Blokboek FA 101

download Blokboek FA 101

of 34

 • date post

  02-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  88
 • download

  0

Embed Size (px)

description

blokboek fa 101

Transcript of Blokboek FA 101

 • Voorwoord In dit blokboek tref je de doelstellingen, de invulling en de vormgeving van het onderwijsblok Apotheker en geneesmiddel aan. Modern onderwijs staat in het teken van samen op reis. De onderwijsinstelling maakt duidelijk wat er geleerd moet worden en zorgt ervoor dat de omgeving stimulerend en uitdagend is. Van studenten wordt verwacht dat ze actief aan het onderwijs deelnemen en maximaal gebruik maken van de mogelijkheden die hen geboden worden. Het onderwijsblok Apotheker en geneesmiddel heeft als belangrijke doelstelling nieuwe studenten in de farmacie enthousiast te maken voor een vak waar het geneesmiddel, maar ook de patint centraal staat. We zullen dat doen aan de hand van verschillende onderwijsvormen. Er zullen taken uitgewerkt worden, er komt een parade langs van vele betrokkenen rondom het geneesmiddel (patint, arts, industrie, apotheker, etc), we zullen praktisch werken. Kortom, een grote variatie van onderwijs waarbij kennismaking met het vak, nadenken over waar het op dit moment om gaat in de farmacie en de geneesmiddelenwereld in ruime zin, en zelf een oordeel vormen over de ethische aspecten die rondom het geneesmiddel spelen, centraal staan. Het geneesmiddel is een fascinerend thema. Wij willen met dit onderwijsblok jullie iets van die fascinatie meegeven. Later als je bent afgestudeerd en werkzaam bent in patintenzorg, industrie of wetenschappelijk onderzoek blijft dat een belangrijk uitgangspunt. In dit blok willen we daar een eerste basis voor leggen. Veel succes en leerplezier! Prof. dr. H.G.M. Leufkens Voorzitter blok FA-101

 • 2

 • 3

  Inhoudsopgave Inhoud Pagina 1. Algemene informatie 5

  1.1 Contactpersonen 5 1.2 Plaats in het curriculum 6 1.3 De opbouw van dit blok 7 1.4 Leerdoelen 8 1.5 Rooster en groepsindeling 9

  2. Probleemgestuurd onderwijs: de taken 10 2.1 Aandacht voor probleemgestuurd onderwijs 10 2.2 Toelichting op de taken 11 Oefentaak 11 Taak 1: De pil als staafje? 12 Taak 2: Van kwaal tot erger 13 Taak 3: Geneesmiddelgerelateerde problemen zijn divers 14 Taak 4: Klein of benauwd oftewel kind als proefkonijn?! 15 Taak 5: Farmaceutische zorg van onbetaalbare waarde?! 16 3. Werkcollege geneesmiddelen 18 4. Farma Parade 19 4.1 Inhoud 19 4.2 Voorbereiding 19 4.3 Programma 20 5. Ethiek 22 6. Jaarproject mondelinge communicatie 23 6.1 Inleiding 23 6.2 Doelstelling 23

  6.3 Opzet van het Jaarproject 23 6.4 Achtergrondinformatie 24

  7. Practicum recepteerkunde en analyse 25 8. Materialen en voorzieningen 26

  8.1 Onderwijsmateriaal 26 8.2 Aan te schaffen materiaal 26

  8.3 Literatuur in het studielandschap 26 8.4 Internetadressen 27 8.5 Artikelen op Blackboard 27 8.6 Blackboard 27

 • 4

  9. Toetsing en beoordeling 28 9.1 Actieve inzet 28 9.2 Toetsen 29

  9.2.1 Schriftelijke algemene toets en schriftelijke toets recepteerkunde en analyse 29 9.2.2 Vaardigheidstoetsen 29 9.2.2.1 Praktische toets 29 9.2.2.2 Rekentoets 30

  9.3 Eindcijfer blok 31 9.4 Aanvullende toets 31 9.5 Beroep 32 9.6 Bekendmaking cijfers 32 Bijlage 1: Werkcollege geneesmiddelen Bijlage 2: Reglement praktische toets blok FA-101 Bijlage 3: Voorbeeld toetsrecept Bijlage 4: Richtlijnen labjournaal Bijlage 5: Voorbeeld diagnostische rekentoets

 • 5

  1. Algemene informatie 1.1 Contactpersonen Voorzitter Prof. dr. Bert Leufkens Cordinator Dr. Marjon ten Hoor-Suijkerbuijk e-mail: M.E.G.tenHoor@uu.nl PGO docenten docentnaam e-mail Drs. Chiel Ebbelaar C.F.Ebbelaar@uu.nl Dhr. R. Bartels C.E.Bartels.uu.nl Dhr. Hans Hilbers , H.W.Hilbers@uu.nl Drs. Tamara Koehler, T.C.Koehler@uu.nl Dr. Marjolein de Ruwe, M.J.deRuwe@uu.nl Dr. Judith Scheerens, J.Scheerens@uu.nl Dr. Joris Verster, J.C.Verster@uu.nl Drs. Milja de Vries M.I.J.deVries@uu.nl Drs. Henk de Jong H.A.W.deJong@uu.nl Drs. Willem van de Spijker W.A.vandeSpijker@uu.nl Communicatiedocent (interviewtraining)

  Dr. Marjon ten Hoor-Suijkerbuijk Docent rekenvaardigheden (rekentoets)

  Dr. Herre Talsma, e-mail H.Talsma@uu.nl Practica recepteerkunde en analyse Vragen met betrekking tot het recepteerkunde practicum kun je richten aan:

  Drs.Ivonne Gorissen, e-mail: i.m.m.gorissen@uu.nl Afmelden voor het recepteerkunde practicum bij Nel van Dongen (tel 030-2536881) e-mail: N.vanDongen@uu.nl) Cordinator van het practicum analyse:

  Drs. Stefan Koppenaal, e-mail: S.Koppenaal@uu.nl Voor informatie of vragen kun je terecht bij de blokcordinator, Marjon ten Hoor. Via Blackboard kun je ook je vragen stellen, echter met name als die vraag ook voor je mede-studenten van belang kan zijn.

