Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

44
Nieuwe boeken Najaar 2009

Transcript of Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Page 1: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken Najaar 2009

Het BoekenpodiumCentrum voor het non-fictionboek

Op Het Boekenpodium draait alles rond non-fiction boeken,hun auteurs, hun lezers. Daartoe worden het hele jaar door

boekpresentaties, lezingen, symposia, opleidingengeorganiseerd, te midden van een permanente boekenbeurs.

Het Centrum is ook een plaats waar het goed is te vertoevenvoor mensen die rondom zelfgekozen thema’s willennadenken, van gedachten wisselen, leren, studeren.

Een plaats waar ideeën boeken kunnen worden en boekenideeën waar de wereld beter van wordt.

Vanaf 21 september is Het Boekenpodiumelke werkdag doorlopend open

van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Het Boekenpodium is een initiatief van

Maklu | Garant | Het Spinhuis

Somersstraat 13-152018 Antwerpen

(bij Centraal Station)(Parkeergelegenheid: Parking Centraal)

COVER GARANT NAJAAR 09/7.0 17-08-2009, 16:341

Page 2: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Acker, J. van 21Bazen, L. 12Berg, D. van den 8Boonen, R. 7Brabander, R. de 29Braet, C. 22Broekaert, E. 16Brugman, I. 12Buyens, M. 17Decavele, A. 21Declercq, A. 25Dekker-Regelink, M. 28De Maesschalck, L. 26De Schauwer, E. 13Dreissen, L. 11Driel, S. van 15,16Duin, M. van 11Dumasy, E. 10Düren, W. 11Elst, R. 25Emmerik, R. 29Faiq, S. 6Fuldauer, D.A. 18Geenen, K. 24Geldens, J. 9Haar, S. van der 28Haasen, M. 11Herbots, B. 25Heres, M. 27Holvoet, M. 25Hulten, M. van 11Jespers, H. 11Jongenelen, A.J.B. 30Joossens, L. 22Kendall-Tacket, K. 28Kinet, M. 19Klaassen, R. 35Kuylen, L. 25Lakerveld, J. van 28Lange, R. de 9Lassuy, S. 33Lecoutere, J. 25Leleu, E. 32Lensen-Botter, J. 10Lutters, J. 3Meesters, C. 14Mels, S. 22Messiaen, G. 26Moens, E. 22

Auteursregister

Mohrbacher, N. 28Molenberghs, C. 25Montesano Montessori, N. 9Mortier, K. 13Mumayiz, I. 6Otter, M. den 11Paardekoper, E. 11Pijpelink, P. 29Popeijus, H. 9Raemdonck, K.A.I. 20Raiyah, M.F. 5Rozendal, J. 28Schoenaerts, P. 31Schuman, H. 9, 14Simons, J. 16Smet, K. 15Speltincx, J. 11Spruytte, N. 25Stallaert, C. 4Steerneman, P. 14Stichting Perspectief 13Stockfleth, G. 34Swets, E. 22Tanghe, A. 22Timmerman-Bosman, M. 10Van Audenhove, Ch. 25Van Betsbrugge, E. 30Van Crombrugge, H. 21Van den Heuvel, B. 25Van de Putte, I. 13Van der Flaas, J. 25Vandevelde, S. 16Van Gils, M. 11Van Hove, G. 13Van Loo, H. 31Van Sevenant, A. 3Velthooven, B. van 10Verachtert, J. 34Verbeken, S. 32,33Verhaest, P. 26Vermeulen, H. 27Verroens, F. 31Walraven, G. 29Wegen, R. van der 11Wolfs, T. 4Wuertz, K. 24Zoeteweij, P. 29Zonneveld, A. 28

Meer weten overpublicaties vanHet Spinhuis?

www.spinhuis.nl

Publiceren bijGarant?

Zend een mail metuw voorstel of bel, bijvoorkeur in een vroegstadium. Een van onze

uitgevers reageert.

Nieuwe boeken Najaar 2009

Garant is een algemeen-wetenschappelijke en informatieveuitgeverij voor studie, praktijk enonderzoek.

Garant richt de aandacht vooral op boekenals studie-instrument. Dit is een ruim begrip:

‘leer’boeken voor opleidingen:universiteiten, hogescholen, …

informatieve boeken voor diverseberoepsgroepen: in opvoeding enonderwijs, gezondheidszorg, welzijnssector,bedrijven en organisaties, …

publicaties ten behoeve vanwetenschap-op-zich: proefschriften,onderzoeksrapporten, congres- ensymposiumverslagen, libri amicorum, …

boeken voor het brede, geschooldepubliek: ouders, patiënten,geïnteresseerden voor filosofie,geschiedenis, politiek, milieu, …

Het aanbod bestrijkt vrijwel het hele gammavan vakdisciplines en belangstellingsgebieden.De auteurs zijn verspreid over alleuniversiteiten en vele hogescholen,instellingen, organisaties, verenigingen,bedrijven enz. in Nederland en Vlaanderen.Een aantal uitgaven zijn internationaal.

Deze catalogus Nieuwe boeken iseen momentopname met publicatiesdie verschijnen of al verschenen inhet najaar 2009.

De catalogus 2009-2010 metca. 2500 – titels is beschikbaar.

BelgiëSomersstraat 13-152018 Antwerpen✆ 03 231 29 00

03 233 26 [email protected]

NederlandKoninginnelaan 967315 EB Apeldoorn✆ 055 522 06 25

055 522 56 94info@garant-uitgevers.nlwww.garant-uitgevers.nlwww.garant-uitgevers.eu

Verenigd KoninkrijkGarant / Central Books99, Wallis RoadLondon E9 5 LN✆ 0845 458 9911

0845 458 [email protected]

Verenigde Staten van AmerikaGarant / coronet Books311 Bainbridge StreetPhiladelphia PA 19147✆ 215 925 27 62

215 925 19 [email protected]

Verenigde Arabische EmiratenGarant / University Book House130 Planning Street Box 16983Al Ain✆ 755 82 29

755 69 11bookhous emirates.netwww.universitybookhouse.com

Garant-Uitgevers n.v.BE 0440 180 357Opgericht in 1990Algemene directie: Huug Van Gompel

COVER GARANT NJ09-INSIDE/7.0 17-08-2009, 16:321

Page 3: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

1

De poëtische taal van de adolescentOver de schoonheid van het anders-zijn 3

Kleine filosofie van het vrijen 3Schopenhauer lezen 4Naar eigen beeld en gelijkenis

Ras en religie in Nazi-Duitslanden het inquisitoriale Spanje 4

Pride, Prejudice and IgnoranceThe Western Image of the Muslim Orient 5

Society, Religion, and Poetryin Pre-Islamic Arabia 6Cultures in dialogue

A translational perspective 6De ‘geweldige’ school en maatschappij 7Onderwijsinnovatie:geen verzegelde lippen meer 8Praktijkonderzoek voor reflectieve professionals 9Betekenisvol leren onderwijzenop de werkplekleeromgeving 9De leraar is partner 10Handelingsplanning in het basisonderwijs 11De School Video Interactie Begeleider

Volgend in beweging 11Ik leer beter leren 12Perspectief-Maandkalender 2010 13Inclusief onderwijs in praktijk 13Inclusief onderwijs – Dilemma’s en uitdagingen 14ToM test-R 14Levensloopmodel: werken met autisme 15Life course model: a way to work with autism 16Integratieve handelingsorthopedagogiek 16A pioneer of milieu therapy

The life and work of Maxwell Jones 16De dove persoon, zijn verenigingsleven 17Animal phobias and psychosomatic disorders

A theory of faculties 18De groep in psychoanalyse 19Parentificatie

Als het kind te snel ouder wordt 19

Mediatietherapie in de residentiële zorgvoor kinderen en jeugdigen – Protocollen 20Ouders in soorten 21Gezinsproblemen oplossen

Opvoedings- en gedragsproblementoegelicht 21

Kinderen en jongeren met overgewichtProtocollen – Versie Nederland 22

Introductie tot de psychomotoriek 23De kunst van het zorgen

Over verbinding in de zorg voor mensenmet een verstandelijke beperking 24

Mag ik ook wat zeggen?Empoweren van ouderenin een woon- en zorgcentrum 24

Kleinschalig genormaliseerd wonenvoor mensen met dementie

Het antwoord op 101 vragen 25Competenties van verpleegkundigenen verzorgenden in begeleiding van enzorg voor mensen met dementie 26Gezondheid is geen koopwaar 26Simulatietraining acute gezondheidszorg –Verloskunde

Leer- en werkboek 27Borstvoeding natuurlijk eenvoudig 28Oefenen als professie

Crisesbeheersing en rampenbestrijding 28Een waardevolle spagaat

Een verkenning van sociaalondernemerschap 29

Public relationsPlanning en werkvelden 30

Op de opiniepagina 30Als ik jou

Nederlandse poëzie voor anderstaligen 31De lire à saisir 31Word 2007 32Publisher 2007 33

Inhoud

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:261

Page 4: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

2

Cyclus

Schaduw van mijn spiegelbeeldLeven in een gevangenis 34

God heeft een brede rugDe zoektocht van een religieus agnost 34

Sinterklaas, meer dan één legendeDe vele andere verhalenover de heilige man 35

Tijdschriften

Kwartaalschrift Economie 36Zorgbreed – Tijdschrift voor Integraleleerlingenzorg 36School- en klaspraktijk 36ZL – Zacht Lawijd 37Geschiedenis der geneeskunde engezondheidszorg 37De gids op maatschappeIijk gebied 37Kleio – Tijdschrift voor oude talenen antieke cultuur 38Ruimte & Maatschappij 38Filosofie 38

uitgeverscombinatie

Maklu | Garant | Het Spinhuis

Garantricht de aandacht op alle vakgebieden

Makluheeft vooral juridische en

bedrijfsorganisatorische publicaties

Het Spinhuisis bij voorkeur actief binnen

sociologie, antropologie, politicologie,geschiedenis, communicatiewetenschappen

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:262

Page 5: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

3

J. Lutters

De poëtische taalvan de adolescentOver de schoonheidvan het anders-zijn

Dit boek behandelt de adolescentie in de kunst. Ado-lescentie in fictie wordt benaderd als een complex taal-spel. Op bijzonder oorspronkelijke wijze legt de auteuruit, met behulp van de Art Based Learning-methodiek,hoe door het bestuderen van kunst heel veel te lerenvalt over de schoonheid, het ‘anders-zijn’ van de ado-lescent. De poëtische kant, het afwijkende karakter vande adolescent, staat daarbij centraal; niet als probleem,maar als verworvenheid.

Uitgebreid wordt ingegaan op de fictieve biografieOrlando, Virginia Woolfs icoon van de eeuwige adoles-cent. Orlando leeft 400 jaar en transformeert van mannaar vrouw. Zij/hij is een estheet, een minnaar, een mys-ticus, een rebel, een nomade, een queer, een perfor-mer. Steeds wordt de relatie gelegd met de hedendaag-se kunst en cultuur: van een film als Dear Wendy tot demuziek van Kurt Cobain. De prikkelende multidiscipli-naire aanpak maakt het boek geschikt voor alle stu-denten/docenten in de humaniora: kunst, pedagogiekzowel als sociologie en filosofie. Het is verder bedoeldvoor iedereen die geïnteresseerd is voor het esthetischspel dat adolescentie heet.

Uit de Inhoud:

Proloog (Fotografie - Muziek - Film) – Identiteit (Dichter- Dromer - Mysticus - Asceet - Minnaar - Estheet) –Alteriteit (Vrouw - Nomade - Rebel) – Fictiviteit (Queer -Kunstenaar - Performer) – Epiloog.

Jeroen Lutters, cultuurhistoricus, is docent-onder-zoeker bij het Kenniscentrum Educatie van de Hoge-school Utrecht. Daarnaast doceert hij aan verschillende

kunstacademies. Hij is ook voorzitter van het bestuurvan het Bernard Lievegoed College for Liberal Arts inUtrecht.

ISBN 978-90-441-2495-8 NUR 773/756 W21 x 21 cm, 229 blz., geïllustreerd € 24,90Verschenen

A. Van Sevenant

Kleine filosofie van het vrijen

Er is een forse vraag naar een diepzinnige benaderingvan seksualiteit. De auteur geeft antwoorden. Zij be-roept zich daarbij op de geschriften van Plato, Augusti-nus, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Bataille,Fromm, Sartre, Foucault, Levinas, Lacan, Derrida, Iri-garay en Nancy.

In haar filosofische benadering van de seksuele erva-ring introduceert ze de term ‘buitenwaarts vrijen’. Daar-naast bespreekt ze traditionele onderwerpen als het ide-aal van eenwording of de spirituele dimensie van seksu-ele liefde, maar ook hedendaagse thema’s als eenzameseks, ontrouw, het geveinsd orgasme en impotentie. Zepresenteert ook nieuwe invalshoeken voor de proble-matiek rond de man-vrouwverhouding, seksuele vrijheid,(huwelijks)trouw, menopauze, de mythe van eindeloosgenot, de toenadering van de geslachten, seksuele on-vrede enz. Het boek sluit af met voorstellen tot een ‘cul-tuur van het vrijen’.

Uit de Inhoud:

Van reductie tot uitbreiding – Zijn en komen (Stilstaanbij het vrijen - Ideaal van éénwording – Spiritueledimensie – Seks en liefde – Eenzame seks – Seksueleonvrede – Vreemdgaan en trouw – Orgasme veinzen –

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:263

Page 6: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

4

In de macht van impotentie – Zelfgave en geweld) –Zijn en gaan (Seksuele relatie – Samen apart – Open-gaan versus openheid – Buitenwaarts vrijen – Uitbrei-ding – Onwijs vrij – Liggend scrotum – Minnepauze –Toenadering van de geslachten – Cultuur van hetvrijen).

Ann Van Sevenant is voormalig filosofiedocent aan deArtesis-Hogeschool in Antwerpen en auteur van eentwaalftal boeken over hedendaagse filosofie.

ISBN 978-90-441-2505-4 NUR 734 W14 x 21 cm, viii + 263 blz. € 29,-Verschijnt in september

T. Wolfs (Red.)

Schopenhauer lezen

Arthur Schopenhauer (1788-1860) kan beschouwd wor-den als een eenzaam denker. Tijdens zijn leven wilde hijsteevast alleen zijn om datgene te vinden wat hij alsfilosoof het belangrijkste vond: de waarheid. Na zijn le-ven zou hij eveneens een eenzame positie bekleden inde geschiedenis van de filosofie. Mogelijk komt dit om-dat hij dat beetje optimisme miste dat nodig is om alsfilosoof ten volle ernstig te worden genomen. Deson-danks heeft zijn filosofie zowel kunstenaars als filoso-fen geïnspireerd, en blijft ze dit ook vandaag nog doen.

In deze publicatie staan hedendaagse filosofen uit Vlaan-deren en Nederland stil bij Schopenhauers filosofie engaan ze na wat ze betekent voor hun eigen denken.Waarom lezen zij Schopenhauer? De thema’s die hier-bij aan bod komen, behoren tot de domeinen van deepistemologie, de metafysica, de esthetiek, de ethieken de filosofie van de religie.

Uit de Inhoud:

G. Vanheeswijck & T. Wolfs: Inleiding – M. Doorman:Filosofie met stijl: Schopenhauer – B. Vandenabeele:Schopenhauer over de waarde van kunst –K. Verrycken: De muziek als metafysische kunst –T. Jacobs: Schopenhauers ‘gnostisch dandyisme’.Esthetisch-spirituele zijde van het moderne onbehagen– H. Pott: Eros, kunst en evolutie in Schopenhauersfilosofie – T. Wolfs: Er is geen horizon van geluk.Schopenhauer en Houellebecq over eros, medelijdenen ascese – L. Francken: Ja of neen aan het leven?Schopenhauers visie op de dood en de invloed ervanop Thomas Mann – P. Cliteur: Arthur Schopenhauerover moraal en religie – C. Moonen: Schopenhauer alsverlicht mysticus.

Torben Wolfs, filosoof en theoloog, is als mandaat-assistent verbonden aan het Departement Wijsbegeertevan de Universiteit Antwerpen.

ISBN 978-90-441-2408-8 NUR 731 W16 x 24 cm, ca. 175 blz. € ca. 20,-Verschijnt in december

C. Stallaert

Naar eigen beelden gelijkenisRas en religie in Nazi-Duitslanden het inquisitoriale Spanje

Het spanningsveld tussen sociale cohesie en het res-pect voor culturele, godsdienstige en etnische diversi-teit vormt ongetwijfeld één van de grote maatschappe-

Omslagin ontwerp

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:264

Page 7: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

5

lijke vraagstukken van de huidige westerse samenle-ving. Politici en sociale wetenschappers staan meer danooit voor de uitdaging om de groeiende etnische, cul-turele en godsdienstige diversiteit op een harmonieuzewijze in te passen in het sociale weefsel.

Maar ook in het verleden is het evenwicht tussen dezebegrippen geregeld op de proef gesteld. In dit boekwordt een indringend beeld geschetst van de manierwaarop dit vraagstuk tot excessen heeft geleid, name-lijk bij het nazisme en het Spaanse imperialisme en ko-lonialisme. Het biedt een fundamentele bijdrage tot destudie van etniciteit in het algemeen en van het nazismeen het Spaanse kolonialisme in het bijzonder.

Uit de Inhoud:

Taal van het imperium – De tael is gansch het volk –Talige apartheid – Interludium: In naam van het bloed –Narcisme van het kleinste verschil – Rede(n) van deredeloosheid – Ein Volk, ein …’ – Lokroep van hetbloed – Van ‘Judenfrage’ tot christelijk probleem –Divertimento: SS-korps in het zestiende-eeuwseSpanje – Van utopie tot ‘Mischmaschvolk’ – Etnischtuinieren – Zendingsdrift – Van aap tot mens – Duet:nazisme en nationaal-katholicisme – Historisch rendez-vous – Als Vlaamse wandtapijten.

Christiane Stallaert studeerde Romaanse filologie –Frans en Spaans – aan de K.U.Leuven, Portugees aande Universiteit van Lissabon, Portugese en Braziliaanseliteratuur aan de Vrije Universiteit Brussel, sociale enculturele anthropologie aan de K.U.Leuven, waar zij ookpromoveerde. Zij doceert aan de K.U.Leuven en aan deArtesis-Hogeschool in Antwerpen.

