Dienstverlening werkzoekenden Dienstverlening werkzoekenden Rotterdamse werkpleinen

Click here to load reader

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Dienstverlening werkzoekenden Dienstverlening werkzoekenden Rotterdamse werkpleinen

 • Dia 1
 • Dienstverlening werkzoekenden Dienstverlening werkzoekenden Rotterdamse werkpleinen
 • Dia 2
 • 2 Integrale dienstverlening met het UWV op het werkplein 5 gezamenlijke werkpleinen Beursvloer bemenst door team van UWV en SoZaWe. Re-integratieondersteunende activiteiten op het werkplein staan open voor alle werkzoekenden. De werkgeversdienstverlening is per werkplein en in de stad (DAAD) gezamenlijk vorm gegeven. Door koppeling Sonar en RMW/Socrates meer efficintie en beter beeld van de klant.
 • Dia 3
 • 3 JLR nazorg werk instroom uitstroom (Zorg) Dienstverlening Schulddienstverlening Inburgering Ind. Voorzieningen Sociale teams Kinderopvang Beursvloer - ontvangen klant Kop van het proces SoZaWe kan (nog) niet werken SoZaWe kan werken UWV kan werken UWV beperkingen Verdiepte diagnose Participatie Re-integratie Ro-bedrijven Daadwerkt Voorwerk UWV WERKformule e-dienstverlening Re-integratie Passendwerk aanbod Arbeidsmed. toets Re-integratie WIA - Wajong Werkgeversdienstverlening werkplein en DAAD BackOffice uitkeren Back Office beheer uitkeringen SZ RBZ Het Rotterdamse Werkplein
 • Dia 4
 • 4 Klik hier om tekst in te voegen Activiteit: klant meldt zich op het werkplein vraagt advies, informatie, dienstverlening, wil zich inschrijven, maakt gebruik van beursvloer, heeft een afspraak, etc. Integraal: voor de dienstverlening geen onderscheidt tussen klantgroepen n gezamenlijke receptie n gezamenlijke servicebalie n gezamenlijk ontvangst team onder n aansturing gebruik van elkaars systemen en faciliteiten Resultaten proces klant ervaart dienstverlening alsof sprake is van n organisatie klant ontvangt meer ondersteuning bij gebruik dienstverlening beursvloer klant wordt actief gestimuleerd en ondersteunt bij gebruik digitale dienstverlening (rol gastheer / gastvrouw) Ontvangen klant
 • Dia 5
 • 5 Beursvloer ontvangst klanten Servicedesk Wij geven u informatie, advies of een formulier en zorgen dat uw inschrijving in orde is. Gastheer/-vrouw: Kan ik u helpen met de computer? Gastheer/-vrouw: Kan ik u helpen bij het vinden van vacatures? Receptie Waarvoor komt u? Ik zorg dat u snel op de juiste plaats bent. Werkgevers: Wij hebben vacatures voor u Floormanager Collegas loopt alles goed? Spreekplekken: hier voeren we gesprekken met u
 • Dia 6
 • 6 Klik hier om tekst in te voegen Start proces: klant wil / moet zich inschrijven werkzoekende klant wil / moet uitkering aanvragen (WW / WWB / WIJ) Einde proces: klant heeft afspraak voor start vervolg dienstverlening (werk, re-integratie, activering) klant met WWB / WIJ aanvraag heeft afspraak voor vervolgproces intake klant is waar mogelijk (warm) verwezen naar andere dienstverlening (taal, inburgering, schulden, jongerenloket, RBZ, etc) Resultaten proces klantgegevens zijn verzameld er is een klantprofiel klantvraag is duidelijk WW aanvraag klant is bij Back Office UWV eerste screening / diagnose werk is uitgevoerd (filter) resultaat screening is vastgelegd (kan werken, kan (nog) niet werken) eerste screening recht WWB is uitgevoerd (filter) vervolgafspraken zijn gemaakt Kop van het proces
 • Dia 7
