1 OKRA – twee jaar na KBG…. 2 Een korte kennismaking 214.684 leden waarvan 5.032 in een WZC...

of 15 /15
1 OKRA – twee jaar na KBG…

Embed Size (px)

Transcript of 1 OKRA – twee jaar na KBG…. 2 Een korte kennismaking 214.684 leden waarvan 5.032 in een WZC...

Page 1: 1 OKRA – twee jaar na KBG…. 2 Een korte kennismaking 214.684 leden waarvan 5.032 in een WZC Bijna 17.000 bestuursleden In 1.212 trefpunten (lokale afdelingen)

1

OKRA – twee jaar na KBG…

Page 2: 1 OKRA – twee jaar na KBG…. 2 Een korte kennismaking 214.684 leden waarvan 5.032 in een WZC Bijna 17.000 bestuursleden In 1.212 trefpunten (lokale afdelingen)

2

Een korte kennismaking

• 214.684 leden waarvan 5.032 in een WZC• Bijna 17.000 bestuursleden• In 1.212 trefpunten (lokale afdelingen)• georganiseerd in 18 regio’s• 72 personeelsleden (educatieven en administratieven)

• In 2006 verandert de vereniging van naam, huisstijl, aanpak

• en wordt “OKRA trefpunt 55+”

Page 3: 1 OKRA – twee jaar na KBG…. 2 Een korte kennismaking 214.684 leden waarvan 5.032 in een WZC Bijna 17.000 bestuursleden In 1.212 trefpunten (lokale afdelingen)

3

Vaststellingen en bekommernissen ( bij opstart eerste beleidsplan)

• Aantal leden daalt en veroudert – we missen stilaan de instroom van jongere ouderen

• Lidmaatschap van wieg tot graf is niet meer evident• Groeiende concurrentie ook buiten het werkveld van

het verenigingsleven• Lidmaatschap en engagement hangt af van het

aanbod • Verouderd imago

Page 4: 1 OKRA – twee jaar na KBG…. 2 Een korte kennismaking 214.684 leden waarvan 5.032 in een WZC Bijna 17.000 bestuursleden In 1.212 trefpunten (lokale afdelingen)

4

Een passend antwoord

• Een interne grondige studieronde met ondermeer een SWOT-analyse

• Reeds gestart begin de jaren 90 met een eerste globaal beleidsplan

• Een marktonderzoek i.s.m. de K.U.L.• Een PR-en Marketingsstudie i.s.m. MEMORI• Een systematische terugkoppeling van tussentijdse

onderzoeksresultaten en –besluiten met de beleidsorganen

Page 5: 1 OKRA – twee jaar na KBG…. 2 Een korte kennismaking 214.684 leden waarvan 5.032 in een WZC Bijna 17.000 bestuursleden In 1.212 trefpunten (lokale afdelingen)

5

Besluit:Indien KBG naar de toekomst toe

deze deelgroepen wenst te bereiken, dan dringt zich een grondige wijziging op:

• organiseer een diversiteit aan activiteiten• op verschillende niveaus (afdeling, bovenlokaal, …) • of vanuit deelorganisaties (sport, seniorenacademie)• pas uw communicatie aan per deelgroep

Page 6: 1 OKRA – twee jaar na KBG…. 2 Een korte kennismaking 214.684 leden waarvan 5.032 in een WZC Bijna 17.000 bestuursleden In 1.212 trefpunten (lokale afdelingen)

6

Feest

Bezin

nin

g

Bezo

eken

Pro

bl. o

pl.

Dien

stverl.

Cu

ltuu

r

Ru

sthu

is

Actie

Sp

ort

Crea

BV

PC

Kaarten

Reizen

Web

Acad

emie

Feest 0 + +Bezinning 0 ++Bezoeken 0 +Prob. Opl. 0 + - -Dienstverl. 0 -- + --Cultuur 0 -Rusthuis 0Actie 0Sport 0 ++Crea 0 - -BV 0 - -PC 0 + ++Kaarten 0Reizen 0Web 0 +Academie 0

Page 7: 1 OKRA – twee jaar na KBG…. 2 Een korte kennismaking 214.684 leden waarvan 5.032 in een WZC Bijna 17.000 bestuursleden In 1.212 trefpunten (lokale afdelingen)

7

• de bestaande communicatie-knelpunten aanpakken

• de structuur beter afstemmen op het doelpubliek• het aanbod afgestemmen op deelgroepen = SEGMENTATIE

• de eigen identiteit, eigen imago en eigen 'Unique Selling Proposition’ bepalen en uitdragen

• USP : wat maakt OKRA uniek, waarom kies ik voor OKRA en niet voor een andere organisatie?

