WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het...

of 28 /28
De aangiſtepraktijk zal straks gedecimeerd zijn Fiscale studies bewegen te weinig mee Melanie van Hemert (head of Human Capital Tax PwC) Sebastiaan de Buck tax director Unilever N.V. en Benelux Geert de Jong (partner-fiscalist Grant Thornton) Jasmijn Schipper hoofd opleidingen RB WERKEN IN DE 2015-2016 special

Embed Size (px)

Transcript of WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het...

Page 1: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

De aangiftepraktijk zal straks gedecimeerd zijn

Fiscale studies bewegen te weinig mee

Melanie van Hemert (head of Human Capital Tax PwC)

Sebastiaan de Buck tax director Unilever N.V. en Benelux

Geert de Jong (partner-fiscalist Grant Thornton)

Jasmijn Schipper hoofd opleidingen RB

WERKEN IN DE

2015-2016special

Page 2: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai
Page 3: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

inhoud

VERANTWOORDING:

In september en oktober voerde Berenschot

samen met Sdu voor de vierde maal op rij een

online onafhankelijk arbeidsmarktonderzoek uit

onder fiscalisten. Er namen 199 fiscalisten aan het

onderzoek deel, afkomstig uit verschillende sectoren.

De resultaten geven een beeld van actuele ontwik-

kelingen in arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstan-

digheden en bieden fiscalisten een referentiekader.

Daarnaast wordt inzichtelijk hoe fiscalisten zich op

hun arbeidsmarkt oriënteren.

Vierde onderzoek Werken in de fiscaliteitWerken in de Fiscaliteit is het enige representatieve, jaarlijkse

onderzoek naar de verschillende aspecten van het werk in de

fiscaliteit in Nederland. Het is een initiatief van Berenschot en

Sdu (onder meer NDFR, NTFR, Belastingzaken en Loonzaken).

In dit online onderzoek leggen we in Nederland werkzame

fiscalisten vragen voor over onder meer de issues die hen

bezig houden, de primaire en secundaire beloning, social

media gebruik, opleiding en ontwikkeling en Het Nieuwe

Werken.

Omdat dit onderzoek inmiddels voor de vierde keer op rij is

gehouden, kunnen we steeds beter trends en ontwikkelingen

schetsen. Elk jaar kiezen we een thema, en dit jaar is dat ‘De

arbeidsmarkt voor fiscalisten in 2020’. Sebastiaan de Buck

(tax director Unilever N.V. en Benelux), Jasmijn Schipper

(hoofd opleidingen RB) en Geert de Jong (partner-fiscalist

bij Grant Thornton) geven in het hoofdartikel hun visie op

dit onderwerp. De arbeidsmarkt voor fiscalisten komt in

beweging, zoveel is duidelijk.

PwC heeft zich bezonnen op het profiel van de fiscalist in 2020

en head of human capital tax Melanie van Hemert doet in een

interview uit de doeken wat voor soort fiscalisten bij haar straks

rondlopen op de werkvloer. Uiteraard vindt u in dit magazine

ook alle resultaten van het onderzoek Werken in de Fiscaliteit.

Voor u ligt dus een magazine boordevol informatie, trends en

inzichten. Ongetwijfeld kunt u hiermee uw voordeel doen in

uw werk.

Wij danken een ieder die aan dit jaarlijkse onderzoek Werken in

de Fiscaliteit deelnam.

Hans van der Spek (Berenschot) en Philip van Borselen (Sdu)

3 Vierde onderzoek Werken in de Fiscaliteit

4 Interview met Sebastiaan de Buck, Geert de Jong en Jasmijn Schipper

‘Fiscalist 2020: businesspartner, trendwatcher, datacruncher’

9 Analyse onderzoeksuitkomsten

Werken in de fiscaliteit 2015

22 Interview met Melanie van Hemert

‘De fiscalist wordt businessadviseur’

25 Column Hans van der Spek

Ontwikkeling is een belangrijke drijfveer

3WERKEN IN DE 2015-2016

Page 4: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

businesspartner, trendwatcher, datacruncher

De arbeidsmarkt voor fiscalisten is in beweging. De vraag neemt toe naar fiscalisten die ondernemende gesprekken kunnen voeren, data weten te kraken en toekomstscenario’s kunnen schetsen. De aangiftepraktijk zal door automatisering naar verwachting langzaam maar zeker kleiner worden. Soft skills worden belangrijker in het fiscale vak. De kunst is een advies zo te brengen dat de klant het begrijpt.

FISCALIST 2020:

Geert de Jong

4 WERKEN IN DE 2015 -2016

Page 5: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

interview

Van fiscalisten wordt steeds meer in een korter tijds-bestek gevraagd.’ Met die woorden geeft Sebastiaan

de Buck, tax director Unilever N.V. en Benelux, mo-gelijk de kortste omschrijving van de fiscalist in 2020.

De omvang alsmede de snelheid van veranderingen lei-den tot een toenemende complexiteit van fiscale vraag-

stukken. Daarbij komt dat overheden, media, ngo’s en overige stakeholders steeds vaker over de schouder van de

fiscalist meekijken. Dit alles stelt andere eisen aan de fisca-list. ‘Waren de bedrijfsfiscalisten voorheen in het algemeen meer gefocust op vastomlijnde taken en compliance, nu staat het leveren van toegevoegde waarde aan de business en het managen van het snel veranderende externe landschap cen-traal. Het correct en tijdig voldoen aan de fiscale compliance verplichtingen is hierbij een gegeven en continue vereiste. Je kunt tegenwoordig eenvoudigweg geen tax-strategie meer hebben die niet aligned is met de business-strategie,’ aldus De Buck. De interne fiscalist wordt vroegtijdig betrokken bij bedrijfsbeslissingen. Ook Geert de Jong, partner-fiscalist en hoofd bureau vaktechniek fiscaal bij Grant Thornton, ziet de groeiende behoefte bij klanten aan een fiscalist die sparring-partner kan zijn: ‘de fiscaal adviseur moet ondernemende ge-sprekken kunnen voeren om de klant bij zijn uitdagingen te helpen. Betrokkenheid is daarbij een eerste vereiste.’ Niet alleen zal de markt steeds meer vragen om fiscalisten die kunnen optreden als business- en sparringpartner, maar

tegelijkertijd ook om mensen met een ijzersterke vaktechni-sche kennis. Steeds meer fiscale informatie is, vaak panklaar, op internet te vinden. ‘Daar bellen cliënten niet meer voor. Dat is voltooid verleden tijd’, weet fiscaal adviseur De Jong. Waar ze wél voor bellen, zijn de ingewikkelde fiscale vraag-stukken. Het is zaak de vaktechnische basis op orde te heb-ben en te houden. Daarnaast wordt specifieke inhoudelijke kennis van een bepaald fiscaal deelgebied nog belangrijker. Een fiscalist die de cliënt goed kent en vanuit zijn vaktechni-sche kennis pro actief adviseert, dat is waar de cliënt vooral behoefte aan heeft.

