Water biedt kansen! Jouke in @Delftvan 2011. Stadskrant Delft | 27 maart 2013 | Redactie...

5
www.delft.nl Meer weten? Kom langs, bel (015) 256 58 01 of zwem naar www.zwembadkerkpolder.info Goede Vrijdag: van 10.30 tot 13.15 uur extra recreatief zwemmen. 1e en 2e Paasdag: zwembad gesloten! Deze x zakelijke informatie Jouke in @Delft Elke donderdag verschijnt de digitale nieuwsbrief @Delft, met nieuws van en over de gemeente, de geliefde uit-in-Delftkalender en wekelijks een speciale gast. Morgen geeft Pieter Jouke een inkijkje in zijn Delftse leven, deze keer over pinnen op het station: ‘Je staat daar geld uit de muur te lokken terwijl er om het hoekje zo maar een boef kan staan. Of een Cyprioot. En die zijn allebei dol op contant geld, deze dagen.’ Hoe het afloopt? Lees donderdag de @Delft! Gratis abonnement? Surf naar www.delft.nl/nieuwsbrief. Open/dicht De Stadswinkel, Werkplein Delft, het gemeentearchief, het ISR Raadslieden en ook het Start- punt Wonen Zorg Welzijn zijn van vrijdag 29 maart tot en met maandag 1 april gesloten. Delft Bouwt en zwembad Kerkpolder zijn alleen beide Paasdagen dicht. De Papaver is deze dagen op tweede Paasdag open van 13.30-16.30 uur. Museum Het Prinsenhof is op deze dagen, met uitzondering van eerste Paasdag, open, de kinderboer- derijen Tanthof en Delftse Hout zijn al deze dagen open. Uitkeringsfraude In 2012 heeft de gemeente voor bijna € 1,2 miljoen euro aan uitkeringsfraude opgespoord – bijna 2 ton meer dan het jaar daarvoor. In totaal werden 191 fraudegevallen opgespoord, wat in 54 gevallen leidde tot be- eindiging van de uitkering en in andere gevallen tot aanpassing. Er werd in 23 gevallen aangifte gedaan. Fraudeurs moeten hun onterecht ontvangen uitkeringen terugbetalen, met vaak nog een boete er bovenop. Het terug- betalen levert maandelijks een bedrag van ongeveer € 60.000 op. Bij het recht op een uitke- ring horen ook plichten, waar- onder het zoeken naar werk. Doet een cliënt dat onvoldoende, dan wordt de uitkering tijdelijk verlaagd. Dit is in 2013 nog strenger geworden. In 2012 zijn 651 maatregelen opgelegd: bijna een verdubbeling ten opzichte van 2011. Stadskrant Delft | 27 maart 2013 | Redactie Communicatie gemeente Delft | Vormgeving KEPCOM Creatieve Communicatie, Delft | Contact [email protected] | Postbus 78, 2600 ME Delft | Tel. 14015 | Aansprakelijkheid voor onjuistheden in de Stadskrant Delft wordt niet aanvaard | Krant digitaal www.delft.nl/stadskrant | De Stadskrant Delft geeft wekelijks ook de digitale nieuwsbrief @Delft uit, met onder meer de gemeentelijke publicaties en het Delftse activiteitenoverzicht, en maandelijks de digitale nieuwsbrief N@twerk Delft voor ondernemende Delftenaren. Meld u aan via www.delft.nl/nieuwsbrief voor gratis abonnementen. Nieuwe zorgaanbieders huishoudelijke hulp Inwoners van Delft en Rijswijk kunnen vanaf 1 april kiezen uit vijf zorg- aanbieders van huishoudelijke hulp: Careyn, Florence, Inis, Pieter van Foreest en T-zorg. Deze aanbieders kwamen als beste uit de bus na een Europese aanbesteding. Vandaag tekenen de wethouders Raimond de Prez (Delft) en Jos Bolte (Rijswijk) de nieuwe contracten; de oude lopen op 1 april af. Door gezamenlijk huishoudelijke hulp aan te besteden, kunnen Delft en Rijswijk het inkopen tegen een zo gunstig mogelijke prijs- kwaliteitverhouding. De gemeenten zorgen dat iedereen die nu hulp heeft, hulp be- houdt. Voor het merendeel van de cliënten verandert er niets, zij houden hun oude hulp. Een klein deel krijgt wel te maken met een nieuw gezicht, maar de kwaliteit van dienst- verlening blijft gelijk. Inwoners van Delft en Rijswijk die op dit moment huishoudelijke hulp hebben vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), hebben inmiddels een brief gekregen waarin staat wat de aanbesteding voor hen persoonlijk betekent en uit welke aanbieders zij kunnen kiezen. Voor cliënten die voor 1 april een nieuwe zorg- aanbieder moeten kiezen, blijft hun huidige hulp tot 1 mei gewoon komen. Cliënten hebben de mogelijkheid om bij het Zorgloket advies in te winnen over de zorgleveran- cier die het beste bij hen past. Zelfredzaam Huishoudelijke hulp is een onderdeel van de Wmo; gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Gemeenten zetten zoveel mogelijk in op zelfredzaamheid en de eigen kracht van inwoners: op wat ze zelf kunnen en of de omgeving eventueel kan helpen. Voor diegenen die echt niet meer alles zelf kunnen, blijven Delft en Rijswijk professionele hulp bieden. Kijk voor meer informatie op www.delft.nl en www.startpuntwonenzorgenwelzijn.nl. Volgende week woensdag is er een bijeenkomst ‘Kansen met water’. Hoe kan Delft de wateren benutten om nog aantrekkelijker te worden voor toeristen? Wie daarover wil meedenken is welkom. Water biedt kansen. Dat vindt de Delftse politiek – en dat vindt zeker ook het Expertise Platform Water, een groep deskundigen, (oud)raadsleden en watersportliefhebbers. Eind mei vorig jaar bracht dit platform een notitie uit met een grote hoeveelheid voorstellen. Een deel daarvan op korte termijn handen en voeten geven, dát beoogt het platform met de bijeenkomst op 3 april. “We hebben veel ideeën, maar die kunnen we niet allemaal zelf uitvoeren,” vertelt Pim van der Marel, ondernemer en lid van het platform. “De Delftse politiek heeft onze notitie destijds enthousiast ontvangen. Nu wordt het tijd dat we zoveel mogelijk van onze ideeën ook van de grond krijgen – en daar hebben we anderen hard bij nodig! Daarom hopen we dat er veel mensen naar de bijeenkomst komen die niet alleen kansen zién, maar ook een bijdrage willen leveren aan de realisering ervan.” Kansen met Water: woensdag 3 april in het Meisjeshuis, Oude Delft 11. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Graag vooraf aanmelden via [email protected]. Meer informatie hier- over kunt u ook lezen in de digitale nieuwsbrief Binnenstad die volgende week verschijnt. Gratis abonnement? Meld u aan en surf naar www.delft.nl/nieuwsbrief. Water biedt kansen! Vrijdag verschijnt N@twerk Delft, de maandelijkse digitale nieuwsbrief voor ondernemers in Delft, met onder andere nieuws van het Onder- nemersplein, informatie over het Ondernemersfonds en tips van en voor ondernemers, van onder meer starterscoach Marc Hoogvliet. Toets altijd je ideeën aan de doelgroep die je voor ogen hebt – en stel ze zo nodig bij. Dat adviseert Hoogvliet. Hoogvliet onderscheidt vier pijlers in goed ondernemerschap: focus, ver- binding, toewijding en zakelijkheid. “Wie ondernemer is, moet niet zich- zelf maar zijn onderneming centraal stellen. En een onderneming wil winst maken!” De grootste valkuil voor starters is dat ze vasthouden aan het idee waarmee ze het bedrijf begonnen zijn, is de ervaring van Hoogvliet. “Je moet je aannames toetsen aan de doelgroep die je voor ogen hebt. Zit- ten ze wel op jouw idee te wachten? Waar zitten ze? Zijn het er genoeg en hebben ze ook geld over voor jouw idee? Die vragen moet je beantwoord hebben vóór je met je idee aan de slag gaat. En heb je het bij het ver- keerde eind, stel het idee dan bij!” Het volledige interview met Marc Hoogvliet verschijnt vrijdag in N@twerk Delft. Ga voor een gratis abonnement naar www.delft.nl/ nieuwsbrief. ‘Zet je bedrijf voorop, niet jezelf’ Delft kort

