Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. ·...

of 151 /151
Catalogus 2017-2018 Garant Catalogus 2017-2018

Embed Size (px)

Transcript of Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. ·...

Page 1: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Catalogus2017-2018

UitgeverscombinatieMAKLU / GARANT / HET SPINHUIS

Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpenvlak bij Centraal Station en Parking Centraal

Op het boekenpodium draait alles rond non-fictionboeken, hun auteurs en hun lezers. Daartoe worden het hele jaar door boekpresentaties, lezingen, symposia en opleidingen georganiseerd, te midden van een permanente boekenbeurs.

Het Centrum is een plaats waar het goed is te vertoeven voor mensen die rondom zelfgekozen thema’s willen nadenken, van gedachten wisselen, leren of studeren. Een plaats waar ideeën boeken kunnen worden en boeken ideeën waar de wereld beter van wordt.

Het boekenpodium is elke werkdag doorlopend openvan 09.00 uur tot 17.00 uur.

Voor uitgebreide titelinformatie:www.garant-uitgevers.bewww.garant-uitgevers.nl

For extensive information about our titles:www.garant-uitgevers.eu

Garant C

atalogus 2017-2018

GARANT Catalogus 2017-2018 [druk].indd 1 17/10/17 15:49

Page 2: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Garant Publishers

Garant is a general-scientific and informative publishing house for study, practice and research.

Garant focuses mainly on academic books. This is a broad concept:

textbooks for education and training –(universities, colleges for higher education, ...)informative books for various professional –groups (education and teaching, health care and welfare, corporations and organisations, ...)publications for purely scientific purposes –(dissertations, research reports, conference proceedings, festschrifts, ...)books for a wider, educated audience –(parents, clients, those interested in philosophy, history, politics, ...).

The list covers the vast majority of disciplines and spheres of interest. The authors are spread over various universities, colleges of higher education, institutions, organisations and associations. It includes all Garant-titles, also those originally published in English. For Garant-publications that are also available in English or other languages, please check the section ‘Anderstalige edities’ in particular.

Garant-Uitgevers

Garant is een algemeen-wetenschappe-lijke en informatieve uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek.

Garant richt de aandacht vooral op boeken als studie-instrument. Dit is een ruim begrip:

‘leer’boeken voor opleidingen –(universiteiten, hogescholen, ...)informatieve boeken voor diverse –beroepsgroepen (in opvoeding en onderwijs, gezondheidszorg, welzijnssector, bedrijven en organisaties, ...)publicaties ten behoeve van –wetenschap-op-zich (proefschriften, onderzoeksrapporten, congres- en symposiumverslagen, libri amicorum, ...)boeken voor het brede, geschoolde –publiek (ouders, patiënten, geïnteresseerden voor filosofie, geschiedenis, politiek, ...).

Het aanbod bestrijkt vrijwel het hele gamma van vakdisciplines en belangstellingsgebieden. De auteurs zijn verspreid over diverse universiteiten, hogescholen, instellingen, organisaties en verenigingen.

België – Belgium Somersstraat 13-15 – 2018 Antwerpen – 03 231 29 00 – 03 233 26 59

[email protected] – www.garant.be

Nederland – the Netherlands Koninginnelaan 96 – 7315 EB Apeldoorn – 055 522 06 25 – 055 522 56 94

[email protected] – www.garant-uitgevers.nl

Verenigd Koninkrijk – United Kingdom Garant / Central Books – 99, Wallis Road – London E9 5 LN – 0845 458 9911 – 0845 458 9912

[email protected] – www.centralbooks.com

Verenigde Staten van Amerika – United States of America Garant / Coronet Books – 311 Bainbridge Street – Philadelphia PA 19147

215 925 27 62 – 215 925 19 12 – [email protected] – www.coronetbooks.net

Verenigde Arabische Emiraten – United Arabic Emirates Garant / University Book House – 130 Planning Street – Box 16983 – Al Ain

755 82 29 – 755 69 11 – [email protected] – www.universitybookhouse.com

Garant-Uitgevers nv BE 440 180 357

Opgericht in 1990 Algemene directie: Huug Van Gompel

Garant Publishers nv BE 440 180 357

Founded in 1990 General manager: Huug Van Gompel

Garant Publishers

Garant is a general-scientific and informative publishing house for study, practice and research.

Garant focuses mainly on academic books. This is a broad concept:

textbooks for education and training –(universities, colleges for higher education, ...)informative books for various professional –groups (education and teaching, health care and welfare, corporations and organisations, ...)publications for purely scientific purposes –(dissertations, research reports, conference proceedings, festschrifts, ...)books for a wider, educated audience –(parents, clients, those interested in philosophy, history, politics, ...).

The list covers the vast majority of disciplines and spheres of interest. The authors are spread over various universities, colleges of higher education, institutions, organisations and associations. It includes all Garant-titles, also those originally published in English. For Garant-publications that are also available in English or other languages, please check the section ‘Anderstalige edities’ in particular.

Garant-Uitgevers

Garant is een algemeen-wetenschappe-lijke en informatieve uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek.

Garant richt de aandacht vooral op boeken als studie-instrument. Dit is een ruim begrip:

‘leer’boeken voor opleidingen –(universiteiten, hogescholen, ...)informatieve boeken voor diverse –beroepsgroepen (in opvoeding en onderwijs, gezondheidszorg, welzijnssector, bedrijven en organisaties, ...)publicaties ten behoeve van –wetenschap-op-zich (proefschriften, onderzoeksrapporten, congres- en symposiumverslagen, libri amicorum, ...)boeken voor het brede, geschoolde –publiek (ouders, patiënten, geïnteresseerden voor filosofie, geschiedenis, politiek, ...).

Het aanbod bestrijkt vrijwel het hele gamma van vakdisciplines en belangstellingsgebieden. De auteurs zijn verspreid over diverse universiteiten, hogescholen, instellingen, organisaties en verenigingen.

België – Belgium Somersstraat 13-15 – 2018 Antwerpen – 03 231 29 00 – 03 233 26 59

[email protected] – www.garant.be

Nederland – the Netherlands Koninginnelaan 96 – 7315 EB Apeldoorn – 055 522 06 25 – 055 522 56 94

[email protected] – www.garant-uitgevers.nl

Verenigd Koninkrijk – United Kingdom Garant / Central Books – 99, Wallis Road – London E9 5 LN – 0845 458 9911 – 0845 458 9912

[email protected] – www.centralbooks.com

Verenigde Staten van Amerika – United States of America Garant / Coronet Books – 311 Bainbridge Street – Philadelphia PA 19147

215 925 27 62 – 215 925 19 12 – [email protected] – www.coronetbooks.net

Verenigde Arabische Emiraten – United Arabic Emirates Garant / University Book House – 130 Planning Street – Box 16983 – Al Ain

755 82 29 – 755 69 11 – [email protected] – www.universitybookhouse.com

Garant-Uitgevers nv BE 440 180 357

Opgericht in 1990 Algemene directie: Huug Van Gompel

Garant Publishers nv BE 440 180 357

Founded in 1990 General manager: Huug Van Gompel

Garant Publishers

Garant is a general-scientific and informative publishing house for study, practice and research.

Garant focuses mainly on academic books. This is a broad concept:

textbooks for education and training –(universities, colleges for higher education, ...)informative books for various professional –groups (education and teaching, health care and welfare, corporations and organisations, ...)publications for purely scientific purposes –(dissertations, research reports, conference proceedings, festschrifts, ...)books for a wider, educated audience –(parents, clients, those interested in philosophy, history, politics, ...).

The list covers the vast majority of disciplines and spheres of interest. The authors are spread over various universities, colleges of higher education, institutions, organisations and associations. It includes all Garant-titles, also those originally published in English. For Garant-publications that are also available in English or other languages, please check the section ‘Anderstalige edities’ in particular.

Garant-Uitgevers

Garant is een algemeen-wetenschappe-lijke en informatieve uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek.

Garant richt de aandacht vooral op boeken als studie-instrument. Dit is een ruim begrip:

‘leer’boeken voor opleidingen –(universiteiten, hogescholen, ...)informatieve boeken voor diverse –beroepsgroepen (in opvoeding en onderwijs, gezondheidszorg, welzijnssector, bedrijven en organisaties, ...)publicaties ten behoeve van –wetenschap-op-zich (proefschriften, onderzoeksrapporten, congres- en symposiumverslagen, libri amicorum, ...)boeken voor het brede, geschoolde –publiek (ouders, patiënten, geïnteresseerden voor filosofie, geschiedenis, politiek, ...).

Het aanbod bestrijkt vrijwel het hele gamma van vakdisciplines en belangstellingsgebieden. De auteurs zijn verspreid over diverse universiteiten, hogescholen, instellingen, organisaties en verenigingen.

België – Belgium Somersstraat 13-15 – 2018 Antwerpen – 03 231 29 00 – 03 233 26 59

[email protected] – www.garant.be

Nederland – the Netherlands Koninginnelaan 96 – 7315 EB Apeldoorn – 055 522 06 25 – 055 522 56 94

[email protected] – www.garant-uitgevers.nl

Verenigd Koninkrijk – United Kingdom Garant / Central Books – 99, Wallis Road – London E9 5 LN – 0845 458 9911 – 0845 458 9912

[email protected] – www.centralbooks.com

Verenigde Staten van Amerika – United States of America Garant / Coronet Books – 311 Bainbridge Street – Philadelphia PA 19147

215 925 27 62 – 215 925 19 12 – [email protected] – www.coronetbooks.net

Verenigde Arabische Emiraten – United Arabic Emirates Garant / University Book House – 130 Planning Street – Box 16983 – Al Ain

755 82 29 – 755 69 11 – [email protected] – www.universitybookhouse.com

Garant-Uitgevers nv BE 440 180 357

Opgericht in 1990 Algemene directie: Huug Van Gompel

Garant Publishers nv BE 440 180 357

Founded in 1990 General manager: Huug Van Gompel

Garant / International Specialized Book, Services (ISBS) 920 NE 58th Ave Suite 300 – Portland, OR 9721311 – United States

+1 503 287 3093 – +1 503 280 8832 – [email protected]@isbs.com – www.isbs.com

Page 3: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Inhoud

Economie & Bedrijfskunde 3• Algemeneeninternationaleeconomie• Sociale&Bedrijfseconomie• Handel,logistiek&Verkeer• Accountancy• Beleggen• Management&Organisatie• Marketing&Reclame

Filosofie, Ethiek & Religie 12• Filosofie• Ethiek&Moraal• Religie• PraktischeFilosofie

Geneeskunde, Psychiatrie, Gezondheidszorg & Farmacie 20• Geneeskunde&Farmacie• Neurologie&Dementie• Geriatrie&Gerontologie• Psychiatrie• Gezondheidszorg

Geschiedenis & Kunst- en Theaterwetenschap 34• Geschiedenis• Kunst-entheaterwetenschap

Literatuurwetenschap & (Toegepaste) Taalkunde 41• Literatuurwetenschap• Taalkunde• Taalpathologie&Logopedie

Opvoeding & Onderwijs 49• Onderwijskunde• Praktischepedagogiek• Didactiek• Onderwijszorg&Inclusie• Gezinspedagogiek,OpvoedingenOpvoedingsondersteuning

• Educatieveuitgaven

Orthopedagogiek 81

• Algemeneorthopedagogiek• Ontwikkelings-enleerstoornissen• Gedragsproblemen• Verstandelijkebeperking• Autismespectrumstoornissen• ADHD• Hoogbegaafdheid• Jeugdzorg

Psychologie, Psychotherapie & Psychoanalyse 98

• Algemenepsychologie,Organisatie-&Ontwikkelingspsychologie

• KlinischePsychologie&Psychotherapie• Psychoanalyse

Recht & Criminologie 108

Sociale Wetenschappen 109

• Antropologie• Sociologie&SocialeGeografie• MaatschappelijkeVraagstukken&SociaalWerk

• Multiculturalisme• Politicologie• Communicatie&Media

Toerisme, Wellness & Horeca 120

Wis- en Natuurkunde & Informatica 122

Reeksen 124

Tijdschriften 129

Auteursregister 131

Trefwoordenregister 145

Page 4: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Omslagontwerp: Danny Juchtmans | D Sign Graphics Omslagbeeld: LianaNigallery - Shutterstock

GPRC: Guaranteed Peer Reviewed Contentill.: geïllustreerde uitgavegeb.: gebonden uitgave (harde kaft)hc: hard coverlosbl.: losbladige uitgaveinteg.: integraalband2de, 3de, … druk is alleen vermeld bij herziene uitgavenIn productie: beschikbaar einde 2017/begin 2018In voorbereiding: verschijnt in de loop van 2018Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief btwDeze catalogus vervangt alle voorgaande afleveringen, inclusief prijzenAfgesloten op 1 oktober 2017

Uitgebreide titelbeschrijving:

www.garant-uitgevers.be www.garant-uitgevers.nl www.garant-uitgevers.eu

Page 5: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Economie & Bedrijfskunde

Algemene en inter­nationale economie

L. Cuyvers & G. Vandewalle (Red.)Politiek en economisch beleidOntwikkelingen in de Verenigde Staten en in Europese landenISBN978-90-441-3532-9285blz. 32,-

L. CuyversMarxistische economie herbekekenISBN978-90-441-3219-9310blz. 34,90

L. Cuyvers & B. KerremansInternationale economische organisaties2de, herziene drukISBN978-90-441-1826-1336blz. 27,60

L. Cuyvers, R. Embrechts, G. Rayp & T. DejongheInternationale economie7de, licht gewijzigde drukISBN978-90-441-3243-4594blz. 49,90

L. Cuyvers & M. DumontInternationale handelspolitiek2de, herziene drukISBN978-90-441-2182-7345blz. 28,-

G. De VylderGebroken evenwicht tussen Oost en WestISBN978-90-441-2880-2344blz. 36,-

G. De VylderGlobalisering, groei en ontwikkelingEen andere kijk op de hedendaagse economische wereldgeschiedenis2de, herziene drukISBN978-90-441-2557-3323blz. 29,90

T. DebelsEconomisch verklarend woordenboekISBN978-90-441-2126-1350blz. 36,90

F. HeylenMacro-economie3de, herziene uitgaveISBN978-90-441-3085-0XXII+836blz. 61,-

G. Erreygers & M. Vermeire (Eds.)Macroeconomics and BeyondEssays in honour of Wim MeeusenISBN978-90-441-2855-0313p. 39,90

A. Van Poeck & J. Van GompelEconomische politiekPrincipes en ervaringen5de, geactualiseerde drukISBN978-90-441-3093-5393blz. 39,90

K. ByttebierDe onvrije marktISBN978-90-441-3306-6237blz. 24,90

R. De PreterDe onzichtbare hand boven BelgiëEen economische geschiedenis. Invloed van liberalisering, globalisering en europeaniseringISBN978-90-441-3357-8400blz. 39,00

Page 6: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

4 | Economie&Bedrijfskunde

A. Verbruggen & S. Van PasselMilieu en milieubehoudEconomische benaderingISBN978-90-441-3470-4236blz. 24,90

M.J. Thompson & J. EynikelLeading with WisdomISBN978-90-441-2785-0127p. 17,90

L. Bouckaert & J. Eynikel (Eds.)Imagine EuropeThe search for European Identity and SpiritualityISBN978-90-441-2455-2136p. 16,50

L. BouckaertKies voor hoopHoe spiritualiteit de economie kan veranderenISBN978-90-441-3545-9153blz. 19,95

H.-C. de Bettignies & M.J. Thompson (Eds.)Leadership, Spirituality and the Common GoodEast and West ApproachesISBN978-90-441-2456-9131p. 16,30

L. Bouckaert & P. Arena (Eds.)Respect and Economic DemocracyISBN978-90-441-2709-6192p. 22,60

H. Opdebeeck & L. Zsolnai (Eds.)Spiritual Humanism and Economic WisdomISBN978-90-441-2765-2205p. 24,90

L. Verbruggen, R. Van de Walle & F. RobeynsVerkopen anders bekekenISBN978-90-5350-649-3119blz. 15,60

M. Dumont & G. Rayp (Eds.)International business not as usualISBN978-90-441-2872-7237p. 32,10

Sociale en bedrijfseconomie

G. BernsDe poriën van de economieEen essay over de verhouding tussen economie en politiekISBN978-90-441-3447-6125blz. 20,-

S. RuysschaertParamedische beroepen en btwISBN978-90-441-3125-384blz. 16,-

G. De VylderSociaal-economisch dharmaGeschiedenis van het economisch denken van India en ChinaISBN978-90-441-3087-4164blz. 20,90

C. HolthofCijferen in de hotelsectorBedrijfseconomische modellen3de, geactualiseerde drukISBN978-90-441-3553-4191blz. 24,90

H. SiebensUnited colors of betonStedelijke ruimte als ethische vraagstellingISBN978-90-441-3374-5196blz.,ill. 24,90

H. SiebensDuurzaam ondernemenMaatschappelijk verantwoord handelenISBN978-90-411-2611-2168blz. 20,90

Page 7: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Economie&Bedrijfskunde | 5

J. Van Der ElstLineair programmeren in de bedrijfskundeISBN978-90-441-3381-3117blz. 19,-

L. PoelaertBedrijfskunde. De essentieISBN978-90-441-3056-0817blz. 74,90

D. Lootens (Red.)Mensgericht sociaal ondernemenISBN978-90-441-3107-9164blz. 20,-

I. Laperre & S. WoutersBegeleiden op de werkvloer in de sociale economieHandboek voor monitoren en begeleidersISBN978-90-441-2549-8140blz. 19,90

Handel, logistiek & verkeer

L. Cuyvers & G. VandewalleTechniek van de binnen- en buitenlandse handel – HandboekISBN978-90-441-1446-1400blz. 39,90

L. Cuyvers & G. VandewalleTechniek van de binnen- en buitenlandse handel – ModellenboekISBN978-90-441-1448-5160blz. 19,90

C. Coeck, J.-P. Merckx & A. VerbekeHaveneconomie en logistiekISBN978-90-441-1907-7285blz. 31,10

D. Verbraeken, T. Notteboom, S. Vanleenhove & P. DemoulinLogAnt. Provincie Antwerpen, een wereld van logistiekISBN978-90-441-2673-0209blz.,ill.,vierkleurendruk+weblink 29,90

D. Verbraeken, T. Notteboom, S. Vanleenhove & P. DemoulinLogAnt. Province of Antwerp. A logistic hub for the world.ISBN978-90-441-2885-7209p.,ill.,fullcolour+weblink 29,90

J. Van Mierlo & C. MacharisGoederen- en personenvervoerVooruitzicht en breekpuntenISBN978-90-441-1908-4295blz. 44,90

Accountancy

C. Siau & R. MerckenBoekhouding en financiële rapportering – Boek 1Met bespreking van de IAS/IFRS-normen3de, herziene drukISBN978-90-441-1650-2480blz. 40,-

R. Mercken & C. SiauBoekhouding en financiële rapportering – Boek 25de, volledig herziene drukISBN978-90-441-2891-8448blz. 39,90

S. TuyttenJaarrekeningEfficiënt beleidsinstrument voor verenigingenISBN978-90-441-2133-9250blz. 27,-

Page 8: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

6 | Economie&Bedrijfskunde

L. PoelaertFinancieel beheer voor managersISBN978-90-5350-788-9247blz. 27,-

Beleggen

G. ter Veer & P. VermeulenBeleggen op de golvenEen studie naar vijf golven in de economie met twee beleggingskaarten: illustratie van twee visies op de toekomstISBN978-90-441-2360-9248blz. 29,90

D. CoeckelberghEthisch en duurzaam beleggen in BelgiëHistoriek, stand van zaken en kritische visieISBN978-90-441-2221-31407blz. 129,-

T. DebelsBehavioral financeMotivatiepsychologie van de beleggerISBN978-90-441-1928-2280blz. 34,90

T. DebelsBeter beleggen in 6 praktische stappenDe kern-satellietbenaderingISBN978-90-441-2013-4173blz. 24,90

Management & Organisatie

D. CoeckelberghPraktijkboek non-profit CrowdfundingISBN978-90-441-3495-7323blz. 49,-

N. DesmetWat als werken toch niet leuk was?Paradox van de positieve psychologie in HRISBN978-90-441-3547-3160blz. 21,-

A. Jehaes & K. Van den BroeckMijn werkbalansTool voor loopbaancoaches, hrm-ers en werknemersISBN978-90-441-3551-0Spelbord+Kaarten+Handleiding 25,-

V. MertensEen vergadering voorzittenDe kunstgrepenISBN978-91-441-3502-276blz. 13,-

D. LootensInclusief verhalend werken met mensen met een verstandelijke beperkingEen gids voor professionals en beleidsmakersISBN978-90-441-3388-2114blz. 19,-

N. RoordaDe zeven competenties van de duurzame professionalISBN978-90-441-3302-8164blz. 21,50

D. Meulenijzer, A. Heylighen & M. JanssensWerken met een arbeidshandicapGids voor werkgeversISBN978-90-441-3322-683blz. 13,70

E. TielemansVerbindende communicatie werkt3de, licht gewijzigde drukISBN978-90-441-3531-2179blz.,geb. 29,90

Page 9: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Economie&Bedrijfskunde | 7

L. BeyersHet wordende denkenISBN978-90-441-3245-8252blz. 29,-

V. WuytsDe Goed Bezig Check-upBlijf aan het stuur van je werkleven staanISBN978-90-441-3382-0177blz. 23,90

H. Wesseling & S. LangenbergOver leven in werkISBN978-90-441-3076-8236blz. 26,90

I. TeekensKraak je eigen krampHervind je ware spirit en krachtISBN978-90-8575-058-1Cyclus199blz. 29,-

M. Kuijpers & R. Lengelle (Red.)Een loopbaan van betekenisISBN978-90-441-3336-3161blz. 21,-

F. Meijers (Red.)Het onzekere voor het zekereKwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogenISBN978-90-441-3196-3245blz. 29,90

F. Meijers (Red.)Wiens verhaal telt?Naar een narratieve en dialogische loopbaanbegeleidingISBN978-90-441-2913-7295blz. 32,-

W. Foppen & P. SteernemanNeem leiding!Leiderschap in een turbulente wereldISBN978-90-8575-064-2Cyclus156blz.,ill.,vierkleurendruk 21,-

P. Steerneman, T. Severens & B. SantegoedsSamen veranderenISBN978-90-8575-062-8Cyclus88blz.,ill.,geb.,vierkleurendruk 9,90

P. SteernemanDe praktijk van de positieve psychologieOver interventies in organisaties in transitie, op school en op het werkISBN978-90-8575-061-1Cyclus144blz.,ill.,geb.,vierkleurendruk 24,90

P. SteernemanAdvance to go?ISBN978-90-8575-056-7Cyclus168p.,ill.,fullcolour 24,90

P. SteernemanTerug naar AF?De kracht van positieve verbindingen in organisatiesISBN978-90-8575-054-3Cyclus170blz.,ill.,geb.,vierkleurendruk 24,90

P. SteernemanPersoonlijke kracht als sleutel tot succesISBN978-90-8575-042-0Cyclus125blz.,ill.,geb.,vierkleurendruk 24,90

P. SteernemanGrensverleggend leiderschapISBN978-90-8575-050-5Cyclus125blz.,ill.,geb.,vierkleurendruk 24,90

P. SteernemanNieuw perspectief op veranderingsmanagement:ALERT transitiemanagementISBN978-90-441-1939-8114blz. 19,90

K. Van HeuverswynLeven in de risicomaatschappij

− Deel 1: Negen basisvereisten voor doeltreffend risicomanagementISBN978-90-441-2514-6396blz. 45,-

Page 10: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

8 | Economie&Bedrijfskunde

− Deel 2: Kritische analyse van de Belgische wetgeving: welzijn op het werk, civiele veiligheid en Sevesorisico’sISBN978-90-441-2515-3504blz. 55,-

− Deel 3: Aanbevelingen voor doeltreffend risicoreguleringsmanagementISBN978-90-441-2516-0147blz. 21,-

M. Dekker-Regeling, S. van der Haar, J. van Lakerveld, J. Rozendal & A. ZonneveldOefenen als professieHandboek procesmanagement crisesbeheersing en rampenbestrijding2de, herziene drukISBN978-90-441-3169-7229blz.,ill. 26,90

R. MerckenDe investeringsbeslissingEen beleidsgerichte analyseISBN978-90-441-2718-8350blz.+cd 37,90

J. Ceuleers, T. Debaillie & L. Luyten (Red.)Leiden of lijden: Tien facetten van goed bestuur in organisaties met een maatschappelijke doelstellingISBN978-90-441-2429-3103blz. 17,80

H. SiebensGrenzen aan veranderingWel of niet moeten, kunnen, willen, mogen veranderenISBN978-90-441-3109-3329blz. 33,80

H. RooseManagen van een netwerkorganisatieISBN978-90-441-1271-9187blz. 21,-

J. RoelsCruciale dialogenISBN978-90-441-2941-0316blz. 35,-

I. Jacobs-Moonen & J. BrandligtDuurzaam HRM en jonge professionalsEen mismatchISBN978-90-441-2996-0128blz. 19,90

M. Van Gils & K. CasaerDynamisch personeelsbeleidISBN978-90-441-2121-668blz. 12,80

C. HenrardEmosanEmotie en neurocommunicatieISBN978-90-441-3059-1278blz. 29,90

C. HenrardEmosanEmoties in verkoop en managementISBN978-90-441-3096-6323blz. 34,-

C. HenrardEmosanEmotie, creativiteit en innovatieISBN978-90-441-3097-3240blz. 27,-

H. van Wolde & W. ReynaertE3-scanEmotie, energie en effectiviteitISBN978-90-8575-045-1Cyclus163blz.,ill.,vierkleurendruk 24,90

P. Merlevede & R. Vandamme7 lessen in emotionele intelligentieMet oefeningenISBN978-90-5350-799-5240blz. 26,30

Page 11: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Economie&Bedrijfskunde | 9

I. Laperre & M. AudenaertCompetentiemanagement met kansengroepen2de, herziene drukISBN978-90-441-2860-4182blz.+cd 27,90

J. Boogaars, E. van Hardeveld & F.E. WoertmanCounselling in nieuw perspectiefOnt-moeten, ont-dekken, ont-wikkelenISBN978-90-441-2201-5182blz. 25,90

L. Coenen & M. ter Horst van DeldenDe ronde stadCommunicatie in de stad van axenISBN978-90-441-2806-295blz. 17,30

J.J. Brouwer & H. van LeeuwenOrganiseren in een veranderende wereldNaar een dynamisch organisatieontwikkelings- en kwaliteitsmanagementsysteemISBN978-90-441-2179-7177blz. 24,40

VocaTotaal kwaliteitsmanagementHandleiding voor het systematisch werken aan kwaliteit in de gezondheids- en welzijns-voorzieningenISBN978-90-5350-735-3133blz. 16,30

H. SiebensFacilitating LeadershipISBN978-90-441-2048-6113p. 16,20

Y. Larock & S. De WeerdtCocreatief leiderschapMierenspel2de, licht gewijzigde drukISBN978-90-441-3308-0102blz. 16,-

U. van StekelenburgWel en wee van familiebedrijvenISBN978-90-441-2057-8109blz. 16,30

E. Van BetsbruggePublic RelationsPlanning en werkvelden2de, geactualiseerde en vermeerderde drukISBN978-90-441-2523-8250blz. 26,-

E. DamiaensEvenementen organiseren3de, geactualiseerde drukISBN978-90-441-3218-2166blz. 16,90

T. Das & K. WagenaarIn gesprek met Human Social FunctioningMethodische gespreksvoering in begeleidingssituatiesISBN978-90-441-1912-1141blz. 19,50

E. de Waard-van MaanenDe veldheer en de danseres. Omgaan met je levensverhaalOver loopbaanadvies en -coaching5de, licht gewijzigde drukISBN978-90-441-2379-1267blz.,ill. 39,-

R. Kersten, W. van Gerwen, M. van Luijtelaar & D. Giltay VethEen afslag voor HamedIntervisie-methodiek voor de brede professional in de bemiddeling van werklozen met meervoudige problematiekISBN978-90-441-2723-2140blz. 19,90

G. Van ZeirEen haalbare weg naar succesvolle samenwerkingISBN978-90-441-3490-2192blz. 21,-

Page 12: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

10 | Economie&Bedrijfskunde

G. Scholten, C. Kempen & W. van LieshoutKristallen van samenwerkenISBN978-90-441-2736-2314blz. 32,40

M. Aartsma, E. Hoffman & W. Reynaert (Red.)De stille kracht van leiderschapEen Indisch perspectiefISBN978-90-441-2400-2332blz. 34,-

S. LangenbergKritiek als desorganisatieBedrijfsethiek en waarheidsprekenISBN978-90-441-2335-7244blz. 31,90

Marketing & Reclame

C. Holthof & S. van TilburgSociale media en online travel agents in de hotelsectorISBN978-90-441-3493-3312blz.,ill.,vierkleurendruk 45,-

C. HolthofHotelmarketingAlgemene principes en het marketingbeleid in de hotelsector in de provincie AntwerpenISBN978-90-441-3128-4433blz. 44,90

M. LogmanMarketingplanStapsgewijs model met checklists, tools en tips3de, herziene drukISBN978-90-441-2178-0183blz.+cd 26,90

M. LogmanMarketing voor ondernemersGids voor starters en groeibedrijvenISBN978-90-441-2813-075blz. 17,90

M. LogmanEntrepreneurial marketingA guide for starters and growthcompaniesISBN978-90-441-2827-769p. 17,90

T. Van Roy & S. VerstrekenA brand new world of marketingVernieuwende recepten voor merken vandaagISBN978-90-441-2807-9199blz.,ill.,vierkleurendruk 32,90

T. Van Roy (Red.)Digitale marketing en communicatie in de praktijkTwintig professionals aan het woordISBN978-90-441-2883-3290blz.,ill.,vierkleurendruk 46,20

P. De Pelsmacker & N. Dens (Eds.)Advertising ResearchMessage, Medium and ContextISBN978-90-441-2387-6392p. 59,80

R. Atassi Fakhouri, M. Janssens & J. PollaertsFacing Arab WomenExploring Motivational Marketing Research in the Arab WorldISBN978-90-5350-803-9111p.,ill. 16,80

Publiceren bij Garant?

Telefoneer of zend een mail met uw voorstel, bij voorkeur

in een vroeg stadium.

Page 13: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Economie&Bedrijfskunde | 11

J. Callebaut (Ed.)Cross-Cultural Window on Consumer BehaviourISBN978-90-5350-960-9197p.,ill. 22,-

M. Pardina & J. CallebautEl nuevo modelo diagnóstico para el márketingISBN978-90-5350-962-396p. 16,50

K. MaeghermanMarketing van dienstenISBN978-90-441-2034-9238blz.+cd 29,-

A.-M. CottonTransmediaplanningStrategieën en tactiekenISBN978-90-441-3186-4303blz. 31,-

S. Mertens & R. Van CampenhoutGids bij marktonderzoekOp weg naar betere beleidsbeslissingenISBN978-90-441-2333-3195blz. 26,-

GPRC

Guaranteed Peer Reviewed Content

Voor daartoe aangewezen publicaties past Garant

een procedure toe die leidt tot de toekenning

van het GPRC-label

Page 14: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Filosofie, Ethiek & Religie

Filosofie

R. CommersDe legende 1717Vrijmetselarij, 300 jaar droom en daad?ISBN978-90-441-3537-4156blz. 19,50

S. MaesVan de Verlichting tot Religieus TerrorismeEen psycho-educatieve visieISBN978-90-441-3471-1242blz. 29,-

S. ArgeloSpel van replicatorenEvolutietheorie als aansporing tot bescheidenheid.ISBN978-90-441-3474-2228blz. 26,90

D. Janssens, J. Lambaerts, W. Wouters & A. DevilléFilosoferen in sociaal werkDe kracht van het niet-weten in de agogische praktijkISBN978-90-441-3461-2296blz. 29,90

E. HalsbergheSlimmer denkenToolbox vol handige denkpatronenISBN978-90-441-3473-5202blz.,ill.,vierkleurendruk 28,-

J. PeetersDacht je dat je dacht?Over denken en denkfoutenISBN978-90-441-3375-2220blz. 24,90

T.J.M. SlootwegUit de schaduw van de wetInleiding tot de esthetica van het rechtISBN978-90-441-3346-2340blz. 37,90

T. Kochetkova, N. Canters & R. SnellerPluraliteit van de levenskunstenISBN978-90-441-3571-8Inproductie

U. LibbrechtIerse meditatiesNaar een nieuw pantheïsmeISBN978-90-441-3533-6126blz.,ill. 19,-

U. Libbrecht, m.m.v. H. Kimmerle & E. Janssens (Red.)Filosofie zonder grenzenISBN978-90-441-3397-4288blz. 31,90

U. Libbrecht, P. Bisschop & D. Oostveen (Red.)De weg is wijzer dan de wegwijzerISBN978-90-441-3289-2256blz. 27,90

U. LibbrechtDe bricoleur en de dummiesEen boek voor jonge denkers en dromersISBN978-90-441-3257-1116blz. 15,90

U. LibbrechtAdieu à DieuNaar een religieus atheïsmeISBN978-90-441-3134-5120blz. 15,90

Page 15: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Filosofie,Ethiek&Religie | 13

H. Oosterling & R. SchepenDoordenken doorwerkenIntercultureel en ecosociaal denken en doen. Liber Amicorum prof. dr. Heinz KimmerleISBN978-90-441-3368-4198blz. 23,-

H. Willemsen & P. de Wind (Red.)Woordenboek FilosofieGeheel herziene en aangevulde uitgaveISBN978-90-441-3228-1648blz. 49,90

G.C. CornelisFrancis Bacon “twittert”De nieuwe academieISBN978-90-441-3251-9194blz. 22,40

M. LejeuneCulturePhilosophical perspectiveISBN978-90-441-3448-3125p. 19,90

J. Derrida Nederlandse vertaling: R. SnellerKracht van wetHet mystieke fundament van het gezagISBN978-90-441-3013-3146blz. 19,90

C. Van Kerckhove & E. HeyvaertVan de wereldFilosofische reisimpressies van gebruiken, rituelen en sjamanismeISBN978-90-441-3379-0436blz.,ill.,geb.,vierkleurendruk 69,-

C. Van KerckhoveEen goddelijk humanismeSartres minachting voor de menselijke werkelijkheidISBN978-90-441-3110-9176blz. 20,-

E. KuypersStilte en onrustFragmenten uit de alledaagsheidISBN978-90-8575-052-9Cyclus456blz. 43,-

T. UytterhoevenEvolutie, cultuur en betekenisISBN978-90-441-2844-4167blz. 20,-

H. van StralenDenken over duidenInleiding in de hermeneutiekISBN978-90-441-2897-0GPRC182blz. 21,-

H. KimmerleInterculturele filosofieEen studieboekISBN978-90-441-3303-5129blz. 20,-

H. Kimmerle & R. SchepenFilosofie van het verstaanEen dialoogISBN978-90-441-3192-5143blz. 19,90

H. Kimmerle & H. van RappardAfrika en China in dialoogISBN978-90-441-2865-9153blz. 19,90

A. Folkers & H. KimmerleHeer Bommel in AfrikaReligie en geloof in Marten Toonders universum en in het Afrikaanse animismeISBN978-90-441-2997-7111blz.,ill. 21,-

H. HaenenSage filosofiePleidooi voor Afrikaanse wegen naar zelfstandigheidISBN978-90-441-2877-2267blz. 29,90

Page 16: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

14 | Filosofie,Ethiek&Religie

R. DevosBiopolitiek en postfordismeISBN978-90-441-2654-9245blz. 28,90

R. DevosWaarheid spreken in politiek, onderwijs en vriendschapMichel Foucault over de parrèsiaISBN978-90-441-3017-1208blz. 24,90

D. BatensLogicaboekPraktijk en theorie van het redeneren8ste, herziene drukISBN978-90-441-3563-3205blz.,+weblink 20,-

D. BatensMenselijke kennisPleidooi voor een bruikbare rationaliteit3de, herziene drukISBN978-90-441-2381-4280blz. 24,90

E. Weber, B. Leuridan & M. LefevereWetenschap: wat, hoe, waarom?Inleiding tot de wetenschapsfilosofieISBN978-90-441-3446-9256blz. 34,90Dit boek werd bekroond met deGarant-Studieboekprijs 2016

E. WeberKennis ontrafeldVijftien hedendaagse filosofen over wetenschap, ethiek en metafysicaISBN978-90-441-1781-3155blz. 16,90

L. FrederixHet objectivistische vooroordeelMeyersons en Husserls visie op de oorsprong van de moderne wetenschapISBN978-90-441-2362-3264blz. 28,90

K. BoeyGezichten van de mens bij Paul RicoeurISBN978-90-441-2279-4133blz. 16,90

T. Wolfs (Red.)Schopenhauer lezenISBN978-90-441-2408-8179blz. 20,-

H. BergerDe ethica van SpinozaISBN978-90-441-2742-3192blz. 22,90

E. KuypersWachten op God?Kritiek van de utopische verbeeldingskrachtISBN978-90-441-2395-1827blz. 59,-

E. KuypersVerscheurd paradijsWijsgerige en pedagogische verkenningen over een ontwortelde cultuurISBN978-90-441-2194-0377blz. 39,-

J.-P. Van BendegemOver wat ik nog wil schrijvenISBN978-90-441-2171-1340blz.,ill.,vierkleurendruk 36,-

B. StieglerAls een vliegende visOver de wording van een filosoofISBN978-90-441-2035-675blz.,geb. 15,-

M. KinetOnderzocht en ondervondenOver de wetten van de passiesISBN978-90-441-3462-9225blz. 29,-

Page 17: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Filosofie,Ethiek&Religie | 15

M. KinetDe wetenschap van de liefde en de kunst van computeranalyseISBN978-90-441-2363-0178blz.,geb. 22,90

J. Godderis‘Weer siddert in mij de liefde die het lichaam sloopt’Sapphô van Lésbos blijft brandendISBN978-90-441-2000-4464blz.,ill.,geb. 55,-

J. GodderisImmanuel Kant over de ziekten van het hoofdVersuch über die Krankheiten des Kopfes Nederlandse vertaling met annotaties en commentaarISBN978-90-441-2064-6125blz.,ill.,geb. 21,90

L. TaccoenOp de plaats van de waarheid kan niet meer gesproken wordenDe omkering van het goede in het kwadeISBN978-90-441-2170-4188blz. 21,40

S. DemaréGoden, helden en de massaHedendaagse tragedieISBN978-90-441-2117-9142blz. 19,90

P. Van LoockeHet wereldbeeld van de wetenschapWaar we geraakt zijn aan het begin van de eenentwintigste eeuwISBN978-90-441-2166-7564blz. 46,50

Ethiek & Moraal

G.C. CornelisWetenschapsethisch manifestBlauwdruk van een vernieuwde universiteitISBN978-90-441-3435-3158blz. 22,-

C. Van Kerckhove, J. Van Poucke & E. Vens (Red.)Hier staan we voor!Levensbeschouwingen over cruciale ethisch-maatschappelijke thema’sISBN978-90-441-3238-0366blz. 34,90

I. CornuSeksuele ethiek in dynamisch en kwalitatief perspectiefISBN978-90-441-2905-2343blz. 29,90

Freinetschool Het PrismaKinderrechtenboekIk heb recht op ...ISBN978-90-441-2956-463blz.,ill.,geb.,vierkleurendruk 16,90

C. CeulemansOver oorlog en ethiekDe traditie van de rechtvaardige oorlog in theorie en praktijkISBN978-90-441-2808-6364blz. 39,90

J. VerplaetseHet morele breinEen geschiedenis over de plaats van de moraal in onze hersenenISBN978-90-441-1883-4364blz. 36,-

M. CosynsMoreel alfabetTraktaat met medisch-ethische kwestiesISBN978-90-441-2980-9Invoorbereiding

Uitgebreide titelbeschrijving:

www.garant-uitgevers.be www.garant-uitgevers.nl www.garant-uitgevers.eu

Page 18: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

16 | Filosofie,Ethiek&Religie

F. van de Laar & P. DerkxGenen – wat willen we ermee?21 wetenschappers over de consequenties van genomicsISBN978-90-441-2730-0192blz. 22,-

W. DeckersEthisch leiderschapISBN978-90-441-2874-1132blz. 18,90

A. DillenOngehoord vertrouwenEthische perspectieven vanuit het contextuele denken van Ivan Boszormenyi-NagyISBN978-90-441-1578-9245blz. 34,90

X. VanmechelenVoorbij een enge ethiekISBN978-90-441-2845-1186blz. 21,-

S. Langenberg & W. Vandekerckhove (Red.)Hoe vrij is de markt zonder (spirituele) grenzen?ISBN978-90-441-1760-8112blz. 15,90

S. Langenberg & A. Silljé (Red.)Wil de ethisch expert opstaan?ISBN978-90-441-1836-078blz. 13,-

L. Bouckaert & L. Zsolnai (Eds.)Spirituality as a Public GoodISBN978-90-441-2156-8111p. 14,80

L. ZsolnaiEurope Asia Dialogue on Business SpiritualityISBN978-90-441-2283-1141p. 19,80

R. Stockman, M. Calmeyn, M. Eneman & H. De DijnEuthanasie bij psychisch lijdenHet hellend vlak dat overslaat?ISBN978-90-441-3518-366blz. 13,90

H. VandaeleZorg om het levenseindeEen ethisch-filosofisch perspectiefISBN978-90-441-2443-9128blz. 18,-

W. KrikilionGeestelijke gezondheidszorg in het licht van zingeving en spiritualiteitISBN978-90-441-2935-9214blz. 22,80

P. PatfoortMa komt zondag bij ons stervenEuthanasie en geweldloosheidISBN978-90-8575-041-3Cyclus293blz. 29,90

Religie

J. Leman, A. Trappers & Foyer vzw (Red.)Spirituele en grootstedelijke zachte tranceISBN978-90-441-3539-876blz.,ill. 13,90

G. DierickxReligie als sociale constructieEen menswetenschappelijke rondleidingISBN978-90-441-3310-3412blz. 36,90

H. van StralenLiteraire apologieAlternatieve verdediging van het christendomISBN978-90-441-3403-2164blz. 20,-

Page 19: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Filosofie,Ethiek&Religie | 17

W. LotensEngagement met of zonder GodAtheïst onder missionarissenISBN978-90-441-3354-7270blz. 31,90

F. Van Neste & M. Keuleneer (Red.)Geloven in Jezus Christus: waarom niet?Een zinvol leven met toekomstISBN978-90-441-3489-6164blz. 21,-

F. Van Neste“Ik ben met u, tot het einde der tijden”Overwegingen bij het heilsmysterieISBN978-90-441-3335-6316blz. 29,90

H. DebelEewenoude teksten in een nieuw lichtDe Dode Zeerollen, Qumran en de BijbelISBN978-90-441-3000-3314blz. 31,-

V. NeckebrouckWie is katholiek?Op zoek naar de katholieke identiteitISBN978-90-441-3194-9112blz. 18,10

V. NeckebrouckNaar de hel met de helEssay over een groot mysterieISBN 978-90-441-2917-5178blz. 21,-

J. SchrijversIn het licht van de eindigheidEinde van de metafysica en deconstructie van het christendomISBN978-90-441-3027-0GPRC330blz. 31,90

R. StockmanMijn hand in Uw hand: wie zal ons leiden?ISBN978-90-441-3544-2224blz. 25,-

R. StockmanOp weg in vertrouwenISBN978-90-441-3428-5212blz. 24,90

R. StockmanAl kantelt de aardeHoe als christen staande blijven in deze wereldISBN978-90-441-3321-9208blz. 21,-

R. StockmanEdward Poppe, een heilige voor deze tijdISBN978-90-441-3252-6106blz.,ill. 15,90

R. StockmanMet vreugde in het leven staanISBN978-90-441-3193-2215blz. 21,30

R. StockmanMaria, de kortste weg naar JezusISBN978-90-441-3148-2192blz. 20,-

R. StockmanOnze VaderHet gebed dat Jezus ons leerdeISBN978-90-441-3015-778blz. 14,10

B. Labuschagne, T. Slootweg & R. Sneller (Red.)Hegels godsdienstfilosofie en de monotheïstische religiesEen actuele confrontatieISBN978-90-441-3160-4323blz. 32,-

K. JustaertTranscendentie in immanentieGoddelijke hoogtes en laagtes met Heidegger, Deleuze en DerridaISBN978-90-441-2581-8244blz. 28,90

Page 20: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

18 | Filosofie,Ethiek&Religie

J. VerachtertGod heeft een brede rugDe zoektocht van een religieus agnostISBN978-90-441-2486-6205blz. 24,90

E. Vandeperre (Red.)Gevaarlijke herinnering. Remi VerwimpDe tegendraadse Stem van levensbeschouwelijke traditiesISBN978-90-441-2674-7253blz. 29,90

J. WiersmaBevrijdingstheologie actueelISBN978-90-441-3385-1308blz. 35,-

J. Soetewey (coördinatie)Profeten zwijgen nietOmtrent José Comblin en bevrijdingstheologieISBN978-90-441-3116-1166blz.,ill. 20,-

J. Soetewey, P. De Witte, E. Rooze & E. VandeperreEen derde testamentBevrijdende SchriftlezingenISBN978-90-441-2737-9201blz. 22,-

G. BloklandGeloof alleen!Protestanten in België: een verhaal van 500 jaar2de, licht gewijzigde drukISBN978-90-441-3535-0295blz.,ill. 33,-

A. NugterenHindoeïsmeHeden en verleden2de, herziene drukISBN978-90-441-1795-0224blz.,ill. 23,-

H. RambaranLevensbeschouwelijk hindoeïsmeISBN978-90-441-3008-9137blz.,ill. 20,-

A. AllaithyWhat everyone should know about the Qur’anISBN978-90-441-1774-5122p. 17,90

M.F. RaiyahPride, Prejudice and IgnoranceThe western Image of the Muslim OrientISBN978-90-441-2513-9114p. 17,60

