Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

of 22 /22
BoDy OF KnowleDge 2.0 | bY MarlEen WeveR CreAtieVe IndUstrIe 4.2 CrossMediA WorDofMoutH PersoNalBranding2.0 BloG! PerSona|SmartTorcH EdiTorial. GastColleges 4.2 SemInarS MarCh 2012 EDiTioN

Embed Size (px)

description

Body of Knowledge 2.0 door Marleen

Transcript of Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

Page 1: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

BoDy OF KnowleDge 2.0 | bY MarlEen WeveR CreAtieVe IndUstrIe 4.2

CrossMediAWorDofMoutHPersoNalBranding2.0BloG!PerSona|SmartTorcHEdiTorial.GastColleges 4.2SemInarS

MarCh 2012 EDiTioN

Page 2: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2
Page 3: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

Editorial.Welkom in mijn eerste magazine! Dit magazine is ontworpen vanwege de Minor Creatieve Industrie voor de opleiding Internationaal To-eristisch Management. In dit magazine zijn een aantal belangrijke opdrachten neergezet die ik gedurende deze minor toegewezen kreeg. Deze minor heb ik destijds gekozen omdat ik mezelf niet zo creatief vind, ik denk niet visueel, eerder in termen, ik teken of schilder niet of nauwelijks en ben daar ook nooit echt goed in geweest. Iets helemaal zelf ontwerpen heb ik zeker nog nooit gedaan. Dat vind ik jammer, want ik vind mensen die wel creatief zijn altijd erg inter-essant en creativiteit trekt mij steeds meer aan. Ik dacht, ik ga die minor volgen, word ik vanzelf creatief, nee dus, zo werkt dat niet.

Afgelopen periode ben ik erg druk geweest, want ik deed twee minors tegelijk. Hierdoor heb ik een aantal dingen moeten missen omdat er lessen tegelijk gepland waren. Om dit in te halen heb ik naast de gewone opdrachten, drie extra opdrachten gemaakt.Eerst om kennis te maken met wie ik eigenlijk ben, presenteer ik mi-jzelf binnen Personal Branding 2.0. Hiervoor heb ik een blog bijge-houden waarin ik interessante en opvallende dingen in mijn wondere wereld van creatieve inspiratie beschrijf. Ik heb daarbij gekozen voor Blogger als medium, van Google, voor blogbeginners. Daarnaast heb ik ook een LinkedIn en een Twitter account waarmee ik mezelf helemaal online op de kaart zet. Mijn blog noemde ik ‘‘De Wondere Wereld van Marleen’’, de link vind je in dit blad. “Ik dacht, dan word ik vanzelf creatief, nee dus, zo werkt dat niet’

Wil jij ook creatief worden? Ik heb namelijk als extra opdracht zeven manieren beschreven hoe jij en ik, in het dagelijks leven ook creatiever kunnen worden door middel van denken, problemen oplossen en kleine levensstijl veranderingen. Je bureau steeds opnieuw in-richten met een gek, apart of vrolijk voorwerp bijvoorbeeld, veran-derd je denkproces al, wist je dat? Deze opdracht stuur ik je graag toe, mijn email is [email protected].

Naast Personal Branding en creatieve inspiratie beschrijf ik ook de gast colleges en documentaires die ik in de afgelopen tijd gevolgd en gezien heb, de seminars die ik bezocht heb en andere college de-tails. Wist je dat er zoiets bestaat als Lucide Dromen? Dan kun je zelf je droom inplannen: voor de echte control freak!

Ook heb ik een Persona ontwikkeld, van Mark, Mark werkt in de bev-eiligingsbranche en zou ook wel een Smart Torch willen. Een Smart Torch? Ja een zaklamp, maar dan met radio, licht, alarmknop en fo-tocamera erin gebouwd. Dat was mijn project namelijk de afgelopen tijd. Een Persona is een representatie van de doelgroep van je prod-uct.Voor ditzelfde project bedacht ik een crossmediaal concept wat wel eens zou kunnen helpen om deze blitse Smart Torch op de kaart te zetten. Een MyTorch online platform, speciaal voor beveiligers!

Crossmediaal? Geen paniek, dat wordt ook uitgelegd. Afgeleid van dit Crossmediale concept komen we op WOM acties, WOM is de afkort-ing van Word of Mouth, Ik heb een WOM advertentie ontwikkeld. Best leuk en creatief om te doen, voor het Amsterdam Water & Light Fes-tival in december 2012. Speciaal voor WOM advertising heb ik als extra opdracht ook een Powerpoint Presentatie ontwikkeld. Ik weet er dus alles over.

Tot Slot heb ik natuurlijk mijn bronnen toegevoegd, en als het goed is een print screen van mijn ‘’Gephotoshopte’’ persona. Ik moet jullie allemaal eerlijk bekennen, dit was voor mij als niet cre-atief persoon, de moeilijkste opdracht binnen mijn studietijd.

Met veel creatieve groetjes,

Marleen Wever.

Surreal Fashion Photography, February 2012

Page 4: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

Inhoudsopgave. Eerste Editie, Maart 2012

Personal Branding 2.0 Blog, Twitter,& Linked in 3

Persona voor het Project: Smart Torch 4

Gastcolleges 4,2 6

Extra Opdracht: Bloggen voor Dummies 11

Crossmediaal Concept 14

Word of mouth Advertising 22

Seminars 4.2 27

BronvermeldingPrintscreen Fotoshop

Personal Branding 2.0“A great brand taps into emotions. Emotions drive most, if not all, of our decisions. A brand reaches out with a powerful connecting ex-perience. It’s an emotional connecting point that transcends the product - Scott Bedbury/Nike, Starbucks1

Iedereen krijgt wel een idee bij de woorden personal branding. Juist ja, jezelf op de kaart zetten. Dat moest ik dus ook. Ge-lukkig had ik al een LinkedIn, en een Twitter. En natuurlijk ook Facebook. Social Media noemen ze dat. Speciaal voor deze minor schreef ik ook een Blog, via Blogger, een soort BloggenvoorBeginners. Personal Branding is belangrijk in de huidige maatschappij om-dat deze aardig interactief begint te raken. Om jezelf op het world-wide-web te kunnen onderscheiden moet je wel wat kunnen. Ook voor het solliciteren is het belangrijk om jezelf te kun-nen profileren, niet alleen face-to-face maar ook online, want iedereen wordt tegenwoordig door de ICTkeuring gehaald. Geluk-kig kreeg ik tijdens mijn minor de kans om daar alvast wat mee te doen. Verderop in dit blad, vind je een handboek, bloggen voor dummies, als extra opdracht.

Geinteresseerd naar mijn Personal Profiles? Visit:

LinkedIn @http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top Twitter @https://twitter.com/#!/MarleenSytskeBlog @http://marleensytske.blogspot.com

1 http://www.brandingonthenet.com/personal-branding-quotes.htm

Page 5: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

Persona|Mark de Jong Yo! Ik ben Mark. Ik ben 33 jaar en ik woon zoals hiervoor allemaal netjes op een rijtje staat in Utrecht. Utrecht is echt mijn stadje, ben er gebor-en en getogen, mijn hele familie woont er en het is natuurlijk de stad van mijn club: ‘’FC Utrecht’’.

