Febelfin persconferentie 04.03.2012

58
Uitdagingen voor Belgische financiële sector ten dienste van mens en economie Filip Dierckx, Voorzitter Febelfin Michel Vermaerke, Gedelegeerd bestuurder Febelfin Febelfin 4 maart 2013

description

 

Transcript of Febelfin persconferentie 04.03.2012

Page 1: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Uitdagingen voor Belgische financiële sector ten dienste van mens en economie

Filip Dierckx, Voorzitter FebelfinMichel Vermaerke, Gedelegeerd bestuurder Febelfin

Febelfin 4 maart 2013

Page 2: Febelfin persconferentie 04.03.2012

2

AGENDA

Febelfin 4 maart 2013

I. 3 kerntaken II. 3 succesfactorenIII. 4 engagementenIV. Besluit

Uitdagingen voor Belgische financiële sector ten dienste van mens en economie

Page 3: Febelfin persconferentie 04.03.2012

3

I. 3 kerntaken

Febelfin 4 maart 2013

Page 4: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 4

Externe én interne oefening brengen kerntaken in kaart

CSR Rapport Strategische agenda

Het is onze wens dat in nauw overleg een Duurzaam en Vitaal Financieel Model kan uitgebouwd worden.

Dit overleg moet leiden tot een langetermijnvisie voor de sector. Een visie die rekening houdt met de

draagkracht van de sector, gebaseerd is op principes van level playing field en proportionaliteit. Enkel zo

zullen we tot een stabiel kader komen waarin de sector verder mede kan bijdragen tot een

verwezenlijking van maatschappelijke welvaart. Filip Dierckx, Febelfin Luncheon

Page 5: Febelfin persconferentie 04.03.2012

5

3 kerntaken van financiële sector voor samenleving

Febelfin 4 maart 2013

Financieren economie

Evenwichtig omgaan met sparen & beleggen

Zorgen voor moderne & efficiënte financiële infrastructuur

WELKE KERNTAKEN?

Binnen een kader van evenwichtige regelgeving, efficiënt toezicht & concurrentiële marktwerking

Page 6: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 6

Kerntaken van financiële sector

TR

AN

SF

OR

MA

TIE

INT

ER

ME

DIA

TIE

Traditionele bancaire

kredietverlening

• Kredietverlening aan-ondernemingen -gezinnen -overheden

• Concurrentiële tarieven

• Verantwoord risicobeheer

Alternatieve vormen van financiering

• LT KMO-fondsen

• Projectobligaties/volkslening

• Risicokapitaal

• …

Financieren van economie

Page 7: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 7

Kerntaken van financiële sector

Focus op lokale markt

Risico-beheersing

Evenwichtig aanbod

beleggings-producten

Moratorium

Evenwichtig omgaan met sparen & beleggen

Page 8: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 8

Kerntaken van financiële sector

Vei l igheid Innovatie Mult ikanaal

Stimuler ing elektronisch &

mobiel betaalverkeer

Zorgen voor efficiënte & moderne financiële infrastructuur

Page 9: Febelfin persconferentie 04.03.2012

9

II. 3 succesfactoren

Febelfin 4 maart 2013

Kernwoorden: realisme, samenwerking, rendabiliteit

Page 10: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Wat is er nodig om kerntaken verder uit te voeren?

Febelfin 4 maart 2013

Uitvoering van kerntaken gaat gepaard

met

Realisme

Samenwerking & dialoog met overheden

Voldoende rendabiliteit

10

Page 11: Febelfin persconferentie 04.03.2012

11

Realisme is noodzakelijkOnmogelijke spreidstanden vermijden

Banken mogen geen enkel risico

nemen Banken moeten goedkope kredieten

verstrekken

Banken moeten balansen

afbouwen en hefboom

verkleinenBanken moeten meer

krediet verlenen

Banken moeten meer LT funding

aantrekken LT funding zal duurder en risicovoller worden door Basel III & bail-in

Banken mogen niet complex zijn Banken opereren in

complexe geglobaliseerde

markten

Banken moeten hogere vergoeding

op spaarboekje geven

Banken moeten goedkope kredieten

verstrekken

Page 12: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 12

Samenwerking & dialoog met overheden

Enkele voorbeelden

Basel III (exportfinanciering, LCR)

Moratorium complexe producten

Covered Bonds

Zorgtraject Ford Genk & ArcelorMittal

Bankenplan/Table ronde financement des PME

Page 13: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Bron : Febelfin-presentatie op basis van NBB-gegevens.Geconsolideerde gegevens, en vanaf 2006, op basis van IAS/IFRS rapporteringsschema’s. ROE: return on (average) equity.(Enkel voor banken naar Belgisch recht).

