Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

of 23 /23
Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013

Embed Size (px)

description

Nederlandstalige powerpoint presentatie van de persconferentie van de Rabobank Groep jaarcijfers 2013

Transcript of Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Page 1: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Persconferentie

27 februari 2014

Jaarcijfers 2013

Page 2: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur

Page 3: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

0402141

2013: een bewogen jaar • Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst

• LIBOR-schikking: geen fiscale verrekening

• Binnenlands bankbedrijf: minder lenen, meer sparen en meer aflossen, stijging mobiel en internetbankieren, hoge waardeveranderingen

• Internationaal bankbedrijf: resultaatsverbetering afgezien van het schikkingsbedrag, lagere waardeveranderingen, overeenstemming over verkoop BGZ

• 2014: Aanhoudend moeilijke marktomstandigheden, vooruitzichten onzeker

• Transformatie Rabobank

• Visie 2016

• Samenvoeging activiteiten RN en Rabobank International

• Reorganisaties en vermindering van arbeidsplaatsen

• Toenemende wet- en regelgeving; stevige buffers noodzakelijk

• Rabobank: Stevige fundamenten door coöperatief model, midden in de samenleving

Page 4: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Jaarcijfers 2013 – analyse Bert Bruggink, CFO

Page 5: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Nettowinst Per bedrijfssegment

In miljoenen euro’s 31-dec-13 31-dec-12 mutatie

Binnenlands retailbankbedrijf 781 953* -18%

Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf 52 704 -93%

Leasing 422 367 +15%

Rabo Vastgoedgroep -817 -113

Beëindigde bedrijfsactiviteiten (Robeco) en overig 1.574 147

Rabobank Groep 2.012 2.058 -2%

* Resultaat gecorrigeerd voor niet doorbelaste kosten vanuit Rabobank Nederland.

Page 6: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Waardeveranderingen (1) Boven langjarig gemiddelde

0

10

20

30

40

50

60

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

In basispunten van gemiddelde kredietverlening

Waarde-veranderingen

10-jarigvoortschrijdendgemiddelde

• Waardeveranderingen 59 (52) bp; langjarig gemiddelde 28 bp

• Toename vooral bij Rabo Vastgoedgroep

Page 7: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Waardeveranderingen (2) Per bedrijfssegment

In basispunten 2013 2012 langjarig

gemiddelde

Binnenlands retailbankbedrijf 45 44 16

Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf 57 59 54

Leasing 59 53 68

Vastgoed 278 124 49

Rabobank Groep 59 52 28

Page 8: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Woninghypotheken in Nederland 48% van kredietverlening; 5% van waardeveranderingen

31-dec-13

31-dec-12

Woninghypotheken in miljarden euro's

31-dec-13

31-dec-12

Waardeveranderingen in miljoen euro's

eerste helft tweede helft

Woninghypotheken 209,1 (209,6) miljard euro

• Extra aflossingen 3,6 miljard euro; 1,3 miljard euro hoger dan in 2012

• 20% (19)% portefeuille gefinancierd met NHG

• Loan-to-value 81% (81)%

209,6

113

127

209,1

Waardeveranderingen 6 (6) basispunten

• Circa 6.600 of 0,55% klanten betalingsachterstand van 90 dagen of meer

• Circa 3.400 of 0,28% klanten herstel niet meer mogelijk

Page 9: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Eén kolom Tekst

Kredietverlening in commercieel vastgoed in Nederland Afboekingen versus waardeveranderingen

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2010 2011 2012 2013

In miljoenen euro’s

Waardeveranderingen Afboekingen

Page 10: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Binnenlands retailbankbedrijf Nettowinst 781 miljoen euro; -18%

31-dec-13

31-dec-12

Nettowinst in miljoenen euro's

31-dec-13

31-dec-12

In miljarden euro's

Toevertrouwde middelen Kredietportefeuille

• Vorming reorganisatievoorziening

• Kosten kredietverliezen boven langjarig gemiddelde

953

214,5 306,5

215,7 303,1

781

• Kredietportefeuille 303,1 miljard euro; -1%

• Meer aflossingen op hypotheken

• Toevertrouwde middelen 215,7 miljard euro; +1%

Page 11: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Wholesale en internationaal retail Nettowinst 52 miljoen euro; -93%

31-dec-13

31-dec-12

Nettowinst in miljoenen euro's

31-dec-13

31-dec-12

In miljarden euro's

Toevertrouwde middelen Kredietportefeuille

• Schikkingen Libor-onderzoeken

• Afbouw Equity Derivatives en ACC Bank

• Daling van kosten kredietverliezen

704

52

117,9 107,5

111,6 92,1

• Kredietportefeuille 92,1 miljard euro; -14% waarvan Bank BGZ 6,3 miljard euro

• Aandeel food en agri in portefeuille 54% (50%)

• Toevertrouwde middelen 111,6 miljard euro; -5% waarvan Bank BGZ 6,4 miljard euro

• RaboDirect-spaargeld 29,1 miljard euro; +23%

Page 12: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Leasing Nettowinst 422 miljoen euro; +15%