ISBN 978-90-441-2536-8 NUR 694 W16 x 24 cm, ca. 200 blz. ca. € 23,-Verschijnt in november

M. F. Raiyah

Pride, Prejudiceand IgnoranceThe Western Imageof the Muslim Orient

Het centrale thema van dit boek is de wijze waarop hetWesterse beeld van de islam zich heeft ontwikkeld vanafhet ontstaan ervan tot aan de achttiende eeuw. Tijdensdie periode van elf eeuwen is dit beeld geregeld aanlei-ding geweest tot discussie en strijd. Voor en tijdens demiddeleeuwen vormde de Bijbel een bron van heel watdoembeelden over wat de islam betekende voor hetWesten. Vele van die vooroordelen bleven voortleven

tijdens de renaissance, maar ze kregen ook tegenge-wicht door het persoonlijke contact in de handel en di-plomatieke relaties die vanaf de 17de en 18de eeuwgevoelig toenamen.

De groei van de positieve beeldvorming van de moslim-wereld en de islam staat indirect in verband met de Ver-lichting. Het boek werpt ook een licht op de oorsprongvan de stereotiepe beelden van de islam zoals ze onderdiverse vormen in de Europese cultuur aanwezig zijn.

Uit de Inhoud:

Origins of Pride: The Classical and Biblical Background– Apocalypse Now: The Impact of Islam on EasternChristians – Ignorance and Prejudice: Medieval Europe– Terror of the World: The Renaissance andReformation Europe – Islam in The Age of Reason: TheEighteenth Century.

Deze uitgave is een initiatief van ATI – Arabic TranslatorsInternational. Muhammed Fahmy Raiyah doceert En-gelse literatuur aan de Mansoura University, Egypt enaan de King Khalid University, Saudi-Arabia.

ATI-Academic Publications, n° 5ISBN 978-90-441-2513-9 NUR 694 W16 x 24 cm, ca. 110 blz. ca. € 16,-Verschijnt in november

Publiceren bij Garant?

Zend een mail met uw voorstel of bel,bij voorkeur in een vroeg stadium.Een van onze uitgevers reageert.

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:265

Page 8: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

6

I. Mumayiz

Society, Religion, and Poetryin Pre-Islamic Arabia

De groeiende diversiteit van de samenleving zorgt in toe-nemende mate voor contact met ‘vreemde’ culturen enkunst. De Westerse canon moet de laatste decennia heelwat van zijn monopoliepositie prijsgeven ten voordelevan invloeden uit onder meer het Midden- en Verre-Oos-ten. Dat biedt heel wat nieuwe perspectieven, maar hetis voor deze cultuur niet evident om daadwerkelijk doorte breken in de Westerse. De verschillende taal, de on-bekendheid met de wereld van herkomst, de anderemaatschappelijke achtergrond en zovele verschillendeaspecten staan vaak een goed begrip en inlevingsver-mogen in de weg.

Dat is zeker het geval wat betreft de vroeg-Arabischeliteratuur. Eén van de belangrijkste dichtwerken uit hetpre-islamitische Arabië is de Mu’allaqat of ‘De Opgehan-gen Odes’. Deze odes zijn het beste van een poëtischetraditie die zes eeuwen overspant (van de eerste tot dezesde eeuw na Christus). Ze beschrijven op dichterlijkewijze het vroeg-Arabische leven van de bedoeïenenge-meenschap in al zijn facetten en worden tot op van-daag gelezen en bestudeerd in Arabische scholen enuniversiteiten, als modellen van ongeziene kwaliteit.

Dit boek is gewijd aan het openbaren en toegankelijk ma-ken van deze odes. Het eerste deel bevat zeven essaysdie een indringend beeld schetsen van de maatschappijwaarin deze odes tot stand kwamen, met een scherpeanalyse van het land, de cultuur, de overtuigingen en deontwikkelingen van de taal. Het tweede deel is een poë-tische vertaling van de Mu’allaqat naar het Engels.

Voor wie zijn blik en cultureel bewustzijn ver wil verrui-men, vormt een boek als dit een ideale gelegenheid.

Uit de Inhoud:

Part One: Essays on Pre-Islamic Arabia (Pre-IslamicArabia. The Land and the People - NabataeanInfluences on Pre-Islamic Northern Arabia - Christianityin Northern Arabia in Pre-Islamic Times I - Christianityin Northern Arabia II - Collyridianism and the VirginMary - The Reign of Queen Mavia - Oral Poetry and theMu’allaqat) – Part Two: The Mcuallaqat (Imru’ al-Qays –Tarafa Ibn al-cAbd - Zuhayr ibn Abi Selma - Labid b.Rabica - cAmr bin Kulthoum - cAntarah - Al-Harith binHilliza).

Deze uitgave is een initiatief van ATI-Arabic TranslatorsInternational. Ibrahim Mumayiz is emeritus-hoogleraarEngelse en Arabische literatuur. Hij doceerde aan di-verse universiteiten, onder meer in Irak, Saoedi-Arabië,Jemen en Jordanië.

Arabic Literature Unveiled, n° 1ISBN 978-90-441-2512-2 NUR 635 W16 x 24 cm, ca. 360 blz. ca. € 40,-Verschijnt in november

M.S. Faiq (Ed.)

Cultures in dialogueA translational perspective

Vertaling is een belangrijke vorm van interculturele com-municatie. Ze neemt een prominente plaats in binnende diverse manieren waarop verschillende culturen enhun talen met elkaar in contact komen. Een vertalingimpliceert immers de overdracht van specifieke sociaal-culturele codes naar lezers uit een andere cultuur, methun eigen opvattingen en normen.

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:276

Page 9: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

7

Tijdens die uitwisseling worden de noties van identiteit,gelijkheid en verscheidenheid onderhandeld, aanvaarden/of geweigerd. De interactie die in het vertaalprocesplaatsvindt, speelt zich zowel af tussen de verschillendeculturen die door de vertaling met elkaar in contact ge-bracht worden als binnenin de afzonderlijke culturen zelf.In dit boek wordt die impact van vertaling op de intra-en interculturele dialoog vanuit verschillende ooghoe-ken en binnen diverse culturele situaties bekeken (Ameri-kaanse landen, Noord-Ierland, Hong Kong, India en deArabische wereld).

Uit de Inhoud:

The cultural salad in/of translation – Glissant’s“Relation” and Translation: “La rumeur” – Translationand in-between spaces – Uprisings and Revolutions:Translating transnational terror – The quest for identityin Arabic narratives retold by Arabist translators –Diasporic writers as translators – Writers as their owntranslators – Gender and the conflict of civilizations inEmirati Women’s fiction in translation: Dhabya Kha-mees’ ‘Bittersweet Memories’ – Translating GovernorPatten – To Whom the Translation Remains Faithful -Narratives, translation and peace-building: The case ofNorthern Ireland and the Good Friday Agreement.

Deze publicatie is een initiatief van ATI – Arabic Transla-tors International. Said Faiq doceert Translation & Inter-cultural Studies aan de American University of Sharjahen aan de Exeter University. Hij heeft wereldwijd gepubli-ceerd over vertaalwetenschap en de dialoog tussenculturen.

ATI-Academic Publications, n° 4ISBN 978-90-441-2506-1 NUR 610 W16 x 24 cm, ca. 100 blz. ca. € 15,-Verschijnt in november

R. Boonen

De ‘geweldige’ schoolen maatschappij

Geweld bestaat in vele vormen, in de maatschappij enook op school. Deze uitgave reikt opvoeders, leerkrach-ten, studenten van de lerarenopleidingen en van het so-ciaal-agogisch werk en hun docenten, leerlingbegelei-ders en sociale veldwerkers een helpende hand bij ge-weldpreventie op school. Het eerste deel geeft een gron-dig inzicht in de verschillende geweldsvormen en in demanieren waarop daartegen in is te gaan. Het tweededeel bevat een vurig pleidooi voor een ‘geweldige’school die richting, ruimte, structuur, vrijheid, ondersteu-ning en positieve bekrachtiging biedt aan ieder lid vande schoolgemeenschap.

De ‘geweldige’ school moet een ‘kindrijpe’ school zijn:voor heel het kind en elk kind; een ‘warme’ school, eenschool voor het hart; een ‘brede’ school, die de socialise-ring van de leerlingen hoog in het vaandel draagt; een‘goede’ school, waarin opvoedend onderwijs centraalstaat, en een ‘geweldarme’ school, die in haar curricu-lum erg veel aandacht schenkt aan het vredesonderwijsen de vredeseducatie.

Hoe is een dergelijke, ‘geweldige’ school te realiseren?

Uit de Inhoud:

Elk gebruik van geweld betekent een nederlaag –Territorialiteit en geweld (Soorten terrotoria - Territoriaalgedrag - Multiculturaliteit en geweld - Fundamentelebehoeften in de territoria van de mens - Territorialeconflicten - Nationalisme en geweld - Nabootsende(territoriale) begeerte en zondebokmechanisme -Armoede en kansarmoede - Verzuiling en geweld) –Macht en geweld (Beknopte fenomenologie van demacht - Tirannie (of dictatuur) versus ‘revolutionair’geweld - Geweld, instrument van macht - Geweld opvrouwen - Verkeersagressie - Herstelgericht groeps-overleg, opvoedingsstijlen, macht en geweld - Geweld-films en geweldgames - Meerdere-mindere-stelsel) –Ambiguïteit van objectieve cultuur en geweld (Kern-ramp in Tsjernobyl - Atoombommen op Hiroshima enNagasaki - Meervoudige identiteiten en geweld - Eco-nomisme, comfortering, crisis en geweld - Presta-tiecultuur versus internaliserend geweld - Mythe vanPrometheus, watermerk voor de cultuur van de (post)-moderne mens - Moderne vrijzinnigheid en geweld -Verschildenken in de westerse postmoderne wereld) –Ideologieën en geweld (Godsdienst en geweld - Ra-cisme versus interculturaliteit en intercultureelonderwijs) – ‘Tegen-geweld’ in de ‘geweldige’ school(‘Kindrijpe’ school - ‘Warme’ school - ‘Brede’ school -‘Goede’ school - ‘Geweldarme’ school - Vredes-onderwijs en vredeseducatie) – Tegengif tegen geweldop school (Leertheorieën en geweld - Goede interper-

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:277

Page 10: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

8

soonlijke relaties, wondermiddel tegen geweld - Norm-overtredend gedrag op school - Time-Outproject enSwat-project - Leerstofjaarklassensysteem, vorm vanstructureel geweld - Meer egalitarisme in het onderwijs)– Pesterijen op school (Vijfsporenaanpak -Cyberpesten).

Roger Boonen doceerde onderwijskunde, intercultureelonderwijs en vredeseducatie aan het Departement Lera-renopleiding van de Karel de Grote-Hogeschool in Ant-werpen. Hij is ere-hoofdredacteur van het tijdschriftSchool- en klaspraktijk. Hij heeft ook diverse pedago-gisch-didactische publicaties op zijn naam.

ISBN 978-90-441-2491-0 NUR 840 S17 x 24 cm, ca. 300 blz. ca. € 30,-Verschijnt in oktober

D. van den Berg (Red.)

Onderwijsinnovatie:geen verzegelde lippen meer

Deze uitgave is bedoeld voor bestuurders en leiding-gevenden in het onderwijs. De auteurs – en de lezers –nemen de tijd voor een moment rust en houden evende adem in. Van de schaduw van de oude innovatieswillen ze weg, omdat de prijs van ingevoerde innova-ties voor menigeen te hoog was. Immers, een docentof leidinggevende is veel gecompliceerder dan allerleischematische verklaringen willen en kunnen wijsmaken.Mensen in het onderwijs zie je niet als huizen, bomenen sterren. Professionals eisen vrijheid van meningsui-ting als compensatie voor de vrijheid van denken die zein het verleden node gemist hebben. Hun ervaringenmoeten in woorden worden gevangen als een stap naarhun vrijheid.

De auteurs hebben moeite met al de regelneven in hetonderwijs en het negatieve mensbeeld waarover zoveelbestuurders en leidinggevenden beschikken. Er ligt he-laas soms veel zelfgenoegzaamheid in de overtuigingwaarmee beleidsmakers en bestuurders nog steeds oor-delen over innovaties uitspreken. Daarom zijn docen-ten meesters in het zwijgen geworden. Kent men elkaarnog genoeg? Beleidsmakers en bestuurders kleinerenzich onnodig als ze geen tegenspraak dulden. Tegen-spraak is echter de brandstof van het denken. En: deander mag er zijn. Als dit niet meer kan in het onderwijs,leidt dit tot het psychisch doden van een mens.

Te veel mensen in het onderwijs worden “ongewild af-hankelijk” van anderen. In welke mate mogen en kun-nen anderen iemands vrijheid in de innovatie bepalen?Om deze en andere vragen te beantwoorden wordtkracht geput uit het Rijnlandmodel met aandacht voorde kernkwaliteiten van professionals. De ontwikkeldebeschrijvingen, onderwijsportretten en loopbaancurvendoen de lippen ontsluiten: geen verzegelde lippen meer.

Uit de Inhoud:

Mogelijkheden van de toekomst (D. van den Berg:Innovatie naar ‘menselijke’ maat - R. Vandenberghe:Schoolleider basisonderwijs in Vlaanderen op hetkruispunt van belangen en verwachtingen -S. Waslander en C. Pater: Innovatie en leiderschap -M. Vermeulen: Vrijheid, gelijkheid en eenzaamheid) –Existentiële onderwijsportretten en reflecties vanuit depraktijk van leidinggeven (D. van den Berg: Existentiëleonderwijsportretten - F. Timmermans: Andere brilopzetten: mensen zoeken zingeving - K. Geurts &J. Peters: Nederlands onderwijs: één grote Jeugd-opleiding van A tot Z!) – Onderzoeksthesissen van deBusinessschool TiasNimbas van de Universiteit vanTilburg (F. Timmermans: Leiderschap. Van grip op naarbegrip van de zaak - H. Claessen: Leraar is de MOTORvan onderwijsvernieuwing).

Dolf van den Berg is hoogleraar aan TiasNimbas – Bu-siness School, Tilburg University in association withEindhoven University of Technology. Hij is emeritus-hoogleraar onderwijsinnovatie/verandermanagementaan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De mede-auteurs zijn collega-hoogleraren, leidinggevenden, on-derwijsconsulenten en docenten.

ISBN 978-90-441-2499-6 NUR 840 S16 x 24 cm, ca. 250 blz. ca. € 29,-Verschijnt in oktober

[email protected]@garant-uitgevers.nl

Omslagin ontwerp

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:278

Page 11: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

9

H. Schuman, R. de Lange &

N. Montesano Montessori

Praktijkonderzoek voorreflectieve professionals

Professionalisering is een toverterm die in steeds meervakgebieden en contexten te pas en te onpas opduikt.De term klinkt goed en lijkt heel wat mooie beloftes in tehouden. Maar wat daar in de praktijk bij komt kijken, isheel wat minder duidelijk.

Dit boek gaat op zoek naar hoe leerkrachten en stu-denten, bijvoorbeeld in master- en banaba- opleidingen,zich in hun pedagogisch denken en handelen kunnen‘professionaliseren’ op basis van een nieuwsgierige, kri-tische en onderzoekende attitude. Wetenschappelijk on-derzoek wordt vaak gezien als iets dat beoefend wordtin een ivoren toren, zonder dat het tastbare bruikbaar-heid heeft in het dagelijkse leven. Dat hoeft echter nietzo te zijn. Leerkrachten die nadenken over hun onder-wijspraktijk met de bedoeling die te verbeteren of tevernieuwen, kunnen dit denken onderbouwen en rich-ting geven door zelf onderzoek uit te voeren volgensalgemeen aanvaarde principes.

Deze grondige inleiding in praktijkonderzoek is tegelijkeen praktische gids die elke reflectieve professional aanhet denken en handelen wil zetten, om de eigen onder-wijspraktijk optimaal te ontwikkelen.

Uit de inhoud:

Onderzoek – Enige methoden nader uitgewerkt –Eenvoudige beschrijvende statistiek – Competentiesvoor de praktijk van het onderzoek – Ethiek –Curriculumopbouw over twee jaar.

Rob de Lange is docent methoden en technieken aan deHogeschool Utrecht en aan de Universiteit van Amster-dam. Hans Schuman is gespecialiseerd in actieonder-zoek. Hij is coördinator van het Expertisecentrum Inclu-sief Onderwijs van de Hogeschool Utrecht, waar hij ookdoceert. Nicolien Montesano Montessori, hispaniste enspecialiste in critical discours analyse, is coördinator vande masteropleiding Spaans van deze hogeschool.

ISBN 978-90-441-2534-4 NUR 840 S16 x 24 cm, ca. 200 blz. ca. € 20,-Verschijnt in oktober

H. Popeijus & J. Geldens (Red.)

Betekenisvol lerenonderwijzen op dewerkplekleeromgeving

De kwaliteit van de leerkrachten is bepalend voor dekwaliteit van het onderwijs. Daarom is het van groot be-lang dat lerarenopleidingen mensen op een zo goed mo-gelijke manier klaarstomen voor hun loopbaan. Dezepublicatie biedt een inhoudelijke en praktische leidraadbij de conceptuele ondersteuning van de ontwikkelingvan het onderwijzen in de werkplekleeromgeving bin-nen het primair basisonderwijs. Ze pleit uitdrukkelijk vooreen goede aansluiting tussen de opleiding en het we-tenschappelijk onderzoek dat hiervoor uitgevoerd wordt.

In een eerste deel wordt gekeken naar de bevindingenvan dit onderzoek; in het tweede wordt nagegaan hoedie inhoudelijke resultaten concreet in de praktijk vande opleiding en het lesproces ingezet kunnen worden.Ten slotte reikt een kennisbank begrippen en instrumen-ten aan die opleiders en toekomstige leerkrachten hel-pen bij de verdere ontwikkeling van hun lespraktijk.

Omslagin ontwerp

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:279

Page 12: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

10

De ontwikkelingen en het onderzoek zijn onder anderetot stand gekomen in samenspraak met docenten enonderzoekers uit de lerarenopleiding en van verschillen-de universiteiten en met de teams van een negental part-nerscholen, waarbij nagenoeg 80 aanstaande lerarenzijn betrokken.

