AUTORADIO BLUES...

16
AUTORADIO BLUES INSTRUCTIEBOEKJE

Transcript of AUTORADIO BLUES...

www.skoda-auto.com

AUTORADIO BLUESINSTRUCTIEBOEKJE

Autorádio BluesOctavia, Yeti holandsky 05.09S00.5610.63.321Z0 012 149 CF

Skoda Auto werkt continue aan de doorontwikkeling van alle typen modellen. Heeft u er alstublieft begrip voor, dat daarom ten alle tijde veranderingen van de levering in vorm, uitrusting en techniek mogelijk zijn. Daarom kan er niet gerecla-meerd worden naar aanleiding van de aanduidingen, afbeeldingen en beschrij-vingen in deze gebruiksaanwijzing.

Nadruk, kopiëren, vertaling of een ander gebruik, ook uitzonderingen, is zonder schriftelijk toestemming van Skoda Auto niet toegestaan.

Alle rechten volgens het auteursrecht blijven uitdrukkelijk aan Skoda Auto voorbe-houden.

Onder voorbehoud van veranderingen van dit werk.

Uitgegeven door: ŠKODA AUTO a.s.

©ŠKODA AUTO a.s. 2009

Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave

Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Radio - Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belangrijke informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diefstalbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Basisinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Radiomodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cd-speler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

2

2

3

3

4

6

6

s5is.17.book Page 1 Monday, April 18, 2011 1:17 PM

Radio2

Radio

Radio - Overzicht

Draai-/drukknop− in- en uitschakelen (drukken)

− Volumeregeling (draaien)

− Verdere functionele instellingen in verschillende menu'sTuimelschakelaar voor het opvragen van de menu-instellingen van de parameters voor radio of cd-spelerTuimelschakelaar voor het instellen van de klankTuimelschakelaar voor het automatisch opslaan van de zendersTuimelschakelaar voor het activeren van de AM-radiomodus− Snelzoeken in de betreffende frequentieband

− Inhoud van de cd bekijkenCd-uitwerptoetsCD-schachtToets voor het activeren van de cd-modusTuimelschakelaar om de ontvangst van verkeersmeldingen te activerenTuimelschakelaar voor het omschakelen tussen de frequentiebanden AM/FMTuimeltoetsen , − Handmatig zenders zoeken, snelzoeken zenders

− Titels kiezen in de CD-modus, snel vooruit en achteruit in de CD-modus

− Selecteren van de menu-itemsDisplayZendertoetsen - − Opslaan en selecteren van de radiozenders

− Cd-selectie

− Code invoeren

Tekens in de tekst* Delen van de uitrusting met dit teken zijn standaard alleen in bepaalde modellen gemonteerd of als speciale uitrusting verkrijgbaar.

Eind van de alinea.

De alinea wordt op de volgende bladzijde voortgezet.

Belangrijke informatie

Garantie

Dezelfde garantie condities gelden voor de uitrusting als voor nieuwe voertuigen.

Na afloop van de garantie wordt, indien reparatie nodig is, het apparaat voor een concurrerende prijs door een gereviseerd nieuw apparaat vervangen, waarbij de onderdelengarantie weer van toepassing is. Een voorwaarde alhoewel is dat er geen behuizingsschade aanwezig is en geen niet toegelaten reparaties zijn onder-nomen.

AanwijzingEen defect in het kader van de garantie mag niet zijn te wijten aan een verkeerde behandeling of door onvakkundig uitgevoerde reparaties. Bovendien mogen geen uiterlijke schades aanwezig zijn.

Radiobediening

De radio zal alleen gebruikt worden, als het verkeer het werkelijk toelaat.

Het volume moet zo zijn ingesteld, dat akoestische signalen van buitenaf, zoals bijv. de sirene van hulpdiensten (politie, ambulance en brandweer), op elk moment duidelijk hoorbaar zijn.

Uitgangsvermogen4x20 W

ATTENTIE!Richt in eerste instantie uw aandacht op het besturen van de auto! Als bestuurder draagt u de volle verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid. Gebruik de functies van de radio alleen op een manier dat u in alle verkeersitu-aties de controle over uw voertuig behoud!