J.M.F. Van ReethKalâmArabisch denken over God en de wereldISBN978-90-441-2745-4215blz. 23,-

Praktische filosofie

P. LemmensTegenpolenFilosoferen tussen uiterstenISBN978-90-441-3304-2104blz. 14,90

A. Van SevenantKleine filosofie van het vrijenISBN978-90-441-2505-4281blz. 29,90

A. Van SevenantLevenswerkFilosofie en aanvaardingISBN978-90-441-2437-8161blz. 20,-

Page 21: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Filosofie,Ethiek&Religie | 19

A. Van SevenantFilosofie in 100 woordenISBN978-90-441-2553-5208blz. 22,60

D. Janssens, B. De Jonghe, K. De Pelsmaker & V. Van ZweedenHet filosofencaféInspiratiegids om te filosoferenISBN978-90-441-2671-6139blz.+dvd 20,-

S. Aerts (Red.)Het filosofisch café in acht vragenISBN978-90-8575-044-4Cyclus162blz. 21,-

GPRC

Guaranteed Peer Reviewed Content

Voor daartoe aangewezen publicaties past Garant

een procedure toe die leidt tot de toekenning

van het GPRC-label

Page 22: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Geneeskunde, Psychiatrie, Gezondheidszorg & Farmacie

Geneeskunde & Farmacie

E. Andries, R. Stroobandt, F. Verdonck, J. De Pooter & F. SinnaeveECG uit of in het hoofd6de, geheel herziene drukISBN978-90-441-3423-0653blz.,ill.,geb.,vierkleurendruk 74,90

G. Fabry (Red.)Leerboek Kinderorthopedie3de, herziene drukISBN978-90-441-2232-9550blz.,ill.,geb. 87,-

L. De Smet & I. Degreef (Red.) m.m.v. D. StoffelenHandchirurgieDeel 1: TraumaISBN978-90-441-2967-0124blz.,ill.,geb. 24,-

L. De Smet (Red.) m.m.v. I. Degreef, S. Peters & M. Van NuffelHandchirurgieDeel 2: Niet-traumatische pathologieISBN978-90-441-3542-8Inproductie

I. Witters (Red.)Prenatale screening en diagnose van chromosomale afwijkingenISBN978-90-441-3198-7126blz. 19,90

A. Bogaerts & R. Devlieger (Red.)Zwangerschap en obesitasISBN978-90-441-3154-3320blz.,ill.,vierkleurendruk 39,-

A. BogaertsObesity and pregnancyAn epidemiological and intervention study from a psychosocial perspectiveISBN978-90-441-3050-8220p. 28,90

A. BogaertsVroedkundeNormale baring en kraambed5de, licht gewijzigde drukISBN978-90-441-3457-5490blz. 39,90

M. Heres & H. VermeulenSimulatie Teamtraining acute gezondheidszorg en verloskundeLeer- en werkboekISBN978-90-441-2527-6124blz. 20,-

L. Calliauw & J. CaemaertNeurochirurgievoor de algemene practicusISBN978-90-5350-618-9304blz.,ill.,geb. 29,-

L. MoorsMedische terminologie in de praktijkISBN978-90-441-3042-381blz.,ill.+weblink 11,-

J. GodderisDe hippocratische geneeskunde in al haar statenReflecties over gezondheid en ziekte onder ‘t zachte fluisteren van de plataanISBN978-90-441-1809-4885blz.,ill.,geb. 95,-

Page 23: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Geneeskunde,Psychiatrie,Gezondheidszorg&Farmacie | 21

J. GodderisEed van HippokratesHistorische beschouwingen inzake de opdracht en de begrenzingen van het medisch handelenISBN978-90-441-1752-3103blz.,ill.,geb. 24,90

A. DeketelaereLearning with a portfolio in clinical workplacesPractices, pitfalls and perspectivesISBN978-90-441-2658-7254p. 29,80

R.R. Berry Nederlandse vertaling: J. PeelmanSlaapstoornissenRegistratie en interpretatieISBN978-90-441-2558-0434blz.,ill. 46,-

M. De Pover, P. Roosen & A. Vyt (Red.)De multidisciplinaire aanpak van diabetes mellitusISBN978-90-441-1680-9240blz. 29,90

M. De CleeneGiftige bloemen en plantenISBN978-90-441-3392-9761blz.,ill.,vierkleurendruk 89,-

G. GiliasDe apotheker in prenten, verzen en spreukenISBN978-90-441-2987-8220blz.,ill.,vierkleurendruk 29,90

A. MollenPolariteits- en informatiegeneeskundeISBN978-90-8575-015-4Cyclus114blz.,ill. 17,90

A. MollenGezondheid anders bekekenWisselwerking tussen materie, energie en chemieISBN978-90-8575-022-2Cyclus91blz. 15,90

J. AkkermansHet EnneagramDe oorspronkelijke typologieISBN978-90-8575-016-1Cyclus298blz. 32,-

Neurologie & Dementie

L. Lagae (Red.)Neurologische ontwikkelingsproblemen bij kinderenInvoorbereiding

D.J. BakkerWind in het grijze woudHet brein als ontvanger en gever van levenISBN978-90-441-2847-588blz. 14,90

L. Heylen, G. Gysemberg, B. Kerkhofs & N. AnsomsMijn tweede levenZoektocht naar een nieuw leven na een niet-aangeboren hersenletselISBN978-90-441-3387-5141blz.,ill.,vierkleurendruk 21,-

M. Jongkind & H. van RijnNAHder belichtOnderzoek naar het vormgeven van specifieke ondersteuning aan mensen met een niet-aangeboren hersenletselISBN978-90-441-2982-384blz. 14,90

Page 24: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

22 | Geneeskunde,Psychiatrie,Gezondheidszorg&Farmacie

K. Beeckmans & K. MichielsLeven met een hoofdprobleemNeurologische gevolgen van een niet-aangeboren hersenletselISBN978-90-441-1733-2156blz. 18,90

D. DeseureJe hand op mijn schouderGoede zorgverlening bij NAH gezien door de ogen van een patiëntISBN978-90-8575-060-4Cyclus118blz.,ill. 19,-

D. Deseure m.m.v. C. LafosseDit is mijn hoofd niet meerOver-leven met een gekwetst breinISBN978-90-8575-046-8Cyclus62blz.,ill. 13,50

M. MolWillen we het weten?De ziekte van Huntington in de familie2de, licht gewijzigde drukISBN978-90-8575-047-5Cyclus200blz. 23,-

H. VermeirenDementie, het blikveld verruimdIntroductie in persoonsgerichte zorg en dementia care mappingISBN978-90-441-2953-3119blz. 16,-

H. DelameillieureVragen en antwoorden over dementieVoor mensen met een beginnende dementie en hun omgeving2de, licht gewijzigde drukISBN978-90-441-2828-428blz. 7,90

C. Van Audenhove, A. Declercq, I. De Coster, N. Spruytte, C. Molenberghs & B. Van den HeuvelKleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementieISBN978-90-441-1382-2120blz. 15,90

N. Spruytte, A. Declercq, B. Herbots, M. Holvoet, R. Elst, J. Van der Flaas, C. Molenberghs, L. Kuylen, J. Lecoutere, B. Van den Heuvel & C. Van AudenhoveKleinschalig genormaliseerd wonen voor mensen met dementieHet antwoord op 101 vragenISBN978-90-441-2502-3234blz. 25,90

L. Van Gorp (Red.)Kleur geven aan de grijze massaEthische vragen over dementie en euthanasieISBN978-90-441-1979-4205blz. 22,90

J. Verschraegen, G. De Corte & B. Van den HeuvelOmgaan met dementieMet interactieve cd-rom2de, licht gewijzigde drukISBN978-90-441-3324-0167blz.+cd-rom 29,90

A. ten BrinkTouwtje springen met omaISBN978-90-441-3167-348blz.,ill.,geb.+weblink 20,-

S. Sergeant & P. Verhaest Tekeningen: S. De BuysereDingske

− Een beeldboek over dementieISBN978-90-441-2686-026blz.,ill.,vierkleurendruk 40,-

− Handleiding bij beeldboek DingskeISBN978-90-441-2707-251blz. 11,-

Publiceren bij Garant?

Telefoneer of zend een mail met uw voorstel, bij voorkeur

in een vroeg stadium.

Page 25: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Geneeskunde,Psychiatrie,Gezondheidszorg&Farmacie | 23

− Set: Beeldboek + HandleidingISBN978-90-441-2708-9 46,90

B. Deltour (Red.), K. Devreese, L. Lemey & C. MeireEen steen in je handOntmoetingsgroep voor mensen met beginnende dementieISBN978-90-441-2307-4179blz.+dvd 23,90

B. DeltourKeuzewijzer tussen thuiszorg en residentiële zorgEen checklistISBN978-90-5350-930-288blz.,ill. 12,-

W. Rommel, A. Declercq, J. De Clercq, C. Van Audenhove & F. LammertynTussen autonomie en geborgenheidDementerende ouderen en hun omgevingISBN978-90-5350-728-595blz. 12,30

L. De Maesschalck & P. Verhaest (Red.)Competenties van verpleegkundigen en verzorgenden in begeleiding van en zorg voor mensen met dementieISBN978-90-441-2510-834blz. 8,90

F. Buntinx, J. De Lepeleire & M. Ylieff (Red.)Zorgen voor dementerenden in BelgiëHonderd vragen en antwoorden op basis van het Qualidem-onderzoekISBN978-90-441-1997-862blz. 11,-

J. De Lepeleire, M. Ylieff, F. Buntinx, F. Bouckaert, E. Steeman & K. Van TigcheltOmgaan met dementerendenAanbevelingen vanuit het Qualidem-projectISBN978-90-441-2073-8158blz. 19,-

Geriatrie & Gerontologie

L. Van AsschePartnerrelatie, intimiteit en seksualiteit in de tweede levenshelftISBN978-90-441-3236-6200blz.,ill.,vierkleurendruk 24,90

N. Engelen & B. van AlphenOuderen met karakterPersoonlijkheidsstoornissen bij oudere mensenISBN978-90-441-3394-396blz.,ill.,vierkleurendruk 18,90

L. Van de VenTroostOver ouderdom, zorg en psychologieISBN978-90-441-3220-5186blz.,ill.,vierkleurendruk 23,90

E. NeerinckxInteractie tussen psyche en lichaam bij ouderenInvoorbereiding

A. HaekensEthische vraagstukken in de ouderenzorgInvoorbereiding

M. Moerenhout, L. Demeester & R. Sierens (Red.)Levens lopen andersOver actief ouder wordenISBN978-90-441-3072-0230blz.,ill. 24,90

E. MesselisGeweld tegen oudere vrouwen in de thuissituatieISBN978-90-441-2989-2264blz. 32,-

Page 26: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

24 | Geneeskunde,Psychiatrie,Gezondheidszorg&Farmacie

E. Messelis & A. Van AsselLeren niet verlerenVoor wie ouderen wil ondersteunen bij lerenISBN978-90-441-2959-5309blz. 31,-

A. Van Assel & E. MesselisGroepswerk met ouderen ...Een vak apart?!ISBN978-90-441-2036-3204blz. 21,-

J. Warnez, N. Schepens & C. SeynaeveOud, niet outOver ouderen met beperkingen en inclusieISBN978-90-441-2923-6272blz. 31,-

J. StevensOuder worden, leven en lerenISBN978-90-441-2820-8155blz. 20,-

A. DebosschereHet rusthuisLeven in, kiezen voorISBN978-90-441-1753-0103blz. 14,90

L. Plessers & L. Geerits (Red.)Leven voorbij de deurRusthuisboek2de, herziene drukISBN978-90-8575-036-9Cyclus184blz.,vierkleurendruk 23,90

K. Geenen (Red.)Mag ik ook wat zeggen?Empoweren van ouderen in een woon- en zorgcentrumISBN978-90-441-2507-8163blz. 21,-

K. Jordens, J. Wilmer, F. van de Poel & E. van de Laar (Red.)Beter ouderZorg voor de kwetsbare oudereISBN978-90-441-2970-0182blz.,ill. 20,-

Psychiatrie

L.H.W.M. KaiserPsychiatrie toegelicht6de, herziene drukISBN978-90-441-2159-9492blz. 38,-

M.-J. Peeters (Red.)Psychose, een blik op behandelingISBN978-90-441-2327-2131blz. 18,90

W. Krikilion (Red.)De therapeutische relatieISBN978-90-441-1959-6148blz. 19,90

W. Vandereycken & R. van DethPsychiaters te koop?Invloed van de farmaceutische industrie op het psychiatrisch denken en handelenISBN978-90-8575-013-0Cyclus272blz. 29,90

J. de Kroon (Red.)Hoe wetenschappelijk is de psychiatrie?ISBN978-90-441-1756-1151blz. 19,90

J. de KroonOver de zielTopologie en effect van een leegteISBN978-90-441-2139-1151blz. 19,90

Page 27: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Geneeskunde,Psychiatrie,Gezondheidszorg&Farmacie | 25

J. de KroonDe stem van de AnderOver (verbale) hallucinatiesISBN978-90-441-2699-0168blz. 21,-

J. GodderisMooi omkranste Aphrodítê die van Cyprus liefdes-toverscepter zwaaitSeksualiteit en erotiek in het antieke HellasISBN978-90-441-2119-3493blz.,ill.,geb. 69,50

J. GodderisGalênos van Pérgamon over de passies en vergissingen van de zielNederlandse vertaling van drie ethische traktaten van Galênos met annotaties en een introductorische commentaarISBN978-90-441-2234-3206blz.,ill.,geb. 25,50

J. GodderisGalênos van Pérgamon: Ars MedicaNederlandse vertaling van Galênos’ Ars medica met annotaties en een introductorische commentaarISBN978-90-441-2447-7296blz. 39,50

A. TangheOver de psychiatrie als praktijkErvaringen, visies, taboes en mythesISBN978-90-441-3464-3366blz. 39,90

A. Tanghe, E. Bollen, H. De Keyzer & E. De WinterErvaringsgerichte biologische psychiatrieISBN978-90-441-2326-5327blz. 34,90

A. Tanghe & A. De MaesschalckDepressieOnderkennen en behandelenISBN978-90-5350-965-4178blz. 20,10

A. Tanghe & E. BollenManie en manische depressieISBN978-90-5350-981-4169blz. 20,-

A. Tanghe & H. De KeyzerSchizofrenie en andere psychosenISBN978-90-5350-964-7134blz. 19,-

M. Hebbrecht & M. Willemsen (Red.)De borderlinepatiënt in dagbehandelingOver mentalisatie in een psychoanalytisch steunend milieuISBN978-90-441-2197-1198blz. 23,90

J. Baeke, N. Verbeeck, D. Debbaut, B. Decavel & E. GunstSporen naar veranderingBehandeling van seksueel delinquent gedragISBN978-90-441-2484-2356blz. 35,-

B. Scheeren & G. VaessenOverleven met schizofrenieHet verhaal van een adolescente, gezinsleden en behandelaarsISBN978-90-8575-004-8Cyclus188blz. 21,30

B. FransenVrije val tot in het hart van de psychoseISBN978-90-8575-010-9Cyclus141blz. 19,90

J. CasselmanAlbert De Haene (1910-1961) en Hubert Ronse (1928-2010)Honderd jaar Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw Brugge (1910-2010) Met voorgeschiedenis vanaf de twaalfde eeuwISBN978-90-441-3089-8407blz.,ill. 41,-

Page 28: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

26 | Geneeskunde,Psychiatrie,Gezondheidszorg&Farmacie

E. Roosens & L. Van de WalleGeel revisitedAfter centuries of mental rehabilitationISBN978-90-441-2075-2129p.+dvd 29,-

Gezondheidszorg

P. Van der WeeWat bij gewrichtsklachten?Artrose, reuma, fibromyalgie,…ISBN978-90-441-3528-287blz. 19,-

I. De Leeuw, P. Lefèbvre & R. Rottiers (Red.)Het epos van diabetes type 1 in BelgiëISBN978-90-441-3525-1169p. 29,-

P. Naber & E.R. AcharkiOplossingsgerichte aanpak van obesitasErvaringen van tieners en hun oudersISBN978-90-441-3524-4124blz. 19,90

R. GeelenLessen voor zorgverlenersVerteld door heldinnen als Assepoester, Sneeuwwitje en anderenISBN978-90-441-3494-0124blz. 17,10

T. BoltA doctor’s orderThe Dutch Case of Evidence-Based Medicine (1970-2015)ISBN978-90-441-3299-1466p. 49,90

L. Vanlaere, J. Lemiengre, L. De Wachter & L. Van Oothegem (Red.)Ethisch leiderschap in de zorgVerkenning vanuit de zorgethiekISBN978-90-441-3350-956blz. 12,90

Persephone m.m.v. C. TackGeweld tegen vrouwen met een handicap – Deel 2ISBN978-90-441-3338-788blz. 13,50

L. Van BauwelBemiddeling en opvang binnen de zorgInvoorbereiding

K. SelhorstOver leven met een eetstoornisISBN978-90-8575-053-6Cyclus205blz.,ill. 24,90

C. CeulemansGezondheidspromotieDenk- en doeboekISBN978-90-441-3156-7128blz.,ill.,vierkleurendruk 19,90

I. AckermansHet kind in het ziekenhuisPsychologisch-wetenschappelijke benaderingISBN978-90-441-3019-5176blz.,ill. 22,90

C. aan de Stegge & C. van TilburgHelpen en niet schadenUit de geschiedenis van verpleegkunde en medische zorgISBN978-90-441-3034-8212blz.,ill.,vierkleurendruk+weblink 27,50

B. Van Hee & C. van Tilburg (Red.)Heel-meestersISBN978-90-441-3119-2124blz.,ill.,vierkleurendruk 21,-

G. Gilias, C. van Tilburg & V. Van Roy (Red.)Rembert DodoensEen zestiende-eeuwse kruidenwetenschapper, zijn tijd- en vakgenoten en zijn betekenisISBN978-90-441-3530-5131blz.,ill.,vierkleurendruk 26,-

Page 29: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Geneeskunde,Psychiatrie,Gezondheidszorg&Farmacie | 27

J. R. BoelaertLichaamskwalen en hun verzorging: van Karel de Grote tot de Eerste kruistochtISBN978-90-441-3475-9131blz.,ill.,vierkleurendruk 24,90

I. De Leeuw, C. van Tilburg & V. Van Roy (Red.)De medische renaissance anders bekeken (1400-1600)ISBN978-90-441-3395-0157blz.,ill.,vierkleurendruk 26,90

J.R. BoelaertDe medische renaissance van de twaalfde eeuwZoektocht naar kennis en vernieuwing in de ziekenzorgISBN978-90-441-3191-8159blz.,ill.,vierkleurendruk 24,90

V. Van Roy & P. Allegaert (Eds.)Poumons d’acier, coeurs d’orMusées et collections médicales et sociales en Belgique, aux Pays-Bas et au LuxembourgISBN978-90-441-3135-2125p.,ill.,vierkleurendruk 24,90

V. Van Roy & P. Allegaert (Red.)Ijzeren longen, warme hartenMusea & collecties van geneeskunde en zorg in België, Nederland en LuxemburgISBN978-90-441-3024-9125blz.,ill.,vierkleurendruk 24,90

R. Van HeeKunst van VesaliusISBN978-90-441-3195-6294blz.,ill.,vierkleurendruk 34,-

R. Van HeeArt of VesaliusISBN978-90-441-3224-3274p.,ill.,fullcolour 39,-

V. Van RoyCirculatiemechanismen van medische kennis doorheen de nieuwe tijd (1500-1800)Studie van de evoluties van de lithotomie en de kruidengeneeskundeInvoorbereiding

B. Geurden & L. Van HemelDe verpleegkundige als organisator van zorg6de, geactualiseerde en uitgebreide drukISBN978-90-441-2798-0315blz. 25,10

F. Corstjens, J. Gommers & J. OomselsInvesteren in een leerzorgcentrumTien goede redenenISBN978-90-441-3507-7152blz. 22,35

F. Corstjens & J. GommersLeerzorgcentrumOntwikkeling, implementatie en evaluatie van een opleidingsconcept voor verpleegkundigenISBN978-90-441-2988-5144blz. 19,50

A. Coussens (Red.), S. De Bruyne, V. De Frène, J. Descamps, P. Haegeman, M. Lauwers & B. VandaeleMethodisch werken in de gezondheidszorg3de, herziene drukISBN978-90-441-2819-2183blz. 16,90

G. Scheerder, S. Van den Broucke & H. SaanProjecten voor GezondheidspromotieEen handleiding voor kwaliteitsvol werkenISBN978-90-441-1438-7221blz. 23,90

Uitgebreide titelbeschrijving:

www.garant-uitgevers.be www.garant-uitgevers.nl www.garant-uitgevers.eu

Page 30: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

28 | Geneeskunde,Psychiatrie,Gezondheidszorg&Farmacie

A. VytInterprofessional Practice & Education Quality Scales – IPEQSISBN978-90-441-3451-3Invoorbereiding

A. Vyt et al. (Eds.)Interprofessional Education in EuropePolicy and practiceISBN978-90-441-3334-9126p. 16,90

A. VytExploring quality assurance for interprofessional education in health and social careISBN978-90-441-2462-0121p. 16,90

A. VytInterprofessioneel en interdisciplinair samenwerken in gezondheid en welzijn3de, herziene drukISBN978-90-441-3307-3103blz. 16,-

A. VytGedrag in gezondheid en welzijnISBN978-90-441-2818-5104blz. 15,-

A. VytGedrag in evolutie en ontwikkelingISBN978-90-441-3168-0134blz. 16,50

A. Osterhaus & C. Van LangendonckCommuniceren op uw gezondheidDe stem van wetenschappers in het gezondheidsdebat179blz.,ill. 21,90

J. Gommers, C. Van Audenhove & J. Van ErtveldeDe psychiatrisch verpleegkundige: vakkundig in balansProfessionalisering van de verantwoordelijk verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorgISBN978-90-441-2651-8344blz. 37,90

C. Schalenbourg, I. De Coster & C. Van AudenhoveDepressieve patiënten in het algemeen ziekenhuisTrainingsmodule voor verpleegkundigenISBN978-90-441-2768-3104blz.+dvd 20,-

S. Steenhuyzen & V. StevensEen kei in evaluerenWerkboek Evalueren in de gezondheids-bevordering2de, herziene drukISBN978-90-441-3407-094blz. 16,-

C. Braet, L. Joossen, E. Moens, S. Mels, A. Tanghe & B. DeforcheKinderen en jongeren met overgewichtProtocollen – Versie België

− Handboek voor begeleidersISBN978-90-441-2001-1210blz. 32,-

− Werkboek voor oudersISBN978-90-441-2002-8192blz.,ill. 19,-vanaf5ex. 15,20

− Werkboek voor kinderenISBN978-90-441-2003-5192blz.,ill. 19,-vanaf5ex. 15,20

− Werkboek voor adolescentenISBN978-90-441-2004-2200blz.,ill. 19,90vanaf5ex. 15,90

Publiceren bij Garant?

Telefoneer of zend een mail met uw voorstel, bij voorkeur

in een vroeg stadium.

Page 31: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Geneeskunde,Psychiatrie,Gezondheidszorg&Farmacie | 29

C. Braet, L. Joossen, S. Mels, E. Moens, A. Tanghe & E. SwetsKinderen en jongeren met overgewichtProtocollen – Versie Nederland

− Handboek voor begeleidersISBN978-90-441-2545-0210blz. 32,-

− Werkboek voor oudersISBN978-90-441-2546-772blz. 19,-vanaf5ex. 15,20

− Werkboek voor kinderenISBN978-90-441-2547-4120blz. 19,-vanaf5ex. 15,20

− Werkboek voor adolescentenISBN978-90-441-2548-1124blz. 19,90vanaf5ex. 15,90

G. MessiaenGezondheidszorgEen snelweg met kruispuntenISBN978-90-441-3434-6148blz. 20,-

G. MessiaenOp uw gezondheidISBN978-90-441-3272-4158blz. 19,90

G. MessiaenGezondheid is geen koopwaarISBN978-90-441-2489-7158blz. 19,90

G. MessiaenLa santé n’est pas une marchandiseISBN978-90-441-2573-3158p. 19,90

G. MessiaenUitdagingen voor de ziekenfondsen in de eenentwintigste eeuwISBN978-90-441-2882-6135blz. 18,50

G. MessiaenGezondheidszorg, meer dan geneeskundeISBN978-90-441-3048-5140blz. 16,50

F. Smeenk, H. Rutten & E. van de Laar (Red.)Toegewijde doktersWaarom de niet-medische competenties geen bijzaak zijnISBN978-90-441-3438-4247blz.,ill. 29,-

K. JordensVan de zuster, de dokter en het leven dat voorbijgaatZorgprofessionals in confrontatie met sterven, dood en rouwISBN978-90-441-2324-1152blz. 15,90

K. Jordens & I. Neijnens (Red.)Oncologie en geestelijke verzorgingVormen en aspecten van begeleidingActuele vragen en uitdagingenISBN978-90-441-2678-5175blz. 18,90

M. Geyskens & K. Jordens (Red.)Nieuw levenOver verlangen, vervulling, verlies en goede zorgISBN978-90-441-3442-1141blz.,ill. 19,90

F. van de PoelAandachtGrote en kleine dingen van leven en doodISBN978-90-441-2998-4117blz.,ill. 13,90

K. Jordens, J. ter Woorst, L. van Heffen & E. van de Laar (Red.)Hightech en hartelijkheidHartcentrum in beweging: Behandeling – Begeleiding – Ervaringen – BeschouwingenISBN978-90-441-2838-3282blz. 29,-

Page 32: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

30 | Geneeskunde,Psychiatrie,Gezondheidszorg&Farmacie

G. Van AelstPsychopathologieEen wegwijzer in de geestelijke gezondheidszorgISBN978-90-5350-650-9592blz. 39,-

J. van LoonArduin. Van zorg naar ondersteuningKiezen voor kwaliteit leidt tot ontmanteling van de instituutszorgISBN978-90-441-1918-3360blz. 34,90

S. Sergeant & S. De BuysereNu en straksOver palliatieve zorg

− BeeldboekISBN978-90-441-3028-732blz.,ill.,vierkleurendruk 33,80

− WerkboekISBN978-90-441-3029-444blz.,ill.,vierkleurendruk 14,90

− HandleidingISBN978-90-441-3030-0116blz.,ill.,vierkleurendruk 27,60

− Set: Beeldboek + Werkboek + HandleidingISBN978-90-441-3049-2 66,-

S. Sergeant & S. De BuysereEt maintenant

− Livres d’imagesISBN978-90-441-3208-332p.,ill.,vierkleurendruk 33,80

− Livre de travaux pratiquesISBN978-90-441-3202-144p.,ill.,vierkleurendruk 14,90

− Guide d’utilisationISBN978-90-441-3201-4116p.,ill.,vierkleurendruk 27,60

− Set: Livre d’images + Livre de travaux pratiques + Guide d’utilisationISBN978-90-441-3225-0 66,-

T. Jacobs & E. Lodewijckx (Red.)Grenzen aan mantelzorgSociaal-demografische hypothesen over de toekomst van de zorgISBN978-90-441-2063-9231blz. 24,90

H. Gevers & L. Sebrechts (Red.)Hoe cash zorg verandertMultidisciplinaire benadering van de persoonlijke financiering in de zorgISBN978-90-441-2942-7212blz. 24,90

D. Ingleby, A. Krasnik, V. Lorant & O. Razum (Eds.)Health Inequalities and Risk Factors among Migrants and Ethnic MinoritiesCOST-series on Health and Diversity – Volume 1ISBN978-90-441-2928-1324p. 37,90

D. Ingleby, A. Chiarenza, W. Devillé & I. Kotsioni (Eds.)Inequalities in Health Care for Migrants and Ethnic MinoritiesCOST-series on Health and Diversity – Volume 2ISBN978-90-441-2932-8330p. 38,-

E. BergerDe beweging in al haar vormenHet onderzoek van Dani BoisISBN978-90-441-1778-3122blz. 18,90

E. BergerSomato-psychopedagogieISBN978-90-441-2173-599blz. 14,70

Uitgebreide titelbeschrijving:

www.garant-uitgevers.be www.garant-uitgevers.nl www.garant-uitgevers.eu

Page 33: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Geneeskunde,Psychiatrie,Gezondheidszorg&Farmacie | 31

J. Simons (Red.)Themata uit de psychomotorische Therapie – Boek 23Psychomotorische therapie bij kinderen en jongerenISBN978-90-441-3295-3128blz. 18,-

J. Simons (Red.)Themata uit de psychomotorischeTherapie – Boek 22Psychomotorische therapie bij kinderen en jongerenISBN978-90-441-3173-4220blz. 22,60

J. Simons (Red.), L. Rutten, V. Vanderheyden & B. VerscheureEen nieuwe bewegingPsychomotorische therapie bij kinderen en jongerenISBN978-90-441-2618-180blz. 13,90

J. SimonsIntroductie tot de psychomotoriek7de, geactualiseerde drukISBN978-90-441-3180-2316blz. 29,-

B. WillockxSportverzorgingWat werkt echt?ISBN978-90-441-3231-1144blz. 20,-

H. Pauwels, K. Michiels & A. VerrydtRugscholingErgonomie en houdingscorrectieMet oefenpakketISBN978-90-5350-210-596blz.,ill. 14,-

P. Van KolenNek- en rugklachten?Er zelf wat aan doenISBN978-90-441-2656-3112blz.+dvd 21,-

E. LangfordDenken en bewegen2de, gewijzigde drukISBN978-90-441-1911-7294blz. 32,-

E. LangfordLa pensée et le muscleManuel de l’usagerISBN978-90-441-1286-3297p.,ill. 32,-

T. HuysFitness tussen murenISBN978-90-441-1595-6206blz.,ill. 26,90

G. DemaiterZiekenhuishygiëneBeknopte praktijkgidsISBN978-90-441-2252-7156blz. 19,90

P. MullieIntroductie tot epidemiologie en biostatistiekISBN978-90-441-3500-8228blz. 24,90

J. Van LoockTanden poetsenHoe het moetISBN978-90-441-3145-168blz.,ill.,vierkleurendruk 13,90

E. RuttenDe bewuste BourgondiërVan ongezond naar gezond voedingspatroonISBN978-90-441-3185-7124blz.,ill. 18,50

J. Van de Weerdt m.m.v. T. Mortier & N. ChiaveriniWat eten we?Over voeding en chemieISBN978-90-441-3185-7148blz.,ill.,vierkleurendruk 20,-

Page 34: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

32 | Geneeskunde,Psychiatrie,Gezondheidszorg&Farmacie

P. MullieGezond eten, langer levenHet mediterrane modelISBN978-90-441-3286-1164blz.,ill. 20,-

P. MullieEvidence-based voedingsleerEten en wetenISBN978-90-441-3275-5392blz. 39,90

C. Smets & N. VercruysseRecepten voor een gezonde receptieISBN978-90-441-3424-774blz. 13,50

C. KerfsGezonde soepenISBN978-90-441-3104-892blz. 13,90

C. KerfsVis voor elke lijnISBN978-90-441-3105-594blz. 14,-

C. KerfsMag pure chocolade wel?Vragen over vermagerenISBN978-90-441-1687-851blz. 9,90

C. KerfsDe gezonde NederlanderMenu’s van dag tot dagISBN978-90-441-1735-6156blz. 18,-

C. KerfsManger belge, manger sainUn menu pour chaque jour de l’annéeISBN978-90-441-1711-0135p. 16,90

C. KerfsDe gezonde BelgMenu’s van dag tot dag6de, herziene drukISBN978-90-441-1811-7138blz. 16,90

C. KerfsHoeveel boterhammen?Wat mag ik eten en helpt sport?ISBN978-90-441-1816-2125blz. 16,50

C. KerfsZoveel boterhammen...ISBN978-90-441-1412-6101blz. 14,90

C. KerfsWaarom weeg ik zoveel?Oorzaken van overgewichtISBN978-90-441-2348-756blz. 9,90

A. Badart-SmookEten in mama’s buikAntwoorden op voedingsvragen van aanstaande moedersISBN978-90-441-3045-496blz.,ill. 15,-

E.A.P. Steegers & A. GelukGezond zwanger wordenVan kinderwens tot kraambedISBN978-90-441-3247-2324blz.,ill.,vierkleurendruk 29,90

B. VansinaZwanger – Moeders zwangerschapInfo-, doe- en dagboekISBN978-90-8575-011-6Cyclus270blz.,ill. 27,-

B. VansinaMee zwanger – Vaders zwangerschapInfo-, doe- en dagboekISBN978-90-8575-012-3Cyclus201blz.,ill. 22,50

Page 35: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Geneeskunde,Psychiatrie,Gezondheidszorg&Farmacie | 33

B. VansinaBarenISBN978-90-8575-037-6Cyclus201blz.,ill. 22,60

I. AckermansPsychologie voor de vroedvrouwEen instapISBN978-90-441-3452-0102blz. 15,-

N. Mohrbacher & K. Kendall-TackettBorstvoeding natuurlijk eenvoudigISBN978-90-441-2509-2279blz. 27,90

M. Verbeelen & I. Abdel-jelilMama tovert melkISBN978-90-8575-030-7Cyclus86blz.,ill.,vierkleurendruk 16,90

Publiceren bij Garant?

Telefoneer of zend een mail met uw voorstel, bij voorkeur

in een vroeg stadium.

Page 36: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Geschiedenis & Kunst­ en Theaterwetenschap

Geschiedenis

M. Van den Wijngaert & H. De PrinsOost tegen West, Noord tegen ZuidDe wereldgeschiedenis vanaf 19505de, geactualiseerde en vermeerderde drukISBN978-90-441-2351-7293blz. 24,90

HistoriANT 5-2017Jaarboek voor Antwerpse geschiedenisISBN978-90-441-3554-1184blz.,ill.,vierkleurendruk 27,-

HistoriANT 4-2016Jaarboek voor Antwerpse geschiedenisISBN978-90-441-3455-1246blz.,ill.,vierkleurendruk 32,-

M. De DeckerAlles is water2000 jaar Europese riviervaartISBN978-90-441-3391-2591blz.,ill. 59,-

W. SchaekenDubbele moord op Martin Luther King, Jr.Een definitief en historiografisch eindrapportISBN978-90-441-3352-3264blz.,ill. 32,-

P. De Rynck & T. Van HoudtDe nieuwe Grieken en RomeinenVerrassende confrontaties met de klassieke oudheidISBN978-90-441-3377-6228blz. 27,90

K.A.D. Smelik & A. van Dixhoorn (Red.)Middelburg en de MedieneJoods leven in Zeeland door de eeuwen heenISBN978-90-441-3521-3248blz.,ill.,vierkleurenkatern 30,-

K.A.D. SmelikAntisemitismeActualiteit van een historische ontwikkelingISBN978-90-441-3287-8382blz. 34,90

K.A.D. SmelikEtty Hillesum 1914-2014ISBN978-90-441-3235-9168blz.,ill. 21,-

K.A.D. Smelik (Red.)Etty Hillesum weer thuis in MiddelburgISBN978-90-441-3349-3212blz.,ill. 28,-

K.A.D. Smelik (Red.)Etty Hillesum in weerwil van het Joodse vraagstukISBN978-90-441-3463-6178blz.,ill. 23,-

K.A.D. Smelik (Red.)Etty Hillesum en het pad naar zelfverwerkelijkingISBN978-90-441-3567-1Inproductie

A. Vandesande et al. (Eds.)Heritage CountsISBN978-90-441-3330-1322p.,ill.,fullcolour 49,-

Page 37: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Geschiedenis&Kunst-enTheaterwetenschap | 35

K. Van Balen & A. Vandesande (Eds.)Community involvement in heritageISBN978-90-441-3263-2140blz.,ill.,vierkleurendruk 32,90

S. Van der AuweraCultureel erfgoed onder vuurNaar een integrale beschermingsstrategie voor culturele goederen tijdens gewapende conflictenISBN978-90-441-3033-1GPRC162blz. 21,-

L. WilsVan Clovis tot di RupoDe lange weg van de naties in de Lage LandenISBN978-90-441-1738-7297blz.,ill. 30,-

P. MorrenDe eerste kruistocht – 1095-1099ISBN978-90-5350-935-7249blz.,ill. 24,-

P. MorrenNicolaas Copernicus (1473-1543)Grondlegger van de moderne astronomieISBN978-90-441-2359-3111blz. 17,40

M. VerweijAdrianus VI (1459-1523)De tragische paus uit de NederlandenISBN978-90-441-2664-8159blz. 19,90

P. MorrenVan Karel de Stoute tot Karel V (1477-1519)ISBN978-90-441-1545-1208blz.,ill. 19,90

J.A. Vilar-Sánchez Nederlandse bewerking: M.F.L. DresscherKeizer Karel V in AndalusiëWittebroodswekenISBN978-90-8575-035-2Cyclus130blz. 19,50

L. Missotten (Red.)Omtrent Andreas VesaliusISBN978-90-441-2141-480blz.,ill.,vierkleurendruk 14,80

C. StallaertNaar eigen beeld en gelijkenisRas en religie in Nazi-Duitsland en het inquisitoriale SpanjeISBN978-90-441-2536-8181blz. 22,-

K. PomaDe verlichting belichtISBN978-90-441-3181-9376blz. 36,90

P. MorrenHenri Pirenne, historiograaf (1862-1935)ISBN978-90-441-2675-4133blz. 19,40

S. Van ClemenAbraham LincolnGrondlegger van de moderne Verenigde Staten van Amerika (1809-1865)ISBN978-90-441-2118-6253blz.,ill. 27,-

P. MorrenTheodor HerzlGrondlegger van het politieke zionisme (1860-1904)ISBN978-90-441-1395-2221blz.,ill. 26,10

H. Van RompuyFranklin Delano RooseveltGrondlegger van een wereldmachtISBN978-90-441-2282-4153blz.,ill. 20,-

N. Sybesma-KnolHenry DunantGrondlegger van het Rode Kruis en van het moderne humanitair rechtISBN978-90-441-2705-8158blz. 20,-

Page 38: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

36 | Geschiedenis&Kunst-enTheaterwetenschap

P. Morren & W. SchuermansAtatürkGrondlegger van het moderne TurkijeISBN978-90-441-1039-5164blz.,ill. 21,-

V. RoninGeschiedenis van HongarijeVan Arpad tot Arpad GönczISBN978-90-441-1324-2391blz.,ill. 37,-

C. Hasselblatt (Red.)Van Ijstijd tot SkypeKorte geschiedenis van EstlandISBN978-90-441-2968-7255blz. 24,90

N. LagastVijfhonderd jaar geschiedenis van de ingenieur 1500-2010ISBN978-90-441-2740-9303blz.,ill. 39,-

C. Ceulemans & J.-M. Sterkendries (Red.)Het Fort van BreendonkOver oorlog, mensenrechten, herinneringISBN978-90-441-2735-5181blz.,ill. 24,90

F. Herckens & M. Smeets (Red.)Herinneringen aan CongoISBN978-90-441-1988-696blz. 14,90

E. WaelputEer het vat in duigen valtBasistechnieken van het ambachtelijk kuipenISBN978-90-441-1623-6316blz.,ill. 39,-

E. NiestenDe culinaire ziel van NederlandAan tafel met boeren, burgers, kooplui en zeevaardersISBN978-90-441-3351-6392blz.,ill.,vierkleurendruk 49,-

E. NiestenOp de wijze van de chefISBN978-90-441-2789-8160blz.,ill.,vierkleurendruk 22,-

E. NiestenTweemaal oorlog, driemaal hongerISBN978-90-441-2933-5172blz.,ill.,vierkleurendruk 24,-

T. Koops, J.W. Bultje & F. FrijtersDe CanonWat elke Nederlander weten moetISBN978-90-441-2292-3268blz. 26,-

J. Gijzeman-RookVKM. Veertig jaar in beweging tegen kindermishandelingISBN978-90-441-3001-0128blz.,ill. 17,-

R. Hermans (Red.)Europa in tijdkaarten

− Geschiedenis van de West-Europese Middeleeuwen: een synthetische visie / Geschiedenis van de West-Europese Middeleeuwen: vereenvoudigd schemaISBN978-90-441-7903-3

− Dans, Ballet en Choreografie 1400-2000 / Dans, Ballet en Choreografie in de 20ste eeuwISBN978-90-441-7904-0

− Europese letterkunde: Compendium 1400-2000 / Europese letterkunde: Italiaanse, Spaanse, Portugese letterkunde 1400-2000ISBN978-90-441-7905-7

Publiceren bij Garant?

Telefoneer of zend een mail met uw voorstel, bij voorkeur

in een vroeg stadium.

Page 39: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Geschiedenis&Kunst-enTheaterwetenschap | 37

− Europese letterkunde: Nederlandse, Franse, Duitse letterkunde 1400-2000 / Europese letterkunde: Engelse, Noord-Europese, Oost-Europese letterkunde 1400-2000ISBN978-90-441-7906-4

− Filosofie in Europa 1400-2000 / Filosofie in de 20ste eeuwISBN978-90-441-7907-1pertijdkaart: 6,50vanaf10ex.vaneenzelfdetijdkaart: 2,50

Kunst­ en Theaterwetenschap

M.M.M. HovensHet artistieke ontwerpprocesEen filosofische verkenningISBN978-90-441-3170-3296blz.,ill.,vierkleurendruk 32,-

K. Moons (Red.)Duurzaamheid en kunstLessen voor de basisschoolISBN978-90-441-3285-4177blz. 24,90

J. LeysenStaar verderNaar een kosmopolitisch begrijpen van de relatie tussen blindheid, kunst en maatschappijISBN978-90-441-3301-1156blz. 21,-

P. OtteWegwijzer CultuurbeschouwingISBN978-90-441-3512-196blz.,ill.,vierkleurendruk 23,10

S. Van den Bossche & P. WoutersGrondlaag & pigmentKunst, cultuur & samenlevingISBN978-90-441-2978-6232blz. 23,-

S. Van den BosscheZuiver en ontroerend beweegloosPrerafaëlitische sporen in de Belgische kunst en literatuurISBN978-90-441-2979-3496blz.,ill. 49,90

Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen 2013-2014Antwerp Royal Museum AnnualISBN978-90-441-3429-2280blz.,ill.,vierkleurendruk 34,50

G. De Coorde & S. Vanderstichelen (Red.)Liber Amicorum Willem EliasISBN978-90-441-3453-7222blz.,ill.,vierkleurendruk 33,-

J. LuttersDe poëtische taal van de adolescentOver de schoonheid van het anders-zijnISBN978-90-441-2495-8229blz. 24,90

J. LuttersIn de schaduw van het kunstwerk Art-based learning in de praktijkISBN978-90-441-2950-2249blz.,ill. 32,-

H. BraetDe kracht van een fotoISBN978-90-441-2938-0152blz.,ill.,vierkleurendruk 22,90

A. MorbeeKunst-vak-werkHandleiding voor een optimale samenwerking tussen een museum en een vaktechnische schoolopleidingISBN978-90-441-2244-271blz.,ill. 19,-

Uitgebreide titelbeschrijving:

www.garant-uitgevers.be www.garant-uitgevers.nl www.garant-uitgevers.eu

Page 40: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

38 | Geschiedenis&Kunst-enTheaterwetenschap

W. Faché (Red.) m.m.v. D. Noordman, M. Valcke & F. Van DyckManagement en marketing van culturele belevingenISBN978-90-441-2781-2238blz. 23,90

H. Meert & E. Van AerschotTheaterHandboek voor toneelmakers en toeschouwersISBN978-90-441-1349-5245blz.,ill. 39,-

J.-P. Van de VijverInside or outside the Outsider ArtKunst van mensen met een verstandelijke beperkingISBN978-90-441-1743-1152blz.,ill. 23,90

F. SmetsRozen in de knopOver kunst in het post-metafysische tijdperkISBN978-90-441-1750-9142blz.,ill. 19,90

F. SmetsA van AbyssaalDe vrouw als kunst – De kunst als vrouwISBN978-90-5350-998-2274blz.,ill. 27,90

Euripides – J. BoonenDe Trojaanse vrouwenISBN978-90-5350-555-771blz. 8,90

W. Shakespeare – J. BoonenMidzomernachtsdroomISBN978-90-5350-674-5109blz. 12,-

K. Abe – C. HermansDe vrouw van het zandISBN978-90-5350-578-661blz. 8,-

V. De Troyer (Ed.)Le patrimoine dans la salle de classeUn manuel pratique à l’usage des enseignantsISBN978-90-441-1802-5156p. 20,-

V. De Troyer (Ed.)Heritage in the classroomA practical manual for teachersISBN978-90-441-1841-4156p. 20,-

W. De PauwMinister DixitEen geschiedenis van het Vlaamse cultuurbeleidISBN978-90-441-1754-7155blz. 19,90

C.-H. WuThee in de Chinese cultuurISBN978-90-5350-181-863blz.,ill. 5,-

Y.-M. SoDe vier schatten van het studeervertrekISBN978-90-5350-182-564blz.,ill. 5,-

C.-H. HsüDe kleurrijke volksmuziek van TaiwanISBN978-90-5350-183-263blz.,ill. 5,-

K.-L. Ch’iuBedreigde volkskunstISBN978-90-5350-184-964blz.,ill. 5,-

C.-H. LinTraditionele Chinese feestdagenISBN978-90-5350-185-664blz.,ill. 5,-

Page 41: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Geschiedenis&Kunst-enTheaterwetenschap | 39

C.-F. WuDe geschiedenis van het Chinese boekISBN978-90-5350-186-364blz.,ill. 5,-

A.-C. WangPeking-operaISBN978-90-5350-187-063blz.,ill. 5,-

C.-F. WuDe Chinese houtsnedeISBN978-90-5350-188-764blz.,ill. 5,-

L.-T. LiHoogtepunten van de Chinese schilderkunstISBN978-90-5350-189-464blz.,ill. 5,-

Y.-I. TsengKlassieke Chinese theaterkunstISBN978-90-5350-190-064blz.,ill. 5,-

W.-H. LiuRituele bronzen van het oude ChinaISBN978-90-5350-191-764blz.,ill. 5,-

C.-L. NaChinese jadeISBN978-90-5350-192-464blz.,ill. 5,-

Y.-M. SoChinees lakwerkISBN978-90-5350-193-164blz.,ill. 5,-

K.-P. ChangChinese kalligrafieISBN978-90-5350-194-864blz.,ill. 5,-

C. YüBloemen en vogels in de Chinese schilderkunstISBN978-90-5350-195-564blz.,ill. 5,-

L.-F. SungChinees porseleinISBN978-90-5350-196-264blz.,ill. 5,-

C. YüChinese borduurkunstISBN978-90-5350-198-664blz.,ill. 5,-

L.-T. LiChinese genreschilderijenISBN978-90-5350-199-364blz.,ill. 5,-

C.-L. LiTraditionele bouwkunst in TaiwanISBN978-90-5350-202-064blz.,ill. 5,-

P.-Y. WangDe kunst van het zegelsnijdenISBN978-90-5350-203-764blz.,ill. 5,-

A. Breda, M. Caes & T. Minara (Eds.)Vrouwelijk palet vol dromenFemale Palette Full of DreamsISBN978-90-441-2287-9127blz.,ill.+dvd 29,-

Publiceren bij Garant?