Uit de Inhoud:

Kennisdeel (H. Popeijus & J. Geldens: Kennis verme-nigvuldigen door deze te delen - H. Popeijus &J. Geldens: Onderzoeksthemata - H. Popeijus,J. Geldens & B.van Oers: Ontwikkelingsbegeleidendonderzoek) – Ontwikkeling door onderzoek (J. Geldens,H. Popeijus & T. Bergen: Kenmerken van werkplekleer-omgevingen - H. Popeijus, J. Geldens & R. Steinfort:Samen leren samenwerken - J. Geldens,R. Sondervorst & H. Popeijus: Mentoring en coachingbinnen de werkplekleeromgeving - W. van Venrooij &J. Sleegers: Realisatie en gebruik van leerwerkgemeen-schappen - M. Lemmen & J. Geldens: Samen leraarworden - K. de Wit, J. Geldens & T. van den Akker:Samen talent opleiden - J. Geldens, M. Lemmen &H. Popeijus: Betekenisvol leren in tutorgroepen -A. Tertoolen, J. Geldens, H. Popeijus & B. van Oers:Jonge kinderen aan het woord - J. Geldens, M. vanHimbergen & Y. Franzen: Onderzoekslijn in het curricu-lum - L. Romviel, F. Coenders & H. Popeijus: Digitalekennisobjecten voor tijd- en plaatsonafhankelijk leren -T. van den Akker, J. Geldens & H. Popeijus: Terug- envooruitblik) – Kennisbank voor de praktijk (H. Popeijus:Instrumentenbank).

Herman Popeijus is lector aan de Hogeschool De Kem-pel in Helmond en senior onderzoeker en projectleideraan het ILS – Instituut voor Leraar en School van deRadboud Universiteit in Nijmegen. Jeannette Geldensis docent en geassocieerd lector aan de HogeschoolDe Kempel.

ISBN 978-90-441-2520-7 NUR 840 S16 x 24 cm, ca. 350 blz. ca. € 35,-Verschijnt in oktober

M. Timmerman-Bosman, J. Lensen-Botter,

B. van Velthooven & E. Dumasy

De leraar is partner

Opvoeding en onderwijs kunnen enkel goed functione-ren als de betrokkenen op een efficiënte manier metelkaar communiceren. Daarbij gaat het niet enkel omeen openheid tussen jongeren en hun opvoeders, maarook tussen de opvoeders onderling. In dit boek wordtonderzocht hoe die communicatie binnen de diverseterreinen en stadia van het opvoedingsproces verbe-terd kan worden. Daarbij gaat het onder andere om de

optimalisering van de onderzoekssamenwerking tussenleerkrachten en de veranderende rol van de ambulantebegeleider en de dynamiek die dat met zich meebrengtin de samenwerking tussen REC – Regionale ExpertiseCentra en de scholen voor regulier onderwijs. Maar erwordt ook buiten de school gekeken, namelijk naar dewijze waarop communicatie maatschappelijke proble-men kan oplossen. Een bevordering van de transcultu-rele dialoog via het medium sport kan allochtone ‘hang-jongeren’ vooruithelpen zonder dat repressieve maat-regelen nodig zijn.

Uit de Inhoud:

Partnerschap en congruentie: Sleutel voorimplementatie van onderwijsvernieuwingen – Samen-werkend onderzoeken: Samenwerking tussen studen-ten, docenten en het werkveld – Passend onderwijs:Welke rol past de ambulant begeleider? – Allemaalmeedoen in stadswijken: Kracht van transculturelecommunicatie en sport om bij Marokkaanse jeugd eenflexibele identiteit te ontwikkelen.Met een voorwoord van Petra Vos.

Marjanne Timmerman-Bosman, Jannie Lensen-Botter,Bert van Velthooven en Edu Dumasy zijn als docentenen consultants verbonden aan de School of Educationvan de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Windesheim-OSO-Boeken, nr. 10ISBN 978-90-441- 2543-6 NUR 84016 x 24 cm, ca. 80 blz. ca. € 12,-Verschijnt in oktober

Omslagin ontwerp

www.garant-uitgevers.eu

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2710

Page 13: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

11

M. Van Gils & J. Speltincx

Handelingsplanningin het basisonderwijs

Kwaliteitsvol onderwijs bieden gaat niet vanzelf. Meeren meer is duidelijk dat kinderen, leerlingengroepen,ouders, teamleden, scholen, gemeenschappen enormverschillen. Deze verscheidenheid daagt uit om gerichtte zoeken naar een gepast antwoord. Handelings-planning werkt hierbij ondersteunend. Het is een effec-tieve manier om het onderwijsaanbod weloverwogen afte stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften vankinderen. De auteur staat naast het systematische encyclische proces stil bij de verschillende niveaus vanhandelingsplanning die elkaar voortdurend wederzijdsbeïnvloeden: het schoolwerkplan, het groepshande-lingsplan en het individueel handelingsplan. De betrok-kenheid van leerkrachten, paramedici, psychologischen pedagogisch personeel, kinderen en ouders vormende rode draad in dit dynamisch proces. Handelingsplan-ning is immers meer dan steriel papierwerk. Het is eenmanier van werken, ingebed in een ontwikkelings- enteamgericht klimaat.

Het boek is gegroeid uit ervaring in het buitengewoon/speciaal onderwijs, maar de inhoud is even inspirerendvoor het gewoon/regulier onderwijs.

Uit de Inhoud:

Handelingsplanning – Schoolwerkplanning – Groeps-handelingsplanning – Individuele handelingsplanning –Doelgericht werken – Gekaderd in de werking van deschool – Betrokkenheid van ouders – Handelings-planning vraagt een dynamisch personeelsteam –Weerstanden zorgen voor verbetering.

Marc Van Gils was actief in het buitengewoon basison-derwijs als leerkracht, directeur, pedagogisch adviseur.Hij is gastdocent aan banaba-opleidingen buitengewoononderwijs, zorgverbreding en remediërend leren. Daar-naast is hij voorzitter van het OCMW – Openbaar Cen-trum voor Maatschappelijk Welzijn in Wuustwezel. JanSpeltincx is directeur van het Buitengewoon Basison-derwijs Berkenbeek in Wuustwezel en gastdocent vande opleiding Buitengewoon Onderwijs aan de Karel deGrote Hogeschool in Antwerpen.

ISBN 978-90-441-2498-9 NUR 840 S16 x 24 cm, ca. 195 blz. + cd-rom ca. € 25,-Verschijnt in september

M. den Otter (Red.), L. Dreissen,

M. van Duin, W. Düren, M. Haasen,

M. van Hulten, H. Jespers, E. Paardekoper

& R. van der Wegen

De School VideoInteractie BegeleiderVolgend in beweging

Zelfreflectie is voor een leraar belangrijk. School VideoInteractie Begeleiding helpt een (toekomstige) leraar zijninteractie met de klas beter waar te nemen en te sturen.Het vermogen om adequaat contact te leggen met deleerlingen is immers een eerste voorwaarde voor goedonderwijs. Dit boek geeft aan begeleiders – docenten,stageleiders,… – van leraren een kijk op de mogelijkhe-den van deze vorm van begeleiding, en op de rol die zijhierin kunnen spelen.

De videobeelden die van leraars worden gemaakt, la-ten niet alleen zien wat er werkelijk gebeurt, ze geven

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2711

Page 14: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

12

ook toegang tot dimensies achter het handelen. Ze bie-den de mogelijkheid om kwaliteiten te laten zien die nogniet meteen onder woorden zijn te brengen. Dit wordtnog verdiept door de aandacht die besteed wordt aanpatronen van handelen: zij maken duidelijk wat kenmer-kend is voor deze leraar in deze praktijk. Dat levert destof voor kwaliteitsverbetering én voor verkenning vande gedachten en motieven van de leraar.

Uit de Inhoud:

M. den Otter: Oplossingsgericht werken & SVIB.Oplossingsgerichte interventies integreren in de SVIB-methodiek – L. Dreissen: “Ik ben gelukt”. Activeren totkracht en kwaliteit in de begeleiding – W. Düren: Geloofje het zelf. Bewustwording van eigen overtuigingen enin interactie met je omgeving – H. Jespers: Nieuwkijken, nieuw doen. Reflectief leren binnen SVIB enandere leerroutes – R. van der Wegen: Zelfreflectie iszelfbevestiging. De coach doet ertoe – M. van Hulten:Let op je woorden. Bewuste taalkeuze in verbalecommunicatie – E. Paardekooper: Supervisie – M.Haasen: Synchroon coachen – M. van Duin: Naar deKERN van professionaliteit & SVIB. Over de kunst omlevend te leren – M. den Otter: Authentiek functionerenen SVIB. Zó binnen, zó buiten.Met een inleiding van Wim Claasen.

Marianne den Otter is opleider bij Fontys-OSO. De co-auteurs zijn verbonden aan diverse opleidingsinstituten.

Fontys-OSO-Reeks, nr. 29ISBN 978-90-441-2497-2 NUR 840 S16 x 24 cm, 173 blz. € 17,90Verschenen

I. Brugman & L. Bazen

Ik leer beter leren

Efficiënt leren vereist bepaalde vaardigheden. De prak-tijk leert dat de meeste leerlingen van het voortgezetonderwijs deze studievaardigheden onvoldoende bezit-ten. Vanuit die vaststelling is dit boek geschreven. Hetis een hulpmiddel voor iedereen die gericht met jonge-ren aan de slag wil op het gebied van studievaardighe-den. De hier ontwikkelde methodieken zijn tegelijk toe-gespitst op leerlingen met leermoeilijkheden of met eenontwikkelingsstoornis, zoals autisme. Immers, vooral de-ze leerlingen hebben behoefte aan een gestructureerdemethode, waarin zij stapsgewijs de vaardigheden kun-nen aanleren. Deze methodes kunnen zowel klassikaalals individueel gehanteerd worden.

De Handleiding staat uitgebreid stil bij de manier waar-op elke docent de methodieken kan toepassen in spe-cifieke situaties.

Uit de Inhoud (Handleiding):

Verantwoording (Doel - Doelgroep - Studievaardig-heden in het onderwijs - Inhoud - Vorm - Opbouw -Inzetbaarheid - Differentiatie - Didactiek - Organisatie) –Lesbeschrijvingen per studievaardigheid (Algemenelesbeschrijving - Woordjes leren - Begrippen leren -Begrijpend lezen - Belangrijke woorden ontdekken -Samenvatten - Spin maken - Mindmappen - Verbandenleggen - Aantekeningen maken - Opdracht structureren- Vragen herkennen - Wiskundesommen maken - Toetsleren - Jezelf overhoren - Leertips) – Antwoorden.

Inke Brugman, orthopedagoog, is oprichter-directeurvan Spectrum Brabant. Centrum voor zorg en onder-wijs, gevestigd in Veldhoven. Lenneke Bazen is studie-coördinator bij Spectrum Brabant. Zij begeleidt leerlin-gen met ontwikkelingsproblematiek, zoals ASS enADHD.

HandleidingISBN 978-90-441-2301-2 NUR 846 S21 x 29,5 cm, ca. 70 blz. ca. € 15,-

WerkboekISBN 978-90-441-2300-5 NUR S21 x 29,5 cm, ca. 200 blz. ca. € 20,-Verschijnen in september

Telefoon

Nederland: 055 522 06 25België: 03 231 29 00

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2712

Page 15: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

13

Stichting Perspectief

Perspectief-Maandkalender 2010

Perspectief viert zijn tienjarig jubileum met de uitnodi-ging aan zes beeldende kunstenaars om zich te lateninspireren door de betekenis van ‘diversiteit en inclusie’.Wat maakt elke mens uniek en wat is er nodig voor eenleven met en tussen andere mensen? Vanuit verschil-lende perspectieven heeft elke kunstenaar hier een ei-gen interpretatie aan gegeven. De schilderijen nodigende kijker uit zijn eigen waarden, beelden en aannameste onderzoeken. Het resultaat is zo divers en kleurrijkals het leven zelf.

Wie een bijzondere maandkalender 2010 wil als cadeau,voor zichzelf of om weg te schenken, kiest goed metdeze originele uitgave.

Uit de Inhoud:

Maandkalender met kunstwerken van LaetitiaBroersma, Astrid Greven, Fanny Heyman, Carolined’Hollosy, Martin Terlien en Margon van Toor.

Perspectief is het landelijk Kenniscentrum voor Inclusieen Zeggenschap, gevestigd in Utrecht.

ISBN 978-90-441-2539-9 NUR 848/014 A33 x 67 cm, ca. 15 blz., ca. € 15,-vierkleurendruk, wandkalender Vanaf 10 ex.: ca. € 13,-Verschijnt in september Vanaf 50 ex.: ca. € 10,-

K. Mortier, E. De Schauwer,

I. Van de Putte & G. Van Hove

Inclusief onderwijs in praktijk

Het begrip inclusie heeft in onderwijskringen al heel watstof doen opwaaien. Dit boek wil dit heikele onderwerpvan de ideologische discussie tillen naar het beantwoor-den van de hoe-vraag. Eerst wordt een definitie en eenkader geschetst waarin inclusief onderwijs kan wordengesitueerd. Daarna volgen negen hoofdstukken waarintelkens een kritische factor wordt uitgewerkt en geïllus-treerd vanuit een casus in het kleuter, lager en secun-dair onderwijs.

Hieruit blijkt dat de doembeelden die over inclusie deronde doen, echt geen werkelijkheid hoeven te zijn. Aanhet einde van elk hoofdstuk zetten een aantal reflectie-vragen aan tot een analyse van het eigen kijken en han-delen en tot het zoeken van mogelijkheden binnen con-crete en unieke klassituaties. Tenslotte volgen een reeksaandachtspunten ten behoeve van docenten die dit ma-teriaal in een opleiding willen gebruiken.

Wie zich in de praktijk van inclusief onderwijs wil ver-diepen, vindt in boek de nodige informatie.

Uit de Inhoud:Definitie van inclusief onderwijs – Inclusief onderwijsals onderdeel van een bredere emancipatorischebeweging – Kritische factoren: kind, leerproces,participatie, ouders, ondersteuners, klasgenoten,

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2713

Page 16: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

14

leerkracht, overgangen, team – Inclusief onderwijs alsonderwerp in opleidingen.

Kathleen Mortier en Elisabeth De Schauwer zijn assis-tent bij de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universi-teit Gent. Geert Van Hove doceert aan deze vakgroepen is er verantwoordelijk voor het vakgebied Participa-tie en Inclusieve Opvoeding. Inge Van de Putte is on-derzoeker aan de Hogeschool Gent.

ISBN 978-90-441-2532-0 NUR 840 W16 x 24 cm, ca. 110 blz. ca. € 15,-Verschijnt in oktober

H. Schuman

Inclusief onderwijs –Dilemma’s en uitdagingen

Tijdens de periode die jongeren op de schoolbankenslijten, worden hen waarden als rechtvaardigheid, gelijk-heid en democratie bijgebracht. Maar liggen die waar-den ook aan de basis van het schoolsysteem zelf? Inde 21ste eeuw kennen we immers nog steeds de gedif-ferentieerde structuur van regulier en speciaal onder-wijs, wat in vele gevallen leidt tot een blijvende maat-schappelijke segregatie. Een samenleving die begint metuitsluiten, blijft uitsluiten, zo meent de auteur. Tegelijk isook duidelijk dat Passend Onderwijs niet altijd een vol-waardig alternatief biedt, omdat het op een aantal funda-mentele problemen stoot als gevolg van de toegeno-men diversiteit die het met zich meebrengt.

De auteur pleit voor een onderwijsvorm waarin inclusieen gelijkheid vooropstaan, maar hij gaat de discussieomtrent de actuele uitdagingen en dilemma’s van Pas-

send Onderwijs niet uit de weg. Het boek legt de pijn-punten bloot, plaatst vraagtekens en suggereert richting-aanwijzers die moeten leiden tot een werkbare vorm vaninclusief onderwijs. Het is immers in het onderwijs datde fundamenten van een duurzame realisatie van eenrechtvaardige en democratische samenleving wordengelegd.

Uit de Inhoud:

Onderwijs en diversiteit – Dilemma’s en uitdagingenvoor het speciaal onderwijs – Dilemma’s en uitdagin-gen voor het reguliere onderwijs – Stem van ouders enleerlingen – Inclusief onderwijs en de voorbereiding opburgerschap – Inclusief onderwijs vormgeven.

Hans Schuman is gespecialiseerd in actieonderzoek.Hij is coördinator van het Expertisecentrum Inclusief On-derwijs van de Hogeschool Utrecht, waar hij ook do-ceert.

ISBN 978-90-441-2544-3 NUR 840 W16 x 24 cm, ca. 130 blz. ca. € 16,-Verschijnt in november

P. Steerneman & C. Meesters

ToM test-R

De ToM – Theory of Mind test-R is de revisie van deToM test. Het is een van de weinige instrumenten diehet construct ToM op een gedifferentieerde wijze bena-dert. De test meet de drie stadia waarlangs ToM zichontwikkelt: (1) voorlopers van ToM (doen-alsof, emotie-herkenning en het onderkennen van verschil tussen fy-sisch en mentaal); (2) eerste manifestaties van ToM (firstorder belief en false belief) en (3) hoogste niveau van

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2714

Page 17: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

15

ToM (second order belief). Met behulp van een gestruc-tureerd interview, dat bestaat uit 14 items, wordt infor-matie verzameld over de mate waarin kinderen van 4tot en met 12 jaar beschikken over sociaal begrip, so-ciaal inzicht en sociale sensitiviteit. De afname van ditinterview duurt gemiddeld twintig minuten.

De nieuwe versie is verbeterd in psychometrisch op-zicht, de afnameduur is aanzienlijk ingekort en de op-drachten worden begeleid door moderne computer-geanimeerde afbeeldingen die het non-verbale karak-ter van de test verhogen. Het instrument is met namebedoeld voor de doelgroep kinderen met autismespec-trumstoornissen.