Transcript of Water biedt kansen! Jouke in @Delftvan 2011. Stadskrant Delft | 27 maart 2013 | Redactie...

 • www.delft.nl

  Meer weten? Kom langs, bel (015) 256 58 01 of zwem naar www.zwembadkerkpolder.info

  Goede Vrijdag: van 10.30 tot 13.15 uur extra recreatief zwemmen. 1e en 2e Paasdag: zwembad gesloten!

  Deze x zakelijke informatie

  Jouke in @DelftElke donderdag verschijnt de digitale nieuwsbrief @Delft, met nieuws van en over de gemeente, de geliefde uit-in-Delftkalender en wekelijks een speciale gast. Morgen geeft Pieter Jouke een inkijkje in zijn Delftse leven, deze keer over pinnen op het station: ‘Je staat daar geld uit de muur te lokken terwijl er om het hoekje zo maar een boef kan staan. Of een Cyprioot. En die zijn allebei dol op contant geld, deze dagen.’ Hoe het afloopt? Lees donderdag de @Delft!Gratis abonnement? Surf naar www.delft.nl/nieuwsbrief.

  Open/dichtDe Stadswinkel, Werkplein Delft, het gemeentearchief, het ISR Raadslieden en ook het Start-punt Wonen Zorg Welzijn zijn van vrijdag 29 maart tot en met maandag 1 april gesloten. Delft Bouwt en zwembad Kerkpolder zijn alleen beide Paas dagen dicht. De Papaver is deze dagen op tweede Paasdag open van 13.30-16.30 uur. Museum Het Prinsenhof is op deze dagen, met uitzondering van eerste Paasdag, open, de kinderboer-derijen Tanthof en Delftse Hout zijn al deze dagen open.

  Uitkeringsfraude In 2012 heeft de gemeente voor bijna € 1,2 miljoen euro aan uitkeringsfraude opgespoord – bijna 2 ton meer dan het jaar daarvoor. In totaal werden 191 fraudegevallen opgespoord, wat in 54 gevallen leidde tot be-eindiging van de uitkering en in andere gevallen tot aanpassing. Er werd in 23 gevallen aangifte gedaan. Fraudeurs moeten hun onterecht ontvangen uitkeringen terugbetalen, met vaak nog een boete er bovenop. Het terug-betalen levert maandelijks een bedrag van ongeveer € 60.000 op. Bij het recht op een uitke-ring horen ook plichten, waar-onder het zoeken naar werk. Doet een cliënt dat onvoldoende, dan wordt de uitkering tijdelijk verlaagd. Dit is in 2013 nog strenger geworden. In 2012 zijn 651 maatregelen opgelegd: bijna een verdubbeling ten opzichte van 2011.

  Stadskrant Delft | 27 maart 2013 | Redactie Communicatie gemeente Delft | Vormgeving KEPCOM Creatieve Communicatie, Delft | Contact [email protected] | Postbus 78, 2600 ME Delft | Tel. 14015 | Aansprakelijkheid voor onjuistheden in de Stadskrant Delft wordt niet aanvaard | Krant digitaal www.delft.nl/stadskrant | De Stadskrant Delft geeft wekelijks ook de digitale nieuwsbrief @Delft uit, met onder meer de gemeentelijke publicaties en het Delftse activiteitenoverzicht, en maandelijks de digitale nieuwsbrief N@twerk Delft voor ondernemende Delftenaren. Meld u aan via www.delft.nl/nieuwsbrief voor gratis abonnementen.

  Nieuwe zorgaanbieders huishoudelijke hulpInwoners van Delft en Rijswijk kunnen vanaf 1 april kiezen uit vijf zorgaanbieders van huishoudelijke hulp: Careyn, Florence, Inis, Pieter van Foreest en Tzorg.

  Deze aanbieders kwamen als beste uit de bus na een Europese aanbesteding. Vandaag tekenen de wethouders Raimond de Prez (Delft) en Jos Bolte (Rijswijk) de nieuwe contracten; de oude lopen op 1 april af. Door gezamenlijk huishoudelijke hulp aan te besteden, kunnen Delft en Rijswijk het inkopen tegen een zo gunstig mogelijke prijs-kwaliteitverhouding. De gemeenten zorgen dat iedereen die nu hulp heeft, hulp be-houdt. Voor het merendeel van de cliënten verandert er niets, zij houden hun oude hulp. Een klein deel krijgt wel te maken met een nieuw gezicht, maar de kwaliteit van dienst-verlening blijft gelijk. Inwoners van Delft en Rijswijk die op dit moment huishoudelijke hulp hebben vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), hebben inmiddels een brief gekregen waarin staat wat de aanbesteding voor hen persoonlijk betekent en uit welke aan bieders zij kunnen kiezen. Voor cliënten die voor 1 april een nieuwe zorg-aanbieder moeten kiezen, blijft hun huidige hulp tot 1 mei gewoon komen. Cliënten hebben de mogelijkheid om bij het Zorgloket advies in te winnen over de zorgleveran-cier die het beste bij hen past.

