Download - Frontier Magazine 17.6 juli - augustus 2011

Transcript
Page 1: Frontier Magazine 17.6 juli - augustus 2011

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 17.6 | nummer 99 | juli - augustus 2011 | o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

Paus van Satan

Theorie van De 5 kiNDcoNcluSieS

Voorspellingen van de iNDiSche PAlMBlADereN

invloed

BilDerBerGGroeP

en verder in dit nummer: Gamificatie | Chaga, de Koning onder anti-oxidanten | Terugkeer van mineralen in de landbouw | Maya-astrologie | De vloek van de Noord-Amerikaanse Indiaan en het heilkruid van de Noord-Europese Bleekhuid | De Vamachara-Archieven deel 2 | Bekentenissen van een anonieme Zwitserse bankier over de Bilderberg groep | Column: Crashte Stalin de Roswell UFO? |

Gezonde producten | Boekenkatern en meer...

AL 99 nummers vAn een

onAfhAnkeLijke

uitgever!Nu ook op

iPad

Page 2: Frontier Magazine 17.6 juli - augustus 2011

Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitaal lezen en de groei van de aantallen verkochte e-readers wordt de behoefte steeds groter om Frontier Magazine digitaal beschikbaar te hebben.

Frontier Magazine is vanaf dit nummer te down-loaden voor de iPad gebruikers via de gratis ap-plicatie Tablisto. Met deze applicatie is het een-voudig om boeken, tijdschriften en kranten te lezen. Tablisto is volledig ingericht om het lezen van ‘traditionele’ media op de iPad aangenaam te maken; met lichte vinger-’taps’ wordt uitvergroot

en wordt automatisch doorgegaan naar een vol-gende pagina. Om lezen op meer plaatsen te ver-gemakkelijken biedt de leesmodus van Tablisto een dynamische boekenlegger.De digitale Frontier Magazine is in hetzelfde for-maat te bekijken als de papieren versie, aange-vuld met extra’s zoals links naar websites, filmpjes en uitvergroten van foto’s. Bijkomend voordeel is dat de digitale versie 2 weken eerder beschikbaar is dan de papieren versie.

In de toekomst zal Frontier Magazine ook beschik-baar zijn op andere tablets.

Wereldwijd op iPad leesbaar

FroNTier MAGAziNe GAAT DiGiTAAlVanaf de huidige editie zal Frontier Magazine ook beschikbaar zijn in digitale vorm.

TarIeven:De prijs per digitale editie is € 5,95. Binnenkort zal ook een digitale abonnementsvorm beschikbaar zijn.

Tablisto is gratis te downloaden in de app Store.

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 17.6 | nummer 99 | juli - augustus 2011 | o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

Paus van Satan

Theorie van De 5 kiNDcoNcluSieS

Voorspellingen van de iNDiSche PAlMBlADereN

invloed

BilDerBerGGroeP

en verder in dit nummer: Gamificatie | Chaga, de Koning onder anti-oxidanten | Terugkeer van mineralen in de landbouw | Maya-astrologie | De vloek van de Noord-Amerikaanse Indiaan en het heilkruid van de Noord-Europese Bleekhuid | De Vamachara-Archieven deel 2| Bekentenissen van een anonieme Zwitserse bankier over de Bilderberg groep | Column: Crashte Stalin de Roswell UFO? |

Gezonde producten | Boekenkatern en meer...

AL 99 nummers vAn een

onAfhAnkeLijke

uitgever!

40

grenzeloos actueel grenzeloos actueel grenzeloos actueel grenzeloos actueel grenzeloos actu-

grenzeloos actueel | actueel nieuws verzameld door redactiemedewerkers

41

grenzeloos actueel grenzeloos actueel grenzeloos actueel grenzeloos actueel grenzeloos actu-

grenzeloos actueel

COWBOYS & ALIENSDe film Cowboys & Aliens is een combinatie van een Western en Science Fiction. Het gaat over de eenling Jake Lonergan die wakker wordt met ge-heugenverlies en een mysterieuze beugel om zijn pols heeft. In de stad Absolution hoort hij dat hij een beruchte crimineel is, die gezocht wordt voor zijn misdaden. Voor het tot een echte ‘stand off ’ kan komen tussen Lonergan en de Absolution’s Colonel Woodrow Dolarhyde, wordt de stad aangevallen door buitenaardsen. De dorpelingen worden één voor één ontvoerd door de buiten-aardse wezens. Jake, de vreemdeling die in eerste instantie niet welkom was in het stadje, lijkt de enige hoop op redding. Samen met de reizende Ella (Olivia Wilde) en Colonel Dolarhyde stelt hij een posse samen van dorpsbewoners, vogelvrij verklaarden en Apache indianen om te strijden te-gen hun gemeenschappelijke vijand. Een indruk-wekkende reeks producenten en acteurs hebben zich verbonden aan deze productie die door John Favreau (Elf, Iron Man 1 en 2) wordt geregisseerd.

Onder de producenten bevinden zich bijvoor-beeld Steven Spielberg, Ron Howard en Brian Grazer. In de hoofdrollen zien we Daniel Craig (James Bond) als Jake Lonergan, Harrison Ford (Indiana Jones) als Colonel Woodrow Dolarhyde en Olivia Wilde als Ella. Het is wederom jammer dat de aliens als kwaadaardig neergezet worden. Steven Spielberg en aliens is een combinatie die als rode draad door zijn filmcarrière loopt. Toch is het niet zo dat hij de aliens alleen als agressief neer zet. In de film ET kwam het buitenaardse wezen bijvoorbeeld warm en knuffelbaar over. In Men in Black passeren allerlei grappige aliens de revue. Er wordt beweerd dat Spielberg de aliens op uiteenlopende manieren neerzet om duidelijk te maken dat hij niet gemanipuleerd wordt door de Amerikaanse overheid, maar gewoon zijn ei-gen gang kan gaan. Het verklaart echter nog niet waarom hij bij zo veel alien films betrokken is. Misschien weet hij meer en wil hij ons ergens op voorbereiden? De film Cowboys & Aliens draait vanaf 25 augustus in de bioscopen.

AE911TruTh kICkOff EEN SuCCESOp zaterdag 25 juni vond er in Amsterdam in het Volkskrant ge-bouw de kickoff bijeenkomst plaats van de nieuwe Nederlandse tak van AE911Truth. Op deze conferentie sprak de zeer gewaardeerde architect en oprichter van het Amerikaanse AE911Truth, Richard Gage. Bij deze druk bezochte bijeenkomst waren een handjevol ar-chitecten en een groter aantal ingenieurs aanwezig, afkomstig uit het hele land. Richard Gage opende op humoristische wijze de toe-spraak en informeerde het publiek daarna al vrij snel over de echte feiten rondom 911. Zoals bijvoorbeeld de vondsten van de kleine metalen bolletjes, thermiet resten. Maar ook bekendere feiten als de vrije val die de twin towers maakten, werden het publiek na-tuurlijk niet onthouden. In den beginne waren er nog veel sceptici, maar gedurende de lezing was erg duidelijk te zien dat deze men-sen al spoedig begonnen te twijfelen aan het officiële verhaal. Ri-chard Gage wist zoals altijd het publiek erg te boeien. AE911Truth bouwt met meer dan 1500 aangesloten architecten en ingenieurs aan een stevige puur feitelijke en wetenschappelijke beweging met als doel om een meer diepgaand onderzoek naar de ondergang van alle “drie” World Trade Center gebouwen op 9/11 af te dwingen. AE911Truth zal rond september met een nieuwe DVD komen met diverse interviews met architecten, ingenieurs, wetenschappers en psychologen.

Nu ook op

iPad

Page 3: Frontier Magazine 17.6 juli - augustus 2011

juli | augustus 2011 17.6 Frontier 3

COLOFON FRONTIER MAGAZINE

Jaargang 17.5 nummer 99

Hoofdredactie Herman Hegge

Eindredactie Peter Tuip

Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Filip Coppens, Paul Harmans, David Hatcher Childress, Eleanora Hattencourt, Lisette Hennen, Aldo Hoff, Henk Jelgerhuis Swildens, Eric Jolms, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Evica Tominović, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen

Druk BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België)

Vormgeving Art direction & vormgeving: Sylvia Carrilho, www.burokd.nl Opmaak boekenkatern: Aldo Hoff Coverbeeld:

Félicien Rops, La tentation de Saint Antoine

Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER AmsterdamTel: 020-3309151 | e-mail: [email protected] abonnement wordt stilzwijgendverlengd, tenzij het schriftelijk wordtopgezegd uiterlijk één maand voor hetaflopen van het abonnement

AdvertentiesLisette Hennen | [email protected] | 020-3309151

Redactie Frontier MagazineFrontier Sciences FoundationPostbus 10681, 1001 ER Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150www.frontiermagazine.nl | E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgeverFrontier PublishingLeliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150E-mail: [email protected]: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417KBC: 413-9226371-79 (België)www.fsf.nlISSN 1569 - 798

OPGERICHT IN 1995De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen ne-men. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation

De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Schoonmaak

REDACTIONEEL

Eerder dit jaar ging een delegatie van Frontier op studiereis langs aan aantal grenswetenschappelijke objecten in Nederland. We vullen ons tijdschrift vaak met onderwerpen van over de grens, maar vergeten soms dat ook in ons land volop grenswetenschappelijk nieuws voor het oprapen ligt. De reis ving aan bij de Pyramide van Austerlitz gelegen op het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug. Deze piramide heeft niet zijn oorsprong in het verre verleden, waarvan we de Egyptische piramides kennen, maar is zeer “recent” in 1804 gebouwd als eerbetoon aan Napoleon Bonaparte. In een van de komende edities zullen we hier verder op in gaan. Vervolgens vertrokken we naar de militaire oorlogsbegraafplaats van de Tweede Wereldoorlog van het Gemenebest in Oosterbeek, op zoek naar het graf van Morgan Probert. Op zich geen bekende naam. Voor de bezoekers van het Frontier Symposium van 2009 gaat er wellicht een lichtje branden. Een van de sprekers was Bas Steman, het levende bewijs van reïncarnatie. Tijdens een weekendje uit weerhield een enorme angst hem van een parachutesprong. Nader onderzoek, o.a. met behulp van regressietherapie, leidde hem naar de laatste dagen van een Britse paratrooper met de naam Morgan. Ook beschrijft hij een ouderlijk huis, een schuur met een fiets en krijgt hij steeds beelden van een jongen op een fiets. Alles dat hij tijdens zijn onderzoek tegenkomt, bevestigt wat hij tijdens de regressie heeft meegemaakt. De naam, de plaats en datum van sterven, het ouderlijk huis in Wales en de plek waar vroeger de schuur stond. Alles klopte. Zelfs de fiets. Morgan was een wielrenner, net als Bas. De zus van Morgan, Glenys, leeft nog. Ze was nog nooit bij het graf geweest. Sterker, ze vermeed iedere gedachte aan de oorlog en aan haar broer. Bas schreef haar een brief, waardoor zij besloot naar Nederland te komen, naar het graf van Morgan in Oosterbeek. Zowel voor haar als voor Bas was dat een zeer helend moment. Bas heeft zijn onderzoek en belevenissen rond zijn eerdere leven op aarde in een manuscript vastgelegd, wat hopelijk binnenkort verkrijgbaar zal zijn. Iemand die nog twijfelt aan reïncarnatie zal, bij het aanhoren van Bas zijn ervaringen, daar anders over gaan denken. Oosterbeek huisvest nog meer grenswetenschappelijke aandachtspunten. Er is het Bilderberg Hotel gevestigd waar onder leiding van Prins Bernhard in 1954 de Bilderberggroep is opgericht. Na zovele jaren over de geheime agenda’s van de deze organisatie gelezen te hebben, werd het tijd om de geboorteplek er van op te zoeken. Wat opvalt is de kleine ruimte waar de eerste vergadering heeft plaats gevonden, wat niet in verhouding staat tot de enorme invloed die aan deze groep wordt toegeschreven. In deze 99ste editie van Frontier Magazine staan we uitgebreid stil bij de Bilderberggroep. Dat de plannen van deze geheime organisatie uiteindelijk niet gaan lukken is terug te lezen in het artikel over de Indische palmbladeren. Het bewustzijn van de mensheid zal zich dermate snel gaan ontwikkelen dat dergelijke geheime organisaties daar een beperkte invloed op zal hebben. Laat de grote schoonmaak maar beginnen…!