In het dagelijks leven ben ik beveiliger, bij een groot beveiligingsbedri-jf dat de Utrechtse panden moet beveiligen. Ik heb daar veel maten en werk er met veel plezier, al een tijdje nou. Na mijn middelbare school wist ik niet goed wat ik wilde, ik ben niet zo’n studie liefhebber, doe liever iets met mijn handen en blijf graag in shape, voor de vrouwtjes natuurli-jk. Toen heb ik de opleiding tot professioneel beveiliger gevolgd op het ROC en dat bleek de goede keuze. Zo kan ik in vorm blijven terwijl ik werk en heb ik ook financieel niks te klagen. Ook heb ik een vriendin, Natasha is echt mijn alles. Binnenkort willen we wel trouwen, en een reis maken, Zuid Amerika schijnt heel gaaf te zijn. Maar zij moet eerst haar opleiding nog afmaken, stabiliteit en structuur is voor ons allebei stiekem namelijk erg belangrijk. Ik zie de toekomst rooskleurig in, gelukkig weet ik wat ik wil en ben ik gezegend met mijn familie, vriendin en maten. Ik hou er ook van veel tijd met ze door te brengen, als beveiliger kan dat niet altijd wanneer ik wil maar ik maak er genoeg tijd voor vrij,

Wat ik van zo’n Smart Torch vind?Ja te gek apparaat, kan ik dat eens uitproberen? Alles in één zei je? Be-gint dat niet met de Smart Phones ook te komen? Ik ben gek op gadgets en dit is dus een soort Iphone voor beveiligers? Is wel strakke shit. Je zou eens met Apple moeten babbelen met dat ding. Wel handig dat er ook een alarm inzit, soms is het best gevaarlijk, alleen op straat. Ja ik ken de meeste schoffies van Utrecht nou wel, is mijn stadje toch? Maar ja, je kan ze niet allemaal kennen en zo’n ding zou de veiligheid wel bevorderen naar mijn mening. Zeker handig!

De Persona volgens het Mentality model van de Motivaction groepDit Mentality model is ontworpen om mensen te groeperen aan de hand van de levensstijl.Volgens dit model zijn er acht verschillende sociale milieus. Dit model kan onder andere door bedrijven gebruikt worden om zijn of haar doelgroep te definiëren. Uit onderzoek is gebleken dat dezelfde sociale milieus een stabiele, consistente en praktisch bruikbare segmentatie vor-men. De beveiligingsdoelgroep waar Fer-ry onder valt zou ingedeeld kun-nen worden in één van de volgende groepen:- De traditionele burgerij, aangezien hij moralistisch, pli-chtsgetrouw en op status-quo gericht is en zich daarnaast vasthoudt aan tradities. -De gemaksgeoriënteerde burgerij Deze groep streeft graag naar een onbezorgd, plezierig en gemakke-lijk leven.

PaspoortNaam: MARK DE JONGLeeftijd: 33 JAARWoont in: UTRECHTBeroep: BEVEILIGER Hobby’s: FITNESS & SKIëNInteresses: VOETBAL & VROUWENBurgerlijke staat: ONGEHUWDRelatie: MET NATASHA VAN VLIET

Page 6: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

GastColleges 4.2 Tijdens de afgelopen periode creatieve industrie, zijn er meer-dere gastcolleges geweest. Daarnaast hebben we ook een aan-tal documentaires bekeken die in dit hoofdstuk dus beligt gaan worden.

Documentaire Week 1: R.I.P a Remix ManifestoAls eerste opdracht tijdens het eerste gastcollege kregen we een documentaire te zien. Deze documentaire heet R.I.P a Remix Manifesto en is een documentaire die gaat over de vrijheid muz-iekrechten en downloads in de populaire muziek industrie. In de documentaire wordt de nadruk gelegd op de Amerikaanse sample artiest ‘’Girl Talk’’ die klaarblijkelijk muziek maakt door middel van het bewerken van fragmenten in de bestaande muziek. De optredens van Girl Talk zijn illegaal doordat er bestaande muziekfragmenten in voorkomen want als hij hiermee ‘’en public’’ zou gaan zou hij miljoenen moeten betalen aan au-teursrechten.

In deze omstreden documentaire wordt er ge-pleit voor vrijheid van het distribueren van de informatie en samples in de muziek, wetenschap en cultuur industrie omdat het duidelijk blijkt dat kleine, zelfstandige musici, kunstenaars en wetenschappers lev-ensbelang zien in het verspreiden en delen van parallelle kennis.

Ik vind dat grote delen in de cultuur, wetenschap en muziekindustrie inderdaad open en toegankelijk moet blijven voor het gehele publiek en dat er niet een aantal grote producenten zoals Walt Disney al het intellectuele eigendom moeten bezitten. Toch moet er sinds de komst van het inter-net uitgekeken worden met auteursrechten omdat juist zelfstan-dige, kleinere kunstenaars hier nadelig voor zullen worden be-straft.

Page 7: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

Week 2: Google vs. China & Virtual World Second Life

Tijdens week 2 heb ik twee documentaires bekeken die beide erg op-merkelijk waren.

De eerste was Google Vs. China en gaat over de infiltratie van Google in China. In Chi-na is Bai Du de grootste zoekmachine en het schijnt zo te zijn dat de Chinese regering Google probeert te boycotten. In principe is dat niet zo erg, maar de reden waarom baart wel zorgen. De Chinese regering schijnt be-paalde informatie te willen afschermen van de Chinese bevolking. Er is niet aangetoond dat Bai Du bepaalde informatie afschermt maar toen een belangrijk regeringsleider in China zichzelf Googlede en daar negatieve in-formatie over zichzelf vond volgde kort daarop heftige ‘’hack ac-ties’’ tegen op Google. De Chinese regering wordt verdacht van deze actie maar Google kan niet veel doen, in China is de propa-ganda nog steeds een opmerkelijk discussie punt.

Ik vind het zorgwekkend dat een land zo groot als China nog steeds gebukt gaat onder het afschermen van bepaalde informatie. Natu-urlijk is het van belang zo’n groot land met zoveel inwoners onder controle te houden, en uiteraard zijn de echt geïnteresseerde Chinezen wel in staat Google te betreden en de nodige informatie op te zoeken maar ik kan alleen maar hopen dat het niet de Chi-nese regering was achter deze ‘’hack actie’’. Wel vind ik het goed dat een website als Bai Du daar nog steeds de grootste is. Google infiltreert tegenwoordig alles en weet veel meer over zijn consu-menten dan wordt gedacht door de meesten. In dat opzicht geef ik de Chinese regering geen ongelijk.

De tweede documentaire ging over Second Life. Second Life is een virtueel computer spel dat in mijn mening veel weg heeft van de SIMS. Vroeger speelde ik wel is SIMS en ook Rollercoaster Tycoon wat beide spellen zijn waarbij je dus feitelijk je eigen virtuele wereld opbouwt. Second Life gaat nog een stapje verder aangezien je daar met echt geld betaald om je huis te kopen, je bedrijf te starten, je spullen te kopen en ga zo maar door. Er zijn dus mensen die daar echt het echte leven hebben in plaats van in onze echte wereld, en zo zijn er dus ook mensen die daar echt geld aan verdienen. In de documentaire wordt een affaire belicht van een jongen met zijn Amerikaanse virtuele Second Life vriendin die hij daar dan ook gaat opzoeken terwijl hij in het echte leven ook een vriendin heeft.

Ik vind dit persoonlijk te bizar voor woorden, zelfs een beetje zielig. Op mij komt het over alsof de mensen die hier aan ‘’verslaafd’’ zijn of die dit spel als obsessie zien, in het echte leven niet gelukkig kunnen zijn. Natuurlijk is het fijn voor mensen als zij hier hun geluk uit halen maar ik ben over de hele spel industrie redelijk sceptisch. Dat Modern Warfare 3, de opvolger van ‘’Call of Duty Black ops’’ binnen een dag zoveel aankopen heeft kan ik gewoon niet geloven. Ik denk dat dit een slechte ontwikkeling is voor de toekomstige jeugd net zoals Second Life, in mijn mening, een slechte weergave is van een zogenaamde fantasie wereld.

