Voordracht Kaap Hoorn-vaarders

download Voordracht Kaap Hoorn-vaarders

of 50

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  6

Embed Size (px)

description

De slides weke gebruikt bij mijn voordracht dd 18 februarie voor de stichtint Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

Transcript of Voordracht Kaap Hoorn-vaarders

 • 1

  Stichting NEDERLANDSE KAAP HOORN-VAARDERS,

  Februarilezing 2012, door Kees Bouten

  In zeilsporen van mijn voorvader kapitein Jacob Bouten

 • De zeilsporen van mijn voorvader kapitein Jacob Bouten,

  met sailingsteps van Kees Bouten.

  10 min. Jacob Bouten 1815 1848. 50 min. Rond de wereld 1849 - 1853:

  A. Rond Kaap Hoorn naar Valparaiso, B. San Francisco, C. Batavia (via Hong Kong) en terug.

  +5 min. Nawoord "Jan van Hoorn"

  2

 • Veendam, 30 augustus 1815

  Najaar 1816, Koningsbergen-Pruisen

  Najaar 1823, Antwerpen

  Jacob Klaasz Boiten (1759-1814)

  X Catharina Luitjes Pinksterboer

  Luitje Jacobs Boiten (1789)

  X Anna Catharina Elsabeth Luxen

  3

 • Harmonie, Jacob Strobuur Nov 1827 Dordrecht, Ste Amsterdam, Frederikshafen Middelburg, Narva - Middelburg

  Scheepsjongen 12 jaar

  Harmonie, Gieze de Boer Sep 1828 Middelburg, Bergen , Trist - Sicili Antwerpen Terug thuis . . Danzig - Harlingen

  Cornelis dasse Vitor, Bosker Jan 1830 Amsterdam, Cdiz Amsterdam

  Belgische opstand Liverpool

  Twee Antonies, Bruker Najaar 1831 Rotterdam, Java+Canton Rdam Jun 1833 . . .

  Merwestroom, Jacob Strobuur 1833 Dordrecht Bergen Stuurmansdiploma 1835 Rotterdam - Bergen

  4

  De nieuwe Kapt was een klein zeer bewegelijk mannetje met een ruw rood gezicht waaruit men zoude opmaken, dat hij aandeelhouder van de Schiedamsche Maatschappij was. Hij was echter heel flink in al zijn doen en laten en niets onkundig. Hij en ik was spoedig zijn lieveling.

  Het is wel te denken met wat een vreugde wij in Rotterdam ontvangen werden. Moeder en Vader met al de kinder stonden onder de menigte ons op te wachten en het duurde dan ook niet lang dat wij in hunne omarming lagen en naar huis gevoerd werden, waar we een geheel ankermaal kregen dan we in langer dan een jaar niet genoten hadden. Geheel Rotterdam was in feest gedost, overal vlaggen en iedere schepeling die aan land ging werd met welkom, welkom begroet

 • 5

  Stuurman van 20 jaar

  "Merwestroom", kapt Hazewinkel

  "Harmonie" kapt G.de Boer

  "Decima", kapt K.J.Bolhuis

  1841

  1835

  1836

  1837

  1839

 • 1842: Op de Jan van Hoorn voor rederij Bluss te Dordrecht.

  Reis Vertrek Bestemming

  1e Stuurman Jacob Bouten (Kapitein J.A. Keeman)

  1 Apr 1842 Batavia Apr 1843 Dordrecht

  2 Aug 1843 Batavia Aug 1844 Amsterdam

  Kapitein Jacob Bouten (29 jr)

  3 Nov 1844 Batavia Aug 1845 Brouwershaven

  Sep 1845 Huwelijk met Adriana Pos te Amsterdam

  4 Jul 1846 Batavia Jul 1847 Dordrecht

  1 Week na zijn vertrek wordt hun eerste dochtertje geboren op 25 juli 1846

  5 Aug 1847 Batavia Jan 1848 Dordrecht

  Twee maanden na zijn vertrek overlijdt zijn vrouw Adriana (25jr) aan de tyfus

  Twee maanden na terugkomst overlijdt zijn dochtertje (2jr) aan de kroep

  6 Jul 1848 Batavia Apr 1849 Brouwershaven

  6

  Dat die slag mij zeer zwaar trof, is zeer goed

  te begrijpen en zal ik maar stilzwijgend

  voorbij gaan.

