Stadskrant maart 2012

download Stadskrant maart 2012

If you can't read please download the document

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  4

Embed Size (px)

description

De Stadskrant Kortrijk is het gratis officieel maandblad van het stadsbestuur voor alle inwoners van Kortrijk en haar deelgemeenten. Het magazine verschijnt elke maand (behalve augustus) en valt telkens tijdens het laatste weekend van de voorgaande maand in de bus. In totaal worden 40.000 exemplaren bedeeld. Enerzijds bezorgt bpost elke Kortrijkse brievenbus een Stadskrant. Daarnaast levert Jopro nog exemplaren aan openbare gebouwen, firma's, organisaties, handelszaken, horeca en hogescholen in Kortrijk.

Transcript of Stadskrant maart 2012

 • 1 | StadSkrant kortrijk

  't hof vancommerceop novarock

  stadsfestival op 17 maart 2012

  maart 2012wordt maandelijks gratis verspreid

  + Uit in kortrijk

  StadSkrantkortrijk

  A a l b e k e B e l l e g e m B i s s e g e m H e u l e K o o i g e m K o r t r i j k M a r k e R o l l e g e m

 • 2 | StadSkrant kortrijk

  Bjorn Deleu (33) uit Bissegem is technisch medewerker & af-koppelingsadviseur bij het Team Mobiliteit en Infrastructuur.

  Bjorn Deleu is van vele markten thuis. Binnen zijn dienst is hij AutoCAD-tekenaar, beheert hij mee de databank met ri-oleringen op Kortrijks grondgebied, is ook afkoppelingsadvi-seur en trekt geregeld op werfbezoek. Ik werkte als onderhoudstechnicus, toen ik in 2008 een va-cature van Stad Kortrijk zag. Ik kwam in dienst als afkoppe-lingsadviseur. Vroeger was het zo dat al het water afval- n regenwater zonder onderscheid werd afgevoerd naar het waterzuiveringsstation. Maar als daar te veel schoon water in terechtkomt, vermindert dat het rendement. Vandaar dat regenwater sinds enige tijd niet langer samen met rioolwa-ter kan geloosd worden: een gescheiden rioleringsstelsel, dus. Stad Kortrijk komt bij particulieren voor 50 procent tus-sen in de kosten. De betrokken huisgezinnen moeten door die maatregel gemiddeld acht- tot negenhonderd euro op-hoesten. Als afkoppelingsadviseur doe ik net dat: advies ver-lenen aan mensen die met vragen zitten.Maar de jobinhoud van Bjorn Deleu werd al snel uitgebreid. Ik kon goed overweg met AutoCAD-tekenen. Vandaar dat ik al na enige tijd werd ingeschakeld om ontwerpen voor we-genwerken te maken. Mijn eerste tekening was het nieuwe busperron aan de Meensepoort en die viel blijkbaar goed mee (lacht). Daarna volgde ik nog bijkomende opleidingen. Op dit moment zijn we bezig met onder meer de heraanleg van stukken van de Moorseelsestraat en de Budastraat. Die werken vangen binnenkort aan.

  w w w . K O R t R I j K . B e

  Quindo, dat is de naam van het nieuwe radiostation - een internetzender! - voor jongeren. Tom Christiaens kon dit kade-ren binnen een groter project in de voor-malige VRT-studios op het Conservatori-umplein. p. 4-5

  Voor de tweede keer kan je deelnemen aan een woningenwandeling in Kortrijk. Centraal staan de ontwerpen van Jan Robert Vanhoenacker, maar je kan ook binnenwippen bij Yves Geeraert, die een woning uit 1921 helemaal verbouwde. p. 6-7

  Veiligheid staat centraal de komende maanden in Kortrijk. Aan de hand van een negenpuntenplan wil het stadsbe-stuur de criminaliteit helemaal bannen, zodat het hier een warm Kortrijk blijft voor elke inwoner. p. 8

