Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

download Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

of 23

Embed Size (px)

description

Nederlandstalige powerpoint presentatie van de persconferentie van de Rabobank Groep jaarcijfers 2013

Transcript of Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

 • 1. Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014
 • 2. Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur
 • 3. 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking: geen fiscale verrekening Binnenlands bankbedrijf: minder lenen, meer sparen en meer aflossen, stijging mobiel en 0402141 internetbankieren, hoge waardeveranderingen Internationaal bankbedrijf: resultaatsverbetering afgezien van het schikkingsbedrag, lagere waardeveranderingen, overeenstemming over verkoop BGZ 2014: Aanhoudend moeilijke marktomstandigheden, vooruitzichten onzeker Transformatie Rabobank Visie 2016 Samenvoeging activiteiten RN en Rabobank International Reorganisaties en vermindering van arbeidsplaatsen Toenemende wet- en regelgeving; stevige buffers noodzakelijk Rabobank: Stevige fundamenten door coperatief model, midden in de samenleving
 • 4. Jaarcijfers 2013 analyse Bert Bruggink, CFO
 • 5. Nettowinst Per bedrijfssegment In miljoenen euros 31-dec-13 31-dec-12 mutatie 781 953* -18% 52 704 -93% Leasing 422 367 +15% Rabo Vastgoedgroep -817 -113 Beindigde bedrijfsactiviteiten (Robeco) en overig 1.574 147 Rabobank Groep 2.012 2.058 Binnenlands retailbankbedrijf Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf * Resultaat gecorrigeerd voor niet doorbelaste kosten vanuit Rabobank Nederland. -2%
 • 6. Waardeveranderingen (1) Boven langjarig gemiddelde In basispunten van gemiddelde kredietverlening 60 50 Waardeveranderingen 40 30 10-jarig voortschrijdend gemiddelde 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Waardeveranderingen 59 (52) bp; langjarig gemiddelde 28 bp Toename vooral bij Rabo Vastgoedgroep 2013
 • 7. Waardeveranderingen (2) Per bedrijfssegment In basispunten 2013 2012 langjarig gemiddelde Binnenlands retailbankbedrijf 45 44 16 Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf 57 59 54 Leasing 59 53 68 278 124 49 59 52 28 Vastgoed Rabobank Groep
 • 8. Woninghypotheken in Nederland 48% van kredietverlening; 5% van waardeveranderingen Woninghypotheken in miljarden euro's 31-dec-12 209,6 31-dec-13 209,1 Waardeveranderingen in miljoen euro's 31-dec-12 113 31-dec-13 127 eerste helft tweede helft Woninghypotheken 209,1 (209,6) miljard euro Extra aflossingen 3,6 miljard euro; 1,3 miljard euro hoger dan in 2012 20% (19)% portefeuille gefinancierd met NHG Loan-to-value 81% (81)% Waardeveranderingen 6 (6) basispunten Circa 6.600 of 0,55% klanten betalingsachterstand van 90 dagen of meer Circa 3.400 of 0,28% klanten herstel niet meer mogelijk
 • 9. Kredietverlening in commercieel vastgoed in Nederland Afboekingen versus waardeveranderingen In miljoenen euros 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010 Waardeveranderingen 2011 Afboekingen 2012 2013
 • 10. Binnenlands retailbankbedrijf Nettowinst 781 miljoen euro; -18% Nettowinst in miljoenen euro's 953 31-dec-12 Vorming reorganisatievoorziening Kosten kredietverliezen boven langjarig 781 31-dec-13 gemiddelde In miljarden euro's 31-dec-12 214,5 306,5 31-dec-13 215,7 303,1 Toevertrouwde middelen Kredietportefeuille Kredietportefeuille 303,1 miljard euro; -1% Meer aflossingen op hypotheken Toevertrouwde middelen 215,7 miljard euro; +1%
