B-YourSelf nr.30 December 2014

of 68 /68
B BEWUSTWORDINGSMAGAZINE 4 e jaargang nr.30 December 2014 Bewust wording, Bewust-Zijn, Je Zelf Zijn | ItsYouInside Een proces van ontwaken in aanwezigheid -YourSelf Voeding Mindset Esther Kreukni et… Wie bekijkt het leven? Een andere kijk op de gang van zaken. SUIKER! Waar is mijn energie gebleven? Leef je droom. Tot je Zelf komen, 10 leefwijzen… Eenheid Bert van Rijnberk over… Dicht bij je Zelf komen, Innerlijke rust en Harmonie

Embed Size (px)

Transcript of B-YourSelf nr.30 December 2014

 • B

  BEWUSTWORDINGSMAGAZINE

  4e jaargang nr.30

  December 2014

  Bewust wording, Bewust-Zijn, Je Zelf Zijn | ItsYouInside

  Een proces van ontwaken in aanwezigheid

  -YourSelf

  Voeding

  Mindset

  Esther Kreukniet Wie bekijkt het leven? Een andere kijk op de gang van zaken.

  SUIKER!

  Waar is mijn energie

  gebleven?

  Leef je droom. Tot je Zelf komen, 10 leefwijzen

  Eenheid

  Bert van Rijnberk over Dicht bij je Zelf komen, Innerlijke rust en Harmonie

 • 2

  ADVERTENTIE

 • 3

  Voorwoord

  Inhoud

  Vera Helleman

  Mabel van den Dungen

  Pieter van der Gaag

  Annet Hoeijmans

  Lichtflits

  Bert van Rijnberk

  Het Lichtpuntje

  Aart van Wijk

  Tamara van der Beek

  Mooji

  Marja Ruijterman

  Shannon Kwakernaak

  Edwin Vergouwen

  Maria Johanna

  Marjon van Vliet

  Chris Mathijssen

  Boekentips

  Josje Feller

  Esther Kreukniet

  Annemarie

  Schrijvers

  Colofon

  Kerstgroet

  Voorwoord

  Het innerlijke verzorgen is niet de belichaming

  verzorgen, of de energiehet is het verzorgen

  vanuit de bron waaruit alles tot stand is gekomen,

  het licht dat uitstraalt, dat warmte geeft vanuit de

  basis. Als we een vorm als een lamp nemen dan is

  de lamp niet datgene wat licht geeft, ook niet de

  warmte die de uitstraling geeft, het is de bron

  waar vanuit er uitstraling ontstaat. Dezelfde bron

  die er voor zorgt dat je hart pompt en je longen

  lucht inademen. En dat gebeurt al in de eerste

  weken na de bevruchting

  Hoe weet het Hart dat het dient te pompen, hoe

  weet het hart dat via een stroming van vloeistof

  (merendeel water) alle vitale delen voorzien

  worden van informatie en voeding?

  Oftewel weten en kracht een creatie groeit door

  licht, grond en water

  Alles is namelijk in beweging (van nature). Van

  nature betekent dat het vanZelf gaat dus zonder

  moeite, zonder inzet. Verbonden zijn we al, dus

  waarom loopt het dan allemaal zo stroperig?

  Vertrouwen men is het vertrouwen in zichZelf

  kwijt geraakt. Positief is wel dat kwijt geraakt niet

  wil zeggen dat het verloren is, we zijn immers niet

  verloren. Liefde laat het Licht schijnen

  Maar soms uit angst stoppen we iets waardevols zo

  goed weg, dat we

  vergeten zijn waar we dat hebben gelaten Her-

  inneren is daarom wat te doen We

  komen namelijk te weten door te her-inneren. En

  dat is de weg naar binnen toe.

  Edwin Vergouwen

  B-YourSelf

  BEWUSTWORDINGSMAGAZINE

  3

  4-6

  8-9

  10-11

  12-14

  15-16

  21

  22-24

  25

  26-27

  28-33

  34

  36-37

  38-39

  42-43

  44-45

  46-47

  48-49

  52-53

  55

  56-59

  60

  62-64

  65

  67

  3

 • 4

  Stilte is los van oordeel Het is stil Ik aanschouw vanuit stilte.

  Alleen vanuit stilte kunnen er nieuwe zaadjes

  ontspruiten. Nieuwe ideen geboren worden,

  nieuwe intenties gezet worden. Alles ontstaat

  vanuit stilte en wil weer terugkeren naar stilte.

  Wees niet bang voor stilte. Veel mensen zijn stilte

  niet gewend, ze worden voortgestuwd door

  impulsen die oppoppen in hun brein. 8-9

  Ik heb zon stress! Laura en ik hebben vandaag een wandelsessie.

  Als je wandelt komen je beide hersenhelften in

  balans. Wandelen heeft een heilzaam effect op je

  hersengolven. Na vijf minuten laten ze al een

  harmonieus patroon zien waardoor je stressniveau

  zakt. Doe je dat ook nog eens aan het strand dan

  heb je tevens het voordeel van negatieve ionen.

  Leef je droom! 10 leefwijzen Je droom leven gaat over je leven leven zoals jij

  aanvoelt hoe het voor jou bedoeld is. Mensen die

  hun droom leven herken je aan hun uitspraken,

  aan hoe ze in het leven staan, en hoe ze daar

  naar handelen.

  Een nieuw jaar is aanstaande waarin jij jou

  dromen ook zal gaan waarmaken.

  De grot van Plato Zo gauw het woord spiritueel of spiritualiteit valt in

  een gesprek haken er nog steeds veel mensen af

  en trekken zich terug uit het gesprek of gaan vol in

  de aanval met al hun voor-oordelen.

  Het is kennelijk voor veel mensen nog steeds een

  beladen woord. Met beladen bedoel ik dan een

  woord-begrip wat onmiddellijk mentale en

  emotionele weerstand oproept.

  10-11

  12-14

  16-17

  4

 • 5

  Eenheid Dicht bij jezelf komen, innerlijke rust en harmonie

  met je omgeving. Dit verlangen wat we allemaal

  kennen is het grootste en voortdurende streven

  wat we hebben; leven in eenheid.

  Ergens onderweg zijn we gaan geloven dat daar

  iets voor nodig is.

  De weg van het Licht Zoals de wijzen het al duizenden jaren zeggen:

  er is enkel Nu NU en NU

  Het verleden is geweest, en de toekomst bestaat

  niet als een eenduidige grootheid.

  The secret for both mind and body is not to

  mourn for the past, worry about the future, or

  anticipate trouble, but to live in the present

  moment wisely and earnestly aldus Boeddha

  Wij leven in een bijzondere tijd. Een tijd waarin

  vele de reis maken van hun hoofd naar hun hart.

  Van een ego-gedragen bewustzijn naar een hart-

  gedragen bewustzijn. Dit proces is een

  versmelting naar licht (ziel) en je fysieke lichaam.

  Je kunt het vergelijken met fotosynthese. Zoals

  bomen en planten dit doen met licht. Het

  verankeren en transmuteren van licht in materie.

  Bevrijding in relaties Ze waren verliefd en hadden het heerlijk samen

  alles was fijn, warm en vol genot.

  Na ongeveer een jaar kwam de eerste wrijving.

  Zij wilde wel weer eens stappen met haar oude

  vriendinnen. En wat moet ik dan? vroeg hij.

  Tja, dat moet je zelf maar weten, waar je zin in

  hebt, antwoorde ze. Dit ging ze vaker doen en hij

  begon haar te wantrouwen.

  De neveneffecten van bewustzijnsverruiming

  22-24

  28-29

  36-37

  32-33

  26-27

  3

  5

 • 6

  LIEFDE Liefde is de hoogste keuze.

  Levensvragen is iets wat vele mensen bezighoudt op

  het spirituele pad. Wie ben ik?, Wat wil ik? en

  Wat kom ik hier doen op Aarde?.

  We hebben oneindig veel keuzes en mogelijkheden.

  Maar in de basis zijn we liefde en licht. Daarom is de

  hoogste keuze die je kunt maken in dit leven

  LIEFDE.

  Drie-Eenheid Je bent een ziel, de levensenergie, het stralende,

  dat jou aanwezigheid toont op Aarde.

  Je bent de Geest, het weten, dat heldere, dat jou

  wijsheid geeft op Aarde.

  Je bent het Lichaam, het doen, de manifestatie,

  die jou in staat stelt om te creren op Aarde.

  Jij bent als Mens deze Drie-Eenheid.

  Voorbij het etiket: Ik ben een

  hoogsensitief persoon. Ik merk op; als ik echt vanuit mijn diepste zelf

  ben en leef, de kern van mijn wezen, mijn Zijn,

  lijkt het of dat ik n ben en geen last heb van

  mijn gevoeligheid. Het is dan net of dat mijn

  gevoeligheid niet bestaat in negatieve zin (er last

  van hebben) maar juist in positieve zin bestaat

  ITS A MINDSET Zorgen blijven, levensgebeurtenissen blijven op je

  pad komen om je uit te proberen dat is het

  leven. Elke dag, elke week en zelfs elk uur zijn er

  dingen waarvan je denkt: wat moet ik hier nou

  weer mee? Aan jou de keuze om het positief te

  bekijken of negatief te beoordelen.

  Het zogenaamde glas dat half vol is of half leeg

  kan zijn.

  42-43

  60

  56-59

  44-45

  6

 • 7

  Natuurlijk

 • 8

  Natuurlijk Vera Helleman

  Stilte

  is los

  van

  oordeel

  Het is stil Ik aanschouw vanuit

  de stilte.

  Alleen vanuit stilte kunnen er

  nieuwe zaadjes ontspruiten.

  Nieuwe ideen geboren worden,

  nieuwe intenties gezet worden.

  Alles ontstaat vanuit stilte en wil

  weer terugkeren naar stilte.

  Wees niet bang voor de stilte.

  Veel mensen zijn stilte niet

  gewend, ze worden voort

  gestuwd door impulsen die

  oppoppen in hun brein. Iedere

  impuls wordt serieus genomen

  dan weer links, dan weer rechts.

  De meesten zijn een slaaf

  geworden van dit zeer

  onstabiele mechanisme. Hebben

  er geen idee van dat zij niet dit

  mechanisme zijn, maar de

  observator ervan. Jij bent de

  aanschouwer van deze

  gedachtenfabriek.

  Het terugvallen in jeZELF is het

  ok zijn met de stilte, met het

  niet-weten, met het los zijn van

  alle vorm. Het is zien dat deze

  realiteit waarin wij leven, de

  wereld van vorm, een

  experiment is. Een

  geprojecteerde wereld, waaruit

  we op dit moment wakker

  worden. Het verliest zijn zware

  serieusheid als je die stap zet.

  De persoonlijkheid doorzien als

  een dienaar, een stuk

  gereedschap van jeZelf als ziel.

  In dit proces van ontwaken zul

  je merken dat het beeld, het

  gezichtsveld, tweeledig wordt.

  Het komt los van de

  identificatie van de

  persoonlijkheid, van het

  lichaam, met gedachten en

  gevoelens, en wordt weidser.