A1

A2 MENU

A3

A4 AS

A5 SCAN

A6

A7

A8 CD

A9 TP

A10 A/F

A11

A12

A13 1 6

s5is.17.book Page 2 Monday, April 18, 2011 1:17 PM

Radio 3

Omgang met het display

Behandel het display voorzichtig, omdat door het met een vinger hierop drukken of door contact met een spits voorwerp deukjes of krassen kunnen ontstaan.

Vingerafdrukken op het display kunnen met een zachte doek zo nodig met pure alcohol worden verwijderd.

AanwijzingGebruik geen oplosmiddelen zoals benzine of terpentine, omdat deze het display-oppervlak kunnen beschadigen.

Diefstalbeveiliging

Anti-diefstal-codering

Uw radio is uitgerust met een Comfort-codering. Bij de eerste ingebruikneming wordt de veiligheidscode niet alleen in de radio, maar ook in de auto opgeslagen.

Na het losmaken en weer aansluiten van de accukabels, moet eerst het contact worden ingeschakeld en pas dan de radio.

Als u de radio in een andere auto wilt inbouwen, moet de veiligheidscode worden ingevoerd. Neem in dit geval contact op met een Škoda-dealer of een Škoda-impor-teur.

Omdat de radio/cd-speler alleen na het invoeren van de veiligheidscode werkt, is gebruik na diefstal praktisch uitgesloten - een bijdrage tot een efficiënte diefstal-beveiliging.

AanwijzingDe code is opgeslagen in het instrumentenpaneel. Hierdoor wordt het automatisch gedecodeerd (Comfort-codering). Het met de hand invoeren van de code is normaal gesproken dan ook niet nodig.

Code invoeren

– Schakel bij ingeschakeld contact de radio in. Eerst verschijnt SAFE en daarna 1000.

– Voer met behulp van de zendertoetsen - de veiligheidscode in.

– Bevestig de veiligheidscode door de zendertoets langdurig in te drukken.

Als een verkeerd ingevoerde code wordt bevestigd kan de complete procedure nog eenmaal worden herhaald.

Indien de code voor een tweede keer verkeerd werd ingevoerd, wordt het apparaat ca. een uur geblokkeerd. Na het verloop van een uur, terwijl het apparaat en het contact ingeschakeld zijn, is het mogelijk om de invoer van de veiligheidscode te herhalen.

De cyclus - twee pogingen, een uur geblokkeerd - geldt hierna opnieuw.

Basisinstelling

Apparaat in- en uitschakelen

– Door het indrukken van de draai-/drukknop wordt het systeem in-, respec-tievelijk uitgeschakeld.

Als bij een ingeschakeld apparaat de contactsleutel uit het contactslot wordt getrokken wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. De radio kan door het indrukken van de draai-/drukknop weer worden ingeschakeld. Bij uitgeschakeld contact schakelt het apparaat zich na ca. een uur automatisch uit (bescherming tegen ontladen van de accu).

Als de radio door de contactsleutel uit het contactslot te trekken wordt uitgescha-keld, zal deze na het opnieuw inschakelen van het contact weer worden ingeschakeld.

Audio-instellingen

– Door de tuimelschakelaar opnieuw in te drukken wordt de gewenste para-meter geselecteerd.

– Door het draaien van de draai-/drukknop wordt de gewenste waarde inge-steld.

Er kan worden gekozen tussen de volgende parameters:

• TRE - instelling hoge tonen;

• BASS - instelling lage tonen;

• BAL - Instelling tussen de linkse en rechtse luidsprekers;

• FAD - instelling van de volumeverhouding tussen voor en achter;1 4

6

A1

A1

A1

s5is.17.book Page 3 Monday, April 18, 2011 1:17 PM

Radio4

Instelling van de speciale functies

– Druk de tuimelschakelaar in om het setup menu te activeren.

– Individuele functies van de menus kunt u selecteren door de tuimelschakelaars of , in te drukken.

– Door aan de bedieningsknop te draaien stelt u de gewenste waarde in.

REG AUTO / REG OFFEen aantal programma's van de radiostations worden op bepaalde tijdstippen in regionale programma's opgedeeld. Daarom kunnen in afzonderlijke regio's regio-nale programma's met een verschillende inhoud worden uitgezonden.

Het apparaat probeert eerst alleen alternatieve frequenties van de gekozen zender in te stellen.

Als de kwaliteit echter zo slecht wordt, dat een ’programmaverlies’ dreigt op te treden, aanvaardt de radio ’verwante’ frequenties.

