VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor...

47
1

Transcript of VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor...

Page 1: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

1

Page 2: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

2

VOORWOORD Op de voorplaat ziet u dit jaar een glazen bol op het strand bij Hollum. Voorgaande jaren was het al eens de ‘wijze uil’, een beeldje dat ‘samengaan’ verbeelde en het jaar hiervoor een foto met oude schoenen, die je niet weg moet gooien als je nog geen nieuwe hebt. Onze organisatie blijft in ontwikkeling en in de toekomst kijken is lastig. Vandaar nu de glazen bol. We willen zo graag even verder kijken dan de horizon maar dat is lastig! Dat we de komende jaren op zoek gaan naar een nieuwe positie binnen het sociaal domein is in ieder geval zeker. Zoals u wellicht al heeft gehoord zal Wybe Jansma per 1januari 2017stoppen met zijn werkzaamheden voor onze stichting. Hij heeft de afgelopen 37,5 jaar heel veel voor SCW betekend. En vooral ook de afgelopen jaren toen zich steeds meer nieuwe taken aandienden. Het bestuur heeft samen met het personeel een profielschets gemaakt voor een nieuwe leidinggevende. De sollicitatieprocedure vindt de komende maanden plaats Als organisatie gaan we meer en meer de zorgkant op. Denk hierbij aan de vrijwilligerscentrale, de maatjes die we zoeken, burenhulp en het proefproject met de MAX mobiel, die u bij de Stelp en bij de Toel kunt ‘lenen’ met of zonder een vrijwilliger, voor een bezoekje aan de huisarts, een familiebezoekje of een bezoek aan de winkel, of zomaar voor een ritje over het eiland. Naast het kleinere aanbod op creatief gebied, bieden we dit jaar meer cursussen of workshops aan in het kader van ‘zorg voor jezelf ’. Voorbeelden hiervan zijn: “En nu ik”…,”Mindfulness”, “Van werkstress naar werkplezier” en “De kunst van het luisteren”. Daarnaast bieden we een ’‘opruim workshop” aan en de workshop “ontspullen” staat ook op het programma. Orde in je hoofd en in je huis. In 2020 is het de bedoeling dat Ameland zelfvoorzienend is. Dus in dat kader staat een workshop duurzaamheid ook in het programmaboekje. Tevens staat er een workshop reanimatie op het programma voor mensen die dit graag willen leren. En u kunt een ode aan Ameland schrijven in de cursus ”’Eilandkroniek” die kan uitmonden in een theatervoorstelling. Al met al een divers aanbod waar hopelijk voor een ieder wat bij is. Nieuwsgierig….kom naar de cursusmarkt op zaterdag 24 september in de ‘Toel’. In verband met de late Amelander herfstvakantie is de cursusmarkt dit jaar al in september. Met vriendelijke groet, Marieke Wijsman, voorzitter.

Page 3: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

3

INHOUDSPGAVE PAGINA 1. Voorwoord 2 2. Informatie over de Stichting 5 3. Huurtarieven 6 4. Cursusmarkt 7 5. Diverse informatie over cursussen 8 6. Vrijwilligers steunpunt Ameland 9 7. Club- en cursusoverzicht ’Ons Hol‘ 10,11 8. Club- en cursusoverzicht ‘De Toel’ 12 9 Peuterspeelzalen 14 10. Kinderopvang : ‘eb en vloed’ 15 11. Kinderactiviteiten 16 12 . Tieneractiviteiten 19 13. Creatieve activiteiten voor volwassenen 20 - kringen 20 - cursussen 21 - creatieve workshops 25 14 Educatieve activiteiten voor volwassenen 33 15. Sportieve activiteiten voor volwassenen 40 - koersbal 40 - Zhi neng Qi gong 40 - yoga 40 - zumba 40 16. Seniorenactiviteiten 41 17. Maandoverzichten van beide centra 42

zakelijk aanbod voor bedrijven 43

Page 4: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

4

Bestuur Marieke Wijsman Voorzitter Judith Visser - de Vries Penningmeester Vacant Secretaris Bernard Kamsma Lid Marian Veenendaal Lid Jan de Vries Lid Personeel Sociaal Cultureel Werk Wybe Jansma Leidinggevende ( tot 1 januari 2017) Claudia Brouwer Sociaal cultureel werker Hilda Mollema Sociaal cultureel werker Beheer Francisco Metz Beheerder Hans Spoelstra Beheerder Reindert Smit Beheerder Siard Bonthuis Beheerder ( invalkracht) Youri IJnsen Beheerder ( invalkracht) Peuterspeelzaal Liesbeth Faber - Spoelstra Peuterleidster Lia Rippen Peuterleidster Andrea Kienstra Peuterleidster Jacqueline Visser- Oud Peuterleidster Kinderopvang Eb en Vloed Marian Werkman - Wind KDV leidster Geertje van der Meulen - Wijbenga KDV leidster Eugenie Brandsma KDV leidster Lia Rippen KDV leidster Lisanne Smit KDV leidster Cynthia Brouwer invalkracht KDV Liesbeth Faber- Spoelstra invalkracht KDV Myrthe Helmus invalkracht KDV Muziekschool Ameland Rodney Hol docent/ initiator Judith Visser- de Vries administratie KDV /algemene administratie

Page 5: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

5

2. INFORMATIE OVER DE STICHTING: Stichting "Sociaal Cultureel Werk Ameland" stelt zich ten doel: - het bevorderen van een leefbare samenleving en de bewustwording en activering van de

bewoners tot onderlinge samenwerking door middel van: - het stimuleren, het aanbieden en begeleiden van culturele activiteiten die gericht zijn op

de ontplooiing en de vorming van personen in recreatieve, creatieve, educatieve en emancipatorische zin.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door: - het coördineren, stimuleren, initiëren en begeleiden van vormende, sociaal-culturele,

(re)creatieve, maatschappelijke en samenlevingsopbouwende activiteiten, acties en andere activiteiten, die wenselijk zijn ter behartiging van het doel der Stichting;

- het in stand houden, exploiteren en ter beschikking stellen van de twee ontmoetingscentra "Ons Hol" en "De Toel";

- het bevorderen van een goede vorming, opleiding en training van groepen en personen die daar behoefte aan hebben, met voorkeur voor hen die daarin een bepaalde achterstand in te halen hebben;

- serviceverlening aan groepen, verenigingen en particulieren; - het werk van de Stichting te doen uitvoeren door beroepskrachten alsmede door

vrijwilligers; - het verlenen van hulp en advies aan instellingen en organisaties die van belang zijn voor

de verdere harmonische groei van het directe woon- en leefmilieu c.q. de streek; - zich in te zetten ten behoeve van basiseducatie en ouderenwerk; - alle andere aanvaardbare middelen die het doel van de Stichting dienen. De Stichting “Sociaal Cultureel werk Ameland” heeft twee centra in beheer: Ontmoetingscentrum "Ons Hol" Oranjeweg 30 9161 CC Hollum tel. 554351 e-mail adres: [email protected] Beheerder: Reindert Smit Burenlaan 28 9161 AL Hollum tel. 06 51192068 Clubhuis "De Toel" K. de Jongweg 3 19163 HZ Nes tel. 542365 e-mail adres: [email protected] Beheerders: Francisco Metz Paasduinweg 6 9163 HV Nes tel. 542894 Hans Spoelstra Duinweg 2 9163 GH Nes tel. 542816

www.scw-ameland.nl

Page 6: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

6

3. HUURTARIEVEN VAN "ONS HOL" EN "DE TOEL". Verenigingen hebben de mogelijkheid om een zaal te huren in één van onze centra. De tarieven voor seizoenhuur zijn gelijk gebleven. Onderstaande tarieven gelden alléén voor Amelander verenigingen en niet voor commerciële activiteiten. HUUR RUIMTE "DE TOEL"/ "ONS HOL": grote zaal per dagdeel € 105,- kleine zaal per dagdeel € 52,50 soosruimte per dagdeel € 105,- een seizoen zaalhuur kleine zaal € 375,-- een seizoen zaalhuur grote zaal € 540,-- De zaalhuur voor een seizoen geldt van oktober 2016 tot september 2017 Een seizoen zaalhuur geldt voor één avond per week en voor één zaal. Extra avonden en ruimten zitten niet in het abonnement. In de Amelander herfst- en kerstvakantie zijn de beide centra gesloten. Herfstvakantie : 2016 3 oktober – 14 oktober Kerstvakantie : 2016 23 december tot 2 januari In aanvulling hierop zijn de centra op de erkende feestdagen, Hemelvaartsdag, Koningsdag 27 april en 5 mei eveneens gesloten. Beide centra mogen uiterlijk tot één uur na afloop van de laatste activiteit geopend zijn. In de weekenden zijn de centra in principe gesloten. Voor huurders van de vaste wal gelden commerciële tarieven, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De barprijzen zijn:

Koffie/thee € 1,60 Tapbier € 2,20 Flesje bier € 2,40 Glas wijn € 2,75 Frisdrank € 2,00

Page 7: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

7

4. CURSUSMARKT

ZATERDAG 24 september creativiteitsplein voor amateurs vrijwilligersmarkt

IN ‘DE TOEL’ Bent u benieuwd naar het nieuwe cursusprogramma van ‘Ons Hol’ en ‘de Toel’? Kom dan op zaterdagmiddag 24 september naar ‘de Toel’ in Nes. De markt is van 14.00 – 17.00 uur WAT KUNT U ALLEMAAL VERWACHTEN: - creatieve workshops: Netten maken, met temperaverf schilderen, hoes voor je tablet of boek maken, boek met gevouwen hart, schmink workshops, glasgraveren, chainmaille armband maken, hotstones op T shirt, stempelworkshops, dierendag, geschenkverpakkingen maken, stempelworkshop kerst en ‘Project live’, wolschilderij maken, miniatuurtje maken, kaarten maken, naaidoosje van brillenkoker. - bloemschikworkshops: lantaarn, kerstslinger, raamdecoratie,mostas, paasschaal en de ‘kleintje creatief’ ’ workshops: herfstworkshop,kerstworkshop,paasworkshop. - creatieve cursussen: gedichten schrijven, eilandkroniek, koken met super-foods, Indonesisch koken, - educatieve cursussen en workshops: computercursussen, mindfulness, ’get organized’, ’ontspullen’, poëzie in het licht van religie, de kunst van het vertellen, anders eten, verbeter uw LinkedIn profiel, zakelijk gebruik van Pinterest, kennismaken met snellezen, ‘mindmapppen’, leren reanimeren met de AED, Duits voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress naar werkplezier, de kunst van het luisteren. - sportieve cursussen: Zhi Neng Qi gong voor ouderen, yoga, zumba, moderne dans voor kinderen. -vrijwilligers Steunpunt Ameland: maatjes project , burenhulp, nl. doet en week van zorg en welzijn Er zijn zoveel mogelijk docenten aanwezig om uw vragen te beantwoorden (wijzigingen voorbehouden). Ook zullen er veel voorbeelden te bekijken zijn. U kunt zich tijdens de cursusmarkt al opgeven voor de activiteiten. Neem ook eens een kijkje op de website www.scw-ameland.nl

Page 8: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

8

5. DIVERSE INFORMATIE OVER CLUBS EN CURSUSSEN Omgaan met elkaar In het kader van ’Omgaan met Elkaar ’ heeft de werkgroep dit jaar ingezet op bewustwording van middelengebruik. Er zijn in totaal drie avonden georganiseerd. Een avond met VNN ( Verslavingszorg Noord Nederland) en de Moedige Moeders uit Volendam. Twee keer een voorlichtingsavond met VNN en een discussieavond, in maart onder leiding van Elianne Metz. Uit de evaluatieformulieren blijkt dat de aanwezigen willen dat de OME werkgroep door gaat met het organiseren van deze bijeenkomsten. Het gesprek gaat verder onder de bevolking van Ameland, ook door de mensen die niet aanwezig waren op de avonden. Ook komend winterseizoen organiseert de werkgroep weer activiteiten in het kader van middelengebruik. Daarnaast geeft de politie weer vuurwerkvoorlichting op de scholen. Verdere Informatie volgt via de facebookpagina van SCW en gemeente info. Opgave voor clubs, cursussen en workshops: U kunt zich opgeven, zodra het programmaboek bij u in de bus komt, op de cursusmarkt op zaterdag 24 september of in de week daarna in ‘Ons Hol‘ en ‘De Toel’ van woensdag 21 september t/m vrijdag 30 september. In de Amelander herfstvakantie is opgeven niet mogelijk. Vanaf maandag 17 oktober is opgave weer mogelijk. Wilt u zelf in uw agenda de cursusdata noteren, zodat u deze dag(en) niet vergeet. Mocht een cursus worden afgelast dan krijgt u van ons z.s.m. bericht. Als een cursist niet op de cursus of workshop komt, zijn wij genoodzaakt het gehele cursusbedrag in rekening te brengen. (Mocht u verhinderd zijn dan kunt u proberen om zelf vervanging te regelen.) Betalen in termijnen Dit jaar kunt u uw cursus ook per maand betalen. Hiervoor kunt u een machtiging invullen. Deze machtiging kunt u downloaden van onze site www.scw-ameland .nl, of halen bij Ons Hol of in de Toel.

