E-health in Primary Care, marketoverview Netherlands 2016

download E-health in Primary Care, marketoverview Netherlands 2016

of 46

 • date post

  18-Feb-2017
 • Category

  Healthcare

 • view

  33
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of E-health in Primary Care, marketoverview Netherlands 2016

PowerPoint-presentatie

Huisarts en e-mental health

Jaap Roorda

E-mental Health, presentatie vandaagWEL bespreken:consumentenperspectiefmarketing van digitaal behandelaanbodgesubsidieerd aanbod E-mental Healthte betalen modules E-mental Healthwerkt het?

E-mental Health, presentatie vandaagNIET bespreken:

Digitaal patintdossier: inzage, koppeling, beveiligingTele-diagnostiek, tele-monitoring somatiek digitaal, domoticaIntegratie HIS, video-consult, E-mental HealthGebruik van big-data in eHealth

Patint steeds meer online actief, verwachtingen nemen toe

Patint of klant?!Gratis of betaald? (verzekerde zorg?)Zelfstandig, anoniem of begeleid? (blended)Bewezen effectief of de beste marketing?

Uit welke aanbieders kies ik als consument?En wie zei er dat marketing in de (geestelijke) gezondheidszorg niet mag?Wat is de meerwaarde (USPs) van de huisarts POH-GGZ combinatie?Ehealth monitor okt. 2016; 92% van de POH-GGZ heeft afgelopen jaar een vorm van e-mental health ingezet (bron, Nictiz)

Zelfhulp: anoniem, zorgverlener niet nodig (obv Trimbos)

Let op: Mirro was ook gratis voor de HA, lijkt om te gaan naar betaalde licenties.

Budget komt van Achmea.

Bestuur is: Parnassia,GGZ inGeest, GGZ Drenthe, Achmea, CZ

Positionering consument: gratis zelfhulp!

Positionering huisarts: koop ons en u bent klaar!

marketing marketingmarketing

Trimbos Instituut:

Deels zelfhulp, deels blended, veel gratis, deels verzekerde zorg

Drie online cursussen, obv subsidie VWS

Voor jongeren:chatten en mailen, begeleidDoor GGZ-psychologen

Pionier in Blended: De eerste Interapy-behandeling via internet al in1999

Continu begeleid door (effect) onderzoek.

Tactus verslavingszorg: begeleid, verzekerde zorg obv Basis GGZ

Tactus: volwassen benadering van clintHoeveel kost de behandeling Alcohol de Baas?

Om de behandeling vergoed te krijgen via de zorgverzekering, is een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Tijdens de aanmeldprocedure geeft u toestemming voor het aanvragen van zon verwijsbrief.Deze vorm van hulp valt onder de basis GGz. De kosten van deze behandeling worden door Tactus rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Het is wettelijk bepaald dat iedereen een eigen risico heeft. U betaalt daarbij etc.. Etc etcVoor informatie over uw eigen risico kunt u terecht uw zorgverzekeraar.Deelnemers onder de 18 vallen onder de jeugdzorg. De kosten voor de behandeling worden in dat geval door de gemeente gefinancierd. Dit kan per gemeente verschillen.

Zelf betalenU kunt er natuurlijk ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. De kosten voor de behandeling verschillen per behandelvorm. De kosten voorAlcoholdebaas Intensiefbedragen 580 voor deel 1 en 1420 voor deel 2 (incl. btw). De kosten voorAlcoholdebaas Kortbedragen 750 nmalig (incl. btw).Aan Alcoholdebaas Zelf zijn geen kosten verbonden.

Start e-Mental Health nog veelal via de huisartsWaarom koopt consument bij de huisarts bij psychische klachten? bekend en vertrouwd imago: autoriteit, witte jas, deskundig gratis: verzekerde zorg, geen eigen risico andere argumenten? of: u verwijst naar gratis zelfhulp

E-mental Health:

Betaald aanbod blended programmas (dwz altijd arts POH psycholoog betrokken). Effect blended groter dan effect Zelfhulp.

New Health Collective, Therapieland, Karify, MyMindSpace (en dan nog TelePsy, Minddistrict, JouwOmgeving)

25

MentalShareDirect (voorheen dochter Trimbos Instituut), nu onder NewHealth Collective

Vanwege de niet-klachtgerichte insteek wordt Psyfit.nl door zorgverzekeringen niet gezien als een behandeling en vindt er geen vergoeding plaats. Vandaar dat aan de deelnemer een bijdrage van 29.95 wordt gevraagd.