  ZelfredzaamHuishoudelijke hulp is een onderdeel van de Wmo; gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Gemeenten zetten zoveel mogelijk in op zelfredzaamheid en de eigen kracht van inwoners: op wat ze zelf kunnen en of de omgeving eventueel kan helpen. Voor diegenen die echt niet meer alles zelf kunnen, blijven Delft en Rijswijk professionele hulp bieden. Kijk voor meer informatie op www.delft.nl en www.startpuntwonenzorgenwelzijn.nl.

  Volgende week woensdag is er een bijeenkomst ‘Kansen met water’. Hoe kan Delft de wateren benutten om nog aantrekkelijker te worden voor toeristen? Wie daarover wil meedenken is welkom.

  Water biedt kansen. Dat vindt de Delftse politiek – en dat vindt zeker ook het Expertise Platform Water, een groep deskundigen, (oud)raadsleden en watersportliefhebbers. Eind mei vorig jaar bracht dit platform een notitie uit met een grote hoeveelheid voorstellen. Een deel daarvan op korte termijn handen en voeten geven, dát beoogt het platform met de bijeenkomst op 3 april. “We hebben veel ideeën, maar die kunnen we niet allemaal zelf uit voeren,” vertelt Pim van der Marel, ondernemer en lid van het platform. “De Delftse politiek heeft onze notitie destijds enthousiast ontvangen. Nu wordt het tijd dat we zoveel mogelijk van onze ideeën ook van de grond krijgen – en daar hebben we anderen hard bij nodig! Daarom hopen we dat er veel mensen naar de bijeenkomst komen die niet alleen kansen zién, maar ook een bijdrage willen leveren aan de realisering ervan.”

  Kansen met Water: woensdag 3 april in het Meisjeshuis, Oude Delft 11. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Graag vooraf aanmelden via [email protected]. Meer informatie hier-over kunt u ook lezen in de digitale nieuwsbrief Binnenstad die volgende week verschijnt. Gratis abonnement? Meld u aan en surf naar www.delft.nl/nieuwsbrief.

  Water biedt kansen!

  Vrijdag verschijnt N@twerk Delft, de maandelijkse digitale nieuwsbrief voor onder nemers in Delft, met onder andere nieuws van het Onder-nemersplein, informatie over het Ondernemersfonds en tips van en voor onder nemers, van onder meer starters coach Marc Hoogvliet. Toets altijd je ideeën aan de doelgroep die je voor ogen hebt – en stel ze zo nodig bij. Dat adviseert Hoogvliet. Hoogvliet onderscheidt vier pijlers in goed onder nemerschap: focus, ver-binding, toewijding en zakelijkheid. “Wie ondernemer is, moet niet zich-zelf maar zijn onderneming centraal stellen. En een onderneming wil winst maken!”

  De grootste valkuil voor starters is dat ze vasthouden aan het idee waar mee ze het bedrijf begonnen zijn, is de ervaring van Hoogvliet. “Je moet je aannames toetsen aan de doelgroep die je voor ogen hebt. Zit-ten ze wel op jouw idee te wachten? Waar zitten ze? Zijn het er genoeg en hebben ze ook geld over voor jouw idee? Die vragen moet je beantwoord hebben vóór je met je idee aan de slag gaat. En heb je het bij het ver-keerde eind, stel het idee dan bij!”

  Het volledige interview met Marc Hoogvliet verschijnt vrijdag in N@twerk Delft. Ga voor een gratis abonnement naar www.delft.nl/nieuwsbrief.

  ‘Zet je bedrijf voorop, niet jezelf’

  Delft kort

 • U vindt het complete overzicht van de gemeenteberichten en de toelichting op: www.delft.nl/gemeenteberichtenGemeenteberichten

  2 27 maart 2013

  Stadswinkel Delft

  VeRloRen oF geVonDen VooRWeR-Pen melDenSinds 1 januari kunt u een gevonden of verloren voorwerp niet meer aanmelden bij de politie. Hebt u iets verloren? Kijk dan op de website www.verloren ofgevonden.nl of iemand anders het heeft teruggevonden. Staat uw voorwerp er niet bij? Dan kunt u deze op de website aan-melden. Meld ook gestolen goederen aan op www.verlorenofgevonden.nl. De kans dat u het terugvindt, is dan groter. Hebt u een voorwerp gevonden? Bewaar het thuis en geef op www.verlorenofgevonden.nl door wat u hebt gevonden. Als er binnen één jaar geen contact is opgenomen, wordt u eige-naar van het voorwerp. Wilt u het gevonden voorwerp liever niet thuis bewaren? Lever het dan in bij het depot Gevon-den Voorwerpen Haaglanden aan de Junostraat 24 in Den Haag. U doet dan afstand van uw rechten. Na inname van de goederen zorgt het depot voor registratie en eventuele teruggave aan de eigenaar. Voor sommige situaties gelden uitzonderingen. Bijvoorbeeld als u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs heeft verloren of gevonden. Kijk voor meer informatie op www.delft.nl of op www.verlorenofgevonden.nl.

  Stadswinkel, Phoenixstraat 16Alleen op afspraak, maximale wachttijd 5 minuten. Een afspraak maakt u via www.delft.nl of tel. 14015. Openingstijden: ma t/m do 8-17u, vr 8-20u. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8-17u. Kijk voor meer informatie op www.delft.nl.

  Gemeenteraad

  Donderdag 28 maart, 20.00 uur:Vergadering Gemeenteraad.De vergaderingen vinden plaats in het stadhuis aan de Markt. Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/gemeenteraad.

  Bestemmingsplannen

  VooRBeReIDen BeSTemmIngSPlAnnenBurgemeester en wethouders van Delft maken bekend dat zij het bestemmingsplan Buitenwa-tersloot, voormalige Combiwerklocatie en het bestemmingsplan ‘Reinier de Graaf Gasthuis – filter en tanks’ gaan voorbereiden. Deze bekend-making heeft als doel belanghebbenden tijdig over het voornemen te informeren.