31-dec-13

31-dec-12

Nettowinst in miljoenen euro's

31-dec-13

31-dec-12

Leaseportefeuille in miljarden euro's

• Toename rentewinst

• Daling bedrijfslasten

• Kosten kredietverliezen onder langjarig gemiddelde

367

422

29,6

30,2

• Leaseportefeuille 30,2 miljard euro; +2%

• Aandeel food en agri in portefeuille 30% (29%)

Page 13: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Vastgoed Nettoverlies Rabo Vastgoedgroep 817 miljoen euro

31-dec-13

31-dec-12

Nettowinst Rabo Vastgoedgroep in miljoenen euro's • Afwaarderingen op grondposities en herwaardering van grondexploitaties

• Afwaarderingen op commercieel vastgoedposities

• Toename kosten kredietverliezen

-113

-817

7341

17200

8982

17800 31-dec-13

31-dec-12

In miljarden euro’s

Kredietportefeuille Beheerd vermogen

• Aantal verkochte woningen 5.169; -18%

• Kredietportefeuille 19,4 miljard euro; +1%

• Beheerd vermogen 5,9 miljard euro; +7%

19,2 5,5

5,9 19,4

Page 14: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Titel met grote Tabel

Balans

In miljarden euro’s 31-dec-13 31-dec-12 31-dec-13 31-dec-12

Geldmiddelen en Toevertrouwde

kasequivalenten 43,0 68,1 middelen 329,4 334,3

Kredieten aan cliënten 460,2 485,3 Uitgegeven schuldpapier 195,4 223,3

Financiële activa 56,7 62,7 Schulden aan andere banken 15,5 27,1

Vorderingen op andere Derivaten en overige

banken 40,8 35,4 handelsverplichtingen 50,2 74,8

Derivaten 39,7 65,4 Overige verplichtingen 43,7 49,1

Overige activa 33,8 33,7 Eigen vermogen 40,0 42,1

Totaal activa 674,1 750,7 Totaal passiva 674,1 750,7

Page 15: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Kredietverlening

420

430

440

450

460

31-dec-12 Particulieren HID Food en agri 31-dec-13

Kredietportefeuille private cliënten in miljarden euro's

Kredietportefeuille 439,0 miljard euro; -4%

• Krimp bij lokale Rabobanken en Rabobank International

• Nagenoeg stabiel bij De Lage Landen en FGH Bank en gematigde groei bij Obvion

-2% -7% -6%

Page 16: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Funding (1) Toevertrouwde middelen en liquiditeitsratio’s

310315320325330335340

31-dec-12 Sparen Overige 31-dec-13

Toevertrouwde middelen in miljarden euro's

+1% -4%

Toevertrouwde middelen 329,4 miljard euro; -1%

• Particuliere spaargelden 151 ,5 miljard euro; +1%

• Loan-to-depositratio 1,35 (1,39)

• Net stable funding ratio; NSFR 102% (102%) en 114% op basis van nieuwe voorstellen

• Liquidity coverage ratio; LCR 126% (145%)

Page 17: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Titel met grote Tabel

Funding (2) Liquiditeitspositie op comfortabel niveau

In miljarden euro’s 31-dec-13 31-dec-12 Mutatie

Binnenlands retailbankbedrijf 215,7 214,5 +1,2

Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf 111,6 117,9 -6,3

Overige onderdelen 2,1 1,9 +0,2

Toevertrouwde middelen 329,4 334,3 -4,9

Uitgegeven schuldpapier 195,4 223,3 -27,9

Liquiditeitspositie 121 157 -36

Page 18: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Eigen vermogen

In miljarden euro’s

Eigen vermogen per 31-dec-12 42,1

Nettowinst 2,0

Betalingen ledencertificaten en hybride vermogen -1,0

Reserveringscapaciteit 1,0

Herwaarderingen -1,3

Mutatie Rabobank ledencertificaten -0,8

Mutatie belangen van derden -0,5

Aflossing hybride vermogen -0,1

Overige mutaties -0,4

Eigen vermogen per 31-dec-13 40,0

Page 19: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Kapitaal (1) Strategie

10,1% 10,7% 12,0%

3,0% 2,8% 2,0% 4,1% 3,1% 3,5% 1,8% 3,2%

4,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

31-dec-12 31-dec-13 Doel 2016

In procenten van RWA

Ingehouden winsten en reserves Rabobank Certificaten

Additioneel tier 1 Tier 2

Doel kapitaalratio >20%; 2013 19,8%

Doel tier 1-ratio 17,5%; 2013 16,6%

Doel core tier 1-ratio 14%; 2013 13,5%

Page 20: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Kapitaal (2) Verbetering kapitaalspositie

• Rabobank Ledencertificaten omgezet in Rabobank Certificaten

• Omvang tier 2-vermogen uitgebreid

• Overgang naar nieuwe pensioenregeling

• Verkoop van dochters

• Zwaardere eisen vanuit toezichthouder - CRD IV

Page 21: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Ontwikkeling vermogensratio’s Verdere verbetering ratio’s in 2013

0

4

8

12

16

20

24

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vermogensratio’s in procenten

Core tier 1-ratio Non core tier 1 Tier 2

Page 22: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

22

Bedankt voor uw aandacht

Page 23: Rabobank Groep Jaarcijfers 2013 presentatie persconferentie

Jaarcijfers 2013 Jaarcijfers 2013