Download - GIP GlennSarrasin

Transcript
Page 2: GIP GlennSarrasin
Page 4: GIP GlennSarrasin
Page 5: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

3

1 Woord vooraf

Mijn naam is Glenn Sarrasin. Ik studeer in het Sint-Jozefinstituut te Brugge en ben bezig aan mijn

laatste jaar Handel. We kregen de opdracht om een geïntegreerde proef te maken. Dit is noodzakelijk

om mijn diploma te behalen en mijn secundair onderwijs mooi af te sluiten.

Mijn geïntegreerde proef draait vooral rond onze minionderneming, namelijk ‘Bijou-écolier’. Onze

onderneming bestaat uit een groep van 16 leerlingen. We verkopen hoofdzakelijk juwelen zoals

armbandjes en oorbellen. In deze minionderneming leerden we werken als een hechte groep met

mevrouw Van der Meersch als onze mentor. Mijn taak was om de stock voortdurend bij te werken en

te controleren in het 1e semester van het jaar. In het 2e semester was ik verantwoordelijk voor de

facturatie.

Ik zou dan graag het volledige team bedanken voor al het harde werk voor de minionderneming en

de geïntegreerde proef en natuurlijk ook onze begeleidster mevrouw Van der Meersch (leercoach),

meneer Vandaele (leerkracht Nederlands), mevrouw De Meulder (leerkracht Engels), mevrouw De

Muynck (leerkracht Frans) en mevrouw Debbaut (leerkracht informatica). Ik wil ook graag het

bestuur van de school bedanken om ons deze mooie opportuniteit te geven en Vlajo voor deze

unieke kans.

Page 6: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

4

Page 7: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

5

2 Inleiding

De geïntegreerde proef is eigenlijk een samenhang van verschillende opdrachten voor verschillende

vakken. De vakken die hiertoe behoren zijn Frans, Nederlands, bedrijfseconomie (praktijk en theorie),

Engels en informatica. Het is zeer belangrijk om deze vakken te beheersen en via al de opdrachten zal

u zien dat we er veel uit leren. Via de GIP worden we goed voorbereid op later.

Mijn geïntegreerde proef is ingedeeld in drie grote delen. Het 1e trimester, het 2e trimester en het

3e trimester. Alles werd ingedeeld volgens chronologische volgorde.

Onze eerste opdracht was het organogram. Het organogram dient om onze minionderneming beter

te structureren. Vervolgens moesten we een uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering

ontwerpen, dit was zeer belangrijk om de mensen een goeie indruk te geven over onze mini en

natuurlijk ook om voldoende informatie te geven over de aandeelhoudersvergadering zelf. Dan

kwam er een marktonderzoek. Via dit onderzoek gingen we op zoek naar de diverse interesses van

de potentiële klanten om zo meer informatie te bemachtigen. Onze laatste opdracht van het eerste

trimester was om een Franse catalogus op te stellen.

In het begin van het 2e trimester kwam er ook nog een grote opdracht in verband het

uitwisselingsproject met de Zweden, het maken van een Travel guide. Dit moest in het Engels

gebeuren en moest dienen als een bron van informatie over België voor de studenten uit Zweden.

Verder in het 2e trimester hadden we de opdracht om een marketingmix te maken. Deze bestaat uit

vier grote delen: prijs, product, promotie en plaats. Onze grootste taak in het trimester was het

maken van een CV in 3 verschillende talen, een sollicitatiebrief, sollicitatiefilmpje en een mytaggle.

Hier moesten we ons zelf voorstellen en solliciteren voor een nieuwe job in de minionderneming.

In de loop van het 3e trimester hadden we de taak om onze GIP-bundel af te werken. We hadden

ook nog diverse opdrachten zoals het oprichten van een onderneming in het Verenigd Koninkrijk en

dit met de bijhorende informatie voor het vak Engels. De laatste taak was om een nieuwe uitnodiging

te maken voor de laatste aandeelhoudersvergadering en het schooljaar mooi af te sluiten.

Tijdens het schooljaar hadden we ook doorlopende opdrachten zoals het logboek. Dit is een agenda

waarbij je alle data moet noteren wanneer je bezig bent met de mini of de geïntegreerde proef. Het

werd gebruikt als een bewijs van hoeveel je deed voor je schoolwerk. Het logboek moest

voortdurend bijgewerkt worden tijdens het schooljaar over de drie trimester. De doorlopende

opdrachten zal je terugvinden op het einde van mijn GIP.

Page 8: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

6

Page 9: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

7

3 Inhoudsopgave

Inhoud 1 Woord vooraf .................................................................................................................................. 3

2 Inleiding ........................................................................................................................................... 5

3 Inhoudsopgave ................................................................................................................................ 7

4 Overzicht bijlagen ............................................................................................................................ 9

5 Bibliografie..................................................................................................................................... 11

6 Eigenlijke inhoud eindwerk ........................................................................................................... 13

6.1 Organogram ........................................................................................................................... 13

6.1.1. Organogram september ................................................................................................ 13

6.1.2. Organogram januari ...................................................................................................... 14

6.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering .............................................................................. 15

6.3 Afdrukken aandelen .............................................................................................................. 16

6.4 Online registratie aandeelhoudersvergadering .................................................................... 17

6.5 Website minionderneming .................................................................................................... 18

6.6 Marktonderzoek: enquête + analyse .................................................................................... 20

6.7 Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise................................................................. 29

6.8 Travel guide ‘the best of Belgium and Bruges ....................................................................... 31

6.9 Marketingmix ........................................................................................................................ 45

6.10 Une campagne publicitaire ................................................................................................... 51

6.11 Emailcontacts with Swedish students ................................................................................... 52

6.12 Sollicitatiebrief en CV ............................................................................................................ 54

6.13 Sollicitatiegesprek ................................................................................................................. 55

6.14 Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen ................................................................... 56

6.15 Journal intime ........................................................................................................................ 57

6.16 Ondernemer van de klas ....................................................................................................... 64

6.17 Analyse van de jaarrekening ................................................................................................. 65

6.18 Starting up a new business in the UK .................................................................................... 66

6.19 La plainte/ Le commerce par téléphone ............................................................................... 71

6.20 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2 ........................................................................... 72

6.21 Bedrijfsbezoeken ................................................................................................................... 73

7 Conclusie ....................................................................................................................................... 78

Page 10: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

8

Page 11: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

9

4 Overzicht bijlagen

Bijlage 1: Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Bijlage 2: Afgenomen enquêtes

Bijlage 3: Lettre commerciale (assortiment)

Bijlage 4: Affiche (campagne publicitaire)

Bijlage 5: CV (Nederlands, Frans, Engels)

Bijlage 6: Verkoopfactuur

Bijlage 7: Analyse jaarrekening

Bijlage 8: Starting up a new business in the UK

Bijlage 9: Lettre commerciale (plainte)

Bijlage 10: Logboek

Bijlage 11 : Verslag bestuursvergadering

Page 12: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

10

Page 13: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

11

5 Bibliografie

Boeken

Van de Cruys, Van de Sijpe, Heyvaert. Handelzes module 5

Berchem: uitgeverij de Boeck.

Van de Cruys, Van de Sijpe, Heyvaert. Handelzes module 6

Berchem: uitgeverij de Boeck.

Van de Cruys, Van de Sijpe, Heyvaert. Handelzes module 8

Berchem: uitgeverij de Boeck.

Devriendt. Word 2007/2010, 1 basis, voor wie écht met Word wil werken

Oostkamp, www.wwwsoft.be.

Devriendt. Word 2007/2010, 2 gevorderd, voor wie écht met Word wil werken

Oostkamp, www.wwwsoft.be.

Debbaut, Dussenbroek, Mottart, Vandekerckhove

Nederlands Markant 6, uitgeverij Pelckmans.

Van Haesendonck, Vannobel, Helsen, Huyse, Van Calster, Vandenberghe (2007)

Branché 6 TSOX-tra. Wommelgem: uitgeverij Van In.

Prisma 2010. Pocketwoordenboek Frans- Nederlands, Antwerpen: uitgeverij Unieboek.

Prisma 2010. Pocketwoordenboek Nederlands- Frans, Antwerpen: uitgeverij Unieboek.

Prisma 2010. Pocketwoordenboek Engels- Nederlands, Antwerpen: uitgeverij Unieboek.

Prisma 2010. Pocketwoordenboek Nederlands- Engels, Antwerpen: uitgeverij Unieboek.

Internetsites

Roularta. Over Roularta, internet, 2013-03-05 (http://roularta.be)

HANDELZES, internet, 2012-2013 (http://handel-vijf-zes.deboeck.com)

NATIONALE BANK BELGIE, internet, 2013- 03-20 (http://www.nbb.be)

Zoekpagina, 2012-2013(www.google.be)

Zoekpagina, 2012-2013 (www.wikipedia.be)

Page 14: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

12

Page 15: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

13

6 Eigenlijke inhoud eindwerk

6.1 Organogram

6.1.1. Organogram september

Page 16: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

14

6.1.2. Organogram januari

Page 17: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

15

6.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

We hebben de opdracht gekregen om een aandeelhoudersbrief op te stellen voor de vergadering

met de aandeelhouders. Dit was een belangrijke opdracht om dat er op het einde een brief moest

gekozen worden om de aandeelhouders te inviteren. Er kroop zeer veel tijd in de GIP-opdracht.

De bedoeling was om een uitnodiging te maken met een barcode om de mensen te registreren die

aanwezig zijn op de eerste bijeenkomst. De brief moest beantwoorden aan de NBN-normen, er

moest ook een briefhoofd gemaakt worden van je eigen minionderneming. Al deze brieven werden

ook gepersonaliseerd afgedrukt en bevatten een gepersonaliseerde strook die op de

aandeelhoudersvergadering ingeruild werd tegen het aandeel. Op de gepersonaliseerde strook is de

barcode van het aandeel prominent aanwezig voor de elektronische verwerking.

De aandeelhouders werden ook gevraagd om hun te registreren op de site http://mini.jozefienen.be

of ze al dan niet aanwezig zullen zijn en met hoeveel personen. Er werd daarbij ook gevraagd om hun

persoonlijke gegevens te controleren.

Dit was een zeer moeilijke opdracht die niet na de eerste keer perfect was, dus moest ik het nog een

aantal keer verbeteren voor de diverse vakken.

De uitnodiging vindt u terug als bijlage zowel op papier als pdf.

Page 18: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

16

6.3 Afdrukken aandelen

We kregen de opdracht om afdrukklare aandelen te maken voor het vak informatica. Deze taak was

zeer belangrijk zodat we de mensen kunnen voorzien van deftige aandelen met hun persoonlijke

gegevens. De aandeelhouders kregen dan hun aandeel op de aandeelhoudersvergadering. Er is zeer

veel werk in gestoken en vooral veel prutswerk om alles op de juiste plaats te krijgen.

Alle aandelen worden gepersonaliseerd afgedrukt op basis van een Exel lijst met aandeelhouders en

het ‘certificaat van aandeel’ van VLAJO. De aandelen werden gescand en aldus werden de nummers

van de aandelen aan een Exel-aandeelhouderslijst toegevoed. Deze gegevens vormden dus de basis

voor de uitnodigingsbrief.

Het aandeel vindt u terug als een digitale bijlage.

Page 19: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

17

6.4 Online registratie aandeelhoudersvergadering

We hebben gebruik gemaakt van de site http://mini.jozefienen.be om onze aandeelhouders te

registreren voor de vergadering. Zo gebeurde ook de controle voor hun persoonlijke gegevens.

Als je op de site kwam, moest je je naam en voornaam vermelden en zo kon je je persoonlijke

gegevens zien en controleren.

De link naar onze registratie website: http://mini.jozefienen.be

Page 20: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

18

6.5 Website minionderneming

Voor onze website kregen we hulp van een andere klas van het 6e jaar namelijk 6IB. De

samenwerking verliep redelijk vlot maar we waren niet echt tevreden over het resultaat van onze

website. Door er nog beetje hard aan te werken en wat aanpassingen hebben we dan toch een

mooie website gecreëerd met de hulp van 6IB.

Page 21: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

19

Dit is de link naar onze website: www.bijouecolier.be

Page 22: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

20

6.6 Marktonderzoek: enquête + analyse

Inleiding

In ons laatste jaar handel moet elke klas een minionderneming oprichten, in ons geval is dit

Bijou-écolier geworden. Deze minionderneming heeft een sterk aanbod ter beschikking dat

voor bestaat uit juwelen en allerlei accessoires. Om meer over onze doelgroep te weten te

komen, moesten we per twee een informatieve enquête opstellen. Hieruit moest blijken

waar er voor ons nog werk aan de winkel was en welke zaken we nog konden aanbrengen bij

Bijou-écolier.

Uiteindelijk trokken we drie weken terug de stad in om tal van mensen te ondervragen met

onze enquêtes.