  Buitenwatersloot, voormalige Combiwerk-locatieDit plangebied ligt in het noorden van Delft, tussen Buitenwatersloot, Henri Dunantlaan, Molenhuispad en de Provincialeweg, de locatie voormalig Combiwerk en het Christelijk Lyceum Delft. Een nieuw bestemmingsplan is nodig om een uitbreiding van het Christelijk Lyceum Delft mogelijk te maken en om woningen te realiseren ter plaatse van de voormalige Combiwerklocatie.

  Reinier de Graaf Gasthuis – filter en tanks Dit plangebied ligt op het ziekenhuisterrein van het Reinier de Graaf Gasthuis. Het ziekenhuister-rein wordt in het westen en noorden begrensd door de Reinier van der Graafweg. In het zuiden grenst het gebied aan een watergang die paral-lel loopt aan de Brahmslaan. In het oosten ligt de Apothekersweg. Een nieuw bestemmings-plan is nodig omdat het Reinier de Graaf Gast-huis wordt uitgebreid. Onderdeel van de uitbrei-ding is de verplaatsing van twee gebouwen op het terrein. Dit betreft het pharmafilter en een opslagruimte voor tanks.

  Hoe gaat het verder?De volgende stap is dat de ontwerpbestemmings-plannen ter inzage worden gelegd. Op de ont-werpbestemmingsplannen kunt u reageren door het indienen van een zienswijze. Hoe en wanneer, wordt later bekendgemaakt. Dit bete-kent dat nu nog geen stukken ter inzage liggen

  of zienswijzen kunnen worden ingediend. Even-min wordt in dit stadium al advies ingewonnen bij onafhankelijke instanties. Deze bekend-making is alleen bedoeld om zo vroeg mogelijk informatie te verstrekken. Hiermee voldoet het college aan artikel 1.3.1 van het Besluit ruimte-lijke ordening.

  Meer informatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, via telefoonnummer 14015 of via www.delft.nl.

  Hele stad

  DelegATIeBeSlUIT HAAglAnDenHet algemeen bestuur van de omgevingsdienst Haaglanden heeft het Delegatiebesluit omge-vingsdienst Haaglanden vastgesteld. Dit besluit treedt in werking op de dag na deze bekend-making.

  Korte weergave van het besluitHet algemeen bestuur draagt aan het dagelijks bestuur de bevoegdheid over te beslissen tot het verrichten van privaatrechtelijke rechts-handelingen namens de omgevingsdienst.Het dagelijks bestuur kan de aan hem gedele-geerde bevoegdheid in mandaat opdragen aan de directeur. De directeur kan de aan hem gemandateerde bevoegdheden in onderman-daat opdragen aan het overig personeel, bedoeld in artikel 23 van de regeling. Een mandaat of ondermandaat wordt schriftelijk gegeven.

  AAnWIJZIng RegISTeRConTRoleURS De burgemeester van Delft heeft als toezicht-houdende ambtenaren op de naleving van arti-kel 437, eerste lid, onder c, van het Wetboek van Strafrecht aangewezen: dhr. R. Jaghmohan-singh, dhr. C.J. Heidenreich, mw. M. Staal, mw. M.C. Schrijvers, dhr. R. v.d. Plas en dhr. S. Her-man, allen werkzaam bij het Korps Nationale Politie. Ook zijn in deze zin aangewezen: dhr. H.S.M. Schoonhoven, dhr. L.A. Pons, dhr. P. van der Roest, dhr. R. Posseth en dhr. T.C. Kuijven-hoven, allen werkzaam bij de afdeling Toezicht & Handhaving, Cluster Veiligheid van de gemeente Delft. Reden voor de aanwijzing is het kunnen benutten van de wettelijke mogelijkheid om handelaren te controleren op het mogelijk voorhanden heb-ben van gestolen goederen waaronder fietsen, zodat diefstal en inbraken teruggedrongen kun-nen worden.

  Spoorzone

  omgeVIngSVeRgUnnIngenAangevraagdTussen Westvest en Binnenwatersloot, nabij het Bolwerk (SSD 144) | vergroten van duiker 6c | 19-3-2013.

  BinnenStaD

  omgeVIngSVeRgUnnIngenAangevraagdWateringsevest, tailtrack lijn 19 | kap van 1 iep | 20-3-2013.

  ConCePTBeSlUITen TeRRASVeRgUnnIngMarkt 37b | De Witte Wombat | overname bedrijfVoldersgracht 10 | Sportcafé De Bonte Os | overname bedrijf.

  Hof van Delft / voorDijkSHoorn

  omgeVIngSVeRgUnnIngenAangevraagdHugo de Grootstraat 59 | wijzigen indeling en plaatsen van twee dakkapellen | 20-3-2013.

  Verlengde beslistermijnPark Lookwatering | plaatsen van vlonder in watergang | beslistermijn is verlengd, nieuwe beslisdatum: 30-4-2013Delfts Hart, bouwnummer 29 t/m 34 | bouwen 6 twee-onder-eenkapwoningen veld 21 Harna-schpolder | beslistermijn is verlengd, nieuwe beslisdatum: 14-5-2013Laan van Bentvelsen | bouwen 2 twee-onder-eenkapwoningen veld 34 Harnaschpolder | beslistermijn is verlengd, nieuwe beslisdatum: 13-5-2013.

  MILIEU Wet bodembescherming

  Beschikking op grond van de WbbSint Olofsstraat 21 | vaststelling geval van ern-stige bodemverontreiniging (art. 29 Wbb) zonder noodzaak tot spoedige sanering (art. 37 Wbb) van verontreiniging veroorzaakt voor 1987 | kenmerk: 1293546 | locatiecode: DL050302306 | melder: ambtshalve beschikking | datum beschikking: 21-03- 2013 | bezwaar: binnen zes weken bij b&w van Delft, postbus 78, 2600 ME Delft, ovv. ‘Awb-bezwaar’ in linkerbovenhoek en op enveloppe.

  ConCePTBeSlUIT TeRRASVeRgUnnIngCoenderstraat 54 | Café de Sport V.O.F. | over-name bedrijf.

  vrijenBan

  omgeVIngSVeRgUnnIngenAangevraagdOostsingel 208 | plaatsen van dakraam in schuine dakvlak | 21-3-2013.