Week 3: Gastcollege DroomCoach Nicoline Douwes Isema

Nicoline gaf een zeer interessant gastcollege over de wereld van dromen en slapen.

Per nacht verwerk je zoveel gedachtes, gebeurtenissen en kom je tot zoveel oplossingen dat je eigenlijk je dromen eens zou moe-ten opschrijven. Dit raadt zij ook aan, ze stelde voor om een aan-tal nachten een notitie blokje met pen naast je neer te leggen zo-dat je de dromen kunt opschrijven aangezien je de dromen zo snel weer vergeet. Alles wat je droomt in je leven heb je ook wel eens meegemaakt, niet letterlijk natuurlijk maar alle mensen die in je dromen voorkomen heb je eens gezien in je leven, vaak zelfs totaal onbewust maar in je dromen verwerk je dit. Dit alles heeft te maken met het geheugen. Het is goed om uit te slapen omdat je dan het hele proces van dromen kunt afwerken, door met een wekker te ontwaken droom je niet genoeg ‘’uit’’ dus slaap je niet genoeg. Er bestaat ook een concept als ‘’lucid dreaming’’ waarin je jezelf aanleert om je eigen dromen te kunnen sturen en zo dus van te voren te weten wat je gaat dromen. Hartstikke bijzonder, vind ik zelf.

Tijdens haar presentatie werd duidelijk hoe belangrijk uitslapen ei-genlijk is, hoe het brein werkt en hoe je creatief bent terwijl je eigenlijk niets doet. Dat laatste heeft ook alles te maken met de prefrontale cortex. De prefrontale cortex werkt namelijk alleen het beste in rust stand, wat de reden is waarom je beste ideeën alleen tot uiting komen als je rustig bent, bijvoorbeeld als je slaapt. Tijdens haar gastcollege en de tentamenstof voor het tentamen heb ik veel geleerd over de werking van het brein, neurotransmitters en de verschillen tussen het mannelijke en vrouwelijke denken. Ik ben hi-erdoor geïnspireerd geraakt en zoek regelmatig extra informatie op. Ik volg Nicoline ook op Twitter.

Page 8: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

Wil jij Nicoline ook volgen op Twitter? @DroomCoach

Week 5: Gastcollege Openbare Stad & Ruimte Door Jos Gaden & Femke Haccau (Gemeente A’dam)

Het gast college in week 5 ging over de stad Amsterdam en werd in twee delen gegeven door Jos Gadet en Femke Haccou.

Eerst vertelde Jos Gadet over de dienstruimtelijke ordening in Am-sterdam. Hij begon zijn verhaal over Amsterdam als Metropool in Ned-erland en hoe de bevolkingsgroepen in Amsterdam door de jaren heen zijn veranderd en hoe tegenwoordig de stad ingedeeld moet worden om aan alle culturen te voldoen en iedere cultuur zijn ‘’plekjes’’ te geven en samen te laten leven. Momenteel zijn er talloze verschil-lende nationaliteiten in de stad en Amsterdam staat erg hoog op de lijst van internationale samenlevingsverbanden in een relatief klein gebied. Om eerlijk te zijn vertelde Meneer Gadet niet veel nieuws aangezien ik al een tijdje voor de Amsterdam Tourist Board werk en afstudeer voor de ATCB. Wat ik wel erg interessant vind is de geschiedenis van de stad waar meneer Gadet over vertelde en het verschil in samenlev-ingspatronen.

Het tweede deel van de presentatie werd gegeven door Femke Hac-cou. Femke is een jonge vrouw die vier dagen per week werkzaam is in de gemeente Amsterdam. Haar presentatie ging over community building via Sociale Media.

Wat ik heel leuk vind is dat zij met haar vriendinnen op haar ‘’vrije dag’’ lunches ver-zorgd op wisselende locaties waar verschillende mensen bij elkaar komen om op een creatieve plek te werken en te vergaderen. Voor de rest sprak zij over ‘’buurt community’’. Tegenwoordig ken-nen wij elkaar in de grote stad niet meer als buren, want we worden steeds individueler. Er zijn verschillende online platforms waarop bu-urten toch kunnen vergaderen, praten en ideeën kunnen uitwisselen. Zo kan er ‘’online’’ toch nog samengewerkt worden tussen buren om de buurt een beetje leefbaar te houden en te maken. Als voorbeeld gaf zij de ‘’Ik geef om de Jan-Eef’’ campagne, wat ik erg grappig vond aangezien ik daar woon en ik weet hoeveel moeite er gestopt is in deze campagne. Deze campagne is opgericht voor de Jan Evertsen straat (Amsterdam West) om de veiligheid te bevorderen en de straat na een gewelddadige overval opnieuw op de kaart te zetten.

Dit tweede deel vond ik dus een erg leuke en interessante pre-sentatie van een leuke vrouw die veel onderneemt en ons veel kon vertellen over de werking van de Sociale media.

Week 6: SEO & Activatie Door Stephan Vels & Bart Schuijt

Bij dit laatste hoorcollege was ik helaas niet maar ik heb de (uitgebreide) power point bestudeerd en nog een beetje extra in-formatie over de onderwerpen opgezocht. Wat ik leuk vind is dat dit hoorcollege werd gegeven door twee jonge ex Inholland studenten, Stephan Vels en Bart Schuijt die tijdens hun studie al online mar-keting voor de school deden en tegenwoordig hun eigen bedrijfje zijn gestart in de affiliated en online marketing industrie.

Page 9: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

Het college ging veelal over SEO wat ‘’Search Engine Optimiza-tion’’ betekend en dus alles te maken heeft met promotie van web-sites en web pagina’s door middel van het aantal hits in zoekma-chines op het internet. Dit is een ongelofelijk belangrijke en grote branche op het internet voor alle grote bedrijven.

Google drijft de spil en verdiend dan ook grof geld in deze busi-ness. Feit is dat nog steeds dagelijks, 16% van de zoektermen op Google nooit eerder opgezocht is en 70% van alle mensen die on-line aankopen doet bekijkt eerst online referenties en reviews van de producten of diensten die ze willen aanschaffen. Big busi-ness dus.

Google Analytics is een zusterbedrijf van Google dat al vergaande technieken ontwikkeld heeft waarmee bedrijven het internet gedrag van zijn (potentiële) klanten kunnen bekijken, hierin kunnen al-lerlei soorten gegevens worden opgevraagd wat erg behulpzaam is bij het beïnvloeden van de advertenties en campagnes.

*SEO wordt met name gebruikt om campagnes te ontwikkelingen die zowel online als offline gebruikt worden. Aangezien ‘’keywords’’ het belangrijkst zijn in het optimaliseren van de resultaten in zoekmachines wordt de nadruk dan ook op deze sleutelwoorden gel-egd zodat ze zo vaak mogelijk voorkomen in databases. *SEA (Search Engine Advertising) wordt alleen gebruikt als online ‘’keyword’’ programma uitsluitend voor bedoeld om te adverteren. Van de generieke campagne wordt hier specifiek ingehaakt op pro-ducten en diensten van een bepaald merk. *Sociale media en zijn zoekfuncties worden door de grote bedri-jven met name gebruikt om de conversatie over zijn producten of diensten te stimuleren en/of te beïnvloeden en op de hoogte te blijven van de meningen van klanten.