Telefoneer of zend een mail met uw voorstel, bij voorkeur

in een vroeg stadium.

Page 42: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

40 | Geschiedenis&Kunst-enTheaterwetenschap

H. BultynckFrançois Glorieux, een leven vol muziekISBN978-90-8575-003-1Cyclus215blz.,ill. 24,50

S. KnopIk herinner me...Over beroemdheden, Knokke, het Casino, La RéserveISBN978-90-8595-005-9Different148blz.,ill. 22,90

M. Klunder & H. Hofstra (Red.)Aafje HeynisPriesteres in haar vakISBN978-90-8575-026-0Cyclus240blz.,geb.+cd 39,90

GPRC

Guaranteed Peer Reviewed Content

Voor daartoe aangewezen publicaties past Garant

een procedure toe die leidt tot de toekenning

van het GPRC-label

Page 43: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Literatuurwetenschap & (Toegepaste) Taalkunde

Literatuurwetenschap

D. Christiaens (Red.)Tien van NegenTienVlaamse poëzie uit de negentiende eeuwISBN978-90-441-3504-6188blz. 22,50

E. van BovenBestsellers in Nederland. 1900-2015ISBN978-90-441-3288-5218blz. 23,90

E. IbschOverleven in verhalen: van ooggetuigen naar ‘jonge wilden’Joodse schrijvers over de ShoahISBN978-90-441-3039-3GPRC242blz. 28,-

A. De CleeneOutsiderliteratuur‘Waanzinnige’ auteurs in het Nederlands- en Franstalige discours na 1960Invoorbereiding

J. LensenDe foute oorlogSchuld en nederlaag in het Vlaamse proza over de Tweede WereldoorlogISBN978-90-441-3161-1GPRC318blz. 27,90

P. ThomasExperiment en traditie IIEen keuze uit opstellen en voordrachten ingeleid door Johan Van IseghemISBN978-90-441-3163-5276blz. 29,-

R. MalflietSeven manieren van minnenGewikt en gewogen. Beatrijs van Nazareth, Helvicus Theutonicus, Meister EckhartISBN978-90-441-3296-0132blz. 19,-

R. MalflietDe andere HadewijchISBN978-90-441-3053-9274blz. 29,90

R. MalflietVan den Vos ReynaerdeDe feitenISBN978-90-441-2569-6352blz. 34,-

A.H. den Boef & S. van FaassenVan De Stijl en Het overzicht tot De DriehoekBelgisch-Nederlandse netwerken in het modernistische interbellumISBN978-90-441-3041-6224blz. 23,-

L. VermeerGeestelijke lenigheidDe relatie tussen literatuur en natuurwetenschap in het werk van Frederik van Eeden en Felix Ortt, 1880-1930ISBN978-90-441-2725-6GPRC295blz. 32,90

M. KemperinkGedeelde kennisLiteratuur en wetenschap in Nederland van Darwin tot Einstein (1860-1920)ISBN978-90-441-2676-1GPRC300blz. 31,-

Page 44: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

42 | Literatuurwetenschap&(Toegepaste)Taalkunde

K. RymenantsEen hoopje vuil in de feestzaalFacetten van het proza van Willem ElsschotISBN978-90-441-2470-5GPRC396blz. 36,-

L. BernaertsDe retoriek van de waanzinTaalhandelingen, onbetrouwbaarheid, delirium en de waanzinnige ik-vertellerISBN978-90-441-2683-9GPRC426blz. 39,-

R. GrüttemeierAuteursintentieEen beknopte geschiedenisISBN978-90-441-2775-1GPRC189blz. 21,-

P. VerstraetenHet discours van de kritiekLiteraire kritiek in Vlaanderen tussen de twee wereldoorlogen: Joris Eeckhout, Urbain Van de Voorde, Paul de VreeISBN978-9-441-2812-3GPRC343blz. 35,90

F. van RenssenLezer, er zijn ook BelgenInteractie tussen de Nederlandse en Vlaamse literatuur via literaire kritiek en uitgeverij (1980-1995)ISBN978-90-441-3009-6GPRC485blz. 41,-

W. CoolsaetPerspectieven op literatuurFilosofische reflecties bij Barnes, Camus, De Koninck, Hesse, Houellebecq, Roth, Streuvels en WintersonISBN978-90-441-2563-4182blz. 21,-

R. Ghesquière & K.J. ImsEuropean literature and the ethics of leadershipHeroes and anti-heroesISBN978-90-441-2650-1244p. 28,10

C. De StryckerCelan auseinandergeschriebenPaul Celan in de Nederlandstalige poëzieISBN978-90-441-2908-3GPRC364blz. 39,90

M. Hinderdael, L. Jooken & H. Verstraete (Red.)De aarde heeft kamers genoegHoe vertalers omgaan met culturele identiteit in het werk van Erwin MortierISBN978-90-441-2392-0208blz. 23,20

S. Faiq (Red.)Cultures in dialogueA translational perspectiveISBN978-90-441-2506-1146p. 19,90

V. Rousseau, B. Van Humbeeck & C. WindeyVechten met de engelHerschrijven in de Nederlandstalige literatuurISBN978-90-441-2487-3287blz. 29,90

J. van Cann & H.-F. Jespers (Red.)Thriller versus romanISBN978-90-441-2353-1142blz. 19,-

J. GodderisGeorge Sand: Lélia‘Een roman die rook naar modder en naar prostitutie’De herschreven romanISBN978-90-441-2325-8264blz.,geb. 34,90

I. MumayizArabesquesSelections of biography and poetry from classical Arabic literatureISBN978-90-441-1888-9133p. 19,-

Page 45: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Literatuurwetenschap&(Toegepaste)Taalkunde | 43

I. MumayizSociety, Religion and Poetry in Pre-Islamic ArabiaISBN978-90-441-2512-2244p. 28,50

F. MawasiStudies in modern Arabic literatureISBN978-90-441-2138-481p. 14,-

Taalkunde

M. LejeuneLogica en filosofie van de taalVoor al wie bezig is met taal en tekstISBN978-90-441-3129-1262blz. 29,90

S.M. ShiyabTranslation: Concepts and Critical IssuesISBN978-90-441-3383-7220p. 30,-

S.M. ShiyabA textbook of translationTheoretical and practical implicationsISBN978-90-441-1996-1191p. 22,-

P. CattrysseDescriptive Adaptation StudiesEpistemological and Methodological IssuesISBN978-90-441-3129-1363p. 39,90

W. VandewegheGrammatica van de Nederlandse zin8ste, herziene drukISBN978-90-441-3054-6366blz. 31,-

W. Van OstaMet naam en toenaamVoornamen, familienamen en bekende merknamenISBN978-90-441-2931-1129blz. 19,90

J. Van ThienenCreatief proza. IdeeënboekISBN978-90-441-2275-6147blz. 18,90

H. Van Loo & P. SchoenaertsLachlandPuzzels, raadsels en spelletjes voor wie van Nederlands houdtISBN978-90-441-3477-396blz.,ill. 19,90

A. Decavele, P. Schoenaerts & H. Van LooAls ik jouNederlandse poëzie voor anderstaligenISBN978-90-441-2533-7112blz. 21,-

P. KempeneersOud schriftLezen, begrijpen, overzettenISBN978-90-441-1984-8108blz. 15,90

T. Van HalAnkura | Basiswoordenlijst OudgrieksISBN978-90-441-3092-8246blz. 24,90

D. PanhuisLatijnse grammatica3de, herziene drukISBN978-90-441-2955-7271blz. 23,-

J. Cumps & D. PhillipsAn A to Z of Common Errors3de, herziene drukISBN978-90-441-1461-4167p. 19,90

Page 46: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

44 | Literatuurwetenschap&(Toegepaste)Taalkunde

M. Sanders, A. Tingloo & H. VerhulstAdvanced writing in EnglishA Guide for Dutch Authors4de, herziene en vermeerderde drukISBN978-90-5350-761-2246p. 24,90

J. Cumps, M. Ingels, U. Vanermen & L. VekemansVan Stonehenge tot ChunnelVragen en antwoorden rond Engelse taal en cultuurISBN978-90-5350-906-7336blz.,ill. 26,-

B. Lamote, P. Desmet & R. JanssenFrans in balansVan peilingsonderzoek naar toetspraktijkISBN978-90-441-3151-2210blz. 24,-

A. SurewaardStijlvol vertalen: Nederlands - FransISBN978-90-441-3143-7104blz. 15,70

F. VerroensDe lire à saisirExercices du bon lecteurISBN978-90-441-2541-2234p. 24,90

A. VannesteLe français du XXIe siècleIntroduction à la francophonie. Eléments de phonétique, de phonologie et de morphologieISBN978-90-441-1741-7337p. 29,-

D. Markey & S. Kindt (Dir.)Didactique du français sur objectifs spécifiquesNouvelles recherches, nouveaux modèlesISBN978-90-441-3400-1149p. 23,-

P. Cornu, H. Grothen & J. LamoteErreurs courantes. Commises en français par (tous) les néerlandophonesISBN978-90-5350-296-9128p. 12,-

S. Verlinde, J. Binon & J. Van DyckDictionnaire contextuel du français économique – Tome A: L’entreprise5de, herziene en vermeerderde drukISBN978-90-441-1055-5104p. 6,70

S. Verlinde, J. Folon, J. Binon & J. Van DyckDictionnaire contextuel du français économique – Tome B: Le commerce5de, herziene en vermeerderde drukISBN978-90-441-1056-2128p. 7,90

S. Verlinde, J. Folon, J. Binon & J. Van DyckDictionnaire contextuel du français économique – Tome C: Les finances2de, herziene drukISBN978-90-441-1462-1IV+158p. 9,-

S. Verlinde, J. Folon, J. Binon & J. Van DyckDictionnaire contextuel du français économique – Tome D: L’emploi4de, herziene drukISBN978-90-441-1463-8IV+120p. 7,90

J. Van Loon, H. Verboven & H.W. WolffUnternehmenskommunikationRedemittel für den GeschäftsalltagISBN978-90-441-2191-9152S. 16,90

Uitgebreide titelbeschrijving:

www.garant-uitgevers.be www.garant-uitgevers.nl www.garant-uitgevers.eu

Page 47: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Literatuurwetenschap&(Toegepaste)Taalkunde | 45

A. AllaithyQur’anic Term TranslationA Semantic Study from Arabic PerspectiveISBN978-90-441-3118-5359p. 39,-

H. Talloen & A. Alsulaiman‘Ayyuha t-talib…!Handboek voor het Modern Standaard Arabisch4de, herziene uitgaveISBN978-90-441-2985-4394blz. 34,-

H. Talloen & A. Alsulaiman‘Ayyuha t-talib…!CD-teksten – Oplossingenboek – Geïntegreerde woordenlijst3de, herziene uitgaveISBN978-90-441-2986-1229blz. 23,-

H. Talloen & A. AlsulaimanAyyuha t-talib…!Set 5 cd’s2de, gewijzigde versieISBN978-90-441-2181-0cd’s 37,-

H. Talloen & A. AlsulaimanAyyuha t-talib…!Manuel d’arabe standard moderneISBN978-90-441-2185-8400p. 34,-

H. Talloen & A. AlsulaimanAyyuha t-talib…!Textes des CD, solutions des exercices, lexiqueISBN978-90-441-2184-1231p. 23,-

H. Talloen & A. AlsulaimanAyyuha t-talib…!Manuel d’arabe standard moderneSet 5 cd’sISBN978-90-441-2209-1cd’s 37,-

J.W. Heisig & S. Van CampKana. Snel Japans leren lezen en schrijvenHiragana en KatakanaISBN978-90-441-2424-8160blz. 19,-

J.W. Heisig & S. Van CampKanji. Snel Japans leren lezen en schrijvenISBN978-90-441-2438-5502blz. 49,90

K. Malfliet & K. Tytgat (Red.)Russisch-Nederlandse woordenlijst van commerciële termenISBN978-90-5350-281-585blz. 11,-

Taalpathologie & Logopedie

C. De Clercq & S. HouthuysWat je mond moet doen als je niet praatISBN978-90-441-3460-5Inproductie

E. MandersHandboek Neurologische communicatiestoornissenISBN978-90-441-3454-4332blz.,ill. 34,90

K. Jansonius, M. Ketelaars, M. Borgers, E. Van Den Heuvel, H. Roeyers, E. Manders & I. ZinkRTNA Renfrew Taalschalen – Nederlandse AanpassingSet: Handleiding en scoreformulieren + Taalkaarten (in opbergkoffer)2de, gewijzigde drukISBN978-90-441-3418-6160blz.+taaltesten 135,-

Page 48: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

46 | Literatuurwetenschap&(Toegepaste)Taalkunde

E. Manders, C. De Bal & E. Van Den HeuvelTaalontwikkelingsstoornissenFenomenen, onderzoek en behandelingISBN978-90-441-2954-0428blz. 39,90

E. Manders & I. Zink (Red.)Taaltherapie bij kinderenISBN978-90-441-1188-0176blz. 19,90

J. van Hell, A. de Klerk, D. Strauss & T. Torremans (Red.)Taalontwikkeling en taalstoornissenISBN978-90-441-1204-7234blz. 23,90

R. Elen & E. MandersArticulatie- en fonologische stoornissenISBN978-90-441-3103-1GPRC482blz. 46,10

I. Zink & M. BreulsOntwikkelingsdysfasieEen stoornis die meer aandacht dan namen verdientISBN978-90-441-2924-3GPRC287blz. 29,90

R. Grauwels & G. de NooijOmgaan met een dysfatisch kindISBN978-90-441-1378-587blz. 11,-

R. BuekersPSv - Percentage spraakverstaanbaarheid bij kinderenBeoordeling en meting verstaanbaarheid van de spraakSet: Handleiding + Testboek + cdISBN978-90-441-2898-748blz.+47blz. 40,-

M. BorgersIk leer een woordWoodenschatspeel-, leer- en voorleesboek voor jonge kinderenISBN978-90-441-3327-1136blz.,ill.,geb.,vierkleurendruk 23,-

F.J. Kingma - Van den HoogenKinderen beter leren communicerenTherapieprogramma voor communicatieve functiesISBN978-90-441-2268-8269blz.+cd 59,-

J. Duerings, B. van der Linden, U. Schuurs, H. StratingOp woordenjachtISBN978-90-441-2727-0130blz.,ill.,vierkleurendruk 29,90

H. Vande MeersscheTaal verderbijLezen, schrijven en logisch redeneren met tienersISBN978-90-441-2441-5144blz.+weblink 29,-

F. PaemeleireHandboek Spraakapraxie bij volwassenenISBN978-90-441-2915-1GPRC226blz. 29,-

E. Robert & P. Mariën (Red.)Afasie (z)onder woordenDiagnostische en therapeutische ontwikkelingenISBN978-90-441-1865-0329blz. 31,-

E. Robert, A.-S. Beeckman & E. Visch-BrinkHet (voor)beeldig breinTaal en interventionele geneeskundeISBN978-90-441-3026-3396blz.,ill.,vierkleurendruk 49,-

Publiceren bij Garant?

Telefoneer of zend een mail met uw voorstel, bij voorkeur

in een vroeg stadium.

Page 49: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Literatuurwetenschap&(Toegepaste)Taalkunde | 47

P. Paquier (Red.)Verworven kinderafasieInvoorbereiding

P. Santens & M. De LetterNeurowetenschappen in taal en spraakDeel 1: Neuro-anatomie en neurofysiologieISBN978-90-441-2626-6136blz.,ill.,vierkleurendruk 17,60

M. De Letter & P. SantensNeurowetenschappen in taal en spraakDeel 2: Van neuron tot afasieISBN978-90-441-2962-5177blz.,ill.,vierkleurendruk 22,-

M. De Letter, T. Steeland & P. Santens (Red.)Het hemd met de onmogelijke knopenPraktische gids op je weg met de ziekte van ParkinsonInvoorbereiding

M. De Letter & M. Miatton (Red.)ParkinsonrevalidatieEen interdisciplinair planISBN978-90-441-3230-4GPRC292blz. 33,-

K. ColmanSpraak, taal en aanverwante neurocognitieve aspecten bij de ziekte van ParkinsonISBN978-90-441-2964-9Invoorbereiding

D. Nelissen, R. Reynders & P. ThomasAfasietherapie PlusThematisch oefenpakket voor lichte woordvindingsproblemenISBN978-90-441-1793-6184blz. 23,-

R. Reynders & C. LangersAfasietherapie PlusAssociatieoefeningen voor patiënten met semantische stoornissenISBN978-90-441-2330-2163blz. 21,-

R. van Meenen-Claassen & F. van HeijningenWoorden te kortWerkboek voor afasie- en andere taalgroepenISBN978-90-441-2746-1192blz.+cd 43,40

S. Howell-Brubaker Nederlandse bewerking o.l.v. L. PlasschaertWerkboek voor afasie3de, geactualiseerde drukISBN978-90-441-2911-3404blz.+weblink 44,70

S. Howell-BrubakerRedeneeropdrachtenOefeningen voor cognitieve en talige trainingISBN978-90-441-2259-6247blz. 29,30

T. Beukers, I. Bijlmakers, S. van der Brugh, J. Coppoolse, T. Deen & M. SchilderSpraakmakend spraakvermaakGroepsbehandeling bij dysartrieISBN978-90-441-2796-6122blz.+cd 28,-

E. Ceuleers, J. Eyckmans & H.J. De Smet (Red.)Meertaligheid onder de loepISBN978-90-441-3267-0250blz. 28,90

P. Mariën & M. MantoHet spraakmakende cerebellumInvoorbereiding

M. Meersman & C. CornetteDoelgerichte gedragsverandering in de logopedie en de audiologieMethodiekISBN978-90-441-3232-8Inproductie

Page 50: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

48 | Literatuurwetenschap&(Toegepaste)Taalkunde

G. Forton, P.H. Van den Heyning, B. Depuydt & P. CartonPraktische audiologie en audiometrie4de, herziene uitgaveISBN978-90-441-3365-3230blz. 28,70

M. Buyens (Red.)GebarenwoordenboekISBN978-90-5350-397-3XV+1007blz.,ill. 49,90

M. BuyensBasisgebarenwoordenboekMet gebeden en religieuze gebarenISBN978-90-441-2414-9679blz.,ill. 34,-

F. Loncke, M. Nijs & L. SmetSMOG – Spreken Met Ondersteuning van GebarenHet handboekISBN978-90-5350-710-0180blz.,ill. 21,-

L. Heylen, M. De Bodt, F. Mertens & T. BluxIk oefen mijn stemISBN978-90-441-1635-967blz. 12,-

P. Ceuppens & A. LabaereStoornissen aan de stemInvoorbereiding

M. De Bodt, C. Guns, M. D’hondt, J. Vanderwegen & G. Van NuffelenDysfagieHandboek voor de klinische praktijkISBN978-90-441-3101-7GPRC594blz. 59,-Dit boek werd bekroond met de Garant-Studieboekprijs 2015

M. De Bodt, L. Heylen, F. Mertens, P. Van de Heyning & J. VanderwegenStemstoornissenHandboek voor de klinische praktijk6de, herziene drukISBN978-90-441-3244-1490blz. 49,-

M. De Bodt, F. Mertens & L. HeylenWerken aan stemISBN978-90-441-2302-9306blz. 36,-

L. Heylen, M. De Bodt & F. MertensDe stemgidsISBN978-90-441-2867-3190blz. 23,90

W. Decoster & F. de JongDe Nachtegaal en de KraaiEen optimale stem binnen ieders bereik2de, licht gewijzigde drukISBN978-90-441-3121-5276blz.+cd 34,90

P. Sas & C. De ClercqAls je veel moet pratenDeel 1: Stempedagogiek10de, herziene drukISBN978-90-5350-522-975blz.,ill. 13,90

L. Heylen, T. Blux & M. De BodtWetgeving, ethiek en deontologie voor logopedisten en audiologenNaar Belgisch recht3de, geactualiseerde drukISBN978-90-441-3312-7329blz. 38,-

Page 51: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Opvoeding & Onderwijs

Onderwijskunde

S. De Vos, J. De Wilde & S. Beausaert (Red.)Start to teachInspiratiegids voor aanvangsbegeleiding in het onderwijsISBN978-90-441-3575-6Inproductie

A. de Vugt, T. Castelein & T. De Baets (Red.)Ticket to ridePraktijkonderzoek in muziekeducatieISBN978-90-441-3557-2130blz. 19,90

K. Verschueren & H. Koomen (Red.)Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding6de, herziene drukISBN978-90-441-3443-8380blz. 34,90

B. Eidhof, M. Van Houtte & M. Vermeulen (Red.)Sociologen over onderwijsInzichten, praktijken en kritiekenISBN978-90-441-3449-0391blz. 36,90

S. KarstenDe hoofdstroom in de Nederlandse OnderwijsdeltaEen nuchtere balans van het mboISBN978-90-441-3372-1234blz.,ill.,vierkleurendruk 24,-

S. Karsten & P. Sleegers (Red.)Onderwijs en ongelijkheidGrenzen aan de maakbaarheid?ISBN978-90-441-1904-6295blz. 31,-

K. Verschueren, E. Struyf, E. Vervoort, K. Bodvin & L. De HaeneBuitenschoolse hulp en zorg op schoolSucces verzekerd!?ISBN978-90-441-3390-5GPRC232blz. 32,-

W. PolsIn de wereld komenEen studie naar de pedagogische betekenissen van opvoeding, onderwijs en het leraarschapISBN978-90-441-3355-4271blz. 32,-

K. StokkingBetekenisvolle kennis van het BasisonderwijsISBN978-90-441-3456-8292blz. 31,-

K. StokkingBouwstenen voor onderzoek in onderwijs en opleidingISBN978-90-441-3342-4375blz. 39,-

I. Pauw, P. van Lint, M. Gemmink, W. Jongstra & M. PillenEen leraar als geen anderOntwikkeling van professionele identiteit van leraren door verhalenISBN978-90-441-3513-8253blz.+weblink 29,90

K. VloetProfessionele identiteitsontwikkeling van leraren als dialogisch procesEen narratieve studie in een masteropleiding in speciale onderwijszorg en loopbaanbegeleiding van leerlingenISBN978-90-441-3298-4316blz. 34,90

Page 52: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

50 | Opvoeding&Onderwijs

C. CeulemansBeroepsprofiel van de leraar als black boxAnalyse van de werking van onderwijsstandaardenISBN978-90-441-3328-8220blz. 29,90

H. SiebensZonder ‘goesting’ lukt het nietStress en bevlogenheid in het onderwijsISBN978-90-441-3329-5120blz. 13,-

K. De Waele & P. MahieuLeraars in de hoekOver de rol van verschillende (in)formele leraarskamersISBN978-90-441-3300-462blz. 11,90

B. BanningLeraren, wat boeit jullie?Theoretisch en empirisch onderzoek naar roeping binnen het professioneel zelfverstaanISBN978-90-441-3266-3356blz. 35,-

L. Stevens (Red.)Leraar, wie ben je?3de, herziene drukISBN978-90-441-3100-096blz. 14,-

K. Schildkamp, A. Handelzalts, C. Poortman, H. Leusink, M. Meerdink, M. Smit, J. Ebbeler & M. HubersDe datateam® methodeISBN978-90-441-3172-7122blz. 20,-

T. GevaertHoogbegaafd opvoeden in de praktijkLessen van een ervaren moeder om je hoogbegaafde kind nog beter te begrijpenISBN978-90-8575-066-6Cyclus186blz. 23,90

T. Gevaert & O. DesmetSlim onderpresteren aanpakkenISBN978-90-441-3358-5215blz.,ill. 29,-

L. Belmans & A. LuytenSpiegelschriftHandleiding voor de mentor-coach van de beginnende leraarISBN978-90-441-3188-878blz.,ill. 14,-

L. Belmans & A. LuytenSpiegelschriftWerkboek voor de beginnende leraarISBN978-90-441-3206-946blz.,ill. 8,-Vanaf5ex.: 5,-

L. MoortgatAan de slag met je klasEen oplossingsgerichte kijk op leraar zijnISBN978-90-441-3055-3174blz.,ill.+weblink 21,-

L. Stevens & G. BorsPedagogische tactOp het goede moment het juiste doen, ook in de ogen van de leerling2de, licht gewijzigde drukISBN978-90-441-3207-6212blz.,ill.,vierkleurendruk 22,-

W. ClaasenPedagogisch handelen van lerarenEen theoretische en empirische verkenning op basis van een alledaagse deugdenbenaderingISBN978-90-441-3018-8365blz. 34,90

S. van de Wetering & A. Karagül‘Zoek kennis van de wieg tot het graf’Islamitisch godsdienstonderwijsISBN978-90-441-3065-2175blz. 20,-

Page 53: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Opvoeding&Onderwijs | 51

H. CoonenOnderwijs op de universiteitVerkennende studie naar de professionalisering en loopbaanperspectieven van universitair onderwijspersoneelISBN978-90-441-3090-4GPRC121blz. 16,90

H. SchmidtSchool? LeerKazerne of leerThuisISBN978-90-8575-051-2Cyclus122blz. 16,90

V. Donche, S. De Maeyer, D. Gijbels & H. van den Bergh (Eds.)Methodological Challenges in Research on Student LearningISBN978-90-441-3280-9182p. 22,90

A. Deneire, J. De Groof, L. Coertjens, V. Donche, J. Vanhoof, P. Van Petegem & S. De MaeyerDe kwaliteit van grootschalige performance assessments gewikt en gewogenISBN978-90-441-3573-2Inproductie

K. EliasStages in het hoger onderwijsOpstap naar loopbaancompetentiesISBN978-90-441-3281-699blz. 15,-

V. MertensStudieadviesSuccesvol herkansen in het hoger onderwijsISBN978-90-441-3311-046blz. 9,10

T. Van Daal, L. Coertjens, E. Delvaux, V. Donche & P. Van PetegemKlaar voor hoger onderwijs of arbeidsmarkt ?Longitudinaal onderzoek bij laatstejaarsleerlingen secundair onderwijsISBN978-90-441-3095-9207blz. 24,-

V. Donche, E. Delvaux & P. Van PetegemOnderwijs aan volwassenenInspelen op verschillen in leerpatronenISBN978-90-441-2681-5112blz. 19,90

V. Donche & P. Van PetegemVlotter doorstromen in het hoger onderwijsInvloeden van leerpatroon en leeromgevingISBN978-90-441-2788-1110blz. 19,90

R. Van Gasse, J. Vanhoof, P. Mahieu & P. Van PetegemInformatiegebruik door schoolleiders en leerkrachtenISBN978-90-441-3254-0238blz. 31,90

D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, T. van Schilt-Mol (Red.)Kwaliteit van toetsing onder de loepHandvatten om de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs te analyseren, verbeteren en borgen2de, licht gewijzigde drukISBN978-90-441-3294-6GPRC222blz. 26,90

M. Penninckx, J. Vanhoof & P. Van PetegemEvaluatie in het Vlaamse onderwijsBeleid en praktijk van leerling tot overheidISBN978-90-441-2790-4194blz. 29,90

Uitgebreide titelbeschrijving:

www.garant-uitgevers.be www.garant-uitgevers.nl www.garant-uitgevers.eu

Page 54: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

52 | Opvoeding&Onderwijs

G. Devos, P. Van Petegem, J. Vanhoof, E. Delvaux & E. VekemanEvaluatie van het onderwijspersoneelBeleid en praktijk in het Vlaamse secundair onderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding en voor volwassenenonderwijsISBN978-90-441-3022-5GPRC420blz. 49,-

G. Devos, P. Van Petegem, J. Vanhoof, L. Declercq & E. DelvauxEvaluatie van het evaluatiesysteem voor leerkrachten in het basisonderwijs en het deeltijds kunstonderwijsISBN978-90-441-31338308blz. 34,90

H. Van de Mosselaer, P. Van Petegem, D. Van Dijk & L. Michiels (Red.)Goesting in leren en werkenISBN978-90-441-2866-0264blz. 29,90

P. Van Petegem, M.-A. Godderis & J. De BruyneLokale overlegplatforms: doen ze er toe?ISBN978-90-441-2620-4352blz. 39,80

G. VanthournoutPatterns in student learningExploring a person-oriented and a longitudinal research perspectiveISBN978-90-441-2871-0220p. 29,50

I. De VolderExterne schoolevaluaties in EuropaVergelijkend onderzoekISBN978-90-441-2961-8279blz. 32,-

P. Mahieu & C. Dietvorst (Red.)De school, de lach en de laggOver humor in het onderwijsISBN978-90-441-2442-2148blz. 21,-

P. Mahieu (Ed.)Ways to professionalise school leadership in times of turbulence and complexityISBN978-90-441-2680-8129p. 20,-

F. Vergeer (Red.)De onderwijsbubbelOver kennisverarming en zelfverrijkingISBN978-90-441-2854-3280blz. 31,-

P.J. JanssenStudenten leren niet, zij studerenOver transformatie als psychologische kern van hoger onderwijsISBN978-90-441-2354-8306blz. 38,-

G. Speltincx & D. GijbelsBeginassessments: meten van startcompetentiesISBN978-90-441-2822-2GPRC130blz. 23,90

O. Agirdag, W. Nouwen, P. Mahieu, P. Van Avermaet, A. Vandenbroucke & M. Van HoutteSegregatie in het basisonderwijs: geen zwart-wit verhaalISBN978-90-441-2894-9168blz. 21,-

G. Muskens & D. PetersAan boord en bij de lesRisicoleerlingen in het Nederlandse onderwijsISBN978-90-441-2952-6184blz. 23,90

J. Boeve-de PauwValuing the invaluableEffects of individual, school and cultural factors on the environmental values of childrenISBN978-90-441-2864-2217p. 29,-

Page 55: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Opvoeding&Onderwijs | 53

J. Peschar, H. Hooghoff, A.B. Dijkstra & G.T.M. ten Dam (Red.)Scholen voor burgerschapNaar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijsISBN978-90-441-2702-7331blz. 34,90

T. Bruining (Red.)De logica van vraaggericht lerenISBN978-90-441-2290-9399blz. 36,-

L. LenssenHoe sterk is de eenzame fietser?Een onderzoek naar de relatie tussen individuele ontwikkeling en de toegankelijkheid van het onderwijsbestel in NederlandISBN978-90-441-2767-6430blz. 39,-

J. De Ganck & W. Baeten (Eds.)Mobility Framework and Standard for Teacher Trainees. The Theoretical FrameworkISBN978-90-441-2888-8208p. 29,-

J. De Ganck & W. Baeten (Eds.)Mobility Framework and Standard for Teacher Trainees. The Educational OutcomesISBN978-90-441-2889-5182p. 27,-

T. Mardulier, W. Van Rompu, C. De Coninck, L. Van Beeumen & E. ExterLeerzorg in het onderwijsISBN978-90-441-2219-0169blz. 20,-

D. van den BergMet andere ogen naar onderwijs en opvoeding kijkenISBN978-90-441-3431-578blz.,ill.,vierkleurendruk 19,-

D. van den Berg (Red.)Jezelf zijnOver autonomie in het onderwijsISBN978-90-441-3171-0235blz.,ill.,vierkleurendruk 29,-

D. van den BergHerstel van de pedagogische dimensie in de ontwikkeling van mens en wereldISBN978-90-441-3278-6261blz.,ill.,vierkleurendruk 29,-

D. van den Berg (Red.)Onderwijsinnovatie: geen verzegelde lippen meerISBN978-90-441-2499-6257blz. 29,-

D. van den Berg (Red.)Denk aan je mensenWeerbarstigheid te lijf in het onderwijs en eldersISBN978-90-441-2105-6139blz. 18,-

D. van den Berg, L. Stevens & R. VandenbergheLeidinggevende, wie ben je?Postmoderne visie op leidinggeven in het onderwijsISBN978-90-441-3070-6285blz. 30,-

E. Sabbe & E. LesageMeerkeuzetoetsenISBN978-90-441-2936-682blz. 14,-

I. EngelenLeren leren, thuis en op schoolISBN978-90-5350-750-664blz. 10,-

G. VaessenLeerling, ouders en leerkrachtISBN978-90-441-3014-0122blz.,ill. 19,90

Page 56: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

54 | Opvoeding&Onderwijs

J. van VelzenKennis & denken & lerenISBN978-90-441-2296-1310blz. 29,90

J. van VelzenBeter leren denkenISBN978-90-441-2868-0151blz. 19,90

J. van VelzenOnderwijsonderzoekVan onderzoek naar lerenISBN978-90-441-2590-7377blz. 34,90

K. van der Wolf & P. Huizenga (Red.)Het Nederlandse Beroepsonderwijs: valt daar iets aan te doen?ISBN978-90-441-2692-7255blz. 29,90

J. Claeys & K. Vanspeybroeck (Red.)Identiteit in-zetOntvangen, dialogeren, beslissen en handelenISBN978-90-441-2838-8260blz. 25,90

R. StandaertEigenheid met respectReflecties over het katholiek onderwijs in AntwerpenISBN978-90-441-3047-8299blz.,vierkleurendruk 32,-

J. Morreel & J. Roemer (Red.)Identiteit maak je samenSchoolontwikkeling vanuit groeikansenISBN978-90-441-2046-2108blz. 14,90

E. VerbiestLeren innoverenEen inleiding in de onderwijsinnovatie2de, licht herziene drukISBN978-90-441-3174-1284blz. 31,-

E. VerbiestProfessionele leergemeenschappenEen inleidingISBN978-90-441-3469-8121blz. 19,90

R. BoonenNaar een cultuur van de vrede in maatschappij en schoolISBN978-90-441-3325-7396blz. 39,90

R. BoonenDe ‘geweldige’ school en maatschappijISBN978-90-441-2491-0308blz. 32,-

W. AndriesZelfevaluatie in basisscholenPraktijkboekISBN978-90-441-2776-885blz.+cd 19,90

Y. Ameye & P. VanspauwenHuiswerk in de basisschool?Sleutelen aan een huiswerkbeleidISBN978-90-5350-881-7158blz. 20,-

I. BrugmanSpectrumPlannerISBN978-90-441-3210-6128blz. 15,90

I. Brugman & R. van LeeuwenKoele BikkelsOver faalangst, stress en spanning bij kinderenISBN978-90-441-3422-368blz.,ill.,vierkleurendruk 13,-

I. Brugman & R. van LeeuwenBikkeltjes met lefPrentenboekISBN978-90-441-3421-6120blz.,ill.,vierkleurendruk 23,-

Page 57: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Opvoeding&Onderwijs | 55

I. Brugman, R. van Leeuwen & L. BazenHuiswerk BikkelsHandboek voor middelbare scholierenISBN978-90-441-3086-7128blz.,ill.,vierkleurendruk+weblink 19,-

I. Brugman & M. Lenting-van BragtBikkels in de dopVoor kinderen die zelfverzekerder willen wordenISBN978-90-441-3216-8105blz.,ill.,vierkleurendruk 15,-

I. Brugman & B. SwinkelsBrugklas bikkelsRelaxed en zelfverzekerd naar de middelbare school2de, herziene drukISBN978-90-441-3419-382blz.,ill.,vierkleurendruk 14,90

I. Brugman & C. GroenendalEindexamen bikkelsOverwin snel en eenvoudig je examenvreesISBN978-90-441-3277-9100blz.,ill.,vierkleurendruk 17,20

VLORDe overgang van basis- naar secundair onderwijsISBN978-90-441-2308-1195blz. 22,-

VLORBeleidsvoerend vermogen van scholen ontwikkelenEen verkenningISBN978-90-441-1768-4284blz. 27,90

H. Steneker (Red.)Klassieke Culturele VormingVerhalengoed – Drama – Beeldende Kunst – BouwkunstISBN978-90-5350-880-0155blz.,ill. 19,90

N. VandeboschDigitale voortgangstoetsVan concept tot implementatieISBN978-90-441-2583-2199blz. 24,90

Vlaamse ScholierenkoepelLeerlingenraad en daadHandboek voor leerlingenraden en hun begeleidersISBN978-90-441-2339-5151blz. 19,90

T. Bergen, K. Melief, D. Bijaard, J. Buiting, P. Meijer & K. van Veen (Red.)Perspectieven op samen leraren opleidenISBN978-90-441-2525-2188blz. 22,90

H. CoonenDe leraar in de kennissamenlevingBeschouwingen over een nieuwe professionele identiteit van de leraar, de innovatie van de lerarenopleiding en het management van de onderwijsvernieuwingISBN978-90-441-1784-457blz. 10,-

L. van den BulkLater kan ik nog altijd worden wat ik wilStatusbeleving, eigenwaarde en toekomstbeeld van leerlingen in het voortgezet onderwijsISBN978-90-441-2731-7192blz. 23,90

Publiceren bij Garant?

Telefoneer of zend een mail met uw voorstel, bij voorkeur

in een vroeg stadium.

Page 58: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

56 | Opvoeding&Onderwijs

P. PonteActie-onderzoek door docenten: uitvoering en begeleiding in theorie en praktijk2de, licht gewijzigde drukISBN978-90-441-2722-5215blz.+cd 33,-

E.C.J. RoefsInspirerende docentenInzichten en verhalen uit het hoger beroepsonderwijsISBN978-90-441-2612-9240blz. 27,90

T. CarpayAnders kijken naar het studiehuisEen analysemodel voor onderwijsvernieuwingISBN978-90-441-2635-8320blz. 32,-

R. VandenbergheBeginnende directeurs basisonderwijsISBN978-90-441-2285-5307blz. 32,90

M.-J. Meijer, K. Arnoldussen, B. van der Bruggen, L. Fennis, M. Frouws, H. Logtenberg & B. GuijtMeesterlijk: Inspirerende essenties van lerenISBN978-90-441-1982-4104blz. 15,-

K. Mahlberg & M. SjöblomOplossingsgericht onderwijzenNaar een gelukkiger school!ISBN978-90-441-2280-0138blz. 16,90

L. StevensZin in lerenISBN978-90-441-1287-036blz. 7,50

L. StevensZin in onderwijsISBN978-90-441-2633-454blz. 10,-

L. Stevens (Red.)Behoud van talentISBN978-90-441-2464-4110blz. 16,20

F.F. AchterbergErvaren lerarenDiep leren en vitaal ontwikkelen, halverwege uw loopbaan. Een verslag van hoop en bezielingISBN978-90-441-3132-1132blz. 19,90

F.F. AchterbergBehouden en veranderenLeren en ontwikkelen van ervaren docentenISBN978-90-441-2585-6184blz. 23,90

J. Castelijns, I. Markus, J. van der Weegh & M. WentzelKennis maken met scholenISBN978-90-441-2332-6106blz. 14,90

D. van der Aalsvoort (Red.)De leraar als pedagoog en didacticus?Een balans vinden tussen pedagogisch sensitief en didactisch verantwoord handelen in het onderwijsISBN978-90-441-2407-1138blz. 19,-

G. Juchtmans, B. Belfi, B. De Fraine, M. Goos, H. Kniprath, A. Vandenbroucke, B. Verbeeck (Red.)Samen tot aan de meetAlternatieven voor zittenblijvenISBN978-90-441-2743-0200blz. 21,00

Page 59: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Opvoeding&Onderwijs | 57

G. Juchtmans, E. Franck, K. De Roover, A. Vandenbroucke, H. Kniprath & J. HuybrechtsSamen tot aan de meet – InspiratieboekISBN978-90-441-2934-2179blz.,vierkleurendruk 24,90

E. Franck & J. HuybrechtsSamen tot aan de meet – Inspiratieboek 2ISBN978-90-441-3088-1175blz.,vierkleurendruk 24,90

M. Huizinga, D. Graas & A. BexkensKinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijsVisie op ondersteuning in de klasISBN978-90-441-3506-0152blz. 21,-

C. HerrewegheHandelingsplanning in het buitengewoon onderwijsPraktijkvoorbeelden uit het onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperkingISBN978-90-441-2328-9142blz.+cd 21,-

J. Castelijns, B. Koster & M. VermeulenVitaliteit in processen van collectief lerenSamen kennis creëren in basisscholen en lerarenopleidingenISBN978-90-441-2433-0205blz. 22,90

E. Minne m.m.v. K. SeynaeveInspiratiegids voor competentiegerichte opleidingISBN978-90-441-2343-2269blz.+cd 38,90

G. Bors & L. Stevens m.m.v. J. van der Weegh & K. van GrunsvenDe gemotiveerde leerlingISBN978-90-441-2458-3145blz. 19,90

P. Vos, M. Loerts, F. Smulders, E. van Meersbergen, H. Wiersma, E.M. Iritié, M. Nelen & I. PaalmanDe leraar maakt het verschilAlle leerlingen doen meeISBN978-90-441-2811-660blz. 11,90

M. Gommers, B. Oldeboom, M. van Rijswijk, M. Snoek, A. Swennen & W. van der WolkLeraren opleidenEen handreiking voor opleidersISBN978-90-441-1850-6174blz. 20,-

F. HarinckBasisprincipes Praktijkonderzoek16de, opnieuw herziene en vermeerderde drukISBN978-90-441-3069-0264blz. 24,90

F. Harinck (Red.)Praktijkonderzoek op een hogeschoolOntwikkelingen in een opleiding speciale onderwijszorg/master SENISBN978-90-441-2236-7176blz. 21,-

F. Harinck & D. van BrakelProfessionalisering door praktijkonderzoekISBN978-90-441-2567-2176blz. 21,-

R. de Lange, H. Schuman & N. Montesano MontessoriPraktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals7de, gewijzigde drukISBN978-90-441-3437-7364blz.+weblink 36,50

H. van LingenThe European SchoolFrom post-war idealism to a present-day cultural opportunityISBN978-90-441-2814-7190p. 25,-

Page 60: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

58 | Opvoeding&Onderwijs

N. DeenEen begeleidende schoolOntwikkeling en perspectiefISBN978-90-441-1961-9104blz. 14,90

M. van HerpenErvaringsgericht onderwijsISBN978-90-441-1830-8132blz. 16,90

J. DevosDe visie van FreinetISBN978-90-441-3023-2100blz. 15,10

M. Rubinstein (Red.)Karakteristieken van scholen voor voortgezet montessori-onderwijsISBN978-90-441-2224-482blz. 12,20

M. Rubinstein (Red.)Docent in het voortgezet montessorionderwijsISBN978-90-441-2670-974blz. 12,20

VLORCompetentie-ontwikkelend onderwijsEen verkenningISBN978-90-441-2271-8189blz. 21,-

M. Van Gils & M. MathyssenDe genietbare schoolISBN978-90-441-1431-7174blz. 19,90

M. MathyssenEen school op mensenmaatISBN978-90-441-2649-5168blz. 19,80

G. CuyversKwaliteitsontwikkeling in het onderwijsISBN978-90-441-1314-3208blz. 25,90

GIL-ProjectScholen in onderzoekISBN978-90-441-2010-33dvd’s+1cd 29,50

H. van den Brand, A. Donkers & E. Schouten (Red.)Leren vanuit je passiePraktijkonderwijs met de blik op de toekomstISBN978-90-441-2273-2104blz. 16,-

A. Donkers, J. Kloks & G. Spijkers (Red.)Leren vanuit je passie: het vervolg!ISBN978-90-441-2565-897blz.,ill.,vierkleurendruk 16,-

J. Fanchamps, J. Gardeniers & F. SmuldersLeren in het beroepsonderwijsISBN978-90-441-2421-7100blz. 15,-

J. Boland, J. Eising & H. van der MolenOp weg naar leerlingprofielenPraktijkvoorbeeld van determineren en adviseren in het Voortgezet OnderwijsISBN978-90-441-1807-0110blz. 15,90

J. van Swet, H. van Huijgevoort, F. Cornelissen, J. Kienhuis, K. Smeets & K. VloetBouwen aan een opleiding als platformInteractieve professionaliteit en interactieve kennisontwikkelingISBN978-90-441-2329-6184blz. 21,90

Uitgebreide titelbeschrijving:

www.garant-uitgevers.be www.garant-uitgevers.nl www.garant-uitgevers.eu

Page 61: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Opvoeding&Onderwijs | 59

W. de Boom, P. Corstanje, K. Dijkstra, H. den Dulk, M. Frouws, R. Hazes, A. van der Kamp, W. Klabbers, W. Meijer, M. den Otter, R. van Otterdijk, R. de Pauw, L. Peters & M. de WitDe leraar als coachSpeciale onderwijszorg in het voortgezet onderwijsISBN978-90-441-1780-6179blz. 21,-

J. Imants & H. Oolbekkink (Red.)Leren denken binnen het schoolvakISBN978-90-441-2434-7159blz. 19,90

F. Adriaenssen & T. Veldhuis (Red.)Handboek voor het samen opleidenOpleiden in de school als parallel procesISBN978-90-441-2374-6189blz. 21,90

H. Popeijus & J. Geldens (Red.)Betekenisvol leren onderwijzen op de werkplekleeromgevingISBN978-90-441-2520-7359blz. 34,-

G. RedantDoeltreffend klasbeheerEffectief omgaan met de klasgroep8ste, gewijzigde drukISBN978-90-441-3323-3307blz. 32,-

G. BillenEen school met goede afsprakenISBN978-90-441-1924-4116blz. 15,50

B. de Boer, N. ten Brink, C. Brons, L. Craamer, J. Jeninga, P. Miedema, M. Nuberg, J. Petri, J. van Rooij & L. WürdemanDe moeilijke klasISBN978-90-441-1288-773blz. 12,90

H. RadstakeTeaching in diversityTeachers and pupils about tense situations in ethnically heterogeneous classesISBN978-90-441-2467-5167p. 23,90

J. Terwel, R. Rodrigues & D. van de Koot-DeesTussen afkomst en toekomstCasestudies naar de schoolloopbanen van leerlingen van 10-21 jaarISBN978-90-441-2732-4158blz. 21,-

L. Errey & R. SchollaertWhose learning is it anyway?Developing learner autonomy through task-based language learningISBN978-90-441-1469-0157p.+cd 23,90

N.A.J. Lagerweij & J.C. Lagerweij-VoogtAnders kijkenVeranderingen in onderwijsISBN978-90-441-1457-7410blz. 34,90

H. van Huijgevoort, D. Admiraal & K. Vloet (Red.)Zelfkennis in loopbaanontwikkelingVerder bouwen op vruchtbare grondISBN978-90-441-1970-1208blz. 23,-

F. Meijers & K. Mittendorff (Red.)Zelfreflectie in het hoger onderwijsISBN978-90-441-3529-9227blz. 26,90

M. Kuijpers & F. Meijers (Red.)LoopbaanlerenOnderzoek en praktijk in het onderwijsISBN978-90-441-2377-7264blz. 29,-

Page 62: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

60 | Opvoeding&Onderwijs

E. Scheeren, K. Arnoldussen, H. van den Top & C. BronsCommunicatie en coaching in het onderwijsInvesteren in de leraar en in de leerlingISBN978-90-441-1777-667blz. 12,-

G. Vergauwen & G. DeserranoAttitudes evaluerenEen zeiltochtISBN978-90-441-1891-9167blz.+cd 24,90

C. Medaer & A. De FréInrichten van een school: binnen en buitenISBN978-90-5350-813-8135blz.,ill. 19,50

VLIR – Werkgroep Gelijke Kansen (Red.)Gids voor gelijke kansenHR-instrumenten voor gelijke kansen aan de universiteitenISBN978-90-441-2428-6320blz. 39,-

G. GeerdinkDiversiteit op de PaboSekseverschillen in motivatie, curriculumperceptie en studieresultatenISBN978-90-441-2192-6287blz. 32,-

G. Geerdink & F. de BeerMeer mansLeraren opleiden met oog voor diversiteit en kwaliteitISBN978-90-441-3025-6288blz. 32,10

SOS – Schulden op schoolZeven stappen verder…Stapstenen voor goed en goedkoop onderwijsISBN978-90-441-2214-5155blz. 17,-

P. JanssenswillenHoe was ’t op school, jongen?Pedagogische praktijken in het middelbaar onderwijs in Limburg (1878-1970)ISBN978-90-441-2435-4254blz. 29,-

J. Vermeersch (Red.)Van start met open en afstandsonderwijsISBN978-90-441-1900-8136blz. 19,-

J. Vermeersch (Ed.)Getting started with open and distance learningISBN978-90-441-1898-8136p. 19,-

Praktische pedagogiek

P. EversdijkTaalbeleid op schoolHandboek praktijkISBN978-90-441-3534-3264blz.,ill.+weblink 29,90

K. Reekmans, C. Roden & K. NauwelaertsVertaalde verbeeldingMuzische inspiratie voor taalstimulering in de meertalige klasISBN978-90-441-3540-4112blz.,ill.,vierkleurendruk+weblink 20,-

T. Tjoa, E. Pereira, M. Kessler, C. van Duin & A. van TijenCaleidoscopia: Spelen met diversiteitTheorie, praktijk en ervaring

− BoekISBN978-90-441-3408-7127blz. 19,90

− Spelkaarten + ToelichtingISBN978-90-441-3466-772kaarten,vierkleurendruk 22,50

− Set (Boek + Spelkaarten + Toelichting)ISBN978-90-441-3467-4 39,90

Page 63: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Opvoeding&Onderwijs | 61

H. VerwulgenAlles is er, niets staat vastOnderwijs en opvoeding, een bewegend standpuntISBN978-90-8575-057-4Cyclus200blz.,ill.,vierkleurendruk 29,-

D. van Loon, B.F. van der Meulen, H.M. van Lokven & G.G.H. JansenVragenlijst Ouders Over Opvoeding – VOOOISBN978-90-441-3341-7237blz.,+weblink 59,-

ECHO – Expertisecentrum Hoger OnderwijsVijftig onderwijstipsISBN978-90-441-2791-1180blz.,ill. 24,-

PO-RaadHet blijft mensenwerk. Succesvolle praktijkinterventies op zeer zwakke scholen in het primair onderwijsOver effectieve verbeteracties vanuit het perspectief van de schoolleidingISBN978-90-441-2655-658blz.,ill.,vierkleurendruk 11,-

PO-RaadVroegsignalering voor schoolbesturenEen handleidingISBN978-90-441-2619-879blz.,vierkleurendruk 14,-

PO-RaadCommunicatie met oudersPraktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijsISBN978-90-441-2799-743blz.,ill.,vierkleurendruk 10,10

School Zonder Pesten vzwGoedgevoel verhalen van kleine VictorISBN978-90-441-3064-5geb.inpresentatie-omslag56blz.,ill.,vierkleurendruk 35,-

School Zonder Pesten vzwLes belles histoires du petit VictorISBN978-90-441-3068-3geb.inpresentatie-omslag56p.,ill.,vierkleurendruk 35,-

A. Bos, H. Brinkhuis, V. Meuwissen (Red.)Lezen leren, leuk!Samen aan de slagISBN978-90-441-2984-748blz. 21,-

S. El MinitiSleutels voor de toekomstHandleiding en tips voor ouders en school (+ Set van 4 sleutels)ISBN978-90-441-2947-232blz. 12,50Setvan10ex.Sleutel1 5,-Setvan10ex.Sleutel2 5,-Setvan10ex.Sleutel3 5,-Setvan10ex.Sleutel4 5,-

H. ToveyLaat ze buiten spelenPleidooi voor gezonde risico’sISBN978-90-441-2793-5192blz. 22,-

I. HummelNieuwe Praktijkgids leerlingbesprekingenISBN978-90-441-3519-0116blz. 17,90

H. Coppes & M. Rikhof-van EijckHet BijdehandboekZeven principes van onderwijsISBN978-90-441-2912-0240blz.,ill.,vierkleurendruk 32,-

Publiceren bij Garant?