Herman HeggeHoofdredacteur Frontier Magazine

Page 4: Frontier Magazine 17.6 juli - augustus 2011

4 Frontier 17.6 juli | augustus 2011

6 14 16gezondheid

Terugkeer van mineralen in de landbouw Onze moderne landbouwmethoden en ook de bio-landbouw zijn nog steeds gebaseerd op het in 1840 gepubliceerde studiewerk van Justus von Liebig, waarin hij de zouten opsomt, die planten als voeding nodig heb-ben (vooral stikstof-, fosfor- en kali-zouten). Die zouten moesten volgens hem in een be-paalde verhouding aanwezig zijn. Vlak voor zijn dood kwam hij echter tot de conclusie dat de moderne landbouw ten onder gaat door de roofbouw op de grond. Door het establishment werd dat doordgezwegen.

geschiedenis

Paus van saTanIs het mogelijk dat Vlaanderen een van de grootste Satanaanbidders ooit had? Een echte Satansaanbidder wiens gelijke nergens in Europa te vinden was? En dat die man een priester was, in de Heilig Bloed kapel in Brugge? Hoe vreemd dit ook moge klinken, dat is precies wat de populaire auteur Joris-Karl Huysmans in een schandaalroman publiceerde.

mysterie

voorspellingen van de indische Palmbladeren voor de huidige tijd, 2012 en erna

De huidige tijd in de mensheids-evolutie staat in het teken van grote omwentelingen. Dit artikel gaat over wat

de Indische Palmbladeren daarover voorspeld hebben, hoe dat met andere profetieën samenhangt en hoe

inzichten vanuit de esoterie omtrent de huidige fase van onze evolutie kunnen bijdragen aan een beter begrip

over wat er gaande is.

8gezondheid

de vloek van de noord-amerikaanse indiaan en heT heilkruid van de noord-euroPese bleekhuid Iedereen weet van de zeer verslavende en schadelijk werking van de tabaksplant, vanwege het hoge gehalte aan nicotine dat in deze plant Tabacum Nicotiana zit. Weinigen weten echterdat deze plant uit Amerika komt en uitsluitend bij bepaalde ceremoniën (Vredespijp) door de Indianen gebruikt werd.

INHOUD

Page 5: Frontier Magazine 17.6 juli - augustus 2011

juli | augustus 2011 17.6 Frontier 5

16 42

wetenschap

de Theorie van de 5 kindconclusies Onlangs is het boek De 5 kindconclusies van Lisette Schuitemaker verschenen. Daarin beschrijft zij hoe wij allemaal ooit kindconclusies hebben getrokken: indrukken die je als kind kreeg en de conclusies die je daaruit trok over jezelf en jouw plek in de wereld. Aan de hand van sprekende verhalen uit haar praktijk laat zij zien hoe kindconclusies werken bij iedereen. De 5 kindconclusies vertelt je precies wat je denkt, maar ook hoe je anders kunt leren denken. In dit artikel treft u een korte impressie van het boek aan.

achtergrond

bekenTenissen van een anonieme ZwiTserse bankier over de bilderberg groeP

Op maandag 30 mei 2011 interviewde de Russische journalist Peter Odintsov een hooggeplaatste

Zwitserse bankier in Moskou. De bankier verklaarde in het interview dat hij betrokken is geweest bij een directe betaling in contanten aan een professionele

huurmoordenaar, die was ingehuurd om de presidentvan een derde wereldland te vermoorden.

52

INHOUD

spiritualiteit

60 de vamachara-archieven deel 2dit is het tweede deel van een serie artikelen over het linker Pad. de leer der elementen is een van de aller-oudste systemen ter wereld om een geordende grip te krijgen op allerlei processen en verschijnselen in zowel de aardse realiteit als de metafysische. de elementen-leer ligt ook aan de basis van de chinese en ayurvedi-sche geneeskunde. deze kunnen nog steeds uitstekend wedijveren met de westerse die op een totaal ander pa-radigma is gefundeerd. althans sinds vrij kort, want nog niet zo lang geleden werkte men hier ook met bijvoor-beeld vier aan de elementen gerelateerde menstypen.

gezondheid

70 chaga, de koning onder anTi-oxidanTen de chaga paddenstoel is een langzaam groeiende parasi-et die groeit op beschadigde en zieke berkenbomen en voorkomt in koude regio’s in de bossen van rusland, ko-rea, het noorden van oost-europa, het noorden van de vs en in canada. al ruim 4600 jaar geleden gebruikten een groot aantal aziatische volkeren chaga, om een gezonde balans in levensenergie (‘chi’) te behouden, om langer jong, actief en gezond te blijven en om het natuurlijke im-muunsysteem van het lichaam te stimuleren.

achtergrond

74 gamificaTie de nederlandse zakenman Jacob gelt dekker, afwisselend woonachtig te curaçao, miami en amsterdam, is zowel een ondernemende idealist als een idealistische ondernemer. hij heeft niet alleen een fijne neus voor zaken, maar ook gevoel voor historische waarden. in deze overpeinzing gaat hij in op de gamificatie van de maatschappij.

76 bilderberg 2011een samenvatting van wat via lekken in de organisatie naar buiten is gekomen over hetgeen werd besproken tijdens de meest recente bijeenkomst van de bilder-berggroep van 9 tot 12 juni in Zwitserland.

En verder...

2 fronTier magaZine gaaT digiTaal

3 colofon

33 maya-asTrologie

34 grenZeloos acTueel

47 verZamelcaTalogus geZonde ProducTen

58 overZichT: vorige fronTier nummers

73 column: crashTe sTalin de roswell ufo?

85 boekenkaTern

94 besTelformulier

T

De theorie van de 5 kindconclusies

Page 6: Frontier Magazine 17.6 juli - augustus 2011

32 Frontier 17.6 juli | augustus 2011

advertenties

Nieuw iN NederlaNd!Super zuurstof voor uw gehele lichaam!

Ozontherapie met

Olive Gold 03Ozon therapie in de vorm van een olie. Het neutraliseert toxines waardoor je mentaal krachtig en alerter wordt. Tevens stuurt het meer zuurstof naar het bloed, stopt energie in de spieren en elimineert pathogenen. Maar dat is nog niet alles. Door de synergetische werking van pure biologische olijfolie, vitaminen (A/B/C/D & E), 72 mineralen, alfaliponzuur, exotische botanische essence en zuurstof ontstaat er een superkrachtige cocktail die u kan ondersteunen op verschillende gebieden.Het neutraliseert toxines waardoor je mentaal krachtig en alerter wordt. Ideaal tegen rimpeltjes als je het als olie voor de huid gebruikt. Voelt absoluut niet vet aan. Je kunt het ook gebruiken bij de welbekende leverkuur van Andreas Moritz/ Hulda Clark. Voor uw gezondheid:• Neutraliseert giftige stoffen, bacteriën, virussen, schimmels en chemicaliën• Zorgt voor meer alertheid en mentale helderheid• Levert meer energie aan de spieren• Verbetert de stofwisseling voor betere spijsvertering en ontgifting• Nutriënten uit voeding worden beter opgenomen• Helpt mee aan het opruimen van galstenen via de leverkuur van Andreas Moritz Voor uw huid:• Fijne lijntjes en rimpeltjes verminderen omdat de vochtbalans hersteld wordt• Geeft de huid meer textuur• Ondersteunt de huid bij de productie van collageen• Beschermt, voedt en hydrateert de huid• Ondersteunt en vecht tegen huidproblemen zoals Acne en Psoriasis• Voelt niet vet of plakkerig aan, ruikt heerlijk en trekt snel in• Geen verstopte poriën meer• Geeft het lichaam en de huid een reserve aan zuurstof die helpt tegen anti-aging

Olive Gold 03 is leverbaar in 3 verschillende verpakkingen: 8 ml (0.27 oz) € 7,95 Code: OLGS 60 ml (2 oz) € 24,95 Code: OLGO > introductiekorting (normaal € 29,95) 120 ml (4 oz) € 44,95 Code: OLGB

Verkrijgbaar bij Frontier BookshopLeliegracht 42, 1015 DH Amsterdam tel: 020-3309151 www.frontierbookshop.nl inf[email protected](We zijn nog op zoek naar wederverkopers in de BeNeLux.)

Gezond en vitaal leven met stralingFloww® Health Technology

Floww® stralingsanalyses

reiniging lichaam van straling

bescherming voor mobiel en draadloos bellen

Floww®

stralingsanalysepersonen

en/ofstralingsanalyse

woningincl. rapport+advies

Floww® drops

mobileFloww®

persoonlijke draagbare bescherming

bescherming tegen stra-ling van computer en tv

bescherming in huis en op kantoor

screenFloww®

pocketFloww®

small en medium

homeFloww®

Meer informatie en bestellen:www.floww.comContact via:

[email protected]

Floww® producten zijn er om het lichaam te reinigen en te bescher-men tegen straling. Floww® Health Technology transformeert de straling in plaats van deze te bestrijden. Floww® wordt geadviseerd door artsen en therapeuten.

Page 7: Frontier Magazine 17.6 juli - augustus 2011

juli | augustus 2011 17.6 Frontier 47

Frontier verkoopt ook:De genoemde producten zijn verkrijgbaar bij Frontier Bookshop aan de Leliegracht 42 te Amsterdam. U kunt ook mailen: [email protected] of bellen 020-3309151 om uw bestelling door te geven. U kunt tevens gebruik maken van het bestelformulier achterin dit tijdschrift. Heeft u vragen over specifieke producten? Mail dan naar [email protected]. Wilt u meer lezen over onze ‘grenzeloos gezond’ producten? Zie dan de middenpagina’s in onze vorige edities: Frontier Magazine 16.6, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 en 17.5

Bewaar de uitleg goed, na 30 april zal ook deze waardevolle informatie steeds minder te vinden zijn bij producten of op websites wereldwijd. Dit komt door het geleidelijk invoeren van de Codex Alimentarius. Hierdoor mogen bepaalde producten niet meer ingevoerd of zelfs verkocht worden in bepaalde landen. Lees ook het artikel ‘Is de natuurgeneeskunde in gevaar?’ Frontier Magazine 17.4. Wilt u de uitgebreide werking van bepaalde producten weten? Google dan op wetenschappelijke onderzoeken, zoals op Google Scholar en sla het op of print het uit voordat deze waardevolle informatie echt weg is.