Geslacht

Bijou-écolier had al vanaf het begin een vermoeden dat onze doelgroep vooral uit vrouwen

ging bestaan en eventueel mannen die opzoek zijn naar een cadeau voor hun vrouw. Dit zijn

vooral de mensen die we tijdens de enquête gingen aanspreken. Niets was minder waar,

want de cijfers bevestigen dit volledig. We hadden echter wel niet verwacht dat zo veel

mannen nog zouden geïnteresseerd zijn in ons aanbod, dit wel in beperkte mate want ze zijn

enkel geïnteresseerd in onze producten bij speciale gelegenheden zoals verjaardagen,

kerstmis, etc.

0

5

10

15

20

25

30

35

mannen vrouwen

Aan

tal

Geslacht ondervraagden

Page 23: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

21

Leeftijd

De vraag in verband met ‘leeftijd’ maakte ons iets wijzer in verband met onze doelgroep. We hadden

verwacht dat we een nog iets jonger doelpubliek zouden hebben. Dit leert ons dat een voorspelling

niet volledig te vertrouwen is. Het is nu aan ons om het positieve uit deze cijfers te halen en

eventuele acties te ondernemen om onze grootste doelgroep ( 25-40 jaar) nog meer te

maximaliseren.

Draagt u dagelijks juwelen ?

Deze grafiek toont aan dat er wel degelijk een ‘markt’ is voor juwelen, aangezien 78 % van de

ondervraagden deze vraag positief beantwoordt. Deze cijfers tonen aan dat mits een goed beleid en

exclusiviteit van iedere onderneming een succesverhaal kan gemaakt worden. In onze volgende

vergadering zullen we dan ook ons gamma aan juwelen en accessoires nog meer gaan uitwerken om

de verkoop te optimaliseren.

10

9 12

8 1

Leeftijd ondervraagden

onder 18 jaar

18-25 jaar

25- 40 jaar

40- 70 jaar

boven 70 jaar

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ja neen

78%

12%

Draagt u dagelijks juwelen ?

Page 24: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

22

Heeft u een vaste winkel waar u uw juwelen aankoopt?

Opnieuw een gunstig cijfer, dit bewijst dat door exclusief te zijn je heel wat klanten naar je toe kan

trekken,aangezien dat slechts 15% van ondervraagden maar een winkel met een voorkeur heeft.

Bijou-écolier kan zich zo onderscheiden van andere ondernemingen en de concurrentie het vuur aan

de schenen leggen.

Na al dit positivisme moet er ook plaats zijn voor realisme, dit door te beseffen dat we enkel kunnen

roeien met de riemen die we hebben.

Wat is het belangrijkst voor u bij de aankoop?

Kwaliteit is volgens de ondervraagden het belangrijkst, dit gepaard met service en prijs.

Deze factoren zijn voor Bijou-écolier bepalend, we trachten om enkel juwelen aan te bieden met een

goede prijs-kwaliteitsverhouding. Hier is echter nog werk aan de winkel in verband met herstellingen,

garantie, etc.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ja neen het varieert

15%

52%

33%

Heeft u een vaste winkel waar u uw juwelen aankoopt?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

kwaliteit service prijs merk andere

43%

25% 23%

9%

Wat is het belangrijkst voor u bij de aankoop ?

Page 25: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

23

Bent u bereid om meer dan 25euro uit te geven aan juwelen?

Zeer belangrijke vraag binnen de enquête, Bijou-écolier moet hierbij goed nadenken binnen welke

prijsklasse ze zich bevindt. De schijfdiagram toont ons dat we een kans laten liggen doordat we niet

zoveel producten aanbieden boven de 25,00 euro. Dit moet zeker veranderd worden mede doordat

we nu weten dat onze doelgroep veel meer is dan enkel de leeftijdscategorie onder de 25 jaar in zijn

geheel. Bijou-écolier beseft nu dat we kapitaalkrachtiger publiek hebben dan gedacht.

Zou u één of meerdere stuks in 1 keer aankopen?

Deze cijfers benadrukken dat de verkoopskwaliteiten van ons team erg belangrijk zijn, ook

koppelverkoop is een hedendaags feit dat in de smaak valt. Misschien zou het niet slecht zijn om met

het Bijou-écolier naar een workshop te gaan in verband met ‘verkoop’.

67%

33%

Bent u bereid om meer dan 25 euro uit te geven aan juwelen?

ja

neen

0% 20% 40% 60% 80%

ja

neen

geen mening

73%

27%

0%

Zou u één of meerdere stuks in één keer aankopen?

Page 26: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

24

Vindt u kortingen op feestdagen of andere gelegenheden belangrijk bij uw aankoop?

Opvallend feit, dit waarschijnlijk door het grote aantal vrouwen dat ondervraagt werd.

Deze grafiek leert ons dat we dus geen hoge kortingspercentages moeten toestaan op onze

producten indien we verkopen op feestdagen en andere gelegenheden.

Voorlopig hoeven we ons hier nog geen zorgen over te maken want Bijou-écolier heeft momenteel

nog geen verkoopmomenten gepland op feestdagen etc.

Wat zijn voor u de redenen om juwelen te dragen ?

Bijou-écolier zal hier zijn conclusies uit trekken, je kan vaststellen dat juwelen en in het bijzonder

oorringen en armbanden, niet-alledaagse producten zijn. De meeste vrouwen dragen dit om iets toe

te voegen aan hun outfit, je kan het bekijken als de kerst op de taart om het met een figuurlijke

betekenis te omschrijven.

0%

20%

40%

60%

ja neen

44%

56%

Vindt u kortingen op feestdagen of andere gelegenheden belangrijk bij

uw aankoop?

Reeks1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

mooi perfectie passend(geheel met

kledij)

geen mening

27%

45%

18%

10%

Wat zijn voor u de redenen om juwelen te dragen?

Reeks1

Page 27: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

25

Is de presentatie/etalage van de juwelen belangrijk voor u?

Aangezien Bijou-écolier niet over een vast pand beschikt is dit een minder belangrijk item van het

marktonderzoek. Enkel kunnen we besluiten dat we aan onze stand geen geld meer moeten uitgeven

zolang de verkoop hier niet onder leid.

Welke stijl van juwelen draagt u het liefst?

Moderne juwelen zijn het meest gevraagd omdat mensen vooral juwelen dragen om exclusief te

zijn. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Bijou-écolier om steeds meer moderne aankopen te

verrichten.

42%

58%

Is de presentatie/etalage van de juwelen belangrijk voor u?

ja

neen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

klassiek Modern vintage

22%

48%

30%

Welke stijl van juwelen draagt u het liefst?

Page 28: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

26

Koopt u meer juwelen in het voorjaar of in het najaar?

Aangezien bijna 75 % van de ondervraagden hierbij ‘geen mening’ antwoordt kunnen we zeggen dat

juwelen geen seizoensgebonden producten zijn. Dit vormt opnieuw een pluspunt voor Bijou-écolier.

Doch zullen we iets meer aankopen moeten verrichten in het najaar dan in het voorjaar, dit heeft

vooral te maken met de feestdagen.

Wat is de minimale termijngarantie dat voor u het meest aanvaardbaar is?

Minimum drie maanden lijkt voor Bijou-écolier en voor de consument de meest aanvaardbare

termijngarantie. Dit doordat juwelen gevoelige producten zijn en het risico wel bestaat dat er schade

wordt berokkend aan de goederen.

0% 20% 40% 60% 80%

Voorjaar

Najaar

geen mening

12%

16%

72%

Koopt u meer juwelen in het voorjaarof het najaar?

53%

22% 17%

8% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

3 maanden 6 maanden 9 maanden geen mening

Wat is de minimale termijngarantie dat voor u het meest aanvaardbaar is?

Page 29: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

27

Zou u online een aankoop verrichten?

Het is verontrustend dat maar 29 % deze vraag positief beantwoordt, naar mijn mening ligt dit enkel

en alleen aan het feit dat Bijou-écolier nog geen grote geloofwaardigheid bij de consument heeft

gecreëerd. Het feit dat we een minionderneming zijn speelt hierin absoluut ook zijn rol.

Vindt u een Facebookpagina belangrijk voor een bedrijf als het onze?

Massacommunicatie is niet meer weg te denken uit de hedendaagse zakenwereld, onze cijfers

kunnen dit enkel maar beamen. Het is voor Bijou-écolier de beste en goedkoopste manier om ons

doelpubliek te bereiken. Er moet ongetwijfeld nog meer werk in onze Facebookpagina worden

gestoken. Het aantal ‘likes’ is te laag en we informeren de klant nog te weinig. Te weinig klanten en

/of toekomstige klanten zijn op de hoogte van onze Facebookpagina.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ja

neen

geen mening

29%

51%

20%

Zou u online een aankoop verrichten?

31%

69%

Vindt u een facebookpagina belangrijk voor een bedrijf als het onze?

ja

neen

Page 30: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

28

Conclusie

De enquête heeft ons veel antwoorden bezorgd op vragen die we tot nog toe niet konden

beantwoorden. Het heeft voor Bijou-écolier onze mindere en sterke punten blootgelegd, nu

is het aan ons om tijdens de komende bestuursvergaderingen hier aandacht aan te

besteden.

Slot

Bijou-écolier kan zeker besluiten dat dit een zeer leerrijke ervaring was en dat dit ons zal

helpen met de verdere ontwikkeling van onze minionderneming.

Het belangrijkste is om de positieve dingen te onthouden en onze werkpunten te

verbeteren.

Met vriendelijke groeten

Loïc De Maeght, Glenn Sarrasin

Bijou-écolier

Page 31: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

29

6.7 Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise

Bijoux Nom & explication

La marque Le prix

Bracelet en argent avec un crâne d'argent

Bracelet en or avec un crâne d'or

Bracelet en bronze avec un crâne de bronze

Tout est en élastique

Sweet 7 10€ par bracelet

l'ensemble: 30€

Bracelet en argent avec une tête d'un hibou en argent

Bracelet en or avec une tête d'un hibou en or

Bracelet en bronze avec une tête d'un hibou en bronze

Tout est en élastique

Sweet 7 10€ par bracelet

L'ensemble: 30€

Bracelet en or

Il ne pèse pas beaucoup à porter sur votre bras

Fiell 17.50€

Bracelet avec des perles roses

Tout est en élastique

K- Design 7.50€

Bracelet en argent

Il ne pèse pas beaucoup à porter sur votre bras

Fiell 17.50€

Page 32: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

30

Des boucles d'oreilles avec un crâne en argent

C'est certainement à la mode!

Fiell 20€ par paire de deux

Des boucles d'oreilles avec un crâne en argent et noir

C'est certainement à la mode!

Fiell 20€ par paire de deux

Des boucles d'oreilles avec signe de paix en argent

C'est n'est pas un grand modèle

Fiell 15€ par paire de deux

Des boucles d'oreilles avec un signe de paix en argent avec un nœud papillon en

vert

C'est un grand modèle

K-Design

20€ par paire de deux

Des boucles d'oreilles en cercle avec un pendentif de crâne en bronze

C'est un modèle plus long

C'est certainement à la mode!

Fiell

25€ par paire de deux

Lettre commerciale trouvez-vous comme pièce jointe.

Page 33: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

31

6.8 Travel guide ‘the best of Belgium and Bruges

Belgium

We would like to begin our travel guide with presenting our small country. Belgium is located in Western Europe and it has a population of about 11 million people. Belgium is home to two main groups, the Dutch-speakers, mostly Flemish, and the French-speakers, mostly Walloons plus a small group of German-speakers. Belgium's two largest regions are the Dutch-speaking region of Flanders in the north and the French-speaking southern region of Wallonia. Belgium is divided into 10 provinces with Brussels as the capital of the country but you find information about it a bit further in this travel guide.

We have our National Holiday on July the twenty first, on that day we celebrate the independence of Belgium.

Nowadays it isn’t so much fun for our Prime Minister Elio Di Rupo, because there are many problems in Belgium, we have to economize and stuff like that because in Belgium the crisis has also struck.

The Belgium Royal House consists of:

King Albert the first and queen Paola

Prince Filip and his wife princess Mathilde who have 4 children

Prince Laurent and his wife princess Claire who have 3 children

Princess Astrid and her husband Prince Lorenz who have 5 children

The Royal family

Typical things of Belgium which you really have to try when you are here are:

Beer

Chocolate

French fries

Belgian waffles

Page 34: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

32

The history of Belgium

World War I

In Belgium we had different problems with other countries for example Germany. The first World War began around 1914. The start of World War 1 was the murder of the heir to the throne of Austria-Hungary. So after he was murdered there were different declarations of war. Germany had a really powerful air force and army. Germany had the power to take over the west of Europe. Belgium was neutral and didn’t have problems with the other countries but Germany had the Von Schlieffen plan. They wanted to try and take over France very quickly with a smart plan but they didn’t take the resistance of Belgium into account. They wanted to go to France through neutral countries therefore they had to take Belgium and Luxembourg. It was this action that caused the British to enter the war, as they were still bound by the 1839 agreement to protect Belgium in the event of a war. The Belgian soldiers are remembered for their resistance during the early days of the war. We had a very stubborn resistance and Belgium held up the German offensive for nearly a month. The Germans were stopped by the Allies at the front-line along the Yser. Flanders saw some of the greatest losses. If you really are interested in World War I we would recommend to visit the Yser Tower, this is a memorial along the Belgian Yser river in Diksmuide and ‘In Flanders’ Field museum, this museum is devoted to the study of World War I.