4,5

0,7

10,5

-2,6

-36,5

13,2

22,4

18,5

15,8

13,6

11,8

13,7

20,4

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

Jan-Sept 2012

2011

2010

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

ROE

2008

2009

Febelfin 4 maart 2013

Voldoende rendabiliteit is essentieel…

13

Page 14: Febelfin persconferentie 04.03.2012

14

… maar rendabiliteit staat onder zware druk…

RENDABILITEIT VAN BELGISCHE

FINANCIËLE SECTOR

Sectorbijdragen

Prudentiële initiatieven

Structurele maatregelen

Operationelemaatregelen

Kapitaalvereisten

Consumenten-beschermingKapitaalkost

Economische omgeving

Page 15: Febelfin persconferentie 04.03.2012

15

  2012(in mio EUR)

2013* (in mio EUR)

Abonnementstaks 175 ~210

‘Gewone’ jaarbijdrage DGS 258 258

Tijdelijke bijzondere/bijkomende DGS-bijdrage

580 161

Jaarbijdrage aan Resolutiefonds (FSC)

251 251

Nieuwe jaarlijkse taks op de kredietinstellingen

81 81

Totale bruto-bijdragenlast voor de sector

1.345  ~961

Uitkering door ‘gewoon’ Beschermingsfonds

580 ~161

Totale netto-bijdragenlast voor de sector

765 ~800

…omwille van fiscale redenen….

Bruto bankenheffing: 961 mio EUR(uitkering door ‘gewoon’ Beschermingsfonds niet meegerekend)

* Schatting 2013. Bedrag afhankelijk van exacte evolutie van spaardeposito’s in 2012. Febelfin 4 maart 2013

Page 16: Febelfin persconferentie 04.03.2012

…omwille van operationele redenen…

Bron: Gegevens op geconsolideerde basis en, vanaf 2006, volgens IFRS-normen.

Febelfin 4 maart 2013

Evolutie cost – income ratio (in %)

16

Grote bezorgdheid over toenemende operationele lasten, o.a.:

• Toenemende regelgeving, toezicht & compliance

• Specifieke dossiers van hervorming (21% + 4%, hervorming spaarboekje,…)

• LoonkostenevolutieJan-sept 2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

50 55 60 65 70 75 80 85 90

71.4

67.3

65.9

77.5

85.0

61.1

55.7

72.6

72.0

73.9

74.7

74.1

72.2

Page 17: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 17

…en onvoldoende duurzame rendabiliteit kan impact hebben op verschillende vlakken

KLANT

PERSONEEL AANDEELHOUDER

DUURZAAM FINANCIEEL

MODEL

Minder eigen vermogen tast liquiditeit & solvabiliteit aan

Minder solide financieel systeem

Page 18: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 18

De weg naar een duurzame & vitale financiële sector ten dienste van mens & economie

loopt via:

3 KERNTAKEN

3 SUCCESFACTOREN

4 ENGAGEMENTEN

Page 19: Febelfin persconferentie 04.03.2012

19

III. 4 engagementen

Febelfin 4 maart 2013

Page 20: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Engagementen van financiële sector voor samenleving

Febelfin 4 maart 2013

Economie te financierenGediversifieerd bancair landschap met laag risicoprofiel te behouden

Infrastructuur verder te moderniseren & te innoveren

Sociaal – economische rol in samenleving te vervullen

De financiële sector engageert zich om

20

Page 21: Febelfin persconferentie 04.03.2012

21Febelfin 4 maart 2013

Financiële sector engageert zich om economie te financieren

1

Page 22: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 22

“Een EUR krediet voor elke extra EUR spaargeld”(eind 2007 – eind 2012)