Telefoneer of zend een mail met uw voorstel, bij voorkeur

in een vroeg stadium.

Page 64: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

62 | Opvoeding&Onderwijs

S. PouillonSchoolwerkplanningSchooleigen – Waardevol – ProcesISBN978-90-441-2355-591blz. 15,10

A. van den Berg, P. Clijsen, T. Conijn, K. Delmee, L. Dreissen, T. van de Kam, C. van Mourik, M. Schokker, D. Verhoeven, W. Wijma, A. Blonk, R. Boerman & K. SmeetsTien keer beter!Leraren verbeteren hun onderwijspraktijk door onderzoekISBN978-90-441-2417-0156blz. 19,90

D. Buschman, T. Dammers, M. Jager-Lintmeijer, A. van de Kamp-Buter, L. Koster-van der Wielen, M. Minkenberg, M. van Roessel, E. Terpstra, M. Vissia-van der Veen, E. WellnerTien keer beter! 2Leraren verbeteren hun onderwijspraktijk door onderzoekISBN978-90-441-2582-2154blz. 19,90

R. Boerman, T. Damme, L. den Hartog, G. Jacobs (Red.)Tien keer beter! 3Verbeteren van onderwijspraktijk door onderzoekISBN978-90-441-2729-4154blz. 19,90

J. van Balkom, L. den Hartog, G. Jacobs, M. Verbunt, A. Vermulst, A. Beekman-Dekker, W. Dijk, M. Faber, P. van Hamelen, H. Lemson, M. Moret, R. Pronk, K. Tramper-van Iwaarden, E. Vingerhoeds & C. WintjesTien keer beter! 4Leraren verbeteren onderwijs door onderzoekISBN978-90-441-2881-9119blz. 15,90

C. van den Heijkant, G. Quak, J. van Swet, K. Vloet, M. de Vos & R. van der WegenSchool Video Interactie en BegeleidingVan meerdere kanten bekeken2de, herziene drukISBN978-90-441-1995-4153blz. 19,90

M. den Otter (Red.), L. Dreissen, M. van Duin, W. Düren, M. Haasen, M. van Hulten, H. Jespers, E. Paardekooper & R. van der WegenDe school Video Interactie BegeleiderVolgend in bewegingISBN978-90-441-2497-2173blz. 21,-

H. de Waard & D. KingTips voor lesgeversSuggesties voor meer werkplezier3de, herziene en vermeerderde drukISBN978-90-441-2322-7190blz. 22,30

M. Clement & E. LagaSteekkaarten doceerpraktijkISBN978-90-441-1869-8316blz. 31,60

M. Le Fevere de Ten Hove, N. Callens, T. Gheysen & W. MaeneSurvivalkit voor leerkrachtenOplossingsgericht werken op schoolISBN978-90-441-2286-2151blz. 19,-

G. Van AelstWerkmap StudiemethodenISBN978-90-5350-770-489blz.,losbl. 13,-

Uitgebreide titelbeschrijving:

www.garant-uitgevers.be www.garant-uitgevers.nl www.garant-uitgevers.eu

Page 65: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Opvoeding&Onderwijs | 63

Didactiek

M. BrugginkActiverende werkvormen voor bètadocentenPraktische voorbeeldenISBN978-90-441-3559-6102blz. 18,50

S. de Vries, N. Verhoef & S.L. GoeiLesson StudyEen praktische gids voor het onderwijsISBN978-90-441-3404-9140blz.,+weblink 19,90

G. Kelchtermans, E. Vanassche & A. Deketelaere (Red.)Lessen uit LOEP: Lerarenopleiders Onderzoeken hun Eigen PraktijkISBN978-90-441-3142-0196blz. 21,90

N. Cornillie m.m.v. K. GeersSpoken op school: FaalangstpreventieISBN978-90-441-3152-9212blz.,ill.+weblink 24,90

N. CornillieSamen tegen spoken op schoolLeesboek over faalangstISBN978-90-441-3153-683blz.,ill. 11,-

J. MylleBeknopte didactiek en instructieISBN978-90-441-2331-9316blz. 33,-

E. Bolhuis, H. Hoorn & T. Veldhuis (Red.)Kennis als gereedschap – Activerend lerenActiverende didactiek volgens Kag-AlISBN978-90-441-1313-6203blz. 23,90

P. RoedersSamen lerenBegeleidend onderwijs in kleine groepenISBN978-90-5350-379-9135blz. 16,-

L. Van Looy, M. Coninx & K. EliasDidactische werkvormen voor cultuurwetenschappenPraktijkboekISBN978-90-441-1443-0199blz. 23,-

F. Herckens, M. Smeets, M. Coopmans & A. Neutelaers (Red.)Werken met passie!?ISBN978-90-441-2937-3136blz. 16,60

M. de Wolf, P. Pennartz, P. Hurkxkens, T. Toebes & R. van OtterdijkLesgeven over duurzame ontwikkelingDidactische handreikingISBN978-90-441-2766-9208blz. 22,90

C. McCallAnders denkenFilosoferen vanaf de basisschoolISBN978-90-441-2688-4271blz. 29,90

M. Hornman-LodérusBeter handschriftPraktische aanpakISBN978-90-441-1460-796blz. 17,-

M. Van Gils & J. SpeltincxHandelingsplanning in het basisonderwijsISBN978-90-441-2498-9199blz. 24,90

Page 66: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

64 | Opvoeding&Onderwijs

K. MoonsTheater makenHandleiding voor doe-het-zelversISBN978-90-441-2231-2267blz. 59,-

K. MoonsKom op, verhaal!De verhalenmethodeISBN978-90-441-1952-7155blz. 29,-

J. Agten, L. Vervoort, E. Herrebosch & K. VerduynBibliodrama begeleidenWegwijzers voor de praktijkISBN978-90-441-2090-5219blz. 22,70

B. Dekeyzer (Red.)Education through artKunst- en cultuureducatie als motor van lerenISBN978-90-441-2716-4168blz.,ill. 21,-

L. Anckaert (Red.)Kunsteducatie en muzische vormingOp basis van een casestudy van het programma ‘Muzische klassen’ van de kunsteducatieve organisatie ‘De Veerman’ISBN978-90-441-2124-771blz. 12,60

L. De JaegherMovingMathISBN978-90-441-2598-6148blz.,ill.,vierkleurendruk 24,90

A. FelixSpelend in bewegingBewegen met peuters en kleutersInspiratieboekISBN978-90-441-2350-0120blz. 21,90

R. BrackeBewegingsopvoeding voor kleutersISBN978-90-5350-006-4296blz.,ill. 24,90

R. BrackePraktijkboek Bewegingsopvoeding voor kleutersISBN978-90-5350-228-0330blz.,ill. 31,-

R. Bracke & M. WittebolleHoudings- en bewegingspictogrammen voor het jonge kindISBN978-90-5350-259-4162blz.,losbl. 19,-

E. Rozinga-van der HoekKleuters in bewegingErvaringsgericht leren door gericht bewegenISBN978-90-441-2840-6188blz.,ill.+weblink 24,-

K. Van NaeltenVan plié tot grand jetéISBN978-90-441-1262-768blz.,ill. 10,-

D. SysmansTimboProbleemoplossend leren voor kinderen

− BasisboekISBN978-90-441-2405-790blz.,ill.,vierkleurendruk 15,-

− WerkboekISBN978-90-441-2413-244blz.,ill.,vierkleurendruk 12,-vanaf10ex. 8,-

W. Van AsscheLeren zwemmenDidactiek van het zwemonderwijsISBN978-90-5350-839-8150blz.,ill. 18,90

Page 67: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Opvoeding&Onderwijs | 65

Donorgaan vzwVictorieProject OrgaandonatieISBN978-90-441-1084-5pakket 49,30

M. VanmontfortHorizonTaalStudiekeuze als ontdekking

− Volledig pakket in opbergdoosISBN978-90-441-2601-3 175,-

− Handleiding + dvdISBN978-90-441-2602-056blz. 54,90

− StripverhaalISBN978-90-441-2604-482blz.,ill.,vierkleurendruk 9,90

− Domeinboek Bestuur en AdministratieISBN978-90-441-2605-1104blz.,ill.,vierkleurendruk 8,80

− Domeinboek Medisch en ParamedischISBN978-90-441-2606-868blz.,ill.,vierkleurendruk 6,10

− Domeinboek Sociaal leven en SamenlevingISBN978-90-441-2607-556blz.,ill.,vierkleurendruk 5,20

− Domeinboek KunstISBN978-90-441-2751-572blz.,ill.,vierkleurendruk 6,40

− Domeinboek WetenschappenISBN978-90-441-2752-248blz.,ill.,vierkleurendruk 6,40

− Domeinboek Techniek en TechnologieISBN978-90-441-2753-956blz.,ill.,vierkleurendruk 5,20

− Domeinboek Psychologie en PedagogieISBN978-90-441-2754-664blz.,ill.,vierkleurendruk 5,80

− Domeinboek Zaken en EconomieISBN978-90-441-2755-348blz.,ill.,vierkleurendruk 4,60

− Domeinboek Literatuur en CultuurISBN978-90-441-2756-048blz.,ill.,vierkleurendruk 4,60

− Domeinboek Milieu en EcologieISBN978-90-441-2757-740blz.,ill.,vierkleurendruk 4,00

− Zweeds-Nederlands woordenboekISBN978-90-441-2760-78blz.,ill.,vierkleurendruk 3,00

− Kinderboek Max och Lottas äventyrISBN978-90-441-2761-412blz.,ill.,vierkleurendruk 3,10

− VogelgidsISBN978-90-441-2759-124blz.,ill.,vierkleurendruk 4,10

− Extra materialen 1Kaartenset&FilmactiviteitenISBN978-90-441-2603-718blz.,ill.,vierkleurendruk 9,90

− Extra materialen 2Tijdlijn,GemeenteplanMaasmechelen,Plattegrondstadskern,Marktkraampjes,Stadsonderdelen,OrganenkaartenISBN978-90-441-2758-448blz.,ill.,vierkleurendruk 41,-

I. Brugman & L. BazenIk leer beter lerenVerbetering van studievaardigheden

− HandleidingISBN978-90-441-2301-273blz. 15,-

− WerkboekISBN978-90-441-2300-5207blz. 19,-

N. Oostrik-CornelissenLezen, schrijven, spellen en ictStudievaardigheden verbeterenISBN978-90-441-2247-3213blz. 29,-

Publiceren bij Garant?

Telefoneer of zend een mail met uw voorstel, bij voorkeur

in een vroeg stadium.

Page 68: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

66 | Opvoeding&Onderwijs

Onderwijszorg & Inclusie

F. Harinck, A. van de Ven & M. Williamse (Red.)Onderwijs en de ketenOp weg naar samenwerking tussen leraren, zorgspecialisten en oudersISBN978-90-441-2951-9260blz. 29,-

G. VaessenPsychiatrie in de klasKompas bij opbrengstgerichte handelingsplannen in het onderwijsISBN978-90-441-2899-4220blz. 24,90

L. Vernaeve & S. Drieghe(Af)studeren met een functiebeperkingISBN978-90-441-2920-5160blz.+cd 22,90

D. Radema, D. van Veen, F. Verheij & R. WoutersSamen beter, beter samenOnderwijszorgarrangementen in het speciaal onderwijsISBN978-90-441-1787-5264blz. 29,-

WOSOBekwaam & speciaalGeneriek competentieprofiel speciale onderwijszorg3de, licht herziene drukISBN978-90-441-2566-580blz. 13,50

D. Radema, N. Jongepier & D. van VeenDagbehandeling jonge kinderen en speciaal onderwijsHandreiking onderwijs-zorgarrangementenISBN978-90-441-2195-762blz. 12,-

I. Glorieux, R. Heyman, M. Jegers, M. Taelman & Y. Van DorsselaerWie herkanst?Profiel, leerroutes en beweegredenen van de deelnemers aan het Tweedekansonderwijs en de Examencommissie van de Vlaamse GemeenschapISBN978-90-441-2481-1192blz. 23,-

M. Bosdriesz & J. Kenkel (Red.)Schoolmaatschappelijk werk in uitvoeringISBN978-90-441-2059-295blz. 14,40

M. van LieshoutVoorkomen beter dan herstellenJongeren over de oorzaken en aanpak van voortijdig schoolverlatenISBN978-90-441-1490-440blz. 8,50

M. Haxe, K. Nijboer & H. VeldermanKinderen met ernstige problemen – Standaarden voor de praktijk in het onderwijs6de, herziene drukISBN978-90-441-2614-3153blz. 19,90

E. van der Vegt & J.H. Loonstra (Red.)Stille leerlingen zeggen veelOmgaan met leerlingen die lijden aan depressies, angsten, fobieën, trauma’s of eetstoornissenISBN978-90-441-1792-9206blz. 22,90

R. Broesder, A. Donkers, J. Fanchamps, A. Goijaarts, J. Nammensma, S.L. Goei, W. Oosterhoff, M. van Oudheusden, S. Sliepen & A. WöstenEen vangnet van zorgAandacht voor alle leerlingen in het VO en MBOISBN978-90-441-2615-0104blz. 14,90

Page 69: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Opvoeding&Onderwijs | 67

N. Schouws & H. Sinke (Red.)De zorgcoördinatorEen onmiskenbare schakel in de leerlingen-zorg in het VO en MBOISBN978-90-441-2251-080blz. 11,90

K. CasaerBuitengewoon gespecialiseerdOnderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftenISBN978-90-441-2284-8121blz. 14,90

J. Lebeer (Ed.)In-cluesClues to inclusive and cognitive educationISBN978-90-441-2153-777p.+dvd 16,-

J. Lebeer, A. Candeias & L. GracioWith a different glanceDynamic assessment of functioning of children oriented at development & inclusive learningISBN978-90-441-2802-4288p.+dvd 34,-

C. van Hoof & J. van DijenHun goed rechtPassend onderwijs voor leerlingen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingenISBN978-90-441-2461-3164blz. 20,-

R. FrankePassend inclusief onderwijs: doenInvoeringsprogrammaISBN978-90-441-2276-3134blz.+dvd 24,20

VLOR –Vlaamse OnderwijsraadInclusief onderwijs als innovatieprocesAnalyse van de succesfactoren in 10 praktijkvoorbeeldenISBN978-90-5350-958-6160blz. 19,-

M. Schuurman & A. van der ZwanInclusie – zeggenschap – supportISBN978-90-441-2555-9303blz. 29,90

J. Fanchamps (Red.), R. Jansen, T. van der Linden & A. van der VinneHandboek Schoolontwikkelingstraject Integrale LeerlingenzorgISBN978-90-441-2468-2117blz. 14,90

K. Dijkstra, J. Fanchamps (Red.), I. Miedema & B. van VelthoovenVademecum voor de invoering van regionale projecten Passend OnderwijsISBN978-90-441-2471-280blz. 11,60

W. Claesen, E. de Bruïne, H. Schuman, H. Siemons & B. van VelthoovenInclusief bekwaamGeneriek competentieprofiel inclusief onderwijsISBN978-90-441-2472-9104blz. 13,60

T. van der Linden, H. Sinke & A.A. van der VenHandboek kwaliteitstraject speciale onderwijszorg in verschillende schoolomgevingenISBN978-90-441-2474-3172blz. 22,40

F. Harinck, J. Kienhuis & T. de WitWaarom zijn de bananen krom?De onderzoekende houding in bachelor- en masteropleidingen op de hogeschoolISBN978-90-441-2473-6100blz. 14,40

J. Fanchamps (Red.), L. Schroën-Alto & J. ThasingOpleiden voor Passend OnderwijsAdvies m.b.t. het programma en niveau van opleiden voor Passend Onderwijs in de Ba chelorfase van PABO en Lerarenopleiding VOISBN978-90-441-2476-764blz. 10,90

Page 70: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

68 | Opvoeding&Onderwijs

G. Akveld, A. Donkers, T. Dollevoet & B. SchoorelDe leerwerkplaatsHandelingsgericht werken om competent te blijven. Een balans in diagnostiek en begeleidingISBN978-90-441-2475-0100blz. 13,40

F. Harinck & M. van OudheusdenPassend onderwijs door passend onderzoekKenniscirculatie en praktijkgericht onderzoek in een educatieve masteropleidingISBN978-90-441-2853-6124blz. 15,60

J. van Lakerveld & M. den OtterPerspectief op inclusiefVruchten van praktijkonderzoekISBN978-90-441-2564-1188blz. 21,-

P. Van Avermaet, K. Van den Branden & L. Heylen (Red.)Goed geGOKt?Reflecties op twintig jaar gelijkeonderwijs-kansenbeleid in VlaanderenISBN978-90-441-2687-7255blz. 29,-

K. Mortier, E. De Schauwer, I. Van de Putte & G. Van HoveInclusief onderwijs in praktijkISBN978-90-441-2532-0126blz. 18,-

E. De SchauwerVoorbij de vraagtekens?!Perspectief van leraren op inclusief onderwijsISBN978-90-441-2738-6130blz.,ill. 18,10

J. Meerdink m.m.v. M. Schuurman & M. VerdonkIedereen is andersKwaliteitscriteria van inclusief onderwijsISBN978-90-441-2734-895blz. 19,-

K. Dijkstra, D. van Brakel, E. van Wetter & H. LogtenbergNaar een inclusieve omgevingISBN978-90-441-2376-083blz. 12,-

L. DelaetBegeleiding van slechtziende kleuters in de gewone schoolISBN978-90-441-2856-7188blz.,ill. 26,-

J. LuytenKinderen met cerebrale visuele beperking (CVI)ISBN978-90-441-2995-3172blz.,ill.,vierkleurendruk 22,90

E. MijlandIntegreren doe je niet alleenHet groep-in-school-model in de praktijk: integratieklas De Blauwe BloemISBN978-90-441-2440-870blz. 12,-

H. SchumanInclusief onderwijs – Dilemma’s en uitdagingenISBN978-90-441-2544-3164blz. 19,90

M. BuyensDe dove persoon, zijn federatie en zijn belangenverdedigingISBN978-90-441-2022-6505blz.,ill. 49,-

M. BuyensDe dove persoon, zijn verenigingslevenGeschiedenis van de Vlaams-Belgische dovengemeenschap tot de jaren 1980ISBN978-90-441-2653-2673blz.,ill. 69,-

M. Rietveld-van Wingerden & C. TijsselingOntplooiing door communicatieGeschiedenis van het onderwijs aan doven en slechthorenden in NederlandISBN978-90-441-2608-2300blz. 35,-

Page 71: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Opvoeding&Onderwijs | 69

Gezinspedagogiek, Opvoeding & Opvoe­dingsondersteuning

W. AndriesTot 7 jaarOntwikkeling en opvoeding van jonge kinderenISBN978-90-441-3465-0188blz. 24,-

A. TellingsDoelmatig handelen door pedagogen en psychologenDiscussies op het snijvlak van filosofie, wetenschap en professionele praktijkISBN978-90-441-3541-196blz. 14,50

P. HeyndrickxContextuele counseling in de praktijkHet risico nemen opnieuw te gevenISBN978-90-441-3373-8214blz. 26,-

K. BaertMijn kind mishandelt meOudermishandelingISBN978-90-441-3405-668blz. 13,90

V. Vannijvel & W. Van LoonVergadering in het gezinISBN978-90-441-3248-960blz.,vierkleurendruk 11,90

N. De KeyserWeer eensgezindin een nieuw samengesteld gezinISBN978-90-441-3564-0133blz.+weblink 19,-

L. BesselinkMijn ouders gaan uit elkaarWat nu?ISBN978-90-441-3189-564blz.,ill.,vierkleurendruk+weblink 16,90

D. LuytenBemoeien met gezinnenInleiding tot het gezinsbeleid in VlaanderenISBN978-90-441-3445-2256blz. 27,50

D. Luyten, K. Emmery & E. MechelsZoals het klokje thuis tiktSamenhuizen van volwassen kinderen met hun oudersISBN978-90-441-3427-8232blz. 24,50

D. Luyten, K. Emmery & P. RondelezMozaïek en dynamiek van het lokaal gezinsbeleid in VlaanderenSuccessen, spanningsvelden en knelpuntenISBN978-90-441-3177-2320blz. 32,-

HIG – Hoger Instituut voor GezinswetenschappenKiezen of delenPistes voor gezinsbeleidISBN978-90-441-2965-6164blz.,ill. 20,-

H. Van CrombruggeDenken over opvoedenInleiding in de pedagogiekISBN978-90-441-1942-8225blz. 20,-

Uitgebreide titelbeschrijving:

www.garant-uitgevers.be www.garant-uitgevers.nl www.garant-uitgevers.eu

Page 72: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

70 | Opvoeding&Onderwijs

H. Van CrombruggeOuders in soortenISBN978-90-441-2554-2139blz. 15,80

K. Van Leeuwen & H. Van Crombrugge (Red.)Gezinnen in soortenISBN978-90-441-2929-8217blz. 22,20

H. Van CrombruggeVan voetnoot tot gesprekspartnerNadenken over opvoeding en vorming in gesprek met het verledenISBN978-90-441-2079-0163blz. 19,90

L. Vandemeulebroecke, H. Van Crombrugge & J. Gerris (Red.)Gezinspedagogiek – Deel 1: Actuele thema’s in onderzoek en praktijkISBN978-90-5350-926-5255blz. 24,90

L. Vandemeulebroecke, H. Van Crombrugge, J. Janssens & H. Colpin (Red.)Gezinspedagogiek – Deel 2: OpvoedingsondersteuningISBN978-90-5350-927-2344blz. 29,90

H. Colpin & H. Van Crombrugge (Red.)Gezinnen en gezinspedagogiekGeboeid door verscheidenheidISBN978-90-441-2238-1207blz. 24,90

R. StevensVeranderend ouderschapInvoorbereiding

D. Van De VeldeOp schouders van oudersHet opvoedingsgebeuren tussen wens en realiteitISBN978-90-441-3004-1138blz,ill.,vierkleurendruk 23,90

M. DurrantOplossingsgericht werken met jongeren en hun gezinISBN978-90-441-2094-3282blz. 27,90

E.J. Knorth, M.E. Kalverboer & J. Knot-Dickscheit (Eds.)Inside OutHow interventions in child and family care work. An international source bookISBN978-90-441-2697-6661p. 69,-

J.R.M. Gerris, J.W. Veerman & A. TellingsJeugd- en gezinsbeleidDeel 1: Theorie en achtergrondenISBN978-90-441-2593-195blz. 12,-

J.R.M. Gerris, J.W. Veerman & A. Tellings (Red.)Jeugd- en gezinsbeleidDeel 2: Uitgewerkte beleidsthema’sISBN978-90-441-2594-8476blz. 49,-

A. Tellings, J.R.M. Gerris & J.W. VeermanJeugd- en gezinsbeleidDeel 3: VerwerkingsopdrachtenISBN978-90-441-2595-533blz. 5,-

J. Van AckerGek van kinderenOnline adviezen voor oudersISBN978-90-441-3164-2271blz. 29,90

J. Van AckerGezinsproblemen oplossenOpvoedings- en gedragsproblemen toegelichtISBN978-90-441-2540-5233blz. 24,90

Page 73: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Opvoeding&Onderwijs | 71

J. Decoene, F. Myny, T. Vanthuyne & G. Verschelden (Red.)Samen op een hobbelpaardOver preventie en de ondersteuning van opvoedingssituatiesISBN978-90-441-1958-9172blz. 17,90

KadodderOver bloemkolen en gele limonadeThuisbegeleiding vanuit systheemtheoretische invalshoekISBN978-90-441-1721-9112blz. 13,90

J. Gerris (Ed.)Dynamics of parentingISBN978-90-5350-976-0511p.,hc 39,-

S. BogaertsGezinnen uitgedaagdThema’s uit de gezinssociologieISBN978-90-441-2239-8165blz. 15,-

H. Van Crombrugge & E. Lombaert (Red.)Gezin en opvoedingWeldadig en gewelddadigISBN978-90-441-1782-0149blz. 17,10

G. Roets, J. Bonte, F. Myny, V. Dhondt, D. Dermaut & J. Decoene (Red.)“Laat mijn kop met rust!”Een project over straatwijs opvoedenISBN978-90-441-3021-8144blz.,ill. 16,90

M. van Lieshout, S. Troisfontaine & P. Mehlkopf (Red.)Dwars door alle verbandenGezinscoaching voor multi-probleemgezinnenISBN978-90-441-1825-499blz. 12,70

W.C. MadsenSamenwerkingsgerichte hulpverlening met multi-gestresseerde gezinnenISBN978-90-441-2846-8375blz. 39,-

K. SchaafsmaHet banen van een padMethodische beschrijving van gezinscoaching op basis van de ervaringen met het experiment in LimburgISBN978-90-441-1847-676blz. 11,90

H. Van CrombruggeVerwantschap en verschilOver de plaats van het gezin en de betekenis van het ouderschap in de moderne pedagogiekISBN978-90-5350-819-0180blz. 19,90

P. GhesquièreMulti-problem gezinnenProblematische hulpverleningssituaties in perspectiefISBN978-90-5350-225-9266blz. 29,30

S. Ramaekers & J. SuissaGoed ouderschapEen andere kijk op opvoedenISBN978-90-441-2916-8158blz. 19,90

L. VriensOpvoeden in verwarrende tijdenOp weg naar een visie2de, gewijzigde drukISBN978-90-441-3343-1119blz. 17,-

J. DevolderPositief opvoedenInclusief de ontwikkeling van baby tot adolescentISBN978-90-441-1817-9104blz. 13,50

Page 74: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

72 | Opvoeding&Onderwijs

J. DevolderOpvoeding in evolutieVroegere gewoontes. Actuele uitdagingen. Talloze tipsISBN978-90-441-2747-8219blz. 23,90

H. Haerden (Red.)Nadenken over opvoedingISBN978-90-441-2837-6131blz. 18,60

S. Vleugel-RuissenSensopathisch spelISBN978-90-441-2922-9108blz. 17,10

P. Ghesquière & B. Maes (Red.)Kinderen met problemenOver de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen met een fysieke, sensoriële of verstandelijke handicap, een gedragsprobleem of een leerstoornisISBN978-90-441-2700-3200blz. 20,-

S. Dieltjens & P. MeursOuders en de relationele en seksuele vorming op schoolISBN978-90-441-3157-460blz. 12,90

M. van HerpenDuurzaam opvoeden en ontwikkelenISBN978-90-441-2338-8252blz.,ill.,geb.,vierkleurendruk 29,90

P. Adriaenssens, J.L. Vanderhoeven & L. VercammenOpvoeden tot weerbare kwetsbaarheidISBN978-90-5350-942-564blz. 11,-

N.M.C. van As & J. JanssensPraten met kinderen – Een boek voor ouders en andere opvoeders4de, herziene drukISBN978-90-5350-369-095blz. 13,90

N.M.C. van As & J. JanssensPraten met kinderen – Handboek voor de begeleider2de, herziene drukISBN978-90-441-2600-6115blz. 19,90

E. Merlevede, T. Meerschaert, G. Bosmans, W. De Mey & C. BraetKinderen... de baas?Praktijkboek voor deskundigen: training in opvoedingsvaardigheden voor ouders van jonge kinderenISBN978-90-441-1530-7228blz. 24,90

L. DriesenKaat wil niet meer op bezoekHet ouderverstotingssyndroomISBN978-90-441-3389-9139blz. 19,-

L. DriesenHoe minder straffen?Een boek over eisen, straffen en belonen voor ouders, leerkrachten en andere opvoedersISBN978-90-441-2088-2262blz. 27,-

L. DriesenMama, ik kan niet slapenHoe kinderen met slaapproblemen helpen?ISBN978-90-5350-673-894blz. 12,10

L. DriesenBang om te gaan slapenTherapieboek voor kinderen die niet naar bed durvenISBN978-90-441-1527-7158blz. 19,90

L. DriesenMama, mijn buik doet pijnKinderen met buikpijn helpenISBN978-90-5350-963-093blz. 12,40

Page 75: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Opvoeding&Onderwijs | 73

Educatieve uitgaven

V. BerkeinVertel me watNederlands lezen en spreken voor volwassenen, anderstalige beginnersISBN978-90-441-3003-464blz.,ill.,vierkleurendruk 13,90

A. Tellings, m.m.v. K. CoppensHoe kinderen woorden lerenISBN978-90-441-3439-1117blz. 20,-

M. AlgoetMaximaal megataalEen boek vol tips voor meer taal, meer denken en meer onderwijstijd in de tweede en derde kleuterklasISBN978-90-441-3430-8140blz.,ill.,vierkleurendruk 33,-

VBB – OCB - E. Bogaert, J. Boeckx, L. Bylois, I. Estercam, E. Gheeraert & V. PeetersMinimaal MaxitaalTalige tips bij routines in de onthaalklas en de eerste kleuterklasISBN978-90-441-2921-2120blz.,ill.,vierkleurendruk 29,90

OVGB-LIMBURGBabbeldoosSpelen met talige elementen

− HandboekISBN978-90-441-1023-4220blz.,ill. 22,90

− SpelbordenISBN978-90-441-1035-7 35,20

E. De Smedt & L. CaretteWerkboek Zelfgestuurd leren in het hoger onderwijsSurvivalkit voor de eerste maandenISBN978-90-441-1727-166blz. 10,-

SensoaRelationele en seksuele vormingHandboek voor het secundair onderwijsISBN978-90-441-2689-1300blz. 30,-

E. Frans, K. De Wilde, K. Janssens, W. Van Berlo & O. StormsBuiten de lijnen

− Box: Handleiding & KaartensetISBN978-90-441-3376-9229blz.+36kaarten+NormatieveLijst 58,-

− OnderbouwingISBN978-90-441-3396-7165blz. 25,-

E. Frans & T. FranckSensoa-VlaggensysteemReageren op (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongerenSet in opbergmap: kaarten + boek6de, herziene drukISBN978-90-441-3538-1141blz. 45,-

L. Lenaerts & Y. WauthierGeen paniek …Snel op weg met anderstalige nieuwkomersISBN978-90-441-3144-4188blz.,ill.,+dvd 25,-

E. Joos & L. LenaertsProject SRelationele en seksuele vorming voor minderjarige anderstaligenISBN978-90-441-2969-482blz.+weblink 12,90

Sensoa (Red.)Lief en leed 2Seks en relaties anders bekekenISBN978-90-441-2196-4159blz. 20,-

Page 76: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

74 | Opvoeding&Onderwijs

Sensoa (Red.)Lief en leed 3Seks en relaties anders bekekenISBN978-90-441-2262-6159blz. 20,-

Sensoa (Red.)Lief en leed 4Seks en relaties anders bekekenISBN978-90-441-2431-6160blz. 20,-

Sensoa (Red.)Lief en leed 5Het andere boek over seks en relatiesISBN978-90-441-2584-9152blz. 20.-

SensoaShalimarEen multicultureel spel over relatiesISBN978-90-441-2140-7pakket 50,-

A.J. Dijkstra, R. de Jager, T. Koops & H.M.M.G. PhilippensCivitas – Maatschappijleer voor de tweede fase havo / vwo

− Basisboek2de, lichte herziene drukISBN978-90-441-2823-9251blz.,ill.,vierkleurendruk 23,90

− Werkboek havo2de, geactualiseerde drukISBN978-90-441-2084-4110blz.,ill.,vierkleurendruk 11,-

− Werkboek vwo3de, geactualiseerde drukISBN978-90-441-2085-1122blz.,ill.,vierkleurendruk 11,-

− DocentenhandleidingISBN978-90-441-2134-6177blz. 19,90

A. Dauw & B. CoosemansSpellingmakkerEerste leerjaar / Groep 3

− Handleiding - BijlagenISBN978-90-441-2382-1507blz. 121,-

− CorrectiesleutelsISBN978-90-441-2371-5392blz. 60,-

− Evaluatiebundel 1ISBN978-90-441-2369-286blz. 12,-vanaf5ex. 9,-

− VolgboekISBN978-90-441-2312-829blz. 7,30vanaf5ex. 5,20

− Werkboek 1ISBN978-90-441-2313-5160blz. 11,-vanaf5ex. 7,-

− Werkboek 2ISBN978-90-441-2314-2140blz. 11,-vanaf5ex. 7,-

− Werkboek 3ISBN978-90-441-2315-9150blz. 11,-vanaf5ex. 7,-

− Letterkaarten & SchrijfmakkersISBN978-90-441-2368-54kaarten 8,-

− Posterset: Poster Schrijfletters - Poster Ei-verhaal - Poster Au-verhaalISBN978-90-441-2372-23posters 19,90

A. Dauw & B. CoosemansSpellingmakkerTweede leerjaar / Groep 4

− Posterset: Poster Schrijfletters – Poster Hoofdletters - Poster Ei-verhaal uitbreiding - Poster Au- verhaal uitbreiding - Poster d of tISBN978-90-441-2384-55posters 33,40

Page 77: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Opvoeding&Onderwijs | 75

A. Dauw & B. CoosemansSpellingmakkerDerde leerjaar / Groep 5

− Posterset: Poster Alfabet - Poster Schrijfletters - Poster Stappenplan verdubbeling - Poster Stappenplan klankenISBN978-90-441-2652-54posters 26,70

E. BilliaertSchrijfpoortDe aanpak van spelling en spellingproblemen

− Module 0: Algemene handleidingISBN978-90-5350-820-696blz. 11,20

− Module 1: Letter-klankkoppelingISBN978-90-5350-821-357blz. 14,40

− Module 2: StructuurbladenISBN978-90-5350-822-089blz. 24,50

− Module 3: BuurklankenISBN978-90-5350-823-7196blz. 22,30

− Module 4: Klankzuivere woordenISBN978-90-5350-824-4112blz. 12,40

− Module 5: Klankgroepen: ooi, aai, oei, eeuw, ieuw, uwISBN978-90-5350-825-179blz. 11,20

− Module 6: Ng-nk/ngt-nkt/ig-ingISBN978-90-5350-826-8115blz. 13,-

− Module 7: HoorwoordenISBN978-90-5350-827-597blz. 13,10

− Module 8: Kinderen spelen met houtenpoppen(eind-n)ISBN978-90-5350-828-275blz. 12,30

− Module 9: Over kippen en hanenDeregelsvoorverdubbelingenverenkelingISBN978-90-5350-829-9161blz. 17,10

− Module 10: VerlengenISBN978-90-5350-830-5102blz. 12,60

− Module 11: Ch-g/cht-gtISBN978-90-5350-831-274blz. 11,40

− Module 12: Onthoudstrategie vanmoeilijkewoordenISBN978-90-5350-832-9172blz. 22,10

− Module 13: Ei-ijISBN978-90-5350-833-6128blz. 15,60

− Module 14: Au-ou/auw-ouwISBN978-90-5350-834-3105blz. 11,20

− Module 15: WerkwoordenISBN978-90-5350-835-0282blz. 29,30

− Module 16: Je eigen schrijfpoort maken – cdISBN978-90-5350-916-6 248,-

− Volledige set (met inbegrip van de cd-rom)ISBN978-90-5350-836-7 283,10

I. Callebaut, M. Stevens & S. De JonckheereTaalbeschouwing op de basisschool – BasisboekISBN978-90-5350-810-7208blz.,ill. 19,10

M. Stevens & I. CallebautTaalbeschouwing op de basisschool – ReisgidsISBN978-90-5350-851-0130blz. 19,90

Steunpunt NT2LeesprikkelsLeesmateriaal voor begrijpend lezen in het eerste leerjaar

− HandboekISBN978-90-441-1145-3192blz.,ill. 39,90

Page 78: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

76 | Opvoeding&Onderwijs

− WerkbladenISBN978-90-441-1146-090blz.,losbl.,ill. 19,70vanaf10ex. 9,50

OVGB-LIMBURGSpelend lezenLeesmateriaal voor begrijpend lezen in het tweede leerjaar

− HandboekISBN978-90-441-1009-8135blz.,ill.,vierkleurendruk 36,20

− SpelbordISBN978-90-441-1034-0 19,10

− WerkbladenISBN978-90-441-1033-358blz.,losbl.,ill.,vierkleurendruk 19,90vanaf10ex. 9,90

VBB – Voorrangsbeleid BrusselLeesschatLeesmateriaal voor begrijpend lezen in het derde leerjaar

− HandboekISBN978-90-441-1183-5195blz.,ill.,vierkleurendruk 39,90

− WerkbladenISBN978-90-441-1184-289blz.,losbl.,ill.,vierkleurendruk 19,90vanaf10ex. 9,50

VBB – Voorrangsbeleid BrusselLeesfestijnLeesmateriaal voor begrijpend lezen in het vierde leerjaar

− HandboekISBN978-90-441-1343-3204blz.,ill.,vierkleurendruk 39,90

− WerkbladenISBN978-90-441-1377-896blz.,losbl.,ill.,vierkleurendruk 20,90vanaf10ex. 9,50

H. Van KeerEen boek voor tweeVerwerving van strategieën voor begrijpend lezen via peer tutoringISBN978-90-441-1295-5188blz.,ill. 29,90

H. Van Keer (Red.)Een boek voor twee

− Leesteksten voor tweede leerjaar/ groep 4ISBN978-90-441-1317-4143blz.,ill.,vierkleurendruk 18,-vanaf10ex. 14,40

− Leesteksten voor vijfde leerjaar/ groep 7ISBN978-90-441-1318-1102blz.,ill.,vierkleurendruk 15,-vanaf10ex.: 12,-

− KnutselkaartISBN978-90-441-1319-8ill.,vierkleurendruk 2,-vanaf10ex 1,50

H. Van KeerNog een boek voor tweeVerwerving van strategieën voor begrijpend lezen via peer-tutoringISBN978-90-441-2039-4183blz.,ill. 29,60

H. Van Keer & R. VanderlindeNog een boek voor twee

− Leesteksten voor derde leerjaar/ groep 5ISBN978-90-441-2040-0201blz.,ill.,vierkleurendruk 24,90vanaf10ex. 19,90

− Leesteksten voor zesde leerjaar/ groep 8ISBN978-90-441-2041-7224blz.,ill.,vierkleurendruk 28,-vanaf10ex. 22,40

− Spelbord en materiaalISBN978-90-441-2042-4 31,50vanaf5ex. 25,-

Publiceren bij Garant?

Telefoneer of zend een mail met uw voorstel, bij voorkeur

in een vroeg stadium.