Von Schlieffen Plan

Belgian soldiers during World War I

Page 35: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

33

Some places that are worth a visit when you are in Belgium

Brussels

Brussels is the capital of Belgium. In Brussels you have a lot of different cultures so our capital is really multicultural. There are some things you really have to visit when you are in Brussels:

Manneke Pis Manneke Pis is a very famous statue of a boy who is peeing. There are many stories and anecdotes about that statue but nobody knows the real and true version about it.

The Atomium It’s a real tourist attraction. The Atomium is the symbol of Brussels and in fact whole Belgium. The Atomium consists of 9 iron balls and they represent the 9 prov-inces Belgium had when the Atomium was built.

The parliament This is really worth a visit because it’s nice to see what happens over there. If you are lucky you have the opportunity to see how the Belgian politicians are debating. So it’s really interesting to see how it works.

Page 36: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

34

Antwerp

If you are a shopaholic Antwerp is the place to be. You have plenty of shops at ‘The Meir’. That is the street were all the shops are located, but Antwerp is so much more than only a shopping city. For the people who love to discover some culture there are lots of buildings, cathedrals, museums and the zoo which are worth a visit, we will show you some:

The ‘Rivierenhof’

Onze-Lieve-Vrouwe Cathedral

The Antwerp zoo

Page 37: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

35

Ghent

Ghent is renowned for its beautiful architecture and history. There are plenty of historical buildings that really are worth a visit. We will now give you some addresses that truly are a must to see!

The Gravensteen It’s a castle that was built in the Middle Ages by the former king Bouwdewijn the first.

The Tree Towers: The Belforttower, The Sint-Baafs cathedral and the Sint-Niklaas church.

Page 38: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

36

Bruges is well-known as the capital and largest city of the province West Flanders. Bruges is located in the northwest of Belgium, so you are close to the sea. The historic city centre is proclaimed by UNESCO as World Heritage Site as there are many historical buildings in Bruges. The city’s total population is around 130 000 people of which 30 000 people live in the historic centre.

There are plenty of places that are really worth a visit while you are staying in Bruges. For example:

The Belfort

The beautiful churches

The little stores where you can buy lace which is typical for Bruges

...

Football in Bruges

Belgium has a lot of football teams but here in Bruges there are only two: Club Brugge and Cercle Brugge. We have also our national team The Red Devils. Club and Cercle are playing in the same stadium which is located in Sint-Andries, it isn’t far from Bruges and it’s called the Jan Breydel stadium. Many people are just playing football for fun. In Belgium football is the most famous sport.

Bruges

Cercle Brugge

The Red Devils

Club Brugge

Page 39: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

37

Things you can do around Bruges

Around Bruges we have different thing to do like going to the cinema, going to the bowling and other stuff. The cinema isn’t far from Bruges, you can do it on foot or you can take the bus. At the cinema you have also a very nice bar called ‘The Crea’. If you want to watch a movie you have to pay around 10 euro (85,69 SEK), if you want to do something else you have the option to go bowling. You have a place to bowl in Sint-Andries not far from Bruges and it’s not expensive, around 7 euro (59,98 SEK). It’s at walking distance from the Jan Breydel stadium. If you like to swim you can go swimming in the Olympia swimming pool. It’s also nearby the Jan Breydel Stadium and bowling. For a whole day of swimming you only have to pay 2 euro (17,13 SEK) and there’s also a slide at the pool, so fun guaranteed!

Cinema Bowling Olympia

Page 40: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

38

Nice places to eat

Now we would like to give you some cozy and low-priced places where you can have lunch or dinner. These places are located in the centre of Bruges and are at walking distance of the school so it’s very easy to get there.

Bocca: this place is very popular with students. At noon they all come to have a lunch so it’s always very crowded if you don’t want to queue you have to run as soon as the bell of the school rings to get there. It’s a delicious little business where they serve different pastas. It’s very handy because it’s a take away but if you want you can also have a seat there. They serve things like macaroni, bolognaise, four cheeses, bocca (it’s pasta with a spicy tomato sauce and bacon) and Marisol (this consists of small pieces chicken and a think creamy paprika sauce).

The Quick is an example of a typical fast-food restaurant. You can’t really call it a restaurant because it’s more to have a quick lunch or dinner. You have two Quicks in Bruges, one at the Eiermarkt and one a little bit out of the centre of Bruges. Maybe we can have a lunch when you are here in one of the eat stalls you want. I think the Quick is not suitable for people who are dieting because the food there is rather greasy. So, what do they serve in the Quick? They have a lot of different burgers which they always serve with French fries but you’re not obliged to buy French fries with it, if you only want a burger that’s not a problem.

The next place we would like to recommend is The Pizza Hut. It’s a place where you can buy pizzas. It’s a take away but you also can sit there to have lunch. The pizza is rather expensive but delicious and with expensive I mean that you have to pay 15 euro (128,53 SEK) for a normal pizza. But if you go between 12 o’clock and 14 o’clock you can take a pizza buffet, then you pay only 9,95 euro (85,26 SEK) to eat as many pizzas you want to.

Page 41: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

39

In Bruges you also have a Chinese take away called Happy House. It’s delicious and cheap. They have a menu specially for the students, you have to pay around 6 euro and then you get a little salad and a large portion of Chinese rice.

A cozy place to visit is ‘Cookie’s’! This is a talk & dine bar. Cookie’s is situated at ‘The Garre’, the smallest street of Bruges! They serve tapas, warm meals, grilled meals, delicious desserts and so much more!

It opens around 5 p.m., so you should enjoy it in the evening!

If you want to eat a delicious ice-cream you have to go to the Da Vinci. It’s a ice-cream salon not far from our school. You can choose between a lot of different flavours. They are not only selling ice-cream, you can also buy juices with all kinds of different fruit in it. It’s an absolute must!

Something typical about Bruges are the chip stalls at the market. They are almost always open so when you are hungry after a night out you can have a quick bite before you go home. Something you must have done when you’re in Bruges, is taste the fries from one of the two green stands on the market!

If you want some superb biscuits, you must buy them in La Cure Gourmande! It’s such a beautiful store and when you walk by, the store will lure you with the delicious smell of their biscuits!

Page 42: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

40

Nice Stuff in Bruges

Partytime

Our school is located in the centre of Bruges. Not so far from our school, we have a few nice party locations! The places where the students from Bruges mostly go are the Eiermarkt and ‘t Zand. The two best places to party are ‘Café Pick’ and ‘De Coulissen’. Café Pick is a little bit small, so on Friday evenings when most people come to party, it can get a bit crowded! ‘De Coulissen’ is just beside the theatre and is a lot larger. You have two floors, the drinks are a bit cheaper on the ground-floor. Not everybody knows this, so remember this when you come to Bruges and we go to ‘de Coulissen’!

Of course we also have a lot of other places to go out and they are all located pretty close to each other. At ‘t Zand, we have Ma Rica Rokk, The Bras, Déjà Vu,… And just so you know, in Belgium you’re allowed to drink from the age 16!

Shopping

You can also go shopping in Bruges to your heart's content, because the city has a very attractive and accessible shopping offer for every budget. We have two large shopping streets, the Steenstraat and The Noordzandstraat. They run from ‘t Zand, all the way to the marketplace where the Belfort is situated. We have all kinds of shops in these two streets, from clothing and jewelry to books, decoration and furniture, shoes, beauty stores…You can almost find everything here in the centre of Bruges! Some store tips: Fanini (Noordzandstraat 40) – Jewelery The Soap Story (Noordzandstraat 47) – Soaps Expo (Steenstraat 45) – Gifts and gadgets

Leeloo (St-Jakobsstraat 19) – Clothing 2BE (Wollestraat 53, Brugge) – Typical food Callebert (Wollestraat 25) – Homedecoration

Transport

Bus

Bruges is a city where you can find almost everything and most activities are within walking distance. Bruges has an excellent public transport network. The station is at walking distance of 10 minutes from the historical centre and shopping streets. Bruges has an advantageous connection with all other big cities such as Antwerp and Brussels. You can catch every two minutes a bus at the station to go to the centre, and vice versa. There are also still a few buses in the evening to get to your destination. On weekdays, you can take a bus till 11 p.m. On Friday and Saturday night even till 2 a.m. A ticket for the bus is cheaper if you buy it in advance at one of the counters in the station.

Page 43: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

41

Typical things of Bruges

‘Meifoor’

Once a year the ‘Meifoor’ comes to Bruges. It’s a fair that starts the third Friday after Easter and which ends the weekend after Ascension day. It always starts with a spectacular firework show and it’s an event that everyone looks forward to. The fair takes place every year and it lasts for one month. There are lots of different attractions which are spread over ‘t Zand, the ‘Beursplein’ and the way to the station.

Coach rides

If you want to discover Bruges in a very romantic way you have the opportunity to rent a coach which will take you to the centre of Bruges. With the explanation of a coachman about all the picturesque corners and hidden stories behind the façades you get to know Bruges from a different side. For one ride you have to pay € 35,00 euro (299,91 SEK) per person. When you visit Bruges it’s a real must because it’s very romantic and special.

Page 44: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

42

The ‘Reitjes’

For the romantic people you can have a ride on the ‘Reitjes’. The ‘Reitjes’ are small canals in which you can make a boat trip. It’s really worth to do it when you are in Bruges. During the cruise you will see all the important sights. The sight you have from the boat is absolutely spectacular. The driver of the boat will give you information about the things you see and will tell you lovely anecdotes about Bruges. For around €8 (68,55 SEK), you can sail on our canals!

Actors and singers

Matthias Schoenaerts

Matthias Schoenaerts is an actor who is well-known in Belgium. He’s born in Antwerp and became famous after he played a role in ‘Rundskop’. ‘Rundskop’ was nominated for an Oscar but they didn’t win one.

Page 45: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

43

Herbert Flack

Herbert Flack plays the role of Pieter Aspe in the series Aspe. Aspe is very famous in Belgium and it takes place in Bruges. The series is a film version of the books written by Pieter Aspe. It’s about crimes that take place in Bruges and Pieter Aspe has to solve the crimes. He also has to arrest the criminals and put them behind bars to make sure that they get the punishment they deserve.

Herbert Flack who plays the role of Pieter Van In Pieter Aspe, the author of the books

Gotye

Gotye is well-known all over the world for the hit he had together with Kimbra, ‘somebody that I used to know’. Gotye, his real name is Wouter De Backer, was born in Bruges but has moved to Australia at the age of 12.

Page 46: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

44

Our school

Our school, Sint-Jozefsinstituut, is located in the centre of Bruges. The schoolweek starts on Monday at 8.17 a.m and ends on Friday at 3.50 p.m. You have the opportunity to eat a warm meal at noon in our school restaurant. Every day the cook makes a nice fresh meal.

Students that live far away from school have the opportunity to stay in boarding school. They all have their own chamber and never get bored because the school plans a lot of activities. They work around the holidays like Halloween, Christmas, Easter, ... They bake things or give a party, etc... Of course there needs to be worked as well, they are required to study and make homework at a specific time in the study-rooms. Afterwards, they can study in their room or do some other stuff.

Our school is managed by the headmaster Michaël Vandorpe and the deputy director Birgit Anseeuw. Our school isn’t very big so it won’t be such a surprise if we say that it counts around 700 students. At the beginning of every year we always have a ‘Meeting Day’, this day is organized to get to know the new people in your class a bit better. The school organizes plenty of fun stuff such as:

A healthy breakfast

The opportunity to go to Paris in the weekend

Sports day

And a lot of other things

The principal Michaël Vandorpe

The deputy director Birgit Anseeuw

Page 47: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

45

Bijou-écolier

Le plus aimé

6.9 Marketingmix

In deze opdracht zal ik de 4 volgende onderwerpen bespreken. Hierdoor zal je iets meer te

weten komen over onze minionderneming.

Inhoud:

Product

Promotie

Plaats

Prijs

Page 48: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

46

Product

Hier ga ik jullie iets meer vertellen over ons product en hoe we eraan zijn gekomen. Het begon

eigenlijk allemaal in het 5de middelbaar. Wij moesten in het begin van het jaar met twee een eigen

product kiezen en dit zo goed mogelijk uitwerken. Er kwamen verschillende creatieve producten

tevoorschijn bijvoorbeeld: kruiden, keukengerief, juwelen, gsm

gadgets, the pop phone... Die producten moesten we dan

uitwerken met een eigen naam, leveranciers en zoveel mogelijk

informatie. We hebben ook een marktonderzoek gedaan over ons

eigen product. Naar het einde toe van het 5de moesten we onze

productkeuze dan voor de klas brengen en dan werd er gestemd.