Dit jaar organiseren we voor de derde keer, naast de cursusmarkt, een creativiteitsplein voor amateurs. Bent u thuis creatief bezig en wilt u dit verkopen, dan kunt u een tafel aanvragen. Deelname is dit jaar gratis. U kunt zich opgeven in De Toel tel: 542365 of per mail [email protected]. Samen met de docenten en de vrijwilligersorganisaties hopen we dat alle ruimtes van de Toel bruisen van creativiteit. Week van de Sport van 17 t/m 25 september We doen ook mee aan de week van de sport. De flyer is in de eerst week van september huis aan huis gegaan.

Page 9: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

9

6.VRIJWILLIGERS STEUNPUNT AMELAND Vrijwilligers Steunpunt Ameland De laatste jaren is de functie van het VSA sterk veranderd. Nog steeds zoeken wij voor vrijwilligers naar een geschikt vrijwilligerswerk en helpen wij organisaties vrijwilligers te vinden. Maar het VSA wordt steeds meer betrokken bij projecten. Projecten waarmee we hopen onze samenleving nog mooier te maken met oog voor elkaar. Vrijwilligerswerk zoeken en vrijwilligers vinden U kunt u aanmelden bij het VSA zodat u op de hoogte wordt gehouden van nieuwe vrijwilligersvacatures of andere zaken die interessant kunnen zijn voor u als vrijwilliger. Organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen hun vacature bij ons aanmelden zodat wij deze onder onze aangemelde vrijwilligers en op de borden binnen onze veel bezochte centra kunnen promoten. Burenhulp Burenhulp is er om mensen naar het ziekenhuis te begeleiden aan de vaste wal, of naar medische hulpdiensten op het eiland. Tevens kan burenhulp worden aangevraagd voor het doen van boodschappen bij mensen die ziek of slecht ter been zijn. Hoe vraag ik burenhulp aan? Verzoeken dienen bij voorkeur 7 werkdagen voor aanvang binnen te zijn. Aanmelden kan op werkdagen tussen 10 – 12.00 uur bij Ons Hol of de Toel MAX MOBIEL vervoer MAX Mobiel is een samenwerking tussen gemeente Ameland, de Stelp en SCW. Voor hen die hulpbehoevend zijn, geen eigen vervoersmiddel hebben of niet in staat zijn om met een eigen vervoersmiddel te reizen maar ook voor hen die er voor ontspanning of een leuk bezoekje even uit willen. De auto’s hebben plaats voor twee personen (incl. chauffeur) en in de kofferbak kan een rollator of rolstoel meegenomen worden. U kunt de MAX mobiel zelf lenen of u kunt u laten ophalen door een vrijwilliger. We hopen dat de MOBIELE wagens in september in gebruik kunnen worden genomen. Meer informatie zal via de gemeente info worden verspreid. Maatjes project Het maatjesproject legt waardevolle contacten tussen mensen die gezelschap of tijdelijke ondersteuning kunnen gebruiken en mensen die graag iets voor een ander betekenen. Hierbij kun je breed denken: iets leuks met iemand doen, wandelen, ondersteuning bij financiën of ontlasting van de mantelzorg. Voor maatjes en Burenhulp zijn wij blijvend op zoek naar vrijwilligers. Helpt u ook mee? Meer informatie over bovenstaande projecten kunt opvragen via [email protected] of neem contact op met één van onze locaties. Gebiedsteam Het VSA/SCW heeft ook zitting in het ‘gebiedsteam’. Het ‘gebiedsteam’ is breed georganiseerd om mensen met een hulpvraag op het eiland te ondersteunen. De taak van onze organisatie is om signalen uit de samenleving door te geven en daar waar nodig, samen met het team, een passende oplossing te zoeken. Geef je leven meer glans en van idee naar projectplan Zijn initiatieven welke het VSA opstart. Meer informatie vind je onder educatieve cursussen.

Page 10: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

10

7.PROGRAMMAOVERZICHT ‘ONS HOL’ Maandag 09.00 – 11.30 uur Peuterspeelzaal 09.30 – 10.30 Zhi Neng Qi Gong € 42,- 13.00 – 15.30 Mindfulness € 300,- 13.30 – 15.30 Brei en haak café € 20,- 13.30 – 15.30 Kleintje creatief: - herfststuk € 22,50 - kerststuk € 25,- - voorjaarsstuk € 20,- 18.30 – 20.00 Timmeren ( vanaf groep 6) € 40,- 18.00 – 22.00 Kookworkshop: Superfood (ma. of di.) € 30,- 18.00 – 22.00 Indonesisch koken (ma. of di.) € 30,- 18.00 – 21.00 Koken voor tieners die op kamers gaan € 20,- 19.00 – 22.00 Kookworkshop: Anders eten( vervolg brood) € 20,- 19.30 – 22.30 Duurzaamheid voor elke dag ( ma. of di.) € 60,- Dinsdag 09.00 – 11.30 uur Peuterspeelzaal 13.30 – 16.00 Computercursus voor beginners gratis 13.30 – 16.00 Amelander geschiedenis kring 19.00 – 22.00 Netten maken € 120,- 19.30 – 21.30 Naaikring € 30,- 19.30 – 22.00 Computercursus gratis Woensdag 09.00 – 11.30 uur Peuterspeelzaal 13.15 – 15.45 Workshop:Je LinkedIn profiel verbeteren € 20,- Workshop:Zakelijk Pinterest € 20,- Workshop: Leren snellezen € 20,- Workshop: Mindmappen € 20,- 13.30 – 15.00 Kinderworkshops groep 3 t/m 8: blok 1 € 27,50 - Bakfeest ( 2x) - Fotohouder van fietsvelgen ( 2x) - Bakfeest - Sinterklaas activiteit - Kerstactiviteit (2x) - Tijdschriften houder in découpage techniek

Blok 2 vanaf januari € 26,- - Bakfeest (2x)

- Hart van kurken met kleurverloop - Krans - Paardenboekensteunen - Kip van klei ( 3x) 19.30 – 22.00 Scrabbookkring € 30,- 19.30 – 22.00 Leren reanimeren met AED (met certificaat) € 55,- 19.30 - 20.30 Zumba € 95,- Donderdag 09.00 – 11.30 uur Peuterspeelzaal 09.30 – 15.45 De kunst van het luisteren € 80,- 11.00 – 16.30 Workshop :Tempera € 70,-

Page 11: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

11

13.30 – 16.00 Hobby en timmergroepen senioren € 20,- 19.30 – 21.30 Cursus: ‘Copywriting’ € 40,- 19.30 – 21.30 Opfriscursus Nederlands € 40,- 19.15 – 20.15 Yoga (9x) € 130,- 20.30 – 21.30 Yoga ( 9x) € 130,- Vrijdag 09.30 – 15.45 uur Van werkstress naar werkplezier € 80,- 09.30 – 15.45 En nu ik… € 80,- 10.00 – 17.00 Zeven stappen naar succes € 87,50 10.30 – 17.00 Workshop: Hoes voor je tablet of boek € 44,50 13.00 – 15.30 Workshop: boek met gevouwen hart € 24,50 16.00 – 18.00 Conversatie cursus Nederlands – Duits € 60,- 16.00 – 18.00 Sprechstunden Niederländisch € 20,- 18.00 – 20.00 Duits voor beginners € 60,- 19.00 – 22.00 Tienersoos gratis 19.00 – 21.30 Schminken basis workshop ( maart) € 19.30 – 21.30 Poëzie in het licht van religie € 80,- 19.30 – 21.30 Gedichten schrijven € 80,- 20.00 – 22.00 Duits voor gevorderden € 60,- 20.00 – 22.00 Hotstones op T. shirt /paardenhoofdstel € 15,- 20.00 – 22.00 Glasgraveren € 10,- 20.00 – 22.00 Chainmaille armband maken € 20,- 20.00 – 22.00 Armbandje maken € 12,50 Zaterdag 09.30 – 12.00 Schminken basis workshop ( nov.) € 34,95 09.30 – 12.00 Eyeliners, sjablonen en allerlei maskers (mrt) € 34,95 10.00 - 17.00 Nine Star Ki € 87,50 13.00 – 15.30 Tijgers, prinsesjes en andere gave maskers € 34,95 13.00 – 16.15 Workshop: Bellypainting ( mrt) € 65,- Muzieklessen Sinds 1 augustus 2015 valt Muziekschool Ameland ook onder onze organisatie. We bieden les aan in: blaasinstrument / toetsinstrument / gitaar / slagwerk / zang en overige. Kijk voor meer informatie op www.scw-ameland.nl onder het kopje muziekonderwijs. Katja Berkenbosch exposeert in de kunstmaand. Zij verzorgt bij ons een workshop miniatuurtje maken in november. Dag en tijd volgen via de flyer van SCW op de kunstmaand locatie. Of let op onze facebook pagina. Nagekomen kinderworkshop: natuurfotografieproject . In augustus is er een workshop natuur fotografie geweest voor kinderen van 8 t/m 14 jaar. We willen hier samen met een aantal vrijwilligers een vervolg aan geven. Heb je belangstelling geef je dan op.

Page 12: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

12

8.PROGRAMMAOVERZICHT ‘DE TOEL’ Maandag 08.45 – 11.15 uur Peuterspeelzaal 13.30 – 15.30 Cursus ‘Get Organized’(2x) € 42,50 13.30 – 15.30 Wereld van de thee € 26.- 14.00 – 16.00 Koersbal € 20,- 13.30 - 14.30 Blokfluiten voor volwassenen € 60,- 18.30 – 20.00 Timmeren vanaf groep 6 € 20,- 18.30 - Muzieklessen muziekschool 18.00 – 21.00 Koken voor tieners die op kamers gaan € 20,- 19.00 – 22.00 Koken en info :Anders eten ( vervolg brood) € 20,- 18.00 – 22.00 Kookworkshop :Superfood € 30,- 18.00 – 22.00 Kookwerkshop: Indonesisch koken € 30,- 19.30 – 21.30 Huh...geen brood meer eten? Maar wat dan € 10,- 20.00 – 22.00 Workshop ‘Ontspullen’ € 20,- 19.30 – 22.00 Klaverjassen € 2,50 per keer 20.00 – 22.00 Modelbouw € 30,- 20.00 – 22.00 Brillenkoker borduren € 15,- 19.30 – 22.30 Duurzaamheid voor alle dag € 60,- Dinsdag 08.45 – 11.15 uur Peuterspeelzaal 13.30 – 15.00 Kleuterclub ( maandelijks) € 12,50 13.30 - 15.30 Stempelworkshops: - dierendag Foxy friends € 65,- - geschenkverpakkingen maken € 23,- - kerst € - Project live € 55,- 13.30 – 17.00 Patchwork /Quilten 15.00 Muzieklessen muziekschool 19.30 – 21.30 Kleintje creatief: - Herfststuk € 22,50 - Kerststuk € 25,- - Voorjaarsstuk € 20,- 20.00 – 22.00 Teken en schilderkring € 75,- Woensdag 10.30 - 17.00 uur Wolschilderij maken € 55,- 10.30 – 11.30 Zhi Neng Qi Gong € 42,- 13.30 – 17.00 Blokfluiten . € 40,- 13.00 – 17.00 uur Muzieklessen muziekschool 20.00 – 22.00 Creatief met klei € 80,- Donderdag 08.45 – 11.15 uur Peuterspeelzaal 09.00 – 12.00 Timmeren senioren € 20,- 09.30 – 11.30 Doe ochtend voor ouderen € 50,- 13.30 – 16.00 Kaarten maken € 8,50 15.30 Muzieklessen muziekschool

Page 13: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

13

15.45 – 17.15 Kinderworkshops groep 3 t/m 8 blok 1 € 27,50 - Bakfeest ( 2x) - Fotohouder van fietsvelgen ( 2x) - Bakfeest - Sinterklaas activiteit - Kerstactiviteit (2x) - Tijdschriften houder in découpage techniek

- Blok 2 v.a. januari € 26,- - Bakfeest (2x)

- Hart van kurken met kleurverloop - Krans - Paardenboekensteunen - Kip van klei ( 3x) 16.00 – 17.00 Moderne dans groep 5 en 6 € 95,- 17.00 – 18.00 Moderne dans groep 7 en 8 € 95,- 18.00 – 19.00 Moderne dans tieners BWS € 95,- 19.30 – 22.00 Bloemschikken: Lantaarn € 25,-. Kerstslinger € 35,- Raamdecoratie € 30,- Mos tas € 30,- Paasschaal € 25,- Vrijdag 08.45 – 11.15 uur Peuterspeelzaal 09.00 - 11.30 Workshop: boek met gevouwen hart € 24,50 10.30 – 17.00 Workshop: Hoes voor je tablet of boek € 44,50 14.00 - 17.00 De kunst van het vertellen € 55,- 14.00 – 17.00 Eiland kroniek € 55,- 15.00 Muzieklessen muziekschool 15.00 – 15.45 Judo kleuters 1,2,3 beginners/ gevorderden € 145,- 16.00 – 17.00 Judo groep 4,5,6 € 145,- 17.00 – 18.00 Judo groep vanaf 7,8 € 145,- 19.00 – 22.00 Maandelijkse tieneractiviteiten: 19.00 – 22.00 Sunneklaas dansen met Marijn Oud € 2,50 19.00 – 22.00 Tafeltennistoernooi € 2,50 19.00 – 22.00 Darttoernooi € 2,50 Zaterdag 10.45 – 11.15 uur Peuterdans € 40,- ( 8x) 11.15 – 12.15 Dansmix voor kinderen vanaf 6 jaar € 60,- 12.15 – 13.15 Hip Hop vanaf 10 jaar € 60,- 13.15 – 14.15 Hip hop vanaf 12 jaar € 60,- De lestijden van de danslessen van de zaterdag zijn afhankelijk van de opgaven Deze kunnen dus nog wijzigen. Katja Berkenbosch exposeert in de kunstmaand. Zij verzorgt bij ons een workshop miniatuurtje maken in november. Dag en tijd volgen via de flyer van SCW op de kunstmaand locatie. Of let op onze facebook pagina.