Page 79: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Opvoeding&Onderwijs | 77

W. Boogaerts & B. CoosemansSchoolmakker

− Schoolmakker – HandleidingISBN978-90-441-2218-339blz.+cd 13,-

− Schoolmakker – Kleuters – Groepen 1-2ISBN978-90-441-2186-5128blz.,ill.,vierkleurendruk 4,-

− Schoolmakker – Eerste leerjaar – Groep 3ISBN978-90-441-2187-2103blz.,ill.,vierkleurendruk 4,-

− Schoolmakker – Tweede leerjaar – Groep 4ISBN978-90-441-2188-9105blz.,ill.,vierkleurendruk 4,-

− Schoolmakker – Tweede graad (+14-dagen planner) – Groepen 5-6ISBN978-90-441-2189-695blz.,ill.,vierkleurendruk 4,-

− Schoolmakker – Derde graad (+ maandplanner) – Groepen 7-8ISBN978-90-441-2190-296blz.,ill.,vierkleurendruk 4,-

VCLB – WerkgroepGroeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters

− BasisboekISBN978-90-441-1626-7147blz.,ill. 32,50

− SignalerenISBN978-90-441-1798-164blz.,ill. 21,90

− Analyse en handelen. Situering en werkwijzeISBN978-90-441-1990-9136blz.,ill. 27,90

− Analyse en handelen. Domeinboek Ontwikkeling van de zelfsturingISBN978-90-441-2095-0220blz.,ill. 45,50

− Analyse en handelen. Domeinboek DenkontwikkelingISBN978-90-441-2098-1128blz.,ill. 26,40

− Analyse en handelen. Domeinboek TaalontwikkelingISBN978-90-441-2098-1124blz.,ill. 25,90

− Analyse en handelen. Domeinboek Motorische ontwikkelingISBN978-90-441-3253-3156blz.,ill. 32,50

− Analyse en handelen. Domeinboek Zintuiglijke ontwikkeling & lichamelijke factorenISBN978-90-441-3259-5252blz.,ill. 39,90

− Analyse en handelen. Domeinboek Positieve ingesteldheidISBN978-90-441-3279-3151blz.,ill. 31,-

− Analyse en handelen. Domeinboek Sociale, emotionele en morele ontwikkelingISBN978-90-441-3347-9277blz.,ill. 57,40

VCLB – WerkgroepLVS-VCLB / Leerlingvolgsysteem

− Algemene handleidingISBN978-90-441-1501-7167blz. 24,40

− Lezen 1-2-3: BasisboekHerziene uitgaveISBN978-90-441-3037-983blz.+weblink 24,-

− Lezen 1-2-3: KopieerbundelHerziene uitgaveISBN978-90-441-3038-649blz.+weblink 29,-

− Spelling – Toetsen 1-6: BasisboekHerziene versieISBN978-90-441-1992-3170blz. 42,50

− Spelling – Toetsen 1-6: KopieerbundelHerziene versieISBN978-90-441-1993-085blz.,losbl. 24,-

− Spelling: Analyse en handelen – Volume 1/ BasisboekISBN978-90-5350-547-2151blz. 38,-

Page 80: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

78 | Opvoeding&Onderwijs

− Spelling: Analyse en handelen – Volume 1 / KopieerbundelISBN978-90-5350-548-967blz.,losbl. 21,60

− Spelling: Analyse en handelen – Volume 2 / BasisboekISBN978-90-5350-794-9159blz. 40,-

− Spelling: Analyse en handelen – Volume 2 / KopieerbundelISBN978-90-5350-795-789blz.,losbl. 23,40

− Wiskunde: Toetsen 1-2 / BasisboekISBN978-90-441-3331-8120blz. 30,-

− Wiskunde: Toetsen 1-2 / KopieerbundelISBN978-90-441-3332-5240blz.,losbl. 59,-

− Wiskunde: Toetsen 3-4 / BasisboekISBN978-90-441-3413-1136blz. 33,-

− Wiskunde: Toetsen 3-4 / KopieerbundelISBN978-90-441-3414-8286blz.,losbl. 64,-

− Wiskunde: Toetsen 5-6 / BasisboekISBN978-90-441-3509-1123blz. 31,-

− Wiskunde: Toetsen 5-6 / KopieerbundelISBN978-90-441-3510-7249blz.,losbl. 61,-

− Wiskunde: Analyse en Handelen – Volume 1 / BasisboekISBN978-90-5350-989-0243blz. 52,40

− Wiskunde: Analyse en Handelen – Volume 1 / KopieerbundelISBN978-90-5350-990-6166blz.,losbl. 37,10

− Wiskunde: Analyse en Handelen – Volume 2 / BasisboekISBN978-90-441-1511-6319blz. 69,-

− Wiskunde: Analyse en Handelen – Volume 2 / KopieerbundelISBN978-90-441-1512-3135blz.,losbl. 39,-

− Wiskunde: Analyse en Handelen – Volume 3 / Basisboek en KopieerbundelISBN978-90-441-1520-8 32,90

J. Voets, L. Michielsen & S. HertensHink-Stap-Sprong. Een boek vol ontwikkeling en opvoeding

− Deel 1: OntwikkelingISBN978-90-441-1729-5193blz. 21,-

− Deel 2: Ouderlijke vaardighedenISBN978-90-441-1730-1123blz. 14,-

Netwerk HupsakeeEén, twee … hupsakee …

− Heen-en-weerboek4de, herziene drukISBN978-90-441-3078-264blz.,losbl.,ill.,vierkleurendruk 13,-

− NavulblaadjesISBN978-90-441-3120-8250blz. 14,-

W. De Bruyn, A. Engelen, L. Leonard & M. Van DorstHokus Pokus ToverdoosIdeeënboek voor basiscommunicatieISBN978-90-441-2610-597blz.+dvd 34,-

G. GielenMooie heksen en lelijke feeënVerrassende en gedurfde maatschappij-kritische wendingen aan klassieke sprookjesISBN978-90-441-1905-3272blz. 29,-

WOTO – Werkgroep Output en ToetsOntwikkeling i.s.m. P. DudalDOK – Dossier Output en Kwaliteitsbewaking

− Basisboek. Achtergronden en conceptISBN978-90-441-1584-077blz. 15,90

Page 81: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Opvoeding&Onderwijs | 79

− Algemeen deel NederlandsISBN978-90-441-1585-7108blz. 21,50

− Leerkrachtenmap NederlandsISBN978-90-441-1586-4115blz. 23,50

− Leerlingenmap Nederlands (set van 5 ex.)ISBN978-90-441-1587-150blz. 29,-

− Toets eindtermen Lezen – Deel 1 (set van 5 ex.)ISBN978-90-441-1630-412blz. 12,50

− Toets eindtermen Lezen – Deel 2 (set van 5 ex.)ISBN978-90-441-1631-112blz. 12,50

− Toets eindtermen Taalbeschouwing (set van 5 ex.)ISBN978-90-441-1632-88blz. 10,-

− Wereldoriëntatie – Deel 1: Handleiding voor de evaluatie van de eindtermenIdeeën voor het schoolteam en de klasleerkrachtISBN978-90-441-1764-6121blz. 23,90

− Wereldoriëntatie – Deel 2: Handleiding voor de genormeerde toetsenISBN978-90-441-1765-3135blz. 27,-

− Wereldoriëntatie – Deel 3: Evaluatie- en beoordelingsschema’s – LeerkrachtenmapISBN978-90-441-1766-0123blz. 31,90

− Wereldoriëntatie – Leerlingenmap (set van 5 ex.)ISBN978-90-441-1767-752blz. 29,20

− Toets eindtermen Wereldoriëntatie: Ruimte 1 & Ruimte 2 (set van 5 ex.)ISBN978-90-441-1769-119blz. 13,20

− Toets eindtermen Wereldoriëntatie: Natuur & Technologie (set van 5 ex.)ISBN978-90-441-1770-712blz. 12,50

− Toets eindtermen Wereldoriëntatie: Maatschappij & Tijd (set van 5 ex.)ISBN978-90-441-1771-413blz. 12,60

− Wiskunde – Deel 1: Handleiding voor de evaluatie van de eindtermenIdeeën voor het schoolteam en de klasleerkrachtISBN978-90-441-1944-271blz. 14,-

− Wiskunde – Deel 2: Handleiding voor de genormeerde toetsenISBN978-90-441-1945-1115blz. 23,-

− Wiskunde – Deel 3: Evaluatie- en beoordelingsschema’sLeerkrachtenmapISBN978-90-441-1946-679blz. 16,-

− Wiskunde – Leerlingenmap (set van 5 ex.)ISBN978-90-441-1947-317blz. 11,20

− Wiskunde – Toets eindtermen – Deel 1: Getallen (set van 5 ex.)ISBN978-90-441-1948-08blz. 10,-

− Wiskunde – Toets eindtermen – Deel 2: Getallen (set van 5 ex.)ISBN978-90-441-1949-78blz. 10,-

− Wiskunde – Toets eindtermen – Deel 3: Meten, Deel 4: Meetkunde (set 5 ex.)ISBN978-90-441-1950-817blz. 13,30

− Lichamelijke opvoeding – Handleiding Evaluatie eindtermenISBN978-90-441-1951-052blz. 13,-

− Lichamelijke opvoeding –LeerkrachtenmapISBN978-90-441-1975-655blz. 13,90

− Frans – Deel 1: Handleiding voor de evaluatie van de eindtermenIdeeën voor het schoolteam en de klasleerkrachtISBN978-90-441-2202-250blz. 10,30

Page 82: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

80 | Opvoeding&Onderwijs

− Frans – Deel 2: Handleiding voor de toetsen en observatiesLeerkrachtenmapISBN978-90-441-2203-976blz.+cd 21,90

− Frans – Deel 3: Evaluatie en beoordelingsschema’sISBN978-90-441-2204-659blz. 12,-

− Frans – Leerlingenmap (set van 5 ex.)ISBN978-90-441-2205-325blz. 14,50

− Frans Toets eindtermen Lezen (set van 5 ex.)ISBN978-90-441-2323-410blz. 11,-

Y. SendenSpelen met inzichtEen muzikaal receptenboek

− LeerlingenboekISBN978-90-441-2318-0165blz.,ill.,vierkleurendruk 22,-

− LerarenhandleidingISBN978-90-441-2319-7104blz.,ill. 20,-

B. Selderslaghs, A. Van Moorsel, S. Caluwaerts & I. Wolfaert4 je mee?Initiatielessen voor 6-jarigen met cross-overs naar de kunstdisciplines: drama, dans, muziek, beeldISBN978-90-441-3080-5307blz.,integ.,ill.,vierkleurendruk+weblink 29,90

R.E. van der LindenA practical Approach to Harmony of Jazz and related Forms of Music for PianoISBN978-90-441-3260-1184p.+cd 34,-

R.E. van der LindenPraktische harmonie en akkoordenleer van de jazz en aanverwante muziekvormen voor pianoISBN978-90-441-2357-9173blz. 24,70

L. StrobbeTonal ToolsFor keyboard playersISBN978-90-441-3139-0203p.,ill.,fullcolour 54,90

L. StrobbeTonaal gereedschapVoor klavierspelersISBN978-90-441-3140-6203blz.,ill.,vierkleurendruk 54,90

L. Strobbe & H. Van RegenmortelKlanksporenBreinvriendelijk musicerenISBN978-90-441-2403-3270blz. 29,-

Page 83: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Orthopedagogiek

Algemene orthopedagogiek

S. Vandevelde, J. Naert, E. De Schauwer, F. Meulewaeter, G. Van Hove, L. De Clercq & W. Vanderplasschen (Red.)De integratief-holistische orthopedagogiek van Professor Eric BroekaertISBN978-90-441-3552-7222blz. 24,90

E. Broekaert, G. Van Hove, S. Vandevelde, V. Soyez & W. Vanderplasschen (Red.)Handboek Bijzondere orthopedagogiek11de, herziene en vermeerderde drukISBN978-90-441-2666-2515blz. 46,-

E. BroekaertNaar een integratieve handelings-orthopedagogiekISBN978-90-441-2519-152blz. 10,-

P. de RuyterEen algemene orthopedagogiekISBN978-90-441-3305-9694blz. 54,90

A.J.J.M. Ruijssenaars, P.M. van den Bergh & J.M.L. van DrenthOrthopedagogiekOntwikkelingen, theorieën en modellen: een inleiding6de, volledig herziene uitgaveISBN978-90-441-2895-6318blz. 31,-

P. Goudena, R. de Groot & J. Janssens (Red.)Orthopedagogiek: state of the artISBN978-90-441-3158-1273blz. 29,90

W. Vanderplasschen, S. Vandevelde, L. Van Damme, C. Claes & S. De Pauw (Red.)Orthopedagogische werkvelden in bewegingRecente evoluties en veranderingen in Vlaanderen6de, herziene en uitgebreide drukISBN978-90-441-3526-8365blz. 37,-

J. van der Ploeg & E. Scholte (Red.)Orthopedagogische probleemvelden en voorzieningen in NederlandISBN978-90-441-2724-9428blz. 36,-

J. van der PloegKijk op de Nederlandse jeugdISBN978-90-441-3255-7236blz. 24,90

H.S. Reinders (Ed.)Authenticity and communityEssays in honor of Herman P. MeiningerISBN978-90-441-2852-9166p.,hc 24,90

P. DevliegerRethinking Disability2de, gewijzigde drukISBN978-90-441-3417-9513p. 44,90

G. Van Hove, A. Schippers, E. De Schauwer & M. CardolDisability Studies in de Lage LandenISBN978-90-441-3402-5359blz. 37,50

G. Van Hove (Red.)Disability Studies – Basisteksten uitgedieptISBN978-90-441-2542-9365blz. 31,-

Page 84: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

82 | Orthopedagogiek

K. De CorteEerst vasthouden, dan loslatenHet emancipatorisch methodisch kader: houvast voor hulpverlenersISBN978-90-441-3239-790blz.,ill. 14,90

B.F. van der Meulen, A.A.J. van der Putten, P. Poppes & K. Reynders (Red.)Sporen van de reizigerOpvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen nader onderzochtISBN978-90-441-3222-9299blz. 32,-

J.H. Loonstra, M. Mentink & C. Rem (Red.)Van baby tot kleuterDe veelzijdige en indrukwekkende ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaarISBN978-90-441-3256-4264blz. 29,-

R. de GrootSpelenderwijs wijzer wordenSpel, speelgoed en het opgroeiende kindISBN978-90-441-2466-8120blz. 16,90

A. Bouman & L. SchuytOp weg naar stage en werk

− Handboek voor de begeleiderISBN978-90-441-2142-1106blz.,ill. 16,-

− WerkboekISBN978-90-441-3353-075blz.,ill. 13,50vanaf10ex. 10,-

E.J. Knorth, H. Nakken, C.E. Oenema-Mostert, A.J.J.M. Ruijssenaars & J. Strijker (Red.)De ontwikkeling van kinderen met problemen: gewoon andersISBN978-90-441-2394-4251blz. 30,-

Ontwikkelingsproblemen & Leerstoornissen (Dyslexie, ...)

B.J.A. de GrootNeurocognitive Profiling of Children with Specific or Comorbid Reading DisabilitiesISBN978-90-441-3276-2189p. 32,-

M. Rietveld-van WingerdenVan woordblindheid tot dyslexieGeschiedenis van een leesprobleem in het Nederlandse onderwijsISBN978-90-441-3309-7341blz. 39,-

W. Tops & G. BoonsDyslexie en moderne vreemde talenGids voor leerkrachten, hulpverleners en oudersISBN978-90-441-2977-9138blz.,ill.+weblink 22,90

P. de Jong & H. Koomen (Red.)Interventie bij onderwijsleerproblemenISBN978-90-441-2774-4164blz. 19,90

N. HofmeesterStuderen met dyslexieISBN978-90-441-1299-3128blz. 18,90

N. HofmeesterLeerroute Dyslexie

− Module 1ISBN978-90-441-2627-3220blz. 25,-

− Module 2ISBN978-90-441-2628-0174blz. 20,-

Page 85: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Orthopedagogiek | 83

I. Besnard-van BaarenLeerroute Dyslexie

− Module 3ISBN978-90-441-2629-7211blz. 22,-

L. Flieringa & N. HofmeesterMedici met dyslexieISBN978-90-441-2145-268blz. 11,-

B. De BeckerDyslectisch… en dan?ISBN978-90-8575-020-8Cyclus258blz. 29,-

L. Verhoeven & H. Wentink (Red.)Onderkenning en aanpak van leesproblemen en dyslexieISBN978-90441-2294-7248blz. 27,-

P. Maniet-Bellermann (Red.)Wij zijn niet domPraktische tips van en voor leerlingen met leerstoornissenISBN978-90-5350-540-3256blz. 24,10

D. Goodley & G. Van Hove (Eds.)Another Disability Studies ReaderPeople with learning difficulties and a disabling worldISBN978-90-441-1475-1203p. 24,90

L. Verhoeven, P. de Jong & F. WijnenDyslexie 2.0Update van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en BehandelingISBN978-90-441-3217-5228blz. 24,90

R. Kleijnen & M. Loerts (Red.)Protocol Dyslexie hoger onderwijsISBN978-90-441-1916-9235blz.+dvd+cd 49,50

P. Depessemier & C. AndriesGl&schr. Test voor gevorderd Lezen en SchrijvenISBN978-90-441-2388-3160blz. 150,-

M. Jansen & R. KleijnenLeesproblemen en dyslexie in beeldISBN978-90-441-1973-2104blz.,vierkleurendruk,map+1dvd+4cd’s 50,-

A. Blonk, J. Hageman, M. Jansen, C. van den Hoogen, R. Kleijnen, B. Klein, A. Lubbers, M. Loerts, C. Mientjes, A. van Veen & J. VisserDyslexieZorg van ons allemaalISBN978-90-441-2007-3129blz. 16,40

CPS onderwijsontwikkeling en adviesLeestest – TussentoetsLeestoets om af te nemen wanneer alle letters zijn aangeleerdISBN978-90-441-1170-525blz.+toetskaart 10,50

P. DudalGenormeerde auditieve dictees. Einde 1 – Einde 2 – Einde 3ISBN978-90-441-1573-456blz. 12,-

P. DudalGenormeerde toets Lezen en spellen – Bovenklassen Lager OnderwijsISBN978-90-441-2660-047blz.+cd+geplast.leeskaarten 29,-

L. BiezemanLeren met dyslexie

− Deel 1: OnderzoekISBN978-90-8575-018-5Cyclus128blz. 15,90

− Deel 2: ReflectieISBN978-90-8575-019-2Cyclus81blz. 13,90

Page 86: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

84 | Orthopedagogiek

L. BiezemanHandboek dyslexie compenserenISBN978-90-8575-038-3Cyclus196blz.+cd 28,-

L. Biezeman (Red.)Schrijven met dyslexieISBN978-90-857-5040-6Cyclus165blz. 21,-

K.P. van den Bos & L. Verhoeven (Red.)Leven met dyslexieISBN978-90-441-1642-7282blz. 29,-

J.H. Loonstra & T. Braams (Red.)Omgaan met dyslexieSociale en emotionele aspectenISBN978-90-441-2586-3204blz. 22,90

L. Verhoeven, F. Wijnen, K. van den Bos & R. Kleijnen (Red.)Zorg om dyslexieKwaliteitszorg bij de aanpak van leesproblemenISBN978-90-441-2661-7179blz. 22,50

S. Verhoeven & J. van NulandSlimmer dan je baasDyslexie op het werk2de, herziene drukISBN978-90-8575-034-5Cyclus159blz. 19,50

S. Verhoeven & G. BoersenDyslexie: stoornis of intelligentieFaalangst en prestatiedrang omzetten in succes3de, herziene en uitgebreide drukISBN978-90-8575-065-9Cyclus413blz,ill.+weblink 37,90

F. Verheij & P.F.A. de Nijs (Red.)Pervasieve ontwikkelingsstoornissen en de inkleuring door de levensfasenISBN978-90-441-2772-0316blz. 33,-

R. de Groot & H. van den BrinkVisuele informatieverwerking en leerproblemenISBN978-90-8575-059-8Cyclus149blz. 19,90

P. van VugtHersenfuncties bij leer- en ontwikkelingsstoornissenISBN978-90-441-2367-851blz. 12,40

A. Stadeus, K. Windey, M. Raman, G. Vermeir & S. Van DriesscheTandemlijst voor jonge kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden

− Handboek voor de begeleiderISBN978-90-5350-320-125blz. 7,90

− Scoreboekje 0-1 jaarISBN978-90-5350-321-819blz. 3,50

− Scoreboekje 1-2 jaarISBN978-90-5350-322-516blz. 3,50

− Scoreboekje 2-3 jaarISBN978-90-5350-323-216blz. 3,50

− Scoreboekje 3-4 jaarISBN978-90-5350-324-916blz. 3,50

− Scoreboekje 4-5 jaarISBN978-90-5350-325-612blz. 3,50

− Volledige set (1 ex. van elk onderdeel)ISBN978-90-5350-302-7 25,20

Uitgebreide titelbeschrijving:

www.garant-uitgevers.be www.garant-uitgevers.nl www.garant-uitgevers.eu

Page 87: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Orthopedagogiek | 85

K. Vernooy, R. Vollenbroek & T. van der HoogtOpbrengstgericht werken: Vlot en vloeiend lezenISBN978-90-441-2876-5130blz.,vierkleurendruk 19,-

K. VernooyElk kind een lezerPreventie van leesmoeilijkheden door effectief leesonderwijsISBN978-90-441-2930-4168blz.,ill.,vierkleurendruk 23,-

D. van der AalsvoortWise en smartProblemen met lezen en rekenenISBN978-90-441-2665-5140blz. 19,90

L. Verhoeven (Red.)Preventie en behandeling van leesproblemenISBN978-90-5350-904-3180blz. 21,-

N. Brocatus & K. VermeerschPsycho-educatie bij dyslexieISBN987-90-441-2904-5192blz.,ill.,vierkleurendruk+weblink 40,-

W.J.L. Bosch-SthijnsAanpakkaarten voor kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemenISBN978-90-441-2230-5128blz.+cd 24,90

L. CuyversTherapie bij dysorthografie en dyslexieIntroductieISBN978-90-441-2345-6191blz. 22,90

L. CuyversIdeeënboek dyscalculieHelpen zit in onze natuurISBN978-90-441-3274-8117blz. 16,90

L. CuyversTherapie bij dyscalculieISBN978-90-441-2346-3225blz. 27,20

Gedragsproblemen

M. Clerkx, R. de Groot & F. Prins (Red.)Grensoverschrijdend gedrag van pubersISBN978-90-441-2720-1219blz. 24,80

J. PeetersAntisociale jongerenISBN978-90-5350-875-6149blz. 19,-

J. PeetersKLADboekProbleemverkenning van gedragsmoeilijk-heden bij jongeren aan de hand van het screeninginstrument ‘Klachtenlijst Adolescenten’ISBN978-90-5350-711-7134blz. 16,70

J. PeetersKLAD – KLachtenlijst ADolescent1 set = Gebruiksaanwijzing + overzichtsblad + 3 vragenlijsten (versie adolescent, ouders, derden)ISBN978-90-5350-956-2 6,-

J. PeetersMoeilijke adolescenten3de, herziene drukISBN978-90-441-1572-7191blz. 22,-

G. VaessenGedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissenBest practice handelingsplannen voor de praktijk van alledagISBN978-90-441-2243-5291blz. 29,90

Page 88: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

86 | Orthopedagogiek

J. Decuypere, C. De Lombaert & M. HendryckxContext en kunstOperatie 003: Een andere kijk op kinderen met gedrags- en emotionele problemenISBN978-90-441-2144-5116blz.,ill. 19,50

VLOROnderwijskansen voor jongeren met gedrags- en emotionele problemenEen verkenningISBN978-90-441-1742-4206blz. 23,-

G. TaghonLoop naar de maanPraktijkgids omgaan met agressie in opvoeding en onderwijsISBN978-90-441-2180-3103blz. 16,-

S. Cautaert, V. Dupont & I. IdelerWeerbaarheid van jongerenDenk- en doeboekISBN978-90-441-1189-7413blz. 39,-

W. SmisTussen één en allenResidentiële behandeling van het moeilijk opvoedbare kind3de, licht herziene drukISBN978-90-5350-536-6197blz. 22,90

E. Van TilburgAgressiePraktijkboek voor hulpverleners, begeleiders, leerkrachtenISBN978-90-441-1430-0238blz. 27,-

M.J. Lamain-van der SluijsRuzies ... oplossen met KLOPISBN978-90-441-1045-6326blz. 29,-

M. Boer, A. van Bruggen, M. Amiabel (Red.)Wat wil jij?Studeren met psychische problemenISBN978-90-441-2361-6128blz. 16,-

A. Beets-Kessens, T. Deley, A. Donkers, T. van Galen, K. Smeets & P. van VugtGedrag begrijpenISBN978-90-441-1369-3105blz. 14,-

P. Gantois & M. Van GilsBegrensd … onbegrensdOntwikkelingsgericht werken in een school voor leerlingen met gedrags- en emotionele stoornissenISBN978-90-441-2165-080blz. 13,40

M. DurrantCreatieve oplossingen bij gedragsproblemen op school3de, licht gewijzigde drukISBN978-90-441-2157-5223blz. 24,-

VLORVluchtelingen in de klasVademecum Socio-emotionele opvang van vluchtelingenkinderenISBN978-90-5350-953-1122blz. 14,90

M. Borst, T. Dorelijers, B. Maas, R. Schaap, G. Taghon & B. van VelthoovenOppositioneel en opstandig gedrag in het voortgezet onderwijsISBN978-90-441-2298-591blz. 15,-

Publiceren bij Garant?

Telefoneer of zend een mail met uw voorstel, bij voorkeur

in een vroeg stadium.

Page 89: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Orthopedagogiek | 87

Verstandelijke beperking

R. de Hoog, S. Stultiens-Houben & I. van der HeijdenPrikkels in de groepSamenwerken aan een sensorisch waarde-volle omgeving voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperkingISBN978-90-441-2939-7171blz. 22,-

F. Morisse, E. De Belie, M. Blontrock, J. Verhasselt & C. Claes (Red.)Emotionele ontwikkeling in verbindingCoachingsmethodiek voor begeleiders van cliënten met probleemgedragISBN978-90-441-3481-0316blz.,ill.,vierkleurendruk 32,-

F. Morisse, E. De Belie, M. Blontrock, J. Verhasselt & C. Claes (Red.)Mentemo-spelISBN978-90-441-3483-4Clipbox:Boek+Spelbord 69,-

G. VigneroOntwarring en ordening van de draadVerbindend werken met cliënten met probleemgedragISBN978-90-441-3570-1Inproductie

G. VigneroDe draad tussen ouder en kindVoor een gewone en buitengewone opvoedingISBN978-90-441-3262-5124blz.,ill.,vierkleurendruk 19,-

G. VigneroDe draad tussen cliënt en begeleiderDe emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap3de, gewijzigde drukISBN978-90-441-3241-0244blz. 26,70

L. Claes, K. Declercq, L. De Neve, B. Jonckheere, J. Marrecau, F. Morisse, E. Ronsse & T. VangansbekeEmotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperkingISBN978-90-441-2849-9191blz. 23,90

F. Morisse & A. DošenSEO-R Schaal voor Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking – Revised2ISBN978-90-441-3367-7124blz.+weblink 23,-

L. Claes, K. Declercq, L. De Neve, B. Jonckheere, J. Marrecau, F. Morisse, E. Ronsse, T. Vangansbeke & A. VerduynPakket Project SEN-SEOISBN978-90-441-2851-2 79,-bestaandeuit:− Dedraadtussencliëntenbegeleider− SEO-R− Emotioneleontwikkelingbijmensenmeteenverstandelijkebeperking− Setvan4schema’svanProjectSEN-SEO

L. Claes, K. Declercq, L. De Neve, B. Jonckheere, J. Marrecau, F. Morisse, E. Ronsse, T. Vangansbeke & A. VerduynSet van 4 schema’s van Project SEN-SEOISBN978-90-441-2878-9 9,90

J. van Loon, G. Van Hove, R. Schalock & C. ClaesPOS – Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten SchaalISBN978-90-441-2375-331blz. 9,50vanaf10ex. 6,-

H. ReindersDe andere mogelijkheidBeelden van kwaliteit voor mensen met een beperkingISBN978-90-441-3162-893blz. 15,-

Page 90: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

88 | Orthopedagogiek

H. ReindersHoera, ik ben een autist!Opstellen over ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperkingISBN978-90-441-2706-5121blz. 17,-

M. Vandeweerdt & A. Bauwens (Red.)Kom binnenTherapeutische ontmoetingen met mensen met een verstandelijke handicap.Praktijkboek voor hulpverleners en therapeutenISBN978-90-441-2227-5141blz. 17,40

M. Baert & J. RaymaekersKinderwens en ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperkingAanzet tot maatschappelijke dialoogISBN978-90-441-2480-4280blz. 29,90

J.-P. Verhaegen, J. Vandezande & M. Van DunAdieu! … A Dieu?Verlies en rouw bij jongeren met een beperkingISBN978-90-441-2062-2100blz. 13,-

De Tandem vzwMijn kind heeft een licht verstandelijke beperkingISBN978-90-441-2831-425blz. 6,90

A. ter Haar & S. Overbeek (Red.)Vanzelfsprekend?Bejegening van mensen met een verstandelijke beperkingISBN978-90-441-2216-9127blz. 16,-

C. De Rijdt, B. Serrien & C. Van DamPraktijkboek over oplossingsgericht werken & visualisaties bij mensen met een verstandelijke beperking2de, herziene en vermeerderde drukISBN978-90-441-3522-0174blz.,ill.+weblink 22,-

C. De RijdtOndersteunend communiceren: werken met visualisaties3de, herziene drukISBN978-90-441-3548-0Inproductie

A. Steglich-Lentz & J. van Loon (Red.)Geloven in inclusieOver zingeving en participatie van mensen met een verstandelijke beperkingISBN978-90-441-2994-6157blz. 19,-

A. van ZonIk wil ookLeren in kinderdagcentraISBN978-90-441-2592-4146blz. 19,-

De Lovie vzw (Red.)Dromen van een mooie oude dag... ook voor mensen met een verstandelijke beperkingISBN978-90-441-3250-2118blz. 14,90

A. van GennepWaardig leven met beperkingenOver veranderingen in de hulpverlening aan mensen met beperkingen in hun verstandelijke mogelijkhedenISBN978-90-441-2211-4139blz. 18,-

W.H.E. Buntinx & A. van GennepProfessionalisme in de hulpverlening aan mensen met verstandelijke beperkingenISBN978-90-441-2135-3129blz. 18,-

Uitgebreide titelbeschrijving:

www.garant-uitgevers.be www.garant-uitgevers.nl www.garant-uitgevers.eu

Page 91: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Orthopedagogiek | 89

J. Luijkx & C. VlaskampToch is het een goede keuze geweestErvaringen van ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingenISBN978-90-441-2925-0142blz.,ill. 19,90

E. MattelinVaardigheden voor mensen met een beperking

− Nr. 1: Handleiding voor de begeleiderISBN978-90-441-2630-332blz. 9,90

− Nr. 2: Werkboek Opruimen en organiserenISBN978-90-441-2631-028blz. 8,-vanaf5ex. 6,40

− Nr. 3: Werkboek De keuken organiserenISBN978-90-441-2632-728blz. 8,-vanaf5ex. 6,40

− Nr. 4: Werkboek PoetsenISBN978-90-441-2638-971blz. 10,-vanaf5ex. 8,-

− Nr. 5: Werkboek Wassen en strijkenISBN978-90-441-2639-630blz. 8,-vanaf5ex. 6,40

− Nr. 6: Werkboek Omgaan met tijdISBN978-90-441-2640-270blz. 10,-vanaf5ex. 8,-

− Nr. 7: Omgaan met geldISBN978-90-441-2641-948blz. 9,-vanaf5ex. 7,20

− Nr. 8: Werkboek CommunicatieISBN978-90-441-2642-662blz. 9,50vanaf5ex. 7,60

− Nr. 9: Werkboek Sociale omgangISBN978-90-441-2643-350blz. 9,-vanaf5ex. 7,20

Programma VCPMet de WMO doet iedereen gewoon meeDe Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemakkelijk uitgelegdISBN978-90-441-2800-048blz.,ill.,vierkleurendruk 9,50

E. De Belie & F. Morisse (Red.)Gehechtheid en gehechtheidsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperkingISBN978-90-441-2123-0229blz. 22,90

E. De Belie & G. Van HoveOuderschap onder drukOuders en hun kind met een verstandelijke beperkingISBN978-90-441-1674-8212blz. 20,-

E. De Belie & G. Van HoveWederzijdse emotionele beschikbaarheidMensen met een verstandelijke beperking, hun context en begeleiders samen op wegISBN978-90-441-2966-3316blz. 29,90

D. KerrVerstandelijke beperking en dementieEffectieve interventiesISBN978-90-441-0609-9202blz. 23,-

M. Van GilsKinderen met specifieke onderwijsbehoeftenOntwikkelingsgericht werkenISBN978-90-441-2918-2176blz.+weblink 21,90

M. Van GilsSociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke beperkingISBN978-90-441-2411-8143blz. 18,50

Page 92: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

90 | Orthopedagogiek

M. Van GilsGeloven in de ontwikkelingskansen van elke leerlingLeerlingen met een matige of ernstige verstandelijke beperking leren lerenISBN978-90-441-2410-1120blz. 16,-

S. HuygenCognitieve en fijnmotorische stimulatie bij peuters en kleuters met autisme en verstandelijke beperkingAangepaste en constructieve begeleidingISBN978-90-441-3159-8458blz.,ill.,vierkleurendruk 44,90

K. Wuertz & J.S. ReindersDe kunst van het zorgenOver verbinding in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperkingISBN978-90-441-2524-5208blz. 21,90

P. van Doorn & A. JanssenPraten over seksMethode voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking bij hun seksuele ontwikkeling

− BegeleidersboekISBN978-90-441-1940-4145blz.,ill. 30,-

− WerkmapISBN978-90-441-1971-8127blz.,ill. 40,-vanaf5ex. 32,-

A. Blokhuis & N. van KootenJe luistert wel, maar je hoort me nietOver communicatie met mensen met een verstandelijke beperkingISBN978-90-441-2637-2226blz. 24,20

J. van LoonArduin. Emancipatie en zelfbepaling van mensen met een verstandelijke beperkingOntmantelen van de instituutszorg: een casusISBN978-90-441-1132-3175blz. 19,-

J. van LoonArduin. Emancipation and self-determination of people with intellectual disabilitiesISBN978-90-441-1929-9237p. 31,-

J. van Loon & G. Van Hove (Red.)Arduin. Persoonsgerichte ondersteuning en kwaliteit van bestaanISBN978-90-441-2370-889p. 13,90

M.J. de GrootDe honden blaften en de karavaan trok verderHet verhaal van een moeder en haar ‘fragiele X’-kindISBN978-90-8575-006-2Cyclus144blz. 19,60

Autisme spectrum­stoornissen

K. Hens & R. LangenbergVoorbij de diagnoseErvaringen van volwassenen met autismeISBN978-90-441-3560-2GPRC154blz.,ill.,vierkleurendruk 24,90

D. KamphuisAutisme of taalontwikkelingsstoornis?ISBN978-90-441-3536-7140blz.,ill.,vierkleurendruk 23,-

M. PerroneAutisme glASShelder uitgelegdISBN978-90-8575-063-5Cyclus104blz.,ill. 14,90

S. Agterberg-RouwhorstAutisme anders bekijkenOmdat geen kind hetzelfde isISBN978-90-441-3320-2148blz.,vierkleurendruk 21,-

Page 93: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Orthopedagogiek | 91

I. Schietecatte, I. Noens, C. Bolckmans, W. Tops & D. BaeyensADAPTIVragenlijst naar adaptieve vaardigheden voor jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis 16-25 jaarISBN978-90-441-3261-889blz. 31,50

N. HuismanOp hun eigen manierErgotherapeutische handleiding in kort bestek voor kinderen met autismespectrumstoornissenISBN978-90-441-3149-986blz. 13,90

E. Mattelin & H. VolckaertOplossingsgericht aan de slag met mensen met autisme a.n.d.e.r.s.ISBN978-90-441-3175-891blz. 14,90

J. van Hoek, N. Schloen, S. van Gorp, R. Houtkamp, E. MeensKompASS voor studiesuccesWegwijzer voor begeleiders en docenten van studenten met autismeISBN978-90-441-3127-7100blz. 14,90

H. Reinders, K. Wuertz & I. VenekampEilandbestaanMensen met autismespectrumstoornis en ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ISBN978-90-441-2999-1239blz. 26,-

G. Cluckers, C. Leroy & N. VliegenHet raadsel autismePsychoanalytische psychotherapie?ISBN978-90-441-2835-2144blz. 19,90

I. Miniankova & J. SchrursPositief gedrag op school voor kinderen met autismespectrumstoornissenIndividueel programma om de schoolcultuur te lerenISBN978-90-441-2946-5220blz.,ill.,vierkleurendruk+weblink 33,80

P.F.A. de Nijs, F. Verheij, J.L. Vlutters & I.L. Gelderblom (Red.)Ontwikkeling langs de levenslijnenISBN978-90-441-1662-5240blz. 26,-

K. Smet & S. van DrielLevensloopmodel: werken met autismeISBN978-90-441-2517-7119blz. 14,90

K. Smet & S. van DrielLife course model: a way to work with autismISBN978-90-441-2535-1109p. 14,60

O. BogdashinaAutisme en de grenzen van de bekende wereldWat we van autisme kunnen leren over de wereld om ons heenISBN978-90-441-2940-3208blz. 23,40

G. VaessenAutisme... En nu?ISBN978-90-441-2597-9124blz. 14,90

Publiceren bij Garant?

Telefoneer of zend een mail met uw voorstel, bij voorkeur

in een vroeg stadium.

Page 94: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

92 | Orthopedagogiek

L. BenningHarry’s boekEen zoon met autismeISBN978-90-8575-028-4Cyclus148blz. 16,-

D. van Arragon & G. BastiaanDat is toch zoUnieke ervaring: beleving van autisme door film en tekstISBN978-90-8575-048-299blz.,ill.,vierkleurendruk+dvd 25,-

M. van DongenDramaqueen of gewoon autisme?Mijn leven voor en na de diagnoseISBN978-90-441-2764-5108blz. 14,20

H. BoerstraDe autistengroepEen praktische handleiding voor het op-zetten van en werken in een autistengroepISBN978-90-441-2137-784blz. 13,-

B. KuijpersBegrip door inzichtAls gedrag op autisme lijktISBN978-90-441-2136-0120blz. 14,90

M. CuyleExecutieve vaardigheden van kinderen met autismespectrumstoornisTrainingsboekISBN978-90-441-2810-9253blz.,ill.+weblink 29,90

LOAR & NVVSAutisme en seksualiteitOpstellen over autisme in relatie tot seksualiteit en intimiteitISBN978-90-441-1737-088blz. 12,-

VVKBuO – Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon OnderwijsAutisme-wijzer en autisme-kijk-wijzerBegeleiding van leerlingen met autisme2de, herziene drukISBN978-90-441-2089-9118blz.+dvd 24,90

I. Aerts & P. BuysMijn zelfportretGroepswerk rond zelfbeeld voor adolescenten met autismeISBN978-90-441-2771-3196blz.,ill. 24,-

C. de Bruin, H. de Clercq, N. Groot, B. Guijt, C. Leget, H. Meganck, H. Nieuwenstein & P. van VugtAutisme in het voortgezet onderwijsISBN978-90-441-1980-094blz. 13,10

A. SnoeckxSuperbrus, een megaklusBegeleidingsprogramma voor brussen met een broer of zus met autismeISBN978-90-441-2975-5224blz.,ill.,vierkleurendruk+weblink 25,-

P. DelionHet autistische kind, de baby en de semiotiekISBN978-90-441-2029-5262blz. 26,-

J. Wichers-Bots & M. Haassen (Red.)Naar een auti-vriendelijke VO-schoolLeerlingen met autisme en open opdrachtenISBN978-90-441-2261-9120blz. 14,90

M. SegarCopingOverlevingsgids voor mensen met het AspergersyndroomISBN978-90-441-1356-378blz. 12,90

Page 95: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Orthopedagogiek | 93

T. Peeters & G. Quak (Red.)Het Aspergersyndroom. Autisme in het regulier en speciaal onderwijsPraktische gids voor leerkrachten en begeleidersISBN978-90-441-1281-869blz. 11,-

O. BogdashinaCommunicatiekwesties bij autisme en Syndroom van AspergerISBN978-90-441-2012-7308blz. 32,-

O. BogdashinaWaarneming en zintuiglijke ervaringen bij mensen met autisme en asperger-syndroomVerschillende ervaringen, verschillende wereldenISBN978-90-441-1537-6212blz. 23,-

O. BogdashinaTheory of mind en de triade van perspectieven bij autisme en syndroom van AspergerEen blik vanaf de brugISBN978-90-441-2378-4372blz. 38,-

M. van Campen-HoekstraToM-basistraining

− Box met Handboek en lesmateriaalISBN978-90-441-3032-4241blz. 149,-

− WerkboekISBN978-90-441-3314-1108blz. 29,-

P. Steerneman & C. MeestersToM test-R. Theory of Mind Test Reviewed

− HandleidingISBN978-90-441-2537-527blz.+cd 50,-

− TestplatenISBN978-90-441-3538-210blz. 100,-

− Set: Handleiding + Testplaten in opbergkofferISBN978-11-6216-772-5 150,-

− Set: Handleiding (met cd) + Werkboek/ Testplaten (Engelstalige versie + Arabische, Spaanse, Duitse, Italiaanse & Franse vertaling)ISBN978-90-441-2744-7 200,-

J.L. McAfeeNavigeren in de sociale wereldISBN978-90-441-1930-5259blz. 34,90

ADHD

F. Matthys, A. Bronckaerts & C.L. CrunelleOmgaan met ADHD bij verslavingISBN978-90-441-3406-3177blz. 21,-

K. BaertADHDOp één spoor?3de, herziene drukISBN978-90-441-2358-6113blz. 14,10

F. VerdeyenMama, mijn hoofd zit zo volEen kind met ADHDISBN978-90-8575-005-5Cyclus188blz. 20,50

G. VaessenEen wervelkindPraktisch handboek voor ouders van kinderen met ADHD, een pittig temperament of tegendraads gedrag3de, gewijzigde drukISBN978-90-441-1445-4116blz. 14,90

Page 96: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

94 | Orthopedagogiek

J. Freed & L. ParsonsIk denk in beelden, jij onderwijst in woordenTalenten van een rechtsgeoriënteerd kind ontwikkelenISBN978-90-441-1815-5195blz. 21,-

HoogbegaafdheidC. D’hondt & H. Van RossenHoogbegaafde kinderen, op school en thuisEen gids voor ouders en leerkrachten6de, geactualiseerde drukISBN978-90-441-2949-697blz. 13,90

C. D’hondt & H. Van RossenHoogbegaafde kinderen opvoedenPraktische gids voor de sociaal-emotionele begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren4de, licht gewijzigde drukISBN978-90-441-3476-6179blz. 19,90

JeugdzorgC. Dreesen, L. van Domburgh, A. Harder, E.J. Knorth, M. Kranenburg, K. Nijhof & I. VermaesJeugdzorg met een plusWat we wel en nog niet weten over de meest intensieve vorm van jeugdhulpISBN978-90-441-3574-9Inproductie

E.J. KnorthVerzwaarde opvoeding en ontwikkeling verlichtenOnderzoek naar hulp aan jeugdigen met emotionele, gedragsmatige en opvoedingsproblemenISBN978-90-441-3498-855blz.,ill.,vierkleurendruk 10,-

K. De VosInstitutionalisering van een pedagogische paradoxSociaal-pedagogische benadering van de geschiedenis van de jeugdzorg vanaf de Belgische onafhankelijkheid tot aan het decreet Integrale Jeugdhulp van 12 juli 2013ISBN978-90-441-3468-1238blz. 31,-

K. De VosVijftig jaar jeugdhulp in Jongerencentrum CidarHalve eeuw op zoek naar een eigen(zinnige) pedagogieISBN978-90-441-3472-8190blz. 23,-

W. FachéJongereninformatie- en -advieswerkIn Vlaanderen en NederlandISBN978-90-441-3370-7269blz. 29,90

A. Clé“Thank you for tomorrow”Zinnig aansluiten bij de leefwereld van jongerenISBN978-90-441-3319-6192blz. 22,90

R.J. van OudenhovenViolence Against ChildrenA Rights-Based DiscourseISBN978-90-441-3359-2210p. 24,90

Uitgebreide titelbeschrijving:

www.garant-uitgevers.be www.garant-uitgevers.nl www.garant-uitgevers.eu

Page 97: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Orthopedagogiek | 95

E. Dekker (Red.)Kolom KortomKolomschalen en Afkortingen- en websitegids voor onderwijs en jeugdzorg Amsterdam en omstrekenISBN978-90-441-3364-6112blz.,ill.,vierkleurendruk 16,-

M.W. Valenkamp, L. Neve, F. Sondeijker, M. Flos & F. VerheijOmgaan met agressie in de jeugdzorgISBN978-90-441-3130-7272blz. 29,90

K. Cuyvers & A. DoganSam Superman… en hoe een stemming draaien kanISBN978-90-441-3190-124blz.,ill.,geb.,vierkleurendruk 23,-

L. Thys, L. Deneffe & K. Elsen (Red.)Leer(r)echt in RizsasInstitutionele pedagogie. Praktijk en reflectieISBN978-90-441-3178-9177blz. 21,-

K. De Corte, S. Bal, I. Antrop & E. Van den hauteEmpowerment van de contextEen net van steun en stimulatie voor kwetsbare en gekwetste kinderenISBN978-90-441-3005-8174blz. 21,90

J. Van Hecke (Red.)Internet als methodiek in de jeugdzorgEen extra taal2de, herziene drukISBN978-90-441-3114-7142blz. 21,-

M. Rietveld-van WingerdenKind in gevaar: reden tot uithuisplaatsing?De vereniging Tot Steun als zorgverlener in een veranderende wereld van de kinderbescherming en jeugdzorg 1886-1998ISBN978-90-441-3480-3429blz. 39,90

H. GrietensKleine stemmen, grote verhalen!Over pleegkinderen in orthopedagogisch onderzoekISBN978-90-441-2832-154blz. 9,90

A.M. Weterings (Red.)Pleegzorg in balansBestaanszekerheid voor kinderenISBN978-90-5350-712-4196blz. 20,-

G. VaessenAls hechten moeilijk isDe rode draad van het verleden. Een professioneel dialooggericht aanbod voor ambulante werkers in de jeugdzorg en oudersISBN978-90-441-1664-9230blz. 24,90