  Nu stond ik weer als vroeger geheel alleen. Daar mijn vertrek weer spoedig op handen was, gaf ik mijn moeder last, mijn huishouden geheel

  op te ruimen.

 • De bark Jan van Hoorn met kapiteinsvlag D18 van Jacob Bouten 7

 • Rond de wereld met Kapitein Jacob Bouten , juli 1849 december 1850

  en nogmaals juli 1852 januari 1854

  Kees Bouten, 28 nov 2009 2 jun 2010

  en

  8

 • 1e Wereldreis

  Op 21 april 1849 komt Jacob Bouten terug in Brouwershaven van zijn 6e reis met de Jan van Hoorn.

  Toen ik met het schip voor de stad lag, en op het kantoor kwam, werd ik met het plan van de rederij in kennis gesteld. Zij hadden berichten uit Valparaiso ontvangen, die zeer gunstig waren, daar eenige goederen naar toe te zenden. Daarvoor hadden zij bestemd de Jan van Hoorn en twijfelden niet of ik zou daar wel genoegen in vinden. Ik antwoordde daarop: heel veel genoegen, doch durfde hen niet te laten blijken hoezeer mijn hart bonsde.

  Ik ben nooit te weten gekomen, waarom ze juist mij voor die reis gekozen hadden, daar ik toch de jongste en de laatst aangestelde van al de kapt. van de rederij was. Niemand heeft echter kunnen merken dat ik tegen die reis opzag. Zag mij zooveel mogelijk met alles wat op die reis betrekking had in kennis te stellen, kocht boeken aan voor het leren van Spaans, zeildirecties rond kaap Hoorn en de Stille Zuidzee en handelsboeken voor den handel. Het schip werd beladen met allerlei artikelen, die zij meenden daar goeden prijs te zullen maken en toen hoog stonden door de vele vraag in Californi, waar toen rijke goudmijnen ontdekt waren en veel volk naar toe stroomde.

  9

  een Nederlandsch Handelmagazijn f. 17,- [kasboek kapitein Bouten]

 • Valparaiso 1837 (Charles Wood)

  Na een reis van 104 dagen kwamen wij in Valparaiso aan. Ons gesprek was tijdens de reis nogal dikwijls over de verkoop der goederen in Valparaiso geweest; of wij daar wel de hoge prijzen zouden vinden waarvan wij in Holland de berichten hadden gekregen; dan wel of anderen ons zouden zijn voor geweest. De Heer Koek meende van niet en beloofde zich gouden bergen van deze reis.

  Valparaiso heeft een prachtige baai waar wel duizend schepen ruim zouden kunnen liggen en waar het zeer gemakkelijk inzeilen is. Bij het inzeilen zagen wij een groot mastbos van schepen daar liggen hetgeen onze verwachting wel enigszins deed dalen en, toen een der bedienden van de Hollandse consul aan boord kwam, hoorden wij , dat Valparaiso reeds zo ruimschoots voorzien was, dat vele van onze artikelen onverkoopbaar waren.

  10

 • Valparaiso desde el Almendral, 1835

  2010

  Some history: The first European discoverers of the Indian village arrived in 1536 with the Santiaguillio under the command of Juan de Saavedra, who named the town after his native village of Valparaso de Arriba in Cuenca, Spain. In 1552 it became the main port for Santiago but the village started only to grow after the colonial period. In the 19th century it became the main harbour for the nascent Chilean navy and it achieved spectacular economic growth on from 1817 as an important South-American harbor. It became an important centre of Pacific commerce and in 1849, a year after the Californian gold rush started, it was possible to count upto 800 ships at anchor preparing for the final stage of their voyages to the western coast of the US. The importance of Valparaiso got less after the opening of the Panama Canal in 1914.

