WORKSHOP INVESTERINGSBELEID 8 mei 2006 Bernard Fornoville .

download WORKSHOP INVESTERINGSBELEID 8 mei 2006 Bernard Fornoville  .

of 52

 • date post

  14-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  45
 • download

  0

Embed Size (px)

description

WORKSHOP INVESTERINGSBELEID 8 mei 2006 Bernard Fornoville. INLEIDING : INVESTEREN wat ? hoe ? waarom ?. vandaag zaaien … om morgen te oogsten. je “investeert” (jezelf) in je werk we gaan meer (tijd) investeren in mensen - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of WORKSHOP INVESTERINGSBELEID 8 mei 2006 Bernard Fornoville .

 • WORKSHOP INVESTERINGSBELEID

  8 mei 2006

  Bernard Fornoville .

 • INLEIDING :

  INVESTERENwat ? hoe ? waarom ?

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • vandaag zaaien om morgen te oogsten

  je investeert (jezelf) in je werk we gaan meer (tijd) investeren in mensenze investeerden nogal wat in die opleiding, omdat ze erin geloven. we steken ergens energie, tijd, middelen in met het doel dat het iets oplevert.

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • Investeren vergt : (in dalende volgorde van belangrijkheid !) rst en vooral een DOEL, dan een METHODE om te OORDELEN, en tenslotte middelen (FINANCIERING).

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • Investeren vergt planningJe bedoelingen (al dan niet bij investeren) schrijf je uit in een strategisch plan. dan een METHODE om te OORDELEN voorwaarden: een bedrijfsplan. en tenslotte FINANCIERING middelen: een financieel plan.

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • vijf stellingen1. Geen investering zonder doel. (zo ook: geen onderneming zonder doel.)2. Cash-Flow (en niet winst) is ht criterium om in business te blijven.3. Geen (grote) investeringsbeslissing zonder analyse v/d netto contante waarde (of NPV).4. Beschikbare cash is niet het criterium om te investeren (noch om wel/niet te ontlenen). 5. Investeren past in ruimer financieel beleid.

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • deel 1.

  STRATEGIE, of:geen onderneming zonder doel

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • weten wat je wil en meten wat je wil

  investeren (& ondernemen), dat gaat over geloven in iets, en over uitgestelde vruchten. Je begraaft zaad, met de hoop dat er ooit iets kiemt

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • 1A. Doelstelling en rapportering We wensen onze activiteiten te beheersen, (te managen) en wel in termen van: Bereiken van objectief:effectiviteit, of doelmatigheidv/d onderneming.Resultaatsbepaling: efficintie, of zuinigheid (schaarse middelen).(kas-) middelen:duurzaamheid, of kunnen we zo wel verder gaan?

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • Doelstelling en rapportering dusRapportering relevante management informatie effectiviteit, of OK met doel/plan v/d org zie: performantie indicatoren efficintie & duurzaamheid zie: de resultatenrekening & de balans (en ook de vermogenstabel, oa)

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • Economie en doelstellingenOver doelen (andere dan winstmaximalisatie) heeft economie (bitter) weinig te vertellen. Om je doelen niet helemaal te vergeten, gaandeweg, kan je ze dus maar beter zelf opvolgen, bvb via performantie-indicatoren.

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • Performantie-indicatorenleggen de link tussen strategie en output.vb. Hefboom: niet alleen hoeveel kredieten, maar aan wie (inhoudelijke soc-eco criteria) cfr PORTER, over strategie markt; maken; maatschappij; middelencfr kritische succes-factorencfr KAPLAN & NORTON, Balanced ScoreCards.

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • conclusie bij deel 1.in de jaarrekening lees je NIET of je je doelstelling bereikt hebt (tenzij winst je enige doel zou zijn!) WEL het verband tussen wat je hebt, en wat je ermee doet. De jaarrekening (+ afgeleide instrumenten) is daarom wel d basis voor n beoordeling van efficintie & van liquiditeit.

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • deel 2.

  CASH-FLOW is ht criterium om in business te blijven

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • CASH is het enige (economisch) criterium

  Het verband tussen activiteit & financiering (of tussen ResultatenRekening & Balans) vertelt ons iets overde financile leefbaarheid v/d organisatie.

  De factor tijd is hierbij beslissend: fondsen vastleggen in activiteit; investeren voor morgen; (discounted) Cash-Flow, ...

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • Tijd & de operationele cyclustussen investering, uitvoering, opbrengst & afsluiting v/e project verloopt tijd. de initiatiefnemer/ondernemer loopt inmiddels een dubbel risico: 1- dat het doel niet gehaald wordt (operationeel risico), & 2- dat de inleg niet terugverdiend wordt (financieel risico).vandaag investeren, morgen hard werken, overmorgen resultaat ... (of een kater ?)