G. VaessenBegeleiden van multi-probleemgezinnen in de jeugdzorgISBN978-90-441-2452-1124blz. 16,90

J.-P. MarkeyTrompet zonder mondstukMijn relatie/confrontatie met een ‘rebels’ meisje in de Bijzondere JeugdbijstandISBN978-90-441-1846-9201blz. 22,90

J.-P. MarkeyVan kansarm naar kansrijkStudie-en opvoedingsondersteuning aan huis bij kinderen uit kwetsbare gezinnenISBN978-90-441-2396-8171blz.+dvd 24,90

D. Burssens, P. Goris, B. Melis & N. Vettenburg (Red.)Preventie morgenISBN978-90-441-3155-0164blz. 21,-

Page 98: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

96 | Orthopedagogiek

P. Goris, D. Burssens, B. Melis & N. Vettenburg (Red.)Wenselijke preventie stap voor stapISBN978-90-441-2245-9118blz. 14,40

R. DobbelaereIntegrale jeugdhulpEen uitdaging voor de bijzondere jeugdzorgISBN978-90-441-1876-6143blz. 17,90

E. GeurtsOuders betrekken in de residentiële jeugdzorgISBN978-90-441-2579-5293blz. 39,80

E.J. Knorth & M. Smit (Red.)Planmatig handelen in de jeugd-hulpverleningISBN978-90-5350-784-1436blz.,geb. 35,-

W. Schellekens & P. JanssenAls je mama of papa...Begeleiding van KOPP-kinderen

− HandboekISBN978-90-441-1596-332blz. 9,90

− WerkboekISBN978-90-441-1644-1124blz.,ill. 19,90

D. Bollen & C. WittersEen kind uit een pleeggezin in je klasHandleiding voor leerkrachtenISBN978-90-441-1965-732blz. 15,90

D. Bollen & C. WittersBram zoekt een vriendjeLeesboek bij “Een kind uit een pleeggezin in je klas”ISBN978-90-441-1884-146blz.,ill.,vierkleurendruk 12,-vanaf5ex. 9,90

D. Bollen & C. WittersBram zoekt een vriendjePop-upsISBN978-90-441-2067-712kaarten,ill.,vierkleurendruk 12,60vanaf5ex. 10,-

B. Van Dromme, m.m.v. A. HermansKleuren voor papaVoor kinderen met een ouder die aan depressie lijdtISBN978-90-441-3131-432blz.,ill.,geb.+weblink 14,90

L. Ledegen & L. JacobsPipa vindt een wegVoor kinderen die denken dat ze alleen zijnISBN978-90-441-3074-426blz.,ill.,geb.+weblink 19,70

G. VaessenEen kink in de kabelPsychiatrische problemen bij kinderen en jongeren in een leefgroepISBN978-90-441-1344-0180blz. 20,-

K.A.I. RaemdonckMediatietherapie in de residentiële zorg voor kinderen en jeugdigen – ProtocollenISBN978-90441-2521-480blz. 14,20

G. StroobantTeam-coaching in de jeugdhulpverleningAnders omgaan met regel- en normovertredend gedragISBN978-90-441-1241-2140blz. 19,-

P. Naber, I. Sap & M. BijvoetsZwerfjongeren begeleidenVersterken van hun sociale netwerkenISBN978-90-441-2679-298blz. 14,90

Page 99: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Orthopedagogiek | 97

J. Crombez & E. De WachterKansen voor kinderenEen weg voor het jongerenwelzijn in VlaanderenISBN978-90-441-2815-4206blz. 21,90

S. PlysierKinderen met een tweede huidOnthaal van kinderen op de vluchtISBN978-90-441-1339-6128blz. 15,90

GPRC

Guaranteed Peer Reviewed Content

Voor daartoe aangewezen publicaties past Garant

een procedure toe die leidt tot de toekenning

van het GPRC-label

Page 100: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Psychologie, Psychotherapie & Psychoanalyse

Algemene psychologie, organisatie­ en ontwikkelings­psychologie

D. van Loon, B.F. van der Meulen & A.E.M.G. MinaertEffectonderzoek in de gedragswetenschappenEen introductieISBN978-90-441-3317-2352blz. 35,-

M. KinetPsychologie van de kunstEen abecedariumISBN978-90-441-3067-6184blz.,integ.,ill.,vierkleurendruk 24,90

P. van der PloegEncyclopedisch woordenboek van de psychologieISBN978-90-441-1848-3608blz.,ill. 59,-

F. De GrootAdam en EvaHet begin van de psychologieISBN978-90-441-2726-3163blz. 21,30

H. van Bakel, R. de Groot & J. van der Ploeg (Red.)Van klein tot grootOntwikkeling van het jonge kindISBN978-90-441-2870-3246blz. 26,50

F. Prins, M. Clerkx & R. de Groot (Red.)Kinderen-in-ontwikkeling op de basisschoolISBN978-90-441-3011-9334blz. 31,-

N. van Oudenhoven & R.J. van OudenhovenCulturised Early Childhood DevelopmentThe Wellbeing and Healthy Development of Young Boys and GirlsISBN978-90-441-3183-3180p.,ill. 22,-

N. van Oudenhoven, E. Miedema, M. Euwema, M. Kernan, H. Berkhof & D. KnolUPSI-5 – The Universal Psychosocial Indicator for five-year-old boys and girlsHandbook and User manualISBN978-90-441-2927-482p. 13,-

N. SarneelHet PotjesverhaalKind in ontwikkeling getekend en uitgelegdISBN978-90-441-2402-693blz. 13,60

L. DriesenVlinders in de buikOver kalverliefdeISBN978-90-441-3098-0107blz.,ill.,vierkleurendruk 16,90

G. CuyversHet zelfbeeldDe mens in dialoog met zichzelf en de wereldISBN978-90-441-2344-9167blz. 19,90

Page 101: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Psychologie,Psychotherapie&Psychoanalyse | 99

R. Vinck, m.m.v. J. LeonardDit ben ik, zie jij mij?Zelfbeeld bij kinderenISBN978-90-441-2116-2278blz. 49,-

R. VinckVisueel-ruimtelijke patronenVan twee- naar driedimensionaliteit en omgekeerd. Systeem- en strategie-ontwikkeling rond geheugen en inprenting bij kinderenISBN978-90-441-2169-8104blz.,ill.,vierkleurendruk+cd 30,-

T. Jambor & J. Van Gils (Eds.)Several perspectives on children’s playScientific reflections for practitionersISBN978-90-441-2183-4255p. 29,90

L. DriesenIk wil mama en papa, allebeiOver echtscheiding, verwerking, loyaliteit en hulpverleningISBN978-90-441-2801-7247blz. 29,-

L. DriesenHet verhaal van ThomasLees- en werkboek voor echtscheidingskinderen, ouders en begeleiders4de, opnieuw herziene drukISBN978-90-441-3566-4Inproductie

P. SteernemanAangrijpende belevenissen van kinderenAngst, pesten, dood, scheiden, misbruikISBN978-90-5350-709-470blz. 11,-

G. Stroecken & R. VerdultDe mythe van de gelukkige kindertijdZoektocht naar het miskende kind in onszelfISBN978-90-8575-007-9Cyclus161blz. 22,90

H. Baert, K. De Witte, N. Govaerts & G. SterckWerk maken van leren. Strategisch VTO-beleid in organisatiesISBN978-90-441-2821-5323blz. 31,-

S. PrinsTeamleiderschap als ambachtGids bij het samenwerken met de verschillenISBN978-90-441-3099-7256blz. 28,-

J. StevensTeamwork en teamontwikkelingISBN978-90-5350-394-2175blz. 19,-

L. DekeyserSociaal-agogische organisatieleer – Deel 1: Leren kijken naar organisaties2de, herziene drukISBN978-90-5350-441-3120blz. 13,40

L. DekeyserSociaal-agogische organisatieleer – Deel 2: Veranderen van organisaties2de, herziene en vermeerderde drukISBN978-90-5350-696-7238blz. 21,90

Publiceren bij Garant?

Telefoneer of zend een mail met uw voorstel, bij voorkeur

in een vroeg stadium.

Page 102: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

100 | Psychologie,Psychotherapie&Psychoanalyse

A. Petit & R. Van AudenrodePersoonlijk en professioneel ontmoetenEen theorie over relationele en communicatieve vaardigheden2de, herziene drukISBN978-90-441-2070-7108blz. 12,-

A. Petit & R. Van AudenrodePersoonlijk en professioneel ontmoetenPraktijkboek voor relationele en communicatieve vaardigheden2de, herziene drukISBN978-90-441-2071-478blz. 11,-

Klinische psychologie & Psychotherapie

C. GoosenIn vertrouwen...Een onderzoek naar de professionaliteit van de vertrouwenspersoon seksuele intimidatieISBN978-90-441-3007-2364blz.,ill.,vierkleurendruk 39,-

G. Kovacs & I. UmbgrovePsychotherapie in bewegingDieren en natuur bij psychodynamische therapieISBN978-90-441-3124-6152blz. 20,-

K. Van den BroeckHet lege nestDe relatiecoach biedt inzichten en kansenISBN978-90-441-3482-796blz. 15,-

S. Kauwenberghs, K. Baeten & P. MeursSeksueel verlangen en knooppuntenBegeleiden van seksuele processen in de context van partnerrelatiesISBN978-90-441-3073-7109blz. 14,80

D.A. FuldauerAnimal phobias and psychosomatic disordersISBN978-90-441-2496-5283p. 38,50

E. JansenStille verhalenOver verborgen verlies en verlangenISBN978-90-8575-043-7Cyclus200blz.,ill. 22,-

M. KinetFreud & Co in de psychiatrieEen klinisch psychotherapeutisch perspectiefISBN978-90-441-1813-1251blz. 24,90

N. CallensZelfverwonding bij jongerenGids voor ouders, leerkrachten, leerlingen-begeleiders en vrienden2de, gewijzigde drukISBN978-90-441-3063-8107blz. 14,90

H. GenetelloBoos als een draakKinderen en partnergeweldISBN978-90-441-1926-894blz. 13,90

I. Penne (Red.)Warme seks en hete chocoladeOver porno en intimiteitISBN978-90-441-2460-6159blz. 19,90

M. VerreyckenGenoeg kikkers gekustOver vrouwen die lijden aan het ‘Teveel-Houden-Van-Hun-Man-Syndroom’

− Boek 1: Kikkers en prinsenISBN978-90-8575-023-9Cyclus132blz. 16,20

− Boek 2: Vrouwen en hun (foute) partnersISBN978-90-8575-027-7Cyclus272blz. 29,-

Page 103: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Psychologie,Psychotherapie&Psychoanalyse | 101

J. HumbletDe oorverdovende stilteOmtrent pedofilie: Het gepolariseerde debat voorbijISBN978-90-441-1968-8135blz. 16,30

J. ClijstersSexy haar en hoofddoekSeksuele en niet-seksuele betekenissenISBN978-90-441-1967-1109blz. 14,10

A.-S. Van Parijs & P. MeursVerborgen onder mijn buikZorg- en hulpverlening aan zwangere vrouwen na vroeger seksueel geweldISBN978-90-441-2027-1184blz. 21,-

S. Dieltjens & P. MeursSeksuele ontwikkeling en de rol van broers en zussenSiblingseks: spelletjes, nieuwsgierigheid, misbruik en incestISBN978-90-441-2155-1102blz. 14,90

E. De SoirMarqué au coeurLe trauma des équipes de secoursISBN978-90-441-1529-1192p. 26,50

E. De Soir & E. Vermeiren (Eds.)Les debriefings psychologiques en questionISBN978-90-441-1335-8276p. 34,50

H. SmeijstersAutonomieHoe word ik een persoonlijkheid in een turbulente wereld?ISBN978-90-441-2704-1210blz. 23,-

H. SmeijstersBagatellenOver kunst, levenskunst en maatschappijISBN978-90-441-2848-2100blz. 16,-

H. Muijen & L. van Marissing‘Iets’ makenBeeldend werken nader bekekenISBN978-90-441-2857-4187blz.,ill.,vierkleurendruk 31,90

M. VerfailleMentaliseren in de beeldende vaktherapieMet casuïstiek van Gizella Smet en Wijntje van der EndeISBN978-90-441-2843-7236blz.,ill.,vierkleurendruk 39,-

S. HaeyenDe verbindende kwaliteit van beeldende therapieEffecten van beeldende therapie in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen Met introductie van een beeldende-therapievragenlijstISBN978-90-441-2797-3304blz.,ill.,vierkleurendruk 49,-

P. De BruynVerslaving en persoonlijkheidsstoornissenISBN978-90-441-3117-8213blz. 23,90

I. BrackeRabia gaat de bomen plakkenMuziektherapie bij zieke kinderenInvoorbereiding

M. de BruijnMuziektherapie in de revalidatieHandboek voor de klinische praktijkISBN978-90-441-2905-2282blz.,ill.,vierkleurendruk 34,90

Page 104: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

102 | Psychologie,Psychotherapie&Psychoanalyse

T. Wertheim-Cahen & T. FestenSoms ben je uitgepraatHet atelier en de geestelijke gezondheidszorgISBN978-90-441-2981-6126blz.,ill.,vierkleurendruk 19,90

P. Nijs & F. VandereytBouwstenen voor een duurzame relatieISBN978-90-5350-975-388blz. 12,-

A. Haekens & J. Hermans (Red.)Geen eind aan mijn pijn?Over uitzichtloos psychisch lijdenISBN978-90-441-2120-9152blz. 20,-

F. Shapiro & M. Silk ForrestEMDR: Vernieuwende therapie tegen angst, stress en traumaISBN978-90-441-1772-1287blz.,ill. 35,60

F. Shapiro Nederlandse vertaling: J. CornilJe verleden voorbijJe leven opnieuw in handen met de zelfhulptechnieken uit de EMDR-therapieISBN978-90-441-3031-7304blz. 31,-

M. Luyens & P. SmitsSeksuele problemen bij het vrijen3de, uitgebreide drukISBN978-90-441-1956-5157blz. 19,90

C. De Kock, J. Schamp, B. Hauspie, M. Sacco, T. Decorte, W. Vanderplasschen, I. Derluyn & D. JacobsSubstance use among people with a migration backgroundA Community-Based Participatory Research (CBPR) ProjectISBN978-90-441-3458-2322p. 36,90

M. Kinet (Red.)Zuchtigheid en afhankelijkheid in hun relatie met middelenmisbruikISBN978-90-441-1814-8139blz. 16,20

F. MatthysLeven met een verslaafdeISBN978-90-5350-967-8136blz. 16,40

E. De BisscopEen alcoholprobleem? Wat nu?Invoorbereiding

S. Ansoms, J. Casselman, F. Matthys & G. VerstuyfHulpverlening bij problematisch alcoholgebruikISBN978-90-441-1558-1294blz. 31,-

H. De RidderJongeren, ouders en drugs2de, herziene drukISBN978-90-441-2049-3159blz. 18,90

J. de Kroon (Red.)Zachte landingPsychotherapie met psychoticiISBN978-90-441-2334-0197blz. 23,90

L. Oliemeulen & F. Harm ThungOngehoordAansluitingsproblemen bij de behandeling van psychotische patiënten uit verschillende etnische groepenISBN978-90-441-2130-8354blz. 38,-

Uitgebreide titelbeschrijving:

www.garant-uitgevers.be www.garant-uitgevers.nl www.garant-uitgevers.eu

Page 105: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Psychologie,Psychotherapie&Psychoanalyse | 103

A. Breda, H. Van Eyndt, C. Rosseel, A. van Dalfsen, G. Meeuws, E. Savels, G. De Bruycker, L. Servranckx & S. GeerdensWandelen in mijn hoofdOplossingsgerichte hypnotherapieISBN978-90-441-2122-3191blz.,ill. 23,-

M. Le Fevere de Ten HoveKorte therapieHandleiding bij het Brugse model voor psychotherapie met een toepassing bij kinderen en jongeren4de, uitgebreide drukISBN978-90-441-2168-1108blz. 14,90

L. TaccoenGehoorzaamheid en perversieOver de wet van de taal als een verbodISBN978-90-441-1834-6310blz. 32,10

M.E.E. Guelen & C.M.E. van PottelbergheSeksuele mishandeling van jonge kinderenISBN978-90-441-2494-1217blz. 25,-

M.E.E. Guelen, F.J.H. Harinck & S. van DijkBehandeling van seksueel misbruik bij jonge kinderenPraktijk, theorie en onderzoekISBN978-90-441-2356-2177blz. 22,30

J. van der Ploeg & R. de Groot (Red.)Kindermishandeling: een complex probleemISBN978-90-441-2577-1206blz. 23,-

S. Anthoni (Red.)Waarheid, durven … trauma?Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen en jongerenISBN978-90-441-3058-479blz. 14,10

S. Anthoni (Red.)Hulpverlening bij kindermishandelingOver individuele weerbaarheid en maatschappelijke kwetsbaarheidISBN978-90-441-2783-6149blz. 20,-

F. CuvelierOmgaan met zichzelf en met elkaarISBN978-90-5350-670-7219blz. 23,-

C. Löhmer & R. Standhardt Nederlandse bewerking: G. Kelchtermans & A. DeketelaereThemagecentreerde interactieDe kunst zichzelf en groepen te leidenISBN978-90-5350-631-885blz. 13,20

W. Van HaverEmotionele veerkracht in psychotherapieISBN978-90-441-2644-0292blz. 31,-

E. Broekaert, R. Bracke, D. Calle, A. Cogo, G. Van der Straten & H. Bradt (Red.)De nieuwe therapeutische gemeenschapISBN978-90-5350-541-0120blz. 14,90

S. Vandevelde & E. BroekaertA pioneer of milieu therapyThe life and work of Maxwell JonesISBN978-90-441-2504-777p. 14,-

Publiceren bij Garant?

Telefoneer of zend een mail met uw voorstel, bij voorkeur

in een vroeg stadium.

Page 106: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

104 | Psychologie,Psychotherapie&Psychoanalyse

P. NijsJe werk, je leven?ISBN978-90-441-2432-3261blz. 29,90

J. Coolen & J. VandormaelDe rede van kinderenEen (meta)cognitieve vaardigheidstraining voor kinderen met psychische klachten

− HandboekISBN978-90-441-1761-5168blz. 23,90

− Werkboek: Op denkreisISBN978-90-441-1762-280blz. 19,90vanaf5ex. 15,90

M. Kuypers, L. Schenck, T. Vander Veken, N. Anthonissens & E. JanssenSpiegelbeeld. Begeleiding van kinderen met problemen

− Handleiding voor begeleidersISBN978-90-441-1321-151blz. 9,90

− Een blik op mezelfISBN978-90-441-1322-8101blz. 10,-

− Tussen samen en apartISBN978-90-441-1323-568blz. 11,90

M. Mertens & E. VandebroekSysteemgerichte methoden in de hulpverleningEen initiatie in het omgaan met mensen en hun netwerken2de, herziene drukISBN978-90-5350-623-3175blz. 19,-

A. Theys & T. VerveckenPersoonlijke ontwikkeling

− Handboek voor de begeleiderISBN978-90-441-2081-3125blz.+cd 19,40

− WerkboekISBN978-90-441-2082-080blz. 12,50vanaf5ex. 9,80

G. Cluckers (Red.)Andere therapeuten, andere wegenVariaties op het thema Ik-steunISBN978-90-5350-285-3128blz.,ill. 14,90

G. AusloosDe competentie van familiesTijd, chaos, procesISBN978-90-5350-917-3153blz. 18,20

Psychoanalyse

M. Kinet, T. Traversier & S. Houppermans (Red.)Dwingende vrijheidISBN978-90-441-3543-5136blz. 19,90

F. Kwee & F. Schalkwijk (Red.)Het onbewuste consultHandreiking voor de huisarts en andere hulp uit de eerste lijnISBN978-90-441-3511-4116blz. 19,-

M. Hebbrecht, A. van Hees, L. de Jong & R. van MechelenDromen duidenEen nieuwe benaderingISBN978-90-441-3505-3236blz. 29,90

M. Kinet & M. Thys (Red.)Psychoanalytische praktijk tussen onbewuste en wetenschapISBN978-90-441-3459-9204blz. 25,-

J. De Groef & R. Vermote (Red.)Verstandelijke beperking en psychoanalyseEcho’s van verlangenISBN978-90-441-3393-6220blz. 27,50

Page 107: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Psychologie,Psychotherapie&Psychoanalyse | 105

P. Verstraten & S. Houppermans (Red.)Oedipus heerst!?ISBN978-90-441-3441-4184blz. 23,70

M. Kinet (Red.)Trauma binnenstebuitenVerbanden bij psychische wondenISBN978-90-441-3399-8225blz. 29,-

M. Kinet, K. Vuylsteke Vanfleteren & S. Houppermans (Red.)Als het lichaam spreektISBN978-90-441-3337-0182blz. 23,-

J. VandenbergenDe burger is moeSymptoom, syndroom en cultuurfenomeenISBN978-90-441-3051-5188blz. 23,50

M. Hebbrecht & L. Philippe (Red.)Van verdringen tot vergetenPsychoanalytische herwerking van het geheugenISBN978-90-441-3146-8222blz. 24,90

M. Hebbrecht & N. Vliegen (Red.)SupervisieVan psychoanalyse en psychoanalytische therapieISBN978-90-441-3043-0202blz. 23,90

K. Baeten & M. Kinet (Red.)Psychoanalyse als seksuologie?Libido van gesel tot gezelISBN978-90-441-3282-3300blz. 32,80

M. KinetPsychoanalytische psychiatrie in tachtig portrettenInvoorbereiding

M. Hebbrecht & I. Demuynck (Red.)EmpathieHoeksteen of struikelblok in psychoanalytische psychotherapieISBN978-90-441-2299-2132blz. 16,50

F. de Jonghe, S. de Maat, R. Van, A. Van Reekum, N. Draijer, J. Zevalkink & T. de WolfLangdurige psychoanalytische behandelingen. LeidraadISBN978-90-441-2646-4207blz. 24,-

L. Van Bouwel, J. Smet & R. Vandenborre (Red.)Spreken en gesproken wordenPsychoanalyse en psychosenISBN978-90-441-1389-1237blz. 29,50

P. Vanden Berghe (Red.)De gedoemde mens?Psychoanalyse, tragedie en tragiekISBN978-90-441-1960-2111blz. 15,20

M. KinetDe groep in psychoanalyseISBN978-90-441-2528-3343blz. 36,90

C. Leroy, N. Vliegen & M. Hermans (Red.)Achter de deurHet kader van de psychoanalytische psychotherapeutISBN978-90-441-2451-4121blz. 15,90

P. MoyaertHet ongewone genot van de blinde analyticusLacan leest ClaudelISBN978-90-441-2622-8136blz. 18,-

Page 108: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

106 | Psychologie,Psychotherapie&Psychoanalyse

A. Bentinck van SchoonhetenKarl AbrahamFreuds rots in de brandingISBN978-90-441-2963-2GPRC570blz,ill. 44,90

M. Thys & W. Gomperts (Red.)VergezichtenOver transculturele psychoanalyseISBN978-90-441-2406-4299blz. 32,-

M. Kinet & W. Vanmechelen (Red.)Tussen ruis en storingen…De golflengte vinden in psychoanalytische therapieISBN978-90-441-2032-5127blz. 18,10

N. Vliegen & C. Leroy (Red.)Horen, zien en sprekenPsychoanalytisch werken met baby’s en oudersISBN978-90-441-2380-7154blz. 20,-

M. Kinet (Red.)ParentificatieAls het kind te snel ouder wordtISBN978-90-441-2529-0212blz. 24,20

M. Kinet & R. Vermote (Red.)MentalisatieISBN978-90-441-1740-0132blz. 18,90

M. Kinet (Red.)ZelfverwondingPsychodynamiek en psychotherapieISBN978-90-441-2884-0167blz. 21,90

M. Kinet & A. Bazan (Red.)Psychoanalyse en neurowetenschapDe geest in de machineISBN978-90-441-2712-6261blz. 29,50

J. Dehing (Red.)Hysterie en psychoanalyseSpringlevend ondanks de onrustwekkende verdwijningISBN978-90-441-2026-4154blz. 19,90

P. Luyten, W. Vanmechelen & M. Hebbrecht (Red.)DepressieActuele psychoanalytische benaderingenISBN978-90-441-2782-9203blz. 23,90

M. Kinet (Red.)Psychoanalyse en/van het systeemBij jongeren en hun gezinISBN978-90-441-2258-9198blz. 22,90

M. Kinet & L. Moyson (Red.)Grootse patiënten, kleine therapeutenNarcisme en psychotherapieISBN978-90-441-1736-3100blz. 13,-

P. Verstraten, M. De Kesel & S. Houppermans (Red.)Spreken, zwijgen, … schrijvenPsychoanalyse en taalISBN978-90-441-2703-4126blz. 18,-

M. KinetPsychopathologie van het hedendaagse levenVier verhandelingenISBN978-90-441-3081-2134blz. 18,20

M. Kinet, M. De Kesel & S. Houppermans (Red.)Het nieuwe onbehagen in de cultuurISBN978-90-441-2816-1223blz. 24,90

Page 109: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Psychologie,Psychotherapie&Psychoanalyse | 107

M. Kinet, M. De Kesel & S. Houppermans (Red.)De bedrieger bedrogenDromen in psychoanalyse en cultuurISBN978-90-441-2957-1296blz. 31,60

M. Kinet, M. De Kesel & S. Houppermans (Red.)For your pleasure?Psychoanalyse over esthetisch genotISBN978-90-441-3071-3194blz. 23,90

S. Houppermans, J. de Kroon & P. Verstraten (Red.)Psychose en de kunstenISBN978-90-441-3197-0199blz. 23,90

G. Cluckers & J. Cambien (Red.)Het externe en het interne gezinPsychoanalytische ervaringen met het gezinISBN978-90-5350-617-2146blz. 19,-

N. Vliegen & P. Meurs (Red.)Het voorjaarsontwakenDe adolescentie in psychodynamische theorie en therapieISBN978-90-5350-874-9157blz.,ill. 19,-

J. Dehing (Red.)Een bundel intense duisternisPsychoanalytische opstellen rond W.R. BionISBN978-90-5350-738-4163blz. 19,90

GPRC

Guaranteed Peer Reviewed Content

Voor daartoe aangewezen publicaties past Garant

een procedure toe die leidt tot de toekenning

van het GPRC-label

Page 110: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Recht & Criminologie

H. VanheesHet volgrecht van de kunstenaarISBN978-90-441-3425-496blz. 22,-

G. StockflethSchaduw van mijn spiegelbeeldLeven in een gevangenisISBN978-90-8575-032-1Cyclus154blz. 20,-

SuggnomèWaarom?Slachtoffer-daderbemiddeling in VlaanderenISBN978-90-441-1890-2196blz. 26,90

P. MorrenDe rechten van de mensISBN978-90-5350-840-4270blz. 25,-

E. VerhellenVerdrag inzake de rechten van het kindAchtergronden, motieven, strategieën, hoofdlijnen4de, herziene en vermeerderde drukISBN978-90-441-1066-1252blz. 20,-

E. VerhellenConvention on the Rights of the ChildBackgrounds, motivation, strategies, main themes3d editionISBN978-90-441-1081-4193p. 20,-

E. VerhellenLa convention relative aux droits de l’enfantContexte, motifs, stratégies, grandes lignesISBN978-90-5350-877-0216p. 20,-

E. VerhellenLa convención sobre los derechos del niñoTrasfondo, motivos, estrategias, temas principalesISBN978-90-441-1267-2235p. 20,-

Voor

Recht & Criminologie

Zie vooral de catalogus van Maklu

Page 111: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Sociale Wetenschappen

Antropologie

V. NeckebrouckTussen authenticiteit en hypocrisieDe ambiguïteit van rituelenISBN978-90-441-3386-896blz. 19,-

V. NeckebrouckIs dan alles relatief?ISBN978-90-441-3569-5Inproductie

I. Makay & L. ReindersHet gemankeerde (t)huisEen visuele antropologie over de woonpraktijken van ouderen in BrusselISBN978-90-441-3380-6188blz.,ill.,vierkleurendruk 28,90

K. StroekenDe ondeelbare mensAntropologie ingeleidISBN978-90-441-3010-2285blz. 26,-

J. TennekesOrganisatiecultuurEen antropologische visieISBN978-90-5350-376-8228blz. 23,-

P. Devlieger (Ed.)Between structure and No-thingAn annotated reader in Social and Cultural AnthropologyISBN978-90-441-2390-6352p. 34,90

Sociologie & Sociale geografie

L. BrantsTussen repressie en provocatieGeschiedenis van de homo- en lesbische emancipatie in Eindhoven – 1948-1990ISBN978-90-441-3492-6231blz.,ill. 29,-

A.L. van der BorgDe sociale InterventiestaatDe fabel van de neoliberale participatiesamenleving ontrafeldISBN978-90-441-3440-7299blz. 29,-

M. de Lange, J. Tolsma, M.H.J. WolbersOpleiding als sociale scheidslijnEen nieuw perspectief op een oude kloofISBN978-90-441-3318-9233blz.,ill. 24,90

M.J. de Jong & Y. WodnitzkyAfschaffing van de slavernijComplexe voorgeschiedenis van een wereldwonderISBN978-90-441-3061-4231blz.,ill. 24,90

M. KarskensMacht en slavernijen verzet, bevrijding en vrijheidISBN978-90-441-3576-3Inproductie

V. NeckebrouckMythen, riten en hun toekomstISBN978-90-441-2250-3164blz. 19,90

Page 112: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

110 | SocialeWetenschappen

P. BourdieuSchets voor een zelfanalyseISBN978-90-441-3271-7123blz. 17,90

W. CoolsaetSolidariteit – RivaliteitRuil en gift bij Marcel Mauss en Pierre BourdieuISBN978-90-441-2562-7304blz. 31,-

A. LampaertVan bouwvallig naar bijna nieuwInnovatief renoverenISBN978-90-441-2511-5223blz.,ill.,vierkleurendruk 30,-

P. De Decker, B. Meeus, I. Pannecoucke, E. Schillebeeckx, J. Verstraete & E. Volckaert (Red.)Woonnood in VlaanderenFeiten / mythen / voorstellenISBN978-90-441-3313-4637blz. 54,-

D. Luyten, K. Emmery, I. Pasteels & D. Geldof (Red.)De sleutel past niet meer op elke deurDynamische gezinnen en flexibel wonenISBN978-90-441-3284-7224blz. 22,90

B. Vandekerckhove, N. De Luyck, E. Volckaert, N. De Witte & P. De DeckerOok de aangespoelden blijvenWoon- en zorgperspectieven van pensioenmigranten aan de kustISBN978-90-441-3297-7196blz.,ill.,vierkleurendruk 23,90

P. De Decker, B. Meeus, I. Pannecoucke & J. VerstraeteDe moeilijke oversteekWonen na verblijf in gevangenis, bijzondere jeugdzorg of psychiatrieISBN978-90-441-3211-3352blz. 39,-

B. Meeus & P. De Decker m.m.v. B. ClaessensDe geest van suburbiaISBN978-90-441-3079-9343blz.,ill.,vierkleurendruk 33,90

P. De DeckerEigen woning: geldmachine of pensioen-sparen?ISBN978-90-441-3040-9208blz.,ill.,vierkleurendruk 26,50

F. CanfynWonen voor 200.000 euro all-inISBN978-90-441-2863-5200blz.,ill.,vierkleurendruk 27,-

S. Winters, W. Ceulemans, K. Heylen, I. Pannecoucke, L. Vanderstraeten, K. Van den Broeck, P. De Decker, M. Ryckewaert & G. VerbeeckWonen in Vlaanderen anno 2013De bevindingen uit het Grote Woononderzoek 2013 gebundeldISBN978-90-441-3273-1124blz.,ill.,vierkleurendruk 29,90

S. Winters (Red.)Is wonen in Vlaanderen betaalbaar?ISBN978-90-441-2717-1192blz. 24,90

T. Vanoutrive & K. BoussauwHet mobielste land ter wereldEen dialoog over duurzame mobiliteitISBN978-90-441-3165-9200blz.,ill.,vierkleurendruk 24,90

K. BoussauwRuimte, regio en mobiliteitAspecten van ruimtelijke nabijheid en duurzaam verplaatsingsgedrag in VlaanderenISBN978-90-441-2804-8255blz.,ill.,vierkleurendruk 31,-

Page 113: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

SocialeWetenschappen | 111

K. Boussauw, J. De Vos & F. Witlox (Red.)Ruimte, logistiek en multimodaliteitExpertenworkshop in het kader van het beleidsondersteunend onderzoek van het Steunpunt Ruimte en WonenISBN978-90-441-2900-7132blz.,ill.,vierkleurendruk 25,90

M. Loopmans, E. Leclercq & C. Newton m.m.v. K. Raeymaekers, K. Peeters & T. LeroyPlannen voor mensenHandboek sociaal-ruimtelijke planningISBN978-90-441-2805-586blz.,ill.,vierkleurendruk 21,-

P. BlondeelNieuwe kleren voor de werkstadSociale geschiedenis en ruimtelijke planning in de Antwerpse stationsomgeving. Wandeling door de Garant- en Maklu-buurtISBN978-90-441-2559-732blz. 7,90

F. Vastmans, R. Helgers, S. Damen & G. Goeyvaerts, o.l.v. E. BuystDe economie van de woningmarktISBN978-90-441-3426-1152blz.,ill.,vierkleurendruk 23,-

M.Ryckewaert, P. De Decker, S. Winters, B. Vandekerckhove, F. Vastmans, M. Elsinga & K. HeylenEen woonmodel in transitieToekomstverkenning van het Vlaams wonenISBN978-90-441-2841-3109blz.,ill.,vierkleurendruk 24,90

G. Walraven, Y. van Heerwaarden & J. Hofs (Red.)Aandacht en krachtVerbinden van activering en zorgISBN978-90-441-2576-4175blz. 20,-

R. de Brabander m.m.v. R. Emmerik, P. Pijpelink, G. Walraven & T. ZoeteweijEen waardevolle spagaatEen verkenning van sociaal ondernemerschapISBN978-90-441-2492-791blz. 14,60

G. Walraven, R. de Brabander & D. Peters (Red.)Overbruggen en verheffenWerken aan sociaal kapitaal in de stadISBN978-90-441-2445-3115blz. 14,90

E. Sterk, M. Specht & G. Walraven (Red.)Sociaal ondernemerschap in de participatiesamenlevingISBN978-90-441-3113-0269blz. 29,50

A. Odé & G. Walraven (Red.)Binding en burgerschapOver buurtbetrokkenheid in Rotterdam en Den HaagISBN978-90-441-3035-5248blz. 27,60

G. Walraven & C.-J. Pen (Red.)Van de maakbare naar de lerende stadISBN978-90-441-2869-7309blz. 31,90

J. Burgers & J. Vranken (Red.)Hoe maak je een succesvol stedelijk ontwikkelingsprogramma?Een handboek gebaseerd op ervaringen in negen Europese landenISBN978-90-441-2014-193blz. 13,10

P. Devlieger, F. Renders, H. Froyen & K. Wildiers (Eds.)Blindness and the Multi-Sensorial cityISBN978-90-441-1739-4372p.,ill. 44,-

Page 114: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

112 | SocialeWetenschappen

M. TimmersGeneraties onder één dakISBN978-90-441-2691-4218blz.,ill.+weblink 27,-

R. SoenenHet kleine ontmoetenOver het sociale karakter van de stadISBN978-90-441-1915-2160blz.,ill.,vierkleurendruk 29,-

P. De DeckerBelang van de stadBouwblokken voor de studie van de stadISBN978-90-441-1391-4101blz. 13,50

P. De Decker, L. Goossens & I. Pannecoucke (Red.)Wonen aan de onderkantISBN978-90-441-1546-8536blz. 46,90

L. VandenhoveIedereen veiligISBN978-90-8575-008-6Cyclus105blz. 13,90

C. De Kock C. Van Kerckhove & E. Vens (Eds.)Social Work in an International PerspectiveHistory, views, diversity and human rightsISBN978-90-441-3147-5326p. 33,90

C. De Kock, E. Vens, Y. Beljoudi & C. Van Kerckhove (Red.)Ouder worden in een veranderende samenlevingISBN978-90-441-3108-6188blz. 21,50

T. NottenOverleven in de stadEen inleiding tot sociale kwaliteit en urban educationISBN978-90-441-1659-5194blz. 21,10

T. Notten (Red.)De lerende stadHet laboratorium RotterdamISBN978-90-441-2265-7196blz. 21,20

M. MeeuwissePsychologie van de stadISBN978-90-441-3258-8340blz.,ill.,vierkleurendruk 39,90

Themanummer Ruimte en MaatschappijOverstromingen in de lage landenISBN978-90-441-2858-1120blz. 19,-

P. De Decker, B. Hubeau, I. Loots & I. Pannecoucke (Red.)Zolang de leeuw kan bouwenLiber amicorum prof. dr. Luc GoossensISBN978-90-441-2873-4435blz. 39,90

P. De Decker, M. Ryckewaert, B. Vandekerckhove, A. Pisman, F. Vastmans & M. Le RoyRuimte voor wonenTrends en uitdagingenISBN978-90-441-2589-4102blz.,ill.,vierkleurendruk 30,-

V. Dewaelheyns, K. Bomans & H. Gulinck (Eds.)The Powerful GardenEmerging views on the garden complexISBN978-90-441-2733-1237p.,ill.,fullcolour 39,-

H. Sacré, J. De Haene, L. Lauwers, S. De Visscher, P. Foré, G. De Brauwere, R. Joye & G. VerscheldenKids-GidsSamen met kinderen en tieners de stad van morgen plannenISBN978-90-441-3478-0208blz.,ill.,vierkleurendruk 29,-

Page 115: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

SocialeWetenschappen | 113

M. RijdamsStadschap BrusselKritische bespiegelingen over het stedelijke landschapISBN978-90-441-3503-9200blz.,ill.,vierkleurendruk 27,-

S. Van Damme, P. Foré, E. Huigens, J.-F. Van den Abeele, G. Meysmans, A. De Smet & D. VerhoestraeteDuurzaam ontwerpen van groene ruimtenVademecumISBN978-90-441-3561-9476blz.,ill.,geb.,vierkleurendruk 60,-

S. Van Damme & P. ForéDe Polders mee-makenBouwstenen voor beeldkwaliteit in de polders tussen Nieuwpoort en DiksmuideISBN978-90-441-3401-8192blz.,ill.,vierkleurendruk 29,90

S. Van DammeLandschapsontwerp in VlaanderenLandschap als narratief en integrerend medium in de ruimtelijke ontwerppraktijkISBN978-90-441-3060-7GPRC381blz.,ill.,vierkleurendruk+weblink 42,-

J. Berding & T. Witte (Red.)Opgroeien in RotterdamTegendraads onderzoek in een grote stadISBN978-90-441-2859-8216blz. 26,90

T. WitteHart van de verzorgingsstadClub-en buurthuiswerk in Rotterdam 1920-2010ISBN978-90-441-2762-1168blz. 19,90

T. NottenVleermuisoudersen andere essays over het opgroeien in de stadISBN978-90-441-2896-3293blz. 33,-

R. KlaassenSinterklaas, meer dan één legendeDe vele andere verhalen over de heilige manISBN978-90-8575-033-8Cyclus184blz. 21,90

Maatschappelijke vraagstukken & Sociaal Werk

V. Van Hove & R. DierendonckVerbondenheidInspiratie voor begeleiders van personen met een beperkingISBN978-90-441-3497-1144blz. 21,90

C. De Rijdt, M. Heremans, Y. Houtteman, K. Schoonjans, I. Storme, E. Thibau, I. Van Erum, V. Van Hove & P. WalleghemVerbondenheid in de hulpverleningISBN978-90-441-3501-5186blz. 27,90

M. Heselmans & J. Van PeteghemMeer welzijn op het werkEen eigen kijkISBN978-90-441-2210-7192blz. 21,90

V. Van HoveOnt-moetenOndersteuning van mensen in maatschappelijk kwetsbare leefsituatiesISBN978-90-441-3366-089blz. 14,-

Uitgebreide titelbeschrijving:

www.garant-uitgevers.be www.garant-uitgevers.nl www.garant-uitgevers.eu

Page 116: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

114 | SocialeWetenschappen

J. Devlieghere & R. RooseDe mythe van rationaliseringOver creativiteit en ambiguïteit in het sociaal werkISBN978-90-441-3565-7Inproductie

P. Anthone, H. Ballegeer, E. Deceur, J. Decoene, S. Lambrecht, F. Myny, G. Pollin, G. Roets & K. Timmerman (Red.)Van buurtwerk 2.0 naar buurtwerk 3.0Krijtlijnen tussen verleden, heden en toekomstISBN978-90-441-3568-8148blz.,ill. 20,-

M. BeyersConférence par Soi-même, la parole au citoyenISBN978-90-441-3348-6140blz. 19,40

M. BeyersEigen Kracht-conferenties, burgers aan zetISBN978-90-441-3076-8146blz. 19,50

K. LevecqueArmoede is … ?Schets van een eeuw lang antwoorden uit het sociaal-wetenschappelijke veldISBN978-90-441-1567-367blz. 11,-

H. Frazer, E. Marlier & I. NicaiseA Social inclusion roadmap for Europe 2020ISBN978-90-441-2667-9212p. 28,20

K. Hermans, I. De Coster & C. Van AudenhoveBed, bad, broodLaagdrempelige opvang van thuislozenISBN978-90-441-2174-2103blz. 14,60

G. van der Laan & R. Kersten‘Omdat het werkt ...’Werkzame bestanddelen van een maatschappelijk re-integratieprojectISBN978-90-441-2241-1108blz. 13,90

A. Okwany & R. WazirChanging Social Norms to Universalize Girls’ Education in East AfricaLessons from a Pilot ProjectISBN978-90-441-3479-7214p. 24,80

M-T. Casman, J. Vranken & D. Dierckx (Eds.)Experts by Experience in Poverty and in Social ExclusionInnovation players in the Belgian Federal Public ServicesISBN978-90-441-2698-3128p. 18,10

M.-T. Casman (Ed.)Experts du vécu en matière de pauvreté et d’exclusion socialeISBN978-90-441-2715-7128p. 18,10

M.-T. Casman, J. Vranken, D. Dierckx, D. Deflandre & G. CampaertErvaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluitingPioniers van innovatie in de Belgische Federale Openbare DienstenISBN978-90-441-2714-0124blz. 18,-

G. Cuyvers, J. Brodala, A. Devillé & G. Van den Eeckhaut (Red.)Met een dubbele lusPrikkelend nadenken over Sociaal WerkISBN978-90-441-2446-0260blz. 27,90

W. VerzelenSociaal werkIn- en uitzichtenISBN978-90-441-1831-5319blz. 26,-

Page 117: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

SocialeWetenschappen | 115

VVSSH - Vereniging van Vlaamse Sociale HogescholenLeren en werken als maatschappelijk assistentMaatschappelijk werk – Sociaal-cultureel werk – Personeelswerk – Maatschappelijke advisering. Beroepsprofiel – Opleidingsprofiel – Basiscompetenties2de, herziene drukISBN978-90-441-1178-1111blz. 12,90

W. Joosen & W. van der VaartOplossingsgerichte hulp-en dienstverleningCirkel van empowerment – Praktische en motivationele methode2de, licht gewijzigde drukISBN978-90-441-3200-7200blz. 24,90

D. TritsmansHet methodische vermoedenHet professioneel helpende gesprek bekeken door een sociaalconstructionistische lensISBN978-90-441-1629-8252blz. 36,-

L. Dekeyser & F. DhontSociaal-cultureel werk in VlaanderenISBN978-90-5350-105-4194blz. 20,-

I. Pollet & J. Van Ongevalle (Eds.)The Drive to Global CitizenshipMotivating people, Mapping public support, Measuring effects of global educationISBN978-90-441-3126-0209p. 23,-

Multiculturalisme

J. LemanMigraties en interculturele toekomstEssayISBN978-90-441-3499-576blz. 13,20

H. de Waard & D. KingCultuurverschillenEen begin van inzichtISBN978-90-441-3432-260blz.,ill. 12,-

Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel‘On est là’De eerste generatie Marokkaanse en Turkse migranten in Brussel (1964-1974)ISBN978-90-441-3209-0144blz.,ill. 19,90

F. RottiersLand van terugkeerInvoorbereiding

M. LopezAsiel en detentie, waar een hulpverlener zijn grenzen bereiktPsychosociale ondersteuning van asielzoekers in een gesloten settingISBN978-90-441-3270-0294blz.,ill.,vierkleurendruk 36,40

I. Glorieux, I. Laurijssen & Y. Van DorsselaerZwart op witDe intrede van allochtonen op de arbeidsmarktISBN978-90-441-2482-8117blz. 14,90

I. Glorieux, S. Koelet & I. LaurijssenGekleurd door het levenGetuigenissen van jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen over hun schooljaren en eerste ervaringen op de arbeidsmarktISBN978-90-441-2719-5122blz. 16,-

Publiceren bij Garant?

Telefoneer of zend een mail met uw voorstel, bij voorkeur

in een vroeg stadium.