KBG MOET

Page 8: 1 OKRA – twee jaar na KBG…. 2 Een korte kennismaking 214.684 leden waarvan 5.032 in een WZC Bijna 17.000 bestuursleden In 1.212 trefpunten (lokale afdelingen)

8

Traditionele ledengroep participeert aan de ontmoetingsactiviteiten van het plaatselijk TREFPUNT

SPORTFEDERATIE

OKRA-ACADEMIE

REISORGANISATIE

CREATIEVE WERKING

BELANGEN- BEHARTIGING

Plaatselijke vormingsactiviteiten

Plaatselijke daguitstappen

Plaatselijke sportclubs en eenmalige sportactiviteiten

Plaatselijke creaclubs, leesclubs, koren, …

Lokale belangen-behartiging

Plaatselijke culturele

activiteiten

CULTURELE WERKING

Regionale en algemene vakanties gericht op leden en niet-leden

aanbod van de academies gericht op leden en niet-leden

bovenlokaal sportaanbod gericht op leden en niet-leden

cultureel aanbod van algemeenl en de regio’s gericht op leden en niet-leden

belangenbehartiging gericht op het Europese, federale, Vlaamse en provinciale niveau

bovenlokaal aanbod gericht op creativiteitswerking

ZINGEVING

Bezinning

regionale en algemene zingevingsinitiatieven gericht op leden en niet-leden

Page 9: 1 OKRA – twee jaar na KBG…. 2 Een korte kennismaking 214.684 leden waarvan 5.032 in een WZC Bijna 17.000 bestuursleden In 1.212 trefpunten (lokale afdelingen)

9

(1) Trefpunt: biedt ontmoetingsactiviteiten aan, aangevuld met een breed aanbod eventueel door samenwerking) = WAAIER

(2) Deelwerkingen: krijgen grotere autonomie,maar blijven geïntegreerd in OKRA. Het bovenlokaal aanbod wordt uitgebreid voor leden en niet-leden.

Page 10: 1 OKRA – twee jaar na KBG…. 2 Een korte kennismaking 214.684 leden waarvan 5.032 in een WZC Bijna 17.000 bestuursleden In 1.212 trefpunten (lokale afdelingen)

10

KBG wordt OKRA : een logische stap

– Nieuwe aanpak, nieuwe activiteiten– Maar niet met de oude naam– Waarden welke voor ons belangrijk zijn in nieuwe

naam:

O → openheidK → kristelijk

R → respect

A → actief

Page 11: 1 OKRA – twee jaar na KBG…. 2 Een korte kennismaking 214.684 leden waarvan 5.032 in een WZC Bijna 17.000 bestuursleden In 1.212 trefpunten (lokale afdelingen)

11

Merknaam ook voor de deelwerkingen

Zijn de ingangspoorten van de werking

- OKRA-ACADEMIE- OKRA-BEDEVAARTEN- OKRA-CREA- OKRA-REIZEN- OKRA-SPORT- OKRA-ZINGEVING- OKRA-ZORG

Page 12: 1 OKRA – twee jaar na KBG…. 2 Een korte kennismaking 214.684 leden waarvan 5.032 in een WZC Bijna 17.000 bestuursleden In 1.212 trefpunten (lokale afdelingen)

12

Enkele opvallende resultaten - 2007

• Jaarlijks 1.500.000 aanwezigen op de activiteiten in de trefpunten

• De trefpunt-bestuursleden doen maandelijks ongeveer 130.000 huisbezoeken bij de leden

• Er werden 568 kadervormingscursussen georganiseerd met in totaal 13.813 deelnemers

• Vzw OKRA-SPORT telt nu al meer dan 40.000 leden• Vzw OKRA-academie organiseert 7 soorten

activiteiten en noteert bijna 38.000 deelnemers• Recente lokale bestuursverkiezingen waren een

succes:- ruim 300 nieuwe voorzit(s)ters- meer dan 1.100 nieuwe leden in dagelijkse besturen

Page 13: 1 OKRA – twee jaar na KBG…. 2 Een korte kennismaking 214.684 leden waarvan 5.032 in een WZC Bijna 17.000 bestuursleden In 1.212 trefpunten (lokale afdelingen)

13

Nieuwe initiatieven krijgen volle kansen

• Verkeersproject• Sociaal project• Dienstverlening inzake huisvestings-en

renovatiepremies• Id. wat betreft factuur energie• In 750 trefpunten zijn meer dan 900

bestuursleden specifiek bezig met de plaatselijke belangenbehartiging

Page 14: 1 OKRA – twee jaar na KBG…. 2 Een korte kennismaking 214.684 leden waarvan 5.032 in een WZC Bijna 17.000 bestuursleden In 1.212 trefpunten (lokale afdelingen)

14

Enkele belangrijke werkingsopdrachten staan reeds op de rails

• Participatie kansarmen• Uitbouw culturele verscheidenheid• Grootstadwerking• Aandacht voor de oudste ouderen

Page 15: 1 OKRA – twee jaar na KBG…. 2 Een korte kennismaking 214.684 leden waarvan 5.032 in een WZC Bijna 17.000 bestuursleden In 1.212 trefpunten (lokale afdelingen)

15

Bedankt voor uw aandacht !