Voordracht kleveproject voor t factor

download Voordracht kleveproject voor t factor

of 13

 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  341
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Voordracht kleveproject voor t factor

 • 1. Kleve Project 2011
  • Het Kleve Project heeft tot doel kinderen te laten ervarenhoe op eenrespectvolle manier met elkaar om te gaan,ongeacht geloofsovertuiging, huidskleur, afkomst etc.

2. Geschiedenis van het Kleve Project

 • Het Kleve project is ontstaan in het jaar 2002. Roelof Kleve was in dat jaar25 jaar als huisarts verbonden aan Nieuw-Weerdinge.De plaatselijke bevolking wilde hem voor dit jubileum een cadeau aanbieden.Roelof Kleve wenste wel een cadeau aan te nemen maar dit moest ten goede komen aan de basisschoolleerlingen van de groepen 8 uit Nieuw Weerdinge.De Protestants Christelijk basisschool De Bentetop en de Openbare basisschool 't Koppel staan hierin centraal.Het door de bevolking bijeengebrachte geldbedrag werd in een fonds gestort van waaruit een bezoek aan het voormalig concentratiekamp Buchenwald bekostigd kon worden. Na veel discussie in de media werd in maart 2003 een driedaags bezoekgebracht aan Buchenwald.In de volgende jaren kreeg dit succesvolle gebeuren een vervolg..

3. Wat doet het Kleve comit?

 • Het Kleve comit organiseert jaarlijks een project voorde leerlingen van de groepen8 van de twee basisscholen, PCB De Bentetop en OBS 't Koppel, te Nieuw Weerdinge (Drenthe).En school heeft een protestants christelijke grondslag en de andere is voorstander van hetopenbaar onderwijs.
 • Het Kleve comit bestaat uit een samenwerkingsverbandvan -grotendeels- vrijwilligers vanuit de twee scholen, het Sociaal Cultureel Werk en andere inwonersuit Nieuw Weerdinge. De projecten hebben ieder jaar een ander thema. Vanuit het thema wordt getracht de leerlingen middels vele didactische principes een positieve bijdrage te laten leveren aan integratie, gemeenschapsgevoel, verantwoordelijkheid en onderling respect.

4.

 • Wat in 2003 bedoeld was als een eenmalige actie een cadeau van het dorp
 • in verband met mijn 25 jarig jubileum als huisarts in Nieuw Weerdinge, is inmiddels overgegaan in een jaarlijks gebeuren.
 • De projecten die de leden van het Kleve comit de afgelopen jaren voor de leerlingen van de groepen acht van de Bentetop en t Koppelhebben georganiseerd, zijn inmiddels al uitgebreid bekend, denken wij regelmatig is er aandacht aan besteed in de Streekbode en de regionale kranten.
 • Graag verwijs ik u naar onze websitewww.kleve-project.nl, waar u alle informatie kunt vinden: de projecten van de afgelopen jaren, onze doelstellingen, de leden van het comit, enz.Na een wat moeizame start in 2003 met de nodige vooroordelen, is al snel duidelijk geworden, dat onze projecten door de scholen, het SKW, verschillende sponsors ( oa. de gemeente Emmen ) en natuurlijk ook de leerlingen en hun ouders / verzorgers erg gewaardeerd worden.
 • Wij zijn inmiddels begonnen met ons 10e project!
 • Net als in alle voorgaande jaren is de rode draad: respect voor de ander, ongeacht zijn huidskleur, zijn geloof, ras, politieke overtuiging, seksuele geaardheid. Neem kennis van de ander - zo kun je vooroordelen voorkomen, immers: onbekend maakt onbemind.

5.

 • Om ons 2e lustrum en onze doelstellingen extra aandacht te geven, hebben we besloten om dit jaar, net als in 2003,opnieuw met de groepen 8 van beide scholen naar kamp Buchenwaldte gaan en wel van 25 t/m 27 april 2012.
 • Webeseffen dat zon reis voor de leerlingen ( maar niet voor hen alleen !) een indrukwekkende gebeurtenis zal zijn.
 • Ongetwijfeld bestaan er bij de ouders / verzorgers de nodige vragen waarom doen we eigenlijk zon project?Wat gaan we precies doen? Hoe wordt een en ander georganiseerd?
 • 31 oktober a.s.is er een informatie avond voor de ouders /verzorgers in de Badde ( aanvang 19.30 ).We hopen op een grote opkomst.
 • We zijn inmiddels al met de voorbereidingen van het project begonnen. Zo is er al overleg met de leerkrachten van de scholen geweest. U begrijpt er moet heel wat geregeld worden ! Maar met de ervaring die we de afgelopen tien jaar met onze projecten hebben opgedaan met elkaar, vertrouwen we erop dat het ook dit keer weer een succes wordt.
 • Het zal u duidelijk zijn dat zon project - de busreis / het verblijf in de jeugdherberg en alles wat er nog meer speelt, een kostbare aangelegenheid is we gaan uit van ongeveer 7500,-

6. Fotoverslag Buchenwald 2003 7. 8. 9. 10. 11. Even napraten 12. Reacties kinderen op reis

 • Het was een zeer leuke reis, het mooiste vond ik de stad Weimar, het meest leerzame het bezoek aan Buchenwald en het minst leuk vond ik de busreis want we gingen vooral op de heenreis vaak stoppen
 • Ik vond de reis heel indrukwekkend en ik heb geleerd dat de mensen het daar heel slecht hebben gehad.
 • Ik had niet verwacht dat het er in Buchenwald zo uit zou zien. Er waren geen barakken meer. Het mooiste vond ik de warmteplaat. De kranslegging vond ik indrukwekkend.
 • Ik ben blij dat ik dit gezien heb, ik heb er veel van geleerd. Dit moet nooit weer gebeuren. Het eten was wel vies. Rode kool met aardappelpuree brrr.
 • De groep begeleiders heeft het zeer positief ervaren. Een reactie was: "Alle kinderen hebben mij op deze reis nog eens laten zien en ervaren. Er is hoop en een vast vertrouwen dat het met deze wereld en zijn mensen niet te laat is"

13. Al met al een indrukwekkend project, dat volgens mij de T factor verdient. Door eens te gaan kijken opwww.kleve-project.nlis te zien en te lezen wat deze voormalige huisarts allemaal voor de kinderen doet om deze bewust te laten worden van de gevolgen van discriminatie in al haar vormen. Een project als dit dat dus op lokaal niveau is gestart verdient het ondersteunt te worden op alle mogelijke fronten. Het past volgens mij ook volledig in de strategie van Teijin, die de normen en waarden binnen en buiten het bedrijf hoog in het vaandel heeft. Het Kleveproject organiseert zoals is te zien op hun website veel meer activiteiten om de jeugd zich bewust te laten worden van de wereld waarin zij opgroeien. Als voorzitter van Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge, inwoner van Nieuw-Weerdinge en medewerker van Teijin Aramid onderschrijf ik dan ook volledig de doelstellingen van dit project en wil ik hun dan ook met stip voordragen voor de T-factor en zou ik graag zien dat ons bedrijf dit project ook ondersteunt en draagt. Er is al genoeg ellende in deze wereld en die moet worden verandert door het bij de bron aan te pakken en dat is toch de jeugd. Zij moeten naar de toekomst toe zorgen voor een leefbare samenleving waarin een ieder zijn of haar plekje kan vinden.