  MeldingTernatestraat 36 | verwijderen van asbest-platen op uitbouw en nieuwe betonplaten erop plaatsen | 21-3-2013.

  Verleend van rechtswegeFloresstraat 12 | plaatsen van dakkapel aan voorzijde woning | 20-3-2013.

  BuitenHof

  omgeVIngSVeRgUnnIngenMeldingenZagwijnpad 34 | verwijderen van asbest uit woning | 19-3-2013Händellaan 305 t/m 333 | saneren van asbest | 24-3-2013.

  VeRKeeRSBeSlUITChopinlaan thv. nr. 158 | intrekken gehandi-captenparkeerplaats (1293567).

  tantHof

  Er zijn deze week geen publicaties specifiek voor Tanthof.

  voorHof

  omgeVIngSVeRgUnnIngenVerleend regulierTaj Mahalplaats 1 | bouwen van betonnen brug over te graven watergang tussen Taj Mahalplaats en Troelstralaan | 22-3-2013.

  WippolDer

  omgeVIngSVeRgUnnIngenAangevraagdKanaalweg 5 | graven van proefsleuven | 6-3-2013.

  MeldingStevinweg 1 | verwijderen van raam met asbesthoudende kit | 22-3-2013.

  VergunningvrijSchiekade 5 | plaatsen van mudtrap in water-gang | 13-3-2013.

  Buiten behandeling gesteldComputerlaan 10 | verplaatsen van vlaggen-masten tov. vergunning | 20-3-2013.

  Verleend regulierMekelweg, zuid-oost hoek van het RID (Reactor Instituut Delft) | bouwen van nieuw onderzoeksinstituut, kappen van 91 bomen en maken van nieuwe toegangsweg met brug-lichaam | 18-3-2013Van Stolbergstraat 11 | vergroten woning met uitbouw aan achterzijde en vervangen van kozijnen aan voorzijde woning | 18-3-2013Schoemakerstraat 1, Amalia van Solmslaan 55 en de Colignystraat 136 | vervangen van kozijnen van voormalige kosterswoning Imma-nuelkerk | 18-3-2013Molengraaffsingel, Technopolis | bouwen van kantoorgebouw (Panor3ma) | 22-3-2013.

  Ingetrokken aanvraagStieltjesweg 1 | herinrichten van TNO E3-vleugel van gebouw 22 | 27-2-2013.

  Geen toestemming sloopStieltjesweg 1 | herinrichten van TNO E3-vleugel van gebouw 22 | 27-2-2013.

  VeRKeeRSBeSlUITKoningin Emmalaan thv. nr. 74 | aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats (1293569).

  mIlIeUWet bodembescherming Beschikking op grond van de Wbb Rotterdamseweg 474A | instemming met het (deel)saneringsplan voor de uitvoering van de sanering van de bodem (artikel 39 tweede lid Wbb) | kenmerk: 1293469 | locatiecode: DL050300487 | melder: ambtshalve beschikking | datum beschikking: 25-03-2013 | Zienswijze: binnen 6 weken: Burgemeester en Wethouders van Delft, t.a.v. afdeling Ruimte Advies team Bodem, Postbus 78, 2600 ME Delft, ovv. ziens-wijze kenmerk: 1293469.

  ConCePTBeSlUIT DRAnK en HoReCAVeRgUnnIngJaffalaan 5 | Studievereniging Technische Bestuurskunde ‘Curius’ | vestiging nieuw bedrijf.

  FoTo

  : eRW

  In D

  IJKg

  RAAF

  nieuwe nederlanders

  Maandag 25 maart heeft burgemeester Bas Verkerk aan 23 personen het Nederlanderschap uitgereikt.

 • 27 maart 2013 3

  raad in beeld

  Vorig jaar stonden de kranten er vol van. Het Majoranadeeltje was waarschijnlijk gezien door een Delftse onderzoeker, Leo Kouwen-hoven. Wat is dit deeltje, en van-waar die opwinding? Dat vertelt Kouwenhoven zelf tijdens de Van Leeuwenhoeklezing op 7 april aanstaande.

  Kwantumwetenschapper Ettore Majorana heeft het in 1937 uit de kwantumtheorie afgeleid: er moe-ten deeltjes bestaan die tegelijker-tijd ook hun eigen antideeltjes zijn. Sindsdien zijn wetenschap-pers daarnaar op zoek, naar de zogenoemde Majoranadeeltjes. En het heeft er alle schijn van dat Kouwenhoven als eerste een

  glimp heeft opgevangen van zulke Majoranadeeltjes.

  30 jaar in een secondeEen Majoranadeeltje; is dat to be ánd not to be? “Zo ingewikkeld is het on-geveer wel”, knikt Kouwenhoven. “En dat maakt het onderzoek ook in-teressant voor computerfabrikanten. Want een computergeheugen dat bestaat uit Majorana-deeltjes rekent niet met een 0 óf een 1, zoals nu gebeurt. Zo’n kwantumgeheugen rekent tegelijkertijd met een 0 én een 1. Daardoor neemt de rekenkracht gigantisch toe. Ga maar na: een bit verkeert nu in één toestand, een 1 of een 0, een kwantumbit verkeert in twee toestanden tegelijk, een 1 én een 0 – to be ánd not to be, weet je

  zoek. Hoe belangrijk dit onderzoek gevonden wordt, blijkt nu ook uit een financiële injectie vanuit de EU: die heeft € 15 miljoen gestoken voor de bouw van de eerste ro-buuste kwantumcomputer ter we-reld. Die moet dan hier in Delft en in Leiden gebouwd gaan worden.

  Meer weten over het Majoranadeeltje en het onderzoek daarnaar? Kom naar de Van Leeuwenhoeklezing! Kom op tijd, want vol = vol!

  Zondag 7 april: Van Leeuwenhoeklezing met Leo Kouwenhoven, van 11.00-12.00 uur in het Science Centre TU Delft aan de Mijnbouwstraat 120. Toegang gratis, ook van het Science Centre. Na afloop is er een Meet & Greet met Leo Kouwenhoven.

  wel. Dus een chip met 10 kwantum-bits kent 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2 ofwel 1.024 toestanden – tegelijkertijd, dus niet na elkaar, wat de huidige com-puters doen. Uitgerekend is dat één kwantumcomputer een rekensom waar alle huidige computers ter wereld nu met elkaar 30 jaar over zouden doen, in een seconde of wat heeft opgelost. Maar we kunnen pas over tientallen jaren zo’n kwantum-computer verwachten. Je zou kun-nen zeggen dat we vorig jaar een Majorana-baby hebben ontdekt. En daar moeten we nu een volwassen Majorana-deeltje van maken.”