Uit de Inhoud (Handleiding):

Theoretische verantwoording – Richtlijnen voor scoringen normering – Cd met scoreformulieren, …

Pim Steerneman, doctor in de psychologie, was tot voorkort voorzitter van de Raad van Bestuur van RubiconJeugdzorg in Horn. Nu is hij voorzitter van de Raad vanBestuur van Sevagram in Heerlen. Cor Meesters, doc-tor in de psychologie, is verbonden aan het Departe-ment Medische, klinische en experimentele psycholo-gie van de Universiteit Maastricht.

HandleidingISBN 978-90-441-2537-5 NUR 776 W21 x 29,50, ca. 50 blz. + cd-rom ca. € 50,-

TestplatenISBN 978-90-441-3538-2 NUR 776 W40 x 29,50, ca. 10 blz., vierkleurendruk, ca. € 100,-geplastificeerdVerschijnen in oktober

K. Smet & S. van Driel

Levensloopmodel:werken met autisme

Een ASS – autismespectrumstoornis opent blijvende be-hoeften in de hele levensloop op gebied van zorg maarook op het vlak van onderwijs en werk. Er zijn verschil-lende transitiemomenten, zoals de stap naar het basis-onderwijs, naar het voortgezet onderwijs, het verande-ren van studierichting, het aanvatten van hogere stu-dies of de intrede in de arbeidsmarkt. Transities verlo-pen voor mensen met ASS dikwijls erg gecompliceerd.Perspectief-denken en vroegtijdig actie ondernemen zijndaarom van groot belang in de begeleiding van perso-nen met ASS.

Het Avanti-project ontwikkelde een levensloopmodelvanuit een proactieve en integrale ondersteuningsvisie.Het model veronderstelt dat transities voldoende voor-bereid moeten worden, omdat het al dan niet slagenvan een onderwijs- of arbeidstraject hiervan afhangt.

Deze gids richt zich tot de professional die werkt metmensen met ASS, leerkrachten, hulpverleners, begelei-ders en jobcoaches. Hij biedt hen het theoretische ka-der van het levensloopmodel en de vertaling ervan naarde praktijk aan de hand van pilots in Nederland, Vlaan-deren en Portugal.

Uit de Inhoud:

Leeswijzer – Over Avanti – Autisme in relatie totonderwijs en werk – Visie op levensloopbegeleidingvan mensen met ASS – Levensloopmodel vanuittheoretisch perspectief – Levensloopmodel in depraktijk – Samenvatting, resultaten en aanbevelingen.

Het werk is het resultaat van een Europese samenwer-king, in het kader van het levenslang-lerenprogramma,tussen de Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding enBegeleiding De Ploeg (B) (promotor), het Dr. Leo Kan-nerhuis (NL), het Vlaams Verbond van het Katholiek Bui-tengewoon Onderwijs (B), het APPACDM de MarinhaGrande – Associação Portuguesa de Pais e Amigos doCidadão Deficiente Mental (P) en de Strategische Pro-jectenorganisatie Kempen (B).Kristien Smet is maatschappelijk werker bij Indigo vzwen projectmedewerker bij GOB De Ploeg. Suzanne vanDriel is verbonden aan het Dr. Leo Kannerhuis.

ISBN 978-90-441-2517-7 NUR 848 W16 x 24 cm, ca. 120 blz. ca. € 15,-Verschijnt in oktober

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2715

Page 18: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

16

K. Smet & S. van Driel

Life course model:a way to work with autism

Deze uitgave is de Engelstalige versie van Levensloop-model: werken met autisme.

ISBN 978-90-441-2535-1 NUR 848 W16 x 24 cm, ca. 120 blz. ca. € 15,-Verschijnt in november

E. Broekaert

Integratievehandelingsorthopedagogiek

Hulpverleners hebben de neiging om vrij hardnekkig vastte houden aan bepaalde theorieën, systemen, symbo-len enz. Ze wijken daar niet zo gemakkelijk van af. Tochis deze rechtlijnigheid niet altijd even wenselijk. Het ge-vaar van oogkleppen is immers niet denkbeeldig.

De auteur laat zien hoe uit allerlei opvattingen en dooralle denkkaders heen talrijke elementen met elkaar ver-bonden kunnen worden op zulkdanige wijze dat uitein-delijk een optimaal effectieve, integratieve handelingsor-thopedagogiek ontstaat. Uiteraard heeft deze conclu-sie gevolgen voor de orthopedagogische praktijk, metname op het gebied van organisatorische voorwaarden,aangepaste handelingsplanning, specificiteit van de me-thoden en een geëigende wetenschappelijke methodo-logie. Al deze aspecten komen aan bod.

Het boek is een leidraad voor iedereen die zijn ortho-pedagogisch denken en handelen in een ruimer kaderwil plaatsen. Het is een heruitgave van een basis-document uit 1988, dat ruim 20 jaar later nog even ac-tueel is.

Uit de Inhoud:

Orthopedagogische theorievorming (Handelen,integratie van rationalisme en empirisme, metatheorie -Metafysica, transcendentie, mystiek en wetenschap -Integratieve handelingsorthopedagogiek) –Orthopedagogische toepassing (Organisatorischevereisten - Aangepaste handelingsplanning - Specifici-teit van de methoden - Geëigende wetenschappelijkemethodologie).

Eric Broekaert is voorzitter-hoogleraar van de VakgroepOrthopedagogiek van de Universiteit Gent.

ISBN 978-90-441-2519-1 NUR 848 W14 x 21 cm, ca. 60 blz. ca. € 10,-Verschijnt in oktober

S. Vandevelde & E. Broekaert

A pioneer of milieu therapyThe life and work of Maxwell Jones

De auteurs beschrijven, vanuit een historisch perspec-tief, de essentiële opvattingen van Maxwell Jones metbetrekking tot ‘democratische’ therapeutische gemeen-schappen. Naast een korte inleiding rond de familieach-tergronden van Maxwell Jones wordt de professionelecarrière van Jones gedetailleerd aangegeven. Hierbijgaat veel aandacht uit naar de ontstaansgronden van

Omslagin ontwerp

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2716

Page 19: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

17

belangrijke concepten, waaronder sociaal leren. Verdergaat het boek in op sleutelbegrippen van ‘democrati-sche’ therapeutische gemeenschappen. De auteurs be-spreken ook een aantal begrippen en onderwerpen, zo-als ‘meervoudig leiderschap’, ‘de relatie van democra-tische therapeutische gemeenschappen met de psycho-analyse’ en de discussie met betrekking tot de ‘twee’therapeutische gemeenschappen. Heel wat ‘oude’ con-cepten en discussies zijn nog altijd relevant en actueel.

Deze publicatie richt zich tot studenten en professione-len, uit verschillende disciplines en met verschillendeachtergronden, die belangstelling hebben voor (sociale)psychiatrie, (democratische) therapeutische gemeen-schappen en milieutherapie.

Uit de Inhoud:

Goals and method (Methodology - Research materialand its reliability - Research questions - Limitations ofthe research) – In search of the family background ofMaxwell Shaw Jones – Professional career of MaxwellJones (Education - First therapeutic community avant-la-letter: Mill Hill (1940-1945) - ‘Ex-prisoner-of-war’-unitin the Southern Hospital, Dartford: second start of thetherapeutic community (1945-1946) - Industrialneurosis unit, Belmont Hospital, later HendersonHospital (1947-1959) - During and after Henderson -Dingleton Hospital Melrose, Scotland (1962-1969) –About Jones’ career and life in Dingleton (1969-1990) –Few subjects further explained (Maxwell Jones’thoughts on psychoanalysis - Maxwell Jones and theNorthfield Experiments - Democratic versus newhierarchic therapeutic community and the attitude ofJones - How the concepts of Jones are still of presentinterest).

Stijn Vandevelde is docent Orthopedagogiek en voor-zitter van de Vakgroep Orthopedagogiek, DepartementSociaal-Agogisch Werk van de Hogeschool Gent. Hij isook verbonden aan de Vakgroep Orthopedagogiek vande Universiteit Gent. Eric Broekaert is voorzitter-hoog-leraar van de Vakgroep Orthopedagogiek van de Uni-versiteit Gent.

ISBN 978-90-441-2504-7 NUR 681/777 W16 x 24 cm, ca. 80 blz. ca. € 12,-Verschijnt in september

M. Buyens

De dove persoon,zijn verenigingsleven

Door de hele geschiedenis heen hebben doven zichsteeds verzameld in verenigingen. Nadat kanunnik Pe-trus Jozef Triest in 1825 een dovenschool voor jongens

had opgericht in Gent, voelden de eerste oud-leerlin-gen al vlug de behoefte om elkaar op te zoeken en tehelpen. In 1860 werd in Gent de eerste dovenverenigingin België opgericht, onder de naam ‘De Vrienden vanPriester de L’Epée’. Dit voorbeeld kende snel navolgingen in 1936 bracht Navekados – Nationaal Verbond vanKatholieke Doofstommen vele Vlaamse en Waalse do-venverenigingen onder één koepel samen.

Dit met uitzonderlijk archiefmateriaal geïllustreerde enbreed gedocumenteerde boek brengt de geschiedenisvan deze verenigingen en hun uitlopers in beeld. Aande hand van interviews en levensbeschrijvingen van pro-minente figuren biedt het ook een menselijk inzicht inde Dovengemeenschap.

Deze uitgave is het derde deel uit de serie Geschiede-nis van de Vlaams-Belgische Dovengemeenschap, waar-in eerder verschenen: De dove persoon, zijn gebaren-taal en het dovenonderwijs en De dove persoon, zijnfederatie en zijn belangenverdediging.

Uit de Inhoud:

Gent: ‘De Vrienden van Priester de L’Epée’ – Antwer-pen: ‘Madosa’ – Sint-Niklaas: ‘De Waasvrienden’ –Brugge: ‘De Cartonszonden’ – Gent: ‘Surdac’ –Mechelen: ‘Maatschappij der Doofstommen vanMechelen’ – Ninove: ‘De Dendervrienden’ – Turnhout:‘Kemados’ – Hasselt: ‘Limburgia’ – Halle: ‘Doofstom-menbond van Halle’ – Ieper: ‘Stil en Blij’ – Woluwe: ‘DeVrienden van Woluwe’ – Mons: ‘L’ Amicale de Mons’ –Zottegem: ‘Egmont’ – Oud-leerlingenbond: ‘DeVrienden van Vader Triest’ – Eeklo: ‘De MeetjeslandseVrienden’ – Oudenaarde: ‘De Ware Vrienden’ – Diest:‘De Vrienden van Broeder Valerius’ – Leuven: ‘DeHagelandse Dovenbond’ – Charleroi: ‘Amicale desSourds-Muets de Charleroi’ – Libramont: ‘l’Amicale desSilencieux Ardennais’ – Verviers: ‘L’ Amicale Silencieu-se Hervienne’ – Namen: ‘L’Amicale SilencieuseNamuroise’ – Doornik: ‘L’Amicale Silencieuse’ –

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2717

Page 20: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

18

Roeselare: ‘De Rodenbach-Zonen’ – Oostende: ‘DeNoordzee’ – Dovencentrum Emmaüs van Ledeberg –Mathieu Martens en Jos Henkens.

Broeder Maurice Buyens fc is al jarenlang actief in deopleiding en begeleiding van dove mensen en van hunhulpverleners. Onder zijn bezieling is onder meer de Tol-kenschool in Gent opgericht, naast diverse andere ini-tiatieven.

Geschiedenis van de Vlaams-Belgische Dovengemeenschap,deel 3ISBN 978-90-441-2526-9 NUR 694 W16 x 24 cm, ca. 350 blz., geïllustreerd ca. € 40,-Verschijnt in december

D.A. Fuldauer

Animal phobias andpsychosomatic disordersA theory of faculties

Dierfobieën zijn heftige angsten voor relatief ongevaar-lijke dieren, zoals spinnen, muizen en katten. Zulke ang-sten komen ook in milde vorm veelvuldig voor. De oor-zaak van dit soort angsten is grotendeels onbekend. Indit boek worden alle dierfobieën systematisch geordenden stuk voor stuk van een verklarende theorie voorzien.De oorzaak van dierfobieën valt te zoeken in het interper-soonlijk functioneren van de persoon in kwestie, d.w.z.in het tekortschieten van de persoon in de omgang metbepaalde soorten interpersoonlijke relaties. Aan elk soortdierfobie ligt een eigen type onvermogen in interper-soonlijk opzicht ten grondslag (specificiteitshypothese).

De achtergrond van deze benadering wordt gevormddoor de Theorie van Vermogens, een psychologischetheorie die speciaal is ontworpen om fobieën te kunnenverklaren. Het uitgangspunt is het idee dat mensen oververmogens beschikken om met de buitenwereld om tekunnen gaan. Voor elk deel van de buitenwereld staateen specifiek vermogen ten dienste. Deze vermogenszijn hiërarchisch geordend in kolommen die van de so-matische basis tot aan het affectieve en cognitieve ni-veau reiken. De kolommen beslaan dan ook verschillen-de bewustzijnsniveaus. De theorie geeft inzicht in deorganisatie en functie van gedrag, cognities en affecten(emoties). Voor zover relevant voor dierfobieën, wordtdeze theorie ook in het boek uiteengezet.

Psychosomatische stoornissen zijn in het kader van de-ze theorie instanties van disfunctioneren van de basisvan een vermogenskolom. Bij dit disfunctioneren zijnechter ook de hogere vermogens van de kolom betrok-ken. Er worden in totaal 24 psychosomatische stoornis-sen onderscheiden. Aan de orde komen bijvoorbeeld:slikangst, anorexia nervosa, boulimie, astma, inconti-nentie, spastisch colon, nymfomanie en impotentie. Vanelke stoornis wordt de veronderstelde oorzaak beschre-ven, plus de verwantschap van dit soort stoornissenmet dierfobieën.

Deze uitgave is een aangevulde versie van het eerder inhet Nederlands verschenen Dierfobieën.

Uit de Inhoud:

Faculties (Hierarchy of faculties and their worlds -External soma as world - Eigen-control of the somaticdomains - Animal world - Control of the animal world -World of interpersonal relationships - Control of theinterpersonal world - Events of the past - Control ofevents of the past - Nonfaculties - General theory ofnonfaculties - Animal nonfaculties and animalaversions - Interpersonal nonfaculties - Affectivenonfaculties) – Symptoms animal phobias (Anxiety andphobia - Strivings and the role of time - Etiology of theseparate animal phobias) – Symptoms psychosomaticdisorders (Psychosomatic disorders - Psychosomaticreflex disorders - Psychosomatic organ disorders).

Dick A. Fuldauer is doctor in de psychologie. Hij wasverbonden aan de Vakgroep Klinische Psychologie vande Universiteit van Amsterdam.

ISBN 978-90-441-2496-5 NUR 777 W16 x 24 cm, ca. 250 blz. ca. € 28,-Verschijnt in oktober

[email protected]@garant-uitgevers.nl

Omslagin ontwerp

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2718

Page 21: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

19

M. Kinet (Red.)

De groep in psychoanalyse

De psychoanalyse richt zich voor haar onderzoek vanhet onbewuste niet alleen naar het individu, maar ooknaar groep, massa, maatschappij en cultuur. Op hunbeurt staan al deze registers ook min of meer met el-kaar op gespannen voet. Het is een van de zoveel dishar-monieën die het menselijke kenmerken. Ook als behan-delvorm is de psychoanalyse al lang geen (louter) indi-viduele aangelegenheid meer. Ze geeft immers acte deprésence in groepen en (ziekenhuis)organisaties.

Wat heeft de psychoanalyse over groepsfenomenen teonthullen? Welke impact hebben groep en individu opelkaar? Wat zijn voor- en nadelen van het werk in/metgroepen? Wat is er het statuut en de eigenaardigheidvan psychoanalytische processen? Sowieso speeltgroepspsychotherapie in (semi)residentiële psychoana-lytische settings een hoofdrol. Uit diverse praktijkvoe-ringen en theoretische oriëntaties getuigen nationaal eninternationaal gerenommeerde (groeps)psychothera-peuten over deze klinisch bijzonder relevante materie.

Uit de Inhoud:

M. Kinet: Psychoanalyse in en van de groep. Vanideologie tot subject – J. Le Roy: Therapeutischefunctie van de groep – G. Laforce: Groep als psycho-analytisch dispositief: herhaling, overdracht en hetseksueel reële – G. Verbruggen: Residentiële psycho-analytische groepspsychotherapie. Karakter enkarakteristieken – M. Thys: Group-as-a-hole. Sibling-overdracht en fantasieën over de groep – R. Vander-meeren: Drinken of spreken. De alcoholist in psycho-analytische groepspsychotherapie – W. Spanoghe:Grote groep in praktijk: patient-staff meeting –M.-J. Vansina-Cobbaert: Hier en nu, schakel tussen

toen en straks – C. Neri: Negatieve capaciteit van degroepspsychotherapeut. Als ondersteuning van hetdenken van de groep – L. Janssens: Basic assump-tions en mentalisatie – G. Gevaert: Gezin als kleinstegroep. Werken met gezinnen binnen een ambulantepraktijk – F. Van den Bulke: French (dis)connection.Gedachten over subject, groep en familie – A. Boer-winkel: Yalom vs Schopenhauer. Over groepspsycho-therapie, filosofie en dood – F. Declercq: Lacan overhet kapitalistisch discours: gevolgen voor het libidinaleleven en de sociale band – M. Kinet: Berk met anderetakken? Psychoanalytische grondregel vs de groep.

Mark Kinet is hoofdgeneesheer van het Centrum voorPsychiatrie en Psychotherapie van de Kliniek Sint-Jo-zef in Pittem. Hij is voormalig voorzitter van de VlaamseVereniging voor Psychoanalytische Therapie en aange-sloten bij de Belgische School voor Psychoanalyse. On-der meer ‘Freud & Co in de Psychiatrie’ (2006) en ‘DeWetenschap van de Liefde en de Kunst van de Compu-teranalyse’ (2008) zijn bekende publicaties van hem.

Psychoanalytisch Actueel, nr. 12ISBN 978-90-441-2528-3 NUR 875 W16 x 24 cm, ca. 230 blz. ca. € 28,-Verschijnt in november

M. Kinet (Red.)

ParentificatieAls het kind te snel ouder wordt

Parentificatie betekent dat een kind op oneigenlijke wijzeverantwoordelijk wordt (gemaakt) voor het welbevinden vande ouders. Als dusdanig is het vaak een belangrijke ri-sicofactor voor het ontstaan van allerlei psychopathologie.