DatacruncherDe veranderende marktvraag stelt niet alleen andere eisen aan het kennisniveau van de fiscalist. Structurele kennisvergaring zit ingebakken in het fiscale vak. Anders ligt dat voor de be-nodigde competenties. Gezien de omvang en snelheid van de veranderingen is flexibiliteit een conditio sine qua non.

Van fiscalisten wordt steeds meer in een korter

tijdsbestek gevraagd.Sebastiaan de Buck,

tax director Unilever N.V. en Benelux.

Jasmijn Schipper Sebastiaan de Buck

5WERKEN IN DE 2015-2016

Page 6: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

rbopleidingen.nl

Communiceren met impact?

Profileren als adviseur?

Het Beroepsvaardigheidsprogramma van RB Opleidingen biedt u de noodzakelijke vaardigheden voor een belastingadviseur. Wilt u meer bereiken als adviseur? De opleiding start in februari 2016. Meer weten of aanmelden? Kijk op rbopleidingen.nl. Voor een persoonlijk opleidingsadvies belt u (0345) 54 70 30.

Uw klant centraal?

Voor de adviseur die meer wil bereiken!

Dilemma’s, waarden en

normen?

RB_Advertentie_beroepsvaardigheidsprogramma_180x130.indd 1 06-11-15 10:55

NDFR is hét gebruiksvriendelijke platform voor fiscaal experts. Online beschikbaar en modulair af te nemen. Tot in detail compleet, 100% betrouwbaar en altijd actueel. Voor fiscalisten die met minder geen genoegen nemen. Voor u dus. Zodat u op elk moment en voor elk fiscaal vraagstuk beter dan het beste advies kunt geven. Daar staan meer dan 400 redacteuren en commentatoren elke dag opnieuw garant voor.

Maak fiscaal recht direct toepasbaar met NDFR

Gratis een maand proberen? Bel 070 378 07 75 of kijk op www.sdu.nl/ndfr

Kijk op www.sdu.nl/ndfr voor het hele verhaal van Chris Dijkstra, fiscalist bij Visser & Visser Accountants en Belastingadviseurs

Page 7: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

interview

‘Verandering is de enige constante, en met dat gegeven in gedachten moet je voor jezelf inbouwen dat je flexibel bent, up to date blijft en de externe druk kunt managen’, aldus bedrijfsfiscalist De Buck. Informatietechnologie en gebruik van data is een van die velden van verandering die het com-petentieprofiel van de fiscalist ingrijpend zal veranderen. De moderne fiscalist is een datacruncher en een kei in data-ana-lyse. Omdat steeds meer wordt gevraagd van steeds minder mensen, is de vraag niet of je nu wel of niet technologie moet inzetten, maar hoe je dat doet. Voor het automatiseren van processen. Maar uiteraard ook om snel een goed inzicht te verwerven. ‘Zeker als bedrijfsfiscalist is het essentieel om, on-der meer met het oog op compliance en scenario analyses, een goed beeld van je posities te krijgen’, licht De Buck toe. Technologie en data analyse zal dan ook steeds meer in het profiel van de fiscalist komen. Naast flexibiliteit en technolo-gische vaardigheden worden ook soft skills van groter belang in het competentieprofiel. Goede sociale vaardigheden zijn een must voor de fiscalist die business- en sparringpartner is. Die fiscalist moet trends tijdig waarnemen en ze in begrijpe-lijke taal doorvertalen in scenario’s voor zijn (interne) klant. Veranderkundige vaardigheden zijn daarbij een onmisbaar element in het nieuwe competentieprofiel.

AutomatiseringBij zowel Grant Thornton als Unilever wordt al expliciet meer nadruk op de ontwikkeling van soft skills gelegd en de vaar-

digheden als business- en sparringpartner. RB heeft haar be-roepsvaardighedenprogramma recent vernieuwd. ‘Nog meer nadruk leggen we nu op communicatievaardigheden. Want je kunt wel op papier een goed advies hebben, maar de kunst is om het zo te brengen dat de klant het begrijpt’, vertelt hoofd opleidingen Jasmijn Schipper van RB. Nieuw is dat de con-tacturen nu volledig worden benut om communicatievaar-digheden in praktijksituaties te oefenen. De theorie wordt via e-learning aangeboden. De vraag is hoe ruim, dan wel krap de arbeidsmarkt voor fiscalisten in 2020 zal zijn, gezien de veranderende klantbe-hoefte en de technologische ontwikkelingen. Bedrijfsfiscalist De Buck verwacht dat de arbeidsmarkt voor fiscalisten ook in 2020 goed zal zijn, maar dat er wel andere vaardigheden wor-den gevraagd. De vraag naar ‘inhoudsbedrijfsfiscalisten’ ziet hij daarbij sterk toenemen. Geert de Jong van Grant Thorn-ton verwacht dat de vraag naar excellente fiscale adviseurs toeneemt. Daarentegen denkt hij dat in de compliance, met name in het mkb, hetzelfde werk met minder mensen kan worden gedaan. ‘Door voortgaande automatisering zal de aangiftepraktijk straks zijn gedecimeerd. Voor deze mensen is de uitdaging de slag te maken naar het advieswerk. Dat zal voor een aantal waarschijnlijk een brug te ver zijn. Kunnen zij op relatief korte termijn switchen van aangiftemedewerker naar gespecialiseerd adviseur met businesskwaliteiten?’, vraagt De Jong zich hardop af.£

We hebben het beroeps­vaardighedenprogramma

recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op

communicatie vaardigheden.Jasmijn Schipper, hoofd opleidingen RB

Door voortgaande automatisering zal de aangiftepraktijk straks zijn gedecimeerd.Geert de Jong, partner-fiscalist Grant Thornton

Sebastiaan de Buck Jasmijn Schipper Geert de Jong

7WERKEN IN DE 2015-2016

Page 8: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

Veel meervoor veel minder

Dat moet u als fiscalist aanspreken!

NTFR. Meer inzicht, beter advies.

Bel 070 378 07 75 of kijk op www.sdu.nl/ntfr

Volledig abonnementvoor maar € 62,50 per maand

NTFR. Meer inzicht, beter advies.

Nieuwsbrief en website;dagelijks jurisprudentie,regelgeving en bronnen

Maandelijksfiscale webinars

Maandelijksfiscale

beschouwingen

Wekelijks commentarenop actuele jurisprudentie

en regelgeving

Nu3 maandenop proef.Kijk op

sdu.nl/ntfr

Page 9: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

onderzoeksresultaten

à

LLangzaam, maar zeker meer vrouwelijke fiscalistenNu is drie op de tien fiscalisten vrouw. De komende decennia zal de verhouding tussen mannen en vrouwen op de fiscale werkvloer evenwichtiger worden. Daarvoor moeten we kijken naar het geslacht van de afstudeerders aan hbo en universiteit, de grootste leveranciers van human capital aan de fiscale sector. Van de hbo-afstudeerrichting fiscaal recht & economie is al 51% vrouw (SEO, 2015). De studie fiscaal recht aan de universiteit levert inmiddels 47% vrouwen af (fiscale economie 36%). In de jongste leeftijdscategorie op de werkvloer zijn vrouwen door voornoemde ontwikkeling reeds bijna even sterk vertegen-woordigd als hun mannelijke collega’s. Hoe hoger de leef-tijdscategorie, hoe onevenwichtiger de man/vrouw balans nu nog is. Door het voortschrijden van de tijd zal dat veranderen. Langzaam maar zeker.