SerrapeptaSe Serrapeptase is een enzym geïsoleerd van het micro-organisme Serratia E15. Het is een natuur-lijke pijnbestrijder, houdt de luchtwegen gezond, is goed voor de bloedvaten en zorgt voor soe-pele gewrichten. Vooral de bloedvatreinigende eigenschappen van serrapeptase zijn opmerkelijk. Zo bevordert serrapeptase bij systematische en continue toepassing de doorbloeding. Er wordt aangenomen dat deze eigenschappen erop berusten dat bepaalde eiwitstructuren in afzettingen in de bloedvaten door serrapeptase worden afgebroken, een vergelijkbaar proces als de manier waarop de cocon van de zijderups plaatselijk door dit eiwitsplitsende enzym wordt verteerd. Ser-rapeptase verteert niet-levend weefsel, bloedstolsels, cysten, en arteriële plaque en ontstekingen in alle vormen. prijs: € 25,50 code: Serr

Merkaba edelSteen Wat betekent Merkaba? MER: Een speciaal soort licht dat enkel in de achttiende dynastie van Egypte werd waargenomen. Dit schijnsel had een centrale vorm zoals de stertetraëder waarbij twee vormen in tegengestelde richting roteerden, en daardoor een 18 m. wijd lichtveld creëerden dat gelijkend was met ons melkwegstelsel. KA: Dit stuk staat voor ‘De individuele geest’.BA: Betekenis: ‘Het fysieke lichaam’.Het volledige woord slaat dus op een voertuig dat geest en lichaam mee kan nemen van de ene wereld of dimensie naar de andere. Deze vorm is verkrijgbaar in 3 verschillende kristallen soorten.De merkaba is verkrijgbaar in bergkristal, rozenkwarts of amethyst.prijs: 3-4 cm: € 17,95 of 4-5 cm: € 23,90

Jiaogulan thee Jiaogulan wordt uitgesproken als ‘Djow-Goe-Lan’. De botanische naam is Gynostemma Pentaphyl-lum. De eerste vermeldingen van Jiaogulan dateren uit de Ming-dynastie, 1368 tot 1644. Jiaogu-lan wordt traditioneel als kruidenthee gedronken. In Zuid China wordt Jiaogulan als basisvoedsel gezien. Voor de thee worden de bladeren geplukt en gedroogd. De bladeren bevatten de hoog-ste concentratie saponinen. Jiaogulan is niet alleen een lekkere kruidenthee maar is ook gezond. Enerzijds vanwege de sterke antioxidant werking, anderzijds vanwege de hoge concentraties van verschillende goede saponinen, de zogenaamde gypenosiden. Deze hebben een harmoniserende werking op lichaam en geest en versterken daarnaast het immuunsysteem.prijs: € 8,95 Code Jaiz (zakjes) of los: € 8,90 Code: JiaW

voertuig

pijnbestrijder

basisvoedsel

Vo

or b

estelling

en: zie p

agin

a 94 | Merkab

a edelsteen

| Serrapep

tase | Jiaog

ulan

thee

Page 8: Frontier Magazine 17.6 juli - augustus 2011

48 Frontier 17.6 juli | augustus 2011

Frontier verkoopt ook:

gotu kolaGotu kola, ook wel bekend als centella Asiatica wordt al eeuwen gebruikt in verschillende landen. Gotu Kola is goed in te zetten bij wondgenezing, een betere circulatie, versterking van de aderen & verminderen van spataderen, verhoogt mentale kracht, is een carcinogene stoffen opruimer, helpt bij ademhalingsproblemen, ontgift het lichaam, voor de behandeling van huidaandoenin-gen (psoriasis en eczeem), revitaliseert het bindweefsel, huidinfecties, oedeem, artritis, reuma, le-ver en nierproblemen, zuivert bloed, tegen hoge bloeddruk, kalmerend, anti-stress, anti-angst, een afrodisiacum, immuun booster en nog veel meer. Het bevat asiaticoside (een triterpene glycoside), brahmoside en brahminoside (beide saponine glycosiden), madecassoside (een glycoside met een sterke anti-inflammatoire eigenschap), madecassic zuur, thiamine, riboflavine, pyridoxine, vitamine K, asparate, glutamaat, serine, threonine, alanine, lysine, histidine, magnesium, calcium en natrium. prijs: € 12.50 Code: goko

organiSChe MaCa poeder uit peruMaca is een hoogwaardige voedingsbron die de gezondheid ondersteunt. De knol wordt al dui-zenden jaren gebruikt door de lokale bevolking en staat bekend om zijn verhoging van het libido en uithoudingsvermogen. Ook nu nog gebruiken Peruvianen Maca als voedingsbron. Maar ver buiten de grenzen van Peru is Maca ondertussen ook bekend geworden, zowel in Zuid- en Noord-Amerika als in Europa. Maca heeft zowel bij de man als bij de vrouw een positieve invloed op het li-bido. Maca is een 100% natuurlijk product. U kunt Maca dus met een gerust gevoel innemen. Door het grote gehalte aan mineralen in Maca wordt Maca gebruikt om sterke botten te behouden. Tevens is Maca een natuurlijk middel wat ingezet kan worden bij hormone replacement therapy (HRT), PMS, hormone balancing, opvliegers, vruchtbaarheid en erectieproblemen. Maar eigenlijk nog veel meer…prijs: € 7,90 250 gram, code: oMaCa

detoxDetox MSM liquid is ontworpen om uw darmen, lever en bloedsomloop te detoxen en schoon te houden. Het is een unieke formule met mono-atomic zuurstofrijk water, silicium en MSM om ver-keerde bacteriën, parasieten en gifstoffen uit uw darmen te onttrekken. Door het verwijderen van parasieten zal uw spijsvertering normaliseren en uw darmen weer goed functioneren. Dit proces zal uw lichaam versterken, de kracht van uw immuun systeem verbeteren en eventuele chronische pijnen verminderen. Doordat je lichaam vrij is van toxines, zal de bloedsomloop significant verbe-teren waardoor het weer kan vechten tegen infecties en ziektes. prijs: € 13,95 Code: deMS

Chaga elixer, CapSuleS en theeDe meest belangrijke actieve ingrediënten van Chagabetula® zijn diverse triterpenen en sterolen, waaronder lanosterol, ergosterol, inotodialen, saponinen en polysacchariden( β-Gluconase), betu-line en betulinezuur. Bovendien bevat Chaga een buitengewone hoeveelheid plantaardige voe-dingsstoffen in de vorm van mineralen, aminozuren en nucleosiden. Chaga ondersteunt het im-muunsysteem bij het opruimen van: overgewicht door vochtophopingen, vocht in benen/enkels, vocht in hart/longgebied, oedeem verband houdende met hart- en nierziekten, aandoeningen van nieren en urinewegen, verminderde urineafscheiding, eiwitten in urine, nier- en blaasstenen, jicht, reumatische aandoeningen, huiduitslag, dauwworm, eczeem, cellulitis, schimmels, klieront-steking, verstopping van lymfeknopen, slechte spijsvertering, te hoge cholesterol in het lichaam, griep en verkoudheid, tumoren, sporten en gebrek aan energie. Chagabetula® bevat van nature 15 sporenelementen (0,5 gram per liter) waaronder hoofdzakelijk de mineralen kalium, calcium, mag-nesium, zink en in mindere mate ook mangaan aanwezig zijn. De producten zijn verkrijgbaar als chaga thee in zakjes van 2 gram (goed voor 1 liter thee) of super high grade poeder in plantaardige capsules van 230mg of een Elixir op basis van warmwaterextract plus 12 andere paddenstoelen. Dit is een natuurzuiver product zonder toevoegingen.prijs capsules: € 63,- Code: ChCa, thee € 61,- Code: hote, elixir € 29,75, Code: Chel

natuurzuiver

voedingsbron

anti-angst

detoxen

Ch

aga

Elix

er, c

apsu

les

en t

hee

| D

etox

| G

otu

Ko

la l

Org

anis

che

Mac

a p

oed

er |

Vo

or

bes

tell

ing

en: z

ie p

agin

a 94

Page 9: Frontier Magazine 17.6 juli - augustus 2011

juli | augustus 2011 17.6 Frontier 49

Frontier verkoopt ook:

Zero 2 Sixty 90 CapSuleS Ons lichaam krijgt niet voldoende zuurstof binnen van de lucht die wij inademen. Deze bronnen van zuurstof zijn doorzeefd met verontreinigde stoffen die helaas nog ‘meer’ zuurstof van ons li-chaam beroven dan dat ze ons brengen. Zero 2 Sixty vernietigt bacteriën, schimmels, en virussen, het verhoogt de energie, ontgift het lichaam en helpt bij het voorkomen van chronische schim-melinfecties zoals candida. Ingrediënten: 35% food grade hydrogen peroxide.prijs: € 20,95 Code: Zer2

aCtieve vitaMine b-12 dibenCoZide De meest effectieve co-enzyme vorm van vitamine B 12. Door de combinatie van foliumzuur wordt deze goed door het lichaam opgenomen. Vitamine B12 is in het lichaam actief in de vorm van adenosylcobalamine (dibencozide) en methylcobalamine. Dibencozide is vooral aanwezig in de celmitochondriën; methylcobalamine, vooral in bloedplasma en celcytoplasma. Voedingssupple-menten bevatten meestal vitamine B12 in de vorm van cyanocobalamine. Het nadeel van deze vorm is dat eerst de cyaangroep verwijderd moet worden en het resterende cobalamine maar traag wordt omgezet in de actieve co-enzymvormen. Het normale absorptieproces van vitamine B12 vereist voldoende maagzuur en intrinsic factor. Door de sublinguale toedieningsvorm van dit product wordt dit absorptieproces omzeild. Vitamine B12 wordt zo direct langs het mondslijmvlies in het bloed opgenomen. Voor deze manier van opname is echter wel een hoge dosering nodig die vele malen hoger ligt dan de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH). Dit product bevat een dergelijke hoge dosering.prijs: € 13,90 Code: b12l