  Als het weidser wordt gaat

  daarmee gepaard dat het ego,

  het identificerend mechanisme,

  de controlefreak, zich ontspant.

  Er blijft stilte over, oordeel loze

  stilte. Vrede

  Herinner je de stilte die jij bent.

  Doe eens een stapje naar

  achteren en aanschouw.

  Aanschouw hoe gedachten

  opkomen en weer gaan,

  wanneer je er geen gehoor aan

  geeft. Dan wordt het stil en val

  je weer samen met je ZELF.

  Het Zelf dat altijd al in stilte

  was. Totaal oordeel-loos, doel-

  loos, schaamte-looslo(o)s van

  oordeel, los van doel, los van

  schaamte, los van waarde, los

  van normen, los van concepten,

  los van iedere vorm van

  controle Het IS.

  Doe eens

  een stapje

  naar achteren

  en aanschouw

  8

 • 9

  Doe een stap naar achteren, laat de belang-

  rijkheid van de persoonlijkheid met al zijn

  problemen en `ik-weet-het-beter los en

  kijk om je heen.

  Aanschouw de wereld, het leven, de liefde.

  Ontspan in stilte.

  De stilte van het NU.

  Vera Helleman

  Alles ontspant zich. Je ogen, je

  hartritme, je moetens en willens,

  je hoop en verlangen

  En opent zich voor dat wat er

  werkelijk toe doet. Het leven, de

  ervaring van het zijn in deze

  realiteit, de schoonheid in alles.

  Niets heeft meer die gestreste

  belangrijkheid ie we erop

  hadden geplakt, maar een

  natuurlijk openen is wat je

  toevalt. Een natuurlijk willen

  verbinden, een natuurlijke

  volheid die hoort bij wie je

  werkelijk bent. En

  onnatuurlijkheid valt af:

  verkramping, oordeel, afgunst,

  haast, perfectionisme, angst en

  daarmee vermoeidheid.

  9

 • 10

  Natuurlijk Mabel van den Dungen

  Ik heb zon stress! Ik vind dit een moeilijke maand! De blaadjes vallen van de bomen, het wordt

  echt kouder en ik zie er uit

  als een bleekscheet.

  Laura en ik hebben vandaag een wandelsessie. Als je wandelt

  komen je beide hersenhelften in balans. Wandelen heeft een

  heilzaam effect op je hersengolven. Na vijf minuten laten ze

  al een harmonieus patroon zien waardoor je stressniveau

  zakt. Doe je dat ook nog eens aan het strand dan heb je

  tevens het voordeel van negatieve ionen. En nee, ik heb niet

  zojuist een joint gerookt en raaskal dus niet zomaar wat.

  Negatieve ionen, zijn negatief geladen moleculen die

  voornamelijk voorkomen op het strand en in het bos.

  Negatieve ionen neutraliseren positief geladen ionen en

  binden vuil en stof aan zich vast. Waardoor de lucht zuiver is

  en je gezondere lucht inademt. Dat verklaart ook waarom je

  zo opknapt als je lekker naar buiten gaat in plaats van de

  hele dag binnen zitten op een kantoor met kunstlicht, veel

  elektronische apparatuur en een slechte ventilatie.

  Als je maar lang genoeg binnen gaat zitten wordt je dus

  vanzelf een witte zombie en val je niet op tijdens een game-

  of poker conventie waar iedereen binnen leeft, en op het

  daglicht reageert als een vleermuis. Mensen die lang genoeg

  binnen zitten krijgen vanzelf last van onder andere

  vermoeidheid, angstaanvallen, concentratieproblemen,

  migraine, stress. Voornamelijk omdat ze langdurig worden

  blootgesteld aan positieve ionen.

  Niet dat ik dat Laura vertel. Haar hoofd staat niet naar ionen maar ik weet wel dat ze er wat

  van kan gebruiken. Ze staat tenslotte hele dagen boven geblondeerde hoofden die uiteraard

  ook weer allemaal hun iPhone en stress bij zich hebben.

  Weet je Mabel: ik ben gewoon een beetje uitgeput, heb alleen geen id hoe het komt!.

  Ze kijkt mij met een schuin hoofd aan want inmiddels weet ze dat ik wel weet wat er speelt.

  Wat denk jij?, spoort ze mij nog eens extra aan.

  Hoe gaat het met grenzen stellen?.

  Ze klakt gerriteerd met haar tong. Waarom moet ik van jou altijd dingen doen die ik niet

  wil doen? Ok, ik kan geen nee zeggen en mijn agenda staat veel te vol.

  Ook de weekenden en de avonden.

  10

 • 11

  Maar als n van mijn klanten een grote tv-show heeft kan ik toch niet even zeggen: Mijn

  coach zegt dat ik nee moet zeggen. Voor dat ik het weet heb ik geen klant meer over!.

  Ze kijkt strak voor zich uit en ziet de schoonheid niet van het gele en rode banderen tapijt

  onder onze voeten.

  Dus jij moet voor al je klanten 24 uur beschikbaar zijn? En waar blijft je eigen leven dan?.

  Er rent een eekhoorntje tegen een boomstam op. Laura slaakt een gilletje.

  Oohhh wat lief! Wat een schatje, oh wat is de natuur toch mooi he!.

  Ze is even uit haar stress en nu pas kan ik haar bereiken.

  Lau, wat is typerend voor de natuur?.

  Ze gooit eerst haar losse haardos strijdlustig in een knot boven op haar

  hoofd en ik zie dat ze het gesprek echt aangaat. Nou je hebt 4 seizoenen

  en alles heeft zijn eigen plek. Ze is erg verguld met zichzelf, ik geniet van

  het feit dat er een hele grote glimlach op haar gezicht staat en haar

  wangen lekker fris en rood zijn.

  Precies! Als die eekhoorn niet naar de seizoenen zou luisteren, zou hij niet

  eens overleven en een coaching sessie kunnen boeken omdat hij zon

  stress heeft. Laura lacht voluit. Ik snap het, gilt ze vrolijk terwijl ze

  wegrend en vol pret met een stapel bladeren terugkomt om mij mee te

  bekogelen. Mijn agenda is de natuur en ik moet gehoorzamen aan de

  patronen van de dag en nacht, s ochtends en s avonds, zomer en winter.

  Ik haal geduldig de bladeren tussen mijn sjaal en onder mijn col vandaan.

  Precies, alles heeft zo zijn eigen balans. In plaats dat je denkt dat als je

  nee zegt je een klant kwijt bent breng je in feite alleen maar harmonie

  aan. En als jij in harmonie bent beweegt iedereen met je mee in harmonie

  en word je zaak nog veel voorspoediger. Op die manier kun jij dat ook op

  langere termijn allemaal moeiteloos aan.

  Alsof de duivel er mee speelt gaat haar telefoon. Ze kijkt een beetje verschrikt naar mij en

  ik zie de stress meteen weer in haar gezicht verschijnen. Toch pakt ze niet op, ze haalt diep

  adem en zegt: Ik ben een eekhoorn.

  Dat vind ik voldoende inzicht voor n dag en laat de lezing over ionen voor nu even zitten.

  www.mabelvandendungen.nl

  Elke week schrijft Inner Health Expert Mabel van den Dungen een column over haar eigen leven.

  11

 • 12

  Natuurlijk

  Pieter van der Gaag

  Leef je droom!

  10 leefwijzen Je droom leven gaat over je

  leven leven zoals jij aanvoelt

  hoe het voor jou bedoeld is.

  Mensen die hun droom leven

  herken je aan hun uitspraken,

  aan hoe ze in het leven staan,

  en hoe ze daar naar handelen.

  Zij hebben gekozen voor een instelling, die op den duur een vanZelf gaat. Zo vanZelf, dat

  de mensen die hun droom leven er niet eens over praten.

  Het is voor hun van Zelfsprekend. The way of life, the way of nature.

  Wat van nature gaat, gaat vanzelf. Je hoeft er niet over na te denken. Het is wat in jou

  aanwezig is, je drijfveer, passie, instelling, levenslust, zienswijze, voortgang

  Veel gedragspatronen hebben we aangeleerd, via voorbeelden op school, opvoeding, in onze

  jeugd. Voorbeelden vanuit de omgeving hebben we gekopieerd, aangenomen, overgenomen.

  Maar zijn deze wel passend voor jou? Halen ze eruit wat er in zit, of zorgen ze enkel voor

  veiligheid? Vaak zijn ze belemmerend, en houden ze je tegen om je dromen te leven.

  Een leven vanuit Zelfonderzoek is een leven van doen waarbij jij voelt dat je leeft.

  Je voelt je verbonden met het leven, je voelt de stroming, je beleeft de passie, je straalt!

  Het leven bruist, en ja, jij leeft je dromen

  Om je te inspireren staan hier de 10 meest kenmerkende leefwijzen van mensen die

  hun droom leven

  1. Moeilijkheden zien als mogelijkheden

  Mensen die hun droom leven richten zich op wat er wel kan en niet op dat wat niet kan.

  Ze focussen zich op dat wat het leven hun geeft en verwelkomen tegenslagen als

  uitdagingen die, wanneer deze overwonnen zijn, hen sterker maken en hun droom weer

  een stap dichterbij brengt. Ze nemen initiatief. Ze zoeken uit hoe het anders kan, hoe

  ze problemen kunnen oplossen. Ze kijken vooral naar zichzelf en wat zij kunnen doen

  en niet naar anderen of naar hun omgeving. Het effect is dat zij effectiever worden,

  juist omdat zij bij zichZelf blijven. Ze verkrijgen Inzichten door verdieping, hierdoor

  worden ze Zelfbewust(er).

  12

 • 13

  2. Het leven zien als een spel De mensen zijn niet bang om fouten te maken, ze proberen iets uit. Wanneer ze vallen

  staan ze weer op en tillen niet zo zwaar aan tegenslagen en mislukkingen. Omdat ze

  verbonden zijn met hun passie zijn ze gedreven, creatief en speels. Wanneer je doet

  waar je in gelooft geeft dat plezier en vervulling. Dan heb je eerder het gevoel dat je

  aan het spelen bent met de mogelijkheden die er tot je komen dan dat je hard aan het

  werk bent met deze mogelijkheden om in je levensonderhoud te voorzien. Dit is ht

  verschil tussen Stroming (Flow) en Stapelen (Denken)

  3. Jou droom, JOU leven

  Zij weten wat ze willen. Ze luisteren naar hun innerlijke stem, hun innerlijke weten.

  Zij volgen hun Hart. Ze weten dat daar alle antwoorden liggen en dat de stilte die soms

  nodig is er voor zorg draagt dat deze antwoorden hoorbaar zijn.

  Op een bepaald moment in hun leven hebben zij besloten hun droom te gaan leven.

  Ze nemen daar geen concessies meer voor. Er is geen achterdeur en geen back-up plan,

  geen afleiding die denkt; maar wat als het mis gaat. Ze gaan er volledig voor.

  4. Vertel je eigen verhaal

  Zij komen voor zichzelf op, laten zich niet afremmen door anderen of het zwijgen

  opleggen. Ze vertellen dat wat hun drijfveer is waarin ze gepassioneerd zijn.

