Werken met je Innerlijke Kracht - SORAG-Akademie met je Innerlijke Je kunt erdoor gaan loslaten en...

download Werken met je Innerlijke Kracht - SORAG-Akademie met je Innerlijke Je kunt erdoor gaan loslaten en je

of 76

 • date post

  23-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Werken met je Innerlijke Kracht - SORAG-Akademie met je Innerlijke Je kunt erdoor gaan loslaten en...

 • Werken met je Innerlijke Kracht

  Demo

  SORAG-Akademie

 • INLEIDING

  Bij de SORAG-Akademie heb je de keuze uit een groot aantal opleidingen op medisch gebied. Op onze website www.sorag.nl lees je de nodige informatie over de inhoud van de verschillende cursussen, de studieduur en de mogelijkheden om het geleerde in de praktijk toe te passen.

  Het maken van een keuze voor een bepaalde cursus is niet altijd even gemakkelijk. Voldoet de cursus wel aan mijn verwachtingen en hoe ziet de inhoud er uit? Welke onderwerpen komen aan de orde en wat kan ik er verder nog van verwach- ten?

  Deze kosteloze proees geeft je in veel opzichten antwoord op deze vragen. Je zult merken dat we je via de lessen rechtstreeks aanspreken en je daarmee persoonlijk in het leerproces betrek- ken. Daardoor leer je via de opleiding van de SORAG-Akademie ook bepaalde aspecten van jezelf kennen, waardoor je later nog beter in staat zult zijn om het geleerde in praktijk te brengen.

  Na het afronden van je studie en het insturen van het huiswerk (per post of het SORAG-internet huiswerkprogramma) ontvang je vanzelfspre- kend kosteloos een studieverklaring en bij de meeste opleidingen kun je ook kiezen voor het aeggen van een examen teneinde het diploma te behalen. De diploma´s worden door een aantal beroepsorganisaties erkend, waaronder de Stich- ting Gezondzorg. Verschillende zorgverzekeraars zijn in dat geval bereid om de consultkosten van behandelde patiënten te vergoeden.

  Demo Werken met je Innerlijke Kracht

 • Demo Werken met je Innerlijke Kracht

  Schriftelijk studeren is afstandsonderwijs, maar dat zegt nog niet dat thuis studeren een eenzame bezigheid is. Via het huiswerk kun je contact maken met je persoonlijke docent en via Stu- diecontact van de SORAG-Plaza (www.sorag.nl/ plaza) maak je gemakkelijk contact met je mede- cursisten. En voor alle andere vragen staat je stu- diebegeleider voor je klaar. Ook zijn er voor een aantal opleidingen praktijkdagen waaraan je des- gewenst deel kunt nemen.

  Voor het volgen van deze cursus heb je geen ver- dere studieboeken nodig, en wanneer dat toch het geval is krijg je deze bij de eerste les zonder verdere kosten thuisgestuurd. Als cursist heb je via de SORAG-Plaza toegang tot de uitgebreide SORAG internetbibliotheek.

  Wanneer je een complete les als proefl es wilt ontvangen kun je deze tegen betaling aanvragen via onze website. De kosten van deze proefl es worden, wanneer je besluit om de betreffende cursus te gaan volgen, in mindering gebracht op het lesgeld.

  Wij hopen je binnenkort als cursist van de SORAG- Akademie welkom te mogen heten.

  Met vriendelijke studiegroeten

  Frits Groenestijn directeur

 • Demo Werken met je Innerlijke Kracht

  DE ZIEL

  Iedereen heeft wel eens van de ‘ziel’ gehoord of weet wat een ziel is. Simpel gezegd, de ziel is wie, wat en hoe jij werkelijk van binnen bent zonder het aangeleerde en aangenomen of opge- legde gedrag van je ouders en je omgeving en de maatschappij waarin we nu leven. Wie denk jij dat je bent? Jij bent niet alleen je gedachten, je bent veel meer dan dat. Maak onderscheid tussen gedachten en gevoel, anders kan er verwarring ontstaan over wie je werkelijk bent. Daar ga je in deze cursus achterkomen.

  Deze cursus helpt je te ontdekken en bewust te worden wie en wat jij nu werkelijk bent en hoe je daar vorm aan kunt geven. Ik probeer je aan de hand van oefeningen jezelf te leren zien en voelen en horen en uiteraard ook ervaren. Je bent name- lijk niet alleen je lichaam, je bent niet alleen je geestelijke gedachten en alleen dat wat je ziet, je bent veel en veel meer. Je ziel bestaat uit ener- gie. Jij bent eigenlijk een klein energetisch stukje van een immens grote energie, die behoort tot het onmetelijk grote universum.

  Degene die jij denkt te zijn, is hoe je gevormd bent. Dat is de kern van deze cursus. Het in contact komen met dat wat je zo met het blote oog niet ziet van jezelf, maar waarvan je heel diep van binnen, in de kern van jezelf, weet dat het bestaat. Het gaat niet alleen om het contact leggen met jezelf, maar ook om het leren voelen en leren zien en vooral het bewust leren ervaren van jezelf, ofwel het ervaren van je ziel, het erva-

 • Demo Werken met je Innerlijke Kracht

  ren van datgene wat bedoeld is voor jou voordat je geboren werd.