MyMindSpace: vanuit Praktijksoftware voor BGGZ, nu veel POH-GGZ modules obv Zorg-IQ

Biedt online gentegreerd verwijs-ondersteuner

Therapieland.nl

Kortom: het aanbod is versnipperd!

wie wijst de weg?

www.huisarts-emh.nlwww.digitalezorgkompas.nlwww.ehealthjeugdnetwerk.nl

overzicht aanbod: Toolkit Huisarts www.huisarts-emh.nl

En, werkt het?Interventie: is de methode helder? Past iedere zorgverlener zelfde werkwijze toe? Wat is de onderbouwing? Wat is bekend over therapietrouw?Controle: is er iets bekend over verschil met niets doen / placebo?Outcome: klachten sneller minder? Functioneren omhoog? Minder verwijzingen 2e lijn? Patint tevreden?

Zelfhulp? In 1996 gaf Ray Charles ons al het antwoordhttps://www.youtube.com/watch?v=13PDYTRgZQA

Welke dilemmas anno 2017?

Paradox van de reeds gezonde consument

Welke gezondheidswinst valt hier nog te halen?

Behalve verlagen van stress door te hoge fixatie op eigen functies?

Dilemma:> 29% van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden> 1,3 miljoen volwassen Nederlanders zijn laaggeletterd> Mensen met een lage sociaaleconomische status leven minder lang, hebben meer ziekten en zijn ongezonder dan mensen met een hoge sociaaleconomische status.Toch: eHealth biedt perspectieven Pharos stelt dat eHealth juist voor groepen die niet goed thuis zijn in de zorg veel kan bieden. Het is mogelijk om beeld en geluid toe te passen in apps waardoor uitleg duidelijk overkomt. Er kan gewerkt worden met (bewegende) pictogrammen die beter aansluiten op de belevingswereld van mensen. Er zijn mogelijkheden voor directe feedback, waardoor de hulpvraag helder wordt. De uitleg van de zorg en de mogelijke resultaten ervan kunnen zo helemaal worden toegesneden op de hulpvrager. Mensen kunnen thuis, samen met naasten, de informatie nog eens doornemen.

De dubbele paradox:

We bereiken juist de groep die het het minste nodig heeft?!

Pharos stelt: eHealth is nu nog ongeschikt voor grote groep mensen De meeste eHealth-toepassingen houden er niet of nauwelijks rekening mee dat een grote groep mensen beperkte gezondheidsvaardigheden heeft.

Apps en websites zijn doorgaans niet geschikt voor hen, omdat zij moeite hebben met het gebruik van digitale toepassingen, niet weten hoe ze de weg binnen een app of site moeten vinden, de geboden informatie niet begrijpen.

Dat maakt dat deze mensen niet optimaal gebruik kunnen maken van eHealth-toepassingen. Daardoor missen zij informatie en krijgen niet de juiste zorg. De kans is groot dat gezondheidsverschillen zullen toenemen.

De paradox van de beveiliging

We streven naar hoogste graad van beveiliging, maar wie maalt er nog om privacy?Dilemma dus: superbeveiligde toegang tot dossiers, maalt consument hierom?

Oudere zorgconsument haakt ook aan! Feit: deskundigheid pt. Groeit, kennisvoorsprong arts wordt kleiner.

Hierover spreek ik graag een andere keer:

En wat mag het kosten?www.zorgvoorinnoveren.nl/kennisbank/ehealth-financiering/bekostiging-en-ehealth/huisartsenzorg/#c260

www.zorgvoorinnoveren.nl/kennisbank/ehealth-financiering/inkoop-en-ehealth

Thuisarts.nl wordt verder uitgebreid met meer aandacht voor zelfzorg, tools voor zelfhulpinstrumenten, keuzeondersteuning voor patinten, patintenwijzers en verwijzingen naar patinten-, lotgenoten- en mantelzorgorganisaties.Het NHG ontwikkelt richtlijnen en hulpmiddelen voor het verantwoord gebruik van eHealth-toepassingen in de huisartsenpraktijk, zoals e-consult, het maken van onlineafspraken en inzage in het EPD door de patint. Om, met Thuisarts.nl als basis, eHealth in de huisartsenpraktijk verder te implementeren. eHealth is een dossier waarop het NHG nadrukkelijk regie kan en moet nemen om de toegevoegde waarde voor leden te verhogen.

46Ambitie NHG