Volker wessels wouter-hagen

of 22 /22
Crisis: business as usual Crisis: business as usual hoe mondige burgers, regelgeving uit Brussel en terughoudende banken VolkerWessels positioneren voor de toekomst. 01-12-2011 01-12-2011 © VolkerWessels © VolkerWessels

Embed Size (px)

Transcript of Volker wessels wouter-hagen

Page 1: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usual

Crisis: business as usual

hoe mondige burgers, regelgeving uit Brussel enterughoudende banken VolkerWessels positionerenvoor de toekomst.

01-12-201101-12-2011 © VolkerWessels© VolkerWessels

Page 2: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usualCrisis: business as usual

Wouter Hagen

1968 - 1982 RU Leiden + TU Delft

O

31-11-1949 Delft

1980 - 1988 Eigenaar Archipel Ontwerpers www.archipelontwerpers.nl

1988 - heden VolkerWessels

Nu MT l t d “d t i d kl i”Nu MT complexe tenders “de poten in de klei”Business Development “verbinding met de samenleving”Strategisch advies “reflectie”

01-12-201101-12-2011 © VolkerWessels© VolkerWessels

Page 3: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usualCrisis: business as usual

VolkerWessels

Omzet: : € 4,3*109

EBITDA: : € 186*106

Kerncijfers 2010 Bestuursstructuur

Netto winst : € 87*106

EV : € 947*106

REV : 9,3%Solvabiliteit: 27%Curr. Ratio : 1,19Personeel : 16.550

01-12-201101-12-2011 © VolkerWessels© VolkerWessels

Page 4: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usualCrisis: business as usual

Kenmerken bouwsector

01-12-201101-12-2011 © VolkerWessels© VolkerWessels

Page 5: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usualCrisis: business as usual

Hoge crisis frequentie

Kenmerken bouwsectorHoge crisis frequentie

2001-2005 2007-hedenVolkerVolker

1997: Fusie1991: Meerderheidsbelang HBG In VolkerStevin

1985: Technisch faillietKon.VolkerStevin NV

WesselsStevinWesselsStevin

Onne Port NLG 200M verlies

Platform Simon Stevin

Simon Stevin NLG 200M verlies

01-12-201101-12-2011 © VolkerWessels© VolkerWessels

Page 6: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usualCrisis: business as usual

Gering lerend vermogen

Kenmerken bouwsectorGering lerend vermogen

01-12-201101-12-2011 © VolkerWessels© VolkerWesselsBron: Bouw & WonenBron: Bouw & Wonen

Page 7: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usualCrisis: business as usual

H f lk t 11 4% van € 66*109 = € 7 7*109

Kenmerken bouwsectorHoge faalkosten 11,4% van € 66*109 = € 7,7*109

20

Omzet bouwsector 2010In miljarden

10

15

20

5

10

GW

W

Won

ingb

ouw

U-B

ouw

Ond

erou

d

Ove

rig

W

01-12-201101-12-2011 © VolkerWessels© VolkerWesselsBron: USP marketing Consultancy en CBSBron: USP marketing Consultancy en CBS

Page 8: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usualCrisis: business as usual

Lage marges

Kenmerken bouwsectorLage marges

10,9% 10,7%

8,9% 8,9%800 000

900.000

1.000.000

10%

12%

, ,

5,3%600.000

700.000

800.000

r FTE

in €

's

6%

8%

als

% o

mze

t

,4,7%

2,6%300.000

400.000

500.000

Om

zet p

er

4%

6%

Net

to w

inst

1,1%0,4% 0,3%

100.000

200.000

ken

om ken

are

mie uw od ing

uw are

eid

org rig

0%

2%

Ban

k

Tele

co

Dra

nk

IT h

ardw

a

Che

m

Mac

hine

bo Foo

Die

nstv

erle

n

Bou

Sof

twa

Ove

rhe

Zo

Ove

6 0 0 5 1 0 2 7 2 1 11 5 3Aanwezigen per sector

01-12-201101-12-2011 © VolkerWessels© VolkerWesselsBron: Jaarverslagen AEX fondsen 2010Bron: Jaarverslagen AEX fondsen 2010