Ons product van onze minionderneming werd juwelen want het

kreeg de meeste stemmen en iedereen ging hiermee akkoord.

Het was zeer moeilijk om goede leveranciers te vinden voor dit product maar gelukkig had Aitana

Van Ooteghem (CEO van onze minionderneming) een paar goede connecties. Haar nicht heeft een

juwelen winkel in Knokke waar ze werkt met de producten van Hypnochic en zo hadden we onze

eerste leverancier gevonden Kannaïe. Dan was het een grote zoektocht maar met de behulp van

Machteld Rovers van Machteld Live in Style (moeder

van Loïc) konden we naar Trademart gaan en daar

nog een groot deel Bijou- écolier juwelen aankopen.

Machteld zorgde ook nog voor een extra

leverancier, K-design waar we een unieke prijs-

kwaliteit mix vonden, die het gamma van de Bijou-

écolier lijn volledig maakt. We hebben dus

uitgelezen leveranciers, met service, om een goed

assortiment uit te bouwen, hoewel onze voorraad

niet altijd groot hoeft te zijn.

De Bijou-écolier juwelenlijn zijn duurzaam, ze behouden lang hun kwaliteitsniveau en zijn uitvoerig

getest. Juwelen zijn eigenlijk speciality goods want het is niet iets dat je elke dag gaat kopen, maar er

toch een repititief karakter is van de aankoop, gezien de vrij lage prijs. Bijou-écolier koos voor een

diep assortiment, veel originele variaties, elk uniek, en toch

verschillend genoeg om aan te kopen.

Dit biedt een groot voordeel, de merkenmix kan beperkt worden,

gezien het brede assortiment van de diverse leveranciers Fiell,

Sweet7, Hypnochic en K-Design die ruime variaties aanbieden in

armbanden en halskettingen.

Bijou-écolier koos voor een originele verpakking en liet zich leiden

door de ervaring van Hypnochic en gaf er haar persoonlijke toets

aan.

Page 49: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

47

Een bijzonder smaakvolle verpakking is het resultaat, een ‘eyecatcher’ die bijzonder goed past bij het

originele concept van Bijou-écolier.

Bijou-écolier bevindt zich op heden in de introductiefase, de verkoopcijfers overtreffen onze stoutste

verwachtingen, maar blijven werken aan de innovatie van het assortiment.

Creativiteit en innovatie, in combinatie met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding mét service,

vormen de hoekstenen van het succes van Bijou-écolier. Bovendien besteden wij uitermate veel

aandacht aan service en biedt de juwelenlijn een oplossing aan Deze is zeker niet groot want juwelen

zijn dan ook maar kleine producten. We willen de klanten gewoon een goede service bieden en hun

zoveel mogelijk helpen op alle gebieden. We geven hun dan ook de nodige informatie bij de verkoop.

Tevreden klanten zijn zeer belangrijk en niet alleen om het product maar ook om de service. Wij

hebben ook een goeie prijs- kwaliteit verhouding maar dit komt later nog ter sprake.

Onze producten verkopen voor het moment zeer goed maar we moeten altijd rekening houden met

de productlevenscyclus. Zodat we ons aan mindere verkoopmomenten kunnen verwachten.

Voorlopig zitten we ongeveer nog in de groeifase maar dit kan redelijk snel evolueren door de

verkoopmomenten die er nog zitten aan te komen. Nu hebben we nog maar 2 keer moeten verkopen

dus zijn we nog niet zo bekend en nog niet iedereen weet ervan. En we hebben alleen maar nog op

onze school zelf verkocht.

Onze zwarte doodskopjes worden eigenlijk zeer moeilijk verkocht en zitten nu al ondertussen in de

verzadiging (volwassenheidsfase). Onze langwerpige oorbellen met een doodskophangertje zitten nu

nog in de groeifase. Ze worden redelijk goed verkocht voor het moment maar dit kan elk moment

veranderen. Dan hebben we nog ons kaki setje van armbanden van 60 euro. Dit zit nog in de

introductiefase maar de meeste weten zelf niet dat we het verkopen.

Page 50: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

48

Bijou-écolier Le plus aimé

Promotie

Een goede naam op het product kleven was een uitdaging .

We vormden groepjes van 2 en iedereen moest 5 namen

voorleggen, het resultaat mag gezien worden.

We kozen voor Bijou-écolier in combinatie met de slogan ‘Le

plus aimé’Dit was niet makkelijk en iedereen van de klas moest

per twee 5 namen verzinnen. Zo kwamen we bij Bijou-écolier en dit

werd dan onze naam met de slogan 'Le plus aimé'. De slogan komt zeer

goed uit met de Franstalige naam van onze onderneming en betekent waar het meest van gehouden

wordt of het best gehouden. Het betekent dan eigenlijk dat we het meest houden van Bijou-écolier

of natuurlijk de juwelen van onze minionderneming.

Daarbij moesten we ook een logo zoeken voor onze onderneming. Hier moest

ook iedereen in groep een aantal logo's gaan zoeken. uiteindelijk had onze CEO

het beste logo maar dit hebben we nog laten aanpassen aan de kleuren van onze

onderneming.

Voor juwelen is het moeilijk om een grote doelgroep te bepalen. We gaan

eigenlijk vooral verkopen aan vrouwen tussen de 15 en de 35 jaar. Er zijn

natuurlijk ook oudere vrouwen die onze juwelen kopen. Het is zeer moeilijk om

mannen te bereiken met ons product.

Wij willen vooral gebruik maken van emotionele en rationele aantrekkingskracht om dat juwelen

vooral een mooier beeld van de persoon zelf geven en omdat het je een beter gevoel geeft.

Rationeel is dan vooral de prijs- kwaliteit verhouding dat zeer goed is

bij ons. De juwelen zijn van zeer goede kwaliteit tegen een mooi

voordelige prijs. Onze kleuren van de onderneming is een soort van

licht blauw dat in het logo, slogan en folders aanwezig is.

Wij hebben natuurlijk ook folders waar al onze sponsors opstaan met

hun logo en ze krijgen ook nog een groot sponsorbord met hun logo's

achter de stand (hangt af van het bedrag van sponsoring). We hebben

ook nog een online catalogus via onze facebook site en momenteel

wordt er ook nog gewerkt aan een gewone catalogus. Ons standje zelf is natuurlijk niet zo groot

aangezien juwelen maar kleine voorwerpen zijn, maar we hebben er toch iets mooi van gemaakt.

Onze naam zit in kadervorm en staat net onder het standje met een zelfgemaakt huisje waar we onze

juwelen in voorstellen.

Page 51: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

49

Plaats

Bijou-écolier is een minionderneming en heeft niet

steeds een vaste plaats waar het assortiment wordt

aangeboden.

Doch kunnen wij echter vaststellen dat onze

verkoopmomenten tot nog toe altijd positief zijn

verlopen, dit is de verdienste van ons volledige team.

De sterkte van ons team is dat we een zeer homogene

ploeg hebben zonder uitschieters dit gepaard met een

goede sfeer !

Ons eerste verkoopmoment vond plaats tijdens de aandeelhoudersvergadering op 16 oktober 2012,

in de turnzaal van het Sint-Jozefsinstituut stonden wij te popelen om gedoopt te worden als echte

verkopers en verkoopsters. Onze minionderneming mocht na anderhalve maand keihard werken

worden blootgesteld aan het grote publiek. De opbrengst van dit verkoopmoment bedroeg 800,00

euro, direct een voltreffer !

Het tweede verkoopmoment was op het oudercontact zo een twee weken terug, met een paar

bestellingen erbij van onze leveranciers ( K-Design, Kannaïe en Hypnochic) konden we er opnieuw

tegen aan. Dit keer was de opbrengst iets minder, zo

een slordige 280,00 euro.

Op 20 november hebben we normaal gezien nog een

verkoopmoment op de speelplaats, dit van 12.15u tot

13.05u. Volgend jaar hebben we ook een

verkoopmoment in Frankrijk, hier hebben we een

voordeel dat onze drie gedelegeerde bestuurders van

de drie miniondernemingen telkens franstalig zijn.

Naast het verkoopmoment van volgende week,

plannen wij ook nog homeparty’s, we wonen allemaal

redelijk verspreid dus dit vormt voor ons wel een groot pluspunt. De doelstelling is om gedurende

het schooljaar zo een vijf homeparty’s te organiseren waarbij de organisator zijn vrienden en

vriendinnen uitnodigt.

De organisatie van ons magazijn is zeer gestructureerd, alle goederen die binnenkomen worden

geïnventariseerd en verkoopsklaar gemaakt. Tevens worden van alle goederen foto’s genomen om

op onze website te plaatsen. Wij proberen ook van de nieuwe goederen zo snel mogelijk in onze

brochure, folder bij te voegen. Nadien worden pas alle goederen bewaart in een grote kast dat wordt

beschouwt als ons magazijn. Aangezien onze goederen niet groot zijn, hebben wij het geluk van maar

een klein magazijn nodig te hebben. Dit spaart ons wel degelijk een pak kopzorgen.

Page 52: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

50

Prijs

Voor ons is winst maken op korte termijn onze belangrijkste doelstelling, zo kunnen we een mooi

dividend uitkeren aan onze aandeelhouders die ons altijd steunen. Daarom willen wij hen graag iets

teruggeven. Winstmaximalisatie is dus onze strategie die wij willen nastreven. Vele mensen hadden

kritiek op onze productkeuze omdat dit teveel geld zou gaan kosten, we hebben ondertussen al het

tegendeel bewezen door onze klanten een degelijke service te bieden

We gaan ook kostengericht te werk, we proberen om onze kosten zo laag mogelijk te houden.

Bijvoorbeeld op onze stand hebben we bespaard door alles zelf te maken, tevens hebben we ook tal

van nuttige benodigdheden gratis verkregen van onze leveranciers. De verstandhouding die we met

deze mensen hebben opgebouwd zullen we dus zeker

behouden.

Aangezien er in de binnenstad van Brugge heel wat

concurrentie loert zijn we wel verplichten van onze producten

aan een scherpere prijs aan te bieden. Dit is enkel mogelijk

door alleen noodzakelijk investeringen te doen en de kosten zo

laag mogelijk te houden. We geven onze klanten ook een

garantie van drie maanden. Doordat er dus heel wat

concurrentie is proberen wij om een uniek verhaal aan onze

consumenten voort te brengen en exclusief proberen te zijn.

We hebben de prijs zo berekent dat we de aankoopprijs maal 2,8 doen en hierbij de btw bijtellen, zo

bekomen we onze verkoopsprijs. We proberen onze iets duurdere producten beter aan te bieden

door een pakket van drie armbanden aan te bieden, zo komt dit voordeliger uit voor onze klanten.

Page 53: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

51

6.10 Une campagne publicitaire

Bijou-écolier, faites-vous briller!

Bijou-écolier, entreprise mini de l’Institut Saint-Joseph de Bruges

a créé une collection de bijoux extraordinaire, une finition

impeccable, ceci à des prix raisonnables.

Bijou-écolier une collection de bijoux pour tous les jours, que

vous choyez comme un bijou en or, et d’autre part, des sets pour

évènements importants.

Souvent ces bijoux gardent une valeur symbolique et affective,

comme des bijoux de famille.

Une garantie de trois mois, livraison rapide.

Bijou-écolier, une collection unique, abordable pour tout le

monde!

Des boucles d’oreille ‘crâne’, modèle très particulier pour les ‘Fashionistas’ hors du commun, un

gadget à ne pas rater, pour 25 euro elles sont à vous.

Mon affiche trouvez-vous comme pièce joint.

Page 54: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

52

6.11 Emailcontacts with Swedish students

Hi

We are Glenn Sarrasin and Hanne Schutyser from St-Joseph Institute. My name is Glenn, I’m 18 years old and I was born the 29th of June. I live in Loppem, It’s a small village and it isn’t so far from school. I drive with a motorcycle. Most of the time I spend at school but after school I have different things to do. My hobby is football, I play it every Tuesday and Thursday and on Sunday I have a football match.

I have no brothers and no sisters so I’m an only child but I have 2 cats. My parents are divorced and most of the time I spend with my mother because my father lives a bit far. I have a very big family.

In the weekends I like to go out with my friends, most of all we go to Bruges or to Gent. In the holdays I like to travel. Last year I went to America and it was very beautiful. We went to the west –coast, they call it California. We didn’t go to America to rest on the beach but we went to see something of the world. I’ve seen amusement parks, national parks, big cities and also different canyons. It was very nice.

My name is Hanne, I’m 17 years old, I was born on the 2nd of July. I live very close to the center of Bruges. I have one sister Loes. She’s 23 years old and I also have one brother Thijs, he’s 20 years old.

