Abstractboek Hartelijk welkom! - Nederlands Netwerk voor ... Instelling Public Health and Primary...

download Abstractboek Hartelijk welkom! - Nederlands Netwerk voor ... Instelling Public Health and Primary Care,

If you can't read please download the document

 • date post

  03-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Abstractboek Hartelijk welkom! - Nederlands Netwerk voor ... Instelling Public Health and Primary...

 • 1

  Abstractboek

  Hartelijk welkom!

  Het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT) is in 2013 opgericht om een platform te bieden

  aan het wetenschappelijk tabaksonderzoek in Nederland. Het is een netwerk van onderzoekers uit

  verschillende wetenschappelijk disciplines, van (pre-)klinisch onderzoek en farmacologie van

  nicotineverslaving tot epidemiologische studies en beleidsonderzoek.

  Het netwerk wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van KWF Kankerbestrijding, de

  Hartstichting, het Longfonds en ZonMw. Jaarlijks wordt er een wetenschappelijk congres georganiseerd,

  waarvan dit inmiddels de derde is! Via de NNvT website kan je gericht zoeken naar individuele

  wetenschappers of collega wetenschappers die in Nederland actief zijn op het brede terrein van

  tabaksonderzoek ten behoeve van verbetering van de volksgezondheid.

  De aanvang van het congres is 9.30 u (ontvangst vanaf 9.00 u) en de afsluiting is rond 18.00 u. De

  opening wordt verzorgd door de dagvoorzitter Prof. dr. Onno van Schayck, hoogleraar preventieve

  geneeskunde, en de voorzitter van het NNvT Prof. dr. Marc Willemsen, bijzonder hoogleraar

  tabaksontmoediging.

  Aan het einde van de dag om 17.00 uur is iedereen uitgenodigd voor de afsluitende borrel en de

  informele afsluiting van de dag.

  Wij wensen je een inspirerende en leerzame dag toe!

  De Programma Commissie:

  Prof. dr. M. (Marc) Willemsen, UM

  Prof. dr. J. (Jacqueline) Vink, VU

  Prof. dr. S. (Bas) van den Putte, UVA

  Dr. Z. (Zeena) Harakeh, UU

  Dr. D. (Daniel) Kotz, UM

  Dr. M. (Margriet) van der Laar, Trimbos instituut

  Dr. C. (Carlijn) van der Aalst, Erasmus MC

  Dr. A. (Andrea) Rozema, UVT

  Dr. R. (Reina) de Kinderen, ANR / Trimbos instituut

 • 2

  Abstracts De sessies die tijdens dit congres worden gehouden zijn in het programma chronologisch genummerd. Deze

  nummering komt overeen met de nummering van de symposia en abstracts.

  1. Keynote

  Johan Mackenbach - Roken en sociaal-economische gezondheidsverschillen

  2. Keynote

  Daniel Kotz - Evidence-based behandelingen voor stoppen-met-roken: vertaling van wetenschap naar

  de dagelijkse praktijk

  3. SYMPOSIUM: De herziene Richtlijn Tabaksverslaving en Stoppen met Roken Ondersteuning

  Auteur(s)

  Voorzitter en discussieleider: Joke Lanphen, huisarts en voorzitter werkgroep herziening

  Richtlijn Tabaksverslaving. Presentaties door: Robert van de Graaf, Verslavingszorg Noord

  Nederland; Paul van Spiegel, longarts, NVALT; Niels Chavannes, Public Health en Primary

  Care LUMC; Esther Croes, Trimbos-instituut.

  In 2004 werd de eerste Nederlandse Richtlijn behandeling Tabaksverslaving geschreven. Eind 2016 verscheen

  een tweede herziening, met actualisatie van de onderwerpen gedragsmatige interventies en farmacotherapie

  en geheel nieuwe hoofdstukken over e-health ondersteuning en de e-sigaret. In dit symposium worden de

  belangrijkste nieuwe inzichten op deze vier onderwerpen besproken en de aanbevelingen uit de richtlijn

  toegelicht. In de discussie aan het eind zal ook aandacht zijn voor de onderlinge samenhang van deze vier typen

  interventies.

  4. De Rol van eHealth

  Auteur(s) Prof. dr. Niels H. Chavannes

  Instelling Public Health and Primary Care, Leiden University Medical Center

  E-mailadres

  contactpersoon n.h.chavannes@lumc.nl

  Inleiding

  In deze presentatie zal de huidige evidentie voor de effectiviteit van stoppen-met-roken interventies via internet

  of mobiele telefoon worden afgewogen, waarbij in ogenschouw moet worden genomen dat er de komende tijd

  nog veel studies zullen worden toegevoegd aan de systematische analyses.

  Methode van onderzoek

  De richtlijn is ontwikkeld volgens de methodiek van de evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO). Er is op

  systematische wijze gezocht naar richtlijnen en systematische reviews in de Engelse, Nederlandse, en Duitse

  taalgebieden. De zoekstrategie leverde 151 artikelen op, waarbij het bewijs van de onderzoeken per

  uitkomstmaat is gegradeerd met behulp van de GRADE systematiek.