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2819

Page 22: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

20

Parentificatie heeft een impact op de gehechtheid en/of zal de verhouding tot de anderen bepalen, zoal niethypothekeren. Het kind kan inderdaad in mindere ofmeerdere mate geroepen worden en/of zich geroepenvoelen om bepaalde oneigenlijke zorgen op zich te ne-men. Het wordt als het ware te snel ouder. Het mobili-seert daarbij de nodige krachten en talenten. Maar oplatere leeftijd kan dit fenomeen zich op uiteenlopendewijzen wreken.

De bedoeling van deze publicatie is dit uiterst relevanten complex gegeven vanuit diverse optieken te belich-ten en ggz-werkers te sensibiliseren voor deze nu eensverdoken, dan weer veronachtzaamde dynamiek.

Uit de Inhoud:

M. Kinet: Rotte roeping – G. Ameye: Parentificatie:klinische realiteit? Reflecties vanuit de residentiëlekinder- en jeugdpsychiatrie’ – M. Hoste: Verslaving.Ideale voedingsbodem voor parentificatie – J.-F. LeGoff: Behandeling van parentificatie: kwestie vanensemble – N. Nicolai: Gehechtheid en parentificatie –M. Thys: Tussen nijd en spijt. Parentificatie en reparatie– R. Stevens: Werken met de ouders van het geparen-tificeerde kind – J. Cambien: If it be your will.

Mark Kinet is hoofdgeneesheer van het Centrum voorPsychiatrie en Psychotherapie van de Kliniek Sint-Jo-zef in Pittem. Hij is voormalig voorzitter van de VlaamseVereniging voor Psychoanalytische Therapie en aange-sloten bij de Belgische School voor Psychoanalyse. On-der meer ‘Freud & Co in de Psychiatrie’ (2006) en ‘DeWetenschap van de Liefde en de Kunst van de Compu-teranalyse’ (2008) zijn bekende publicaties van hem.

Psychoanalytisch Actueel, nr. 13ISBN 978-90-441-2529-0 NUR 875 W16 x 24 cm, ca. 180 blz. ca. € 23,-Verschijnt in december

K.A.I. Raemdonck

Mediatietherapie in deresidentiële zorg voorkinderen en jeugdigen –Protocollen

Groepsleiding negeert te veel, straft te vaak en te snelen komt vaak met de cliënt in een negatieve gedragsspi-raal terecht, wordt vaak gemeend.

Gedragstherapeutische begeleiding in residentiële zorgis een belangwekkend terrein in de jeugdhulpverlening.Kinderen en jongeren kunnen hun directe omgevingenorm ontregelen met hun emotionele problemen, maardan vooral met hun hieruit voortvloeiend gedrag. Zekerwanneer de problemen bij de kinderen zo ernstig zijngeëscaleerd dat een thuissituatie geen optie meer is,blijkt een verblijf in een residentiële setting haast onver-mijdelijk. Groepsleiding en verplegend personeel heb-ben daarom extra steun nodig bij hun dagelijkse begelei-ding om een leefgroep met probleemkinderen adequaatte kunnen runnen. In geval van tehuiskinderen spreekthet dan ook vanzelf om de groepsleiding (of het verple-gend personeel) in dit intensieve hulpverleningsaanbodactief bij de behandeling te betrekken. De dagelijksebegeleiding en behandeling worden extra bemoeilijktomdat er meer cliënten wonen en er wisselende dien-sten zijn. De huidige praktijk biedt groepsleiding somste weinig concrete handvatten om met deze ernstigegedragsproblemen om te gaan.

Deze praktische gids met protocollen voor iedereen diewerkt in de residentiële zorg en dagelijks met probleem-gedrag in aanraking komt, geeft een antwoord op vra-gen als: Welk gedrag belonen, wanneer is een straf ade-quaat, hoe werkt negeren precies en hoe ga ik om metde invloed van anderen, zowel groepsleiding als mede-cliënten?

Uit de Inhoud:

Gedragstherapie – Mediatietherapie – Basis: Gedrags-therapeutische principes – Verdieping: Gedragsveran-deringprogramma’s – Verdieping: Straffen – Verdieping:Knelpunten – Mediatietherapie is teamwerk.

Katrien Raemdonck, orthopedagoog, is behandelings-coördinator bij Stichting Ipse de Bruggen met vestigin-

Omslagin ontwerp

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2820

Page 23: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

21

gen in Zuid-Holland. Ze geeft ook training aan leerkrach-ten in het REC4-onderwijs en individuele therapie.

ISBN 978-90-441-2521-4 NUR 848 W17 x 24 cm, ca. 80 blz. ca. € 12,-Verschijnt in oktober

H. Van Crombrugge

Ouders in soorten

Ouders zijn die mensen die verantwoordelijkheid opne-men voor de zorg en opvoeding van de kinderen metwie ze in een gezinsverband samenleven. Er bestaanverschillende gezinsvormen, zoals er verschillende re-denen en omstandigheden zijn waarom en waarin men-sen met kinderen samenleven. Met andere woorden: erzijn ouders in soorten.

In de gezinspedagogiek zoekt men naar antwoordenop de vraag wat ouders tot goede opvoeders van hunkinderen maakt. Een verantwoordelijke ouder is iemanddie een besef van verantwoordelijkheid heeft en die opgrond daarvan poogt zo verantwoord mogelijk te han-delen. De vraag is op welke wijze ouders hun verant-woordelijkheid zouden moeten opnemen om goede op-voeders te zijn. Welke inzichten, vaardigheden en hou-dingen kenmerken de goede ouder?

In het eerste deel staat de auteur stil bij de verschillen-de antwoorden op de vraag wat de kenmerken van eengoede ouder zijn. Daarna reconstrueert hij de diverseopvattingen over de goede ouder. Het zal duidelijk wor-den dat ouderschap een heel complex gegeven is datvele aspecten en dimensies kent. De vergelijking vande verschillende invullingen laat ook toe genuanceerden kritisch te denken over wie of wat ‘goede ouders’zijn.

Uit de Inhoud:

Wie zijn goede ouders? – Verantwoordelijke ouders.Verantwoordelijkheid, rechten en plichten, ouderschapals morele praktijk – Verwante ouders. Argumentenvoor de biologisch-pedagogische connectie vanouders en kinderen – Typische ouders. Opvoedingsstijl:van ideaaltype tot context – Beïnvloed(end)e ouders.Ecologie van ouderschap. Transactionele processentussen kind, ouder en context – Competente ouders.Inzichten, vaardigheden en houdingen.

Hans Van Crombrugge doceert fundamentele pedago-giek en gezinspedagogiek aan het Hoger Instituut voorGezinswetenschappen van de Hogeschool UniversiteitBrussel. Voordien was hij verbonden aan de universitei-ten van Leuven, Gent en Plymouth.

ISBN 978-90-441-2554-2 NUR 847 W16 x 24 cm, ca. 150 blz. ca. € 15,-Verschijnt in september

J. van Acker

GezinsproblemenoplossenOpvoedings- en gedragsproblementoegelicht

Heel wat problemen die binnen het gezin opduiken, zijnniet zo eenvoudig op te lossen. De wortels van conflic-ten liggen vaak erg diep en pogingen om gezinsverhou-dingen te verbeteren botsen vaak op onbegrip en on-wil. Een helpende hand van buitenaf is daarom vaakaangewezen.

Omslagin ontwerp

Omslagin ontwerp

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2821

Page 24: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

22

C. Braet, L. Joossens, S. Mels,

E. Moens, A. Tanghe & E. Swets

Kinderen en jongerenmet overgewichtProtocollen – Versie Nederland

Steeds meer kinderen hebben te kampen met gewichts-problemen. In Nederland komt overgewicht bij jonge-ren grofweg voor bij 15% van de kinderen, één op 7dus. De Wereldgezondheidsorganisatie verklaarde datobesitas een ernstige bedreiging vormt voor de gezond-heid en, gezien de omvang ervan, spreekt men momen-teel van een ‘obesitasepidemie’. De zoektocht naar ge-schikte behandelingen heeft tot hiertoe nog niet veeleffectieve resultaten opgeleverd. Het ziet er dan ooksteeds meer naar uit dat een aangepaste levensstijl deenige weg is om overgewicht in te dijken.

Deze publicatie is erop gericht kinderen en jongeren tehelpen om een strakkere controle over hun levensstijlte krijgen en zo hun overgewichtprobleem beter te be-heersen. Vanzelfsprekend moeten hierbij de oudersworden betrokken. Het geheel bestaat uit vier verschil-lende protocollen of trainingen: ouder-, kinder-, adoles-centen- en bewegingsprogramma. Ze bevatten pyscho-logische en pedagogische componenten, voedings- enbewegings- en andere adviezen enz. De opeenvolgendestappen worden zorgvuldig toegelicht.

Nagenoeg 1000 jongeren hebben ondertussen deze pro-gramma’s gevolgd. Hiermee hebben zij de basis gelegdvoor het huidige concept. Evaluatie heeft de aanzet ge-vormd tot evidence-based werken. Het programma issamengesteld door een team van experten en berustop hun jarenlange ervaring.

In dit boek worden twintig voorbeelden van gezinspro-blemen besproken. Ze variëren van gedragsmoeilijkhe-den bij heel jonge kinderen tot opstandig gedrag bijpubers. In andere casussen gaat het om ruzie tussende gescheiden ouders of over ouders die zich grote zor-gen maken over de ontwikkeling van hun geadopteerdkind. De voorbeelden weerspiegelen de gezinsopvoe-ding van deze tijd: de meeste kinderen groeien op bijvader en moeder, anderen bij een alleenstaande ouder,bij holebi’s, bij adoptieouders of gedeeltelijk bij de groot-ouders.

Ook het medium waarin deze casussen zijn behandeld,is van deze tijd. Ouders signaleerden hun problemenvia e-mail aan de therapeut en kregen per kerende e-mail advies en begeleiding. Hoewel enigszins afstande-lijk, laat deze communicatievorm een snelle maar over-dachte dialoog toe. Dit boek geeft deze dialogen nage-noeg letterlijk weer en elke casus wordt gevolgd doordeskundig commentaar waarin de essentie van de hulp-verlening aan gezinnen wordt toegelicht. Daardoor isdit boek allesbehalve een droog theoretisch traktaat,maar een plaats waar concrete vragen en problemengekoppeld worden aan advies uit de dagelijkse praktijkvan de therapie.

Uit de Inhoud:

Hulpvragen van ouders – Jongetje van twee metgedragsproblemen – Dochtertje van twee jaar en eenopdringerige oma – Dochtertje van vier dat niet luistert.De ouders zijn gescheiden – Een Pietje Bell van vijf jaaroud – Jongen van zeven met ADHD – Allochtoon gezinmet twee kinderen, acht en vier jaar oud – Dochter vanacht die andere kinderen in het gezin slaat – Jongenvan acht die werd geadopteerd – Jongen van negendie een trauma heeft opgelopen – Jongen van tien metgescheiden ouders met verschillende visies – Meisjevan twaalf dat manipuleert – Zoon van dertien die zeurt– Jongen van dertien die thuis agressief is – Jongenvan veertien die steelt – Een puber van vijftien die zijnmoeder uitdaagt – Dochter van zestien: ruzie tussenmoeder en dochter – Meisje van zestien dat weglooptnaar criminele vrienden – Buitenlands adoptiekind overwie de ouders zich grote zorgen maken – Zoon vanzeventien die het gezin terroriseert – Dochter vanzeventien die boogschutter is – Netwerken vansolidariteit: pedagogisch alternatief.

Juliaan van Acker is emeritus-hoogleraar Orthopeda-gogiek aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Hijhoudt een pedagogische adviespraktijk in Antwerpen.

ISBN 978-90-441-2540-5 NUR 848 W16 x 24 cm, ca. 150 blz. ca. € 18,-Verschijnt in oktober

Omslagin ontwerp

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2822

Page 25: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

23

Het is een efficiënt werkinstrument in handen van art-sen, psychologen, pedagogen, diëtisten en andere para-medici, leerkrachten,… Voor elke doelgroep zijn er apar-te Werkboeken.

Uit de Inhoud (Handboek voor begeleiders):

Oudertraining – Behandelingsprotocol voor kinderenmet overgewicht – Behandelingsprotocol voor adoles-centen met overgewicht – Behandelingsprotocol‘beweging’.

Caroline Braet doceert aan de Faculteit Psychologie enPedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent.Lien Joossens leidt een diëtistenpraktijk in Brugge. El-len Moens en Saskia Mels zijn betrokken bij de obesitas-werking van UZ Gent. Ann Tanghe is verbonden aanhet Zeepreventorium in De Haan. Ella Swets is free-lancediëtist en gezondheidspsycholoog in Terneuzen.

Handboek voor begeleidersISBN 978-90-441-2545-0 NUR 744/84729,7 x 21 cm, ca. 210 blz. ca. € 30,-

Werkboek voor oudersISBN 978-90-441-2546-7 NUR 744/84729,7 x 21 cm, ca. 200 blz. ca. € 20,-

Vanaf 5 ex.: ca. € 15,-Werkboek voor kinderenISBN 978-90-441-2547-4 NUR 744/84729,7 x 21 cm, ca. 200 blz. ca. € 20,-

Vanaf 5 ex.: ca. € 15,-Werkboek voor adolescentenISBN 978-90-441-2548-1 NUR 744/84729,7 x 21 cm, ca. 200 blz. ca. € 20,-

Vanaf 5 ex.: ca. € 15,-Verschijnen in oktober

J. Simons

Introductie tot depsychomotoriek

Psychomotoriek benadert de totale persoonlijkheid van-uit het bewegen en de lichamelijkheid. Het boek geeftvooral een zorgvuldig gedoseerde theoretische achter-grond bij de verschillende elementen die deel uitmakenvan psychomotoriek. Tegelijk worden een aantal instru-menten aangereikt om het praktische werkterrein vande psychomotoriek en van de psychomotorische thera-pie toe te lichten.

Eerst wordt de normale motorische ontwikkeling bij demens belicht. Dan komt de diagnostiek – zowel bij kinde-ren als bij volwassenen – aan bod. De daarop volgendedelen handelen over de therapeutische doelstellingen

en over de verschillende vormen van therapie en detechnieken die de hulpverlener ter beschikking staan.Ook de relatie therapeut-cliënt krijgt hierbij aandacht.

Dit progressief opgebouwde studieboek is geschikt voordiverse opleidingen die een introductie tot de psycho-motoriek op hun programma hebben staan en voor allehulpverleners die een inzicht willen hebben in het we-zen van de psychomotoriek en de psychomotorischetherapie.

Deze zesde druk werd op een aantal punten geactuali-seerd: de aansluiting tussen praktijk en theorie, de dia-gnostische instrumenten en de psychomotorische doel-stellingen en effectstudies.

Uit de Inhoud:

Normale motorische ontwikkeling – Psychomotorischediagnostiek (Psychomotorische diagnostiek bij kinde-ren - Psychomotorische diagnostiek bij volwassenen) –Therapeutische doelstellingen – Psychomotorischeopvoeding en psychomotorische therapie.

Johan Simons is academisch docent aan de K.U.Leuvenen psychomotorisch therapeut bij het UZ Gasthuisberg.Hij is ook als gastprofessor verbonden aan de LessiusHogeschool in Antwerpen.

Zesde, geactualiseerde drukISBN 978-90-441-2483 NUR 744/894 W16 x 24 cm, ca. 300 blz. ca. € 25,-Verschijnt in september

www.garant-uitgevers.eu

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2823

Page 26: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

24

K. Wuertz & J.S. Reinders

De kunst van het zorgenOver verbinding in de zorg voor men-sen met een verstandelijke beperking

Vele ontwikkelingen in de zorgsector worden de laatstejaren beheerst door het streven naar verbetering vankwaliteit. Het uitgangspunt van overheid en zorgver-zekeraars is dat kwaliteit ‘meetbaar’ moet zijn. Door hetvaststellen van uitkomstmaten, zogenaamde output-indicatoren, wil men het resultaat van verbetertrajectenop wetenschappelijke wijze kunnen vaststellen. Dit stre-ven naar kwantificering heeft een effect op wat onderkwaliteit wordt verstaan. Wat niet of nauwelijks meet-baar is, valt alleen al daardoor buiten het begrip kwali-teit. Meetbare eenheden zijn bijvoorbeeld het aantal mel-dingen van incidenten en calamiteiten of van vrijheids-beperkende maatregelen. Minder meetbaar zijn bijvoor-beeld die aspecten van goede zorg die betrekking heb-ben op de relatie tussen zorgverleners en cliënten.

Juist die aspecten worden in dit boek naar voren ge-haald. Dat gebeurt door middel van een cultuurantro-pologische studie over het thema ‘verbinding’ in eendagelijkse zorgpraktijk. Het betreft een woonhuis voormensen met een verstandelijke beperking. Het verle-nen van goede zorg aan deze mensen is een kunst, dekunst van het zorgen, waarin het erom gaat mensen totbloei te laten komen. Voor mensen met een beperkingis het van belang om zich met de wereld om hen heente kunnen verbinden. Daarin komen ze tot ontwikkelingvan mogelijkheden die anders verborgen blijven. Dit luktechter alleen wanneer zorgverleners erin slagen omeerst zelf een verbinding met deze mensen aan te gaan.Kwaliteit van zorg is kwaliteit van wat zich tussen men-sen afspeelt, veel meer dan van veiligheidsproceduresen systemen.

Uit de Inhoud:

‘Verbinding’ als kern van antroposofische zorgpraktijk –Professionele relatie als verbinding – Verbinding methet lichaam I – Verbinding met het lichaam II –Verbinding door spraak en taal – Spreken als sociaalgebaar – Belichaming van antroposofische zorg.

Karen Wuertz is extern onderzoeker bij de Bernard Lie-vegoed Leerstoel van de Vrije Universiteit Amsterdam.Hans Reinders is hoogleraar ethiek aan de Vrije Univer-siteit Amsterdam en bij de Bernard Lievegoed Leerstoel.