Bij selectie van REG AUTO vindt de overschakeling naar een regionaal ’verwante’ zender alleen plaats als de zender verloren dreigt te gaan. Bij selectie van REG OFF zal de ontvanger op de regionaal ’verwante’ zender terugvallen zonder beper-kingen.

GALAUw radio - verhoogt automatisch het volume bij toenemende snelheid. Een hoger instelling veroorzaakt een sterkere verhoging in het volume.

LOUDBij een laag volume versterkt deze functie het gebied van de lage en hoge frequen-ties.

BEEPIn- of uitschakelen van het toonsignaal bij het opslaan van radiozenders.

ON VOLUw radio bewaart het volume dat het laatst voor de uitschakeling werd ingesteld. Als deze waarde groter is, wordt het volume na het opnieuw inschakelen van de radio verlaagd naar de waarde van de parameter ON VOL.

PHONE*Als uw auto met een handsfreesysteem is uitgerust, vindt de monofone weergave van de telefoongesprekken via de luidsprekers van uw auto plaats.

PDC AT*Als uw voertuig met ’parkeerhulp’ is uitgeust, wordt het volume automatisch op een vooraf ingestelde waarde gelagerd, wanneer de ’parkeerhulp’ actief is.

• PDC AT0 - begrenst het geluidsvolume niet;

• PDC AT1 - begrenst het actuele geluidsvolume tot een middelmatig niveau;

• PDC AT2 - begrenst het actuele geluidsvolume tot een laag niveau;

• PDC AT3 - schakelt het geluid compleet uit (mute).

AUX*Instellen van de ingangsgevoeligheid AUX LEV:

• AUX LEV 1 - hoog niveau, gebruik vooral voor notebooks;

• AUX LEV 2 - middenniveau, gebruik voor cassettes of cd-speler;

• AUX LEV 3 - laag niveau, gebruik voor mp3-speler;

AanwijzingElke wijziging van de instelling wordt opgeslagen door naar een ander item van het menu te gaan.

Radiomodus

Frequentiebandomschakeling

Uw radio is met de frequentiebanden FM en AM uitgerust; om van frequentieband te veranderen dient u langdurig op de tuimelschakelaar te drukken.

De golfbereiken FM1/FM2 en AM1/AM2 beschikken elk over 6 geheugenposities; de omschakeling is mogelijk door kortstondig op de tuimelschakelaar te drukken.

Zoeken en opslaan van radiozenders

Handmatig zoeken

– Door het indrukken van de wiptoets of wordt de frequentie van de gewenste radiozender ingesteld.

MENU

MENU

A1

A/F

A/F

s5is.17.book Page 4 Monday, April 18, 2011 1:17 PM

Radio 5

Automatisch zoeken van radiozenders SEEK

– Door het indrukken van de tuimelschakelaar of zoekt de radio de op dat moment sterkste radiozender voor de gekozen frequentieband.

SCAN-functie

– Door op de tuimelschakelaar te drukken, worden de radiozenders van de huidige frequentieband gedurende korte tijd (10 seconden) weergegeven.

– Door nogmaals op de tuimelschakelaar te drukken, wordt deze functie beëindigd en wordt de huidige zender weergegeven.

Zenders opslaan

– Na het selecteren van de radiozender moet de zendertoets waarop deze zender moet worden opgeslagen, zo lang worden ingedrukt dat deze even wordt stomgeschakeld en er een kort signaal hoorbaar is.

Automatisch zoeken en opslaan van radiozenders

– Druk op de tuimelschakelaar . Het automatisch zoeken van zenders wordt gestart, waarbij de 6 zenders met het sterkste signaal op het geheugenniveau FM2 of AM2 worden opgeslagen. Op het display wordt STORE weergegeven. Dat geldt echter alleen voor de frequentiebanden FM2 en AM2.

Als het opslaan van de radiozenders op de zendertoetsen is afgesloten, kan de gewenste radiozender worden opgeroepen door een zendertoets in te drukken.

AanwijzingSteeds na het indrukken van de tuimelschakelaar worden de in het geheugen opgeslagen radiozenders van de actuele frequentieband geactualiseerd en opnieuw opgeslagen.

Radiotekst

Enkele radiozenders zenden extra tekstinformatie - die als radiotekst wordt aange-duid.

Aanwijzing• De tekstinformatie is niet bij alle radiozenders beschikbaar.