Catuaba Catuaba wordt ontgonnen uit de schors van de ‘Erythroxylum catuaba’ boom die voorkomt in Bra-zilië. Het is een van de meest krachtige van alle aphrodisiaca die ontgonnen worden uit het Bra-ziliaanse regenwoud. Een aantal oude Braziliaanse zegswijzen bewijzen nog steeds het effect van deze stof op deze Zuid-Amerikaanse samenleving. In de Braziliaanse geneeskunde wordt catuaba toegepast om de mannelijke potentie en het libido van mannen te verhogen, en dus als remedie voor een erectiestoornis of een verminderde potentie als gevolg van veroudering of een fysieke of psychologische conditie. Het Catuaba extract staat gekend als stimulator voor het centraal zenuw-stelsel. Het kruid wordt ondermeer toegepast tegen nervositeit, insomnia, vermoeide zenuwen en pijnen, verminderd geheugen en vergeetachtigheid. Catuaba is een ongevaarlijke maar krachtige lustopwekker voor mannen en vrouwen, zonder gekende schadelijke bijwerkingen. De aangewe-zen dosering bij toepassing in de Zuid-Amerikaanse geneeskunde is 2 tot 4 ml per dag.poeder: Code Catp, prijs € 12,95. druppelflesje: Code Catua, prijs €18,95

oxygen Met Colloïdaal Zilver en aloë vera Dit product biedt u instant energie terwijl het ook bacteriën, schimmels en virussen doodt. Zuur-stof (vorm van Hydrogen peroxide) in de combinatie met colloïdaal zilver werkt synergetisch sa-men om schimmels zoals candida aan te pakken. Het elimineren van toxines in het lichaam zorgt voor een sneller herstel na het sporten, bij stress of bij een blessure. Gezoet met Stevia.prijs: € 13,95 Code: oxCo

anti-angst

snel herstel

effectief

lustopwekker

energie verhogend

Vo

or b

estelling

en: zie p

agin

a 94 | Zero 2 Sixty | C

atuab

a | Actieve V

itamin

e B-12 | O

xygen

met C

ollo

ïdaal Z

ilver en A

loë V

era

Page 10: Frontier Magazine 17.6 juli - augustus 2011

50 Frontier 17.6 juli | augustus 2011

keltiSCh ZeeZout, fiJn en grofKeltisch zeezout wordt handmatig gewonnen volgens een traditionele, meer dan 2000 jaar oude Keltische methode in de Guérande-streek in Bretagne, Frankrijk. Het zout wordt niet gewassen, niet gedroogd en niet geraffineerd, dus de mineralenbalans blijft volledig intact. Bovendien tonen tests aan dat het zout 100 procent vervuilingsvrij is door deze aloude zuiveringsmethode. Het zout bevat ruim tachtig mineralen en spoorelementen die allemaal in de perfecte verhouding, samen-stelling en balans ten opzichte van elkaar staan.grof zout: 5 kilo: prijs: € 21,95, Code: kZeZ 1 kilo: € 7,90 SgZo 500 gram: € 5,95, Code: kZZofijn zout: € 5,50 Code: flSe

organiSCh SiliCiuM gel of drankSilicium is één van de belangrijkste mineralen. Een tekort beïnvloedt onze gehele bindweefsel-structuur. Het bindweefsel is het fundament van het beendergestel, de bloedvaten, de spieren en de huid. Verder heeft silicium een belangrijke invloed op het herstellende vermogen van ons li-chaam en ondersteunt het ons afweersysteem. Silicium komt normaal gesproken in grote hoeveel-heden in de natuur voor maar door overbemesting, roofbouw en zure regen wordt dit snel minder. Het menselijk bloed bevat bijna 10mg silicium per liter (een tiende van calcium). Het lichaam bevat ongeveer 7gr silicium, meer dan ijzer (3 tot 3,5gr), veel meer dan koper (100 tot 150mg), en nog meer dan kobalt, nikkel, zink, etc. Het wordt ook bij thermale kuren gebruikt voor: huidaandoenin-gen, arteriosclerose artritis, jicht en artrose, galsteenvorming, obesitas, cellulitis, voedselvergifti-ging, verjongings- en schoonheidskuren. Silicium in gelvorm is fijn om stroeve of pijnlijke spieren en botten mee te verzachten door het in de huid te masseren. Lees ook het artikel over Silicium in Frontier Magazine 17.2.prijs: € 16,95 voor 100 ml Code: oSg, drank 500ml: € 24,95 Code: oSif

ZeoforCeZeoForce ™ is een niet toxisch, sterk ontgiftend, en alkalisch voedingssupplement van moeder Aar-de. Zeoliet wordt gevormd wanneer vulkanische Magma het zoete of zoute water raakt. Zeoforce kun je zowel op als in je lichaam gebruiken door het in te nemen. Hierdoor kun je intern je lichaam ontdoen van giftige stoffen zoals zware metalen, ammoniak, andere schadelijke chemische stoffen en milieustoffen. Het kan ook extern worden gebruikt voor gezicht en lichaamsmaskers, of je kunt het toevoegen aan het badwater voor een ontgifting via de huid. Zeoforce deeltjes zijn micro gere-duceerd tot de grootte van de rode bloedcellen voor een optimale absorptie en potentie. Code: Zeof, prijs: € 19,95

tevenS verkriJgbaar:In ons assortiment hebben we verschillende adaptogenen en organic / raw superfoods:Purple Corn | Gojiberries | Maca | MSM poeder | Chlorella | Spirulina | Kelp | Chia zaden | Mulberries | Wheatgrass | Cacao beans, poeder, nibs & rauwe boter | Kokosolie | Apricot Kernels | Fo Ti poeder | Agave nectar | Gula Java | Yacon Syrup | Mesquite Poeder | Lucuma Poeder | Carobe poeder | Ierse Moss | Camu Camu berrie Poeder | Acai poeder | Bijenpollen | geschilde hennepzaden | Hennep olie & hennep proteïne poeder | Schisandra bessen & poeder | Catuaba | Psyllium husk

naaSt onZe ColleCtie SuperfoodS verkopen We ook:Reishi | Cordyceps | Chaga | Colloidaal zilver & zeep, lotion en zonnebrand SPF 20 | MMS | Pro-biotica | Vitamine D3 | Enzymen | Dode zee zout | Keltisch zeezout | Stemenhance | natuurlijke creme’s van Yerba Vita | Aloeride | Silicium | Duo kruidenelixer | Vitamine B complex van New Chapter | Healthforce producten | Pure planet producten| Nanopod | Wormwood

complex | Grapefruit seed extract | Aloë dent tandpasta | Zeoliet | Samento | Banderol | Cumanda | Magnesium Chloride | Noni sap | Black Krachai | Pearlcium | Pinhole Readers | Moldaviet stenen | Kristallen schedels | Adya Clarity water | Coca thee | Cayenne peper en nog veel meer!

N.B: Volgens Europese wetgeving mogen in informatie over voedingssupplementen geen specifieke ziekten worden genoemd, waarvoor de middelen een genezende werking zouden hebben. Deze productenbeschrijvingen hebben geen intentie om een diagnose te stellen, te behandelen of wat voor ziekte dan ook wonderbaarlijk te genezen. We richten ons op preventie, voorkomen is namelijk ten alle tijden beter dan genezen. Raadpleeg bij ernstige aandoeningen altijd eerst uw arts of therapeut.

Prijzen zijn vermeld in euro’s en kunnen in de loop van het jaar aangepast worden.frontier Magazine 2011

Frontier verkoopt ook:

herstellend

80 mineralen

ontgiftend

Zeo

forc

e | K

elti

sch

zee

zou

t | O

rgan

isch

Sil

iciu

m |

Vo

or

bes

tell

ing

en: z

ie p

agin

a 94

Page 11: Frontier Magazine 17.6 juli - augustus 2011

TijdschriftenDVD

Nieuw

FrontierPublishing

literatuur

Boeken

Frontier 17.6 juli | augustus 2011 85

Zie ook bestelformulier pagina 94

Atlantis Meester LantoAtlantis ging 25.000 jaar geleden ten onder. De inwoners van Atlantis wa-ren hoogbegaafde, transparante we-zens met weinig emotie. Zij konden in contact treden met andere kosmische dimensies en beschikten daardoor over een ongelooflijke technische ken-nis. Ze konden reizen in fijnstoffelijke ruimteschepen. Ze konden de mate-rie oplossen, gewichtsloos maken en elders herplaatsen. Een kosmisch jaar, van 25.000 aardse jaren, wordt nu afge-sloten. We staan aan het begin van het Aquariustijdperk, een tijdperk van vrij-heid, gelijkheid en broederschap, van liefde en wijsheid. Direct contact met onze gids, levitatie, reizen in de Kosmos, wordt weer mogelijk. 320 pagina’s | paperback | Uitg. Akasha | € 19,90 Code : ATTI

StadsverlichtingVerander de wereld vanuit je huiskamerKris en Tijn TouberZo vaak vragen mensen hoe ze kun-nen bijdragen aan een betere wereld. Het antwoord is simpel. Ga regelmatig samen met vrienden en bekenden een uurtje mediteren. Hoe meer mensen op deze manier samen in een helder en coherent bewustzijn zijn, hoe groter het krachtveld zal worden. Het effect van gezamenlijke meditaties is onder-zocht!Hoeveel mensen heb je nodig hebt om dit effect ook in je eigen omgeving te bereiken? Dat is ook onderzocht en blijkt ongeveer 1 procent van een samenleving te zijn. Als deze mensen echter geoefend zijn in meditatie, heb je aan de wortel uit 1 procent van een samenleving al genoeg…132 pagina’s + 75 min.| hardcover + cd| Bru-na Uitgevers | € 16,95 Code : STAV

WikiLeaks Tussen cyberoorlog & informatierevolutie?Onder red. van Gerard Aalders en Perry PierikDe wereld is in de ban van Wikileaks, de internet ‘spreekbuis’ van Julian As-sange. Voor veel is Assange een held van het vrije woord, een toonbeeld van de betrokken wereldburger die zich met overheidszaken bemoeid, en misstanden aan het licht brengt. Voor anderen is Assange een gevaar voor de staatsveiligheid, iemand die militaire en politieke geheimen en diplomatieke af-spraken op onverantwoordelijke wijze naar buiten brengt en in die zin aan cy-berterrorisme doet. Een ding staat vast, nimmer was de wereld zo transparant als vandaag de dag. Een reeks auteurs neemt verschillende facetten van dit nieuwe en intrigerende fenomeen on-der de loep. 218 pagina’s | paperback | Uitg. Aspekt | ISBN: 9789461530462 | € 16,95 | Code: WIKI

Geurfrequenties Geuren als supersnelweg voor evolutie JanoshGeuren zijn al eeuwenlang belangrijk voor de mens, vooral vanwege hun geneeskrachtige werking. Janosh laat zien dat geurfrequenties in deze over-gangstijd opnieuw een belangrijke rol te vervullen hebben, vooral voor hoogsensitieve personen. De kennis van weleer - zoals die van de Oude Egyptenaren - wordt gecombineerd met nieuwe informatie over het belang van geur in deze tijd, waarin nieuwe, verhoogde frequenties naar de aarde komen. Geur is de derde manier - naast beeld en geluid - om de codes van Ja-nosh te versterken. Hij legt uit waarom zijn codes, gebaseerd op Heilige Geo-metrie, een supersnelweg voor evolu-tie zijn. Ieder mens is energie en heeft zijn of haar unieke frequentie. 121 pagina’s | paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204728 | € 9,90Code : GEUR

Page 12: Frontier Magazine 17.6 juli - augustus 2011

86 Frontier 17.6 juli | augustus 2011

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Zie ook bestelformulier pagina 94