Page 14: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

14

9.PEUTERSPEELZALEN AMELAND / KINDERDAGVERBLIJF EB en VLOED Peuterspeelzalen Ameland: Onder de Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland vallen twee peuterspeelzalen, waarvan één in Hollum en één in Nes. Een belangrijk doel van de peuterspeelzaal is om kinderen vanaf ongeveer 2½ tot 4 jaar in contact te brengen met leeftijdsgenootjes. Daarnaast wordt de signalerende functie van de peuterleidster en de voor- en vroegschoolse educatie steeds belangrijker op de peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal is een sociale ontmoetingsplaats voor kinderen van deze leeftijd, waar hen allerlei ontplooiingskansen worden geboden. Kijk voor uitvoerige informatie op de website: www.scw-ameland.nl Contributie De contributie voor de peuterspeelzaal bedraagt € 45,00 per maand voor twee ochtenden in de week. U kunt er voor kiezen te betalen door een machtigingsformulier in te vullen om maandelijks dit bedrag af te schrijven van uw rekening. Bij alle intakeformulieren ontvangt u van de leidster dit formulier. Een andere betalingsmogelijkheid is om per kwartaal een rekening te ontvangen. De administratiekosten hiervoor zijn € 4,50 per nota. De kleine vakanties moeten worden doorbetaald m.u.v juli. Wilt u bij het overmaken van de contributie de naam van uw kind vermelden, dit om verwarring te voorkomen. Opgaven: Opgeven is pas mogelijk als de peuter één jaar is. De gewenste datum van komst is een richtlijn. Het is geen garantie dat het kind dan geplaatst kan worden. De peuterleidsters behouden zich het recht voor om er peuters tussen te plaatsen. U kunt uw kind voor de peuterspeelzaal opgeven door het online inschrijfformulier in te vullen. Kijk op www.scw-ameland.nl op de startpagina bij inschrijfformulier peuterspeelzaal. U krijgt vroegtijdig bericht of uw kind is geplaatst en op welke groep. De peuterleidster neemt zelf contact met u op. De vakanties vallen samen met de basisscholen. Leidsters: Jacqueline Visser-Oud Herenweg 10 9161 AM Hollum tel. 554576 Lia Rippen Burenlaan 54 9161 AL Hollum tel: 701285 Liesbeth Faber-Spoelstra J. Visserpad 2 9161 CS Hollum tel: 554088 Andrea Kienstra Hiemkesweg 3 9163 GG Nes tel:0652306515 Centrum Jeugd en gezin (CJG) Een CJG is een samenwerking tussen organisaties rond jeugd. Hierbij zijn de peuter-speelzaal en de kinderopvang ook betrokken. Door het vormen van een CJG wordt een sluitende keten rond jeugd gerealiseerd van 0 tot 23 jaar. Het CJG is ook een inlooppunt voor gezinnen. Ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar kunnen hier terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJC voor Ameland is gevestigd op het gemeentehuis. Onze organisatie is partner van het CJG. Met al uw vragen over opvoeden kunt u ook bij de peuterspeelzaalleidsters terecht. Zo nodig geven zij u advies of verwijzen u door. Kijk voor uitvoerige informatie over het CJG op www.cjgameland.nl

Page 15: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

15

10. KINDEROPVANG EB en VLOED Kinderdagverblijf Eb en Vloed biedt 51 weken per jaar dagopvang voor kinderen van 6 weken tot vier jaar. Voor kinderen van 4 t/m 13 jaar is er buiten en tussenschoolse opvang. Wij zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur (uitgezonderd feestdagen). De week tussen Kerst en Oud en nieuw zijn we gesloten. Sinds 1 juli is de kinderopvang ondergebracht in Ontmoetingscentrum ‘Ons Hol’ in Hollum. Uw kind is degene om wie het draait bij kinderdagverblijf Eb en Vloed. In samenspraak met u als ouder, verzorgen wij uw kind, stimuleren het in zijn/haar ontwikkeling, in een vast dagritme. Hierbij staat de identiteit van uw kind centraal. De pedagogisch medewerkers van Eb en Vloed staan voor respect en openheid voor elkaar, persoonlijke communicatie, geborgenheid, veiligheid en een vertrouwde omgeving, die als een thuis is voor de kinderen èn voor u als ouder. Voorschoolse opvang Hollum Wij bieden voorschoolse opvang voor de schoolgaande kinderen en de kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan. Tussenschoolse opvang Wij bieden tussenschoolse opvang aan met een lekker broodje en drinken. Wij eten gezamenlijk met de kinderen op onze locatie. De kinderen kunnen daarna even heerlijk spelen - binnen of buiten - en dan weer fris naar school. Buitenschoolse opvang Uw kind kan na schooltijd bij ons spelen, chillen, knutselen of spelletjes doen. Na school krijgen de kinderen gezamenlijk een koekje en wat drinken en een moment om te vertellen over school, waarna ze lekker hun gang kunnen gaan. Om 16.30 is er nog een gezamenlijk moment onder het genot van een cracker en drinken. Hierna kunnen de kinderen opgehaald worden. Lange middag vrij van school? Ook dit is geen probleem, uw kind kan de gehele middag bij ons terecht. Vakantieopvang Uw kind vakantie, maar u zelf niet? Geen nood, ook hiervoor hebben we een oplossing U kunt uw kind gewoon brengen in de vakanties. Voor deze opvang geldt wel een minimale afname van 8 dagdelen per jaar, tegen het daarvoor berekend tarief. Wilt u eens een kijkje komen nemen op de locatie? Maak van te voren telefonisch even een afspraak, als u langs wilt komen. Voor plaatsing kunt u contact opnemen met: Kinderdagverblijf Eb en Vloed Oranjeweg 30 9161 CC Hollum Tel: Ons Hol: 554351 e.mail: ebenvloed @scw-ameland.nl website: www.scw-ameland.nl U vindt alle informatie over de kinderopvang via de link op www.scw-ameland.nl Leidsters: Lia Rippen, Marian Werkman, Geertje van der Meulen, Eugenie Brandsma en Lisanne Smit Invalkrachten zijn: Cynthia Brouwer, Liesbeth Faber, Myrthe Helmus.

Page 16: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

16

11.KINDERACTIVITEITEN Timmeren (vanaf groep 6) Datum: maandag 24 oktober Datum: maandag 24 oktober Lestijd: 18.30 – 20.00 uur Lestijd: 18.30 – 20.00 uur Kosten: € 20,- ( tweewekelijks) Kosten € 40,- ( wekelijks) Plaats: De Toel, Nes Plaats: Ons Hol, Hollum Kleuterclub groep 1 t/m 2 Nes Doe je ook weer mee met het leuke kleuter knutselen dit jaar? . Data: dinsdag 1 november - Uilenpotje 13 december - Kerstactiviteit 10 januari - Vrolijke sneeuwmannetjes 7 februari - Pollepelvriendjes 14 maart - Speelgoed camera maken Tijd: 13.30 – 15.00 uur ( graag op tijd opgeven) Kosten: € 12,50 of per keer € 2,50 Leiding: Claudia Brouwer en vrijwilligers Kinderworkshops Hollum groep 3 t/m groep 8 Dit jaar kunnen de kinderen zich per blok opgeven. Blok 1 : 10 keer club voor € 27,50 19 en 26 oktober - Bakfeest 2 en 9 november - Fotohouder van fietsvelgen met hartjes foto 16 en 23 november - Bakfeest 30 november - Sinterklaas activiteit 14 en 21 december - Kerstactiviteit - 11 januari - Tijdschrifthouder in découpagestijl. Blok 2 :10 keer club voor € 26,- 18 en 25 januari - Bakfeest 1 en 8 februari - Kurkenhart schilderij met kleurverloop 15 februari - Krans 1 en 8 maart - Paardenboekensteunen 15 en 22 maart - Kip van klei 29 maart - Afmaken kip en afsluiting clubseizoen Tijd: woensdags van Hollum: 13.30 – 15.00 uur Plaats: Ons Hol, Hollum Blokfluiten ( vanaf groep 4) Iedere week krijg je in groepjes een half uur les. Daar leer je dan hoe de noten heten en hoe je ze moet spelen. Natuurlijk moet je thuis ook iedere dag oefenen. Je kunt van ons het eerste jaar een blokfluit lenen. De kinderen die al eerder op les hebben gezeten moeten zich ook weer opgeven en als alle opgaven binnen zijn worden de verschillende groepjes ingedeeld.

Page 17: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

17

Datum: woensdag 19 oktober Aanvang: vanaf 13.30 uur Kosten: € 40,- Leiding: Agatha Wetting Plaats: De Toel, Nes Kinderclubs Nes groep 3 t/m groep 8 Dit jaar kunnen de kinderen zich per blok opgeven. Blok 1: 10 keer club voor € 27,50 20 en 27 oktober - Bakfeest 3 en 15 november - Fotohouder van fietsvelgen met hartjes foto 17 en 24 november - Bakfeest 1 december - Sinterklaas activiteit 15 en 17 december - kerstactiviteit - 12 januari - Tijdschrifthouder in découpagestijl. Blok 2 :10 keer club voor € 26,- 19 en 26 januari - Bakfeest 2 en 9 februari - Kurkenhart schilderij met kleurverloop 16 februari - Krans 2 en 9 maart - Paardenboekensteunen 16 en 23 maart - Kip van klei 30 maart - Afmaken kip en afsluiting clubseizoen Tijd: donderdags van 15.45 – 17.15 Plaats : De Toel, Nes Judo kleuters/beginners en gevorderden. Dit jaar zijn de reguliere lessen al gestart op vrijdag 26 augustus. Daarnaast zijn er andere, extra aanvullende activiteiten gepland door de docent. Deze activiteiten zitten niet bij de judolessen in. De kinderen kunnen zich apart inschrijven hiervoor. Data van buitenactiviteiten in de Vleyen, aqua judo en toernooien worden door Harry bekend gemaakt. Uitvoeriger informatie volgt na opgave. Startdatum: al gestart op 26 augustus Aanvangstijden: kleuters 15.00 – 15.45 uur Judo groep 1 16.00 – 17.00 uur Judo groep gevorderden 17.00 – 18.00 uur Kosten: € 145,- Aantal Keren: 27 Docent: Harry Walter Plaats: De Toel, Nes Nagekomen: Natuurfotografie workshop voor kinderen van 8 – 14 jaar. Heb je belangstelling geef je dan op. Dan houden we je op de hoogte van dag, aantal keren, tijd en kosten.

Page 18: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

18

Moderne dans Wil je werken aan je danstechniek, lenigheid, conditie en houding? Wil je mooie choreografieën leren dansen? Dan is deze dansles iets voor jou! In 20 weken leer je ontzettend veel leuke dingen. Groep 5 en 6 van 16.00 – 17.00 uur Groep 7 en 8 17.00 – 18.00 uur BWS 18.00 – 19.00 uur Startdatum: donderdag 27 oktober Andere data; 3,10,17,24 november, 1,15, 22 december,12,19, 26 januari,2,9,16

februari,2,9,16 februari en 2, 9, 16 ,23 en 30 maart. Afsluiting 6 april Kosten: € 95,- ( 20x) Plaats: De Toel, Nes Leiding: Anita Polet Peuterdans ( vanaf 3,5 jaar) Dit jaar is er ook weer de mogelijkheid voor peuters om al vroeg in aanraking te komen met bewegen op muziek. Acht weken lang gaat juf Coco met hen dansen en leuke danspelletjes doen. Vorig jaar bleek drie kwartier te lang te zijn voor de peuters. Vandaar dat de les is ingekort tot een half uur. Datum: zaterdag 14 januari Leiding: Coco (docent Eijerproducties) Lestijd: 10.45 / 11.15 Aantal keren: 8 Kosten: € 40,- Plaats: De Toel, Nes Dansmix vanaf 6 tot 10 jaar Je krijgt les in verschillende dansstijlen waaronder streetdance, modern, hiphop en Jazz. Datum: zaterdag 14 januari Lestijd: 11.15 - 12.15 uur Kosten: € 60,- Leiding: Coco (docent van Eijer producties Aantal keren: 8 ( de laatste keer is er een uitvoering) Plaats: De Toel, Nes Hip Hop Datum: zaterdag14 januari Lestijd: 12.15 – 13.15 uur vanaf 10 jaar Lestijd 13.15 – 14.15 uur vanaf 12 jaar Kosten: € 60,- Leiding: Coco (docent van Eijer producties Aantal keren: 8 ( de laatste keer is er een uitvoering) Plaats: De Toel,Nes Mochten er groepen uitvallen dan wijzigen de lestijden.