  Ze brengen hun waarheid naar buiten en willen die naar de wereld kenbaar maken.

  Ze schamen zich niet voor hun leven en hebben geen boodschap aan dat wat de

  meeste gebruikelijk vinden. Ze volgen hun Hart.

  5. Actie ondernemen

  Het zijn doeners die in beweging gekomen zijn en daadwerkelijk actie ondernemen om

  het leven waar ze van dromen te realiseren. Ze weten dat de weg naar hun droom zich

  ontvouwt door toch door te gaan, door steeds die volgende stap te zetten.

  6. Vertrouw je Zelf

  Vertrouwen in zichzelf en het leven is een belangrijk fundament achter hun handelen.

  Zij geloven dat als het echt de bedoeling is, het Universum mee helpt om dat voor

  elkaar te krijgen. Als het tegen zit onderzoeken ze de levensles die hier in besloten ligt

  en leren er dan van (bewust worden) Zij weten dat het soms nodig is om zaken en

  mensen te laten zijn om opnieuw te beginnen. Omdat zaken niet meer stromen zoals

  het stroomde. Ze hebben er vertrouwen in dat datgene er op de juiste momenten in

  hun leven zullen verschijnen.

  13

 • 14

  Leef je droom! 10 leefwijzen

  7. Blijf niet vragen in angst of uit schuld

  vragen

  Door hun verbondenheid met hun passie, zijn ze niet bang om te vragen om daardoor

  hun droom te verwezenlijken. In feite begrijpen ze dat het de bedoeling is om je te

  verbinden met anderen voor het bereiken van je dromen. Geven en nemen

  8. Creer je eigen regels

  stopwoordje

  Het aanpassen aan de regels wat betreft gebruikelijke zaken gaat ze niet gemakkelijk

  af. Ze stappen uit de zgn. comfortzone en ondernemen graag dat wat ze nog niet

  eerder hebben gedaan. Ze durven de status quo te doorbreken en durven zaken

  anders te doen. Ze vragen zich niet of nauwelijks af wat anderen daar van denken.

  Zij volgen hun eigen innerlijke en durven te gaan staan voor waar zij in geloven.

  Zij die het beste uit zichzelf halen zijn de voorlopers voor de mensen om hun heen.

  9. De innerlijke Drive

  stopwoordje

  Het ongebaande pad kiezen zal niet altijd comfortabel zijn. Ze komen tegenslagen,

  twijfels en onzekerheden tegen. Zij vragen zich regelmatig af of ze wel goed bezig zijn

  maar laten zich daardoor niet uit het veld slaan. Ze gaan door waar anderen opgeven.

  Net zo lang tot hun droom werkelijkheid is geworden.

  10. Je staat niet alleen

  Zij hebben leraren, mentors en rolmodellen. Zij staan open voor de expertise van

  anderen. Zij blijven niet lang in een kringetje ronddraaien maar verwelkomen nieuwe

  ideen en mogelijkheden die anderen aandragen. Zij vinden zichzelf de moeite waard en

  investeren in zichzelf. Ze beseffen ook dat ze niet alles alleen hoeven te doen en daar

  waar nodig, hulp durven vragen.

  Het doorbreken van oude gewoonten en het jezelf bewust maken van kwaliteiten die

  innerlijk reeds aanwezig zijn, helpen je om je droom te verwezenlijken.

  Het vraagt om aanwezigheid en contact te hebben zodat je inspiratie en

  doorzettingsvermogen alsmaar aangewakkerd wordt. Pieter van der Gaag

 • 15

  Wetenschap

 • 16

  Wetenschap Annet Hoeijmans

  De grot van Plato

  Zo gauw het woord spiritueel of spiritualiteit valt in een gesprek haken er nog

  steeds veel mensen af en trekken zich terug uit het gesprek of gaan vol in de

  aanval met al hun voor-oordelen. Het is kennelijk voor veel mensen nog steeds

  een beladen woord. Met beladen bedoel ik dan een woord-begrip wat

  onmiddellijk mentale en emotionele weerstand oproept.

  Hoe meer we gaan beseffen dat spiritueel leven eigenlijk gaat over een levenswijze die

  verbonden is met zelfkennis en met nieuwsgierigheid naar het onbekende, des te normaler,

  algemener en meer ingeburgerd de betekenis van het woord kan worden.

  Toen ik eind jaren 70 begon met yogalessen

  te geven was de eerste reactie van veel

  mensen: Oh dat zweverige gedoe, dan

  moet ik zeker op mijn kop leren staan.

  Nu, 35 jaar later, is yoga heel normaal en

  ingeburgerd.

  Spiritualiteit gaat, mijn inziens, over het ont-

  dekken van de kracht en de wijsheid in jezelf.

  Het ervaren van de Bron van Wijsheid in

  jezelf. Niet alleen ten gunste van jezelf, ook

  in het belang van alle mensen en alle leven.

  Plato, een Grieks filosoof en schrijver, leerling

  van Socrates en leraar van Aristoteles, is n

  van de meest invloedrijke denkers in de

  westerse filosofie.

  Hij verteld in zijn Mythe van de Grot het

  verhaal van mensen die in een grot leven.

  Zij zijn vastgebonden, gevangen, en kunnen

  zich fysiek niet omdraaien. Voor hen bevindt

  zich een rotswand. Achter hen bevindt zich

  een Lichtbron.

  Ze zien de schaduwen op de rotswand als

  hun enige werkelijkheid en zitten gevangen in

  onmacht, in duisternis en in bewegingsloos-

  heid. Onze ziel is echter bewoner van beide

  werelden, van de Schaduwwereld n van de

  Lichtwereld.

  We leven, als ziel en Lichtvonk, in een Aards

  lichaam. Je zou dit kunnen zien als een

  omhulling, die de inwonende ziel beschermt

  tegen overdruk, net zoals een duiker een

  duikers-pak aantrekt om op grotere diepten

  de onderwaterwereld te leren kennen.

  Het Aardse deel van de ziel wordt ook wel

  psych genoemd. Naarmate we ervaring

  opdoen en zelfkennis ontwikkelen leren we

  beseffen dat we een keuze hebben om ons

  innerlijk om te keren, toe te keren, naar die

  Bron van Licht.

  16

 • 17

  Wanneer we dat doen worden we ons

  gaandeweg, bewust van een andere, nieuwe,

  werkelijkheid, de werkelijkheid van de

  Lichtkant van onze ziel.

  Dit ziels-bewustzijn, ook wel innerlijk weten

  genoemd, heeft een heel ander denkkader

  en feedback-systeem, dan ons psychische

  ego-feedbacksysteem wat gebaseerd is op

  schaduwbeelden.

  Wij hebben als mens de mogelijkheid om

  deze twee werkelijkheden te leren kennen en

  met elkaar te verbinden. Ons toe te keren

  naar ons innerlijke weten, dat waarde leren

  geven en zo, hier op Aarde, een andere

  werkelijkheid te scheppen: Je Licht te leven

  Spiritueel leven houdt in: jezelf leren kennen

  n tegelijkertijd de

  verbinding en verbondenheid ontdekken met

  alles en iedereen om je heen.

  Mijn intentie en passie is overdracht van kennis en ervaring om te

  (durven) kiezen om te leven vanuit het hart. Vanuit bezieling, inspiratie en levensvreugde. Samen leven en samen werken om het beste van

  jezelf tot uitdrukking te brengen en zo een gelukkig en vervullend leven te leiden.

  We kunnen veel meer dan we hebben leren denken dat we

  kunnen!

  17

 • 18

  ADVERTENTIE

 • 19

  ADVERTENTIE

  Profiteer van korting op uw diner Eat smart, use A-lacard

 • 20

  Spiritualiteit

 • 21

  Spiritualiteit Lichtflits

  Spiritueel uit de kast komen.

  Het is tijd om die stap te maken,

  om je niet langer te verstoppen en mee

  te doen met dat wat je omgeving van je

  verwacht, maar te durven zeggen;

  ik ben een ziel

  die hier naar de Aarde is gekomen

  om te leren en te groeien.

  Ik ben hier maar tijdelijk want mijn ware thuis is ergens anders.

  Ik leef voor eeuwig omdat ik energie ben, en energie gaat nooit

  verloren, het verandert hooguit van vorm.

  Ik ben liefde en licht en ik weet dat we allen met elkaar zijn verbonden.

  Ik wil mijn goedheid vorm geven, leven vanuit mijn liefde

  en mijn eigen hart volgen.

  Ik weet dat ik nooit alleen ben, mijn gidsen, beschermengel

  zijn altijd bij me net zoals alle overgegane geliefden.

  Zij steunen mij ten alle tijden en stellen hulp beschikbaar,

  maar ontnemen mij nooit mijn les.

  Alle kennis en wijsheid die ik nodig heb in mijn leven is

  beschikbaar vanuit het universum.

  Dit is geen geloof, dit is een innerlijk weten

  dat voortkomt uit de diepste bron binnen

  in mij.

  Ik zal niet langer mijn ware Zelf ontkennen

  en ben bereid te gaan en staan

  voor wie ik ben, hoe ik me voel en wat ik

  vorm wil geven in mijn leven,

  zodat iedereen profijt kan hebben van dat

  wat ik doe en wie ik BEN.

  Ik ben een spiritueel wezen met een

  Aardse ervaring.

  Ik ben eeuwige energie.

  Lichtflits (zie boekentip Lichtflits verderop)

  21

 • 22

  Bert van Rijnberk Spiritualiteit

  Eenheid

  Dicht bij jezelf komen, innerlijke rust en harmonie met je omgeving. Dit verlangen wat we

  allemaal kennen is het grootste en voortdurende streven wat we hebben; leven in eenheid.

  Ergens onderweg zijn we gaan geloven dat daar iets voor nodig is. Er was een moment dat

  we het nog wisten, de reis in de buik van je moeder, het heerlijke onbewuste sluimeren in

  die eenheid. Volledig in eenheid zijn is een samensmelten met wat er is, met het moment.

  Maar wanneer we samensmelten lijkt het ik te verdwijnen en is er alleen nog wij

  En wanneer het ik verdwijnt is er geen streven meer, geen verlangen en uiteindelijk ook

  niet die ervaring van de gelukzalige oplossing van alleen zijn naar eenheid. Weggaan en

  weer terugkomen uit eenheid is deel van het leven; om zo de weg van transformatie te

  leren kennen, de weg van afgescheidenheid en dualiteit naar liefde en eenheid.

  Door dat te volgen gaan we als eb en vloed van eenheid naar de illusie van afgescheidenheid

  om elke keer weer vanzelf terug te keren naar eenheid. Dat is geen kwestie van tijd maar

  een weten, een weten dat je in waarheid en in essentie altijd al in eenheid was en er in je

  ervaring in elke seconde in terug kunt vallen. Het is feitelijk ook geen vallen omdat je er al

  in bent. Je bent slechts n bewuste ademhaling verwijderd van eenheid.

  En ademhaling om te zijn in het hier en nu. En ademhaling om je te verzoenen met wat er

  nu is, je verzet te stoppen tegen de eenheid waar je in leeft. En ademhaling om het door je

  heen te laten komen ook als je niks doet.