Ik vond het erg interessant te lezen hoever bedrijven nu al zijn om het online gedrag van de klant te volgen en dus op die manier kunnen inspelen op de informatie behoefte en het aanbod dan klanten online kunnen vinden. Dit zijn onmisbare zaken voor bedrijven die voor een groot deel online opereren. Ik verwacht dat het in de loop van de jaren steeds moeilijker zal worden voor nieuwe bedrijven om binnen te dringen in deze ‘’affiliat-ed’’ wereld van de zoekmachine hits omdat naar mijn verwachting de grote bedrijven het meeste geld hebben en zullen hebben en dus altijd boven aan de zoekmachines terecht zullen komen.

Page 10: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

Bloggen voor Dummies: Zo doe je dat! Extra Opdracht

Bloggen is een waanzinnige manier om bekendheid te krijgen, om voor je ontspanning te schrijven en zelfs om geld te verdienen. De meeste bloggers hebben één belangrijk doel: veel lezers bereiken. Een blog is een een-voudige, goedkope manier om jou eigen online aanwezigheid uit te bouwen, helpt mee om je positie in zoekmachines te verbeteren1 ,doet conversatie ontstaan tussen jou en mensen die belangrijk voor je zijn en vormt een in-formatieve en solide basis voor je persoonlijke ‘’brand template’’2. Je zet jezelf er mee op de kaart, en dat klinkt allemaal reuze interes-sant, maar hoe werkt dat eigenlijk?

Dit artikel is bedoeld als handboek met tips voor het opzetten en behouden van jou persoonlijke branding blog.

Waar te beginnen? Een goed begin is het halve werk. Kies daarom zorgvuldig uit welke blog provider je kiest. Wil je de blog graag professioneel gebruiken? Dan is ‘’Wordpress’’ een goede bron. ‘’Wordpress’’ is een persoonlijk publica-tie platform dat gefocust is op schoonheid, webstandaarden en gebruiksge-mak3. Ze noemen dan wel gebruiksgemak, maar ter installatie kan het soms wat lastig zijn, volg daarom de instructies heel goed op. Als je net pas begint, en eerst een beetje wilt uitproberen kan ‘’Blogger’’ een goede uitkomst bieden. ‘’Blogger’’ is erg gebruiksvriendelijk, gratis, net als ‘’Wordpress’’, en je kunt er van alles mee uitproberen. ‘’Blogger’’ is van Google en is dan ook gelinkt aan je Google account4.

Mocht je er hierna nog niet uit zijn dan kun je eens een kijkje nemen op de volgende website: http://blog-services-review.toptenreviews.com/.Op deze website worden de tien populairste blogging websites met elkaar vergeleken.Als je een besluit hebt genomen gaan we verder met stap twee.

Maak het persoonlijk & uniek!Het is bij een blog uitermate belangrijk dat je het persoonlijk en uniek maakt. Je bent immers niet de enige die een blog begint. Maak daarom een duidelijk profiel van jezelf. Zet jezelf neer, beschrijf je interesses, werk en andere interessante onderwerpen die op jou van toepassing zijn en vertel deze op een leesbare, gevisualiseerde en interessante manier. De lay-out is hierbij heel erg belangrijk. Iedere blogging website heeft talloze templates die al door vele mensen worden gebruikt.

1 http://www.typepad.nl/over-ons/waarom-bloggen.html2 http://www.nownederland.nl/tips/blog-tips/3 http://nl.wordpress.org/4 https://accounts.google.com/NewAccount?hl=nl&continue=http://www.blogger.com/create-

Page 11: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

Dus het beste is om bij een professionele personal branding blog een unieke lay-out zelf te ontwerpen. Op youtube kun je hiervoor talloze tutorials vinden waarin wordt uitgelegd hoe je dat het beste aan kunt pakken. Wees hierbij creatief in je opmaak en bedenk iets nieuws. Niet zo technisch? Door wijzigingen aan te brengen in bestaande templates kom je al een heel eind1. We gaan het zo over tekst opmaak hebben, maar gebruik naast tekst ook afbeeldingen en filmpjes. Dit zorgt voor af-leiding en aantrekkingskracht van de blog. Door je ideeën en artikelen te visualiseren zet je een aantrekkelijker beeld neer wat meer public-iteit zal aantrekken dan enkel een lap tekst.

De InhoudEr is nogal wat te zeggen over de op het gebied van taal, tekstopbouw en inhoud in de blogs die het web over zwerven. Als je wil dat jou blog opvalt en gelezen word zul je ‘’keywords’’ moeten gebruiken. Dit zijn zoektermen die opkomen als mensen onderwerpen opzoeken in zoekma-chines. Gebruik zoveel mogelijk van deze zoektermen in je tekst. Het is daarnaast erg belangrijk altijd je bronnen te vermelden door links weer te geven en wees actueel. Als je actuele onderwerpen gebruikt heb je een grotere kans dat je blog gelezen wordt. Maak je blog ook niet te lang en niet te kort, tussen de 300 en 500 woorden zit je goed. Te lange blogs zijn niet meer interessant voor de lezer aangezien we daar simpelweg de tijd niet voor hebben dat allemaal te gaan lezen. Wees dus doeltreffend in je tekst en visualiseer zo veel mogelijk, dit maakt een blog dynamischer2. Let er tijdens het schrijven op dat je altijd dezelfde persoonlijke schrijfstijl kiest zodat de lezers niet verward raken door allerlei verschillende schrijfstijlen. Neem dus goed de tijd voor het schrijven en het controleren van je blog.

Spread the Word!Hoe zorg je er na de eerste paar stappen voor dat je blog opgemerkt wordt? Om te beginnen moet je de link van je blog aan je Facebook, Twitter, LinkedIn en andere sociale media pagina’s koppelen. Zo be-reik je in ieder geval je eigen connecties alvast. Je kunt ook een e-mail versturen naar relevante contacten met een link naar je blog. Let hierbij wel op dat de blog relevant zou kunnen zijn voor de geadress-eerden, als het lijkt op ‘’spamming’’ zal de blog niet worden gelezen.

1 http://www.nownederland.nl/tips/blog-tips/2 http://speckyboy.com/2010/02/25/50-amazing-personal-blog-web-designs/

Een ander fenomeen wat ook met sociale media te maken heeft is ‘’Add this’’. Add this is een gratis functie die je onder aan de blog kunt plaatsen waarmee gebruikers en lezers an-deren kunnen tippen over een artikel, blog, foto etc.

Echt goed bezig?Als je echt goed bezig bent geweest met Bloggen waardoor je vele lezers hebt weten te trekken kun je hier ook geld aan verdienen door middel van advertenties op je blog. Hoe weet je hoeveel lezers je hebt en wat deze lezers van je blog vinden? Google Analytics is een programma speciaal ontwikkeld om dit soort metingen te doen en de beste tool voor het sturen van je lezersgroepen. Vergeet niet dat je Blog nooit succesvol zal worden als je niet met veel passie schrijft.

Passie is het ‘’keyword’’ voor Blogging.

Page 12: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

Crossmedial Concepting Te medium is the message. This is merely to say that the personal and social consequences of any medium – that is, of any extension of ourselves – result from the new scale that is introduced into our affairs by each extension of ourselves, or by any new technology. - Marshall McLuhan

InleidingDoor de jaren heen is er veel veranderd in de wereld van de media. Het meest opvallende is dat de gebruiker nu veel meer mogelijkheden heeft dan voorheen. Eerst ontving je media, bijvoorbeeld door radio en TV, nu door de komst van het internet en zijn talloze technieken heeft de gebruiker veel meer macht. Nu kun je zelf kennis delen, foto’s plaatsen, filmpjes uploaden en ga zo maar door. In de marketing wordt deze ontwikkeling ‘’Em-powerment’’ genoemd.