Page 19: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

19

12. TIENERACTIVITEITEN Tienersoos Dit jaar is er op de vrijdagavond weer tienersoos in Ons Hol van 19.00 – 22.00 uur. Je kunt er terecht voor een praatje, een spelletje, of gewoon gezellig luisteren naar muziek. Tieners uit Hollum mogen natuurlijk naar de tieneractiviteiten in Nes en in de soos in Hollum zijn de tieners van Nes natuurlijk van harte welkom. Tieneractiviteiten Nes Vrijdag 18 november: Sunneklaasdansen met Marijn Oud aanvang 19.00 uur € 2,50 Vrijdag 16 december Tafeltennistoernooi aanvang: 19.00 uur € 2,50 Vrijdag 7 april Darttoernooi aanvang: 18.30 uur € 2,50 Workshop: leren koken voor als je op kamers gaat voor tieners Hoe maak je snel, simpel en goedkoop toch een gezonde maaltijd zonder het gebruik van een magnetron. Lekkere pasta’s, rijst, aardappelen en salades. Bij opgave kun je doorgeven waar je iets meer van wilt weten. Dit wordt dan meegenomen in de voorbereiding. Silvio Sapamena gaat met jullie lekkere eenvoudige gerechten koken. Neem wel bakjes mee, om wat mee naar huis te nemen. Datum: Maandag 23 januari Aanvang: 18.00 -21.00 uur Kosten: € 20,- Locatie: Burgemeester Walda scholengemeenschap Leiding; Silvio Sopamena Moderne dans Zie pagina 17 Hip Hop Datum: zaterdag 13 januari Lestijd: 13.00 – 14.00 uur vanaf 10 jaar Lestijd 14.00 – 15.00 uur vanaf 12 jaar Kosten: € 60,- Aantal keren: 8 Leiding: Coco (van Eijerproducties) Plaats: De Toel,Nes Mochten er groepen uitvallen dan wijzigen de lestijden. Armband maken zie pagina 26 Hot stones op paardendekje,laarzen of cap zie pagina 26 Chainmaille armband zie pagina 26 Maatschappelijke stage Voor diverse activiteiten is er ruimte voor maatschappelijke stage. Opgeven bij Hilda Mollema.email: [email protected] of tel: 542365 of 554351

Page 20: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

20

13.CREATIEVE ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN Kringen Brei en haak café Breien en haken is weer helemaal in de mode. Overal in het land ontstaan weer breigroepjes. Wij gaan natuurlijk mee met deze trend. Startdatum maandag 17 oktober Lestijd: 13.30 – 15.30 uur Kosten: € 20,- ( om de twee weken) Plaats: Ons Hol, Hollum Patchwork/quilten Quiltkring “Pak de draad weer op” is op de dinsdagmiddag bezig met patchwork en quilten in ‘de Toel ‘. De ene week gaan we voor ons zelf bezig en de andere keer gaan we aan de slag met quilten voor het goede doel ( voor een aantal personen is dit elke dinsdag). De bestaande groep is al begonnen, maar er kunnen altijd deelnemers bij. Tijd: iedere dinsdag van 13.30 - 17.00 uur Aantal: Onbeperkt Plaats: De Toel, Nes

Teken en schilderkring Ook dit jaar is er weer wekelijks een tekenkring. Vaak komt het er thuis niet van om in je eentje te gaan schilderen of te tekenen. Op deze kring stimuleer en inspireer je elkaar. Startdatum dinsdag 18 oktober Lestijd: 20.00 – 22.00 uur Kosten: € 75,- Plaats: De Toel, Nes Naaikring Samen ‘tackel’ je de problemen die je tegenkomt. Data: dinsdag 25 oktober( andere data in overleg) Aanvang: 19.30 uur Kosten: 30,- (10x) Plaats: Ons Hol, Hollum Amelander geschiedeniskring. Op dit moment is er geen plaats meer op de kring. Voor de volledigheid van het programmaboekje vermelden we het wel. Kosten: € 15,- Plaats: Ons Hol, Hollum

Page 21: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

21

Creatief met klei Iedere woensdagavond gaat er een enthousiast groepje mensen creatief met klei aan de slag. Eigen ideeën of werkstukken uit boeken worden prachtig geboetseerd. De groep inspireert en ondersteunt elkaar. Er is ruimte voor nieuwe deelnemers, kennis van het werken met klei is niet noodzakelijk, ervaringen worden onderling uitgewisseld. Startdatum woensdag 19 oktober Lestijd: 20.00 – 22.00 uur Kosten: € 80,- (exclusief klei en gemiddeld twee keer stoken per persoon) Plaats: De Toel, Nes Scrabbookkring Tweewekelijks kom j bij elkaar om gezellig te scrappen. Zowel beginnende als gevorderde scrappers kunnen mee doen aan deze avond. Datum: woensdag 19 oktober Aanvang: 19.30 – 22.00 uur Aantal keren: 10 Kosten: 30,- Plaats: Ons Hol, Hollum Timmer- en hobbygroep (senioren) Zowel in Hollum al in Nes is een groep senioren actief aan het timmeren. De gemaakte spullen verkopen zij op de tentoonstelling in april in onze centra. Datum: donderdag 20 oktober Datum: donderdag 20 oktober Tijd: 9.00 – 12.00 uur Tijd: 13.30 – 16.00 uur Kosten: € 20,- Kosten: € 20,- Plaats: De Toel, Nes Plaats: Ons Hol, Hollum Museumbezoek kring Soms wil je wel naar een leuke tentoonstelling, maar dan komt het er niet van. Het is de bedoeling van deze kring dat je je opgeeft als je interesse hebt en dat we gezamenlijk leuke tentoonstellingen bezoeken die de groep aangeeft. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld om met de bus naar Leeuwarden te gaan en dan de AlmaTadema expositie te bezoeken in het Fries Museum. Kosten zijn voor eigen rekening en moeten er auto’s mee over, dan worden de kosten gedeeld. Bij voldoende opgave organiseren we een opstartavond voor deze kring. Kunstgeschiedeniskring Wilt u een iets meer weten over een kunstenaar, bijvoorbeeld Matisse, Gaugain, de zijderoute of stromingen in de moderne kunst, dan is deze kring net iets voor u. Het is de bedoeling om een aantal keren kunsthistorica Karin Braamhorst voor een lezing te vragen. Zij heeft vele onderwerpen waarover zij een lezing kan geven. Bij voldoende opgave organiseren we een opstartavond voor deze kring en zoeken we lezingen uit. Kijk voor meer informatie op www.karinbraamhorst.com

Page 22: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

22

Cursussen Mindfulness Niemand in deze wereld heeft allen maar plezier en alleen maar winst. We kennen allemaal pijn en verlies. Wanneer we hiervoor open staan, komen we er achter dat het niet nodig is ergens aan vast te houden of iets weg te duwen. Door aandacht te geven aan wat er werkelijk gebeurt kunnen we een grondtoon van veiligheid en vertrouwen vinden. Mindfulness betekent aandacht geven aan wat zich voordoet, van moment tot moment, zonder oordeel. Aandachtig stil staan bij de grote en kleine keuzemomenten in het leven zorgt voor meer tevredenheid met de gang van zaken. Zo ontstaat er ruimte om te leven en vreugde te ervaren met meer rust en energie. Training Door middel van concrete oefeningen en meditatie, door inbreng van ervaringen en door kennis te nemen van theoretische achtergronden, leert de 8 wekelijkse training je de vreugde en de valkuilen kennen van leven in aandacht. Het is een ontdekkingsreis die je verrassen zal. Voor iedereen die inzicht en vaardigheden wil ontwikkelen voor meer balans, plezier en rust in het leven. Lesdata: maandag 17,24,31 oktober 7,14,21,28 november en 12 december Op zaterdag 26 november is er een stiltedag. Van 11.00 – 17.00 uur Aanvang: 13.00 – 15.30 uur Kosten: € 300,- ( inclusief cd’s, schriftelijk materiaal en een intakegesprek) Leiding: Nettie Groeneveld Voor meer informatie www.mindfulnessoostfriesland.nl Plaats: Ons Hol, Hollum Proefles op maandag 19 september van 13.30 – 15.00 in De Toel in Nes Modelbouw voor jongeren vanaf 12 en volwassenen Vind je het leuk om zelf een model te bouwen en eventueel ook op afstand te besturen? Tijdens deze avond ga je aan de slag met je eigen model of mogelijk maak je later als groep eens een project. Heb je interesse of wil je meer weten over modelbouw dan ben je van harte welkom. Startdatum: maandag 24 oktober Aanvang: 20.00 – 22.00 uur Kosten: € 30,- Leiding: Ben de Jong Plaats: De Toel, Nes ‘Get organized’ Wilt u meer structuur in uw dagelijkse leven? Grip krijgen op spullen en tijd, en eindelijk eens écht opruimen? Dan is de cursus ‘get organized’ vast iets voor u! Iedereen heeft zo zijn valkuilen, ook als het gaat om opruimen. Tijdens de cursus ontdekt u die van u en leert u stap voor stap effectief opruimen. U krijgt opdrachten waar u meteen thuis mee aan de slag kunt gaan. In de tweede les leert u plannen op een manier die bij u past. Ook krijgt u tips om grip te krijgen op uw administratie. Na afloop van de cursus bent u geïnspireerd, gemotiveerd én heeft u de juiste ‘tools’ in handen om aan de slag te gaan met uw opruimwensen. Data: maandag 31 oktober en 21 november Aanvang: 13.30 – 15.30 uur

Page 23: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

23

Kosten: € 42,50 Leiding: Johanna Hoekstra (www.it-oersicht.nl) Minimale deelname: 15 deelnemers Plaats: De Toel, Nes Duurzaamheid voor elke dag Veel mensen willen wel iets doen aan duurzaamheid, maar zien soms door de bomen het bos niet meer. Het woord wordt immers te pas en te onpas gebruikt. Bovendien is informatie over wat wel en niet goed is voor ons en onze planeet soms heel tegenstrijdig. Hoe weet u wanneer u het goed doet? Deze cursus geeft u basiskennis over duurzaamheid en een paar eenvoudige spelregels om te toetsen wat wel en wat niet duurzaam is. Zo kunt u heel goed zelf de goede keuzes maken en kunt u stap voor stap met uw eigen levensstijl bijdragen aan en betere wereld. Data: drie maandag of dinsdagavonden in januari. Aanvang: 19.30 – 22.30 uur Kosten: € 60,- Leiding: Hilda Veenstra ( www.local-works.nl) Plaats: Ons Hol, Hollum U kunt zich alvast opgeven voor deze workshop, dan houden we u op de hoogte over de exacte dag en data. ‘Ontspullen’ Zie bij de workshop blz : 24 Netten maken U maakt in deze cursus één visnet en u krijgt nog materiaal om thuis nog een net te maken. Startdatum: dinsdag 14 februari Aanvang: 19.00 uur Aantal keren: 6 Kosten: € 120,- Leiding: Harmen Wijnberg Plaats: Ons Hol, Hollum Deelnemers: minimaal 8 Poëzie in het licht van religie Een cursus van 5 avonden waarin we een reis maken door verschillende religies aan de hand van poëzie. Aan de orde komen: het Zen-Boedhisme met werk van de dichter Basho, het Sufisme (mystieke stroming binnen de Islam)met werk van de dichter Rumi, het Christendom met werk van o.a. Huub Oosterhuis, Ida Gerhardt, Ed Hoornik, de Mystiek met werk van o.a. Hildegard von Bingen, M. Vasalis, Bertus Aafjes, en ten slotte belichten we moderne religieuze stromingen met werk van diverse dichters. Poëzie en religie vinden beide hun oorsprong in de Stilte als taal van het hart. De cursus biedt een overzicht hoe in de religies die stilte hun vorm krijgen in gedichten. Data: vrijdag 21, 28 okt.,/ 4,11,18 nov. Aanvang: 19.30 – 21.30 Kosten: € 80,- Leiding: Akke Brouwer ( zie info docente pagina 24)

Page 24: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

24

Plaats: Ons Hol, Hollum Deelnemers: minimaal 8 De kunst van het vertellen In dit workshop drieluik leren we op boeiende wijze een verhaal te vertellen. Hoe is een verhaal opgebouwd, hoe klinkt mijn verhaal in de ruimte, hoe gebruik ik mijn stem en mijn lichaamstaal. Met oefeningen, tips en een schat aan ervaring biedt Akke Brouwer u handreikingen om een verhaal neer te zetten zoals u graag wilt dat het overkomt. Er wordt gewerkt met o.a. verbeeldingskracht, ruimtegebruik, muzikaliteit, verstaanbaarheid en inlevingsvermogen. Hoe presenteer ik mij voor mijn doelgroep, dit kan zijn: in de klas, in een lezing, op verjaardagen, bij rondleidingen, of kunstzinnig op een podium. Data: vrijdag 21 en 28 okt. en 4 november. Aanvang: 14.00 –17.00 uur Kosten: € 55,- Leiding: Akke Brouwer Deelnemers: minimaal 8 Plaats: De Toel, Nes Gedichten schrijven Een cursus van 5 avonden waarin we leren hoe je je eigen zielenroerselen kunt vertalen in poëtische wetmatigheden. Aan bod komen: het prozagedicht, de haiku, het sonnet, het vrije vers en diverse rijmvormen. We leren het verschil tussen proza en poëzie, en zullen ons aan de hand van schrijfoefeningen, bekwamen in het evenwicht tussen vorm en inhoud. Voor een ieder die graag gedichten schrijft en zich wil verbinden met het fenomeen Taal. Data: vrijdag 3,10,17,24 febr. en 3 maart Aanvang: 19.30 – 21.30 uur Kosten: € 80,- Leiding: Akke Brouwer Plaats: Ons Hol, Hollum Deelnemers: minimaal 8 Eilandkroniek Een drieluik workshop waarin we onze verbinding met Ameland op creatieve manier leren vormgeven. Aan bod komen: het korte verhaal, een gedicht, een tweespraak (dialoog voor een sketch of film). De onderwerpen zijn: de natuur, het sociale leven, het specifieke eilandgevoel, en thema’s die de deelnemers zelf inbrengen. We schrijven een ode aan Ameland. En wie weet leidt dit tot een optreden. Data: vrijdag 3,10,17 febr. Aanvang: 14.00 – 17.00 uur Kosten: € 55,- Leiding: Akke Brouwer Plaats: Ons Hol, Hollum Deelnemers: minimaal 8

Page 25: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

25

De docent Akke Brouwer (Dokkum 1949) is dichter, performer en regisseur. Zij studeerde in 1979 af aan de Toneelacademie Maastricht en heeft een ruime ervaring in het werken met groepen op het gebied van podiumkunst en literatuur. Van 2006-2008 was zij stadsdichter van Dokkum en in 2015 won zij de Rely Jorritsma Priis voor Friestalige poëzie. I.s.m. diverse musici gaf zij poëzieperformances. Er staan 4 dichtbundels op haar naam. Sinds 2013 runt zij haar eigen bedrijf - It Hûs fan de Dichter - podium voor Poëzie, Kunst en Bezinning in Hantum waar elke maand poëzievoordrachten, concerten en lezingen worden georganiseerd.