  Ex-Olympir Laurence Courtois, die in 1996 in Atlanta de tweede ronde haalde in het tennis, liet haar kunsthart spreken in het Broelmuseum. In het kader van Iedereen Olympir laat zij binnenkort de allerjongsten kennis maken met tennis in Kortrijk. p. 10-11

  Spreek Nederlands met ons! roept Otisi op. Hij is van Nigeriaanse afkomst en leerde in ijltempo onze taal aan. Ik stel echter vast dat veel mensen Frans of En-gels praten tegen anderstaligen. Doe dat maar in jouw eigen taal! p. 13

  Hij stond er solo, met t Hof van Com-merce en met Admiral Freebee. En op de 11de editie van Novarock staat hij er weer, ter gelegenheid van de renie van t Hof van Commerce: de enige, echte Flip Kowlier. p.20

  Begroting > 3 Bedrijvengids > 9 Vrouwenweek > 14 Roots > 15 Achter deze gevel > 16 Uit in Kortrijk > 22 Stadskiekjes > 27

  en verder:

  Stadskrant Kortrijk is het officile stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis huis aan huis bedeeld | Verantwoordelijke uitgever: Stefaan De Clerck, Damkaai 7, 8500 Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 39.500 exemplaren | Foto cover: Foto HOL | Klachten over de bedeling? Neem contact op met het Team Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? De redactie verneemt het graag via stadskrant@kortrijk.be.

  In deze Stadskrant:

  Het ene water is het andere niet

  F

  oto

  joha

  n D

  epae

  pe

 • StadSkrant kortrijk | 3

  F I n A n C I e n

  Begin februari keurde de gemeenteraad de begroting voor 2012 goed. De economische en bankencrisis heeft gevolgen voor

  elk overheidsbestuur, dus ook voor onze stad. Om de stadsfinancin ook in de toekomst gezond te houden werd en wordt nu al

  bijgestuurd in de uitgaven. Ook de komende jaren moeten nog verdere stappen worden gezet. Tijdig aanpakken en keuzes maken en

  geleidelijk stap voor stap aanpassen is echter de boodschap. Dat noemen we het ombuigingsbeleid. Zuinigheid en efficintie troef.

  Er wordt evenwel heel bewust niet geraakt aan de ruimte voor nieuwe investeringen n er komt opnieuw geen belastingverhoging.

  Dat de begroting pas in februari werd goedgekeurd, heeft alles te maken met de onzekere financile situatie. De stijgende energiekosten, de teloorgang van de Ge-meentelijke Holding, de gevolgen van de economische en bankencrisis en een seri-euze extra factuur voor de pensioenen van het statutair personeel. Dat zijn allemaal fi-nancile tegenvallers met impact op de in-komsten en uitgaven van Kortrijk. Als je dat nu al weet voor de toekomst, kun je beter meteen ingrijpen. Meer uitgeven dan er in-komsten zijn, hou je natuurlijk niet lang vol. Belangrijk is dan om tijdig bij te sturen. Het huiswerk werd opnieuw gemaakt. In de be-groting van 2012 wordt dan ook bespaard.

  Met een stadshuishouden zijn heel wat eu-ros gemoeid. De totale stadsbegroting be-helst maar liefst 125 miljoen euro. een groot deel daarvan (36%) gaat naar personeelskos-ten. Met de stijgende index zal je begrijpen dat de stad verstandig moet omspringen met zijn personeelsuitgaven. In 2012 wor-den er extra inspanningen geleverd om de personeelskosten onder controle te houden.

  Ook grote organisaties als de Politie en het OCMw krijgen jaarlijks een toelage van de stad. Die nemen een serieuze hap uit het bud-get. Met hen werd de afspraak gemaakt dat er geen verhoging van de dotatie komt in 2012.Voor het tiende jaar op rij komt er geen belastingverhoging. wel denken alle stads-diensten na over een zogenaamd ombui-gingsbeleid: hoe kunnen we de komende jaren de stijgende stadsuitgaven ombui-gen en structureel onze organisatie finan-cieel gezond houden?