Bij crossmediale marketing wordt er gebruik gemaakt van verschillende me-dia op basis van waar deze media goed in zijn. Creativiteit en vooral ef-fectiviteit zijn hierbij de belangrijkste steekwoorden. De effectiviteit is het hoogste als de mediamix een samen speling is van de meest effec-tieve kenmerken van de traditionele en moderne media Dit wil dus zeggen dat het gebruik van diverse media niet perse crossmediaal is, maar alleen crossmediaal genoemd mag worden als er optimaal gebruik gemaakt wordt van de sterke punten van ieder media, die aansluiten op de doelgroep en waar-bij de doelgroep zelf ook ruimte krijgt tot participeren.

Omdat crossmedia op de consument gericht is, is een crossmedia concept een halffabricaat ontworpen door een organisatie. Dit concept wordt afgemaakt en uitgewerkt door de consument, het zal dus moeten ‘’leven’’. Belangrijke kenmerken hierbij zijn merkbelevenis en emoties van de doelgroep. Een bel-angrijk kenmerk van een crossmedia concept is storytelling. Het vertellen van een ‘’verhaal’’ als in een mysterie, talentenjacht, wedstrijd of iets dergelijks is essentieel voor een goed crossmedia concept1.

Een term die uit crossmedia is ontstaan is transmedia storytelling, trans-media storytelling is gefocust op het bereiken van een grootschalige doel-groep met een concept, bericht of thema door middel van het gebruik van uitgestippelde en creatieve mediavormen.

Een ontzettend goed voorbeeld en concept is een concept dat rapper Jay-Z heeft opgezet in samenwerking met BING (de search engine na google) om zowel BING als de biografie van Jay Z ‘’Decoded’’ te promoten. In deze campagne worden op locatie pagina’s uit zijn biografie geplaatst (uiter-aard op de plek waar hij over schrijft). Op deze manier zijn fans en geïn-teresseerden op zoek gegaan naar nieuwe pagina’s en hebben ze de foto’s elke keer op Bing Maps gezet. Zo werd langzamerhand de hele biografie uit-gestippeld. (Zie foto’s links) Voor de link naar het filmpje achter dit concept: http://www.youtube.com/watch?v=XNic4wf8AYg

1 http://www.innovatiekalender.nl/Crossmediaalin2010.aspx

Page 13: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

My Own Crossmedial Concept in the making

Het is, afgeleid van introductie, vanzelfsprekend de bedoeling dat ook ik een crossmedia concept bedacht.

Voor de duidelijkheid nogmaals: Dit concept wordt bedacht voor de Smart Torch, de Smart Torch is een zaklamp, radio, fotocamera en alarmmeld-punt in 1 apparaat.

Tijdens het project hebben we gekozen voor een crossmedia concept dat zich gefocust heeft op Brand Building en dan wel voor het merk om de Smart Torch als product heen. Hierbij kozen we voor lichtprojecties die dan door middel van youtube, sociale media en kranten verspreid zou worden. Aangezien dit niet voor het project zelf is, maar voor de cre-atieve Body of Knowledge, heb ik gekozen voor een meer interactieve en op de doelgroep gerichte strategie.In het project kozen we voor alge-hele bekendmaking bij het publiek. Ik kies voor de doelgroep van de Smart Torch, zoals eerder beschreven in de Persona: De Nederlandse Beveiliger.

Eerst zal ik het concept verwoorden en vervolgens zal ik het deels visueel uitbeelden. Om een beeld te geven van de richtlijnen binnen een crossmediaal concept hou ik de volgende volgorde aan:

1. Wat is de Doelstelling?2. Wie is het publiek en waar is het?3. Welk verhaal wordt er gebracht?4. Welke media wordt er ingezet?5. Hoe wordt de community gemanaged?6. Welke Tools worden er gebruikt?7. Hoe worden de Resultaten gemeten?

2. Wie is het publiek en waar is het?

Het publiek is de Nederlandse Beveiliginsbranche, deze is verspre-id over heel Nederland. Binnen de beveiligingsbranche heb je grote, bekende beveiliginsbedrijven zoals securitas maar ook vele klein-schalige bedrijven, daarnaast zijn er natuurlijk beveiliginsoplei-dingen in Nederland, zoals die van Mark, op het ROC. We focussen ons hier met name op de grotere bedrijven, zodra er daar bekendheid is gecreeerd zal de rest vanzelfsprekend volgen. De beveiliginssbranche is dus te bereiken via bepaalde specifieke netwerken zoals magzines voor deze industrie, direct bij de bedrijven zelf of via gezamen-lijke interesses. Vele gezamenlijke interesse punten en werkger-alteerde interesses zijn zoal sport, gadgets en veiligheid. het is belangrijk deze te onthouden en daarop in te spelen in het Crossme-diaal concept.

3. Welk verhaal wordt er gebracht?

Dit is het belangrijkste punt van het crossmediale concept, het ver-haal. Het verhaal moet aantrekkelijk, realistisch, interessant, haalbaar en creatief zijn. Ook moeten, zoals hiervoor bechreven de merkbeleving en de emotie steekwoorden blijven. Wat verder ook be-langrijk is, het moet niet te ingewikkeld zijn, zoals we leerden in de minor: Keep it Simple Stupid, KISS.

Voor dit concept (aangezien zowel de doelgroep, als het budget van het bedrijf relatief klein is) is er gekozen voor een online plat-form, afgeleid van het alom bekende MYSPACE, in de categorie beter goed gejat dan slecht bedacht zullen we maar zeggen. We noemen het natuurlijk anders, namelijk: De MyTorch. MyTorch wordt een online community platform waarin Nederlandse beveiligers, beveiliginsger-elateerde items kunnen delen. Zoals foto’s en ervaringen van gevaar-lijke situaties, filmpjes, ideeen en meer. Het ontwerp van dit platform zal volledig aansluiten bij de in de Persona genoemde doel-groep, de traditionele burgerij in de beveiliginsindustrie. Er zul-len verschillende thema’s mogenlijk zijn, zoals Vrouwen, Voetbal, Sport algemeen, Gadgets etcetera, en ook de advertenties binnen dit platform zullen op de doelgroep aansluiten. Dit platform zal alleen toegankelijk zijn voor bewerking door de beveiliginsgsbranche. Ei-genaren van een Smart Torch, zullen hierbij de gelegenheid hebben om extra functies te gebruiken zoals direct uploads vanaf het apparaat. Op deze manier wordt er ingespeeld op de emoties van de doelgroep.

Verder zullen er als belangrijk item voor de motivatie achter het deelnemen aan dit platform, prijzen vergeven worden die ook binnen de interesses van de doelgroep liggen. Zoals een officiele EK voet-bal, een SmartTorch zelf, Een breedbeeld/HD televisie enzovoorts. Deze prijzen zullen worden vergeven aan de beste uploads van elke maand.

Page 14: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

Vervolg stap 3

Het verhaal ligt dus bij het binden van de beveiligers in de beveili-ginsindustrie. Over het algemeen is het werk van een beveiliger nameli-jk eenzaam, vaak wordt er vrijwel alleen en op late uren gewerkt. Door middel van de MyTorch worden ze samengebracht om ervaringen, ideeen, tips en interactiviteit te delen, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Om het platform draaiende te houden en een verhaal achter dit platform te creeeren, zullen er maandelijks nieuwe actuele thema’s ontstaan. Zoals het Ek Voetbal, Nachtwerk en andere aan de interesses van de bev-eiligingsbranche gerelateerde onderwerpen.Iedere maand wint de beste ‘‘post’’ binnen dat thema, de prijs die maandelijks gewonnen wordt noemen we: de SmartTorchAward!Het voordeel van de prijs voor de Smart Torch fabrikant is dat dit zal leiden tot merkbeleving.