  Onze drijfveren naar alles in dit leven zijn gebaseerd op het weer thuiskomen in eenheid.

  Het zoeken zelf kan je als een bijzondere en avontuurlijke tocht beschouwen omdat je

  eigenlijk de uitkomst al weet: thuiskomen. Je bent als een kind dat onder het toeziend oog

  van de liefhebbende ouder mag scharrelen in de veilige tuin van het leven. En zo ontdek je

  opnieuw net als in je vroege jeugd hoe het is om die eenheid te ervaren in elke grasspriet,

  elke vogel, elk geluid, de veilige nabijheid van iemand die voor je zorgt. Wij hebben dat door

  de jaren heen onbewust ingeruild voor een andere door de mind gewenste ervaring als het

  zoeken naar de partner die ons het gevoel van eenheid terug mag geven, de status en

  bijhorende rijkdom die ons weer dat oer-gevoel moet geven van overvloed en weelde.

  We denken veel nodig te hebben om weer te kunnen ervaren dat dat niet waar is en we

  niets nodig hebben om eenheid te kunnen ervaren.

  22

 • 23

  In dit universum ben je al thuis. In deze onmetelijke eenheid is het heerlijk te ervaren dat je

  daar een onlosbrekend, uniek en nodig onderdeel van bent. Met jouw ogen, jouw hart, je

  talent, jouw liefde, je weerstand, je imperfectie. Elk deel van jou is nodig in deze wereld.

  Gewoon en precies zoals het nu is, waar je ook bent, hoe het ook met je is.

  Een voorbeeld; Johan is restauranthouder, 45 jaar oud en werkt zich suf. Weken van 70 uur

  zijn hem niet vreemd. Hij is ondergedompeld in deze situatie waarvan hij niet meer precies

  weet hoe hij daarin terecht gekomen is. Het afgelopen jaar had hij een burn-out en hij is nu

  aan het herstellen en doodsbang dat hij opnieuw dezelfde fout in zal gaan.

  Het familiebedrijf, van vader op zoon doorgegeven, heeft al jaren volledig beslag genomen

  van hem en van zijn leven. Geen tijd voor zijn kinderen, zijn vrouw, laat staan zijn

  liefhebberijen of enige vrije tijd. Zijn lichaam en ziel weten wat eenheid is hebben op de rem

  gestaan en hem zo een duidelijke waarschuwing gegeven.

  Johan was verstrikt geraakt in overleven in plaats van leven.

  Waarin we als mens anders zijn dan dieren en planten is dat we een mind hebben die ons

  richting geeft en waarin we keuzes kunnen maken. Keuzes naar eenheid en keuzes weg van

  de eenheid. Eenheid gaat nooit over straks maar altijd over nu. We zijn het hier en nu

  vergeten omdat we met onze mind een toekomst hebben verzonnen waarin we gelukkig

  zullen zijn als we nu maar eerst

  We zijn voorwaardelijk gaan leven, weg van eenheid. Zijn gaan denken dat eenheid iets is

  wat je moet verdienen en vergeten het leven in dit moment. In de perfectie die er nu is.

  We denken dat we eerst beter moeten worden als we ziek zijn, geslaagd moeten zijn in de

  ogen van onszelf of anderen, geld moeten hebben om ons rijk te voelen.

  En zo stellen we dat waar we zo naar verlangen uit tot de dag van (n)ooit.

  Iets in Johan zei hem dat de grens bereikt was en hij besloot met ons mee te gaan op

  retraite. Even stil staan.

  k Heb even bij mezelf gezeten

  ik nam de tijd en keek me aan,

  Ik zie; er is geen twijfel meer,

  ik ben op mijn plek gaan staan.

  Van hier uit heb ik helder zicht;

  mijn hart, mijn pijn, mijn streven

  Hier zie ik wie ik ben en was

  en zijn zal in dit leven.

  Dit punt geeft richting, moed en

  kracht.

  Het uitzicht hier is warm en zacht..

  Met liefde in een woord verweven;

  zich op je ziel is leven!

  Sylvia Monten

  23

 • 24

  Bert van Rijnberk

  Eerst kwam bij hem de onrust en de angst de controle los te laten, de afgescheidenheid,

  toen de verwarring, toen de weerstand tegen de verwarring en pal daarna de overgave, toen

  de rust. Dicht bij zichzelf gekomen was er direct innerlijke rust en harmonie met zijn

  omgeving. Hij ontdekte dat hij niets daarvoor hoeft te doen. Nog sterker, het ging helemaal

  niet om doen. Het ging om luisteren naar dat wat wijzer is dan zijn mind.

  Noem het het kind in jezelf, je wezenlijke natuur, je hoger weten of je diepe schat verborgen

  in jou en tegelijkertijd direct op te graven. Thuiskomen is eenheid.

  Dus wees niet bang dat het voor jou niet is weggelegd. Je kunt elk moment weer thuis

  komen door te voelen dat je er even niet was, dat te erkennen en te ontspannen in wat er

  is, ook al is het boosheid, verdriet of onmacht.

  Laat het maar gewoon door je heen stromen en neem dat bewust waar.

  Door het toe te staan komt er weer ruimte en valt alles op zijn plek in eenheid.

  Bert van Rijnberk

  24

 • 25

  Deze maand Shift kristal Shift kristal heeft een

  buitengewoon uitzonderijke

  trilling die je verplaatst naar

  een nieuwe ruimte en die

  spirituele groei versnelt. Op

  het spirituele vlak kan deze

  steen je meenemen naar

  wild enthousiasme waarbij

  je alles achter laat wat je

  hindert of beperkt. Hij

  maakt je ontvankelijk voor

  een piekervaring van

  gelukzaligheid en hoogste

  creativiteit.

  Het is een perfecte steen voor meditatie,

  manifestatie en dromen. Je dient wel bereid

  zijn te accepteren wat het kristal je biedt,

  want de effecten kunnen heel krachtig zijn.

  Je kunt diepe traumatische ervaringen uit-

  werken. Hij verschuift je vaak, vrijwel

  onmiddellijk op je zielepad, opent genees-

  krachtig potentieel en verduidelijkt het

  evolutie pad voor je. Alles wat geen functie

  meer heeft in je leven, op welk niveau dan

  ook, zal wegvallen onder invloed van deze

  katalytische steen. Dit kristal zal je roepen

  als je klaar bent voor die diepe verandering.

  Je kunt met het kristal mediteren en vragen

  of het je de weg wil wijzen, of met de steen

  onder je kussen slapen of bij je in je kleding.

  Wees ontvankelijk voor de signalen en

  informatie uit het universum. Psychisch leert

  een shift kristal je dat je emotioneel

  onafhankelijk moet zijn en laat je beseffen

  dat alleen jij verantwoordelijk bent voor het

  creren van je eigen welzijn en geluk.

  Dat besef is een innerlijke toestand die niet

  afhankelijk is van een uitwendige bron, ook

  niet van een partner of geliefde. Je hebt Alles

  Zelf in de hand. Het is ook een zeer krachtig

  kristal die het gevoel van totale isolatie,

  afgescheidenheid en eenzaamheid kan helpen

  verwerken. Het is aards gezien, de isolatie

  van jezelf en van jezelf naar alles om je heen.

  Hij laat zien dat je toch verbonden bent met

  alles om je heen, met het hoogste energie-

  veld. Dit kristal heeft een Goddelijk

  energetisch nulpuntveld naar beneden en

  verbindt je vanuit dit veld weer met je ware

  mens-zijn. Het kristal is afgestemd op de ware

  stilte en de ware essentie van Godsbewustzijn

  en zal je informatie geven die je nodig hebt

  zonder erbij na te denken. Het verbind je met

  Al Wat Is. Het brengt deze energie vanuit je

  hoogste chakras naar je lichaam zodat je in

  totale verbinding met jezelf, je emoties en de

  wereld om je heen bent. Hij werkt voorbij het

  fysieke bestaansniveau om de zielenevolutie

  en multidimensionale cellulaire healing te

  bevorderen.

  Spiritualiteit Het Lichtpuntje

  De Edelsteen

  25

 • 26

  Aart van Wijk Spiritualiteit

  DE WEG VAN HET LICHT Zoals de wijzen het al duizenden jaren zeggen:

  er is enkel Nu NU en NU

  Het verleden is geweest, en de toekomst bestaat

  niet als een eenduidige grootheid.

  The secret for both mind and body is not to

  mourn for the past, worry about the future, or

  anticipate trouble, but to live in the present moment

  wisely and earnestly

  aldus Boeddha

  Toch leeft het verleden in ons en we ervaren allerlei

  gedachtes, gevoelens en emoties over het verleden.

  vreugde verdriet angst dankbaarheid pijn liefde

  eenzaamheid erkenning afwijzing onmacht blijdschap

  Het verleden zelf kunnen we niet veranderen

  Onze gevoelens en emoties over het verleden kunnen we misschien

  nog wel enigszins veranderen, al is dat vaak een moeizaam proces

  Het enige dat wij in het hier en nu wel kunnen doen is bepalen hoe

  wij onze gedachtes en gevoelens over het verleden invloed laten

  hebben op zowel het hier en nu als op de toekomst

  Als wij keer op keer bewust aanwezig zijn in het huidige moment,

  kunnen wij een grote invloed uitoefenen op de wijze waarop en de

  mate waarin het verleden onze toekomst bepaalt

  Maar wij zijn lang niet altijd bewust aanwezig in het huidige moment.

  Want onze gedachtes en gevoelens uit het verleden gaan veel te vaak

  aan de haal met ons gemoed de angsten en andere innerlijke tekorten

  uit het verleden gijzelen ons in het hier en nu, en wij staan het toe dat zij

  daarmee onze toekomst mede vormgeven

  Doordat wij in het verleden zijn gevallen en ons hebben bezeerd, gaan we

  nu vast liggen omdat we bang zijn in de toekomst weer te vallen want

  we willen geen pijn meer hebben

  Dat we daardoor permanent liggen en langs deze weg nooit in onze

  grootsheid kunnen gaan staan is niet alleen onze grootste pijn in het

  hier en nu, maar tevens onze grootste onbewuste blinde vlek. 26

 • 27

  Wij zijn de hond die zichzelf in zijn eigen staart bijt

  Wij zijn de hamsters in de tredmolen van onze eigen angstige

  bovenkamer.

