Voka persconferentie 070513

download Voka  persconferentie 070513

of 30

Embed Size (px)

description

Op 25 mei 2014 zijn het zowel Vlaamse als federale verkiezingen. Er blijft dus nog maar een goed jaar over om hun regeerakkoord volledig uit te voeren. Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, heeft nogmaals de prioriteiten voor het Vlaamse bedrijfsleven opgelijst.

Transcript of Voka persconferentie 070513

 • 1. Vokatitel1Nog 12 maanden voor deverkiezingen:Nu opleveren wat beloofd isPersconferentie7 mei 2013
 • 2. Vokatitel2Agenda 1. Economische situatie 2. Vlaamse prioriteiten 3. Federale prioriteiten 4. Conclusies 5. Vraag en antwoord
 • 3. Vokatitel31.Economische situatie
 • 4. Vokatitel4Krantenkoppen (1/3)
 • 5. Vokatitel5Krantenkoppen (2/3)
 • 6. Vokatitel6Krantenkoppen (3/3)
 • 7. Vokatitel7Concurrentievermogen neemt afen vertaalt zich in tekort op lopende rekening-12-10-8-6-4-20246810Saldo lopende rekening (in % bbp, 3jaars gemiddelde)Belgi Duitsland Spanje Nederland Frankrijk Eurostat
 • 8. Vokatitel8Omdat we de hoogste loonkosten in de eurozone hebben40.534.931.3 31.1 3127.221.9202530354045Belgi heeft de hoogste loonkosten in de eurozone(uurloonkost in euro) Eurostat
 • 9. Vokatitel9En de hoogste lasten op arbeid heffen.42.80%39.40%38.60%37.50% 37.10%35.80%34.60%32.80%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%Belgi Zweden Frankrijk Nederland Duitsland EU-gemiddelde Denemarken LuxemburgBelgi kampioenin het heffen van belastingen op arbeid Eurostat
 • 10. Vokatitel10Concurrentievermogen neemt ook af vanwege hogeelektriciteitsprijzen Febeliec
 • 11. Vokatitel1111KleineKMOs 2010 2013ResidentileklantEnergiefactuur CREG april 2013
 • 12. Vokatitel12Terwijl onze industrie het meest energie-intensief is.0510152025303540Aandeel van de energie-intensieve industrie in detoegevoegde waarde van de verwerkende nijverheidin 2010 (in % bbp) Eurostat
 • 13. Vokatitel13Ook werk aan de winkel in Vlaanderen.Onderwijs: Vlaanderen zakt van de 5de naar de 7de plaats12.511.202468101214161820%2009 2000 OECD
 • 14. Vokatitel14Mobiliteit: we rijden ons vast595237 3729 2925 2523 22010203040506070Belg staat het meest aantal uren in de file Inrix
 • 15. Vokatitel15Point of no return bereikt voor onze economie en welvaart Dringend actie nodig om onze welvaart veilig te stellen. Regeringen hebben nog vol jaar om actie teondernemen. Hierna lijsten we de acties op die voor Voka prioritairzijn.
 • 16. Vokatitel162.Vlaamse prioriteiten
 • 17. Vokatitel17Drie Vlaamse prioriteiten Prioriteit 1 - Omgevingsvergunning realiseren:o Wat? Bouw- en milieuvergunning integrereno Hoe? Decreet en uitvoeringsbesluitenomgevingsvergunning publicereno Timing? Voor eind 2013
 • 18. Vokatitel18Drie Vlaamse prioriteiten Prioriteit 2 - Hervorming secundair onderwijs doorvoeren:o Wat? Bruggen bouwen tussen ASO, TSO en BSO;afbouwen aantal studierichtingen; studieorintatie i.f.v.kansen op de arbeidsmarkto Hoe? Masterplan en decreet hervorming secundaironderwijs goedkeureno Timing? Masterplan goedkeuren voor eind mei2013, decreet publiceren voor verkiezingen