  Wanneer je jezelf innerlijk leert kennen, kom je erachter dat je een eenheid gaat vormen tussen lichaam, geest en ziel. Ook wel de heilige drie- eenheid genoemd. Dit is een eenheid die niet bij iedereen in harmonie is. De meeste mensen zien zich vaak als een zogenaamde ‘splitsing’ van geest en ziel, ze zien het als twee aparte dingen. Dit heeft te maken met de splitsing tussen de gedachten en het gevoel. Deze splitsing moet je niet verwarren met een gespleten persoonlijkheid, want dat is weer totaal iets anders en daar heb ik het hier niet over. Een gespleten persoonlijkheid is meer een vorm van schizofrenie en wordt gezien als een op zichzelf staande psychische ziekte, die nog niet goed te genezen is.

  Ik heb het voor het gemak over een ‘splitsing’, omdat niet ieder mens zich bewust is van zijn of haar ziel. Je moet het je zo voorstellen dat je ziel je gehele aura omvat en in die aura is een klein deel dat je je lichaam noemt. In dat geheel leeft jouw gehele energie, die de ziel heet. En die ziel is diegene wie en datgene wat jij werkelijk bent.

  Ervaar je ziel en je ervaart jezelf in alle liefde. Ik bedoel dan de universele liefde, de onvoor- waardelijke liefde. De liefde waar we mee zijn opgegroeid is niet onvoorwaardelijk, maar voor- waardelijk. Helaas kom ik dit in de praktijk maar al te vaak tegen. Voorwaardelijke liefde wil name- lijk zeggen dat je niet diegene mag zijn die je echt wilt zijn, anders word je niet geaccepteerd.

 • Demo Werken met je Innerlijke Kracht

  Hierdoor leer je leven met beperkingen, waarover later in deze les meer.

  De ziel is een energie die geïncarneerd is in een lichaam. Incarneren is eigenlijk een mooi woord voor vleeswording. Je treedt als het ware in een nieuw gecreëerd lichaam om zo geboren te kunnen worden. Je hebt hier op aarde een lichaam nodig om je te kunnen uitdrukken, om te kunnen zien en spreken en om alles te doen en te ervaren wat je maar wilt. Je hebt je lichaam ook nodig om te kunnen overleven, om te leren hier op deze wereld.

  VOELEN IN JEZELF

  Het voelen kan een reactie teweegbrengen die je misschien liever niet wilt. Het kunnen gevoe- lens zijn die je liever wegstopt. Hoe dieper je die gevoelens wegstopt, hoe meer jij jezelf beperkt in je groeimogelijkheden. Hoe dieper jij durft te voelen, hoe liefdevoller je met jezelf durft om te gaan. En liefde is het ultieme gevoel dat je kunt ervaren, het goddelijke gevoel in jezelf, het mach- tigste en hoogste in jezelf.

  Universele liefde ervaren is je ziel ervaren. Ik hoop dat je begrijpt wat ik hiermee bedoel, want het is ontzettend moeilijk om iemand uit te leggen hoe deze liefde voelt. Wie weet heb je het al eens ervaren of ga je het alsnog ervaren. Met deze liefde kun je de hele wereld aan. Er is niets wat je dan nog kwetst, niets wat je dan nog pijn doet. Je ziet alleen de liefde in ieder mens, dier, of ding

 • Demo Werken met je Innerlijke Kracht

  dat je in je leven tegenkomt. Dat wil niet zeggen dat je die liefde vierentwintig uur per dag voelt, was het maar waar, want dan ben je een echte meester.

  De reacties die de oefeningen bij je kunnen oproe- pen, kunnen misschien van verdrietige of zelfs pijnlijke aard zijn, maar ze lossen een heleboel op. Je kunt erdoor gaan loslaten en je eigen nieuwe ideeën inbrengen. Dit kost uiteraard veel ener- gie, maar het vasthouden van verdriet en andere weggestopte gevoelens kost nog veel meer ener- gie, en dat is dan geen positieve energie. Bij het wegstoppen krijg je op de lange duur lichamelijke klachten en/of ziekten, terwijl je bij het loslaten juist gezondheid schept.

  Als je echt durft te voelen in jezelf, zul je verbaasd zijn over de resultaten. Je zult een geheel nieuwe eigen ‘ik’ leren kennen. En wat is nu mooier dan diegene te zijn wie jij werkelijk wilde zijn toen je geboren werd?

  OEFENING Maak een lijstje van je besluiten ten aanzien van wie en wat jij wilt zijn en wanneer je die persoon begint te zijn.

  Nu je besloten hebt wie je werkelijk wilt zijn, zonder alle aangenomen gedragingen, ga je in de volgende oefening na hoe je deze besluiten in je dagelijkse leven kunt uiten. In de volgende oefe- ning staan een aantal levenssituaties. Kijk ernaar alsof het een spelletje is en geef aan hoe jij zou reageren in je nieuwe ‘zijn’.

 • Demo Werken met je Innerlijke Kracht

  Situatie 1. Je bent in een winkel en ziet dat iemand een van de producten in zijn jaszak stopt in plaats van in het winkelwagentje. Je kijkt of iemand anders dit ook gezien heeft, maar dat is niet zo. Wat doe je in je nieuwe gekozen staat van ‘zijn’?

  Situatie 2. Een vriend(in) van jou vertelt dat ze vreemd is gegaan. De partner van je vriend(in) vertelt jou op een later tijdstip dat hij of zij je vriend(in) ervan verdenkt iemand anders te hebben. Iedere keer als hij of zij je vriend(in) ernaar vraagt, ant- woordt deze dat het niet waar is en dat de part- ner leidt aan waanideeën en zijn of haar ideeën op hem of haar projecteert. De partner vraagt jou om advies over hoe ze zijn of haar angsten hier- over in bedwang kan houden. De partner vraagt dus om jouw hulp. Je bent met beiden bevriend. Wat doe jij in je nieuwe