Het veld van het menselijk lichaam ontcijferd De nieuwe wetenschap van informatie als geneeskunde M. Fraser en Parisi WilcoxHet informatieveld van het menselijk lichaam, het Human Body-Field (HBF), regelt alle fysieke, chemische, mentale, emotionele, energetische en geheu-gengerelateerde aspecten. Het HBF is een intelligent systeem dat de informa-tiestromen van het lichaam stuurt. De manier waarop dit gebeurt, maakt het verschil tussen ziekte en gezondheid. Het Human Body-Field kan op een eenvoudige manier gescand worden. De scan stelt in detail vast hoe het HBF functioneert – hoe goed of slecht het de energie en de informatie beheert die de biochemie van het lichaam be-palen. 432 pagina’s | Paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150142 | € 35,- Code : VML

Verlichting door Orbs Lichtbollen op foto’s, wat komen ze ons vertellen? Diana Cooper en Kathy Crosswell Orbs, ook lichtbollen genoemd, ver-schijnen geregeld op foto’s die worden gemaakt met een digitale camera. Di-ana Cooper, wereldwijd bekend schrijf-ster, en Kathy Crosswell, spiritueel leraar, hebben duizenden foto’s onderzocht waarop orbs een hoofdrol spelen. Uit die vele foto’s hebben ze er voor dit boek 44 geselecteerd om uit te leg-gen wat orbs nu precies zijn, wat hun doel is en hoe ze je kunnen helpen. Dit boek geeft antwoord op technische vragen en biedt praktische hulp. Door beschouwend naar de foto’s met orbs in dit boek te kijken ontvang je speci-fieke energieën om je te verlichten en je leven te transformeren!200 pagina’s | paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150111| € 19,90Code : VORB

Genees jezelf van oude wondenFamilieopstellingen zonder representantenBertold Ulsamer Talloze factoren kunnen hun stempel drukken op het wel en wee binnen een familie, zoals het verlies van een familielid, de last van traumatische gebeurtenissen uit het verleden of de onzichtbare aanwezigheid van een voormalige partner. Vooral een ver-stoorde relatie binnen het gezin, tussen ouder(s) en kind, laat schrijnende won-den na, die maar langzaam helen. Fa-milieopstellingen helpen de relatie met bloedverwanten te verbeteren. Bertold Ulsamer geeft in zijn boek zeventig concrete voorbeelden van problemen die je thuis kunt opstellen, zonder daar-bij gebruik te hoeven maken van repre-sentanten. 192 pagina’s | Paperback | uitg. Altamira-Becht | ISBN 9789069639598 | € 14,90 Code : GVOW

Soul coaching Ontdek je authentieke zelf in 28 dagen Denise LinnHet is tijd voor een grote schoonmaak van de ziel. Soul coaching biedt lezers een stappenplan waarmee ze innerlijke ballast kunnen opruimen. Vragen als ‘Wie ben je?’, ‘Waarom ben je hier?’, ‘Wat zijn je doelen?’ en ‘Wat is je missie?’ wor-den op een praktische manier uitge-werkt. De lezer wordt geïnspireerd om zijn innerlijke processen te doorgron-den, zowel op het mentale, emotionele en spirituele als op het fysieke vlak. Het verwerken van innerlijke ballast is een doeltreffend middel om blokkades op te heffen en daarbij ruimte te bieden aan natuurlijke innerlijke wijsheid. Het authentieke zelf komt zodoende dui-delijker naar voren – we laten zien wie we zijn en wat we willen. 232 pagina’s | Paperback | uitg. Altamira-Becht | ISBN 9789069639550 | € 16,90 Code : SOCO

Tarot - liefdevolle zelfrealisatie Met 80 eigentijdse tarotkaarten Ton PetersEen verfrissend zelfwerkboek met ta-rotkaarten (prachtige uitvoering van de oude tarotsymbolen op 80 kaar-ten) waarmee je werkelijk zicht en grip krijgt op je eigen processen en die van anderen. Door het willekeurig trekken van een kaart uit de set van 80 en de bijhorende tekst in het boek te lezen opent zich een nieuwe dimensie. Tarot liefdevolle zelfrealisatie is een vernieu-wende benadering van de aloude ta-rot, bestemd voor iedereen in de 21ste eeuw. In de tekst wordt spiritualiteit op een speelse en ondogmatische wijze gekoppeld aan de diepgang van al-ledag.248 pag. + 80 kaarten | paperback en kaar-tenset| uitg. Akasha| ISBN 9789077247259 | € 29,95 Code : TARL

Ontmoet je baby voor de geboorte Communiceren met je ongeboren kind Kim O’Neill Wanneer je zwanger bent, vraag je je dikwijls af hoe je baby eruit zal zien, hoe hij zich zal gedragen en ontwikkelen en wat hij wil in het leven. In Ontmoet je baby voor de geboorte leer je je af te stemmen op en je te verbinden met je ongeboren kind en hem al vanaf de conceptie te ontmoeten.Kim O’Neill reikt in dit boek informatie en tips aan om o.a. boodschappen van je ongebo-ren kind te ontvangen; de levensdoelen en -bestemming van je kind te ontdek-ken; dromen tijdens je zwangerschap te interpreteren en veel meer…Kim O’Neill wordt Houstons beste me-dium genoemd. Al meer dan 22 jaar channelt ze regelmatig in radio- en te-levisietalkshows. 280 pagina’s | paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789460150357 | € 20,90Code : ONJB

Maak je geen onnodige zorgenTrain je brein en verander stress in vertrouwenMartin RossmanVeel mensen (vooral vrouwen) blijven gebeurtenissen herkauwen waar ze niets meer aan kunnen doen. Dit boek biedt vijf basisvaardigheden die zorgen belichten, onderscheid maken tussen zorgen waar je wel en niet iets aan kunt doen, en (verborgen) wijsheid aan-spreken die problemen creatief oplost. Hierbij wordt gebruikgemaakt van ge-leide visualisatie en mentale beeldvor-ming. Dit zijn ontspanningstechnieken die logische intelligentie toevoegen en intensiveren. Bij regelmatige toepas-sing zal het brein veranderen en zullen zorgen plaatsmaken voor kalmte en helderheid. 208 pagina’s | paperback | uitg. Kosmos-ZK | ISBN 9789021550473 | € 19,95Code : MJOZ

Flirten met GodReligiositeit zonder geloofKoert van der Velde“Flirten met God” is een diepgravende speurtocht naar het fenomeen ‘reli-gieuze ervaring zonder geloof’. Het verschijnsel wordt rijkelijk geïllustreerd met journalistieke reportages en inter-views. Sporters, kunstenaars en ande-ren vertellen hoe zij religieus zijn terwijl ze niet echt geloven. Aan de orde ko-men vragen als: zijn geloofsvoorstel-lingen eigenlijk kwesties van smaak? Kan iedereen die dat wil iets religieus beleven? En wat is religiositeit? 455 pagina’s | paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789025961381 | € 24,90Code : FLMG

Page 13: Frontier Magazine 17.6 juli - augustus 2011

Frontier 17.6 juli | augustus 2011 87

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Zie ook bestelformulier pagina 94

Eeuwige patronen van de heilige geometrie De ontdekking van het ‘Starcutdiagram’Kevin HallDe auteur heeft een opmerkelijk geo-metrisch patroon ontdekt, het ‘Starcut-diagram’. Het lijkt op het eerste gezicht een eenvoudige manier om de lijnen en oppervlakte van een vierkant te ver-delen. Na uitgebreid onderzoek blijkt echter dat het diagram opmerkelijke wiskundige kenmerken bezit, en dat het wellicht de oorspong is geweest van het numerieke systeem dat ge-bruikt werd bij het ontwerpen van plattegronden, gebouwen, fresco’s, et cetera. De Starcut vormt zodoende over de hele wereld de basis van vele, vaak symmetrische patronen. Dit is onder andere te zien in Egypte bij de Piramide van Cheops; in Europa bij een fresco van Rafaël; en in Azië bij het Vedi-sche vuuraltaar... 272 pagina’s | hardcover | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204063 | € 34,90 Code : EPHG

De reis naar binnenTwaalf vrouwen en de kracht van hun spiritualiteitJoke LitjensVroeg of laat gaat bijna ieder mens op zoek naar het hoe en waarom van het leven. Zo ook auteur Joke Litjens. Zij noemt dit haar reis naar binnen: span-nend, boeiend, niet gemakkelijk, maar wél vervullend. In dit inspirerende boek portretteert zij zichzelf en elf andere sterke vrouwen. Ook zij zochten hun eigen spirituele weg… en vonden die.Deze twaalf vrouwen hebben hun christelijke achtergrond met elkaar gemeen. Verder zijn ze onderling zeer verschillend wat betreft opleiding, be-roep en leefomstandigheden. Bekende vrouwen als Annemiek Schrijver en Suzanne van der Schot komen aan het woord, maar ook ‘gewone’ vrou-wen. De zoektocht naar spiritualiteit is universeel en onafwendbaar. 160 pa-gina’s | paperback | uitg. Kosmos-ZK | ISBN 9789025961343 | € 14,90 Code : DRNB

Leven aan de grensReflecties op terminale zorgM. van den Berg en Carlo Leget ‘De menselijke maat’ in de zorg staat in deze tijden van efficiency en bezui-niging ernstig onder druk. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de om-standigheden waarin mensen sterven. Pastor en geestelijk verzorger Marinus van den Berg wisselt zijn ervaringen uit met theoloog en ethicus Carlo Leget. Marinus van den Berg werkt in Rot-terdam in een verpleeghuis en in een hospice. Iedere dag schrijft hij daarover sterke observaties en overdenkingen: het gaat het om mensen die leven en werken aan de grens van het leven. Carlo Leget reageert op deze dagelijk-se notities. Het resultaat is een kritische dialoog over mensen die het levens-einde naderen, en een overtuigend pleidooi voor goede spirituele zorg.176 pagina’s | paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789025961534 | € 16,90Code : LADG

Aandacht is als zonneschijn 49 verzen om terug te keren in het nuThich Nhat Hanh “Aandacht is als zonneschijn” is een bundel met 49 becommentariseerde gatha’s: korte gedichten die je kunt opzeggen tijdens je dagelijkse bezig-heden, om te groeien in bewustzijn en aandact. De vrede, rust, vreugde en inzicht die dit oplevert, kunnen we met anderen delen. Die aandacht (`mindfulness’) is een kernbegrip voor Thich Nhat Hanh. Vaak vergeten we in onze drukte wat we aan het doen zijn, en zelfs wie we zijn. Dan raken we ook het zicht op en de band met anderen kwijt. Door gatha’s op te zeggen worden we ons weer bewust van onszelf; we zetten onze activitei-ten voort, maar wel aandachtiger en bewuster. 120 pagina’s | paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789025954314 | € 14,90Code : AIAZ

De weg ligt onder je voetenOver het lef om te levenMarcel Derkse In dit boek maken we kennis met de ‘Pulsarvisie’. Volgens deze visie kunnen wij ons bevrijden van wat ons in de weg zit om onze bestemming als mens en mensheid te vinden. Verheven ideeën over het gaan van een spirituele weg staan maar al te vaak op gespannen voet met de realiteit van ons eigen be-staan. Deze spanning werkt naar twee kanten toe belemmerend: óf we her-kennen die vermeende verhevenheid van ons dagelijks leven niet en menen dat de spirituele weg niet voor ons is weggelegd, óf we raken verkrampt in onze pogingen om volgens die verhe-venheid te leven.160 pagina’s | paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789025900168 | € 14,95Code : DWLO