 • 6

  1.2 Plaats in het curriculum Het blok Apotheker en geneesmiddel is een van de eerste twee blokken die in de bachelor Farmacie gegeven worden. In de eerste week vindt een algemene introductie plaats, waarbij kennis wordt gemaakt met het departement, de medewerkers en de medestudenten en vindt ook de start van beide blokken plaats. In de resterende 9 weken staan de verschillende onderdelen van het blok ingeroosterd, in het AD-timeslot. Wanneer het blok met een voldoende wordt afgerond, worden 7,5 ECTS-punten toegekend. Er gelden voor dit blok geen specifieke toelatingseisen. Door het volgen van blok FA-101 krijg je inzicht in de werkzaamheden en taken van een apotheker. Daarnaast maak je kennis met de wereld van de farmacie: de patinten en regelingen in de gezondheidszorg, maar ook de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, onderzoeken die hiervoor gedaan worden en de maatschappelijke gevolgen (rechten en ethische aspecten), die medicijnen met zich meebrengen. De kennis en vaardigheden die je in de loop van het curriculum opbouwt, kun je hierdoor beter plaatsen in de context van het toekomstige beroep van een apotheker en het omringende werkveld. Tijdens de studie Farmacie zul je niet alleen kennis en inzicht verwerven, ook zul je jezelf allerlei vaardigheden eigen moeten maken. Vaardigheden maken alle deel uit van een specifieke leerlijn, die door de opleiding heen loopt, het onderwijs vindt echter gentegreerd in de blokken plaats. Gedurende je studie ontwikkel je je vaardigheden en houd je de ontwikkeling daarvan bij in je eigen portfolio. Meer informatie hierover, ook over de herkansingsmogelijkheden bij Skills, vind je in de map 'Farmacie studeren ..' en in het blokboek van het tutoraat. In dit blok maak je gelijk al kennis met een aantal van deze vaardigheden (zie tabel). Vaardigheid Waar komt deze vaardigheid aan de orde Informatieverwerking Het opzoeken en beoordelen van bronnen ter verdieping

  van de zelfstudie bij PGO Rekenen Rekentoets 1 (tevens tijdens Practicum met de werkcolleges) Mondelinge communicatie

  Interviewtraining Jaarproject mondelinge communicatie (start in periode1) 2

  Labvaardigheden Practicum Analyse (P-A) Bereidingsvaardigheden Practicum Recepteerkunde (P-R) / Praktische toets 3 Ethiek en Recht Farma Parade en Werkcollege Ethiek 1 In week 2 vindt een diagnostische rekentoets plaats. Zorgvuldig en goed kunnen rekenen (k zonder rekenmachine) en het kunnen interpreteren van grafische gegevens zijn essentile vaardigheden voor apothekers. Vandaar deze peiling vroeg in de opleiding. Deze toets vergt verder geen voorbereiding. 2 In week 8 en 9 vindt de training Interviewen plaats als voorbereiding op het Jaarproject Mondelinge Communicatie. Deze training maakt onderdeel uit van dit blok. Als afsluiting van deze opdracht vindt in blok FA-201 de toets mondelinge communicatie plaats. 3 In week 9 en 10 zijn de Praktische toetsen over het bereidingspracticum gepland.

 • 7

  1.3 De opbouw van dit blok In blok FA-101 maak je kennis met het geneesmiddel, de apotheker en het farmaceutische werkveld. Werkvormen zijn: PGO groepsbijeenkomsten met tussentijds de zelfstudie, werkcolleges, hoorcolleges, practica en trainingen. In dit blok maak je kennis met de methodiek 'de zevensprong', een vorm van probleemgestuurd onderwijs. Deze methode wordt in allerlei blokken gebruikt gedurende de gehele studie. Daarom besteden we in dit blok extra tijd aan deze methode. Bij de eerste groepsbijeenkomst maak je kennis met je onderwijsgroep en oefenen we met de zevensprong. Tijdens de volgende groepsbijeenkomsten bespreek je met de groep onder begeleiding van een docent-begeleider een zogenoemde taak. Tijdens deze bespreking worden leerdoelen geformuleerd, die iedereen daarna zelfstandig uitwerkt. De volgende bijeenkomst wordt de taak met de groep onder begeleiding van de docent-begeleider nabesproken en de nieuwe taak voorbesproken. In totaal zijn er 5 taken en daarnaast is er een werkcollege geneesmiddelen, waarin je kennismaakt met veel gebruikte geneesmiddelen. In zesmaal vindt een serie hoorcolleges plaats, de Farma Parade. Deze Farma Parade dient als achtergrondinformatie bij de taken. Alle sprekers houden zich met farmacie bezig, echter op heel verschillende wijze. Zo maak je kennis met de vele aspecten van de Farmacie: van de industrie als ontwikkelaar, de huisarts als voorschrijver, de apotheker als verstrekker en medicatiebegeleider, tot de patint als gebruiker en tevens de zorgverzekeraar als financier van geneesmiddelen. In de Farma Parade komen ook de onderwerpen Ethiek en Recht aan de orde. Aansluitend wordt tijdens het werkcollege Ethiek een actueel ethisch probleem geanalyseerd en met je onderwijsgroep bediscussieerd volgens een stappenplan, zodat je leert hoe je op een goede manier een beslissing kunt nemen bij ethische dilemma's. Tijde