 • 11. Wholesale en internationaal retail Nettowinst 52 miljoen euro; -93% Nettowinst in miljoenen euro's 704 31-dec-12 Schikkingen Libor-onderzoeken Afbouw Equity Derivatives en ACC Bank 52 31-dec-13 In miljarden euro's 31-dec-12 117,9 107,5 31-dec-13 111,6 92,1 Toevertrouwde middelen Kredietportefeuille Daling van kosten kredietverliezen Kredietportefeuille 92,1 miljard euro; -14% waarvan Bank BGZ 6,3 miljard euro Aandeel food en agri in portefeuille 54% (50%) Toevertrouwde middelen 111,6 miljard euro; -5% waarvan Bank BGZ 6,4 miljard euro RaboDirect-spaargeld 29,1 miljard euro; +23%
 • 12. Leasing Nettowinst 422 miljoen euro; +15% Nettowinst in miljoenen euro's 367 31-dec-12 Toename rentewinst Daling bedrijfslasten 31-dec-13 422 Kosten kredietverliezen onder langjarig gemiddelde Leaseportefeuille in miljarden euro's 31-dec-12 29,6 31-dec-13 30,2 Leaseportefeuille 30,2 miljard euro; +2% Aandeel food en agri in portefeuille 30% (29%)
 • 13. Vastgoed Nettoverlies Rabo Vastgoedgroep 817 miljoen euro Afwaarderingen op grondposities en Nettowinst Rabo Vastgoedgroep in miljoenen euro's 31-dec-12 31-dec-13 herwaardering van grondexploitaties Afwaarderingen op commercieel vastgoedposities Toename kosten kredietverliezen -113 -817 In miljarden euros 7341 19,2 17200 5,5 31-dec-12 8982 19,4 31-dec-13 17800 5,9 Kredietportefeuille Beheerd vermogen Aantal verkochte woningen 5.169; -18% Kredietportefeuille 19,4 miljard euro; +1% Beheerd vermogen 5,9 miljard euro; +7%
 • 14. Balans In miljarden euros 31-dec-13 31-dec-12 Geldmiddelen en kasequivalenten Kredieten aan clinten Financile activa 31-dec-13 31-dec-12 middelen 329,4 334,3 Uitgegeven schuldpapier 195,4 223,3 15,5 27,1 Toevertrouwde 43,0 68,1 460,2 485,3 56,7 62,7 Vorderingen op andere Schulden aan andere banken Derivaten en overige banken 40,8 35,4 handelsverplichtingen 50,2 74,8 Derivaten 39,7 65,4 Overige verplichtingen 43,7 49,1 Overige activa 33,8 33,7 Eigen vermogen 40,0 42,1 674,1 750,7 674,1 750,7 Totaal activa Totaal passiva
 • 15. Kredietverlening Kredietportefeuille private clinten in miljarden euro's -2% 460 -7% Particulieren HID -6% 450 440 430 420 31-dec-12 Food en agri 31-dec-13 Kredietportefeuille 439,0 miljard euro; -4% Krimp bij lokale Rabobanken en Rabobank International Nagenoeg stabiel bij De Lage Landen en FGH Bank en gematigde groei bij Obvion
 • 16. Funding (1) Toevertrouwde middelen en liquiditeitsratios Toevertrouwde middelen in miljarden euro's +1% 340 335 330 325 320 315 310 31-dec-12 -4% Sparen Overige 31-dec-13 Toevertrouwde middelen 329,4 miljard euro; -1% Particuliere spaargelden 151 ,5 miljard euro; +1% Loan-to-depositratio 1,35 (1,39) Net stable funding ratio; NSFR 102% (102%) en 114% op basis van nieuwe voorstellen Liquidity coverage ratio; LCR 126% (145%)
 • 17. Funding (2) Liquiditeitspositie op comfortabel niveau In miljarden euros Binnenlands retailbankbedrijf Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf Overige onderdelen 31-dec-13 215,7 111,6 2,1 31-dec-12 214,5 117,9 1,9 Mutatie +1,2 -6,3 +0,2 Toevertrouwde middelen 329,4 334,3 -4,9 Uitgegeven schuldpapier 195,4 223,3 -27,9 121 157 -36 Liquiditeitspositie
 • 18. Eigen vermogen In miljarden euros Eigen vermogen per 31-dec-12 Nettowinst Betalingen ledencertificaten en hybride vermogen Reserveringscapaciteit Herwaarderingen Mutatie Rabobank ledencertificaten Mutatie belangen van derden Aflossing hybride vermogen Overige mutaties Eigen vermogen per 31-dec-13 42,1 2,0 -1,0 1,0 -1,3 -0,8 -0,5 -0,1 -0,4 40,0
 • 19. Kapitaal (1) Strategie In procenten van RWA 25% 20% 15% 10% 5% 4,5% 3,0% 3,2% 3,1% 2,8% 3,5% 2,0% 10,1% 10,7% 12,0% 31-dec-12 31-dec-13 Doel 2016 1,8% 4,1% 0% Ingehouden winsten en reserves Additioneel tier 1 Rabobank Certificaten Tier 2 Doel kapitaalratio >20%; 2013 19,8% Doel tier 1-ratio 17,5%; 2013 16,6% Doel core tier