Dieren - sprekend als mensen Mieke Zomer Mieke Zomer communiceert telepa-thisch en intuïtief met dieren. Op vak-kundige en humoristische wijze laat zij je kennismaken met de vele facetten die haar beroep als dierentolk met zich meebrengt. Dat een dierentolk over een bijzondere gave zou beschikken, ontkent Mieke in alle toonaarden. Zij stelt dat iedereen kan leren om intuïtief en telepathisch met dieren te commu-niceren. Inmiddels heeft zij honderden cursisten zelf laten ervaren hoe het is om op deze speciale manier contact te maken met dieren.223 pagina’s | paperback | uitg. Akasha | ISBN 9789077247891 | € 18,90Code : DSAM

Persoonlijke bewustwording en vrije markt26 inzichten voor een nieuwe manier van levenKim TjoaDit boek maakt duidelijk dat wij aan de vooravond staan van een nieuwe be-schaving gebaseerd op vrijheid, saam-horigheid en gelijkwaardigheid. Om daarin te kunnen leven moeten wij ons losmaken van onze angsten en belem-merende overtuigingen en ons eman-ciperen van de elite die ons regeert. De inzichten uit dit boek ondersteunen de lezer daarin. De vrije markt en het ka-pitalisme staan aan de basis van onze welvaart. Politiek en overheid doen er alles aan om dit welvaartscheppende systeem te frustreren. Kim legt in zijn boek uit waarom voortdurend men-selijk ingrijpen in natuurlijke processen, armoede, conflicten, onrust en schaars-te tot gevolg hebben.220 pagina’s | paperback | Uitg. Andromeda | ISBN 9789055992898 | € 19,95Code : PBVM

Bring home your HeartMarkus SchirnerWe willen allemaal gezond, fit en in balans zijn. We zorgen voor voldoende lichaamsbeweging en eten gezond. Maar ondertussen leiden we een druk bestaan. Gevangen in de ratrace hollen we onszelf letterlijk en figuurlijk voorbij. We verspillen kostbare levensenergie en verliezen langzaam maar zeker de grip op wie we werkelijk zijn. We wor-den geleefd in plaats van te leven! Door zeven eenvoudige vragen te stellen weet Li Hongshi je weer terug te voe-ren naar je kern: -Ken je jezelf? -Waar ben je? - Wie ben je? - Heb je de regie over jezelf? - Schenk je jezelf aandacht? - Hoeveel tijd is echt van jou? - Is je hart waar het thuishoort? Vragen die nieuwe perspectieven bie-den, je bewust maken en de vensters open zetten zodat frisse lucht naar bin-nen kan stromen.184 pagina’s | paperback | uitg. Andromeda| ISBN 9789055992560 | € 19,95 Code : BHYH

Page 14: Frontier Magazine 17.6 juli - augustus 2011

88 Frontier 17.6 juli | augustus 2011

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Zie ook bestelformulier pagina 94

Het KompasLevenslust en levenskunst in de praktijk gebrachtEvert van de VenOns leven is druk. We zijn zo verslaafd aan verstandelijk bezig zijn dat we niet als een kip zonder kop, maar meer als een ‘kop zonder kip’ ronddraven in ons leven. Vanuit onbehagen jagen we geluk en tevredenheid na, die altijd op een andere plek lijken te zijn dan waar wij ons bevinden. We houden onszelf bezig met banen, partners, cursussen en reizen, in de hoop ooit op de juiste tijd, op de juiste plek aan te komen. En precies op het moment dat we in het nu dreigen te landen, is ons briljante hoofd alweer vertrokken. Het is tijd om te stoppen met zoeken en najagen. Dit is de juiste plek, het juiste moment, het juiste boek. Ga het lezen en ga het leven! 192 pagina’s | paperback | Uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204797 | € 19,90 Code : HEKO

DoelbewustDe kwaliteit van je leven vindenRichard J. LeiderWat is het doel van ons leven? Wat is de reden dat we elke dag opstaan? Recent onderzoek wijst uit dat het heb-ben van een levensdoel essentieel is en ons kracht geeft om lang en goed te leven. Het is iets wat in ieder van ons zit, maar zelf moeten ontdekken om het naar de oppervlakte te brengen. Een levensdoel is een manier van denken! Het is een keuze die je elke dag maakt en die je dichter bij de kern van je le-ven brengt. Doelbewust helpt je een sprong vooruit te maken in je spirituele ontwikkeling door je te laten zien hoe jouw unieke levensdoel het middel-punt van je leven kan worden. “Toe-pasbaar en dynamisch” … - Publishers Weekly176 pagina’s | paperback | Uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204452 | € 19,90Code: DOEB

Vitamine B12-tekort Oorzaak van vele chronische klachtenHans ReijnenVitamine B12-tekort heeft veel meer gezichten dan artsen tijdens hun op-leiding wordt geleerd. B12-tekort is een belangrijke onderliggende factor bij vele chronische aandoeningen zo-als vermoeidheid, MS, falende afweer, het optreden van allergieën en auto-immuunproblemen, slechte hersen-functie, ADHD en autisme, depressie, psychose, verlaagde vruchtbaarheid, homocysteïnemie, dementie etc. Er wordt veel te weinig gedacht aan de mogelijkheid van een B12-tekort, en áls er al aan gedacht wordt, dan wor-den bij het huidige bloedonderzoek onjuiste normaalwaarden gehanteerd. Honderdduizenden mensen blijven dus rondlopen met dit probleem.. 128 pagina’s | paperback | Uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204773 | € 9,90Code : VITB

Loslaten en Leren VertrouwenSpirituele zelfstandigheid en innerlijke heling in twaalf stappenSusanne HuhnHühn beschrijft in dit boek een spi-rituele weg om uzelf te ontwikke-len en genezen en uiteindelijk uw gedrag diepgaand te veranderen. Door het contact met het levendige, gezonde aspect van uzelf kunt u de moed vinden het dolende, minder gezonde aspect van uzelf onder ogen te zien. Dan kunt u het beter begrijpen en uiteindelijk loslaten. U leert uw aandacht te richten op wat u echt wilt, en achter u te laten wat u niet meer wilt ervaren. Het boek be-vat vele oefeningen – zoals schrijven, mediteren en uzelf uiten – waarmee u een echte bewustzijnsverandering kunt bereiken.132 pagina’s | paperback | Uitg. Verba | ISBN 9789055137220 | € 6,99Code : LELV

VoedingssupplementenDe goede, de slechte en de allerbesteG. AskewVoedingssupplement: een voedings-middel dat aan het normale voe-dingspatroon wordt toegevoegd. Een voedingssupplement is een bron van vitaminen, mineralen of andere stoffen die uw lichaam nodig heeft.Voedingssupplementen vormen een belangrijke basis voor uw gezondheid. Heel wat ziekten houden namelijk ver-band met wat we dagelijks eten. Dit boek vertelt u niet alleen wat ei-witten en vitaminen en dergelijke zijn, maar maakt u vooral wegwijs in de wereld van voedingssupplementen. U leert onderscheid te maken tussen goede, slechte en uitstekende supple-menten. Gewapend met deze kennis kunt u voortaan voor het hele gezin de juiste voedingssupplementen kiezen! 254 pagina’s | paperback | uitg. Verba |ISBN 9789055138753 | € 19,95 Code : VSUP

Mudra’s Gezondheid in onze handenK. da SilvaGezondheid in onze handen. Op basis van oeroude inzichten van de oosterse geneeskunde heeft Kim da Silva een manier ontwikkeld om de zogeheten mudra’s of vingerreflexzones in het dagelijks leven zinvol te gebruiken. Het enige wat u nodig heeft zijn uw beide handen. Met de vingerhoudingen kun-nen we onszelf in evenwicht brengen en dat is een zeer effectief middel om onze gezondheid weer in eigen han-den te nemen. Geïllustreerd met foto’s en tekeningen.265 pagina’s | paperback | uitg. Verba | ISBN 9789055134977 | € 6,99Code : MUDG

Tarot wijsheid De tarotkaarten ontcijferd Rachel PollackDit handboek over de tarot biedt een schat aan informatie over de tarotkaar-ten, gecombineerd met een levendig overzicht van hun geschiedenis. Het verschaft nieuwe manieren om de ta-rotkaarten te ontcijferen en te gebrui-ken; naast de vele klassieke spreads biedt het boek bovendien nieuwe spreads op het gebied van psychologie, magie en spiritualiteit. De 78 kaarten worden geanalyseerd vanuit verschil-lende perspectieven: de geschiedenis, de kunst, psychologie en een variëteit aan spirituele en occulte tradities. Het boek is rijk geïllustreerd met beeld en gebruikt zeven zeer verschillende sets, zodat er kan worden vergeleken. 480 pagina’s | Paperback | uitg. Altamira-Becht | ISBN 9789069639437 | € 32,50 Code : TAWI

Boeddhisme voor drukbezette oudersHet ABC van stressverminderingSarah NapthaliWaarom zouden boeddhistische leef-regels alleen voorbehouden zijn aan mensen die alle tijd van de wereld hebben? Drukbezette ouders hebben misschien de neiging wat te wachten op meer vrije tijd om zich erin te verdie-pen, maar dit boek bewijst het tegen-deel: je kunt prima oefenen met boed-dhistische basisprincipes terwijl je je kinderen naar school brengt, in de file zit, tijdens het winkelen, of als je thuis werkt of op kantoor. Een boeddhisti-sche leefwijze helpt als je die toepast op alle aspecten van je leven, ongeacht in welke levensfase je verkeert. 152 pagina’s | paperback | uitg. Altamira-Becht | ISBN 978906939611 | € 9,90Code : BVDO

Page 15: Frontier Magazine 17.6 juli - augustus 2011

Frontier 17.6 juli | augustus 2011 89

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Zie ook bestelformulier pagina 94

Vliegen met sterke vleugelsBert Hellingers familieopstellingen als basis voor gelukBertold UlsamerDe familieopstellingen zoals die werden ontwikkeld door Bert Hellinger vormen een manier om de onderlinge ver-houdingen en de krachten die – vaak onbewust – spelen in een familie, aan-schouwelijk te maken. De auteur heeft een praktische inleiding op Hellingers werk geschreven, die zeer boeiend is door de vele voorbeelden. Hoe beter we onze familie kennen, des te duidelij-ker worden de posities en rollen die wij en onze familieleden ten opzichte van elkaar innemen. Sommigen voelen zich prima in hun rol, maar anderen voelen zich in een positie gedrukt waar zij lie-ver niet zijn... Wie zijn eigen rol in het gezin kent, kan er bewust voor kiezen deze uit te spelen dan wel af te leggen. 192 pagina’s | paperback | uitg. Altamira-Becht | ISBN 9789069635958 | € 16,90Code : VIEV