  Valparaiso met 45 heuvels 11

 • EL MERCURIO 27 de Octubre 1849 Entradas, - Dia 26 De DORDRET fregata holandes JAN VON HOORN, de 590 tonelades, capitan Bouten, cargamenta surido, consignada a E. y J.Serruys y Ca.

  Saturday 20 March 2010 around 2 p.m. I arrived in Valparaiso by bus from Santiago, three hours earlier than leaving Auckland in New-Zealand at 6.000 Miles distance from here. Flighttime: 11 hours.

  My flight and my ship

  Aankomst in Valparaiso, 26 oktober 1849 resp 20 maart 2010

  12

 • 1837

  1858

  1900

  2010

  13

 • 1852

  1865

  1834

  2010

  V A

  L P

  A R

  A I

  S O

  18

  50

  - 2

  01

  0

  1906

  14

 • De prijzen van vele artikelen gingen nu snel omhoog en zoo ook de vrachten op San Francisco. Doch er waren weinig schepen die daar naar toe wilden, daar het algemeen bekend was dat alle manschappen van de schepen wegliepen en deze dan aan averij en stranden ten prooi waren. Ik meende echter dat het geschreeuw daarover wel erger zou zijn dan de werkelijkheid en, daar mij ook eigenlijk geen andere keus overbleef, verkocht ik al mijn goederen en hield daarvan in wat voor San Francisco was tegen $ 25,- per ton te San Francisco te leveren; waardoor ik vrij goed van mijn goederen afkwam, die voor mijn vertrek van Valparaiso betaald moesten worden, en waarvoor ik bovendien een goede vracht maakte.

  Daar nagenoeg de helft van mijn lading te Valparaiso bleef, wilde ik nog lading bijzoeken en kwam met de Heeren Sorucco, die het hout van mij gekocht hadden, overeen, om een partij hout, die hij in S. Carlos op het eiland Chilive, de zuidelijkste plaats van Chili had liggen, op te halen. Er zou iemand van zijnent wege meegaan het hout af te leveren, doch bij ons vertrek werd deze ziek en, daar zij niemand anders hadden, kreeg ik volmacht voor hun te handelen.

  Onderwijl kwam er bericht van San Francisco dat daar een grote brand had plaats gevonden, waardoor een massa goederen verbrand waren. Vooral was er een groot gebrek aan hout voor het bouwen van huizen. Dat was geen kwaad bericht voor ons daar ik 10 ton gezaagd hout in had, dat daarvoor geschikt was

  15

 • Het eiland ligt onder hooggebergte en is zeer moeilijk te vinden wanneer men daarvan geen kustkaarten heeft, die ik natuurlijk niet had en die ook te Valparaiso niet te krijgen waren. Ik trof nogal goed weer en kon daardoor de kust dicht naderen waar ik een nauwe ingang vond. Ik zeilde die in en vond daarachter een ruime baai, waar ik een kerktoren gewaar werd.

  De volgende dag kwamen er nog twee schepen bij, zoodat wij daar met vier schepen lagen en wel een Spanjaard, een Fransman, een Amerikaan en wij, Hollanders.

  EL MERCURIO 22 de Noviembre 1849 Salidas - Dia 21 Para CHILO frag. holandesa JAH VAN HOORN, de 590 tons, cap. Bauter, carg. surtido, despachada por E. Y J Serruys y Ca.

  16

 • San Carlos is een zeer armoedig plaatsje, dat men het best met een vissersdorp zou kunnen vergelijken. Het scheen een betere tijd gehad te hebb