Werken in de fiscaliteit 2015

De rode draad die door deze special loopt is de fiscalist in 2020. Uit dit onderzoek blijkt dat fiscalisten al steeds meer investeren in de ontwikkeling van competenties. Dat de fiscalist hiervoor vaker zelf moet betalen wordt daarbij voor lief genomen. Ook verwachten de deelnemers dat de vraag naar fiscalisten met een toegevoegde waarde voor de business groter wordt.

ANALYSE ONDERZOEKSUITKOMSTEN

Bron

gra

fieke

n en

tabe

llen:

Ond

erzo

ek W

erke

n in

de

fisca

litei

t, Be

rens

chot

en

Sdu,

201

5.

Het Nieuwe Werken: stevig verankerd in de fiscaliteitHet werk flexibel kunnen indelen qua tijd en plaats, kortom: Het Nieuwe Werken. Uit het vierde onder-zoek Werken in de Fiscaliteit blijkt dat dit jaar nog meer werkgevers de mogelijk bieden de werktijden flexibel in te delen. In voorgaande onderzoeken bood 84% van de werkgevers die mogelijkheid, dit jaar is dat 88%. 75% van de fiscalisten zegt het belangrijk te vinden dat er flexibel en werkplek-

onafhankelijk kan worden gewerkt. Drie van de vier respondenten spreken van een ‘goede balans tussen werk en privé’.

Actiever gesolliciteerd, vaker benaderd door een headhunter, maar nog steeds honkvastDe arbeidsmarkt voor fiscalisten komt na de jaren van laagconjunctuur duidelijk in beweg-ing. Weliswaar is het percentage fiscalisten dat aangeeft op zoek te zijn naar ander werk in 2015 niet veranderd vergeleken met 2014 – 18% zoekt ander werk (16% bij een andere werkgever, 2% bij de huidige werkgever) – maar er wordt actiever gesolliciteerd. Was vorig jaar 44% (van de groep werkzoekenden) actief op zoek naar een andere

Vrouwelijke fiscalisten zijn in opmars. Inmiddels is (bijna) de helft van de studenten vrouw

Flexibel en werkplek-onafhankelijk werken is steeds vaker mogelijk

Aandeel vrouwen in fiscale studies:

HBO Fiscaal recht & economie 51%

WO Fiscaal Recht 47%

WO Fiscale Economie 36%

9WERKEN IN DE 2015-2016

Page 10: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

Denk ondernemend. Denk Bol.Nijmegen - Boxmeer - Schijndel - Venray

Groei met ons mee!

boladviseurs.nl

Ruim zestig jaar na de opening van ons eerste kantoor is Bol Adviseurs uitgegroeid tot een full-service advieskantoor. Ondernemers kunnen bij ons terecht voor accountancy, maar ook voor fi scale, juridische of grensoverschrijdende vraagstukken en voor organisatie- en HRM-advies.

In essentie draait alles bij Bol om goed ondernemerschap en werkgeverschap. We dagen ondernemers én medewerkers uit om te groeien! Met oprechte aandacht komen we tot gefundeerde oplossingen. Met onze no-nonsense aanpak, inspireren we klanten én medewerkers en dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven te brengen. Door innovatieve ontwikkeling van onze diensten onderscheiden we ons van ‘de standaard’ diensten in de eigen branche en die van onze klanten. Deze aanpak vertaalt zich al jaren in sterke groei: zowel in de nationale als internationale markt.

Om onze eigen ambities én de ambities van onze klanten blijvend waar te maken, hebben wij ruimte voor:

Fiscaal Talent (m/v)We zoeken ambitieuze starters die zichzelf willen ontwikkelen in een ondernemende en innovatieve organisatie of meer ervaren mensen die met een volgende stap in hun carrière een volgende stap in hun eigen ontwikkeling durven te zetten.

Herken jij je in één van deze beschrijvingen en wil je meer informatie over onze vacature(s) en werken bij Bol?Ga naar www.boladviseurs.nl/vacatures en ontdek de mogelijkheden.

Groei met ons mee!

BOL1157_personeelsadv. A4_v3.indd 1 04-11-15 09:24

Page 11: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

onderzoeksresultaten

à

baan, dit jaar is dat 52%. Opvallend is ook dat nu meer fiscalisten zeggen werk buiten de sector te zoeken: 16% dit jaar, 12% vorig jaar. Dat er meer leven in de arbeidsmarkt komt, blijkt ook uit de toegenomen activiteit van headhunters: 41% van de fiscalisten geeft aan de afgelopen 12 maanden te zijn benaderd door een headhunter. Vorig jaar was dat 32%. De top drie van redenen waarom men op zoek is naar ander werk is onveranderd (in volgorde van belangrijkheid): betere ontwik-kelingsmogelijkheden, hoger salaris en een betere sfeer. De arbeidsmarkt voor fiscalisten mag dan dit jaar weer wat meer dynamiek tonen, vergeleken met andere beroepsgroepen is de arbeidsmo-biliteit laag. In de vastgoedwereld zegt 38% een andere job te zoeken, terwijl 37% van de marke-teers, 30% van de logistiek managers en 27% van de ICT-ers liever een andere werkgever heeft.

Belastingdienst als voorkeurswerkgever vooral populair onder jonge fiscalistenWat is toch het geheim van de Belastingdienst? Voor het vierde jaar op rij is de Belastingdienst de populairste werkgever voor fiscalisten, en wel met kop en schouders: voor 19% van alle fiscalisten is zij de eerste keuze qua werkgever. Op een gedeelde tweede plaats, en op afstand (11%), vinden we BDO Belastingadviseurs en de Rechtelijke macht. BDO is daarmee van de derde plaats in 2014 een plaatsje in de ranking gestegen. Ook Loyens&Loeff wordt nu door meer fiscalisten dan vorig jaar als de meest aantrekkelijke werkgever gezien: het kantoor steeg van positie vijf naar drie, maar deelt

TOP 5 MEEST POPULAIRE WERKGEVERS VOOR FISCALISTEN

Welke organisatie zou uw favoriete werkgever zijn? (%)

1 Belastingdienst 19

2 BDO Belastingadviseurs 11

2 Rechterlijke macht 11

3 Loyens&Loeff 6

3 PwC 6

3 Wetenschappelijk onderwijs 6

4 Ernst&Young 4

4 Deloitte 4

4 KPMG Meijburg&Co 4

5 hbo onderwijs 3

Fiscalisten zijn weer actiever aan het solliciteren. Ook worden zij vaker door headhunters benaderd

Arbeidsmobiliteit fiscalisten vergeleken met andere beroepsgroepen:

Fiscalisten 18%

Vastgoed 38%

Marketeers 37%

Logistiek managers 30%

ICT-er 27%

die wel met het multinationale PwC. Ook in dit vierde onder-zoek Werken in de Fiscaliteit vinden we PwC hoger in de ranking dan de andere Big Four-kantoren.

