B yourself nr. 28 oktober 2014.pdf

Click here to load reader

download B yourself nr. 28 oktober 2014.pdf

of 42

 • date post

  03-Dec-2014
 • Category

  Spiritual

 • view

  51
 • download

  0

Embed Size (px)

description

bewust worden, bewust zijn, jeZelf zijn

Transcript of B yourself nr. 28 oktober 2014.pdf

 • 1. -B4e jaargang nr.28 Oktober 2014-YourSelfBEWUSTWORDINGSMAGAZINEThe Seven StonesHoe sluit je een relatie goed afMet Kangen Water terug in BalansDe weg naar vredeBewust wording, Bewust-Zijn, Je Zelf Zijn | ItsYouInsideEen proces van ontwaken in aanwezigheid

2. Schrijver: [GEEF HIER DE TITEL VAN HET DOCUMENT OP]ADVERTENTIEB-YourSelf MAGAZINE voor Bewustwording | ItsYouInside 2 3. WSchrijver: [GEEF HIER DE TITEL VAN HET DOCUMENT OP]elkom in B-YourSelf, het online magazinedat de bewust wording uitlicht, het bewust-zijn toelichten JeZelf zijn verlicht.Hoe sluit je een relatiegoed afVeraHellemanNa het ontwaken uit de droom van wie jedacht te zijn en het opstaan van Wie jewerkelijk bent, volgt er een proces waarinook je buitenwereld afgestemd raakt op dediepere lagen van jeZelf. Vrienden die nietmeer resoneren, nieuwe ontmoetingen dieveel meer kloppen. Werk dat niet meer bijje past, passie die zich in een hernieuwdevorm wil gieten. Meer op blz. 7Spirituality iswhat you doAnnemarie PostmaYou love someone-or you dont. It hasnothing to do with circumstances. Its justlike being pregnant: you either are or youarent; you cant be a little pregnant. Soyou live spiritually- or you dont. There isno in-between, and there is no on/offswitch. Its not something you do onemoment and dont do the next. You arenot spiritual when its convenient.Meer op blz. 18In B-YourSelf kom je artikelen tegen die betrekkinghebben op zes themas. Staat het logo van eenthema bij een artikel dan gaat dat artikel daarover. Links zie je de 6 themas en de kleur die bijde groep hoort.Herkenbaar en Overzichtelijk.Bewustwording is immers ook het kunnen plaatsenvan de stukjes zodat er een verheldering optreeddoor het verkregen inzicht.Water dat vrij stroom zorgt immers ook voorverheldering en daardoor inzichtenB-YourSelf MAGAZINE voor Bewustwording | ItsYouInside 3 4. Schrijver: [GEEF HIER DE TITEL VAN HET DOCUMENT OP]B-YourSelf nhoud September 2014:Ik heb ervaren dat als je deze inzichtenals centrale leidraad gebruikt om je levenop te bouwen, dat je er ook veel vanterug krijgt. Ik heb ervaren dat velen vanons eigenlijk op zoek zijn naar hetzelfde.En volgens mij zoeken we de zevenstenen, inspirerend en richtinggevend quainhoud en rotsvast in hun vorm.De belangrijkste neutraliserende stoffen diedoor het lichaam worden gemaakt zijnnatriumbicarbonaat, kaliumbicarbonaat encalciumcarbonaat (bicarbonaten kunnendoor het lichaam zelf worden aangemaaktdoor het drinken van basisch water/KangenWater).Meer op blz. 13Artikelen & Columns:5. Edwin Vergouwen Voorwoord6. Het Lichtpuntje - De Edelsteen7. Vera Helleman - Hoe sluit je een relatie goed af?12. Annemarie Sips - Verbinder ben je van nature13. Kangen Water Verzuring is veroudering17. Ik heb gelijk! Marja Ruijterman18. Annemarie Postma Spirituality is what you do20. Tineke van Urk Het ontstaan van de seven stones26. Braco Gazing28. Aart van Wijk Daar gaat het om30. Carola Vermeeren/van Bemmelen Eten zonder honger dankzij E62134. Ronald Jan Heijn De weg naar vredeMeer op blz. 20B-YourSelf MAGAZINE voor Bewustwording | ItsYouInside 4 5. Schrijver: [GEEF