AUTORADIO BLUES · PDF file AUTORADIO BLUES INSTRUCTIEBOEKJE Autorádio Blues Octavia,...

Click here to load reader

 • date post

  16-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of AUTORADIO BLUES · PDF file AUTORADIO BLUES INSTRUCTIEBOEKJE Autorádio Blues Octavia,...

 • www.skoda-auto.com

  AUTORADIO BLUES INSTRUCTIEBOEKJE

  Autorádio Blues Octavia, Yeti holandsky 05.09 S00.5610.63.32 1Z0 012 149 CF

 • Skoda Auto werkt continue aan de doorontwikkeling van alle typen modellen. Heeft u er alstublieft begrip voor, dat daarom ten alle tijde veranderingen van de levering in vorm, uitrusting en techniek mogelijk zijn. Daarom kan er niet gerecla-meerd worden naar aanleiding van de aanduidingen, afbeeldingen en beschrij-vingen in deze gebruiksaanwijzing.

  Nadruk, kopiëren, vertaling of een ander gebruik, ook uitzonderingen, is zonder schriftelijk toestemming van Skoda Auto niet toegestaan.

  Alle rechten volgens het auteursrecht blijven uitdrukkelijk aan Skoda Auto voorbe-houden.

  Onder voorbehoud van veranderingen van dit werk.

  Uitgegeven door: ŠKODA AUTO a.s.

  ©ŠKODA AUTO a.s. 2009

 • Inhoudsopgave 1

  Inhoudsopgave

  Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Radio - Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Belangrijke informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Diefstalbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Basisinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Radiomodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Cd-speler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2

  2

  2

  3

  3

  4

  6

  6

  s5is.17.book Page 1 Monday, April 18, 2011 1:17 PM

 • Radio2

  Radio

  Radio - Overzicht

  Draai-/drukknop − in- en uitschakelen (drukken) − Volumeregeling (draaien) − Verdere functionele instellingen in verschillende menu's Tuimelschakelaar voor het opvragen van de menu-instellingen van de parameters voor radio of cd-speler Tuimelschakelaar voor het instellen van de klank Tuimelschakelaar voor het automatisch opslaan van de zenders Tuimelschakelaar voor het activeren van de AM-radiomodus − Snelzoeken in de betreffende frequentieband − Inhoud van de cd bekijken Cd-uitwerptoets CD-schacht Toets voor het activeren van de cd-modus Tuimelschakelaar om de ontvangst van verkeersmeldingen te activeren Tuimelschakelaar voor het omschakelen tussen de frequentiebanden AM/FM Tuimeltoetsen , − Handmatig zenders zoeken, snelzoeken zenders − Titels kiezen in de CD-modus, snel vooruit en achteruit in de CD-modus − Selecteren van de menu-items Display Zendertoetsen - − Opslaan en selecteren van de radiozenders − Cd-selectie − Code invoeren

  Tekens in de tekst * Delen van de uitrusting met dit teken zijn standaard alleen in bepaalde modellen gemonteerd of als speciale uitrusting verkrijgbaar.

   Eind van de alinea.

   De alinea wordt op de volgende bladzijde voortgezet.

  Belangrijke informatie

  Garantie

  Dezelfde garantie condities gelden voor de uitrusting als voor nieuwe voertuigen.

  Na afloop van de garantie wordt, indien reparatie nodig is, het apparaat voor een concurrerende prijs door een gereviseerd nieuw apparaat vervangen, waarbij de onderdelengarantie weer van toepassing is. Een voorwaarde alhoewel is dat er geen behuizingsschade aanwezig is en geen niet toegelaten reparaties zijn onder- nomen.

  Aanwijzing Een defect in het kader van de garantie mag niet zijn te wijten aan een verkeerde behandeling of door onvakkundig uitgevoerde reparaties. Bovendien mogen geen uiterlijke schades aanwezig zijn.

  Radiobediening

  De radio zal alleen gebruikt worden, als het verkeer het werkelijk toelaat.

  Het volume moet zo zijn ingesteld, dat akoestische signalen van buitenaf, zoals bijv. de sirene van hulpdiensten (politie, ambulance en brandweer), op elk moment duidelijk hoorbaar zijn.

  Uitgangsvermogen 4x20 W

  ATTENTIE! Richt in eerste instantie uw aandacht op het besturen van de auto! Als bestuurder draagt u de volle verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid. Gebruik de functies van de radio alleen op een manier dat u in alle verkeersitu- aties de controle over uw voertuig behoud!

  A1

  A2 MENU

  A3 

  A4 AS

  A5 SCAN

  A6

  A7

  A8 CD

  A9 TP

  A10 A/F

  A11    

  A12

  A13 1 6

  s5is.17.book Page 2 Monday, April 18, 2011 1:17 PM

 • Radio 3

  Omgang met het display

  Behandel het display voorzichtig, omdat door het met een vinger hierop drukken of door contact met een spits voorwerp deukjes of krassen kunnen ontstaan.

  Vingerafdrukken op het display kunnen met een zachte doek zo nodig met pure alcohol worden verwijderd.