Waarom is de Belastingdienst verreweg de meest populaire werkgever voor fiscalisten? Uit het onderzoek blijkt dat zij dat niet is door één bepalende factor, denk aan goede arbeidsvoor-waarden of een prettige werk/privé-balans, maar door een flink aantal factoren. In onderstaande kader staan de belangrijkste genoemd. Samengevat een combinatie van: de zaak van de andere kant kunnen bekijken, betekenisvol werk, intellectuele uitdaging, een organisatie naar menselijke maatstaf, een even-wichtige work/life-balance en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

41% van de fiscalisten geeft aan in de laatste 12 maanden te zijn

benaderd door een headhunter. Vorig jaar was dat 32%.

11WERKEN IN DE 2015-2016

Page 12: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

Werken in de fiscaliteit?Maak gebruik van het unieke samenspel

van Vakstudie Nieuws en TaxVisions

UniekSamenspel www.wolterskluwer.nl/taxvisions

Gebruik de kritische vragen voor uw eigen VTO

Uitspraken uit Vakstudie Nieuws die u niet mag missen helder in

beeld gebracht

Topauteurs leggen de zaak in minder dan 3 minuten uit

Gericht en efficiënt uw VTO voorbereiden

Kwaliteitsverbetering VTO

TaxVisions: elke vrijdag de belangrijkste jurisprudentie en besluiten in korte videopresentaties

Probeer gratis!Neem nu een proefabonnement van 1 maand (stopt automatisch)

NIEUW

Vakstudie Nieuwsbrengt het laatste fiscale nieuws als eerste bij u en houdt u op de hoogte van alle fiscale ontwikkelingen

Taxvisionspresenteert u elke vrijdag via video’s de belangrijkste fiscale uitspraken en besluiten

GRATIS 1 MAAND PROBEREN (stopt automatisch)

www.wolterskluwer.nl/taxvisions2 MAANDEN VOOR 45,-www.wolterskluwer.nl/vakstudienieuws

adv A4 Vakstudie TaxVisions.indd 1 03-11-15 15:37

Page 13: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

onderzoeksresultaten

à

De vraag die we ons stelden was of de Belas-tingdienst vooral in trek is bij een bepaalde leeftijdscategorie. De hypothese daarbij was dat het vooral de (wat) oudere, ervaren fiscalisten zijn die bij de Belastingdienst zouden willen werken. Uit het onderzoek blijkt het tegendeel het geval te zijn: vooral fiscalisten onder de 35 jaar, en dan met name zij die in het fiscaal advieswerk zitten, zien een (al dan niet tijdelijke) overstap naar de Belastingdienst wel zitten.

Helft fiscalisten vindt dat ze minder dan marktconform worden beloond Opvallend is dat 46% van de fiscalisten meent dat ze minder dan marktconform worden beloond. Uit onderzoek van Berenschot blijkt dat fiscalisten op dit punt pessimistischer zijn dan andere beroeps-groepen. 9% zegt meer dan marktconform te worden beloond, terwijl 45% vindt dat er marktconform wordt beloond. De recessie en aansluitend laagconjunctuur is ook aan het fiscale vak niet onopgemerkt voorbij gegaan. Heel wat fiscalisten hebben te maken gekregen met een nullijn. Inmiddels lijken de arbeidsvoor-waarden weer te verbeteren.17% van de respondenten zegt dat de arbeidsvoorwaarden (in algemene zin) dit jaar zijn verbeterd. Vorig jaar was dat 11%. 65% zegt dat de arbeidsvoorwaarden gelijk zijn gebleven, 19% spreekt van een verslechtering (25% in 2015). Kijken we specifiek naar het inkomen als onderdeel van de arbeidsvoor-waarden, dan is dat bij 45% van de fiscalisten gestegen, en slechts bij 3% gedaald (52% gelijk gebleven). Voor het komend jaar rekent 49% van de respondenten op een salarisverhoging en slechts 1% op een verlaging. De nabije toekomst ziet er klaarblijkelijk weer rooskleurig uit.

2016: salarisstijging over hele breedteOf het nu gaat om een aangiftemedewerker of een belastingadviseur, een partner/vennoot of een bedrijfsfiscalist, ze verwachten allen volgend jaar een salarisverhoging. Bij de belastingadviseur is die met 3,9% het hoogst, de aangiftemedewerker verwacht het met 1,9% te moeten doen, net genoeg om de inflatie te compenseren.Vorig jaar ging de bedrijfsfiscalist er met 4,6% het meest in salaris op vooruit. De belastinginspecteur moest het in 2014 met hetzelfde salaris doen als het jaar daarvoor. In het geval van de bedrijfsfiscalist lijkt sprake van een compensatie voor de achteruitgang in salaris in 2013 en 2012. Hoe dan ook de bedrijfsfiscalist blijft de best betaalde fiscalist, in goede én slechte tijden.

Wat fiscalisten aantrekt in de Belastingdienst (willekeurige volgorde)

Goede werk-privé-balans.

Inzicht krijgen in de andere kant van de zaak.

Betekenisvol werk doen, de publieke zaak

dienen.

Waardering eigen input, mogen meedenken.

Vaktechnische uitdaging, kansen om complexe

casussen te bestuderen.

Mogelijkheid tot inhoudelijke ontplooiing.

Goede arbeidsvoorwaarden.

Kantoren met lokale betrokkenheid, niet te groot

en niet te klein.

Onafhankelijkheid.

46% van de fiscalisten

vindt dat zij niet marktconform

worden beloond

2015 2014 2013

BedrijfslevenStijging 2014

Verwachtte stijging 2015 Vast Totaal Vast Totaal Vast Totaal

Bedrijfsfiscalist 4,6% 3,0% € 97.200 € 98.100 € 86.600 € 86.600 € 79.200 € 85.900

Belastingsadvieskantoor

Senior belastingadviseur 1,7% 2,7% € 76.800 € 82.800 € 82.100 € 83.800 € 72.600 € 75.000

Belastingadviseur 3,4% 3,5% € 54.200 € 54.600 € 58.000 € 59.900 € 62.100 € 62.100

Junior belastingadviseur 3,7% 3,2% € 38.100 € 38.900 € 35.600 € 35.600 € 51.400 € 52.900

Aangifte medewerker 2,3% 1,9% € 48.300 € 48.400 € 41.300 € 41.400

Belastingdienst

Belastinginspecteur 0,0% 3,9% € 88.400 € 88.400 € 62.800 € 62.900

BELONINGSUITKOMSTEN

13WERKEN IN DE 2015-2016

Page 14: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

rbopleidingen.nlrb.nl/permanente-educatie

RB Opleidingen biedt u, naast fiscale opleidingen van hbo tot aan de universiteit, een uitgebreid aanbod permanente educatie. Met de beroepsvereniging als steunpunt. Zo is uw kennis altijd actueel! Wel zo prettig voor uw klanten.