Page 26: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

26

WORKSHOPS ‘Ontspullen’ Je kunt er niet omheen! Overal om je heen hoor je de term ‘ontspullen’.Maar wat is het precies en hoe ziet je huis eruit als je ‘ontspuld’ bent? Tijdens de workshop ‘ontspullen’ Word je aan het denken gezet hoe je op een andere manier naar je spullen kunt kijken. Maken ze jou nog gelukkig? Hoe zorg je er voor dat je niet verleid wordt om meer te kopen? Zou jij willen leven met alleen de spullen die je echt gebruikt? Ben je nieuwsgierig geworden op welke manier jij zou kunnen ‘ontspullen’, geef je dan op. Je kunt zeker geïnspireerd naar huis gaan! Data: maandag 31 oktober Aanvang: 20.00 – 22.00 uur Kosten: € 20,- Leiding: Johanna Hoekstra (www.it-oersicht.nl) Minimale deelname: 15 deelnemers Plaats: De Toel, Nes Brillenkoker borduren om te gebruiken als naaidoosje In deze borduur workshop maak je van een brillenkoker een mooi klein naaidoosje. Datum: maandag 20 februari instructieavond vervolg avond in overleg Aanvang: 20.00 – 22.00 uur Kosten: € 15,- Leiding: Jester Nynke Schoustra Plaats: de Toel, Nes Huh….geen brood meer ? Maar wat dan? Vaak hoor je over gluten: wel of geen allergie? Hoe kom je er achter? Waarom wordt er eigenlijk geadviseerd geen brood meer te eten? Dit is in eerste instantie een verkenningsbijeenkomst met mensen die hierin geïnteresseerd zijn. Het vervolg hierop kan zijn dat men de kookworkshop: Anders koken gaat volgen. Datum: maandag 16 januari Aanvang: 19.30 – 21.30 uur Kosten: € 10,- Leiding: Jits Straatsma Plaats: DeToel, nes Kookworkshop: anders eten Deze workshop is een vervolg op de informatiebijeenkomst Huh… geen brood meer? Maar wat dan. Datum: maandag 13 februari Aanvang: 19.00 uur Locatie: Kampeerboerderij Halfweg in Ballum Kosten: € 20,- Leiding: Jits Straatsma

Page 27: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

27

Superfoods In deze workshop ga je koken met Quinoa, goja bessen, noten, zaden en diverse groenten zoals o.a. bimi.( een soort broccoli),algen en zeewieren. Van deze producten maakt u een voedzame en lekkere maaltijd. Dit is goed voor mensen die een ‘low fat’ maaltijd willen. Neem wel bakjes mee, om wat mee naar huis te nemen. . Datum en locatie: volgen in de folder van januari Aanvang: 18.00 uur Kosten: € 30,- Leiding: Silvio Sopamena Indonesisch koken In deze workshop leer je hoe je toch op een redelijk snelle manier een aantal Indonesische gerechten maakt met verse producten en kruiden. Neem bakjes mee voor als er wat overblijft. Datum en locatie: volgen in de folder van januari Aanvang: 18.00 uur Kosten: € 30,- Leiding: Silvio Sopamena Suiker, gezonder zonder ( in voorbereiding voor januari) In deze dag workshop leert nu alles over een suikervrije gezonde levensstijl en over de giftige en verslavende werking van suiker. Wat de effecten er van zijn op uw lichaam, hoe u sluipsuikers herkent en hoe u van uw suikerverslaving afkomt. In deze interactieve workshop word het allemaal helder en stapsgewijs uitgelegd . Datum: volgt in de folder van januari Aanvang: 10.30 – 15.30 Kosten: € 25,- Leiding: Tanja Nab ( www.slankinzicht.nl) Plaats: De Toel in Nes of Ons Hol in Hollum. Al naar gelang de opgaves De wereld van thee In deze workshop leert u alles over de geschiedenis van de thee en de wetenswaardigheden hierover. leert u zelf uw eigen theemelange mengen en gaat u elkaars gemaakte melange proeven. En kunt u thuis aan de slag met het maken van uw eigen thee melange. Datum: maandag 9 januari Aanvang: 13.30 – 15.30 uur Kosten; € 26,- Leiding: Huub Riezebos ( wereld van de thee) Deelnemers: minimaal 12 Plaats: De Toel, Nes. Dierendag stempelworkshop (foxy friends) We gaan leuke kaarten maken, met de nieuwe stempelset, Foxy Friends. Je krijgt de pons en de stempelset mee naar huis en hiermee kun je eindeloos variëren. We gaan er eerst mee aan de slag zodat je weet hoe je ermee verder kunt. Mooi bijpassend papier, de juiste kleur inkt en cardstock, alle ingrediënten liggen klaar om er iets moois mee te maken.

Page 28: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

28

Datum: dinsdag 4 oktober Aanvang: 13.30 – 15.30 uur Kosten: € 65,- ( inclusief stempelset en materiaal) Leiding: Suze Bonnema Plaats: De Toel, Nes Geschenkverpakkingen: Perfectly wrapped We gaan leuke cadeauverpakkingen maken, je maakt per persoon 4 verschillende: twee tassen en twee doosjes. Ook krijg je uitgelegd hoe je met de verschillende punchboards leuke cadeauverpakkingen maakt. Natuurlijk moet je dat zelf ook even proberen. Datum: dinsdag 15 november Leiding: Suze Bonnema Aanvang: 13.30 – 15.30 uur Plaats: De Toel, Nes Kosten: € 23,-- Stempelworkshop Kerst Kom naar de cursusmarkt, dan kunt u bekijken wat u kunt maken en hoort u wat de daarbij behorende kosten zijn. Datum: dinsdag 22 november Leiding: Suze Bonnema Aanvang: 13.30 – 15.30 uur Plaats: de Toel, Nes Project Life ( op een andere manier foto’s verwerken) Kennismaking en workshop project Life. Loop je al achter met het maken van je fotoalbum? Wil je er iets moois van maken, wil je ruimte om mooie herinneringen vast te leggen? Neem een aantal foto’s mee en ga meteen aan de slag. Je schuift je foto’s in de pockets en dan ga je stempelen, kaartjes erin schuiven of teksten erbij schrijven. Deze workshop is ook leuk voor scrabbook liefhebbers. Je krijgt bij de workshop: - Set van 12 hoezen - Kaarten collectie - Accessoires ( mooie papiersoorten e .a.) de docente neemt voorbeelden mee, nog meer leuke ponsen, stempels en inkten en samen gaan we aan de slag om de eerste pagina’s te vullen. Met de ontvangen materialen kun je thuis gewoon verder werken. Datum: een dinsdag in januari Aanvang: 13.30 – 15.30 uur Kosten: € 55,- ( inclusief stempelset en materiaal) Leiding: Suze Bonnema Plaats: De Toel, Nes

Page 29: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

29

Kleintje creatief Om de kosten van deze workshops te beperken, moet u voor de bloemschik workshops even door uw tuin voor groenmateriaal. Als u zich opgeeft voor deze workshops, krijgt u op de cursusmarkt een folder met de benodigde materialen uitgereikt. Nes: Hollum: Herfststuk dinsdag 25 oktober maandag 24 oktober € 22,50 Kerststuk dinsdag 13 december maandag 12 december € 25,- Paasstuk dinsdag 14 maart maandag 13 maart € 20,- Aanvang: Nes: 19.30 – 21.30 uur Hollum:13.30 – 15.30 uur Bijzonderheden: neem zelf een snoeischaartje of mesje mee Je eigen miniatuur maken Kunstenares Katja Berkenbosch maakt de mooiste dingen van snippertjes papier die ze overal vandaan haalt. In deze workshop gaan we aan de slag met knippen, plakken en scheuren van papier. U leert de techniek zodat u ook thuis hier verder mee kunt experimenteren. Kijk ook even op haar site: www.katjaberkenbosch.nl Katja Berkenbosch doet dit jaar mee met de kunstmaand op Ameland Datum: De workshop wordt gegeven als zij op Ameland is in november. U kunt zich al wel opgeven als u belangstelling heeft. Wij houden u dan op de hoogte. Aanvang:13.30 -17.30 uur Kosten:€ 25,- Leiding: Katja Berkenbosch Plaats: Ons Hol, Hollum of De Toel, Nes Wolschilderij maken Tijdens deze workshop maakt u aan de hand van een afbeelding/foto, die u zelf meeneemt, een wolschilderij ( afmeting 30 cm x 40 cm) met de techniek droogvilten. Droogvilten wordt ook wel naaldvilten genoemd. U schildert/vilt met gekaarde en gekleurde schapenwol. Graag meenemen; lineaal, schaar, potlood, spelden en natuurlijk een foto/afbeeldeing. Datum: woensdag 9 november Aanvang: 10.30 – 17.00 uur Kosten: € 55,- ( incl. materiaal) Leiding: Pytsje Cuperus Deelnemers: maximaal 8 Plaats : DeToel, Nes Workshop Tempera Sinds mensenheugenis is er behoefte geweest om afbeeldingen te maken, om te tekenen, zichzelf te uiten, te schilderen en om te verbeelden. De eerste verfsoort die de tijd kon doorstaan was tempera. Een basis van ei en kleurpigmenten in variaties met en zonder olie. Men schildert met eitempera meestal op houten panelen. Tot ongeveer 1500 was eitempera de verf waarmee werd geschilderd. Alle iconen, maar ook alle bekende werken van Renaissancemeesters als Botticelli en Mantegna zijn geschilderd met eitempera. Ook Michelangelo en Leonardo da Vinci schilderden met deze verfsoort. Na 1500 nam de

Page 30: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

30

uit Vlaanderen afkomstige olieverf het over van de eitempera. Het raakte eeuwenlang in de vergetelheid. Tegenwoordig gebruiken steeds meer kunstenaars deze bijzondere verfsoort. Met eitempera kun je heel gedetailleerd en fijn schilderen. Ook zijn de kleuren van tempera bijzonder helder en krachtig. Veel sterker en helderder dan bij olieverf. Tempera wordt nog steeds gecombineerd met bladgoud, maar kan verder op allerlei manieren worden gebruikt. Het maken van je eigen verf, je eigen kleuren en daarna schilderen, dat is wat we gaan doen in deze workshop. Het is niet nodig ervaring te hebben. Naast de technische instructie voor het maken van de verf, zijn er verschillende opdrachten waarin iedereen ‘zijn’ ei kwijt kan. We schilderen op houten panelen. Datum: donderdag 19 januari Aanvang: 11.00 – 16.30 uur Kosten: € 70,- inclusief materiaal Leiding: Ineke van der Blom, kunstenaar en docent tekenen en schilderen. Plaats: Ons Hol, Hollum Kaarten maken Donderdag : 27 oktober, 17 november, 15 december, 5 januari, 2 februari, 2 maart, 30 maart Aanvang: 13.30 – 16.00 uur. Kosten: € 8,50 per keer. Leiding: Ida van der Geest Plaats: De Toel, Nes. Bloemschikken Lantaarn donderdag 24 november € 25,- Kerstslinger donderdag 15 december € 35,- Raamdecoratie donderdag 19 januari € 30,- Mostas donderdag 16 februari € 30,- Paasschaal donderdag 30 maart € 25,- Aanvang: 19.30 – 22.00 uur Leiding: Aukje Brouwer Plaats: De Toel, Nes Boek met gevouwen hart Een boek met een gevouwen hart. Dit wordt een proefboekje van papier, een techniek die je als je het leuk vindt op allerlei verschillende manieren bij verschillende boeken kunt toepassen. Een leuke nieuwe hobby misschien? Datum: vrijdag 27 januari Datum : vrijdag 27 januari Aanvang: 9.00- – 11.30 uur Aanvang: 13.00 – 15.30 uur Kosten: € 24,50 Kosten: € 24,50 Leiding: Ineke Wagenborg Leiding: Ineke Wagenborg Plaats: De Toel, Nes Plaats: Ons Hol, Hollum