  De tering naar de nering zetten dus, maar dat betekent niet dat er dit jaar geen inves-teringen worden gedaan. er werd de laat-ste jaren heel fors genvesteerd in Kortrijk: straten, pleinen, parken, musea, sport- en

  en jeugdaccommodatie. Het nieuwe aan-zicht van Kortrijk liegt er niet om.Ook in 2012 wordt verder volop genves-teerd ! Het bestuur plant niet minder dan 38,5 miljoen euro aan investeringen.

  Budget 2012: Goed bestuur is vooruitzien

  een greep Uit de belangrijkste projecten van 2012

  Grondige renovatie jeugdherberg Groeningeheem: 4,3 miljoen (waarvan 4,25 mio terugbetaald door toerisme Vlaanderen) Herinrichting Vlasmuseum: 3,7 miljoenMasterplan Bissegem (incl. jeugdinfrastructuur): 1,6 miljoenHeraanleg Kennedylaan en omgeving: 1 miljoenjeugdinfrastructuur op Kortrijk weide: 645.000

  , Ben je benieuwd naar alle stadsprioriteiten? Lees dan het jaaractieplan 2012 op www.kortrijk.be/jap

  Een van de meest ingrijpende projecten voor 2012 is de renovatie van het Groeningeheem.(architectenbureau URA - Yves Malysse - Kiki Verbeeck)

 • 4 | StadSkrant kortrijk

  Zeg niet zomaar internetradio tegen de jongerenzender Quindo die op 1 maart officieel van start ging. Deze

  internetzender vormt de kern van het Medialab van Howest en Muziekcentrum Track*, een proeftuin voor Kortrijkse

  jongeren die met muziek en crossmediale toepassingen aan de slag willen, aldus Tom Christiaens (cordinator

  Medialab) en Pieter Nuyttens (Muziekcentrum Track*).

  Straffe radio voor jong Kortrijk

  A A n H e t w O O R D

  F

  oto

  HO

  L

  Radio Quindo met vooraan Tom Christiaens, omringd door de medewerkers Matthieu Santy, Pieter Nuyttens, Michael Neyt en Broos Claerhout.

 • StadSkrant kortrijk | 5

  Het Medialab geeft aan 16- tot 30-jarigen de kans om volop te experimenteren met alle vormen van media. Stel dat iemand een webapplicatie ontworpen heeft voor een smartphone, dan kan hij dat uittesten in het Medialab. wie een passie heeft voor muziek en media moet bij ons zijn ding kunnen doen. wij schatten de communica-tie en interactie met onze doelgroep hoog in, schetst de cordinator.

  muziek met een hoek afIn dit plaatje past de oprichting van de in-ternetzender Quindo.Op www.quindo.be vind je meer dan louter een geluidsbalkje. Quindo is een crossmediaal project onder de vorm van een online-platform waarop je muziek kan beluisteren, fotos of filmpjes kan bekijken, reportages ontdekken, kortom alle vormen van media zijn vertegenwoordigd. De radiozender is gestoeld op drie pijlers. Muziek is de belangrijkste component. Ons profiel is straffe radio voor jong Kortrijk. Dat betekent dat wij muziek brengen met een hoek af. Muziek die je niet meteen op andere zenders aantreft. In de vooravond loopt een eenvoudig muziekprogramma, maar naarmate de uren vorderen, komt de meer gespecialiseerde muziek aan bod. Zo beginnen wij bijvoorbeeld met gewone reggae om te evolueren naar raggamuffin, dub en dancehall. De programmamakers zijn de missionarissen van hun muziek.

  kortrijks verhaalDaarbij is er veel aandacht voor lokaal talent. Quindo is duidelijk een Kortrijks verhaal. wij geven informatie die relevant is voor jonge mensen uit Kortrijk en om-geving zoals waar vind ik een goed kot?, naar welke optredens en feestjes kan ik gaan?, wat hebben onze jeugdhuizen te bieden?,... , verduidelijkt tom Christiaens.Pieter nuyttens en tom Ch