HIER DE TITEL VAN HET DOCUMENT OP]B-YourSelf voorwoord September 2014September, het begin van de na-zomer. De maand waarin alles zichwederom instelt om tot zichzelf te komen. De start van een periode vanrust en bezinning, een periode van loslaten en bij jezelf komen en blijven.De vruchten zijn geplukt. Rijp en vol vitaminen en mineralen herbergenze de zaden die zich zullen nestelen in de voedingsbodem die Aarde heet.De grond van al het Aardse. Gronding is wat het zaadje zal verkrijgennadat in alle rust, door het zaad de vitamines en mineralen van de vruchtzijn opgenomen en door het zaad gentegreerd.Evenwicht, balans , relativeren overzien, alles in het NU brengen wat daar nog nietaanwezig is Een verwerkingsperiode waarin alles tot ons Zelf wordt genomen.We filteren de gebeurtenissen, en doen ervaring op uit dat wat we ervaren hebben.Sommige gebeurtenissen zijn immers intenser ervaren dan anderen en hebben een langereperiode nodig om opgenomen te worden in en met het geheel. Dat zijn ook vitamines enmineralen waardoor we groeien. Het groeien in het bewust Zijn.We Zijn immers allen hier, enkel de mate van afwezigheid is groter dan die van deaanwezigheid. Daarom ook het leven hier op Aarde, daarom ook ervaren van dat wat we inhet leven opdoenWe gaan naar scholen om te studeren, we krijgen daar lesstoffen. In het leven zijn delesstoffen het ervaren van gebeurtenissen. Net zoals bij taal of rekenen zijn erhandigheidjes waarin we de moeilijke som of zin ineens anders zien, doorzien. In het levenis dat ook door bewust te worden, te beseffen. Het Zien is het bewustzijn, we zien steedsmeer van het geheel, de visie wordt groter en daardoor nemen we meer waar.Vaak wordt er gesproken over de waarheid. Maar het gaat in leven niet over waar-heid,maar over waar-nemen. We nemen waar vanuit een staat van bewust Zijn en daardoorervaren we een bepaalde waar-heid.Waarheid echter zet zaken in het leven vast, waarnemen laat het stromen zodat we onzevisie kunnen bijstellen.Het betekent dat we Open staan voor datgene wat ons nog onbekend in de oren klinkt.Niet dat je alles dient aan te nemen van wat een ander je verteld. Er is ook nog zoiets inde wereld dat men je zaken wil opleggen. Hun waarheid aan jou opdringen, dat is nooit dejuiste intentie.Elkaar in hun waarde laten is dus de waarneming van degene respecteren en waarderen.Men kan een ander enkel begeleiden om het anders in te gaan zien, maar dan ook enkelwanneer die ander er aan toe is. En dat is men door zich open te stellen vanuit liefde, waareens de geslotenheid van angst het leven controleerde.Controleren is afschermen, waarnemen is opnemen waardoor we filterenDoor waar te nemen blijven we bij ons Zelf.B-YourSelf MAGAZINE voor Bewustwording | ItsYouInside 5 6. Schrijver: [Het GEEF LichtpuntjeHIER DE TITEL VAN HET DOCUMENT OP]De EdelsteenIedere maand wordt er een edelsteen uitgelicht en beschrevenDeze maand; Lemurian GoldLemurian Gold is eengoudgele opaal uitMadagaskar.Lemurian Gold opaal is eensteen met een hoge vibratiedie naar verluidt met hetoude Lemuri verbonden is.Hij versterkt je energetischegevoeligheden en verhoogdje bewustzijn vanverandering in vibratie.Met deze krachtige steen kun je je intutie versterken en kennis uit het verre verledenverkrijgen, toen energie en materie minder verhard waren dan nu. Deze opaal stamt uit detijd dat de ziel `luchtig in huid gekleed was dat we dus minder stoffelijk waren.Hij haalt