Page 118: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

116 | SocialeWetenschappen

A.C. NanhoeMijn ouders migreerden om erop vooruit te gaanOnderwijs en de dynamische habitusISBN978-90-441-2887-1295blz. 34,-

A. Lens(On)gewenste immigratie?Gezinshereniging in België tot 1980ISBN978-90-441-3115-4102blz. 14,50

F. TangheMulticulturalisme kritisch bekekenISBN978-90-441-2696-9307blz. 31,90

P.-P. Verhaeghe, K. Van der Bracht & B. Van de PutteMigrant zkt toekomstGent op een keerpunt tussen oude en nieuwe migratieISBN978-90-441-2960-1145blz. 20,-

I. MalyCultu(u)renpolitiekOver media, globalisering en culturele identiteitenISBN978-90-441-2212-1261blz. 27,-

N. ClycqVan keukentafel tot ‘God’Belgische, Italiaanse en Marokkaanse ouders over identiteit en opvoedingISBN978-90-441-2306-7373blz. 39,-

S.H. Mousavi TorsheziGepraktiseerde religie thuis en sociale limietenVergelijkende studie van de opvoeding en houding van jongeren bij gereformeerd vrijgemaakte, hindoe-, joodse, islamitische en seculiere gezinnen in de Nederlandse samenlevingISBN978-90-441-2556-6302blz. 33,90

M. RidouaniOnder onsOver integratie en samenlevenInvoorbereiding

A. Gailly, R. Ben Driss, S. Plysier & L. ValckeMigranten in tijd en ruimteCulturen van ouder wordenISBN978-90-441-2830-7121blz.+dvd 18,10

T. MachielsLaat maar zitten...Integratie van Roma is een doe-woordISBN978-90-441-2453-8138blz. 19,-

J. Bakker, E. Denessen, D. Peters & G. Walraven (Eds.)International Perspectives on Countering School SegregationISBN978-90-441-2694-5282p. 32,-

N. Duquet, I. Glorieux, L. Laurijssen & Y. Van DorsselaerWit krijt schrijft beterSchoolloopbanen van allochtone jongeren in beeldISBN978-90-441-2030-1106blz. 14,10

T. De SmetOntmoeting met het vreemdeBegeleiding van niet-begeleide buitenlandse minderjarigenISBN978-90-441-2389-0112blz. 14,90

I. Derluyn, B. Wille, T. De Smet & E. BroekaertOp wegPsychosociale en therapeutische begeleiding van niet-begeleide buitenlandse minderjarigenISBN978-90-441-1731-8140blz. 16,90

Page 119: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

SocialeWetenschappen | 117

M. CloetVoldongen feit?Opvang en begeleiding van buitenlandse, niet-begeleide minderjarige vluchtelingenISBN978-90-441-2024-0116blz. 14,90

D. SensiA la recherche de contenus interculturels dans les manuels scolaires en Communauté française de BelgiqueISBN978-90-441-2778-243p.,ill. 10,-

E. VerstraeteOp zoek naar het interculturele gehalte in Vlaamse leermiddelenISBN978-90-441-2777-551blz.,ill. 10,-

Politicologie

W. LaesMensenrechten in de Verenigde NatiesEen verhaal over manipulatie, censuur en hypocrisieISBN979-90-441-2826-0307blz. 31,-

P. Moerman, J.J. Brouwer & G.J. de RuiterAngelsaksen versus RijnlandersZoektocht naar overeenkomsten en verschillen in Europees en Amerikaans denken3de, herziene drukISBN978-90-441-2596-2138blz.,geb. 24,-

P. Moerman & J. MoermanHuis op ordeHet Rijnlands ordoliberale perspectiefISBN978-90-441-2829-1164blz.,geb. 31,-

D. CriekemansGeopolitiekGeografisch geweten van de buitenlandse politiekISBN978-90-441-1969-5848blz. 85,-

W. SmitOnveilige burger en bange politiek?Van 9/11 tot Edward Snowden en verderISBN978-90-441-3268-7206blz. 24,90

W. SmitTerrorisme en rechtvaardige oorlogRecht en onrecht in tijden van terreurISBN978-90-441-2115-5206blz. 24,10

S. PlasschaertBelgië in alle statenVlaanderen en Wallonië in een Brusselse knoop?ISBN978-90-441-2465-1156blz. 19,90

P. Van Kemseke i.s.m. W. DendievelBelgië aan het hoofd van Europa (1948-2010)ISBN978-90-441-2623-5192blz.,ill. 23,10

H. ArendtTussen verleden en toekomstVier oefeningen in politiek denkenISBN978-90-5350-312-6175blz. 19,-

L. Reychler, m.m.v. N. VertongenEen wereld veilig voor conflictHandboek VredesonderzoekISBN978-90-5350-332-4335blz. 33,-

D. Rochtus, G. De Vylder & V. YükselTurkije: Springstof voor de Europese UnieISBN978-90-441-1294-8208blz. 23,70

Page 120: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

118 | SocialeWetenschappen

Animo, jong links (Red.)Rood HapjeAnimo ontmanteld. Handboek voor een jong socialismeISBN978-90-441-1833-9213blz.,ill. 22,10

B. MartensNieuw land in zichtSociaaldemocratisch kompas voor de 21ste eeuwISBN978-90-441-2444-6280blz. 29,-

M. Vandepitte & K. DemuynckDe factor FidelISBN978-90-441-2364-7163blz.,ill. 19,90

Communicatie & Media

E. Raes & N. BroothaertsLeren met beeldenISBN978-90-441-3345-5102blz.,ill.+weblink 19,90

R. OttenAchter de televisieOmroepmarkten en -structuren in West-Europa2de, geactualiseerde drukISBN978-90-441-2773-7245blz. 39,90

D. PintoIntercultural CommunicationA three-step method for dealing with differencesISBN978-90-5350-978-4217p. 24,-

P. Van Gompel & T. Van der VrekenGeen nieuws is slecht nieuwsInvoorbereiding

J. Aalbrecht, W. Peinen & P. SasAls je veel moet pratenDeel 2: UitspraakvademecumISBN978-90-441-2636-564blz.+bijl.,ill. 11,-

V. MertensAls je veel moet pratenDeel 3: Spreken voor publiekISBN978-90-5350-142-948blz. 7,-

H. SiebensOver 1 en AnderVerantwoorde gespreks- en vergadertechniekenISBN978-90-441-2288-6144blz. 17,90

B. De GroofSpreken voor een volle zaalISBN978-90-441-1478-259blz. 10,10

I. TeekensDe kunst van communicerenHandboekISBN978-90-441-2672-3176blz. 23,-

F. VandenheedeCorporate communicatieBasisboekISBN978-90-441-2710-2126blz. 18,90

A. VytCommunicatief vaardig onderwijzenISBN978-90-441-1334-1210blz. 21,-

P. CattrysseHandboek ScenarioschrijvenISBN978-90-441-2711-9188blz. 22,60

CEVORASchriftelijke communicatieISBN978-90-5350-665-3148blz. 16,-

Page 121: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

SocialeWetenschappen | 119

CEFORACommunication écriteISBN978-90-5350-666-063p. 12,-

B. PadmosDe scriptiesupporterEen doeltreffende aanpak van je scriptie10de drukISBN978-90-441-1130-9112blz. 14,10

C. WillocxCiteren en refererenSchriftelijke, mondelinge, audiovisuele en elektronische bronnen4de, volledig herziene en aangevulde drukISBN978-90-5350-742-1105blz. 12,-

P. Gillaerts & P. HeynderickxDe knikkers van het spelHandboek TekstrevisieISBN978-90-441-2321-0180blz. 21,-

B. Defrancq & G. Van LaeckeLeesbaar schrijvenISBN978-90-441-2340-1168blz.+cd 24,-

A.J.B. JongenelenOp de opiniepaginaOvertuigend in vormISBN978-90-441-2490-398blz. 13,-

GPRC

Guaranteed Peer Reviewed Content

Voor daartoe aangewezen publicaties past Garant

een procedure toe die leidt tot de toekenning

van het GPRC-label

Page 122: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Toerisme & Wellness & Horeca

K. Van Uffelen (Red.)Is de Koekenstad lekker?Kidsgids AntwerpenISBN978-90-8575-055-0Cyclus100blz.,ill.,geb. 19,90

W. Munsters & M. Melkert (Eds.)Anthropology as a Driver for Tourism ResearchISBN978-90-441-3242-7256p.,ill.,fullcolour 34,90

W. MunstersCultuurtoerisme4de, herziene drukISBN978-90-441-2175-9200blz.,ill. 23,-

A. LombartsCitymarketing in AmsterdamEen organisatieantropologische studie van het publiek-private samenwerkingsverband op citymarketinggebied in AmsterdamISBN978-90-441-2780-5238blz. 29,-

J. Badisco, I. Glorieux & T.P. van TienovenCultuurcentra op zoek naar een divers publiekISBN978-90-441-2721-8108blz. 14,90

M. Sobczak-BoumansVitaliteit en wellnessISBN978-90-441-2588-7312blz. 44,50

H. Siebens & E. Van Den BergheDe dolende mensVerantwoord coachen van wellnessISBN978-90-441-2741-6134blz. 18,-

B. De MetsenaereDe nagelstylisteISBN978-90-441-2943-489blz.,ill.,vierkleurendruk 14,50

G. van RennesGeschiedenis van de wijnZijn levensloop door de eeuwen heenInvoorbereiding

J. SantermansVan druif tot kelder tot glasLeerboek WijnISBN978-90-441-2087-5158blz.,ill. 18,90

L. FaningerMultimenu – Aan tafel in zes talenNederlands – Français – Deutsch – English – Español – ItalianoISBN978-90-441-1796-799blz. 8,40

L. FaningerMultimenu – Dîner en 6 languesFrançais – Deutsch – English – Español – Italiano – NederlandsISBN978-90-441-1934-399p. 8,40

L. FaningerMultimenu – Eine Geschmacksreise in 6 SprachenDeutsch – English – Español – Italiano – Nederlands – FrançaisISBN978-90-441-1935-099S. 8,40

L. FaningerMultimenu – Your culinary guide in 6 languagesEnglish – Español – Italiano – Nederlands – Français – DeutschISBN978-90-441-1936-799p. 8,40

Uitgebreide titelbeschrijving:

www.garant-uitgevers.be www.garant-uitgevers.nl www.garant-uitgevers.eu

Page 123: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Toerisme&Wellness&Horeca | 121

L. FaningerMultimenu – Con sabor en 6 idiomasEspañol – Italiano – Nederlands – Français – Deutsch – EnglishISBN978-90-441-1937-499p. 8,40

L. FaningerMultimenu – A tavola in 6 linguaItaliano – Nederlands – Français – Deutsch – English – EspañolISBN978-90-441-1938-199p. 8,40

L. FaningerMultimenu – Set van 6 delenISBN978-90-441-1977-06x99blz. 45,-

A. DelcartWinterfeesten en hun gebakISBN978-90-8575-009-3Cyclus175blz.,ill. 24,30

P. Himschoot & D. Selis (Red.)Tifosi van de passieISBN978-90-8575-002-4Cyclus155blz. 19,90

Publiceren bij Garant?

Telefoneer of zend een mail met uw voorstel, bij voorkeur

in een vroeg stadium.

Page 124: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Wis­ en Natuurkunde & Informatica

R. VerhulstDe zes hamerslagen van de westerse rationaliteitVan speculatief denken tot baanbrekende wetenschapISBN978-90-441-3339-4229blz.,ill. 29,-

R. VerhulstIn de ban van wiskundeHet cultuurverschijnsel mathematica in beschaving, kunst, natuur en levenISBN978-90-441-1989-3398blz.,ill.,vierkleurendruk 39,90

D. HuylebrouckWiskunstISBN978-90-441-3433-9331blz.,ill.,vierkleurendruk 34,90

J. Van PoppelWiskunde met TI-844de, herziene drukISBN978-90-441-2983-0124blz. 13,-

L. LauwersStatistiek voor economenISBN978-90-441-2839-0429blz. 39,90

J. VercammenSI-eenhedenISBN978-90-441-2875-832blz. 9,-

E. LeleuGoogleMania 1: Chrome/DriveISBN978-90-441-3184-0300blz.,ill.,vierkleurendruk 44,90

E. Leleu & S. VerbekenPC-Initiatie – Windows Vista5de, herziene en aangepaste drukISBN978-90-441-2352-4262blz.+cd 29,90

E. Leleu & S. VerbekenPC-Initiatie – Windows 8ISBN978-90-441-3084-3253blz.+weblink 24,90

E. LeleuWindows UitdiepingISBN978-90-441-2488-0262blz. 24,90

E. LeleuMultimedia voor beginnersISBN978-90-441-1963-3170blz. 19,-

E. Leleu & S. VerbekenTekstverwerking 12de, herziene drukISBN978-90-441-1794-3217blz. 26,70

S. Verbeken & E. LeleuTekstverwerking 2ISBN978-90-441-1550-5236blz.+cd 26,50

E. LeleuInternet3de, herziene drukISBN978-90-441-2349-4195blz. 21,50

E. LeleuExcel voor beginnersISBN978-90-441-3415-5201blz. 25,-

E. LeleuExcel 2007ISBN978-90-441-2337-1252blz. 22,90

E. LeleuExcel 2007-2010 – UitdiepingISBN978-90-441-2663-1357blz. 44,50

Page 125: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Wis-enNatuurkunde&Informatica | 123

E. LeleuExcel 2013ISBN978-90-441-3083-6237blz.+weblink 20,-

E. Leleu & S. VerbekenWord voor beginnersISBN978-90-441-3416-2190blz. 23,90

E. Leleu & S. VerbekenWord 2007ISBN978-90-441-2485-9202blz. 31,-

E. Leleu & S. VerbekenWord 2013ISBN978-90-441-3082-9277blz.+weblink 29,-

E. Leleu & S. VerbekenPowerpoint 2007-2010ISBN978-90-441-2575-7379blz.+dvd 46,10

E. LeleuMultimediaWerken met afbeeldingenISBN978-90-441-2617-4328blz.+dvd 39,80

GPRC

Guaranteed Peer Reviewed Content

Voor daartoe aangewezen publicaties past Garant

een procedure toe die leidt tot de toekenning

van het GPRC-label

Page 126: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Reeksen

Filosofie, Ethiek & Religie

Omtrent filosofieNr. 1: De ethica van Spinoza 14Nr. 2: Afrika en China in dialoog 13Nr. 3: Kracht van wet 13Nr. 4: Een goddelijk humanisme 13Nr. 5: Hegels godsdienstfilosofie en de

monotheïstische religies 17Nr. 6: Filosofie van het verstaan 13Nr. 7: Francis Bacon ‘twittert’ 13Nr. 8: Pluraliteit van de levenskunsten 12

Fracarita-reeksNr. 1: Onze Vader 17Nr. 2: Maria, de kortste weg naar Jezus 17Nr. 3: Met vreugde in het leven staan 17Nr. 4: Edward Poppe, een heilige

voor deze tijd 17Nr. 5: Al kantelt de aarde 17Nr. 6: “Ik ben met u, tot het einde der

tijden” 17Nr. 7: Op weg in vertrouwen 17Nr. 8: Geloven in Jezus Christus 17Nr. 9: Euthanasie bij psychisch lijden 16Nr. 10: Mijn hand in Uw hand: wie zal

ons leiden? 17

Geneeskunde, Psychiatrie & Gezondheidszorg

Quadri Committed ResearchNr. 1: De psychiatrisch verpleegkundige:

vakkundig in balans 28Nr. 2: Depressieve patiënten in het

algemeen ziekenhuis 28Nr. 3: Leerzorgcentrum 27

Nr. 4: Ethisch leiderschap in de zorg 26Nr. 5: Investeren in een leerzorgcentrum 27

Catharina-ReeksNr. 1: Van de zuster, de dokter en het

leven dat voorbijgaat 29Nr. 2: Oncologie en geestelijke

verzorging 29Nr. 3: Hightech en hartelijkheid 29Nr. 4: Beter ouder 24Nr. 5: Toegewijde dokters 29Nr. 6: Nieuw leven 29

Catharina-Reeks – BuitenreeksAandacht 29

Cahiers Campus GelbergenNr. 1: Eigen Kracht-conferenties, burgers

aan zet 114Nr. 2: Over leven in werk 7Nr. 3: Het wordende denken 7Nr. 4: Conférence par soi-même:

la parole au citoyens 114Nr. 5: De poriën van de economie 4Nr. 6: Voorbij de diagnose 90Nr. 7: Macht en slavernij 109

Cahiers GdG – Geschiedenis van de geneeskunde en GezondheidszorgNr. 1: Helpen en niet schaden 26Nr. 2: Heel-meesters 26Nr. 3: De medische renaissance van de

twaalfde eeuw 27Nr. 4: Kunst van Vesalius 27Nr. 5: De medische renaissance anders

bekeken (1400-1600) 27Nr. 6: Lichaamskwalen en hun verzorging 27Nr. 7: Rembert Dodoens 26Nr. 8: Het epos van diabetes type 1

in België 26

Page 127: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Reeksen | 125

Geschiedenis, Kunst­en Cultuurwetenschappen

Kleio-boekenNr. 1: De nieuwe Grieken en Romeinen 34

Keuken en tafelNr. 1: Op de wijze van de chef 36 Nr. 2: Tweemaal oorlog, driemaal honger 36Nr. 3: De culinaire ziel van Nederland 36

GrondleggersNr. 1: Atatürk 36 Nr. 2: Theodor Herzl 35 Nr. 4: Abraham Lincoln 35 Nr. 5: Franklin Delano Roosevelt 35 Nr. 6: Nicolaas Copernicus 35 Nr. 7: Henry Dunant 35

Chinese cultuur − Thee in de Chinese cultuur 38 − De vier schatten van het studeervertrek 38

− De kleurrijke volksmuziek van Taiwan 38 − Bedreigde volkskunst 38 − Traditionele Chinese feestdagen 38 − De geschiedenis van het Chinese boek 39 − Peking-opera 39 − De Chinese houtsnede 39 − Hoogtepunten van de Chinese schilderkunst 39

− Klassieke Chinese theaterkunst 39 − Rituele bronzen van het oude China 39 − Chinese jade 39 − Chinees lakwerk 39 − Chinese kalligrafie 39 − Bloemen en vogels in de Chinese schilderkunst 39

− Chinees porselein 39 − Chinese borduurkunst 39 − Chinese genreschilderijen 39 − Traditionele bouwkunst in Taiwan 39 − De kunst van het zegelsnijden 39

De Veerman-bibliotheekNr. 1: Kom op verhaal! 64 Nr. 2: Kunsteducatie en muzische

vorming 64Nr. 3: Kunst – vak – werk 37Nr. 4a: Spelen met inzicht. Een muzikaal

receptenboek – Lerarenhandleiding 80

Nr. 4b: Spelen met inzicht. Een muzikaal receptenboek – Leerlingenboek 80

Nr. 5: Praktische harmonie en akkoordenleer 80

Nr. 6: Klanksporen 80Nr. 7: De kracht van een foto 37Nr. 8: Duurzaamheid en kunst 37

Reflections on Cultural Heritage Theories and Practices (A series by the Raymond Lemaire International Centre for Conservation, KUL)Nr. 1: Community involvement in

heritage 35Nr. 2: Heritage counts 34

Etty Hillesum StudiesNr. 1: Etty Hillesum 1914-2014 34Nr. 2: Etty Hillesum weer thuis in

Middelburg 34Nr. 3: Etty Hillesum in weerwil van het

Joodse vraagstuk 34Nr. 4: Etty Hillesum en het pad naar

zelfverwerkelijking 34

Literatuurwetenschap & Toegepaste Taalkunde

Literatuur in veelvoudNr. 21: Thriller versus roman 42 Nr. 22: Vechten met de engel 42Nr. 23: Perspectieven op literatuur 42Nr. 24: Tien van NegenTien 41

Page 128: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

126 | Reeksen

Reeks Academisch Literair Nr. 1: Een hoopje vuil in de feestzaal 42Nr. 2: De retoriek van de waanzin 42Nr. 3: Gedeelde kennis 41 Nr. 4: Geestelijke lenigheid 41 Nr. 5: Het discours van de kritiek 42Nr. 6: Celan auseinandergeschrieben 42Nr. 7: Lezer, er zijn ook Belgen 42 Nr. 8: Overleven in verhalen: van

ooggetuigen naar ‘jonge wilden’ 41Nr. 9: De foute oorlog 41Nr. 10: Outsiderliteratuur 41

Colleges LiteratuurNr. 1: Auteursintentie 42Nr. 2: Bestsellers in Nederland 41

ATI-publicationsNr. 1: What everyone should know about

the Qur’an 18Nr. 2: Arabesques 42Nr. 3: Studies in modern Arabic

literature 43Nr. 4: Cultures in dialogue 42Nr. 5: Pride, Prejudice and Ignorance 18Nr. 6: A textbook of translation 43Nr. 7: Qur’anic term translation 45Nr. 8: Translation: Concepts and Critical

Issues 43

Als je veel moet pratenNr. 1: Stempedagogiek 48Nr. 2: Uitspraakvademecum 118Nr. 3: Spreken voor publiek 118

Omtrent logopedieNr. 2: Taaltherapie bij kinderen 46Nr. 3: Ik oefen mijn stem 48Nr. 4: Wetgeving, ethiek en deontologie

voor logopedisten en audiologen 48Nr. 5: Stemstoornissen 48Nr. 6: Werken aan stem 48Nr. 7: Dysfagie 48

Opvoeding & Onderwijs

Lees(s)langNr. 1: Leesprikkels 75Nr. 2: Spelend lezen 76Nr. 3: Leesschat 76Nr. 4: Leesfestijn 76

Nivoz-serieNr. 1: Leraar, wie ben je? 50Nr. 2: Kennis maken met scholen 56Nr. 3: Behoud van talent 56Nr. 4: De gemotiveerde leerling 57Nr. 5: Zin in onderwijs 56Nr. 6: Zin in leren 56

Methodology and Statistics SeriesNr. 1: Methodological Challenges in

Research on Student Learning 51Nr. 2: De kwaliteit van grootschalige

performance assessments gewikt en gewogen 51

Korpus – Katernen Onderwijs: Research en Praktijk Uit ScholenNr. 1: Leraars in de hoek 50Nr. 2: Zonder goesting lukt het niet 50

Gezinnen, relaties en opvoedingNr. 1: Zoals het klokje thuis tikt 69Nr. 2: Bemoeien met gezinnen 69

Orthopedagogiek

SOB-katernenNr. 2: Autisme-wijzer en autisme-

kijkwijzer 92Nr. 4: Adieu! ... A Dieu? 88Nr. 5: Dynamisch personeelsbeleid 8

Page 129: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Reeksen | 127

Nr. 6: Begrensd … onbegrensd 86Nr. 7: Buitengewoon gespecialiseerd 67Nr. 8: Geloven in de ontwikkelingskansen

van elke leerling 90Nr. 9: Sociaal-emotionele ontwikkeling

van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke beperking 89

Studies over TaalonderwijsNr. 1: Preventie en behandeling van

leesproblemen 85Nr. 3: Taalontwikkeling en

taalstoornissen 46Nr. 5: Leven met dyslexie 84Nr. 7: Zorg om dyslexie 84Nr. 8: Dyslexie 2.0 83

SEN-publicatiesNr. 1: Gehechtheid en gehechtheids-

problemen bij mensen met een verstandelijke beperking 89

Nr. 2: Kom binnen 88Nr. 3: Mijn zelfportret 92Nr. 4: Emotionele ontwikkeling bij

mensen met een verstandelijke beperking 87

Nr. 5: SEO-R, Schaal voor Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking – Revised 87

O&A-ReeksNr. 1: Kindermishandeling: een

complex probleem 103Nr. 2: Ontplooiing door communicatie 68Nr. 3: Je luistert wel, maar je hoort

me niet 90Nr. 4: Grensoverschrijdend gedrag van

pubers 85Nr. 5: Van klein tot groot 98Nr. 6: Kinderen-in-ontwikkeling op de

basisschool 98Nr. 7: Orthopedagogiek: state of

the art 81Nr. 8: Een algemene orthopedagogie 81Nr. 9: Van woordblindheid tot dyslexie 82

KOP-Serie (Publicaties omtrent kinder- en jeugdpsychiatrie, orthopedagogiek en kinder- en jeugdpsychotherapie)Nr. 17: Tussen één en allen 86Nr. 18: Planmatig handelen in de

jeugdhulpverlening 96Nr. 20: Pleegzorg in balans 95Nr. 30: Inside Out 70Nr. 31: Orthopedagogische probleem-

velden en voorzieningen in Nederland 81

Nr. 32: Orthopedagogiek: Ontwikkelingen, theorieën en modellen 81

Nr. 33: Orthopedagogische werkvelden in beweging 81

Psychologie, Psychotherapie & Psychoanalyse

Cahiers Seksuele Psychologie & SeksuologieNr. 1: Verborgen onder mijn buik 101Nr. 2: De oorverdovende stilte 101Nr. 3: Sexy haar en hoofddoek 101Nr. 4: Seksuele ontwikkeling en de

rol van broers en zussen 101 Nr. 5: Hulpverlening bij

kindermishandeling 103Nr. 6: Seksueel verlangen en

knooppunten 100Nr. 7: Waarheid, durven … trauma? 103Nr. 8: Ouders en de relationele en

seksuele vorming op school 72

Psychoanalytisch ActueelNr. 1: Grootse patiënten, kleine

therapeuten 106Nr. 2: Mentalisatie 106Nr. 3: Freud & Co in de psychiatrie 100

Page 130: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

128 | Reeksen

Nr. 4: Zuchtigheid en afhankelijkheid in hun relatie met middelen- misbruik 102

Nr. 5: Hysterie en psychoanalyse 106Nr. 6: Tussen ruis en storingen... 106Nr. 7: Psychoanalyse en/van het

systeem 106Nr. 8: Empathie 105Nr. 9: Horen, zien en spreken 106Nr. 10: Vergezichten 106Nr. 11: Achter de deur 105Nr. 12: De groep in psychoanalyse 105Nr. 13: Parentificatie 106Nr. 14: Psychoanalyse en

neurowetenschap 106Nr. 15: Depressie 106Nr. 16: Zelfverwonding 106Nr. 17: Het raadsel autisme 91Nr. 18: Supervisie van psychoanalyse

en psychoanalytische therapie 105Nr. 19: Van verdringen tot vergeten 105Nr. 20: Psychoanalyse als seksuologie? 105Nr. 21: Verstandelijke beperking en

psychoanalyse 104Nr. 22: Trauma binnenstebuiten 105Nr. 23: Psychoanalytische praktijk

tussen onbewuste en wetenschap 104

Nr. 24: Dromen duiden 104Nr. 25: Het onbewuste consult 104

Psychoanalyse en CultuurNr. 1: Spreken, zwijgen … schrijven 106Nr. 2: Het nieuwe onbehagen in de

cultuur 106Nr. 3: De bedrieger bedrogen 107Nr. 4: For your pleasure? 107Nr. 5: Psychose en de kunsten 107Nr. 6: Als het lichaam spreekt 105Nr. 7: Oedipus heerst!? 105Nr. 8: Dwingende vrijheid 104

Senioren in de maatschappijNr. 1: Troost 23Nr. 2: Partnerrelatie, seksualiteit en

intimiteit in de tweede levensfase 23Nr. 3: Ouderen met karakter 23Nr. 4: Ethische vraagstukken in de

ouderenzorg 23

Mens & PsycheNr. 7: Over de psychiatrie als praktijk 25

Sociale wetenschappen

Reeks Sociale wetenschappen - KruispuntenNr. 1: Ouder worden in een veranderende

samenleving 112Nr. 2: Social work in an International

Perspective 112Nr. 3: Hier staan we voor! 15Nr. 4: Substance use among people

with a migration background 102

Wiskunde, Natuurkunde & Informatica

ICT-lijnNr. 1: PC-Initiatie – Windows Vista 122Nr. 2: Internet 122Nr. 3: Tekstverwerking 1 122Nr. 5: Tekstverwerking 2 122Nr. 7: Multimedia voor beginners 122Nr. 8: Excel 2007 122Nr. 9: Windows Uitdieping 122Nr. 10: Word 2007 123Nr. 12: Powerpoint 2007-2010 123Nr. 13: Excel 2007-2010 – Uitdieping 122Nr. 14: Multimedia. Werken met

afbeeldingen 123Nr. 15: PC-initiatie – Windows 8 122Nr. 16: Word 2013 123Nr. 17: Excel 2013 123Nr. 18: GoogleMania 1 122Nr. 19: Word voor beginners 123Nr. 20: Excel voor beginners 122

Page 131: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Tijdschriften

ZL – Zacht LawijdLiterair-historisch tijdschriftRedactiesecretaris: G. Swaenepoel4 nummers van 72 blz. per jaargang(formaat 17 x 24 cm)januari tot decemberInstellingenabonnement: 44,-Individueel abonnement: 36,-Studentenabonnement: 28,-Los niet-themanummer: 12,-

PassageTijdschrift voor Europese literatuur en cultuurHoofdredactie: S. van den BosscheEindredactie: N. Verscheure4 nummers van 96 blz. per jaargang(formaat 17 x 24 cm)oktober tot septemberIndividueel abonnement: 36,-Instellingenabonnement: 44,-Studentenabonnement: 28,-Groepsabonnement: 28,-(vanaf 5 abonnementen)Los nummer: 14,-

Lexicon van Literaire WerkenRedactie: B. Vervaeck, J. Goedegebuure & A.G.H. Anbeek van der MeijdenEindredactie: L. Arts4 nummers van 70 blz. per jaargangAbonnement: 94,50

Lexicon van de JeugliteratuurRedactie: J. Van Coillie, S. Parlevliet, F. Pauwels & J. Staal3 nummers van 84 blz. per jaargangAbonnement: 96,75

KleioTijdschrift voor oude talen en antieke cultuurHoofdredactie: T. Van Houdt

4 nummers van ca. 48 blz. per jaargang(formaat 17 x 24 cm)december tot septemberInstellingenabonnement: 28,-Individueel abonnement: 23,-Studentenabonnement: 18,-Los nummer: 10,-

Filosofie-TijdschriftHoofdredactie: H. WillemsenEindredactie: J. Waanders6 nummers van 64 blz. per jaargang(formaat 20 x 25,5 cm)januari tot decemberIndividueel abonnement: 39,-Studentenabonnement: 34,-Groepsabonnement(vanaf 5 abonnementen): 33,-Instellingenabonnement: 49,-Los nummer: 9,90

Filosofie & PraktijkPraktische problemen in filosofisch perspectiefEindredacteur: T. Vink4 nummers van 112 blz. per jaargang(formaat 17 x 24 cm)januari tot decemberAbonnement: 39,-Los nummer: 15,-

Psychiatrie & VerplegingTijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorgHoofdredactie : E. ImpensRedactiesecretaris: A. Naert6 nummers van 48 blz. per jaargang + digitaal archief(formaat 17 x 24 cm)januari tot decemberAbonnement: 26,50,-Los nummer: 12,-Speciale voorwaarden voor personeelsleden van Congregatie Broeders van Liefde

Page 132: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

130 | Tijdschriften

ZorgbreedTijdschrift voor integrale leerlingenzorgHoofdredactie: J. van Balkom4 nummers van 40 blz. per jaargang(formaat 20 x 25,5 cm)september tot juniGewoon abonnement: 36,-Individueel studentenabonnement: 29,-Groepsabonnement(vanaf 5 abonnementen): 29,-Los nummer: 11,-

School- en KlaspraktijkHoofdredactie: J. van den Hauwe4 nummers van 48 blz. per jaargang(formaat 20 x 25,5 cm)september tot juniGewoon abonnement: 38,-Individueel studentenabonnement: 30,-Groepsabonnement(vanaf 5 abonnementen): 30,-Los nummer: 12,-

Tijdschrift voor Hoger OnderwijsRedactievoorzitter: G.J.A. Baars4 nummers van 60 blz. per jaargang(formaat 17 x 24 cm)januari tot decemberInstellingenabonnement: 80,-Individueel abonnement: 60,-Studentenabonnement: 50,-Groepsabonnement(vanaf 5 abonnementen): 50,-Los niet-themanummer: 20,-

Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk – OOPHoofdredactie: A.M.T. Bosman & S. Vandevelde6 nummers van 48 blz. per jaargang + digitaal archief(formaat 17 x 24 cm)januari tot decemberIndividueel abonnement: 60,-Instellingenabonnement: 70,-

Studentenabonnement: 50,-Groepsabonnement: 50,-(vanaf 5 abonnementen)Los nummer: 15,-Speciale voorwaarden voor leden O&A:www.o-a.nl

International Journal of Child and Family WelfareHoofdredactie/editor in chief: E.J. KnorthPrijs en aantal bladzijden wisselend per nummer

De Gids op Maatschappelijk GebiedHoofdredactie: E. Gerard10 nummers van 64 blz. per jaargang (niet in juli-augustus)(formaat 16 x 24 cm)januari tot decemberInstellingenabonnement: 46,60Individueel abonnement: 31,-Studentenabonnement: 27,60Groepsabonnement(vanaf 5 abonnementen): 28,90Steunabonnement: 80,-Los nummer: 5,90

Ruimte & MaatschappijVlaams-Nederlands tijdschrift voor ruimtelijke vraagstukkenHoofdredactie: P. De Decker4 nummers van 80 blz. per jaargang(formaat 17 x 24 cm)september tot juniIndividueel abonnement: 49,-Studentenabonnement: 41,50Groepsabonnement (vanaf 5 abonnementen): 41,50Instellingenabonnement: 65,-Los nummer: 19,-

Page 133: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Auteursregister

AAalbrecht, J. 118Aan de Stegge, C. 26Aartsma, M. 10Abdel-jelil, I. 33Abe, K. 38Acharki, E.R. 26Achterberg, F.F. 56 Ackermans, I. 26, 33Admiraal, D. 59Adriaenssen, F. 59Adriaenssens, P. 72Aerts, I. 92Aerts, S. 19Agirdag, O. 52Agten, J. 64Agterberg-Rouwhorst,

S. 90Akkermans, J. 21Akveld, G. 68Algoet, M. 73Allaithy, A. 18, 45Alsulaiman, A. 45Ameye, Y. 54Amiabel, M. 86Anbeek van der Meijden,

A.G.H. 129Anckaert, L. 64Andries, C. 83Andries, E. 20Andries, W. 54, 69Animo 118Ansoms, N. 21Ansoms, S. 102Anthone, P. 114Anthoni, S. 103Anthonissens, N. 104Antrop, I. 95Arena, P. 4Arendt, H. 11Argelo, S. 12Arnoldussen, K. 56, 60Atassi Fakhouri, R. 10Audenaert, M. 9Ausloos, G. 104

BBaars, G.J.A. 130Badart-Smook, A. 32Badisco, J. 120Baeke, J. 25Baert, H. 99Baert, K. 69, 93Baert, M. 88Baeten, K. 100, 105Baeten, W. 53Baeyens, D. 91Bakker, D.J. 21Bakker, J. 116Bal, S. 95Ballegeer, H. 114Banning, B. 50Bastiaan, G. 92Batens, D. 14Bauwens, A. 88Bazan, A. 106Bazen, L. 55, 65,Beausaert, S. 49Beeckman, A.-S. 46 Beeckmans, K. 22Beekman-Dekker, A. 62Beets-Kessens, A. 86Belfi, B. 56Beljoudi, Y. 112Belmans, L. 50Ben Driss, R. 116Benning, L. 92Bentinck van Schoonheten,

A. 106Berding, J. 113Bergen, T. 55Berger, E. 30Berger, H. 14Berkein, V. 73Berkhof, H. 98Bernaerts, L. 42Berns, G. 4Berry, R.R. 21Besnard-van Baaren, I. 83Besselink, L. 69Beukers, T. 47Bexkens, A. 57Beyers, L. 7

Beyers, M. 114Biezeman, L. 83, 84Bijaard, D. 55Bijlmakers, I. 47Bijvoets, M. 96Billen, G. 59Billiaert, E. 75Binon, J. 44Blokhuis, A. 90Blokland, G. 18Blondeel, P. 111Blonk, A. 62, 83Blontrock, M. 87Blux, T. 48Bodvin, K. 49Boeckx, J. 73Boelaert, J.R. 27Boer, M. 86Boerman, R. 62Boersen, G. 84Boerstra, H. 92Boeve-de Pauw, J. 52Boey, K. 14Bogaert, E. 73Bogaerts, A. 20Bogaerts, S. 71Bogdashina, O. 91, 93Boland, J. 58Bolckmans, C. 91Bollen, D. 96Bollen, E. 25Bolt, T. 26Bomans, K. 112Bonte, J. 71Boogaars, J. 9Boogaerts, W. 77Boonen, J. 38Boonen, R. 54Boons, G. 82Borgers, M. 45, 46Bors, G. 50, 57Borst, M. 86Bos, A. 61Bosch-Sthijns, W.J.L. 85Bosdriesz, M. 66Bosman, A.M.T. 130Bosmans, G. 72

Page 134: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

132 | Auteursregister

Bouckaert, F. 23Bouckaert, L. 4, 16Bouman, A. 82Bourdieu, P. 110Boussauw, K. 110, 111Braams, T. 84Bracke, I. 101Bracke, R. (1) 64Bracke, R. (2) 103Bradt, H. 103Braet, C. 28, 29, 72Braet, H. 37Brandligt, J. 8Brants, L. 109Breda, A. 39, 103Breuls, M. 46Brinkhuis, H. 61Brocatus, N. 85Brodala, J. 114Broekaert, E. 81, 103, 116Broesder, R. 66Bronckaerts, A. 93Brons, C. 59, 60Broothaerts, N. 118Brouwer, J.J. 9, 117Bruggink, M. 63Brugman, I. 54, 55, 65Bruining, T. 53Buekers, R. 46Buiting, J. 55Bultje, J.W. 36Bultynck, H. 40Buntinx, F. 23Buntinx, W.H.E. 88Burgers, J. 111Burssens, D. 95, 96Buschman, D. 62Buyens, M. 48, 68Buys, P. 92Buyst, E. 111Bylois, L. 73Byttebier, K. 3

CCaemaert, J. 20Caes, M. 39Calle, D. 103Callebaut, I. 75Callebaut, J. 11Callens, N. 62, 100

Calliauw, L. 20Calmeyn, M. 16Caluwaerts, S. 80Cambien, J. 107Campaert, G. 114Candeias, A. 67Canfyn, F. 110Canters, N. 12Cardol, M. 81Carette, L. 73Carpay, T. 56Casaer, K. 8, 67Casman, M.-T. 114Casselman, J. 25, 102Castelein, T. 49Castelijns, J. 56, 57Cattrysse, P. 43, 118Cautaert, S. 86CEFORA 119Ceuleers, E. 47Ceuleers, J. 8Ceulemans, C. (1) 15, 36Ceulemans, C. (2) 26Ceulemans, C. (3) 50Ceulemans, W. 110Ceuppens, P. 48CEVORA 118Chang, K.-P. 39Chiarenza, A. 30Chiaverini, N. 31Ch’iu, K.-L. 38Christiaens, D. 41Claasen, W. 50Claes, C. 81, 87Claes, L. 87Claesen, W. 67Claessens, B. 110Claeys, J. 54Clé, A. 94Clement, M. 62Clerkx, M. 85, 98Clijsen, P. 62Clijsters, J. 101Cloet, M. 117Cluckers, G. 91, 104, 107Clycq, N. 116Coeck, C. 5Coeckelberg, D. 6Coenen, L. 9Coertjens, L. 51Cogo, A. 103

Colman, K. 47Colpin, H. 70Commers, R. 12Conijn, T. 62Coninx, M. 63Coolen, J. 104Coolsaet, W. 42, 110Coonen, H. 51, 55Coopmans, M. 63Coosemans, B. 74, 75, 77Coppens, K. 73Coppes, H. 61Coppoolse, J. 47Cornelis, G.C. 13, 15Cornelissen, F. 58Cornette, C. 47Cornillie, N. 63Cornu, I. 15Cornu, P. 44Corstanje, P. 59Corstjens, F. 27Cosyns, M. 15Cotton, A.-M. 11Coussens, A. 27CPS 83Craamer, L. 59Criekemans, D. 117Crombez, J. 97Crunelle, C.L. 93Cumps, J. 43Cuvelier, F. 103Cuyle, M. 92Cuyvers, G. 58, 98, 114Cuyvers, K. 95Cuyvers, L. (1) 3, 5Cuyvers, L. (2) 85

DDamen, S. 111Damiaens, E. 9Damme, T. 62Dammers, T. 62Das, T. 9Dauw, A. 74, 75De Baets, T. 49Debaillie, T. 8De Bal, C. 46Debbaut, D. 25De Becker, B. 83De Beer, F. 60

Page 135: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Auteursregister | 133

Debel, H. 17De Belie, E. 87, 89Debels, T. 3, 6De Bettignies, H.-C. 4De Bisscop, E. 102De Bodt, M. 48De Boer, B. 59De Boom, W. 59Debosschere, A. 24De Brabander, R. 111De Brauwere, G. 112De Bruijn, M. 101De Bruin, C. 92De Bruïne, E. 67De Bruycker, G. 103De Bruyn, P. 101De Bruyn, W. 78De Bruyne, J. 52De Bruyne, S. 27De Buysere, S. 22, 30Decavel, B. 25Decavele, A. 43Deceur, E. 114Deckers, W. 16De Cleene, A. 41De Cleene, M. 21Declercq, A. 22, 23De Clercq, C. 45, 48De Clercq, H. 92De Clercq, J. 23Declercq, K. 87De Clercq, L. 81Declercq, L. 52Decoene, J. 71, 114De Coninck, C. 53De Coorde, G. 37De Corte, G. 22De Corte, K. (1) 82De Corte, K. (2) 95Decorte, T. 102De Coster, I. 22, 28, 114Decoster, W. 48Decuypere, J. 86De Decker, M. 34De Decker, P. 110-112, 130De Dijn, H 16Deen, N. 58Deen, T. 47Deflandre, D. 114Deforche, B. 28De Fraine, B. 56

Defrancq, B. 119De Fré, A. 60De Frène, V. 27De Ganck, J. 53Degreef, I. 20De Groef, J. 104De Groof, B. 118De Groof, J. 51De Groot, B.J.A. 82De Groot, F. 98De Groot, M.J. 90De Groot, R. 81, 82, 84, 85,

98, 103De Haene, J. 112De Haene, L. 49Dehing, J. 106, 107De Hoog, R. 87De Jaegher, L. 64De Jager, R. 74De Jonckheere, S. 75De Jong, F. 48De Jong, M.J. 109De Jong, L. 104De Jong, P. 82, 83De Jonghe, B. 19De Jonghe, F. 105Dejonghe, T. 3De Kesel, M. 106, 107Deketelaere, A. 21, 63, 103Dekeyser, L. 99, 115De Keyser, N. 69Dekeyzer, B. 64De Keyzer, H. 25Dekker, E. 95Dekker-Regeling, M. 8De Klerk, A. 46De Kock, C. 102, 112De Kroon, J. 24, 25, 102,

107Delaet, L. 68Delameillieure, H. 22De Lange, M. 109De Lange, R. 57Delcart, A. 121De Leeuw, I. 26, 27De Lepeleire, J. 23De Letter, M. 47Deley, T. 86Delion, P. 92Delmee, K. 62De Lombaert, C. 86

De Lovie vzw 88Deltour, B. 23Delvaux, E. 51, 52De Luyck, N. 110De Maat, S. 105De Maesschalck, A. 25De Maesschalck, L. 23De Maeyer, S. 51Demaiter, G. 31Demaré, S. 15Demeester, L. 23De Metsenaere, B. 120De Mey, W. 72Demoulin, P. 5Demuynck, I. 105Demuynck, K. 118Den Boef, A.H. 41Dendievel, W. 117Den Dulk, H. 59Deneffe, L. 95Deneire, A. 51Denessen, E. 116De Neve, L. 87Den Hartog, L. 62De Nijs, P.F.A. 84, 91De Nooij, G. 46Den Otter, M. 59, 62, 68Dens, N. 10De Pauw, R. 59De Pauw, S. 81De Pauw, W. 38De Pelsmacker, P. 10De Pelsmaker, K. 19Depessemier, P. 83De Pover, M. 21De Preter, R. 3De Prins, H. 34Depuydt, B. 48De Ridder, H. 102De Rijdt, C. 88, 113Derkx, P. 16Derluyn, I. 102, 116Dermaut, D. 71De Roover, K. 57Derrida, J. 13De Ruiter, G.J. 117De Ruyter, P. 81De Rynck, P. 34Descamps, J. 27De Schauwer, E. 68, 81Deserrano, G. 60

Page 136: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

134 | Auteursregister

Deseure, D. 22De Smedt, E. 73De Smet, A. 113De Smet, H.J. 47De Smet, L. 20Desmet, N. 6Desmet, O. 50Desmet, P. 44De Smet, T. 116De Soir, E. 101De Strycker, C. 42De Tandem vzw 88De Troyer, V. 38Devillé, A. 12, 114Devillé, W. 30De Visscher, S. 112Devlieger, P. 81, 109, 111Devlieger, R. 20Devlieghere, J. 114De Volder, I. 52Devolder, J. 71, 72Devos, G. 52De Vos, J. 111Devos, J. 58De Vos, K. 94De Vos, M. 62Devos, R. 14De Vos, S. 49Devreese, K. 23De Vries, S. 63De Vugt, A. 49De Vylder, G. 3, 4, 117De Waard, H. 62, 115De Waard-van Maanen,

E. 9De Wachter, E. 97De Wachter, L. 26De Waele, K. 50Dewaelheyns, V. 112De Weerdt, S. 9De Wilde, J. 49De Wilde, K. 73De Wind, P. 13De Winter, E. 25De Wit, M. 59De Wit, T. 67De Witte, K. 99De Witte, N. 110De Witte, P. 18De Wolf, M. 63De Wolf, T. 105

D’hondt, C. 94D’hondt, M. 48Dhondt, V. 71Dhont, F. 115Dieltjens, S. 72, 101Dierckx, D. 114Dierendonck, R. 113Dierickx, G. 16Dietvorst, C. 52Dijk, W. 62Dijkstra, A.B. 53Dijkstra, A.J. 74Dijkstra, K. 59, 67, 68Dillen, A. 16Dobbelaere, R. 96Dogan, A. 95Dollevoet, T. 68Donche, V. 51Donkers, A. 58, 66, 68, 86Donorgaan vzw 65Dorelijers, T. 86Draijer, N. 105Dreesen, C. 94Dreissen, L. 62Drenth, J.M.L. 81Drieghe, S. 66Driesen, L. 72, 98, 99Dudal, P. 78, 83Duerings, J. 46Dumont, M. 3, 4Dupont, V. 86Duquet, N. 116Düren, W. 62Durrant, M. 70, 86