Uw vakkennis op peil brengen of houden?

maak uw ambities

waar

adv_het_register_210x297.indd 1 28-01-15 10:47

Page 15: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

onderzoeksresultaten

à

Fiscalisten investeren meer in ontwikkeling competenties (en betalen de kosten vaker uit eigen zak…)Meer fiscalisten volgden dit jaar een opleiding, training of cursus op hun vakgebied: 88% in 2015 tegen 84% in 2014. Zes van de tien zeggen dat dit niet was om de vereiste PE-punten te halen. 80% van de respondenten zegt dat de opleiding, train-ing of cursus was bedoeld voor het vergroten van de vakkennis. Opvallend is dat een hoger percent-age nu aangeeft dat de scholing is gericht op het ontwikkelen van competenties: 38% dit jaar tegen 33% in 2014. Een duidelijk stijgende lijn, want uit Werken in de Fiscaliteit 2013 bleek dat 17% van de fiscalisten aan de eigen competenties werkte. Ook zit er een stijgende lijn in het aantal fiscalisten dat een eigen bijdrage levert aan de (bij)scholing. In 2013 was dat 17%, in 2014 18% en dit jaar zegt 29% een eigen bijdrage te leveren. En als een eigen

bijdrage wordt geleverd, dan is dat ook een forse: 63% van alle fiscalisten die heeft bijgedragen in de opleidingskosten, zegt die kosten voor meer dan driekwart voor eigen rekening te hebben genomen. Ook hier is sprake van een opgaande trend: het percentage fiscalisten dat zegt meer dan 75% van de opleidingskosten uit eigen portemon-nee te betalen, steeg van 43% in 2013 naar 63%

in 2015. Gevraagd naar zijn mening over deze trend zegt een partner-fiscalist van een grote internationale accountancy- en adviesorganisatie dat ‘niet meteen te herkennen vanuit de eigen praktijk.’ Wat hij zich echter wel kan voorstellen, is dat fiscalisten voelen dat er minder krapte is op de arbeidsmarkt en dat ze zich meer moeten laten gelden. ‘De baanzekerheid van de gemid-delde fiscalist is er niet beter op geworden de afgelopen jaren. Misschien speelt dat mee’, aldus deze fiscalist.

LinkedIn: onbetwiste kampioen zakelijk social media gebruikZeven van de tien fiscalisten gebruiken social media voor hun werk. En LinkedIn is daarbij de onbetwiste kampioen: van de zakelijk gebruikers zet 96% LinkedIn in, op afstand gevolgd door Twitter met 28% en Facebook met 27%. Privé liggen de kaarten heel anders: daar is Facebook het meest in trek, met LinkedIn en Twitter op een tweede en derde plek.

Door de grotere vraag naar jong talent bij de Belastingdienst, is de vraag naar fiscalisten vrijwel gelijk gebleven

63% van de fiscalisten betaalt meer dan 75% van de opleidingskosten zelf

96% van de respondenten gebruikt LinkedIn zakelijk

Eigen bijdrage fiscalist in studiekosten

2013

2014

2015

43%

56%

63%

15WERKEN IN DE 2015-2016

Page 16: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai
Page 17: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

onderzoeksresultaten

à

Arbeidsmarkt wordt diffuserZelfs tijdens de recente recessie en de daarop volgende laagconjunctuur is de arbeidsmarkt voor fiscalisten niet slecht (‘ruim’) geweest, in die zin dat het aanbod veel groter was dan de vraag. Uitzondering vormen de jonge fiscalisten die in 2013 de arbeidsmarkt betraden, want zij deden er wat langer over om aan het werk te komen dan eerdere generaties afgestudeerden. Gelukkig werd de teruglopende vraag naar jong talent vanuit de kantoren gecompenseerd door een grotere vraag bij de Belastingdienst (SEO, 2015). Uit Werken in de Fiscaliteit blijkt dat 67% van de fiscalisten vindt dat hun positie op de arbeidsmarkt gelijk is gebleven, 21% vindt die verbeterd, terwijl 12% van de Nederlandse fiscalisten de arbeidsmarktpositie vindt verslechterd. Vorige jaar gaf het zelfde beeld te zien.We vroegen in dit vierde onderzoek Werken in de Fiscaliteit ook naar de toekomstverwachtingen ten aanzien van de arbeidsmarkt. De resultaten staan in het diagram hierboven

De arbeidsmarkt voor fiscalisten zal eerder aantrekken, dan slechter worden, zo denken de respondenten. Wel bestaat de verwachting dat de markt diffuser zal worden, in die zin dat de vraag naar fiscalisten die toegevoegde waarde voor de business (‘business partnering’) weten te leveren - fiscale advisering scherp afgestemd op de noden van de business - naar verwachting toeneemt en de vraag naar medewerkers voor de aangifteprak-tijk zal afnemen. Dat laatste is een gevolg van de voortschrijdende automatisering.

Langer doorwerken: prima, maar met minder verantwoordelijkhedenOok fiscalisten ontkomen er niet aan: doorwerken tot je 67ste en waarschijnlijk nog langer…. Dat moet je uiteraard wel kunnen. Uit dit vierde onderzoek Werken in de Fiscaliteit blijkt dat 4 op de 10 fiscalisten positief zijn over hun inzetbaarheid bij langer doorwerken. 5 op de 10 staan er neutraal tegenover, terwijl 1 op de 10 fiscalisten somber gestemd is over de inzetbaarheid bij langer doorwerken. Een van de manieren om op een prettige manier langer door ter werken is een andere functie te nemen, één met minder verantwoordelijkheden, dus met minder stress. Tegenover een dergelijke ‘demotie’ staat 37% van de respondenten positief terwijl 28% het niet ziet zitten (35% heeft er geen mening over).

Langer doorwerken prima, maar dan bij voorkeur in een functie met minder stress

63% heeft een academische opleiding gevolgd, 25% hbo en 6% een postdoctorale studie;

In hoeverre verandert de arbeidsmarkt voor fiscalisten?

28% 19%

8%

33%

12%

Arbeidsmarkt trekt aan (meer vacatures e.d.)