herinneringen aan het licht naar boven, de hogere dimensie waar we toen inleefden en wat voor dimensionale wezens we toen bewust waren.Door met de steen te mediteren krijg je weer verbinding krijg je weer verbinding met jebewustzijn van oude tijden en met de multidimensionale extravagantie die je ziel is.Als je weet wie je bent in je totaliteit vergroot je het vertrouwen in jeZelf en in hetUniversum en zal je ook in deze realiteit gemakkelijker transformeren tot je ware Zelf,die zoveel meer is als wij kunnen vermoeden.Angst voor verandering en stress zullen verminderen.Deze steen werkt heel krachtig op het energetische niveau van healing, herstelt harmonieen drukt opnieuw een patroon van licht af in de cellen waardoor we makkelijker ons padnaar ascensie kunnen bewandelen. Als wij ons bewustzijn open stellen voor onzeGoddelijkheid en de dualiteit loslaten en in onschuld en eenheid willen leven, zoals we inLemuri deden, zal zich voor onze ogen een nieuwe wereld gaan ontvouwen, een werelddie wij vaak Nieuwe Aarde noemen. Deze wereld wacht erop dat wij ontwaken in eenwerkelijkheid die er altijd is geweest, die alleen maar door onze lange reis door de illusievan afgescheidenheid van het Al voor onze ogen verborgen is. Dit is een wereld vol magie,liefde, wonderen en een enorme verscheidenheid. De terugkeer van het paradijs op Aarde.B-YourSelf MAGAZINE voor Bewustwording | ItsYouInside 6 7. Schrijver: [GEEF HIER DE TITEL VAN HET DOCUMENT OP]Vera HellemanHoe sluit je een relatie goed af?Na het ontwaken uit de droom van wie je dacht te zijnen het opstaan van Wie je werkelijk bent,volgt er een proces waarin ook je buitenwereldafgestemd raakt op de diepere lagen van jeZelfNa het ontwaken uit de droom van wie je dacht te zijn en het opstaan van Wie je werkelijkbent, volgt er een proces waarin ook je buitenwereld afgestemd raakt op de diepere lagenvan jeZelf. Vrienden die niet meer resoneren, nieuwe ontmoetingen die veel meer kloppen.Werk dat niet meer bij je past, passie die zich in een hernieuwde vorm wil gieten. En zelfsje fysieke lichaam gaat veranderen wanneer je ware licht in zijn volledigheid naar buitenmag stralen. De partnerrelatie is meestal het laatste wat aan bod komt in het proces datvolgt na het ontwaken. Dit is een terrein namelijk wat voor de meeste mensen symboolstaat voor hun veilige thuis haven. En van de laatste buiten zichzelf geprojecteerdesurrogaten voor het thuis komen in zichZelf. Daarnaast ook de meest direct projectie vandualiteit: ik & jij. En derhalve d ultieme plek voor Zelfonderzoek. De partnerrelatie is dustot het eind toe enorm dienstbaar aan het proces van ontwaken.JA! Die liefdevolle, voedende verbinding met een partner die ze de Ware noemen ismogelijk, maar daarvoor moet wel eerst je ware Zelf opstaan.Anders trek je partners aan op een onwaar ik.Begrijp goed dat iedere relatie een bepaalde functie heeft, afhankelijk van wat je hebtaangetrokken en vanuit welk bewustzijnsperspectief je diegene aangetrokken hebt. Zolangje onbewust in de ego modus gevangen blijft, functioneren relaties doorgaans als basis vanveiligheid en zekerheid. Dat kan fijn zijn, maar als je de roep van je hart hebt gehoordbelet zon soort relatie je ook volledig te leven als jeZelf. De mensheid is op dit momentcollectief aan het los komen uit de identificatie met onze persoonlijkheid en onzelevensverhalen. Veel relaties worden daarom intenser. Relaties zijn ongelooflijk die