  Dat is de tragiek van de menselijke geest

  Zolang wij ons volkomen identificeren met onze angsten, en we blijven

  denken en geloven dat wij onze lastige herinneringen, angsten en andere

  lastige emoties zijn zullen wij de honden van de staart en de hamsters

  van de tredmolen blijven

  Pas als wij in het hier en beseffen dat wij slechts herinneringen,

  angsten en andere lastige emoties hebben maar dat wij hen niet

  zijn en dat het hier en nu een geheel vrije, overvloedige en

  liefdevolle ruimte is waarin wij veilig aanwezig kunnen en

  mogen zijn zonder de angsten van het verleden

  dan pas kunnen wij in het huidige moment het leven leiden

  waar wij al zolang naar verlangen

  Kortom, als wij de oneindige, liefdevolle en overvloedig

  scheppende potentie van het hier en nu leidend laten zijn

  in ons bewustzijn, en niet langer de angsten van het verleden

  Als wij ons van die enige echte ware realiteit bewust maken, en

  ons daar door oefening en training, en met vallen en opstaan, ook

  bewust van blijven, dan pas kunnen wij van de grond omhoog

  krabbelen onze voeten stevig in de aarde zetten, de kruin recht naar

  boven richten, de armen wijd strekken, diep in- uitademende ogen openen

  en een luid, duidelijk en innerlijk krachtig JA uitspreken naar het hele leven...

  The secret for both mind and body is not to mourn for the past, worry about the future,

  or anticipate trouble, but to live in the present moment wisely and earnestly

  Het Koninkrijk Gods is in ons sprak Jezus en als wij ons daar in het huidige moment

  volledig bewust van zijn, kunnen wij ons liefdevolle licht aan de wereld geven

  Dat is de belofte die voortvloeit uit de werking van ons bewustzijn

  Boeddha, Jezus en andere meesters wezen ons al de weg we hoeven nu nog enkel het

  pad van ons eigen bewustzijn in te slaan .. onze eigen innerlijke pelgrimstocht van een

  leven in liefde aan te vangen levend en wel te gaan en staan in ons eigen licht en dat

  licht is hier en nu al in ons aanwezig volledig, heel, ongeschonden en overvloedig want

  wij zijn liefde, niets anders dan liefde elk hier en nu weer tot in de oneindigheid

  Perioden van diepe slaap en veel behoefte

  aan slaap. Je lichaam werkt hard en moet

  de nieuwe frequenties en veranderingen

  verwerken.

  27

 • 28

  Spiritualiteit Tamara van de Beek

  De neveneffecten van bewustzijnsverruiming

  Wij leven in een bijzondere tijd.

  Een tijd waarin vele de reis maken van hun hoofd

  naar hun hart. Van een ego-gedragen bewustzijn

  naar een hart-gedragen bewustzijn.

  Dit proces is een versmelting van licht (ziel) en

  je fysieke lichaam.

  Je kunt het vergelijken met fotosynthese.

  Zoals bomen en planten dit doen met licht.

  Het verankeren en transmuteren van licht in materie.

  Dit resulteert in de activatie van het DNA in je lichaam.

  Dit proces vraagt om fysieke, emotionele,

  mentale en spirituele aanpassingen.

  Deze DNA activatie heeft een aantal

  neveneffecten. Ik gebruik het woordje

  symptomen liever niet.

  Je bent tenslotte niet ziek en het is ook

  niet iets wat bestreden dient te worden.

  De HSP-ers, de lichtwerkers, de nieuwetijds-

  kinderen, de gatekeepers, de wayshowers etc.

  zullen merken dat ze meer en intenser de

  neveneffecten van deze activatie ervaren. Zij

  zijn over het algemeen gevoeliger voor

  zonnevlammen en kosmische

  stralen/invloeden. Ook zijn zij vaak de eerste

  die last hebben van een bepaald neveneffect.

  Ze trekken als het ware energetisch de kar en

  lopen voorop.

  Welke klachten kunnen samenhangen

  met DNA activatie?

  Een gevoel alsof je in een hogedrukpan zit,

  een gevoel van stress, onrust en veel energie

  waar je nog niets mee kunt. Oude patronen,

  gedrag en geloofsovertuigingen komen naar

  boven om te worden gezien en gevoeld.

  Een gevoel van desorintatie. Dit kan erg

  vervelend zijn. Je verhuist van de ene

  dimensie naar de andere.

  Ongewone en onverklaarbare pijnen door

  heel je lichaam. Geblokkeerde energie die

  ergens vast zit in het lichaam, komt vrij.

  Veranderend slaappatroon, wakker worden

  tussen 1 en 2 uur s nachts, later

  evoluerend naar 5 uur.

  Korte termijn geheugenverlies. Moeite

  hebben met woorden, plotsklaps niet meer

  weten wat je nu eigenlijk wilde zeggen. Of

  je hoofd is ineens blanco. Je zit in

  verschillende dimensies tegelijk en gaat van

  de ene frequentie naar de andere.

  Helder zien, helder weten, helder voelen,

  helder horen. Je gaat meer subtiele

  energien oppikken. Dit is een teken van

  een toename in bewustzijn.

  Identiteitscrisis. Het kan zijn dat je jezelf

  even niet meer herkent omdat je zoveel

  hebt losgelaten (oude zelf) wat je in feite

  niet echt was. Je moet wennen aan de

  nieuwe staat van zijn. Je ware zelf wordt

  geboren.

  Een gevoel van niet volledig of goed in je

  lichaam te zitten. Het fysieke lichaam kan

  deze techniek gebruiken (uit het lichaam)

  om ons te beschermen tegen de stress en

  de verandering.

  Perioden van diepe slaap en veel behoefte

  aan slaap. Je lichaam werkt hard en moet

  28

 • 29

  De neveneffecten van bewustzijnsverruiming

  Perioden van diepe slaap en veel behoefte

  aan slaap. Je lichaam werkt hard en moet

  de nieuwe frequenties en veranderingen

  verwerken.

  Verhoogde gevoeligheid voor geluid.

  Plotsklaps ga je anders horen.

  Achtergrondruis die je voorheen niet bewust

  oppikte, pik je nu wel op. Dit kan heel

  vervelend zijn. Ook dit gaat weer over.

  Draaiingen, verlies van gewicht, rug- en

  nekpijn, oorsuizingen, troebel zicht;

  slapeloosheid, hartkloppingen, problemen

  met de ademhaling, hoofdpijn. Dikwijls

  voorkomend. Aanpassingen van je lichaam.

  Perioden van diepe slaap en veel behoefte

  aan slaap. Je lichaam werkt hard en moet

  de nieuwe frequenties en veranderingen

  verwerken.

  Plotsklaps huilen, zowel van verdriet of van

  blijdschap. Je hart gaat open en je wordt

  gevoeliger, je wordt daardoor sneller

  geraakt.

  Geen zin in wat dan ook, niet vooruit te

  branden, lethargie. Je bent in een

  rustperiode, je systeem is aan het

  rebooten. Luister hier naar.

  Perioden van diepe slaap en veel behoefte

  aan slaap. Je lichaam werkt hard en moet

  de nieuwe frequenties en veranderingen

  verwerken.

  Verhoogde gevoeligheid voor geluid.

  Plotsklaps ga je anders horen.

  Achtergrondruis die je voorheen niet bewust

  oppikte, pik je nu wel op. Dit kan heel

  vervelend zijn. Ook dit gaat weer over.

  Draaiingen, verlies van gewicht, rug- en

  nekpijn, oorsuizingen, troebel zicht;

  slapeloosheid, hartkloppingen, problemen

  met de ademhaling, hoofdpijn. Dikwijls

  voorkomend. Aanpassingen van je lichaam.

  Perioden van diepe slaap en veel behoefte

  aan slaap. Je lichaam werkt hard en moet

  de nieuwe frequenties en veranderingen

  verwerken.

  Plotsklaps huilen, zowel van verdriet of van

  blijdschap. Je hart gaat open en je wordt

  gevoeliger, je wordt daardoor sneller

  geraakt.

  Geen zin in wat dan ook, niet vooruit te

  branden, lethargie. Je bent in een

  rustperiode, je systeem is aan het

  rebooten. Luister hier naar.

  Perioden van diepe slaap en veel behoefte

  aan slaap. Je lichaam werkt hard en moet

  de nieuwe frequenties en veranderingen

  verwerken.

  Verhoogde gevoeligheid voor geluid.

  Plotsklaps ga je anders horen.

  Achtergrondruis die je voorheen niet bewust

  oppikte, pik je nu wel op. Dit kan heel

  vervelend zijn. Ook dit gaat weer over.

  Draaiingen, verlies van gewicht, rug- en

  nekpijn, oorsuizingen, troebel zicht;

  slapeloosheid, hartkloppingen, problemen

  met de ademhaling, hoofdpijn. Dikwijls

  voorkomend. Aanpassingen van je lichaam.

  Perioden van diepe slaap en veel behoefte

  aan slaap. Je lichaam werkt hard en moet

  de nieuwe frequenties en veranderingen

  verwerken.

  Plotsklaps huilen, zowel van verdriet of van

  blijdschap. Je hart gaat open en je wordt

  gevoeliger, je wordt daardoor sneller

  geraakt.

  Geen zin in wat dan ook, niet vooruit te

  branden, lethargie. Je bent in een

  rustperiode, je systeem is aan het

  rebooten. Luister hier naar.

  Behoefte aan alleen zijn en terugtrekken met

  momenten. Je tijd en rust nodig om alle

  aanpassingen te verwerken.

  Minder zin om te eten of juist mr zin in

  ongewone zaken. Gewichtstoename, vooral

  rond de buik (Buddha

  Belly), een behoefte aan suiker en protenen.

  Je verbruikt veel energie tijdens dit proces.

  Luister goed naar de veranderende behoeften

  van je lichaam.

  Relaties, vriendschappen, gewoontes, banen

  die niet meer matchen met je nieuwe

  frequentie verdwijnen uit je leven. Zodat er

  ruimte vrijkomt voor het nieuwe.

  Op sommige dagen voel je je totaal uitgeput.

  Je lichaam verliest zijn densiteit en

  herstructureert zich. De lever werkt harder en

  is bezig het lichaam te zuiveren. Ondersteun

  je lever tijdens dit proces. Kruiden die kunnen

  helpen zijn paardenbloem en melkdistel.

  Wandelingen in de buitenlucht helpen ook.

  Emotionele ups en downs. Emoties die niet

  verwerkt en gezien zijn (uit je kindertijd en

  het verleden), komen in je bewustzijn om

  alsnog te helen. Vaak depressie en wanhoop.

  Deze gevoelens hoef je niet te bestrijden. Ze

  helpen je juist om weer thuis te komen bij

  jezelf. Een crisis is altijd een fantastische kans

  om je weer te verbinden met je ware Zelf. Zie

  het als een wake-up call.

  Gevoel van heimwee, alsof je hier niet meer

  thuis hoort. Je bent onderweg naar je eigen

  authenticiteit, het verlangen naar je

  oorspronkelijke staat van Zijn wordt heel

  duidelijk voelbaar. Het leven in de illusie van

  de afgescheidenheid wordt ondraaglijk nu.

  Tijd om thuis te komen bij je Zelf.

  Deel 1

  29

 • 30

  ADVERTENTIE

 • 31

  ADVERTENTIE

 • 32

  De neveneffecten van bewustzijnsverruiming Deel 2

  Een gevoel van gek worden. Je hersenen gaan

  resoneren met diverse (hogere) dimensies.

  Dit kan even een akelig gevoel geven. Je

  bewustzijn verhoogt met grote passen nu. Heb

  vertrouwen in het proces.

  Angst, paniek en gevoelens van hysterie. Het

  ego begint zijn macht te verliezen en werpt

  blokkades op.