  InjectieMicrosoft heeft eerder financieel bij-gedragen aan Kouwenhovens onder-

  Van Leeuwenhoeklezing 7 april

  Het Majoranadeeltje: to be ánd not to be

  toelichting / leeswijzer

  omgeVIngSVeRgUnnIngenEen aangevraagde omgevingsvergunning waar-voor de uitgebreide procedure geldt (zes maan-den), ligt zes weken ter inzage bij de Stads-winkel. In die periode kan iedereen reageren op de ontwerpbeschikking met een schriftelijke of mondelinge zienswijze. Wie geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen over de ont-werpbeschikking, kan daarna tegen de defini-tieve beschikking niet meer in beroep gaan bij de Rechtbank Den Haag.Bij de afhandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning waarvoor de korte procedure geldt (acht weken) wordt geen ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Wel kan tot zes weken na de vergunningverlening bezwaar worden gemaakt. U kunt ook uw mening op zo’n aanvraag geven voor er een definitief besluit is, zo spoedig mogelijk na publicatie van de aanvraag. Bezwaar verleende vergunningenAls u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na het verlenen van de vrijstelling en/of vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij bur gemeester en wethouders, p/a postbus 78, 2600 ME Delft. Het bezwaarschrift wordt in behandeling genomen door de Adviescommis-sie voor bezwaarschriften.Tegen gepubliceerde meldingen is geen bezwaar en beroep mogelijk.

  VeRKeeRSBeSlUITenDe besluiten liggen ter inzage bij de Stadswinkel, Phoenixstraat 16. Belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burge-meester en wethouders, p/a postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’.

  mIlIeUWet BodembeschermingOp grond van deze wet oefent de gemeente Delft vanaf 1 mei 2007 de bevoegd gezag taken uit. Deze taken zijn onder meer het beoordelen en nemen van beschikkingen op meldingen voor kleinschalige saneringen (BUS-melding), bodemonderzoeksrapporten, saneringsplannen, evaluatierapporten en na- zorgplannen. Toezichthoudende en handha-vingstaken op saneringen van verontreinigde percelen gelegen in het stedelijk gebied van Delft, behoren eveneens tot de bevoegd gezag taken. Ook de toepassing van de sub-sidie-regeling voor aanpak van saneringen op bedrijfslocaties behoort tot de taken van de gemeente.

  BezwaarMits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage, worden verzocht om met betrek-king tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.Voor nadere informatie over procedures of een toelichting op stukken die bij de Stadswinkel ter inzage liggen, kunt u terecht bij de Afdeling Advies, team Bodem, telefoonnummer 260 24 68.

  TeRRAS-/DRAnK-/HoReCA-VeRgUnnIngU kunt conceptbesluiten inzien in de Stads-winkel aan de Phoenixstraat 16, op afspraak. U kunt de conceptbesluiten inzien vanaf 2 april 2013 in de Stadswinkel aan de Phoenix-straat 16. U kunt uw schriftelijke zienswijze over het concept besluit kenbaar maken, uiterlijk tot 13 mei 2013. Stuur uw brief naar de burge-meester van Delft, p/a vakteam KCC Product-ondersteuning, Postbus 78, 2600 ME Delft.

  Gemeenteraad wacht volle agenda De voortgangsrapportage Buitenhof, het evenementenbeleid en de Binnenstadsnota zijn een paar van de onderwerpen die de gemeenteraad bespreekt op donderdag 28 maart.

  Onafhankelijk Delft heeft bij de voortgangsrapportage Buitenhof, het ge-handicaptenparkeerkaartenbeleid en de Visie en agenda Binnenstad 2020 aangekondigd mogelijk moties in te dienen. Bij de verschillende maa t-regelverordeningen die door de raad moeten worden vastgesteld, over-wegende verschillende fracties amendementen in te dienen. De evaluatie van het Delftse evenementenbeleid is door de commissie Samenleving en Volkshuisvesting aan de raadsagenda toegevoegd. Naast deze bespreekpunten wordt Klaas Herrema voor een tweede termijn van zestien weken benoemd tot tijdelijk raadslid. Hij vervangt Ron Witsen-boer in de fractie van GroenLinks. Voor diezelfde fractie wordt Dominique Bentvelsen benoemd tot commissielid/niet-raadslid. De raadsvergadering begint om 20.00 uur en is openbaar. U kunt de verga-dering bijwonen op de publieke tribune in de raadszaal of via de webcast op de website van de gemeenteraad: www.delft.nl/gemeenteraad.

  Meld u aan als Gast van de raadAltijd al een keer VIP willen zijn? Dat kan heel eenvoudig als Gast van de raad. Meld u aan voor één van de komende raadsvergaderingen en ervaar dat politiek leuk kan zijn.

  De gemeenteraad neemt elke maand besluiten die de inwoners en onder-nemers van Delft direct aangaan. Bijvoorbeeld over betaald parkeren in een wijk of de herinrichting van een straat. Als Gast van de raad krijgt u voor het begin van de raadsvergadering uitleg over het werk van de raad en de gang van zaken tijdens de raadsvergadering. Ook lichten griffiemede-werkers en raadsleden de agenda van die avond toe.Wilt u een keer als VIP behandeld worden en als Gast van de raad in het stadhuis worden ontvangen, meld u dan aan via [email protected], onder ver-melding van Gast van de raad en vergeet niet uw naam, adres, telefoon-nummer en de datum van uw voorkeur te noteren. De eerstvolgende raadsvergadering waarvoor u zich kunt aanmelden, wordt gehouden op donderdag 25 april 2013. De raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur stipt. Als Gast van de raad bent u vanaf 18.45 uur welkom in het stadhuis. Deelname is gratis. Na uw aanmelding ontvangt u een uitnodiging.

 • 4 27 maart 2013

  Za 6 en 20 april 13.00-16.00 uur – Basiscursus ‘Perma-cultuur in je eigen huis en tuin’

  De Papaver, Korftlaan 6 te Delft Stichting Groen-kracht door Eric Pol € 269,00 inclusief kof e, thee en cursusmateriaal [email protected] of Eric Pol tel. (06) 412 811 74 of www.groenkracht.nlIn deze cursus leer je wat Permacultuur precies is - de principes en uitgangspunten - en hoe je het kan toepassen in je eigen leefomgeving.