  Aanwijzing Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine of terpentine, omdat deze het display- oppervlak kunnen beschadigen.

  Diefstalbeveiliging

  Anti-diefstal-codering

  Uw radio is uitgerust met een Comfort-codering. Bij de eerste ingebruikneming wordt de veiligheidscode niet alleen in de radio, maar ook in de auto opgeslagen.

  Na het losmaken en weer aansluiten van de accukabels, moet eerst het contact worden ingeschakeld en pas dan de radio.

  Als u de radio in een andere auto wilt inbouwen, moet de veiligheidscode worden ingevoerd. Neem in dit geval contact op met een Škoda-dealer of een Škoda-impor- teur.

  Omdat de radio/cd-speler alleen na het invoeren van de veiligheidscode werkt, is gebruik na diefstal praktisch uitgesloten - een bijdrage tot een efficiënte diefstal- beveiliging.

  Aanwijzing De code is opgeslagen in het instrumentenpaneel. Hierdoor wordt het automatisch gedecodeerd (Comfort-codering). Het met de hand invoeren van de code is normaal gesproken dan ook niet nodig.

  Code invoeren

  – Schakel bij ingeschakeld contact de radio in. Eerst verschijnt SAFE en daarna 1000.

  – Voer met behulp van de zendertoetsen - de veiligheidscode in.

  – Bevestig de veiligheidscode door de zendertoets langdurig in te drukken.

  Als een verkeerd ingevoerde code wordt bevestigd kan de complete procedure nog eenmaal worden herhaald.

  Indien de code voor een tweede keer verkeerd werd ingevoerd, wordt het apparaat ca. een uur geblokkeerd. Na het verloop van een uur, terwijl het apparaat en het contact ingeschakeld zijn, is het mogelijk om de invoer van de veiligheidscode te herhalen.

  De cyclus - twee pogingen, een uur geblokkeerd - geldt hierna opnieuw.

  Basisinstelling

  Apparaat in- en uitschakelen

  – Door het indrukken van de draai-/drukknop wordt het systeem in-, respec- tievelijk uitgeschakeld.

  Als bij een ingeschakeld apparaat de contactsleutel uit het contactslot wordt getrokken wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. De radio kan door het indrukken van de draai-/drukknop weer worden ingeschakeld. Bij uitgeschakeld contact schakelt het apparaat zich na ca. een uur automatisch uit (bescherming tegen ontladen van de accu).

  Als de radio door de contactsleutel uit het contactslot te trekken wordt uitgescha- keld, zal deze na het opnieuw inschakelen van het contact weer worden ingeschakeld.

  Audio-instellingen

  – Door de tuimelschakelaar opnieuw in te drukken wordt de gewenste para- meter geselecteerd.

  – Door het draaien van de draai-/drukknop wordt de gewenste waarde inge- steld.

  Er kan worden gekozen tussen de volgende parameters:

  • TRE - instelling hoge tonen; • BASS - instelling lage tonen; • BAL - Instelling tussen de linkse en rechtse luidsprekers; • FAD - instelling van de volumeverhouding tussen voor en achter;1 4

  6

  A1

  A1

  A1

  s5is.17.book Page 3 Monday, April 18, 2011 1:17 PM

 • Radio4

  Instelling van de speciale functies

  – Druk de tuimelschakelaar in om het setup menu te activeren.

  – Individuele functies van de menus kunt u selecteren door de tuimelschakelaars of , in te drukken.

  – Door aan de bedieningsknop te draaien stelt u de gewenste waarde in.

  REG AUTO / REG OFF Een aantal programma's van de radiostations worden op bepaalde tijdstippen in regionale programma's opgedeeld. Daarom kunnen in afzonderlijke regio's regio- nale programma's met een verschillende inhoud worden uitgezonden.

  Het apparaat probeert eerst alleen alternatieve frequenties van de gekozen zender in te stellen.

  Als de kwaliteit echter zo slecht wordt, dat een ’programmaverlies’ dreigt op te treden, aanvaardt de radio ’verwante’ frequenties.

  Bij selectie van REG AUTO vindt de overschakeling naar een regionaal ’verwante’ zender alleen plaats als de zender verloren dreigt te gaan. Bij selectie van REG OFF zal de ontvanger op de regionaal ’verwante’ zender terugvallen zonder beper- kingen.

  GALA Uw radio - verhoogt automatisch het volume bij toenemende snelheid. Een hoger instelling veroorzaakt een sterkere verhoging in het volume.

  LOUD Bij een laag volume versterkt deze functie het gebied van de lage en hoge frequen- ties.

  BEEP In- of uitschakelen van het toonsignaal bij het opslaan van radiozenders.

  ON VOL Uw radio bewaart het volume dat het laatst voor de uitschakeling werd ingesteld. Als deze waarde groter is, wordt het volume na het opnieuw inschakelen van de radio verlaagd naar de waarde van de parameter ON VOL.

  PHONE* Als uw auto met een handsfreesysteem is uitgerust, vindt de monofone weergave van de telefoongesprekken via de luidsprek