  Het wil controle behouden. Je bent onderweg

  van overleven naar echt leven. Het is de

  identificatie verbreken met het denken. Weg

  van je hoofd, terug naar je hart.

  Nachtzweten en hitte aanvallen. De nieuwe

  frequenties die je aan het downloaden bent

  zijn intens.

  Ernstige hartkloppingen. Aanpassingen aan je

  hartchakra. Dit gaat resoneren met de

  kosmische hartslag.

  Veranderingen in de relatie met je partner

  (sterker worden of slechter worden van de

  relatie). Ook familie karma wordt pijnlijk

  zichtbaar en voelbaar.

  Negatieve acties en gedachten manifesteren

  zich sneller. Leer om je bewustzijn te richten.

  Merkwaardige sensaties (prikkelingen,

  elektriciteit) in de omgeving van je

  hartchakra, zonnevlecht, keelchakra.

  Wazig zien en gerriteerde oogzenuw. Je ogen

  (en oogzenuw) moeten wennen aan het

  nieuwe licht dat via de zon bij ons

  binnenkomt. Zenuwtrekjes van de oogzenuw

  komt vaak voor. Je ogen moeten resetten.

  Met name tijdens een zonnestorm kun je last

  hebben van gevoelige ogen.

  Niet tot activiteiten kunnen komen (zelfs

  dingen die je normaal gesproken routinematig

  deed).

  Onderzoek of deze activiteiten nog wel bij je

  passen. Onderzoek of jij hier wel plezier uit

  haalt en of het je energie geeft of juist energie

  ontneemt.

  Minder zin om je te begeven in activiteiten of

  gezelschap van mensen in een lager

  trillingsniveau. Je zoekt voortaan verbindingen

  die gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid en

  verbindingen vanuit het hart. Oppervlakkig

  geklets en drama is niet meer zo aantrekkelijk

  als voorheen.

  Hogere sensitiviteit voor kleur- en smaak-

  stoffen en andere chemische toevoegingen in

  eten. Luister goed naar de veranderende

  behoeften van je lichaam.

  Wat kan helpen?

  Luister goed naar je lichaam. Niet alle fysieke

  en emotionele ongemakken kun je scharen

  onder de noemer ascensie symptonen.

  Gebruik je rationele verstand. Als iets niet

  goed aanvoelt of langere tijd aanhoudt is het

  altijd verstandig om een arts te raadplegen.

  Met stip op 1: zorg voor een goede aarding.

  Leer om aanwezig te zijn en te blijven. Vooral

  voor HSP-ers van groot belang. Zij zijn

  meestal niet goed gegrond. Zorg dat je veel

  tijd doorbrengt in de natuur.

  Rust uit zoveel als je kunt. Je lichaam moet

  grote aanpassingen ondergaan. Voor de hoog-

  gevoeligen met een zeer gevoelig zenuwstelsel

  is voldoende rust echt noodzakelijk om te

  herstellen. Erken en herken je grenzen en

  respecteer deze ook.

  Drink veel water, het liefst met een beetje

  Himalaya zout (elektrolyten). Water is een

  goede geleider van energie en ontdoet je van

  gifstoffen. Water brengt je meteen in een

  staat van neutraliteit. Ga naar de sauna, neem

  een bad of douche en drink voldoende.

  32

 • 33

  De neveneffecten van bewustzijnsverruiming

  Bied geen weerstand aan het proces, maar

  vertrouw het proces. Weerstand zorgt ervoor

  dat de neveneffecten versterkt worden en

  alleen maar nog meer toenemen.

  Het vertraagt en bemoeilijkt het proces.

  Leer om controle te herkennen en kies bewust

  voor acceptatie en overgave.

  Houd je gedachten in de gaten. Wees je er

  van bewust dat een gedachte zich nu sneller

  manifesteert. Je hoeft niet al je gedachten bij

  te sturen. Telkens wanneer je een gedachte

  veroordeelt, heb je een gedachte over een

  gedachte. Dit houdt je gevangen in je hoofd.

  Leer om met je aandacht gecentreerd te

  blijven in je hartruimte. Geef geen voeding

  aan het denken maar geef voeding aan het

  voelen, hier zijn. Je hoeft niet als een kip

  zonder kop door het leven te gaan, maar

  gebruik je denken waar het voor bedoeld is

  (om te plannen, tijdens werk, etc.).

  Maak de reis van je hoofd naar je hart.

  Keer telkens naar binnen om stil te zijn en de

  verbinding te voelen en te ervaren met je Zelf.

  Telkens wanneer je merkt dat je met je aan-

  dacht bij het denken bent, verleg je bewust je

  focus. Geleidelijk aan ga je de identificatie met

  het denken verbreken.

  Leef in het NU, houd je aandacht in het hier

  en nu. Voel wat nodig is nu. Laat je leiden

  door je intutie. Leer om te luisteren naar je

  hart, vertrouw dat en volg enkel dat.

  Handel er ook naar. Het is onmogelijk om

  meer bewustzijn te belichamen en niet te

  veranderen.

  Neem verantwoordelijkheid. Het gaat namelijk

  niet vanzelf. Dit vraagt om toewijding. Er

  wordt van je gevraagd dat je helder gaat zien

  (helder waarnemen), alles wat je voelt

  volledig de ruimte geeft en dat je handelt naar

  de inzichten die daardoor ontstaan.

  Bied geen weerstand aan het proces, maar

  vertrouw het proces. Weerstand zorgt ervoor

  dat de neveneffecten versterkt worden en

  alleen maar nog meer toenemen.

  Het vertraagt en bemoeilijkt het proces.

  Leer om controle te herkennen en kies bewust

  voor acceptatie en overgave.

  Houd je gedachten in de gaten. Wees je er

  van bewust dat een gedachte zich nu sneller

  manifesteert. Je hoeft niet al je gedachten bij

  te sturen. Telkens wanneer je een gedachte

  veroordeelt, heb je een gedachte over een

  gedachte. Dit houdt je gevangen in je hoofd.

  Leer om met je aandacht gecentreerd te

  blijven in je hartruimte. Geef geen voeding

  aan het denken maar geef voeding aan het

  voelen, hier zijn. Je hoeft niet als een kip

  zonder kop door het leven te gaan, maar

  gebruik je denken waar het voor bedoeld is

  (om te plannen, tijdens werk, etc.).

  Maak de reis van je hoofd naar je hart.

  Keer telkens naar binnen om stil te zijn en de

  verbinding te voelen en te ervaren met je Zelf.

  Telkens wanneer je merkt dat je met je aan-

  dacht bij het denken bent, verleg je bewust je

  focus. Geleidelijk aan ga je de identificatie met

  het denken verbreken.

  Leef in het NU, houd je aandacht in het hier

  en nu. Voel wat nodig is nu. Laat je leiden

  door je intutie. Leer om te luisteren naar je

  hart, vertrouw dat en volg enkel dat.

  Handel er ook naar. Het is onmogelijk om

  meer bewustzijn te belichamen en niet te

  veranderen.

  Neem verantwoordelijkheid. Het gaat namelijk

  niet vanzelf. Dit vraagt om toewijding. Er

  wordt van je gevraagd dat je helder gaat zien

  (helder waarnemen), alles wat je voelt

  volledig de ruimte geeft en dat je handelt naar

  de inzichten die daardoor ontstaan.

  Dit laatste is voor velen erg lastig. Inzicht

  zonder handeling brengt geen verandering.

  Blijf in beweging. Dit zorgt ervoor dat energie

  kan blijven stromen.

  Zonlicht doet wonderen. De zon is drager van

  de nieuwe frequenties.

  Voeding is frequentie. Let goed op je voeding.

  Eet alleen datgene waarvan je voelt dat het

  goed voor je is.

  Ontgiften kan zeer ondersteunend zijn. Je

  lever moet hard werken nu. Ondersteun je

  lever met leverversterkende kruiden of

  supplementen. Ook verbruik je meer

  mineralen en aminozuren. Ben je erg uitgeput

  dan loont het de moeite om dit te laten

  controleren.

  Besef dat beangstigende symptomen zoals

  hartkloppingen en benauwdheid van tijdelijke

  aard zijn. Vertrouw je het echt niet, raadpleeg

  dan altijd een arts om uit te sluiten dat er iets

  op fysiek gebied niet in orde is.

  Het is de bedoeling dat je de nieuwe

  frequenties verankert. Doorgeven is de snelste

  manier. Aarden, schrijven, communicatie en

  creativiteit zijn fantastische manieren om te

  verankeren. Zoek uit welke het beste bij je

  past.

  Gebruik je ademhaling als anker naar het hier

  en nu. De adem is verbonden met je lichaam

  en ademen doe je altijd in het nu.

  Lach veel, heb veel plezier en geniet. Dit is de

  snelste manier om je frequentie te verhogen.

  En de leukste!

  Lach veel, heb lief, leef LICHT!

  Dit laatste is voor velen erg lastig. Inzicht

  zonder handeling brengt geen verandering.

  Blijf in beweging. Dit zorgt ervoor dat energie

  kan blijven stromen.

  Zonlicht doet wonderen. De zon is drager van

  de nieuwe frequenties.

  Voeding is frequentie. Let goed op je voeding.

  Eet alleen datgene waarvan je voelt dat het

  goed voor je is.

  Ontgiften kan zeer ondersteunend zijn. Je

  lever moet hard werken nu. Ondersteun je

  lever met leverversterkende kruiden of

  supplementen. Ook verbruik je meer

  mineralen en aminozuren. Ben je erg uitgeput

  dan loont het de moeite om dit te laten

  controleren.

  Besef dat beangstigende symptomen zoals

  hartkloppingen en benauwdheid van tijdelijke

  aard zijn. Vertrouw je het echt niet, raadpleeg

  dan altijd een arts om uit te sluiten dat er iets

  op fysiek gebied niet in orde is.

  Het is de bedoeling dat je de nieuwe

  frequenties verankert. Doorgeven is de snelste

  manier. Aarden, schrijven, communicatie en

  creativiteit zijn fantastische manieren om te

  verankeren. Zoek uit welke het beste bij je

  past.

  Gebruik je ademhaling als anker naar het hier

  en nu. De adem is verbonden met je lichaam

  en ademen doe je altijd in het nu.

  Lach veel, heb veel plezier en geniet. Dit is de

  snelste manier om je frequentie te verhogen.

  En de leukste!

  Lach veel, heb lief, leef LICHT!

  33

 • 34

  Spiritualiteit

  Door buiten de notie van het persoonlijke zelf te gaan, ontdekt men de

  vrijstaande waarnemer van alle fenomenen in een vormloos veld van

  innerlijke stilte en harmonie.

  Het komt spontaan tot ons dat dit als van Zelf-sprekend onze ware aard en

  natuurlijke positie is.

  Deze helderheid van het Zien en Weten vloeit voort uit de synchroniciteit

  van IK met het Universele bewustzijn.

  Pure harmonie is de taal en de vibratie van het heilige.

  Het is de synchroniciteit met het Goddelijke.