• Afhankelijk van de kwaliteit van het ontvangen signaal heeft de radio een bepaalde tijd nodig om alle karakters correct in te lezen.

Verkeersberichten

Activeren en deactiveren van verkeers meldingenDruk de tuimelschakelaar in, op het display verschijnt TP. Als de radio op een zender is ingesteld die geen verkeersinformatie uitzendt, zoekt de radio een zender die deze wel uitzendt. Op het display verschijnt de melding TP-SEEK.

Als er geen radiozender met verkeersinformatie wordt gevonden, verschijnt op het display NO TP.

Binnenkomende verkeersinformatie onderbreekt automatisch het weergeven van cd's of het beluisteren van andere zenders die geen verkeersinformatie uitzenden. Op het display wordt INFO en zendernaam weergegeven. Na het beëindigen van de verkeersmelding keert de radio automatisch terug naar de oorspronkelijke radio-zender.

Als u de verkeerszender wilt deactiveren, moet opnieuw de tuimelschakelaar worden ingedrukt, op het display verschijnt de melding TP.

SCAN

SCAN

A13

AS

A13

A13

AS

TP

TP

s5is.17.book Page 5 Monday, April 18, 2011 1:17 PM

Cd-speler6

Cd-speler

Bediening

Cd laden

– Druk op de toets om de bron voor de weergave te selecteren: CD (intern cd-station), EXT (cd-wisselaar, indien aangesloten op de radio) of AUX.

– Schuif een cd voorzichtig in de cd-schacht tot de cd automatisch verder naar binnen wordt getrokken. De weergave start automatisch.

Gebruik van de cd-speler

Audio CD: Titel kiezen

– Tijdens de weergave van de cd moet u op de wiptoets of drukken om de vorige of volgende titel te selecteren.

– Voor snelle weergave van de vorige, respectievelijk de volgende titels drukt u de tuimelschakelaar of langer. De weergave wordt voortgezet na het loslaten van de toets.

MP3-data: Titel kiezen

– Tijdens de weergave van de cd moet u op de wiptoets of drukken om de vorige of volgende titel te selecteren.

– Voor snelle weergave van de vorige, respectievelijk de volgende titels drukt u de tuimelschakelaar of langer. De weergave wordt voortgezet na het loslaten van de toets.

– Voor het bladeren in mappen of playlists (indien op de CD aanwezig) de tuimel-schakelaar of kort indrukken.

SCAN-functie

– Druk de tuimelschakelaar in om het doorzoeken van de cd te starten. Van iedere titel worden de eerste 10 seconden afgespeeld.

– Om naar de normale modus terug te keren, drukt u nogmaals op de tuimelscha-kelaar .

– Wanneer u de vorige of volgende titel wilt selecteren, druk dan de tuimelscha-kelaar of in.

Weergave van de cd stoppen

– Om de weergave van de cd te beëindigen en de radio te activeren, drukt u op de tuimelschakelaar . De cd blijft in het apparaat zitten.

Cd uitwerpen

– Druk op de toets , de cd wordt uitgeworpen.

Weergave van aanvullende informatie (MP3 bestanden)Met behulp van de zendertoetsen - kunt u de weergave van extra informatie over MP3 bestanden op het display selecteren:

• - Nummer van de map en nummer van het titel;

• - Naam van het titel;

• - Naam van de artiest;

• - Naam van het album;

• - Naam van het bestand;

• - Naam van de map.

Aanwijzing• Als de uitgeworpen cd niet wordt weggenomen, wordt deze om veiligheidsre-denen weer in het apparaat getrokken.

• Als de radio vóór de overschakeling naar de cd-modus in de TP-modus werkt, wordt de weergave van de cd tijdens de verkeersberichten onderbroken en scha-kelt het apparaat naar de radiomodus over. Na afloop van de verkeersberichten keert het apparaat weer naar de cd-modus terug.

Titel in willekeurige volgorde weergeven

– Druk de tuimelschakelaar in om het setup menu te activeren.

– Met behulp van de station toetsen kiest u een functie van het menu MIX.

– Door aan de bedieningsknop te draaien stelt u de gewenste waarde in.

MIXWeergave van titels in willekeurige volgorde.