If I’m not at school I like to do things with my friends like go shopping, just drink something at a bar or go dancing. In the weekends I go to the scouts. In the vacations I like to travel. This year I went to Portugal and Ghana. I went to Portugal with the scouts and we went from Porto to Lisbon. To Ghana I went with my parents, sister en 3 friends of my parents. I also went to Namibia, Iceland,…

Bruges is a small and beautiful place near the coast of Belgium. We have many shops, bars, cozy parks and many other things. We will do many different things, we will show you Bruges with all his charms. And were sure you going to love it, we can’t wait to meet you. You can find us on Facebook. We are very excited to go to Sweden, if you know some nice shops in Stockholm let us know

Lots of love from Belgium

Glenn & Hanne

Page 55: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

53

Answer

Hey guys!

Thank you for the letter, it made my day:)

As you problably already know, my name is Hanna Nilsson. I was born on the 23rd of October 1995,

which means I’m turning 17 in 19 days! (YAAAAAAAY!!!).

I live in a small town about twenty minutes away from Tibro, called Hjo. It’s a beautiful city located

right by a sea called Vättern, the second biggest sea in Sweden. In the summer there are lots to do in

this place. You could go swimming in the lake, chill out at the beach with your friends or go for a run

in the city park.

During the winters there’s pretty much nothing to do around here except sitting in your room

watching movies, listening to music and eating cookies, haha.

But I’m going to take you out for a walk around town so you’ll get the chance to experience it

yourselves. We’ll spend most of the time in Tibro anyway, so don’t worry about having nothing to

do;)

When I’m not in school I like to hang out with friends, go shopping, eat and work out alot. During

holidays I like to go places, just like you. This year I’ve been in Spain once, and I’m going back next

week.

My family is a happy bunch of people. We have lots of fun together and I’m sure you’ll like them. It

consists of my older sister Emma, my mom, dad, and me. I also have an older brother, but he’s living

on his own.

We have a crazy dog called Uffe and two rabbits out in the yard.

Aaaaaaaand, as an answer to your question: Every single shop you’re looking for is to be found in

Stockholm, I promise! It’s an amazing city and i’m sure you’ll have lots of fun up there.

I know this letter pretty much sucked, and I’m sorry, but I’m awful when it comes to writing about

myself, lol.

I can’t wait to see you guys, we’re going to have sooooooo much fun together! partying partying

yeah

By the way, if you have instagram, add me! @hannahontas, twitter; @hannnanilsson

Xoxo, gossip girl. Lol, just kidding.. Lots of love, Hanna.

Page 56: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

54

6.12 Sollicitatiebrief en CV

Mijn volledige CV in de 3 diverse talen en sollicitatiebrief vindt u terug als bijlage.

Dit is de link naar mijn appsite: http://www.mytaggle.nl/?action=code&code=glennsarrasin

Page 57: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

55

6.13 Sollicitatiegesprek

Het sollicitatiegesprek vond plaats op 8 januari 2013. Ik ging solliciteren voor de job kassabeheerder

omdat deze nieuwe ervaring me echt aansprak. Ik wou deze functie echt graag doordat ik de vorige

kassabeheerder met veel enthousiasme aan het werk zag. Achteraf heb ik dan een andere functie

gekregen samen met kassabeheerder, we waren dus met twee personen verantwoordelijk voor de

facturatie en de kassa.

De aanwezige personen op dit gesprek waren: mevrouw Van der Meersch, meneer Vandaele,

mevrouw De Muynck en mevrouw Declerck.

Page 58: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

56

6.14 Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen

Volg-nr Rek. nr. Rekeningen Bedrag in EUR

D C

1

3/02/2013

40000 Handelsdebiteuren € 138,18

70400 VK HG

€ 99,20

45110 Vbtw

€ 23,98

74600 Doorgerekende Kosten

€ 15,00

VF/01

2

3/02/2013

40000 Handelsdebiteuren € 51,43

70402 HK op verkopen (-) € 2,50

70400 VK HG

€ 45,00

45110 Vbtw

€ 8,93

VF/02

3

3/02/2013

40000 Handelsdebiteuren € 42,20

70400 VK HG

€ 35,00

45110 Vbtw

€ 7,20

VF/03

4

3/02/2013

40010 Handelsdebiteuren ICL € 100,00

70410 VK HG ICL

€ 100,00

VF/04

5

3/02/2013

40000 Handelsdebiteuren € 146,13

70400 VK HG

€ 112,50

45110 Vbtw

€ 23,63

48800 TTV verpakking

€ 10,00

VF/05

In bijlage vindt u één verkoopfactuur terug.

Page 59: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

57

6.15 Journal intime

Vendredi 18/01/2013

La photo :

Explication :

Cette photo a été prise au Vasa-musée. D’abord nous avons regardé un petit film de

comment on a construit le bateau et comment ils a récupéré et restauré le bateau.

Après le film nous avions le temps pour voir on bateau et pour faire des photos.

C’était très beau.

Une anecdote :

Quand nous sommes arrivés dans notre chambre à coucher dans le bateau, nous

voyions que la chambre était très petit. C’était très difficile de nous installée dans

notre chambre et c’était très amusant à ce moment.

Le meilleur moment :

Le meilleur moment de la journée était pour moi le vol en avion parce que je voulais

en Suède et je voulais être loin de la Belgique.

Le pire moment :

Je devrais me lever tôt et c’était très difficile et j’étais très fatigué

Citation :

‘Nous partons !’

Page 60: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

58

Samedi 19/01/2013

La photo :

Explication :

C’est une photo qui a été prise dans L’hôtel de ville. D’abord ,nous avons eu une visite

guidée et je trouvais cette visite très intéressante et spéciale. Nous avons visité

plusieurs chambres différentes dans l’hôtel de ville et la photo a été prise dans la

dernière chambre que nous avons visité. Cette chambre était entièrement en or et je

le trouvais très spectaculaire et c’est très cher. L’hôtel de ville est très grand et

l’architecture est très spéciale aussi.

Une anecdote :

Quand nous sommes allés au restaurant ‘Pelikan’, nous avons eu une grande bataille

de neige et Jean-Baptiste et moi voudrions pousser Dieter dans la neige mais il a

glissé dans la neige. C’était très drôle.

Le meilleur moment :

Le meilleur moment de la journée était pour moi le repas dans le restaurant ‘Pelikan’.

C’était le meilleur moment pour moi parce que l’atmosphère était très bien et le

repas était très délicieux.

Le pire moment :

L’activité de soirée n’était pas amusante parce que il n’y avait pas d’ambiance. Tout le

monde étaient fatigué.

Citation :

Dans le restaurant ‘Pelikan’: ‘J’ai faim !’

Page 61: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

59

Dimanche 20/01/2013

La photo :

Explication :

Cette photo a été prise dans le Globe à Stockholm. Quand nous sommes arrivés au

bâtiment, les profs ont divisé nous en trois groupes de seize personnes. D’abord,

nous avons regardé un film sur la construction du Globe. Après ce film, nous avons

pris l’ascenseur. Le point de vue en haut était impressionnant.

Une anecdote :

Le point de vue était très agréable. Quand nous sommes descendus avec l’ascenseur,

je suis tombé et c’était très drôle.

Le meilleur moment :

Le meilleur moment de la journée était le moment quand nous sommes montés avec

l’ascenseur. C’est très difficile pour décrire ce moment parce que la vue était

magnifique.

Le pire moment :

Le pire moment de la journée était le voyage en l’autobus à Tibro. C’est le pire

moment parce que le voyage en autobus a duré cinq heures et c’était très dur.

La citation :

Sur le bus à Tibro : ‘vous pouvez fumer une cigarette.’

Page 62: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

60

Lundi 21/01/2013

La photo :

Explication

C’était lundi et nous allions pour la première fois à l’école à Tibro. Nous allions faire

connaissance avec les étudiants. Après ce moment nous avons eu une visite guidée

dans l’école et je le trouvais intéressant parce que il y avait beaucoup de salles de

classes très spectaculaires. C’était impressionnant.

Une anecdote :

Quand Nicolas, Ilias et moi sommes partis de l’école nous sommes allés à l’auberge

mais nous avons pris une rue fautive. Nous sommes perdus pour plus de 40 minutes

mais heureusement nous avons trouvé la route correcte de retour à l’école.

Le meilleur moment :

Le meilleur moment de la journée était pour moi le film que nous avions vu le soir. Je

trouvais ce film très beau et c’était relaxant après une journée très fatigante.

Le pire moment :

Le pire moment de la journée était pour moi que le repas à midi n’était pas très

délicieux. Le repas était froid. Heureusement les repas étaient des jours suivant

beaucoup mieux.

Citation :

Pendant la promenade à l’auberge : ‘C’est par ici !’, ‘nous avons perdu la route’

Page 63: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

61

Mardi 22/01/2013

La photo :

Explication :

Cette photo a été prise dans le restaurant ‘Jensens Bofhuis’. Ici je suis venu manger

avec Loïc, Emiel, Jean-Baptiste, Florian, Nicolas, Ilias, Dieter et Joaquim. D’abord nous

avons attendu à peu près 30 minutes avant nous pouvions nous asseoir. Ce repas

était le meilleur de tous les repas de la semaine et ce n’était pas cher et pourtant

délicieux. C’était un après-midi très agréable.

Une anecdote :

Quand nous sommes arrivés à Göteberg nous sommes directement allés à la

recherche d’un restaurant nommé ‘Jensen’s Bofhuis’. Nous avons cherché pour plus

de 20 minutes et quand nous sommes rentrés à la gare nous voyions que le

restaurant était à coté de la gare.

Le meilleur moment :

Le meilleur moment de la journée était pour moi le soir quand nous avons joué au

billard. Nous avons bu quelque chose et avec la musique et mes copains et copines

c’était un soir à ne jamais oublier.

Le pire moment :

Le pire moment de la journée pour moi était le voyage en train. Le voyage en train a

duré deux heures et ça était très dur.

Citation :

Dans le restaurant : ‘C’est délicieux !’ Jensens Bofhuis n’était pas cher et délicieux.

Page 64: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

62

Mercredi 23/01/2013

Explication la photo:

Quand nous sommes arrivés à l’école nous sommes allés à la salle de sports. Dans le

vestiaire nous nous sommes changés pour le match de foot contre les étudiants

suédois. Nous avons divisé notre group en deux groupes. Mon équipe a gagné tous

les matches. Après le tournoi nous sommes allés dans le vestiaire et nous avons pris

une douche. L’ambiance dans le vestiaire était impressionnant et nous avons chanté

beaucoup

Une anecdote :

Le soir nous avons visité la forteresse de Carlsborg. Pendant la visite guidée nous

parcourions les couloirs. Mr Punie s’est caché derrière un mur. Quand je suis passé et

il a sauté devant moi. J’ai sur saute et je suis tombé à la renverse.

Le meilleur moment :

Le meilleur moment de la journée était pour moi le dernier repas à l’auberge. Le

repas était délicieux et l’atmosphère était aussi très bon.

Le pire moment :

Le pire moment de la journée était pour moi le moment de vente parce que il n’y

avait pas beaucoup de gens. C’était très dur et nous n’avons rien vendu.

Citation :

‘Nous avons vaincu les Suédois !’

Page 65: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

63

Jeudi 24/01/2013

La photo :

Explication :

Pendant le dernier après-midi nous sommes allés faire du bowling. Quand nous

sommes arrivés au bowling c’était 13.00h mais le bowling n’ouvrait pas jusqu’à

14.00h. Pendant cette heure nous sommes allés à la pizzeria. Là nous avons mangé

une pizza avec deux et à 14.00 nous sommes partis au bowling. Nous avons payé et

nous avons joué deux jeux de bowling.

Une anecdote :

Pendant le bowling c’était à mon tour pour jeter la boule. Je voudrais jeter la boule

vers les cônes et j’ai jeté un Strike mais je n’ai pas gagné.

Le meilleur moment :

Le meilleur moment de la journée pour moi était la fête d’adieu. D’abord nous avons

mangé des tortillas et c’était très délicieux. Après ça nous avons bu une bière et la

fête d’adieu était amusant avec mes copains, copines et les suédois.

Le pire moment :

Le pire moment de la journée pour moi était quand nous sommes partis au

l’aéroport. Ici nous avons dit adieu aux étudiants suédois et c’était un moment triste

pour tout le monde.

Citation :

‘Ils nous manqueront !’

Mijn Journal intime vindt u terug als digitale bijlage.

Page 66: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

64

6.16 Ondernemer van de klas

Tijdens het bezoek van de Zweden kregen we bezoek in de kapel van een zeer bijzonder persoon,

Pieter-Jan Bouten. Hij kwam hier in Brugge een beetje meer uitleg geven over zijn onderneming en

hoe het allemaal verlopen is. Hij is nu 31 jaar oud en heeft een zeer mooi leven. Hij is de oprichter

van de onderneming ‘In te pocket’ en is nu bezig met een 2e onderneming ‘Showpad’. Hij is zeer jong

begonnen en heeft veel ervaring op gedaan bij zijn eerste jobs. Hij is gestart bij een sociaal netwerk

‘Netlog’ en heeft zo veel ideeën op gedaan.

