AEG CD/MP3- autoradio - · PDF file7 3 Introductie 3.1 Uw radio leren kennen Geachte klant,...

of 35/35
Bestnr. 37 04 81 AEG CD/MP3- autoradio met RDS, USB, SD/MMC-cardgleuf incl. stuurbediening CS MP 530 IR Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. © Copyright 2005 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo Internet: www.conrad.nl of www.conrad.be
 • date post

  09-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of AEG CD/MP3- autoradio - · PDF file7 3 Introductie 3.1 Uw radio leren kennen Geachte klant,...

 • Bestnr. 37 04 81 AEG CD/MP3- autoradio met RDS, USB, SD/MMC-cardgleuf incl. stuurbediening CS MP 530 IR

  Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 2005 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo Internet: www.conrad.nl of www.conrad.be

 • 2

  Garantie* De ITM Technology AG verleent voor materiaal en fabricage van het toestel een garantieperiode van 24 maanden vanaf de verkoopdatum. Om deze datum te kunnen bewijzen, dient u de koopbewijzen, zoals kassabon, rekening, kwitantie of leverbon te bewaren. Als artikelen zonder koopbewijzen ter reparatie aangeboden worden, kan de reparatie alleen plaatsvinden tegen betaling van de kosten. Dit geldt ook bij niet voldoende verpakte artike-len. Binnen deze garantieperiode worden gratis alle gebreken verholpen, die berusten op materiaal- of fabricagefouten. Binnen deze garantie wordt naar keuze van de fabrikant het toestel gerepareerd of vervangen. Omgeruilde toestellen / onderdelen gaan in ons bezit over. Door het vervangen van het toestel wordt de garantie niet automatisch vernieuwd of verlengd, de oorspronkelijke garantietijd van het eerste toestel blijft bestaan, deze eindigt na 24 maanden. Van de garantie zijn uitgesloten schades die terug te voeren zijn op onvakkundig gebruik, slijtage, ingreep door derden of door overmacht. De garantie strekt zich niet uit tot ver-bruiksmateriaal en ook niet tot die gebreken, die de waarde of de geschiktheid voor gebruik van het toestel slechts gering benvloeden. Schadeclaims zijn uitgesloten, voor zover deze niet berusten op opzet of grove nalatigheid van de fabrikant. HOTLINE / Reparatieadres Kijk voor meer informatie of als u nog verdere vragen heeft over deze autoradio op www.conrad.nl of www.conrad.be.

  TOEPASSING Gebruik de AEG autoradio enkel voor de hiervoor bedoelde gebruiks- mogelijkheid: de inbouw in een voertuig. Bij een andere toepassing vervalt het recht op garantie.

 • 3

  1. Overzicht van het toestel 1.1 Bedieningselementen (beschrijving pagina 4)

 • 4

  1.2 Beschrijving van de bedieningselementen Ontgrendelings- toets voor het verwijderen van het

  bedieningspaneel Volume- regelaar voor het instellen van de geluidssterkte

  voor instellingen in het audio- en instellingsmenu

  Band/ID3- toets voor het wijzigen van het frequentiebereik

  (radio) voor het weergeven van ID3-informatie bij

  MP3's (titel, interpreet, album) Display voor het aanduiden van de diverse

  bedrijfsmodi en statusaanduidingen IR- ontvanger ontvangt de signalen van de

  stuurbediening USB- aansluiting voor het aansluiten van USB-

  geheugenmedia Disp- toets voor kortstondig overschakelen van de

  weergave Open- toets voor het openklappen van het

  bedieningsgedeelte Mode-toets voor het wisselen van de bedrijfsmodus

  tussen tuner-, CD en MP3- modus AS/PS /MP3 Search -toets activeert de Preset Scan- functie (PS) activeert de Auto Store- functie (AS) oproepen van het MP3- menu Scan- toets voor het afstemmen van de beschikbare

  zenders PTY- toets voor het in- en uitschakelen van de PTY-

  functie TA- toets voor het in- en uitschakelen van de TA- functie: verkeersberichten AF- toets (Alternatieve frequenties)

  voor het in- en uitschakelen van de AF- functie

  automatisch zender wisselen bij zwakke signalen

  6/UP- toets

  springt bij de MP3-weergave 10 titels vooruit

  5/DN toets springt bij de MP3-weergave 10 titels terug

  4/RDM- toets (Random) voor het in- /uitschakelen van de willekeurige weergave bij de CD- en MP3-weergave

  3/RPT- toets (Repeat) voor het in- /uitschakelen van de titelherhaling bij de CD- en MP3-weergave

  2/INT- toets (Intro) voor het in- /uitschakelen van de introfunctie

  1/ - toets (Pauze) voor het pauzeren van de weergave voor het hervatten van de weergave Audio/menu- toets voor het oproepen van het audiomenu

  voor het oproepen van het instellingsmenu

  voor het bevestigen van invoeren Backward- toets

  voor het afspelen van de vorige titel (CD)

  voor het terugspoelen (CD) voor het zoeken van de vorige zender

  (radio) Power- toets

  voor het in- en uitschakelen van de radio

  Forward- toets voor het afspelen van de volgende titel (CD)

  voor het vooruitspoelen (CD) voor het zoeken van de volgende

  zender (radio) Mute- toets

  voor het dempen van het geluid

 • 5

  2. Inhoudsopgave pagina 1 Overzicht van het toestel 1.1 Bedieningselementen 3 1.2 Beschrijving van de bedieningselementen 4 2 Inhoudsopgave 5 3 Introductie 3.1 De radio leren kennen 7 3.2 Omgaan met CDs 8 3.3 Veiligheidsaanwijzingen 9 3.4 Omvang levering 9 4 Inbouw