Geen verandering (stabiele markt)

Arbeidsmarkt verslechterd

(minder vacatures)

Markt wordt diffuser (afhankelijk van

specifieke functies)

Geen mening

LOOPBAANGESPREKKEN MET HET OOG OP DUURZAME INZETBAARHEID

2013 2014 2015

Niet over gesproken

57% 56%

43%

17WERKEN IN DE 2015-2016

Page 18: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

• Het onderhoud aan ons functiegebouw kost zoveel tijd (en geld); kan dit niet slimmer?

• Hoe richt ik mijn beloningsbeleid zo in dat deze aansluit bij onze strategische ambitie en organisatiecultuur?

• Een generiek functiegebouw klinkt mooi, maar waar begin ik en hoe pak ik dit aan?

• We hebben een prachtig systeem voor performance management, maar het komt niet van de grond. Hoe zorg ik dat het wél werkt?

Spelen deze vraagstukken ook in uw organisatie? Neem dan contact op met Berenschot. Wij bieden u slimme en nieuwe inzichten die leiden tot opmerkelijke resultaten. Samen met uw kennis en ervaring kunnen we alle aspecten van een vraagstuk aanpakken.

Meer weten? Kijk op www.berenschot.nl.

Tijd voor aanpakken!

Page 19: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

onderzoeksresultaten

à

2015: een (bijna) zorgeloos jaarDe recessie en aansluitend huidige laagconjunc-tuur trof ook het fiscale vak. Per slot van rekening is veel van het fiscale advieswerk conjunctuurgebon-den. In 2015 staan de meeste macro-economische conjunctuurindicatoren flink in het groen: huizenmarkt, bedrijfsinvesteringen, consumptieve bestedingen en werkgelegenheid zijn aanget-rokken. Het positieve economische sentiment zien we terug in de ‘zorgen’ van fiscalisten (zie ondersta-ande tabel). Opvallend is de sterke afname van het percentage fiscalisten dat zegt zich ‘veel zorgen’ te

maken. Die afname zien we over de hele breedte van de verschillende categorieën zorgen. Of het nu gaat om arbeidsvoorwaarden, concurrentie of de negatieve publiciteit rond fiscale constructies die op het randje zitten. Van alle fiscalisten zegt 66% zich in 2015 ‘geen zorgen’ te maken. Vorig jaar was dat 44%.

WAAR MAKEN FISCALISTEN ZICH ZORGEN OVER?

Afname van vraag naar producten en diensten die uw bedrijf levert 

Concurrentie door werknemers uit andere landen

Uw eigen leeftijd en concurrentie van (nieuwe) jonge collega’s

Concurrentie door zzp’ers

Vacaturestop

Reorganisatie c.q. ontslag

Bevriezing salaris

Bezuinigingen op arbeidsvoorwaarden

Voortdurende economische recessie

Onvoldoende budget om doelen te bereiken

Bijblijven met professionele kennis en competenties

Toenemende specialisatie

Ontgroening; er komen steeds minder jongere collega’s

Negatieve publiciteit bijvoorbeeld over brievenbusfirma’s en belastingontwijking

Geen zorgen Enigszins zorgen Veel zorgen nvt/Weet ik niet

20152014

20152014

20152014

20152014

20152014

20152014

20152014

20152014

20152014

20152014

20152014

20152014

20152014

20152014

Het aantal fiscalisten dat zich geen zorgen maakt is gestegen van 44% vorig jaar naar

66% dit jaar

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19WERKEN IN DE 2015-2016

Page 20: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

Ik zie een jurist die van toegevoegde

waarde kan zijnrechtspraak.nl

Ik werk bij de Rechtspraak. Ik zie iedereen.

Rechtspraak_advA4_161015.indd 1 19-10-15 12:21

Page 21: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

onderzoeksresultaten

groot belang in het fiscale vak, want bedrijfsreputatie staat op een stevige derde plaats. Te verklaren valt dat wel. 57,2% van alle fiscale adviesorganisaties bestaat langer dan 20 jaar (34,2% zelfs langer dan 50 jaar). Jaar na jaar is aan een goede reputatie gebouwd en zoals het gezegde luidt: reputatie komt te voet en gaat te paard. Ook opvallend is dat flexibele werktijden voor fiscalisten zo’n belangrijke satisfier zijn. Op dit punt onderscheiden fiscalisten zich van andere beroepsbeoefenaren, zo blijkt uit onderzoeksgegevens van Berenschot £

29% werkt bij een organisatie met minder dan 10 medewerkers,

23% bij een organisatie met 10 tot 50 medewerkers,

16% bij een organisatie met meer dan 10.000 medewerkers.

Bedrijfsreputatie: belangrijke satisfier voor fiscalistenVoor fiscalisten zijn de vijf belangrijkste factoren die de arbeidssatisfactie bepalen (in volgorde van belangrijkheid): sfeer en collegialiteit, uitdagend werk, bedrijfsreputatie, opleidingsmogelijkheden en flexibele werktijden (zie het onderstaande overzicht). Ook in eerdere edities van het onder-zoek Werken in de Fiscaliteit was dat het geval. Een goede naam en faam zijn klaarblijkelijk van

BEDRIJFSREPUTATIE: BELANGRIJKE SATISFIER VOOR FISCALISTEN

Hoogte van het salaris

Deelname in winstdelingsregeling

Ruimte voor ondernemerschap (‘entrepreneurial environment’ binnen bedrijf )

Bedrijfsreputatie

Flexibele werktijden

Telewerkmogelijkheden

Minder werkdruk

Beschikbaarheid van nieuwe technologie

Opleidingsmogelijkheden

Loopbaanmogelijkheden

Minder filekilometers

Baanzekerheid

Sfeer/collegialiteit

Uitdagende projecten

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Onbelangrijk Enigszins belangrijk Belangrijk Niet belangrijk/nvt

Bedrijfsreputatie is belangrijk in de fiscale wereld

21WERKEN IN DE 2015-2016

Page 22: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

‘De fiscalist wordt business-adviseur’

MELANIE VAN HEMERT (HEAD OF HUMAN CAPITAL TAX PWC):

22 WERKEN IN DE 2015 -2016

Page 23: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

interview

Bij PwC bestaat dé fiscalist niet langer. De Nieuwe Fiscalist is een

zakelijk adviseur, die een multidisciplinair team inzet. Nieuwe

competentieprofielen, nieuwe mensen.

Want PwC zoekt ook geesteswetenschappers.

e fiscalist van de toekomst is in de eerste plaats een za-kelijk adviseur die denkt vanuit de business-agenda van de klant. Hij zet daarvoor een multidisciplinair team in en reikt de klant desgewenst analyse-tools aan.’ Aldus vat

head of human capital tax Melanie van Hemert van PwC belastingadvi-seurs het profiel van de fiscalist 2020 samen. Voor haar is die toekomst al begonnen. Bij de fiscale tak (1.200 fiscalisten) van deze accountan-cy- en adviesorganisatie zag men de behoeften bij klanten veranderen. Door de vele, snelle veranderingen neemt de behoefte om in control te zijn sterk toe. Daarbij kijkt de maatschappij in toenemende mate mee over de schouder van de ondernemer. Welke fiscale constructies zijn aanvaardbaar, welke niet? En, klanten gebruiken steeds meer de schat aan (gratis) fiscale informatie die op internet is te vinden. Van Hemert was geruime tijd belastingadviseur bij PwC voor ze overstapte naar human resources management. Ze adviseert nu de tax-board en samen geven zij vorm aan waarschijnlijk een van de grootste transformatie-processen op hr-gebied in de fiscale wereld.