De eerste onderneming die hij dus oprichtte was ‘In the pocket’ met een vriend. Ze zijn zeer klein

begonnen en wouden vooral de mensen helpen. Hierbij zijn ze vooral actief op het mobiel netwerk

en gaan ze verschillende technologische aanpassingen doen. Nu werken er ondertussen al 35

mensen voor hem. Een jaar geleden waren ze maar nog met 10 mensen aan het werk maar met

goeie beslissingen en trouwe klanten konden ze voldoende uitbreiden, ook naar een bureau en niet

meer aan de keukentafel. Ze werkten vooral in het begin met freelancers, zij betalen en hij zal het in

orde brengen. Ze hebben bijvoorbeeld de Q-music app gemaakt. Ze gaan dus eigenlijk apps maken

voor verschillende media en radio bedrijven en worden daardoor ook voldoende betaald.

De tweede onderneming die hij oprichtte is ‘Showpad’. Showpad dient om verschillende producten

zoals een Ipad te evolueren naar een krachtige verkoop en presentatie voorwerp. De onderneming is

nog niet op volle kracht, ze zijn er nog volop mee bezig.

Je moet verschillende stappen durven nemen in het leven. Hoe meer je werkt hoe meer ervaring en

ideeën je kan bekomen en natuurlijk ook geld want je kan het zeker gebruiken. Voor je kan starten

met een nieuwe onderneming moet je een idee hebben en er natuurlijk zeker van zijn dat je zal

verkopen op de markt. Je kan dit op verschillende manieren te weten kom zoals internet, enquête…

Om te starten met een nieuwe lening heb je natuurlijk geld nodig en het gaat ook veel tijd kosten. Je

moet goeie beslissingen maken en durven een risico te nemen. Dit is de manier hoe Pieter-Jan is

gestart met zijn onderneming en nu zeer succesvol aan het werk kan.

Page 67: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

65

6.17 Analyse van de jaarrekening

Machteld Live in Style Machteld beschikt naast vrouwenkledij ook over een ruim assortiment juwelen, enkele voorbeelden hiervan zijn: Hypnochic, Silis, Wouters & Hendrix… Aangezien Bijou-écolier ook Hypnochic verkoopt, was de link snel gemaakt. Niets hield Glenn en Loïc dus nog tegen om voor onze GIP-taak ‘analyse van een jaarrekening’ te kiezen voor Machteld!

Interpretatie liquiditeit in ruime zin: Aangezien het resultaat groter is dan 1, is de onderneming in staat om haar schulden af te lossen op korte en lange termijn. Bovendien kan het verder het vreemd vermogen terugbetalen.

Interpretatie liquiditeit in enge zin: Onderneming beschikt over niet voldoende vlottende activa om het vreemd vermogen op korte termijn terug te kunnen betalen.

Interpretatie solvabiliteit: Het resultaat van de solvabiliteit ligt lager dan 33,33% dus dit is negatief voor de onderneming, er is teveel vreemd vermogen aanwezig in de onderneming. Dit komt omdat Machteld Live in Style een paar jaar geleden zwaar heeft geïnvesteerd.

Interpretatie rendabiliteit: Het is gunstig om te investeren in Machteld, sinds de zware investering uit het boekjaar 2011 is er een stijging van 2,56% in het huidig boekjaar. Deze tendens wordt ondertussen verder gezet.

Interpretatie EBIT:

86.382,00 is de bedrijfswinst na het aftrekken van de bedrijfskosten, dat Machteld Live in Style

boekte ondanks de zware investeringen, dit is dus de totale winst voor interesten en belastingen

voor het boekjaar 2012.

Berekeningen ratio's Boekjaar 2012 Boekjaar 2011

Vlottende activa

Vreemd vermogen op KT

Vlottende activa -voorraden

Vreemd vermogen op KT

Eigen vermogen (*100)

Totaal vermogen

Winst (verlies) van het boekjaar na belastingen

Eigen vermogen

Bedrijsopbrengsten

Bedrijfskosten

1,25 1,25

0,26 0,30

4,93%

EBIT

2,56% -26,19%

86.382,00 99.629,00

4,53%

Liquiditeit in ruime zin

Liquiditeit in enge zin

Solvabiliteit

Rendabiliteit

Page 68: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

66

6.18 Starting up a new business in the UK

Introduction

We are going to start up a Sole trader, a night shop named ‘Little Brussels’. We want to start it up in London. We are Loïc De Maeght and Glenn Sarrasin, we want to run a business in London because we really like the environment and the people how lives in the area. We are going to sell different things like alcohol, cigarettes, Belgian beer, Belgian chocolate, Belgian fries and many other stuff. The exact place in London where we want to open our shop is in oxford street Oxford Street, Marylebone London, W1D 1LA in the center of the city. We want to do this because we want to sell the Belgian products in another country like England. It's a new challenge for us to do this.

Part one: registration

The first thing you must do is search which business you want to start up. When you start a business in the UK you must choose a structure for your business. It’s important to understand the different risks and benefits before you choose your one business structure.

Most businesses in the UK are:

-sole traders

-limited companies

-partnerships

If you are a sole trader you need to register as ‘self-employed’ and this means that you are working for yourself, not for someone else.

Usually, if you carry on a business in the UK you’ll need to live in the UK. If your business is a private limited company, you’ll also need a registered office and at least 1 director in the UK.

Page 69: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

67

Part two

We have chosen for a sole trader, so we must register as self-employed. We must register you’re

enterprise in the register of the UK. You will also need to register for ‘self-assessment’ tax, which

means you (or your accountant) calculate your own tax.

To become a sole trader you must have the following things:

Have a National Insurance (NI) number: To get a National Insurance number you must have

the right to work or study in the UK. Telephone: 0845 600 0643, Monday to Friday, 8am to

6pm.

Register for self-assessment with HM Revenue and Customs (HMRC): Once you’ve registered

for Self-Assessment with HM Revenue & Customs (HMRC), you’ll get a Unique Taxpayer

Reference (UTR) number and you can then send your tax return to HMRC.

https://online.hmrc.gov.uk/registration/newbusiness.

Trade under your own name or choose a business name ‘little Brussels’.

Find out how to set up business as a sole trader in the UK.

If you're self-employed we normally have to pay Class 2 National Insurance contributions.

Sole traders

Set up as a sole trader

If you’re a sole trader, you’re running your own business as an individual. This is known as being ‘self-

employed’. You can keep all your business profits after you’ve paid tax on them. You can take on

staff ‘sole trader’ means you’re responsible for the business, not that you have to work alone or with

maximum 2 people like us.

You must register for Self-Assessment with HMRC as soon as you can after starting your business.

Our responsibilities

We are going to responsible for:

your business debts

bills for anything you buy for your business, like stock or equipment.

keeping records of your business’ sales and expenses.

sending a Self-Assessment tax return every year.

paying Income Tax on the profits your business makes and National Insurance .

Naming your business ('Little Brussels').

You can use your own name or trade under a business name. There are rules on using a

business name. For example, you can’t: use the terms ‘Limited,’ ‘Ltd’, ‘public limited

company,’ ‘plc,’ ‘limited liability partnership,’ ‘LLP’.

We suggest a connection with government or local authorities.

Page 70: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

68

https://online.hmrc.gov.uk/registration. This is the site for registration for self-assessment and VAT.

When setting up business in the UK you may need to apply for a license, depending on what your

business is. We need a Temporary Events Notice. We need this because we are going to sell

cigarettes an Belgian beer (alcohol) and other stuff.

Licensable activity includes:

selling alcohol serving alcohol to members of a private club providing entertainment (eg music, dancing or indoor sporting events) serving hot food or drink between 11pm and 5am

Page 71: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

69

Dover District Chamber of Commerce & Industry White Cliffs Business Centre Honey wood Road Whitfield Dover Kent CT16 3EH Tel.: 01304 824955 Fax.: 01304 822354 Email: [email protected]

Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Great-Britain

Westwood House

Annie Med Lane

South Cave

HU15 2HG UK

Tel.: +44 (0)20 7127 4292

Email: [email protected]

Page 72: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

70

British Chambers of Commerce

London office

65 Petty France

London

SW1H 9EU

Tel: +44 (0)20 7654 5800

Fax: +44 (0)20 7654 5819

Email: [email protected]

In bijlaga vint u de contactgegevens terug van de brieven.

Page 73: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

71

6.19 La plainte/ Le commerce par téléphone

Loïc: Glenn, contrôle de nos livres montre que le versement pour le sponsoring n’est pas encore

effectuer.

Glenn : Je vais appeler pour demander si la facture est bien reçue.

Glenn : Je vais appeler toute de suite.

Loïc : Ah Glenn vous avez pu joindre Machteld ?

Glenn : Oui, j’ai eu Machteld au téléphone et elle n’a pas reçu la facture, vous voulez envoyer une

copie ?

Loïc : Oui, je vais faire le nécessaire, je vous envoie une copie, comme preuve ,par mail.

Glenn : Merci beaucoup Loïc

Loïc : De rien, est ce qu’il y a encore d’autre factures qui ne sont pas payées ?

Glenn : Non, toutes les factures sont payées.

Loïc : Parfait !

Loïc : Au revoir Glenn !

Glenn : A bientôt !

Lettre commerciale (plainte) trouvez-vous comme pièce jointe.

Page 74: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

72

6.20 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2

Page 75: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

73

6.21 Bedrijfsbezoeken

Modular

Op vrijdag 15 maart gingen we op bezoek bij Modular, opgericht in 1980. Dit bedrijf dat

lichtmateriaal produceert is gelegen in Roeselare en biedt werk aan 160 mensen. Modular

distribueert hun producten in 75 landen, ze hebben een omzet die jaarlijks zo een 40 miljoen euro

bedraagt.

Na een dik halfuur onderweg te zijn geweest richting Roeselare, kwamen we aan op de site van

Modular die 2,2 hectare groot is. Het impressionante gebouw gaf ons een benieuwde indruk

gekoppeld aan hoge verwachtingen. Deze verwachtingen werden onmiddellijk ingelost, bij het

binnenkomen werden we ontvangen door een paar personeelsleden. Hierna werd onze delegatie van

het Sint-Jozefsinstiuut verder door geloodst naar de lounge bar van dit moderne en zeer lumineuze

bedrijf.

Onder de indruk van het design en hoog technologische snufjes kregen we een uitgebreide

powerpoint-presentatie door een zeer competente werkneemster.

Het was direct duidelijk dat Modular beschikte over een wereldwijde distributie nadat we enkele

voorbeelden voorgeschoteld kregen.

Modular leverde reeds lichtinstallaties bij talloze bedrijven, enkele voorbeelden hiervan zijn:

• Microsoft Brussel

• Mini-Cooper Brugge

• AZ- Sint-Jan Brugge

• Hotelketen Sofitel

• …

Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van bedrijven, er zijn nog talloze bedrijven die het

vertrouwen schenken aan Modular.

Modular haalt 80% van zijn inkomsten uit de export en slechts 20% in België, dit geeft nog maar eens

weer dat het een bedrijf is met wereldwijde impact.

Modular is een bedrijf met een vooruitstrevende visie en staat vooral open voor vernieuwing,

daarom opende het in 2007 ‘the Lightbox’. Dit is een hypermoderne ‘showroom’ waar alle nieuwe

trends worden tentoon gesteld aan klanten en potentiële nieuwe klanten.

In 2011 kwam Modular met het Luceplan op de markt, dit hield in dat Modular zich naast design

verlichting zich nu ook meer ging focussen op decoratieve verlichting.

Het was een zeer fijne en leerrijke ervaring om eens de gang van zaken te mogen bekijken in dit

prachtige bedrijf.

Bedankt Modular!

Page 76: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

74

Verslag in the Pocket

Tijdens het bezoek van de Zweden kregen we bezoek in de kapel van een zeer bijzonder persoon,

Pieter-Jan Bouten. Hij kwam hier in Brugge een beetje meer uitleg geven over zijn onderneming en

hoe het allemaal verlopen is. Hij is nu 31 jaar oud en heeft een zeer mooi leven. Hij is de oprichter

van de onderneming ‘In te pocket’ en is nu bezig met een 2e onderneming ‘Showpad’. Hij is zeer jong

begonnen en heeft veel ervaring op gedaan bij zijn eerste jobs. Hij is gestart bij een sociaal netwerk

‘Netlog’ en heeft zo veel ideeën op gedaan.

De eerste onderneming die hij met een vriend oprichtte is ‘In the pocket’. Ze zijn zeer klein begonnen

en wouden vooral de mensen helpen. Hierbij zijn ze vooral actief op het mobiel netwerk en gaan ze

verschillende technologische aanpassingen doen. Nu werken er ondertussen al 35 mensen voor

Pieter-Jan. Eén jaar geleden waren ze maar nog met 10 mensen aan het werk maar door middel van

goede beslissingen en trouwe klanten konden ze voldoende uitbreiden, hun eerste bureau als

officiële werkruimte was een feit. In het begin werkten ze vooral met freelancers. In the pocket heeft

bijvoorbeeld de Q-music app gemaakt, ze gaan dus eigenlijk apps maken voor verschillende media en

radio bedrijven en worden daardoor ook voldoende betaald.