4 & 6 Welke Media & Tools worden er gebruikt?Hoe krijgen we de beveiligers van Nederland nou zo ver dat ze ook gaan deelnemen aan het platform? Allereerst stel ik even voorop dat dit dus simpel gehouden wordt, aanmelden kan binnen 1 minuut volgens een aan-meldingsprocedure met persoonlijke gegevens, foto of afbeelding. Wat wel van belang is, is dat aanmelden dus alleen mogenlijk is voor bev-eiligers, buitenstaanders kunnen het platform eventueel wel zien maar kunnen niet reageren. We zullen dan dus ook toegangscodes vergeven aan alle Nederlandse beveiligingsbedrijven. Met deze toegangscode kan dan een profiel aangemaakt worden.

Natuurlijk wordt er op het platform gebruik gemaakt van veelvuldige ‘‘reclame’’ voor het SmartTorch product en kunnen deelnemers van het platform tegen een gereduceerde prijs een exemplaar verkrijgen.

Via welke media promoten we MyTorch?Om het platform crossmediaal op de kaart te zetten moeten we gebruik maken van verschillende en met name van de juiste soorten traditionele en moderne mediatechnieken. De TV is hier bijvoorbeeld irrelevant voor omdat het een online internet platform betreft en veel te duur is.

1. Event, op beveiliginsgsbeurzen en congressen en voor grote beveilig-ingsinstanties worden er stands neergezet met ‘‘enthousiaste charmante jongedames’’ die de MyTorch zullen promoten. Bij deze stand zullen ook echte SmartTorch apparaten liggen en zullen er schermen geplaatst zijn waarop te zien is hoe dit werkt. Bij de acties voor de beveiliginsin-stanties zal dit onverwacht gebeuren zodat de doelgroep hierdoor wordt overvallen. We zorgen er natuurlijk voor dat dit groots wordt aangepakt zodat hier door de beveiligers over gesproken zal worden.Er zal op dit even ook de mogenlijkheid zijn tot directe inschrijving. 2. Mail, er wordt een mail gestuurd naar alle beveiliginsbedrijven met voorbeeldprofielen, inlogcodes en een simpele uitleg. De prijzen worden hierbij geintroduceerd en in deze mail wordt er benadrukt dat dit al-leen bedoeld is voor beveiligers en dus niet iets commercieels is.

Er wordt in deze mail verzocht dit door te sturen naar verdere bev-eiligers. Als beloning voor het doorsturen van de mail, zullen de man-agers een SmartTorch apparaat ontvangen.3. Facebook Fan page, via facebook zal er een fanpage ontstaan met een uitnodiging en uitleg van MyTorch. Via het facebookbestand zal ieder-een die op Facebook beveiligingsinstanties ‘‘liked’’ een uitnodiging ontvangen. Als MyTorch eenmaal gebruikt wordt zullen de winnaars van de maand met hun post ook op deze fan page terechtkomen. 4. Twitter, er zal ook een hashtag aangemaakt worden voor het MyTorch event, #mytorch zal door iedereen gebruikt kunnen worden en zal hier-bij ook worden gelinkt aan diegenes MyTorch profiel en de fanpage mo-chten ze deze beide hebben. 5.Tijdschriften. De beveiligingsbranche heeft een aantal onderwerp specifieke tijdschriften. We zullen een persbericht sturen van het even naar deze tijdschriften met een aantal aantrekkelijke foto’s in ruil voor advertising ruimte op het platform. Natuurlijk kan er hier ook gebruik gemaakt worden van gewone advertenties. 6. Mobiele APP, Natuurlijk zal ook MyTorch beschikbaar zijn als online App. 6. Strategische alliantie, om MyTorch te promoten zal er gebruik ge-maakt worden van een strategische alliantie, indien mogenlijk met Sony of Philips om in ruil van advertenties, vernoemd te worden op hun web-sites en in hun berichtgeving naar beveiligingsinstanties.

5. Hoe word de community gemanaged?De hiervoor beschreven mediakanalen zullen 1 voor 1 worden ingezet. De sociale media zal wel tegelijkertijd beginnen. Door middel van de hiervoor beschreven maandelijkse thema’s wordt de community maandeli-jks weer opnieuw getriggert om mee te blijven doen. Gaandeweg wordt er natuurlijk doorgaans gebruikt gemaakt van strategieen om de Smart Torch ook als product op de kaart te zetten. Naarmate de populariteit aantrekt zullen er meerdere manier bedacht moeten worden om de com-munity te controleren, zoals bijvoorbeeld door ieder 150ste lid in de prijzen te laten vallen.

Page 15: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

7, Hoe worden de resultaten gemeten?Omdat MyTorch een online platform is, zullen de resultaten als in aanmeldingen voor het platform vrij snel zichtbaar zijn. Door ge-bruik te maken van Google Analytics kan het internet gebruik van de MyTorch gebruiker worden ge-analyseerd en daar kan dan ook weer op ingespeeld worden. De maandelijkse resultaten zullen na elke pri-jsuitreiking opnieuw gemeten worden om zo te kunnen bekijken wat de meest succesvolle opties waren.

Hieronder een amateur voorbeeld van een MyTorch Profiel:

MyTorch for Security Only

Naam: Mark de JongPlaats: UtrechtLeeftijd: 33 jaar

Bedrijf: SecuritasWerkt daar: 5 jaarHoudt van: Voetbal & VrouwenHeeft: een relatie

22 posts3 film uploads10 foto’s

Actief op MyTorch sinds 02-02-2012

MyTorch Profile #24

CrossmediaConcept MyTorch

1. Event

2. Mail

3. Create FB Fan Page

4. Develop Hashtag

5. Create Mobile App

6. Publicity at Magazines7. Create Strategic Partner

8. Laat de rest over aan de gebruikers!!

Page 16: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

Word OF Mouth Marketing

Wat is Word of mouth Marketing?Word of mouth marketing is een marketingstrategie die het doel heeft de cosument het product te laten promoten via word of mouth. Mond op mond reclame dus. er zijn veel verschillende vormen van Word of Mouth technieken, zoals Buzz Marketing, Viral Marketing, Brand Blog-ging & Cause MArketing. Allen zijn ze verwant aan een bepaald the-ma dat opvalt. Iets organiseren dat opvalt zodat er over gesproken wordt, dit kan bijvoorbeeld door middel van een omstreden filmpje plaatsen of door een gek object te plaatsen midden op straat dat verwant is aan een jou product of merk. Het moet in ieder geval iets zijn, waar over gepraat word, zodat feitelijk, de klant jou merk of product promoot12.

Natuurlijk moest ook ik voor deze Bok een Word of Mouth Ad-vert bedenken. Ik heb ook een powerpoint presentatie gemaakt over de verschillende vormen van WOM met voorbeelden.

We konden hierbij kiezen voor het uitwerken van een WOM actie voor het project, maar ik vind het nu wel genoeg geweest met de Smart Torch, of een WOM actie voor het Water & Light Festival Amsterdam 2012. Dit is een festival dat dient als feestelijke aftrap voor het in 2013, 400jarige bestaan van de Amsterdamse grachten. het festival zal starten in december 2012 en zal uitgroeien tot een cultureel festival dat Amsterdam in het licht zet. Langs de Amstel zal hierbij de lichtkunst van nationale en in-ternationale lichtkunstenaars te zien zijn3.