Competentie-framework

Samen met interne en externe specialisten bracht ze de huidige com-petenties in kaart, zette die af tegen de hierboven geschetste issues die bij de klant spelen en ontwierp zij een competentie-framework voor de fiscalist 2020. Daaruit blijkt direct dat dé fiscalist niet langer bestaat. Was dat iemand met diepgaande kennis, die puur en alleen werd inge-huurd voor die kennis, inmiddels bestaan bij PwC verschillende com-petentieprofielen. Bijvoorbeeld de relatiebouwer, de IT-specialist en de vaktechnisch specialist. De profielen hebben wel een gemeenschappe-lijke basis. Goed kunnen samenwerken (onderling en met de klant), ondernemerschap (kunnen denken vanuit zakelijke uitdagingen) en empathisch vermogen bijvoorbeeld. ‘De fiscaal-adviseur die in de be-stuurskamer wordt uitgenodigd is veel meer dan voorheen in interactie met de klant. Hij is een uitstekende luisteraar, vraagt door, analyseert en stelt geïntegreerde totaaloplossingen beschikbaar, inclusief de daarbij behorende IT-tools’, vertelt Van Hemert. Zo’n instrument is bijvoor-beeld het financial drawing board. Met deze applicatie kan het bedrijf

in kwestie zelf real time vaststellen wat fiscaal gezien nodig is bij bijvoorbeeld een herstructurering, gegeven de aard van de business en de uitdagingen.

Brug slaan

De fiscaal adviseur in de boardroom werkt samen met bij-voorbeeld een inhoudelijk fiscaal-specialist en een collega die in zijn profiel een IT-accent heeft. In de profielen gaat het om accenten. Basiskennis van applicaties moeten alle fiscalis-ten straks sowieso hebben. Daarom introduceerde PwC re-cent een digital academy om de fiscalisten te helpen zichzelf te ontwikkelen op technologiegebied. De ontwikkeling van de medewerkers hebben Van Hemert en collega’s in eigen hand, lastiger is dat met de instromers. ‘De fiscale studies be-wegen te weinig mee met de maatschappelijke ontwikkelin-gen. Daardoor zal er een krapte op de arbeidsmarkt ontstaan voor de profielen die we zoeken’, verwacht Van Hemert. Ook krijgen fiscalisten er concurrentie bij. Want bij PwC kan de fiscaal adviseur 2020 ook een geesteswetenschapper of Neer-landicus zijn die een brug weet te slaan tussen business-issues en fiscaal advies. £

D De fiscale studies bewegen te weinig

mee met de maatschappelijke

ontwikkelingen

23WERKEN IN DE 2015-2016

Page 24: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

Persoonlijk contact met onze klanten vinden wij belangrijk. Want met uw input maken wij Nextens

steeds beter. Daarom hebben we nu een plek gecreëerd waar u al uw vragen aan ons kunt stellen

en uw ideeën met ons kunt delen. Een plek die we ook gebruiken om u te inspireren met boeiende

artikelen en blogs van onze Nextens-experts. Die plek heet Nextens Connect.

Wie zijn de mensen achter Nextens?

Het beste advies

Elsevier Nextens gaat vanaf eind volgend jaar verder als Nextens

Wij maken onze producten voor én met onze klanten. Stel uw vragen en deel uw ideeën op ons nieuwe persoonlijke platform: Nextens Connect.

Ga naar Nextens.nl/Connect en sluit u aan!

Op Nextens Connect kunt u terecht voor:

Nieuws, Inspiratie, Blogs

Kennismaken met de mensen achter Nextens

Deel uw vragen en ideeën met ons en met andere gebruikers

Sluit u aan

Nextens

15.0277 sch Awareness advertentie Nextens connect 210x297.indd 1 20-10-15 09:41

Page 25: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

columncolofon

Persoonlijk contact met onze klanten vinden wij belangrijk. Want met uw input maken wij Nextens

steeds beter. Daarom hebben we nu een plek gecreëerd waar u al uw vragen aan ons kunt stellen

en uw ideeën met ons kunt delen. Een plek die we ook gebruiken om u te inspireren met boeiende

artikelen en blogs van onze Nextens-experts. Die plek heet Nextens Connect.

Wie zijn de mensen achter Nextens?

Het beste advies

Elsevier Nextens gaat vanaf eind volgend jaar verder als Nextens

Wij maken onze producten voor én met onze klanten. Stel uw vragen en deel uw ideeën op ons nieuwe persoonlijke platform: Nextens Connect.

Ga naar Nextens.nl/Connect en sluit u aan!

Op Nextens Connect kunt u terecht voor:

Nieuws, Inspiratie, Blogs

Kennismaken met de mensen achter Nextens

Deel uw vragen en ideeën met ons en met andere gebruikers

Sluit u aan

Nextens

15.0277 sch Awareness advertentie Nextens connect 210x297.indd 1 20-10-15 09:41

Werken in de fiscaliteitSpecial naar aanleiding van

het onderzoek ‘Werken in de

fiscaliteit’ uitgevoerd door

Berenschot in samenwerking

met Sdu.

RedactieFreek Andriesse,

Annemiek Zwaan

FotografieAnja Robertus

UitgeverPhilip van Borselen

VormgevingCorine Voogt

DrukDrukkerij Wilco, Amersfoort

RedactieadresSdu - Werken in de fiscaliteit

t.a.v. Annemiek Zwaan

Postbus 20025

2500 EA Den Haag

Telefoon (070) 378 04 36

www.sdu.nl

AdvertentiesFenneke Rosier (06-23791012)

Hoewel deze special

zeer zorgvuldig wordt

samengesteld kunnen de

betrokkenen bij de samen-

stelling en uitgave geen

aansprakelijkheid aanvaarden

voor eventuele onjuistheden

of onvolledigheden.

© 2015 Sdu, Den HaagOvernemen of vermenigvul-

digen van (gedeelten van)

de inhoud van deze special

uitsluitend na schriftelijke

toestemming van de uitgever.

ok dit jaar bleek, uit het jaarlijks HR-trendonderzoek dat we onlangs

publiceerden, dat rond de 15% van de organisaties de arbeidsvoorwaarden

aan het aanpassen is. Enerzijds ingegeven door wettelijke maatregelen als

de werkkostenregeling en de diverse Financiële Toetsingskaders, anderzijds doordat

men zich vanuit economisch perspectief genoodzaakt ziet om tot versobering over te

gaan. Uit het onderzoek Werken in de Fiscaliteit 2015 blijkt dat ook de fiscalisten niet

aan deze dans ontspringen en zelfs wat nadrukkelijker aan de beurt zijn dan gemiddeld

genomen. Het gaat hierbij niet alleen op de primaire arbeidsvoorwaarden, maar vooral om

versobering van regelingen en vergoedingen. Voor wat de nabije toekomst betreft zijn de

respondenten inmiddels wat positiever, bijna de helft verwacht een stijging van het salaris.