  Resultaten

  De evidentie geeft aanleiding voor een zwak positieve aanbeveling van mobiele telefooninterventies en van

  internet interventies die voor patiënten op maat gemaakt kunnen worden, interactief zijn en tekstberichten

  toevoegen, aangezien hiervan een groot en gunstig effect op het stoppen met roken is te verwachten. Voor alle

  minder gepersonaliseerde interventies per internet is momenteel geen aanleiding voor een positieve

  aanbeveling. Echter, de interventies hoeven niet perse ontraden te worden wanneer mensen die graag willen

  gebruiken als aanvulling op andere interventies.

  Discussie

 • 3

  In het beoogde symposium over de herziening van de richtlijn Tabaksverslaving en Stoppen met Roken

  Ondersteuning zal met medewerking van diverse sprekers een overzicht van de nieuwe inzichten en

  aanbevelingen worden geschetst.

  5. Een rol voor de e-sigaret?

  Auteur(s) Esther Croes; Clara Mulder

  Instelling Trimbos-instituut; V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

  E-mailadres

  contactpersoon ecroes@trimbos.nl

  Inleiding

  De discussie over de elektronische sigaret (e-sigaret) als stoppen-met-roken ondersteuning kent uitgesproken

  voor- en tegenstanders. Omdat het apparaat nog niet zo lang op de markt is en het onderzoek naar de

  effectiviteit overwegend van matige kwaliteit, spelen ook praktische overwegingen een rol bij de afweging over

  de rol van de e-sigaret bij het stoppen met roken.

  Methode van onderzoek

  Eerdere versies van de Nederlandse Richtlijn Behandeling van Tabaksverslaving beschreven de e-sigaret nog niet.

  Volgens de EBRO-methodiek is daarom gezocht naar alle internationale richtlijnen en Cochrane systematische

  reviews over de e-sigaret met uitkomstmaten stoppen met roken of reductie in roken. Na een eerste selectie

  bleven 1 Cochrane review (op basis van 13 studies) en drie internationale richtlijnen over.

  Resultaten

  De Cochrane review geeft aanwijzingen dat de e-sigaret met nicotine, in vergelijking met een e-sigaret zonder

  nicotine, leidt tot een (klinisch relevant) groter percentage rokers dat stopt en eveneens tot een groter

  percentage rokers dat mindert met roken. Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de grootte van het effect op het

  aantal rokers dat stopt vergelijkbaar is met dat van een nicotinepleister, en iets groter op het aantal rokers dat

  mindert.

  Discussie

  In combinatie met de “overige overwegingen” (waaronder de kwaliteit van het bewijs en de balans tussen

  gewenste en ongewenste effecten) is er momenteel echter onvoldoende aanleiding om de e-sigaret actief aan

  te bevelen in de behandeling van tabaksverslaving. Desalniettemin zijn er gevallen waar de e-sigaret wel van nut

  kan zijn, waarover in dit symposium van gedachten zal worden gewisseld.

  6. Farmacotherapie

  Auteur(s) Robert C. van de Graaf

  Instelling Verslavingszorg Noord Nederland

  E-mailadres

  contactpersoon robertcvandegraaf@gmail.com

  Abstract

  Inleiding

  In deze presentatie zal de huidige evidentie voor de effectiviteit en veiligheid van farmacotherapeutische

  stoppen-met-roken interventies worden besproken.

  Methode van onderzoek

  De richtlijn is ontwikkeld volgens de methodiek van de evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO). Er is op

  systematische wijze gezocht naar richtlijnen en systematische reviews in de Engelse, Nederlandse, en Duitse

  taalgebieden. De zoekstrategie leverde 151 artikelen op, waarbij het bewijs van de onderzoeken per

  uitkomstmaat is gegradeerd met behulp van de GRADE systematiek.

  mailto:robertcvandegraaf@gmail.com

 • 4

  Resultaten

  Farmacotherapie is effectief en wordt bij voorkeur gecombineerd met gedragsmatige begeleiding. De eerste

  keus is een nicotinepleister gecombineerd met een nicotine zuigtablet of – kauwgom mede vanwege het

  gunstige bijwerkingenprofiel van NVM. Deze middelen kunnen ook gebruikt worden bij adolescenten, zwangere

  vrouwen en mensen met ernstige psychiatrische co-morbiditeit en andere verslavingen. Bij deze groepen zijn de

  effectiviteit en de bijwerkingen wel minder goed onderzocht. Ook varenicline, bupropion en nortriptyline zijn

  effectief bij het stoppen-met-roken, waarbij varenicline het meest effectief lijkt te zijn. Er zijn meer contra-

  indicaties en potentiele bijwerkingen bij deze medicatie, waardoor een goede indicatiestelling en intensievere

  monitoring van belang is. Cytisine, hoewel effectief, is nog niet in Nederland op recept verkrijgbaar.

  Discussie

  In het beoogde symposium over de herziening van de richtlijn Tabaksverslaving en Stoppen met Roken

  Ondersteuning zal met medewerking van diverse sprekers een overzicht van de nieuwe inzichten en

  aanbevelingen worden geschetst.

  7. Gedragsmatige ondersteuning

  Auteur(s) Paul I. van Spiegel, longarts

  Instelling NVALT

  E-mailadres

  contactpersoon vanspiege