De tweede onderneming die hij oprichtte is ‘Showpad’. Showpad dient om verschillende producten

zoals een Ipad te laten evolueren naar een krachtig verkoop en presentatie voorwerp. Door software

hierop te programmeren, kunnen ondernemingen met hun iPad alles beheren. De onderneming is

nog niet op volle kracht, ze zijn er nog volop mee bezig.

Je moet verschillende stappen durven nemen in het leven. Hoe meer je werkt hoe meer ervaring je

kan opdoen. Voor je kan starten met een nieuwe onderneming moet je een idee hebben en er

natuurlijk in geloven dat je product zal slagen. Je kan dit op verschillende manieren te weten kom

zoals internet, enquêtes, sociale media… Om te starten met een nieuwe onderneming heb je

natuurlijk geld nodig en het gaat ook veel tijd kosten. Je moet goeie beslissingen maken en durven

een risico te nemen. Dit is de manier hoe Pieter-Jan is gestart met zijn onderneming en nu zeer

succesvol aan het werk kan.

Page 77: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

75

Europe direct

Europe Direct is een internationaal netwerk over heel Europa. Ze beschikken over een netwerk van informatie. Het bestaat uit 500 bureaus die gelegen zijn over heel Europa, daarvan is het hoofdbureau in Skaraborg gelegen. Europe Direct heeft ook verschillende activiteiten: - Informatie geven over de EU aan de mensen. - Experts in fondsen van Europa. - Een begeleidende rol spelen voor niet-Europeanen en Europeanen. - Zoeken naar business partners over heel Europa. Hun doelpubliek zijn de verschillende gemeenten in de EU, studenten en leerkrachten, de algemene bevolking en associaties. Mission for the Youth of Europe is een wedstrijd dat ze organiseren. Mission for the Youth of Europe is een wedstrijd die elk jaar een ander thema heeft. De winnaar van deze wedstrijd mag voor een weekje naar Brussel om zo het Europees parlement te bezoeken. In 2011 werd de wedstrijd gewonnen door het Fagelviksgymnasiet in Zweden. De week van Europa is ook een soort wedstrijd waarbij de deelnemers

moeten zoeken en discussiëren met elkaar over oplossingen voor de

problemen van de EU. Het is de bedoeling dat de EU die oplossingen

gebruikt als inspiratie of oplossing. In 2012 was het thema de solidariteit

tussen generaties. Dit jaar zal het waarschijnlijk gaan over de verschillende

regio’s en steden binnen Europa.

Europe voluntary service

EVS is een organisatie dat gesponsord word door de EU voor vrijwilligers. De vrijwilligers moeten ook een bepaalde leeftijd hebben om te kunnen reizen namelijk tussen de 18 en 30 jaar. EVS is een deel van de Europe direct. Een vrijwilligersreis bestaat uit 2 delen: 1) Uitzendorganisatie vinden 2) Gastheerorganisatie vinden, dit doe je via de site http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm Het is de bedoeling om zo veel vrijwilligers aan te zetten om vrijwilligerswerk te doen. En zo de mensen te helpen. Dit is bijvoorbeeld ook de job van de spreekster.

Page 78: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

76

Prisma teknik

Prisma technique is opgericht rond 1987, dit is nu ongeveer 26

jaar geleden. Ze houden zich vooral bezig met speciale

economische activiteiten zowel lokaal als internationaal. Hun job

bestaat uit het produceren van interessante producten voor de

samenleving, bijvoorbeeld ‘Aqoustic pedestrial signal’, LED-

lampen voor de openbare weg, ‘deflection indicator’... Deze

oversteekknop kan je al bijna overal vinden met name in Brussel,

Oostenrijk, Finland… In de jaren 1993-94 was er een grote ramp,

ze draaiden veel verlies en zaten in hoge schulden. Door een

vreemde gebeurtenis haalden ze plots meer en meer winst en geraakten zo uit de schulden. Hierdoor

zijn ze dan ook sterk gelovig geworden. Sindsdien gaat alles goed binnen de onderneming.

Ze werken met 4 verschillende departementen:

-Care AB

-Technic AB

-Safe AB

-Licht

Hun onderneming is vreemd ingericht met zeer veel ruimte om na te denken over verschillende

activiteiten. Ze zijn zeer sterk gelovig binnen de onderneming en maken zelf tijd vrij binnen de

werkuren voor een gebedje. Ze verkopen in totaal aan meer dan 90 landen. In Colombia gaan ze ook

de arme mensen helpen maar ook de gevangenen omdat ze willen dat ze niet weer dezelfde fout

maken. Nu zijn ze nog altijd zeer gelovig. Ik vond het een mooi en interessant bedrijfsbezoek.

Page 79: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

77

Inredia

Inredia is een ontmoetingsplaats voor meubelmakers en designers. Hun doel is dan ook om terug een hoofddesigner van meubels te worden over heel de wereld maar vooral voor Zweden. Het is pas 3 maanden oud maar toch heeft het al een grote indruk gemaakt op veel mensen. Het gebouw was vroeger een meubelfabriek maar die werd rond het jaar 1990 gesloten. Nu is het gebouw een samensmelting van oud, hedendaags en nieuw. Het gebouw is zeer mooi ingericht zowel vanbinnen als vanbuiten en trekt het publiek aan. De opdracht van Inredia is de marketing en natuurlijk ook de design van Tibro naar een hoger niveau tillen via de marketing en creativiteit. Ze willen Tibro terug in beeld brengen aan de hand van verschillende veranderingen. Ook heeft Tibro nog zijn sterktes want zij zijn nog verantwoordelijk voor de meubels in 50 landen over heel Europa. De meeste meubels die niet van Ikea zijn worden geproduceerd in Tibro. Zo willen ze een material connection establishment vestigen in Inredia. Dat is te vergelijken met een

stock van alle materialen die je kunt gebruiken om meubels te maken. Ook willen ze meedoen met

de Stockholm fair of design, dat is een beurs in Stockholm waar allerlei designers van meubels

samenkomen van over de hele wereld en waar klanten kunnen kijken naar hun creaties en

materialen.

Page 80: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

78

7 Conclusie

Het 6e jaar handel is een zeer speciaal jaar. Je komt in aanraking met een minionderneming en de

geïntegreerde proef. Het is een zwaar maar leerrijk jaar.

Ik heb zeer veel bijgeleerd dankzij de minionderneming en de GIP. Niet alleen theoretisch maar

vooral ook de praktische kant. Nu weten we hoe het er in een echte onderneming aan toe gaat en

dat het vooral hard werken is om je doel te bereiken. Tijdens het jaar leer je omgaan met de mensen

en hoe je alles moet plannen. Ik vond het een zeer leerrijk 6e jaar.

De minionderneming heeft mij doen inzien hoe het er aan toe gaat in de realiteit waardoor ik nu een

heldere kijk heb op hoe de businesswereld in elkaar zit. Je leert jezelf beter kennen en je evolueert

op verschillende vlakken.

Er kroop zeer veel tijd en energie in het maken van de GIP-taken en soms werd ik daarvoor beloond

maar soms dan ook niet. Ik hoop dat mijn werk voldoende zal zijn om het schooljaar goed af te

sluiten en ik kan terug blikken op een prachtig maar zwaar laatste jaar in het middelbaar.

Page 81: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

79

Bijlagen

Page 82: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

80

Bijlage 1. Aandeelhoudersvergadering

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering miniondernemingen

Geachte heer Bonte

Met deze brief zouden wij u graag uitnodigen op onze aandeelhoudersvergadering op 16 oktober

2012. De vergadering begint om 19.30u op onze school ‘ Sint-Jozefsinstituut’ Zilverstraat 26, 8000

Brugge. Dit jaar zijn er drie verschillende miniondernemingen met name ‘Bijou-écolier', 'Coco Café' en

'Verto'. Wij verkopen vooral juwelen zoals armbandjes en oorbellen tegen een voordelige prijs. Op

deze vergadering zal u het aanbod van de drie verschillende miniondernemingen kunnen ontdekken

en elke minionderneming zal zich ook voorstellen.

Onze agendapunten zijn:

Welkomstwoord afgevaardigde bestuurders

‘Mini’s got talent’ met de verschillende miniondernemingen

Mogelijkheid tot bezichtigen van de standjes

Receptie

Na de voorstellingen is er een receptie voorzien met een hapje en een drankje, waarop iedereen

welkom is. Tijdens de receptie hebt u de gelegenheid om alle standjes te bezichtigen. U kan natuurlijk

ook altijd iets kopen.

Er wordt wel gevraagd om te bevestigen op de site 'http://mini.jozefienen.be' of u al dan niet

aanwezig zal zijn. In beide gevallen is aanmelding nodig. U kan zich aanmelden met het persoonlijk

wachtwoord 'EpFDWp'. Dit dient ook om uw gegevens nogmaals te controleren.

Bijou-écolier Le plus aimé

Zilverstraat 26 8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

Bijou-é[email protected] www.bijouecolier.be

Ascoop Filip Boninvest 20 8000 BRUGGE

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Brugge 2012-10-11

Page 83: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

81

Met vriendelijke groet

Sarrasin Glenn

Technisch directeur

Bijou-écolier

Hieronder vindt u een aandeelhouderstrookje met uw barcode. Gelieve dit strookje mee te brengen op

de aandeelhoudersvergadering.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontvangst aandeelbewijs Bijou-écolier Bonte Patrick Verklaart zijn aandeelbewijs van de minionderneming Bijou-

écolier ontvangen te hebben op de aandeelhoudersvergadering van 16 oktober 2012 Handtekening

Aandeelhoudersvergadering 16 oktober 2012

!2000003635771! Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge

www.bijouecolier.be

Brugge 16 oktober 2012

Page 84: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

82

Bijlage 2. Afgenomen enquêtes

Intro:

Wij zijn van Bijou-écolier, we verkopen oorbellen en armbandjes dit gekoppeld aan een uitstekende

service en klantvriendelijkheid. Als het past voor u, zouden wij u graag enkele vragen stellen.

Alvast bedankt voor uw medewerking !

Vragenlijst

M-V

1. Draagt u dagelijks juwelen of oorbellen?

ja

neen

2. Heeft u een vaste winkel waar u uw juwelen aankoopt?

Ja

Neen

Het varieert

3. Wat is het belangrijkst voor u bij de aankoop?

Kwaliteit

Service

Prijs

Merk

Andere :

4. Bent u bereid om meer dan 25 euro uit te geven aan juwelen?

5. Zou u één of meerdere stuks in één keer aankopen?

ja

neen

geen mening

6. Vindt u kortingen op feestdagen of andere gelegenheden belangrijk bij uw aankoop?

ja

neen

geen mening

Page 85: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

83

7. Wat zijn voor u de redenen om juwelen te dragen?

8. Is de presentatie/etalage van de juwelen belangrijk voor u?

9. Welke stijl van juwelen draagt u het liefst?

Klassiek

Modern

vintage

10. Koopt u meer juwelen in het voorjaar of najaar ?

Voorjaar

Najaar

Geen mening

11. Gezien de geringe prijs, wensen we toch een kwaliteitsgarantie te bieden, welke periode is voor u

aanvaardbaar ?

1 maand

3 maanden

6 maanden

Geen mening

12. Zou u online een aankoop verrichten ?

Ja

Neen

Geen mening

13. Vindt u een Facebookpagina belangrijk voor een bedrijf zoals het onze?

Wij danken u voor uw medewerking.

Alvast bedankt !

Bijou-écolier

Page 86: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

84

Bijlage 3. Lettre commerciale (assortiment)

Bijou-écolier

Zilverstraat 26 8000 Bruges Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

Monsieur K. Floreal Rijselsestraat 33 8210 Loppem

votre lettre du vos références nos références BRUGES

12-10-21

envoi du catalogue

Monsieur

Nous vous présentons notre mini-entreprise 'Bijou-écolier'. Nous sommes de l'école Institut Saint-Joseph de Bruges. Nous vendons des bijoux comme des bracelets et des boucles d'oreilles à un prix avantageux et qui sont également d'une bonne qualité . Nous vendons à des lieux différents.

Si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter par notre site web 'www.mini-jozefienen.be/Bijou-écolier'. En annexe, vous trouverez le catalogue.