Page 31: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

31

Hoes voor je tablet of een boekomslag Deze workshop kan gevolgd worden door iedereen die met een naaimachine kan werken. We gaan met verschillende materialen werken in het formaat van je tablet of boek. We gebruiken hiervoor verschillende materialen b.v.: katoen, voile, kant en verschillende garens. Het resultaat is bij iedereen anders en het wordt een heel persoonlijk werkstuk. Je kunt je werkstuk ook bewerken met stempels een een ‘heatcun’. Datum: vrijdag 24 februari leiding: Ineke wagenborg Aanvang: 10.00 – 17.00 uur Plaats: al naar gelang de meeste opgaves Kosten: € 44,50 Leiding Ineke Wagenborg Hotstones versieringen op een T shirt Het is zo exclusief een t- shirt met je eigen ontwerp in glittersteentjes te dragen! We maken een gewoon shirt mooi met gekleurde strassteentjes. Neem je eigen shirt of hemdje mee. Dit mag al gedragen zijn, maar ook nieuw. Er zijn bij deze workshop 120 steentjes per persoon inbegrepen. De workshop is niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar i.v.m. gereedschap dat erg hoog wordt verhit. Datum: vrijdag 4 november Aanvang: 20.00 – 22.00 uur Kosten: € 15,- Leiding: Erica Keitz Plaats: Ons Hol, Hollum Een Chainmaille armband maken Zoals ridders vroeger hun maliënkolders maakten, zo werden er ook toen al sieraden gemaakt. Deze techniek is in Amerika en Ierland weer erg populair. Leer één van de mooie ‘weaves’ te maken, genaamd ‘het Byzantine’. We maken een armband met verzilverde ringen. Tangen zijn aanwezig. De ringen zijn bij de prijs inbegrepen. Datum: vrijdag 11 november Aanvang: 20.00 – 22.00 uur Kosten: € 20,- Leiding: Erica Keitz Plaats: Ons Hol, Hollum Glasgraveren Gegraveerd glas is een leuk cadeau om iemand te geven, het is erg persoonlijk en handgemaakt. Of je maakt het gewoon voor jezelf. De mogelijkheden met een gegraveerd glazen object zijn eindeloos: bijvoorbeeld een drinkglas, een vaas, een voorraad- of snoep- pot, naamplaatjes…en ga zo maar door. Voor deze workshop moet je je eigen glaswerk meenemen.. Er kan ook in overleg voor glazen gezorgd worden. Grafeermachines en diamantstiftjes zijn aanwezig, maar heb je een goede drevel, dan mag je deze meenemen. Datum: vrijdag 18 november Aanvang: 20.00 – 22.00 uur Kosten: € 10,- Leiding: Erica Kreitz Plaats: Ons Hol, Hollum

Page 32: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

32

Armband maken Nieuwsgierig naar deze armband? Kom kijken op de cursusmarkt. Datum: vrijdag 25 november Aanvang: 20.00 – 22.00 uur Kosten: € 12,50 Leiding: Erica Kreitz Plaats: Ons Hol, Hollum Goed en snel leren schminken ( basiscursus) Gedurende één dagdeel leer je de basisbeginselen van het schminken, zodat je daarna tal van leuke creaties kunt maken! Deze workshop is gericht op het leren van verschillende basis penseel en sponstechnieken. Hiermee kun je allerlei leuke elementen zoals bloemetjes, hartjes, krullen, drakenhoorntjes maken zodat je elke keer weer een ander leuk ontwerp kunt maken. En wat is de schmink zonder glitters? Juist, ook deze passeren de revue. Aan het eind van de les krijg je een demo “hoe te werken met een schminksjabloon” en laten we de mogelijkheden zien met Splitcakes. We maken je wegwijs in de wereld van de Schmink, Glitters en Stencils. Je leert professionele producten gebruiken met de juiste technieken waardoor je een verbluffend resultaat neer kunt zetten!. Als je alles onder de knie hebt, sluiten we de les af met een mooi masker dat je op elkaar schminkt. Je hebt geen model nodig. Datum: zaterdag 12 november

Herhaling basiscursus vrijdag 10 maart van 19.00 – 21.30 uur Aanvang: 9.30 – 12.00 uur Kosten: € 34,95 Leiding: Caroline van Noddies schminkproducten Plaats: Ons Hol, Hollum Tijgers, prinsesjes en andere gave maskers schminken Voor jongens is een veel gevraagd schmink ontwerp:Tijgers! Super leuk om te doen. Maar hoe maak je nu een tijger met een whow effect? Waar zet je de snorharen en hoe krijg je mooie tijgerlijnen? Dat geldt natuurlijk ook voor de dametjes die er uit willen zien als een sprankelende prinses. Kies je voor mooi roze met een kroontje, of juist voor witte hartjes? Tijdens deze workshop verdiepen we ons in de anatomie van de katachtigen. Een tijger, poes en leeuw hebben elk specifieke kenmerken waardoor ze op elkaar lijken. Daarnaast ga je verschillende maskertjes met schminksjablonen maken zodat je thuis verder kunt variëren. Als je deze les wilt volgen is het fijn als je schmink - ervaring hebt. Heb je dat niet? Dan raden we je aan om eerst de basis één workshop te volgen. Datum: zaterdag 12 november Aanvang: 13.00 – 15.30 uur Kosten: € 34,95 ( Volg je beide workshops dan kost dit als aanbieding € 65,-) Leiding: Caroline van Noddies schminkproducten Plaats: Ons Hol, Hollum

Page 33: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

33

Eyeliners, tijgertjes, prinsesjes, diverse maskertjes met schminksjablonen Deze workshop is een vervolg op de andere workshop: ‘ tijgers en prinsessen’ workshop in november. Deelnemers van de workshop in november kunnen dus weer meedoen. Datum: zaterdag 11 maart Aanvang: 9.30 – 12.00 uur Kosten: € 34,95 Volg je de basisworkshop en ‘tijgers en prinsessen’ dan kost dit al aanbieding € 65,-) Leiding: Caroline van Noddies schminkproducten Plaats: Ons Hol, Hollum Workshop bellypainting Heb je altijd al een bellypaint willen maken, of heb je dat wel eens gedaan maar wil je wat meer vaardigheden leren? Tijdens deze workshop krijg je alle tips en tricks voor het maken van een mooie bellypaint. Ben je niet zo goed in tekenen? Dan is deze workshop juist iets voor jou. Je leert tekentechnieken en wordt begeleid bij het maken van de tekening die jij graag wilt gebruiken. Daarnaast gaan we het hebben over het ontwerpen van een bellypaint, het kleurgebruik. plaatsing en modelcontact. Voor deze workshop is het vereist dat je enige schminkervaring hebt. Breng je model mee en wij zorgen natuurlijk voor een mooie foto achteraf, voor jou en je model. Datum: zaterdag 11 maart Aanvang: 13.00 – 16.15 uur Kosten: € 65,- Leiding: Caroline van Noddies schminkproducten Plaats: Ons Hol, Hollum

Page 34: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

34

15. EDUCATIEVE EN INFORMATIEVE WORKSHOPS EN CURSUSSEN Basiscomputercursus voor beginners In deze cursus leert u omgaan met de computer, waarbij aandacht is voor sociale media. Denk hierbij aan facebook, emails versturen, foto’s op de computer zetten, rippen van cd’s, en het tekstverwerkingsprogramma Word Excell, Wordpath, Powerpoint etc. Er wordt ingespeeld op de wensen van de deelnemers. Datum: dinsdag 25 oktober Lestijd: 13.30 – 16.00 uur Kosten: gratis in het kader van de basiseducatie Leiding: Louise van Felius Aantal keren: 9 Plaats: Ons Hol, Hollum Basiscomputercursus Heeft u vorig jaar de basiscursus gevolgd, dan kunt u nu meedoen aan het vervolg. Ook mensen die eerder eens een cursus hebben gevolgd, maar de kennis rondom de computer willen ophalen kunnen deelnemen. Er wordt ook ingespeeld op de wensen van de deelnemers. Datum: dinsdag 25 oktober Lestijd: 19.30 – 22.00 uur Kosten: gratis in het kader van de basiseducatie (kosten boek € 20,-) Leiding: Louise van Felius Aantal keren: 9 Plaats: Ons Hol, Hollum Verbeter uw LinkedIn-profiel Bij het zoeken van een baan vergroot u uw kansen aanzienlijk als u gebruik maakt van het online zakelijke netwerk LinkedIn. Niet alleen staan er dagelijks zo’n 10.000 vacatures op deze site, ook wordt LinkedIn veelvuldig door wekgevers geraadpleegd voor meer informatie over kandidaten. Niet vreemd met 5,3 miljoen Nederlandse gebruikers! Tijdens deze workshop leert u hoe u een professioneel onderscheidend profiel kunt opstellen en hoe u uw connecties en de informatie op de site kunt inzetten bij het vinden van een baan. Voorkennis Voorwaarde is om al wel een LinkedIn –account te hebben, maar je hoeft deze nog niet (actief) te gebruiken om de workshop te kunnen volgen. Aanraders: www.linkedin.com Datum: woensdag 11 januari Aanvang: 13.15 – 15.45 uur Kosten: € 20,- Leiding: Petra Spithorst Deelnemers: minimaal 8 Plaats: Ons Hol, Hollum

Page 35: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

35

Zakelijk gebruik van Pinterest Momenteel is Pinterest de snelst groeiende ’social media’ site. Hoe benut je als (startende) ondernemer dit sociale, visuele platvorm zo optimaal mogelijk? Ontdek in deze workshop hoe je Pinterest succesvol inzet voor zakelijk gebruik met praktische tips en voorbeelden. Voorkennis Voorwaarde is wel om al een Pinterest account te hebben, maar je hoeft deze nog niet ‘actief’ te gebruiken om de workshop te kunnen volgen. Aanraders www.pinterest.com Boek: Pinterest voor zakelijk gebruik, Jeanet Bathoorn ( niet noodzakelijk deze aan te schaffen voor de cursus) Datum: woensdag 18 januari Aanvang: 13.15 – 15.45 uur Kosten: € 20,- Leiding: Petra Spithorst Deelnemers; minimaal 8 Plaats: Ons Hol, Hollum Maak kennis met snellezen Er komt steeds meer informatie op ons af. Een ware informatie tsunami, niet alleen via webpagina’s maar vooral ook via email en social media. Veel mensen lezen al meer dan twee uur per dag: een ‘kenniswerker’ student of manager vaak meer dan 4 uur. Stel je voor dat je twee keer zo snel gaat lezen. Dan spaar je al gauw zo’n 400 uur uit per jaar. Vermenigvuldig dat eens met het aantal jaren dat je nog denkt te lezen c.q. leven! In deze workshop maak je kennis met een aantal snellees-technieken en ga je gelijk aan de slag om je leessnelheid te verhogen. Voorkennis Geen voorkennis nodig, maar neem een boek mee dat je graag wilt lezen. Bij voorkeur een roman of managementboek Aanraders; Online tool voor snellezen: www.spreeder.com Datum: woensdag 25 januari Aanvang: 13.15 – 15.45 uur Kosten: € 20,- Leiding: Petra Spithorst Deelnemers: minimaal 8 Plaats: Ons Hol, Hollum Mindmappen Mindmappen is de meest breinvriendelijke notatietechniek om beter en sneller informatie op te nemen, te begrijpen, te doorgronden en te onthouden. Mindmappen is bij uitstek geschikt om ideeën en informatie op te stellen, uit te werken en te vertalen naar actie. De mindmap -techniek sluit perfect aan bij de natuurlijke werking van het geheugen en de werking van het menselijk brein. Naast de gebruikelijke manier van schrijven en noteren maakt mindmappen gebruik van associatie, beeld, symboliek, kleur, compositie en ruimte. Door de combinatie maakt mindmappen gebruik van beide hersenhelften waardoor vollediger en creatiever kan

Page 36: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

36

nadenken. We leren de basis van mindmappen op papier. Voorkennis Geen voorkennis nodig, voor het benodigde materiaal wordt gezorgd. Aanraders: Zoek eens bij Google naar ‘mindmap’ om een idee te krijgen van de diversiteit in mindmaps. Er zijn ook online tools beschikbaar, die we niet behandelen, maar wel benoemen, zodat je daar eventueel na de workshop mee aan de slag kunt. Datum: woensdag 1 februari Aanvang: 13.15 – 15.45 uur Kosten: € 20,- Leiding: Petra Spithorst Deelnemers; Minimaal 8 Plaats: Ons Hol, Hollum Opleiding reanimeren en AED ( met certificaat) Heeft u altijd al willen leren reanimeren en met de AED omgaan? Dan is dit uw kans. In één avond leert u hoe u een AED moet gebruiken en moet reanimeren. U ontvangt na afloop een certificaat. Datum: woensdag 8 maart Aanvang: 19.30 uur Kosten: € 55,- Leiding: Louis Geelen ( Advelco) Deelnemers: maximaal 10 Plaats: Ons Hol, Hollum De kunst van het luisteren Je kent het waarschijnlijk wel: uit gesprekken komen met het gevoel dat er niet naar je is geluisterd. Open luisteren naar de ander is de kunst en een onmisbaar onderdeel van onze communicatie. Wie die kunst van het luisteren verstaat is van grote waarde en helpt de ander zijn eigen antwoorden te vinden. “De meeste mensen luisteren niet maar wachten tot ze kunnen spreken’’ Goed luisteren is te leren. We oefenen in deze training met het open en zonder oordeel luisteren, zodat je de ander beter leert begrijpen. Je gaat ervaren dat je gezien wordt en welkom bent wanneer er met aandacht naar je geluisterd wordt. Door het stellen van verschillende soorten vragen leer je om een gesprek diepgang te geven. Datum: donderdag 20 oktober Aanvang: 9.30 – 15.45 uur Kosten: € 80,- Leiding: Els Burgler Plaats: Ons Hol, Hollum