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • Tijd en geldFinancieel moet een project minstens de intrestvergoeding op het ingelegde geld opbrengen om neutraal te zijn. minder = verlieslatend; meer = rendabel. Tijdwaarde van geld: geld - waren - mr geld ofgeld - intrest - mr geld (vr of n inflatie !) waren - geld - waren.

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • Waardecreatie als criteriumIs mijn (netto) toegevoegde waarde groter (dan mijn inlage, na verdiscontering) ? Zoniet: zoek ik een alternatieve opbrengst, in een ander project (liefst met een even grote of grotere maatschappelijke opbrengst).

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • BedrijfsKapitaal & Cash-Fow: Beide benaderingen vullen elkaar aan:

  Netto BedrijfsKapitaal toont de invloed van de activiteit op de (vastlegging van) middelend.i. op alle bedrijfsactiva.Cash-Flow toont de invloed van de activiteit op de (wijziging in) de kastoestandd.i. enkel op de cash.

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • bedrijfsactiviteit(en)cash-flow uit bedrijfsactiviteitbedrijfsactiva:(bruto & netto) bedrijfskapitaalcashN B KC Ffinancieringzelf-financiering

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • Resultaat of Cash-Flow ?Het resultaat over een periode is geen kas-resultaat: winst staat niet op de bank ! Toch kan uit de resultatenrekening (relatief) eenvoudig de kas-toename uit de activiteit bepaald worden. Winst = Opbrengsten - kostenCash Flow = kasOpbrengsten - kasKosten = Opbrengsten die ook inkomsten zijn min Kosten die ook uitgaven zijn

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • Cash Flow gaat over kas-kosten

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • Cash Flow: + of - ?Inhoudelijk: Cash Flow als aftrekking: CF n belast =KasOpbrengsten Kaskosten Belastingen

  praktisch:Cash Flow als optelling: CF n belast =Winst n belast + niet kasKosten correctie:- niet kasOpbrengsten - niet kas (Expl.) Subsidies

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • Cash-Flow: niet-kas elementNiet-kas kosten, uit de resultatenrekening

  630 Afschrijvingen (op opr.K, immat & mat VA)631/634 Waardevermindering op Voorraden, op Bestellingen in Uitv & op Handelsvorderingen635/637 Voorzieningen voor risicos & kosten

  651 Waardevermind op (andere) vlott activa 660 Uitzonderlijke afschrijvingen (Opr.K, Imm & Mat VA)661 Waardeverminderingen op financile Vaste activa662 Voorzieningen voor uitzonderlijke risicos en kosten663 Minderwaarde bij de realisatie v vaste activa

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • Niet-kas opbrengsten, uit de resultatenrekening

  760 Terugname van afschrijvingen & waarde- verminderingen op Immat. & Mat Vaste activa761 Terugname van waardeverminderingen op financile VA762 Terugname van voorzieningen voor uitzonderlijke risicos & kosten

  (zie in de toelichting: 9125) kapitaalsubsidies(check veiligheidshalve ook 740) exploitatie-subsidies & ontvangen compenserende bedragen

  Cash-Flow: niet-kas element

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • Cash Flow: een voorbeeldWinst (na belastingen) 2.000

  plus de niet kas kosten :Afschrijvingen+ 3.000 Voorziening Dubieuze Klant + 500

  geeft :(Operationele) Cash-Flow+ 5.500

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • Cash Flow: betekenis (positieve) Cash flow = hoeveelheid vermogen die uit de werking is voortgevloeid. = de bruto zelf-financiering vr winstuitkering= verandering (toename) v/d liquide middelen, indien er in die periode - geen uitgaven voor investeringen, - geen inkomsten uit desinvesteringen, - geen inkomsten uit herfinanciering werden gedaan.

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • Cash Flow: betekenisMaar, omdat deze CF uit de werking vloeit, en omdat de werking gewoon voortgaat, zit de CF deels in het bedrijfskapitaal (etc) vast, of verborgen.Bovendien houdt deze Operationele CF nog geen rekening met de vereiste inves-teringen om de werking (in de toekomst) voort te kunnen zetten.De operationele cashflow is dus niet echt beschikbaar, niet vrij.

  . investeringsbeleid - hefboom.be

 • Van operationele naar Vrije C FDe operationele Cash Flow is de inkomsten- stroom die voortvloeit uit de operaties.

  Trek je hiervan nog de reserve af om te heri