkheid van de duinen en een beter en meer

klantvriendelijke dienstverlening. De organisatie blijft zoeken naar (nieuwe) oplossingen en

mogelijkheden voor drinkwater en natuur, ook om bij te kunnen dragen aan een duurzame

toekomst met betrekking tot een beter beheer van de waterketen. Dit is een kennisintensieve

bezigheid en het succes van de organisatie hangt in belangrijke mate af van de ervaring,

inzet en betrokkenheid van de medewerkers. Het is cruciaal dat elke medewerker wordt

ingezet daar waar hij/zij het beste in is. Aandacht voor de ontwikkeling en mobiliteit van haar

medewerkers is dus van belang om proactief en bevlogen in te kunnen spelen op

verwachtingen en marktontwikkelingen.

create a workplace people love 12

Dienstverlening HRD Group

Aanpak:

Loopbaanmanagement: HRD Group voert regelmatig ontwikkelassessments en

loopbaanscans uit voor de medewerkers van dit bedrijf. De rapportages geven een helder

beeld van kwaliteiten, talenten en valkuilen van medewerkers, vertaald in een persoonlijk

ontwikkeladvies.

Resultaat:

Deelnemers en hun leidinggevenden zijn enthousiast over de herkenbare en diepgaande

adviezen die wij in de rapportages meegeven. De adviezen bieden houvast om medewerkers

efficiënt te begeleiden in hun carrière en dragen bij aan de binding, betrokkenheid en

effectiviteit van de deelnemers.

Situatie 3

Opdracht: Realiseren persoonlijke ontwikkeling en groei

Vraag:

Een modern detacheringsbedrijf heeft de ontwikkeling van haar gedetacheerde

medewerkers hoog in het vaandel staan. In een aantal jaar groeien startende detacheerders

door van starter naar pro-er. De detacheerders ervaren voor het eerst hoe het is om te

werken bij grote klanten. De vraag van dit detacheringsbedrijf is om de detacheerders

begeleiding, inzicht en vaardigheden aan te reiken die hen helpen om zichtzelf te

ontwikkelen tot stevige en ronde persoonlijkheden. Precies aansluitend en aanvullend op de

ervaringen die de detacheerders dagelijks meemaken. Het bespreken en oefenen in een

veilige omgeving vergemakkelijkt en versnelt zo het leren in de dagelijkse praktijk.

Aanpak:

Trainingen: DISC, Personal Performance en Personal Development:

Binnen het introductietraject van de starters nemen wij hen binnen een dag mee in het leren

kennen van eigen en andermans persoonlijkheden en drijfveren. Deze dag staat in het teken

van DISC, een instrument waarmee persoonlijkheidsanalyse kan worden uitgevoerd. Het

geeft in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie.

13 create a workplace people love

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Hiermee krijgen de starters meer zicht op zichzelf en anderen. Deze inzichten helpen hen

direct bij het effectief interacteren met nieuwe collega’s in hun werk. Ook maken ze in

opdracht van ons een Persoonlijk Ontwikkeling Plan voor hun eerste werkmaanden. We

voeren wekelijks de trainingen Personal Performance en Personal Development uit.

Gedetacheerde medewerkers leren dan verder wat hun kwaliteiten, talenten en valkuilen zijn.

Daarnaast leren ze om elkaar effectief aan te spreken, elkaar te coachen en er wordt gewerkt

aan presentatievaardigheden. Ook wordt gekeken welk gedrag je inzet en wat het effect

daarvan is. In elke training werken we met een trainingsacteur om het geleerde direct in de

praktijk te brengen.

Resultaat:

Doordat gedetacheerde medewerkers deelnemen aan dit maatwerktraject ziet de

opdrachtgever hen groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. Ze zijn zelfverzekerder, durven

mensen aan te spreken, komen op voor zichzelf en kunnen zichzelf helder presenteren. Al

deze zaken zijn direct toe te passen op de werkvloer. Dit zorgt voor professionele

gedetacheerde medewerkers waar opdrachtgevers van het detacheringsbedrijf zeer over te

spreken zijn.

create a workplace people love 14

Dienstverlening HRD Group

Waarom kiezen voor HRD Group?

Wat u sowieso van een bureau als het onze mag verwachten:

• Erkende NIP psychologen;

• Zeer hoge klanttevredenheidscore, gecertificeerd door Cedeo;

• Een zeer ervaren psychologenteam, in samenwerking met professionele trainingsacteurs;

• Trainingslocaties door heel Nederland;

• Kennis en ervaring met diverse elektronische leeromgevingen;

• Scherpe tarieven;

• Heldere rapportages;

• Bruikbare adviezen;

• Zeer breed aanbod aan vaardigheidstrainingen;

Wat u in aanvulling daarop van óns kunt verwachten:

• Een verfrissende en effectieve aanpak: wij ontwikkelen richting

eigen verantwoordelijkheid en het “zelf kunnen”.

• We bieden een veilige en optimale omgeving waarbinnen

geleerd en ontwikkeld wordt.

• Wij hebben geen waardeoordelen. Wel bieden wij inzicht in

gedrag en in de effectiviteit daarvan in verschillende situaties.

• We stellen uw achterliggende vraag vast en richten hier ons

aanbod op in.

• Echte maatwerkoplossingen gericht op het bereiken van

duurzame verandering en verbetering.

15 create a workplace people love

Wat kunnen wij voor u betekenen?

HRD Group

Dolderseweg 2D

3712 BP Huis ter Heide

www.hrd-group.nl

T 030 - 6911138

E [email protected]

Meer informatie

Deze brochure geeft slechts een korte samenvatting van hoe wij werken en wat ons aanbod is. Op

onze website vindt u meer informatie. Uiteraard staan wij u ook graag persoonlijk te woord.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op 030-6911138, en via email op [email protected], of door een

email te sturen naar een van onze medewerkers via (voornaam)@hrd-group.nl. Een overzicht met

onze professionals vindt u op www.hrd-group.nl/over-hrd-group/onze-experts/.