 • 19. Vokatitel19Drie Vlaamse prioriteiten Prioriteit 3 - Missing links aanpakken:o Wat? Reglementaire blokkades voor crucialewegenwerken opheffeno Hoe? Plan-MER Oosterweel afronden; NoodoplossingLimburgse Noord-Zuid verbinding uitwerken; Beslissingstrategische MER Brusselse Ring nemen.o Timing? Voor eind 2013
 • 20. Vokatitel203.Federale prioriteiten
 • 21. Vokatitel21Drie federale prioriteiten Prioriteit 1 Loonkostenhandicap afbouwen:o Wat? Realistische oplossing arbeiders-bedienden eneffectieve loonnormo Hoe? Wet met nieuw werknemersstatuut maken en wetop loonnorm bijstureno Timing? Wet werknemersstatuut publiceren voor 8 juli2013 en nieuwe wet op loonnorm voor einde van hetjaar publiceren
 • 22. Vokatitel22Wegwerken loonhandicap levert 157.200 jobs op Loonkosthandicap bedraagtvolgens Centrale Raad voorhet Bedrijfsleven (CRB)13,1% of 18,9 miljard euro. 1% verlaging op deloonmassa levert 12.000jobs op. Dus loonhandicapwegwerken levert 12.000 x13,1 of 157.200 jobs op!144125.1115120125130135140145150Actuele situatie Zonder loonhandicapTotale loonmassa privatesector (in mld euros) CRB en eigen berekeningen
 • 23. Vokatitel23Maatregelen regering (lastenverlaging, loonmatiging enindexhervorming) hebben weinig effect144141,6125.1115120125130135140145150Actuele situatie Maatregelen Di Rupo Zonder loonhandicapTotale loonmassa private sector(in mld euros) CRB en eigen berekeningen
 • 24. Vokatitel24Drie federale prioriteiten Prioriteit 2 Zesde staatshervorming uitvoeren:o Wat? Bevoegdheden en financiering overhevelen naardeelgebiedeno Hoe? Wetten tot uitvoering Vlinderakkoord finalisereno Timing? Politiek goedkeuren voorzomervakantie, wetten publiceren voor eind 2013
 • 25. Vokatitel25Vlinderakkoord brengt belangrijke bevoegdheden over naarVlaanderen Arbeidsmarkt:o Activering werkzoekendeno Lastenverlagingen voor doelgroepeno Dienstenchequeso Economische migratieo Vorming & opleiding Economie:o Vergunning handelsvestigingeno Energiedistributieo Woonbonus Welzijn:o Gezinsbijslageno Ouderenzorgo Gezondheidszorg
 • 26. Vokatitel26Drie federale prioriteiten Prioriteit 3 - Energiekostenhandicap afbouwen: 1/ competitiviteit bedrijven waarborgen :o Wat? De offshore-toeslag in de tarieven beperkeno Hoe? Invoeren van mechanisme van degressiviteit en plafond via weten besluito Timing? Goedgekeurd op ministerraad 3 mei, nu publiceren voor eindjuni 2013 2/ verdere kostenstijging afremmen :o Wat? Federale ondersteuningsmechanisme aanpasseno Hoe? Operationaliseren van voorstel-Dralans via wet/besluito Timing? Wet politiek goedkeuren voor eind juni 2013 en publicerenvoor eind 2013
 • 27. Vokatitel274.Conclusies
 • 28. Vokatitel28Conclusies Er zijn nog heel wat concrete acties mogelijk die aanzet geven totoplossing van onze socio-economische problemen. Vlaamse en federale regering moeten komende 12 maanden tempoopvoeren om elk op te leveren wat zij beloofd hebben:o Vlaamse prioriteiten: Omgevingvergunning realiseren Hervorming secundair onderwijs doorvoeren Missing links aanpakkeno Federale prioriteiten: Loonkostenhandicap afbouwen Zesde staatshervorming uitvoeren Energiekostenhandicap afbouwen
 • 29. Vokatitel29Conclusies Volgende regionale en federale regeringen zullen