Page 37: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

37

‘Copywriting’ Veel mensen schrijven voor een clubblad of voor een krant een artikel. In deze cursus krijgt u meer theoretische kennis voor het schrijven en leert u de ‘kneepjes’ van het vak. Data: donderdag 12,19, 26 januari en 2 februari Aanvang: 19.30 – 21.30 uur Kosten: € 40,- Leiding: Youri IJnsen Plaats: Ons Hol, Hollum Opfriscursus Nederlands In deze cursus wordt uw geheugen over de spelregels van de Nederlandse taal weer even opgefrist. Data: donderdag 16 en 23 februari en 2 en 9 maart Aanvang: 19.30 – 21.30 uur Kosten: € 40,- Leiding: Youri IJnsen Plaats: Ons Hol, Hollum Van werkstress naar werkplezier We hebben allemaal onze eigen strategie in het omgaan met druk en stressvolle situaties. Je leert in deze workshop welke invloed je zelf kunt oefenen op je eigen energie- evenwicht En hoe je een gezonde manier de regie kunt nemen over stressvolle situaties. Zodat je met zin en energie kunt werken. Alleen het terugbrengen en het hanteren van de werkdruk is niet voldoende. Stress is een energieprobleem. Het lichaam reageert op stressvolle situaties door energie vrij te maken, zo kun je extra inspanning leveren en ben je alert. Langdurige stress zorgt voor problemen; stresshormonen ontregelen lichaam en geest. Wie onvoldoende kan herstellen na inspanning, bouwt eigenlijk geleidelijk aan hersteltekorten op. Dat is merkbaar aan verminderde vitaliteit en afnemend werkplezier maar ook aan tempo en kwaliteit van werken In deze workshop leer je hoe je bewust kunt terugschakelen en hoe je anders met stress en werkdruk kunt omgaan. Zo kun je energie managen. Wat komt er aan de orde: - Je krijgt inzicht in hoe lichaam en geest reageren op stress - Je leert hoe je energie kunt managen: zo voorkom je en hersteltekort - Je krijgt inzicht in je persoonlijke signalen van stress, zodat je tijdig actie kunt ondernemen. - Je leert beter regie te houden in stressvolle situaties - Je krijgt informatie en handige tips om meteen mee aan de slag te gaan Datum: vrijdag 21 oktober Aanvang: 9.30 – 15.45 uur Kosten: € 80,- Leiding Els Burgler Plaats: Ons Hol, Hollum

Page 38: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

38

De volgende stap( 7 stappen naar succes) We realiseren ons tegenwoordig maar al te goed, dat waar we nu zijn, een gevolg is van de keuzes en de stappen die we in het verleden hebben gemaakt. - Wat is jouw volgende stap? - Wil je een nieuwe stap zetten? - Stel je de volgende stap steeds uit? - Of zit je vast in een proces en weet je de volgende stap niet? - Zijn er twijfels of misschien de stap die je wilt zetten wel de juiste is? - Komen je stappen voort uit motivatie of uit inspiratie - Wat is jouw belangrijkste ingang voor de volgende stap? - Gaat het over zingeving, creativiteit of carriere. In deze dagworkshop komen al deze onderwerpen aan bod. We beginnen bij nul en ontdekken de basisprincipes die nodig zijn om tot de juiste keuzes te komen. Door eenvoudig onderzoek naar waar we warm voor lopen, komen de stappen tevoorschijn. Je leert de 7 stappen naar succes en kunt ze gelijk gaan toepassen. Datum: vrijdag 24 februari Aanvang: 10.00 – 17.00 uur Kosten; € 87,50 Leiding: Helen Le Roy Plaats: Ons Hol, Hollum Duits voor beginners en gevorderden Nederlands en Duits zijn talen die veel met elkaar gemeen hebben. Nederland is een klein land en dat heeft als voordeel dat we ons meer verdiepen in vreemde talen. Soms laten we daarbij onze creativiteit de vrije loop en dan ontstaat er zoiets als ‘steenkoolduits’ en zeggen we dingen als: Lass mal sitzen ( lass mahl sein) Ich habe den abfahrt gemist( Ich habe den Ausfahrt verpasst). Wie het leuk vindt de punt op de i te zetten en de Duitse gasten op Ameland in ‘Hochdeutsch’ te verwelkomen, is van harte welkom op de cursus Duits voor Nederlanders We gebruiken het boek: Duits voor Zelfstudie Datum: vrijdag 21 oktober Aanvang: Duits voor beginners: 18.00 – 20.00 uur Duits voor gevorderden: 20.00 – 22.00 uur Kosten: € 60,- (10 uur les) Aantal keren: 5 Leiding: Janneke Noordermeer Plaats: Ons Hol, Hollum Conversatiecursus Nederlands voor allochtonen Wekelijks zijn er conversatielessen. Ook mensen die nog weinig kennis hebben van de Nederlandse taal kunnen meedoen. Voor materiaal wordt gezorgd. Datum: vrijdag 21 oktober Aanvang: 16.00 – 18.00 uur Kosten: € 60,- ( 10 uur les) Aantal keren: 5 Leiding: Janneke Noordermeer Plaats: Ons Hol, Hollum

Page 39: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

39

Sprechstunden Niederländisch Für Deutsche Gäste Haben Sie während Ihren Aufenthalt auf Ameland Lust auf einen Schnellkurs Niederländisch? Ontmoetingscentrum Ons Hol bietet jeden Freitagnachmittag zwischen 16.00 – 18.00 Uhr die gelegenheit dazu. Ihre Dozentin ist Janneke Noordermeer. Sie hat elf Jahre in Leer/Ostfriesland gelebt und kennt sich aus mit den gegenseitigen Falllstricke die den Kontakt zum Nachbarn ab und an komplizieren können. Bitte reservieren Sie spätestens einen Tag im Vöraus und wenden Sie sich für nähere Auskunft an bei: Janneke Noordermeer ( 06-57980898) Kosten pro zwei Stunden: € 20,- Plaats: Ons Hol, Hollum -Komen je stappen voort uit motivatie of uit inspiratie? -Wat is jouw belangrijkste ingang voor de volgende stap? Gaat het over zingeving, creativiteit of carrière? Nine Star Ki Tegenwoordig weten we heel veel, behalve waarom we zijn zoals we zijn. In een samenleving die er vanuit gaat dat alles ‘maakbaar” is, is dat nog al eens een dilemma. Waarom heb je met de één een klik en met de ander niet? Waarom kunnen (professionele) relaties zo ingewikkeld zijn? De 5000 jaar oude Chinese leer Nine Star Ki, geeft op een heldere wijze inzicht in ons wezen. Het stelt niet de vraag waarom we zijn, maar gaat er van uit dat we zijn. Een mens is onderdeel van het grote geheel en is aan invloeden van dat geheel onderhevig. De maakbaarheid is relatief. Met de inzichten van Nine Star Ki leer je begrijpen waarom je bent zoals je bent, maar ook waarom anderen zo zijn. Dat leert je om jezelf en je omgeving niet zo zeer te veranderen, maar om ze beter te begrijpen. Zo kun je veel beter anticiperen op zowel je privé leven als je werkomgeving. Nine Star Ki getallen geven aan tot welk element je behoort en wat je blauwdruk is, welke eigenschappen je in aanleg bezit en hoe je daar mee om kunt gaan. Aan de hand van de Nine Star Ki horoscoop kun je op eenvoudige wijze, snel en doeltreffend, veel inzicht krijgen. Nine Star Ki is gebaseerd op de Yin en Yang gedachte, de 5 elementen leer en de I Ching. Data: zaterdag 25 februari Aanvang; 10.00 – 17.00 uur Kosten: € 87,50 Leiding: Helen le Roy Plaats: Ons Hol, Hollum En nu ik….’ Tijd voor jezelf. We hebben het allemaal nodig en we vinden het vaak lastig om dit voor elkaar te krijgen. Zeker als je hard werkt en een druk sociaal leven hebt. Zonder tijd voor jezelf word je onrustig, onzeker en minder gelukkig. Als je niet oppast breekt het lijntje… Weten wat je wilt? Daar kom je nauwelijks aan toe als je geen tijd voor jezelf hebt. In deze workshop nemen we de tijd en gaan we op zoek naar je persoonlijke wensen en verlangens en ontdekken manieren om daar in het leven van alledag ruimte voor te maken. Je wordt je bewust van hoe je meer me-time kunt maken, want als je geregeld doet wat je

Page 40: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

40

wilt maak je je leven lichter en leuker, je leert manieren om echt te kunnen ontspannen. Zo ontwikkel je meer veerkracht en zit je beter in je vel. Datum: vrijdag 3 maart Aanvang: 9.30 – 15.45 uur Kosten: € 80,- Leiding: Els Burgler ([email protected]) Deelnemers: minimaal 8 Van idee naar projectplan voor verenigingen en organisaties In deze intensieve workshop bespreken we eerst hoe je praktisch aan de slag gaat om van je idee een werkbaar plan te maken. Waar moet je allemaal aan denken en welke onderdelen moet je benoemen. Het tweede deel van de avond zetten we het plan op papier. Voor wie schrijf je het projectplan en met welk doel? Een interessante training voor mensen die binnen verenigingen en organisaties werken. De plannen zijn er veelal wel, maar hoe kom je tot uitvoering ervan. Datum: januari / februari 2017 Aanvang: 19.00 – 22.00 uur Kosten: € 35,- Leiding: Judith. E. Baarsma Plaats: de Toel, Nes Bijzonderheden: heeft u specifieke wensen voor uw organisatie, geef deze dan tijdig aan ons door. Geef uw leven meer glans Als u ouder wordt verandert uw situatie. Sommige veranderingen zijn prettig, andere zijn minder prettig, zoals de achteruitgang van gezondheid, het wegvallen van een vaste dagindeling, het verlies van dierbaren. Met deze cursus gaat u op zoek naar nieuwe mogelijkheden om uw tijd prettig in te vullen. U leert vaardigheden om zelf actief bij te dragen aan de glans van uw eigen leven. Herkent u zich in één of meerdere van de volgende stellingen dan is de cursus mogelijk iets voor u: - ” Ik mis soms mensen en gezelligheid om me heen”, - ” Mijn kennissenkring kan wel wat uitgebreider”. - “ Ik vind dat ik te weinig bezigheden heb” Tijdens de cursus komen de volgende thema’s aan bod: initiatief nemen en zelfvertrouwen hebben, positief zijn, doelen bereiken, sterke punten ontdekken, verbreden van uw netwerk, de positieve kanten van het alleen of samen zijn ervaren. Startdatum: februari 2017 Training: 6 dagdelen van 2 uur en 1 terugkomdag Kosten: € 25,- ( eigen bijdrage) Extra informatie: heeft u interesse, vraag dan gerust meer informatie bij onze cultureel werkers. De cursus wordt gegeven door Reina Hes.

Page 41: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

41

15. SPORTIEF Koersbal Zie “Senioren” pagina 38 Zhi Neng Qi Gong Data: woensdag 26 okt.,2,9,16,23,30 nov.12 dec. Data maandag 24 okt. 2,9,16,23,30

nov.,14 december Aanvang: 9.30 – 10.30 uur Aanvang: 10.30 – 11.30 uur Kosten: €42,-,- Kosten: € 42,-- Leiding: Joke Mosterman ,Jolanda Baarsma en Gerty van der Korst Aantal keren:7 Aantal keren: 7 Plaats: De Toel, Nes Plaats: Ons Hol, Hollum In januari start nog een blok van 10 de lessen, in Nes op 11 januari en in Hollum op 9 januari. Velenging met 5 lessen is daarna ook nog mogelijk. Yoga Door Yoga kom je in contact met je innerlijke kracht, via bewuste aandacht voor je lichaam en je ademhaling. Je lichaam is een bron van wijsheid en informatie. Yoga geeft je een sterk en soepel lichaam, een betere doorbloeding, meer energie en een beter concentratie -vermogen. De yogaoefeningen variëren van ontspanningsoefeningen tot staande, zittende en liggende yogahoudingen. De lessen worden dit seizoen gegeven in blokken van twee keer 9 lessen Het eerste blok van oktober t/m december. Het tweede blok vanaf half februari t/m april. Datum: donderdag 20 okt. Kosten: € 130,- Lestijd: groep 1: 19.15 -20.15 uur Aantal keren: 9 groep 2: 20.30 -21.30 uur Leiding: Fokke Jansen Plaats: Ons Hol, Hollum Zumba dans Datum: woensdag 26 oktober Andere data: 26 oktober,2,9,16,23 en 30 november,14 en 21 december,11,18,25 januari, 1,8,15, februari,1,8,15 22 ,29 maart en 5 april. Aanvang: 19.30 – 20.30 uur Kosten: € 95,- ( 20 lessen) Leiding: Anita Polet Plaats: Ons Hol, Hollum Het kan zijn dat er een datum uitvalt i.v.m. al geplande activiteiten

Page 42: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

42

16.SENIOREN ACTIVITEITEN Klaverjassen Datum: maandag 24 oktober Aanvang: 19.30 uur Kosten: € 2,50 per keer Plaats: De Toel, Nes Koersbal Datum: maandag 17 oktober Tijd: 14.00 – 16.00 uur Kosten: € 20,- Plaats: De Toel, Nes

Zhi neng Qi gong Zie voor data blz: 40 Doe – ochtend voor ouderen Datum: iedere donderdag vanaf half augustus Tijd: 9.30 – 11.30 uur Kosten: € 50,- Plaats: De Toel, Nes Timmer- en hobbygroep senioren Zowel in Hollum als in Nes is een groep senioren actief aan het timmeren.