• MIX OFF - de functie van het menu is uitgeschakeld;

CD

A7

SCAN

SCAN

A/F

A6

1 6

1

2

3

4

5

6

MENU

A1

s5is.17.book Page 6 Monday, April 18, 2011 1:17 PM

Cd-speler 7

• MIX CD - om de titels van een cd in een willekeurige volgorde weer te geven;

• MIX FLD - weergave van de titels in willekeurige volgorde in een bepaalde map (folder);

• MIX PLS - Weergave van de playlist (bestand van de verkozen titels uit indivi-duele bestanden die zijn opgeslagen op de CD). Wordt alleen aangegeven, wanneer er een afspeellijst aanwezig is op de teruggegeven CD.

Algemene aanwijzingen voor de MP3-modus

Voorwaarden voor de MP3-data en -datadrager • Cd-rom, cd-r, cd-rw met een capaciteit van 650 MB en 700 MB.

• De cd's moeten voldoen aan de norm ISO 9660 niveau 2, alsook aan het het Joliet-datasysteem (single session en multisession).

• Bestandsnamen mogen niet langer zijn dan 64 tekens.

• De directorystructuur is beperkt tot 8 directoryniveaus.

• De naam van de artiest, het album en de titel van de weergegeven MP3-bestanden kunnen worden weergegeven, indien deze informatie als een ID3-tag aanwezig is. Als er geen ID3-tag aanwezig is, wordt de directorynaam of de bestandsnaam weergegeven.

• Afspeellijsten worden niet ondersteund.

Bit ratio (gegevensstroom per tijd eenheid) • De uitrusting ondersteund MP3 data met een gegevensstroom van 32 tot 320 kbits/s en ook MP3 data met een veranderlijke gegevensstroom.

• Bij dossiers met een variabele bitsnelheid kan de weergave van de speelduur onnauwkeurig zijn.

Opeenvolging van afspelen van MP3 data en bestanden

Het apparaat speelt de op een datadrager opgeslagen MP3-dossiers in een bepaalde volgorde af afb. 1. De afbeelding geeft als voorbeeld een typische MP3-CD, de titel (tracks ), map (folder ) en submap onthoudt.

Aanwijzingen voor de omgang met cd's

OverslaanOp slechte wegen en bij heftige trillingen kan de cd overslaan.

Afb. 1 Opeenvolging van afspelen van MP3 data en bestanden

s5is.17.book Page 7 Monday, April 18, 2011 1:17 PM

Cd-speler8

CondensvormingBij koud weer en bij regenbuien kan vocht ontstaan in de cd-speler (condensatie). Dit kan zorgen voor het overslaan of de weergave verhinderen. In dit soort gevallen moet worden gewacht tot het vocht is verdwenen.

Aanwijzingen met betrekking tot het onderhoud van cd'sAls een cd vuil is, de cd niet met een draaiende beweging schoonmaken, maar van binnen naar buiten met een zachte pluisvrije doek schoonwrijven. Bij sterke vervui-ling adviseren wij, om de cd met een universele cd-reiniger schoon te maken. Maar ook in dit geval mag de cd niet met een draaiende beweging (cirkelvormig) worden schoongemaakt, maar van binnen naar buiten en moet deze aansluitend drogen.

Beveiliging tegen oververhittingAls de temperatuur in het apparaat groter wordt dan 85°C, wordt de weergave van de cd om veiligheidsredenen gestopt.

Voorzichtig!• Gebruik nooit vloeistoffen zoals benzine, verfverdunner of grammofoonplaat-reiniger, omdat deze het oppervlak van de cd kunnen beschadigen!

• Stel de cd nooit bloot aan direct zonlicht!

• Schrijf of plak nooit een sticker op de cd!

AanwijzingElke verontreiniging of beschadiging van een cd kan tot problemen leiden bij het ’lezen’ van de informatie. De ernst van de leesfout is afhankelijk van de vervuiling, respectievelijk van de ernst van de mechanische beschadiging. Diepe krassen veroorzaken leesfouten, waardoor de cd kan overslaan of ’blijft hangen’. Alle cd's moeten zorgvuldig worden behandeld en altijd in een beschermhoes worden bewaard.

Ingang AUX-IN*

De ingang voor een externe audiobronnen AUX-IN bevindt zich onder de armleu-ning van de voorstoelen en is gecodeerd met .

Activeren van een externe audiobron

– Druk de toets in en druk de toets opnieuw in om de externe ingang te selecteren. Na het aansluiten van de externe bron start de weergave automa-tisch.

Weergave van de externe bron beëindigen

– Druk op de tuimelschakelaar . De radio start met de weergave van de laatst gekozen radiozender.