Winter Magic is een publiek, private samenwerking tussen de ge-meente, het bedrijfsleven en diverse creatieve organisaties binnen de stad. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van de grootse musea, rederijen, hotels en lichtorganisaties. In 2010 is dit evene-ment ook georganiseerd en een dat was een groot succes. Vanwege de voorbereidingen voor 2012 heeft de organisatie ervoor gekozen het in 2011 niet door te laten gaan. Hieronder een foto van het event in 2010:

1 http://www.frankwatching.com/archive/2009/07/13/social-media-marketing-community-management/2 http://books.google.nl/books?id=sf85DYe9140C&hl=en, Buzz, harness the power of influence and create de mand, by Marian L. Salzman, page 4,53 http://www.wintermagicamsterdam.com/wma/content.vm?pag=17

Page 17: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

Word of Mouth | Water & Light Festival, Amsterdam 2012

Hoe pak je zoiets aan? Zoals eerder beschreven is het de bedoeling om mond op mond rec-lame te creeeren, dat gebeurt niet zomaar. Het moet interessant, slim, niet te moeilijk en innovatief zijn.

Let me present to you: LIGHTamsterdamIk heb als idee bedacht om het te zoeken achter de sterke brand-building van Amsterdam en zijn grachten. Bij de meeste mensen is het eerste waar ze aan denken als ze aan Amsterdam denken, de grachten. Dit is een grachtenfestival, op diezelfde grachten. Ik ben inmiddels bekend geraakt met het verhaal achter de brand-building van Amsterdam en het is zo dat de simpele marketing cam-pagne ‘‘Iamsterdam’’ een van de betere Europese steden campagnes is. Deze is dan ook al gekopieerd door Lyon bijvoorbeeld met On-lyLYON en door Berlijn met BeBerlin.

Aangezien Iamsterdam centraal staat en dit evenement dus ook mede door de gemeente wordt georganiseerd, lijkt het mij leuk om als BUZZ in aanleiding naar dit festival ‘‘LIGHTamsterdam’’ te presenteren. Dit wordt dan s’avonds gedaan door middel van LIGHT in gekke, aparte en opvallende lichtjes te projecteren voor de bekende Iamsterdam letters op het Museumplein. Voor de rest kun-nen er wellicht duplicaten van deze letters weergegeven worden op andere aparte plekken, zoals op bruggen tussen de grachten. Mensen zullen dan denken, wat betekend dat? Rondom de letters zullen dan billboards opgehangen worden met de website en an-dere contactgegevens van het evenement, en zo wordt een BUZZ gecreeerd.

Via de links die te vinden zijn rondom deze BUZZ actie, komen mensen op de promotiefilm van het event. Zo komen we op Viral Marketing, deze berichtgeving wordt dan vervolgens doorgestuurd. Wat ook op de Billboards gehangen wordt is de vraag om jou foto met LIGHTamsterdam op de achtergrond te uploaden op de facebook fan page van het evenement. De leukste foto van 2012 wint een leuke en hippe lamp van een van de ontwerpers1.

Hiernaast heb ik mijn WOM Actie gebrpobeerd visueel te maken. (Hou s.v.p in gedachte dat ik geen webdesign wonder ben;) )

1 http://vimeo.com/34557621

LightAmsterdam! Winter Magic|Water&Light Festival 2012

More info: www.wintermagicamsterdam.com

Page 18: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

Test je Actie

Ik heb mijn idee voorgelegd aan een aantal vriendinnen en mijn collega’s bij het VVV kantoor in Amsterdam die het allemaal een erg leuk idee vinden. Mijn collega’s bij het VVVkantoor zijn van mening dat deze actie zeker de aandacht zou trekken, realistisch en haalbaar is. Toch is het nog niet zo makkelijk om zoiets zom-aar in de stad te plaatsen, want wat zijn de kosten? Het ATCB waar het VVV ondervalt heeft de rechten over de Iamsterdam let-ters, maar ze denken dat zodra zij zich bij dit idee aansluiten, dit zeker iets op zou kunnen leveren. Mits de kosten daar niet te hoog voor zijn. Wellicht kunnen andere deelnemers van het evene-ment mee helpen om de kosten te sponseren.

Seminars | 4.2Tijdens de minor moesten we ook twee seminars bezoeken die betrek-king hebben op de creatieve/innovatie industrie.

Bright Night 10 februari 2012Op vrijdag 10 Februari ben ik naar het Pakhuis de Zwyger geweest om naar een Seminar te gaan die Bright Night heette, de 16e editie al welteverstaan. Bright Night is een soort community waar sprekers de gelegenheid krijgen hun ideeen en ervaringen te delen met het doel anderen te inspireren. Het begon om 20:00 en vond plaats in de groote zaal. Er waren daar dus meerdere sprekers en ik heb de vol-gende bekeken.

Mark Post sprak tijdens deze seminar over kweekvlees. Meneer Post is een (vasculair bioloog) wetenschapper van de Universiteit van Maastricht en hij vertelde over de ontwikkeling van de kweekvlees industrie en de toekomstige noodzaak voor het eten van kweekvlees. Vooralsnog is Meneer Post al 6 jaar bezig met het ontwikkelen van kweekvlees aan de technische Universiteiten, hij pretendeerd dat over circa 7 jaar de onderzoekstechnieken dermate ver zullen zijn dat er vlees ontwikkeld kan worden dat net zo smaakt, net zoveel bouwstoffen heeft er hetzelfde uitziet en even duur is als gewoon vlees. Misschien zelfs wel goedkoper aangezien volgens M. Post de Eco-keurmerken enkel in prijs zullen stijgen. Persoonlijk vind ik dit een beetje een raar, doch goed idee. De man vertelde verder niet heel overtuigend maar ik vond het toch wel erg bijzonder te weten dat ze zoiets dus daadwerkelijk aan het maken zijn. Als dit project echt zou lukken, en de producten zullen hetzelfde smaken als gewoon vlees, zou dit het dierenleed een stuk verminderen.

Daarna zag ik de lezing van Meneer Nieuwenhuis, hij is directeur van het bedrijf MEdiaMonks wat het grootste creatieve, digitale productiebureau van Nederland is. HTML5 betekend Hyper Text Markup Language 5. Ja dat is nogal een mond vol en dat vind ik ook. Wat ik ervan be-grijp is dat HTML5 een nieuwe versie is van de eerdere HTML4 en dat dit een taal is die zorgt voor betere ondersteuningen van webapplicaties.

Page 19: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

Tedx Seminars

Ik heb in plaats van het bezoeken van nog een seminar gekozen om twee Tedx seminars te bekijken. Ik weet dat dit niet volgens het boekje is, maar ik hoop dat het ook goed gekeurd wordt in verband met de tijdsdruk en aangezien ik twee Tedx seminars kies om het te compenseren dezelfde inhoud oplevert. De seminars die ik heb gekozen komen beide uit de categorie ‘‘Media with a meaning’’.

Tedx Seminar 1: Malcolm Mc Laren: his life, authenticity vs karaoke cultureDe eerste Seminar die ik bekeken heb is van Malcolm McLaren. De in 2010 overleden Malcolm Maclaren was een designer, promoter en recording artiest. Hij heeft de rock-n-roll band the Sex Pistols opgezet, heeft bijgedragen aan de globalisering van de hiphop cultuur en heeft veel gedaan in de wereld van de kunst en cultu-ur.

De seminar die hij in oktober 2009 gaf voor Tedx ging over de ka-raoke cultuur versus de authentieke creativiteit. In zijn seminar verteld hij hoe hij opgroeide in een maatschappij waar overleven meer centraal stond, vlak na de oorlog. Volgens hem, begreep hij op jonge leeftijd al dat de wereld in Engeland draaide om leu-gens die door middel van de televisie en radio de huishoudens van Engeland binnendrong. Engeland kampte in die tijd met politieke problemen en volgens hem werd, later op school, ook lesgegeven door mensen met een eenrichtingsmening op het leven.