  ~Mooji

  Stop om te ontwaken voor de tijdloze en perfecte waarheid, niet zoveel

  belang in zovele studies.

  Vermijd de neiging om meer en meer informatie te willen verzamelen over

  spiritualiteit.

  In plaats daarvan, verdiep je in je gehele Hart en zeg:

  Ja, ik ben hier voor dit alleen. Verdrink mij in Jou.

  Informatie en tot gedachten gemaakte wetenschap is zinloos in het

  hogere

  Hier verspreid zich enkel Harmonie.

  34

 • 35

  Samenleving

 • 36

  Samenleving Marja Ruijterman

  Bevrijding

  in

  relaties

  Ze waren verliefd en hadden

  het heerlijk samenalles

  was fijn, warm en vol genot.

  Na ongeveer een jaar kwam

  de eerste wrijving.

  Zij wilde wel weer eens

  stappen met haar oude

  vriendinnen. En wat moet ik

  dan? vroeg hij. Tja, dat

  moet je zelf maar weten,

  waar je zin in hebt,

  antwoorde ze. Dit ging ze

  vaker doen en hij begon haar

  te wantrouwen.

  Ging haar sms-jes checken, in haar tas snuffelen en af en toe steelse blikken als ze weer

  zat te telefoneren Het begon haar te benauwen en ze nam steeds meer afstand. Na twee

  jaar was het over. Ze verlangde terug naar haar vrijheid. Ze ontmoette iemand en werd

  verliefd. Haar ex vertelde later aan zijn nieuwe vriendin: Ik vertrouwde haar eigenlijk

  vanaf het begin al niet!

  Zij wilde wel trouwen maar hij nog niet.

  Ze wilde kinderen en verlangde naar een compleet

  gezin. Ze vroeg elke dag wel drie keer: hou je nog

  wel van me? Het benam hem de adem.

  Op een dag kreeg ze een tip van een vriendin hem

  los te laten.

  Hoe doe ik dat dan? Richt je op andere zaken, ga

  zelf iets van je leven makenen doe iets met je

  talent.

  Ga uit met vriendinnen en laat hem ook lekker zijn

  gang gaan in wat hij doet. Je verstikt hem en je

  maakt jezelf ongelukkig.

  Ze deed het. Ging vaker met vriendinnen uit, haalde

  banden aan met vrienden van vroeger en kreeg

  plezier in cursussen.

  Ze vroeg niet meer of hij van haar hield. Als ze toch

  de neiging kreeg dan ademde ze diep in en uit en liet

  hem vrij. Na een tijdje ging het vanzelf en kreeg ze

  plezier in wat ze allemaal deed. Na een jaar vroeg hij

  haar ten huwelijk en ze kregen drie kinderen.

  36

 • 37

  Marieke was verliefd en Helga niet

  ze waren jarenlang goede vriendinnen.

  Toch knaagde het de n beef hoop

  houden en de ander vond het wel prettig

  zo maar kreeg het soms ook op haar

  zenuwen van de verliefde blikken en dat

  de ander maar steeds bij haar wilde zijn.

  Marieke wachtte en hoopte en zag in elke

  toenadering een teken. Ze zette Helga op

  voetstuk en liet haar daar torenhoog

  staan. Zichzelf maakte ze klein en

  onbeduidend. Haar leven bestond uit

  wachten op telefoontjes en afspraakjes.

  De rest deed er niet toe.

  Het maakt niet uit of ik er in het verhaal

  mannen of vrouwen van maak.

  Het kan op elke manier en in iedere relatie

  voorkomen. Ik was altijd jaloers en angstig

  in mijn relatie met vrouwen.

  Alle variaties zijn mogelijk. Vasthouden

  van vrienden, kinderen, situaties, ouders,

  dieren, gewoontes die slecht voor ons

  lichaam zijn.

  Ja, ook stervenden worden soms heel lang

  in leven gehouden omdat men bang is los

  te laten.

  Laten we elkaar, en onszelf, de ruimte

  geven

  37

 • 38

  Eenheid

  Binnen deze eenheid heerst er ook een grote verscheidenheid, die de eenheid completeert.

  Het is mooi je te realiseren dat er binnen het grotere geheel ontzettend veel kleine

  subculturen bestaan. Denk bijvoorbeeld aan het heelal met haar melkwegstelsels. De

  melkwegstelsels met al hun planeten. Onze Aarde die onder verdeeld is in verschillende

  landen. Alle landen die onderverdeeld zijn in steden en dorpen. De steden en dorpen die

  weer hun straten en huizen met gezinnen hebben met allemaal hun eigen normen,

  waarden, geloof, gewoontes en cultuur. Elk individu binnen zon huis die ook weer zijn

  eigen sub-wereld heeft die leeft vanuit zijn eigen rugzak, ervaringen en visie op het leven.

  Samenleving Shannon Kwakernaak

  Alles is onlosmakelijk met elkaar

  verbonden. Op grote schaal is de wereld n.

  Al deze ogenschijnlijke subonderdelen vormen tezamen onze wereld, waarin wij allen een

  schakeltje in het grotere geheel zijn. Al deze facetten in het leven vormen tezamen een

  eenheid. Alles is energie en staat bewust of onbewust, met elkaar in verbinding. Alles

  benvloedt elkaar. Een verandering in deze verbinding heeft weer zijn gevolgen voor de

  rest. Hoe we het ook wenden of keren, we hebben elkaar allemaal nodig.

  Het n kan niet zonder het ander.

  Denk bijvoorbeeld aan een boer die gewassen oogst. Voor wie zou die boer het allemaal

  doen als niemand zijn producten af zou nemen? Of het dierenrijk, het ecosysteem, die

  elkaar op deze manier in evenwicht houden.

  We hebben moeder Aarde nodig, die ons rijkelijk voorziet van weelde en rijkdom waarmee

  we in onze levensbehoefte kunnen voorzien en dat gratis en voor niets, omdat we

  onderdeel zijn van haar wezen. We hebben de zon en de maan nodig om tegenstellingen te

  herkennen. We hebben ons lichaam, onze geest n onze ziel nodig om n te kunnen zijn.

  Vanuit deze verbinding ervaren wij de wereld om ons heen. Wij als mens zijn verbonden

  met onze omgeving (mensen, dieren, natuur) en tussen deze aspecten vindt interactie

  plaats. We hebben elkaar nodig om overeind te blijven staan. Je medemens die er voor je

  is, met jou lacht en huilt, jou steunt, naast jou zal staan en jou er doorheen zal slepen als

  je het zelf even niet meer ziet zitten.

  Mensen zijn elkaars spiegeltjes. Want hoe zou je weten wie je bent als je maar alleen op de

  wereld zou zijn? Elk mens is anders en bijzonder, we zijn immers geboren om uniek te zijn!

  De uniekheid van de mens laat ons zien dat het ook anders kan en dat er vele wegen zijn

  die naar Rome leiden. We hebben elkaar nodig voor het opdoen van ervaringen, waardoor

  we leren en groeien en wij onszelf als mens verrijken.

  38

 • 39

  De tijd waarin we nu leven vraagt om bewustwording en een groei naar eenheid, ieder op

  zijn of haar eigen manier. Ontdekken wie jij als mens, in essentie, werkelijk bent. Wat drijft

  jou? Wat zijn jouw passies? Wat zijn jouw diepste verlangens? Wat is jouw zin van het

  leven? Wat zijn jouw basiswaarden en wat is cht belangrijk voor jou? Wie heeft bij jou de

  regie in handen als het gaat om het nemen van beslissingen? Als je even niet lekker in je

  vel zit? Als je even niet meer weet wat je moet doen? Is dat je hoofd (ego) of je hart en

  ziel? Door vanuit je hart te gaan leven, vanuit je kern waarin jouw zielsverlangens

  verborgen zitten die gehoord willen worden, kom je stapje voor stapje dichterbij jezelf.

  Je leert jezelf op deze manier echt kennen en je komt meer in je eigen kracht te staan.

  Laat je leiden door je hart en ziel, want die weten wat je nodig hebt en zullen jou leiden

  naar daar waar voor jou bestemd is. In de tijd van nu en vooral in de hectiek van het leven

  is het zo belangrijk dat we de tijd voor elkaar nemen om elkaar echt te zien. Er voor

  elkaar zijn, met elkaar delen, oprechte aandacht voor elkaar hebben en naar elkaar

  luisteren zonder te oordelen/veroordelen of andermans gedachten/gevoelens in te vullen

  vanuit ons eigen referentiekader.

  Gewoon luisteren, aanwezig zijn en voelen door je hart open te stellen naar elkaar.

  Dan voel je pas wat de ander cht nodig heeft. Door je hart open te stellen kan je de liefde

  over laten vloeien in elkaar en wordt je samen n. En verbinding, vanuit

  onvoorwaardelijke liefde! Dat is d weg naar eenheid.

  Laatst was ik aan het wandelen

  en streek ik even neer aan de

  rand van het water. Ik keek

  voor me uit en staarde naar het

  kabbelende water totdat het me

  plotseling opviel. Ik zag ineens

  de weerspiegeling van de

  bomen, de zon n mezelf in het

  water.

  Dit alles verweven in slechts

  n beeld! En compleet

  plaatje: EENHEID

  Hartegroet,

  Shannon Kwakernaak

  39

 • 40

 • 41

  Voeding

 • 42

  Voeding Edwin Vergouwen

  De Drie-Eenheid Jij bent als Mens deze Drie-Eenheid.

  Je bent een Ziel, de levensenergie, het stralende, dat jou aanwezigheid

  toont op Aarde.

  Je bent de Geest, het weten, dat heldere, dat jou wijsheid geeft op Aarde.

  Je bent het Lichaam, het doen, de manifestatie, die jou in staat stelt om te creren op

  Aarde.

  Drie verbonden elementen die via het Hart n geheel vormen, de

  Mens. Harten verbinden in de Liefde, de (h)erkenning. In Zelf

  (h)erkenning innerlijk of via de andere Zelf, uiterlijk als spiegel

  van.

  Via stromingen komen we tot ons Zelf, we ont-plooien, ont-

  dekken, ont-moeten blokkade na blokkade, als manifestatie, als

  mens. Waardoor zichtbaar wordt wat we van nature Zijn.

  Zie en ervaar de ver-rijking door te beleven, te ervaren, door op

  te nemen. Zonder oordeel, zonder vergelijk, zonder voorwaarden

  Want enkel dan zien we wat getoond wordt, enkel dan treed

  transformatie op van vast naar los, van donker naar licht

  Wat vast zat lost op, de zwaarte van het donkere wordt verlicht.

  Zo komt de stroming die IS, meer en meer op gang. De stroming

  vanuit de Bron die uitmondt in de Zee

  Alles is reeds aanwezig, en dat wat tot je komt is enkel daar om

  aan te tonen dat dat Alles aanwezig IS. Wat tot je komt is om te

  laten zien, wat AAN komt is dat wat we IN-zien. De

  gebeurtenissen die je over-komen, komen over om jou dat ALLES

  te laten her-inneren. Want dat is waarom je hier bent, dat is wat

  je TOE-komt (toekomst). We zien IN in het NU omdat we dan zien

  wat AL IS. Het AL aanwezige komt enkel tot verlichting

  Hoe jij in het leven staat, met welk deel, bepaald de mate van

  acceptatie van de gebeurtenis. Soms zal de heftigheid van AAN-

  tonen krachtiger zijn, zodat de ervaring AAN-komt. Deze is dan al

  meerdere keren voorbij gekomen maar echter nooit aangekomen.