ISBN 978-90-441-2524-5 NUR 848/743 W16 x 24 cm, ca. 150 blz. ca. € 19,-Verschijnt in oktober

K. Geenen (Red.)

Mag ik ook wat zeggen?Empoweren van ouderenin een woon- en zorgcentrum

Empowerment, een modewoord of veeleer (juist bittere)noodzaak in de ouderenzorg?

Ouderen die in een woon- en zorgcentrum verblijven,hebben heel weinig controle over de manier waarop be-slissingen over gezondheid en autonomie worden ge-nomen. Vaak hebben ze zaken niet meer zelf in handen,hoewel ze daartoe nog perfect in staat zijn. Voor dit fe-nomeen zijn er een aantal mogelijke verklaringen. Zo isde invloed van het hospitalisatiesyndroom zeker niet teonderschatten. Maar ook de kenmerken van de huidigegeneratie ouderen, die ook wel de ‘stille generatie’ wordtgenoemd, spelen een rol.

Omslagin ontwerp

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2824

Page 27: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

25

De auteurs willen een antwoord geven op de waarge-nomen behoeften binnen de sector. Ze bieden handvat-ten tot empowerment aan. Meteen presenteren ze eenmethodiek tot implementatie van empowerment op deafdelingen. Verder verdient empowerment als onderdeelvan kwaliteitszorg de nodige aandacht.

Empowerment zou vervat moeten zitten in het dage-lijkse handelen in de ouderenzorg, zodat de huidige ge-neratie ouderen een stem hebben in de beslissingen.Ook moet de sector zich voorbereiden op de komst vande toekomstige generatie ouderen. Deze generatie zal,anders dan de huidige, heel gepast de ‘protestgeneratie’worden genoemd.

Uit de Inhoud:

Ouderen en empowerment. Is er echt wel een behoef-te? Omega I-onderzoek (Verhaal van Marie - Omega-onderzoek) – Empowerment is meer dan een basis-houding (Verschillende niveaus - Empowerment alsproces - Fasen in het empowermentproces -Empowerment als institutionalisering - Huidige versusnieuwe generatie ouderen) – Empowerment vandaag(Advanced Care Planning - Levenstestament enwilsbeschikking - Nieuwe ontwikkelingen) – Empower-ment morgen: handvatten voor de toekomst. Omega II(Omega II-onderzoek - Visie op empowerment -Cyclisch empowerend proces - Competentieprofielempowerment - Werken met bewonersaandachtsper-sonen in het woon- en zorgcentrum - Empowerendecommunicatie) – Definitieve verankering in de organisa-tie (Kwaliteitsmodellen - Veranderingsmethodiek) – Hoezeker ben je van succes? Praktijkvoorbeeld (Fasering -Organisatie en rollen tijdens het multidisciplinairoverleg - Besproken items - Praktijkvoorbeeld) – Casusen lessenpakket (Opzet van het lessenpakket - Casus -Competenties - Werkvormen - Begeleidingsvormen -Evaluatievormen) – Intakelijst – Vragenlijst – Persoonlijkontwikkelingsplan – Sjabloon verslag multidisciplinairoverleg.

Deze uitgave is een initiatief van de Katholieke Hoge-school Kempen in Geel en VONK3, het Vlaams onder-zoeks- en kenniscentrum voor de derde leeftijd, dat ge-lieerd is aan de hogeschool. Koen Geenen, ergothera-peut, is opleidingscoördinator van de Opleiding Ergo-therapie van deze hogeschool en hij is medewerker bijVonk3. De coauteurs zijn verbonden aan dezelfde ho-geschool.

ISBN 978-90-441-2507-8 NUR 897 S16 x 24 x cm, ca. 200 blz. ca. € 20,-Verschijnt in oktober

N. Spruytte, A. Declercq, B. Herbots,

M. Holvoet, R. Elst, J. Van der Flaas,

C. Molenberghs, L. Kuylen, J. Lecoutere,

B. Van den Heuvel & Ch. Van Audenhove

Kleinschalig genormaliseerdwonen voor mensenmet dementieHet antwoord op 101 vragen

In de residentiële ouderenzorg groeit de aandacht voorpersoonsgerichte zorg en voor een aangenaam woon-en leefklimaat. Kleinschalig genormaliseerd wonen alsvernieuwend concept haakt in op deze evoluties en blijktgunstige effecten te hebben voor mensen met demen-tie, hun familieleden en voor medewerkers.

Dit boek verheldert in 101 vragen en antwoorden watkleinschalig genormaliseerd wonen inhoudt. De vragenen antwoorden kunnen afzonderlijk gelezen worden,maar ze vormen ook een geheel in tien thematischehoofdstukken: concept, doelgroep, architectuur, wonenen domotica, welzijn en zorg, dagverloop, familie, man-telzorg en vrijwilligers, personeel en arbeidsomstandig-heden, wettelijke en financiële vragen. Een afzonderlijkhoofdstuk bespreekt methodieken om een transforma-tie op te zetten en te voltooien naar kleinschalig genor-maliseerd wonen. Het slothoofdstuk situeert kleinscha-lig genormaliseerd wonen in regionaal en internationaalperspectief en schetst toekomstige uitdagingen.

Deze uitgave is een inspiratiebron voor iedereen die meewil bouwen aan een gediversifieerd woon- en zorgland-schap voor ouderen.

Omslagin ontwerp

[email protected]@garant-uitgevers.nl

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2825

Page 28: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

26

Uit de Inhoud:

Concept kleinschalig genormaliseerd wonen – Doel-groep – Architectuur, wonen en domotica – Welzijn enzorg – Dagverloop – Familie, mantelzorg en vrijwilligers– Personeel en arbeidsomstandigheden in kleinschaliggenormaliseerd wonen – Wettelijk en financieel –Transformatie naar kleinschalig genormaliseerd wonen– Kleinschalig genormaliseerd wonen internationaal enregionaal.

Chantal Van Audenhove, psychologe, is directeur vanLucas, een centrum voor zorgonderzoek en consultancyvan de K.U.Leuven en zij doceert aan deze universiteit.Nele Spruytte, psychologe, is senior onderzoeker bijLucas. Anja Declercq, sociologe, is er projectleider. Deandere auteurs zijn initiatiefnemers van projecten voorkleinschalig genormaliseerd wonen in Vlaanderen enwerkten mee in het kader van het onderzoeksprojectStapstenen naar kleinschalig genormaliseerd wonen.

ISBN 978-90-441-2502-3 NUR 752/848 W16 x 24 cm, ca. 250 blz. ca. € 28,-Verschijnt in oktober

L. De Maesschalck & P. Verhaest (Red.)

Competenties van verpleeg-kundigen en verzorgendenin begeleiding van en zorgvoor mensen met dementie

Door de vergrijzing komen leeftijdsgerelateerde aandoe-ningen zoals dementie steeds frequenter voor. Om kwa-

litatief hoogstaande begeleiding en zorg aan mensenmet dementie te kunnen blijven aanbieden, is adequateopleiding en bijscholing noodzakelijk om een betere af-stemming tussen onderwijs en werkveld tot stand tebrengen.

Welke competenties van verpleegkundigen en verzor-genden zijn wenselijk in de dagelijkse begeleiding enzorg voor mensen met dementie? Het onderwijs kan enmoet competentieprofielen ontwikkelen, het liefst inoverleg met het arbeidsveld, maar moet ze daadwerke-lijk toetsen aan het werkveld, dat de norm bepaalt.

Dit boek biedt een concreet instrument aan waarmeezowel zorgvoorzieningen als onderwijsinstellingen aande slag kunnen. Meteen draagt het instrument bij toteen uniforme communicatie over de competenties dievia opleiding en navorming kunnen worden verworven.Uiteindelijk moet dit leiden tot een verhoging van dezorgkwaliteit.

Uit de Inhoud:

Situering en voorgeschiedenis – Doelstellingen –Onderzoeksmethode – Onderzoeksresultaten enverwerking – Visie op zorg. Werkgroep onderwijs endementie – Competentieprofiel verpleegkundigen –Competentieprofiel verzorgenden.

Deze uitgave is een initiatief van Expertisecentrum De-mentie Vlaanderen in Antwerpen, Tandem Expertise-centrum Dementie in Turnhout, Universiteit Gent en Ka-tholieke Hogeschool Kempen in Geel. Lieven De Maes-schalck is coördinator van het VONK3 – Vlaams onder-zoeks- en kenniscentrum voor de derde leeftijd van deKatholieke Hogeschool Kempen en hoofdlector bij hetDepartement Gezondheidszorg, vestigingsplaats Lier,van deze hogeschool. Patrick Verhaest is wetenschap-pelijk medewerker bij het Expertisecentrum DementieVlaanderen.

ISBN 978-90-441-2510-8 NUR 897 W16 x 24 cm, ca. 60 blz. ca. € 10,-Verschijnt in september

G. Messiaen

Gezondheidis geen koopwaar

Eerst geeft de auteur een overzicht van de Belgischeziekteverzekering, een van de beste en doeltreffendsteter wereld, in het algemeen en daarna van de werkingen de standpunten van de Liberale Mutualiteiten in hetbijzonder. Daarnaast geeft hij een persoonlijke visie ophet gezondheidsbeleid in België en Europa. Uit de aard

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2826

Page 29: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

27

van de functie van de auteur is deze eigen visie per de-finitie erg belangrijk. Hij houdt een oprecht pleidooi voorhet uitstekende Belgische systeem van de gezondheids-zorg.

Het boek richt zich tot iedereen die meer wil weten overhet denken en handelen in de gezondheidszorg in Bel-gië.

Uit de Inhoud:

Geschiedenis van de ziekenfondsen – LiberaleMutualiteiten – Blauwe Voorzorg – Europa – Eurocross– Federalisering/Defederalisering – Middenveld –Vermarkting/Privatisering – Wellnessproducten – Rechtop gezondheid en gezondheidszorg – Mantelzorg –Ouderen en vergrijzing – Geestelijke gezondheidszorg –Dementie – Palliatieve thuiszorg – Echellonnering –Zorgtrajecten – Pesten – Milieu – Gezondheidspromotieen preventie – Informatica – Basiswaarden – Mozaïek –Evolueren en vooruitgaan.

Geert Messiaen is secretaris-generaal van de Lands-bond van Liberale Mutualiteiten in Brussel.

ISBN 978-90-441-2489-7 NUR 740/742 W16 x 24 cm, 158 blz. € 15,80Verschenen

M. Heres & H. Vermeulen

Simulatietrainingacute gezondheidszorg –VerloskundeLeer- en werkboek

De praktijk van de verloskunde is het werk van vele han-den. In het belang van elke patiënt is het essentieel datde samenwerking tussen de betrokkenen optimaal ver-loopt. Dat is echter niet altijd het geval. Dokters en ver-plegers volgen vaak eigen procedures en methodes dieeen goede onderlinge verstandhouding in de weg staan.Dat leidt tot onnodige vertragingen, onrust en onzeker-heid in de verloskamer, terwijl in situaties waarin snelgehandeld moet worden, net een doeltreffende coördi-natie is vereist.

Dit leer- en werkboek is ontwikkeld om een optimalesamenwerking te bewerkstelligen binnen verloskundigeteams. Op basis van teamstrategieën buiten de gezond-heidszorg zijn in dit boek simulatieoefeningen ontwik-keld die het mogelijk maken om verloskundigen te oe-fenen in zowel vaak als niet-vaak voorkomende situa-ties. Het boek bevat vragenlijsten om de kennis, priori-teiten en eigenheden van teamleden te testen. Vanuitdie inzichten kan dan ingeschat worden hoe individueelbepaalde zaken binnen het collectief op elkaar afge-stemd kunnen worden. Als dusdanig is dit boek eenaangewezen gids voor zowel mensen uit de gezond-heidszorg als voor docenten die hen moeten voorberei-den op wat er zoal komt kijken bij de dagelijkse praktijkvan de verloskunde.

De hier voorgestelde trainingsmethodiek is overigensook toepasbaar buiten de verloskunde.

Faxen naar Garant?

Nederland: 055 522 56 94België: 03 233 26 59

Omslagin ontwerp

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2827

Page 30: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

28

Uit de Inhoud:

Situering – Voorwaardenscheppend – LOTUS ofgeavanceerde simulatiepop? – Hardware en software –Formulier en documenten – Requisieten – Fluxuspostpartum – Eclampsie en reanimatie van de zwan-gere – Schouderdystocie en reanimatie van de pasge-borene – Uitgezakte navelstreng.

Marion Heres, gynaecoloog, is verbonden aan het Sint-Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam. Zij is gespe-cialiseerd in acute verloskunde en lid van het MedischStafbestuur. Heleen Vermeulen is patiëntveiligheidsfunc-tionaris en leidinggevend van het Bureau Kwaliteit, Vei-ligheid & Projecten in hetzelfde ziekenhuis.

ISBN 978-90-441-2527-6 NUR 870 W16 x 24 cm, ca. 180 blz., geïllustreerd ca. € 22,-Verschijnt in november

N. Mohrbacher & K. Kendall-Tacket

Vertaling: De Bakermat

Borstvoeding natuurlijkeenvoudig

Borstvoeding is de natuurlijkste voeding en behoort danook tot de basisbehoeften van een baby. Het boek isopgebouwd rond zeven voor de hand liggende princi-pes, de natuurwetten van borstvoeding.

Een goed inzicht in deze wetten helpt toekomstige enkersverse mama’s en papa’s om een gezonde en onbe-zorgde start te nemen met de voeding van de baby. Deheldere beschrijving van de fysiologie van borstvoeding

en de adviezen bij het voorkomen en oplossen van pro-blemen helpen zorgverleners om ouders beter te bege-leiden. Borstvoeding lijkt soms een hele uitdaging. Ditboek helpt om borstvoeding vanzelfsprekender te ma-ken.

Uit de Inhoud:

Geboorte van de baby – Kracht van huid-op-huid-contact – Goed aanhappen: essentie van succesvolborstvoeden – Eerste week met de baby aan de borst –Borstvoeding tijdens de eerste zes weken – Borstvoe-ding op lange termijn – Comfortabel afbouwen enstoppen – Wat staat de wetten in de weg? – Dagelijksleven met de baby aan de borst – Meest voorkomendeproblemen – Fysieke moeilijkheden of gezondheids-problemen.

Nancy Mohrbacher en Kathleen Kendall-Tackett zijnlactatiekundigen van de IBCLC – International Board ofCertified Lactation Consultants in Amerika. De Baker-mat is een expertisecentrum voor kraamzorg en eenpraktijk voor vroedkunde in Leuven.

ISBN 978-90-441-2509-2 NUR 853 A16 x 24 cm, ca. 300 blz., vierkleurendruk, ca. € 24,-geïllustreerdVerschijnt in oktober

M. Dekker-Regeling, S. van der Haar,

J. van Lakerveld, J. Rozendal &

A. Zonneveld

Oefenen als professieCrisesbeheersing en rampenbestrijding

Rampen en crises komen gelukkig niet zo vaak voor inonze contreien. Maar mocht het toch mis gaan, dan zijnwe maar beter voorbereid en geoefend in juist hande-len. Functionarissen die werkzaam zijn in de rampenbe-strijding en crisesbeheersing, maken daarvoor gebruikvan specifieke oefeningen. De ontwikkeling, uitvoeringen evaluatie van deze oefeningen is een proces datvraagt om goed management. De bedoeling is tenslottedat iedere oefening bijdraagt aan een zorgvuldig leer-proces dat de betrokkenen voorbereidt op crisisbeheer-sing en rampenbestrijding.

Dit handboek is geschreven voor mensen die een rolspelen bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie vanmultidisciplinaire oefeningen, maar ook voor iedereendie betrokken is bij de beleidsvorming op dit gebied.Het geeft niet alleen informatie en uitleg, maar ook prakti-sche handvatten en voorbeelden. Het boek is opge-

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2828

Page 31: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

29

bouwd aan de hand van de elf competenties waaroverde procesmanager oefenen moet beschikken. Het is ge-schreven door trainers met een nauwe betrokkenheidbij het oefengebied, in samenwerking met (veld)deskun-digen die het oefenen ‘van binnenuit’ kennen.

Uit de Inhoud:

Inleidend katern – Katern 1: Planning en voorbereidingvan het oefenen – Katern 2: Ontwikkeling van oefenin-gen – Katern 3: Uitvoering van oefeningen – Katern 4:Evaluatie en leren van oefeningen – Katern 5: Oefen-management.

Deze publicatie is tot stand gekomen in een samenwer-kingsverband tussen PLATO – Platform Opleiding, On-derwijs en Organisatie / Universiteit Leiden, het NIFV –Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid en Twynstra Gud-de – Adviseurs en Managers. In opdracht van het Minis-terie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties or-ganiseren deze organisaties sinds 2004 ontwikkeltra-jecten voor procesmanagers oefenen. Anja Zonneveld,Jaap van Lakerveld, Selma van der Haar en MarlousDekker-Regelink zijn verbonden aan PLATO / Universi-teit Leiden. Joep Rozendal is verbonden aan Twynstra-Gudde – Adviseurs en Managers.

ISBN 978-90-441-2518-4 NUR 800 W17 x 24 cm, ca. 160 blz. ca. € 20,-Verschijnt in oktober

R. de Brabander

m.m.v. R. Emmerik, P. Pijpelink,

G. Walraven & P. Zoeteweij

Een waardevolle spagaatEen verkenning vansociaal ondernemerschap

Steeds meer wordt sociaal ondernemerschap erkendals een volwaardige manier van ondernemen én als eenmogelijkheid om maatschappelijke en ecologische pro-blemen aan te pakken. Mede als gevolg van de huidigeeconomische en ecologische crisis mag sociaal en duur-zaam ondernemen zich verheugen over een toenemen-de aandacht in zowel de media als onder commerciëleondernemingen. Het onderzoek naar sociaal onderne-merschap staat echter nog in de kinderschoenen. Wiezijn deze sociaal ondernemers? Wat ontwikkelen zij?Hoe denken zij over sociaal ondernemen? Waar liggende kansen en waar de knelpunten?

In dit boek worden zes sociaal ondernemingen naderonderzocht. De aandacht richt zich op het spannings-veld tussen het maken van financiële en van maatschap-pelijke winst. Dit spanningsveld vormt het bestaansrechtvan sociaal ondernemingen. Welke afwegingen makensociaal ondernemers tussen het realiseren van finan-ciële en maatschappelijke winst? En wat heeft een on-derneming nodig om een zorgvuldige afweging te kun-nen, te willen en te durven maken?