  Do 4, 11, 18 en 25 april - Cursus Natuur in Pijnacker-Nootdorp met diverse thema’sZo 14 april 8.00 uur – Excursie met Caroline Elfferich, ‘Ontdekkingstocht KrekengebiedZa 20 april 10.00 uur – Excursie met Stadsecoloog Michel Barendse, ‘Stads(dorps)natuur’ in Pijnacker Datum in overleg – ‘virtuele etstocht’ in het echt uitvoeren

  Multifunctionele ruimte Koningshof, Het Baken 2 te Pijnacker Natuur- en milieubescherming Pijnacker

  € 22,50 p.p. minimaal 10 en maximaal 25 cursisten www.nmpijnacker.nl , Cora Cox (015) 256 3448 of [email protected] in Pijnacker-Nootdorp: bestaat dat wel? Een korte cursus over de natuur in en om Pijnacker-Nootdorp. Sprekers Michel Barendse, Kees Mostert, Caroline Elfferich en Cora Cox nemen u in deze cursus mee op ontdekkingstocht in Pijnacker-Nootdorp.

  12 april - 17 mei - tentoonstelling Water bibliotheek Wateringen, Dorpskade 3, 2291 HN

  Wateringen KNNV afdeling Del and, zie ook www.knnv.nl/afdelingDel and (015) 261 0048, afdelingDel [email protected] Een beeld van plant, dier en mens rond het onderwerp Water, dit in het kader van het jaarthema Water

  19 april - 28 juni - tentoonstelling Water trefpunt Rotta, Hoeksekade 164,2661 JL Bergschenhoek KNNV afdeling Del and, zie ook www.knnv.nl/afdeling

  Del and (015) 261 0048, afdelingDel [email protected] Een beeld van plant, dier en mens rond het onderwerp Water, dit in het kader van het jaarthema Water

  A C T I V I T E I T E N/Za 6 april en za 4 mei 13.00-15.00 uur – Wandel en struinroute

  Nog niet bekend Midden-Del and Vereniging € 1,- www.middendel andvereniging.nl,

  secretariaat@middendel andvereniging.nl

  Voorjaarsexcursies januari – juni door Vogelwacht Delft e.o.Deze excursies beslaan vaak een halve tot driekwart dag. Aanmelden is verplicht in verband met afzeggen bij slecht weer e.d. Meer informatie op www.vogelwachtdelft.nl.

  Za 6, 13, 20 en 27 april 07.00 uur - Voorjaarswandeling Delftse Hout e.o.

  De Papaver (Korftlaan) Vogelwacht Delft e.o. Ieke de Leeuw (015) 256 3360, Marian Koning

  (015) 212 5883 of Lia Prins (015) 262 0053.Een wandeling van ongeveer 2-3 uur. Aanmelden is niet nodig.

  Za 6 april 07.00 uur - Vogelexcursie: Tiengemeten Korftlaan t.o. De Papaver € 0,07 per kilometer Do 4 april 19.00-21.00 uur bij Hans Zweekhorst

  015 262 6826Tiengemeenten is een eiland in het Haringvliet. We gaan er met een boot naartoe. Op het eiland wordt gewandeld waarbij laarzen geen overbodige luxe zijn. Op www.tiengemeten.com is veel informatie te vinden over het eiland.

  Za 20 april 07.00 uur - Vogelexcursie: Rietputten ( ets-excursie)

  Zwembad Kerkpolder, Kerkpolderweg Vogelwacht Delft e.o. Do 18 april 19.00-21.00 uur bij Herco Christerus (06) 557 265 29

  Za 27 april 08.00 uur - Vogelexcursie: Midden-Del and en Abtswoudse Bos (oostelijk deel) ( ets-/wandelexcursie)

  Kruithuis aan de Schieweg Do 25 april 19.00-21.00 uur bij Bertus Laros (015) 214 0836

  Za 27 april 07.00 uur - Vogelexcursie: Quackjeswater, Tenellaplas, Voorne’s Duin

  Korftlaan t.o. De Papaver € 0,07 per kilometer Do 25 april 19.00-21.00 uur bij Joke Iest (015) 310

  8376

  Za 4 mei 03.00 uur - Vogelexcursie: Meijendel (Nachte-galen)

  Do 2 mei 19.00-21.00 uur bij Hans de Winter (015) 213 4636Di 9 en 23 april 19.30-21.30 uur - Rondleiding in het Arboretum-Heempark speciale aandacht voor vroege voorjaarsbloeiers, zoals bos- en stinzenplanten

  Arboretum-Heempark Commissie Arboretum-Heempark Groepen s.v.p. tijdig aanmelden (015) 256 1141

  Di 9 april, 16 april, 23 april, 7 mei - Excursies 21 april, 28 april en een excursie Vleermuizen op 18 mei cursus Natuur in Del and

  De Papaver, Korftlaan 6 te Delft KNNV afdeling Del and KNNV leden 25,- euro; en voor niet leden € 40,- (015) 261 00 48 of via afdelingDel [email protected] Na aanmelding ontvangt een deelnemer een bevestiging. De volgende onderwerpen behandeld: landschap, vogels o.a. gierzwaluwen, vleermuizen, am bieën en ringslangen, planten en water.

  Do 11 april 20.00-22.15 uur – Natuurlezing over de biotoop ‘Water’ door Cor Nonhof

  De Papaver KNNV, Vogelwacht, IVN (015) 214 3675 of www.knnv.nl/afdelingDel and

  Zo 14 april 14.00-15.30 uur – Natuurwandeling Noot-dorpse Plassen: ‘Lente’ met een speciale ontdekkings-tocht voor de jeugd

  Restaurant het Rieten Dak, Middelweg 3, Delft IVN Delft e.o. www.ivn.nl/delft

  Woensdag 17 april van 14.00-16.00 uur - Natuurwacht-op-locatie-activiteit voor kinderen van 4 t/m 8 jaar - “Maak iets moois voor Moederdag”

  Bibliotheek Den Hoorn, Fluitekruid 62 Delftse Natuurwacht, i.s.m. Bibliotheek den Hoorn € 3,00

  www.bibliotheekdenhoorn.nl / 015-2611838 of www.natuurwacht.nl

  Za 20 april 10.00-12.00 uur – Plantenruilbeurs Botanische Tuin TU Delft Groei en Bloei / KMTP

  Afd. Delft e.o. (015) 261 5445 of (015) 256 7876 Dé gelegenheid om overtollige planten in te brengen en gebruik te maken van aanbiedingen van andere groen- en tuinliefhebbers. Planten inleveren 10.00 tot 10.30 uur. Vanaf 10.30 uur planten en zaden uitzoeken.