Evolutie volume gereglementeerde spaarrekeningen en krediet sedert 2007(Bron: Nationale Bank van België)

Eind 2007 Eind 2010 Eind 2011 Eind december 2012

Stijging tussen eind 2007

– eind december 2012

Gereglemen-teerde spaardeposito’s

EUR 148,8 miljard

EUR 214,8 miljard

EUR 218,7 miljard

EUR 235,8 miljard

+ EUR 87,0 miljard

(+ 58,5 %)

Kredieten aan ondernemingen

EUR 97,1 miljard

EUR 112,6 miljard

EUR 115,8 miljard

EUR 116,7 miljard

+ EUR 19,6 miljard

(+ 20,2 %)

Hypothecair krediet

EUR 139,3 miljard

EUR 165,5 miljard

EUR 175,6 miljard

EUR 183,2 miljard

+ EUR 43,9 miljard

(+ 31,5 %)

Kredieten aan de Belgische overheid

EUR 68,8 miljard

EUR 82,2 miljard

EUR 91,7 miljard

EUR 92,8 miljard

+ EUR 24,0 miljard

(+ 34,8%)

+ 87,5 miljard

EUREXTRA (sedert 2007)

Page 23: Febelfin persconferentie 04.03.2012

23

Evolutie kredietverlening aan ondernemingen

Febelfin data= NBB + verbinteniskredieten + zelfstandigen/vrije beroepen

NBB data= volume opgenomen krediet door Belgische niet-financiële ondernemingen

Febelfin 4 maart 2013

128 mia EUR (December)

117 mia EUR (December)

Hoogtepunt

Uittreksel Jaarverslag 2012 van Nationale Bank van België: In België zetten de kredietinstellingen de sedert het uitbreken van de financiële crisis begonnen herstructurering van hun balans voort. In 2012 verminderden ze met name hun vorderingen op de perifere landen van het eurogebied. Terzelfdertijd spitsten ze zich opnieuw toe op hun intermediatieactiviteiten in België en op hun strategische markten: de bij de retailcliënten aangetrokken deposito’s namen toe en de kredietverlening bleef over het geheel genomen gehandhaafd.

Page 24: Febelfin persconferentie 04.03.2012

24

Kredietverlening aan ondernemingenaan concurrentiële tarieven

Febelfin 4 maart 2013

September2008

September2010

September2011

September 2012

December 2012

5,54% 3,05% 3,43% 2,98% 2,92%(historisch dieptepunt)

2,92%

Gemiddelde gewogen interestvoet voor nieuwe kredieten

Page 25: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 25

Traditionele kredietverlening onder druk….

Verminderde vraag naar krediet

Verminderde productie van krediet

Moeilijke economische context

Mogelijke impact op kredietwaardigheid &

daling financiële onafhankelijkheid

KMO’s

Reg

elg

evin

gC

on

jun

ctu

ur

Basel IIIMoeilijkere LT/MT kredietverlening

Page 26: Febelfin persconferentie 04.03.2012

26

Bron: Febelfin-gegevens.Trimestriële kredietbarometer voor kredieten aan ondernemingen.

Conjunctuur weegt op kredietvraag & kredietproductie

Kredietvraag Kredietproductie

Febelfin 4 maart 2013

Page 27: Febelfin persconferentie 04.03.2012

27

Conjunctuur: eigen vermogen van KMO’s onder druk

• Graad financiële onafhankelijkheid (verhouding eigen vermogen t.o.v. verplichtingen) daalt voor KMO’s de jongste 2 jaar (na aanhoudende stijging over periode 2003 – 2009)

• Graad financiële onafhankelijkheid daalde voor de allerkleinste ondernemingen met 12,7 procentpunt de laatste 10 jaar

• 17,3% van ondernemingen heeft negatief eigen vermogen in 2011

• Onderzoek NBB bij staal van 242.000 niet-financiële vennootschappen (226.000 KMO’s en 16.000 grote ondernemingen; voor het jaar 2011)