EEbbeler, J. 50ECHO 61Eidhof, B. 49Eising, J. 58Elen, R. 46Elias, K. 51, 63El Miniti, S. 61Elsen, K. 95Elsinga, M. 111Elst, R. 22Embrechts, R. 3Emmerik, R. 111Emmery, K. 69, 110Eneman, M. 16

Engelen, A. 78Engelen, I. 53Engelen, N. 23Errey, L. 59Erreygers, G. 3Estercam, I. 73Euwema, M. 98Eversdijk, P. 60Exter, E. 53Eyckmans, J. 47Eynikel, J. 4

FFaber, M. 62Fabry, G. 20Faché, W. 38, 94Faiq, S. 42Fanchamps, J. 58, 66, 67Faninger, L. 120, 121Felix, A. 64Fennis, L. 56Festen, T. 102Flieringa, L. 83Flos, M. 95Folkers, A. 13Folon, J. 44Foppen, W. 7Foré, P. 112, 113Forton, G. 48Foyer vzw 16, 115Franck, E. 57Franck, T. 73Franke, R. 67Frans, E. 73Fransen, B. 25Frazer, H. 114Frederix, L. 14Freed, J. 94Freinetschool Het

Prisma 15Frijters, F. 36Frouws, M. 56, 59Froyen, H. 111Fuldauer, D.A. 100

GGailly, A. 116Gantois, P. 86Gardeniers, J. 58

Page 137: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Auteursregister | 135

Geelen, R. 26Geenen, K. 24Geerdens, S. 103Geerdink, G. 60Geerits, L. 24Geers, K. 63Geldens, J. 59Gelderblom, I.L. 91Geldof, D. 110Geluk, A. 32Gemmink, M. 49Genetello, H. 100Genootschap

voor Antwerpse Geschiedenis 34

Gerard, E. 130Gerris, J.(R.M.) 70, 71Geurden, B. 27Geurts, E. 96Gevaert, T. 50Gevers, H. 30Geyskens, M. 29Gheeraert, E. 73Ghesquière, P. 71, 72Ghesquière, R. 42Gheysen, T. 62Gielen, G. 78Gijbels, D. 51, 52Gijzeman-Rook, J. 36Gilias, G. 21, 26Gillaerts, P. 119GIL-Project 58Giltay Veth, D. 9Glorieux, I. 66, 115, 116,

120Godderis, J. 15, 20, 21, 25,

42Godderis, M.-A. 52Goedegebuure, J. 129Goei, S.L. 63, 66Goeyvaerts, G. 111Goijaarts A. 66Gommers, J. 27, 28Gommers, M. 57Gomperts, W. 106Goodley, D. 83Goos, M. 56Goosen, C. 100Goossens, L. 112Goris, P. 95, 96Goudena, P. 81

Govaerts, N. 99Graas, D. 57Gracio, L. 67Grauwels, R. 46Grietens, H. 95Groenendal, C. 55Groot, N. 92Grothen, H. 44Grüttemeier, R. 42Guelen, M.E.E. 103Guijt, B. 56, 92Gulinck, H. 112Guns, C. 48Gunst, E. 25Gysemberg, G. 21

HHaasen, M. 62Haassen, M. 92Haegeman, P. 27Haekens, A. 23, 102Haenen, H. 13Haerden, H. 72Haeyen, S. 101Hageman, J. 83Halsberghe, E. 12Handelzalts, A. 50Harder, A. 94Harinck, F.(J.H.) 57, 66-68,

103Harm Thung, F. 102Hasselblatt, C. 36Hauspie, B. 102Haxe, M. 66Hazes, R. 59Hebbrecht, M. 25, 104-106Heisig, J.W. 45Helgers, R. 111Hendryckx, M. 86Henrard, C. 8Hens, K. 90Herbots, B. 22Herckens, F. 36, 63Heremans, M. 113Heres, M. 20Hermans, A. 96Hermans, C. 38Hermans, J. 102Hermans, K. 114Hermans, M. 105

Hermans, R. 36Herrebosch, E. 64Herreweghe, C. 57Hertens, S. 78Heselmans, M. 113Heylen, F. 3Heylen, K. 110-111Heylen, L. (1) 21, 48Heylen, L. (2) 68Heylighen, A. 6Heyman, R. 66Heynderickx, P. 119Heyndrickx, P. 69Heyvaert, E. 13HIG – Hoger Instituut

voor Gezins- wetenschappen 69

Himschoot, P. 121Hinderdael, M. 42Hoffman, E. 10Hofmeester, N. 82-83Hofs, J. 111Hofstra, H. 40Holthof, C. 4, 10Holvoet, M. 22Hooghoff, H. 53Hornman-Lodérus, M. 63Houppermans, S. 104-107Houthuys, S. 45Houtkamp, R. 91Houtteman, Y. 113Hovens, M.M.M. 37Howell-Brubaker, S. 47Hsu, C.-H. 38Hubeau, B. 112Hubers, M. 50Huigens, E. 113Huisman, N. 91Huizenga, P. 54Huizinga, M. 57Humblet, J. 101Hummel, I. 61Hurkxkens, P. 63Huybrechts, J. 57Huygen, S. 90Huylebrouck, D. 122Huys, T. 31

IIbsch, E. 41

Page 138: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

136 | Auteursregister

Ideler, I. 86Imants, J. 59Impens, E. 129Ims, K.J. 42Ingels, M. 44Ingleby, D. 30Iritié, E.M. 57

JJacobs, D. 102Jacobs, G. 62Jacobs, L. 96Jacobs, T. 30Jacobs-Moonen, I. 8Jager-Lintmeijer, M. 62Jambor, T. 99Jansen, E. 100Jansen, G.G.H. 61Jansen, M. 83Jansonius, K. 45Janssen, A. 90Janssen, E. 104Janssen, P. 96Janssen, P.J. 52Janssen, R. 44Janssens, D. 12, 19Janssens, E. 12Janssens, K 73Janssens, J. 70, 72, 81Janssens, M. 6, 10Janssenswillen, P. 60Jegers, M. 66Jehaes, A. 6Jeninga, J. 59Jespers, H. 62Jespers, H.-F. 42Jonckheere, B. 87Jongenelen, A.J.B. 119Jongepier, N. 66Jongkind, M. 21Jongstra, W. 49Jooken, L. 42Joos, E. 73Joosen, W. 115Joossen, L. 28-29Jordens, K. 24-29Joye, R. 112Juchtmans, G. 56-57Justaert, K. 17

KKadodder 71Kaiser, L.H.W.M. 24Kamphuis, D. 90Kalverboer, M.E. 70Karagül, A. 50Karskens, M. 109Karsten, S. 49Kauwenberghs, S. 100Kelchtermans, G. 63, 103Kempen, C. 10Kempeneers, P. 43Kemperink, M. 41Kendall-Tackett, K. 33Kenkel, J. 66Kerfs, C. 32Kerkhofs, B. 21Kernan, M. 98Kerr, D. 89Kerremans, B. 3Kersten, R. 9, 114Kessler, M. 60Ketelaars, M. 45Keuleneer, M. 17Kienhuis, J. 58, 67Kimmerle, H. 12-13Kindt, S. 44Kinet, M. 14-15, 98, 100,

102, 104-107King, D. 62, 115Kingma-Van den Hoogen,

F.J. 46Klaassen, R. 113Klabbers, W. 59Kleijnen, R. 83-84Klein, B. 83Kloks, J. 58Klunder, M. 40KMSKA 37Kniprath, H. 56-57Knol, D. 98Knop, S. 40Knorth, E.J. 70, 82, 94, 96,

130Knot-Dickscheit, J. 70Kochetkova, T. 12Koelet, S. 115Koomen, H. 49, 82Koops, T. 36, 74Koster, B. 57

Koster-Van der Wielen, L. 62

Kotsioni, I. 30Kovacs, G. 100Kranenburg, M. 94Krasnik, A. 30Krikilion, W. 16, 24Kuijpers, B. 92Kuijpers, M. 7, 59Kuylen, L. 22Kuypers, E. 13-14Kuypers, M. 104Kwee, F. 104

LLabaere, A. 48Labuschagne, B. 17 Laes, W. 117Lafosse, C. 22Laga, E. 62Lagae, L. 21Lagast, N. 36Lagerweij, N.A.J. 59Lagerweij-Voogt, J.C. 59Lamain-Van der Sluis,

M.J. 86Lambaerts, J. 12Lambrecht, S. 114Lammertyn, F. 23Lamote, B. 44Lamote, J. 44Lampaert, A. 110Langenberg, R. 90Langenberg, S. 7, 10, 16Langers, C. 47Langford, E. 31Laperre, I. 5, 9Larock, Y. 9Laurijssen, I. 115Laurijssen, L. 116Lauwers, L. (1) 112Lauwers, L. (2) 122Lauwers, M. 27Lebeer, J. 67Leclercq, E. 111Lecoutere, J. 22Ledegen, L. 96Lefèbvre, P. 26Lefevere, M. 14

Page 139: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Auteursregister | 137

Le Fevere de Ten Hove, M. 62, 103

Leget, C. 92Leleu, E. 122-123Leman, J. 16, 115Lemey, L. 23Lemiengre, J. 26Lemmens, P. 18Lemson, H. 62Lenaerts, L. 73Lengelle, R. 7Lens, A. 116Lensen, J. 41Lenssen, L. 53Lenting-Van Bragt, M. 55Leonard, J. 99 Leonard, L. 78Leroy, C. 91, 105-106Le Roy, M. 112Leroy, T. 111Lesage, E. 53Leuridan, B. 14Leusink, H. 50Levecque, K. 114Leysen, J. 37Li, C.-L. 39Li, L.-T. 39Libbrecht, U. 12Lin, C.-H. 38Liu, W.-H. 39LOAR & NVVS 92Lodewijckx, E. 30Loerts, M. 57, 83Logman, M. 10Logtenberg, H. 56, 68Löhmer, C. 103Lombaert, E. 71Lombarts, A. 120Loncke, F. 48Loonstra, J.H. 66, 82, 84Loopmans, M. 111Lootens, D. 5-6Loots, I. 112Lopez, M. 115Lorant, V. 30Lotens, W. 17Lubbers, A. 83Luijkx, J. 89Lutters, J. 37Luyens, M. 102Luyten, A. 50

Luyten, D. 69, 110Luyten, J. 68Luyten, L. 8Luyten, P. 106LVS – VCLB 77

MMaas, B. 86Macharis, C. 5Machiels, T. 116Madsen, W.C. 71Maegherman, K. 11Maene, W. 62Maes, B. 72Maes, S. 12Mahieu, P. 50-52Mahlberg, K. 56Makay, I. 109Malfliet, K. 45Malfliet, R. 41Maly, I. 116Manders, E. 45-46Maniet-Bellerman, P. 83Manto, M. 47Mardulier, T. 53Mariën, P. 46-47Markey, D. 44Markey, J.-P. 95Markus, I. 56Marlier, E. 114Marrecau, J. 87Martens, B. 118Mathyssen, M. 58Mattelin, E. 89, 91Matthys, F. 93, 102Mawasi, F. 43McAfee, J.L. 93McCall, C. 63Mechels, E. 69Medaer, C. 60Meens, E. 91Meerdink, J. 68Meerdink, M. 50Meerschaert, T. 72Meersman, M. 47Meert, H. 38Meesters, C. 93Meeus, B. 110Meeuwisse, M. 112Meeuws, G. 103

Meganck, H. 92Mehlkopf, P. 71Meijer, M.-J. 56Meijer, P. 55Meijer, W. 59Meijers, F. 7, 59Meire, C. 23 Melief, K. 55Melis, B. 95-96Melkert, M. 120Mels, S. 28-29Mentink, M. 82Mercken, R. 5, 8Merckx, J.-P. 5Merlevede, E. 72Merlevede, P. 8Mertens, F. 48Mertens, M. 104Mertens, S. 11Mertens, V. 6, 51, 118Messelis, E. 23-24Messiaen, G. 29Meulenijzer, D. 6Meulewaeter, F. 81Meurs, P. 72, 100-101, 107Meuwissen, V. 61Meysmans, G. 113Miatton, M. 47Michiels, K. (1) 22Michiels, K. (2) 31Michiels, L. 52Michielsen, L. 78Miedema, E. 98Miedema, I. 67Miedema, P. 59Mientjes, C. 83Mijland, E. 68Minaert, A.E.M.G. 98Minara, T. 39Miniankova, I. 91Minkenberg, M. 62Minne, E. 57Missotten, L. 35Mittendorff, K. 59Moens, E. 28-29Moerenhout, M. 23Moerman, J. 117Moerman, P. 117Mohrbacher, N. 33Mol, M. 22Molenberghs, C. 22

Page 140: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

138 | Auteursregister

Mollen, A. 21Montesano Montessori,

N. 57Moons, K. 37, 64Moors, L. 20Moortgat, L. 50Morbee, A. 37Moret, M. 62Morisse, F. 87, 89Morreel, J. 54Morren, P. 35-36, 108Mortier, K. 68Mortier, T. 31Mousavi Torshezi, S.H. 116Moyaert, P. 105Moyson, L. 106Muijen, H. 101Mullie, P. 31-32Mumayiz, I. 42-43Munsters, W. 120Muskens, G. 52Mylle, J. 63Myny, F. 71, 114

NNa, C.-L. 39Naber, P. 26, 96Naert, J. 81Nakken, H. 82Nammensma, J. 66 Nanhoe, A.C. 116Nauwelaerts, K. 60Neckebrouck, V. 17, 109Neerinckx, E. 23Neijnens, I. 29Nelen, M. 57Nelissen, D. 47Netwerk Hupsakee 78Neutelaers, A. 63Neve, L. 95Newton, C. 111Nicaise, I. 114Niesten, E. 36Nieuwenstein, H. 92Nijboer, K. 66Nijhof, K. 94Nijs, M. 48Nijs, P. 102, 104Noens, I. 91Noordman, D. 38

Notteboom, T. 5Notten, T. 112-113Nouwen, W. 52Nuberg, M. 59Nugteren, A. 118

O OCB 73Odé, A. 111Oenema-Mostert, C.E. 82Okwany, A. 114Oldeboom, B. 57Oliemeulen, L. 102Oolbekkink, H. 59Oomsels, J. 27Oosterhoff, W. 66Oosterling, H. 13Oostrik-Cornelissen, N. 65 Opdebeeck, H. 4Osterhaus, A. 28Otte, P. 37Otten, R. 118Overbeek, S. 88OVGB-Limburg 73, 76

PPaalman, I. 57Paardekooper, E. 62Padmos, B. 119Paemeleire, F. 46Panhuis, D. 43Pannecoucke, I. 110, 112Paquier, P. 47Pardina, M. 11Parlevliet, S. 129Parsons, L. 94Pasteels, I. 110Patfoort, P. 16Pauw, I. 49Pauwels, F. 129Pauwels, H. 31Peeters, J. 12, 85Peeters, K. 111Peeters, M.-J. 24Peeters, T. 93Peeters, V. 73Peinen, W. 118Pen, C.-J. 111Pennartz, P. 63

Penne, I. 100Penninckx, M. 51Pereira, E. 60Perrone, M. 90Persephone 26Peschar, J. 53Peters, D. 52, 111, 116Peters, L. 59Peters, S. 20Petit, A. 100Petri, J. 59Philippe, L. 105Philippens, H.M.M.G. 74Phillips, D. 43Pijpelink, P. 111Pillen, M. 49Pinto, D. 118Pisman, A. 112Plasschaert, L. 47Plasschaert, S. 117Plessers, L. 24Plysier, S. 97, 116Poelaert, L. 5-6Pollaerts, J. 10Pollet, I. 115Pollin, G. 114Pols, W. 49Poma, K. 35Ponte, P. 56Poortman, C. 50Popeijus, H. 59Poppes, P. 82PO-raad 61Pouillon, S. 62Prins, F. 85, 98 Prins, S. 99Programma VCP 89Pronk, R. 62

QQuak, G. 62, 93

RRadema, D. 66Radstake, H. 59Raemdonck, K.A.I. 96Raes, E. 118Raeymaekers, K. 111Raiyah, M.F. 18

Page 141: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Auteursregister | 139

Ramaekers, S. 71Raman, M. 84Rambaran, H. 18Raymaekers, J. 88Rayp, G. 3-4Razum, O. 30 Redant, G. 59Reekmans, K. 60Regionaal Integratiecentrum

Foyer Brussel 115Reinders, H. (J.S.) 81, 87-88,

90-91Reinders, L. 109Rem, C. 82Renders, F. 111Reychler, L. 117Reynaert, W. 8, 10Reynders, K. 82Reynders, R. 47Ridouani, M. 116Rietveld-Van Wingerden,

M. 68, 82, 95Rijdams, M. 113Rikhof-Van Eijck, M. 61Robert, E. 46Robeyns, F. 4Rochtus, D. 117Roden, C. 60Rodrigues, R. 59Roeders, P. 63Roefs, E.C.J. 56Roels, J. 8Roemer, J. 54Roets, G. 71, 114Roeyers, H. 45Rommel, W. 23Rondelez, P. 69Ronin, V. 36Ronsse, E. 87Roorda, N. 6Roose, H. 8Roose, R. 114Roosen, P. 21Roosens, E. 26Rooze, E. 18Rosseel, C. 103Rottiers, F. 115Rottiers, R. 26Rousseau, V. 42Rozendal, J. 8

Rozinga-Van der Hoek, E. 64

Rubinstein, M. 58Ruijssenaars, A.J.J.M. 81-82Rutten, E. 31Rutten, H. 29Rutten, L. 31Ruysschaert, S. 4Ryckewaert, M. 110-112Rymenants, K. 42

SSaan, H. 27Sabbe, E. 53Sacco, M. 102Sacré, H. 112Sanders, M. 44Santens, P. 47Santermans, J. 120Sap, I. 96Sarneel, N. 98Sas, P. 48, 118Savels, E. 103Schaafsma, K. 71Schaap, R. 86Schaeken, W. 34Schalenbourg, C. 28 Schalkwijk, F. 104Schalock, R. 87Schamp, J. 102Scheerder, G. 27Scheeren, B. 25Scheeren, E. 60Schellekens, W. 96 Schenck, L. 104Schepen, R. 13Schepens, N. 24Schilder, M. 47Schildkamp, K. 50Schillebeeckx, E. 110 Schippers, A. 81Schloen, N. 91Schmidt, H. 51Schoenaerts, P. 43 Schokker, M. 62Schollaert, R. 59Scholte, E. 81Scholten, G. 10School Zonder Pesten

vzw 61

Schoonjans, K. 113Schoorel, B. 68 Schouten, E. 58Schouws, N. 67Schrijvers, J. 17Schroën-Alto, L. 67Schrurs, J. 91Schuermans, W. 36Schuman, H. 57, 67-68Schuurman, M. 67-68Schuurs, U. 46Schuyt, L. 82Sebrechts, L. 30Segar, M. 92Selderslaghs, B. 80Selhorst, K. 26Selis, D. 121Senden, Y. 80Sensi, D. 117Sensoa 73-74Sergeant, S. 22, 30Serrien, B. 88Servranckx, L. 103Seynaeve, C. 24Seynaeve, K. 57Shakespeare, W. 38Shapiro, F. 102Shiyab, S.M. 43Siau, C. 5Siebens, H. 4, 8-9, 50, 118,

120Siemons, H. 67Sierens, R. 23Silk Forrest, M. 102Silljé, A. 16Simons, J. 31Sinke, H. 67Sinnaeve, F. 20Sjöblom, M. 56Sleegers, P. 49Sliepen, S. 66Slootweg, T.(J.M.) 12, 17Sluijsmans, D. 51Smeenk, F. 29Smeets, K. 58, 62, 86Smeets, M. 36, 63Smeijsters, H. 101Smelik, K.A.D. 34Smet, J. 105Smet, K. 91Smet, L. 48

Page 142: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

140 | Auteursregister

Smets, C. 32Smets, F. 38Smis, W. 86Smit, M. (1) 50Smit, M. (2) 96Smit, W. 117Smits, P. 102Smulders, F. 57-58Sneller, R. 12-17Snoeckx, A. 92Snoek, M. 57So, Y.-M. 38-39Sobczak-Boumans, M. 120Soenen, R. 112Soetewey, J. 18Sondeijker, F. 95SOS 60Soyez, V. 81Specht, M. 111Speltincx, G. 52Speltincx, J. 63Spijkers, G. 58Spruytte, N. 22Staal, J. 129Stadeus, A. 84Stallaert, C. 35Standaert, R. 54Standhardt, R. 103Steegers, E.A.P. 32Steeland, T. 47Steeman, E. 23Steenhuyzen, S. 28Steerneman, P. 7, 93, 99Steglich-Lentz, A. 88Steneker, H. 55Sterck, G. 99Sterk, E. 111Sterkendries, J.-M. 36Steunpunt NT2 75Stevens, J. 24, 99Stevens, L. 50, 53, 56-57Stevens, M. 75Stevens, R. 70Stevens, V. 28Stiegler, B. 14Stockfleth, G. 108Stockman, R. 16-17Stoffelen, D. 20Stokking, K. 49Storme, I. 113Storms, O. 73

Strating, H. 46Strauss, D. 46Strijker, J. 82Strobbe, L. 80Stroecken, G. 99Stroeken, K. 109Stroobandt, R. 20Stroobant, G. 96Struyf, E. 49Stultiens-Houben, S. 87Suggnomè 108Suissa, J. 71Sung, L.-F. 39Surewaard, A. 44Swaenepoel, G. 129Swennen, A. 57Swets, E. 29Swinkels, B. 55Sybesma-Knol, N. 35Sysmans, D. 64

TTaccoen, L. 15, 103Tack, C. 26Taelman, M. 66Taghon, G. 86Talloen, H. 45Tanghe, A. 25, 28-29Tanghe F. 116Teekens, I. 7, 118Tellings, A. 69-70, 73Ten Brink, A. 22Ten Brink, N. 59Ten Dam, G.T.M. 53Tennekes, J. 109Ter Haar, A. 88Ter Horst van Delden, M. 9Terpstra, E. 62Ter Veer, G. 6Terwel, J. 59Ter Woorst, J. 29Thasing, J. 67Theys, A. 104Thibau, E. 113Thomas, P. 41, 47Thompson, M.J. 4Thys, L. 95Thys, M. 104, 106Tielemans, E. 6Tijsseling, C. 68

Timmerman, K. 114Timmers, M. 112Tingloo, A. 44Tjoa, T. 60Toebes, T. 63Tolsma, J. 109Tops, W. 82, 91Torremans, T. 46Tovey, H. 61Trappers, A. 16Traversier, T. 104Tritsmans, D. 115Troisfontaine, S. 71Tseng, Y.-I. 39Tuytten, S. 5Tytgat, K. 45

UUmbgrove, I. 100Uytterhoeven, T. 13

VVaessen, G. 25, 53, 66, 85,

91, 93, 95-96Valcke, L. 116Valcke, M. 38Valenkamp, M.W. 95Van, R. 105Van Acker, J. 70Van Aelst, G. 30, 62Van Aerschot, E. 38Van Alphen, B. 23Van Arragon, D. 92Van As, N.M.C. 72Vanassche, E. 63Van Assche, L. 23Van Assche, W. 64Van Assel, A. 24Van Audenhove, C. 22-23,

28, 114Van Audenrode, R. 100Van Avermaet, P. 52, 68Van Bakel, H. 98Van Balen, K. 35Van Balkom, J. 62, 130Van Bauwel, L. 26Van Beeumen, L. 53Van Bendegem, J.-P. 14Van Berlo, W. 73

Page 143: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Auteursregister | 141

Van Betsbrugge, E. 9Van Bouwel, L. 105Van Brakel, D. 57, 68Van Bruggen, A. 86Van Camp, S. 45Van Campen-Hoekstra,

M. 93Van Campenhout, R. 11Van Cann, J. 42Van Clemen, S. 35Van Coillie, J. 129Van Crombrugge, H. 69-71Van Daal, T. 51Vandaele, B. 27Vandaele, H. 16Van Dalfsen, A. 103Van Dam, C. 88Van Damme, L. 81Vandamme, R. 8Van Damme, S. 113Vandebosch, N. 55Vandebroek, E. 104Van de Heyning, P. 48Van de Kam, T. 62Van de Kamp-Buter, A. 62Vandekerckhove, B. 110-

112Vandekerckhove, W. 16Van de Koot-Dees, D. 59Van de Laar, E. 24, 29Van de Laar, F. 16Vande Meerssche, H. 46Vandemeulebroecke, L. 70 Van de Mosselaer, H. 52Van den Abeele, J.-F. 113Van den Berg, A. 62Van den Berg, D. 53Vandenbergen, J. 105Van den Bergh, P.M. 81Van Den Berghe, E. 120Vanden Berghe, P. 105Vandenberghe, R. 53, 56Vandenborre, R. 105Van den Bos, K.(P.) 84Van den Bossche, S. 37,

129Van den Brand, H. 58Van den Branden, K. 68Van den Brink, H. 84Van den Broeck, K. (1) 6,

100

Van den Broeck, K. (2) 110 Vandenbroucke, A. 52,

56-57Van den Broucke, S. 27Van den Bulk, L. 55 Van den Eeckhaut, G. 114Van den haute, E. 95Van den Hauwe, J. 130Vandenheede, F. 118Van den Heijkant, C. 62Van den Heuvel, B. 22Van Den Heuvel, E. 45-46Van den Hoogen, C. 83Vandenhove, L. 112Van den Wijngaert, M. 34Vandeperre, E. 18Vandepitte, M. 118Van de Poel, F. 24, 29Van de Putte, B. 116Van de Putte, I. 68Van der Aalsvoort, D. 56,

85Van der Auwera, S. 35Van der Borg, A.L. 109Van der Bracht, K. 116Van der Bruggen, B. 56Van der Brugh, S. 47Van der Elst, J. 5Vandereycken, W. 24Vandereyt, F. 102Van der Flaas, J. 22Van der Haar, S. 8Van der Heijden, I. 87Vanderheyden, V. 31Vanderhoeven, J.L. 72Van der Hoogt, T. 85Van der Kamp, A. 59Van der Laan, G. 114Vanderlinde, R. 76Van der Linden, B. 46Van der Linden, R.E. 80Van der Linden, T. 67Van der Meulen, B.F. 61,

82, 98Van der Molen, H. 58Vanderplasschen, W. 81,

102Van der Ploeg, J. 81, 98,

103Van der Ploeg, P. 98Van der Putten, A.A.J. 82

Vanderstichelen, S. 37Vanderstraeten, L. 110Van der Vaart, W. 115Van der Vegt, E. 66Vander Veken, T. 104Van der Ven, A.A. 67Van der Vinne, A. 67Van der Vreken, T. 118Van der Wee, P. 26Van der Weegh, J. 56-57Vanderwegen, J. 48Van der Wegen, R. 62Van der Wolf, K. 54Van der Wolk, W. 57Van der Zwan, A. 67Vandesande, A. 34-35Van Deth, R. 24Van De Velde, D. 70Vandevelde, S. 81, 103,

130Van de Ven, A. 66Van de Ven, L. 23Van de Vijver, J.-P. 38Vandewalle, G. 3, 5Van de Walle, L. 26Van de Walle, R. 4Van de Weerdt, J. 31Vandeweerdt, M. 88Vandeweghe, W. 43Van de Wetering, S. 50Vandezande, J. 88Van Dijen, J. 67Van Dijk, D. 52Van Dijk, S. 103Van Dixhoorn, A. 34Van Domburgh, L. 94Van Dongen, M. 92Van Doorn, P. 90Vandormael, J. 104Van Dorsselaer, Y. 66,

115-116Van Dorst, M. 78Van Driel, S. 91Van Driessche, S. 84Van Dromme, B. 96Van Duin, C. 60Van Duin, M. 62Van Dun, M. 88Van Dyck, F. 38Van Dyck, J. 44Vanermen, U. 44

Page 144: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

142 | Auteursregister

Van Ertvelde, J. 28Van Erum, I. 113Van Eyndt, H. 103Van Faassen, S. 41Van Galen, T. 86Vangansbeke, T. 87Van Gasse, R. 51Van Gennep, A. 88Van Gerwen, W. 9Van Gils, J. 99Van Gils, M. 8, 58, 63, 86,

89-90Van Gompel, J. 3Van Gompel, P. 118Van Gorp, L. 22Van Gorp, S. 91Van Grunsven, K. 57Van Hal, T. 43Van Hamelen, P. 62Van Hardeveld, E. 9Van Haver, W. 103Van Hecke, J. 95Van Hee, B. 26Van Hee, R. 27Van Heerwaarden, Y. 111Van Hees, A. 104Vanhees, H. 108Van Heffen, L. 29Van Heijningen, F. 47Van Hell, J. 46Van Hemel, L. 27Van Herpen, M. 58, 72Van Heuverswyn, K. 7Van Hoek, J. 91Van Hoof, C. 67Vanhoof, J. 51-52Van Houdt, T. 34, 129Van Houtte, M. 49, 52Van Hove, G. 68, 81, 83,

87, 89-90Van Hove, V. 113Van Huijgevoort, H. 58-59Van Hulten, M. 62Van Humbeeck, B. 42Van Keer, H. 76Van Kemseke, P. 117Van Kerckhove, C. 13, 15,

112Van Kolen, P. 31Van Kooten, N. 90Van Laecke, G. 119

Vanlaere, L. 26Van Lakerveld, J. 8, 68Van Langendonck, C. 28Vanleenhove, S. 5 Van Leeuwen, H. 9Van Leeuwen, K. 70Van Leeuwen, R. 54-55Van Lieshout, M. 66, 71Van Lieshout, W. 10Van Lingen, H. 57Van Lint, P. 49Van Lokven, H.M. 61Van Loo, H. 43Van Loock, J. 31Van Loocke, P. 15Van Loon, D. 61, 98Van Loon, J. (1) 30, 87-88,

90Van Loon, J. (2) 44Van Loon, W. 69Van Looy, L. 63Van Luijtelaar, M. 9Van Marissing, L. 101Van Mechelen, R. 104Vanmechelen, W. 106Vanmechelen, X. 16Van Meenen-Claassen,

R. 47Van Meersbergen, E. 57Van Mierlo, J. 5Vanmontfort, M. 65Van Moorsel, A. 80Van Mourik, C. 62Van Naelten, K. 64Vanneste, A. 44Van Neste, F. 17Vannijvel, V. 69Van Nuffel, M. 20Van Nuffelen, G. 48Van Nuland, J. 84 Van Ongevalle, J. 115Van Oothegem, L. 26Van Osta, W. 43Van Otterdijk, R. 59, 63Van Oudenhoven, N. 98Van Oudenhoven, R.J. 94,

98Van Oudheusden, M. 66,

68Vanoutrive, T. 110Van Parijs, A.-S. 101

Van Passel, S. 4Van Petegem, P. 51-52Van Peteghem, J. 113Van Poeck, A. 3Van Poppel, J. 122Van Pottelberghe, C.M.E.

103Van Poucke, J. 15Van Rappard, H. 13Van Reekum, A. 105Van Reeth, J.M.F. 18Van Regenmortel, H. 80Van Rennes, G. 120Van Renssen, F. 42Van Rijn, H. 21Van Rijswijk, M. 57Van Roessel, M. 62Van Rompu, W. 53Van Rompuy, H. 35Van Rooij, J. 59Van Rossen, H. 94Van Roy, T. 10Van Roy, V. 26-27Van Sevenant, A. 18-19Vansina, B. 32-33Vanspauwen, P. 54 Vanspeybroeck, K. 54Van Stekelenburg, U. 9Van Stralen, H. 13-16Van Swet, J. 58-62Van Thienen, J. 43Vanthournout, G. 52Vanthuyne, T. 71Van Tienoven, T.P. 120Van Tigchelt, K. 23Van Tijen, A. 60Van Tilburg, C. 26-27Van Tilburg, E. 86Van Tilburg, S. 10Van Uffelen, K. 120Van Veen, A. 83Van Veen, D. 66Van Veen, K. 55Van Velthooven, B. 67, 86Van Velzen, J. 54Van Vugt, P. 84, 86, 92Van Wetter, E. 68Van Wolde, H. 8Van Zeir, G. 9Van Zon, A. 88Van Zweeden, V. 19

Page 145: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Auteursregister | 143

Vastmans, F. 111-112VBB 73, 76VCLB – Werkgroep 77Veerman, J.W. 70Vekeman, E. 52Vekemans, L. 44Velderman, H. 66Veldhuis, T. 59, 63Venekamp, I. 91Vens, E. 15, 112Verachtert, J. 18Verbeeck, B. 56Verbeeck, G. 110Verbeeck, N. 25Verbeelen, M. 33Verbeke, A. 5Verbeken, S. 122-123Verbiest, E. 54Verboven, H. 44Verbraeken, D. 5Verbruggen, A. 4Verbruggen, L 4Verbunt, M. 62Vercammen, J. 122Vercammen, L. 72Vercruysse, N. 32Verdeyen, F. 93Verdonck, F. 20Verdonk, M. 68Verdult, R. 99Verduyn, A. 87Verduyn, K. 64Verfaille, M. 101Vergauwen, G. 60Vergeer, F. 52Verhaegen, J.-P. 88Verhaeghe, P.-P. 116Verhaest, P. 22-23Verhasselt, J. 87Verheij, F. 66, 84, 91, 95Verhellen, E. 108Verhoef, N. 63Verhoestraete, D. 113Verhoeven, D. 62Verhoeven, L. 83-85Verhoeven, S. 84Verhulst, H. 44Verhulst, R. 122Verlinde, S. 44Vermaes, I. 94Vermeer, L. 41

Vermeersch, J. 60Vermeersch, K. 85Vermeir, G. 84Vermeire, M. 3Vermeiren, E. 101Vermeiren, H. 22Vermeulen, H. 20Vermeulen, M. (1) 49Vermeulen, M. (2) 57Vermeulen, P. 6Vermote, R. 104, 106Vermulst, A. 62Vernaeve, L. 66Vernooy, K. 85Verplaetse, J. 15Verreycken, M. 100Verroens, F. 44Verrydt, A. 31Verschelden, G. 71, 112Verscheure, B. 31Verschraegen, J. 22Verschueren, K. 49Verstraete, E. 117Verstraete, H. 42Verstraete, J. 110Verstraeten, P. 42Verstraten, P. 105-107Verstreken, S. 10Verstuyf, G. 102Vertongen, N. 117Vervaeck, T. 129Vervecken, T. 104Vervoort, E. 49Vervoort, L. 64Verweij, M. 35Verwulgen, H. 61Verzelen, W. 114Vettenburg, N. 95-96Victorie 65Vignero, G. 87Vilar-Sánchez, J.A. 35Vinck, R. 99Vingerhoeds, E. 62Vink, T. 129Visch-Brink, E. 46Visser, J. 83Vissia-Van der Veen, M. 62 Vlaamse

Scholierenkoepel 55Vlaskamp, C. 89Vleugel-Ruissen, S. 72

Vliegen, N. 91, 105-107VLIR 60Vloet, K. 49, 58-59, 62VLOR 55, 58, 67, 86Vlutters, J.L. 91Voca 9Voets, J. 78Volckaert, E. 110Volckaert, H. 91Vollenbroek, R. 85Vos, P. 57Vranken, J. 111, 114Vriens, L. 71Vuylsteke Vanfleteren,

K. 105VVKBuO 92VVSSH 115Vyt, A. 21, 28, 118

WWaelput, E. 36Wagenaar, K. 9Walleghem, P. 113Walraven, G. 111, 116Wang, A.-C. 39Wang, P.-Y. 39Warnez, J. 24Wauthier, Y. 73Wazir, R. 114Weber, E. 14Wellner, E. 62Wentink, H. 83Wentzel, M. 56Wertheim-Cahen, T. 102Wesseling, H. 7 Weterings, A.M. 95Wichers-Bots, J. 92Wiersma, H. 57Wiersma, J. 18Wijma, W. 62Wijnen, F. 83-84Wildiers, K. 111Wille, B. 116Willemsen, H. 13, 129Willemsen, M. 25Williamse, M. 66Willockx, B. 31Willocx, C. 119Wilmer, J. 24Wils, L. 35

Page 146: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

144 | Auteursregister

Windey, C. 42Windey, K. 84Winters, S. 110-111Wintjes, C. 62Witlox, F. 111Witte, T. 113Wittebolle, M. 64Witters, C. 96Witters, I. 20Wodnitzky, Y. 109Woertman, F.E. 9Wolbers, M.H.J. 109 Wolfaert, I. 80Wolff, H.W. 44

Wolfs, T. 14WOSO 66Wösten, A. 66WOTO 78Wouters, P. 37Wouters, R. 66Wouters, S. 5Wouters, W. 12Wu, C.-F. 39Wu, C.-H. 38Wuertz, K. 90-91Würdeman, L. 59Wuyts, V. 7

YYlieff, M. 23Yü, C. 39Yüksel, V. 117

ZZevalkink, J. 105Zink, I. 45-46Zoeteweij, T. 111Zonneveld, A. 8Zsolnai, L. 4, 16

Page 147: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Trefwoordenregister

AAccountancy 5ADHD 93Algemene economie 3Antropologie 109Autismespectrumstoornissen 90

BBedrijfseconomie 4Bedrijfskunde 3Beleggen 6

CCommunicatie 118Criminologie 108

DDementie 21Didactiek 63

EEconomie 3Educatieve uitgaven 73Ethiek 15

FFarmacie 20Filosofie 12

GGedragsproblemen 85Geneeskunde 20Geriatrie 23Gerontologie 23Geschiedenis 34Gezinspedagogiek 69Gezondheidszorg 26

HHandel 5Hoogbegaafdheid 94Horeca 120

IInclusie 66Informatica 122Internationale economie 3

JJeugdzorg 94

KKlinische psychologie 100Kunstwetenschap 37

LLeerstoornissen 82Literatuurwetenschap 41Logistiek 5Logopedie 45

MMaatschappelijke vraagstukken 113Management 6Marketing 10Media 118Moraal 15Multiculturalisme 115

NNatuurkunde 122Neurologie 21

OOnderwijskunde 49Onderwijszorg 66Ontwikkelingsproblemen 82Ontwikkelingspsychologie 98Opvoeding 69Opvoedingsondersteuning 69Organisatie 6Organisatiepsychologie 98Orthopedagogiek 81

Page 148: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

146 | Trefwoordenregister

PPoliticologie 117Praktische filosofie 18Praktische pedagogiek 60Psychiatrie 24Psychoanalyse 104Psychologie 98Psychotherapie 100

RRecht 108Reclame 10Religie 16

SSociaal werk 113Sociale economie 4

Sociale geografie 109Sociologie 109

TTaalkunde 43Taalpathologie 45Theaterwetenschap 37Toerisme 120

VVerkeer 5Verstandelijke beperking 87

WWellness 120Wiskunde 122

Page 149: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Garant­Studieboekprijs 2018www.studieboekprijs.com

Garant wil uitdrukkelijke aandacht vestigen op het belang van het studieboek in het hoger on-derwijs. Garant moedigt de ontwikkeling van nieuwe studieboeken uitdrukkelijk aan. Daarom looft Garant de Studieboekprijs 2018 uit.

Reglement 1. Hoogleraren, docenten, lectoren en andere

lesgevers uit het hoger onderwijs worden uitgenodigd om een manuscript in te zen-den. Niet bij een andere uitgever gepubli-ceerde studieboekmanuscripten, college-dictaten, cursusteksten, syllabi e.d. komen in aanmerking, uit alle disciplines en vakgebie-den van universiteiten en hogescholen.

Ook manuscripten ten behoeve van na- en bijscholing van ‘afgestudeerden’, ontwik-keld binnen de context van daartoe ge-schikte instellingen, organisaties en vereni-gingen, kunnen worden ingezonden.

De auteur bepaalt geheel autonoom de in-houd van het manuscript.

2. Reeds bij Garant uitgegeven studieboeken dingen automatisch mee voor zover zij ver-schenen na 31 mei 2017.

3. Om als geldige inzending te worden geac-cepteerd, moet het manuscript:

− de uitgeverij bereiken op uiterlijk 31 mei 2018 per e-mail of per briefpost met toe-voeging van digitale drager met de tekst; zie de onderstaande adresgegevens

− een indicatie van de doelgroep(en) be-vatten

− niet noodzakelijk reeds alle eventuele il-lustraties inhouden

− niet reeds ‘opgemaakt’ zijn, maar de structuur ervan moet wel duidelijk zijn.

4. Door het eenvoudige feit van inzending verleent de auteur aan Garant het eerste

recht om het manuscript, al dan niet be-kroond, te publiceren volgens de gebruiken bij Garant, inclusief auteurshonorarium. Ga-rant licht de auteur binnen de drie maan-den na indiening van het manuscript in of al dan niet gebruik wordt gemaakt van dit eerste recht.

5. De Garant-Studieboekprijs 2018 bestaat uit een geldbedrag van € 2018 en de publicatie van het manuscript door Garant, al dan niet na verdere bewerking, plus de jaarlijkse uit-kering van een auteurshonorarium volgens de gebruiken bij Garant.

6. Uit alle inzendingen wordt een eerste selec-tie voor de prijs gemaakt door een interne commissie van Garant, die bestaat uit re-dacteuren, uitgevers en directieleden en die beslist bij meerderheid van stemmen. Deze eerste selectie bestaat uit een longlist van in-zendingen, die daarna herleid wordt tot een shortlist van vijf genomineerden. De longlist en de shortlist worden openbaar gemaakt, onder meer via media.

Uit de shortlist van genomineerden kiest een jury, bij meerderheid van stemmen, een winnaar. De jury bestaat uit de interne com-missie van Garant en één of meer externe Nederlandse en/of Belgische specialisten uit de vakgebieden of aanverwante gebieden waartoe de genomineerden behoren.

De uitslag wordt, net als de namen van de juryleden, uiterlijk in september 2018 bekend gemaakt, onder meer via media.

7. Door deelname verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement. Tevens houdt inzending de bereidheid in om het manuscript publicatieklaar te maken in overleg met de uitgevers en redacteuren van Garant.

Voor meer informatie over de prijs: www.studieboekprijs.com

Voor meer informatie over Garant: www.garant-uitgevers.eu

Garant-Uitgevers nvSomersstraat 13-15, 2018 Antwerpen

tel.: 03 2312900 – fax: 03 2332659 – [email protected] 96, 7315 EB Apeldoorn

tel.: 055 5220625 – fax: 055 5225694 – [email protected]

Page 150: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

Op Het Boekenpodium draait alles rond non-fictionboeken, hun auteurs, hun lezers. Daartoe worden het hele jaar door

boekpresentaties, lezingen, symposia, opleidingen georganiseerd, te midden van een permanente boekenbeurs.

Het Centrum is ook een plaats waar het goed is te vertoeven voor mensen die rondom zelfgekozen thema’s willen nadenken, van gedachten wisselen, leren, studeren.

Een plaats waar ideeën boeken kunnen worden en boeken ideeën waar de wereld beter van wordt.

Het Boekenpodium is elke werkdag doorlopend open

van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Het Boekenpodium is een initiatief van

Maklu | Garant | Het Spinhuis

Somersstraat 13-152018 Antwerpen

(bij Centraal Station)(Parkeergelegenheid: Parking Centraal)

www.hetboekenpodium.be

Page 151: Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers - GARANT Catalogus 2017-2018 … · 2018. 1. 30. · Praktijkboek non-profit Crowdfunding ISBN 978-90-441-3495-7 323 blz. 49,-N. Desmet Wat als

België – Belgium Somersstraat 13-15

2018 Antwerpen 03 231 29 00 03 233 26 59 [email protected] www.garant.be

Nederland – the Netherlands Koninginnelaan 96 7315 EB Apeldoorn 055 522 06 25 055 522 56 94

[email protected] www.garant-uitgevers.nl

Verenigd Koninkrijk – United Kingdom Garant / Central Books

99, Wallis Road London E9 5 LN 0845 458 9911 0845 458 9912

[email protected] www.centralbooks.com

Verenigde Staten van Amerika – United States of America Garant / Coronet Books 311 Bainbridge Street Philadelphia PA 19147 215 925 27 62 215 925 19 12

[email protected] www.coronetbooks.net

Verenigde Arabische Emiraten – United Arabic Emirates Garant / University Book House

130 Planning Street – Box 16983 Al Ain

755 82 29 755 69 11

[email protected] www.universitybookhouse.com

Publishing at Garant?

Please send an e-mail with your proposal or call us, preferably in an early stage.

One of our publishers will get back to you.

Publiceren bij Garant?

Zend een e-mail met uw voorstel of bel, bij voorkeur in een vroeg stadium. Een van onze uitgevers reageert.

(0032) (0) 3 231 29 00 [email protected]

België – Belgium Somersstraat 13-15

2018 Antwerpen 03 231 29 00 03 233 26 59 [email protected] www.garant.be

Nederland – the Netherlands Koninginnelaan 96 7315 EB Apeldoorn 055 522 06 25 055 522 56 94

[email protected] www.garant-uitgevers.nl

Verenigd Koninkrijk – United Kingdom Garant / Central Books

99, Wallis Road London E9 5 LN 0845 458 9911 0845 458 9912

[email protected] www.centralbooks.com

Verenigde Staten van Amerika – United States of America Garant / Coronet Books 311 Bainbridge Street Philadelphia PA 19147 215 925 27 62 215 925 19 12

[email protected] www.coronetbooks.net

Verenigde Arabische Emiraten – United Arabic Emirates Garant / University Book House

130 Planning Street – Box 16983 Al Ain

755 82 29 755 69 11

[email protected] www.universitybookhouse.com

Publishing at Garant?

Please send an e-mail with your proposal or call us, preferably in an early stage.

One of our publishers will get back to you.

Publiceren bij Garant?

Zend een e-mail met uw voorstel of bel, bij voorkeur in een vroeg stadium. Een van onze uitgevers reageert.

(0032) (0) 3 231 29 00 [email protected]

Garant / International Specialized BookServices (ISBS)

920 NE 58th Ave Suite 300Portland, OR 9721311

United States +1 503 287 3093 +1 503 280 8832

[email protected]@isbs.com

www.isbs.com