Datum: donderdag 20 oktober Datum: donderdag 20 oktober Tijd: 9.00 – 12.00 uur Tijd: 13.30 – 16.00 uur Kosten: € 20,- Kosten: € 20,- Plaats: De Toel, Nes Plaats: Ons Hol, Hollum Geef uw leven meer glans Zie voor meer informatie blz: 39

Page 43: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

43

Overzicht van nieuwe workshops en cursussen in de Toel en Ons Hol NIEUWE CURSUSSEN EN WORKSHOPS DE TOEL Oktober Datum: Kosten: Aanvang: Stempelworkshop : dierendag dinsdag 4 oktober € 65,- 13.30 uur De kunst van het vertellen vrijdag 21 oktober ( 3x) € 55,- 14.00 uur Kleintje creatief:herfststuk dinsdag 25 oktober . € 22,50 19.30 uur Zhi Neng Qui Gong woensdag 26 oktober € 42,- 10.30 uur Moderne dans groep 5 en 6 donderdag 27 oktober € 95,- 16.00 uur Moderne dans groep 7 en 8 donderdag 27 oktober € 95,- 17.00 uur Moderne dans BWS donderdag 27 oktober € 95,- 18.00 uur ‘Ontspullen’ maandag 31 oktober € 20,- 20.00 uur ‘Get organized’ maandag 31 okt en 21 nov. € 42,50 13.30 uur November Kleuteractiviteit: uilenpotje dinsdag 1 november € 2,50 13.30 uur Je eigen miniatuur maken dag in november € 25,- 13.30 uur Wolschilderij maken woensdag 9 november € 55,- 10.30 uur Geschenkverpakkingen maken dinsdag 15 november € 23,- 13.30 uur Tieners: Sunneklaasdansen vrijdag 18 nov. € 2,50 19.00 uur Bloemschikken: lantaarn donderdag 24 november € 5,- 19.30 uur Stempel workshop: kerst dinsdag 29 november € op cursusmarkt 13.30 uur December Tieners: tafeltennistoernooi vrijdag 11 december € 2,50 19.00 uur Kleuteractiviteit: kerstactiviteit dinsdag 13 december € 2,50 13.30 uur Kleintje creatief: kerststuk dinsdag 15 december € 25,- 19.30 uur Bloemschikken: kerstslinger donderdag 15 december € 35,- 19.30 uur Januari Kleuteractiviteit: sneeuwpoppetjes dinsdag 10 januari € 2,50 13.30 uur Kleuterclub: dinsdag 12 januari € 2,50 13.30 uur Project Life dinsdag 14 januari € 55,- 13.30 uur Peuterdans zaterdag14 januari(8x) € 40,- 10.45 uur Dansmix groep 3 t/m 5 zaterdag14 januari(8x) € 60,- 11.15 uur Hip Hop 10+ zaterdag 14 januari (8x) € 60,- 12.15 uur Hip Hop BWS zaterdag 14 januari (8x) € 60,-. 13.15 uur Info: “Anders eten” maandag 16 januari € 10,- 19.00 uur Bloemschikken: raamdecoratie donderdag 19 januari € 30,- 19.30 uur Boek met gevouwen hart vrijdag 27 januari € 24,50 09.30 uur Februari Eiland kroniek vrijdag 3 februari (3x) € 55,- 14.00 uur Kleuterclub: pollepelvriendjes dinsdag 7 februari € 2,50 13.30 uur Kookworkshop‘’Anders eten’ maandag 13 februari € 20,- 19.00 uur Kindercarnaval februari Bloemschikken: mos tas donderdag 16 februari € 30,- 19.30 uur Hoes voor je tablet of boekomslag vrijdag 24 februari € 44,50 10.00 uur Maart Kleuterclub: speelgoedcamera dinsdag 14 maart € 2,50 13.30 uur Kleintje creatief: voorjaarsstuk dinsdag 14 maart € 20,00 19.30 uur Bloemschikken: paasschaal donderdag 30 maart € 25,- 19.30 uur april Tieners:darttoernooi vrijdag 17 april € 2,50 18.30 uur

Page 44: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

44

Muzieklessen Sinds 1 augustus 2014 valt muziekschool Ameland ook onder onze organisatie. We bieden les aan in: blaasinstrument / toetsinstrument/ gitaar / slagwerk / zang en overige. Kijk voor meer informatie op www.scw-ameland.nl onder het kopje muziekonderwijs. Cursusmarkt, Vrijwilligersmarkt en Creativiteitsplein. Net zoals vorig jaar hebben we naast de cursusmarkt ook weer het creativiteitsplein. voor amateurkunstenaars en hobbyïsten. Bent u thuis creatief bezig en wilt u uw creaties verkopen dan kan dit. Een tafel huren is dit jaar gratis. Wees er dus snel bij, want vol is vol. Tevens kunnen organisaties weer vrijwilligers werven op de cursusmarkt. Via het VSA(vrijwilligers steunpunt Ameland) ontvangt men een uitnodiging hiervoor. Aanmelden kan via de Toel. In voorbereiding voor januari Workshop vilten en een workshop djembé trommelen Zakelijk aanbod voor bedrijven Voor de zakelijke markt hebben we dit jaar ook diverse interessante workshops. We hebben ze nog even apart uitgelicht uit het overzicht. De kunst van het luisteren donderdag 20 oktober € 80,- 09.30 uur Van Werkstress naar Werkplezier vrijdag 21 oktober € 80,- 09.30 uur Verbeter uw LinkedIn profiel woensdag 11 januari € 20,- 13.15 uur Zakelijk gebruik van Pinterest woensdag 18 januari € 20,- 13.15 uur Maak kennis met snellezen woensdag 25 januari € 20,- 13.15 uur Mindmappen woensdag 1 februari € 20,- 13.15 uur Week van Zorg en Welzijn Net zoals dit jaar doen we volgend jaar weer mee met de week van zorg en welzijn van 13 tot 18 maart. Het gezamenlijk ontbijt in de Toel was een succes en we hopen de de activiteiten in het kader van deze week uit te breiden. Project: Leerlingen aan de wal Dit schooljaar start er een project voor jongeren van Ameland die voor het eerst naar de wal gaan om verder te studeren. Dit project heet ‘leerlingen aan de wal’ en is bedoelt voor de leerlingen die afgelopen jaar examen hebben gedaan op de BWS en dit jaar hun studie vervolgen aan de wal. Wilt u meer over dit project weten, dan verwijzen we u naar onze website www.scw-ameland.nl onder het kopje leerlingen aan de wal vindt u alle informatie De coördinator van dit project is Ignatia Veltman. Dit project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de gemeente Ameland, de OME (omgaan met elkaar) werkgroep en oud Amelander Ignatia Veltman. Zij zal op de cursusmarkt aanwezig zijn, voor vragen van ouders.

Page 45: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

45

OVERZICHT NIEUWE WORKSHOPS EN CURSUSSEN ONS HOL Oktober Datum: Kosten: Aanvang: Mindfulness maandag 17 oktober € 300,- 13.00 uur De kunst van het luisteren donderdag 20 oktober € 80,- 09.30 uur Yoga lessen donderdag 20 okt. (9 x) € 130,- 19.15 / 20.30 uur Van werkstress naar werkplezier vrijdag 21 oktober € 80,- 09.30 uur Sprechstunden Deutsche Gäste vrijdag 21 oktober € 20,- 16.00 uur Conversatielessen voor allochtonen vrijdag 21 oktober € 60,- 16.00 uur Duits voor beginners . Vrijdag 21 oktober € 60,- 18.00 uur Duits voor gevorderden vrijdag 21 oktober € 60,- 20.00 uur Poëzie in het licht van religie vrijdag 21 oktober (5x) € 80,- 19.30 uur Zhi Neng Qi Gong maandag 24 okt. (5x) € 42,- 09.30 uur Kleintje creatief: herfststuk maandag 24 oktober . € 25,- 13.30 uur Basis computercursus dinsdag 25 okt.( 9x) gratis 13.30 uur Basis computercursus vervolg dinsdag 25 okt. (9x) gratis 19.30 uur Zumba lessen woensdag 25 oktober (20x) € 95,- 19.30 uur November Hotstones vrijdag 4 november € 15,- 20.00 uur Chainmaille armband vrijdag 11 november € 20,- 20.00 uur Goed en snel leren schminken zaterdag 12 november € 34,95 09.30 uur Tijgers en prinsesjes schminken zaterdag 12 november € 34,95 13.00 uur Glasgraveren vrijdag 18 november € 10,- 20.00 uur Armband maken vrijdag 25 november € 12,50 20.00 uur December Kleintje creatief: kerststuk maandag 12 december € 25,- 13.30 uur Januari Verbeter uw LinkedIn profiel woensdag 11 januari 20,- 13.15 uur Zakelijk gebruik van Pinterest woensdag 18 januari € 20,- 13.15 uur Workshop tempera donderdag 19 januari € 70,- 11.00 uur Maak kennis met snellezen woensdag 25 januari € 20,- 13.15 uur Boek met gevouwen hart vrijdag 27 januari € 24,50 13.00 uur Februari Mindmappen woensdag 1 februari € 20,- 13.15 uur Gedichten schrijven vrijdag 3 februari ( 5x) € 80,- 19.30 uur Netten maken dinsdag 14 februari (5x) € 120,- 19.00 uur De volgende stap naar succes vrijdag 24 februari € 87,50 10.00 uur Nine Star KI zaterdag 25 februari € 87,50 10.00 uur Maart

En nu ik…. Vrijdag 3 maart € 80,- 09.30 uur Leren reanimeren met AED woensdag 8 maart € 55,- 19.00 uur Goed en snel leren schminken vrijdag 10 maart € 34,95 19.00 uur Tijgers, prinsesjes vervolg.. zaterdag11 maart € 34,95 09.30 uur Bellypainting zaterdag 11 maart € 65,- 13.00 uur Kleintje Kreatief: voorjaarsstuk maandag 13 maart € 25,- 13.30 uur

Page 46: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

46

OPGAVESTROOKJE VOOR ACTIVITEITEN IN "ONS HOL" OF "DE TOEL" O Ik geef mij op voor de cursus(sen) of club(s): ............................... ……………………………die start op .......................................... ........................................................................ die start op .......................................... ........................................................................ die start op .......................................... ........................................................................ die start op .......................................... ........................................................................ die start op ........................................... Naam.............................................................................. Voor clubkinderen geboortedatum................................. Adres.............................................................................. Telefoon........................................................................... postcode.......................................................................... e-mail adres……………………………………………….. Ook telefonisch opgeven is mogelijk. Van 14 oktober t/m 31 oktober. In “Ons Hol” en in “De Toel” Ons Hol : 554351 E mail: [email protected] De Toel : 542365 E mail: [email protected]

www.scw-ameland.nl

De meeste cursusprijzen zijn inclusief materiaal. Van de cursussen waar de materiaalkosten echter niet exact bekend zijn, zijn de cursusprijzen vermeld exclusief materiaal. Dit kan een vertekend beeld geven. Kijk daarom voor de exacte prijs van de cursus en bijkomende materiaalkosten even bij de omschrijving. Betaling van de cursussen: Het cursusgeld kunt u tijdens de eerste bijeenkomst betalen aan de beroepskrachten van de centra. Helaas is het niet mogelijk om via de bank of met de pinpas te betalen. Steeds vaker komt het voor dat mensen zich wel opgeven voor een cursus, maar niet komen. Als een cursist niet op de cursus of workshop komt zijn wij genoodzaakt het gehele cursusbedrag in rekening te brengen. (Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u proberen om zelf vervanging te regelen.) Nieuw dit jaar is dat u een machtigingsformulier kunt afgeven. Duurdere cursussen kunt u dan in delen of per maand betalen. Vraag naar de mogelijkheden. Een machtigingsformulier kunt u halen bij Ons Hol of de Toel of downloaden vanaf de site.

Page 47: VOORWOORD · 2017. 9. 14. · voor beginners en gevorderden, conversatiecursus Nederlands voor allochtonen, opfriscursus Nederlands,’copywritting’, ‘En nu ik’, van werkstress

47