Deze uitgave richt zich tot iedereen die belang stelt insociaal ondernemen en tot studenten aan hogescholenen universiteiten.Garant-boeken

Rechtstreeks bij de uitgeverof via de (internet)boekhandel

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2829

Page 32: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

30

Uit de Inhoud:

Denken over sociaal ondernemerschap – Discussieover sociaal ondernemerschap. Gesprek met driedeskundigen – Sociaal ondernemingen in beeld –Sociaal ondernemerschap in de praktijk – Conclusiesen aanbevelingen.

Richard de Brabander is lid van het Lectoraat Dyna-miek van de stad van Hogeschool INHolland in Rotter-dam. Hij is docent aan de School of Social Work vandeze hogeschool en hij doceert filosofie aan de ErasmusUniversiteit Rotterdam. De coauteurs zijn allen verbon-den aan INHolland.

ISBN 978-90-441-2492-7 NUR 758 W16 x 24 cm, 91 blz. € 14,-Verschenen

E. Van Betsbrugge

Public relationsPlanning en werkvelden

Het begrip ‘Public Relations’ dekt een brede lading. Nietenkel heeft het uiteenlopende betekenissen, er wordenook heel wat verschillende termen gehanteerd om hetvakgebied van Public Relations aan te geven, zoals Cor-porate Communication, Communicatiemanagement,Public Affairs enz. Op internationaal vlak vindt men Pu-blic Relations als opleiding terug in het domein van desociale wetenschappen, de politieke wetenschappen,bestuurskunde of -leer of communicatiewetenschappen.Deze diversiteit toont de rijkheid van het begrip aan,maar laat tegelijk zien dat de invulling en de perceptievan de discipline niet altijd even duidelijk is.

Dit handboek schetst een helder beeld van de strategi-sche inzichten en werkvelden van Public Relations. Hetsitueert de plaats van Public Relations als communica-tiediscipline, beschrijft de evolutie die het vakgebiedheeft doorgemaakt, licht toe hoe men op een systema-tische manier een PR-beleid kan opstellen en geeft eeninzicht in het raakvlak tussen Marketingcommunicatieen Public Relations enerzijds, en Human Resources enPublic Relations anderzijds.

Het boek is zowel bestemd voor iedereen die beroeps-matig met Public Relations in contact komt als voor stu-denten die zich in deze discipline willen bekwamen. Dezetweede druk is geactualiseerd en uitgebreid met eenhoofdstuk over Online PR.

Uit de Inhoud:

PR-plan – Online PR – Sponsoring – Interne communi-catie – Corporate communication – Marketing-PublicRelations – Arbeidscommunicatie.

Els Van Betsbrugge doceert Public Relations aan deopleiding Communicatiemanagement van de ArteveldeHogeschool in Gent.

Tweede, geactualiseerde en vermeerderde drukISBN 978-90-441-2523-8 NUR 814 W17 x 24 cm, ca. 200 blz. ca. € 20,-Verschijnt in september

A.J.B. Jongenelen

Op de opiniepagina

Heel wat mensen willen hun artikels gepubliceerd zienop de opiniepagina’s van kranten, weekbladen of in tijd-schriften. Zeker wetenschappers, (lokale) politici, stu-denten, bestuursleden van verenigingen of beginnendeopiniemakers hebben vaak goede ideeën, maar onder-vinden moeite om die overtuigend op papier te krijgen.Een publiek aanspreken, geboeid houden en overtui-gen is immers een vak apart en wie de knepen ervanniet beheerst, verliest zijn lezers.

Dit boek is gemaakt om mensen te helpen bij het schrij-ven van opinies. Stap voor stap leert het hoe men eenpubliek erbij houdt, hoe een verhaal opgebouwd wordten welke structuur efficiënt werkt. Een beetje theorieschept inzicht, maar het boek is vooral een praktischinstrument dat elke schrijver, ook de geoefende, op weghelpt naar de opiniepagina.

www.garant-uitgevers.be

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2830

Page 33: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

31

Uit de Inhoud:

Ethos, pathos, logos – Argumentatie – Stijl – Structuur1: Algemeen – Structuur 2: Klassieke retorica – Struc-tuur 3: Vocatio – Afwerking – Casus – Checklistklassieke retorica – Checklist vocatio.

Bas Jongenelen is docent Nederlands aan de Leraren-opleiding van Fontys-Hogescholen in Tilburg.

ISBN 978-90-441-2490-3 NUR 624 S16 x 24 cm, ca. 120 blz. ca. € 14,-Verschijnt in september

A. Decavele, P. Schoenaerts & H. Van Loo

Als ik jouNederlandse poëzievoor anderstaligen

Vaak zeggen studenten Nederlands dat ze graag poë-zie willen lezen. Maar ze weten niet waar ze moetenbeginnen. En docenten Nederlands vinden dat er te wei-nig aandacht is voor poëzie in de taalmethodes die zegebruiken. Daarom biedt dit boek anderstaligen een ken-nismaking met Nederlandstalige poëzie. Er werden ge-dichten verzameld van een twintigtal schrijvers uit Vlaan-deren en Nederland. Bij elk gedicht staan leuke, speelseen creatieve opdrachten. Op de bijgevoegde dvd zijnalle gedichten ook te horen en te zien.

Studenten kunnen zelf de gedichten lezen en de speelseen creatieve opdrachten maken en ze checken met deoplossingen achteraan. Maar dit boek is ook bruikbaarin groep. Het is zowel voor beginnende als voor gevor-

derde taalleerders bestemd. De meeste opdrachten zijngeschikt voor alle niveaus van het GemeenschappelijkEuropees Referentiekader voor talen.

Ook voor wie Nederlands als moedertaal heeft, is dezeuitgave relevant.

Uit de Inhoud:

Gedichten met opdrachten – Oplossingen – Handlei-ding voor docenten.

De auteurs doceren NT2 – Nederlands Tweede Taal aanhet Instituut voor Levende Talen van de K.U.Leuven.Annemie Decavele is germanist en antropoloog. PeterSchoenaerts, germanist en professioneel acteur, is ookprojectleider bij het Taaluniecentrum NVT – Nederlandsals Vreemde Taal in Brussel. Helga Van Loo is germanist.

ISBN 978-90-441-2533-7 NUR 306/62314,5 x 20 cm, ca. 100 blz. + dvd ca. € 15,-Verschijnt in september

F. Verroens

De lire à saisir

Wie een basiskennis Frans onder de knie heeft, kan zichin dit boek verder trainen in begrijpend lezen. Aan dehand van meerkeuzevragen toetst de lezer of hij de tekstperfect heeft begrepen.

De vijftig oefenteksten zijn van literaire, journalistieke ofpolitieke aard en zijn gerangschikt naar stijgende moei-lijkheidsgraad. Ook de lengte van de leesteksten neemttoe. Terwijl het eerste deel nog korte, losse teksten be-

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2831

Page 34: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

32

vat, komen in het tweede en derde deel ruimere artikelsen romans aan bod. Dankzij een handige sleutel is ditoefenboek uitermate geschikt voor wie zijn lees-vaardigheid in de taal van Molière verder wil of moetontwikkelen, al dan niet met het formele statuut van leer-ling of student of autodidact.

Uit de Inhoud:

Le Petit Chose au Collège de Lyon – Le Vélo – On a eul’inspecteur – La Parure – Le Pont de Medicine – Bow –Le Conte du Tailleur de Pierres Japonais – Le DocteurDe Pater – Quand les sirènes se taisent – Ce qui leurest tombé sur la tête – Ainsi parlaient les premiershommes – Le sens de l’effort – A quoi sert le sport –Le parti de Prométhée – Discours politique – L’escalede Jean Vivey – Autologie – Antigone – Bruges-la-Morte – Espion, où es-tu ? M’entends-tu ? – La Brute -La Dame aux Camélias – La dernière nuit avant l’an2000 – La mort est mon métier – La Planète des Singes– Le Petit Prince – Le temps se gâte à Zakopane –L’imposture – Une vie de boy – La révolte d’Ayachi –Le Grand Meaulnes – L’assassin habite au 21 –L’étranger – Les 13 Mystères – Sept Petites Croix dansun Carnet – Un Noël de Maigret – Le Petit Restaurantdes Ternes – Le Bourgmestre de Furnes – La Vérité surBébé Donge – L’affaire Saint-Fiacre – Le Coup devague – Le destin des Malou – Le Pendu De Saint-Pholien – Les Fantômes du Chapelier – Les fiançaillesde Monsieur Hire – Les Petits Cochons Sans Queue –L’homme de Londres – Maigret chez les Flamands –Maigret et le Chien Jaune – Maigret et l’InspecteurMalgracieux – On ne tue pas les pauvres types –Corrigés.

Filip Verroens gaf les in het secundair onderwijs en isals onderzoeker Franse taalkunde verbonden aan deOnderzoeksgroep Contragram van de Universiteit Gent.

ISBN 978-90-441-2541-2 NUR 633 S16 x 24 cm, ca. 200 blz. ca. € 20,-Verschijnt in november

E. Leleu & S. Verbeken

Word 2007

Deze praktische gids door Word 2007 is zowel bedoeldvoor onderwijs als voor zelfstudie. De verschillende as-pecten van Word 2007 worden telkens onmiddellijk ge-toetst aan de hand van praktijkoefeningen op een bij-gevoegde cd-rom. Op het einde van elk hoofdstuk wordtalles nog eens op een rijtje gezet. De logische volgordevan de behandelde onderwerpen zorgt ervoor dat degebruiker op het einde van het boek een grondige ken-nis bezit van de basisbegrippen van Word en een volle-dige tekst professioneel kan opmaken.

Het eerste deel van het boek beschrijft de basisfunctiesvoor het invoeren en corrigeren van de tekst. Daarnakomt de opmaak van de tekst aan bod.

Uit de Inhoud:

Starten met Word 2007 – Documenten – Cursor-besturing – Selecteren van tekst – Manuele tekst-correcties – Lettertypes – Alinea-opmaak –Tabinstellingen – Opsommingen en nummeringen –Tekst verplaatsen en kopiëren – Lint pagina-indeling –Afdrukken – Kop- en voetteksten – Spelling engrammaticacontrole – Autocorrectie – Zoeken envervangen – Symbolen, initialen en datum invoegen –Figuren invoegen – Randen en arcering – Voet- eneindnoten – Samenvatting en herhaling.

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2832

Page 35: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

33

Emmy Leleu is docent-coördinator aan de Afdeling In-formatica van het CVO – Centrum voor Volwassenenon-derwijs ‘Drie Hofsteden’ in Kortrijk, Menen en Ieper.Sarah Verbeken is er docent informatica.

ICT-Lijn, nr. 9ISBN 978-90-441-2485-9 NUR 991 S21 x 29,50 cm, ca. 275 blz. + cd-rom ca. € 30,-Verschijnt in oktober

S. Lassuy & S. Verbeken

Publisher 2007

Microsoft Publisher is een softwarepakket voor desktoppublishing. Het pakket is speciaal ontworpen voor hetaanmaken van brochures, kalenders, visitekaartjes enz.Deze praktische gids is zowel bedoeld voor onderwijsals voor zelfstudie. Alles wat wordt geleerd, wordt tel-kens onmiddellijk getoetst aan de hand van praktijkoe-feningen op een bijgevoegde cd-rom. Op het einde vanelk hoofdstuk wordt alles nog eens op een rijtje gezet.De logische volgorde van de behandelde onderwerpenzorgt ervoor dat de gebruiker op het einde van het boekvlot eigen ontwerpen kan maken en afdrukken.

Uit de Inhoud:

Microsoft Publisher – Aan de slag met Publisher –Publicaties om af te drukken – Tekstframes – Tekstbewerken in frames – Tekeningen en afbeeldingen –Ontwerp verfijnen – Pagina’s opmaken – Tabellen –Afdrukken.

Stefanie Lassuy en Sarah Verbeken doceren informa-tica aan het CVO – Centrum voor Volwassenenonderwijs‘Drie Hofsteden’ in Kortrijk, Menen en Ieper.

ICT-Lijn, nr. 10ISBN 978-90-441-2508-5 NUR 991 S21 x 29,50 cm, ca. 275 blz. + cd-rom ca. € 30,-Verschijnt in oktober

Het BoekenpodiumCentrum voor het non-fictionboek

Vanaf 21 septemberis Het Boekenpodium

elke werkdag doorlopend openvan 09.00 tot 17.00 uur.

Het Boekenpodiumis een initiatief van

Maklu | Garant | Het Spinhuis

Somersstraat 13-152018 Antwerpen

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2933

Page 36: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

34

Onder deze imprint verschijnen boekenmet een heel eigen gezicht: ego-docu-menten, ervaringsverhalen, bijzonderegetuigenissen, eigenzinnige standpunten,tegendraadse visies enz.

De imprint kan ook vele andere, nog uitte stippelen wegen uit, volgens sugges-ties van auteurs en lezers.

G. Stockfleth

Schaduw vanmijn spiegelbeeldLeven in een gevangenis

De gevangeniswereld is voor velen een onbekend ter-rein. De films die zich afspelen in een gevangenis ofdocumentaires over de zwaarbewaakte gevangenissenin Amerika, zijn meestal de beelden die voor ogen ko-men als er gesproken wordt over een gevangenis, eenplaats waar een bende criminelen moorden en verkrach-ten, de bewakers corrupt zijn en de directeur onmense-

lijk. Mensen zijn bang van gedetineerden en houden henen de gevangenissen het liefst zover mogelijk uit hunbuurt.

Dit indringende boek laat kennismaken met de realiteitin hedendaagse gevangenissen. Het geeft een antwoordop veelgestelde vragen als: Hoe is het leven achter diehoge muren? Hoe worden de dagen ingevuld? Hoe ge-dragen de gevangenen zich? Is werken in de gevange-nis gevaarlijk? Verdienen gedetineerden nog een tweedekans? Wat met de slachtoffers? enz. De zelfgeschreven(levens)verhalen en gedichten van gedetineerden en depersoonlijke ervaringen van mensen op de werkvloergeven een inkijk in wat er werkelijk omgaat achter demuren.

Uit de Inhoud:

Geschiedenis van de Mechelse gevangenis in kortbestek – Doel van een gevangenis – Verschil tussengevangenis en arresthuis – Gevolgen van opsluiting –Drugs en de gevangenis – Dagelijks leven – Hiërarchietussen de gedetineerden – Werken in de gevangenis –Slachtoffers – Internering – Vrijlating. Wat nu? –Verhalen en gedichten van gedetineerden, mensen opde werkvloer en getuigenissen.

Greta Stockfleth is penitentiair beambte, d.i. cipier, inde gevangenis van Mechelen. Als mentor geeft zij ookopleiding aan nieuwe penitentiaire beambten.

ISBN 978-90-8575-032-1 NUR 740 W16 x 24 blz., ca. 160 blz., geïllustreerd ca. € 20,-Verschijnt in oktober

J. Verachtert

God heeft een brede rugDe zoektocht van een religieus agnost

Het is een uitdaging om vandaag een spirituele thuis-haven te vinden. Het traditionele ‘kolenbrandersgeloof’verdwijnt, maar het rabiate atheïsme stoot ook tegende borst. Het nieuwetijdsdenken lijkt over zijn hoogte-punt heen. De georganiseerde kerken hebben de groot-ste moeite om hun structuren overeind te houden. Dehumanistische verenigingen moeten het evenzeer stel-len met een kleine kudde. De vrijmetselaars hebben zichommuurd met oninneembare wallen. Waar haalt de post-moderne mens voortaan nog voedsel voor zijn ziel ende kracht om nieuwe vormen van solidariteit uit te bou-wen? Hoe zal hij vorm geven aan de grote overgangsmo-menten in het leven: geboorte, huwelijk, overlijden ennog zoveel andere ingrijpende gebeurtenissen die je alsbewust levend individu niet ongemerkt wil laten voor-bijgaan?

Omslagin ontwerp

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2934

Page 37: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken – Najaar 2009

35

Religieus agnosticisme kan een antwoord bieden. Hetis een vorm van spiritualiteit die intellectueel relevant isen sociaal progressief. Het richt zich tot de zoekendemens die geen behoefte heeft aan absolute antwoor-den, en die kan leven met een vragend bestaan metveel ruimte voor introspectie, intuïtie, reflectie, openhar-tige discussie, bezinning, meditatie en gerichtheid ophet transcendente. De auteur belicht zijn eigen zoek-tocht hierin en houdt een pleidooi voor een meervou-dige religieuze verbondenheid en actief pluralisme. Re-ligieus agnosticisme is uiteraard geen doctrine, maarveeleer een voorzichtige hypothese die steun en soe-laas kan bieden voor wie zich aangezogen voelt doorgeheimen achter de zichtbare werkelijkheid.

Uit de Inhoud:

Wereldbeelden, spiritualiteit, religie en godsdienst –Etymologie, geschiedenis en betekenis van de term‘agnosticisme’ – Agnostische spiritualiteit – Ethiek enmoraal in agnostisch perspectief – Agnostischereligiositeit – Afrondende beschouwingen.

Jan Verachtert studeerde filosofie in Mechelen, theolo-gie in Rome en Romaanse filologie in Leuven. Hij wasleraar aan het Sint-Gummaruscollege in Lier.

ISBN 978-90-441-2486-6 NUR 707/734 W16 x 24 cm, 205 blz. € 23,90Verschenen

R. Klaassen

Sinterklaas, meer danéén legendeDe vele andere verhalenover de heilige man

De naam Sinterklaas staat vandaag gelijk met snoep enspeelgoed voor brave kinderen. Dat imago is echterslechts een klein overblijfsel van de historische betekenisdie deze heilige man in zijn 1650-jarige geschiedenis metzich heeft meegedragen. Doorheen die eeuwen, waarinhij voornamelijk bekend stond onder de naam Sint-Nico-laas, droeg zijn naam zowel een religieuze, een pedago-gische, een moralistische als een politieke waarde. Hijdiende als een lichtend voorbeeld en in zijn persoon wer-den ook verschillende elementen samengesmolten.

Dit boek schetst een helder beeld van de vele legendesdie aan zijn persoon ten grondslag liggen en laat zienhoe de beeldvorming in de loop van de geschiedenis isontwikkeld tot wat ze vandaag is.