  4.1 Inbouw van de radio 10 4.1.1 Front- inbouw 10 4.1.2 Achterzijde- inbouw 11 4.2 Aansluitingen radio 12 4.2.1 Pinbezetting ISO-stekker 12 4.2.2 Radio op versterker aansluiten 12

  5 Ingebruikneming 5.1 Het afneembare bedieningspaneel 14 5.1.1 Bedieningspaneel afnemen 14

  5.1.2 Bedieningspaneel plaatsen 14 5.1.3 Bedieningspaneel openklappen 15 5.1.4 CD's inleggen en uitwerpen 15 5.1.5 SD/MMC-kaartlezer 15 5.1.6 USB-aansluiting 16

  5.2 Stuurbediening 17 5.2.1 Batterijen plaatsen 17

  5.2.2 Stuurbediening aanbrengen 17 6 Basisfuncties 6.1 Displayaanduidingen 19

  62. Algemene bediening 20 6.2.1 Radio in- en uitschakelen 20 6.2.2 Bedrijfsmodus overschakelen 20

  6.2.3 Geluidssterkte instellen 20 6.2.4 Frequentie- titels veranderen 20 6.2.5 Display- aanduidingen 20 7 Radiowerking 7.1 Frequentiebereik FM1, FM2, FM3 21 7.2 Handmatig zenders zoeken 21 7.3 Automatisch zenders zoeken 21

  7.4 Zenders opslaan 21 7.5 Geheugenplaatsen zenders (AS/PS) 21

  7.5.1 Preset Scan (PS) 21 7.5.2 Auto Store (AS) 21

  7.6 RDS-functies 22 7.6.1 AF (Alternatieve frequenties) 22 7.6.2 CT (Tijdsynchronisatie) 22 7.6.3 EON (informatie van andere zender) 22 7.6.4 PI (Programma identificatie) 22 7.6.5 PS (Programma service- naam) 23 7.6.6 PTY (Programma type) 23 7.6.7 TP (verkeersinformatie) 23 7.6.8 TA (Activeren van verkeersberichten) 23

 • 6

  8 CD-modus 8.1 CD weergave 24

  8.1.1 Titel kiezen 24 8.1.2 Vooruit en terug spoelen 24 8.1.3 Weergave pauzeren 24 8.1.4 Titel kort afspelen (Intro) 24 8.1.5 Titel herhalen (Repeat) 24 8.1.6 Toevallige weergave (Random) 24

  8.2 MP3- CD's 25 8.2.1 Ondersteunde CD's 25 8.2.2 Ondersteunde CD-formaten 25 8.2.3 MP3 coderen 25 8.2.4 ID3-Tag 25 8.2.5 Bestandsstructuur v.d. CDs 25 8.2.6 Afspeelvolgorde 25 8.2.7 MP3- CDs branden 26

  8.3 MP3- en WMA-CD weergave 26 8.3.1 Titel kiezen 26 8.3.2 Titel direct selecteren 27 8.3.3 Titel handmatig selecteren 27 8.3.4 Zoeken naar titelnamen 27 8.3.5 Vooruit- en terugspoelen 28 8.3.6 Weergavenpauze 28 8.3.7 Titel kort afspelen (intro) 28 8.3.8 Titel herhalen (Repeat) 28 8.3.9 Toevalsweergave (Random) 28 8.3.10 Weergave van ID3-informatie 28

  9 SD/MMC- en USB-modus 9.1 SD/MMC- en USB-modus activeren 28 10 Instellingen

  10.1 Audio- instellingen 29 10.1.1 Audiomenu 29 10.1.2 Bas en hoge tonen 29 10.1.3 Balans en Fader 29 10.2 Instellingsmenu 30

  10.2.1 TA (verkeersinformatie) 30 10.2.2 Mask (zenders uitsluiten) 30 10.2.3 Retune (zender opnieuw zoeken) 30 10.2.4 Preset equalizer (DSP) 31 10.2.5 Bas versterking (Loudness) 31 10.2.6 Electronic Shock Protection (ESP) 31 10.2.7 Toetstonen (Beep) 31 10.2.8 Zender zoekmodus (Seek) 31 10.2.9 Stereo- ontvangst 32 10.2.10 Signaalsterkte (Local/DX) 32

  11 Verhelpen van storingen 33 12 Technische gegevens 35

 • 7

  3 Introductie 3.1 Uw radio leren kennen Geachte klant, Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van de AEG CS MP 530 IR, een CD/MP3 autoradio met RDS, USB- aansluiting en SD/MMC- kaartslot.

  Belangrijk! Lees eerst deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voor u de radio gaat inbouwen en gebruiken, om u vertrouwd te maken met alle functies van de autoradio!

  De AEG- autoradio kan in elk voertuig met een DIN- radioschacht en 12 V bordspanning ingebouwd worden. Voor de muziekweergave zijn de reeds aanwezige luidsprekers van het voertuig aan te sluiten. Uw AEG autoradio beschikt, naast de hiervoor genoemde, over nog veel meer nieuwe functies, die een optimale ontvangst alsmede een hoogwaardige klankweergave garanderen. Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u te helpen alle mogelijkheden van deze functies volledig te benutten en uw luisterplezier te maximaliseren. Maak u daarom met alle mogelijkheden goed vertrouwd die deze AEG autoradio u biedt. Het is bijzonder belangrijk dat