Vum gelderland

of 15/15
Ouderenloket in Bennekom Drs. Monique Grolle, huisarts Dr. Harm Geers, apotheker

Embed Size (px)

description

Presentatie ontschotting en verbinding 29-3-2012 provinciehuis Gelderland

Transcript of Vum gelderland

  • 1. Ouderenloket in BennekomDrs. Monique Grolle, huisartsDr. Harm Geers, apotheker

2. Basistaken van Vraagt-u-maar het geven van informatie en advies signaleren en preventie zorgen voor passende hulp bevorderen samenwerking hulpverlenerseerstelijn 3. Gewenste resultaten n centraal punt voor vragen en antwoorden laagdrempelig bevordering van multidisciplinair behandelen ontwikkelen van (multidisciplinaire) behan-delprotocollen 4. Ontwikkeling van Vraagt-u-maar subsidie voor het ontwikkelen van vraagt-u-maar (ZonMw op n lijn) onderzoek loopt mee: is het verplaatsbaar?spaart het kosten uit? (Nivel) structurele bekostiging(zorgverzekeraars,bestaande declaratiemogelijkheden) bekostiging van infrastructuur 5. Wie doen er mee? SWO GGZ Pro Persona Fysiotherapie Maatschappelijk werk Logopedie Ditisten Huisartsen + kaderarts ouderenzorg Ergotherapie Thuiszorg Apotheek 6. Hoe werkt dit in depraktijk? (Pilot) Hulpverleners screenen m.b.v. TRAZAG Welzijn en zorg worden dan gekoppeld Ingevulde scorelijst naar huisarts Huisarts maakt behandelplan en koppeltterug naar de verschillende disciplines 7. Klein stukje uit TRAZAG 8. Hoe gaat dit in depraktijk? Eerstelijnswerker (ELW) neemt TRAZAG 1 en 9 af en eventueel de lijst die op je eigen werkterrein ligt. Fax naar huisarts (bij 2 items of meer), huisarts analyseert en bepaalt behandelplan. Huisarts communiceert met ELW wat er gedaan moet worden (en maakt belafspraak voor terugkoppeling). ELW geeft terugkoppeling HA 9. Waar lopen we tegenaan? Verschotting (iedereen declareert eigenverrichtingen) Verschillende manieren van financiering(Gemeente, Verzekeraar, WMO) en daardoorrisico Dit is ook voor zorgverzekeraars nieuw(afwijkende declaratie) Concurrentie tussen samenwerkende partijen(thuiszorg) 10. Declaratie: SWO + HA + APO +DIEET SWO HA APO DIEET Geen subsidieNiet chronische meer van patint uit pakket gemeente 11. Gewenste situatie* Michael E Porter, Redefining Healthcare, Harvard Businessschool, 2006 12. Wat zijn de voordelen? Uitkomst wordt beloond Dwingt tot samenwerking disciplines (MDO) Gezondheidswinst voor patint Preventie wordt belangrijk Risico op wegvallen partijen wordt minder Prikkel voor minder zorg, want dat kost geld Efficiency verbetering levert meer winst op, dus minder risico op capaciteitsproblemen (vergrijzing) Winst voor zorgverzekeraar, want lange termijn visie Winst voor de maatschappij / gemeente 13. Wat moet er gebeuren(Verplichte) registratie uitkomstenLange termijn visie zorgverzekeraarsBewustzijn bij consument / patint, niet prijs, maar gezondheid (langetermijnvisie)Inzicht bij zorg- en hulpverleners dat betaling per verrichting leidt tot eenonbetaalbare zorgConcurrentie op verrichtingen leidt tot kostenverschuiving en niet totverlaging van de totale zorgkosten, concurrentie op uitkomsten welBewustzijn gemeenten risico subsidie (die weer ingetrokken kan worden),probeer samen te werken met zorgverzekeraars, luister naar professionalsin het veld. 14. Conclusie Verschotting in de zorg is een probleem voorinnovatie We hebben elkaar nodig = vertrouwen Beloning voor uitkomsten (lange termijn) Lange termijn visie is nodig in politiek, bijverzekeraars, bij de patint en zeker ook bijzorg- en hulpverleners. 15. Vragen?Email: [email protected]: @HarmGeers