  Wo 24 april 14.00 uur – Wandelen langs Haagse bomen o.l.v. Pieter van Mourik

  Verzamelen Den Haag CS aan de kop van spoor 1 om 13.30 uur Groei & Bloei / KMTP Afdeling Delft e.o.

  Geen Pieter van Mourik (015) 262 0672 maximaal 15 deelnemers

  Wo 1 mei 14.00-16.00 uur - Meivakantieactiviteit ‘Onder Water’ voor kinderen van 6 tot 12 jaar

  De Papaver € 2,50 per kind, vooraf aanmelden verplicht Receptie De Papaver (015) 219 7977 of [email protected]

  H E T H E L E J A A R D O O R/Jaarthema: Water

  Del and KNNV afdeling Del and (015) 261 0048 of www.knnv.nl/afdelingDel and afdelingDel [email protected]

  Elke zaterdag om 10.00 of 13.00 uur, 2-3 uur – Natuur- en milieuactiviteit voor kinderen van 8 t/m 14 jaar

  De Natuurschuur Delftse Natuurwacht Eén keer gratis meedoen, verder alleen voor leden www.natuurwacht.nl of (015) 261 7739 [email protected]

  Elke 1e maandag van de maand 20.00 uur (behalve juli en aug.) - ‘Praatavond’

  De Papaver Imkervereniging Westland R. Warringa (015) 369 6366 [email protected]

  Elke 2e dinsdag van de maand 20.00 uur – Natuur-fotografenclub

  De Papaver Vereniging van Natuurfotografen West Bestuur-secretaris, www.vnf-west.nl/start.html [email protected]

  Kom een keertje kijken of u ook voor € 40,- per jaar lid wilt worden.

  Elke 1e zaterdag van de maand 11.00-15.00 uur – Repaircafé Repaircafé i.s.m. Milieudefensie Delft geen [email protected]

  15 deskundige en enthousiaste vaklieden staan klaar om bezoekers gratis te helpen bij alle mogelijke reparaties van kapotte voorwerpen.

  Excursies op aanvraag mogelijk IVN Delft e.o. Volwassenen (015) 213 8194,

  Jeugd (015) 261 9339 of (070) 346 6662

  T E N T O O N S T E L L I N G E N E N C U R S U S S E N/T/m ma 1 april - Tentoonstelling ‘Afval of Grondstof?’7 april t/m 15 september - Tentoonstelling ‘Een vijver vol geheimen’

  De Papaver Receptie De Papaver (015) 219 7977 [email protected]

  T/m 12 april – Tentoonstelling Water Openbare Bibliotheek De Lier, Sportlaan 27 (015) 261 0048 afdelingDel [email protected] of

  www.knnv.nl/afdelingDel andEen beeld van plant, dier en mens rond het onderwerp Water

  L E G E N D A/

  voor meer informatie aanmelden niet verplicht aanmelden verplicht e-mail plaats start kosten organisatie

  I N F O R M A T I E/Natuur- en milieucentrum De PapaverKorftlaan 6T (015) 219 79 77 [email protected] www.delft.nl/natuurenmilieuDeze agenda wordt opge-steld door de natuur- en milieuorganisaties uit Delft en omstreken i.s.m. de gemeente Delft.

  N A T U U RE N M I L I E U A G E N D A D E L F TA P R I L 2 0 1 3

  N A T U U RE N E N M I L I E U

 • 27 maart 2013 5

  gewezen plekken bij de ingang van de strandstrook of op een van de parkeer-plaatsen.

  opgeruimd staat netjes Wanneer veel mensen gebruikmaken van de Delftse Hout is dat heel gezellig, zeker wanneer iedereen zijn afval in de prullenbak gooit. Iedereen vindt een schone omgeving fijn, laat dus geen rommel achter. Gooi uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

  Wat kunt ú doen? Houd rekening met anderen en vraag anderen of zij rekening met u willen houden. Bij problemen kunt u de politie bellen: 0900 8844. In noodgevallen belt u 112. Kapotte of volle prullenbakken of andere gebreken? Bel de gemeente Delft op 14015, kies 1 voor gemeente Delft en daarna 2 voor meldingen openbare ruimte. U kunt uw vraag ook stellen via de website van de gemeente. Gebruikt u hiervoor het digitale contact-formulier op www.delft.nl/contact.

  en wat doen wij? De gemeente zet zich in voor een schone en veilige Delftse Hout. Wij maken afspraken voor het behoud in de toekomst, én zetten ons dagelijks in voor het beheer van het gebied. Samen met de politie contro-leren wij op de naleving van de regels. Wie de regels overtreedt, riskeert een boete.

  De Delftse Hout is een heerlijk gebied om te recreëren. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan genieten en geen last heeft van elkaar, zijn er regels. Want een schone en veilige Delftse Hout – dat doen we samen!

  gun elkaar de ruimte Zonnebaden met een muziekje op de achtergrond is heerlijk. Prima natuurlijk, maar houd wel rekening met anderen.

  Springen van de brug Springen van de brug? Dat is gevaarlijk, voor u zelf maar ook voor de mensen in boten of op de waterfiets. Springen van de brug is daarom verboden.

  Honden Van april tot en met september mogen honden niet op de strand-strook en de ligweide bij de surfvereniging komen. In het Arboretum-Heem-park geldt het hele jaar een verbod voor honden. Gedurende het broed-seizoen (15 maart – 15 juli) mogen honden niet los lopen in het Hertenkamp. U kunt uw hond wel in de rest van de Delftse Hout uitlaten. Let wel op het zelf opruimen van de poep!

  Paarden Paardrijden is toegestaan op de speciale ruiterpaden.

  open vuur Open vuur is gevaarlijk voor de natuur en verboden. Barbecuen mag wel in de Delftse Hout, zolang dat geen gevaar, overlast of hinder oplevert voor anderen en de natuur.

  Fietsen en scooters Fietsen en scooters zijn niet toegestaan op het gras, voet-paden en langs de zandstrook. Parkeer uw fiets of scooter op de daarvoor aan-

  Regels voor een veilige en schone Delftse Hout

  Een leefbare en veilige Delftse Hout voor iedereen!