 • 7 Servicebalie inschrijving E-inschrijving E- aanvraag Start kop van het proces Klant schrijft zichzelf in mbv internet Gegevens uit SUWI worden hergebruikt. Zo nodig ondersteunt gastheer/vrouw bij inschrijving Een (elektronische) aanvraag WW gaat rechtstreeks naar de BO UWV Klant meldt telefonisch dat hij zich wil inschrijven. Verwijzen naar internet. Eventueel verwijzen naar servicebalie Klant die niet met internet kan werken wordt ingeschreven via de servicebalie. Servicebalie start proces van uitkeringsaanvraag (uitreiken formulieren en geven informatie over inleveren formulieren Servicebalie zorgt voor afspraak QSDv Na elektronische inschrijving belt klant KCC WERKbedrijf. Zij maken afspraken met klant tbv QS dienstverlening Na inschrijving maakt SB afspraken met klant tbv QS Dienstverlening QSDv binnen 48 uur na melding Klant meldt zich aan balie voor inschrijving. Eerst verwijzen naar digitaal proces. Zo nodig inschrijven via servicebalie
 • Dia 8
 • 8 Altijd keuze voor QSDv dmv gesprek Uitvoeren QS Dienstverlening QSDv: werkcoach beoordeelt inschrijving en klantprofiel. Op basis van criteria kiest werkcoach voor QSDv ; digitaal, telefonisch of fysiek MBV de QSDv bepaalt de klantmanager werk welke vervolgdienstverlening nodig is = ook 1 e vaststelling trede participatieladder kan werken daadwerkt kan (nog) niet werken verdiepte diagnose. Klant heeft zich digitaal ingeschreven Klant is ingeschreven via servicebalie Klant heeft zich digitaal ingeschreven Klant is ingeschreven via servicebalie Altijd QSDv dmv gesprek Mbv de QSDv bepaalt de werkcoach welke vervolg dienstverlening nodig is. Dit conform werkformule en met gebruik van [email protected] Werkcoach informeert klant over afspraken via [email protected], telefoon of persoonlijk. Mbv de QSDv wordt de 1 e screening recht op WWB/WIJ uitgevoerd. Geen recht: verwijzen Wel recht; start intakeproces (naar servicebalie voor verdere afspraken) Zorg / dienstverlening Of SZ, JLR, RBZ UWV klantgroep SoZaWe klantgroep Na de QSDv zorgt de kantmanager voor warme verwijzing
 • Dia 9
 • 9 Klik hier om tekst in te voegen 48 uur na inschrijving een Quick Scan Dienstverlening (QSDv) QSDv wordt uitgevoerd voor SoZaWe klant door klantmanager werk voor UWV klant door werkcoach Voor UWV klant kan de QSDv op 3 manieren uitgevoerd worden, digitaal, telefonisch of in een kort gesprek. Registratiesysteem Sonar Doel: vaststellen klantprofiel met inzicht in: kansen op werk belemmeringen noodzakelijke vervolgacties (werk en inkomen en zorg) Acties vanuit Quick Scan Dienstverlening: Als recht op voorliggende voorziening ipv WWB verwijzing dienstverlening RBZ, JRL of SZ nodig? -> warm doorverwijzen belemmeringen (inburgering, schulden) aanwezig? -> regelen van vervolgacties recht op WWB / WIJ? -> Intake Inkomen regelen Vaststelling: kan werken / kan niet werken Quick Scan Dienstverlening:
 • Dia 10
 • 10 Kan werken Kan (nog) niet werken verdiepte diagnose Stap 1: generieke screening Optioneel: Stap 2: specifieke screening (medisch / psychisch) Vervolg dienstverlening na Quick Scan < 27 jr & kan werken. Werk of leer werk aanbod Deelame in Daad Werkt met stage vergoeding & arbeidscomp.via Roteb Advies over mogelijkheden en (groei) potentieel Nav het advies maakt u met de klantmanager afspraken over het vervolgtraject wie wel kan maar niet wil, gaat naar werk direct en BSTs We bieden zonodig extra diensten bijv.inburgeren, taalcursus, kinderopvang schuldhulpverlening Afspraken over re- integratie ; voorwerk wachtbaan inzet RIO Inzet RIB (trajetplan) Inzet Roteb obs.&ass. Deelname aan een ro-bedrijf of participatie Deelname in traject dat zorgt dat belemmeringen weggenomen worden (bijv. exit) Of een traject dat zorgt dat u gaat participeren (bijv. vrijwilligerswerk) Kan werken Dienstverlening UWV werkformule: E-dienstverlening Re-integratie Passend werkaanbod Meteen plaatsen op vacature