Lanzamerhand verandere deze cultuur waarin overleven centraal stond in een karaoke cultuur of een cultuur vol verlangens, het nadoen van mensen is een de huidendaagse maatschappij erg be-langrijk geworden. Een beeld nastreven, de regeltjes volgen en structuur behouden.

Volgens McLaren was het belangrijk om je af te zonderen van deze cultuur en je te onderscheiden, door authen-tiek te worden en opzoek te gaan naar je au-thentieke creativiteit in plaats van het na-volgen van de maatschappij. in plaats van alles willen weten, ligt volgens hem de crea-tiviteit in het onwetende. Het zelf kunnen in-vullen door middel van creatieve oplossingen en je eigen interpretatie geven op het leven en zijn kenmerken. Het niet persee na stre-ven van dingen die van je verlangt worden zijn dingen die het leven doen kleuren.

Binnen deze webapplicaties in HTML5 vallen bijvoorbeeld de func-ties Javascript & Flash. in de marketing wordt HTML ook wel als verzamelnaam gebruikt voor de gehele ondersteuning van webap-plicaties en softwarevormen. Dit verhaal was mij eerlijk gezegd een beetje onduidelijk en hij vertelde dit ook niet erg commercieel.

De volgende en laatste spreker die ik tijdens Bright Night gezien heb was Daan Weddepohl, Daan is een jonge, commerciele, goede presenta-tor die net zijn eigen bedrijfje probeert op te zetten dat peerby,com heet. www.peerby.com is een nieuwe onderneming, die eigenlijk probeert #durftevragen naar een nieuwe dimensie te brengen. Het concept is eigenlijk een soort nieuwe marktplaats te creeeren, maar niet zo statisch als het marktplaats concept. Het is een soort community based idee, waarbij de gebruiker als zij spullen willen huren of kopen (in principe huren) plaatsen ze dat op peerby, en dan gaat peerby op zoek naar mensen in de buurt die deze spullen te huur of te koop hebben zo-dat er een ruil ontstaat, dit kan gratis of tegen betaling zijn. Dit is een duurzaam concept omdat er dan relatief minder kilometers ge-maakt hoeven worden en er zo gewerkt wordt aan community building. Deze jonge jongen sprak heel gemotiveerd en enthousiast over zijn pro-ject, hij doet mee aan het founders institute, een soort promotie pro-ject om jonge startups te begeleiden. Dit was een leuk en inspirerend verhaal.

Page 20: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

Hij bedacht de Sex Pistols omdat hij iets wilde bedenken dat ver-der iedereen verafschuwde, om een trend te zetten, iets wat teg-endraads was in de nette structuur gezet was. De inspiratie hier-voor kreeg hij van zijn professor op de kunstacademie in Londen.

Hij heeft aanbevolen om technologie en sociale media goed te ge-bruiken, als tool, net als een pen, het is niet en het zal ook nooit, in plaats van ervaringen komen. Ervaringen blijven altijd het belangrijkste.

Ik vond het een inspirerende seminar, met een interessant en leuk levensverhaal van McLaren, wel zit hij als elke rock-n-roll arti-est helemaal vol van zelfvertrouwen en kan daarom redelijk ar-rogant overkomen, maar daar kijk je wel overheen. Hij beschrijft creativiteit eens op een andere manier dan marketing-gericht, meer om jezelf te onderscheiden van de namaak cultuur waar we in leven.

Voor de link naar de seminar:http://www.ted.com/talks/malcolm_mclaren_authentic_creativity_vs_karaoke_culture.html

Tedx Seminar 2: Sir Ken RObinson says School Kills Creativity

Nadat ik zijn seminar op Tedx bekeek dat op een grappige en in-teressante manier vertelde over waarom scholen de creativiteit uit kinderen trekken ben ik me nog wat verder gaan inlezen in zijn achtergrond en zijn boeken. Deze Phd heeft vele boeken geschreven over dit onderwerp en is het brein achter vele succesvolle bedri-jfs en overheidscampagnes en won talloze prijzen in de creatieve industrie van kunst, cultuur en onderwijs.

De man verteld ontzettend geestig en interessant tegelijk. Om-dat kinderen van jongs af aan al leren dat fouten maken slecht is, maakt dat de creativiteit die in kinderen zit kapot.

‘‘If you’re not prepared to be wrong, you’ll never come up with anything original’’ - Ken Robinson

dit is dan ook de reden waarom meneer Robinson zich is gaan ver-diepen in het onderwijs. Alle kinderen worden volgens hem geboren met een hele grote hoeveelheid creativiteit in de genen. Dit wordt volgens hem kapot gemaakt door onderwijssystemen.

het belangrijkste dat Sir Robinson vind aan het brengen van crea-tiviteit in de maatschappij is dat hij er in gelooft dat een hel-eboel jongvolwassen tot volwassen mensen geloven dat ze geen bi-jzonder talent hebben, of iets hebben waar ze erg goed in zijn. Doordat mensen dat denken gaan ze dingen doen die ze eigenlijk niet leuk vinden, om maar alsnog iets te doen. Doordat hij mensen heeft ontmoet met een echte passie en liefde voor hun werk heeft hij strategieen bedacht om dit meer mensen te laten ontdekken. Hij won voor de boeken die hij hiervoor schreef, vele prijzen en hij heeft vele bedrijven, scholen en zelfs hele educatiesystemen veranderd.

Zijn trainingen zijn leiderschapsstrainingen waarbij creativiteit centraal staat. Het komt op mij over als een inspirerende man met erg goedde en leuke ideeen. Het lijkt me leuk binnekort een van zijn boeken te lezen om me wat verder in te lezen op dit onder-werp want het lijkt zo globaal gezien ook een beetje ‘‘happy’’ talk natuurlijk. Wel moet ik zeggen dat na het zien van een aan-tal van zijn interviews, het heel prettig is om naar deze man te luisteren, hij verteld erg aanstekend en inspirerend en dat is in zijn vak natuurlijk van uiterst belang en waarschijnlijk ook een van de punten waarop hij is doorgebroken met zijn boeken, films en trainingen.

Een aanrader voor iedereen dus, daarom geef ik hierbij niet al-leen de tedx link, maar ook zijn persoonlijke website waarop meerdere seminars, interviews en reviews van zijn boeken te lezen zijn. Ik vond het in elk geval leuk me hier wat meer in te ver-diepen.

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativ-ity.htmlwww,sirkenrobinson.com

Page 21: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

Bronvermelding.Websiteshttp://www.brandingonthenet.com/personal-branding-quotes.htmhttp://vimeo.com/34557621http://www.wintermagicamsterdam.com/wma/content.vm?pag=17www.frankwatching.comhttps://accounts.google.com/NewAccount?hl=nl&continue=http://www.blogger.com/create- http://nl.wordpress.org/http://www.nownederland.nl/tips/blog-tips/http://www.frankwatching.com/archive/2009/07/13/social-me-dia-marketing-community-management/http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.htmlwww,sirkenrobinson.comhttp://www.innovatiekalender.nl/Crossmediaalin2010.aspxwww,motivactiongroep.nl

Google Books:Buzz, harness the power of influence and create de-mand, by Marian L. Salzman,

En Natuurlijk lesmateriaal van Blackboard Creatieve Industrie 4.2

Page 22: Bok 2.0 voor Creatieve Industrie 4.2

The End|