Page 9: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usualCrisis: business as usual

Lage waardering

Kenmerken bouwsectorLage waardering

HighHigh

Apple

Brand ‘America’Harley Davidson

Education

Health care

Res

pect

Health care

Baby products

European Union

SuzukiR

Telephone companies

US Airline Industry

Baby products

Diets

Suzuki

LoveLow High

yContracting business

DietsFashion hypes

01-12-201101-12-2011 © VolkerWessels© VolkerWesselsBron: SAATCHI & SAATCHI, Ideas CompanyBron: SAATCHI & SAATCHI, Ideas Company

Page 10: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usualCrisis: business as usual

≈ 2002 Koers verleggen≈ 2002 Koers verleggenInitiator CEO H HazewinkelInitiator CEO H HazewinkelInitiator CEO H. HazewinkelInitiator CEO H. Hazewinkel

01-12-201101-12-2011 © VolkerWessels© VolkerWessels

Page 11: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usualCrisis: business as usual

≈ 2002 Koers verleggenNoodzaakNoodzaak

Te lage marges.Te hoge faalkosten.

T l ht iTe slecht imago.

Drivers

B t d diBurgers steeds mondiger.Toenemend Europees aanbesteden van EMVI DB(F)M(O) contracten *.

Toenemend beslag op werkkapitaal.

EMVI E i h M t V d li I h ij i

01-12-201101-12-2011 © VolkerWessels© VolkerWessels

EMVI = Economisch Meest Voordelige InschrijvingDBFMO = Design Build Finance Maintain Operate

Page 12: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usualCrisis: business as usual

≈ 2002 Koers verleggenKritische processenKritische processen

Mondige burgers Europees aanbesteden Werkkapitaalg g p pCommunicatieSamenwerken

Ontzorgen zonder angstBeheersen complexiteit

Slim organiserenRisico’s delen

Kansen inboeken

Houding Data management Partnerssuccesfactoren

Voorwaarden voor

Nieuwe alliantiesBeter aanbesteden

01-12-201101-12-2011 © VolkerWessels© VolkerWessels

Creëren van kansenMeer winnen

Page 13: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usualCrisis: business as usual

≈ 2002 Koers verleggenVeranderende houdingVeranderende houding

01-12-201101-12-2011 © VolkerWessels© VolkerWessels

Page 14: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usualCrisis: business as usual

≈ 2002 Koers verleggenBelang data managementBelang data management

01-12-201101-12-2011 © VolkerWessels© VolkerWessels

Page 15: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usualCrisis: business as usual

≈ 2002 Koers verleggenKiezen van partnersKiezen van partners

Overwegingen:• Bedrijfscultuur,• Risicospreiding,• Kennis en vaardigheden,

Capaciteit• Capaciteit

Met:

Project Start Up:• Belangen – doelstellingen,• Aansturing en mandatering, • Afspraken over escalatie,• Afspraken over “incompatibilité d'humeur”,• Gedragsregels.

01-12-201101-12-2011 © VolkerWessels© VolkerWessels

Page 16: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usualCrisis: business as usual

≈ 2002 Koers verleggenNieuwe alliantiesNieuwe allianties

OCAP SVA: Snel Vervoer op Aanvraag. W4W: Winst voor Wijken.Organic Carbondioxide for the Assimilation of Plants.

CO2 (en warmte) verkoop aan tuinders.Economisch rendabel500 000 t CO 95 M m3 CH minder

Niet spoors alternatief ZuiderzeelijnEconomisch rendabelNet zo snel als een HSL

Woningen voor (arme) starters op Zuid.Economisch rendabelKleinschalig en bottom up

01-12-201101-12-2011 © VolkerWessels© VolkerWessels

500.000 t.CO2 , 95 M m3 CH4 minder.Operationeel en groeiend.