Uit de Inhoud:

Alleen maar legendes? – Selectie bekende en vooralminder bekende legendes over Sint-Nicolaas – Byzan-tijnse verhalen – West-Europese verhalen – Oost-Europese verhalen.

René Klaassen is schoolbegeleider ‘Godsdienst en le-vensbeschouwing’ bij SOL – Identiteitsbegeleiders inCuijk en Veghel.

ISBN 978-90-8575-033-8 NUR 694 W17 x 24 cm, ca. 160 blz. ca. € 20,-Verschijnt in oktober

Bestellen?

Bel, mail, fax, schrijfBestelbon op blz. 40

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2935

Page 38: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Tijdschriften – Najaar 2009

36

Kwartaalschrift Economie

Het tijdschrift voor het hele Nederlandstalige gebied metbijdragen over algemene en bedrijfseconomische onder-werpen voor een ruime Iezerskring van wetenschappers,professionals in het bedrijfsleven, docenten, leraren enstudenten.

Voorzitter: Joan Muysken / Hoofdredacteurs: PieterMeulendijks & Jan Annaert

Verschijnt driemaandelijks = 4 nummers van 136 blz.,formaat 17 x 24 cm, per jaargang.Abonnementen (6de jaargang, 2009):- particulieren: € 45,-- studenten: € 15,-- bedrijven, instellingen, bibliotheken: € 140,-Los nummer voor particulieren en studenten: € 16,-

Zorgbreed – Tijdschrift voorIntegrale leerlingenzorg

Zorgbreed is – voor Vlaanderen en Nederland – een veel-zijdig werkinstrument rond integrale leerlingenzorg enleerbegeleiding. Zorgbreed ondersteunt leerkrachten,zorgcoördinatoren en andere betrokkenen bij de bege-leiding van alle leerlingen, met of zonder specifieke be-hoeften. Daarnaast besteedt Zorgbreed evenveel aan-dacht aan modellen en instrumenten voor algemeneleerlingenzorg en aan het stap-voor-stap ontwikkelenvan een zorgbeleid op klas- en schoolniveau.

Hoofdredacteur: Jan Cox

Verschijnt driemaandelijks = 4 nummers van 40 blz.,formaat 21 x 29,7 cm, per jaargang.Abonnementen (7de jaargang, 2009-2010):

- individueel abonnement: € 30,-- studenten: € 22,50- groepen: € 16,-Los nummer: € 8,50

School- en klaspraktijk

Dit pedagogisch-didactisch tijdschrift biedt alle leer-krachten en directies lager onderwijs een handreikingbij de dagelijkse onderwijsieerpraktijk.

Hoofdredacteur: Johan L. Vanderhoeven

Verschijnt driemaandelijks = 4 nummers van 48 blz.,formaat: 21 x 29,7 cm, per jaargang.Abonnementen (51ste jaargang, 2009-2010):- gewoon abonnement: € 32,-- individueel studentenabonnement: € 18,-- groepsabonnement: € 16,-Los nummer: € 9,-

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2936

Page 39: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Tijdschriften – Najaar 2009

37

ZL — Zacht Lawijd

ZL besteedt aandacht aan de historische context vanliteraire teksten. Naast uitgewerkte artikelen bevat hettijdschrift rubrieken waarin korte, documentaire be-schouwingen bij allerlei foto’s, handschriften, drukproe-ven enz. worden gepresenteerd.

Redactiesecretaris: Geert Swaenepoel

Verschijnt driemaandelijks = 4 nummers van 72 blz.,formaat 16 x 24 cm, per jaargang.Abonnementen (9de jaargang, 2009-2010):- individueel abonnement: € 30,-- studenten: € 23,80- instellingen: € 35,70Los nummer: € 9,-

Geschiedenis dergeneeskunde engezondheidszorgHet tijdschrift dat zich bezighoudt met de geschiedenisvan de geneeskunde, de farmacie, de verpleging, …

Hoofdredacteurs: Harm Beukers & Robrecht Van Hee

Verschijnt tweemaandelijks = 6 nummers van 64 blz.,formaat: 21 x 28 cm, per jaargang, vierkleurendruk,elektronisch archief.Abonnementen (l4de jaargang, 2009):- particulieren: € 59,-- studenten: € 49,-- instellingen: € 69,-Los nummer: € 14,-

De gidsop maatschappeIijk gebied

Het tijdschrift dat het ‘maatschappelijk gebied’ als werk-veld heeft: arbeid en gezondheid, economie en politiek,gelijke kansen, onderwijs, cultuur, vrijwilligerswerk, …

Hoofdredacteur: Louis Mariën

Verschijnt maandelijks (niet in juli en augustus) = 10 nummersvan 64 blz., formaat: 16 x 24 cm, per jaargang.Abonnementen (100ste jaargang, 2009):- particulieren: € 26,50- studenten: € 23,-- groepen: € 24,-- instellingen: € 38,85- steunabonnementen: € 67,20Los nummer: € 4,85

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2937

Page 40: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Tijdschriften – Najaar 2009

38

Kleio – Tijdschrift voor oudetalen en antieke cultuur

Het tijdschrift over oude talen en antieke cultuur, metgeregelde uitweidingen naar latere tijden.

Hoofdredacteur: Luc Van der Stockt

Verschijnt driemaandelijks = 4 nummers van 48 blz.,formaat 17 x 24 cm, per jaargang.Abonnementen (39ste jaargang, 2009-2010):- particulieren: € 16,-- studenten: € 12,80- instellingen: € 19,-Los nummer: € 5,-

Ruimte & Maatschappij

Dit nieuwe Vlaams-Nederlandse tijdschrift behandelt deruimtelijke aspecten van wonen, economie, mobiliteit,toerisme en vrije tijd, natuur, landbouw, kunst en cul-tuur, technologie, migratie, onderwijs, politiek enz. Naastklassieke wetenschappelijke artikelen, die onder meerverslag uitbrengen van onderzoeksresultaten, bevat hetliteratuuroverzichten, polemische essays, reflecties uitde praktijk en research briefings. Hoofdredacteur: Pascal De Decker

Verschijnt driemaandelijks = 4 nummers van 80 blz.,formaat: 17 x 24, per jaargang.Abonnementen (1ste jaargang, 2009-2010)- particulieren: € 49,-- studenten: € 41,50- groepen: € 41,50 (vanaf 5 abonnementen)- instellingen: € 65,-

Filosofie

Filosofie is een tijdschrift voor algemeen toegankelijkewijsbegeerte en nieuws over filosofie en levensbeschou-wing, vanuit verschillende invalshoeken: comparatievefilosofie, filosofische praktijken, filosofie en onderwijs,boekbesprekingen enz.

Hoofdredacteur: Harry Willemsen

Verschijnt tweemaandelijks = 6 nummers van 64 blz.,formaat: 21 x 29,50, per jaargang.Abonnementen (20ste jaargang, 2010)- particulieren: € 39,-- studenten: € 34,-- groepen: € 33,- (vanaf 5 abonnementen)- instellingen: € 49,-Los nummer: € 9,90

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2938

Page 41: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Wilt u geregeld op de hoogte worden gesteld van onze publicaties?Dan kunt u (een fotokopie van) de Informatiebon terugzenden in een gesloten envelop.

Of u kunt intekenen op de Nieuwsbrief, in te vullen via de website.

www.garant-uitgevers.bewww.garant-uitgevers.nlinfo@garant-uitgevers.nl

[email protected]

Informatiebon

Ik wil geregeld op de hoogte worden gesteld van uw publicaties en daartoe in het Garant-bestand worden opgenomen met de gegevensdie ik verstrek. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar de volgende vakgebieden.

Bestellen kunt u door (een fotokopie van) de onderstaande Bestelbon terug te zenden in een gesloten envelop.Faxen, e-mailen of telefoneren kan ook. Of u kunt bestellen via de website of de boekhandel.

4 ..................................................................................................................................................................................

5 ..................................................................................................................................................................................

6 ..................................................................................................................................................................................

Naam: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Beroep / Functie: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Huisadres: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon: .............................................................................. Telefax: .............................................................................. E-mail: .................................................................................................................................

Werkadres (met naam van bedrijf of instelling): ..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon: .............................................................................. Telefax: .............................................................................. E-mail: .................................................................................................................................

Datum: .................................................................................................................................................................. Handtekening: ..............................................................................................................................................

1 ..................................................................................................................................................................................

2 ..................................................................................................................................................................................

3 ..................................................................................................................................................................................

Gereserveerd voor Garant...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

voor België:

Somersstraat 13-152018 Antwerpen

Telefoon: 03 231 29 00Telefax: 03 233 26 59

voor Nederland:

Koninginnelaan 967315 EB ApeldoornTelefoon: 055 522 06 25Telefax: 055 522 56 94

www.garant-uitgevers.bewww.garant-uitgevers.nlinfo@garant-uitgevers.nl

[email protected]

Bestelbon

voor België:

Somersstraat 13-152018 Antwerpen

Telefoon: 03 231 29 00Telefax: 03 233 26 59

voor Nederland:

Koninginnelaan 967315 EB ApeldoornTelefoon: 055 522 06 25Telefax: 055 522 56 94

Naam: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon: .............................................................................. Telefax: .............................................................................. E-mail: .................................................................................................................................

BTW-nummer: ................................................................................................................ Mijn bestelreferentie: .................................................................................................................................................

Datum: .................................................................................................................................................................. Handtekening: ..............................................................................................................................................

(Indien van toepassing) (Indien van toepassing)

bestelt:ex. ISBN (eerste) auteur titel..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2939

Page 42: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Wilt u geregeld op de hoogte worden gesteld van onze publicaties?Dan kunt u (een fotokopie van) de Informatiebon terugzenden in een gesloten envelop.

Of u kunt intekenen op de Nieuwsbrief, in te vullen via de website.

www.garant-uitgevers.bewww.garant-uitgevers.nlinfo@garant-uitgevers.nl

[email protected]

Informatiebon

Ik wil geregeld op de hoogte worden gesteld van uw publicaties en daartoe in het Garant-bestand worden opgenomen met de gegevensdie ik verstrek. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar de volgende vakgebieden.

Bestellen kunt u door (een fotokopie van) de onderstaande Bestelbonterug te zenden in een gesloten envelop. Faxen, e-mailen of telefoneren kan ook.

Of u kunt bestellen via de website of de boekhandel.

4 ..................................................................................................................................................................................

5 ..................................................................................................................................................................................

6 ..................................................................................................................................................................................

Naam: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Beroep / Functie: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Huisadres: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon: .............................................................................. Telefax: .............................................................................. E-mail: .................................................................................................................................

Werkadres (met naam van bedrijf of instelling): ..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon: .............................................................................. Telefax: .............................................................................. E-mail: .................................................................................................................................

Datum: .................................................................................................................................................................. Handtekening: ..............................................................................................................................................

1 ..................................................................................................................................................................................

2 ..................................................................................................................................................................................

3 ..................................................................................................................................................................................

Gereserveerd voor Garant...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

voor België:

Somersstraat 13-152018 Antwerpen

Telefoon: 03 231 29 00Telefax: 03 233 26 59

voor Nederland:

Koninginnelaan 967315 EB ApeldoornTelefoon: 055 522 06 25Telefax: 055 522 56 94

www.garant-uitgevers.bewww.garant-uitgevers.nlinfo@garant-uitgevers.nl

[email protected]

Bestelbon

voor België:

Somersstraat 13-152018 Antwerpen

Telefoon: 03 231 29 00Telefax: 03 233 26 59

voor Nederland:

Koninginnelaan 967315 EB ApeldoornTelefoon: 055 522 06 25Telefax: 055 522 56 94

Naam: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon: .............................................................................. Telefax: .............................................................................. E-mail: .................................................................................................................................

BTW-nummer: ................................................................................................................ Mijn bestelreferentie: .................................................................................................................................................

Datum: .................................................................................................................................................................. Handtekening: ..............................................................................................................................................

(Indien van toepassing) (Indien van toepassing)

bestelt:ex. ISBN (eerste) auteur titel..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MAKLU AANBIEDING 17A/7.0 17-08-2009, 16:2940

Page 43: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Acker, J. van 21Bazen, L. 12Berg, D. van den 8Boonen, R. 7Brabander, R. de 29Braet, C. 22Broekaert, E. 16Brugman, I. 12Buyens, M. 17Decavele, A. 21Declercq, A. 25Dekker-Regelink, M. 28De Maesschalck, L. 26De Schauwer, E. 13Dreissen, L. 11Driel, S. van 15,16Duin, M. van 11Dumasy, E. 10Düren, W. 11Elst, R. 25Emmerik, R. 29Faiq, S. 6Fuldauer, D.A. 18Geenen, K. 24Geldens, J. 9Haar, S. van der 28Haasen, M. 11Herbots, B. 25Heres, M. 27Holvoet, M. 25Hulten, M. van 11Jespers, H. 11Jongenelen, A.J.B. 30Joossens, L. 22Kendall-Tacket, K. 28Kinet, M. 19Klaassen, R. 35Kuylen, L. 25Lakerveld, J. van 28Lange, R. de 9Lassuy, S. 33Lecoutere, J. 25Leleu, E. 32Lensen-Botter, J. 10Lutters, J. 3Meesters, C. 14Mels, S. 22Messiaen, G. 26Moens, E. 22

Auteursregister

Mohrbacher, N. 28Molenberghs, C. 25Montesano Montessori, N. 9Mortier, K. 13Mumayiz, I. 6Otter, M. den 11Paardekoper, E. 11Pijpelink, P. 29Popeijus, H. 9Raemdonck, K.A.I. 20Raiyah, M.F. 5Rozendal, J. 28Schoenaerts, P. 31Schuman, H. 9, 14Simons, J. 16Smet, K. 15Speltincx, J. 11Spruytte, N. 25Stallaert, C. 4Steerneman, P. 14Stichting Perspectief 13Stockfleth, G. 34Swets, E. 22Tanghe, A. 22Timmerman-Bosman, M. 10Van Audenhove, Ch. 25Van Betsbrugge, E. 30Van Crombrugge, H. 21Van den Heuvel, B. 25Van de Putte, I. 13Van der Flaas, J. 25Vandevelde, S. 16Van Gils, M. 11Van Hove, G. 13Van Loo, H. 31Van Sevenant, A. 3Velthooven, B. van 10Verachtert, J. 34Verbeken, S. 32,33Verhaest, P. 26Vermeulen, H. 27Verroens, F. 31Walraven, G. 29Wegen, R. van der 11Wolfs, T. 4Wuertz, K. 24Zoeteweij, P. 29Zonneveld, A. 28

Meer weten overpublicaties vanHet Spinhuis?

www.spinhuis.nl

Publiceren bijGarant?

Zend een mail metuw voorstel of bel, bijvoorkeur in een vroegstadium. Een van onze

uitgevers reageert.

Nieuwe boeken Najaar 2009

Garant is een algemeen-wetenschappelijke en informatieveuitgeverij voor studie, praktijk enonderzoek.

Garant richt de aandacht vooral op boekenals studie-instrument. Dit is een ruim begrip:

‘leer’boeken voor opleidingen:universiteiten, hogescholen, …

informatieve boeken voor diverseberoepsgroepen: in opvoeding enonderwijs, gezondheidszorg, welzijnssector,bedrijven en organisaties, …

publicaties ten behoeve vanwetenschap-op-zich: proefschriften,onderzoeksrapporten, congres- ensymposiumverslagen, libri amicorum, …

boeken voor het brede, geschooldepubliek: ouders, patiënten,geïnteresseerden voor filosofie,geschiedenis, politiek, milieu, …

Het aanbod bestrijkt vrijwel het hele gammavan vakdisciplines en belangstellingsgebieden.De auteurs zijn verspreid over alleuniversiteiten en vele hogescholen,instellingen, organisaties, verenigingen,bedrijven enz. in Nederland en Vlaanderen.Een aantal uitgaven zijn internationaal.

Deze catalogus Nieuwe boeken iseen momentopname met publicatiesdie verschijnen of al verschenen inhet najaar 2009.

De catalogus 2009-2010 metca. 2500 – titels is beschikbaar.

BelgiëSomersstraat 13-152018 Antwerpen✆ 03 231 29 00

03 233 26 [email protected]

NederlandKoninginnelaan 967315 EB Apeldoorn✆ 055 522 06 25

055 522 56 94info@garant-uitgevers.nlwww.garant-uitgevers.nlwww.garant-uitgevers.eu

Verenigd KoninkrijkGarant / Central Books99, Wallis RoadLondon E9 5 LN✆ 0845 458 9911

0845 458 [email protected]

Verenigde Staten van AmerikaGarant / coronet Books311 Bainbridge StreetPhiladelphia PA 19147✆ 215 925 27 62

215 925 19 [email protected]

Verenigde Arabische EmiratenGarant / University Book House130 Planning Street Box 16983Al Ain✆ 755 82 29

755 69 11bookhous emirates.netwww.universitybookhouse.com

Garant-Uitgevers n.v.BE 0440 180 357Opgericht in 1990Algemene directie: Huug Van Gompel

COVER GARANT NJ09-INSIDE/7.0 17-08-2009, 16:321

Page 44: Het Boekenpodium - Welkom bij Maklu en Garant Uitgevers

Nieuwe boeken Najaar 2009

Het BoekenpodiumCentrum voor het non-fictionboek

Op Het Boekenpodium draait alles rond non-fiction boeken,hun auteurs, hun lezers. Daartoe worden het hele jaar door

boekpresentaties, lezingen, symposia, opleidingengeorganiseerd, te midden van een permanente boekenbeurs.

Het Centrum is ook een plaats waar het goed is te vertoevenvoor mensen die rondom zelfgekozen thema’s willennadenken, van gedachten wisselen, leren, studeren.

Een plaats waar ideeën boeken kunnen worden en boekenideeën waar de wereld beter van wordt.

Vanaf 21 september is Het Boekenpodiumelke werkdag doorlopend open

van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Het Boekenpodium is een initiatief van

Maklu | Garant | Het Spinhuis

Somersstraat 13-152018 Antwerpen

(bij Centraal Station)(Parkeergelegenheid: Parking Centraal)

COVER GARANT NAJAAR 09/7.0 17-08-2009, 16:341