Bedrog om de kroon Het geheim van Juliana en Beatrix Ine VeenEr circuleren al jaren geruchten dat de koningin helemaal geen recht heeft op de Nederlandse troon en er dus on-wettig zit. In 1884 stierf de allerlaatste echte prins van Oranje, en nu hebben we ineens een hele familie. Hoe kan dat eigenlijk…? Wat is er waar van alle on-wettige kinderen van prins Hendrik en prins Bernhard? Is Beatrix eigenlijk wel het eerste kind van Juliana, want wie is die geheimzinnige Marie-Claire? Hoe kwamen die Oranjes bovendien aan dat enorme fortuin dat ze zouden be-zitten? Alleen door de Shell-aandelen van Wilhelmina? Een zeer ongewoon boek dat ons koningshuis kritisch te-gen het licht houdt. De uitkomst is ver-rassend: misschien is deze familie wel even ´koninklijk´ als u en ik...!250 pagina’s | paperback | uitg. Aspekt | ISBN 9789059119963 | € 24,95Code : BODK

Oefeningen en tips voor bestellingen bij het universumWaarom het soms niet lukt en hoe je betere resultaten krijgt Bärbel MohrVeel mensen zijn intussen vertrouwd met ‘de wet van de aantrekking’, ‘de buitenwereld als spiegel van de bin-nenwereld’ en ‘bestellingen bij het universum’. Maar in de praktijk blijken er soms obstakels te zijn. Soms lukt het heel goed en soms lukt het helemaal niet om van het universum te krijgen wat je hebt besteld. Voor beginners en gevorderden die een steuntje in de rug nodig hebben of bewuster willen leven. In dezelfde vrolijke stijl geschre-ven als haar bestseller ‘Bestellingen bij het universum.’157 pagina’s | paperback | uitg. Lezerspoort | ISBN 9789077556399 | €14,20Code : OTBU

Je kunt ook jezelf vergevenVan de auteur van ‘Radicaal vergeven’Colin C.TippingJezelf vergeven volgt dezelfde principes als het vergeven van anderen. Wat kun-nen we doen met de schuldgevoelens, de schaamte, het verdriet, de afkeer en de boosheid die we soms diep van bin-nen jegens onszelf voelen? Negeren helpt niet, serieus nemen en accepte-ren zijn stappen in de goede richting, maar werkelijk jezelf vergeven vraagt om een radicalere benadering. Tipping stippelt een bijzonder originele en uit-voerbare methode uit om tot radicale zelfvergeving te komen. Via eenvou-dige overwegingen en oefeningen laat hij de lezer kennis maken met wat er in innerlijk op dit gebied speelt. Daarmee leidt hij de veranderingen in en maakt de weg vrij voor een beslissende trans-formatie. 272 pagina’s | paperback | uitg. Lezerspoort | ISBN 9789077556559 | €17,95 Code : JKJV

U kunt meer dan u denktAanvullende maatregelen om kanker te helpen voorkomen en genezen H. C. Moolenburgh Dit boek is bestemd voor mensen die willen weten wat ze kunnen doen om kanker te helpen voorkomen, die wil-len begrijpen wat kanker nu eigenlijk is en waarom de ziekte juist in deze tijd zo sterk opkomt. En het is ook bedoeld om diegenen die geliefden tegen kanker zien vechten of die de ziekte zelf onder de leden hebben, een hart onder de riem te steken: u kunt meer dan u denkt. Hans C. Moolenburgh sr. – een van Ne-derlands meest vooraanstaande artsen op het gebied van complementaire kankerbehandeling – verzamelt in dit boek alle kennis die hij in meer dan vijftig jaar praktijkervaring heeft opge-daan. Hij schetst een geschiedenis van de verschillende denkwijzen en theo-rieën over kanker. 333 pagina’s | Hardcover| Uitg. Lemniscaat | € 25,- Code : UKMD

Rouwkost Een inspirerend rouwkadoboek Lisette Beentjes en Josefien Niesten IHoe ga je om met het verlies van ie-mand van wie je veel houdt? Werkt de pijn zo verlammend dat je niet meer verder kunt? Maakt het je op den duur sterker of helemaal niet? Het verdriet om verlies stop je niet weg, maar je kunt er wel zo mee leren omgaan dat je leven nieuwe betekenis krijgt. In dit boek staan verhalen van veerkrachtige mensen die verlies hebben meege-maakt, als vader, moeder, broer, zus, zoon, dochter of partner. Soms kan kracht worden geput uit ervaringen van mensen die hun leven op een andere manier weer inhoud hebben kunnen geven – ondanks de rouw of misschien zelfs dankzij de rouw.144 pagina’s | Hardcover | uitg. Akasha | ISBN 9789460150456 | € 18,50Code : ROKO

De sleutels tot succes De 17 principes van persoonlijk succesNapoleon HillNapoleon Hill is de auteur van “Denk groot & word rijk”, één van de meest verkochte inspirerende boeken op za-kelijk gebied die ooit zijn verschenen. Hills zeventien principes voor persoon-lijk succes zijn hier voor het eerst tot in detail uitgewerkt, met praktische advie-zen om ze toe te passen. Onder meer: * Ontwikkel vastbeslotenheid * Loop een stapje harder * Ontwikkel een creatieve visie * Leer van fouten * Beheers uw en-thousiasme * Ontwikkel een positieve geesteshouding230 pagina’s | Paperback | uitg. Verba | ISBN 9789055139088 | € 14,95Code : SLEU

Mandala’sEen schilder- en meditatieboekRenate Kluth Mandala’s hebben hun oorsprong in het hindoeïsme en het boeddhisme en zijn een uitstekend hulpmiddel bij me-ditatie. Een mandala is een afbeelding van het universum, een verzamelpunt van krachten en goden. Mandala’s vervullen al vele honderden jaren een rituele rol in China, japan en Tibet, maar sinds enkele jaren begint het Westen ook hun genezende en vormende kracht te ontdekken. Wie een man-dala schildert en aanschouwt, krijgt vanzelf harmonie en innerlijke rust. Dit boek geeft u de mogelijkheid de he-lende krachten van de mandala zelf te ontdekken.U zult zich voortaan beter kunnen concentreren en een grotere innerlijke eenheid ervaren.144 pagina’s | Paperback | uitg. Verba | ISBN 9789055133635 | € 6,80Codes : MQXF

Page 16: Frontier Magazine 17.6 juli - augustus 2011

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYLAuteur van de bestseller De Orion Profetie

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

Vaccinerenof niet?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Marcel Messing

nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalen niet over de werkelijke achter-gronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatie propageren, proefpersonen zich reeds aan-melden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al dan niet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is.

Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de menings-vorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. er is geen tijd te verliezen.

Deel 1 uit de Aztlan serie

90 Frontier 17.6 juli | augustus 2011

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Zie ook bestelformulier pagina 94

Boek der Liefde De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria MagdalenaTon van der KroonIn de elfde eeuw wordt de jonge mon-nik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Ma-ria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaar-lijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50Code: BDL

Het Urantia BoekHet Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Univer-sele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft even-eens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeu-wigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waar-bij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig be-stuurde universum.2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95Code: URBO

Vaccineren of niet?Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuzeMarcel MessingNu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aan-gewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinfor-matie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘Wij-WordenWakker’ hoopt met dit boek-werkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en Bel-gië. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen.64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90 Code: VONV

De Da Vinci Code OntcijferdFilip CoppensDan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een ge-heim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzin-sels van het boek, waarbij de bewerin-gen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm we-reldkundig is gemaakt.160 pagina’s | Paperback | € 9.50Code: DVCO

Graancirkels, Goden en hun GeheimenDe geschiedenis van de Mensheid beschreven in het GraanRobert BoermanIn de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschap-pelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ in-scriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mens-heid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95Code: GGG

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012Patrick Geryl & Gino Ratinckx“Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omko-men.” Deze voorspellingen zijn afkom-stig van de Maya’s en de Oude Egyp-tena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een bood-schap achterlieten, waarin zij waar-schuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde ster-ren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90Code: DOP

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuldFilip CoppensRosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal we-reldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschie-denis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Co-lumbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke re-lieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhou-ding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht.146 pagina’s | Paperback | € 14.90Code: SPRC

De wereldcatastrofe in 2012De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick GerylIn zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusach-tige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de lite-ratuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Co-dex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn we-tenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egypte-naren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving!344 pagina’s | Paperback | € 17,50Code: DWC

Page 17: Frontier Magazine 17.6 juli - augustus 2011

Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, uit Londen afkomstige, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graan-cirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Enge-land, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Naarmate de tijd vordert, gebeuren er meer en meer vreemde zaken met en om Paul die hem tenslotte doen concluderen dat hij gek aan het worden is. Zijn aanvankelijke desinteresse, achterdocht en vooral angst slaan echter om in nieuwsgierigheid. Op de huid gezeten door de verschillende diensten en or-ganisaties en met de mysterieuze graancirkels als achtergronddecor, ontrafelt Paul stukje bij beetje het grootste Mysterie dat de mensheid ooit heeft bezig-gehouden. De vraag of God bestaat, wie hij of zij is en wat we met die kennis kunnen. Uiteindelijk blijkt hij zelf de ultieme sleutel te bezitten.

Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten (vooral van de Inca en Pre-Inca Wisdomkeepers) samenvloeien. Het is het laatste verhaal dat nog nooit is verteld en zal je algemene visie op de toekomst van de mensheid en haar reden van bestaan ingrijpend en blijvend wijzigen.

Bert Janssen, 1958, is na een aanvankelijke studie wis- en natuurkunde afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur. Sinds de jaren zeventig bestudeert hij grenswetenschappen, waarbij hij zijn opgedane kennis en inzichten middels het geven van lezingen en workshops, het maken van documentaires en het schrijven van boeken deelt met de wereld. In 2003 ontving hij de Frontier Award. Zijn documentaire ‘Contact’ won in Amerika een Ebe-Award. In ‘Sophia’s Ei’ heeft Bert Janssen al zijn vergaar-de kennis en wijsheid in één verhaal bij elkaar gebracht.

Niets in dit boek is precies gegaan zoals het beschreven staat, maar het is allemaal volledig waar. Bert Janssen

Bert Ja

nsse

n

... het laatste verhaal dat nog nooit is verteld ...

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld

Het Verzamelpunt

TERUG NAAR JE OORSPRONKELIJKE

SETTING

THE CATALYST OF POWER

Derde editie

Jon Whale

Je hebt het zélf in de hand

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE

HA

ND

BO

EK

HA

ND

LIJN

KU

ND

E C

hristine Kaspers

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”.

Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek.

Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Je hebt het zélf in de hand

juli | augustus 2011 17.6 Frontier 91

FRONTIER PUBLISHINGVerkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Zie ook bestelformulier pagina 94

Sophia’s EiHet laatste verhaal dat nog nooit is verteldBert JanssenTijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild ver-strikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van En-geland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008)368 Pagina’s | Paperback | € 22,-Code : SOEI

WonderCodeDe sleutel tot de formule van Roulette en de MayakalenderYuri RomashevAls het witte balletje razendsnel rond-spint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder ‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrek-kingskracht tussen getallen’ en ‘de ver-borgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getal-len ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte.147 pagina’s | Hardcover | € 25.80Code: WOCO

Daar ben ik weer / In Den BeginneBram VermeulenTwee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgeno-men op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder veran-dering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker.100 Minuten | DVD | € 22.00 |ISBN: 9789081374620Code: BRAM

2-in-1 Maya VerjaardagskalenderNicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDe ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een dui-delijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Sig-natuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagska-lender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen ver-jaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaar-dag én “gewone” verjaardag.16 Pagina’s | A4 | € 13,-Code: 2IN1

Het VerzamelpuntTerug naar je oorspronkelijke settingJon WhaleHet verzamelpunt is een buitenge-woon en uniek boek. Het daagt niet alleen conventionele medische prak-tijken uit, maar geeft ook elk individu de gelegenheid om de fysieke en psy-chische gezondheid in eigen hand te nemen. Dit boek betekent een nieuw begin en staat door zijn solide basis in zowel moderne wetenschap als traditi-onele kennis in schril contrast met alle alternatieve boeken over gezondheid die de afgelopen eeuw zijn geschre-ven. Ontdek hoe shock, stress, ziekte, trauma, intimidatie en geweld het ver-zamelpunt naar een ongunstige locatie verschuiven en ziekte veroorzaken en hoe u de locatie van het verzamelpunt kunt corrigeren om de effecten en uw afhankelijkheid van medicijnen, drugs en alcohol tot een minimum terug te brengen. 272 pagina's | Hardcover | € 22,50 Code: HVP

De twintig gezichten van de scheppingMayasymboliek in het dagelijks levenLucas Slager en Peter ToonenDe mens is één van de vele wonde-ren van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle ba-gage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkhe-den, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ont-vouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken.Dit boek neemt je mee op een ont-dekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd.200 pagina’s | Hardcover | € 17.50Code: 20GS

Onbekende Aspecten van NostradamusWim ZitmanIs het werk van Nostradamus ooit vol-ledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoe-kers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrij-nen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristi-sche aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verbor-gen ritme van de Tijdsleutel.160 pagina’s | Paperback | € 14.95Code: OAVN

Handboek HandlijnkundeJe hebt het zèlf in de handChristine KaspersDit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handle-zen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschik-king over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Hand-boek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde.520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95Code: HVH

NIE

UW

NIE

UW

Page 18: Frontier Magazine 17.6 juli - augustus 2011

92 Frontier 17.6 juli | augustus 2011

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Zie ook bestelformulier pagina 94

13 Manen WerkboekLeer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoGeheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werk-boek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrien-den uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestem-ming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levensles-sen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd!296 pagina’s | Hardcover | € 20,00Code: 13MW2

In de Ban van het LevenSymbolische inspiratie op je levenspadLucas SlagerIn de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zich-zelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen.168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 |ISBN 9789078070115Code: IBHL

De Thuiskomende AardeEssays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012Peter ToonenMoeder Aarde wacht op ons. De na-tuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewust-zijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad.182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269Code: DTAA

Eenoog in het land van de blindenDe herontdekking van aetherReinout GuepinDit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oos-tenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers ver-klaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie pro-beert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Im-plosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken.432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276Code: EILB

Voorbij de TijdLeef je essentieLucas SlagerDe tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat al-les duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en ein-digend.154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214Code: VDT

Maya Scheurkalender 2010 t/m 2012Lucas SlagerVoortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de ba-sisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een af-firmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbin-den met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2010-2011)760 Pagina’s | Paperback | € 17,95Code : MSK56

13 Moon Diary of Natural Time 2011/2012Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig)Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDe agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary heeft een metgezel:een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en andere talen).160 Pagina’s | Hardcover | € 13,95 Code : 13MD6

13 Manen SnelgidsMetgezel van de 13-Moon Diary (zie hiernaast) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDeze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,-samen met 13-Moon Diary € 20,-Code : 13MSN (Nederlands)

13MSG (Engels)

NIE

UW

NIE

UW

SAMEN € 17,95

Page 19: Frontier Magazine 17.6 juli - augustus 2011

FRONTIER MAGAZINE AbONNEMENTEN INFORMATIE

Nederland: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,- 18 nrs. (2 jaren) voor € 80,-Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,-

WElkomstgEschENkEN (alleen voor Nederland):• bij een 1 jaar abonnement: 5 vorige nummers kado of 13 Manen Snelgids• bij een 2 jarig abonnement: 12 vorige nummers kado

of DVD met interview Patrick Geryl over de Wereldcatastrofe in 2012

Frontier MagazinePostbus 10681, 1001 ER AmsterdamTel: 020-3309151 e-mail: [email protected] www.frontiermagazine.nl

abonnementsprijsNederland: 4 nrs voor € 22, of 9 nrs (1 jaar) voor € 44, 18 nrs (2 jaren) voor € 80 Europa: 9 nrs (1 jaar) € 58

cadeau-abonnementCadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is.

ingangsdatum abonnementUw abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer (Frontier 17.7), indien wij uw aanmelding en beta-ling voor 22 augustus 2011 hebben ontvangen.

abonnementsvoorwaarden• Aanbiedingen in dit nummer zijn

geldig tot en met 22 augustus 2011.

• Het abonnementsgeld dient bij voor-uitbetaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk.

• Welkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst van het abonnementsgeld.

• Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven.

• Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

• Het opzeggen van uw abonne-ment dient, schriftelijk of per email, minimaal 4 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden.

• De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abon-nees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden.

• Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier.

• Prijswijzigingen voorbehouden.

Boeken van

Drunvalo Melchizedek

NIEUW: FroNtIEr aNsIchtkaartENAnsichtkaarten van de coverfoto's van de mooiste Frontier Magazines en Frontier Publishing-uitgaven!

Afmetingen 13x18 cm, 20 stuks (verschillend) € 1,- per stuk, of alle 20: € 10,- in de winkel, € 11,- incl. verzendkosten.

Verkrijgbaar bij: Frontier Bookshop

Leliegracht 42 1015 DH Amsterdam

tel: 020-3309151 www.frontierbookshop.nl

[email protected]

Tarot consulten in Frontier Bookshop

Om de twee weken zal Anna Philipsen korte Tarot sessies verzorgen voor de klanten van Frontier Bookshop.

De donaties voor de consulten komen ten behoeve van de gevluchte Tibetaanse vrouwen en kinderen in Noord-India.

Data: 23 juli, 6 en 20 augustusvan 10.00 uur tot 18.00 uur.

Website van Anna Philipsen:

www.annaphilipsen.nl

Frontier Bookshop, Leliegracht 42, Amsterdamtel: 020-3309151, website: www.frontierbookshop.nl

Page 20: Frontier Magazine 17.6 juli - augustus 2011

Lara Croft op zoek naar de doos van Pandora

Lara Croft op zoek naar de doos van Pandora

Zecharia Sitchin

Biometrie

Nefertiti controverse

FRONTIERmagazine Nr 9

.5

september / oktober 2003Nederland € 3,95België € 4,50

Nefertiti controverseRel rond mummie en buste

Zecharia SitchinMissionaris van het buitenaardse

Biometrieen de opkomst van Big Brother

fr0905_2009.qxd 10-06-2009 08:16 Pagina cov1

Hoop op een nieuw tijdperkMaya's tellen af naar 2012

Hoop op een nieuw tijdperk Maya's tellen af naar 2012

Kristallen schedelstijdmachine of sieraad?

Leven na de dood"waar", stelt psycholoog

Irak en olieja of neen?

FRONTIERmagazine Nr 9

.4juli / augustus 2003Nederland € 3,95België € 4,50 50e

nummer

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:03 Pagina cov1

mei / juni 2002jaargang 8 nr. 3

Nederland € 3,95België € 4,50

He

ilig

e G

raa

lV

rije

en

erg

ieB

uit

en

aa

rdse

nA

tla

nti

sG

raa

nc

irk

els

UF

O’s

UFO's en ontstaan van heelal

Een

Olm

eken

hoo

fd t

ijdel

ijk t

e be

zich

tigen

in A

mst

erda

m.

Van Allen Gordel en ruimtevaart: dodelijke straling of niet?

Obelisken: Oud enigma intrigeert nog steeds

Hancock: "Gebouwen op zeebodem bewijzen Vloed"

UFO's en ontstaan van heelal

Van Allen Gordel en ruimtevaart: dodelijke straling of niet?

Obelisken: Oud enigma intrigeert nog steeds

Hancock: "Gebouwen op zeebodem bewijzen Vloed"

fr0803_2009.qxd 09-06-2009 23:05 Pagina cov1

januari/februari 2002jaargang 8 nr. 1

Nederland € 3,61België € 4,50

He

ilig

e G

raa

lV

rije

en

erg

ieB

uit

en

aa

rdse

nA

tla

nti

sG

raa

nc

irk

els

UF

O’s

© N

elly

Heg

ge-S

chol

tens

De Toetankhamon leugenGraf reeds tien jaar vroeger ontdekt en geplunderd

Ark des VerbondsVerborgen Tempeliers de Ark in de Franse Provence?

Anti-zwaartekracht De geheime toepassing van de Amerikaanse overheid

De Toetankhamon leugenGraf reeds tien jaar vroeger ontdekt en geplunderd

Ark des VerbondsVerborgen Tempeliers de Ark in de Franse Provence?

Anti-zwaartekracht De geheime toepassing van de Amerikaanse overheid

fr0801_2009.qxd 09-06-2009 22:47 Pagina cov1

Mirin Dajo: de onkwetsbare profeetHet Nederlandse geneeskundige wonder

Mirin Dajo: de onkwetsbare profeetHet Nederlandse geneeskundige wonder

Nederlandse graancirkels 2003

Voorhistorische rotsschilderingen

John F. Kennedy special

FRONTIERmagazine Nr 9

.6

november / december 2003Nederland € 3,95België € 4,50

John F. Kennedy specialWie vermoordde de president?

Nederlandse graancirkels 2003Een nieuwe oogst

Voorhistorische rotsschilderingenJachttafereel, magie… of sjamanisme?

fr0906_2009.qxd 10-06-2009 08:34 Pagina cov1

Genie in het graanveldGenie in het graanveld

Zoektocht Graal en Ark des Verbonds

Bush tegen Kerry

Sjamanen, drugs en god

FRONTIERmagazine

Nr 1

0.2

maart / april 2004Nederland € 3,95

België € 4,50

Sjamanen, drugs en godNieuw onderzoek

Zoektocht Graal en Ark des VerbondsKlaas Van Urk

Bush tegen KerrySkull & Bones wint

fr1002_2009.qxd 10-06-2009 09:12 Pagina cov1

BP

beWUstgrensverleggenD

zijN ?

neeM of geef een jAAr- of tWeejArig AbonneMent en kies grensverleggenDe WelkoMstgescHenken

kijk oP WWW.frontierMAgAzine.nl voor Meer inforMAtie of bel 020 - 3309151

neDerlAnD: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jAAr) voor € 44,- 18 nrs. (2 jAren) voor € 80,- eUroPA: 9 nrs. (1 jAAr) € 58,-

frontier MAgAzine is Al sinDs 1995 Hèt tijDscHrift voor Mensen Met een grensverleggenD beWUstzijn.