Bron: NBB - Resultaten en financiële situatie van de ondernemingen in 2011

De graad van financiële onafhankelijkheid is de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale passiva. Een hoge ratio betekent dat de onderneming onafhankelijk is van vreemde middelen wat 2 positieve effecten heeft : om te beginnen, zijn de financiële lasten gering en oefenen ze dus weinig druk uit op het resultaat ; vervolgens kunnen, indien nodig, nieuwe schulden gemakkelijk en onder gunstige voorwaarden worden aangegaan. De graad van financiële onafhankelijkheid kan ook worden geïnterpreteerd als een maatstaf voor het financiële risico van een onderneming, aangezien de vergoeding van derden vast is, in tegenstelling tot de in de tijd variërende resultaten van de ondernemingsmiddelen. (NBB)

Page 28: Febelfin persconferentie 04.03.2012

28

Conjunctuur: risicogehalte KMO dossiers stijgt

Risico-categorie (1)

Aantal kredietaanvragen van KMO’s

KMO’s waarvan middelgrote ondernemingen waarvan kleine ondernemingen

Aandeel in totaal aantal

kredietaanvragen (in %)

Evolutie (in %)

Aandeel in totaal aantal

kredietaanvragen (in %)

Evolutie (in %)

Aandeel in totaal aantal

kredietaanvragen (in %)

Evolutie (in %)

2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011

Gering risico 55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6

Middelgroot risico 27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7

Hoog risico 7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0

Erg hoog risico 1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0

No Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6

Bron: interne Febelfin-enquête (1) De risicocategorieën zijn ingedeeld op basis van de Probability of Default (PD) - Gering (van 0% tot circa 0,8%)- Middelgroot (van circa 0,8% tot circa 4%)- Hoog (van circa 4% tot circa 21%) - Erg hoog (van circa 21% tot 100%)

Febelfin 4 maart 2013

Page 29: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 29

Financieringsnoden van de economie

LT kredietverlening

door banken

InvesteringskredietenLT

exportkredieten

KT kredietverlening

door banken

Documentair krediet

Straight loansKT

exportkredieten

LT schuldfinancieri

ng

KMO fondsenProjectobligaties

Volkslening

Durfkapitaal

Win-winCrowd funding

TRANSFORMATIE INTERMEDIATIE

Traditionele bancaire kredietverlening

Alternatieve vormen van financiering

Page 30: Febelfin persconferentie 04.03.2012

30

Dialoog van sector met overheden over alternatieve financiering

Febelfin 4 maart 2013

KMO-fondsen Risicokapitaal

Volkslening Projectobligaties

~

Page 31: Febelfin persconferentie 04.03.2012

31

Andere aandachtspunten

Febelfin 4 maart 2013

Funding lossKredietvoorwaarden & kredietaanbevelingen

KT financiering Crowd funding

Page 32: Febelfin persconferentie 04.03.2012

32Febelfin 4 maart 2013

BESLUIT FINANCIERING ECONOMIE

• Handhaving kredietverlening (NBB)• Moeilijke conjunctuur, moeilijkere dossiers• Initiatieven alternatieve financiering• Bijzondere aandachtspunten

Page 33: Febelfin persconferentie 04.03.2012

33Febelfin 4 maart 2013

Financiële sector engageert zich om gediversifieerd bancair landschap met laag risicoprofiel te behouden2

Page 34: Febelfin persconferentie 04.03.2012

2013 is 2008 nietHard gewerkt aan solvabiliteit, liquiditeit en inkrimping balans

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens (geconsolideerde basis)

34Febelfin 4 maart 2013 34

Kleinere balans, meer eigen vermogen, kleinere hefboom

Totale passiva van de

Belgische banksector

(in miljard EUR)

Totaal kapitaal en reserves van

de Belgische banksector

(in miljard EUR)

Hefboom

(in eenheden)

Eind september 2007

1.567,9 50,7 29,9

Eind september 2012

1.143,0 59,1 18,3

Evolutie in % -27,1% +16,6% -38,7%

Page 35: Febelfin persconferentie 04.03.2012

35Febelfin 4 maart 2013

283 300 304 318

454 362 308 249

102

7883

68

0

20

40

60

80

100

120

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2009 2010 2011 Sep-12

Retaildeposito's Totaal korte termijn wholesale financiering Reglementaire liquiditeitsratio (in %)