  De keuze vanuit Liefde of Angst zal het omarmen of het afstoten.

  Er mee n worden of er afgescheiden van blijven. Het verschil

  tussen verder gaande weg, of verdwaald zijn zonder weg. Gelijk

  een doolhof waar je meerdere keren op dezelfde plaats uit zal

  komen totdat men de juiste afslag ZIET

  42

 • 43

  Besef datje niet de vorm bent, je niet de denkwijze bent, je niet

  de emotie bent. Je bent namelijk niet dat wat tot uiting komt. Dat

  wat waargenomen kan worden kan men nooit zijn, immers wie

  neemt er waar. Een hele gewaarwording niet!?

  Wie zijn we dan? We zijn enkel een her-innering van ons Zelf

  verwijdert. We zijn waar-nemer, we nemen waar. En dat

  waarnemen gaat over resonantie.

  Doordat we verruimen door bewustwording, transformeren we.

  De transformatie heeft te maken met het oplossen van. Des te

  minder vastigheid des te opener. Des te opener, des te meer

  transparantie, en des te meer transparantie, des te meer licht.

  Dit heeft dus tot het gevolg dat we oplossen, transparant worden,

  meer en meer vormloos en n met het licht, d stroming.

  Let wel, dit is een proces van duizenden jarenwaarin we nog vele

  levens nog meer zullen ervaren.

  In de natuur bestaat de drie eenheid uit Licht, Water en Aarde

  Fijne bewustwording,

  Edwin Vergouwen

  43

 • 44

  Voeding Maria Johanna

  Liefde is de hoogste keuze

  Levensvragen is iets wat vele mensen

  bezighoudt op het spirituele pad.

  Wie ben ik?, Wat wil ik? en Wat kom

  ik hier doen op Aarde?.

  We hebben oneindig veel keuzes en

  mogelijkheden. Maar in de basis zijn we

  liefde en licht. Daarom is de hoogste

  keuze die je kunt maken in dit leven

  LIEFDE.

  De basis

  Wanneer je terug gaat naar de kern zijn er twee basisemoties in het leven: angst en liefde.

  Angst leidt tot een lagere vibratie en liefde kan leiden tot de hoogste vibratie.

  Leven vanuit angst

  Wanneer je in de angst stapt en dit voedt ga je in een spiraal

  naar beneden. Angst kan behoorlijk in de weg zitten. Je gaat

  in je hoofd zitten en je begint met piekeren over vragen als;

  Wat als het niet lukt?. Des te meer je in angst leeft des te

  meer ervaringen je opdoet die wij als mensen negatief

  benoemen.

  Leven vanuit liefde

  Besluit je te leven vanuit liefde, dan merk je dat je met de

  spiraal omhoog gaat. Verbind jezelf met God/Het Universum,

  je gidsen, wees in verbinding met de bron en ervaar liefde.

  Liefde maakt mogelijk

  Als je kiest om vanuit liefde te leven begeef je jezelf in een

  veld met ongekende mogelijkheden. Met liefde is alles

  mogelijk. Liefde oordeelt niet, liefde accepteert, liefde geeft

  rust, is zorgzaamheid en geeft vertrouwen. Liefde is.

  Het leven is een dans

  Als je leeft vanuit liefde, ga je het leven steeds meer zien als

  een dans. In een dans kun je nooit verliezen. Wanneer je

  danst ga je met de flow mee. Wanneer je danst op de liefde

  van het leven, kun je niet anders dan genieten.

  44

 • 45

  Van zelfliefde naar Oneness

  De belangrijkste keuze is kiezen voor liefde. Dit begint bij zelfliefde.

  Zoals men zegt: Je dient eerst van jezelf te houden voordat je van een ander kan houden.

  Ervaring New York Marathon

  In 2013 liep ik de New York Marathon. Daar heb ik een

  prachtige spirituele ervaring gehad. Van te voren had ik

  gekozen de marathon te lopen vanuit de intentie liefde.

  Ik zei tegen mezelf; Ik loop voor de liefde. De laatste 5

  kilometer begon ik hardop tegen mezelf te zeggen; I Love You.

  Dat hield even aan. Vervolgens begon ik van mijn medelopers

  te houden en toen de toeschouwers; I Love You, I Love You, I

  Love You. Het was geweldig om dit te ervaren. En uiteindelijk

  voelde ik de liefde voor iedereen en alles om mij heen.

  Ik voelde de liefde voor de bomen, de natuur, zelfs van de

  gebouwen en van de gehele Aarde. Dit was een enorm Oneness

  gevoel. Ik kon ervaren; Ik ben liefde en alles is liefde.

  Toen ik na ruim 42 kilometer hardlopen aankwam bij de finish

  voelde ik me sterker dan ooit. Liefde kan alles aan. Liefde wint

  altijd. Met liefde is alles mogelijk.

  Kies tussen liefde of angst

  Wees ervan bewust of je uit liefde of uit angst handelt.

  Wanneer je emoties als frustratie ervaart, kun je dit zien als

  een worsteling tussen liefde en angst. Pak jezelf op zon

  moment op en ga terug naar jezelf. Kies voor liefde.

  Jij bent verantwoordelijk waarvoor je kiest. Je kunt ieder

  moment kiezen voor de liefde. Dat is de training van het

  leven. Als je je nog afvraagt: Wat kom ik doen op Aarde?

  Kies voor de liefde en ervaar de liefde.

  Liefde, Maria Johanna

  45

 • 46

  Voeding

  Het antwoord vanuit jezelf Waarom laten we ons zo graag vertellen wat goed

  voor ons is? Waarom durven we niet meer te

  vertrouwen op ons gevoel die precies aangeeft wat

  voor voedsel we nodig hebben? Uiteindelijk kunnen

  we voor alles ons gevoel raadplegen, die precies

  aangeeft wat goed voor jou is.

  En conclusie die we kunnen trekken is dat we afhankelijk zijn geworden van anderen en er

  vanuit gaan dat een ander altijd het beste met ons voor heeft! We komen er vaak langzaam

  door schade en schande achter dat veel niet is wat het lijkt.

  De voedselindustrie, want het is inmiddels een industrie, is er een waar je goed geld mee

  kunt verdienen. Dit geldt voor de grote namen zoals Unilever, maar ook voor de hype die we

  Superfoods noemen. Met wetenschappelijke bewijzen en testen proberen diegene die zich

  met gezond eten bezighouden ons ervan te overtuigen dat je al die speciale Superfoods toch

  echt nodig hebt als aanvulling op je dagelijkse eten, en dan heb ik het niet over

  vitaminepillen en preparaten. Er zouden te weinig voedingsstoffen in ons voedsel zitten,

  doordat de bodem waarop ons voedsel groeit, uitgeput is en te weinig mineralen bevat. Voor

  een deel hebben ze een punt, door het eenzijdig bewerken en door het overbelasten van de

  bodem wordt de kwaliteit van de grond aangetast. Maar heeft dit nu een zodanig effect op

  de voedingswaarde van ons voedsel, dat we ons moeten gaan bijvoeden?

  Natuurlijk hebben we een variatie nodig van bouwstoffen en vitamines voor ons lichaam,

  maar is er niet iets wat we over het hoofd zien? Wat zou een babytje nog meer laten

  groeien naast de melk? LIEFDE, ja van liefde groei je, dat is bij babytjes wel heel zichtbaar.

  Het kindje wordt, gekoesterd, lekker tegen

  het lichaam van papa en mama gehouden,

  krijgt het alle aandacht om zich maar zo

  goed als mogelijk te voelen, met als gevolg

  groei. En wat voor n! Natuurlijk hebben

  we een variatie nodig gevolg groei. En wat

  voor n! Met grote sprongen maakt een

  kind in zijn beginjaren een enorme

  groeispurt, van baby naar peuter. En liefde

  zou ik graag willen vertalen naar tijd en

  aandacht

  Marjon van Vliet

  46

 • 47

  8. Je zet je Zelf weer op de eerste plaats

  Wie heeft er nog echte tijd en aandacht voor elkaar of voor zichzelf? We rennen en vliegen

  overal heen, zijn ons vaak niet meer bewust van wat we zelf fijn vinden en laten ons leiden

  door anderen. Totdat we lichamelijke klachten krijgen en ons lichaam signalen afgeeft om te

  stoppen waar we mee bezig zijn. Leren luisteren naar je

  Gevoelsimpuls blijft voor velen lastig. Je wordt benvloed

  door de grote groep om je heen, je laat je dus door het

  collectief leiden naar plekken die voor jou wellicht hele-

  maal niet passen of goed zijn. Je lichaam is een uiterst

  ingenieus, levend organisme die we moeten koesteren

  en verwennen met de juiste voeding, zoals dat bij baby-

  tjes gebeurt door de ouders als we nog afhankelijk zijn.

  Goed voor jezelf zorgen en zelf je keuzes maken, dat

  geeft je vrijheid en precies dat te doen waar jij je goed

  bij voelt maakt je een krachtig en vitaal mens.

  Het komt er op neer dat je je durft los te maken van wat iedereen vindt en voor jezelf gaat

  voelen of de keuzes die anderen maken voor jou wel goed voelen.

  Alles begint met nieuwsgierig te zijn en niet alles klakkeloos voor waar aan te nemen.

  Maak je los van alle gedachten en overtuigingen van anderen en richt daarna je gevoel op

  dat waar je een vraag over hebt. Breng je denken tot rust en zo kan het antwoord je te

  binnen floepen. Waar je je aandacht op richt groeit, dus hoe vaker je zelfstandig via het

  gevoel inzicht probeert te krijgen hoe gemakkelijker het zal gaan.

  Ik wens je veel succes en mooie inzichten.

  Marjon van Vliet

  47

 • 48

  Voeding Chris Mathijssen

  Waar is mijn energie gebleven? Je maakt het vast wel eens mee; Je ziet mensen zoals

  artiesten, filmsterren, BN-ers en personal trainers in

  een slank en afgetraind lichaam. Het overgrote deel van

  deze mensen is echter niet zo slank en fit geboren! Die

  mensen moeten vast en zeker een geheim hebben om

  slank, sterk en vol energie te kunnen leven!

  Het geheim van voldoende energie begint bij een

  gezond levensritme en goede voeding.

  Voeding is een HOT topic, en zeer zeker terecht. Heb je te weinig energie in het dagelijkse

  leven? Je bent niet de enige, zoals blijkt uit onder andere dit onderzoek.

  Wanneer je gezond en goed wilt eten, en dit optimaal wilt kunnen afstemmen op jouw

  persoonlijke levensritme, dan is eten work in progress. Door simpele wijzigingen aan te

  brengen in je voeding kun je afslanken en je daarnaast weer energiek voelen. Dit zal niet