– Druk op de toets en selecteer de CD bron voor de weergave.

Eeen externe radiobron die is aangelsoten op de AUX-IN stekker wordt alleen weer-gegeven via de radio en de luidsprekers. Externe audiobronnen kunnen niet via de radio bediend worden.

U kunt altijd een ander audiobron kiezen op de radio. Zolang u de externe audiobron niet uitschakeld, blijft deze actief op de achtergrond.

Voor bediening van de externe audiobron raadpleeg svp de handleiding van de respectievelijke fabrikant.

Voor de AUX-IN stekker wordt de standaard stekker 3.5 mm toegepast. Heeft de externe audiobron deze stekker niet, dan moet u een adaptor gebruiken.

Weergave volume van de externe audiobron aanpassenHet weergave volume van de externe audiobron kan door het volumecontrole van de radio veranderd worden.

Afhankelijk van de aangesloten audiobron kan het volume veranderd worden via de externe audiobron.

U kunt bovendien de ontvangstgevoeligheid van de AUX-IN stekker veranderen bladzijde 4, om zodoende het volume van de extern radiobron aan te passen aan de andere audiobronnen of om distorties te vermijden.

ATTENTIE!• Plaats de extern audiobron in geen enkel gaval op het instumentpaneel. Het kan bij een plotseling manoeuvre onder het rijden in de ruimte van de passagier vliegen en deze kwetsen.

• Externe audiobronnen in geen enkel geval in de buurt van de airbags plaatsen. Ze kunnen bij het activern van de airbags terug geslingerd worden in de ruimte van de passageir en deze kwetsen.

• Onder het rijden mag u de externe audiobron niet in de hand of op de knieën houden. Het kan bij een plotseling manoeuvre onder het rijden in de ruimte van de passagier vliegen en deze kwetsen.

• Geleid de aansluitkabel vande externe audiobron altijd op dusdanige manier, dat het u onder het rijden niet belemmerd.CD CD

A/F

CD

s5is.17.book Page 8 Monday, April 18, 2011 1:17 PM

Cd-speler 9

Voorzichtig!De AUX-IN stekker mag alleen voor audiobronnen gebruikt worden!

Aanwijzing• Uw radio heeft geen controle over de niveau-instelling van de externe bron; Houd er rekening mee dat de hoogste kwaliteit door een passende combinatie van de ingangsgevoeligheid en de uitgangsgevoeligheid van de externe bron (meestal met behulp van de volumeregelaar) wordt verkregen. Gedetailleerde informatie met betrekking tot deze instelling staat in de handleidingen van de apparaten.

• Indien er via AUX-IN een externe audiobron met een adapter voor externe voeding aangesloten is, kan het gebeuren dat het audiosignaal gestoord wordt. Dit hangt van de kwaliteit van de gebruikte adapter af.

• De luidsprekers in de auto zijn afgestemd op een uitgangsvermogen van de radio van 30 W.

s5is.17.book Page 9 Monday, April 18, 2011 1:17 PM

Aantekeningen10

s5is.17.book Page 10 Monday, April 18, 2011 1:17 PM

Aantekeningen 11

s5is.17.book Page 11 Monday, April 18, 2011 1:17 PM

s5is.17.book Page 12 Monday, April 18, 2011 1:17 PM

Skoda Auto werkt continue aan de doorontwikkeling van alle typen modellen. Heeft u er alstublieft begrip voor, dat daarom ten alle tijde veranderingen van de levering in vorm, uitrusting en techniek mogelijk zijn. Daarom kan er niet gerecla-meerd worden naar aanleiding van de aanduidingen, afbeeldingen en beschrij-vingen in deze gebruiksaanwijzing.

Nadruk, kopiëren, vertaling of een ander gebruik, ook uitzonderingen, is zonder schriftelijk toestemming van Skoda Auto niet toegestaan.

Alle rechten volgens het auteursrecht blijven uitdrukkelijk aan Skoda Auto voorbe-houden.

Onder voorbehoud van veranderingen van dit werk.

Uitgegeven door: ŠKODA AUTO a.s.

©ŠKODA AUTO a.s. 2009

www.skoda-auto.com

AUTORADIO BLUESINSTRUCTIEBOEKJE

Autorádio BluesOctavia, Yeti holandsky 05.09S00.5610.63.321Z0 012 149 CF