127 gelderland rolweerstand provincie gelderland crow infradagen 2014

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of 127 gelderland rolweerstand provincie gelderland crow infradagen 2014

  • 1.M+P | MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen Rolweerstand provinciale wegen Gelderland (wegdekbeleid en duurzaamheid) CROW Infradagen 2014 Sessie rolweerstand Fred Reinink (M+P)

2. Overzicht presentatie Inleiding Resultaten rolweerstandsmetingen Opschaling naar netwerkniveau Scenario-studies Bevindingen / conclusies Rolweerstand provinciale wegen Gelderland2 3. Inleiding Start onderzoek medio 2012: planning om op circa 34 wegvakken (DAB, SMA, (2L) ZOAB, DGD en opp.beh.) mobiele textuurmetingen uit te voeren en rolweerstand af te schatten met model(len) uit de literatuur Eind 2012 samenwerking met RWS-WVL. Gecombineerde rolweerstandsmetingen en textuurmetingen (M+P / TU Gdansk) op 75 wegvakken Doel: Ontwikkeling model waarmee met de beschikbare textuurdata van het gehele wegennet gekeken kan worden naar het effect van wegdek- ontwikkelingen op rolweerstand en CO2-emissie van het verkeer (personenwagens) Rolweerstand provinciale wegen Gelderland3 4. Resultaten rolweerstandsmetingen (resultaten gecorrigeerd voor temperatuur) Rolweerstand provinciale wegen Gelderland4 Textuur MPD [mm] 5. Resultaten rolweerstandsmetingen Verbetering textuur-rolweerstand-model door toevoeging resultaten betonwegen: RRC = (0.99 0.10) MPD + (0.48 0.20) MPD/RMS + (7.22 0.32) Rolweerstand provinciale wegen5 6. Opschaling naar netwerkniveau Aanpak (referentie 2012/2013): Textuurdata per 100 m van circa 1.200 km wegvak (iedere 2 jaar volledig gemeten) Met textuurdata de rolweerstand berekenen met het verbeterd model Vertaling rolweerstand naar CO2-emissie Rolweerstand provinciale wegen Gelderland6 7. Opschaling naar netwerkniveau Resultaat: Totale jaarlijkse uitstoot (personenwagens) op provinciale wegen in Gelderland bedraagt circa 579 kton per jaar Vergelijk: Totaal buitenwegen personenwagens in Nederland in 2012 5.883 kton (bron: CBS StatLine) Carbon footprint 2012 Gelderse wegen Rolweerstand provinciale wegen Gelderland7 Onderdeel ton CO2 Asfalt en fundering wegen totaal 30.286 beheer wegen provincie 5.427 Bestrating/ banden ed 4.499 Grond 2.559 Zand 1.716 Lichtmasten 1.665 Kunstwerken 684 Divers 602 Materieel 353 Geleiderail 29 Totaal 47.820 8. Opschaling naar netwerkniveau Rolweerstand provinciale wegen Gelderland8 9. Scenario-studies Referentie scenario 2012 / 2013: 1/3 DGD, 1/3 DAB, 1/3 SMA Scenario 2003: 40% SMA 11 en 60% DAB 16 Een toekomst scenario: 1/3 DGD en 2/3 SMA 8G+ Resultaat: Scenario 2003: Totale CO2-emissie 581 kton per jaar. Toename tov. referentie van 2 kton/jaar (0,4 %) Een toekomst scenario: Totale CO2-emissie 578 kton per jaar. Afname tov. referentie van 1 kton/jaar (0,2 %) Rolweerstand provinciale wegen9 10. Bevindingen / conclusies Huidige wegdekken in Gelderland laten verschillen in rolweerstand van circa 30% zien Vervanging van SMA 11 door DGD levert een reductie van de rolweerstand op van circa 7 5 % en van de CO2-emissie van circa 2 - 3 % Toepassing stille wegdekken leidt vaak tot een lagere rolweerstand en dus CO2-emissie Lagere rolweerstand leidt niet alleen tot reductie van CO2- emissie naar ook van fijnstof en NOx-emissie Rolweerstand provinciale wegen10 11. Rolweerstand provinciale wegen Gelderland11 Dank voor uw aandacht! 12. Wat heeft het onderzoek aan inzichten opgeleverd voor de provincie? Interfereert dit thema met andere themas? (duurzaamheid, stille wegdekken) Hoe heeft provincie het gebruikt voor hun doorvertaling naar netwerkniveau en wat heeft dat aan inzichten opgeleverd? Hoe nu verder? Rolweerstand provinciale wegen Gelderland12