Bron:NBB (in mia EUR)

Belgische banken gebruiken meer deposito’s dan financiering via financiële markten

2013 is 2008 nietHard gewerkt aan betere liquiditeit

* Reglementaire liquiditeitsratio: deze ratio geeft de verhouding weer tussen enerzijds de netto-uitstroom van middelen in een stressscenario (met tijdshorizon van 1 maand) en anderzijds de buffer van liquide beschikbare activa om aan de uitstroom het hoofd te bieden. De ratio moet 100 % of minder bedragen (m.a.w. hoe lager het cijfer hoe steviger de liquiditeitspositie). Bron NBB

*

Page 36: Febelfin persconferentie 04.03.2012

36

Evolutie risicogewogen activa (bron: NBB, in miljarden EUR)

2007 2008 2009 2010 2011 Sept 2012

Verschil (%)

583,5 491,7 407,5 372,5 373,8 368,5 - 36,8%

Febelfin 4 maart 2013

Banken nemen minder risico’s

2013 is 2008 nietHard gewerkt aan betere solvabiliteit

Page 37: Febelfin persconferentie 04.03.2012

37Febelfin 4 maart 2013

Vermindering van:• Internationale activiteiten &

blootstelling op het buitenland• Financiering via financiële

markten

Toename van:• Funding via thuismarkt

(spaardeposito’s)• Kredietverlening aan

thuismarkt (hypothecair krediet & kredieten aan ondernemingen)

2013 is 2008 nietBelgische bancaire activiteiten zijn Belgischer geworden

* Geconsolideerde cijfers, banken naar Belgisch recht.

Page 38: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 38

2013 is 2008 nietStrengere regelgeving & scherper toezicht:Belgisch, Europees & internationaal

Basel III (o.a. strengere kapitaal-en

liquiditeitsvereisten, governance)

Bankenwet 2010/ Twin Peaks I

(o.a. NBB/ FSMA model, blokkering strategische

beslissingen)

Twin Peaks II(o.a. verdere diversificatie

controle-en sanctiemogelijkheden)

G20/EU (ESCB, EBA, ESMA,

Bankenunie)

Page 39: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 39

Brussel is Wall Street nietBelgisch zakenbankieren essentieelvoor open en exportgerichte kmo-economie

Wat is zakenbankieren in België?

Financiering ondernemingen

Gespecialiseerde financiering: Buitenlandse handel zeer belangrijk voor de Belgische economie

Indekking tegen wisselkoersrisico’s, renterisico’s, enz.

Handelen voor eigen rekening sterk afgenomen en van beperkte omvang

Page 40: Febelfin persconferentie 04.03.2012

40Febelfin 4 maart 2013

BESLUIT GEDIVERSIFIEERD BANCAIR LANDSCHAP

• Sterk veranderd landschap• Strengere regelgeving & scherper toezicht op

verschillende niveau’s• Belgische zakenbanken belangrijk voor open

economie & KMO’s

Page 41: Febelfin persconferentie 04.03.2012

41Febelfin 4 maart 2013

Financiële sector engageert zich om infrastructuur verder te moderniseren& te innoveren3

Page 42: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 42

Dienstverlening Belgische banken is multikanaal & innovatief

Netwerk kantoren & zelfstandige agenten

Selfbanks

Phone banking Internetbankieren

Mobiel bankieren

Page 43: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 43

Nationaal & internationaal succes van YouTube video waarzegger • Ruim 8 miljoen keer bekeken• Op bepaald moment most shared top

wereldwijd• Verschillende prijzen

Communicatie op regelmatige basis over veiligheidstips voor internetbankieren

Volgende campagne in voorbereiding

Veiligheid & preventieve aanpak hoog op agenda van de sector

Page 44: Febelfin persconferentie 04.03.2012

44Febelfin 4 maart 2013

Nog steeds groeimarge Maatschappelijke kost van cash

Elektronisch betaalverkeer is troef voor de samenleving

Twee redenen om te blijven investeren in elektronisch betaalverkeer

Page 45: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Promoten betaalverkeer

Campagne ‘Met de kaart uiteraard’ met Comeos

Invoering pin-free betalingen

Ontwikkelen nieuwe instrumenten

Meerdere formules smartphone / mobiel

bankieren

Inzet op e-commerce

Betrekken overheid

Voorbeeldrol overheid

Fiscale stimuli

Cash-betalingen boven bepaalde drempel

verbieden

Febelfin 4 maart 2013

Wat kan sector doen?