Nous vous invitions à un des moments de vente. Ce vendredi sur la soirée des parents, il y a un moment de vente à partir de 16h jusqu'à 19h à Institut Saint-Joseph au Zilverstraat 26, 8000 Bruges. Nous vous remercions de votre confiance.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

Glenn Sarrasin Responsable du service Technique

P.J.: notre dernier catalogue

Bijou-écolier Le plus aimé

Page 87: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

85

Bijlage 4. Affiche (campagne publicitaire)

Page 88: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

86

Bijlage 5. sollicitatiebrief & CV (Nederlands, Frans, Engels)

Glenn Sarrasin

Rijselsestraat 33

8210 LOPPEM

Sint-Jozefsinstituut

Bijou-écolier

Zilverstraat 26

8000 BRUGGE

Brugge, 8 januari 2013

Sollicitatie Kassa beheerder

Geachte

Ik zou graag solliciteren voor de job kassa beheerder omdat ik zeer veel interesse heb in

deze job. Ik zou dit zeer graag doen omdat het een leuke job is met een grote

verantwoordelijkheid.

Ik zou het graag doen omdat ik ook in het algemeen graag met geld bezig ben. Ik ben ook

goed in wiskunde en daarom zou dit zeker geen problemen mogen opleveren en ook met de

technologie van vandaag is alles mogelijk. De grootste taak is vooral de kassa in het oog

houden en er voor zorgen dat alles in orde is en ik zal u zeker niet teleur stellen.

Ik heb ook al op verschillende verkoopmomenten de kassa gedaan en daar heb ik ook al

getoond dat ik er zeker goed mee om kan gaan en me best doe om het onderste uit de kan

te halen.

Het is ook totaal niet eentonig want je moet voortdurend andere taken in orde brengen. Bij

de kassa is het uiteraard belangrijk om geen fouten te maken omdat dan alles misloopt en

dit ga ik zeker proberen te vermijden.

In bijlage vindt u mijn CV, dat ik graag verder aan u zou willen inlichten in een gesprek.

Ik kijk alvast uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet

Glenn Sarrasin

Page 89: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

87

CV Nederlands

Page 90: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

88

CV Frans

Page 91: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

89

CV Engels

Page 92: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

90

Bijlage 6. Verkoopfactuur

Bijou-écolierZilverstraat 26

8000 Brugge

www.bijouecolier.be

Datum factuur

3/02/2013

Factuurnummer klant

VF/02

Omschrijving Aantal handelskorting financiele kortingEenheidsprijs verpakking BTW Prijs incl. btw

Kaki setje 1 / / € 20,00 / 21% € 24,20

verbergdoosjes 5 10% / € 5,00 / 6% € 6,05

Bruto-bedrag Handelskorting Bijkomende kosten Finan. Korting Subtotaal MvH Btw Verpakking

€ 45,00 € 2,50 € 42,50 € 42,50 21%

€ 51,43

Totaal factuurbedrag

BE32 0016 8078 7102

Joyce Heirbrandt

Btw-bedrag

€ 8,93

Bijou-écolier

Page 93: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

91

Bijlage 7. Analyse jaarrekening

Inleiding: keuze voor Machteld Live in Style. Machteld beschikt naast vrouwenkledij ook over een ruim assortiment juwelen,enkele voorbeelden hiervan zijn: Hypnochic, Silis, Wouters & Hendrix… Aangezien Bijou-écolier ook Hypnochic verkoopt, was de link snel gemaakt. Niets hield Glenn en Loïc dus nog tegen om voor onze GIP-taak ‘analyse van een jaarrekening’ te kiezen voor Machteld!

Berekeningen ratio's Boekjaar 2012 Boekjaar 2011

Vlottende activa

Vreemd vermogen op KT

Vlottende activa -voorraden

Vreemd vermogen op KT

Eigen vermogen (*100)

Totaal vermogen

Winst (verlies) van het boekjaar na belastingen

Eigen vermogen

Bedrijsopbrengsten

Bedrijfskosten

1,25 1,25

0,26 0,30

4,93%

EBIT

2,56% -26,19%

86.382,00 99.629,00

4,53%

Liquiditeit in ruime zin

Liquiditeit in enge zin

Solvabiliteit

Rendabiliteit

Page 94: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

92

Balans & jaarrekening

ACTIVA Huidig boekjaar

Vorig boekjaar

VASTE ACTIVA 986.169,00 1.058.091,00

I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa 400 135

III. Materiële vaste activa 985769 1057956

A. Terreinen en gebouwen 784329 816253

B. Installaties, machines en uitrusting 196812 237259

C. Meubilair en rollend materiaal 4628 4444

D. leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten VLOTTENDE ACTIVA 698.675,00 726.443,00

V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 551691 552141

A. Voorraden 551691 552141

grond- en hulpstoffen bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 42269 46830

A. Handelsvorderingen 26391 42484

B. Overige vorderingen 15878 4346

VIII. Geldbeleggingen B. overige beleggingen IX. Liquide middelen 87557 100829

X. Overlopende rekeningen 17159 26643

TOTAAL DER ACTIVA 1.684.843,00 1.784.534,00

Page 95: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

93

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 83.047,00 80.921,00

I. Kapitaal 43700 43700

A. Geplaatst kapitaal 43700 43700

IV. Reserves 4370 4370

A. Wettelijk reserve 4370 4370

C. belastingvrije reserve D. Beschikbare reserve V. Overgedragen winst 34977 32851

VI. Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE

BELASTINGEN

VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's pensioenen en soortgelijke verplichtingen grote herstellings en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten SCHULDEN 1.601.796,00 1.703.613,00

VIII. Schulden op meer dan één jaar 1044101 1124767

A. Financiële schulden 1044101 1124767

kredietinstellingen overige schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar 557234 578846

A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen 80666 88510

B. Financiële schulden 325000 325000

1. Kredietinstellingen 325000 325000

overige leningen C. Handelsschulden 81103 105965

1. Leveranciers 81103 105965

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezol- 70465 59371

digingen en sociale lasten 1. Belastingen 39027 19693

2. Bezoldigingen en sociale lasten 31438 39678

F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen 462

TOTAAL DER PASSIVA 1.684.843,00 1.784.534,00

Page 96: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

94

RESULTATENREKENING huidig boekjaar vorig boekjaar

I. Bedrijfsopbrengsten 392.060,00 590.404,00

A. Omzet 392.060,00 590.404,00

B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking

en gereed product en in de bestellingen in

uitvoering (toename +, afname -)

C. Geproduceerde vaste activa

D. Andere bedrijfsopbrengsten

II. Bedrijfskosten ( - ) 305.678,00 490.775,00

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

1. Aankopen

2. Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +)

B. Diensten en diverse goederen

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 222.805,00 345.812,00

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op 78.427,00 137.212,00

oprichtingskosten, op IVA en MVA

E. Waardeverminderingen op voorraden,biu en handels- (+) toevoeging (-)terugneming vorderingen

F. Voorzieningen voor risico's en kosten

G. Andere bedrijfskosten 4.446,00 7.751,00

III. Bedrijfswinst ( + ) 86.382,00 99.629,00

IV. Financiële opbrengsten 4.739,00 5.587,00

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

B. Opbrengsten uit vlottende activa

C. Andere financiële opbrengsten

V. Financiële kosten ( - ) 74.393,00 123.179,00

A. Kosten van schulden

B. waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden en biu en handelsvord

C. Andere financiële kosten

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening 16.729,00 -17.964,00

vóór belasting ( + )

VII. Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waarde

verminderingen op IVA

E. andere uitzonderlijke opbrengsten

Page 97: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

95

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - )

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

voorzieningen voor uitz risico's en kosten

andere uit kosten

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen 16.729,00 -17.964,00

IX A. Ontrekking aan de uitgestelde belastingen

B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen

X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + ) 14.603,00 3.231,00

A. Belastingen ( - )

B. Regularisatie van belastingen en terugneming

van voorzieningen van belastingen

XI. Winst van het boekjaar ( + ) 2.126,00 -21.195,00

XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar 2.126,00 -21.195,00

Page 98: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

96

Bijlage 8. Starting up a new business in the UK

Dover District Chamber of Commerce & Industry White Cliffs Business Centre Honey wood Road Whitfield Dover Kent CT16 3EH Tel.: 01304 824955 Fax.: 01304 822354

Email: [email protected]

Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Great-Britain

Westwood House

Annie Med Lane

South Cave

HU15 2HG UK

Tel.: +44 (0)20 7127 4292

Email: [email protected]

Page 99: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

97

British Chambers of Commerce

London office

65 Petty France

London

SW1H 9EU

Tel: +44 (0)20 7654 5800

Fax: +44 (0)20 7654 5819

Email: [email protected]

Date: 15th of April 2013

No response

Page 100: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

98

Bijlage 9. Lettre commerciale (plainte)

Bijou-écolier Zilverstraat 26

8000 BRUGGE

Tel.: 050 33 19 43

Fax.: 050 34 30 51

Machteld live in style

Torhoutsesteenweg 48

8210 LOPPEM

Votre message du Vos références Nos références Bruges

28/03/2013

Sujet : Rappel

Madame

Nous avons pas encore reçu votre sponsoring comme convenu, en échange d’une place sur notre

bannière qui se montre à chaque moment de vente. Nous vous prions de virer le montant avant le 15

avril 2013 parce qu’on envoie les logos le 20 Avril a l’imprimerie.

On vous intégra dans l’affiche et de votre place sur la bannière quand vous avez fait le versement. On

espère que vous serez encore toujours motivé pour nous sponsorisé. Si le paiement a croisé votre

virement, veuillez nous en excuser.

Comptant sur votre compréhension, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments

distingués.

Glenn Sarrasin et Loïc De Maeght

Page 101: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

99

Bijlage 10. Logboek

Page 102: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

100

Page 103: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

101

Page 104: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

102

Bijlage 11. Verslag bestuursvergadering

Vergadering 1 7 mei 2013 13.05u-24.20u Gistje

Vergadering belegd door Joaquim Vlaminck

Aanwezigen Sien Bonte, Céline Bouttelgier, Emiel Buffel, Dieter Cnockaert, Loïc De Maeght, Indra Pitot, Laurence Roussel, Hanne Snauwaert, William Vanderplaetse, Nicolas Vanmullem, Jens Vereyken, Aïtana Van Ooteghem, Joaquim Vlaminck, Tingzhu Wu

Afwezigen Ilias Cool

Aantal pagina’s 2

Notulist Glenn Sarrasin

Agendapunten

Aandeelhoudersvergadering

Filmpje ‘Wat als’

Taken en bespreking

Flyer aandeelhoudersvergadering

Stockherwerking

Facturatie

Ondertussen komt de 2e en laatste aandeelhoudersvergadering dichterbij. Er moet nog veel

overlegd worden tussen de drie diverse miniondernemingen. Een goede voorbereiding is van

belang voor de vergadering van 21 mei. Er is dus veel werk aan de winkel. We zijn begonnen

met een PowerPointpresentatie , gemaakt door de mentors van onze miniondernemingen,

over de taakverdeling voor de bijeenkomst. Iedereen weet nu wat hun allemaal te doen

staat voor en tijdens de aandeelhoudersvergadering. Het wordt een zeer drukke maar

boeiende dag voor ons.

Elke mini heeft de opdracht gekregen om een inleidend filmpje te maken over de producten

van de minionderneming. Wij met onze onderneming ‘Bijou-écolier’ hebben gekozen voor:

‘Wat als mannen juwelen kochten?’. We hadden nog enkele talentvolle acteurs nodig en een

mooie verhaallijn. Na een tijdje brainstormen hebben we die dan uiteindelijk gevonden. We

moesten wel nog een datum afspreken om het te filmen en dit was voor de volgende dag, 8

mei na de schooluren . Met onze tijdslimiet zijn we er dan maar vlug ingevlogen.

Page 105: GIP GlennSarrasin

Glenn Sarrasin Geïntegreerde proef

103

Vorige week hebben we de opdracht gekregen voor informatica om een uitnodiging te

maken voor de aandeelhouders van onze minionderneming in de vorm van een flyer.

Iedereen heeft deze opdracht goed uitgevoerd maar er moest toch gekozen worden voor

een bepaalde flyer. Tijdens de minionderneming zijn we dan tot het besluit gekomen om de

flyer van Céline te gebruiken. Zo kreeg zij dan ook de taak om de flyer te verbeteren en

verder af te werken zodat we de uitnodigingen zo vlug mogelijk kunnen laten afdrukken en

versturen naar de aandeelhouders. Ondertussen was William al bezig met het opstellen van

een mail om de diverse aandeelhouders al vroeger op de hoogte te brengen van de

naderende slotvergadering.

We naderen het einde van het schooljaar dus ook het einde van de minionderneming. We

hebben nog een groot deel van de stock over en zouden die nog zo snel mogelijk moeten

verkopen aan mogelijke klanten. Daarom hebben we besloten om nog op school en huis aan

huis te gaan om zoveel mogelijk juwelen te verkopen. Zo kunnen we de aandeelhouders

toch nog een mooier dividend bezorgen. Dit was nog niet alles, er waren nog enkele taken

die moesten volbracht worden. De stock moest volledig gecontroleerd en bijgewerkt worden

door Laurence en Nicolas en de facturatie moest ook bijgewerkt worden door het financieel

departement.

Dit was mijn verslag over de bestuursvergadering van 7 mei 2013.