Net zo snel als een HSLPolitiek gesneuveld

Kleinschalig en bottom upIn uitvoering en overal uitvoerbaar.

Page 17: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usualCrisis: business as usual

≈ 2002 Koers verleggenEen voorbeeld: Winst voor Wijken het principe

3. Marktconform en transparant3. Marktconform en transparant1. Grote bedrijven helpen kleine bedrijven1. Grote bedrijven helpen kleine bedrijven

Een voorbeeld: Winst voor Wijken, het principe

Kracht grote bedrijven:• Financierend vermogen• Geven van garanties

C ti ït it

Kracht kleine bedrijven:• Zeer lage AK• Efficiënt produceren

Fl ib l

Marktconform:• Afgesproken acceptabelerendementen.St d d b id

Transparant:• Benchmarking• Open boeken

C t l b d• Continuïteit• Know-how

• Flexibel• Wijkgebonden

• Standaard arbeidsvoor-waarden

• Controleerbaar doorderden

2. Kleinschalig en bottom up2. Kleinschalig en bottom up

Kleinschalig: Bottom up:

4. Herhaalbaar4. Herhaalbaar

Olievlekwerking• Laag investeringsniveau• Hanteerbare complexiteit• Snel realiseerbaar• Vele locaties

• Bedrijven uit de wijken• Personeel uit de wijken• Klanten uit de wijken

• Op vele locaties en door vele bedrijven uitvoerbaar.

01-12-201101-12-2011 © VolkerWessels© VolkerWessels

Page 18: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usualCrisis: business as usual

≈ 2002 Koers verleggenHet lijkt te werken!Het lijkt te werken!

3,0%

e

2010

2,0%2,0%

van

de o

mze

1,0%

win

st a

ls %

0,6% 0,5% 0,5%

0,2%

0 0%

Net

to

0,0%

erW

esse

ls

Hei

jman

s

ast N

edam

Wav

in

AM

Gro

up

01-12-201101-12-2011 © VolkerWessels© VolkerWessels

Vol

ke

Bal

la BA

Page 19: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usualCrisis: business as usual

StellingenStellingen

01-12-201101-12-2011

Page 20: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usualCrisis: business as usual

Stellingen

Stelling 1:Een extraverte empathische houding is voorwaardelijk om kansen te ontdekken.• Extravert impliceert gezonde nieuwsgierigheid.• Empathisch impliceert begrip voor elkaars belangenEmpathisch impliceert begrip voor elkaars belangen.

Stelling 2:Maximaal delen van kennis en risico’s is voorwaardelijk om kansen te operationaliseren.• Delen van risico’s creëert een gezamenlijk belang tussen partners.• Delen van kennis creëert een onderlinge afhankelijkheid tussen partners.

Stelling 3:Stelling 3:Maximale beheersing van processen is voorwaardelijk om kansen te verzilveren.• Beheersing impliceert sturing op kritische processen

Stelling 4:De kans van optreden van risico’s is niet structureel hoger dan de kans van optredenvan kansen.

01-12-201101-12-2011

Page 21: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usualCrisis: business as usual

AEX Fondsen

01-12-201101-12-2011

Page 22: Volker wessels  wouter-hagen

Crisis: business as usualCrisis: business as usual

Lage waardering van alle tijden

Kenmerken bouwsectorLage waardering, van alle tijden.

Lopen met van LennepLopen met van Lennep. 1823. Jacob van Lennep en medestudent Dirk van Hogendorp bevinden zich in Bolsward in een kroeg.

“ Om zes uur kwamen wij in de stad, waar wij onze intrek namen in De Wijnberg. Hierj , j j gdronken wij thee met vier mensen, die wij door hun profaan, plat en ploerterig gesprekmeteen als aannemers herkenden."

01-12-201101-12-2011 © VolkerWessels© VolkerWessels