45

Page 46: Febelfin persconferentie 04.03.2012

46Febelfin 4 maart 2013

BESLUIT FINANCIËLE INFRASTRUCTUUR

• Multikanaal landschap• Uitbreiding betaalaanbod door innovatie• Veiligheid voorop, o.a. door preventiecampagnes

Page 47: Febelfin persconferentie 04.03.2012

47Febelfin 4 maart 2013

Financiële sector engageert zich om sociaal – economische rol in samenleving te vervullen4

Page 48: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 48

Banken nemen maatschappelijke rol opGedragscode voor banken - ondernemingen

Gedragscode ondertekend mei 2010

Rondetafel bankenplan:alle partijen bevestigen volledige & correcte uitvoering van code door de banken

Page 49: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 49

Openheid & heldere communicatie

Dialoog

Discretie, vertrouwelijkheid & bescherming van persoonsgegevens

Vaardigheid & bekwaamheid

Veiligheid & betrouwbaarheid

Integriteit van het banksysteem

Respect voor evenwicht van belangen

Banken nemen maatschappelijke rol opNieuwe Gedragscode relatie groot publiek

7 pi

jlers

goe

de b

ankr

elat

ie

Page 50: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 50

Ford GenkArcelorMittal

Praat met je bankier in geval van onvoorziene omstandighedenSamen zoeken naar oplossingen

Banken nemen maatschappelijke rol opKlanten in moeilijkheden bijstaan

Page 51: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 51

Banken nemen maatschappelijke rol opKader voor duurzaam sparen, beleggen & kredieten

Stakeholders

Sector

Experts

Aanbeveling duurzame producten

MVI beleid

Transparantie

Page 52: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 52

Banken nemen maatschappelijke rol opInzetten op vorming van medewerkers

Wettelijke geregelde basisvorming van de medewerkers in contact met de klant – Bankbemiddeling: sinds 2007 meer dan 13.000 medewerkers en bijna 50.000 examens

Wettelijk geregelde vorming verzekeringsbemiddeling: sinds 2007 meer dan 6.000 tussenpersonen/medewerkers en bijna 40.000 examens

Zelfgereguleerde opleiding:-private banking: meer dan 750 bankiers -risk managers: meer dan 150 risk officers

Nieuwe initiatieven: -kredietbemiddeling -compliance officer

Page 53: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 53

Betalen Lenen Sparen

Beleggen Bankieren

Banken nemen maatschappelijke rol opMee ondersteunen van financiële educatie

Herlancering geactualiseerde educatieve website maart 2013

Page 54: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 54

Febelfin was in 2012 ook actief op andere vlakken

Bank of the future (KPMG & hazel

heartwood)

Child & youth finance

(samen met FSMA)

Union bancaire francophone

(financiering KMO’s - conferentie Marrakech)

Women in financial services

Page 55: Febelfin persconferentie 04.03.2012

Febelfin 4 maart 2013 55

Overzicht Febelfin webinitiatieven

Page 56: Febelfin persconferentie 04.03.2012

56Febelfin 4 maart 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ROL

• Actualisering Gedragscodes• Bijzondere zorgtrajecten• Kader creëren voor maatschappelijk verantwoord

investeren, sparen en krediet verlenen• Inzetten op vorming• Betrokkenheid bij maatschappelijke initiatieven

Page 57: Febelfin persconferentie 04.03.2012

57

V. BESLUIT

Febelfin 4 maart 2013

KERNTAKEN

SUCCESFACTOREN

ENGAGEMENTEN

3

3

4

Page 58: Febelfin persconferentie 04.03.2012

www.febelfin.be