ZMG bijeenkomst Oosterhout

14
ZMG bijeenkomst Oosterhout 27 september 2007

description

ZMG bijeenkomst Oosterhout. 27 september 2007. Onderwerpen. Kaartverbetering Gemeentegrenzen Productspecificaties MMS Inbreng gemeentelijke GBK Samenwerking Provincie, Waterschap Leveringen/NEN. Kaartverbetering (Wat speelt er?). Tussenmuren Huisnummers - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ZMG bijeenkomst Oosterhout

Page 1: ZMG bijeenkomst Oosterhout

ZMG bijeenkomst Oosterhout

27 september 2007

Page 2: ZMG bijeenkomst Oosterhout

Onderwerpen

• Kaartverbetering• Gemeentegrenzen• Productspecificaties• MMS• Inbreng gemeentelijke GBK• Samenwerking Provincie,

Waterschap• Leveringen/NEN

Page 3: ZMG bijeenkomst Oosterhout

Kaartverbetering(Wat speelt er?)

• Tussenmuren

• Huisnummers

• Fotogrammetrisch “norm” t.o.v. terrestrisch

• Achterkanten/secundair gebied

Page 4: ZMG bijeenkomst Oosterhout

KaartverbeteringTUSSENMUREN

Bestaande bebouwing:• Planning kadaster kaartverbetering afwachten• Huurwoningen mag! Hoe we het willen:

>Per gemeente:maatwerk afspraak!

Nieuwbouw:Voorgevel leidend, haaks uitzetten

Page 5: ZMG bijeenkomst Oosterhout

• Huidige situatie handhaven• Omzet naar hoofdgebouw (noodzaak

BAG)• Noordgericht toegestaan• Inbreng Adviesgroep voorbereiden

KaartverbeteringHUISNUMMERS

Page 6: ZMG bijeenkomst Oosterhout

Kaartverbetering Fotogrammetrisch “norm”

t.o.v.terrestrisch

• Huidige situatie handhaven• Echte fouten mogen altijd verbeterd worden

(gaandeweg oplossen)

>Per gemeente maatwerk afspraak!

Page 7: ZMG bijeenkomst Oosterhout

Kaartverbetering Achterkanten/secundair gebied

• Geen toegang/2X niet thuis wordt problematisch

• Test met onderleggerbeelden-Kan dat zonder naverkenning?

• Werkwijze Arcadis

Page 8: ZMG bijeenkomst Oosterhout

Gemeentegrenzen (Wat speelt er?)

• Naadloze aansluiting zonder overlap of gap

• Resultaten pilot Waalwijk, Gemert-Bakel• Fysieke knippunten <-> Objectvorming?• Virtuele beheergrens, gebaseerd op

objectniveau (voorstel ZMG)

Page 9: ZMG bijeenkomst Oosterhout

Productspecificaties (Wat speelt er?)

• Nog niet vastgesteld door LSV• Nog niet overgenomen door bestuur GBKN-

Zuid

• Zonder geld -> geen invoering!• Als gemeente zelf actie (gaan) ondernemen.• BAG data scheiden van GBKN data• Voorstel Adviesgroep huisnummering stand-

en ligplaatsen

Page 10: ZMG bijeenkomst Oosterhout

MMS (Wat speelt er?)

• Verplicht gebruik! JA• Verplichte vulling? ?• Alternatieve vulling? ?

• Alleen vullen is niet zo zinvol• Afmelding in MMS!? Gebruik project• Op aanvraag mutatie-overzicht aanleveren

aan RIB• Druk opvoeren richting LSV-Geodan door

RIB

Page 11: ZMG bijeenkomst Oosterhout

Inbreng gemeentelijke GBK (Wat speelt er?)

• Plantopo niet opnemen

(status binnen MMS in de maak)• Bij structurele aanpassingen (bijv.

verplaatsen symbolen) -> VOORAF overleg RIB

• Voorkom noodzaak van nieuw nulbestand

Page 12: ZMG bijeenkomst Oosterhout

Samenwerking Provincie, Waterschap

(Wat speelt er?)

• Overleg met 2 Provincies, 4 Waterschappen over toetreding en/of samenwerking

• Principe van 1X meten• Bronhouderschap gaan accepteren!• Ad hoc nu-> straks structureel bij bronhouder• Budgetair neutraal

Page 13: ZMG bijeenkomst Oosterhout

Leveringen (Wat speelt er?)

• 40 ZMG’s• Per 1-9: 82 leveringen van ZMG’s• Per 1-9: 43% van gebudgeteerde punten

• Structureel in werkproces inbedden(ZMG is verplichting aangegaan!)

Aantal leveringen 2007

820%

38%

00%

2972%

0-2

3-5

6-8

9-12

Page 14: ZMG bijeenkomst Oosterhout

NEN (Wat speelt er?)

• 6 ZMG’s nog uitwisselen

• Nog problemen?