Zoals recent uit meerdere publicaties is gebleken, blijkt ook uit dit onderzoek dat een

teruggang in functie & beloning (demotie) niet per definitie onbespreekbaar is. Een harde

‘nee’ wordt uitgesproken door 28% terwijl bij 40% het bespreekbaar vindt. Binnen 11% van

de organisaties is er al beleid ten aanzien van demotie, een aanmerkelijk lagere score dan

de 25% uit het eerder genoemde HR-trendonderzoek.

De druk op de arbeidsvoorwaarden veroorzaakt vooralsnog geen turbulentie op de

arbeidsmarkt. ‘Blijf zitten waar je zit en verroer je niet’ lijkt eerder het credo van fiscaal

Nederland. Van alle groepen waaronder we salarisonderzoeken uitvoeren scoren de

fiscalisten nog steeds het laagst als het gaat om de vraag of men op zoek is naar een

nieuwe baan. Over het algemeen is de wens om zich verder te kunnen ontwikkelen de

belangrijkste drijfveer voor een oriëntatie op de arbeidsmarkt. Ook mensen die niet de

mogelijkheid hebben om hun werktijden flexibel in te delen zijn relatief gezien vaker op

zoek naar ander werk. Indien de mogelijkheid er wel is ervaart men een significant betere

balans tussen werk-privé.

Als we kijken naar de ‘zorgen’ dan zijn de respondenten een stuk positiever dan vorig jaar.

Zorgen die men heeft ten aanzien van primaire- en/of secundaire arbeidsvoorwaarden

en de zorg omtrent het afnemen van de vraag naar producten- of diensten op zijn

aanmerkelijk minder geworden. De aandacht in de pers en Tweede

Kamer voor belastingconstructies lijkt niet echt storend te zijn en

het aantrekken van de economie lijkt zich terug te vertalen in een

groei van de vraag naar de producten en diensten die geleverd

worden.

Hans van der Spek MMC RI – Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot en verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek.

Ontwikkeling is een belangrijke drijfveer

O

25WERKEN IN DE 2015-2016

Page 26: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

Een nieuw licht op Belasting Zaken

BelastingZaken is vernieuwd. Nog actueler. Nog relevanter. Nog praktischer. Onze fiscale experts geven u concrete adviezen, u blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en u kunt gebruik maken van praktische tools. Zo maken wij adviseren eenvoudiger, in het voordeel van uw klant.

Maak nu 6 maanden kennis voor € 47,- Kijk op sdu.nl/belastingzaken

15160 Sdu_Belastingzaken_ADV_prospects_A4_v4.indd 1 30-09-15 16:35

Page 27: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

Voor onze nationale en internationaleaangifte- én adviespraktijk zoeken wij

fiscalisten met 1 tot 6 jaar werkervaring

Loyens & Loeff is een gerenommeerd kantoor waar onze specialisten adviseren op zowel fiscaal als civiel gebied. Tot onze cliënten behoren grote ondernemingen, financiële instellingen en overheden. Het unieke van ons kantoor is de intensieve samenwerking tussen belastingadviseurs, advocaten en notarissen. Onze thuismarkten zijn de Benelux en Zwitserland. Daarnaast hebben we nog 7 vestigingen in de belangrijkste internationale financiële centra. Wereldwijd werken ongeveer 1500 medewerkers bij Loyens & Loeff, waaronder 800 fiscalisten, advocaten en notarissen.

In onze fiscale praktijk, bestaande uit ruim 50 aangiftemedewerkers en 200 adviseurs, wordt integraal samengewerkt. Vanaf het eerste moment krijg je de verantwoordelijkheid over jouw aangiften en dossiers, en onderhoud je het contact met de cliënt. Vanuit kantoor word je in beide functies ondersteund in jouw ontwikkeling in de vorm van vaktechnische trainingen en directe coaching.

Als aangiftemedewerker bestaan je werkzaamheden met name uit het opstellen van aangiften vennootschapsbelasting van onze (inter-)nationale cliënten. Wanneer je werkzaam bent in onze DGA-praktijk zal je ook aangiften inkomstenbelasting opstellen. Daarnaast word je direct betrokken bij de advisering die samenhangt met de aangiften.

Als adviseur schrijf je fiscale adviezen, verzoek- en bezwaarschriften aan de Belastingdienst en ben je het aanspreekpunt voor (inter-)nationale cliënten in de dossiers waar jij verantwoordelijk voor bent.

ProfielJe beschikt over een commerciële drive. Je signaleert kansen en bent creatief in het aandragen van oplossingen. Daarnaast beschik je over goede communicatieve vaardigheden en beheers je de Engelse taal in woord en geschrift. Je ziet het als een uitdaging om voortdurend up-to-date te blijven en levert graag een actieve bijdrage aan het reguliere vakinhoudelijk overleg. Ook ben je te kenmerken als flexibel, accuraat en proactief.

Ben jij een enthousiaste fiscalist en wil jij een stap maken in jouw carrière? Kom dan eens (oriënterend) met ons praten of solliciteer direct via: www.loyensloeffacademy.nl/vacatures_professionals.

Voor meer informatie of vragen omtrent deze vacatures kun je contact opnemen met Joost Kok op 020 578 5569 / 010 224 6186.

www.loyensloeffacademy.com

vacature Werken in de Fiscaliteit.indd 1 13-10-2015 15:27:56

Page 28: WERKEN IN DE - Financieel Management€¦ · De Jong zich hardop af.£ We hebben het beroeps-vaardighedenprogramma recent vernieuwd en de nadruk ligt nu nog meer op ocmmunieicat gheddavai

www.werkenvoornederland.nl

De Belastingdienst wil dat mensen snel weten waar ze aan toe zijn.

Dat kan niet zonder fi scalisten die zelfstandig denken en werken.

Nederland kan niet zonder de Belastingdienst kan niet zonder jou.

De wereld verandert snel. Ook de scale wereld. Elke ontwikkeling hee� gevolgen. De scalisten die bij ons werken, moeten scale vraagstukken snel en adequaat kunnen oplossen. Ze moeten hun vak

verstaan, maar ook knopen durven door-hakken. Fiscalisten die dat in hun vingers hebben, doen mooi en belangrijk werk bij de Belastingdienst. Meer weten? Kijk op werken.belastingdienst.nl.

-0379_210x297mm_BD_Fiscalisten_OF.indd 1 21-10-14 10:42